You are on page 1of 130

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Strategii de dezvoltare a turismului privind Staţiunea Vatra Dornei(dupa 1989)

Coordonator ştiinţific:
LECTOR UNIV. DR. DANIELA DOINA DUMBRĂVEANU !""#

Stud nta:
VĂLEANU IRINA

CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………….……..……3 Ca$% I% &OTEN'IALUL TURISTIC AL RO()NIEI ….……………..……..………5 1.1. D finir *$ot nţia+, co-$on nt .………………..….…………………….…..…….5 1.1.1. Potenţialul tu i!ti" natu al al Ro#$niei………..……………………….……..…..% 1.1.&. Potenţialul tu i!ti" ant o'i"……………………..……………...……….………..&( 1.&. Ba/a -at ria+0 a turi1-u+ui……………………..………...………….………….3( 1.3. Infra1tructura turi1tic0………………………………………………….………..31 Ca$% II% STRATEGIA DE DE2VOLTARE TURISTIC3………………….......…...35 !%4% &+anificar a 1trat 5ic0……..…………..………………………………………….35 !%!% Ti$uri d 1trat 5ii………….…………..………...………………………………..3) !%6% Strat 5ia $rodu1u+ui turi1tic………….………...………………………………..*& &.3.1. Ca a"te i!ti"ile ' o+u!ului tu i!ti"……………………………………………….** &.3.&. Ti'u i +e ' o+u!e tu i!ti"e……………………………………………………….*5 &.*. Di1tri7uţia $rodu1u+ui turi1tic……………. …………………………………….*% !%8% &ro-o9ar a $rodu1u+ui turi1tic…………..…………………………….……….51 Ca$% III &RE2ENTAREA STA'IUNII VATRA DORNEI……….…..…….…….5* 6%4% &r / ntar 5 n ra+0………………………………………………....…………….5* 6%!% &ot nţia+u+ turi1tic a+ D $r 1iunii Dorn +or…………....………..….…………...,( 6%6% Infra1tructura turi1tic0 din D $r 1iun a Dorn +or……………...……………...%5 6%:% Ba/a -at ria+0 turi1tic0 din D $r 1iun a Dorn +or….…………..……….…….-1 6%8% For- d turi1- $racticat ……………………………..…….………….………-) Ca$% IV% DIREC'II STRATEGICE DE DE2VOLTARE ŞI &ERFEC'IONARE A ACTIVIT3'II TURISTICE………………………..………………………………), :%4% &r -i1 …………………………………..……….……….………………………..), :%!% Dir cţii 1trat 5ic d d /9o+tar ……………………….………………………….)% :%6% Dir cţii d $ rf cţionar a acti9it0ţii turi1tic …………..…………………...…1(1 *.3.1. P ote"ţia #e+iului natu al………………………………………………...……...1(1 *.3.&. P o#o.a ea o/e tei…………………………………………………..………...…1(* :%:% Turi1-u+ rura+ şi a5roturi1-u+ ;n D $r 1iun a Dorn +or……….……..……...1(5 *.*.1. E.oluţia tu i!#ului u al………………………………………….……….…..…11( *.*.& 0t u"tu a ' o+u!ului a1 otu i!ti"…………………….……………....…….……..113 :%8% Ef ct + 1ocia+ a+ d /9o+t0rii acti9it0ţii a5roturi1tic ;n /ona Dorn +or………………………………….………………………………………1&1 &

CONCLU2II…………………………………………………………………………..1&, BIBLIOGRAFIE……………………………………………..………………………..1&-

3

+u'2 1)-)<=3 u #2 e4te !2 ' e7inte 'otenţialul tu i!ti" natu al 4i ant o'i"3 .itatea tu i!ti"2 !unt . +e "e "eta e a"ti. >n a"e!t !en! a# luat "onta"t "u +i/e ite in!tituţii "$t 4i "u 8i ou i +in "a+ ul a"e!to a3 e!'e"ti.e +e' e!iunea Do nelo 3 !e i#'une at$t 'e 'lan naţional "$t 4i inte naţional3 a/l$n+u5!e 6n a"ela4i ti#' ' inte ' in"i'alele 7one tu i!ti"e ale Ro#$niei. Di!"i'linele 4tiinţi/i"e "e au "a o8ie"ti.at 7onei3 +e o 'ute e e"ono#i"2 4i +e o !t ate1ie 8ine * .alul +e' e!iunii Do nelo 4i e!'e"ti.i"iul +e P o#o.olta e 6n Ca 'aţi .CE?IDEC @ Vat a Do nei<3 o in!tituţie +e ni.alo i/i"a ea lui la o a a"tual23 "$t 4i ' e#i!ele 4i +i e"ţiile !t ate1i"e +e +e7. !taţiunea Vat a Do nei. P i#2 ia #uni"i'iului Vat a Do nei ' in De'a ta#entele +e De7.e+e ea o8ţine ii in/o #aţiilo ne"e!a e 6nto"#i ii a"e!tei lu" 2 i3 a /o!t ne"e!a 2 +e'la!a ea 6n a.aţie 'ent u +e7.INTRODUCERE P in 'otenţialul !2u3 at$t natu al "$t 4i ant o'i"3 !taţiunea Vat a Do nei3 e!'e"ti.olta e 0t ate1i"2 4i Inte1 a ea Eu o'ean2 +a 4i 0e .a iate3 +e la e"ono#ia 4i o 1ani7a ea tu i!#ului3 la #a 9etin1 6n tu i!#3 +e la !tati!ti"2 4i !t ate1ie 6n tu i!# la 1eo1 a/ia tu i!#ului.it2ţii tu i!ti"e 6n !taţiunea Vat a Do nei +a 4i 6n a ealul a' o'iat.al. >n . P e7enta lu" a e3 "u titlul :0t ate1ii +e +e7.olta !atele #ontane3 a 1o!'o+2 iilo ţ2 2ne4ti3 'un$n+ 8a7ele ai"i tu i!#ului u al 4i a1 otu i!#.olta e a tu i!#ului ' i. O alt2 !u !2 +e in/o #a e a /o!t e' e7entat2 +e "ent ul +e ?o #a e 4i Ino.olta e a Tu i!#ului 4i 0al.el naţional3 al "2 ei !"o' e!te a"ela +e a +e7.olta e 6n a"e!t a. P oie"tele "on"e'ute 6n a"e!t !en!3 !5au eali7at 4i au /o!t 1$n+ite 6n /un"ţie +e ele#entele natu ale3 ant o'i"e3 !o"iale3 e"ono#i"e "e !tau la 8a7a /un"ţion2 ii a"ti. P e7enta lu" a e "u' in+e 'at u "a'itole3 "e 6n"ea "2 !2 ' e7inte /a'tul "2 'otenţialul natu al3 ant o'i" nu e!te !u/i"ient 6n +e7.in+ !taţiunea Vat a Do nei .a e 4i De7.olta ea unei 7one tu i!ti"e3 ea t e8uie !u!ţinut2 +e un #ana1e#ent a+e".ute "u oa#eni +in 7on23 +a 4i +e la unit2ţile +e "a7a e3 "ele +in u #2 e/u7$n+ o/e i ea +e in/o #aţii 6n 'lu! /aţ2 +e "ele a/late 'e 'liantele +in "a+ ul a"e!to !t u"tu i.a#ont. In/o #aţii ne"e!a e au /o!t o8ţinute 4i 6n u #a +i!"uţiilo a.

'u!2 la 'un"t3 6n .elului +e t ai.e+e ea a#enaA2 ii 4i ea#enaA2 ii "a+ ului tu i!ti" eBi!tent "$t 4i +e#a a ea uno noi ' oie"te 6n o8ţine ea uno .enitu i "o#'le#enta e +a 4i i+i"a ea ni. 5 .

Ca$% I% &OTEN'IALUL TURISTIC AL RO()NIEI 1.e+e e tu i!ti" 6n #2!u a 6n "a e o/e 2 e!u !e tu i!ti"e natu ale !au ant o'i"e3 a"e!tea /iin+ ' i. Va ietatea e!u !elo tu i!ti"e3 !'e"i/i"ul3 in/luenţa lo 6n a"ti.itatea tu i!ti"2 +u" la +eli#ita ea a +ou2 "ate1o ii +e 'otenţial tu i!ti"3 4i anu#eE natu al 4i ant o'i". componente) >n !en! la 13 potenţialul turistic al unui te ito iu e' e7int2 an!a#8lul ele#entelo natu ale3 e"ono#i"e 4i "ultu al @ i!to i"e3 "a e ' e7int2 anu#ite 'o!i8ilit2ţi +e .< Un te ito iu inte e!ea72 +in 'un"t +e .C E +eli3 1)).1.e/e"ti. . .e1etaţie 4i /aun23 "$t 4i #o+i/i"2 ile a"e!to a +in u #2. Potenţialul turistic natural e' e7int2 totalitatea e!u !elo tu i!ti"e 'e "a e le o/e 2 "a+ ul natu al ' in "o#'onentele !aleE elie/3 "on+iţii "li#ati"e3 a'e3 .olta ea a"ti. .alo i/i"a e tu i!ti"23 +au o anu#it2 /un"ţionalitate 'ent u tu i!# 4i +e"i "on!tituie ' e#i!e 'ent u +e7.it2ţii +e tu i!#.ite "a at a"ţii tu i!ti"e !au e!u !e tu i!ti"e.2< !au 'at i#oniul tu i!ti". Potenţialul tu i!ti" e' e7int2 o/e ta tu i!ti"2 'otenţial2 a unui te ito iu "a e 6#' eun2 "u 8a7a teDni"o @ #ate ial2 4i "u in/ a!t u"tu a 1ene al2 4i tu i!ti"2 /o #ea72 o/e ta tu i!ti"2 eal2 . Definire (potenţial.

olta ea 4i +i.it2ţilo tu i!ti"e3 +e a"eea3 a a'2 ut ne"e!itatea !ta8ili ii uno " ite ii +e "la!i/i"a e a at a"ţiilo tu i!ti"e.0TRUCTURA POTENFIALULUI TURI0TIC & O T E N ' I A L U L T U R I S T I C NATURAL Co#'onentele "a+ ului natu al Cultu al 5 i!to i" ANTROPIC TeDni"o 5 e"ono#i" Turism şi marketing turistic – Cristian Stoian. Mădălina Spânu.3 u #2 in+ at a1e ea /luBu ilo +e tu i4ti 6n . !ucureşti. "##$ Co-$on nt + $ot nţia+u+ui turi1tic Potenţialul tu i!ti" a e un ol i#'o tant 6n +e7. Ed.a"anţelo .e !i/i"a ea a"ti..e1etaţia 4. elie%ul e' e7int2 un ele#ent +e at a"ţie tu i!ti"2 +e !ine !t2t2to 3 e' e7entat ' in ti' . Cea #ai utili7at2 "la!i/i"a e e!te eali7at2 +u'2 "onţinutul 'otenţialului tu i!ti"E • • Potenţial ant o'i"G Potenţial natu al.a. % . Potenţialul tu i!ti" natu al "u' in+e ele#entele o/e ite +e "a+ ul natu al @ elie/3 "li#23 eţea +e a'e3 . Fundaţiei omânia de Mâine.e+e ea 'et e"e ii .a"anţelo .ul"ani"3 "a !ti"3 1la"ia <3 t e'te 4i atitu+ini3 toate a"e!tea eali7$n+ "a+ ul ' o'i"e ' a"ti"2 ii + u#eţiilo 4i al'ini!#ului3 "$t 4i +e 'et e"e e a .

Fauna3 !u8 a!'e"t tu i!ti"3 ' e7int2 i#'o tanţ2 ' in .#u7ee3 "a!e #e#o iale3 t$ 1u i 4i eB'o7iţii<G eali72 i teDni"o5e"ono#i"e 4i 4tiinţi/i"e "onte#'o ane .&3%.olu#ul ' e"i'itaţiilo 3 #2 i#ea te#'e atu ilo 6n e1i!t ate3 'e ioa+ele "u !oa e et". &egetaţia ' in 8o12ţia 4i +i."et2ţi3 "a!tele3 !tatui3 8i!e i"i<G etno1 a/ie 4i /ol"lo .5(( 9#&<3 !e i#'un "a o "o#'onent2 +e 8a72 6n !t u"tu a 1eo1 a/i"2 4i 'ei!a1i!ti"2 a Ro#$niei. 0t u"tu a 'otenţialului ant o'i" "u' in+e ele#enteleE • • • • • .itate3 6n 1ene al3 !unt 6n !t $n!2 "o elaţie "u t ea'ta +e elie/ 4i " e!" ' o1 e!i.o a4e3 !ate tu i!ti"e<.'.aloa ea !a "ine1eti"2 4i e!teti"2.a.aţiilo natu ale. - .ili7aţie3 "a e ' in "a a"te i!ti"ile lo at a1 1 u'u ile +e tu i4ti.0na9 O.3 +e la "$#'ie "2t e #unţi @ eB"e'ţie /2"$n+ Delta Dun2 ii 4i Lito alul M2 ii Ne1 e.a.at 'ent u 'e!"uit3 "u e Delio#a ine3 !'o tu i nauti"e et". eţeaua de ape3 e' e7entat2 +e a'ele "u 12toa e 4i "ele !t2t2toa e3 a'e #ine ale 4i te #ale3 " eea72 "a+ ul a+e".o8i"eiu i 4i t a+iţii3 'o t 'o'ula 3 #u7i"2 4i +an!u i 'o'ula e 4.ia+u"te3 8a aAe 4i la"u i +e a"u#ula e<G a4e72 i u#ane .G " eea72 "on+iţii ' o'i"e !"Die ii3 "u elo Delio#a ine 4. Potenţialul turistic natural al omâniei Ca+ ul natu al e!te 8o1at3 .'.'o tu i3 'o+u i 4i .Clima e!te e' e7entat2 +e ti'ul 4i . /o #e 'a ti"ula e ale tu i!#uluiE "e "eta e 4tiinţi/i"23 '.<G in!tituţii 4i e. et "ola83 &((1< Potenţialul #ontan e' e7int2 o t ei#e +in !u' a/aţa ţ2 ii .a iat 4i "o#'leB3 "u o !t u"tu 2 'ei!a1i!ti"2 +eo!e8it +e a #onioa!2G "o#'leBitatea 'otenţialului tu i!ti"3 "a 4i 1 a+ul !2u +e at a"ti. Potenţialul turistic antropic "u' in+e " eaţiile o#ului +e5a lun1ul ti#'ului3 "on" eti7ate 6n ele#ente +e "ultu 23 i!to ie3 a t2 4i "i.e!ti1ii a Deolo1i"e 4i #onu#ente +e a t2 .eni#ente "ultu al5a ti!ti"e . .e !itatea !'e"iilo 3 eBi!tenţa !'e"iilo /lo ale a e3 +2 'o!i8ilitatea ' a"ti"2 ii uno .i7ita ea e7e .

e1etal 4i a eţelei +e a'e 4i la"u i3 o #a e 8o12ţie +e a'e #ine ale 4i te #o#ine ale3 /on+ul "ine1eti" 4i 'i!"i"ol et". >nt e a"e!tea !unt 4i 'e4te i +e +i#en!iuni #a i3 "u $u i 4i "a!"a+e .3 +a !e 'oate !"Dia3 '$n2 ' i#2.< !au "u !i!te#e +e7.olta ea a"ti.)(( +e 'e4te i3 Ro#$nia !itu$n+u5!e 'e lo"ul al t eilea 6n Eu o'a. Ca 'aţii Ro#$ne4ti ' e7int2 un inten! domeniu sc(ia)il3 +e!/24u at la "i "a 1*(( # altitu+ine .a a t$ 7iu3 4i la 1)(( @ &((( #3 6n "i "u ile 1la"ia e +in ?212 a43 Ro+na 4i Rete7at3 +u'2 "u# 4i 6n !taţiunile #ontane 0"2 i4oa a 4i 0t$na +e Vale3 !ituate nu#ai la 1&(( @ 1*(( # 6n2lţi#e.e #ontane3 "a Muntele Mi"5Fa "u33 Ro+na3 ?212 a43 Bu"e1i 'e #it a#enaAa ea +e '$ tii 4i #iAloa"e +e t an!'o t 'e "a8lu 6n !i!te# "a!"a+23 'e #iţ$n+ ' elun1i ea !e7onului +e !'o tu i +e ia n2 '$n2 6n a' ilie @ #ai.alan4e +e 72'a+2 4i /e it +e .2i3 .a ietatea 6n.aţii !'eolo1i"e3 a4a "u# !unt 'e4te ileE To'olniţa3 Cet2ţile Pono ului3 Hu a Ma e3 Pe4te a +e la I7.e !itate 'ei!a1i!ti"2 4i "u 'otenţial tu i!ti"3 +at +e 'a ti"ula it2ţile ti'u ilo +e elie/ .$n2toa e3 'e!"uit et".To'olniţa3 Cet2ţile Pono ului et".eli4ului .o ul T2u4oa elo 3 CDeţa ul +e la 0"2 i4oa a3 Clo4ani3 U 4ilo +e la CDi4"2u3 #ulte int ate +eAa 6n "i "uitul tu i!ti". Potenţialul no!t u !'eolo1i" a e o .<3 alte na ea unit2ţilo #ontane3 !u8#ontane 4i +e' e!iona e3 a "uloa elo +e . ?i7iono#ia 4i eB'une ea elie/ului3 altitu+inea3 "on+iţiile #eteo olo1i"e3 !unt /a"to i /a.o i7anţi ai !'o tu ilo +e ia n2.< et".a u3 Rete7at3 Ro+nei3 Vl2+ea!a et".i!"ole. >n unele #a!i.Pe4te a Cu"iulat3 Pe4te a lui A+a# 4.+e la -(( la &&(( #<3 6n 1ene al3 li'!it +e a. Cele #ai 6ntin!e 4i i#'o tante +o#enii !"Dia8ile !e lo"ali7ea72 6nt e 15(( 4i 1-(( # altitu+ine @ "u# a /i "ele +in Munţii Bu"e1i3 Pa $n13 Muntele Mi"3 Po!t2.0i!te#ul #ontan !e "a a"te i7ea72 ' int 5o a e +i.1la"ia 3 /lu.'e!te 3((< 4i altele "u #ine ali7aţii a e !au "u 'i"tu i #u ale .it2ţii 6n tu i!#3 o+iDn2 4i t ata#ent3 "$t 4i 'ent u !'o tu i +e ia n23 + u#eţie3 al'ini!#3 !'eotu i!#3 "unoa4te e3 . ) .o a8ile 'ent u +e7. A"e!ta +i!'une +e 'e!te 1(.a. Munţii Carpaţi o/e 2 "on+iţii /a.aloa e 4tiinţi/i"2 4i e!teti"2.oltate 'e #ai #ulte etaAe3 unele 8o1at 4i / u#o! "on" eţionate . O #a e 'a te +int e a"e!tea !e "on!tituie "a uni"ate 'e 'lan naţional 4i inte naţional3 /iin+ +e"la ate #onu#ente ale natu ii !au e7e .iatil3 !t u"tu alo @ litolo1i" et".

4i 0i8iu /iin+ e"uno!"ute 'e 'lan naţional 4i inte naţional. O1lin7ile +e a'23 natu ale !au a ti/i"iale3 "on!tituie un 'otenţial tu i!ti" +eo!e8it e' e7entat +e La"u ile +e #unte3 "e 'ot /i 1la"ia e . *pele minerale şi termale e' e7int2 ' in"i'alul /a"to +e "u 2 +in Ro#$nia "a e e!te .e"De 4i "a a"te i!ti"2 /o #2 +e tu i!# ' a"ti"at2 6n Ro#$nia @ 8alneotu i!#ul..<3 . .aniei !au a Mol+o. Ro#$nia +i!'une +e o #a e 8o12ţie +e /a"to i natu ali +e "u 23 2!'$n+iţi 'e a' oa'e 6nt ea1a !u' a/aţ2 a ţ2 ii +e 'e lito alul o#$ne!" 4i '$n2 6n Munţii Ca 'aţi. La"u ile +e "$#'ie !unt 8alnea e .La"ul 0/. 1( .C e!tele 4i 'i!"u ile al'ine3 'e eţii !t$n"o4i ' e7enţi 6n Ca 'aţi3 e' e7int2 un i#'o tant +o#eniu 'ent u al'ini!#3 #ai ale! 6n 'a tea +e e!t a Ca 'aţilo Me i+ionali3 "ent ele +e al'ini!# +e la Bu4teni3 B a4o.ul"ani"e .0na1o.La"ul Ro4u @ 'e Bi"a7<.<. &ot nţia+u+ 7a+n ar Potenţialul tu i!ti" 8alnea e' e7int2 o "ate1o ie a'a te +e e!u !e tu i!ti"e3 /iin+ "ea #ai .0t 2ule4ti3 B2nea!a3 Je 2!t 2u3 ?lo ea!"a3 Tei et".11< et". Alte a"u#ul2 i +e a'2 !unt ia7u ile +in C$#'ia T an!il. EBi!t2 'e!te 3&5 +e t a!ee "u +i/e ite 1 a+e +e +i/i"ultate 'ent u al'ini!#ul +e .)<3 CDeile Bi"a7ului .Bu"u a 4i I2noa1a @ 6n Rete7at3 Ca' a 4i B$lea5La" @ 6n ?212 a43 C$l"e!"u 4i Ro4iile @ 6n Pa $n13 Lala 4i BuD2ie!"u @ 6n Ro+na et". >n 7ona +ealu ilo 4i 'o+i4u ilo ' e+o#in2 la"u ile "u a'2 !2 at2 3 utili7at2 8alnea 6n !taţiunile +in a' o'ie e .<3 'ent u e" ee e 4i o+iDn2 !unt la"u ile +e 'e Colentina +in 'a tea +e no + @ e!t a Ca'italei .ei3 i#'o tante 'ent u 'e!"uitul !'o ti.%1<3 A'u!eni .*&<3 ?212 a4 .a et".a 2 4i +e ia n23 lo"ali7ate 6n Piat a C aiului . Ana @ 6n Ja 1Dita< !au 8a aA natu al .3 C2l+2 u4ani3 Mo!ti4tea3 C2l2ţui et".ata3 O"na 0i8iului3 0l2ni" P aDo.0o.A#a a3 Balta Al823 La"ul 02 at<3 a1 e#ent 4i 'e!"uit !'o ti.<.alo i/i"at ' in "u 2 eBte n2 4i inte n23 +a 4i ' in 6#8utelie e @ "a a'2 +e #a!2.&1-<3 Rete7at . El "u' in+e a'ele #ine ale 4i te #ale3 n2#olu ile 4i 1a7ele te a'euti"e3 la"u ile 4i !a ea te a'euti"2..

a'e te #o#ine ale<.6n "a7ul n2#olu ilo la"u!t e<3 +in a'a #ine al2 .a ietate 6n ' i.I7. la Poiana 0ta#'ei5Pilu1ani<.oa ele #ine ale au /a.2 +e a'e #ine ale.o i7at 4i !u!ţinut 6n ti#' a'a iţia 4i +e7. >n ţa a noa!t 2 eBi!t2 a' oa'e toate ti'u ile +e a'e "uno!"ute 4i anu#eE oli1o5 #ine ale3 al"aline .a!na3 C2li#2ne4ti3 C2"iulata3 B2ile Je "ulane3 Vat a Do nei et".a'e "lo !o+i"e< 4i 6n "ele +in u #2 6n "$#'ie .eBE Co.olta ea !taţiunilo 8alnea e3 ' e7ente "u ' e"2+e e 6n Ca 'aţi 4i 0u8"a 'aţi.6n n2#olu ile #ine ale 4i unele tu 8e< 4i +in ' e"i'itaţiiG o /a72 1a7oa!2 e7ultat2 6n u #a +i/e itelo ' o"e!e /i7i"o @ "Di#i"e 4i 8io"Di#i"e. A"e!t t ata#ent e!te a'li"at 6n nu#e oa!e !taţiuni 8alnea e 4i 8alneo"li#ate i"e3 +e 'e lito alul M2 ii Ne1 e 4i 6n 7ona 11 .#ai ale! 6n au eola #o/eti"2 +in "atena . "u o #a e ./olo!in+ n2#ol !a' o'eli"< 4i Vat a Do nei .ul"ani"23 Oa4 @ C2li#ani 5 Ja 1Dita<3 "u a'e "a 8o1a7oa!e3 a'oi 6n "ea +in +ealu i !u8"a 'ati"e 4i +e 'o+i4 . A"e!te n2#olu i "onţinE • • • o /a72 !oli+23 "o#'u!2 +in !u8!tanţe o 1ani"e 4i #ine aleG o /a72 li"Di+23 "e ' o. +ămolurile terapeutice N2#olu ile !unt !u8!tanţe "a e !e /o #ea72 6n "on+iţii natu ale3 /iin+ /olo!ite 6n !"o'u i te a'euti"e.'e 8a7a n2#olului +e tu 82 eB'loatat la Co'2"eni 4i ulte io #ontan2. .ine +in a'a la"u ilo .e3 te #ale et".< A'ele #ine ale 4i te #o#ine aleE 0t u"tu a 1eolo1i"2 "o#'leB2 a te ito iului /a"e "a Ro#$nia !2 +i!'un2 +e o ine'ui7a8il2 e7e .inţa "o#'o7iţiei /i7i"o5"Di#i"e3 a 1 a+ului +e #ine ali7a e 4i a te#'e atu ii lo . N2#olu ile au e/e"te +eo!e8ite 6n a/e"ţiunile eu#ati"e3 "i "ulato ii 'e i/e i"e3 1ine"olo1i"e3 utili7a ea lo 6n"e'$n+ +in a +oua 'a te a !eB KIK la Te"Di 1Diol .8io"a 8onate<3 al"alino5/e oa!e3 /e u1inoa!e3 "lo u ate3 !o+i"e3 io+u ate3 !ul/u oa!e3 !ul/atate3 "a 8o1a7oa!e3 a !eni"ale3 a+ioa"ti. A"e!tea !unt "antonate 6n 7ona #ontan2 .

nu#ai e#anaţia +e CO& 1a7 u!"at<3 utili7at2 6n !"o' te a'euti" 6n Ro#$nia3 e!te un /eno#en uni" 6n lu#e3 a'li"a ea t ata#entului eali7$n+u5!e "ole"ti.u4o a+ioa"ti.emanaţii de origine mo%etică/ Ca7ele te a'euti"e au o i1ine #o/eti"23 /iin+ 4i ele utili7ate 6n t ata#entul 8alnea 3 6n Ro#$nia /iin+ "uno!"ute #ai #ulte 7one "u a'a iţii +e e#anaţii 1a7oa!e +e CO& 4i !ul/ate iene3 6n lo"alit2ţiE • • • Co.$n+3 6n 1ene al3 "uloa e nea1 2 @ +ato it2 #ono!ul/u ilo +e /ie 3 /iin+ ' e7ente 'e /un+ul la"u ilo !2 ateE Te"Di 1Diol3 A#a a3 La"ul 02 at3 U !u3 Aluni43 Co4tiui3 Ba7na et". ..a-ele terapeutice naturale . • n2#olu ile #ine ale !e /o #ea72 6n #o+ natu al3 6n Au ul i7.'e!te )*M CO&<G BNl. >nt$lni# n2#olu i "u +i/e ite 1 a+e +e #ine ali7a eE 5 5 5 5 !la8 #ine ali7ate3 !u8 15 1 !2 u i !olu8ile L lG #ine ali7ate 15 @ 35 1LlG 'ute ni" #ine ali7ate 35 @ 15( 1LlG !atu ate 6n !2 u i @ "u 'e!te 15( 1Ll !2 u i !olu8ile 6n /a7a li"Di+2.e 5 a+oni"<3 Pu"ioa!a . n2#olul +e tu 82 !5a /o #at 6n #la4tini 4i a /o!t utili7at 'ent u ' i#a +at2 la Vat a Do nei3 6n 1--(3 u #at +e Bo !e" 6n anul 1--)3 i#'o tante e!u !e +e a"e!t 1en eBi!t$n+ la Vat a Do nei3 Bo !e"3 Malna43 0o#e4eni3 ?eliB3 1 Mai et".oa elo 3 +a !e 'ot o8ţine 4i 6n 8a7ine a ti/i"iale "2'tu4ite "u un 'at a 1ilo!.NnOo!3 Tu4na+5B2i3 0$n1eo 7 B2i @ "u #o/ete utili7ate u+i#enta .)-3(M CO &< e#anaţie #o/eti"2 +in Eu o'a3 "u a#enaA2 i #o+e ne 'ent u t ata#entG Tu ia3 B2ile 0$nti#8 u3 B2ile Ja 1Dita @ "u e#anaţii +e o 'u itate +eo!e8it2 .a!na @ "ea #ai #a e 4i "ea #ai 'u 2 .EBi!t2 #ai #ulte ti'u i +e n2#olu i 6n /un"ţie +e "o#'o7iţieE • n2#olu i !a' o'eli"e3 /o #ate 6n la1une 4i la"u i3 ' in !e+i#enta ea #ate iilo o 1ani"e 4i #ine ale3 a. Mo/eta natu al2 .o a .n2#ol !ili"io!3 io+at<3 Ceoa1iu . A!t/el +e n2#olu i #ine ale 12!i# la • Co./e u1inoa!e<3 0$n1eo 75B2i . 1& .!ul/atate< et".

Co A<3 C2li#2ne4ti et". Re"unoa4te ea 4i utili7a ea 6n 8alneote a'ie a #i" o"li#atului +e !alin2 !5a eali7at #ai ale! 6n a +oua Au#2tate a !e". La !/$ 4itul !e".ei3 !e +e7.a iat al !'aţiului 1eo1 a/i" o#$ne!" !5a +e7.oltat iniţial !u8 /o #a uno !ta8ili#ente +e "u 23 ia ulte io "a !taţiuni 8alnea e !au 8alneo"li#ate i"e3 /iin+ eB'loataţi /a"to i natu ali +e "u 2 4i3 #ai ale!3 a a'elo #ine ale 6n !"o' te a'euti". 13 . KIK 4i in"e'utul !e". KK !5au 'u! 8a7ele eB'loat2 ii 4i utili72 ii n2#olului te a'euti" 4i a la"u ilo !2 ate +in "$#'ie 4i +e 'e lito al3 "e a +u! la " e4te ea nu#2 ului !taţiunilo . )alneare şi climaterice Potenţialul 8alnea +eo!e8it +e .o i7a ea e!'i aţiei ' o/un+e et". La 'otenţialul 8alnea al Ro#$niei !e a+au12E 5 5 5 la"u ile te a'euti"e3 "a e ' in "alit2ţile /i7i"o @ "Di#i"e3 +a 4i ' in n2#olu ile !a' o'eli"e ' e7int2 un inte e! te a'euti" +eo!e8itG a'a M2 ii Ne1 e3 a e o #a e . Staţiunile )alneoclimaterice.APuae<3 02"elu .Salinele terapeutice 0alinele "on!tituie un ele#ent i#'o tant al 'otenţialului 8alnea . >n"e'$n+ "u !e"olul KK a'a ' i#ele #ani/e!t2 i ale tu i!#ului #ontan 6n 7ona V2ii P aDo. Cele #ai . Te a'ia 6n !alinele a#enaAate e!te /olo!it2 6n "a7u i +e t ata ea a!t#ului 8 on4i"3 8 on4itelo " oni"e3 ale 1iei "2ilo e!'i ato ii !u'e ioa e3 ae o!olii +e Na3 Ca 4i M1 au un ol +eo!e8it 6n /a.Ce #i!a a<3 B2ile C2lan .a3 P ai+3 T$ 1u O"na3 la "a e !e a+au12 O"na DeA 4i Ca"i"a.aloa e 8alneo#e+i"al2 ' in a"ţiunea ni!i'ului +e 'la42 !au a . KK 4i "$n+ au /o!t int o+u!e 6n "i "uitul te a'euti" !alinele +e la 0l2ni" P aDo.alu ilo 3 Deliote a'iaG 8io"li#atele !'e"i/i"e 7onei #ontane3 lito alului !au unit2ţilo +elu oa!e 4i +e 'o+i4 et".olt2 !taţiunile 0inaia3 Bu4teni3 P e+eal3 6n"e' lu" 2 ile +e a#enaAa e tu i!ti"2 a 7onei lito ale3 eali7$n+u5!e3 '$n2 6n anii Q%(3 !al8a !taţiunilo +int e Man1alia 4i Con!tanţa.e"Di /o #e +e o 1ani7a e tu i!ti"2 !untE !ta8ili#entele 8alnea e +e la B2ile Je "ulane3 Ceoa1iu .

3 0inaia3 P e+eal3 Bo !e"3 0o.<G 5 staţiunile de importanţă regională !unt +e!tinaţii 'ent u tu i4tii +int 5o anu#it2 'a te a ţ2 ii !e .in+3 6n 1ene al3 tu i!#ul +e +u at2 !"u t2 .a3 Pu"ioa!a3 R$n"a3 0t$na +e Vale3 Vaţa +e Ro!3 Voinea!a et".ata3 E/o ie No + 4i 0u+3 Ma#aia3 Man1alia No + 4i 0u+3 B2ile Je "ulane et".< Du'2 /un"ţie 6nt$lni#E 5 staţiunile climaterice "e a!i1u 2 un lo" a+e".$n+ un e/e"t 'o7iti. a!u' a o 1ani!#ului.at 'ent u o+iDna +e lun12 +u at2 .a"anţ2<3 a.G staţiuni de importanţă naţională @ !unt !taţiunile "a e ' in +ot2 i nu 'ot "on"u a "u !taţiunile #a i +in Eu o'a !au alte e1iuni ale 1lo8ului .a!na3 B2ile Ol2ne4ti3 Bo 4a3 P2ltini43 La"ul Ro4u et".alo i/i"2 ii lo 3 6n . Du'2 i#'o tanţ2 6nt$lni#E 5 5 staţiuni de importanţă internaţională E Poiana B a4o.Ba7na3 C2lan5B2i3 CDeia3 Li'o.BiBa+3 CoAo"na3 Malna45B2i3 La"ul 02 at3 O"nele Ma i3 B2ile Jo#o o+3 O"na DeA3 0e#eni"3 & Mai et".<G 5 staţiuni de importanţă locală @ "a a"te i!ti" tu i!#ului +e +u at2 !"u t2 .0taţiunile !unt a4e72 i "a e +i!'un +e 'otenţial 8alnea 3 +e e!u !e "li#ate i"e3 /iin+ a#enaAate 4i +otate 6n !"o'ul ."on"e+iu3 .Ceoa1iu3 Monea!a3 Bu4teni3 Co. 1* .e+e ea 6n1 iAi ii !2n2t2ţii3 e" ee ii.

P e+eal3 Poiana B a4o.o ul Mu e4ului3 P2ltini43 Poiana Fa'ului3 R$n"a3 Ti#i4ul +e 0u! 4i +e Ro!3 & Mai3 Co!tine4ti3 N2. E +eli3 I.A"e!te !taţiuni "li#ate i"e +i!'un +e in!talaţii 4i a#enaA2 i !'e"i/i"e "u# a /iE 'laAe3 !ola ii3 4t an+u i3 'i!"ine3 te enu i !'o t3 t a!ee #a "ate et".aniei3 C$#'ia +e Ve!t 4i e!tul C$#'iei Ro#$ne 4i "Dia 7ona lito al2.3 0e#eni"3 A7u1a3 0inaia et".a 23 'e 'a "u !ul a nu#ai *55 luni3 +in luna #ai '$n2 6n !e'te#8 ie.a3 Pu"ioa!a3 02 ata Monteo u3 Te"Di 1Diol3 T$ 1u O"na et".3 +e 6n1 iAi e a !2n2t2ţii3 /iin+ 2!'$n+ite 6n Ca 'aţi3 0u8"a 'aţi3 De' e!iunea T an!il.ata3 Voinea!a3 B2ile Tu4na+3 B2ile Je "ulane3 Bo !e"3 C2li#2ne4ti @ C2"iulata3 E/o ie No +3 Man1alia3 Monea!a et".G 5 staţiunile )alneare3 !'e"i/i" tu i!#ului "u ati. .eni ea3 a#elio a ea !au .o a8ile3 !t at +e 72'a+a 'e !i!tent3 'ant2 "o e!'un72toa e "u !t u"tu i +e ' i#i e a+e". )alneoclimaterice !unt "ele #ai i#'o tante !taţiuni3 +ato it2 !'e"iali72 ii lo #ultilate ale3 at$t 'ent u o+iDn2 "$t 4i 'ent u t ata#ent +ato it2 "a'a"it2ţii +e "a7a e #ai #a i .a !taţiuni #ai #i"i3 +e inte e! lo"al.C.<G 5 staţiunile pentru practicarea sporturilor de iarnă !e +e7.< 15 . Potenţialul turistic natural al litoralului românesc al Mării +egre Lito alul o#$ne!" al M2 ii Ne1 e3 "ont a a'a enţelo 3 +eţine un 'otenţial tu i!ti" natu al +e!tul +e "o#'leB3 6n "a e !e i#'un e!u !ele 8alneo"li#ate i"e.A#a a3 Ba7na3 B2ile ?eliB3 Bu7ia43 Li'o.o+a i3 Venu!3 0atu n3 Au o a et".0o. Du'2 e1i#ul +e /un"ţiona e al !taţiunilo 3 6nt$lni#E 5 5 staţiuni turistice permanente3 "a e au a!i1u ate "on+iţii +e a""e! 6n tot ti#'ul anuluiG staţiuni se-oniere esti1ale3 "e /un"ţionea72 +oa 6n !e7onul +e .in+e"a ea uno 8oli . >n a"ea!t2 "ate1o ie int 2 !taţiunile +e lito al3 +a 4i "$te.olt2 6n 7onele #ontane "a e +i!'un +e "on+iţii "li#ati"e /a.<. Au un ol +eo!e8it 6n ' e.e !untE Bu4teni3 B ea7a3 B2iţa3 CDeia3 I7.ate .3 /iin+ a#'la!ate 6n 7ona #ontan2 4i !u8"a 'ati"23 +a 4i 6n 7ona lito al2.G 5 staţiunile cu %uncţii comple0e. Dint e a"e!tea3 #ai e' e7entati. I!t ati3 1)).

((( #&<.la Ma#aia 4i Te"Di 1Diol< 4i 5( @ &(( # 6n e!t3 ni!i'ul a. Al2tu i +e /a"to ii natu ali +e "u 23 lito alul o#$ne!" +i!'une 4i +e alte e!u !e 4i o8ie"ti. .$n+ o 1 anulaţie /in2 !' e #e+ie./2 2 /ale72< la no + +e Con!tanţa 4i !u+ +e Man1alia la 8a7a /ale7ei3 6nt e Con!tanţa 4i Man1alia /iin+ o ientat2 !' e e!t !au !u+5 e!t3 "e +ete #in2 eB'une ea ei la !oa e 6n tot "u !ul 7ilei .'e!te &((.$n+ o 'laA2 natu al2 "u l2ţi#i +e *(( @ 5(( # .' o/ila"ti"23 te a'euti"23 e"u'e ato ie<3 a1 e#ent3 "unoa4te e et". Climatul marin a e te#'e atu i #ai #o+e ate .o i7ea72 ' a"ti"a ea !'o tu ilo nauti"e 4i #ai ale! a "elo !u8a".e i #ai ti#'u ii 4i toa#ne #ai "al+e 4i ' elun1ite.'e!te 1( o e<. ?a"to ii natu ali +e "u 2 /o #ea72 un "o#'leB te a'euti" 4i +e o+iDn23 "u a 8alnea 2 'e lito alul o#$ne!" e' e7ent$n+ toţi /a"to ii natu ali eBi!tenţiE a'a +e #a e 4i 'laAa3 8io"li#atul #a in3 a'ele te #o#ine ale3 a'a la"u ilo te a'euti"e 4i n2#olul !a' o'eli". PlaAa "o8oa 2 6n #a e "u o 'ant2 lin23 "eea "e /a. Pla2a litoralului românesc e!te +e!"Di!2 .ati"e. 0alinitatea e+u!2 a a'ei /a.3 "on!tituie un /a"to natu al "a e 1ene ea72 o /o #2 !'e"ial2 +e "u 2 @ tala!ote a'ie3 in+i"at2 6n a/e"ţiunile a'a atului "i "ulato 3 lo"o#oto 3 8oli +e nut iţie et".Lito alul M2 ii Ne1 e3 ' in 6ntin!ele 'laAe al"2tuite +in ni!i' "u o 1 anulaţie #e+ie !' e /in23 a'a #2 ii 4i 8io"li#atul #a in3 e a "on!i+e at "a o +e!tinaţie 'ent u o+iDn2 4i a1 e#ent3 4i3 nu#ai 'a ţial3 'ent u "u a 8alnea 2 te a'euti"2 !au +e e"u'e a e. *pa de mare3 ' in "o#'o7iţia "Di#i"23 "ont a!tul te #i" a'2 @ ae 3 !alinitate et".3 a.o i7ea72 82ile +e #a e 4i #e !ul ' in a'2 et".o i7ea72 82ile +e !oa e 6n tot ti#'ul anului.113&SC #e+ia anual23 &13-SC #e+ia lunii iulie 4i (3&SC "ea a lunii ianua ie<3 "u ' i#2. >n !e"to ul Man1alia no + !5au a#enaAat3 ' in 6n+i1ui e 4i 6nni!i'a e3 4i 'laAe a ti/i"iale .e tu i!ti"e @ "ultu al @ i!to i"e 4i e"ono#i"e3 "eea "e 6i "on/e 2 "on+iţii 'ent uE o+iDn23 "u 2 8alnea 2 "o#'leB2 . Va a3 +u ata +e 6n!o i e e!te +e 1(511 o e 'e 7i3 6n e1i!t $n+u5!e 6nt 5 un an 'e!te &5(( +e o e +e !t 2lu"i e a !oa elui3 "eea "e /a. 1.

+ămolul terapeutic e' e7int2 unul +in "ei #ai i#'o tanţi /a"to i natu ali +e "u 2 4i !e a/l2 6n "$te. Ele#ente +e at a"ţie !untE 5 5 5 'laAele 6ntin!e +int e 0ulina 4i Pe i4o 3 al +unelo +e ni!i' .e 4i .'e!te &(.alo oa!e 7one +in ţa 2.((( Da e' e7int2 /on+ul !il.<3 +a #ai ale! "ea o nitolo1i"23 autoDton2 !au +e 'a!aA . E +eli3 I.itate e"ono#i"2.((( #3<3 +a 4i la Man1alia.Letea3 Ca ao #an3 02 2tu ile< !au #a to i +in u!"atul ' e+eltai" .i"<.'e!te &-( +e !'e"ii3 +int e "a e #ulte o" otite +e le1e<G 5 un i#'o tant /on+ "ine1eti" 4i 'i!"i"ol3 o i1inalitatea e"o!i!te#ului 4i uni"itatea uno ele#ente 8iolo1i"e au ne"e!itat " ea ea Re7e .Ca ao #an3 02 2tu ile<G .a3 Letea3 R2+u"u3 02 2tu i Mu i1Diol3 E en"iu"3 Po'ina3 0a"alin5I2toane3 1% . .!tu ioni3 " a'3 !o#n3 4tiu"23 'l2ti"2 et".i+enţia72 eţea +e "anale3 1$ le3 82lţi 4i la"u i "a e !e 6#'lete!" "u 'o ţiuni +e u!"at @ 1 in+u i /lu.C.e4te e7e .aţia Bio!/e ei Delta Dun2 iiE Ro4"a5BuDaio.io5#a iti#e . /auna 'i!"i"ol2 +e o #a e +i. Cele #ai i#'o tante 7one ' oteAate +in Re7e . Potenţialul turistic al 3eltei 3unării.ele eB'loata8ile . Pe lito al !unt +ou2 ti'u i +e a'e #ine aleE "ele +e a+$n"i#e3 a+u!e la !u' a/aţ2 ' in /o aAe .e1etaţia +e "o+ ii +e !teAa 3 +e liane +in Letea3 Ca ao #an 4i 72.*pele minerale sau minerali-ate.< Potenţialul tu i!ti" e!te +at +e ele#entele "a+ ului natu al3 6n "a e !e e.'e!te 5((.aţiei Bio!/e ei Delta Dun2 iiG Delta Dun2 ii a /o!t +e"la at2 Re7e .aţie a Bio!/e eiG +in te ito iul a"e!teia +e 'e!te 5-( #ii Da3 a' oa'e 5( #ii Da 6n!u#ea72 7onele !t i"t ' oteAate3 6n "a e !e inte 7i"e o i"e a"ti. I!t ati3 1)).oaiele +e 'lut2 4i !al"ii u ia4e3 "a e #2 1ine!" #alu ile .a la"u i +e 'e lito alul o#$ne!"3 "u# a /i Te"Di 1Diol3 "a e +eţine un lo" i#'o tant 6n "e ' i. Delta Dun2 ii e!te "el #ai t$n2 '2#$nt o#$ne!" 4i !e e#a "2 ' in o i1inalitatea !a 'ei!a1i!ti"23 #o /oDi+ olo1i"23 /auni!ti"23 /iin+ un uni"at eu o'ean !u8 a!'e"t e"olo1i" 4i al #o+ului +e Da8itat 6n #e+iul +eltai"3 !au tu i!ti"3 e!te una +int e "ele #ai e' e7entati.7onele Man1alia 4i E/o ie< 4i "ele +in la"u ile !2 ate.iale 4i /lu.CDilia<.e !itate 4i 8o12ţie .

