You are on page 1of 24

CUPRINS A.Recomandări cu privire la întocmirea memoriului explicativ 1.Tematica proiectului de curs 2.Întroducere 3.Predimensionarea pe criterii de rigiditate 4.

Predimensionarea pe criterii de rezistenţă 5.Predimensionarea grinzii de acoperiş 6.Predimensionarea stâlpilor monoliţi .!rmarea longitudinală ".!rmarea trans#ersală $.%i&liogra'ie B.Recomandări cu privire la executarea părţii grafice AN !A A. Pre#ederi constructi#e pentru stâlpi( 1. )lase de stâlpi.*ecţiunea de &eton 2. !rmăturile longitudinale 3.!rmăturile trans#ersale P"AN#A A. Plan cofra$ %i armare &t'lpilor monoliţi 1.+ariante

A.,arginal
B.)entral 2.-.idul de per'ormanţă 3.*arcina indi#iduală

1

A.Recomandări cu privire la întocmirea memoriului explicativ Calculul &t'lpului monolit (.)ematica proiectului de cur& *e cere /ntocmirea proiectului de curs a structurii de rezistenţă pentru o clădire industrială cu două ni#eluri0parter şi eta1 2P3145.)onstrucţia este amplasată /n oraşul %ender şi are 'uncţia de depozit de măr'uri.Încărcarea utilă este 671589:m2.)lădirea este /mpărţită /n 3 tronsoane prin rosturi trans#ersale de dilatare;contracţie.Proiectul se re'eră la tronsonul central al clădirii. *ecţiunea trans#ersală curentă este prezentată /n coala 1. <ate constructi#e( ; /nălţimea de ni#el Hparter=Hetaj=4,20m; ; dimensiuni /n plan( Trans#ersal(3 desc.ideri egale(3=L=3=9,00=27,0m; >ongitudinal(6 tra#ei egale(6=t=6=6,00=36,0m. !lcătuirea clădirii( ; date pri#ind soluţia de ar.itectură( ?uncţiunea de depozit a clădirii impune /n interior spaţii li&ere pe supra'eţe relati# mari.*epararea unor categorii de măr'uri 'ace necesară /nc.iderea a două spaţii de $0@@A120@@m20amena1ate /n desc.iderea centrală0pe c/te două tra#ei0la 'iecare din eAtremităţile tronsonului(/ntre aAele longitudinale 2 şi 3 şi aAele trans#ersale B şi C0 respecti# aAele , şi D. Înc.iderea acestor spaţii se 'ace cu zidărie din cărămidă cu groşimea de 25cm. )irculaţia pe #ertică şi 'uncţiile auAiliare2#estiare0grupuri sanitare0mici ateliere mecanice5 sunt adăpostite de o aneAă separată prin rost de clădirea principală a depozitului.!ducerea şi e#acuarea măr'urilor se realizează prin cele două tronsoane marginale ale clădirii. Pereţii de /nc.idere sunt realizaţi din 'âşii orizontale de %)!0cu desc.iderea de 60@@m. Pardoseala de la parter şi eta1 este realizată din mozaic pe şapă de mortar de ciment.4lementele structurii de &eton nu se tencuiesc.?inisa1ele sunt de tip curent.!coperişul este termoizolat cu 5cm de polisteren0iar .idroizolaţia este de tip curent cu straturi de carton şi &itum. ; date pri#ind structura de rezistenţă( Planşeul peste parter este realizat din &eton armat monolit0cu grinzi principale dispuse trans#ersal şi grinzi secundare longitudinale.Planşeul de acoperiş este alcătuit din elemente de &eton armat pre'a&ricat0cu grinzi principale dispuse trans#ersal şi elemente secundare de tip c.eson. *tructura #erticală de rezistenţă pentru /ncărcări #erticale este constituită din cadre trans#ersale şi longitudinale de &eton armat /n soluţie miAtă.*tâlpii cadrelor sunt realizaţi din &eton armat monolit.Eiglele cadrului la parter sunt constituite de grinzile principale şi grinzile secundare care se discarcă direct pe stâlpi.>egăturile dintre aceste grinzi şi stâlpi sunt de tip nod rigid. 2

>a dimensionarea elementelor structurale prin metoda aproAimati#ă de calcul se dispune numai de 2 condiţii /n cazul solicitării de /nco#oiere cu sau 'ără 'orţă aAială şi de numai una0/n cazul solicitării de 'orţă tăietoare.?undarea se poate 'ace /ncep/nd cu ad/ncimea de 102@m de la 'aţa terenului natural0/ntr. Predimensionarea secţiunilor de &eton este necesară din mai multe moti#e( 1./n gruparea 'undamentală.În consecinţă0distri&uţia şi