Pe itea4"a5Bi!e i"uţa5Po tiţa3 Ca'ul Dolo4#an3 C in+ul Lu'ilo 3 I!t ia50inoe3 C in+ul CDitu"3 Rotun+u.((5%(( # altitu+ine3 ia "ea in/e ioa 2 "o8oa 2 la &((53(( #.e1etaţiei +e '2+u e3 gorunetele o"u'2 "ea #ai 'ute ni"2 eB'an!iune3 a. P e+o#inant e!te /a1ul "o#un3 l$n12 "a e #ai a'a 4i alte !'e"ii +e /a1E ?a1u! tau i"a 'e .(( #< 4i '$n2 la 1&(( @ 1*(( #3 +a "o8oa 2 4i 6n 7ona +ealu ilo 6nalte +in 0u8"a 'aţi3 Po+i4ul Ceti"3 Po+i4ul 0u"e. >n.$n+ li#ita !u'e ioa 2 6nt e .eli4ul .ele #ontane o#$ne4ti3 un+e ' e+o#in2 #oli+ul3 ia 'e alo"u i !e a!o"ia72 "u 8 a+ul3 'inul3 "u /a1ul3 'altinul +e #unte3 #e!tea"2nul3 7a+a3 la i"ele3 7$#8 ul3 ti!a. 5 eta2ul pădurilor de coni%ere @ !e +e!/24oa 2 6nt e 1&(( 4i 1. 1- . P4TE+56*787 T8 6ST6C *7 C4MP4+E+TE74 9+&E76:8786 !64.i"i3 Co7ia3 No4"o. La a"e!ta !e a+au12 !'e"ii "aE "e 3 1$ niţ23 "a 'en3 a ţa 3 'altin3 !al"ie3 / a!in3 ia 'e alo"u i /a1ul 4i "a!tanul 8un. Un ol i#'o tant 6l o"u'2 pădurea3 "a e o"u'2 !u' a/eţe 6ntin!e +in 7ona +e "$#'ie '$n2 6n 7ona #ontan2 la 1.e1etale.e1etal e!te 'ute ni" in/luenţat +e "on+iţiile #o /olo1i"e 4i "li#ati"e3 +e 'a ti"ula it2ţile 'e+olo1i"e3 1eolo1i"e 4i #o /o#et i"e "a e /+a.e !i/i"a e a 'otenţialului tu i!ti" natu al 4i /eno#enului tu i!ti".ei.alea Ne a5Bo7o.5((5 .alea Ce nei5Je "ulane3 Lun"a.o i7ea72 !au e!t $n1 e'a tiţia !'e"iilo .5Bu72u3 . Al2tu i +e /a1 !e 6nt$lne!" nu#e oa!e alte !'e"iiE 1o unul3 ul#ul3 #e!tea"2nul3 / a!inul3 Au1a!t ul3 #2 ul 4i '2 ul '2+u eţ3 'altinul3 a ţa ul et".((51-(( #3 /iin+ +i!'u!2 'e t ei t e'te latitu+inaleE 5 6n e'a tiţia 'e .E4.iţa5Do8 o1ea3 !au /a1ul 8al"ani" 6n a' o'ie ea C aio. *F6C ?lo a3 /auna aAut2 la 1 a+ul +e +i.((51-(( # altitu+ine3 /iin+ ' e7ent 6n toate #a!i.ei5P2+u ea Bu"o. 5 eta2ul pădurilor de %ag !e +e!/24oa 2 +e la 'a tea in/e ioa 2 a e1iunii #ontane .e ti"al2 a .2ţ.

alo o!3 "a e o/e 2 'o!i8ilit2ţi +e e" ee e ' in .< tipul turistic @ '2+u ile "e o/e 2 tu i4tilo o a#8ianţ2 +eo!e8it23 e" ee e ' in +e'la!2 i 'e t a!ee tu i!ti"e #ai lun1i3 + u#eţieG tipul cadru pentru camping @ in"lu+e '2+u ile +otate "u in!talaţii !'e"i/i"e 1enului "a#'in1 .a ietate3 +en!itate 4i ."2!uţe3 !at +e .J.'$n2 la o 7i< 'ent u 'o'ulaţia u 8an2 +in o a4ele li#it o/e. C$n+ea 4i "ola8.aloa ea !a e!teti"23 e" eati. >n "a+ ul '2+u ilo "u /un"ţie e" eati.5"ine1eti"2 4i 4tiinţi/i"2.$ntului3 ţe'o4i"a et".it 'ent u o+iDn23 +e!tin+e e3 'li#82 i3 e" ee e +e !"u t2 +u at2 .< Ca'a"itatea +e e" ee e a '2+u ilo e!te +ete #inat23 'e +e o 'a te3 +e "a+ ul natu al 4i /on+ul /o e!tie !'e"i/i"3 ia 'e +e alt2 'a te3 +e 1 a+ul +e +ota e teDni"o5 e+ilita 2.2 !e i+enti/i"2 #ai #ulte ti'u i +e '2+u iE 5 5 5 5 5 tipul cinegetic @ in"lu+e '2+u ile "a a"te i7ate ' int 5un /on+ "ine1eti" . 1) .$n2toa eG tipul piscicol @ "u' in+e '2+u ile 6n "a e eBi!t2 la"u i !au a'e "u 12toa e 'o'ulate "u 'e4ti . 0' e li#ita in/e ioa 2 a'a e 7ona "oni/e elo 3 ia .a"anţ2< tipul agrement @ e' e7int2 '2+u ile +in a' o'ie ea "ent elo u 8ane3 "a e o/e 2 un #e+iu a#8iant 'ot i.'e!"uit !'o ti.((51)(( #. 5 eta2ul alpin !ituat la altitu+ini 6nt e 1)((5&5(( #3 un+e !e 6nt$lne!" !2l"ii 'iti"e3 tu/2 i4u i +e a/in3 a7aleea3 Ane'eni4u i3 unele 'lante ie 8oa!e .e1etaţia ie 8oa!2 "u' in+e !'e"ii "aE 'i u4"a3 ia 8a . Potenţialul turistic al %aunei ?auna !e i#'une ' in .aloa ea t o/eelo 3 ia +in 'un"t +e .ţe'o4i"a3 ia 8a "oa n2 et".<3 #u4"Di 4i li"Deni.5 eta2ul su)alpin @ !e "a a"te i7ea72 ' in alte nanţa +int e Ane'eni4u i 4i 'aAi4tile al'ine3 "u eBtin+e e 6nt e 1. P e+o#in2 Anea'2nul3 "a e a'a e 'e unele 'lat/o #e !t u"tu ale +in Munţii Ma a#u e4ului3 Ro+nei3 C2li#ani3 CeaDl2u3 Munţii B$ 12u3 Bi!t iţa3 Penteleu3 Ciu"a43 Bu"e1i3 ?212 a43 Rete7at3 Co+eanu3 Fa "u. .e+e e tu i!ti" ' e7ent$n+ o i#'o tanţ2 ' in .

ati"2 8o1at2 .e. • Eta2ul %aunistic al %ăgetelor !e "a a"te i7ea72 ' in ' e7enţa uno !'e"ii . • Eta2ul %aunistic al -onelor alpine şi su)alpine >n a"e!te !'aţii al'ine nu#2 ul !'e"iilo /auni!ti"e e!te #ai e+u!3 +ato it2 "on+iţiilo "li#ati"e #ai a!' e 4i /o #elo +e .<. 'e "ale +e +i!'a iţie !unt + o'ia3 !'u "a"iul3 +e"la ate #onu#ente ale natu ii3 ia e'tilele !unt e' e7entate ' in 4e 'i3 4o'$ le3 8 oa!"a ţe!toa!2 +e u!"at3 6n a'ele $u ilo t 2ie!" !'e"ii +e 'e4ti ' e"u#E !o#nul3 " a'ul3 8i8anul3 linul3 4tiu"a3 8a8u4"a et".o e +e talie #i"2 4i #iAlo"ie .ul'e3 . Potenţialul turistic al ariilor prote2ate &( .i7uin23 +iDo ul +e !te'23 8i7a#ul3 lu'ul3 .e.lu'3 .'e Bi!t iţa Au ie<.ultu ul 82 8o!3 .ul'ea3 'i!i"a !2l8ati"23 #i!t eţul.i3 li'an3 lo!t iţ2 .ultu ul 'le4u. P2!2 ile !unt e' e7entate +eE 1aiţ23 'iţi1oi3 !tu 7ul +e ."lean3 # ean23 7l2.a #a#i/e e "a ie'u ele +e "$#' 4i +e .e iţ23 ie'u e<3 '2!2 i "$nt2toa e3 /auna a".'o'$n+2u3 D$ "io13 4oa e"ele +e "$#'<3 u #ate +e "$te. P2!2 ile !unt #ai nu#e oa!eE 'ot$ ni"Di3 /a7ani3 1 au i3 "io"2nito i3 #ie le et".a iateE "a ni. • Fauna pădurilor de coni%ere3 !au a#e!te" /a1 "u "oni/e e e!te #ult #ai 8o1at2 6n /aun2 "ine1eti"2 +e talie #a eE u !3 "e 83 $!3 A+e 3 +a 4i '2!2 iE "o"o4ul +e #unte3 "o"o4ul +e #e!tea"2n3 ie un"a3 12inu4a +e alun.• Fauna de stepă şi sil1ostepă "u' in+e o72toa e .ila +e #unte3 ia 6n 1olu ile al'ine 6n!o ite a'a E . • Eta2ul %aunistic al pădurilor de ste2ar ?auna !'e"i/i"2 "u' in+eE . 0e e#a "2 "$te.e /iin+E "o"o4ul +e #unte 4i +e #e!tea"2n3 /a7anul3 ie un"a3 1$!"a 4i aţa !2l8ati"23 'ot$ ni"Dea3 ' e'eliţa3 !ita ul3 8i7a#ul3 nu "a3 .$!"3 1aia o4ie3 ia "a e'tile a'a E 4a 'ele o 83 4o'$ la +e "$#'3 1u4te ul..ul'ea3 .i'e a "o#un23 4o'$ la +e #unte3 8 oa!"a +e #unte.ie7u ele.ie7u e<3 o72toa e .e iţa3 ie'u ele3 lu'ul3 .i+ a3 #a #ota3 A+e ul et".oa"2 et". Din /auna Ro#$niei eBi!t2 +oa o #i"2 'a te +e inte e! "ine1eti" .e1etaţie #ai #o+e!te. 8 un3 a".a !'e"iiE "a' a nea1 23 #a #ota3 . A".*(M<3 "ele #ai e' e7entati.i/auna e!te +o#inat2 +e '2!t 2.

D. Potenţialul turistic antropic 0ulina @ Le82+a. Con!titui ea Re7e .B. @ Col/ul Al8ina @ La"ul Ra7i# Tul"ea @ Canal Mila &3 @ C$ la Hi ea!a @ C$ la Hontea @ Canal Ol1uţa @ Dun2 ea Tul"ea @ Vi"to ia @ Canal Lit"o.alo i/i"2 #ai 8ine in/ a!t u"tu a tu i!ti"2 4i e+u"e "$t #ai #ult /o #ele +e 'olua e "a e 'ot a'2 ea 6n "a7ul tu i!#ului in+i. @ Canal C i4an @ Ca ao #an @ Le82+a @ Ve"De @ Mila &3 @ Le82+a @ Maliu" @ Tul"eaG Maliu" @ Tul"eaG Tul"ea @ Maliu" @ Le82+a @ Canal C i4an @ Ca ao #an @ La" Puiu @ Po'a! Ro4u @ La"ul Ro4uleţ @ Canal Ro4u @ Canal >#'uţita @ Canal Bu!u "a @ 0ulina @ @ Cu a Po tiţeiG Ru ilo. Pent u 6nt e1 !'aţiul +eltai" o#$ne!" au /o!t a' o8ate +e a+#ini!t aţia R.".D. &1 .'.aţiei Bio!/e ei :Delta Dun2 ii= a /2"ut "a tu i!#ul !2 ai82 alt !tatut3 "a e .i+ual3 #ai 1 eu +e "ont olat.Da. Cele #ai "uno!"ute 'a "u i naţionale "a e au int at 4i 6n "i "uitul tu i!ti" !unt Rete7at3 Ro+na3 CeaDl2u3 Munţii A'u!eni3 Bu"e1i3 Do#o1le+5Valea Ce nei3 Delta Dun2 ii.D. 'oate lua +e"i7ia +e 6n"Di+e e te#'o a 2 a uno "anale +e "i "ulaţie !au +e."a @ Cu a Po tiţeiG Le82+a @ Dun2 ea Ve"De @ Canal E a"lea @ C$ la Lo'atnaG Le82+a @ Dun2 ea Ve"De @ Canal Ma1ea u @ Dun2 ea Ve"De @ B aţ >n /un"ţie +e ni. '.B.Pe te ito iul Ro#$niei ' i#ele a ii ' oteAate au a'2 ut +e la 6n"e'utul !e"olului no!t u .3((3.elul "i "ulaţiei tu i!ti"e 4i +e u #2 ile ne1ati.e "a e 'ot a'a e 6n ti#'3 A+#ini!t aţia R.D.2ţ @ Canal D ano. un nu#2 +e % t a!ee tu i!ti"eE • • • Tul"eaG • • • • Mu i1Diol @ Canal Duna.1)&551)35<3 la o a a"tual23 !u' a/aţa a iilo ' oteAate 6n!u#ea72 11.ie ea t a!eelo tu i!ti"e 'e alte "anale !e"un+a e.((( 9# &3 a+i"2 *3-M +in te ito iul naţional3 +in "a e 'a "u ile naţionale e' e7int2 1((.

.aţii +e a Dite"tu 2 4i u 8ani!#3 "l2+i i3 #onu#ente 4i an!a#8lu i #e#o ialeG #onu#ente +e a t2 'la!ti"2 4i "o#e#o ati.-L&.De5a lun1ul ti#'ului3 o#ului a " eat3 a "on!t uit o !e ie +e e+i/i"ii3 a "2 o .M.e ant o'i"e i#' e!ionea72 ' in #2 i#ea lo . ?on+ul tu i!ti" ant o'i" +in Ro#$nia eune4te o 1a#2 /oa te la 12 4i . C$n+ea 4i "ola8.a iat2 +e "o#'onente3 "a e 'ot /i 1 u'ate 6nE 5 5 o8ie"ti.eBE al8a!t u +e Vo oneţ<3 a#'la!a ea o8ie"ti.e"Di#ea3 e!te 6n!u4i ea "a e t e7e4te inte e! 'ent u tu i4ti3 ' in ' e7enţa uno o8ie"ti.aloa e eB"e'ţional2 +in 'un"t +e . 1))*3 "$t 4i a le1ii n . *1L1))5 au /o!t !ta8ilite ' in"i'alele "ate1o ii +e #onu#enteE • • • • • #onu#ente 4i !itu i a Deolo1i"eG #onu#ente 4i an!a#8lu i +e a Dite"tu 2G e7e .e etno"ultu ale 4i etno/ol"lo i"e. au1.elo 3 +e a Dite"tu a !'e"i/i"2 et".G • • .ul3 "uloa ea !'e"i/i"2 .itate3 a"e!tea !untE • • • uni"itatea @ e!te "a a"te i!ti"a a"elui ' o+u! tu i!ti" "a e +ato it2 #enţine ii 6n ti#' a aAun! un uni"atG +i#en!iunea @ unele o8ie"ti.<G /un"ţia 'e "a e o 6n+e'line!" 'oate +e.eBE Ca!a Po'o ului< !au 'ot a.< ine+itul @ e!te +at /ie +e #ate ialul +in "a e e!te /a8 i"at !au "on!t uit o8ie"ti.< Potenţialul turistic cultural – istoric Pat i#oniul "ultu al5i!to i" naţional "u' in+e #onu#ente3 an!a#8lu i 4i !itu i "u . Co#'onentele ant o'i"e au o !e ie +e 6n!u4i i "a e +au "a a"te ul +e at a"ti.e "ultu al5i!to i"e o8ie"ti. .e n n .e+e e i!to i"3 a ti!ti"3 e!teti"3 4tiinţi/i"3 ant o'olo1i"3 "$t 4i 'ei!aAe "ultu ale e' e7entati.e "u e7onanţ2 i!to i"23 !au a uno 'o+oa8e /oa te .aloa e i!to i"2 4i e!teti"2 a " e!"ut3 aAun1$n+ 6n i'o!ta7a +e 'otenţial tu i!ti"3 "a e 6n 'e ioa+a a"tual2 !e a!i!t2 la o " e4te e nu#e i"2 a a"e!tuia.eBE "2 ţi3 o8ie"te +e a t2 et".2G #onu#ente teDni"eG && . Con/o # O +onanţei +e Cu.eni o !u !2 +e inte e! tu i!ti".e"Di et".e 'ent u ţa 2 !au o e1iune 1eo5"ultu al2.ea +i#en!iuni /oa te #i"i .

elul te ito iului naţional eBi!t2 un nu#2 +e 13( +e lo"alit2ţi "a e au '2!t at #onu#ente 4i !itu i a Deolo1i"e3 "e ' e7int2 inte e! 'ent u i!to i"i 4i "e "et2to i.June+oa a<3 MaD#u+ia .• • lo"u i i!to i"eG 'a "u i 4i 1 2+ini. E+i/i"atoa e 2#$n .Olt<3 Ceoa1iu3 O 24tioa a3 0a #i!e1etu7a .o+23 J$ 4o. a/ Monumente şi ansam)luri de ar(itectură de %actură religioasă La ni. Monu#ente 4i an!a#8lu i +e a Dite"tu 2 >n a"ea!t2 "ate1o ie int 2 un nu#2 #a e +e 8unu i "ultu ale3 +in +i/e ite 'e ioa+e i!to i"e3 in"lu7$n+ 8unu i +e /a"tu 2 eli1ioa!2 !au "i.elul te ito iului naţional nu#2 ul "el #ai #a e +e #onu#ente +e a Dite"tu 2 e!te e' e7entat +e "ele +e "ult3 /ie #a i an!a#8lu i #onaDale3 /ie te#'le3 8i!e i"i3 &3 .June+oa a<3 M$ 4i+ .e!ti1ii "e a'a ţin uno "et2ţi 1 e"e4ti +e 'e lito al3 "et2ţi +a"i"e3 "a!t e3 /o ti/i"aţii3 o a4e +a"o5 o#ane. La ni.Con!tanţa3 Man1alia3 Al8a Iulia3 C$#'ulun1 Mu!"el3 Tu +a3 Ce na.e!ti1iile 4i !itu ile a Deolo1i"e 1 e"e4ti3 +a"i"e 4i o#ane .<.a3 D o8eta5Tu nu 0e.ili7aţiei o#$ne4ti. Pat i#oniul "ultu al natu al "u' in+e "i "a && #ii +e #onu#ente3 "i "a .Tul"ea< et".-( +e #u7ee 4i "ole"ţii3 +in "a e un nu#2 +e *%* +e #onu#ente 4i an!a#8lu i +e a Dite"tu 2 !e 12!e!" 2!'$n+ite 6n *( +e Au+eţe3 13.e in3 I!a""ea3 M2"in3 CluA5Na'o"a3 Moi1 a+5Ial2u3 C2li#2ne4ti5 C2"iulata3 O a+ea3 A+a#"li!i .oluţie a "ultu ii 4i "i.aloa e !e a/l2 6n 3& +e Au+eţe. +e #onu#ente 4i !itu i a Deolo1i"e +e a"eia4i . Monu#ente 4i !itu i a Deolo1i"e O/e ta tu i!ti"2 6n a"e!t +o#eniu nu e!te /oa te 8o1at23 +a +eo!e8it +e . Pe te ito iul o#$ne!" !e 12!e!" .02laA<3 Do8 o!lo.il23 #2 tu ii ale #o+ului +e e.Con!tanţa<3 Veţel .eni .alo oa!2.

Un lo" i#'o tant 6l o"u'2 castelele şi palatele3 "e at a1 un nu#2 #a e +e tu i4ti. )/ Monumente şi ansam)luri de ar(itectură de %actură ci1ilă >n a"ea!t2 "ate1o ie !e 6n!" iu toate "l2+i ile "a e au #ulti'le /un"ţionalit2ţiE lo"uinţe3 !t u"tu i +e "a7a e 4i ali#entaţie 'u8li"23 t ata#ent3 !e+ii ale a+#ini!t aţiilo 'u8li"e o 24ene4ti !au "o#unale3 !e+ii +e in!tituţii +e !tat !au ' i.Ce ni"a3 0na1o.a3 V$l"ea3 Co A et".a ."ate+ ale 4i #2n2!ti i.3 +a 4i sinagogile +in Bu"u e4ti . CDeo 1De< et". I#' e!ionante !unt mănăstirile 2!'$n+ite 6n tot !'aţiul etni" o#$ne!"3 +a "u o "on"ent a e #ai #a e 6n Bu"o. &* . KIV3 la "a'2tul no +i" al "uloa ului B an5Ru"2 3 Ca!telul Pele4 @ "on!t uit 6n !tilul ena4te ii 1e #ane +e in/luenţ2 1oti"2 la 0inaia3 "u i#'o tante "ole"ţii +e 'i"tu i 4i !"ul'tu i et".M2n2!ti ea Cu tea +e A 1e43 Co7ia3 Ti!#ana3 Polo. 4i at a"ţie tu i!ti"2 6n #a ile o a4e !unt marile catedraleE 0/.3 Ca!telul Co . a1i3 Ju e7<3 "$t 4i #2n2!ti ile +in Bu"u e4ti 4i 7ona 'e iu 8an2 a !a .8i!e i"ile +in Ieu+3 Boti7a3 B e8<3 7onei L2'u45CDioa 3 02laAului 4i Munţilo A'u!eni. CDeo 1De<3 Al8a Iulia . MiDail +in CluA3 Cate+ ala o#ano5"atoli"2 4i Cate+ ala Re6nt e1i ii Nea#ului +in Al8a Iulia et".iţa3 0u"e.ine4tilo +e la June+oa a3 Ca!telele +e la Ti#i4oa a et".ate3 82n"i3 t i8unale3 li"ee 4i 4"oli3 #u7ee3 'alate +e "ultu 23 "a!tele 4i "ona"e et". A"e!te #onu#ente 4i an!a#8lu i a Dite"toni"e le 6nt$lni# 6n Au+eţe "aE 0u"ea.3 P aDo.aniei .Bi!e i"ile 0/.an1Deli"2<3 Bu"u e4ti .iţa @ un+e tenta " o#ati"2 +o#inant2 e!te .Vo oneţ3 enu#it2 'ent u a"el al8a!t u +e .ina .Den!u43 0$nta#a ia O lea<3 )isericile cu -id3 /o ti/i"ate 6n !til 1oti" +in +u!ul 4i e!tul T an!il.Con!tanţa< et".o oneţ3 Mol+o. Dint e a"e!tea a#inti#E Ca!telul B an3 i+i"at 6n !e". o'oleo!<3 R2+2uţi .Ci!n2+ioa a3 P eA#e 3 Bie tan3 ?eltioa a<3 )iserica din lemn3 /iin+ !'e"i/i"e Ma a#u e4ului . Du#it u3 0/. Dint e "ele #ai "uno!"ute !unt )isericile de piatră !'e"i/i"e De' e!iunii Jaţe1 . CDeo 1De Nou3 C eţule!"u3 0ta.< 4i 0u8"a 'aţii Ceti"i .Bi!e i"a Re/o #at2 4i "ea E.Bi!e i"a 0/. !iserici renumite "u o e7onanţ2 i!to i"2 6nt$lni# 4i 6n 0u"ea.a3 Nea#ţ3 B a4o.Bi!e i"ile 0/.Te#'lul Co al<3 DeA3 CluA5Na'o"a3 mosc(eile .<.3 Pa!2 ea3M2 "uţa3 Plu#8iţa3 Anti# et".e +ele3 U#o 3 Putna3 D a1o#i na et".

Dint e "a!ele #e#o iale "u o .Mu7eul Banatului<3 B a4o.G 5 mu-eele de ştiinţele naturii "e "u' in+ ele#ente +e natu 2 1eolo1i"23 8otani"23 7oolo1i"23 /un"ţion$n+ laE Con!tanţa .G 5 5 mu-eele mi0te @ 6nt$lni# la C aio. C ean12 @ T1. B $n"u4i @ Jo8iţa3 C.e"Dile "ent e i!to i"e ' e7ente 6n o a4e "aE B a4o.3 0i1Di4oa a3 0u"ea.a et".Mu7eul Olteniei<3 Ti#i4oa a . A!t/el 6nt$lni#E 5 mu-ee istoriceE Mu7eul +e I!to ie al Ro#$niei +in Bu"u e4ti3 Mu7eul Uni ii +in Al8a Iulia3 Mu7eul +e I!to ie al Bu"o. Nea#ţ3 MiDai E#ine!"u @ I'ote4ti3 C.a3 0i8iu3 A a+3 CluA3 Bu"u e4ti3 B an.Mu7eul +e I!to ie Natu al2 :C i1o e Anti'a=3 Mu7eul Ceolo1iei<3 Baia Ma e . Cl2+i i 4i "a!e #e#o iale Nu#2 ul a"e!to a e!te #ult #ai #i" 4i !e e/e 2 la .G 5 mu-ee de artă3 a"e!tea !e a/l2 6n o a4e "aE Bu"u e4ti .Mu7eul +e a t2 al Ro#$niei3 Mu7eul Lite atu ii Ro#$ne3 Mu7eul Mu7i"ii3 Mu7eul T.Mu7eul M2 ii3 Co#'leBul Mu7eal +e Htiinţele Natu ii<3 Bu"u e4ti .a3 Mu7eul CDiDli#8a ului @ Colţi3 Mu7eul Cea!u ilo @ Ploie4ti et". A#an<3 CluA5Na'o"a3 C aio.a3 A a+3 Ba"2u et".Ia4i<3 Mu7eul +e I!to ie 4i A Deolo1ie .ene!"3 Mu7eul Au ului +in B a+3 Mu7eul Pet olului @ Ploie4ti3 Mu7eul 02 ii @ 0l2ni" P aDo.aloa e #a e !untE C.a3 Mu7eul +e I!to ie al Mol+o. Co48u" @ Jo +ou.it2ţiE Mu7eul Le#nului +in C$#'ulun1 Mol+o.Din "ate1o ia palatelor !e i#'unE Palatul Cot o"eni3 Mit o'oliei3 Palatul Tele/oanelo 3 CDi"a Tei3 Palatul Pa la#entului @ a +oua "on!t u"ţie +in lu#e "a 1 an+oa e3 +u'2 Penta1on et". Monu#ente +e a t2 'la!ti"2 4i "o#e#o ati.Mu7eul Au ului< et".3 De.Con!tanţa< et".Mu7eul Mine alo1i"<3 B a+ .e &5 . Mu-eele !unt inten! .a .ei .inei +in 0u"ea.G mu-eele de pro%il !unt !'e"iali7ate 6n ' e7enta ea uno o"u'aţii !au +o#enii +e a"ti.alo oa!e ' in . Ene!"u @ 0inaia3 I.i7itate 4i /un"ţionea72 "a an!a#8lu i +e a Dite"tu 2 .alenţele lo 4tiinţi/i"e3 a ti!ti"e 4i "ultu ale.

e!t 2 a lui A.e et".Po+ul >nalt3 C2lu12 eni3 I7la73 Mil"o.e!t 2 a lui MiDai Vitea7ul3 C$#'eni @ !tatuia e". 0ali1nO +int e ?ete4ti @ Ce na.in3 Ia4i @ !tatuia e".eni#enteE Monu#entul A. Unele +int e a"e!tea au /o!t " eate +e #a i !"ul'to i "aE C.e!t 2 a lui Hte/an "el Ma e et". Monu#ente teDni"e >n a"ea!t2 "ate1o ie !e 6n!" iu toate eali72 ile +e ti' in+u!t ial 4i teDni" 4i !unt in"lu!e 'o+u ile +e le#n 4i #etali"e3 . P int e a"e!te o8ie"ti.3 C$#'ia li8e t2ţii +e la BlaA et". Pa "u i 4i 1 2+ini &.e 'ot /i a#intiteE Po+ul P ieteniei @ Ciu 1iu @ Ru!e3 Po+ul A.A"e!tea ilu!t ea72 #o#ente +in i!to ia naţional23 !au !unt +e+i"ate uno e oi3 oa#eni +e #a "2 ai "ultu ii 4i i!to iei naţionale3 /iin+ e' e7entate ' in an!a#8lu i #onu#entale3 #onu#ente3 o8eli!"u i3 'l2"i "o#e#o ati. B $n"u4i3 O!"a Jan3 Co nel Me+ ea3 Ion Ralea3 ia altele a'a ţin uno anoni#i3 +int e "a e +e la Al8a" 5 8u!tul lui Jo ea3 Al8a Iulia @ !tatuia e".iato ilo @ Bu"u e4ti3 1 u'ul !tatua Jo ea3 Clo4"a 4i C i4an @ Al8a Iulia3 #onu#entele +e la Ca ei3 Moi!e et". O !e#ni/i"aţie a'a te ' e7int2 1 u'u ile !tatua e3 +e+i"ate uno e.o+23 Co#'leBul Di+ oene 1eti" Po ţile +e ?ie 3 Co#'leBul Di+ oene 1eti" Vi+ a u +e 'e A 1e43 T an!/212 24anul3 8a aAele 4i la"u ile Di+ oene 1eti"e3 #et oul et".a e tu i!ti"2 . a# Ian"u3 CluA5Na'o"a @ !tatuia e".<.e"Di in!talaţii +e #o 2 it3 teBtile3 ' elu" 2 i #etalu 1i"e3 tu 8ine ene 1eti"e3 a#enaA2 i Di+ oteDni"e. Lo"u i i!to i"e Re' e7int2 lo"u ile3 !'aţiile un+e au a.e!t 2 a lui Matei Co .eni#ente i!to i"e 4i "i#iti ele #ilita e3 nu#2 ul lo /iin+ #i" 4i nu toate !unt "uno!"ute 4i #enţionate 6n #ate ialele +e ' o#o.ut lo" i#'o tante 82t2lii3 e. .

A.ale et".A"e!te 'a "u i au /o!t "on!t uite 6n !"o'ul e" ee ii3 'ent u a1 e#ent3 #ulte !e 12!e!" 6n o a4ele . O ' i#2 . A a+3 MiD2ie4ti @ Au+.a +e no + Mol+o.a. . >n ulti#a 'e ioa+2 un lo" i#'o tant a 6n"e'ut !25l o"u'e arta populară şi mani%estările etno%olclorice. A +oua .ania +e !u+ Oltenia +e no + Muntenia +e no +5e!t.iaţ2. Ba"2u3 A "alia3 Bi!t iţa @ Au+.e"in2tatea lanţului "a 'ati"3 "u' in7$n+E • • • T an!il. 2ona tno5rafic0 e' e7int2 un te ito iu #ai #ult !au #ai 'uţin i1u o! +eli#itat3 "a e ' e7int2 "a a"te e etno1 a/i"e unita e3 +ete #inate +e t a+iţia 4i e.<3 +a a'a 4i 'a "u i +en+ olo1i"e "a e !unt 6n nu#2 +e 1(3 2!'$n+ite #ai ale! 6n !'aţiul t an!il. Nu#2 ul 1 2+inilo 'u8li"e e!te /oa te e+u!3 #ai "uno!"ute 2#$n 1 2+inile 8otani"e .< Unele 7one !unt /oa te . A 1e43 0i#e ia @ Au+. A!t27i3 un te #en 2!'$n+it e!te "el +e 9atr0 fo+c+oric03 "e "u' in+e #ai #ulte ele#ente "e a'a ţin unei 7one etno1 a/i"e. A 1e43 Do/tana3 ?$nt$nele3 Je#eiu4 @ Au+.Bu"u e4ti3 CluA3 Ia4i<.i4tei3 Fa a Ia an+ului3 Fa a Oa4ului3 Fa a Jaţe1ului et".<.a Cent al2 &% . Bi!t iţa 4.e"Di3 /iin+ "uno!"ute !u8 +enu#i ea +e :ţa 2=E Fa a Oltului3 Fa a V an"ei3 Fa a Lo.oluţie a 'o'o ului o#$n3 a a tei 4i "ultu ii !ale t a+iţionale3 6n u #a "e "et2 ilo +e !'e"ialitate e/e"tuate3 au /o!t +ete #inate #ai #ulte 7one etno1 a/i"e.an .oluţia i!to i"o @ "ultu al23 " i!tali7ate 6n ti'ul a4e72 ilo 3 o"u'aţiilo 3 lo"uinţei3 'o tului3 a tei 'o'ula e3 la "a e !e a+au12 toate #ani/e!t2 ile "ultu ii !'i ituale3 "a 4i #o+ul +e .M.e+e e 6nt ea1a e.Cu aDonţ3 Ma"ea @ Au+.at 2 !e 12!e4te +e o 'a te 4i +e alta a Ca 'aţilo O ientali3 "a e "u' in+ e1iuni /ol"lo i"e "aE • • Mol+o.$n+ 6n .Bu"u e4ti @ Pa "ul Je 2!t u3 Ci4#i1iu3 Tine etului3 Ioani+3 CluA3 O a+ea @ Pa "ul Palatului Ba o"3 Ia4i @ C 2+ina Co'ou 4i Beili"3 Pite4ti @ Pa "ul T i.at 2 /ol"lo i"2 !e a/l2 6n . C$n+ea 4i "ola8.e"Di3 i!to i"e ale Ro#$niei .

Alt #e4te4u1 !e e/e 2 la &- .e!t T an!il.aniei 4i "u' in+e "$te. instrumente populare tradiţionale. ar(itecturii tradiţională. arta olăritului.ania Cent al2 la "a e !e a+au12E Banatul +e no +5e!t C i4ana.ncondeierii ouălor3 ' a"ti"at 6n !atele Bu"o.inei !au 6n !atul O8o1a +e 0u! 6n Au+eţul Olt. arta populară a prelucrării pieilor.iaţ2 4i /o #ele +e #ani/e!ta e a i+eilo +e!' e /a#ilie3 / u#o! 4i /un"ţionalitate3 arta tradiţională de prelucrare a lemnului. arta ţesăturilor şi cusăturilor populare.ania +e . A!t/el 'oate /i a#intit meşteşugul .at 2 /ol"lo i"2 "u' in+e 'a tea "ent al2 a T an!il. arta . Pent u tu i4ti e!te inte e!ant !2 "unoa!"2 .• • T an!il.e!t Muntenia +e !u+5e!t Do8 o1ea.ania +e no + T an!il. Res rsele t ristice etnoc lt rale !unt e' e7entate ' in ' e7enţa aşe-ărilor rurale tradiţionale. sculptura populară.oluţia !o"io5e"ono#i"23 i!to i"23 a ti!ti"2 a a"e!tuia.at 2 /ol"lo i"2 !e a/l2 6n !u+ul ţ2 ii 4i +e5a lun1ul Dun2 ii3 la "a e !e a+au12 4i !'aţii +in a ia !u8"a 'ati"2E • • • • • Banatul +e !u+5e!t Oltenia +e !u+ Muntenia +e !u+5. Alte #e4te4u1u i t a+iţionale !unt ' a"ti"ate nu#ai 6n anu#ite 7one etno1 a/i"e3 +a "a e 4i5au '2!t at a+$n"i !e#ni/i"aţii a ti!ti"e 4i ituale. instalaţii te(nice tradiţionale. A t eia . arta picturii pe sticlă. A 'at a a#'l2 .ania +e e!t Ma a#u e4. +u'2 "u# !unt organi-ate interioarele a4e72 ilo 3 "e a at2 #o+ul +e .mpletiturilor.alo ile etno"ultu ale ale unui 'o'o 3 'ent u a 6nţele1e e. portul popular.a e1iuniE • • • • • T an!il.

con%ecţionarea măştilor "a e !unt /olo!ite 6n +an!u ile ituale 4i la anu#ite !2 82to i lai"e le1ate +e C 2"iun3 Anul Nou3 Ru!alii. !anifest"rile etnofolclorice "on/o # "alen+a ului 'o'ula e' e7entate ' inE 5 5 5 5 5 !2 82to i +e ia n2 C 2"iun3 Anul Nou3 Bo8otea7a @ "a e !unt !2 82to ite 6n toat2 ţa a3 "u unele .a iaţii e1ionaleG !2 82to i a1 i"ole ale ' i#2.e ii3 le1ate +e 6n"e'utul anului a1 a ;eBE Do"Dia et".<G !2 82to i 'a!to ale ale ' i#2.e ii3 le1ate +e a+unatul oilo 4i 6n"e'utul '24unatului la #unte !au "o8o $tul lo toa#naG !2 82to ile .e ii3 #ani/e!t2 i le1ate +e 8o12ţia e"oltelo 3 "o'tul 1 $ului ;0$n7ienele et".<G !2 82to i ale #untelui3 6n a4e72 ile !ituate 'e 'laiu ile "a 'atine3 !u8 /o #a ne+eilo 3 +e 0$ntilie3 la "a e !e a+au12 t$ 1u ile 4i /e!ti.alu ile ;?e!ti.alul "$nte"ului3 +an!ului 4i 'o tului 'o'ula +in Co A3 ?e!ti.alul +an!ului /e"io e!" +e la CluA3 Jo a +e la P i!lo' et".<. ! #eele etno$rafice au /o!t " eate 'ent u "e "eta ea 4i "on!e .a ea uno .alo i t a+iţionale +e eB"e'ţie. Ca o8ie"ti.e tu i!ti"e3 #u7eele etno1 a/i"e 'ot /i 'u!e 6n .aloa e ' in "i "uite3 tu u i +e o a4e3 eB"u !ii te#ati"e. Ro#$nia a e a!t27i 1- #u7ee 6n ae li8e "u te#ati"2 +i/e enţiat23 "ele #ai e' e7entati.e !untE Mu7eul 0atului @ Bu"u e4ti3 Mu7eul Etno1 a/i" al T an!il.aniei @ CluA3 #u7eele etno1 a/i"e +e la 0i8iu3 0i1Detu Ma #aţiei @ Ma a#u e43 Dealul ?lo ilo @ Baia Ma e3 Mu7eul Bu"o.inean @ 0u"ea.a et". Nu#2 ul #u7eelo 4i al "ole"ţiilo e!te #ult #ai #a e3 a' oBi#ati. 1&(3 /iin+ 2!'$n+ite #ai 6n toate Au+eţele ţ2 ii3 ia 'ent u tu i!# "ele #ai at a"ti.e in!tituţii "ultu ale +e a"e!t 1en !unt "ele +in Bu"u e4ti3 Con!tanţa3 D o8eta5Tu nu 0e.e in3 O 24tie3 0u"ea.a3 C$#'ulun1 Mol+o.ene!"3 0atu Ma e3 Ia4i et". o#$ne!" !unt

&)

Un ol i#'o tant 6n a"ti.itatea tu i!ti"2 6l o"u'2 1at + !'o t et".

turi1tic 3 "a e !unt

"on!tituite "a +e!tinaţii 'ent u tu i!#ul +e !eAu 3 tu i!#ul +e "unoa4te e3 8alneotu i!#3 >n Ro#$nia 6nt$lni# a!t/el +e !ate 'e lito alul M2 ii Ne1 e 4i Delta Dun2 ii '$n2 6n 7ona #ontan23 "a a"te i!ti"e /iin+E • satele peisagistice şi climaterice @ a4e72 ile tu i!ti"e +e a"e!t ti' !unt !'e"i/i"e tu i!#ului +e !eAu 3 o/e in+ 'o!i8ilit2ţi +e 'li#8a e 6n ae li8e 3 82i +e ae 3 Deliote a'ie3 + u#eţieE ?un+ata3 Hi nea ;6n Culoa ul Ru"2 5B an<3 Ti!#ana ;Co A<3 B 2+et ;A 1e4<3 Boti7a ;Ma a#u e4< et".G • satele )alneare !e 8a7ea72 'e o !e ie +e : e!u !e tu i!ti"e= eB'loatate 4i .alo i/i"ateE a'e #ine ale "a 8o1a7oa!e3 #o/ete3 i7.oa e !au la"u i !2 ate et".E B2lţ2te4ti ;6n 0u8"a 'aţii Mol+o.ei<3 Co4tiui ;Ma a#u e4<3 02"elu ;Co A< et". • satele turistice pentru practicarea sporturilor !unt !'e"i/i"e 7onelo #ontane "u !t at +e 72'a+2 'e !i!tent3 "on+iţii +e 'ant2 +eo!e8ite "e /a.o i7ea72 ' a"ti"a ea !'o tu ilo +e ia n23 +a 4i 7onelo Aoa!e3 "u o1lin7i +e a'23 "a e !u!ţin !'o tu ile nauti"eG

satele pescăreşti şi de interes de 1ânătoresc o 1ani7ea72 +i/e ite /o #e +e a1 e#ent !'e"iale 'ent u tu i4tiE .$n2toa e3 'e!"uit3 a!i1u $n+ 'o!i8ilit2ţi +e "a7a e3 !e .i"ii "ulina e 'e!"2 e4ti !au .$n2to e4tiE Mu i1Diol ;6n 7ona Deltei<3 Cio"2ne4ti ;Au+. 0u"ea.a< et".G

3(

satele turistice pastorale in"lu+ lo"alit2ţi u ale +e #unte3 o"u'aţia +e 8a72 o "on!tituie " e4te ea ani#alelo 4i un+e !e o 1ani7ea72 o!'eţe "io82ne4ti !au 'et e"e i t a+iţionale !'e"i/i"e ;Vai+eeni3 P i!lo' et".<G

satele cu o)iecti1e de interes ştiinţi%ic a "2 o / u#u!eţe at a1e nu#e o4i tu i4ti !t 2ini 4i autoDtoniE Ci e4u ;MeDe+inţi<3 Bo!an"i 4i 0a+o.a ;0u"ea.a<3 CDiu78aia ;Ma a#u e4< et".G

sate cu monumente istorice !unt !'e"i/i"e Mol+o.ei3 "u #2n2!ti i #ol+a.e +in !e"olele KV5KVIII ;0u"e.iţa3 Putna3 D a1o#i na<3 0u8"a 'aţilo Ceti"i ;Aninoa!a3 Cot#ean"a3 Co7ia3 Jo e7u3 Polo. a1i<3 !u+ul T an!il.aniei @ "u 8i!e i"i /o ti/i"ate ;P eA#e 3 Bie tan3 ?el+ioa a3 C i!tian et".<G

• •

satele turistice etno%olclorice e' e7entate ' in #u7ee etno1 a/i"e3 "u a Dite"tu 2 'o'ula 23 "u 'o t t a+iţional 4i /ol"lo E Cu ti4oa a ;Co A<3 Va#a ;0u"ea.a< et".G satele turistice de creaţie artistică şi arti-anală !unt +e/inite +e o !e ie +e #e4te4u1u i t a+iţionale3 le1ate +e ' elu" a ea le#nului3 ol2 it3 "on/e"ţiona ea "o!tu#elo 'o'ula e 4i "o.oa elo 3 a #24tilo et". ;Ma 1inea3 02'$nţa et".<.

1.%.

&a#a material" a t rism l i Valo i/i"a ea 'at i#oniului tu i!ti" al unei ţ2 i3 e1iuni !au 7one 1eo1 a/i"e "on!t2

6n a!i1u a ea uno "on+iţii #ini#e 'ent u +e'la!a ea3 !eAu ul 4i 'et e"e ea ti#'ului +e "2t e tu i4ti. Pent u "a un te ito iu !2 'oat2 /i +e"la at :+e inte e! tu i!ti"=3 'otenţialul !2u tu i!ti" t e8uie !2 2!'un+2 la +ou2 "e inţe e!enţialeE 5 5 !2 +i!'un2 +e e!u !e natu ale 4i ant o'i"eG !2 +i!'un2 +e 8a7a #ate ial2 4i +e in/ a!t u"tu a ne"e!a 2 'ent u a /a"ilita a"ti.it2ţile tu i!ti"e. De!/24u a ea a"ti.it2ţilo tu i!ti"e la ni.elul eBi1enţelo +in 7iua +e a7i nu !e 'oate eali7a /2 2 eBi!tenţa unei 8a7e #ate iale tu i!ti"e 4i a unei in/ a!t u"tu i teDni"e "a e !2 'un2 6n .aloa e e!u !ele tu i!ti"e natu ale 4i ant o'i"e +e "a e +i!'une un te ito iu.

31

e ti!#entul et".G +< /a"ilit2ţi !'o ti.t an!'o tu ile3 "a7a ea3 ali#entaţia3 +i. EBi!t2 +ou2 "ate1o ii i#'o tante +e /a"ilit2ţiE /a"ilit2ţi +e 8a72 4i /a"ilit2ţi "o#'le#enta e.e "e !t$ ne!" inte e!ul tu i4tilo .G 8< /a"ilit2ţi +e "a7a eE a"e!tea " eea72 "on+iţii +e "a7a e 'ent u tu i4ti ai"i int $n+ Dotelu ile3 #otelu ile3 Danu ile3 "a8anele3 . >n a"ea!t2 "ate1o ie int 2 4i at a"ţiile tu i!ti"e "ultu ale3 o8ie"ti.G "< /a"ilit2ţi +e ali#entaţieE ai"i int 2 unit2ţile +e ali#entaţie "u# a /i 8e 2 ii3 "a/enele3 8a u i3 "o/et2 ii3 !i!te#e +e ali#entaţie 'ent u !e .e3 +e a1 e#entE te enu i +e !'o t3 'atinoa 3 '$ tii +e !"Di3 'a "u i +e +i!t a"ţie3 "lu8u i et".8a7a #ate ial2 6n +ota ea a1enţilo e"ono#i"i3 8a7a #ate ial2 6n +ota ea alto in!tituţii e"ono#i"e< 4i 3& . ?a"ilit2ţile "o#'le#enta e nu !unt +e!tinate 6n eB"lu!i.<3 4i +e "a e +e'in+e eBi!tenţa !au ineBi!tenţa unei "e e i tu i!ti"e 6nt 5o anu#it2 7on2. ?a"ilit2ţile tu i!ti"e !unt e' e7entate ' in 8a7a #ate ial2 tu i!ti"2 .itate tu i!#ului3 +a +e "a e 'oate 8ene/i"ia 4i tu i!tul 'e o 'e ioa+2 +ete #inat2.#u7ee3 teat e3 eB'o7iţii et".G /< /a"ilit2ţi +e tele"o#uni"aţiiE /aB3 tele/aB3 o/i"ii 'o4tale3 inte netG 1< /a"ilit2ţi !'e"ialeE 'un"te +e / ontie 2 4i "ont ol . EBi!t2 "$te.a "ate1o ii ' in"i'ale +e /a"ilit2ţi tu i!ti"eE a< /a"ilit2ţile +e t an!'o t 4i "o#uni"aţii3 "e a!i1u 2 a+u"e ea tu i4tilo +e la e4e+inţ2 la lo"ul +e +e!tinaţieE t an!'o t ae ian3 na.i ea #e!ei et".al3 te e!t u3 t an!'o tu i 'e "a8lu et". Ba7a #ate ial2 e' e7int2 una +in '2 ţile "o#'onente ale ' o+u!ului tu i!ti"3 "a e al2tu i +e in/ a!t u"tu a teDni"2 1ene al2 "ont i8uie la a!i1u a ea "i "ulaţiei tu i!ti"e.a#al3 a!i1u a ea !e"u it2ţii tu i4tilo G D< /a"ilit2ţi +e 1o!'o+2 i e "o#unal2E a"e!tea ţin +e in!talaţii !anita e 'u8li"e3 "anali7a e3 1a7e3 ele"t i"itate3 !alu8 itate.e!ti1iile i!to i"e3 #onu#ente ale natu ii et".G e< /a"ilit2ţi "ultu al @ a ti!ti"eE !2li +e teat u3 "ine#ato1 a/e3 1ale ii +e a t23 #u7ee3 eB'o7iţii et".<3 .Tu i!#ul o/e 2 o !e ie +e /a"ilit2ţi3 a"e!tea /iin+ "on!i+e ate ele#ente #ate iale "e "o#'letea72 o/e ta tu i!ti"2. ?a"ilit2ţile +e 8a72 !unt "ele +e "a e tu i!tul 8ene/i"ia72 +i e"t .ilele et".

in%rastructura te(nică şi socială ;in/ a!t u"tu a teDni"2 a+a'tat2 "e inţelo tu i!#ului3 in/ a!t u"tu a 1ene al2 teDni"2 4i !o"ial2 +e "a e 'ot 8ene/i"ia 4i tu i4tii<. A"e!te +ou2 "o#'onente !e "o#'letea723 "ont i8uin+ la +e7.olta ea "i "ulaţiei tu i!ti"e3 in/ a!t u"tu a /iin+ "ea "a e a!i1u 2 /un"ţiona ea ele#entelo 8a7ei #ate iale tu i!ti"e. 1.'. Infrastr ct ra t ristic" T an!'o tu ile e' e7int2 o ' o8le#2 e!enţial2 'ent u tu i!#3 +eoa e"e eali7ea72 le12tu a 6nt e e4e+inţa tu i4tilo 4i lo"ul +e +e!tinaţie. T an!'o tu ile au /un"ţie +u8l2E t an!'o tul +e 'a!a1e i ;tu i4ti< 4i t an!'o tul +e 8unu i3 "a e !2 !ati!/a"2 ne.oile tu i4tilo . C2ile 4i #iAloa"ele +e "o#uni"aţie !unt "ele "la!i"eE 'e u!"at ;/e o.ia e 4i utie e<3 'e a'2 ;/lu.iale 4i #a iti#e<3 6n ae 3 +a eBi!t2 4i t an!'o tu i !'e"iale3 'e "a8lu3 +e!tinate 6n eB"lu!i.itate tu i4tilo . a. Transporturile %ero1iare au +e.enit3 6n #aAo itatea ţ2 ilo 3 ' in"i'alul #iAlo" +e t an!'o t 6n ' eaA#a "elui +e5al +oilea 278oi #on+ial. Utili7a ea t enului "a #iAlo" +e t an!'o t a e 4i 'ent u tu i4ti o 6n!e#n2tate #aAo 2 +in u #2toa ele #oti.eE a "on+u! la a'a iţia 4i +e7.olta ea tu i!#ului +e #a!23 a +ete #inat l2 1i ea !'aţiului tu i!ti" inte n 4i inte naţional3 a "ont i8uit la " e4te ea .ite7elo 4i la a#'li/i"a ea /luBului +e "i "ulaţie3 a !u!ţinut tu i!#ul !o"ial ' int 5o !e ie +e /a"ilit2ţi /inan"ia e 4i ' in int o+u"e ea t enu ilo tu i!ti"e. T an!'o tu ile /e o.ia e !e !ituea72 'e ' i#ul lo" 6n ' i.inţa !i1u anţei +e "i "ulaţie3 tu i!tul /iin+ a.antaAat 4i +in alte #oti.eE 'o!i8ilitatea +e a !e o+iDni ;7iua 4i noa'tea @ .a1oane +e +o #it<3 +e a lua #a!a 6n !i1u anţ23 'o!i8ilitatea +e a .e+ea +i.e !e lo"u i. T an!'o tu ile /e o.ia e au 4i neaAun!u i 'ent u tu i!#3 "a e !e e/e 2 laE nea"o'e i ea uno e1iuni "u linii /e ate3 a""e!i8ilitatea 6n te ito iu li#itat23 "Deltuieli !u'li#enta e 'ent u "a tu i!tul !2 aAun12 la !taţii3 ia a'oi la lo"ul +e +e!tinaţie 4i "a7a e3 o a ul /iB "a e3 6n #ulte !ituaţii3 e!te +e7a.antaAo!.

33

8. Transporturile rutiere T an!'o tu ile utie e au e.oluţionat #o8ilitatea 1eo1 a/i"2 a o#ului. Pent u tu i!# !unt !e#ni/i"ati.e #iAloa"ele +e t an!'o t in+i.i+uale ;autotu i!#e '$n2 la lo"u i<3 auto8u7e ;#2 i#i +i/e ite< 4i #i" o8u7e ;1*5&( lo"u i<. T an!'o tu ile utie e au +u! la a'a iţia uno noi ti'u i 4i /o #e +e tu i!#3 la a#'li/i"a ea tu i!#ului +e +i!tanţ2 #i"23 a "elui +e Tee95en+ 4i a tu i!#ului itine ant3 au '2t un! 6n 7onele #ai 1 eu a""e!i8ile3 au +u! la a'a iţia +e noi /o #e +e "a7a e3 a!i1u 2 o #ai #a e #o8ilitate tu i4tilo 3 "ont i8uie la a#'li/i"a ea tu i!#ului inte naţional. T an!'o tu ile utie e au at a! o+at2 "u +e7.olta ea eţelelo utie e ' e7enţa uno e"Di'a#ente auBilia e ne"e!a e t a/i"ului tu i!ti" ;+ot2 i 4i !e .i"ii auto3 +ot2 i 4i !e .i"ii 'ent u +i iAa ea "i "ulaţiei3 'ent u "2l2to i et".<. ". Transporturile na1ale ;/lu.iale 4i #a iti#e< !e "a a"te i7ea72 ' in "a'a"itatea #a e a #iAloa"elo "o#o+itatea #aBi#2. EBi!t2 4i o !e ie +e /a"to i e!t i"ti.iE /lu"tuaţia 6n /un"ţie +e anoti#' +in "au7a 6n1Deţu ilo 3 a !"2+e ii ni.elului a'elo 3 a /u tunilo 'ute ni"e3 +in 'un"t +e .e+e e tu i!ti"3 t an!'o tu ile /lu.iale !e +i!tin1 ' int 5o i1i+itate +e /a"tu 2 natu al23 ele a!i1u $n+ un a1 e#ente +oa 6n .e"in2tatea lo 4i nu a!i1u 2 le12tu a 6nt e e#inenţ2 4i +e!tinaţie. Din "au7a a"e!tui "a a"te e!t i"ti.3 'ent u tu i!# !e i#'un #a ile /lu.ii 4i "anale +e le12tu 2 ;Dun2 e@Rin@Main3 Mi!i!!i''i3 Nil<. Pent u t an!'o tul tu i!ti" /lu.ial !au #a iti#3 ţa a noa!t 2 +i!'une +e na.e +e " oa7ie 23 Di+ o8u7e3 na.e a'i+e3 4alu'e3 'ontoane3 e#o "De e3 82 "i "u #oto et". "u 'e!te 15(( +e lo"u i. A' oa'e 53M +in /lota /lu.ial2 e!te "on"ent at2 6n Delta Dun2 ii3 ia 'ent u " oa7ie ele +e 'e Dun2 e !e /olo!e!" "on/o ta8ile #otona.e :Ca 'aţi=3 :Olteniţa= 4i :0teaua Dun2 ii=3 "u o "a'a"itate +e 'e!te *-( +e lo"u i. Pent u " oa7ie ele 'e Ma ea Nea1 23 !5a "on!t uit na.a ti' "ata a#an :Die na= "u a' oa'e &(( +e lo"u i 4i "a e /a"e le12tu a 6nt e Con!tanţa 4i !taţiunile +e 'e lito al3 E/o ie No + 4i Man1alia. +. Transporturile aeriene au a'2 ut #ai t$ 7iu3 !5au i#'u! a'i+3 a.$n+ .ite7a +e t an!'o t3 "o!tul elati. e+u! 6n a'o t "u alte #iAloa"e3

3*

i+i"at2 +e 78o "a e a!i1u 2 a"o'e i ea 6n ti#' !"u t a

uno +i!tanţe /oa te #a i3

"on/o tul i+i"at3 /olo!i ea "elo #ai !"u te ute3 nu#2 ul e+u! +e a""i+ente 4.a. T an!'o tu ile ae iene !unt tot #ai #ult !oli"itate +e tu i4ti3 +a au 4i o !e ie +e +e7a.antaAe3 "u# a /i +e'en+enţa +e "on+iţiile #eteo olo1i"e3 "o!tul i+i"at al "2l2to iilo 3 'o!i8ilit2ţi e+u!e +e "unoa4te e a 'ei!aAelo !u .olate3 "a'a"it2ţile +e t an!'o t elati. li#itate. Pent u ţ2 ile "u te ito ii 6ntin!e a.ionul e' e7int2 "el #ai a+e".at #iAlo" +e t an!'o t3 nu nu#ai tu i4ti3 "i 4i +e "2l2to i. >n ulti#ul ti#' !e inten!i/i"2 t an!'o tu ile "u eli"o'te ul3 #ai "u !ea#2 'e +i!tanţe #i"i3 6n 7onele a""i+entate !au 1 eu a""e!i8ile. T an!'o tul tu i!ti" "u a.ionul ;6n !i!te# :"Da te = !au 'e "u !e e1ulate< e!te a!i1u at +e "o#'aniile ae iene inte ne !au eBte ne. P in"i'alele o a4e 4i !taţiuni 8alneo"li#ate i"e +i!'un +e o i#'o tant2 eţea +e #iAloa"e +e t an!'o t lo"al3 "a e a!i1u 2 a""e!ul tu i4tilo "2t e o8ie"ti.ele +in 7on23 "a 4i le12tu a "u eţeaua +e t an!'o tu i naţionale 4i inte naţionale. e. Transporturile speciale !unt /olo!ite 6n e1iunile a""i+entate. At$t "2ile /e ate +e #unte3 "$t 4i t an!'o tu ile 'e "a8lu ;tele/e i"3 tele!"Di< .in !2 !' iAine tu i!#ul #ontan +in tot "u !ul anului 4i 'ent u !'o tu ile +e ia n2 ;!"Di3 8o8<. A"e!te /o #e +e t an!'o t au +e.enit o "o#'onent2 a in/ a!t u"tu ii !taţiunilo tu i!ti"e +e altitu+ine3 "ont i8uin+ la !'o i ea .alo ii tu i!ti"e a lo"u ilo .

35

<.Ca$% II% STRATEGIA DE DE2VOLTARE TURISTIC3 %. 3.alua ea e7ultatelo "a e !e . >n "a+ ul 'lani/i"2 ii !t ate1i"e 6nt$lni# eta'a +e ela8o a e a !t ate1iilo +e #a 9etin13 a"e!tea e' e7int2 nu"leul !t ate1iilo /i #elo +e tu i!#.a iantelo +e a"ţiune3 i#'le#enta ea a"e!to a 4i e.1. Planificarea strate$ic" Plani/i"a ea 6n tu i!# /a"e 'a te +in ' o"e!ul +e an!a#8lu +e lua e a +e"i7iilo 3 a!i1u $n+u5!e ' e"i7a ea o8ie"ti.ele 4i !"o'u ile +e atin!G !t ate1iile 4i a"ţiunile "a e . .Toa+e C.o o8ţine 'e !ea#a lo . Plani/i"a ea !t ate1i"2 64i ' o'une !2 !ta8ilea!"2 'o7iţia 'e "a e /i #a +e tu i!# o o"u'2 /aţ2 +e "o#'etito ii !2iG o8ie"ti.o a!i1u a 8ene/i"iul /i #ei.elo +e atin!3 !ta8ili ea 4i !ele"ta ea .

i"iilo !ale.i 4i +e 'e !onalG +e #e+iu. Ela8o a ea 'lanului !t ate1i" 6n tu i!# e!te +e!tul +e "o#'leB2 4i !e iau 6n "on!i+e a e o !e ie +e /a"to i.itatea.it2ţi tu i!ti"e3 ea t e8uie !2 ţin2 "ont +e o !e ie +e /a"to i3 "u# a /iE • • • • • • teDni"iG Au i+i"iG e"ono#i"o5/inan"ia iG o'e aţionaliG a+#ini!t ati.ea lo" 6n . O i"a e +in a"e4ti /a"to i 'ot !ta la 8a7a #o+i/i"2 ii +e"i7iei +e a"Di7iţiona e a a#8a "aţiunii.P in"i'alele "o#'onente ale unei +e"i7ii !t ate1i"e 6n tu i!# !untE • • • • • 0"o'u ile 4i o8ie"ti.i7ateG I#a1ina ea 4i 'o7iţia 'e 'iaţ2 @ /i #a e!te inte e!at2 !2 4tie "a e !unt 4i "a e .o /i 'e "e'ţiile "lienţilo 3 a"e4tia +in u #2 'ut$n+ /i eali !au 'otenţialiG 0t ate1iile 4i ' o1 a#ele @ /iBea72 a"ţiunile "e .e+e ea atin1e ii o8ie"ti.elo G Bu1etul @ e!u !ele ne"e!a e atin1e ii !"o'u ilo ' o'u!eG Cont olul 'e io+i" al #o+ului 6n "a e !e +e ulea72 a"ţiunile3 "u# !unt /olo!ite e!u !ele3 6n /un"ţie +e #e+iul inte n !au eBte n 6n "a e /i #a 64i +e!/24oa 2 a"ti. Plani/i"a ea !t ate1i"2 64i ' o'une t ei 'un"te ' in"i'aleE • • • anali7a ' o+u! @ 'iaţ2G ela8o a ea #o+elelo +e " e4te e ti' ' o+u! @ 'iaţ2G 'o7iţia /i #ei 4i a !e . 3% . Da"2 /i #a tu i!ti"2 +o e4te a"Di7iţiona ea unei a#8a "aţiuni3 u #$n+ "a a"ea!ta !2 /ie /olo!it2 6n a"ti.o a.ele @ !tau la 8a7a o"u'2 ii +e "2t e /i #2 a unui lo" 'e 'ieţele .

+e unit2ţi +e a/a"e i !t ate1i"e @ strategic )usiness units3 /iin+ /o #at +in unit2ţi 4i !u8unit2ţi +e tu i!#3 #ana1e#ent ' o' iu3 "ontu i ' o' ii3 'ieţe ' o' ii3 'lanu i ' o' ii<. ?oa te util23 6n anali7a 'o to/oliului unei /i #e tu i!ti"e3 !e 'oate +o.a #o+ele "e !unt /olo!ite la " e4te ea elaţiei ti' ' o+u! @ 'iaţ2.stele/3 "e au o "ot2 'e 'iaţ2 #ai #a e3 "$t 4i a atei +e eBtin+e e a 'ieţeiG ti' 1aci de muls3 "ota 'ieţei ' o' ii e!te i+i"at23 ia ata +e " e4te e a 'ieţei e+u!2G ti' dilemă3 a "2 o "ot2 +e 'iaţ2 e!te Aoa!23 ia ata +e " e4te e a 'ieţei 6nalt2G ti' pe moarte3 "a a"te i7ate ' in ni.olta ea 'ieţei &rodu1 noi De7.' o'u!2 +e Bo!ton Co!ultin1 C ou'<3 'ot i.i"iu tu i!ti". >n "a7ul /i #elo #i"i3 unitatea +e a/a"e i !t ate1i"2 'oate /i "u' in!2 6n "a+ ul unui ' o+u! !au !e .elu i "o8o $te ale atei +e eBtin+e e a 'ieţei 4i ale "otei ' o' ii +e 'iaţ23 /i #a +e tu i!# t e8uin+ !2 alea12 6nt e a le a8an+ona !au a le elan!a.e+i matricea tip !C.i"ii !e /u ni7ea72 +eAa 'e 'ieţele eBi!tenteG 8< Strategia de-1oltării produselor "on!t2 6n '2t un+e ea 'e piaţa turistică 1ec(e cu produse noiE a+i"2 l2 1i ea 'o to/oliului +e !e . Strat 5ii d cr şt r $rodu1 < $iaţ0 &i ţ $r / nt &i ţ noi &rodu1 $r / nt Penet a ea 'ieţei De7.&ortofo+iu+ $rodu1 < $iaţ0 >n "a+ ul unei "o#'anii #a i +e tu i!#3 'o to/oliul ' o+u! @ 'iaţ23 "uno!"ut 4i !u8 +enu#i ea +e porto%oliu de a%aceri o i porto%oliu de S!8 – uri .e !i/i"a e A"e!te "ate1o ii +e !t ate1ii in/luenţea72 'lani/i"a ea !t ate1i"2 a!t/elE a< Strategia penetrării e!te e"o#an+at2 /i #elo +e tu i!# ale "2 o !e .olta ea ' o+u!ului Di. EBi!t2 "$te. .i"iiG 3- .it "2 eia3 ' o+u!ele tu i!ti"e !e 6#'a t 6nE • • • • ti' 1edete .

Dint e "ele #ai i#'o tante ele#ente a#inti#E • • • • • • • • • • #i!iunea +e 8a72 a /i #eiG +e!" ie ea /ie"2 ei unit2ţi +e 'lani/i"a e !t ate1i"2G 'ieţele ţint2G !t ate1ia "Deie +e #a 9etin1G 'o7iţiona ea /i #ei 4i ' o+u!elo !aleG ' o"e+u ile +e "ont ol !t ate1i"G 8u1etul alo"at /ie"2 ui ele#ent !t ate1i"G "alen+a ul /ie"2 ei !t ate1ii3 et". Un 'lan "a a"e!ta u #2 e4teE lan!a ea 'e 'iaţ2 a noi ' o+u!e 4i !e .i şi 1 r9icii+or !ale @ ' in "a e !e u #2 e4te " ea ea 4i #enţine ea unei i#a1ini /a.eni#ente !'e"iale3 e#i!iuni e+a"ţionale 6n 'u8li"aţii<G  "a#'aniile +e 'u8li"itate 6n +i e"t 4i +e tele#a 9etin1G  'a ti"i'a ea la !aloane3 t$ 1u i3 eB'o7iţii et".e."< Strategia de-1oltării pieţei3 "e !e "on"ent ea72 'e 12!i ea uno pieţe noi pentru ser1iciile 1ec(i< +< Strategia di1ersi%icării e!te o ientat2 !' e 12!i ea uno pieţe noi pentru produse noi.antaAelo 4i ' o/ita8ilit2ţii /i #ei 'e te #en lun1.i"ii tu i!ti"e 4i #o+i/i"a ea "elo eBi!tenteG 'une ea la 'un"t a a"ţiunilo ' o#oţionale 4i "o#uni"aţionale i#'li"$n+E  elaţiile 'u8li"e .o a8ile a!u' a a"e!teia3 a!i1u a ea a. A"e!t 'lan +e #a 9etin1 'e te #en !"u t le li#itea72 la o 'e ioa+2 +e un a+io 4i TV3 a ti"ole 3) . &o/iţionar a fir. Conţinutu+ $+anu+ui 1trat 5ic d -ar= tin5 A"e!t 'lan e!te ela8o at +e un e!'on!a8il +e #a 9etin1 al /ie"2 ei unit2ţi +e 'lani/i"a e !t ate1i"2 4i !e u #2 e4te !u""e!ul !au e4e"ul !t ate1iilo +e #a 9etin1 6n "a+ ul /i #ei. • 6nto"#i ea 8u1etelo ne"e!a e /ie"2 ei a"ţiuni et".

e ' i.it2ţii +e 'iaţ23 a 6nt e' in+e ii 'e una !au #ai #ulte 'ieţe +ina#i"eG !t ate1ia #enţine ii a"ti. &< Plani%icarea incitati1ă "on!t2 6n a ' o'une o8ie"ti. i!"u i +e "a'ital3 %.e ' i.e ' i.e !e .e ' i.enţii3 in!t u#ente /i!"ale<.$n+ un "$#' elati. .in+ . Plani/i"a ea +e #a 9etin1 'oate a'2 ea !u8 t ei /o #eE 1< Plani%icarea indicati1ă "a e a e la 8a72 o anali72 ' o/un+2 a #e+iului3 a in+u!t iei tu i!ti"e 4i a 'ieţei 4i "a e o/e 2 in/o #aţiile e/e itoa e la 'iaţ23 "2ile +e u #at 'ent u atin1e ea o8ie"ti.$n72 ileG o8ie"ti. Tip ri (e strate$ii Co#'leBitatea ' o8le#ati"ii #a 9etin1ului i#'une o 1a#2 la 12 +e !t ate1ii "e t e8uie a8o +ate 6n "a+ ul 'oliti"ii +e #a 9etin13 "ea #ai "u' in72toa e 4i i#'o tant2 /iin+ !t ate1ia +e 'iaţ23 +enu#it2 4i :nu"leul 'oliti"ii +e #a 9etin1=3 "elelalte a.in+ unele /un"ţii 'a ti"ula e3 et".an 4i a e "a o8ie"ti.in+ "on"u enţaG o8ie"ti.!u8.e 4i "2i +e a"ţiune "e au la 8a72 ele#ente +e in"ita e 6#8 2"$n+ /o #e +i.elo ' o'u!e. li#itat.?lo e!"u C3 1))&< EBi!t2 o !e ie +e o'ţiuni !t ate1i"e 'e "a e #a 9etin1ul t e8uie !2 le ai82 6n . 3< Plani%icarea contractuală a e la 8a72 o8ie"ti.eE • • • • • o8ie"ti.e ' i.e+e e3 /iin+ 1 u'ate +u'2 'o7iţia 6nt e' in+e iiE • • !t ate1ia " e4te ii3 e!'e"ti.olt2 ii a"ti.in+ 'iaţaG o8ie"ti. a +e7.it2ţii +e 'iaţ23 "a a"te i!ti"2 6nt e' in+e ilo "u 'otenţial li#itat 'e 'ieţe !atu ateG *( .e /iBate 6n #o+ ' e"i! ' in +o"u#ente Au i+i"e !'e"iale.%.in+ ' o/ita8ilitateaG o8ie"ti.

Strategia nedi%erenţiată e!te a"ea !t ate1ie a+o'tat2 +e 6nt e' in+e e 6n "a7ul 6n "a e !e a+ e!ea72 'ieţei 6n #o+ 1lo8al 4i e!te a+o'tat2 +e 6nt e' in+e ile "a e +eţin #ono'olul 'e 'iaţ2 !au alt2 6nt e' in+e e3 6n "a7ul 6n "a e o/e ta e!te #ult #ai #i"2 +e"$t "e e ea. Pent u ' o+u!ele "u o 1a#2 #ai la 12 !e /olo!e4te !t ate1ia +i/e enţiat2.i"ii !'e"i/i"e. >n "a7ul unei 6nt e' in+e i ale "2 ei e!u !e !unt li#itate3 !e e"o#an+2 o !t ate1ie "on"ent at2. >n tu i!#3 a"ea!t2 !t ate1ie !e 6nt$lne4te #ai a +ato it2 "o#'leBit2ţii ' o+u!elo tu i!ti"e +ato it2 #o+u ilo +i/e ite 6n "a e "on!u#ato ii 64i eB' i#2 +o inţele. >n tu i!# e!te utili7at2 6n "a+ ul "o#'etiţiei +i e"te +int e #a ile lanţu i naţionale 4i inte naţionale 4i #aAo itatea Dotelu ilo 4i !taţiunilo 3 a"e!tea +in u #2 /u ni7$n+ !e .$n72 ilo 3 a"e!te "o!tu i !u'li#enta e !unt e"u'e ate.itatea /i #elo +e tu i!#3 6n "a7ul +i/e enţie ii ta i/elo 'e !e7oane.it2ţii +e 'iaţ23 "a a"te i!ti"2 6nt e' in+e ilo "a e t e8uie !25 4i eo iente7e ' o/ilul +e a"ti. >n in+u!t ia tu i!ti"2 eBi!t2 6nt e' in+e i "e o'e ea72 !u8 +i/e ite #2 "i !au nu#e "o#e "iale3 6n /un"ţie +e !e1#entul +e 'iaţ2 "2 uia i !e a+ e!ea72. Strategia di%erenţiată e!te utili7at2 +e 6nt e' in+e i 'ent u ţinti ea #ai #ulto !e1#ente +e 'iaţ23 o/e in+ ' o+u!e !au !e .• !t ate1ia e!t $n1e ii a"ti. >n "a+ ul a"e!tei !t ate1ii 'un"tul /o te 6l e' e7int2 !'e"iali7a ea 4i +eo!e8ita atenţie a"o +at2 unei anu#ite 'ieţe. >n "a7ul 6nt e' in+e ilo "u enu#e3 e!te e"o#an+at2 !t ate1ia ne+i/e enţiat23 4i #ai ale! 6n "a7ul ' o+u!elo o#o1ene. Strategia concentrată e!te /olo!it2 6n "a7ul 6n "a e 6nt e' in+e ile 64i "on"ent ea72 atenţia a!u' a unui !e1#ent +e 'iaţ2 4i "2 uia 6i "uno!" /oa te 8ine ne"e!it2ţile. *1 .itate 6n !ituaţia 6n "a e 'iaţa e!te 6n e1 e!. >n Ro#$nia3 !t ate1ia +i/e enţiat2 o e12!i# 6n a"ti. A"ea!t2 !t ate1ie i#'li"2 i!"u i #ai #a i3 +ato it2 !e1#entelo e!t $n!e +e 'iaţ2 "2 o a li !e a+ e!ea723 "a e3 6n tu i!#3 'ot !254i #o+i/i"e #ai u4o ' e/e inţele. A"ea!t2 !t ate1ie e!te #ai #ult utili7at2 +e"$t !t ate1ia ne+i/e enţiat23 +e4i "Deltuielile +e #a 9etin1 !unt #ult #ai #a i3 +a 3 +ato it2 " e4te ii .i"ii 'ent u a at a1e tu i4tii 6n !"o' +e a/a"e i !au +e e" ee e. O'ţiunea 'ent u una +in "ele t ei !t ate1ii e!te i#'u!2 +e o !e ie +e /a"to i. Du'2 'o7iţia 6nt e' in+e ii /aţ2 +e !t u"tu ile 'ieţei !unt "uno!"ute !t ate1ia ne+i/e enţiat23 !t ate1ia +i/e enţiat2 4i !t ate1ia "on"ent at2.

6n "a7ul unui anu#e !e1#ent al 'ieţei< 4i !t ate1ia ne+i/e enţiat2 .enite 'e 'iaţ2. Strategia adapti1ă ' e!u'une #enţine ea 6nt e' in+e ii 'e o anu#it2 'iaţ2 a+u"$n+ !"Di#82 i 6n a"ti.2.2.oluţiei a"e!tuia ' int 5un ' o"e! "ontinuu +e ino.2 !au o !t ate1ie +e/en!i.in2 li+e 'e 'iaţ2. Strategia e0istenţei ridicate "on!t2 6n a"o +a ea unei atenţii #ai #a i "alit2ţii ' o+u!elo 4i !e .elul "on"u enţei e!te /oa te !"27ut.>n "a7ul lan!2 ii unui ' o+u! tu i!ti" 'e 'iaţ23 !e /olo!e4te 6n 1ene al !t ate1ia "on"ent at2 . Strategia pasi1ă e!te "a a"te i!ti"2 6nt e' in+e ilo "u 'o!i8ilit2ţi e+u!e "a e 64i #o+i/i"2 a"ti.itatea !a.i"iilo u #$n+ "a a"e!tea !2 !ati!/a"2 6n #o+ "o e!'un72to "e e ea "on!u#ato ului /iin+ ' e/e at2 +e #a ile lanţu i Dotelie e et".2 4i !t ate1ia 'a!i. Strategia e0istenţei reduse e!te /olo!it2 6n "a7ul unei 'ieţe #ai !2 a"e3 un+e ni.23 !t ate1ia a+a'ti. A"ea!t2 !t ate1ie ' e!u'une 4i "unoa4te ea 'e #anent2 a #o+i/i"2 ilo +in #e+iul eBte n3 +e'i!ta ea o'o tunit2ţilo 4i in/luenţa ea e.in 6n in/luenţa ea a"e!to !"Di#82 i 6n !"o'ul /olo!i ii lo 'ent u " e4te ea ' o/itului. >n /un"ţie +e 'o7iţia 6nt e' in+e ii /aţ2 +e !"Di#82 ile 'ieţei3 6n lite atu a +e !'e"ialitate !unt e"uno!"ute "a o'ţiuni !t ate1i"eE !t ate1ia a"ti. Du'2 'o7iţia 6nt e' in+e ii /aţ2 +e eBi1enţele 'ieţei3 eBi!t2 !t ate1ia eBi1enţei i+i"ate3 !t ate1ia eBi!tenţei #e+ii !au !t ate1ia eBi!tenţei e+u!e. Strategia o%ensi1ă e!te a+o'tat2 +e o 6nt e' in+e e "e a e un 'otenţial 'ute ni" 4i o #a "2 +e enu#e +o in+ !2 +e.it2ţile 6n u #a !"Di#82 ilo inte . Strategia acti1ă e!te "a a"te i!ti"2 6nt e' in+e ilo #o+e ne ' eo"u'ate +e 'e /e"ţiona e3 "a e anti"i'ea72 !"Di#82 ile 'ieţei 4i inte . >n ale1e ea !t ate1iei t e8uie ţinut "ont 4i +e !t ate1iile "o#'etito ilo 3 /iin+ 6n a"e!t "a7 ne e"o#an+at2 /olo!i ea !t ate1iei +i/e enţiat2 !au "on"ent at2. Strategia e0istenţei medii "on!t2 6n o/e i ea +e ' o+u!e +i/e ite "on!u#ato ilo 4i e!te "a a"te i!ti"2 6nt e' in+e ilo "u un 'otenţial #ai #o+e!t.6n "a+ ul ' o+u!elo "u o utili7a e #ai la 12<. *& . Ca o'ţiune !t ate1i"2 !e 'oate a+o'ta o !t ate1ie o/en!i.a e.

>nt e' in+e ea tu i!ti"2 utili7ea72 !t ate1ia +e ' o+u! 'ent u atin1e ea uno o8ie"ti.0t ate1ia #enţine ii ".i"ii "a e "o#'un o/e ta 6nt e' in+e ii3 +e 1 a+ul +e noutate al a"e!to a3 "$t 4i ni. 0t ate1ia e!t $n1e ii 8% Ni9 +u+ co-$ tiţi i a. Da"2 e7ultatele 6nt e' in+e ii !unt "o e!'un72toa e3 6nt e' in+e ea 'oate /olo!i 6n "ontinua e a"eea4i !t ate1ie !au a"ela4i ti' +e o'ţiuni !t ate1i"e3 ia 6n "a7ul 6n "a e e7ultatul o8ţinut nu e!te "el a4te'tat3 6nt e' in+e ea t e8uie !2 #o+i/i"e !t ate1ia 4i !2 "ontinue ale1e ea !au #o+i/i"a ea ei '$n2 la atin1e ea e7ultatului +o it .aluate. 0t ate1ie 'a!i. 1ie ne+i/e enţiat2 8. 0t ate1ie a"ti.e !eE • • • • "on!oli+a ea 'o7iţiei +eţinute 6nt 5un anu#it !e1#ent +e 'iaţ2G " e4te ea 1 a+ului +e '2t un+e e 6n "on!u# a unui ' o+u! !au !e . '??" %.elul lo "alitati.2 8.e3 a"e!tea /iin+ !t $n! le1ate +e #2 i#ea 1a#ei +e ' o+u!e 4i !e .'. CDia 4i +u'2 !ta8ili ea unei !t ate1ii3 6nt e' in+e ea t e8uie !2 u #e7e o nou2 eta'23 "ea +e "ont ol3 6n "a e e7ultatele o8ţinute !unt e. Strate$ia pro( s l i t ristic 0t ate1ia +e ' o+u! a e o !e ie +e o8ie"ti.coordonator/ – =Marketing>. 0t ate1ia eBi1enţei i+i"ate 8.2 Sur1a: Florescu C.2 $i ţ i a. 0t ate1ie +e/en!i.e +i. Ti$o+o5ia 1trat 5ii+or d $iaţ0 STRATEGII &O2I'IA >NTRE&RINDERII FA'3 DE: !% Structura 6%Sc?i-70ri+ :% E@i5 nţ + $i ţ i a.Strategia de%ensi1ă e!te utili7at2 +e 6nt e' in+e ile "u 'otenţial #e+iu 4i #i" "a e +o e!" !254i #enţin2 "ota +e 'iaţ2 !au "Dia !2 4i5o e!t $n12.i"iuG l2 1i ea 'ieţei ' o+u!ului ' in at a1e ea +e noi !e1#ente +e tu i4tiG +i/e enţie ea /aţ2 +e ' o+u!ele !i#ila e ale /i #elo "on"u enteG *3 . 0t ate1ie "on"ent at2 $i ţ i 0t ate a.0t ate1ie +i/e enţiat2 ". 0t ate1ie a+a'ti.Au elia 5 ?eli"ia 0t2n"ioiu3 &((*<. Editura Marketer. !ucureşti. 0t ate1ia eBi1enţei #e+ii ". 0t ate1ie o/en!i.2 ". 0t ate1ia eBi1enţei e+u!e 4% Dina-ica $i ţ i a. 0t ate1ia " e4te ii 8.2 8.. .

Di/e enţie ea ' in ' o+u! !e eali7ea72 ' in 'o7iţiona ea a"e!tuia 6n "a+ ul o/e tei tu i!ti"e la ni. &.i"iilo in"lu!e 6n ' o+u!ul tu i!ti".a +i e"ţii ' in"i'aleE 1. A"ea!t2 !t ate1ie a e la 8a72 u #2 i ea 'e #anent2 a 'ieţei 4i ' e!u'une +e!/24u a ea unei 'oliti"i ' o#oţionale a"ti. 0t ate1ia ' in ' o+u! e!te le1at2 +e eBi!tenţa 6n "a+ ul o/e tei a uni"atelo natu ale3 i!to i"e3 "e "on/e 2 1a anţii +e !u""e! 'e 'iaţa tu i!ti"2. Di/e enţie ea ' in !e .aloa e a i#a1inii ' o+u!ului tu i!ti"3 utili7$n+ in!t u#ente !'e"i/i"e "o#uni"aţiei .e !i/i"a e a ' o+u!ului tu i!ti" u #2 e4te !ati!/a"e ea "e inţelo "on!u#ato ilo 3 a"e!tea 'ut$n+u5!e eali7a ' inE elaţii3 ** . 0trategia de di%erenţiere >n "a+ ul a"e!teia3 6nt e' in+e ea tu i!ti"2 +i!'une +e #ai #ulte ele#ente +e !u!ţine eE ' o+u!ul 6n an!a#8lul !2u3 !e .• • o #ai 8un2 'o7iţiona e a ' o+u!elo 6n "a+ ul o/e tei naţionaleG " e4te ea "otei +e 'iaţ2 a ' o+u!ului !au !e .i"iilo 3 !e u #2 e4te !ati!/a"e ea "e inţelo tu i4tilo 3 e!'e"tul /aţ2 +e tu i4ti3 " e+i8ilitate 6n $n+ul "lienţilo 3 "o#uni"a e "u "lientela tu i!ti"2 et".i"iului. Strategia de %le0i)ilitate a produsului turistic @ ' e!u'une o u #2 i e "$t #ai atent2 a e.i"iilo 3 i#a1ine.e3 o/en!i.itatea +e "o#e "iali7a e 4i ' e!ta e a !e .<. P in +i/e enţie ea 'e !onalului +e "o#e "iali7a e 4i ' e!ta e a !e . Di/e enţie ea ' in i#a1ine u #2 e4te 'une ea 6n .i"iile a!o"iate ' o+u!ului3 'e !onalul i#'li"at 6n a"ti.a ietatea !e . 0t ate1ia +e +i/e enţie e ' in ' o+u! ţine "ont +e "alitatea a"e!to a "$t 4i 'ute ea lo +e a !e a+a'ta la eBi1enţele 'ieţei3 a"e!tea +in u #2 /iin+ i#'u!e +e "on!u#ato i.i"ii a!o"iate ' o+u!ului e!te o !t ate1ie "e 'oate a+u"e 8ene/i"ii 6nt e' in+e ii ' in uni"itatea 4i .e.at2 6n +o#eniul elaţiilo 'u8li"e. 0t ate1ia +e +i. Toate a"e!tea ne"e!it2 o ' e12ti e a+e". >n "a+ ul !t ate1iei +e ' o+u! eBi!t2 "$te.'u8li"itate3 #a "23 'u8li"ita e et".oluţiei "e e ii tu i!ti"23 a 'ieţei tu i!ti"e "$t 4i "a'a"itatea +e a+a'ta e 'e #anent2 a o/e tei la "e inţele 4i eBi1enţele "e e ii 'e 'iaţa tu i!ti"2.el 7onal3 naţional3 inte naţional3 ' in "a a"te i!ti"ile !'e"i/i"e ale ' o+u!ului3 ' in !tilul ' o+u!ului 4i !ati!/a"ţiile 'e "a e a"e!ta le o/e 2 et".

e+e e "alitati.itate a 6nt e' in+e ii tu i!ti"e.a ia8il /iin+3 +e o8i"ei3 !e . P in"i'alele +i e"ţii !t ate1i"e +e ' o+u! tu i!ti" 6n eBt a!e7on !untE • "o#8ina ea uno ele#ente +e at a"ti.e3 "ultu ale 4i /ol"lo i"e et". Alte !t ate1ii +e ' o+u! !unt !t ate1iile +e ' o+u! !e7onie e "$t 4i "ele +e ' o+u! eBt a!e7onie e.$.a iante #ulti'le3 a !e .aţia tu i!ti"2 e!te e' e7entat2 +e ele#ente i!to i"e3 ' a"ti"a ea !'o tu ilo +e ia n23 unele #ani/e!t2 i !'o ti.i"ii3 6n "a7ul 6n "a e a"e!tea !ati!/a" ne.'.e !i/i"a ea !e .i"iilo o/e ite3 ele#entul . Caracteristicile produsului turistic@ *5 .e !i/i"a ea ' o+u"ţiei "ulina e3 o/e i ea +e ' o1 a#e +e +i.i"iilo +e a1 e#ent3 ' in o/e i ea 7ilni"2 a uno 'o!i8ilit2ţi .i"iilo ' e!tate 'o'ulaţiei +in 7ona +e a"ti.• • • a+o'ta ea unei !t ate1ii +e !ele"ta e a "o#'onentelo o/e teiG !t ate1ia #enţine ii 1a#ei +e ' o+u!e 4i !e .itate "u 1 a+e +i/e ite +e !e7onalitate3 a/late 6n 7one a' o'iate3 u4o a""e!i8ile ' in 'o7iţia lo 1eo1 a/i"2.Vale i"2 Olteanu< ". 0t ate1ia +e 6nnoi e a ' o+u!ului tu i!ti"3 ' in 6nlo"ui ea ' o+u!elo .e !i/i"a ea !e .3 +u"$n+ la !ati!/a"e ea ne. EBe#'lu3 "o#8inaţiile /olo!ite "el #ai +e! !unt :nu#ai "a7a e=3 :"a7a e U #i" +eAun=3 :"a7a e U +e#i'en!iune=G • • • +i. EBe#'luE eB"u !ii !"u te3 6n "a e #oti.a ia8ile "a lun1i#eG +eta4a ea3 6n "a+ ul o/e tei3 a uno ' o+u!e "a e3 ' in natu a lo 3 nu ' e7int2 o !e7onalitate ' onunţat2.a iate +e ale1e e a #o+ului +e 'et e"e e a ti#'ului li8e +e!tinat o+iDneiG o/e i ea +e !eAu u i .oile "on!u#ato ilo G !t ate1ia l2 1i ii 'ieţei ' o+u!ului.e"Di +e "ele noi3 a"e!tea +in u #2 /iin+ net !u'e ioa e +in 'un"t +e .oilo "on!u#ato ilo .G • +i.e ti!#ent 6n unit2ţile +e ali#entaţie 'u8li"23 o 1ani7a ea +e #ani/e!t2 i eB'o7iţionale . EBe#'luE +i.i"iile +e #a!2. EBe#'luE ' o+u!ul tu i!ti" o/e it !e 'oate ' e7enta /ie "a o "o#8inaţie +e +ou2 !eAu u i3 +e +i#en!iuni a' o'iate3 /ie "a o "o#8inaţie in"lu7$n+ un !eAu 4i o eB"u !ie 'e un "i "uit +atG • "o#8ina ea3 6n .

Tipuri de produse turistice Du'2 nu#2 ul !e . e7ultat al "o#8in2 ii 6n .megaproduse/3 "a e !unt ' o+u!e "o#'leBe3 "on!tituite +in toate 1enu ile +e !e .i"ii +e 8a72 .ion3 72'a+a3 no'ţile +e "a7a e< nu 'ot /i !to"ateG !e ' o+u" 'e #2!u 2 "e !e #ani/e!t2 "on!u#ulG au "a a"te !e7onie 3 "u eB"e'ţia euniunilo 3 a/a"e ilo 4i 'a ţial3 tu i!#ul +e !/$ 4it +e !2't2#$n2 !au "el 8alnea .P in ' o+u! tu i!ti" !e 6nţele1e totalitatea 8unu ilo 4i !e .$.<. "a e ' e!u'un ' e!ta ea unui !in1u !e .aţia tu i!ti"2 'oate /i #enţinut2 4i +u ata o/e tei3 *.i"ii +e 8a72 4i auBilia eG compuse3 +in a "2 o "o#'onenţ2 li'!e!" unele !e .i"iilo 'e "a e le inte1 ea723 ' o+u!ele tu i!ti"e !e 6#'a t 6nE • • • integrale .i"iu3 e!tul ne/2"$n+ !u8ie"tul o/e tei tu i!ti"e. Principalele caracteristici ale produselor turistice@ • • • • • !unt ete o1ene @ e7ultat al +e'en+enţei !e .i"iilo +e +ot2 ile #ate iale 4i 'e !oana ' e!tato uluiG !unt "o#'leBe @ "o#'onenteG !unt ne!to"a8ile @ ele#entele "a e le "o#'un .+e t an!'o t3 +e "a7a e<G simple. Du'2 ti#'ul "$t #oti. .a iante #ulti'le a ele#entelo ".i"iilo o/e ite tu i4tilo +e "2t e una !au #ai #ulte 6nt e' in+e i tu i!ti"e .$n+ un ol i#'o tant 6n " ea ea !ati!/a"ţiei "lienţilo .eBe#'luE lo"u ile +in a.". >nt e "o#'onentele ' o+u!ului tu i!ti" eBi!t2 o elaţie +e inte +e'en+enţ23 /ie"a e +int e a"e!tea a.a1enţii +e tu i!# !au ' e!tato i +i e"ţi @ Dotel3 e!tau ant et". P o+u!ul tu i!ti" e!te +e"i o /o #2 +e "o#e "iali7a e a o/e tei tu i!ti"e.

>n /un"ţie +e +u ata !eAu ului3 !e +i!tin1 ' o+u!ele tu i!ti"eE de se2ur3 "u +u ata #ai #a e +e o 7i3 "a e la $n+ul lo 'ot /iE 5 5 • • • • 6nE • de se-on3 in"lu7$n+u5le 'e "ele +in lunile de 1ară .iulie 5 au1u!t<3 "$n+ !unt ' o1 a#ate #aAo itatea "on"e+iilo 3 !au +in Au ul săr)ătorilor .eBe#'luE Ma!i.n a%ara se-onului3 a+i"2 6n e!tul anuluiG oca-ionale.<G • • . >n a'o t "u +i!tanţa 'e "a e !e +e'la!ea72 tu i4tii3 !e . >n a'o t +e 'e ioa+a +in an 6n "a e !e eali7ea723 !e .6nt e ţ2 i !au "ontinente<. #a iG de se2ur scurt !au de AeekBend3 +u $n+ +oa "$te.aţiei "a e le 1ene ea723 ' o+u!ele tu i!ti"e 'ot /i +e o +inE • • • • • • • culturalG istoricG sporti1G medicalG %amilialG comercial3 etc.ele !e .6n "a+ ul a"eleia4i ţ2 i3 +e 'il+2<G pe distantă mare .ul Rete7at<G • nondura)ile3 6n "a7ul "2 o a +u ata o/e tei e!te /oa te e+u!2 Du'2 natu a lo 4i a #oti.i"iile !untE pe distanţă mică .6n "a+ ul a"eleia4i e1iuni<G pe distanţă medie . dura)ile .o 1 u'a 6nE • dura)ile3 "$n+ ne.i"iile tu i!ti"e !e 1 u'ea72 *% .oia +e tu i!# 4i 'o!i8ilitatea a"o'e i ii ei !e #enţin o anu#it2 'e ioa+2 +e ti#'3 ele le1$n+u5!e +e o)iecti1e turistice. de se2ur lung !au 1acanţiere3 a.$n+ +u ate elati.+e C 2"iun3 +e Pa4ti et".a 7ileG de o -i3 +e 1enul eB"u !iilo .

ele tu i!ti"e .i+uale +e /a#ilie +e 1 u' Fin$n+ !ea#a +e #o+ul 6n "a e !e +e ulea723 !e .+ato at "a a"te ului e/e#e 4i "on"u enţei a"e 8e<3 ' in e/o t #a e o 1ani7aţional 4i ' o#oţional3 ' in +i/i"ult2ţi #a i +e 1e!tiona e et".it2ţi3 o/e in+u5i5!e a"e!teia "a un produs %init .a e3 t an!'o t3 "a7a e3 #a!23 a1 e#ent< 4i "a e "ont i8uie la !ati!/a"e ea ne.i"ii tu i!ti"e ' o+u" 4i o/e 2 "lientelei !e .+e e1ul23 +e "2t e o o 1ani7aţie +e tu i!#<G • • produs tip =staţiune>3 "a e !e ' e7int2 "a un centru de se2ur . %.in/o #a e3 e7e .8a72 !'o ti.i"ii ' e12tite 'ent u a /i "on!u#ate 4i !unt +e!/24oa 2 6n !/e a !e . Distri* ţia pro( s l i t ristic ?i #ele ' e!tatoa e +e !e . 'u!e la +i!'o7iţia "lientelei3 /iin+ o a"ti.oii +e tu i!# a unei 'e !oane !au "ole"ti.itate "e !e *- .i7ate +e 8ene/i"ia i !unt a#'la!ate 6n lo"u i +i/e ite3 ei t e"$n+ 'e $n+ 'e la /ie"a e .).Lu$n+ 6n "on!i+e a e nu#2 ul 'e !oanelo "2 o a le !unt a+ e!ate3 ' o+u!ele tu i!ti"e !untE • • • • • in+i. "a e 6n1lo8ea72 6n !t u"tu a lo toate ti'u ile +e ' o+u!e +eAa #enţionate . Fin$n+ !ea#a !i#ultan +e #ai #ulte +in " ite iile +eAa #enţionate3 lite atu a +e ' o/il o'e ea72 4i "u u #2toa ele ti'u i +e ' o+u!e tu i!ti"eE • produse =la c(eie> .2 4i +e a1 e#ent3 !taţiune 8alnea 23 "ent u +e "on1 e!e<G produse tip e1eniment .i"iile tu i!ti"e !e 6#'a t 6nE itinerante3 "$n+ o8ie"ti. i+i"at .iaţ2 e!te /oa te !"u t23 "a e !e "a a"te i7ea72 ' int 5un i!" elati.<3 a "2 o +u at2 +e .+e e1ul2 6nt 5un "i "uit 6n"Di!<G de se2ur3 "$n+ 8ene/i"ia ul le "on!u#2 6n a"ela4i lo".i"iilo .3 "ultu al3 e" eati.%or%etare/.!'o ti.

it2ţi 'e "a e a"e4tia nu au ti#' !2 le +e!/24oa e .i"iilo <G adâncimea .a ietate a a"e!to a . Din 'un"t +e . >n a"ela4i ti#' +i!t i8uţia 6n+e'line4te o !e ie +e /un"ţii ' int e "a eE • • • • a+a'ta ea o/e tei tu i!ti"e la "e e eG a!i1u a ea t an!/e ului !e .<.+at2 +e nu#2 ul unit2ţilo !e .i"iu +e t an!'o t ae ian 'oate /i .$n7a ea 5 "u#'2 a ea<G lăţimea . >n "a+ ul +i!t i8uţiei eBi!t2 o !e ie +e "anale3 a"e!tea +in u #2 "on!tituin+ o ' o8le#2 le1at2 #ai ale! +e ale1e ea a"e!to a.Rolul ei "on!t2 6n /a'tul "2 /a"ilitea72 a"Di7iţiona ea 4i "on!u#a ea !e .an! . Di!t i8uito ii !'e"iali7aţi eali7ea72 o ' e!ele"ţie a ' o+u!elo tu i!ti"e le1at +e "alitate 4i +e 7ona tu i!ti"2 et".i"ii tu i!ti"e "a e 'la" "el #ai #ult "lientelei.i"iilo +e la ' e!tato i la 8ene/i"ia G .i"iilo tu i!ti"e +e "2t e "lientel23 6n ' i#ul $n+3 ia 6n al +oilea $n+ /a"e 'o!i8ile "o#'a a ea 4i ale1e ea +e !e . Di!t i8uţia 6n tu i!# 6i eli8e ea72 'e "lienţi +e o !e ie +e a"ti.$n+ut ' in inte #e+iul unei a1enţii +e .< P in"i'alele +i#en!iuni ale unui "anal +e +i!t i8uţie a !e .eBE un !e .eBE o'e aţii +e "e "eta e3 "unoa4te ea o/e tei3 e.1 a+ul +e a' o'ie e al ulti#ului +i!t i8uito +e 8ene/i"ia ul !e . A"ea!t2 ale1e e !e /a"e 6n /un"ţie +e "a a"te i!ti"ile 'ieţei3 ale ' o+u!elo 3 ale "on"u enţei et".alua ea ta i/elo et".a ea ' o+u!elo tu i!ti"e.i"iilo <.e+e e e"ono#i"3 ' in "analul +e +i!t i8uţie !e eali7ea72 t e"e ea ' o+u!ului +e la ' o+u"2to la "on!u#ato 3 a"e!t lu" u /2"$n+u5!e ' in ' e7enţa uno inte #e+ia i.+at2 +e nu#2 ul unit2ţilo "o#e "iale ' in "a e !e eali7ea72 . Canalele +e +i!t i8uţie !unt +i/e ite3 eBi!t$n+ o .$n7a ea ' o+u!elo 6n a.oiaA3 a unui o/i"iu +e tu i!# et". Du'2 1 a+ul +e "ont ol3 "analele +e +i!t i8uţie tu i!ti"e 'ot /iE "o#e "iale "a e 'a ti"i'2 la +i!t i8ui ea *) .6n "a7ul ' o+u!elo 'e i!a8ile<G e7e .i"iilo tu i!ti"eE • • • lungimea .

e ti"al3 6n "a e "ont olul a!u' a "analelo +e +i!t i8uţie +e "2t e an1 o!i4ti3 !e /a"e ' in "ont a"te 6n"Deiate "u ' e!tato ii +e !e .i"ii tu i!ti"e.e+e e al ta i/elo 3 eBi!tenţa uno inte #e+ia i a /i ' etin! a+ao!G /i #a "a e ' e!tea72 !e .i"iile tu i!ti"e !unt #ai a""e!i8ile +in 'un"t +e .$n72 i ' in tele/onG +< .• • • ne"ont olate3 6n "a7ul 6n "a e ni"i o o 1ani7aţie +e tu i!# nu #ai 'oate "ont ola !i!te#ul +e +i!t i8uţie3 eBi!t$n+ o 6nţele1e e #utual2 6nt e ' o+u"2to i 4i +i!t i8uito iG inte1 ate .$n72 i la +o#i"iliu.atun"i "$n+ 6nt e "ei +oi eBi!t2 un inte #e+ia <.$n+ute 6n u #a unei 6nt$lni i +i e"te 6nt e ' e!tato 4i "on!u#ato 3 '2!t $n+u5!e 6n 'e #anenţ2 un "onta"t +i e"t "u "lientela.e ti"al3 6n "a e /un"ţiile an1 o!i4tilo 4i +etaili4tilo !unt "ont olate +e o !in1u 2 o 1ani7aţieG "oo +onate .i"ii a!i1u 2 un "ont ol inte1 al a!u' a +i!t i8uţiei et".i"iile !unt .$n+ute 6n u #a unei 6nt$lni i +i e"te +int e ' e!tato 4i "on!u#ato < 4i indirecte .i7at +oa un !e"to 1eo1 a/i"G intensi1ă @ !e "a a"te i7ea72 ' in eBi!tenţa unui nu#2 #a e +e "anale 'o!i8ileG selecti1ă @ e' e7int2 o !oluţie inte #e+ia 2. EBi!t2 6n a"e!t "a7 o !e ie +e a.+a"2 !e .2G !e . >n /un"ţie +e lun1i#ea lo 3 "analele +e +i!t i8uţie 'ot /i directe . Canalele +i e"te P in inte #e+iul a"e!to "anale +i e"te !e .antaAe3 +int e "a e !e #enţionea72 u #2toa eleE • • • e!te o'e ati. Canale in+i e"te 5( . >n tu i!#3 +i!t i8uţia +i e"t2 !e 'oate eali7a 6n #ai #ulte #o+u iE a< !i!te#ul +e e7e .$n72 i ' in "o e!'on+enţ2G "< .2 i +e lo"u iG 8< . EBi!t2 t ei ti'u i +e +i!t i8uţie3 le1ate +e #2 i#ea o/e tei "$t 4i +e inten!itatea "e e iiE • • • e0clusi1ă @ !e "a a"te i7ea72 ' in ' e7enţa unui !in1u "anal +e +i!t i8uţie3 /iin+ .i"iile tu i!ti"e !unt .

o a.in+e ' o+u!ele ' o'u!e +e tu 5o'e ato i "on!u#ato ilo .<G +a 6n a"ela4i ti#' tu 5o'e ato ii 'ot o/e i +oa "2l2to ii.e A1enţiile e"e'ti.$n7a e un ' o+u! tu i!ti"3 "e 'oate !2 "u' in+2 un #iAlo" +e t an!'o t al2tu i +e un !e .e !unt /i #e tu i!ti"e +in lo"u ile +e +e!tinaţie "a e a!i1u 2 !e .oiaAele3 "2l2to iile3 ei 6#8in$n+ '2 ţi ale ' o+u!elo tu i!ti"e .i"iile 'ent u "lienţii aAun4i 6n lo"u ile +e !eAu . 1< Tu @ o'e ato ii Tu @ o'e ato ii !unt a"ei "a e o 1ani7ea72 . A"e!te a1enţii .alo i"2 .i"iilo ' e!tate ea .i"ii +e "a7a e3 #a!2 et".G inte1 ato i3 "a e a!i1u 2 +oa inte1 a ea !e .nu#2 ul +e o#5 7ile .0'e"i/i"ul a"e!to "anale e!te +at +e eBi!tenţa uno inte #e+ia i.+e "a7a e3 #a!2 et".i"iilo in+i.<3 a"e!tea /iin+ 'u!e la 6n+e#$na "lientelei3 /ie +i e"t3 /ie inte #e+ia i. A"e4tia 'ot o/e i !' e .itate +e in/o #a e 4i !/2tui e a "lientelei3 ia 6n u #a !e . >n /un"ţie +e !e .i+uale 6n ' o+u!ul tu i!ti" "o#'let.i"ii +e t an!'o t3 +e "a7a e3 +e #a!2 et". Tu 5o'e ato ii 6n+e'line!" o !e ie +e !a "iniE i+enti/i"a ea 4i "unoa4te ea "lientelei3 " ea ea ' o1 a#elo 4i a ' o+u!elo tu i!ti"e3 +i!t i8ui ea "ataloa1elo "$t 4i a alto in/o #aţii3 ale1e ea "elo #ai 8uni +i!t i8uito i et".i"iile 'e "a e le a!i1u 2 "lientelei3 tu 5o'e ato ii 'ot /iE • • • a"o#'aniato i3 "ei "e 6n!oţe!" tu i4tiiG 1a7+e3 a!i1u 2 tu i4tilo !e . &< A1enţiile +e tu i!# +i!t i8uitoa e Rolul a"e!to a1enţii e!te a"ela +e a e. Di!t i8uţia ' in a1enţii 'oate /i ' i.oiaA .eBE !e .ea o8li1aţia !2 +e!/24oa e o a"ti. Unele a1enţii +e a"e!t 1en nu au +e"$t 51 .a /i e"o#'en!at2 ' in inte #e+iul uno "o#i!ioane. P in"i'alele ti'u i +e inte #e+ia i +e 'e 'iaţa tu i!ti"2 !untE tu 5o'e ato ii3 a1enţiile +e .2 i et".i"iu tu i!ti" .oiaA3 o 1ani7aţiile !in+i"ale3 "ent ele +e e7e .$n+ute +e a1enţiile ' in "a e !e +i!t i8uie un ' o+u! tu i!ti"< 4i o +i!t i8uţie . A1enţiile e"e'ti. e' e7ent$n+ "i/ a +e a/a"e i a a1enţiilo <.it2 "a o +i!t i8uţie nu#e i"2 .

2 i 4i t an7a"ţii Dotelie e3 eţelele "o#e "iale o8i4nuite3 o 1ani7ato ii +e . A"e!tea +in u #2 ' o#o.e .it2ţile +e +i!t i8ui e au 6n .a 7ile "u auto"a ul3 . Du'2 !t u"tu 23 eţelele +e +i!t i8uţie 'ot /iE 5& .ele.i7ita ea uno #u7ee !au #onu#ente et"."o#'anii +e t an!'o t "a e 4i5au " eat ' o' iile a1enţii +e .$ !ta a t eiaG oa#eni +e 4tiinţ2 et".<.oiaAe 6n auto"a 3 i#'lantu ile.o !t u"tu 2 a+#ini!t ati.e+e eE • • • • "on!u#ato iiG ' e!" i'to iiG ' o+u"2to ii +e .o eB"u !ie +e "$te.ea72 tu i!#ul +e a/initate3 ' o'un$n+u54i !2 ' a"ti"e un tu i!# +e #a!2.2 /oa te !i#'l2 "e "u' in+e +oa un 8i ou3 "u un !e" eta 3 "u o +ota e #ai !u#a 23 "u tele/on3 /aB3 "o'iato et".i 4i !tu+enţi<G oa#eni +e .oiaAeG #a!!5#e+ia. A"ti. Fin$n+ !ea#a +e nu#2 ul inte #e+ia ilo 3 eţelele +e +i!t i8uţie 'ot /iE scurte !au lungi. Rolul a"e!to a1enţii e!te a"ela +e a #enţine 4i 1a anta "ontinuitatea !e . EBi!t2 4i o !e ie +e alţi inte #e+ia i "u# a /iE eţelele +e . Du'2 !'e"iali7a e3 eţelele 'ot /iE oa#eni +e a/a"e iG tine etul .$n72 i ale t an!'o tato ilo . EBi!t2 6n!2 4i a1enţii +e ' i#i e "u 8i ou i ' e7ente 6n #ulte lo"alit2ţi !au !taţiuni tu i!ti"e3 "e au e"Di'e +e 1Di7i3 "u auto"a e3 autotu i!#e "u 4o/e i3 autotu i!# +e 6n"Di iat et". Du'2 a ia 1eo1 a/i"23 eţelele +e +i!t i8ui e !e 6#'a t 6nE • • • • • • • e1ionaleG naţionaleG inte naţionale.oiaA<3 a!o"iaţiile +e e7e .i"iilo 4i a!i!tenţa "on!u#ato ilo 3 a"e!tea ' o'un$n+ tu 5o'e ato ilo o anu#it2 1a#2 +e ' o+u!e e"e'ti.

o"a #o+i/i"2 i /a. .e +e ta i/e 6n a'o t "u nu#2 ul +e 7ile "u#'2 ate 'ent u un anu#it !eAu .antaAe e"ono#i"e3 #ate iale 4i i#e+iate. .C i!tian 0toina< Re+u"e ile +e ta i/e !unt / e".ent 6nt$lnite 6n ' a"ti"a o 1ani7ato ilo +e tu i!# "$t 4i e+u"e ile ' o1 e!i.a e o "on!tituie a"o +a ea uno 6nle!ni i3 "a e 6n ulti#2 anali72 ie/tine!" ' o+u!ul tu i!ti"3 /2"$n+u5l a""e!i8il uno !e1#ente +e "on!u#ato i "u 'o!i8ilit2ţi e+u!e.e3 "a!ete .a ea . T 2!2tu a "o#un2 a a"e!to teDni"i +e ' o#o.a e !untE ' o#o. .area pro( s l i t ristic P o#o.$n72 ilo 3 elaţiile 'oliti"e 4i 'u8li"itatea.it2ţii +e .o a8ile 6n #entalitatea 4i o8i"eiu ile tu i4tilo . +e!"Di!eG e!t i"ti.i+eo3 CD.< Promo.i7uale3 +ia'o7iti.O.eG inte1 ateG #iBte.a ea .a ea ' o+u!ului tu i!ti" "on!t2 6n t an!#ite ea3 'e +i/e ite "2i3 +e #e!aAe 4i in/o #aţii #enite !2 in/o #e7e 'e o'e ato ii +e tu i!# 4i 'e tu i4tii 'otenţiali a!u' a "a a"te i!ti"ilo ' o+u!ului tu i!ti" 4i a!u' a ele#entelo "o#'onente ale !e .• • • • %.$n72 ilo 6n tu i!# 'ot /i "on!i+e ate u #2toa eleE 'a ti"i'a ea la t$ 1u i 4i eB'o7iţii "u !tan+u i ' o' iiE a/i4e3 "alen+a e "u antetul /i #eiG +i!t i8ui ea +e "a+ou i !u ' i723 'liante3 8 o4u i3 "ataloa1eG ' o1 a#e e+u"aţionaleG #iAloa"e au+io @ . E!te o . 0na9< Co#'onentele ' in"i'ale ale 'oliti"ii +e ' o#o.CDe a!i# T.+.2 /aţ2 +e 6nt e' in+e ile ' e!tatoa e +e !e . 53 .i"ii tu i!ti"e3 "u !"o'ul +e a ' o.olte o atitu+ine 'o7iti.$n7a e3 ' in inte #e+iul unei "unoa4te i #ai "o#'lete a ' o+u!elo o/e ite.i"iilo tu i!ti"e o/e ite !' e "o#e "iali7a e3 !2 le +e7. Promo1area 1ân-ărilor !e a+ e!ea72 "u ' e'on+e enţ2 .$n72to ilo 3 6n !"o'ul +ina#i72 ii a"ti.a ia8il2 "u a"ţiune 'e te #en !"u t3 a+u"$n+ "on!u#ato ului a. MiAloa"ele /olo!ite 'ent u ' o#o.

i"iuG int o+u"e ea unui nou ' eţ !au ta i/G !'o i ea . C atuit2ţile !e o/e 2 /ie tutu o "ate1o iilo +e 'o'ulaţie3 6n !'e"ial la unele !e .a e 4i +e 'u8li"itate.3 "el #ai / e".a e"e'ţiona #e!aAul. P in 'u8li"itate !e 'oate /a"ilitaE • • • • lan!a ea unui nou ' o+u! !au !e .ent 1 atuit2ţile !e o/e 2 /a#iliilo "u "o'ii.$n72 ii unui ' o+u! !au !e . elaţiile pu)lice e' e7int2 un !ta+iu ' eli#ina 'ent u "a#'aniile +e ' o#o. E!te "a7ul e'o te ilo +e la a+io3 a 7ia i4tilo +in ' e!23 e+a"to ilo Au nalelo tele.i 4i 'otenţiali3 auto it2ţile lo"ale 4i 1u.i"iu ' in ' elun1i ea !e7onuluiG '2t un+e ea 'e o nou2 'iaţ2 !au at a1e ea +e noi !e1#ente +e "on!u#ato i.i"iilo !' e 'ieţele +e +e!/a"e e3 !' e "on!u#ato i. 5* .e na#entale3 a!o"iaţiile ' o/e!ionale3 1 u'u ile +e ' e!iune 4i li+e ii +e o'inie.i7ate3 'e !onalit2ţilo 4i ' e4e+inţilo +i. >n elaţiile 'u8li"e3 e!te i#'o tant +e anali7at 4i !en!i8ili7at anu#ite !e1#ente ale #a elui 'u8li"3 tine ii3 #e+iile eli1ioa!e3 !e1#entele "on!u#atoa e 'ent u anu#ite ' o+u!e. .A"ea!t2 /a"ilitate a e o 'ute ni"2 in/luenţ2 ' o#oţional23 6n #ate ialele 'u8li"ita e ea a'a e !u8 /o #a unei !2't2#$ni 1 atuite a"o +ate "elo "a e "u#'2 2 o !2't2#$n2 !au +ou2 +e !eAu . A"e!tea a"ţionea72 a!u' a o'iniei 'u8li"e ' in li+e ii +e o'inie3 "a e ' in 'o7iţia lo ' o/e!ional2 +eţin o in/luenţ2 a!u' a o'iniei 'u8li"e 6n 1ene al. 33M /aţ2 +e ta i/ul iniţial.i"ii +e a1 e#ent3 int 2 i la #u7ee 4i eB'o7iţii et".C i!tian 0< Pu8li"itatea e!te un #iAlo" +e "o#uni"a e +e #a!2 "a e ne"e!it2 +e un +e!tinata 4i un #iAlo" +e "o#uni"a e3 +e!tinata ul /iin+ 1 u'ul "a e .e !elo a!o"iaţii et". P in"i'alele 1 u'u i ţint2 6n elaţiile 'u8li"e !untE 5 5 interne @ 'e !onalul /i #ei3 a"ţiona ii3 /u ni7o ii3 +i!t i8uţia et". P *licitatea @ in!t u#ent ' o#oţional +e #a 9etin1 "e "on"u 2 la +i iAa ea ' o+u!elo 4i !e . Pu8li"itatea !u!ţine noul ' o+u! 'e 'iaţ23 "on!u#ato ul e"uno!"$n+ utilitatea ' o+u!ului. Ai"i o 7i +e !eAu a'a e e+u!2 "u 5(M3 e!'e"ti.E e0terne @ "lienţii e/e"ti.

'ent u un !in1u !e1#ent +e 'iaţ2<G +< "a a"te ul !t ate1ieiE o/en!i.'ent u 6nt ea1a 'iaţ2<3 +i/e enţiat2 . .P in"i'alele /o #e ale 'u8li"it2ţii 6n tu i!# !untE a< 6n /un"ţie +e o8ie"tE +e ' o+u! !au !e .i"iu3 +e #a "2 4i in!tituţional2G 8< 'u8li"itatea +e ' o+u! !au !e . e#e e!te ' e/e at2 ilu!t aţia3 "on!i+e at2 #ai e/i"ient2.it2ţii ' o#oţionaleE "u /o ţe ' o' ii !au "u aAuto ul uno in!tituţii !'e"iali7ate. /< +u'2 e/e"tul intenţionatE i#e+iat 4i 6nt$ 7iatG 1< +u'2 !'on!o E ' o+u"2to ul3 inte #e+ia ul3 alţi a1enţi e"ono#i"i.V.i"iului3 ' o+u!uluiG +e natu 2 e#oţional23 . >n ulti#a . Balau e3 &(((< e!o tu i e#oţionale ale 55 .i"iuE 5 5 5 5 +e in/o #a e 'ent u un no ' o+u!G +e "on+iţiona eG "o#'a ati.i7$n+ eB'loata ea uno in+i.i+ului. . E/i"ienţa unui #e!aA 'u8li"ita 6n ' e!a !" i!23 "o#'u! +in teBt3 ilu!t aţie 4iL!au !lo1an3 / e".2 .'ent u o8ţine ea unei "ote i+i"ate +e 'iaţ2< 4i +e/en!i.+e a'2 a e3 !' e a54i #enţine 'o7iţia +eţinut2 'e 'iaţ2<G e< !e+iul a"ti.I.2 .enţa a'a iţiei 4i e!teti"a 6n"a+ 2 ii.a ea i#a1inii 1lo8ale a /i #ei3 7onei3 !taţiunii3 ' o#o.2G +e ea#inti e. Ione!"u3 &(((< Di/e enţie ea !t ate1iilo ' o#oţionale 6n tu i!# 'oate /i /2"ut2 6n /un"ţie +e #ai #ulte " ite iiE a< #o+ul +e +e!/24u a e 6n ti#'E 'e #anente 4i inte #itenteG 8< a ia +e "u' in+e eE ' o#o.'ent u /ie"a e !e1#ent< 4i "on"ent at2 .a ea unui ' o+u! !au a unei 1 u'e +e ' o+u!e 4i !t ate1ia +e eBtin+e e a i#a1inii eBi!tenteG "< 'o7iţia /aţ2 +e !t u"tu ile 'ieţeiE ne+i/e enţiat2 . "< +u'2 a ia 1eo1 a/i"2 +e 2!'$n+i e a #e!aAuluiE lo"al23 e1ional23 naţional2 4i inte naţional2G +< +u'2 natu a 'ieţeiE !e a+ e!ea72 "on!u#ato ului !au inte #e+ia ilo G e< +u'2 ti'ul #e!aAului +i/u7atE 5 5 +e natu 2 /a"tual23 ' in elie/a ea "a a"te i!ti"ilo "la e ale !e .

( +e Teo+o B2lan.!u8ie"tul /iin+ t atat #ai 'e la 1 6n lu" a ea VDe!" i'tio Mol+a. Pre#entare $eneral" Scurt i1toric P i#ele i7.iaeV<3 'e "a e le a4ea7a 6nt 5o "ate1o ie "u "ele +in V an"ea . .eiV ti'2 it2 6n 1--) +e Ceo 1e +e Cata 1i3 E+ua + ?i!"De 4i La+i!lau Iu 9oT!"Di !au 6n VTo'o1 a/ia Bu"o.eiV ' e"u# 4i 6n VTo'o1 a/ia Bu"o.2 a O"olului C$#'ulun1ului. Re"unoa4te ea o/i"ial2 a i#'o tanţei i7. A!t/el3 la !/$ 4itul a"e!tui !e"ol !e /a" 'ent u ' i#a +at2 . Mai eBi!t2 +e a!e#enea VI!to i"ul o"olului C$#'ulun1uluiV ti'2 it 6n 1).ineiV +e + . >n VMono1 a/ia Mol+o.oa e !" i!e +e!' e lo"alitatea Vat a Doenei +atea72 +in 1* #ai 1.e"Di3 nu#ai Di#it ie Cante#i a /o!t ' eo"u'at +e eBi!tenţa a"e!to lo"u i3 .'e la 11&(<3 a /i /o!t o #i"2 e'u8li"2 o#$nea!"2 in+e'en+ent23 "a 'a te "on!tituti.eiE Do na A ini3 0a u Do nei.eniţi +in A +eal.o 8e!" +e!' e !u/e inţele la "a e !t2'$ni ea au!t ia"2 a !u'u! a"e!te a4e72 i. >nt e i!to i"ii #ai .ei 6nte#eiat +e D a1o4 Vo+23 'o'ulaţia a"e!tui te ito iu !'o in+ "u e#i1 anţi .135&< a +e.1. O +at2 int at !u8 !t2'$ni e au!t ia"2 6n 1%%53 +o"u#entele .ineiV !e !u!ţine "2 6n a"e!te '2 ţi3 'e la 6n"e'utul !e"olului al KII5lea . Lo"uito ii au lu'tat a' oa'e un !e"ol 'ent u e"unoa4te ea ' i.((3 u #$n+ "a 6n anul 1%%5 Do na !2 int e !u8 in/luenţa au!t ia"2. >n 1%--3 R JaPuet /a"e "uno!"ute anali7ele a'elo #ine ale +e la 0a ul Do nei 4i Vat a Do nei. O 'a te a lo"alit2ţilo +o nene au int at !u8 o"u'aţie Da878u 1i"2E Vat a Do nei3 Poiana 0ta#'ei3 Do na Can+ enilo 3 Ia"o8eni3 Cio"2ne4ti3 'e "$n+ alte lo"alit2ţi au 2#a! 6n te ito iul Mol+o.enit +e'en+ent2 +e noul ' in"i'at al Mol+o.alo i/i"2 i 6n !"o'u i te a'euti"e ale a'elo #ine ale.ile1iilo . Daniel Ve #ea. O i!to ie a a"e!tei 7one 8a7at2 'e +o"u#ente !" i!e nu eBi!t23 !in1u ele in/o #aţii3 in"o#'lete 4i ele3 a'a ţin uno lu" 2 i "aE VMono1 a/ia Mol+o.Ca$% III &RE2ENTAREA STA'IUNII VATRA DORNEI '. Cu "i "a &(( +e ani #ai t$ 7iu .oa elo #ine ale !e +ato ea72 !tu+iilo +in 1-(5 ale +o"to ului I1nat7iu Plu!"D3 "e a ' o'u! un ' oie"t +e a#enaAa e al 82ilo 3 "e a /o!t a' o8at ' in De" etul a+#ini!t aţiei la 5.

o ul ?e +inant 4i I7. Toate a"e!te a#enaA2 i au /2"ut "a nu#2 ul tu i4tilo !2 " ea!"23 a!e#enea 4i "e e ea tu i!ti"2. A"ti.olta ea !taţiunii 8alnea e !5a 6n e1i!t at 6n anul 1-)5. e#ea e!'e"ti. >n 'e ioa+a 1-).itatea tu i!ti"2 a /o!t i#'ul!ionat2 4i +e it#ul +e "on!t ui e a "2ilo +e "o#uni"atie3 6n"e'$n+ #ai ale! +in a +oua 'a te a !e"olului al KVIII5lea3 "a e a le1at 7onele tu i!ti"e #ontane "u #a ile "ent e u 8ane li#it o/e Ca 'aţilo .3 'ent u "a 6n 1)(5 !2 !e 6n e1i!t e7e un nu#2 +e &1** 'e !oane. >n #a tie 1)))3 lo"alitatea Vat a Do nei a +e. eie!". Tot 6n a"e!t an !e /a"e anali7a tu 8ei +e la Poiana 0ta#'ei3 u #$n+ a /i +ate 6n /olo!inţ2 ' i#ele in!talaţii 'ent u a'li"a ea t ata#entului "u n2#ol . Du'2 278oi3 Vat a Do nei a "uno!"ut o 'e ioa+2 +e 6n/lo i e. La a"ea!t2 +at2 1eolo1ul 0tu a 6nt e' in! un !tu+iu 1eolo1i" al te enului la 8a7a "2 uia a !tat ' oie"tul +e +e7. I#e+iat +u'2 1)5( Vat a Do nei a int at 6n eB'loata e la 6nt ea1a !a "a'a"itate 4i '$n2 6n 1)-) a "ontinuat !2 !e +e7. Pe ioa+a 278oaielo #on+iale a in/luenţat +e7. Nu#2 ul 'e !oanelo au " e!"ut +e la *(( 6n 1--( la 5-% 6n 1-).1% ianua ie 1--1.51-)%3 ' in"i'alele o8ie"ti.olte 6n toate 'lanu ileE #e+i"al3 +e a1 e#ent3 +e o+iDn2 4.o ul W0entinela=3 Ca a #a e 4i Ca a Bai3 Bi!e i"a "atoli"2 4i Te#'lul e.ene!" 5 Vat a Do nei 5 Poiana 0ta#'ei 5 Pa!ul TiDuţa 5 Bi!t iţa<.e tu i!ti"e ale !taţiunii 8alneo"li#ate i"e Vat a Do nei e auE Ca7inoul Vat a Do nei3 Palatul Co#unal3 Palatul Naţional3 I7.it2ţii tu i!ti"e 6n #aAo itatea !taţiunilo 3 #ulte +in a"e!tea !u/e in+ 1 a.olta e al !taţiunii +u'2 1-)5. O nou2 eta'2 6n +e7.e +ete io 2 i.enit o a4 5 !taţiune tu i!ti"2 +e inte e! naţional3 ia 'e % iulie &((( a /o!t +e"la at #uni"i'iu.o ul WIoan=3 I7. 5% .la #o+2 'ent u .olta ea a"ti.2."on!t ui ea 6n 1%-( a 4o!elei C$#'ulun1 Mol+o.a.

A"ea!ta e!te +e7. 4i +e a1 e#ent.enin+ "o#'onenta +e 8a72 a +e7.olt2 ii lo"alit2ţii3 ia Vat a Do nei !u' anu#it2 4i WPe la Bu"o.Tu i!#ul +o nean a "ontinuat !2 !e +e7.inei3 la o altitu+ine +e -(* #3 la "on/luenţa $u ilo Do na 4i Bi!t iţa3 6n +e' e!iunea Do nelo 3 "u' in!2 'e +ou2 latu i +e O8"ina Ma e 4i O8"ina Me!te"2ni4ului 4i 'e latu a no +5.olte 4i +u'2 1))(3 a!t27i tu i!#ul +e.inei W "a'2t2 e7onanţ2 nu nu#ai 'e 'lan naţional3 +a 4i inte naţional.ei at$t ' in /a'tul "2 e!te o !taţiune 8alneo"li#ate i"2 "$t 4i a 'otenţialului !'o ti.e!ti"2 +e #unţii Bi!t iţei.oltat2 'e +ou2 te a!e +e a"u#ula e3 una +e &55 #3 'e !t$n1a 5- . Aş /ar a G o5rafic0 Vat a Do nei e!te una +int e "ele #ai #a i lo"alit2ţi "u "a a"te tu i!ti" +in No +ul Mol+o. Muni"i'iul Vat a Do nei e!te !ituat 6n 'a tea !u+i"2 a Bu"o.

olta ea "on!i+e a8il2 a te a!elo 'e + ea'ta Bi!t iţei. A!t/el !e e.Do na 4i Nea1 a 0a ului< t e" 6n 'ante !' e /un+ul +e' e!iunii3 a4a 6n"$t a#a +e' e!iunii e!te !e"ţionat2 +oa 6n '2 ţile +e no + 4i +e e!t.$ului Do na3 ia alta la 1(515 # 'e + ea'ta $ului3 'e a"e!te ni. De4i a!'e"tul +e' e!iona e!te /oa te "la 3 t a!a ea li#itelo +e !u+ 4i . 5) .i+enţia72 ' o/ilul a!i#et i" al +e' e!iunii3 a""entuat 4i +e +e7. Din 'un"t +e .e!t e!te +e!tul +e +i/i"il23 +eoa e"e "ul#ile +e!' in!e +e #unţii C2li#ani 4i Ba 1au 4i +eli#itate +e a/luenţii "elo +ou2 a te e ' in"i'ale .ul Ciu#al2u3 la e!t 4i !u+5e!t +e #unţii Bi!t iţei3 la !u+ +e #unţii C2li#ani3 ia 6n . De' e!iunea e!te 6n"Di!2 +e #unţi a!t/elE 6n no + +e #unţii 0uDa +3 la no +5e!t +e #a!i.e!t +e #unţii Ba 1au.ele #o /olo1i"e a/l$n+u5 !e 'a "ul !taţiunii "$t 4i 8a7ele +e t ata#ent.e+e e 1eolo1i"3 te ito iul !taţiunii !e 6n"a+ ea72 6n 7ona " i!talino5 #e7o7oi"2 a Ca 'aţilo O ientali3 "u' in7$n+ o 'a te +in !e#i!/e a te"toni"2 Ia"o8eni 5 Vat a Do nei.

Ve1etaţia a e un "a a"te #ontan3 ' e'on+e ente /iin+ "oni/e eleE #oli+ul3 8 a+ul3 'inul3 ienu'2 ul 4i unele !'e"ii +e /oioa!e3 'altinul +e #unte3 #e!tea"2nul3 'lo'ul3 !2l"iile 4i a inul3 ' e"u# 4i a 8u4ti 4i !u8a 8u4tiE #2"e43 !o" o4u3 7#eu 3 a/in3 #e i4o . >n $u ile Do na 4i Bi!t iţa !e 6nt$lne!" 'e4ti !'e"i/i"i a'elo e"i3 +e #unteE '2!t 2.a!tui"23 8u !u"3 .ul'e3 #i!t eţ3 A+e 3 +iDo 3 ne.it2ţilo +e ia n2. 1 a+e "el!iu! 6n iulie. Cantitatea #e+ie anual2 +e ' e"i'itaţii e!te +e )(( ## 'e #'3 "u #aBi#e 6n lunile iunie 4i iulie. luni 'e an3 ia 6n lo"u ile #ai /e ite +e lu#ina !oa elui 72'a+a !e #enţine '$n2 6n ulti#ele 7ile ale lunii a' ilie3 /a. ?auna +in a"ea!t2 7on2 e!te ' e'on+e ent 'o'ulat2 +eE "e 83 "2' ioa 23 u ! 8 un3 .o i7$n+ +e!/24u a ea a"ti.( .alo ii +e .3 lo!t iţ23 "lean.e !iuni +e te#'e atu 2.i+ 2. A"e!te ie ni au o +u at2 +e "i "a 55.3* 1 a+e "el!iu!3 "u % 1 a+e "el!iu! 6n ianua ie 4i 1. >n ti#'ul ie nii ' e"i'itaţiile !unt #ai nu#e oa!e3 eali7$n+ un !t at +e 72'a+2 +e 131513. # 1 o!i#e. A!t/el3 te#'e atu a ae ului 6n o a4 !e !ituea72 6n Au ul . . Dint e '2!2 ile +e #unte !'e"i/i"e 7oneiE "o"o4ul +e #unte3 "o 8ul 4i unele !'e"ii +e 2'itoa e.De' e!iunea !e a/l2 6nt 5o 7on2 "u "li#2 #ontan2 2"o oa!23 "u in.

(#" 6n &* +e o e3 a'a #ine al2 "a 8o1a7oa!2 /iin+ /u ni7at23 6n ' in"i'al +e !t atul a".aţii 4i a ii natu aleE Pa "ul #uni"i'iului Vat a Do nei3 a 8o i !e"ula iE 7a#8 u3 7a+a3 !teAa 3 #oli+G 'lante o" otiteE 7a#8 u3 a in 'ie't2nat3 !$n1ele . P i#a ate!ta e +o"u#enta 2 a!u' a "a a"te i!ti"ilo a'elo #ine ale +in Vat a Do nei +atea72 +in 1-%(.i/e a"u#ulat 6n ni.Ia"o8eni< utili7ate 6n "i "uitul 8alnea 'ent u ae o!oli.ul"ani"e +in #a!i. >n !taţiune eBi!t2 1% !u !e 4i 'oate /i eB'loatat un +e8it +e 'e!te .i+ualitate Di+ o5"Di#i"2 4i 1eneti"2 +i!tin"t2E 5 5 a'e "a 8o1a7oa!e3 8i"a 8onatate3 "al"i"e3 #a1ne7iene3 !o+i"e3 /e u1inoa!eG a'e #ine ale !ul/u oa!e3 6n ' in"i'al oli1o#ine ale .ul C2li#ani. . >n ulti#ii 5( +e ani !5au /2"ut "e "et2 i "o#'leBe Di+ olo1i"e3 1eo/i7i"e3 "li#atolo1i"e 4i /i7i"o5"Di#i"e3 ' e"u# 4i lu" 2 i +e eB'lo 2 i 4i eB'loata e a !u !elo Di+ o#ine ale. EBi!tenţa a'elo #ine ale e!te le1at2 +e e#anaţiile +e +ioBi+ +e "a 8on ale #ani/e!t2 ilo 'o!t.1 .oini"ului3 an1eli"a.Re7e . Vat a Do nei +i!'une +e #ai #ulte ti'u i +e a'e #ine ale3 "a a"te i7$n+u5!e ' int 5o in+i.elele 'e #ea8ile ale te a!ei !u'e ioa e.

& .elul tutu o "o#'a ti#entelo "a+ ului natu al3 "a e "on/e 2 'o!i8ilit2ţi "o#'leBe +e .olta ea "on!i+e a8il2 a te a!elo 'e + ea'ta Bi!t iţei.e 4i "alitati. De ' e7enţa a"e!tuia e!te le1at2 ne#iAlo"it eBi!tenţa !au a8!enţa a"ti. 0e e.e !itate +e /o #e #o /olo1i"e "e !e "on!tituie "a 4i "ate1o ii !'e"i/i"e +e o8ie"ti.e+e e tu i!ti".-<. Potenţial l t ristic al Depresi nii Dornelor Pontenţialul turistic natural e!te un /a"to +e at a"ti. ?on+ul #o /otu i!ti" !e i#'une ' in . a/ Potenţialul climatic – turistic .e 7i o"u'2 un total +e 3%Da3 +in "a e 7ona +e a1 e#ent 4i 'a "u i o"u'2 3.3*Da 4i !'aţiile .%.i+enţia72 un ' o/il a!i#et i" al +e' e!iunii a""entuat +e +e7.it2ţilo tu i!ti"e.e tu i!ti"e.I. Cea #ai 'lau7i8il2 i'ote72 e!te a"eea a o i1inii #iBte3 te"toni"e 4i +e e o7iune .e 7i (3. Da.olt2 ii lo"alit2ţii. De' e!iunea Do nelo ' e7int2 "a a"te e 'a ti"ula e la ni.e 7i. >n "a+ ul !2u int 2 "o#'onentele "a+ ului natu al3 "u un a'o t +i/e it3 6n /un"ţie +e a'o tu ile "antitati. '.8 a+3 'in3 #oli+<3 "e eali7ea72 6n 'e #anenţ2 oBi1ena ea ae ului 6n "u !ul anului3 "on/e in+ un 'lu! +e 'u i/i"a e a ae ului.itate e!enţial. Doni!23 1). A #onia 'ei!aAului #ontan "e !e 6nt e'2t un+e "u 'aAi4tile 8o1ate3 'otenţialul ant o'i" eBi!tent3 au +at a"e!tei 7one 6n 1ene al 4i !taţiunii 6n 'a ti"ula o 'ute ni"2 'e !onalitate3 tu i!#ul +e.Un ol i#'o tant 6n +e!/24u a ea a"ti.alenţele3 ' e+o#inant 'ei!a1i!ti"e3 +in "a e a e7ultat o +i.alo i/i"a e +in 'un"t +e .enin+ "o#'onenta +e 8a72 a +e7. Calitatea ae ului !e +ato ea72 ' e7enţei '2+u ilo +e "oni/e e .e eBi!tente 6n !t u"tu a !a. Natu a 6#' eAu i#ilo "$t !i "ea a lo"u ilo +in +e' e!iunea Do nelo e!te3 ' in 'ei!aAele uni"e3 +e o / u#u!eţe a 2. Relie/ul +e' e!iunii in"lu+e altitu+ini #e+ii +e -((5)(( #3 6n"a+ ate +e #unţi. >n #uni"i'iul Vat a Do nei !'aţiile .it2ţii tu i!ti"e 6l o"u'2 ' e7enţa !'aţiilo . Cene7a +e' e!iunii @ una +int e #a ile +e' e!iuni +in Ca 'aţii O ientali 5 a !u!"itat nu#e oa!e +i!"uţii3 a+e!ea "ont a+i"to ii.

De o +eo!e8it2 i#'o tanţ23 'ent u a"ti.itatea tu i!ti"2.it2ţile e"ono#i"e3 6l "on!tituie in. A"e!t /a't3 /a"e "a !e7onul o'ti# 'ent u ' a"ti"a ea tu i!#ului #ontan !2 /ie 6n inte . 0' e eBe#'lu3 6n anul 1)1&3 au "27ut la Vat a Do nei 1(33 ## ' e"i'itaţii ia 6n 1)&15 nu#ai *%( ##.o i7anţi !au +i#'ot i. A"e!tea !u/e 2 #o+i/i"2 i i#'o tante o!"il$n+ +e la 1(53% 9"alL"#X la 11( 9"alL"#XLan la altitu+ini Aoa!e 4i )( 9"alL"#XLan la 'e!te 1-(( #.%& ##<3 +e4i .a a .. Cantitatea #e+ie anual2 +e ' e"i'itaţii a e .YC 4i !e #ai ' o+u"e !'o a+i" 6n iulie3 "$n+ te#'e atu a #e+ie a +e'24e4te 1*YC.(( ## .o i7ea72 a"u#ula ea ae ului e"e.oluţia ' in"i'alelo ele#ente "li#ati"e "e in/luenţea72 ne#iAlo"it a"ti.it2ţilo tu i!ti"e.*3)5 533 7e"i#i<. ? e".e !iuni te #i"e e!te #aBi#2 6n ianua ie3 "$n+ te#'e atu a #e+ie a lunii "o8oa 2 !u8 5. 7e"i#i< 4i #ini#e .33 5 .3.e+e e /i7iolo1i"< a""e!ului !au !eAu ului 6nt 5o anu#it2 a#8ianţ2 natu al2 #ontan2.3 al2tu i +e "elelalte "o#'onente ale /on+ului tu i!ti" natu al3 6n 'o!i8ilit2ţile +e ' a"ti"a e a unei anu#ite /o #e +e tu i!#.+in 'un"t +e . P e"i'itaţiile at#o!/e i"e au o +i!t i8uţie neuni/o #23 "u o " e4te e !u8!tanţial2 6n altitu+ine 4i +e la e!t la . >n"lina ea 4i eB'o7iţia .alul au1u!t @ !e'te#8 ie.23 inDi8anţi ai a"ti.a iaţia +e la un an la altul e!te +e!tul +e #a e.e !iunile +e te#'e atu 23 "a a"te i!ti"e #ai ale! 6n anoti#'ul e"e3 "u #ani/e!ta e ' onunţat2 6n +e' e!iunile int a#ontane 6n"Di!e3 "a e /a.3 .e !anţilo in/luenţea72 +e a!e#enea +i e"t +i!t i8uţia a+iaţiei !ola e. >n +e' e!iune3 #aBi#ul +e ne8ulo7itate !e ' o+u"e ia na . La altitu+ini +e -(( @ 1&(( #3 un+e !unt a#'la!ate "ea #ai #a e 'a te a !taţiunilo .enţa "a7u ilo "u in. Un /eno#en !'e"i/i" "u i#'li"aţii 6n a"ti.alo i +e 'e!te . Pe +e alt2 'a te3 ele#entele "li#ati"e3 a"ţion$n+ +i/e enţiat a!u' a o 1ani!#ului u#an3 int o+u" o !ele"ţie +e!tul +e i1u oa!2 a "ate1o iilo +e 'e !oane "o#'ati8ile .itatea tu i!ti"23 !unt ' e"i'itaţiile !oli+e. Ele#entele "li#ati"e !'e"i/i"e3 /ie"a e 6n 'a te3 !au "a un tot3 a"ţionea72 !ti#ulati. Re1i#ul u#e7elii ae ului in/luenţea72 ne8ulo7itatea.la Vat a Do nei @ .e!t. !au e!t i"ti.Cli#atul3 in/luenţat +e etaAa ea elie/ului3 +e la 5((@&5((#3 e!te unul +in /a"to ii +uali +e #aBi#a i#'o tanţaE /a. Re1i#ul a+iaţiei !ola e a e i#'li"aţii +i e"te 6n e.

III< Ioni7a ea ae ului e!te e7ultatul a+ioa"ti.2 a ae ului /iin+ +e -(M.i 4i ne1ati. Dint e ionii 'o7iti. )/ eţeaua (idrogra%ică a e un ' o/il lon1itu+inal +i/e it3 6n"linat3 "u al8ii a+e!eo i a+$n"ite3 / e".iolete 4i K 4i e!te un alt /a"to "e in/luenţea72 a"ti.1)5%< 4i la Poiana 0ta#'ei 3(3*YC . .+in +e"e#8 ie '$n2 6n #a tie<.&).1)5(<. Re1i#ul te#'e atu ii ae ului e!te 4i el o "o#'onenta e!enţialaG 6n "ent ul +e' e!iunii3 la Vat a Do nei3 te#'e atu a #e+ie anual2 e!te +e 53&YC3 te#'e atu ile #e+ii ale lunilo "elo #ai "al+e 4i "elo #ai e"i . A"e4tia3 ' e"u# 4i lun"ile .$ntu i "a e 8at +in !e"toa ele 0V5V 4i E5 NE3 a "2 o .o a8il2 6n no #ali7a ea 'a a#et ilo /un"ţionali ai o 1ani!#ului3 le1at +e ele"t o!"Di#8ul 'ul#ona .iolete 4i 6n !'e"ial ae o!olilo 24ino4i ' o+u4i +e '2+u ile +e "oni/e e.e ii !5au 6n e1i!t at la Vat a Do nei3 3. e#e.ent !e 6n e1i!t ea72 nu#e oa!e 7ile +e "al# ."ata a"te3 "a!"a+e @ 6n 7ona +e #unte< +e l2ţi#i 4i +e8ite .o a8ile 4i o 'e ioa+2 !u/i"ient +e lun12 'ent u ' a"ti"a ea !'o tu ilo +e ia n2. Te#'e atu i i+i"ate 6n ti#'ul .i3 o i " eea72 o !ta e +e elaBa e3 +e "on/o t3 +e!tin+e e.(-.3*YC .ol.31YC 6n luna ianua ie.Ceo1 a/ia Ro#$niei3 .* .3(55(M<.it2ţii !u8!olului3 al a+iaţiei "o!#i"e ult a.ite72 e!te 6n 1ene al e+u!2 .e !iunile te #i"e.(1. De' e!iunea e!te +o#inat2 +e .ente "2+e i .15.(-.13. Nu#2 ul 7ilelo "u 6n1Deţ e!te "u' in! 6nt e 1%( 4i 1)53 u#e7eala elati. >n a"e!te "on+iţii "li#ati"e "a a"te i!ti"e3 o 1ani!#ul u#an ea"ţionea72 +i/e enţiat3 #ai ale! la !"Di#82 ile 8 u4te +e .1)5(<. >n +e' e!iunea Nea1 a Ha ului3 #e+iile te#'e atu ilo anuale o!"ilea72 6nt e * 4i . A"e4ti /a"to i3 6nt e anu#ite li#ite3 nu in/luenţea72 !ta ea o 1ani!#ului3 !unt in+i/e enţi !au !e+ati.35YC . >n +e' e!iune Do nelo ' e+o#in2 ioni7a ea ne1ati.a 2 +e 153%YC 4i +e ia n2 +e @ 531YC3 /iin+ / e".it2ţile /i7iolo1i"e.a ia8ile3 6n /un"ţie +e "ate1o ia +e #2 i#e 4i a/luenţii ' i#iţi.i !5a aAun! la "on"lu7ia "2 a +oua "ate1o ie a e o in/luenţ2 /a.a iin+ 6nt e 15YC 6n lunile iulie 4i au1u!t 4i @ . 0e 6nt une!" a!t/el3 "on+iţii /a. Mini#a a8!olut23 6n e1i!t at2 la Vat a Do nei3 a /o!t +e @3.23 a"ea!ta /iin+ +ato at2 a+iaţiilo ult a.#ontane3 1 o!i#ea #e+ie a !t atului +e 72'a+2 e!te +e *( @ 5( "# 4i a e o +u at2 +e 1(( +e 7ile .YC3 "u te#'e atu i #e+ii 6n lunile +e . a e1alea72 !au +e'24e!" &(#L!<G 6n #o+ / e".ente in.

2ilo 3 "2ile /e ate 4i + u#u ile /o e!tie e '2t un+ a+$n"3 u4u $n+ "i "ulaţia 6n toate !en!u ile.5 .'e $ul Do na !e ' a"ti"2 i.alo i/i"aţi "u +eo!e8i e 6n !e"to ul o a4ului Vat a Do nei 4i a#enaAaţi 'ent u tu i!#ul +e !/$ 4it +e !2't2#$n2 4i a1 e#ent . Nu#e oa!e lo"alit2ţi au te ito iul a"o'e it 6n ' o'o ţie +e . P in"i'alul !2u a/luent3 Co4na3 lun1 +e && 9#3 64i a+un2 nu#e o4i a/luenţi +in #unţii 0uDa + 4i anu#eE Run"u3 Die"iu3 Ii#8 u3 Piet o!u3 Dia"a3 B2n"u4o u3 ?21eţelul 4i Ciotina.e 7i3 "u +eo!e8i e 'lantaţiile a 8o i"ole3 int o+u" .35 #3L!.. R$u ile au / a1#entat inten! #unţii 'e "a e5i !t 28at3 !"ul't$n+ i#'o tante "2i +e a""e! !' e .2 !a e un +e8it #e+iu +e "i "a .M<3 Do na Can+ enilo .itate /un"ţia tu i!ti"23 a"e!tea /iin+ in"lu!e 6n no#en"latoa ele !il. A"e!tea au un e1i# a'a te3 ne/iin+ in"lu!e ' a"ti" 6n "i "uitul e"ono#i".(M "u '2+u iE Poiana 0ta#'ei .4i 'a4unile a/e ente 7onelo !unt /a"to i +e at a"ţie3 .-31M<3 Ia"o8eni . >n !taţiunea Vat a Do nei3 !'aţiile ..o 24te +in #unţii Ro+nei 4i '$n2 la "on/luenţa "u Do na3 "u 1e 'e o lun1i#e +e %( 9#3 +u'2 "a e !t 28ate +e' e!iunea '$n2 la CDeile Iu1 enilo 3 un+e /o #ea72 un +e/ileu !'e"ta"ulo!.i"e "a '2+u i +e a1 e#ent3 +e e" ee e 4i ' ote"ţie !anita 23 a#'la!ate 6n a' o'ie ea #a ilo "ent e u 8ane3 a !taţiunilo 8alneotu i!ti"e3 6n a eale #ontane +e inten!2 "i "ulaţie tu i!ti"23 6n lun1ul uno a te e utie e #aAo e.$ /u ile "ele #ai 6nalte ale a"e!to a..%3)M<3 et".e @ a/tin1<. Do na i7.a ietate 4i 'ito e!" 6n 1eo#et i"ul "l2+i ilo 4i !t 27ilo 3 " e$n+ e/e"te !'aţiale 'a ti"ula e3 ' e"u# 4i e/e"te +e lu#in2 4i " o#ati"23 "eea "e +u"e la " e4te ea 'ute ii +e at a"ţie. R$ul Nea1 a Ha ului i7.-(3.o 24te +in #unţii C2li#an 4i !t 28ate 'a tea e!ti"2 a +e' e!iunii 'e 35 9#.$n+ la . c/ Fondul turistic )iogeogra%icE De' e!iunea Do nelo !e a/l2 6n etaAul '2+u ilo +e #oli+. Do na e!te "el #ai #a e a/luent +in 6nt e1ul "u ! al Bi!t iţei3 a. O anu#it2 "ate1o ie +e '2+u i !e .o 24te +in #unţii C2li#an 4i 'a "u 1e un t a!eu +e 5( 9#. De5a lun1ul . Bi!t iţa3 +enu#it2 6n a#onte +e Vat a Do nei3 WBi!t iţa Au ie=3 i7.-M<3 Vat a Do nei . Pa "ul o a4ului3 +e 5( Da3 a/lat 'e + ea'ta $ului Do na 4i ' elun1in+u5!e '$n2 .e4te 6n eB"lu!i.%)3&M<3 Do na A ini .

at a +e' e!iunii Do nelo 3 +e5a lun1ul $u ilo ' in"i'ale a'a e o . Plantele ie 8oa!e #ai / e".T .$ /ul t2iat3 "uno!"uţi !u8 nu#ele +e W"o le=3 "a e !e . Din !u' a/aţa !'aţiului int a.Nau#3 Butna u3 1)-)<. >n .!o"3 !$n1e 3 "2lin< 4i un !t at e 8a"eu.e1etaţie +e lun"2 e' e7entat2 +in !'e"ii +e e!enţe al8eE !2l"ii3 2"Dite3 'lo'i3 "2tini3 anini. #aAo 3 un+e !unt "on"ent ate !e+iul !taţiunii3 "lu8ul3 .$ /u i3 "u t un"Diul 1 o!3 "a e +au un a!'e"t eBoti" 6ntin!elo /$neţe .e +e. >n ti#'ul .3 e' e7ent$n+ 6n a"ela4i ti#' 4i o e7e . La 'oalele C2li#anului3 !' e Fa a Do nelo 3 /$neţele !unt +o#inate +e #oli7i "u ..olt2 a 8u4ti .ente +in 7ona '2+u ii +e #oli+ !untE #2" i4ul ie'u elui3 +e1et2 uţul3 'e i4o ul3 /e i1aG /oa te / e".ile3 'en!iuni3 et".e ii3 'aAi4tile +in 7ona 6nalt23 ' in a!'e"tul lo #ulti"olo 3 +au 'ei!aAului un /a #e" a'a te. Ele#entul ' in"i'al "e a'a e e!te #oli+ul 3 !'e"ie 8o eal2 4i 8o eal @ #ontan2 .ent e!te 4i #u4"Diul .ite.e 7i e!te +e %( Da. Tu/i4u ile !unt /o #ate +in Anea'2n3 ienu'2 'iti"3 anin +e #unte 4i !#$ +a 3 la "a e !e a+au12 a/inul 4i #e i4o ul +e #unte. PaAi4tile !u8al'ine !unt al"2tuite +in 1 a#ineeE '2 u4"a3 '2iu4ul3 ia 8a .53* Da3 !u' a/aţa !'aţiilo .ilan +e 3. . Ve1etaţia ' e'on+e ent2 6n 8a7inul Do nelo e!te "ea +in /a#ilia "oni/e elo .elo "e !t 2Auie!" +e' e!iunea Do nelo . . >n!2 6n 'a tea !u'e ioa 2 a #a!i.0uDa +3 C2li#an3 Bi!t iţei< la 'e!te 1. Mai a a'a 4i alte !'e"ii3 "a !"o u4ul3 'altinul 4i "Dia 7a+a. 0u8 1%(( #3 "ea #ai #a e 'a te a #unţilo e!te a"o'e it2 "u '2+u i +e #oli+3 "a e 6#8 a"2 . La Pana"i !e 12!e!" "o le "u 15 @ &( +e .(( @ 1%((#3 !e +e7. ?oa te 2!'$n+ite3 !unt 'aAi4tile #ontane !e"un+a e "a e o"u'2 !u' a/eţe 6ntin!e3 e' e7ent$n+ o 8a72 /u aAe 2 +e "alitate. Pe alo"u i !e 6nt$lne!" '$l"u i +e /a1 !au +e #e!tea"2n 4i !al"ia "2' ea!"2.olt2 un "o#'leB +e tu/i4u i 4i 'aAi4ti !u8al'ine.$ntului3 /i uţa 3 'ie't2n2 iţa3 4a.!u8 Dealu Ne1 u3 e!te un o8ie"ti.aţie +en+ olo1i"2.e!" "a a+2'o!t 'ent u .6n Eu o'a +e E!t<. La u#8 a 'lo'i4u ilo !e +e7.e !anţii +e Au 6#' eAu '$n2 6n 7ona +e' e!iona 2.

Mla4tini #ai a'a 4i 6n !e"toa ele 'lane ale "ul#ilo 6nalte +in #unţii C2li#an3 !u8 /o #2 +e #la4tini eut o/e3 +enu#ite W8aDne=. >n 8aDne 6nt$lni# o 'lant2 o" otit2 @ oua "e ului3 o 'lant2 "a ni.$ teAul '2#$ntului !au #e!tea"2nul 'iti".o eli"t2 1la"ia 2<3 'un"tate +e o"Diu i +e a'2 "u li"Deni3 al1e 4i 8a"te ii a+a'tate la a!e#enea "on+iţii +e .e=. d/ Fondul turistic -oogeogra%ic e!te e. P in o"Diu ile +e a'2 ale #la4tinii +e tu 82 +e l$n12 Vat a Do nei !e i.% .ie 6n eB"lu!i.o e5 ot 2ţelul +e 8alt2.i+uali7a ea uno 8io"eno7e !'e"i/i"e3 "u ol +ete #inant 6n #enţine ea e"Dili8 ului e"olo1i" 4i t o/i". Pe l$n12 a"e!te !'e"ii #ai a e3 !e 6nt$lne!" 4i eli"te 8o eale "a e au 12!it un lo" +e e/u1iu 6n 8aDne.e!" la !u' a/aţ2 /lo i"ele 12l8ui ale altei 'lante "a ni. Pe !t$n"ile ina""e!i8ile "ui82 e4te a". P i#2. EtaAul /auni!ti" al 'aAi4tilo al'ine 4i al tu/i4u ilo a'a e 'e 6n2lţi#ile #unţilo 0uDa +3 C2li#an 4i Bi!t iţei.ultu i"a3 oua "e ului3 et". Tinoa.Munteanu3 &((1<. Al2tu i " e!" o1o7u i3 !2l"ii 'iti"e3 o Di+ee et".ele +e #a e altitu+ine !unt a"o'e ite "u 'e niţe +e #u4"Di . Dint e o Di+ee3 "ea #ai +e! 6nt$lnit2 e!te 'o oini"ul "u /lo i . A!t/el 'e . 0e 6nt$lne!" ai"i E 4oa e"ele +e 72'a+23 "Diţ"a ul +e #unte. P int e a 8o ii 4i 'lantele o" otite enu#e 2#E ti!a3 !#$ +a ul3 8ul8u"ii +e #unte3 1Dinţu a3 " u"ea . >n a"ea!t2 7on2 #ontan2 !e +i!tin1 t ei etaAe ' in"i'aleE etaAul /auni!ti" al 'aAi4tilo al'ine 4i al tu/i4u ilo al'ine3 etaAul /auni!ti" al '2+u ilo +e "oni/e e 4i etaAul /auni!ti" al /21etelo .iola"ee '2tate "u 8 un.ila +e #unte3 "ea #ai 'ute ni"2 2'itoa e +e la noi3 "a e !e D 2ne4te "u ' a+2 . .R.e !anţii #unţilo "e 6n"a+ ea72 +e' e!iunea3 /auna e!te +i!'u!2 altitu+inal3 "ont i8uin+ la in+i.itate.oini"ului3 .i+ent 'ute ni" in/luenţat +e "li#2 4i .o 2 #i"uţ2.a a a'a /lo i"ele 'o to"alii +e "al"ea "alului.iaţ2.Un !'e"i/i" al +e' e!iunii Do nelo 6l "on!tituie ' e7enţa tu 82 iilo a"i+e3 nu#ite lo"al Wtinoa. >n Ane'eni4u i t 2ie!" "o"o4ul +e #e!tea"2n 4i 4o'$ la +e #unte. >n 8aDne3 eBi!t2 +e a!e#enea 4i 'lante "o#une3 +a "a e at a1 atenţia /ie ' in "olo itul lo 3 /ie ' in "u io7itatea /o #ei.$ntu ile 'ute ni"e +ete #in2 nu#2 ul #i" +e !'e"ii +in a"e!t etaA /auni!ti".e1etaţie. Te#'e atu ile !"27ute3 o!"ilaţiile #a i +e te#'e atu 2 +in ae 4i +e la !u' a/aţa !olului3 ie nile lun1i3 72'e7ile #a i3 . A4a e!te .

?auna #ontan2 ' e7int2 a!t27i #ai 'uţin2 i#'o tanţ2 e"ono#i"23 "$t #ai ale! 4tiinţi/i"2.ul'ea3 A+e ul .ie7u ele 4i #a#i/e ele +e talie #a e 6nt$lnite 4i 6n etaAul "oni/e elo E u !ul 8 un3 lu'ul3 A+e ul3 "e 8ul3 #i!t eţul3 "2' ioa a3 $!ul et". Dint e . Pe l$n12 "ele +ou2 !'e"ii a#intite #ai !u! #enţion2# 4i lo!t iţa3 !'e"ie a 23 o" otit2 +e le1e3 "e !e 12!e4te 6n a'ele +in 8a7inul Bi!t iţei3 # eana . Bo1at2 e!te 4i /auna '2!2 ilo +in /21et.2 1at 4i 4oa e"ele !"u #2to .e.alo ile #e+ii te #i"e /iin+ #ai i+i"ate3 ia inten!itatea 4i +u ata lu#inii #ai #a e 6n "o#'a aţie "u '2+u ile +e "oni/e e.e te8 ate3 !unt e#a "ate '2!2 ileE /$!a +e '2+u e3 /$!a +e lun"23 "io"2nitoa ea 'e!t iţ2 #a e.it2ţi "e t e8uie !2 !e a/le !u8 un "ont ol i1u o!3 at$t al o 1ani!#elo .it2ţilo "ine1eti"e 4i 'i!"i"ole3 a"ti.enţ2 #a e 6n '2+u ile +e /a1 o au . ?auna #la4tinilo . Iona '2!t 2. O 'a!2 e "a a"te i!ti"2 'ent u a"e!te '2+u i e!te ie un"a !au 12inu4a +e alun.ului 6n1lo8ea72 Bi!t iţa Au ie '$n2 la Cio"2ne4ti3 a'oi "ele +ou2 Die"e3 Co4na3 Ru!aia3 Do na3 Nea1 a Ha ului et". Dint e #a#i/e e ti'i"e '2+u ilo +e "oni/e e e12!i# 4oa e"ele . EtaAul /auni!ti" al /21etelo e!te +ete #inat +e o 8a7a t o/i"2 #ult #ai .EtaAul /auni!ti" al '2+u ilo +e "oni/e e "u "on+iţii 8ioti"e 4i a8ioti"e 'a ti"ula e !e e#a "2 ' in #a#i/e e +e talie #a e3 unele +e i#'o tanţ2 "ine1eti"2 E u !ul3 "e 8ul3 "2' io ul3 #i!t eţul3 $!ul3 lu'ul3 . O / e".al +e Cio"2ne4ti.- .e iţa3 '$ 4ul3 et".$n2t23 8oi4teanul3 71l2. >nt e "o#'onentele /aunei +e #la4tini3 #ulte !unt eli"te 4i ele#ente 8o eale. ?auna #a#i/e elo o72toa e e!te e' e7entat2 +eE 4oa e"ele 1ule at3 ..a iat2 4i #ai 8o1at23 . ?auna iDtiolo1i"2 e!te 8ine e' e7entat2 6n a'ele e'e7i +e #unte "a e 8 27+ea72 ţinutul. Iona li'anului 6n"e'e 'e Bi!t iţa Au ie3 6n a. >n a"e!te '2+u i #ai t 2ie!"E "io"2nitoa ea +e #unte3 un eli"t 1la"ia 3 4o e"a ul3 8uDa 4i DuDu e7ul. P2!2 ile !unt e' e7entate +e !'e"ii ' e"u#E "o"o4ul +e #unte3 "o"o4ul +e #e!tea"2n3 +e!tul +e a 6nt$lnit3 /iin+ "Dia +e"la at #onu#ent al natu ii.o"ul ' e"u# 4i !"o8a ul.i'e a "o#un2 4i 4o'$ la +e #unte ia +int e a#/i8ieniE 8 oa!"a 8 un23 t itonii +e #unte. Dint e e'tile 'ot /i a#intiteE . Un nu#2 e!t $n! +e !'e"ii int 2 'a ţial 4i !u8 in"i+enţa a"ti.

2i 1la"ia e3 a'a ate . Tu i!#ul 'i!"i"ol a e eBten!ie #ai #a e 4i e!te le1at +e /auna a". Pe +e alt2 'a te3 !e . A e 6n in"i+enţ2 "$te.olta e.!il.olta +ou2 /o #e "a a"te i!ti"e +e tu i!#E tu i!#ul "ine1eti" 4i tu i!#ul 'i!"i"ol.ului in+i1en3 "e 'o'ulea72 a'ele la 'e!te 1(((# altitu+ine3 al li'anului 4i "leanului 3 a"e!tea /iin+ "a a"te i!ti"e a'elo +in +e' e!iune. Dint e #a#i/e ele a"e!tea 'ot /i a#intiteE u !ul "a 'atin3 $!ul3 "e 8ulG +int e '2!2 i5 "o"o4ul +e #unte3 "o"o4ul +e #e!tea"2n3 8uDa3 "u"u.i"e "$t 4i a "elo Monu#entelo Natu ii. +e ' ote"ţie a #e+iului 6n"onAu 2to 3 e!'e"ti.ati"2 !'e"i/i"2 e1iunii #ontane. Co#i!ia e/ P2!t $n+u5!e un e"Dili8 u +ina#i"3 !5au 'utut +e7.e1etaţie 4i o /aun2 8o1at2 "u #ulte !'e"ii o" otite +e natu 23 ' in ae ul 'u 3 'ute ni" o7onat 4i nu 6n "ele +in u #23 "e ui#e4te ' in 'ute ea #a1i"2 t2#2+uitoa e a a'elo #ine ale 4i a tu 82 iilo .ului "u +o#inanta '2!t 2.< a"o'e ite +e o .e !itate3 o i1inalitate 4i "Dia +e uni"itate3 'e 'lan naţional !au "Dia #on+ial. A"ea!ta !e 6n"a+ ea72 +o#eniului '2!t 2.e+e e e!'e"ta ea le1ii "u ' i.+e/ilee3 "2l+2 i 4i .ul"ani"e3 et". Dato it2 a"ţiunilo +e ' oteAa e a . >n ' a"ti"a ea tu i!#ului "ine1eti" !au 'i!"i"ol !e a e 6n .) . >n "on"lu7ie3 'ute# a/i #a "2 +e' e!iunea Do nelo 6#' eun2 "u a ia #ontan2 6n"onAu 2toa e +i!'une +e un 'otenţial tu i!ti" natu al "o#'leB3 "e o/e 2 un 'ei!aA uni"3 +e o / u#u!eţe a 23 ' in +i/e itele /o #e +e elie/ . V$n2toa ea a e3 6n "a7ul uno !'e"ii3 4i ol +e !ele"ţie3 "$n+ !unt eli#inate eBe#'la e "u +e/i"ienţe 6n +e7.ul"ani"e3 #2 i +e 1 oDoti4u i 4i +e a1lo#e ate .$natului 4i +e !an"ţiona e a 8 a"onaAului3 /auna "o+ ilo Do nei t 2ie4te 6nt 5un e"Dili8 u a""e'ta8il.i e la ani#alele o" otite.ul'ea3 ' e"u# 4i '2!2 i3 #ai ale! "ele +e 'a!aA. Potentialul turistic antropic 5 Co#'onenta u#an23 !e i#'une +in "e 6n "e #ai #ult 6n "a+ ul 'at i#oniului tu i!ti" al +e' e!iunii Do nelo ' in "alit2ţile +e +i. Tu i!#ul "ine1eti" a e o eBten!ie e!t $n!2 4i "u' in+e o "ate1o ie #ai 'uţin nu#e oa!2 +e 'e !oane.a !'e"ii +e #a#i/e e #a i ' int e "a eE #i!t eţul3 lu'ul3 u !ul "a 'atin3 "e 8ul3 "2' io ul3 !au #ai #i"iE ie'u ele3 .eaua3 DuDu e7ul +e '2+u e3 ia +in /auna a'elo 5 lo!t iţa.

oluţii a "i.e tu i!ti"e eli1ioa!e !unt Bi!e i"a Catoli"23 i+i"at2 6n anul 1)(-3 Bi!e i"a :A+o #i ea Mai"ii Do#nului= %( .et e /ol"lo i"e 4i +e a t2 'o'ula 23 #u7ee 4i "a!e #e#o iale. O8ie"ti. De#ne +e a#intit !unt 8i!e i"ile +e le#n3 "e e' e7int2 "Dinte!enţa 6n+elun1atei e. C a+ul lo +e "on!e .15-.e au /o!t !t u"tu ate 'e " ite iul " onolo1i" 4i 'e "el al /un"ţionalit2ţii iniţiale.<3 Bi!e i"a :A+o #i ea Mai"ii Do#nului= +e la !"Ditul Ra 2u3 "on!t uit2 6n !e"olul al KIK5lea +e /a#ilia Bal43 Bi!e i"a +in C$ li8a8a3 0"Ditul Piat a T2ietu ii +in "o#una Pana"i.ele tu i!ti"e3 "ultu al5i!to i"e3 !unt e7ultatul unei 6n+elun1ate 4i "ontinue lo"ui i a te ito iului "a 'ati"3 "ontu an+u5!e 4i3 t e'tat3 in+i. O8ie"ti. e#ea 'iet ei ne4le/uiteG e.ele !o"ial5"ultu ale3 +e inte e! tu i!ti"3 !e 1 u'ea72 +u'2 !'e"i/i" 6nE #onu#ente +e a Dite"tu 23 o8ie"ti.e ! ' o'o ţional "u .e i!to i"e3 . A!t/el +e 8i!e i"i !e 12!e!" 6n !atele Ia"o8eni 4i CDeo 1Diţeni3 "ea +in u #2 +at$n+ "Dia +in !e"olul KVIII. Dint e #onu#entele +e a Dite"tu 2 !e e#a "2 8i!e i"ile 4i #2n2!ti ile.i+uali7an+u5!e o "i.e#a "2 o "on"ent a e a a"e!tuia 6n a"ea!t2 +e' e!iune int a#ontan2 "a 'ati"23 +e7. Cele #ai . A"e!te o8ie"ti. o#ani3 t2ta i 4i #ai t$ 7iu au!t ie"i< a +u! la e+i/i"a ea3 'e 'a "u !ul u #2toa elo !e"ole3 unei "ultu i #ate iale "o#'leBe3 "a a"te i!ti"e3 e' e7entat2 ' in .ul Me+iu ti#'u iu "a :ţa 2= "u !t u"tu 2 !o"ial5e"ono#i"2 " i!tali7at2.iaţ2 e"ono#i"o5!o"ial2 +e un t a+iţionali!# +e e!enţ2 +a"i"23 an"e!t al23 "e !e #ani/e!t2 '$n2 a!t27i 6n o"u'aţii 4i #ani/e!t2 i t a+iţionale.alo i3 +a 4i !u8 in"i+enţa uno in/luenţe #ulti'le a +i/e itelo 'o'oa e3 "u "a e a int at 6n "onta"t .oluţia3 6n "on+iţii i!to i"o5 !o"iale a' o'iate3 "u le12tu i e"ono#i"e 4i "ultu ale "ontinue3 "u un !"Di#8 'e #anent +e .ili7aţii le#nului3 "a a"te i!ti"2 a e1iunilo "a 'ati"e. Alte 8i!e i"i enu#ite ' in .e"Di u #e +e lo"ui e 6n +e' e!iunea Do nelo au /o!t ate!tate3 'e 8a7a "e "et2 ilo a Deolo1i"e3 6n"2 +in .ili7aţie #ate ial2 "u "a a"te e !'e"i/i"e3 +a inte1 at2 o 1ani" "u "ea a e1iunilo li#it o/e.e!ti1ii "e !inteti7ea72 a"e!te inte /e enţe3 ' e"u# 4i ' int 5o . >n o a4ul Vat a Do nei3 "ele #ai i#'o tante o8ie"ti.e"Di#ea.oltat2 6n"2 +in E.a e e!te3 +e "ele #ai #ulte o i3 6n a'o t in.e"Di#ea 4i a Dite"tu a lo !untE Bi!e i"a :0/$ntul Ni"olae= +e la B o4teni3 "on!t uit2 6n ti#'ul +o#niei lui Pet u H"Dio'ul .

1)1*5 1)1-<3 #onu#ent "e a /o!t lu" at 6n #a #u 2 al82. >n i#e+iat2 a' o'ie e !e a/l2 #onu#entul e oilo o#$ni 4i #ino ita i +in Vat a Do nei3 "27uţi 6n P i#ul R278oi Mon+ial . Alte "l2+i i +in Vat a Do nei "u 6n"2 "2tu a "ultu al5 i!to i"2 !untE Po4ta3 Ca a5B2i 5 "l2+i i "e +atea72 +in 1)1(3 !e+iul >nt e' in+e ii Minie e ."on!t uit2 6n anul 1. >n "ent u !e a/l2 "l2+i ea 6n !til /lo entin a ' i#2 iei. MaAo itatea o8ie"ti.%-3 :Te#'lul E. Tot ai"i !e a/l2 4i o " u"e +in #a #u 2 nea1 23 o#a1iu a+u! e oilo +in De"e#8 ie 1)-). >n 'a "ul !taţiunii !e 12!e4te "l2+i ea Ca7inoului3 "e a /o!t ' oie"tat2 +e un a Dite"t +e la Cu tea I#'e ial2 +in Viena 4i i+i"at2 6n 1--53 a/l$n+u5!e a!t27i 6n eno.4i Cate+ ala :0/$nta T ei#e= i+i"at2 #ai e"ent3 6n 1))1. A' oa'e +e 'a "ul o a4ului !e a/l2 8a7a +e t ata#ent3 "u Dotelu ile B a+ul3 C2li#ani3 Intu!./o!t "a#in ' eoţe!"<3 Li"eul %1 .Z/oto1< 5 "a e a /o!t "on!t uit 6nt e anii 1-)./oto1<@ :Palatul Co#unal= . eie!"= "e +atea72 +in 1)(.51-)%.elo i!to i"e !unt "on"ent ate "Dia 6n "a+ ul o a4ului.o ul +e a'2 :0entinela= 4i :8aile .e"Di=.a eG +in a"ela4i "o#'leB +e "la+i i /a" 'a te "on!t u"ţia +e la i7.

O na#entele a#intite3 a'li"ate 'e al8ul "a neaua3 /o #ea72 o a #onie 'e /e"t2 "u 'ei!aAul natu al3 6n"$nt2to . Cultu a #ate ial2 4i !'i itual2 u al2E P o/ilul e"ono#i" +o#inant 4i5a 'u! a#' enta a!u' a 6n/2ţi42 ii a4e72 ilo u ale3 ale "2 o 1o!'o+2 ii !unt e/le"t2 i ale /un"ţionalit'ţii +e 8a7a ale a"e!to a5 ' in /i7iono#ie3 #ate iale +e "on!t u"ţie /olo!ite3 "o#'onentele 1o!'o+2 iei 4i 1 u'aAul a"e!to a. [i ileanu= "on!t uit2 6n 1)(1.eB.e+e e=3 Vila :Ce#8 a= .e"Dilo "ent e u 8ane.a iante lo"ale. >n a"e!t "onteBt3 !e e#a "2 1o!'o+2 iile ti'i" 'a!to ale3 "u o"ol3 6nt2 it "u 1 u'a e 'e "ele 'at u latu i3 a tutu o ele#entelo E lo"uinţ23 +e'en+inţe3 a+2'o!tu i 7ooteDni"e 4i "ele 'ent u '2!t a ea /u aAelo .1)-5<3 "l2+i ea 8i8liote"ii :C.T.it2ţile u ale in/luenţea72 +e7. A"ti.\/oto&< a #onio! 6#8inate. Me4te ii lo"ali3 "a e eali7ea72 a"e!te #inunate o'e e +e a t2 %& . >n "a+ ul 1o!'o+2 iei !e +eta4ea72 lo"uinţa3 "on!t uit2 6nt 5un ti' a Dite"tu al !'e"i/i" 8u"o. De "ele #ai #ulte o i a"e!te +e"o aţiuni 6n"in1 'e eţii "a ni4te 8 $ie !au 6n!oţe!" #a 1inile a"e!to a . "a!e +in !atele Cio"2ne4ti3 Do na Can+ enilo <.inean. Toate a"e!te #onu#ente !unt "o#'letate3 +e /oa te #ulte o i3 a #onio! "u #onu#ente +e a Dite"tu 2 #o+e n23 e' e7ent$n+ in!tituţii "ultu ale 4i +e utilitate !o"ial23 inte1 ate o 1ani" .enin+ +in Ma a#u e4.:Va!ile Lu'u=3 Janul :L2'u4neanu=3 Vila :Bel.olta ea unui anu#it ti' +e 1o!'o+2 ie3 ale "2 ei "o#'onente au +e!tinaţie ' e"i!2 4i /un"ţionalitate3 ia /o #a3 +i#en!iunile 4i a#'la!a ea a"e!to a 6n "a+ ul 1o!'o+2 iei " eea72 o #ultitu+ine +e .$n+ #oti. Monu#ente i!to i"e i#'o tante +in e!tul +e' e!iunii Do nelo !e a/l2 la C$ li8a8a @ :O8eli!"ul lui Bo1+an Vo+2=3 "e a#inte4te lo"ul un+e 6n 135) a"e!ta a +e!"2le"at .e /lo ale3 7oo#o /e !au 1eo#et i"e 6n 1ene al !tili7ate3 eBt e# +e . Pe #alul !t$n1 al Bi!t iţei3 la 'oalele B$ n2 elului !e a/l2 uinele Janului CDilia3 +in ti#'ul +o#niei lui AleBan+ u L2'u4neanu. ?iin+ 6nt 5o 7on2 +e #unte3 #ulte !unt "on!t uite +in le#n3 unele +int e ele "u etaA3 "u nu#e oa!e 6n"2'e i3 "u / u#oa!e +e"o aţii eBte ioa e3 a.

. O alt2 a"ti.ele "e a'a 'e "o.e +e3 #ai a 6nt$lnite /iin+ al8a!t ul3 1al8enul !au o7ul.e"Di t a+iţii. >nt e a"e!tea3 !e e#a "2 '2!to itul3 "a e3 ' a"ti" a"o'e 2 6nt ea1a a ie #ontan2 4i "u +o#eniul 'a!to al #ontan 6n "a+ ul "2 uia !5a inte1 at "o#'leBul +e a#enaA2 i !'e"i/i"e @ !t$nele.oa e +eo!e8ite.itate "u ./oto 3<. La a"e!tea3 !e a+au12 toat2 1a#a +e u!ten!ile t a+iţionale3 ne"e!a e a"ti./oto 3]< >n a"ea!t2 +e' e!iune int a"a 'ati"2 !e #enţin 6n "ontinua e3 +e4i 'ute ni" in/luenţate3 o"u'aţii "u ./oto*\< '2!t ea72 6n 2+2"ini !a a+$n"i 6n i!to ie e!te ol2 itul "a e !e #ai /o #a t a+iţional23 +in 'un"t +e . A"ea!t2 6n+eletni"i e e!te ' a"ti"at2 +e la "el #ai #i" #e#8 u la "el #ai #a e3 !e#n "2 a ta 'o'ula 2 e!te +u!2 #ai +e'a te3 '2!t at2 +e la o 1ene aţie la alta. Tot la Cio"2ne4ti3 +a 4i la Poiana 0ta#'ei 4i Ia"o8eni eBi!t2 atelie e #e4te4u12 e4ti +e 6n"on+eiat ou2 4i +e !"ul'tu 2 6n le#n.oa ele lo .'o'ula 23 !e in!'i 2 +in "u!2tu ile "e !e 6nt$lne!" 'e iile 4i /u!tele ţ2 2n"ilo !au +in #oti.l$na3 inul3 "$ne'a< 4i a 'ielii3 'ent u o8ţine ea a ti"olelo +e 6#8 2"2#inte .Do na Can+ enilo 3 Ha u Do nei3 Cio"2ne4ti3 CoAo"i< ' e"u# 4i ' elu" a ea le#nului3 !unt o"u'aţii 6nt 5un nu#2 e!t $n! +e lo"alit2ţiE CDi il3 C u"ea3 %3 . P elu" a ea #ate iilo teBtile.it2ţii 'a!to ale 4i ' o+u!ele e7ultate3 ' elu" ate +u'2 ' o"e+ee t a+iţionale3 +e o "alitate 4i !a. Culo ile ' e+o#inante3 +eo!e8it "o#8inate3 !unt #a o +e!"Di!3 ne1 u !au .e+e e al teDni"ii +e eBe"uţie3 a +e e 4i al "ulo ilo natu ale /olo!ite3 +oa To+i eni.

"a a"te i!ti"e3 2!'$n+ite 6n 6nt ea1a Fa 2 a Do nelo .e"Di +e 'e!te 1(( +e ani "$t 4i " eaţii +e +at2 e"ent2. Po tiţa +e "e +a" e!te o na#entat23 /olo!in+u5!e "a ele#ente +e +e"o . >n a"e!t !e"to 3 !unt eB'u!e at$t " eaţii .a ele#ente a Dite"tu ale autenti"eE !t$l'i 4i 'o tiţe3 +e "e +a"3 "uie +in le#n +e ti!23 'ent u /iBat + aniţele 'e a"o'e i4.ili7aţiei t a+iţionale #ontane3 8u"o. Toate a"e!tea !unt e' e7entate oa e"u# 6n #iniatu 2 la #u7eul etno1 a/i" +in Vat a Do nei. 5esăturile de interior @ l2i"e e3 "e 1i3 4te 1a e "on/e"ţionate +in l$n23 "$ne'2 4i 8u#8a"3 o/e 2 un !'e"ta"ol +e un #a e a/ina#ent " o#ati".e"Di#e la 6n"e'utul !e"olului al KIK5lea.23 "o#'leB2 4i "on.< Vet ele /ol"lo i"e 4i etno1 a/i"e a8un+2 6n a"ea!t2 +e' e!iune 6n /o #e #ulti'le 4i o i1inale3 +e la "$nte"ele 4i +an!u ile 'o'ula e3 la 'o t3 ti' +e "a!2 4i 1o!'o+2 ie3 o8ie"te "a!ni"e3 +atini 4i o8i"eiu i !t 2. Pun"tul +e at a"ţie al eB'une ii 6l "on!tituie "ele t ei inte ioa e t a+iţionale3 a#enaAate ' int 5o e1ie 8ine +i iAat23 +a !u8o +onat2 ealit2ţii etno1 a/i"e 7onale. Ma"Deta e !u!ţinut2 +e "$te.e"Di.e"Di !i#8olu i a!t ale.Do na A ini3 Ia"o8eni3 Pana"i3 Ha u Do nei et". Mo+elul a /o!t a+u! +in !atul Co4na.inene 6n 1ene al 4i a 7onei Do nelo 6n !'e"ial. %* . 6nterior mu-eu EB'o7iţia +e etno1 a/ie3 "u "a a"te 'e #anent3 "e /iinţea72 6n in"inta i#'un2toa ei "l2+i i a Palatului P i#2 iei3 o/e 2 o i#a1ine et o!'e"ti. Ceramica e!te 8o1at e' e7entat2 ' in o8ie"te !'e"i/i"e "elo +ou2 i#'o tante "ent eE R2+2uţi 4i Ma 1inea3 +a 4i a unui "ent u #ai 'uţin "uno!"ut @ P2ltinoa!a.in12toa e a!u' a 8o12ţiei "i. *r(itectura e!te e' e7entat2 ' in #a"Deta unei "a!e t a+iţionale !'e"i/i"e 7onei Do nelo 3 'la!$n+u5!e "a .

$ teA3 +e a "2 ei "uA82 .nunt23 8ote73 D a#<3 la+a +e 7e!t e !au 8li+a ul. 3rumul )radului e!te o eB'o7iţie te#ati"2 "e a+u"e un o#a1iu 'luta4ilo +o neni. MaAo itatea eB'onatelo !unt o i1inale. Portul e!te "la!i/i"at 'e "ele 'at u 7one etno1 a/i"eE Do na3 C$#'ulun15 Mol+o. :Alaiul "a' ei= e!te eali7at "u 'e !onaAe #iniatu i7ate. Păstoritul.Creaţia . 3atinile de nuntă !unt !u1e ate ' in n2/ 2#ile +e . Au /o!t a8o +ate ai"i toate /a7ele +e lu" u la '2+u e3 ' e"u# 4i 'lut2 itul. 3atinile şi o)iceiurile de iarnă 6n"2 64i #ai '2!t ea72 autenti"itatea.ene!"3 Cu a Ju#o ului 4i R2+2uţi. Inte ioa ele t a+iţionale.at 2 "u . A!t/el3 12!i# ai"i nu#e oa!e o8ie"te a"Di7iţionate +in !ate ' e"u#E Nea1 a5Ha ului3 Pana"i3 Do na Can+ enilo 3 Co4na3 Poiana 0ta#'ei3 Cio"2ne4ti3 C$ li8a8a. Au /o!t eali7ate #a"Dete3 6n"e'$n+ +e la ti'ul "el #ai . EBi!t2 6n a"ea!t2 eB'o7iţie o o +ona e a eB'onatelo 'e i+ei #aAo e3 le1ate +e #o#ente 8ine ale!eE tun!ul oilo 3 u "atul la #unte3 #2!u a oilo 3 6n"De1atul3 et"."$ li1< !t2 a12ţat "eaunul +e u +it. Nu li'!e4te ni"i "o oniţa +e #i ea!2 "on/e"ţionat2 +in /lo i natu ale.e"Di +e 'lut2 @ "Din1i +e le#n @ '$n2 la "el #ai nou 5 6n 4' an12.n lemn e!te i1u o! e' e7entat23 6nt u"$t3 6n 7ona +e #unte3 #aAo itatea 82 8aţilo 4tiu !2 #$nuia!"2 8a +a 4i "elelalte unelte !'e"i/i"e a"e!tui #e4te4u1. Cu'to ul a /o!t e' o+u! la !"a 2 natu al2G la /el 4i #a!a +e !2 82toa e . Ro"u ile "u #24ti #ai '2!t ea72 4i a!t27i "e.2t2Aei3 "u!ute "u l$n2 !au "Dia "u /i #etali". >nt 5un "olţ3 a /o!t e' o+u!2 la !"a 2 natu al2 o . %5 . Pa tea a"ea!ta a eB'o7iţiei +o e4te !2 e' o+u"2 #o+ul +e o 1ani7a e a unei o+2i ţ2 2ne4ti "u !'e"i/i" +o nean.a +in itualG a!t/el3 6n "o oniţa "a' ei !e utili7ea72 "a o na#ent3 'e l$n12 'an1li"i3 "ana/i 4i /lo i +e 8u!uio" 4i :#int2 " eaţ2=. ?iin+ o 7on2 +e inte /e enţ23 6n 7ona Do nelo !e e!i#t +in 'lin in/luenţele A +ealului3 Ma a#u e4ului3 Ja 1Ditei 4i Nea#ţului.

alul naţional al teat elo 'o'ula e :Ion Lu"a=. A!t/el3 "2#24ile /e#eie4ti 4i "ele 82 82te4ti enunţ2 la 'aleta " o#ati"2 8o1at23 #e 1$n+ 'e una #ai eţinut2 4i #ai !o8 2.alul. >n 'e ioa+a &55&.eni#ent +e"lan4ea72 o !e ie 6nt ea12 +e u #a i e"ono#i"e 8ene/i"e 7onei5 +ato it2 a"e!tuia3 + u#ul "a e lea12 lo"alitatea Vat a Do nei +e Cio"ane4ti a /o!t #o+e ni7at3 ia 6nt e1a 7on2 a 8ene/i"iat +e o 'uteni"2 ' o#o. >n luna iunie !e ţine /e!ti.alo i/i"$n+ #ate ia ' i#2 t a+iţional2E l$n23 8u#8a"3 le#n.a+a 'lau7i8il2 a /a'tului "2 un a!e#enea e.alul +e +atini 4i o8i"eiu i +e ia n2 :Po niţi 'lu1ul /eţi5/ u#o4i=.#onu#ente +e a Dite"tu 23 #onu#ente i!to i"e3 #u7ee3 "a!e #e#o iale< e' e7int2 at a"ţii tu i!ti"e ine+ite.ut lo" la #2n2a!ti ea Putna. 0unt a8o +ate 4i ' o8le#e +e o" oti e a natu ii3 +e /ilo1enie 4i +e e"olo1ie. >n luna /e8 ua ie !unt o 1ani7ate 0e 82 ile I2'e7ii3 un+e !unt in."ultu al i!to i"<3 "a e at a1e "ate1o ii +in "e 6n "e #ai la 1i +e 'e !oane 4i #ai ale! tu i4ti !t 2ini3 'une ' o8le#a3 +in %. Con"ent a ea +e ele#ente +e "ultu 2 'o'ula 2 #ate ial23 o i1inal2 6n unele a4e72 i u ale3 a#'la!ate la $n+ul lo 3 6n a eale 1eo1 a/i"e inten! lo"uite3 ' e"u# 4i i#'o tanţa " e!"$n+23 'ent u tu i!#3 a /on+ului tu i!ti" ant o'i" . .a e3 /a't "a e a +u! la +u8la ea nu#a ului +e tu i!ti 6n luna au1u!t3 "$n+ a e lo" /e!ti. A"e!t #u7eu a /o!t 6n/iinţat 6n anul 1)5%.alul +e #u7i"2 u4oa 2 'ent u "o'ii 4i a+ole!"enţi @ :Mu7 it#=.inţa o na#entelo !e '2 2!e4te tot #ai #ult 1eo#et i"ul3 6n /a. Cel #ai nou 6n/iinţat e!te W?e!ti. A"ela4i lu" u !5a 6nt$#'lat 4i la e. Ai"i !unt ' e7entate +ou2 a!'e"teE 8o12ţia /lo i!ti"2 4i /auni!ti"2 a 7onei 4i "ine1eti"a.e4ti=3 ia 6n o"to#8 ie3 /e!ti.Creaţia nouă. >n ' i.alul Pa!t a.alu ile "e au lo" 6n +i/e ite #o#ente ale anului.ului=3 "a e a e lo" la Cio"ane4ti3 +e +oi ani3 4i "a e e!te +o. Toate a"e!te o8ie"ti.e3 +e #a e at a"ti.+e"e#8 ie3 "u o"a7ia !2 82to ilo +e ia n2 !e ţine /e!ti.itate !unt /e!ti.e . Ai"i !unt etalate ţe!2tu i3 'ie!e +e 'o t3 o8ie"te +in le#n3 toate 'u t$n+ a#' enta a"tualului3 . >n !e'te#8 ie a e lo" /e!ti. A"ea!t2 " eaţie 64i t 2+ea72 noutatea.eni#entele +e"lan4ate +e 'ele inaAul "a e a a. C$t +e!' e #e+iul natu al "a e a in!'i at " eaţiile lo"alni"ilo +in +e' e!iunea Do nelo 3 a"e!ta e!te e' e7entat la Mu7eul +e Htiinţe Natu ale +in Vat a Do nei.oa ea /lo alului.alul t a+iţional al teat elo +e '2'u4i :C2!uţa +in 'o.itate !2 "$nte +i/e ite an!a#8lu i /ol"lo i"e3 +a 4i /o #aţii +e #u7i"2 u4oa 2. >n!23 'e l$n12 a"e!te o8ie"ti.

a .+u'2 *5(9#<3 6n+ e't$n+u5!e !' e . A"e!t t on!on +e 1)1 [# lun1i#e !e +e!' in+e +in #a1i!t ala 5(( .e !a e a Ca 'aţilo +int 5o 'a te 6n alta.ania. Vat a Do nei +i!'une +e "ale /e at2 ele"t i/i"at2 0u"ea.Do na3 Bi!t iţa< !t 282tute +e "2i +e a""e!3 a"ea!t2 +e' e!iune a +e.Me!te"2ni43 Ia"o8eni3 A 1e!t u J#5"u Dalt2 +e #i4"a e3 Vat a Do nei3 Vat a Do nei B2i D"5"u Dalt2 +e "2l2to i3 Ro4u J#3 Do na Can+ enilo D"3 ?lo eni3 Co4na J#<3 "a e "on!tituie tot at$tea 'un"te +e %% .a5Cu a Ju#o ului5 C$#'ulun1 Mol+o. Infrastr ct ra t ristic" (in Depresi nea Dornelor C2ile +e "o#uni"aţie a+u" o "ont i8uţie i#'o tant23 o ient$n+ 4i "anali7$n+ /luBu ile tu i!ti"e !' e o8ie"ti.a Mi"25 !in1u a a te 2 /e o.'.it2ţile tu i!ti"e.e+e e /i7i"3 e!te i7olat2 +e a#a #untoa!2 6n"onAu 2toa e3 6n!2 ' in inte #e+iul 'a!u ilo 4i a "uloa elo +e . Hi "u# tu i!#ul e!te 6n ' i#ul $n+ un :/eno#en 6n #i4"a e=3 eBi!t2 le12tu i 6nt e ' in"i'alele o8ie"ti. '.ania.ea un ol i#'o tant 6n "on!e ."e 6n "e #ai a"ut3 a o 1ani72 ii !atului tu i!ti".e!t3 !' e T an!il. Va ietatea3 +en!itatea3 +a #ai ale! 1 a+ul lo +e #o+e ni7a e au !ti#ulat a#enaA2 ile tu i!ti"e.itate +e #o+e ni7a e a "2ilo /e ate3 ele"t i/i"at e 4i "o#'leta +ie!eli7a e a t a"ţiunii.enit liantul 6nt e te ito iile inte 4i eBt a"a 'ati"e.ene!"5Vat a Do nei5Il. 05a "ontinuat 6n ulti#ele +ou2 +e"enii "u o inten!2 a"ti. A"e!t ti' +e !at3 a a.Bu"u e4ti5Vi"4ani< la 0u"ea. De alt/el3 in/ a!t u"tu a !5a a/lat 6ntot+eauna 6n le12tu i +e inte +e'en+enţ2 "u a"ti. Pe te ito iul +e' e!iunii Do nelo 3 6nt e Me!te"2ni4 4i Co4na3 "alea /e at2 a e o lun1i#e +e 33 [#3 6n!u#$n+ ) !taţii +e "ale /e at2 . De' e!iunea Do nelo 3 +in 'un"t +e .a 4i Fa a Ro#$nea!"2. Pe t a!eele t a+iţionale "a 'ati"e !5au "on!t uit3 6nt e 1-%151)**3 ' in"i'alele "2i /e ate3 "a e au !'o it a!t/el 'o!i8ilit2ţile +e a""e! 4i t a.a ea 4i ' ote"ţia /on+ului tu i!ti" ant o'i".e +e i#'o tanţ2 #aAo 2E unit2ţi #ontane3 !taţiuni3 a eale "u /on+ tu i!ti" ant o'i".ia 2 +e le12tu 2 a no +ului Mol+o.enienţ2 a tu i4tilo .ale3 .e tu i!ti"e 4i a iile +e ' o. Le12tu ile t an!"a 'ati"e au /o!t !ti#ulate 4i inten!i/i"ate ulte io 3 'e 'a "u !ul e'o"ii /eu+ale3 "$n+ !5au 'e #anenti7at + u#u ile t a+iţionale 'a!to ale 4i ale le#nului3 "on!oli+$n+u5!e a!t/el le12tu ile e"ono#i"e3 'oliti"e 4i "ultu ale 6nt e Mol+o.ei "u T an!il.

e!ti"2 a +e' e!iunii Do nelo '$n2 la Do ni4oa a3 'e o +i!tanţ2 +e &39#3 a. .ene!"3 "a e eali7ea72 le12tu a 6nt e DN1C .a .1(o e<3 Ti#i4oa a .5o e<5"u t en 'e !onal3 CluA . >nt e' in+e ile +in o a4ul Vat a Do nei "u .el3 /a't "a e "on!tituie un i#'o tant i#'e+i#ent 6n /luenţa "i "ulaţiei utie e.* o e<3 0u"ea.a<.1(o e<3 Bi!t iţa .a<3 ea /iin+ in"lu!2 toto+at2 6n "ate1o ia + u#u ilo inte naţionale .it +e !taţiile Vat a Do nei3 Vat a Do nei B2i 4i Dalta Ro4u.Me !ul T enu ilo 3 &((5< T a/i"ul +e #2 /u i 'e "alea /e at2 e!te +e!e .la 0u"ea. Dint e a"e!te !taţii3 t enu ile a""ele ate o' e!" +oa la Me!te"2ni43 Ia"o8eni3 Vat a Do nei3 Vat a Do nei B2i.olu# #a e +e t an!'o t au linii ' o' ii +e 1a aA.nu#2 ul +e le12tu i<3 "eea "e o/e 2 'o!i8ilitatea unui a""e! /luent. Din 'a!ul TiDuţa .1&((#< a"ea!t2 4o!ea "o8oa 2 6n "o#'a ti#entul Poiana 0ta#'ei3 u #2 in+ a'oi /i ul $ului Do na3 '$n2 la Vat a Do neiG +e ai"i u "2 'e Bi!t iţa Au ie '$n2 la Ia"o8eni3 an1aA$n+u5!e a'oi 6n !e 'entinele "e +u" !' e 'a!ul Me!te"2ni4 .ite72 +e"ent2.%o e<3 Calaţi . toate 7onele ţ2 ii.3 6nt e CluA5Na'o"a 4i 0u"ea.3 o e<3 Ia4i . Reţeaua +e + u#u i e!te 6n!2 in ' oie"t +e ea#enaAa e3 /iin+ ' a"ti" a' oa'e +i!t u!2G a e !unt 'o ţiunile +e + u# "a e a!i1u 2 un t a/i" !i1u 3 la o . ?iin+ o !taţiune "li#ate i"2 /oa te !oli"itat23 8ene/i"ia72 +e t enu i "u e1i# a""ele at3 !'e"iale3 7ilni"e3 "u le12tu i +i e"te +in 4i !' eE Bu"u e4ti . C2ile utie e3 #ult #ai nu#e oa!e +e"$t "2ile /e ate3 !t 28at 6nt ea1a +e' e!iune a Do nelo 3 /iin+ /o #ate +in + u#u i naţionale 4i Au+eţene. A"e!t /a't "on/e 2 !taţiunii Vat a Do nei o la 12 a""e!i8ilitate a tu i4tilo +in a' oBi#ati. Cea #ai i#'o tant2 4o!ea "e !t 28ate +e' e!iunea Do nelo e!te 4o!eaua naţional2 DN1%5 M21u a5Vat a Do nei5 C$#'ulun1 Mol+o. De la ?lo eni3 "alea /e at2 "ontinu2 !2 !t 28at2 'a tea .E5%.1())#< 4i #ai +e'a te 'e .11o e<3 O a+ea . !taţii C?RE ?lo eni3 Po+u Co4nei J#3 Tu 82 ia 0ta#'ei J#3 Do na Bu "ut D"3 Do ni4oa a3 "u * le12tu i3 /ie"a e eali7ate ' in t enu i 'e !onale "e "i "ul2 6n toate 7ilele3 #ai 'uţin !$#82ta 4i +u#ini"a. ?oa te i#'o tant e!te inten!itatea +iu n2 'e "2ile +e "o#uni"aţie .ei.'le"a e !' e 0uDa +. La %- .la DeA< 4i DN& .$n+ . Ca a Vat a Do nei +i!'une +e +ou2 +i e"ţii +e a""e! 4i +e &3 +e le12tu i eali7ate +e "2t e t enu i 'e !onale 4i a""ele ate.alea Mol+o. Calea /e at2 t e"$n+ ' in te ito iul o a4ului3 in"lu!i.5 o e<. ' in 7ona "ent al23 !e inte !e"tea72 "u "2ile utie e 6n nu#e oa!e 'un"te ' in 'a!aAe la a"ela4i ni.

e+e e eali7a ea +e le12tu i utie e 6nt e Vat a Do nei 4i Bo !e".a' oB.*(9#<."i "a &( 9#<.a Mi"250u"ea.ene!" .a.Vat a Do nei3 +in DN1% !e +e!' in+e DN1%B3 "a e u #2 e4te /i ul Bi!t iţei '$n2 la Poiana Teiului . Din + u#u ile naţionale !e +e!'a t o !e ie +e + u#u i lo"ale3 "a e e' e7int2 "2i +i e"te +e a""e! !' e #unţii +in 6#' eAu i#i. %) .alea Bi!t iţeiG +in ea3 la Ha u Do nei3 !e +e!'a te un + u# #o+e ni7at 6n 6nt e1i#e3 "a e u "2 la C2li#ani .'o nin+ +in DN1C<5 0i1Detu Ma #aţiei5 Vi4eul +e 0u!5 Bo 4a 4i t e"e 'e!te 'a!ul P i!lo' .Il.a' oB. La Ia"o8eni3 DN1% 6nt$lne4te DN1-3 "a e . Un alt 'un"t /o te a /i ' e7enţa ae o'o tului +e la 0u"ea.antaAoa!23 /iin+ !ituat2 'e DN1% 4i 'e "alea /e at2 .T$ 1u Mu e45To'liţa5Bo !e"5Bi"a7<.alea Bi!t iţei Au ii.a<3 a/l$n+u5!e la 1(5 9# +e'2 ta e +e e4e+inţa +e Au+eţ3 0u"ea. Pe .iito 3 !e a e 6n .ului 0uDa + 6nt e Po+u Co4nei5 Vat a Do nei 4i Ia"o8eni 'e o lun1i#e +e &%9#3 a"e!t t a!eu o/e 2 ' i. 0e 'oate !'une "2 Vat a Do nei a e o 'o7iţie a.1*1.a a!t/el3 "2 + u#u ile naţionale "e !t 28at +e' e!iunea Do nelo /a" le12tu a 6nt e Mol+o.#< 6n .ia <3 -59# +e #uni"i'iul Bi!t iţa . Me 1$n+ 'e la 'oalele #a!i.o . 5( #in t an!'o t auto 4i 1D15#in t an!'o t /e o.1355#< 4i #ai +e'a te !' e .a .Fa a B$ 1aielo 4i Fa a N2!2u+ului< 4i Ma a#u e43 'e +e alt2 'a te. D u#ul naţional 1%3 'e te ito iul +e' e!iunii Do nelo +e la Poiana 0ta#'ei '$n2 la Ia"o8eni3 a e lun1i#ea +e 3* 9#3 el 6n!oţin+ o 8un2 'a te "alea /e at2.!e"to ul Bi!t iţa Au ie<3 +a 4i #a 1inea e!ti"2 a 0uDa +ului3 'e o +i!tanţ2 +e 319#3 6n lun1ul "2 o a !e 6n4i 2 enu#itele !ate C$ li8a8a 4i Cio"2ne4ti. La Rotun+a3 "o8o $n+ +in!' e 'a!ul o#oni#3 6nt$lne4te DN1%D3 "a e 6nt e Be"lean 4i "o#una Hanţ e!te a!/altat3 6n ti#' "e t on!onul !ituat 6nt e #unţii 0uDa + 4i #unţii Ro+nei +eo"a#+at2 e!te +oa 'iet uit .ia <.1D3(#in t an!'o t auto 4i 5 o e t an!'o t /e o. Tot +in DN1% !e +e!' in+e la Do na Can+ enilo 3 + u#ul lo"al "e u #2 e4te "u !ul $ului Ne1 i4oa a3 '$n2 a' oa'e +e i7. Pute# o8!e .ia <G *(9# +e C$#'ulun1 Mol+o.eli4ti 6n"$nt2toa e. & o e t an!'o t auto 4i 3 o e t an!'o t /e o.o ul Muntelui3 un+e 6nt$lne4te DN15 . A!t/el3 +e la Vat a Do nei3 o 4o!ea Au+eţean2 !e 6n+ ea't2 !' e Pa!ul P2ltini4 .ine +e la Baia Ma e .ina 'e +e o 'a te 4i T an!il.a' oB.a 4i Bu"o.--9#<3 lo"alitate !ituat2 la Coa+a La"ului +e la I7. >nt e !atele Rotun+a 4i Ia"o8eni3 a"ea!t2 4o!ea 6n!oţe4te 6n+ea' oa'e nu nu#ai a'ele $ului Bi!t iţa.ania .

a i#'une #o+e ni7a ea "elo #ai e' e7entati.2ile ?ie u3 A 1e!t u3 CDilia3 Ru!"a3 ia 6n #unţii Bi!t iţei a"e!tea !unt #ai 'uţin nu#e oa!e 4i anu#e 'e . T a!eele a"e!to a u #ea723 6n 1ene al3 eţeaua Di+ o1 a/i"23 "u# a /iE 6n #unţii 0uDa +3 + u#u ile /o e!tie e +e5a lun1ul . -( .?oa te +e7.e.eni + u#u i /o e!tie e5 tu i!ti"e3 la ni. Deoa e"e 7ona /o e!tie 2 !e !u' a'une 'e!te "ea #ai #a e 'a te a e1iunii #ontane3 "2ile +e a""e! " eate 'ent u .2ile A in3 O toaia3 Ru!"a. Utili7a ea lo " e!"$n+2 6n !"o'u i tu i!ti"e .alo i/i"a ea e"ono#i"2 a a"e!teia 5 + u#u ile /o e!tie e 5 'ot /i 4i !unt utili7ate3 6n a""e!ul !au "Dia 6n o 1ani7a ea !'aţial2 a unei 7one tu i!ti"e.el altitu+inal #e+iu3 "a e '2t un+ 6n 7ona #ontan23 '$n2 la li#ita !u'e ioa 2 a '2+u ilo .2ilo Te!na3 Co4na3 Dia"a3 Ju#o 3 0"o u4u3 CiotinaG 6n #unţii C2li#an5 + u#u ile +e 'e Do ni4oa a3 0e"u3 Col2"elu3 Ro4u3 02 i4o u Mi"3 02 i4o u Ma e3 P$ $ul JaitiiG 6n #unţii Ciu#al2u @ + u#u ile +e 'e . D u#u ile /o e!tie e !e +e!' in+ +in eţeaua utie 2 #o+e ni7at2 4i3 6n !ituaţia e+u"e ii !au !u!'en+2 ii eB'loat2 ii /o e!tie e3 'ot +e. Ho!elele /o e!tie e al"2tuie!" o eţea +en!23 "e /a"e le12tu a 6nt e 'oalele #untelui 4i 7ona !a 6nalt2.oltat2 e!te eţeaua +e + u#u i /o e!tie e +in "a+ ul #unţilo "e 6n"onAoa 2 +e' e!iunea Do nelo .

alea B$ na ului.Z/oto1(<3 a.a+e!eo i 'e . >n Vat a Do nei3 'e '$ tia Dealu Ne1 u t an!'o tul 'e "a8lu !e /a"e "u tele!"aunul .el /iin+ +e +oa 15(#.15&*#< 4i !e "ontinu2 a'oi 'e . Munţii Bi!t iţei !unt t a. Du ata #e+ie +e 'a "u 1e e a t a!eului e!te +e 15 #inute.e !anţi 4i 6n lun1ul "ul#ilo #ontane . 0' e +eo!e8i e +e tele!"aun3 tele!"Diul . Lun1i#ea t a!eului e!te +e 3&5(#3 +i/e enţa +e ni.itate a"ti.$ /ul Ha ului . -1 . Tele!"Diul +e 'e '$ tia Pa " a e )((# lun1i#e3 +i/e enţa +e ni.el e!te +e *((#3 ia "a'a"itatea o a 2 +e t an!'o t e!te +e *(( 'e !oaneLD.$n+ "a'a"itatea +e +ou2 'e !oane. A"e!tea !e +e!/24oa 2 +e la 'oalele #unţilo 3 'e .la "a e 'oate /i a+2u1at 4i 8a8O5!"Diul5 #iAlo"ul +e t an!'o t 'e "a8lu "el #ai !i#'lu< e!te 'uţin "o!ti!ito 3 +e #ai #i"i +i#en!iuni3 "u t a!ee #ult #ai !"u te.itatea tu i!ti"2 e!te t an!'o tul 'e "a8lu3 utili7at at$t 'ent u a""e!ul a'i+ 6n 7ona #ontan2 "$t #ai ale! "2t e '$ tiile a#enaAate. >n +e' e!iunea Do nelo eBi!t2 #ulte 'un"te +e 'le"a e 'ent u t a!eele +e 'e #unţii 6n"onAu 2to i.e"Dile :'laiu i=<.e !aţi 6n l2ţi#e +e un t a!eu 'ent u #ountain 8i9e "e 'o ne4te +e la Do na A ini '$n2 la . 0in1u ul #iAlo" +e t an!'o t "a e +e!e .A""e!ul 'ietonal +i e"t !' e 7ona #ontan2 6nalt2 4i +e'la!2 ile 6n "a+ ul a"e!teia !e /a" ' in 'ote"i tu i!ti"e #a "ate.e4te6n e7"lu!i. A"e!ta a!i1u 2 a""e!ul +i e"t la 'un"tele te #inu! ale '$ tiei +e !"Di.

it "u 1a7 6#8uteliat. Iona +e' e!iona 2 +i!'une +e eţea tele/oni"2 #iBt2 . A"o'e i ea te ito iului "u !e .analo1i"2 4i +i1ital2< ' e"u# 4i +e eţea +e tele/onie #o8il2."e u #ea72 a /i t an!/o #ate 6n 'un"te te #i"e3 o+ata "u eBtin+e ea eţelei +e +i!t i8uţie a a1entului te #i"<. >n Vat a Do nei a1entul te #i" eBi!tent !ati!/a"e ne.a"ua e a a'ei e!te !ati!/2"2toa e.oile 'o'ulaţiei 4i o8ie"ti. Jotelelu ile B a+ul 4i C2li#ani "e a'a ţin +e 0o"ietatea Do na5Tu i!# +i!'un +e 1& 8utelii +e 1a7. Reţeaua +e +i!t i8uţie a ene 1iei ele"t i"e a"o'e 2 )&M +in 7ona lo"ui8il23 1o!'o+2 iile in+i. O a4ul Vat a Do nei nu e!te 6n"2 a"o +at la eţeaua +e +i!t i8uţie3 el /iin+ +e!e . Co#unele Ia"o8eni3 Nea1 a Ha ului3 C$ li8a8a3 Poiana 0ta#'ei +i!'un +e 8a7ine "u !taţii +e e'u a e a a'ei. -& .i"ii +e tele/onie #o8il2 6n eţeaua Dialo13 ulte io O an1e +atea72 +in noie#8 ie 1))%. >n"2l7i ea !e /a"e 4i ' in !o8e 'e le#n. Reţeaua +e +i!t i8uţie a 1a7elo natu ale e!te 6n "u ! +e +e/initi.a a anului &((* 4i "a e /un"ţiunea7a la o t ei#e +in "a'a"itate<3 ' e"u# 4i +e "ent ale +e "a tie "a e /un"ţionea72 "u "o#8u!ti8il li"Di+ u4o .e4te a#'a +e 1unoi a o a4ului Vat a Do nei3 a"ea!ta !e a/l2 la 5 9# +e'2 ta e +e o a43 'e #alul Bi!t iţei. >n "eea "e ' i.+at2 6n /olo!inţ2 6n ' i#2.a e. Reţeaua +e e.$ / +e #unte3 ne8ene/i"iin+ +e ali#enta e la !u !a +e ene 1ie ele"t i"2. Iona a/e ent2 lo"alit2ţilo Pana"i3 Ia"o8eni3 C$ li8a8a nu a e a"o'e i e 6n totalitate 'ent u eţeaua +e tele/onie #o8il2.ele e"ono#i"e.oa ele !u8te ane eBi!tente 6n 7on2.6n%rastructura te(nicăE 6n 7ona o a4ului Vat a Do nei3 ali#enta ea "u a'2 'ota8il2 !e /a"e +in $ul Do na. Pent u e!tul 7onei3 ali#enta ea e!te a!i1u at2 +e /$nt$ni3 +e i7. A'a "al+2 e!te a!i1u at2 "u aAuto ul "ent alelo te #i"e 'e 8a72 +e le#n 4i #ai 'uţin 'e 1a7. Reţeaua +e +i!t i8uţie a ene 1iei te #i"eE !u !ele te #i"e !unt a!i1u ate +e o "ent ala te #i"2 'e 8a72 +e u#e1u4 .i+uale 6n+e'2 tate3 'e .

e !itate3 +i#en!iuni3 ' o/il a Dite"toni" 4i .unitate #ontan23 !taţiune3 "ent u u 8an !au a4e7a e u al2< 4i /a"e 'a te +in an!a#8lul +e #2!u i "e "on"u 2 la a#enaAa ea tu i!ti"2.enit3 ' in a+a'ta e /un"ţional23 "ate1o ie +e "a7a e !'e"i/i"2 tu i!#ului auto#o8ili!ti". >n 'e ioa+a 'o!t8eli"2 a /o!t e"on!i+e at3 "a /o #2 +e "a7a e3 Danul tu i!ti"5 #otelul3 +e.e!tiţiei .e 4i +i#en!ionat2 la ni."a#'in13 "a a. e4e+inţe !e"un+a e3 a'a ta#ente #o8ilate3 unit2ţi !o"iale +e "a7a e5 !ate +e . !t u"tu al "$t 4i 'e 'lan "antitati.alenţe tu i!ti"e .enitu i li#itate<5. Ba7a #ate ial2 e!te a"eea "a e 'e #ite :/iBa ea la o8ie"ti. De a!e#enea3 a'a e 'o'a!ul tu i!ti"3 a+a'tat unui tu i!# +e #a!2 "u o #o8ilitate a""entuat23 eBi1enţe +e "on/o t #ai #o+e!te "a a"te i!ti"e unei "ate1o ii !o"iale 4i +e . .'o'ulaţia t$n2 23 "u . -3 .a"anţ2<G !t u"tu i +e "a7a e ne'e #anente .. "ent elo u 8ane3 "ontinu$n+ "u a'a iţia "a8anelo o+at2 "u inte1 a ea unit2ţilo #ontane 6n !/e a tu i!#ului3 la 6n"e'utul !e"olului KK.).$ !t2 !'e"i/i"e . P in +i.anin13 "a#'in15"a 3 "a8ane<.alo i/i"2 "o#'onentele /on+ului tu i!ti" natu al 4i ant o'i". Ba7a +e "a7a eE !t u"tu ile +e "a7a e tu i!ti"2 "u' in+ o #ultitu+ine +e /o #e "a e 'ot /i "la!i/i"ate "on/o # " ite iului in.= a !u8ie"ţilo "a e3 6nt 5un inte .al +e ti#' ' e!ta8ilit3 .Cian12 Ni"olae3 1))%< >nt e 8a7a teDni"o5#ate ial2 4i e!u !ele natu ale tu i!ti"e t e8uie !2 eBi!te o "o e!'on+enţ2 at$t 'e 'lan "alitati.ila< 4i Dotelul3 !'e"i/i"e !taţiunilo 3 e!'e"ti. ?o #ele +e "a7a e au e. A!t/el eBi!tenţa uno e!u !e +e a'e #ine ale Au!ti/i"2 "on!t ui ea unei 8a7e +e t ata#ent e!'e"ti.'.elul a+a'tat2 la !'e"i/i"ul +e .a"anţ23 "ent e +e tine et3 "a!e /a#ilia e +e . &a#a material" t ristic" (in Depresi nea Dornelor Ba7a #ate ial2 "u' in+e an!a#8lul #iAloa"elo +e "a7a e3 te a'euti"e3 +e a1 e#ent3 ali#entaţie 'u8li"2 4i t an!'o t3 +e!tinate !ati!/a"e ii "e e ii tu i!ti"e.1 ea !au u4oa 2< 4i 'e 8a7a uno "on!i+e ente +e enta8ilitate3 ' eţu i 4i "lientel2 !'e"i/i"2 6nE 5 5 5 Dotel2 ieG eBt aDotel2 ie .oluat +e la "o#'onentele :"la!i"e=5 "a!a +e o+iDn2 !au t ata#ent .a ietatea /o #elo +e #ani/e!ta e a a"e!teia3 !e i#'une 6n 'ei!aAul "u .alo i/i"a e al e!u !elo +e8itului e!u !ei "a e !2 a!i1u e un nu#2 #aBi# +e ' o"e+u i.Cian12 Ni"olae3 1))%<. al +ot2 ilo .

a ia72 +e la &( +e lo"u i +e "a7a e .itate +e !ine !t2t2toa e3 " eatoa e +e lo"u i +e #un"2 4i !u !2 +e .Jotelu ile !unt "la!i/i"ate "on/o # unui !i!te# +e no #e 6n /un"ţie +e "on/o t3 +i#en!iune3 e"Di'a#ente 4i "alitatea !e .e7i aneBa &3 ta8elul 3<3 "a'a"itate "e .enitu i.enit o a"ti. Jotelu ile +in !taţiunea Vat a Do nei au o "a'a"itate total2 +e 1*(( +e lo"u i .Mae!t o3 BVT< la 5-( lo"u i "$t 6n!u#ea72 "o#'leBul Dotelie :C2li#ani @ B a+ul=G a"e!ta +in u #2 e' e7ent$n+ *5M +in totalul 8a7ei Dotelie e. Jotelul e!te !t u"tu a +e ' i#i e a#enaAat2 6n "l2+i i !au "o 'u i +e "l2+i i3 "a e 'une la +i!'o7iţia tu i4tilo "a#e e3 1a !onie e !au a'a ta#ente +otate "o e!'un72to 3 a!i1u 2 ' e!t2 i +e !e . -* .i"ii !'e"i/i"e 4i +i!'une +e e"e'ţii 4i !'aţii +e ali#entaţie 6n in"inta "l2+i ii.Cotelăria5 /o #2 t a+iţional2 a "a72 ii tu i!ti"e3 a +e.i"iilo . P e+o#in2 unit2ţile "u "on/o t #e+iu3 +e +ou2 !tele..

&ilele 5 !unt !t u"tu i +e ' i#i e +e "a'a"itate elati. Deoa e"e Vat a Do nei e!te o !taţiune 8alneo"li#ate i"23 unele Dotelu i .Vila O7on3 Vila P$ tie3 Vila 0uDa + 4i Vila Pinul< /un"ţionea72 6#' eun2 "u Dotelul Ce#8 a 4i a'a ţin +e 0.Mu!etti3 C2li#2nel 4i Iulia< au "on/o t #ai i+i"at3 +e 3 !tele3 a. -5 .i"ii !'e"i/i"e.MaAo itatea Dotelu ilo +i!'un3 'e l$n12 "a#e e "u & !au 3 'atu i 4i +e a'a ta#ente.C. Vilele +in !taţiuni3 ' in a#'la!a#ent 4i !til a Dite"toni"3 #a "Dea72 ten+inţele 4i o ient2 ile3 6n #ate ie +e +ota e3 'e "a e le5a a. A"e!t /a't /a"e "a a"e!te Dotelu i !2 ai82 un 1 a+ #aBi# +e o"u'a e3 "u ' e+ile"ţie +e "2t e 'e !oanele +e .= Ca'a"itatea lo total2 e!te +e &*( +e lo"u i3 a.$n+ 'e l$n12 "a#e e "u +ou2 'atu i 4i a'a ta#ente.Intu!3 C2li#ani @B a+ul3 Ce#8 a< +i!'un +e 8a7e te a'euti"e "o#'leBe3 le1ate ' in 'a!aAe 6n"Di!e 4i +e 8a7e +e t ata#ent.$n+ 4i 8a72 ' o' ie +e t ata#ent3 3 "antine 4i & 8u/ete5 8a . Hi 6n ' e7ent a"e!tea e' e7int2 un eBe#'lu eu4it +e i#'lanta e a #onioa!2 6n 'ei!aAul natu al #ontan 4i +e 6n"2 "2tu 2 o'ti#2 6nt 5 un !'aţiu +ete #inat.$ !ta a t eia "a e . Celelalte .ile .ut tu i!#ul 'e 'a "u !ul a a' oa'e 1(( +e ani 4i in/luenţele eu o'ene "a e !5au eBe "itat. e+u!23 /un"ţion$n+ 6n "l2+i i in+e'en+ente3 "u a Dite"tu 2 !'e"i/i"23 !ituate 6n !taţiuni 8alneo"li#ati"e !au 6n 7one 4i lo"u i +e inte e! tu i!ti"3 "a e a!i1u 2 "a7a ea tu i4tilo 4i ' e!ta ea uno !e . >n !taţiunea Vat a Do nei eBi!t2 % . :0in+ Ro#$nia 0.ile @ "a!e +e o+iDn23 +int e "a e 'at u .A.in la t ata#ent.

Cele #ai #ulte "a8ane !unt a#'la!ate 6n 7ona #ontan2G a!t/el /iin+ "a8anele Ciu#al2u 4i Ra 2u +e 'e #unţii "u a"ela4i nu#e 4i "a8anele Reţiti4 4i Piet o!ul +in Munţii C2li#ani. A"ea!t2 "a8an2 "u o "a'a"itate +e 3( +e lo"u i 4i "u un e!tau ant u!ti" "u *( +e lo"u i3 a!i1u 2 tu i4tilo 4i !"Diu i3 !2nii3 !noT#o8il3 et". Ca8anele tu i!ti"e !unt !t u"tu i +e ' i#i e3 ne'e #anente3 +e "a'a"itate elati. >n +e' e!iunea Do nelo 3 a"e!tea !unt /oa te nu#e oa!e . O "ate1o ie a'a te3 o /o #ea72 "a8anele ili"e 4i +e .$n+ 6n total o "a'a"itate +e *-5 +e lo"u i3 +in "a e 3)M a'a ţin 'en!iunilo +in Vat a Do nei.$n2toa e3 utili7ate +e o "ate1o ie e!t $n!2 +e 'e !oane i#'li"ate 6n tu i!#ul "ine1eti" 4i 'i!"i"ol..e +e inte e! tu i!ti". e+u!23 /un"ţion$n+ 6n "l2+i i in+e'en+ente3 "u a Dite"tu 2 !'e"i/i"23 "a e a!i1u 2 "a7a ea3 ali#entaţia 4i alte !e .e7i tu i!# u al< a.i"ii !'e"i/i"e ne"e!a e tu i4tilo a/laţi 6n + u#eţie !au la o+iDn2 6n 7one #ontane3 6n a' o'ie ea !taţiunii 8alnea e !au a alto o8ie"ti.i e a #e!ei. .A"e!tea !unt -.Pe l$n12 . . >n a ia +e' e!iona 23 !in1u a "a8an2 e!te "ea +in Vat a Do nei5 Ca8ana 0"Dio ilo 3 a4e7at2 la 8a7a '$ tiei +e !"Di Pa ".ile3 t e8uie #enţionate 'en!iunile tu i!ti"e 4i a1 otu i!ti"e 5 "a e !unt !t u"tu i +e ' i#i e "u o "a'a"itate +e "a7a e '$n2 la &( +e "a#e e3 /un"ţion$n+ 6n lo"uinţele "et2ţenilo !au 6n "l2+i i in+e'en+ente3 "a e a!i1u 2 'e l$n12 "a7a ea tu i4tilo 4i "on+iţii +e ' e12ti e 4i !e .

/i1 3< -% . >n !taţiunea Vat a Do nei "a'a"itatea +e "a7a e e!te "u #ult #ai i+i"at2 la Dotelu i +e"$t la "elelalte /o #e +e "a7a e. De a!e#enea3 a e o /un"ţionalitate 4i !ati!/a"e ne"e!it2ţile unui tu i!# 6n "ontinu2 #i4"a e 4i o "ate1o ie a'a te +e tu i4tiE +e . A e un "a a"te "o#'le#enta 4i a a'2 ut "a u #a e a ne"e!it2ţii +e a !e a!i1u a !u'li#enta lo"u i 6n 'e ioa+a +e .eDi"ule 6n i#e+iata a' o'ie e a "a#e elo .e "u /on+ "ine1eti" 4i 'i!"i"ol . E!te a!t27i o unitate +e ti' Dotelie "u "a'a"itate +e "a7a e 6n 1ene al #i"2 .6n #e+ie 3( +e "a#e e<3 a#'la!ate in i#e+iata a' o'ie e a 4o!elelo 3 lan12 !taţiuni 4i o a4e. Po'a!ul tu i!ti"5 "a#'in1ul e!te "ea #ai nou2 "ate1o ie +e "a7a e..lo"u i. P in"i'iile +e a#'la!a e !unt a!e#2n2toa e "u "ele ale Danului 4i e!te utili7at +e a"elea4i "ate1o ii +e tu i4ti."on"ent ate 6n #a!i. Janul tu i!ti"5 #otelul5 a e t a+iţie 6n ţa a noa!t 23 /iin+ a#'la!at 6n"2 +e a"u# un !e"ol +e5a lun1ul ' in"i'alelo "2i utie e. #o+e!te.i"ii a!i1u ate !unt 6n!2 in/e ioa e Danului.lo"u i +e "a7a e 6n "a8an2 4i && +e lo"u i 6n "2!uţe 4i +i!'une +e !na9 @ 8a 3 !al2 +e #enaA 4i a'2 "al+2.enitu i elati.6n ' e7ent a"e!t !ta8ili#ent e!te 6n "u ! +e ea#enaAa e<. Po'a!ul tu i!ti"3 "u 'e!te 3( +e unit2ţi3 in"lu+e "2!uţe 4i te enu i 'ent u in!tala ea "o tu ilo 4i a e o #2 i#e #e+ie +e 1(. 0unt utili7ate +e "ei "a e !e +e'la!ea72 "u #iAloa"e +e t an!'o t auto3 +in a"ea!t2 "au72 !unt " eate 'o!i8ilit2ţi +e 'a "a e 'ent u auto. >n Vat a Do nei3 Ca#'in1 Autotu i!# a e 1.ile3 'en!iuni3 "a8ane tu i!ti"e3 Danu i3 'o'a!u i a e o "a'a"itate #a e +e "a7a e @ &1&( lo"u i3 a"ea!ta +o#in$n+ 6n 7ona !taţiunii Vat a Do nei. >n "on"lu7ie 'ute# a/i #a "2 6n +e' e!iunea Do nelo 8a7a +e "a7a e e' e7entat2 ' in Dotelu i3 . C a+ul +e "on/o t 4i !e .alo o!E 6n #unţii Bi!t iţei3 !unt 'at u a!t/el +e "a8ane3 ia 6n #unţii C2li#ani5 t ei.$ / a !e7onului tu i!ti".$ !t2 t$n2 2 4i "u .

a'e #ine ale3 #o/etele3 'eloi+ele<G +i#en!iona ea a"e!teia 6n "on"o +anţ2 "u #2 i#ea3 !t u"tu a 4i "alitatea 8a7ei +e "a7a e +ete #in2 ie a Di7a ea !taţiunilo 3 nuanţ$n+ 'ute ea lo +e at a"ţie. Ca'a"itatea 8a7elo +e t ata#ent3 t e8uie !2 /ie 4i 6n 1ene al e!te +i#en!ionat2 4i a'o tat2 6n /un"ţie +e +e8itul a'elo #ine ale utili7a8ile.a3 &((* Alte "o#'onente ale 8a7ei #ate iale tu i!ti"e Ba7a #ate ial2 te a'euti"2 e!te un a'anaA eB"lu!i.a'e #ine ale< "u "ele +ou2 ' o"e+u i #aAo eE "u a inte n2 4i "u a eBte n2 .locuri 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 hoteluri vile pensiuni cabane camping ?i1 3. >n ulti#ele +e"enii au /o!t e+i/i"ate la Vat a Do nei +ou2 "o#'leBe Dotelie e .Di'e ten!iune a te ial23 a te o!"le o723 "a +io'atia i!"De#i"23 -- . E!te ne"e!a 'ent u o ' o"e+u 2 'e !onal2 #ini#ul +e (3* #3 a'2 #ine al2.alo i/i"2 /a"to ii natu ali +e "u 2 . >n ' e7ent3 'on+e ea "ea #ai #a e o +eţine 8a7a te a'euti"23 utili7$n+ /a"to ii Di+ o#ine ali .e !i/i"a e al 8a7ei te a'euti"e3 int o+u"e ea ' o"e+u ilo #o+e ne3 "a e "o#'letea72 e/i"ient te a'ia natu i!t2 "la!i"2 "e . Ca'a"itatea +e "a7a e 'e "ate1o ii 6n !taţiunea Vat a Do nei 0u !aE Di e"ţia +e 0tati!ti"a 0u"ea. A!t/el t ata#entul a/e"ţiunilo a'a atului "a +ioL.#o/etele< 4i t ata#entul "u 'eloi+e. al !taţiunilo 8alneo"li#ate i"e 4i 'a ţial al "elo "li#ate i"e.C2li#ani @ B a+ul 4i Intu!< "u 8a7e te a'euti"e ' o' ii3 "u #o+alit2ţi #o+e ne +e t ata#ent3 e/i"iente 6n t ata ea nu#e oa!elo #ala+ii.!u8 /o #a 82ilo "al+e "u a'e #ine ale< la "a e !e a+au12 82ile "u 1a7 "a 8oni" .a!"ula . C a+ul +e +i.nr.

ani"e3 82i a!"e+ente3 in/u7ii 4i ele"t ote a'ie ' in ioni72 i 4i a7e ult a.+ia8et3 o8e7itate<@ ' in "u 2 #iBt2 inte n2 4i eBte n2 . >n a"e!t !en!3 'ent u !taţiunile 8alneo"li#ate i"e ' o/ilate 'e te a'ia a/e"ţiunilo +i1e!ti.o .e@ "u 2 inte n2G 8oli #eta8oli"e .8 on4ite3 a!t# 8 on4i"3 ino!inu7ite< !unt t atate "u a" ote a'ie3 a" o!oli 4i inDalaţii "u a'e !ul/u oa!e 4i !u8!tanţe #e+i"a#entoa!e 4i 1i#na!ti"2 e!'i ato ieG 5 5 5 5 5 8oli 1ine"olo1i"e ."ele +e natu 2 eu#ati!#al23 +e natu 2 t au#ati"2 4i +e natu 2 neu olo1i"2< 8ene/i"ia72 +e t ata#ente "u n2#ol3 9inetote a'ie la !al2 !au 8a7in3 82i 9ineto 4i +u4u i3 6#'a"Det2 i "u 'a a/in23 ele"t ote a'ie . P in !'e"i/i"ul ' o+u!ului o/e it3 !e #a e4te o/e ta 4i !e "o#'letea72 "elelalte a!'e"te +e 8a7ei #ate iale tu i!ti"e. o7e 4i a te o!" elo72 "e e8 al2< !unt t atate "u 82i "a 8o1a7oa!e 4i "u 'lante #e+i"inale 4i ioni72 iG 8oli ale !$n1elui .a'e /e u1inoa!e<G 8oli +i1e!ti. A/e"ţiunile a'a atului lo"o#oto .e !i/i$n+ 'aletele t ata#entelo #aAo e.ne.7ile 4i !e "o#'une +in a!o"ie ea /a"to ilo natu ali "u ' o"e+u i aAut2toa e ' e!" i!e +e #e+i"3 a!o"iat2 "u +ieta ali#enta 2 6n /un"ţie +e a/e"ţiune.e !au "a +ia"e3 t ata#entul !'e"i/i" e!te +u8lat 4i +e o +iet2 ali#enta 2 i1u oa!2.iolete. Ba7a +e t ata#ent "o#'letea72 a!t/el /a"to ii te a'euti"i natu ali +i.8oli ale a te elo 4i ale . Ali#entaţia 'u8li"2E al2tu i +e 8a7a +e "a7a e 4i "ea te a'euti"23 ali#entaţia 'u8li"2 +in !taţiunea Vat a Do nei3 "ont i8uie la "ontu a ea ' o/ilului a"e!to a 4i la " e4te ea 'ute ii lo +e at a"ţie.enelo < !e aBea72 6n ' in"i'al 'e 82i "a 8o1a7oa!e 4i #o/etele natu ale la "a e !e a+au12 82i 1al. Bolile a!o"iate !unt t atate +i/e it3 6n /un"ţie +e a/e"ţiune3 a!t/el E 5 8oli ale a'a atului e!'i ato .ani72 i3 un+e !"u te< 4i #a!aA.o! .82i3 9ineto #a!aA<.+ia+ina#i"e3 ult a!unete3 iono1al.aneBite 4i #et oaneBite " oni"e3 !te ilitatea< !unt 6#'a"Det2 i 4i ta#'oane "u n2#ol3 un+e !"u teG 8oli ale !i!te#ului ne . t atate "u -) . Cu a 8alnea 2 +u ea72 1( 5 1.ane#ii<@ ' in "u 2 inte n2 la i7.

el3 e!tau ant Valea Do nelo 3 e!tau ant Le! A#i!3 'ati!e ia B i!tena3 e!tau ant5'i77e ie Lo +!.e @ a/tin1 4i #ountain @ 8i9e.oile tu i4tilo ' e"u#E e!tau ant 0ele"t3 e!tau ant ?a!t5?oo+5C i!. Di#en!iona ea 8a7ei +e ali#entaţie 'u8li"2 e!te +e'en+ent2 +e #2 i#ea "a'a"it2ţii +e "a7a e . >n !taţiunea Vat a Do nei3 "a'a"itatea total2 a e!tau antelo +in in"inta Dotelu ilo 4i a . >n e!tul !taţiunii3 6n a/a a e!tau antelo "e a'a ţin +e Dotelu i3 #ai !unt 4i altele3 "a e !ati!/a" ne.>n "ont a!t "u a"e!t a!'e"t3 int 2 6n "o#'etiţie la 1a +i.2 +ete #in2 a+e!eo i ' o/ilul /un"ţional +o#inant al !taţiunii !au "ont i8uie la +i.e4te ' a"ti"a ea +e i.e +e lo" ne1liAa8ile ale o/e tei tu i!ti"e. 0e i#'un e!tau antele "a e au ' oli/e at 6n 'a alel "u eBtin+e ea 8a7elo +e "a7a e +e ti' Dotelie 3 "antinele @ 'en!iune . Ba7a +e a1 e#ent 4i !'o ti. >n !taţiunea Vat a Do nei3 8a7a +e a1 e#ent 4i !'o ti.!e "on!i+e 2 "2 'ent u un lo" +e "a7a e !unt ne"e!a e 135 @ & lo"u i 'ent u a !e 'utea !ati!/a"e 4i ne"e!it2ţile tu i!#ului +e t an7it<3 ia ' o/ilul a"e!tuia3 +e "o#'leBitatea 4i !'e"i/i"ul /un"ţional al o8ie"ti.itate !au !taţiune3 "a e "a'2t2 un ol ' e/e enţial. Ba7a +e a1 e#ent 4i !'o ti.e !i/i"a ea a"ti.elo tu i!ti"e.e !itate a unit2ţilo +e ali#entaţie 'u8li"23 "u !'e"i/i" autoDton3 ele 6n!ele o8ie"ti.2 in/luenţea72 +i e"t " e4te ea +u atei !eAu ului 6n !taţiune3 "anali7a ea +e /luBu i tu i!ti"e /o #ate +in !u8ie"ţi "u ' e/e inţe "on!e".2 e!te e' e7entat2 +e te enu ile +e teni!3 +e $ul Do na 6n "eea "e ' i. Unele 8a7e +e "a7a e +e ti' Dotelie #ai au 6n +ota e !2li 'ent u /itne!! 4i 8a7ine 'ent u 6not.ilelo e!te +e #ini#u# 1%)1 lo"u i. >n a"e!t !en!3 Dotelul 0'o t o/e 2 !' e 6n"Di ie e e"Di'a#ent 'ent u !"Di3 'ent u 78o "u 'a a'anta3 'ent u i."ate1o ie !'e"i/i"2 !taţiunilo <3 4.a. Pe l$n12 a"e!te e!tau ante !e #ai nu#2 2 4i "a/e @ 8a u ile. A#enaA2 ile 'ent u !'o tu i +e ia n2 5 ' in a#'loa ea lo "u' in+ !'aţii +in "e 6n "e #ai #a i3 6n"e'$n+ +e la 'e i/e ia !taţiunii3 '$n2 6n 7ona al'in23 "u 'o!i8ilit2ţi +e )( .e a/tin13 +e t a!ee 'e #unţii 6n"onAu 2to i 'ent u a#ato ii +e #ountain5 8i9e 4i 8ine6nţele! +e eBi!tenţa "elo +ou2 '$ tii.it2ţilo 6n !taţiunile 8alneo"li#ate i"e. Pute# #enţiona +e a!e#enea 4i +i!"ote"ile3 "a e e' e7int2 un #o+ 'l2"ut +e a 'et e"e !e ile 6n "o#'ania ' ietenilo E Vi+eo Di!"ote"a :Clu8 O[=3 Di!"o Clu8 :KKL=3 Vi+eo Clu8 :Lo +!=.ente 'ent u o anu#ita a"ti.

27ut2 4i o #a A2 +e e7e . In "a+ ul o a4ului /iinţea7a 4"oli "a e o a1ani7ea7a 4i "on"u !u i 'ent u iniţie ea 4i ' a"ti"a ea !"Diului "u #onito i auto i7aţi. 0unt 6n "on!t u"ţie3 6n /a72 +e ' oie"t alte 6n"2 * '$ tii +e a"e!t 1en3 a#'la!ate at$t 6n "a+ ul o a4ului3 "$t 4i 6n !atele 6n.2 "a e !2 'e #it2 a""e!ul 'e '$ tii 4i a tu i4tilo !o!iţi la !/$ 4it +e !2't2#$n23 "a e aAun1 a+e!eo i !2 e1ale7e 4i "Dia !2 +e'24ea!"2 te#'o a nu#2 ul "elo "u !eAu 6n !taţiune.ite +e #iAloa"e +e t an!'o t 'e "a8lu a!t/elE '$ tia Dealu Ne1 u "u tele!"aun3 ia '$ tia +e !"Di Pa " "u tele!"Di 4i 8a8O5!"Di.a /i +e#a at2 6nt 5o !"u t2 'e ioa+2 +e ti#'.e !antului3 eB'o7iţia3 'ant23 ene 1ie3 eBi!tenţa !au li'!a ' o"e!elo +e . -orme (e t rism practicate Muni"i'iul Vat a Do nei !5a +e7.entu a 3 la Vat a Do nei!e ' a"ti"a !'o tu i eBt e#e.'ent u tu i!tii +o ni"i +e a. A#enaA2 ile +e '$ tii +e !"Di3 !unt ' e"e+ate +e !tu+ii a' o/un+ate ' i. )1 .+u ata3 1 o!i#ea3 !ta8ilitatea !t atului +e 72'a+2<3 "on+iţiile #o /olo1i"e . De a!e#enea3 t e8uie ' e.lun1i#ea . '.in+ "on+iţiile to'o"li#ati"e .e"inate3 ia "on!t u"ţia lo .Colo1an CD.eBtin+e e a inte . Pe +ealul Run" a /o!t a#enaAat2 o '$ tie 'ent u ' a"ti"a ea +e !"Di /on+. Cele +ou2 '$ tii o#olo1ate !unt +e!e .oltat in ti#'3 ' i#in+ ulte io nu#ele +e o a! !tatiune +ato ita tu i!#ului ' a"ti"at ai"i.3 1)%-<. >n !taţiunea Vat a Do nei3 "ele +ou2 '$ tii5 Dealu Ne1 u 4i Pa "5 au 1 a+ +e +i/i"ultate #e+iu3 6n!2 'e #unţii +in a' o'ie e5 0uDa +3 C2li#ani5 eBi!t2 4i 7one 'ent u !"Di eBt e#. Con+itiile natu ale 3 t a+itiile i!to i"e !i "ultu ale3 / unu!etile 7onei 3 /on+ul "ine1eti"3 ' e"u# !i /ol"lo ul 3 o/e a 'o!i8ilitati +e ' a"ti"a e a tu i!#ului.olta ea tu i!#ului 8alnea .alului +e ' a"ti"a e a !'o tu ilo +e ia n23 +in +e"e#8 ie '$n2 la 6n"e'utul lunii #ai. A"ea!t2 !t u"tu 23 +ete #in2 "on!t ui ea +e '$ tii "u 1 a+e +i/e ite +e +i/i"ultate3 'ent u !ati!/a"e ea tutu o eBi1enţelo .+.e !ant<5.Re!u !ele +e a'a #ine ala "u ' o' ietati te a'euti"e3 tu 8a !i /a"to ii natu ali +e "u a au "on+u! la +e7.

A"e!t ti' +e tu i!# at a1e "u ' e+ile"tie 'e !oanele +e .u Ma e Poiana 0ta#'ei3 "a a"te i7at "a tu 8a oli1ot o/a !la8 #ine ali7ata3 "u "ontinut #a e +e "oloi7i o 1ani"i !i a"i7i Du#u"iG 5a'e #ine ale !ul/u oa!e +in 7ona Ia"o8eni et".Utili7a ea uno "on'letea7a e/e"tul /a"to ilo natu aliE 5a'ele #ine ale "a 8o1a7oa!e3 Di'otone3 8i"a 8onatate3 !o+i"e3 "al"i"e3 #a1ne7iene3 /e u1inoa!eG 5na#olu i +e tu 8a +in Tino.a !ta a t eia.In Vat a Do nei !e ' a"ti"a un tu i!# !tationa !au +e !eAu . >n "ele +ou2 8a7e +e t ata#ent a/late in !taţiune . teDni"i !i ' o"e+u i te a'euti"e #o+e ne )& .Cu a 8alnea a +u ea7a int e 1(51.a!"ula e3 ale a'a atului lo"o#oto . A"ti.ale a'a atului e!'i ato 3 8oli 1ine"olo1i"e3 +i1e!ti.tu i!# #ontan3 tu i!# "ultu al<3 tu i!#ul +e !/a !it +e !a'ta#ana.itatea #e+i"o58alnea 2 !e +e!/a4oa 2 6n "a8inete #e+i"ale "u #e+i"i in #aAo itate ' i#a i.+e natu a eu#ati!#ale3 neu olo1i"a<G 8oli a!o"iate .+e Tee95en+<. Turi1-u+ 1tationar A"ea!ta /o #a +e tu i!#3 a e un "a a"te +o#inantin Vat5 a Do nei3 'le"an+ +e la un !eAu +e t ei 7ile !i !e 'oate ' elun1i 'ana la 7ile."u eB"e'tia tu i!#ului 'ent u !'o tu ile +e ia na< e!te +e ula ea a"ti. Turi1-u+ 7a+n oAc+i-at ric 0e ' a"ti"a in !tatiunea Vat a Do nei +a !i la Poiana Ne1 ii3 Ia"o8eni3 0a ul Do nei3 a"e!tea utili7an+ in !"o'u i 8alnea e e!u !ele Di+ o5#ine ale3 #o/etele3 'e un /on+ 8io"li#ati" !ti#ulent. Ca a"te ul tu i!#ului !tationa .itatilo 'e tot 'a "u !ul int e1ului an3 +u"an+ la o"u'a ea 8a7elo +e "a7a e "u in e1i!t a ea unui nu#a #a e +e inno'ta i.tu i!# 8alneo5"li#ate i"3 tu i!#ul "li#ate i" 'ent u o+iDna !i a1 e#ent 3 tu i!#ul 'ent u !'o tu i +e ia na3 tu i!#ul !"ola <3 tu i!# itine ant .7ile!i !e "o#'une +in a!o"ie ea /a"to ilo natu ali "u ' o"e+u i aAutatoa e ' e!" i!e +e #e+i"3 a!o"iata "u +ieta ali#enta a in /un"tie +e a/e"tiune.Jotelu ile Cali#ani5B a+ul3 Intu!<3 !e 8ene/i"ia72 +e t ata#ent #ai ale! 'ent u 8olile "a +io5.e3 enale3 #eta8oli"e et"<.

nt Re' e7inta o a +oua /o #a +e tu i!# +e !eAu ' e"ti"at in !tatiunile "li#ate i"e #ontane.e ti!#ent3 "a e "ont i8uie in #o+ !u8!tantial la " e!te ea 'ute ii +e at a"tie a !tatiunilo atat 'ent u tu i!tii o#ani "at !i !t aini. A#'la!a ea 8a7ei +e t ata#ent in "onta"t +i e"t "u unitatea #ontana3 la altitu+ini +e -(( #3 lea1a !tatiunea +e Dite lan+ul #ontan3 +otat la an+ul !au "u unitati tu i!ti"e !i alte a#enaAa i.0tatiunea Vat a Do nei 8ene/i"ia7a +e +oua 'a tii +e !"DiE Dealul Ne1 u @3((( # lun1i#e 3 1 a+ +e +i/i"ultate #e+iu ai )3 .itati tu i!ti"e3 ' a"ti" /iin+ "o#'onenta !'e"i/i"a. Turi1-u+ $ ntru 1$orturi+ d iarna E!te o /o #a +e tu i!# !'o ti.anatoa e 3 !"Di3 #ountain58i9e<3 +e a1 e#ent3 +i. i.e !a"u "at !e o/e a #ai #ulte 'o!i8ilitati +e ' a"ti"a e a lo 3 ' in a#enaAa i !'o ti.e a/tin1 3 atleti!# 3 'e!"uit 3 .o i7ata +e a#enaAa ile teDni"e !u8 /o #a 'a tiilo !i a #iAloa"elo +e t an!'o t 'e "a8lu.Turi1-u+ c+i-at ric. Du ata !eAu ului in !tatiunile "li#ate i"e #ontane e!te #ai e+u!a E * no'ti "a7a e 'e tu i!t +u"an+ la o ula e #ai a""entuata a 'e !oanelo .al +e ti#' 8ine +eli#itat. P a"ti"a ea a"e!tei /o #e +e tu i!# e!te /a.Paleta +e a"ti.a!te +in Au ul !tatiunii. $ ntru odi?na 1i trata.e.itati e!te "u atat #ai +i.e !i/i"a e a 'o!i8ilitatilo +e ' a"ti"a e a tu i!#ului in /o #e #ulti'le3 "u i#'li"a ea unei !u' a/ete .A"ea!ta !itutie +u"e la o +i. "a e !e inte "on+itionea7a "u "elelalte a"ti. 0e +e!/a!oa a in "on+itii #o /o"li#ati"e 'a ti"ula e !i int 5un inte .

a iate .i"ii "o#'le#enta e 3 ' o/ita8ile 'ent u !tatiune .Pa tia Pa " .Pa tia Dealul Ne1 u a e in +ota e o in!talatie +e t an!'o t tele!"aun3 ia 'a tia Pa " un 8a8O5a9i !i un tele!"Di. Tu i!#ul #ontan "u' in+e3 6n #o+ +i/e enţiat3 toate unit2ţile #ontane "e 6n"onAoa 2 +e' e!iunea Do nelo .0oli"ita ea e' e7inta 5(5 %5 M +int e o"u'anti 'e ti#'ul ie nii3 ia nu#a ul 'e !oanelo "e .a iat2. 0'o tu ile +e ia na !unt !' iAinite ' in !e . A"ea!t2 #i4"a e e!te 'un"tat2 +e !eAu u i !"u te . Turi1-u+ itin rant E!te "a a"te i7at ' in +e'la!a e "ontinu2 6n a ealul 1eo1 a/i" ale!3 "u #iAloa"e +e +e'la!a e .alul +e ' a"ti"a e 3 in "on+itii "li#ati"e "u ' e"i'itatii !oli+e.ia e 4i /oa te a+e! 'ietonal3 ' e"u# 4i "o#8inate<.una3 #aBi# & 6nno't2 i< 4i a e o #oti.alele "an+ !oli"ita ile !unt nai e+u!e.'a tie o#olo1ata <3 1 a+ +e +i/i"ultate #e+iu3)(( # lun1i#e.e<3a!t/el e/e"tul e"ono#i" e!te #ai #ult a#'li/i"at3 /iin+ 8e8e/i" !i "o#'en!ato iu 'ent u inte .in"Di ie i +e #ate iale !'o ti.aţie .alul !'o tu ile ianua ie5 !tatiunilo +e ia na #a tie<. Inten!itatea !a e!te +i e"t ' o'o ţional2 "u .0e7onul o'ti# luni 'ent u +e ' a"ti"a e a !'o tu ilo +e ia na +u ea7a 35* .in 'e 'a tii !e +u8lea7a la !/a !itul /ie"a ei !a'ta#ani.inte . 0'o tu ile "e !e 'ot ' a"ti"a la Vat a Do nei !untE !"Di al'in3 eB"u !ii #ontane3 e!"ala+a !i al'ini!#3 e!"!la+a 'e 1Deata 3 !"Di tou 3 !"Di /on+3 !"Di eBt e#3 la "a e !e a+au1a t a!eele #ontane 'a "u !e "u !noT#o8ile.auto#o8ili!ti"e3 /e o. Di#en!iunile tu i!#ului 'ent u !'o tu ile +e ia na !unt li#itate +e inte .aloa ea )* .

e ti"al23 "Dia !u8'lo#8aţi 4i ene 1ie #a e +e elie/3 +e !ute +e #et i.e !ant "2 uia +e un an i5a /o!t a+2u1at 4i un t a!eu /o #at +in ' i7e a ti/i"iale.e !anţi "u 'ante a8 u'te3 i+i"aţi '$n2 la .aloa ea 'ei!a1i!ti"2 a e1iunii #ontane3 "u elie/ +e7.$n+ "a #oti.oltate 'e .olu#ul 4i "alitatea 8a7ei +e "a7a e3 "u +i.eB. De a!e#enea3 !u8 in"i+enţa tu i!#ului #ontan int 2 4i o 'a te a tu i!#ului Di8 i+3 +e Tee95en+.ele "al"a oa!e .eni ea la 8a7ele +e 'le"a e. !'o ti.it2ţi e"ono#i"e "o#'leBe3 1ene atoa e +e /luBu i tu i!ti"e inten!e.2 a tu i!#ului itine ant +in +e' e!iunea Do nelo 3 +e!/24u at #ai ale! "u #iAloa"e auto 4i a./on+ului #o /otu i!ti"3 "u .aţie )5 . Volu#ul eal al "i "ulaţiei tu i!ti"e #ontane e!te #ult #ai #a e +e"$t "el e7ultat +in +atele !tati!ti"e3 "u at$t #ai #ult3 "u "$t 6n a' o'ie ea unit2ţilo #ontane !unt !taţiuni "a e !e "on!tituie "a 'un"te +e 'le"a e 'ent u + u#eţii #ontane3 "u +u at2 +e o 7i 4i e.CDeile Bi"a7ului<3 ' e"u# 4i .e !itatea 4i 1 a+ul +e #o+e ni7a e a "2ilo +e "o#uni"aţie !' e 4i 6n inte io ul unit2ţii #ontane3 ' e"u# 4i "u a' o'ie ea +e "ent e u 8ane #a i3 "u a"ti. Tu i!#ul "ultu alE e!te o /o #2 e' e7entati. !oli"it2 +eo!e8iteE .2 a tu i!#ului #ontan3 ' a"ti"at +e o "ate1o ie e!t $n!2 +e 'e !oane3 "u a'titu+ini /i7i"e +eo!e8ite 4i !'e"ial ant enat2 P a"ti"a ea "on+iţii 'ent u al'ini!#ului #o /olo1i"e a"ea!ta. Ra 2u<3 ' e7ent$n+ 'ute ni"e a8 u'tu i 'e i/e i"e !au "Dei +e7. Pent u a"ea!t2 /o #2 +e tu i!# !e ' etea72 #a!i.e ti"al2 . Tu i!#ul +e + u#eţie #ontan2 5 e!te "el #ai 2!'$n+it 4i !ti#ulat +e .ul"ani"e.oltat 'e "al"a e 4i "on1lo#e ate3 'e o"i . Tu i!#ul +e ti' al'ini!# 5 e!te o /o #2 eB"lu!i.e !anti !tan"o!i i7olati3 "u# e!te "el +e la Ru!"a3 !au "el +e la WI"il=3 .

05a i#'u! 6n"e'$n+ +in 'e ioa+a inte 8eli"23 o+at2 "u +e7.alo o! 'at i#oniu "ultu al5i!to i" 4i etno1 a/i"5/ol"lo i"3 "u un "a a"te o i1inal 4i "Dia +e uni"at.eBi!tenţa unui .olta ea eB'lo7i. >n 'a alel3 a " e!"ut #a!a 'o'ulaţiei "on"ent at2 6n o a4e 4i o"u'at2 6n a"ti.it2ţile a"e!to a.i7i8ile a 'o!i8ilit2ţilo +e +e'la!a e "u #iAloa"e auto#o8ili!ti"e e!te e+u"e ea a""entuat2 a ' e!iunii tu i!ti"e +in 7onele +in i#e+iata a' o'ie e a o a4elo +ato it2 ' elu2 ii +e "2t e "elelalte 7one a unui . U #a e a " e4te ii .alu2 i a tu i!#ului +e Tee95en+3 "u #iAloa"e auto#o8ili!ti"e3 +a a li'!ei in/ a!t u"tu ii utie e #o+e ne3 +e ti' auto!t a+23 !e +i!tin13 6n /un"ţie +e i!o+i!tanţeE 5 7one !ituate la unu5"in"i 9ilo#et i +e o a4ul 1ene ato +e /luBu i tu i!ti"e3 'a "u !e "el #ai a+e! 'ietonal 4i "a e 6n e1i!t ea72 #aBi#ul +e 6n"2 "2tu 2 'e unitatea +e !u' a/aţ2G 5 5 7ona a' o'iat23 6nt e 55&( 9ilo#et i3 'a "u !2 "u #iAloa"e #iBte3 'ietonale 4i auto#o8ili!ti"eG 7ona #e+ie "u' in!2 6nt e 1(55( 9ilo#et i3 'a "u !2 6n totalitate "u #iAloa"e #e"ani"e.i"ii +e 8a72 4i !u'li#enta e<3 a"ti.olu# " e!"$n+ +e tu i4ti auto#o8ili4ti. Turi1-u+ d 1fBrşit d 10$t0-Bn0 *d C =A nd.2 a u 8ani72 ii +ete #inat2 +e in+u!t iali7a e3 ten+inţ2 "e a "ontinuat 6n it# a""ele at 4i 6n ulti#ele 'at u +e"enii. De e#a "at "a tu i!#ul +e Tee95en+ 6n 7on2 6n+e'2 tat23 la 5(51(( [# 4i 'e!te a"ea!t2 +i!tanţ23 e!te !'e"i/i" 'ent u o a4ele +in a/a a e1iunii "a 'ati"e3 +in "$#'ie3 ai "2 o lo"uito i !unt o8li1aţi !2 'a "u 12 o +i!tanţ2 a' e"ia8il2 'ent u a int a 6n "onta"t +i e"t "u a#8ianţa #ontan2.it2ţi e"ono#i"e ).itatea tu i!ti"2 ' o' iu57i!2 . Turi1-u+ rura+ şi a5roturi1-ulE e!te o "ate1o ie a'a te +e tu i!#3 "u' in7$n+ a"ti. >n "on+iţiile e"entei ee."a7a e3 'en!iune3 "i "ulaţie tu i!ti"23 +e ula e +e ' o1 a#e3 ' e!ta e +e !e . .

olta ea tu i!#ului 6n #e+iul u al3 6n !t $n!2 "o elaţie "u e"ono#ia lo"al23 "eea "e "on+u"e la inte +e'en+enţa +int e a"e!te +ou2 latu i.' e+o#inant a1 i"ole +a 4i +e ' a"ti"a ea uno o"u'aţii t a+iţionale<3 ' e"u# 4i #o+ul +e 'et e"e e a !e1#entului +e ti#' li8e 'ent u "ei "e !oli"it2 a"e!t ti' +e tu i!#. )% . El ' e!u'une +e7..

Premise Vat a Do nei ' in e!u !ele +e a'2 #ine al23 /a"to ii natu ali +e "u 23 'otenţialul natu al 8o1at "$t 4i "el ant o'i"3 au /2"ut 'o!i8il2 +e7.it2ţilo tu i!ti"e 4i nu nu#ai.olta ea unei a"ti.1.itate nou23 ea /iin+ una "o#'le#enta 2 nu . A1 otu i!#ul 6n a"ea!t2 7on2 e!te o a"ti.itatea +e 8a723 a"e!tea a+u"$n+ noi lo"u i +e #un"23 'ent u 'o'ulaţia +in 7on23 4i a "2 ei ' e12ti e ' o/e!ional2 nu5i a.olta ea in/ a!t u"tu ii3 a#enaAa ea 4i ea#enaAa ea uno "l2+i i 4i 'a "u i3 " e4te ea "alit2ţii )- .it2ţi tu i!ti"e3 'olua ea #e+iului u 8an3 ne. >n ' i#ul $n+ eBi!tenţa a'elo #ine ale3 "u ' o' iet2ţi te a'euti"e3 tu 8a3 au "on+u! la +e7.oia +e +i. Ne. CDia +a"2 7ona 8ene/i"ia72 +e un 'otenţial tu i!ti" natu al "$t 4i ant o'i"3 a"e!t lu" u nu e!te !u/i"ient 'ent u +e7.olta ea unui tu i!# 8alnea G 'o7iţiona ea o a4ului 6nt 5o 7on2 #ontan2 +eo!e8it +e / u#oa!2 au /2"ut 'o!i8il2 a#enaAa ea uno '$ tii 4i a!t/el +e7.antaAea72 6n 12!i ea unui lo" +e #un"2.it2ţi tu i!ti"e3 /iin+ ne.e!tito ii !t 2ini3 +a 4i "ei +in ţa 2.it2ţi +e a1 e#ent .!'2 tu ilo +e ia n23 a + u#u ilo <.oia +e lini4te3 +e o+iDn23 au +u! la a'a iţia unei noi a"ti.e !i/i"a e 4i +e a'a iţie a uno noi /o #e +e a"ti.a 6nlo"ui ni"io+at2 a"ti.oie +e +ot2 i e+ilita e3 in/ a!t u"tu 2 la un ni. La toate a"e!tea !e a+au12 4i #o4teni ea etno/ol"lo i"23 i!to i"ul a"e!to #elea1u i3 t a+iţiile3 'o tul 'o'ula 3 toate a"e!tea o/e in+ #ulti'le 'o!i8ilit2ţi 'ent u +e!/24u a ea tu i!#ului +e a1 e#ent. >n a"e!t !en! P i#2 ia #uni"i'iului Vat a Do nei 6n "ola8o a e "u alte in!tituţii au 'u! 8a7ele uno ' oie"te "e u #ea72 a /i 'u!e 6n a'li"a e3 a"e!tea u #2 in+ +e7.el +e!tul +e 8un3 +a 4i !2 o/e e o'o tunit2ţi +e a/a"e i 'ent u in.o a8il a e' e7entat ele#entul +e 8a72.Ca$% IV% DIREC'II STRATEGICE DE DE2VOLTARE ŞI &ERFEC'IONARE A ACTIVIT3'II TURISTICE ). A"ea!t2 7on2 o/e 2 "on+iţii +e +e!/24u a e a a"ti.olta ea 6n ti#' a tu i!#ului 6n a"ea!t2 7on2.it2ţi3 "ea +e a1 otu i!# 4i tu i!# u al un+e "a+ ul natu al /a.olta ea uno a"ti.

!t ate1i" 6l e' e7int2 " e4te ea 'otenţialului e"ono#i" al 7onei3 ' in utili7a ea 6n #o+ +u a8il a e!u !elo natu ale +in 7ona Vat a Do nei "$t 4i a .ate .%.alo i/i"2 ii 8unu ilo 4i a !e .itate a o a4ului . Un alt o8ie"ti.olta ea in/ a!t u"tu ii +e 8a72 ' ote"ţia #e+iului e+u"e ea !2 2"iei +e7. Re1ene a ea u 8an2 e!te eali7at2 ' in ea8ilita ea "l2+i ilo "u .a"ti.i.i"ii et"< o alt2 atitu+ine a 'o'ulaţiei 6n "eea "e ' i.' in 6#8un2t2ţi ea i#a1inii3 a "alit2ţii .olta e3 "on!t2 6n +e7.e ale +e7.e!tiţii 6n in/ a!t u"tu 23 o/e t2 +e te enu i 4i "l2+i i3 !e .olta ea +e !e .oltare 4i e+u"e ea i#'a"tului Con"e'tul !t ate1i" +e +e7.olta ea in/ a!t u"tu ii +e 8a72 "on!t2 6n ea8ilita ea 4i #o+e ni7a ea !i!te#ului !t a+al3 a "on!t ui ii +e lo"uinţe3 ea8ilita ea !i!te#ului +e te #o/i"a e a o a4ului3 !' iAini ea IMM5u ilo 'ent u +e7.i"iilo 1ene ate +e "a'italul natu al +in 7ona Vat a Do nei.!e .olta ea e"ono#i"2 a o a4ului +ato at2 'o7iţiei 1eo!t ate1i"e a a"e!tuia3 "$t 4i "a'a"itatea +e a at a1e /i #e .e4te utili7a ea e!u !elo .i"iilo 3 ' o#o.a ea 7onei 4i i#'li"it a !taţiunii3 +a lo"alni"ilo +a 4i a tu i4tilo a!u' a #e+iului.olt2 ii +u a8ile ale #uni"i'iului Vat a Do nei "ontau 6nE • • • • • +e7.in.it2ţi ' o+u"ti. ).ieţii<G /a"ilit2ţi +e at a1e e a /i #elo ' i.e!tiţii<.i"ii 4i a"ti.it2ţi< e"ono#i"e .olta ea in/ a!t u"tu ii +e t an!'o t. >n a"e!t !en!3 t e8uie !2 !e ia 6n "on!i+e a e t ei +i e"ţiiE • • • " e4te ea 1 a+ului +e at a"ti.a ea tu i!#ului e1ene a e u 8an2 De7. P in"i'alele o8ie"ti.olta ea 4i ' o#o. Direcţii strate$ice (e (e#.' in in.e3 +e7. Mai eBa"t "on!oli+a ea 4i a#enaAa ea "a7inoului 8alnea 4i e'une ea 6n "i "uitul tu i!ti"3 ' oie"t "e e!te e!ti#at 6n )) .aloa e +e 'at i#oniu "$t 4i 6#8un2t2ţi ea "on+iţiilo 'ent u ele.

Rata 4o#aAului 'e ani . 1(( .elul +e !2 2"ie 4i 6n"e "a ea e+u"e ii a"e!teia.#ino i3 'e !oane .e3 !tau o !e ie +e ' oie"te3 eali7ate ' in "ola8o a ea P i#2 iei #uni"i'iului Vat a Do nei "u alte in!tituţii Au+eţene .-31 +e !ala iaţi 6n 1))5 la *.i"iilo +e a!i!tenţ2 !o"ial2 'ent u 'e !oanele a/late 6n +i/i"ultate .a 133.a .elul atei 4o#aAului 6n e1i!t at2 6n Au+eţul 0u"ea.aloa e #aBi#2 6n anul &((( /iin+ +e )33)M !u8 ni..)3) !ala iaţi 6n &((1.$ !tni"e3 'e !oane "u Dan+i"a'<3 eo ienta ea ' o/e!ional23 in/o #a ea "o'iilo 4i tine ilo 4i i#'li"a ea a"e!to a 6n ' o8le#ati"a lo"alit2ţii3 6#8un2t2ţi ea !e . >n anul &((1 a"ea!ta a !"27ut la *3&% 4i e!'e"ti.P i#2 ia 0u"ea. >n a"e!te !en! eBi!t2 #ai #ulte 'un"te +e 'le"a e "u# a /i +e7.M< &((( )33) Muni"i'iul 1))) 53%3 &((1 *3&% &((& *35* )3) -31 Vat a Do nei Ru+eţul 0u"ea.1(35M<.a3 0e .2 /a'tul "2 nu#2 ul a"e!to a !"27ut +e la "i "a . La 8a7a 6n+e'lini ii a"e!to o8ie"ti. *35*M 6n anul &((&.2 "2 ata 4o#aAului a "uno!"ut o .olta ea !e .e+e ea ela8o 2 ii !t ate1iilo +e +e7.a3 le1ate +e nu#2 ul !ala iaţilo 'e ulti#ii % ani3 !e o8!e .i"iilo +e a!i!tenţ2 #e+i"al2. La .1&M< 4i ata 4o#aAului 'e ţa 2 . 1& -3& Ro#$nia 1131(35 -30u !aE A1enţia Ru+eţean2 'ent u o"u'a ea ?o ţei +e Mun"2 Con/o # +atelo ' eluate +e la Di e"ţia Ru+eţean2 +e 0tati!ti"2 0u"ea.Au ul .alo ii +e *3& #ilioane E 6nt 5o 'e ioa+2 +e * ani3 "on!t ui ea unei noi 4"oli 4i ea8ilita ea3 a#enaAa ea "elo eBi!tente. Con/o # +atelo 6n e1i!t ate 6n "a+ ul A1enţiei Ru+eţene 'ent u o"u'a ea ?o ţei +e Mun"23 !e o8!e .i"iul +e U 8ani!# 4i A#enaAa ea Te ito iului<3 +a 4i ONC5u i.olta e "$t 4i a +i e"ţiilo +e 'e /e"ţiona e t e8uie !2 !e ţin2 "ont +e ni.

!'o tu i +e ia n2<3 o a""e!i8ilitate #ai #a e 'ent u tu i4ti la !u !ele +e a'2 #ine al23 a!i1u a ea uno 7one 'ent u ' o#ena+2. De a"eea "a o8ie"ti. P oie"tul a e "a !"o' ea8ilita ea in/ a!t u"tu ii +e a""e! la o8ie"ti.-)).aluat 6n Au ul !u#ei +e *.a ietate +e !e .7i+a i3 +ul1De i3 /ie a i et". Pent u 6n+e'lini ea o8ie"ti. .alua e3 "on"e'ut +e #uni"i'alitatea o a4ului Vat a Do nei 6l e' e7int2 e/a"e ea 4i +e7. Un ' oie"t a/lat 6n !ta+iu +e e. 13(53 .eniţi 'ent u o+iDn2 4i t ata#ent3 "ei "a e ' a"ti"2 !'o tu ile +e ia n2 !au alte /o #e +e tu i!#< 4i 'o'ulaţia e7i+ent2 a #uni"i'iului Vat a Do nei "$t 4i a 7onei 6n.1-3 E. Con/o # 1(1 .. 6n .olta ea in/ a!t u"tu ii 'ent u tu i!# 6n 'a "ul 8alnea Vat a Do nei. E!te un ' oie"t a#8iţio! 4i e!te e."u 1( "la!e<3 &(*( .i .e"inate.ele +e inte e! tu i!ti"3 o #ai #a e .oluţie !5a 'utea +ato a 4i 1 a+ului +e "ali/i"a e al e!u !ei u#ane3 +a"2 "ei "u !tu+ii !u'e ioa e !unt +e ""a *-( +e 'e !oane3 "ei "u !tu+ii #e+ii 4i "Dia 1( 4i "la!e !unt #ult #ai #a i3 e!'e"ti.8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0u !aE Di e"ţia Ru+eţean2 +e 0tati!ti"2 0u"ea.a A"ea!t2 e.<../2 2 !tu+ii<.i"ii tu i!ti"e3 6n !'e"ial al "elo +e a1 e#ent a"ti.elo nu e!te ne"e!a +oa e+u"a ea 'o'ulaţiei3 "i 4i a 'e !oanelo "e lu" ea72 6n a+#ini!t aţia 'u8li"2. >n a"e!t !en! auto itatea lo"al2 !5a ' eo"u'at +e 'a ti"i'a ea /un"ţiona ilo !2i la "u !u i +e ' e12ti e 4i !'e"iali7a e.e+e ea !ta8ili ii !t ate1iilo a t e8ui !2 /ie "ali/i"a ea 4i e"ali/i"a ea /o ţei +e #un"2 'ent u u #2toa ele lo"u i +e #un"2E a1enţi tu i!#3 e"e'ţione i Dotel3 o!'2ta i @ 8u"2ta i3 "on!t u"ti."la!e<3 1(( +e 'e !oane . C u'u ile ţint2 !unt /o #ate +in tu i4tii !taţiunii Vat a Do nei .

olta ea in/ a!t u"tu ii +e 8a723 eBi!t2 +ou2 ' oie"te eali7ate 4i "on"e'ute +e "on!iliul lo"al al #uni"i'iului Vat a Do neiE unul intitulat :Con!t u"ţie + u# o"olito = 4i altul :Rea8ilita ea ae o'o tului ?lo eni=.eni o 7on2 e"olo1i"23 /a.olta ea !e . >n "eea "e ' i.o /i /olo!ite 6n eali7a ea "on!t u"ţiilo 3 !e a/l2 6n ' o' ietatea Con!iliului Lo"al al #uni"i'iului Vat a Do nei. Re7ultatele e!ti#ate +e "2t e o/i"ialit2ţi a /iE " e4te ea nu#2 ului +e tu i4ti +in !taţiune 6n ' i#ul an +e eB'loata e /aţ2 +e anul &((3 ' e"u# 4i " e4te ea +u atei !eAu ului +e la 5 7ile la % 7ile. Con!iliul lo"al al Muni"i'iului Vat a Do nei a #ai 'u! 8a7ele unui ' oie"t +e :Con!oli+a e 4i a#enaAa e a Ca7inoului 8alnea 4i e'une ea 6n "i "uitul tu i!ti"=.a +u"e la " ea ea uno noi lo"u i +e #un"23 at a1e ea unui nu#2 #ai #a e +e tu i4ti ' in " e4te ea a"ti..!tu+iilo eali7ate +e #uni"i'alitate 6n anul &((33 au /o!t ""a *5.*.e !i/i"2 ii !e .2 6n an!a#8lul e+i/i"iilo !taţiunii 8alneo5"li#ate i"e Vat a Do nei3 "u un e. >n "eea "e ' i. Nu#2 ul lo"u ilo +e #un"2 " eate a " e4te +e la &1& 6n 'e ioa+a +e i#'le#enta e la 3(( +u' i#'le#enta e3 6n"a!2 ile unit2ţilo tu i!ti"e +in 7on2 a " e4te e7ultate 6n u #a +i.i+ent 'otenţial tu i!ti"3 in"lu!i. Te enu ile "e . Re'une ea 6n "i "ulaţie a "a7inoului .it2ţii 7onei. Con!t u"ţia "a7inoului e!te tu i!#ului naţional 4i inte naţional.5 lo"uito i.o a8il2 o+iDnei 4i e" ee ii 'ent u tu i4ti 4i nu nu#ai. Va eBi!ta t an!'o t 'e "a8lu3 in!talaţii +e ' o+u! 72'a+2 a ti/i"ial23 'atinoa 3 1 u' !anita 3 'at u te enu i +e !'o t 4i a1 e#ent3 un la" 'ent u 'e!"uit 4i a1 e#ent.e4te i#'a"tul a!u' a #e+iului3 el . Rea8ilita ea ae o'o tului ?lo eni e!te un ' oie"t teDni"3 "e u #2 e4te " e4te ea "alit2ţii .i"iilo +in !taţiune.a +e.((( +e tu i4ti 6n !taţiune3 nu#2 ul 'o'ulaţiei e7i+ente /iin+ +e 1. e' e7entati.e4te +e7. P i#ul ' oie"t u #2 e4te 6n u #a eali72 ii lui !2 e+u"2 1 a+ul +e 'olua e +in "ent ul o a4ului3 ' oteAa ea "l2+i ilo #onu#ente a Dite"tu ale +in 7ona "ent al2 a o a4ului3 /lui+i7a ea "i "ulaţiei utie e. >n a"ela4i ti#' !e u #2 e4te ea8ilita ea 7onei "ent ale a !taţiunii3 e"olo1i7a ea 4i a#8ienta ea 'a "ului "ent al.ieţii3 +e7. 6n "onteBtul 1(& .i"iilo 3 " e4te ea nu#2 ului +e tu i4ti.a /i eli#inat3 'a "ul !taţiunii .

Protecţia mediului natural Vat a Do nei 8ene/i"ia72 +e un 'otenţial tu i!ti" natu al3 8o1at 6n e!u !e +e a'2 #ine al2 "u ' o' iet2ţi te a'euti"e3 tu 82 4i /a"to i natu ali +e "u 23 toate a"e!tea +u"$n+ la +e7. ).aloa e a a"e!tui o8ie"ti. Direcţii (e perfecţionare a acti. P ote"ţia #e+iului natu al !e a/l2 ' int e ' in"i'alele o8ie"ti.olta ea tu i!#ului 8alnea 4i nu nu#ai. P in a"ea!ta !e u #2 e4teE • 6#8un2t2ţi ea "alit2ţii a'eiG 1(3 .'.olt2 ii +u a8ile ale #uni"i'iului Vat a Do nei.3 !e .it"ţii t ristice D.e ale +e7.itate 'ent u e/e"tua ea +e in.e!tiţii "on!tituin+ una +in "ele #ai 8une alte nati.e!tito ii !t 2ini "$t 4i 'ent u "ei autoDtoni3 6n +o#eniul tu i!#ului3 in+u!t iei ali#enta e3 6#8utelie ea a'elo #ine ale3 ' elu" a ea !u'e ioa 2 a le#nului 4i a in+u!t iei u4oa e.$.>n "a+ ul a"e!to lu" 2 i +e "on!oli+a e3 e!tau a e 4i 'une e 6n .e at$t 'ent u in.'. Muni"i'iul Vat a Do nei ' e7int2 at a"ti.a a"o +a o i#'o tanţ2 +eo!e8it2 e/un"ţionali72 ii "l2 i ii3 'ent u inte1 a ea a"e!teia 6n "i "uitul e"ono#i"3 +e a/a"e i 4i tu i!ti" "a a"te i!ti" 7onei.

olu#ului +e +e4eu i e"i"late3 te enu ile un+e a /un"ţionat . A.e la 8a723 P i#2 ia #uni"i'iului Vat a Do nei3 a "on"e'ut o !e ie +e ' oie"te 'ent u a 'utea atin1e a"e!te o8ie"ti.e"Dea a#'2 +e +e4eu i 'ot /i /olo!ite 6n alte !"o'u i3 !e " ea72 o'o tunit2ţi +e " e4te e a lo"u ilo +e #un"23 .it2ţi e"ono#i"e 4i tu i!ti"e 6n 7one 6n "a e nu eBi!t2 eţea +e a'2G 6#8un2t2ţi ea "alit2ţii a'ei 'ota8ile3 " e4te ea !e .#an1an3 /ie 3 7in"<3 +ato it2 eB'loat2 ilo #inie e +in a#onte. P i#2 ia u #2 e4te #o+e ni7a ea 4i teDnolo1i7a ea ' o"e!ului +e "ole"ta e3 t an!'o t 4i +e'o7ita e a +e4eu ilo 3 toate a"e!tea /iin+ /2"ute "u !u !e +e la 8u1etul lo"al 'ent u a"Di7iţiona ea uno auto"o#'a"toa e +e 1unoi 4i un nu#2 +e 1( eu o'u8ele3 'ent u a t an!'o ta 1unoiul #enaAe +in "ent ul o a4ului 4i 7ona !taţiunii. Calitatea ae ului 6n 7ona Do nei e!te i+i"at23 +ato it2 ' e7enţei 6n 7on2 a '2+u ilo +e "oni/e e .a +u"e la o " e4te e a " e+i8ilit2ţii 6n a8o +a ea ' o8le#ei +e +e7.olta e +u a8il2 4i a in.olta e a uno a"ti.e!tiţiilo !t 2ine.e 7i "u lo"u i +e Aoa"2 'ent u "o'ii=.e3 "u# a /iE :Mana1e#entul inte1 at al +e4eu ilo 6n #uni"i'iul Vat a Do nei=3 :Rea8ilita ea !taţiei +e t ata e a a'ei 4i eBtin+e ea eţelei +e ali#enta e "u a'2 'ota8il2=3 :ReteDnolo1i7a ea !taţiei +e e'u a e a a'elo u7ate ' e"u# 4i ea8ilita ea 4i eBtin+e ea eţelei +e "anali7a e=3 :0al. P in a"e!te ' o1 a#e 4i ' oie"te !e u #2 e!" o !e ie +e a!'e"te3 8ene/i"e at$t 'ent u tu i4ti3 "$t 4i 'ent u 'o'ulaţia a"e!tui o a4.i"iilo .• • • #ana1e#entul inte1 at al +e4eu ilo u 8aneG eali7a ea uno 'e'inie e +e 'uieţiG ea8ilita ea 'a "ului #uni"i'al.$n+ a"e!te o8ie"ti. A'li"a ea a"e!tei !t ate1ii 'oate +u"e la o " e4te e a .e +e 4i 24in2 !e oBi1ena e 'e #anent2 a at#o!/e ei. R$ul Do na !e "on/luea72 "u Bi!t iţa3 !e 6n"a+ ea72 6n "ate1o ia I +e 1(* eali7ea72 o . Calitatea a'ei +in $ul Bi!t iţa !e inte1 ea72 6n "ate1o ia I +e "alitate3 +a ' e7int2 "on"ent aţii #a i la unii in+i"ato i #etali"i .aţi '2+u ea=3 :Rea8ilita ea Pa "ului Muni"i'al=3 :Rea#enaAa ea 4i " ea ea +e !'aţii . A!t/el !e 6n"ea "2 o +e7. >n "a+ ul ' ote"ţiei #e+iului natu al3 un #ana1e#ent al +e4eu ilo e' e7int2 o 'ent u ' io itate3 a!t/el 6n"$t e!te ne"e!a 2 " ea ea unei !t ate1ii +e #a 9etin1 +e7.8 a+3 'in3 #oli+3 "on< ' in "etina .olta ea unui 8u!ine!! ' o/ita8il 'ent u +e4eu ile u 8ane e"i"late.

iale "u +i/e ite 1 a+e +e e.it2ţilo +e tu i!# 4i a1 e#ent. Promo1area o%ertei Muni"i'iul Vat a Do nei !5a +e7.oltat 6n ti#' +ato it2 tu i!#ului.2 i e/i"iente a 6nt e1ii !taţiuni3 a tutu o "o#'onentelo tu i!ti"e "$t 4i 'ent u a!i1u a ea !e"u it2ţii tu i4tilo 'e t a!eele #ontane 4i '$ tiile +e !"Di +in Vat a Do nei.e i/i"a ea /ie"2 ei lo"uinţe 4i "on!tata ea "on+iţiilo +e "on/o t3 i1ien2 4i !ta ea +e !2 inte 7i"2 'e !oanelo 'a ti"ula e +e a a8o +a tu i4tii 6n !'aţiile 'u8li"e . 0olu ile "e +o#in2 6n a"e!t a.i"iul +e ' o#o.al !unt "ele 8 une 4i 12l8ui +e '2+u e3 /a.i"iile a!i1u ate.eG 'a "a e<G 6n"Di ie e. Re!u !ele +e a'2 "u ' o' iet2ţi te a'euti"e3 tu 8a 4i /a"to ii natu ali +e "u 2 au +u! la +e7. >n 4e!ul Bi!t iţei 4i al Do nei "$t 4i a ' in"i'alelo '$ $ie !5au !e'a at !olu i alu.1a 23 !2 eli8e e7e a. 'e !oanelo /i7i"e +in #uni"i'iul Vat a Do neiG 6nt eţine e a "l2+i ii e!'e"ti.i7e +e /un"ţiona e 'ent u +eţin2to ii 'a ti"ula i +e !'aţii 'ent u >n ti#'ul !eAu ului !e eali7ea72 !on+aAe +e o'inie 'ent u tu i4ti le1ate +e !e .olta e a Tu i!#ului 4i 0al.oltat !olu i 8 une a"i+e. A"e!t 8i ou3 !e .o a8ile '2+u ilo +e "oni/e e3 /$neţelo +e 8un2 "alitate3 '24unilo 4i 'lantelo +e nut eţ "ulti.e ti"al2 'e /o #aţiunile " i!taline !5au +e7. 1(5 .a e 4i De7.olta ea tu i!#ului 8alnea .a e a e u #2toa ele !a "iniE 5 5 5 5 5 i+enti/i"a ea !t u"tu ilo +e ' i#i e tu i!ti"2 "e a'a ţin 'e !oanelo /i7i"eG " ea ea unei 8a7e +e +ate "a e !2 "u' in+2 !t u"tu ile +e ' i#i e tu i!ti"2 "e a'a ţin .".a ietatea ele#entelo +e a Dite"tu 23 /ol"lo ul3 o/e 2 #ulti'le 'o!i8ilit2ţi +e +e!/24u a e a a"ti. D. P i#2 ia #uni"i'iului Vat a Do nei a 6n/iinţat 6n anul &((( 0e .i"iul +e P o#o.oluţie3 a'oi 'e ."alitate3 6#8un2t2ţin+ "alitatea $ului Bi!t iţa +u'2 "on/luenţ2 4i 2#$n$n+ ' in"i'ala !u !2 +e a'2 'ota8il2 a o a4ului.$. Con+iţiile natu ale3 t a+iţiile i!to i"e 4i "ultu ale3 'ito e!"ul 7onei3 /on+ul "ine1eti"3 8o12ţia 4i .ate.a#ont3 6n !"o'ul eali72 ii unei ' o#o.

e !5au "on!tituit 4i eali7at o !e ie +e ' oie"te 4i anu#eE " e4te ea e/i"ienţei a"ti.ea72 /an/a ea #uni"i'al23 "e a e un ' o1 a# !'e"ial !u!ţinut 6n 7ilele +e .alul Naţional +e Mu7i"2 U4oa 2 'ent u "o'ii et".e+e e 6n+e'lini ea u #2toa elo o8ie"ti.$ !ta a"e!to a3 "a'a"itatea /i7i"23 !2n2tate3 ant ena#ent 4i "uno4tinţele 6n +o#eniu. Pent u ' o#o. .i"ii tu i!ti"eG o 1ani7a ea tu i!#ului +e a1 e#entE .olta ea tu i!#ului 6n Vat a Do nei !e a e 6n .eE 5 5 5 5 5 5 e/a"e ea 4i #o+e ni7a ea in/ a!t u"tu ii Dotelie e +in Vat a Do neiG ' o#o.a 2 6n 'a "ul !taţiunii. >n Vat a Do nei !e +e!/24oa 2 un nu#2 #a e +e #ani/e!t2 i "ultu ale3 naţionale 4i inte naţionale "u# a /iE 0e 82 ile I2'e7ii3 ?e!ti.e+e ea atin1e ii a"e!to o8ie"ti.a e a Tu i!#ului 4i 0al.olta ea 4i ' o#o. 4i +e e" ee e3 ' a"ti"i "e !e e7u#2 la o'ţiunea tu i4tilo 3 . Ca!a #uni"i'al2 +e "ultu 2 :Platou Pa +ian=3 Teat ul Po'ula Etno1 a/i". T.'le"a ea /2"$n+u5!e +in "ent ul !taţiunii !au +in CDeile Iu1 enilo 6n /un"ţie +e a+$n"i#ea a'ei<3 +i!tanţa 'a "u !2 /iin+ +e 5( 9#3 1 u'ul /iin+ :Ion Lu"a=3 Bi8liote"a #uni"i'al2 :C.it2ţile tu i!ti"e "la!i"e "e !e +e!/24oa 2 la Vat a Do nei3 a'a noi ele#ente +e at a"ţie "e +u" la +e7.>n .2 ii "ultu ii 4i a tei 6n Vat a Do nei3 ' i#2 ia #uni"i'iului eali7ea72 a"ţiuni "ultu ale3 6n "ola8o a e "u in!tituţiile +e "ultu 23 e!'e"ti.a#ont3 " e4te ea !i1u anţei tu i4tilo 3 e+u"e ea /a"to ilo +e i!" 6n 7ona #ontan23 Pa "ul +e +i!t a"ţii :Lun"a Do nei=3 "on!t ui ea unui 'atinoa a ti/i"ial3 A#enaAa ea '$ tiei +e !"Di Tele!"aun3 0'o t eBt e# la Vat a Do nei. a #uni"i'iului Vat a Do nei "a /u ni7o +e e!u !e 4i !e . >n .e+e ea ' o#o.e Ra/tin1 'e Valea Bi!t iţei .alul Naţional +e Datini 4i o8i"eiu ile +e ia n2 :Po niţi Plu1ul3 ?eţi ? u#o4i=3 ?e!ti.olta e 4i P o#o. >n "a+ ul Ca!ei +e Cultu 2 a"ti.a ea 4i +e7.i"iului +e De7.a ea unui tu i!# a"ti.alul Naţional al Teat elo Po'ula e3 ?e!ti. Pe l$n12 a"ti.it2ţii 0e . [i ileanu=3 Mu7eul +e Htiinţele Natu ii 4i Cine1eti"2 4i Mu7eul 1(. A"e!te ' a"ti"i "on!tau 6n a"ti.$n2toa e 4i 'e!"uitG ea#enaAa ea 7onelo +e a1 e#ent +in Vat a Do neiG #2 i#ea 4i #o+e ni7a ea +o#eniului !"Dia8ilG " ea ea in/ a!t u"tu ii ne"e!a e tu i!#ului.itatea +e Ri.a ea ' in #a 9etin1 a1 e!i.

entu 2< "e au +u! la o +e7.8alnea 3 +e a1 e#ent 4i +e a.+e 3515 'e !oane3 ' eţul in"lu7$n+ t an!'o t la lo"ul +e lan!a e3 8a "23 . A!t/el 6n 'e ioa+a u #2toa e e!'e"ti.a e3 "a!"2 +e ' ote"ţie3 1Di+ 6n!oţito 3 #a!2 ' $n7.e!tiţii "e au /o!t /2"ute "u noi "a'a"it2ţi +e "a7a e3 +a 4i 6n #o+e ni7a ea "elo eBi!tente 4i a+una ea lo la un !tan+a + i+i"at. E!"ala+2 4i TeDni"i Al'ine "on!tau 6n a!"en!iunea unei !t$n"i3 utili7$n+ teDni"i !'e"i/i"e al'ini!#ului3 Cli#8 Jo88O a/lat2 6n !taţiune3 o !t$n"2 al'in23 Do na o/e 2 'o!i8ilit2ţi 'ent u +o ito ii +e iniţie e 6n al'ini!# . Via ?e ata 4i Ti oliana Via ?e ata "on!t2 6n t a. Toate a"e!tea au t a! +u'2 !ine o " e4te e a nu#2 ului +e tu i4ti "u ""a &5M3 "$t 4i "i/ a +e a/a"e i. ).e !a ea $ului Do na 'e +ou2 "a8lu i 'a alele 6n 'lan .e!tiţiile ' i.e tu i!ti"e +e /a"tu 2 eli1ioa!2. T rism l r ral .e !i/i"a e a "o#'onentelo !ale .a 8ene/i"ia72 +e "alitatea +eo!e8it2 a 'ei!aAului natu al3 a ae ului 4i a a'elo 3 +a #ai ale! +e eBi!tenţa i7. >n 'e ioa+a 1))(@1))% tu i!#ul +o nean a a.e!tiţii ' i. Un ele#ent "Deie e!te o!'italitatea oa#enilo 3 a"ea!t2 t 2!2tu 2 /iin+ +e/inito ie 'ent u 8u"o.e4te .e !a ea $ului Do na "u aAuto ul uno !" i'eţi. Tu i!#ul u al 6n Au+eţul 0u"ea. 1))%@&((& !5a 6n"e "at o +i.olu#ul in.ina3 /iin+ "on"ent at2 6n Au ul 7onelo Vat a Do nei3 C$#'ulun1 Mol+o.e!"ala+23 "o8o $ e 'e /uni"ula <.e!t2 +e !al.).ate.e!tiţiilo 3 1 a+ul +e o"u'a e a !'aţiilo +e "a7a e "$t 4i a "i/ ei +e a/a"e i.e"inate #$n2!ti ilo .ene!"3 Putna3 Cu a Ju#o ului 4i 6n 1ene al 6n lo"alit2ţile 6n. In. 1(% .oa elo +e a'2 #ine al2 +in Ba7inul Do nelo 4i3 nu 6n ulti#ul an+3 +e eBi!tenţa nu#e oa!elo o8ie"ti. Atelie ele +e la Via ?e ata 4i Ti oliana !unt #ontate 6n "ent ul !taţiunii Vat a Do nei.ate 6n tu i!# au /o!t +e 'e!te 3(( #ilia +e lei3 in.ut un e1 e! 6n "eea "e ' i.i a$rot rism l /n Depresi nea Dornelor Tu i!#ul u al +eţine o 'on+e e "on!i+e a8il2 6n Bu"o.ineni.e ti"al3 Ti oliana "on!t2 6n t a.olta e a!"en+ent2 4i i#'li"it la at a1e ea +e in.

entu 2 +in Vat a Do nei3 eB"u !ii 'e #unţi 6n "ola8o a e "u 0e . CDia +a"2 a"ea!t2 a""e'ţie nu 'ie +e +in .olta e a Tu i!#ului 4i 0al.i"ii +eo!e8ite 4i o "alitate i+i"at23 ANTREC in!t uie4te ' o' ieta ii 'en!iunilo ' in "on!ultanţ2 +i e"t2 !au o 1ani7ea72 "u !u i +e ' e12ti e ' o/e!ional23 !"Di#8u i +e eB'e ienţ2. O+at2 6n!u4it2 /un"ţia tu i!ti"23 !e 'oate .e !e "ate1o ii +e !'e"iali4ti !o"iolo1i3 e"ono#i4ti3 1eo1 a/i3 !'e"iali4ti 6n a#enaAa ea te ito iului3 '!iDolo1i3 et". 0'aţiul u al @ "a e ' e!u'une "$#'u i eBtin!e +e "ultu i !au 'aAi4ti natu ale3 'o'ulaţie u al2 4i un #o+ +e .i7ite la !t$ne3 ' i#i i t a+iţionale3 ' i#i i "u "2l2 eţi3 'li#82 i "u "2 uţele3 'li#82 i "u "alul et". ?iin+ un /eno#en !o"io5e"ono#i" elati. Tu i!tul nu e!te un ele#ent anoni#3 "i un oa!'ete ' i#it "a un ' ieten3 at$t +e 'e !oanele "a e 6l 127+uie!"3 "$t 4i +e "2t e 6nt ea1a "o#unitate u al2 a !atului e!'e"ti.i"iul +e P o#o.a#ont Vat a Do nei<3 eB"u !ii la #$n2!ti i3 . >n "eea "e ' i.it2ţile ' i#a e.e+e e ele#ente ' e"u# u ale 4i i#'li"it +i#inua ea +e'en+enţei +e a"ti. >n a"e!t "onteBt3 6n "eea "e ' i.a e 4i De7.i1o a e a a4e72 ilo tu i!# u al.23 turismul rural este o =stare de spirit> care implică deopotri1ă ospitalitatea din partea comunităţii rurale şi respect şi consideraţii pentru mediul rural din partea turistulul.entu 2 6n "ola8o a e "u Cent ul +e A. De4i !e a/l2 6n +i/e ite !ta+ii +e e.oluţie3 +e la un lo" la altul3 /un"ţiile !ale e!enţiale 2#$n "ele ' i#a e. Do8$n+i ea 4i a!u#a ea +e noi /un"ţii3 6nt e "a e !e 'oate 6n!" ie "u !u""e! 4i "ea tu i!ti"23 o/e 2 'o!i8ilit2ţi "e te +e e.o 8i +e 1(- .$n+u54i !u !a 6n inte e!ul a"o +at a"e!tei ' o8le#ati"i +e "2t e +i.iaţ2 o'u! u 8anului o"u'2 "ea #ai #a e 'a te +in !u' a/aţa ţ2 ii. Din a"ea!t2 'e !'e"ti.Pent u a a!i1u a !e .it a"e!teia3 tu i!#ul u al 'oate /i +e/init "a o /o #2 'a ti"ula 2 +e tu i!#3 8a7at2 'e o anu#it2 :a t2= +e a ' i#i tu i!tul 4i a unui "o#'o ta#ent +i/e it +e "el ' a"ti"at 6n #o+ o8i4nuit 6n "a+ ul alto ti'u i +e tu i!#. !'o a+i"e 4i ete o1ene3 ele a.tu i!# +e a. e"ent3 ' eo"u'2 ile +e a +e/ini tu i!#ul u al !unt elati.i"ii3 a"e!tea "u' in+ ' o1 a#e +e a1 e#ent . ?un"ţia !a +e 8a72 5 ' o+u"ţia ali#enta 2 5 in/luenţea72 6n"2 6nt 5o #2!u 2 +ete #inant23 "alitatea .ieţii 6n #e+iu u al..e4te 'a"Detele +e !e .e!te +e/ini ea 4i "onţinutul "on"e'tului +e tu i!# u al3 'ot /i !e!i7ate #ai #ulte a""e'ţii3 +int e "a e #ai i#'o tante !untE  Acc $ţiun a $1i?o+o5ic0: 'ot i.

iaţ2 t a+iţional3 "a e !2 6i " ee7e t e'tat !enti#entul a'a tenenţei 4i 6n 2+2"in2 ii "lu8u ilo +e . Tu i!#ul u al e!te +e/init "a /iin+ /o #a +e tu i!# "a e !e #ani/e!t2 6n !'aţiul "a a"te i!ti"ile /i7i"o51eo1 a/i"e 4i +e#o1 a/i"e ale a"e!tuia.  Acc $ţiun a 1ocio+o5ic0 "on"e'e tu i!#ul u al3 "a 'e o a"ti.it +o inţei !ale +e a +e!"o'e i un #o+ +e .accentul se pune asupra contactelor umaneE. Nu e!te #ai 'uţin a+e. >n le12tu 2 "u anali7a ea 1 a+ului +e u alitate3 !5a "on!a" at 6n 1ene al3 anali7a a t ei " ite ii "on!i+e ate +e/inito iiE 1.e+e ea +ete #in2 ii lo !'aţiale3 e!te o ' o8le#2 t a+iţional2 a8o +at2 inten!3 +e #ulţi ani3 +e nu#e o4i 1eo1 a/i3 e"ono#i4ti3 !o"iolo1i3 !'e"iali4ti 6n a#enaAa ea te ito iului.2 4i elaţionea72 tu i!#ul u al "u eBi!tenţa !'aţiului u al "o e!'un72to . Dete #ina ea 1 a+elo +e u 8ani7a e 4i u ali7a e 6n .iaţ2 "oti+ian23 6n "a e tu i!tul +e!"o'e 2 ţ2 anul3 /ol"lo ul u al3 !2 82to ile t a+iţionale 5 +e a"eea !e ' e!u'une in!e ţia tu i!tului 6n !o"ietatea u al23 'ot i..ate 6n a"eea4i #anie 2 4i 6n "a+ ul !atelo 6n "a e t e8uie !2 2#$n2 un ' o+u! al !o"iet2ţii u aleG a#enaAa ea !'aţiului3 i#'le#enta ea e"Di'a#entului +e e" ee e t e8uie eali7ate +e "2t e "o#unitatea u al2 6n!24i3 !in1u a 6n #2!u 2 !2 " ee7e o at#o!/e 2 li'!it2 +e a ti/i"ialitate3 6n "a e tu i!tul 'oate +e!"o'e i un #o+ +e .iaţ2 autenti" 4i ine+it. +ialo1ului3 !"Di#8ului +e i#' e!ii. u al3 in+i/e ent "a e !unt 1() .i"ultu 2G 3. +en!itatea 'o'ulaţiei 4i "a a"te i!ti"ile 1o!'o+2 iilo G &.'u itatea ae ului3 natu aleţea 4i "alitatea 'ei!aAului3 . >n 'o/i+a !i#'lit2ţii !ale3 a"ea!t2 +e/iniţie at a1e +u'2 !ine ' o8le#e e+uta8ile3 e7ultate +in ne"e!itatea +e/ini ii u alit2ţii 4i a +eli#it2 ii !ale !'aţiale.  Acc $ţiun a 5 o5rafic0: a'a ent3 e!te #ai 'uţin e!t i"ti. utili7a ea !olului 4i a'o tu ile +int e a1 i"ultu 2 4i !il.a"anţ2 !au a alto unit2ţi +e ' i#i e3 "a e /un"ţionea72 6n !taţiunile 8alnea e #o+e ne.2 at "2 a"e!t ti' +e elaţii 'oate /i "ulti. !t u"tu ile !o"iale t a+iţionale 4i a!'e"te ale i+entit2ţii "o#unita e 4i +e 'at i#oniu.itate "a e !e ' a"ti"2 6n inti#itatea !o"iet2ţilo u ale3 6nţele!e "a !'aţii +e .

A"ea!ta "o e!'un+e at$t !'aţiilo +e !taţiune.at 4i alţi te #eni "u# a /i turism 1erde 4i agroturism.i ea #e!ei 4i 'ent u alte a"ti.itate tu i!ti"2 +e!tinat2 !2 a+u"2 /e #ie ilo a1 i"ole . >n ' i#ul "a73 ' o+u!ul t e8uie !2 e/le"te t 2!2tu ile "a a"te i!ti"e ale 1o!'o+2 iei ţ2 2ne4ti .23 !e +e ulea72 "u ' e+ile"ţie 6n a iile #ai inten! ant o'i7ate ' in inte #e+iul a"ti.it2ţii3 a1 otu i!#ul e' e7int2 totalitatea !e .it2ţi "o#'le#enta e3 +e'en+ente +i e"t +e !'e"i/i"ul e"ono#i" al /e #ei3 ' e"u# a"ti.at 'ent u ' i#i ea oa!'eţilo 3 a!i1u a ea !e . 11( .it2ţilo 'o#i"ole3 #iBte et".' o+u!e ' o' ii3 !'e"ialit2ţi e1ionale3 ani#ale #i"i 4i 'ent u t a"ţiune3 "onta"t 'e !onal "u 1a7+a3 at#o!/e a ti'i"2 1o!'o+2 iei ţ2 2ne4ti<.enite +in a"ti.ele a 2tate #ai !u! eB'li"2 4i /a'tul "2 'ent u +e!e#na ea noţiunii +e tu i!# u al !e utili7ea72 uneo i 6n #o+ nea+e".Moti.i"iilo o/e ite 6n "a+ ul unei /e #e !au unei 'en!iuni a1 otu i!ti"e . Din 'un"t +e ."e ealie e3 7ooteDni"e3 . A1 otu i!#ul3 'e #ite . e!t $n! +int e "o#'onentele tu i!#ului u al.enţa !'aţiilo u ale !ituate "$t #ai +e'a te +e o a4e 4i "a e 'ot /a"ilita u ale ' o' iu 5 7i!e3 ' e"u# 4i a iilo #ai 'uţin a""e!ul 6nt 5un #e+iu natu al autenti" !au "$t #ai 'uţin a/e"tat +e inte .itate a1 i"ol23 "a e 2#$ne o i"u# ' in"i'ala lo !u !2 +e . *groturismul.enţii ant o'i"e. O/e ta a1 otu i!#ului :Va"anţ2 6n 1o!'o+2 ia ţ2 2nea!"2= !e +eo!e8e4te +e "ea a tu i!#ului u al. P in u #a e3 .alo i/i"a ea +i!'oni8ilit2ţilo +e "a7a e ale 1o!'o+2 iei ţ2 2ne4ti3 ' e12tit2 4i a#enaAat2 a+e".alo i/i"a ea la #aBi#u# a e!u !elo ' o' ii ale 1o!'o+2 iei ' o.i"iilo 'ent u !e .<. EB' e!ia turism 1erde !e e/e 2 "u ' e+ile"ţie la ele#entele e' e7entati. +i#'ot i.iti"ole3 'o'ulate +in e1iunile #ontane "a e nu au /o!t in"lu!e 6n 7ona +e in/luenţ2 a tu i!#ului "o#'le#enta e3 ' in ."a7a e3 #a!a +in ' o+u!e ' o' ii3 a1 e#ent<.e ale 'ei!aAului 6n "a+ ul "2 uia "o#'onenţii natu ali +eţin un lo" ' in"i'al 4i 6n "on!e"inţ2 i#'li"2 / e".it2ţi +e a1 e#ent3 iniţie e 6n anu#ite 6n+eletni"i i t a+iţionale3 e"Ditaţie3 'e!"uit3 "u e te a'euti"e et". Te #enul a e +e"i o !/e 2 +e "u' in+e e #ai e!t $n!2 4i +e!e#nea72 un nu#2 elati.enitu i a1 otu i!#ul e!te o a"ti.enitu i.e+e e al !t u"tu ii a"ti.

e !au /o #e +e "on+iţiona e ale a"ti.(((  "on"ent a e +e 'o'ulaţie 111 . 0'e"i/i"ul u al3 e!te !u8liniat 6n ' i#ul $n+3 ' in +o inţa tu i4tilo +e a "unoa4te t a+iţiile u ale3 "ultu a 4i natu a3 +e a54i 'et e"e . Pent u +e"la a ea t 2!2tu ilo +e 8a72 ale tu i!#ului u al3 'ute# a. A!t/el 6n o a4ul Vat a Do nei !e 'oate .it2ţi nu#e oa!e 6n eBte io ul .e+e e nu#2 ul #a e +e 'en!iuni tu i!ti"e 4i a1 otu i!ti"e .it2ţi nu#e oa!e 6n inte io ul .+e eBe#'luE .a"anţ23 6n "a!e 'a ti"ula e3 6n"Di iate3 6n 'en!iuni tu i!ti"e et".a"anţe 6n 1o!'o+2 ii "a e 4i5au 'ie +ut /un"ţia +e 8a723 !eAu u i 6n !'aţiu u al.et ei  "on"ent a e +e 'o'ulaţie 'e!te 1(.it2ţii tu i!ti"e.o !2 ' a"ti"e !'o tul3 + u#eţii !au alte a"ti.O/e ta tu i!#ului u al +e/ine4te toate o/e tele +in #e+iu u al "a e nu !unt le1ate "u ne"e!itate +e 1o!'o+2 ia ţ2 2nea!"2 .et ei i+i"at2 a !u' a/eţelo "a!e +e .e7i ta8el<. Turismul ur)an  'on+e e e+u!2 a !u' a/eţelo Turismul rural  'on+e e ne"on!t uite !u8 1(..$n+ 6n .ea 6n .((( lo"uito i  +en!itate e+u!2 a 'o'ulaţiei  6#' eAu i#i :natu ale=  a"ti.<3 at i8utul +e/inito iu /iin+ lo"ali7a ea 6n ne"on!t uite +e lo"uito i  +en!itate i+i"at2 a 'o'ulaţiei  6#' eAu i#i o"u'ate +e "on!t u"ţii  a"ti. Tu i!#ul u al3 !e li#itea72 la a iile u ale3 '2t un7$n+ a+e!ea 4i 6n "ele u 8ane.it2ţi.o 8i +e ' a"ti"a ea tu i!#ului u al a.a"anţe 6nt 5un #e+iu u al3 autenti"3 un+e ei "aut2 lini4tea3 ae ul "u at 4i . A""e!ul la ' o+u!ele lo"ale !au e1ionale3 "a e !u!ţin +e /a't 'en!iunea3 nu e' e7int2 o8ie"ti.e+e e anali7a "o#'a ati.2 a "a a"te i!ti"ilo "a e 6l +eta4ea72 +e tu i!#ul u 8an !au +e !taţiune. >n Ba7inul Do nelo !e ' a"ti"2 "u ' e"2+e e tu i!#ul u al +a 4i u 8an3 +a"2 ne e/e i# la !taţiunea Vat a Do nei.

oa elo +e a'2 #ine al2 +in Ba7inul Do nelo 4i3 nu 6n ulti#ul $n+3 +e eBi!tenţa nu#e oa!elo o8ie"ti.it2ţi tu i!ti"e autono#e  e4e+inta +e'a te +e lo"ul +e #un"a  in/luenţa !e7onie 2 #o+e!t2  .ina3 /iin+ "on"ent at2 6n Au ul 7onelo Vat a Do nei3 C$#'ulun1 Mol+o.i7itato i 'uţin nu#e o4i  elaţii 'e !onale "u .olta e ' o1 e!i.e tu i!ti"e +e /a"tu 2 eli1ioa!2.a  !u!"it2 6n inte e! 1ene al  in/ a!t u"tu a e+u!2  "l2+i i #i"i +e i#'o tanţ2 lo"al2  a8!enţa "l2+i ilo +e i#'o tanţ2 naţional2  a"ti.i7itato ii  1e!tiune a#atoa e  at#o!/e 2 lo"al2  nu#e oa!e "on!t u"ţii t a+iţionale  atitu+ine +e "on!e .i7itato ii  1e!tiune ' o/e!ioni!t2  at#o!/e 2 "o!#o'olit2  "on!t u"ţii #o+e ne  atitu+ine +e +e7. Un ele#ent "Deie e!te o!'italitatea oa#enilo 3 a"ea!t2 t 2!2tu 2 /iin+ +e/inito ie 'ent u 8u"o.alo i "ultu al 5 i!to i"e3 a t2 'o'ula 23 etno1 a/ie3 /ol"lo 3 t a+iţii3 . Tu i!#ul u al 6n Au+eţul 0u"ea.e"inate #$n2!ti ilo .i7itato i nu#e o4i  elaţii anoni#e "u . in/ a!t u"tu 2 +en!2  "l2+i i 4i in!tituţii i#'o tante  6nt e' in+e i +e i#'o tanţ2 naţional2  6nt e' in+e i +e i#'o tanţ2 lo"al2  a"ti.ene!"3 Putna3 Cu a Ju#o ului 4i 6n 1ene al 6n lo"alit2ţile 6n.a 8ene/i"ia72 +e "alitatea +eo!e8it2 a 'ei!aAului natu al3 a ae ului 4i a a'elo 3 +a #ai ale! +e eBi!tenţa i7. E1oluţia turismului rural Tu i!#ul u al +eţine o 'on+e e "on!i+e a8il2 6n Bu"o.D.a e  !u!"it2 6n inte e! +oa 'ent u anu#ite "ate1o ii +e 'e !oane D.e!ti1ii i!to i"e 56n "a+ ul natu al 11& . Te ito iul Ba7inului Do nelo ' e7int2 o #a e .ineni.it2ţi ^ e4e+inţa a' oa'e +e lo"ul +e #un"2  in/luenţa !e7onie 2 inten!2  .a ietate +e .it2ţi tu i!ti"e +e!tinate /inanţ2 ii alto a"ti.it2ţi a1 i"ole3 /o e!tie e3 'a!to ale  a"ti.'.

1))5< "e 64i ' o'une a"o +a ea a1 otu i!#ului o#$ne!" la !i!te#ul inte naţional +e tu i!# 4i A!o"iaţia Naţional2 'ent u Tu i!#ul Ru al E"olo1i" 4i Cultu al +in Ro#$nia 5 ANTREC . A"ea!t2 'e "e'ţie a /o!t 6nlo"uit2 ' in . >n 'lu!3 6n !'e"ial 6n "a7ul 1ene aţiilo tine e3 !5a "ulti.oluţiile 'o7iti. Una +int e a"e!tea e!te ?e+e aţia Ro#$n2 'ent u De7. Iau na4te e +i.in+ "a7a ea tu i4tilo !t 2ini 6n lo"uinţe 'a ti"ula e.Toate a"e!tea !unt . >n/iinţat2 6n ianua ie 1))53 ANTREC ?iliala Bu"o.ina3 "u !e+iul la Vat a 5 Do nei3 !e o"u'2 +e unit2ţi tu i!ti"e +e ' o/il .a #onio! 6#8inat "u un /on+ 'ei!a1i!ti"3 'ito e!".51))*3 #e#8 2 a ?e+e aţiei Eu o'ene +e Tu i!# Ru al Eu o1ite!<. >n"e'$n+ "u anul 1))(3 inte e!ul 'ent u tu i!#ul u al ena4te. /iliale te ito iale.alenţe ale tu i!#ului u al o#$ne!" 6n #o+ !'e"ial. a uno te7e +e 'oliti"2 e"ono#i"2 ' e"u# ne"e!itatea e+u"e ii 'on+e ii 'o'ulaţiei u ale3 a'olo1i" a1 i"ultu ii inten!i.e+ea inte +i"ţii ' i. Tu i!#ul u al 6n ţa a noa!t 2 !e ' a"ti"2 +intot+eauna3 +a !'ontan3 !'o a+i"3 6nt$#'l2to 4i #ai ale! neo 1ani7atG /o #a !a +e #ate iali7a e o e' e7int23 6n"e'$n+ "u anii 1)&( 5 1)3(3 "a7a ea la "et2ţeni a . ' in ' o#o.a ea3 o 1ani7a ea 4i +e7.ele ' o'u!e3 +o e!" a/i #a ea 4i +e7.e au /o!t +in '2"ate3 +e !"u t2 +u at23 ele /iin+ !to'ate +e e!t i"ţiile i#'u!e tu i4tilo !t 2ini3 6n !'e"ial "ele "a e +e"u 1eau +in De" etul n .olta ea tu i!#ului 6n 7onele u ale.1))(<3 "a e 64i ' o'une !' iAini ea !u8 toate /o #ele a lo"uito ilo +in 7ona #ontan23 in"lu!i. &&5 +in 1)%*3 "a e ' e. ANTREC a e 1.e3 ' o#o.ina "u' in+e un nu#2 +e &3 +e #e#8 i3 /e #e a1 otu i!ti"e a" e+itate3 +in "a e 1* !unt !ituate 6n "o#una Do na A ini3 Au+eţul 0u"ea. Cu 6n"e'e e +e la 1./i #e 4i 'en!iuni a1 otu i!ti"e<3 at a1e ea "lientelei inte ne 4i +in !t 2in2tate. ?iliala Bu"o.la Pana"i3 Cio"2ne4ti3 113 .olta e Montan2 . iulie 1)%33 ' in o +inul Mini!te ului Tu i!#ului nu#2 ul %**L1)%3 !e +e"la au3 eB'e i#ental3 !ate +e inte e! tu i!ti" +enu#ite :!ate tu i!ti"e=.olta ea Tu i!#ului Montan :Fa a Do nelo =3 #e#8 2 a ANTREC3 ia 3 unit2ţi .a3 1 u'ate la $n+ul lo 6n ?un+aţii 'ent u De7.a ea u 8ani7a ii 4i a #o+ului +e .i7itato ilo o"a7ionali ai unei a4e72 i u ale.iaţ2 +in "a+ ul unui o a43 teo ia o#o1eni72 ii !o"iale.olta ea a1 otu i!#ului. E.eDi"ula ea o8!e!i. U #ea72 a'oi A1enţia Ro#$n2 'ent u A1 otu i!# .at in+i e"t un !enti#ent +e +i!' et 4i +e !u'e io itate /aţ2 +e #e+iul u al.e !e a!o"iaţii 4i o 1ani!#e "a e3 ' in o8ie"ti.

Ban"a Mon+ial23 6n ' e7ent3 !u!ţine /inan"ia a"ea!t2 in!tituţie 'e o 'e ioa+2 +e 3 ani 6n .ina./otoZ<3 #ana1e#ent +e.Cent u +e ?o #a e 4i Ino. De la #a1a7inul 'e "a e5l +eţine3 #e#8 ii /e+e aţiei 'ot "u#'2 a la un ' eţ e+u! #ate iale 'ent u "on!t u"ţii./oto<.Ce #ania<. Din &((( CE?IDEC a /o!t auto i7at2 +e Mini!te ul E+u"aţiei Naţionale 4i a 11* . O alt2 a!o"iaţie "a e +e!/24oa 2 a"ti.i"ultu 2 4i 6n"onAu 2to 3 in/o #ati"23 'lani/i"a ea a/a"e ilo 3 a1 otu i!#.<3 a!i1u $n+ a!t/el ţ2 anilo o 'iaţ2 +e +e!/a"e e 'e 'lan lo"al +a 4i 'e 'lan eu o'ean . 4i 7onei #ontane 6n +o#eniiE a1 i"ultu 23 7ooteDnie3 "on!t u"ţii #e+iului in+u!t ia u ale 4i a Dite"tu 2 'ei!a1i!ti"23 !il. CE?IDEC e!te o in!tituţie +e ti' 'o!t 5 uni. CE?IDEC e!te o in!tituţie 'u8li"2 !'e"iali7at2 'ent u ' o8le#ele !'e"i/i"e +e a1 i"ultu 2 4i +e +e7.e e +in l$n23 ou2 6n"on+eiate et".olta e 6n Ca 'aţi< ."o. Cei 1* le"to i3 eB'e ţi @ "on!ultanţi3 "a e a"ţionea72 6n "a+ ul a"e!tei in!tituţii3 !unt !'e"iali7aţi 'e !'e"i/i"ul u #2toa ele Do ti"ultu 23 ali#enta 23 ' oteAa ea !o"iolo1ie u al23 .e !ita 2.enit ' in le1e #e#8 u Eu o#ontana. A"ea!t2 /e+e aţie e!te o o 1ani7aţie non5 ' o/it. .olt2 ii Ru ale.Nea1 a Ha ului< !unt 6n "u ! +e o8ţine e a "e ti/i"atului +e "la!i/i"a e 4i a+e a e la a!o"iaţie.$n7a e unele ' o+u!e +e a ti7anat "on/e"ţionate +e ţ2 2n"ile +in 7on2 . Tot la Vat a Do nei 64i a e !e+iu in!tituţia CE?IDEC .itatea 6n 7ona Vat a Do nei3 in"lu7$n+ lo"alitatea Vat a Do nei 4i 1( "o#une a' o'iate 5 Do na Can+ enilo 3 Do na A ini3 B o4teni3 C u"ea3 Ia"o8eni3 Poiana 0ta#'ei3 Ha u Do nei3 C$ li8a8a3 Pana"i3 Co4na 5 e!te ?e+e aţia A1 i"ulto ilo +e Munte 5 Do na A1 otu i!#3 #e#8 2 a ANTREC 5 ?iliala Bu"o.oa e +in l$n23 'ulo.e+e ea in!t ui ii a %5( a1 i"ulto i +in 7ona #ontan2.olta e u al2 #ontan2 !u8 "oo +ona ea Mini!te ului A1 i"ultu ii P2+u ilo 4i De7.aţie 'ent u De7. Tot a"e!t #a1a7in 'une 6n .N2!ta!e Ca #en3 &((*<.

olta ea tu i!#ului 6n "o#unele +o nene A 1e!t u3 Do na A ini 4i Do na Can+ enilo .De7.a ia8il2 +e ti#' .diu+ rura+: !'aţiile u ale +e "a7a e 'ot /i "on!t uite +in i#o8ile t a+iţionale !au a'a ta#ente in+e'en+ente3 #o8ilate3 !ituate 6n 1o!'o+2 ia ' o' ieta ului3 6n ' oBi#itatea a"e!teia !au a !atului e!'e"ti.anual3 !e7onie 3 115 . >n "a+ ul a"e!to ' eo"u'2 i3 64i au #oti. Ele 'ot "on!ta 6n e4e+inţe !e"un+a e !au 6n +e'en+inţe ale 1o!'o+2 iei u ale a#enaAate "o e!'un72to .olta ea e"ono#i"2 "o#'leB23 in"lu!i.i7ea72 6n ' in"i'al te #ina ea in.e+e e !t u"tu al3 ' o+u!ul a1 otu i!ti" in"lu+e o #a e +i. >n"Di iate 'e +u at2 .e !it2ţii 8iolo1i"e 4i a !i!te#elo +e !u'o t ale .e!tiţiilo 6n"e'ute 6n !"o' a1 otu i!ti"3 eali7a ea uno +ot2 i i1ieni"o5!anita e !'e"i/i"e 1 a+ului +e "i. +e7.elul naţional !au 7onal 4i a !ti#ula ' a"ti"a ea +u a8il2 a a1 otu i!#ului. Ca/ar a .it2ţile !'o ti.alo i/i"a ea e/i"ient2 a 'otenţialului e"ono#i" la ni.D. D.e 'ent u .aţia lu" 2 i 4tiinţi/i"e3 "2 ţi3 e.ine tot #ai a"tual23 6n "onteBtul inte1 2 ii 7onelo #ontane +in ţa a noa!t 2 6n Uniunea Eu o'ean23 /iin+ +in &((& 6n "ent ul atenţiei Pa la#entului Eu o'ei.a 8ene/i"ia72 +e un ' o1 a# 1ene o! +e +e7.n . 0u#ele alo"ate .olta ea 7onelo u ale3 +in "a e 5 ' oie"te 'ent u +e7.olta ea tu i!ti"2 a 7onelo u ale nu 'oate ie4i +in li#itele a"e!tui "on"e't3 "a e ' e!u'une #ana1e#entul tutu o e!u !elo 3 6nt 5un a!e#enea #o+3 6n"at !2 !e 'oat2 !ati!/a"e e"ono#i"3 !o"ial 4i e!teti" ne. P o8le#ati"a +e.ili7aţie #ontan23 !'o i ea "on/o tului 4i !'aţiilo +e "a7a e a tu i4tilo '$n2 la "el 'uţin +ou2 #a 1a ete.olta e a tu i!#ului u al3 "u !' iAin PJARE3 "u' in7$n+ un nu#2 +e 15 ' oie"te 'ent u +e7.$n+ #eni ea +e a ela8o a alte nati.oile3 6n 'a alel "u #enţine ea inte1 it2ţii "ultu ale3 a ' o"e!elo e!enţiale e"olo1i"e3 a +i.e !itate +e "o#'onenţi +e 8a72 ..ieţii."a7a e3 D an23 t an!'o t<3 ' e"u# 4i auBilia i ' i#i ea3 +e!"o'e i ea #utual23 a1 e#entul3 a"ti." Structura produsului agroturistic Din 'un"t +e .i!te ale !'e"iali4tilo 6n a"e!t +o#eniu3 a. Ru+eţul 0u"ea.e<.

• Pensiuni turistice B !unt !t u"tu i tu i!ti"e "u o "a'a"itate +e "a7a e +e '$n2 la &( +e "a#e e3 /un"ţion$n+ 6n lo"uinţele "et2ţenilo !au 6n "l2+i i in+e'en+ente "a e a!i1u 2 6n !'aţii !'e"ial a#enaAate3 "a7a ea tu i4tilo 4i "on+iţii +e ' e12ti e 4i !e . 11. Va!te ele#ente 'ot a+u"e !2tenilo un a'o t "o#'le#enta la .alo i/i"a ea ' o+u!elo 1o!'o+2 iei.$n+ 1a anţia unei 127+ui i e7ona8ile3 la ' etu i #o+e ate. +e 'et e"e e a !eAu ului. A.!2't2#$nal !au +oa 'ent u !/$ 4itul +e !a'ta#ana<3 e4e+inţele u ale 'ot "on!titui un #iAlo" at a"ti.3)M< a'a ţin 'en!iunilo +in Vat a Do nei.i e a #e!ei.enitu ile lo 3 ' o.e+e e Au i+i"3 !unt ate!tate +ou2 /o #e +e !t u"tu i tu i!ti"e3 +i!tin!e in+e'en+ent +e #o+ul 6n "a e !unt +i!'u!e !'aţiile +e "a7a e3 +i/e enţiate +oa +u'2 "a'a"itatea +e "a7a e 4i a'o tul 1o!'o+2 iei 6n a!i1u a ea !e .a unei #ai 8une "unoa4te i 4i 6nţele1e i e"i' o"e. Ca'a"itatea +e "a7a e 6n Ba7inul Do nelo 6n "a+ ul 'en!iunilo tu i!ti"e 4i !e .t a+iţional 4i ti'i" lo"ului< "$t 4i +e "alitatea ' i#i ii o/e ite +e "2t e ' o' ieta i 4i +e "2t e #e#8 ii "o#unit2ţii3 6n 1ene al. A!t/el3 +e a#8ele '2 ţi !e "ontu ea72 'e !'e"ti. C a+ul +e inte1 a e 6n #e+iul u al +e'in+e at$t +e "alitatea !'aţiului o/e it 'ent u lo"aţie . &3 ' e"u# 4i 6n "a+ ul ta8elului "e /a"e o8ie"tul aneBei 1. La $n+ul lo 3 tu i4tii au 'o!i8ilitatea 'et e"e ii uno .a"anţe elaBante3 a. • Pensiuni agroturistice B !unt 'en!iunile tu i!ti"e "a e a!i1u 2 o 'a te +in ali#entaţia tu i4tilo "u ' o+u!e ' oa!'ete3 +in ' o+u"ţie ' o' ie. Din 'un"t +e .$n+ 6n . Ca7a ea 6n in"inta 1o!'o+2 iilo u ale e' e7int2 'a ti"ula itatea +e a /i inte1 ate3 +in 'un"t +e . *-5 lo"u i +e "a7a e3 +in "a e 1)( lo"u i .i e a #e!ei. Calit2ţile #e+iului a#8iant3 "alit2ţile i#o8ilului 4i +ot2 ile !ale in/luenţea72 6n #o+ +e"i!i.e+e e !o"io5e"ono#i" 4i "ultu al3 6n #e+iul !2te!".i"iilo +e !e .e+e e +atele !tati!ti"e 'e &((&3 'ute# !'une "2 6n Ba7inul Do nelo eBi!t2 o "a'a"itate +e "a7a e la 'en!iuni +e a' oBi#ati. . lun1i#ea +u atei +e lo"aţieG elaţia in+e'en+ent2 !au +e i7ola e a !'aţiului +e 6n"Di iat3 eBi!tenţa unei 1 2+ini3 ' oBi#itatea unui lo" +e 8aie3 eBi!tenţa unei "a'a"it2ţi #ini#ale +e "a7a e !unt ' in"i'alele " ite ii "a e 'ot a!i1u a eu4ita.i"iile 'e "a e le o/e 2 a"e!tea !unt ' e7entate 6n /i1.enit +in 6n"Di ie ea !'aţiului "$t 4i +in .

>n 'e ioa+a 1))% 5 &(((3 6n Ba7inul Do nelo 3 'e ' i#ele lo"u i3 6n ' i. locuri %aru Dornei Ra'o tat la anul &(((3 "$n+ "a'a"itatea 'en!iunilo u 8ane e a +e %. Ce#ene3 &((&<.Capacitatea de ca-are a pensiunilor din !a-inul 3ornelor Vatra Dornei Chiril Ciocăneşti Dorna Arini DornaCan reni !acobeni "anaci "oiana #tampei $rtoaia nr. A"ea!t2 +u8la e a lo"u ilo +e "a7a e 'oate /i +ato at2 6#8un2t2ţi ii !t2 ii #ate iale a lo"uinţelo +a 4i a!o"iaţiilo "e !u!ţin +e7.CD.alo i/i"2 ' o+u!ele la"tate 4i "a nea +in ' o+u"ţie ' o' ie . >n toate . 11% .olta ea tu i!#ului u al 4i "a e 'un la +i!'o7iţie ' o1 a#e +e in!t ui e a a1 i"ulto ilo 4i a ' a"ti"anţilo unui a!t/el +e tu i!#.inţa lo"u ilo +e "a7a e 4i a nu#2 ului +e tu i4ti !e !ituau lo"alit2ţile Do na A ini3 Cio"2ne4ti 5 Ia"o8eni ta8elul &<3 un+e !e ' a"ti"2 a1 otu i!#ul 6n !i!te#ul 1o!'o+2 iilo "u 'en!iune "o#'let23 !ate +e .a"anţa !au !i!te# #o8il itine a .enitu ile 6n"a!ate3 !e o8ţine ' o/it +in "a e !e 'ot eBtin+e 'en!iunile a1 otu i!ti"e .#i" o/e #a /a#ilial2< 4i3 ' in .a iantele3 !e .+e lo"u i3 'ute# a/i #a "2 6n &((& !5a 6n e1i!t at o " e4te e +e +ou2 o i #ai #a e. Pe l$n12 o/e ta +e "a7a e3 'en!iunile tu i!ti"e 4i a1 otu i!ti"e o/e 2 tu i4tilo "a7aţi una !au #ai #ulte #e!e3 +u'2 "e e ea tu i4tilo .

&((&< 0'e"i/i"a e Total Do na A ini Do na Can+ eni Ia"o8eni Poiana 0ta#'ei Ha u Do nei Sursa 3irecţia Fudeţeană de Statistică Sucea1a Pe l$n12 o/e ta +e "a7a e3 'en!iunile tu i!ti"e 4i a1 otu i!ti"e o/e 2 tu i4tilo "a7aţi una !au #ai #ulte #e!e3 6n /un"ţie +e "e e ea tu i4tilo .una !au #ai #ulte #e!e #a i3 !"aune ta'iţate et". Lo"u i 1)) 153 1* &3 5 * Total tu i4ti "a7aţi &(&* 13() @ . E!te ' e/e a8il "a #ate ia utili7at2 la ' e'a a ea #$n"2 u ilo !2 ' o.Ta8el &.in23 6n "ea #ai #a e 'a te3 +in ' o' ia 1o!'o+2 ie3 'ut$n+ /i "o#'letat23 la ne.) 1&. S r9ir a . 0ituaţia unit2ţilo +e "a7a e tu i!ti"2 4i a nu#2 ului +e tu i4ti +in lo"alit2ţile "e "etate 6n 7ona Ba7inului Do nelo .entual 6n alte !'aţii . & 5 1 1 N .%& 1& 31 +in "a e E +in ţa 2 1)..1 i !e a!i1u 23 6n 1ene al3 6n !u/ a1e ie !au e.at !oli"it2 ilo .te a!e !'e"ial a#enaAate< !au "Dia 6n ae li8e .i ii ' o+u!elo "on/o # no #elo "on!a" ate. @ .oie3 "u !' iAinul /u ni7o ilo lo"ali.i"iu t e8uie !2 /ie a+e"..& 1& &) 11- .< 4i +e!i1u 3 t e8uie a"o +at2 atenţie a anA2 ii #e!ei 4i !e . Unit2ţi total &5 1. Mo8ilie ul +e!tinat a"e!tui !e . >n a#8ele "a7u i3 e!te i#'o tant "a tu i!tul !2 ai82 "e titu+inea "2 ' o+u!ele o/e ite !unt autenti"e3 6n !en!ul o8ţine ii lo ' in ' o"e+ee !'e"i/i"e a1 i"ultu ii e"olo1i"e 4i ' e!u'un$n+ "2 ' e'a a ea !5a e/e"tuat +u'2 eţete "a e eB"lu+ ' o"e!a ea +e ti' in+u!t ial.

A!i1u a ea uno #eniu i +i. >n /elul a"e!ta3 tu i!tul 64i .n .a V+e!"o'e iV.in !au ţui"23 /iin+ 6#8 2"aţi 6n "o!tu#e t a+iţionale.a"anţ2 !e eali7ea72 "u eBte io ul "l2+i ii 4i 6#' eAu i#ile !ale. Du'2 /o #ulele int o+u"ti.a a' e"ia 'o7iti. D 1co$ rir a -utua+0 e!te un atu al tu i!#ului u al.3 a4te't$n+ '$n2 a"ea!ta o .a " ea o i#' e!ie /oa te 8un2 +e la 6n"e'ut.itate "o#'le#enta 2 "elei +e "a7a e 4i a e a. Ca7+a nu t e8uie !2 ' i#ea!"2 "lientul 6n #o+ 'a!i. /a'tul "2 6n #o#entul !o!i ii !ale e!te 6nt$#'inat +e 1a7+2.diu+ rura+: ' i#ul "onta"t al tu i!tului "u lo"ul ale! 'ent u .e +e ' e7enta e 4i +e 8un5!o!it3 1a7+a .ea "a e/e"t ti#o a ea oa!'eţilo 3 t e8uie i7olate.o a8il2G ani#alele !u!"e'ti8ile +e +ete io a ea autotu i!#elo !au "a e 'ot a.e !e3 t a+iţionale3 tot ti#'ul anului3 i#'une ' e.a o/e i tu i4tilo #i"i !u.ine 6n #o+ !'ontan 4i natu al 'e +i.it2ţilo tu i!ti"e3 "ont i8uie la /i+eli7a ea "lientelei.i e la "ont olul !t2 ii +e !2n2tate a ani#alelo !a" i/i"ate3 a te #enilo +e 1a anţie 'ent u "on!u#ul ' o+u!elo ali#enta e 4i a no #elo +e i1ien2 ne"e!a e 6n "a+ ul ' o"e!elo +e ' e'a a e a a"e!to a.e +e / u"te3 le1u#e3 !e#i' e'a ate +in "a ne3 82utu i t a+iţionale<. Un "lient 'otenţial !au anunţat .i ea #e!ei "on!tituie o a"ti.e !e "analeE "o#uni"a e3 "unoa4te e e"i' o"23 "unoa4te e.a ' e7enta "on+iţiile +e "a7a e 4i 6#' eAu i#ile 4i .eni u i ' e"u#E ne"e!a ul #ini# 'ent u "u!ut3 #ini5!2'unu i3 7ia ul lo"al3 "$te.a / u"te 4i le1u#e3 et". >n 7ona Do nelo 3 !e o8i4nuie4te "a tu i4tii !t 2ini !2 /ie 6nt$#'inaţi +e 1a7+e3 6n #o+ t a+iţional3 "u '$ine 4i un 'aDa +e . e#e ne/a. A!t/el3 !e .iaţ2. Atenţie +eo!e8it2 t e8uie a"o +at2 e!'e"t2 ii e1ula#entelo 1ene ale "u ' i. P in u #a e3 "2ile +e a""e! t e8uie +e1aAate3 6n1 iAite3 "u 2ţate3 !ta8ili7ate 6n "a7 +e . Unul +int e !"o'u ile tu i!#ului 6n #e+iul u al e!te !"Di#8ul "ultu al 4i !o"ial 6nt e o 24eni 4i ţ2 ani !au3 6n !en! 4i #ai 1ene al3 6nt e oa#eni "a e nu au a"ela4i #e+iu 4i #o+ +e . &ri-ir a turişti+or .e+e ea uno !to"u i ne"e!a e 6n 'e ioa+ele " iti"e ."on!e . 11) . A"ea!ta e!te o atitu+ine "a e !u .antaAul "23 'e l$n12 enta8ili7a ea !en!i8il2 a a"ti.

ea /o #e o i1inale 4i 'ot /i o 1ani7ate 6n !en!ul !"Di#82 ii V'o!tu iiV tu i4tilo 5 +in !'e"tato i in"itaţi ei !e 'ot t an!/o #a 6n a"to i !au "o#'etito i3 a"ti. Da"2 tu i4tii +o e!" !2 !e i#'li"e +i e"t 6n +i/e itele a"ti.e ti!#ent3 a"e!t /a't nu t e8uie o8!t u"ţionat3 "u "on+iţia "a ei !a nu ' o. Du'a un a!t/el +e !eAu 6n "a e tu i4tii !5au !i#ţit /oa te 8ine 4i !5au ata4at +e 1a7+23 a"e4tia .it2ţile !'o ti.it2ţi 'ent u a54i te!ta Va'titu+inileV +e a1 i"ulto i /ie 4i nu#ai "u !"o' +e +i. Un eBe#'lu a /i /a#ilia Po' +in Vat a Do nei "a e a 127+uit 'at u ani la $n+ o /a#ilie +in Con!tanţa 4i "u "a e "ontinu2 !2 #enţin2 elaţii +e ' ietenie.it2ţi !'e"i/i"e 1o!'o+a iei !au "$#'ului 4i !2 le o/e e 2!'un!u i la 6nt e82 ile le1ate +e a"e!tea. i#'li"aţi 6n a"ti.e3 + a#ati72 ile a+5Do"3 in!'i ate +in .iaţ2 lo"al3 ' in #ulti'li"a ea !oli"it2 ilo eBte ioa e !au ' in t 2i ea uno #o#ente +e eB"e'ţional2 o i1inalitate.e.a 6n "o#un.it2ţile e!'e"ti.Coa8ita ea e!te #o+alitatea "ea #ai a+e". u al u 8an< +in 7ona Do nelo a#inti#E • • • • • • eB"u !ii 6n 6#' eAu i#i al'ini!#3 e!"ala+e eB'lo 2 i 6n lo"u i !2l8ati"e 'li#82 i !au "o8o 2 i "u 8a "a !"Di /on+ !"Di 'e 'i!te "u 1 a+ +e +i/i"ultate e+u! !au #e+iu 1&( .e3 "ultu ale3 a ti7anale3 ani#aţia "o#e "ial23 !'e"ta"olele3 !e ile +i!t a"ti.it2ţile "u "a a"te u al 4i inte #e+ia . A"ti.oa"e ' eAu+i"ii #ate iale.eni "u !i1u anţ2 4i3 "Dia #ai #ult3 .it2ţilo 4i atitu+inilo #ani/e!tate +eli8e at !au !'ontan3 +e "2t e "o#unitatea lo"al23 "a e a e + e't !"o' 6n!" ie ea oa!'eţilo 6n #e+iul +e .o e.at2 'ent u "unoa4te ea e"i' o"2 6n "a e ele#entul e!enţial e!te "o#uni"a ea o al2.iaţa "o#unit2ţii 4i altele3 !unt /a'te #ulti'le 4i "o#'le#enta e ale ani#aţiei tu i!ti"e. Co#'etiţiile +e +i/e ite 1enu i3 !'e"ta"ole3 +e#on!t aţiile +e #2ie!t ie ' o/e!ional2 'ot a. Ca7+a t e8uie !2 'e #it2 oa!'eţilo tu i4ti !2 ' i#ea!"2 +i. A"ea!ta e!te o #o+alitate eB"elent2 +e "unoa4te e e"i' o"2 4i "Dia +e a eali7a "e. Dint e a"ti. Ani-aţia turi1tic0 e!te !u#a a"ti.o 6n"e "a !2 '2!t e7e le12tu a.e !ele a"ti.

• • • • • • • • • • •

'li#82 i "u .eDi"ule "u t a"ţiune ani#al2 "i"li!# "onte#'la ea 'ei!aAelo 3 /oto1 a/ie ea ;.e1etaţia3 /auna< "unoa4te ea 'at i#oniului u al "unoa4te ea "ole"ti.it2ţii !2 82to i u ale 'e!"uit3 .$n2toa e !'o tu i "a e !e ' a"ti"2 6n natu 2 ;o ienta e tu i!ti"23 1i#na!ti"2 ae o8i"23 Ao11in13 et".< nataţie a"ti.it2ţi "u !'e"i/i" 1a!t ono#i" a"ti.it2ţi a ti7anale.

0' e eBe#'lu 'ot /i enu#e ate "on" et "$te.a +in a"ti.it2ţile tu i!ti"eE 5 .i7ita ea uno o8ie"ti.e tu i!ti"e uni"e +in ţa 23 ' e"u#E e7e .aţia natu al2V Tino.ul Ma eV ;,%% Da<3 'o'a!ul tu i!ti" VCa!telul D a"ulaV ;la &( +e 9# +e "ent ul lo"alit2ţii<3 !t$n"ile V1& A'o!toliV3 'a te "o#'onent2 a Pa "ului Naţional C2li#ani3 VD u#ul t2ta ilo V ;"on!t uit 'e " e!tele #unţilo +e Ma ia Te e7a 6n !"o' +e a'2 a e<3 Munţii C2li#an3 "u eB'loata ea !ul/ului3 "a e "on/e 2 "olo it 4i 'ei!aA uni"at3 "2l+2 ile 1la"ia e 4i 1 otele ;C ota Luanei "u !tala"tite 4i !tala1#ite3 C ota Ruinelo <3 Palatul +e Cio"olat23 eB'loata ea tu 8ei 'e o !u' a/aţ2 +e ,( Da3 un+e " e4te 'lanta "a ni.o 2 V oua "e uluiVG t an!'o tul 6n a"e!te 7one !e /a"e "u un #i" o8u7G 5 !e 'ot e/e"tua 4i a"ti.it2ţi "olate ale 'ent u 'et e"e ea .a"anţelo "o'iilo 4i !tu+enţilo 3 a "on"e+iilo 3 "u# a /i e"olta ea / u"telo +e '2+u e3 a "iu'e "ilo 3 a 'lantelo #e+i"inale +in /lo a !'ontan23 .i7ita ea uno !t$ni "u !'e"i/i" lo"al3 +e1u!ta ea +e ' o+u!e !'e"i/i"e3 i#'li"a ea tu i4ti1o 6n #e+iul 'a!to alG o alt2 a"ti.itate /oa te a' e"iat2 +e tu i4ti e!te "o!itul 4i !t $n!ul /$nuluiG 5 $ul Do naG !e 'oate #e 1e la .$n2toa e 6n '2+u ile +in 6#' eAu i#i3 !au la 'e!"uit 'e

1&1

5 5 5 5

!e 'oate a!i!ta 4i 'a ti"i'a la !'e"ta"ole +e +an! /ol"lo i" 8u"o.inean3 la .i7ita ea "a!elo #e4te4u12 e4ti 4i 'a ti"i'a ea la a"ti.it2ţile !'e"i/i"e ale alte o8ie"ti.e tu i!ti"e a+e!ea .i7itate !unt #$n2!ti ile +in Bu"o.ina Poiana 0ta#'ei e!te o 7on2 o'ti#2 'ent u 78o "u 'a a'anta3 a"ti.itate

nunţi t a+iţionale3 la !a 82to i3 ta 1u i3 et"G a"e!to a ;6n"on+eie ea ou2lelo +e 'a4te3 ţe!utul la 278oaie3 !"ul'tu a 6n le#n<G ;Putna3 Mol+o.iţa3 0u"e.iţa3 Vo oneţ3 Ju#o 4i altele<G 6n+ 21it2 +e tu i4tii a#ato i +e !'o tu i eBt e#e3 "u 'le"a e +e 'e #a!i.ul Ou4o ul. Pa ti"i'$n+ la a!t/el +e a"ti.it2ţi 6n ti#'ul !eAu ului3 tu i!tul .a /i u't "u !i1u anţ2 +e ' o8le#ele "oti+iene3 +e tu#ultul o a4ului +e ' o.enienţ2 4i nu .a uita "e "li'e / u#oa!e a 'et e"ut3 "i +i#'ot i.2 .a e.eni. Ca+itat a c?i$a- nt +or "on!tituie 8a7a "alit2ţii ' e!taţiei tu i!ti"e. EB'e ienţa +e#on!t ea72 "2 eBi1enţele a!u' a "alit2ţii e"Di'a#entelo " e!" e1ulat3 "2 u7u a #o al2 a a"e!to a e!te #enţine ea 6n ti#'. MaAo itatea tu i4tilo "on!i+e 2 "2 e!te no #al !2 8ene/i"ie7e 6n .a"anţ2 +e un ni.el +e "on/o t #2"a e"Di.alent3 +a"2 nu net !u'e io "elui 'e "a e 6l 'o!e+2 la +o#i"iliu. Un a+2'o!t !i#'lu3 autenti"3 "oe ent3 6n"Di iat la un ' eţ a+e".at3 'oate !ati!/a"e 'e +e'lin o anu#it2 "lientel2 4i 'oate +e.eni ' o/ita8il. O "a7a e +e "alitate 6n #e+iu u al ne"e!it23 +e ' e/e inţ23 un #o8ilie t a+iţional3 6n a #onie "u liniile a Dite"tu ale ale "a!ei. >n 7onele #ontane3 le#nul e!te ' e/e at 6n a'o t "u #ate ialele #o+e ne.

1&&

;Z/oto< Re!'e"ta ea uno " ite ii "antitati.e nu e!te #ai 'uţin i#'o tant2. !e e"o#an+2 Dint e ele#entele "antitati.e3 "ele ne"e!a e a!i1u 2 ii "on/o tului

/i7i" 4i '!iDi" al tu i!tului. A!t/el3 o "a#e 2 +e oa!'eţi +u8l2 t e8uie !2 ai82 "el 'utin ) #'&3 t e8uie ' e.a7ut2 "u 8aie 4i toalet2 in+i.i+ual2G lenAe ia t e8uie !2 /ie +e "alitate i e' o4a8il23 + a'e iile 4i 'atu ile "on/e"ţionate +in #ate iale e7i!tente3 u4o la.a8ile 4i antiale 1i"e. Ca7+ele t e8uie !2 /ie /oa te eBi1ente "u a!i1u a ea lini4tii. 0i!te#ul +e 6n"2l7i e t e8uie !2 'e #it2 atin1e ea /a"il2 a te#'e atu ii #ini#e +e &( SC3 6n "on+iţiile !e7onie e "ele #ai ne/a.o a8ile. ;Z /oto< Un 4e#ineu !au un "u'to t a+iţional ' e7int2 o at a"ti.itate !'o it23 "u "on+iţia !2 nu a/u#e 4i !2 'oat2 /i a!i1u at le#nul +e /o". T e8uie a.ut2 6n .e+e e 4i 'o!i8ilitatea +e a a!i1u a a""e!ul oa!'eţilo la 8u"at2 ie3 6n li.in13 6nt 5o !al2 +e Ao"u i3 +e ' e/e inţ2 "u 8i8liote"23 ele#ent eBt e# +e i#'o tant 6n 'e ioa+ele "u . e#e ne/a.o a8il2. La +i!'o7iţia tu i4tilo .o /i e"Di'a#ente 'ent u +i.e !e ne"e!it2ţi ;u!"2toa e +e '2 3 a'a ate +e "2l"at Daine3 / i1i+e 4.a.< !au 'ent u elaBa e ; a+io3 tele.i7o 3 "o#8in2 #u7i"al23 et".<. Nu t e8uie i1no ate

1&3

Toto+at23 /a.+.itate !e eali7ea72 un "onta"t +i e"t 6nt e tu i4ti 4i 'o'ulaţia lo"al2 /a"ilit$n+u5!e "unoa4te ea uno "ultu i 4i o'inii +i/e ite. Pe "$t 'o!i8il3 t e8uie a!i1u ate !'aţii 4i utilit2ţi a+e".o i7ea72 !ta8ili ea uno elaţii a#ia8ile 4i '2!t a ea t a+iţiilo lo"ale3 /2"$n+ 'e #anent ' e7ent2 "ultu a 4i !o"ietatea 7onei Do nelo .i+ent /a'tul "2 a"ti.itatea +e a1 otu i!#3 6n a"ea!t2 7on2 e!te 6n"2 la 6n"e'utu iG oa#enii o/e 2 "a 4i !e . Iniţie ea unei a/a"e i 6n a1 otu i!# 6n 7ona Do nelo a i#'ul!ionat oa e"u# 'o'ulaţia lo"al23 "on!tituin+ o a+e.i+enţiate.olt"rii acti.o a8il2 7onei. Efectele sociale ale (e#. 1&* .8alan!oa e3 ni!i'< 6n "on+iţii +e +e'lin2 !e"u itateG la ne.i"iu tu i!ti" at#o!/e a lo"u ilo 3 #ai #ult +e"$t o 6#8ina e a "on/o tului "u t a+iţionalul3 "2"i 6n /inal a1 otu i!#ul a!ta 6n!ea#n2.e+e e a 'otenţialului a1 otu i!ti"3 a 7onei Do nelo . A1 otu i!#ul3 6n a"ea!t2 7on23 e!te o a"ti. ). >nt e1 Au+eţul 0u"ea.oie3 !e 'ot 'une la +i!'o7iţie #in1i3 a"Dete3 8i"i"lete !au "2 ţi 4i Ao"u i +i!t a"ti.e+e o nou2 "ale !' e elan!a ea 4i +e7.2ţ2#$ntului !u'e io a t e8ui !2 a'a 2. 0e eali7ea72 a!t/el3 l2 1i ea "a+ ului +e "o#uni"2 i3 +e "uno4tinţe3 ia ' in inte #e+iul 'u8li"it2ţii 4i ' in alte #iAloa"e !e o/e 2 o i#a1ine /a.e !i8ilitatea /eno#enului +e #i1 a e3 #ai ale! a 'o'ulaţiei tine e 6na'oi +e la o a4 la !atG a"ea!t2 'o'ulaţie e!te #ult #ai 8ine ' e12tit23 ia !"Di#82 ile ' o. Totu4i3 ' in a"ea!t2 a"ti.a e!te +e"la at 7on2 +e/a.' eo"u'2 ile "o'iilo .o i7at23 +ato it2 #ai #ulto "au!e3 6n!2 'e .itate nou2 4i +e a"eea e/e"tele nu !unt 6n"2 ' ea "la e.iito !e 6nt e.o"a e /aţ2 +e o"u'aţiile ante ioa e @ a1 i"ultu a3 " e4te ea ani#alelo 4i eB'loata ea le#nului. >n u #a +atelo ' e7entate3 !5a 'utut 6nto"#i anali7a 0_OT3 +in 'un"t +e .ate 'ent u Aoa"2 .e. 0e l2 1e4te a!t/el !/e a +e "unoa4te e at$t 'ent u "ei "e ' a"ti"2 a1 otu i!#ul 6n "ele +ou2 'en!iuni3 'ent u 'o'ulaţia lo"al2 "u "a e int 2 6n "onta"t tu i4tii 'e 'a "u !ul !eAu ului3 +a 4i 'ent u tu i4ti.it"ţii a$rot ristice /n #ona Dornelor E!te e. Un atu +e#n +e luat 6n "on!i+e a e e!te e.2 at2 ' o.o"ate +e a+u"e ea 6n "onteBtul a1 otu i!#ului a 6n.olta ea !atului o#$ne!".

a /i ne.olta ea a"e!tei a#u i e"ono#i"e.e!tea!"2 6n a1 otu i!#G 1&5 .o a. Dato it2 t a+iţiilo 8ine "on!e ." e+ite3 !u8. o8ţine .o /i at a4i !' e a"e!te 'en!iuniG toate a"e!tea .eţe "el 'uţin o li#82 !t 2in2 +e "i "ulaţie inte naţional23 eali7$n+u5!e a!t/el o "ultu ali7a e a 'o'ulaţiei u ale.itatea +e 8a72G 6nt e' in72to ii . A"e4tia .a 6nlo"ui a"ti.o !enti#entul +e 6#'lini e3 +e eali7a e.enţii< 'ent u "ei "a e +o e!" !2 in.o "on!t $n1e "on!iliile lo"ale 4i "elelalte o 1ani!#e !2 #o+e ni7e7e in/ a!t u"tu a3 "a e 6n #o#entul +e /aţ2 e!te i#'e+i#entul ' in"i'al 6n +e7.enitu i !u'li#enta e 4i toto+at2 P in "onta"ul tu i!t51a7+23 !e eali7ea72 o 6#8o12ţi e a o i7ontului +e "uno4tinţe at$t ale "lienţilo 3 "$t 4i ale :ţ2 anului= "a e . EBi!t2 6nt e' in72to i "a e +o e!" !2 in.enit 6n "onta"t "u tu i4ti !t 2ini3 6n #o+ e'etat3 .Deoa e"e a1 otu i!#ul e!te o a"ti.olta ea in/ a!"t u"tu iiG a"o +a ea +e /a"ilit2ţi +in 'a tea !tatului .itate "o#'le#enta 23 ni"io+at2 nu .ate 4i 1a#ei .olta ea a"e!tuia ' inE • • • 6n/iinţa ea uno a!o"iaţii 6n ' in"i'alele "o#une +in 7on23 "a e !2 ai82 !"o' ' in"i'al ' o#o. De a"eea t e8uie !2 eBi!te un inte e! "olate al 6n +e7.e!tea!"2 6n alte a/a"e i le1ate +e in+u!t ia la'telui3 in+u!t ia ali#enta 23 a ti7anat3 et".oit !2 6n.ital2 6nţele1e ea /a'tului "2 a1 otu i!#ul 'ent u a"ea!t2 7on2 e!te 6n!u4i un #iAlo" +e !u' a. Toto+at23 a1 otu i!#ul a+u"e noi lo"u i +e #un"23 'ent u 'o'ulaţia +in 7on2 "a e3 /2 2 ' e12ti e !u'e ioa 2 !unt ne.a ea a"e!to 'en!iuniG +e7. E!te +e i#'o tanţ2 .enitu ilo . " e4te ea .oiţi !2 t 2ia!"2 /2 2 un lo" +e #un"2 !i1u 3 in/luenţ$n+u5 !e a!t/el 6n #o+ 'o7iti.ea +e "$4ti1at +ato it2 6n"a!2 ilo /2"ute +e la tu i4tii at a4i +e a1 otu i!#ul ' a"ti"at ai"i.ieţui e a !atului o#$ne!".a iate +e o8ie"ti.e tu i!ti"e +in a"ea!t2 7on23 tu i4tii .

i7ea72 e"i"la ea 4i e. . De7.aţiiE o+iDn2 4i e" ee e3 "unoa4te e3 "ultu 23 ' a"ti"a ea !'o tului3 "u 2 +e ae !au 8alnea 23 .alo i/i"a e a e!u !elo tu i!ti"eG &< 6n 'lan e"olo1i"3 "a e .olta ea lo"alit2ţilo u ale 'oate "on!titui !u'o tul ' in"i'al al +e7.a1 i"ultu 23 in+u!t ie3 et".itatea a1 otu i!ti"2G 3< 'e 'lan !o"ial3 u #2 in+ 6#8un2t2ţi ea "on+iţiilo +e .olta ea +u a8il2 e!te un "on"e't "o#'leB #ulti+i#en!ional3 ia tu i!#ul 6n 1ene al 4i tu i!#ul u al3 6n 'a ti"ula 3 ' in "onţinutul lo 3 !e inte1 ea72 6n a"ea!t2 +e7.olta e.olta ea unui tu i!# +u a8il 2!'un+e inte e!elo a"tuale ale tu i4tilo 4i a +e!tinaţiilo a"e!to a . De7.ita ea +e1 a+2 ii #e+iului 6n "a e !e +e!/24oa 2 a"ti.#e+iul a#8ient3 e!u !e 4i "o#unit2ţi lo"ale<3 #enţin$n+ 4i a#elio $n+ 'o!i8ilit2ţile +e +e7.$n+ "a e/e"t " e4te ea 1 a+ului +e eB'loata e 4i . >n "on"e'ţia tu i!#ului +u a8il3 lo"ul tu i!#ului u al e!te 1&.e!tito i "a e +o e!" !2 +e#a e7e o a/a"e e 6n +o#eniul a1 otu i!#ului +in 7ona Do nelo G in.iitoa e3 +e7i+e ate eali7a8ile ' int 5o 1e!tiona e a tutu o e!u !elo "a e 'e #it !ati!/a"e ea ne.olt2 ii3 a e.iaţ2 ale 'o'ulaţiei.<. De7. 0'aţiul u al3 ' in "o#'onentele !ale3 !ati!/a"e o 'alet2 la 12 +e #oti. P in a"ea!ta3 tu i!#ul u al e!te un #iAlo" +e .at 6n ' i#ul $n+ ' o' ieta ilo 4i an1aAaţilo unei 'en!iuni a1 otu i!ti"e.olt2 ii e"ono#i"e u ale 4i te ito iale.olt2 i 4i t e8uie o8ţinute 'e /o #anţe 'e t ei 'lanu iE 1< 'e 'lan e"ono#i"3 a.• • at a1e ea 'otenţialilo in.$n2toa e 4i 'e!"uit3 o/e in+ tu i!#ului u al o a ie #a e +e "u' in+e e a 'o!i8ilit2ţilo +e 'et e"e e a ti#'ului li8e .olta e .alo i/i"a e inte1 al2 a #e+iului u al3 "u 'otenţialul !2u a1 i"ol tu i!ti"3 u#an 4i teDni"o5e"ono#i". Pe +e alt2 'a te3 a1 otu i!#ul 6#'a te anu#ite e!u !e "u alţi utili7ato i .alu2 ii tutu o "ate1o iilo +e e!u !e 4i +e/ini ea +i e"ţiilo 4i ' io it2ţilo 6n " e4te ea e"ono#i"23 ' e"u# 4i a ' io it2ţilo 4i li#itelo a"e!tei +e7.oilo e"ono#i"e3 e!teti"e3 !o"iale ale tu i4tilo 4i ' oteAa ea inte1 it2ţii e"ono#i"e "ultu ale 4i a e"o!i!te#elo lo"ale.olta ea +u a8il2 e!te +at +e !'e"i/i"ul !2u3 "a a"ti.e!tiţii #ai #a i 4i #ai #ulte 6n !i!te#ul e+u"aţional e7e . >n a"e!te "on+iţii a"ti.itatea a1 otu i!ti"2 !e i#'une a /i a8o +at2 6nt 5o "on"e'ţie a +e7.itate "a e /olo!e4te #e+iul natu al 4i u#an "a ' o+u! al !2u. Lo"ul a1 otu i!#ului 6n +e7.

a 6n"e "a i#'une ea unui tu i!# +e e" ee e 4i "ultu al3 "u .e3 +o ite3 "$t 4i e/e"te ne+o ite at$t 6n 'lan e"ono#i"3 +a #ai ale! 6n 'lan !o"io5 "ultu al 4i natu al. Da"2 !e . De a!e#enea un ele#ent a!u' a "2 uia !e in!i!t2 e!te le1at +e /a'tul "2 !atul o#$ne!" 6n 1ene al 4i "el tu i!ti" 6n !'e"ial e' e7int2 un ' o+u! tu i!ti" ine+it 'e 'iaţa naţional23 +a 4i 'e "ea #on+ial2.a eali7a 6nt 5a+e.olta e la toate ni. De7. >n a"ea!t2 /o #2 +e tu i!#3 at#o!/e a " eat2 e!te "ea "a e "ontea72 "el #ai #ult. Cultu a 4i e+u"a ea tu i4tilo e!te o "o#'onent2 +e 8a72 6n .ea 4i unele neaAun!u i 'otenţiale.tu i!#3 "ultu 23 ' ote"ţia #e+iului< 64i .o# e!'e"ta "a #o4tenito i ai unei "ultu i ţ2 2ne4ti i#' e!ionante.o uni e/o tu ile 'ent u a ' o#o.e+e e al #ana1e#entului3 al #a 9etin1ului tu i!ti"3 "a e !2 e!'e"te 6n a"ela4i ti#' inte1 itatea natu al23 e"ono#i"2 4i 1&% .2 atul !at o#$ne!" 'e 'iaţa tu i!ti"2 inte naţional2.olta ea e1ional2 +u a8il2 t e8uie !2 "o ele7e 4i !2 inte1 e7e tu i!#ul u al ' int e "elelalte "o#'onente ale e"ono#iei lo"ale. De7.alenţe e"olo1i"e3 !e . >nt 5a+e.e+e ea e+u"e ii e/e"telo a"e!tei a#u i e"ono#i"e. 0u""e!ul tu i!#ului u al nu "on!t2 nu#ai 6nt 5o in/ a!t u"tu 2 "o e!'un72toa e3 6n !e ./oa te 8ine +e/init3 at$t "a '2!t 2to +e "a+ u natu al3 t a+iţii3 o8i"eiu i3 "ultu 23 +a 4i "a o ena4te e a tu i!#ului !atu at +e ' o+u!ele "la!i"e. >n "on"lu7ie3 +e7.itatea +e a1 otu i!# !e 'oate "ont i8ui la +e!"o'e i ea ţ2 ii noa!t e "a 'o!i8il2 +e!tinaţie tu i!ti"23 " e$n+ 4i " e!"$n+ inte e!ul /aţ2 +e Ro#$nia "a lo" "e o/e 2 o la 12 1a#2 +e eB'e ienţe 6n #ate ie +e tu i!#. P in a"ti. A!t/el3 +e eBe#'lu3 un nu#2 ' ea #a e +e tu i4ti "a 4i e"Di'a#entele 4i #ate ialele a8an+onate3 'ot !u8#ina #i"ile a4e72 i u#ane.a a+e.elu ile o 1ani7aţionale3 +in 'un"t +e .i"ii +e "alitate3 6nt 5o i1ien2 +e!2.2 un a1 otu i!# +u a8il.ine '21u8itoa e 'ei!aAului u al 4i e"o!i!te#elo natu ale.2 3 ţa a noa!t 2 !e a/l2 la 6n"e'ut +e + u# 6n ' a"ti"a ea tu i!#ului u al3 +a un 6n"e'ut ' o#iţ2to 3 at$t ti#' "$t ne .a /i "u at$t #ai ' o#iţ2to "u "$t /a"to ii +e"i7ionali3 in!tituţiile +e !'e"ialitate3 !'e"iali4tii 6n +o#eniu .olta ea +u a8il2 a a1 otu i!#ului 6n Iona Do nelo i#'li"2 +e7.olta ea Daoti"2 a tu i!#ului u al o#$ne!" 'oate a. De7. Tu i!#ul 'oate a.$ 4it23 "i #ai #ult 6n #o+ul +e ' e7enta e a i#a1inii !atului o#$ne!" autenti".ea a!u' a #o+ului +e eBi!tenţ2 a unei 'o'ulaţii at$t e/e"te 'o7iti. Hi a"e!t 6n"e'ut .olta ea tu i!#ului /2 2 e!'e"ta ea unui anu#e "o+ +e.

it2ţile tu i!ti"e 6n Vat a Do nei3 !e 'oate e#ite o ' i#2 "on"lu7ie 4i 'oate "ea #ai i#'o tant23 a"eea "2 o a"ti. +e'la!a ea lo 6n "a+ ul !taţiunii Vat a Do nei. A!t/el !5 a u #2 it a#enaAa ea !'aţiului .!taţiunii<3 a ea#enaA2 ii 4i e/a"e ii uno o8ie"ti.it2ţii tu i!ti"e3 a"e!ta /a"ilit$n+ '2t un+e ea tu i4tilo 3 e!'e"ti.it2ţi tu i!ti"e 'e #anente 4i +e #a e 'e !'e"ti.olta e 4i +e a#enaAa e 4i ea#enaAa e a "a+ ului tu i!ti" eBi!tent. >n a"e!t !en!3 e!te ne. >n u #a ' e7ent2 ii ele#entelo "a a"te i!ti"e 4i !'e"i/i"e a.itate e"ono#i"2.olt2 ii a"ti.i+ualitatea 7onei !e +e!' in+e +in anali7a e!u !elo tu i!ti"e3 natu ale 4i ant o'i"e3 ' e#i!e ale unei a"ti.itate tu i!ti"2 t e8uie !u!ţinut2 +e o a"ti.oie +e un #ana1e#ent a+e". >n a"e!t !en! P i#2 ia #uni"i'iului Vat a Do nei 6n "ola8o a e "u alte in!tituţii au " eat 4i 'u! 6n a'li"a e ' oie"te 4i 'lanul +e a#enaAa e 4i ea#enaAa e a !taţiunii.2.alului3 e!'e"ti.iitoa e.at a. CONCLU2II In+i. 1&- .olta e 'e 8a7a "2 o a !e +e7.!o"ial23 "u a!i1u a ea eB'loat2 ii e!u !elo natu ale 4i "ultu ale 4i 'ent u 1ene aţiile .E Ca7inoul +in Vat a Do nei< 4i nu 6n ulti#ul $n+3 e/a"e ea in/ a!t u"tu ii.alului +e' e!iunii Do nelo 4i a ' e#i!elo +e +e7.olt2 a"ti. A"ea!ta +in u #2 a/l$n+u5!e ' int e /a"to ii "e !e a/l2 la 8a7a +e7.eB. !taţiunii Vat a Do nei3 a uno !t ate1ii +e +e7.e +e +in "ent ul o a4ului .e tu i!ti"e ant o'i"e .

enitu i a'i+e 'e un te #en !"u t3 utili7$n+ la "a'a"itate #aBi#2 !t u"tu ile eBi!tente3 !au 'otenţialul natu al 4i ant o'i"3 "i !e 6n"ea "2 +e7.a ea tu i!#ului u al 4i a1 otu i!#3 "el +in u #2 /iin+ .a"anţele 4i ti#'ul li8e 6n #e+iu "$t #ai "u at3 e"olo1i" 4i un+e !e 6n"ea "2 o e.alo i/i"e 'otenţialul natu al3 6n .olta e e!te 4i ' o#o.27ut #ai #ult "a o "o#'onent2 a tu i!#ului u al3 +a "el #ai 6n #2!u 2 !2 .o a8ile at$t 'e tu i4ti "$t 4i 'ent u 'o'ulaţia +in 7on23 +e#on!t $n+u5!e /a'tul "2 !e ' o#o.ine !2 6nlo"uia!"2 a"ti.e !i/i"a ea /o #elo +e tu i!# ' a"ti"ate. 0e o8!e .>n u #a +e'la!2 ii 6n Vat a Do nei a4 'utea !'une "2 !e .e+e e tu i!ti".2 +in "e 6n "e #ai #ult /a'tul "2 oa#enii +o e!" !254i 'et ea"2 .olt2 ii "o#uni"aţiilo lo"ale3 +a 4i "on!e .3 ei !unt #ulţu#iţi +e lu" u ile "e !e 6nt$#'l2 6n Vat a Do nei 4i nu nu#ai +in 'un"t +e .ita e a tu i!#ului +e #a!2. A1 otu i!#ul nu .iitoa e.enitul "o#'le#enta 3 a!i1u 2 lo"u i +e #un"23 4i #ai ale! aAut2 la +i.e+e "2 a"e!te ' oie"te !unt 'u!e 6n a'li"a e3 +a nu toate.ine !2 "o#'lete7e3 !2 " ee7e .e+e ea " e4te ii ni. 1&) .a ea #e+iului natu al.a ea unui tu i!# +u a8il3 +e "a e !2 !e 8u"u e 4i 1ene aţiile .alo i/i"a ea o i"2 ui ele#ent 'ent u o8ţine ea uno 8ene/i"ii /a. De a"eea "a o +i!tin"ţie !t ate1i"2 +e +e7. >n Vat a Do nei !e 6n"ea "2 . De "e a"e!t lu" u` Pent u "2 o/i"ialit2ţile lo"ale u #2 e!" +u a8ilitatea 6n ti#' a a"e!to ' oie"te "$t 4i ' ote"ţia 4i "on!e .ea72 un tu i!# +u a8il. Nu !e u #2 e4te o8ţine ea uno . >n a"e!t "onteBt a1 otu i!#ul 64i o"u'2 un lo" 8ine #e itat3 el o/e in+ tu i4tilo un !eAu +e neuitat3 ei 'ut$n+ 6n a"ea!t2 'e ioa+2 !2 'a ti"i'e al2tu i +e 1a7+e la a"ti.it2ţile !'e"i/i"e lo"u ilo .olta ea 4i ' o#o.a ea #e+iului natu al.elului +e t ai3 a !u!ţine ii 4i +e7.itatea tu i!ti"2 +e 8a723 4i . I#'a"tul a!u' a 'o'ulaţiei e!te unul 'o7iti.

Ianoş Ioan .&((&<3 Mana1e#ent tu i!# u al 4i a1 otu i!# #ontan @ "u ! CE?IDEC &.1. V+01c anu G?%.1))-<3 4raşele omâniei3 E+it. O+eon3 Bu"u e4ti DDD CCC%9atraAdorn i%ro 13( . Un5ur anu D0nuţ .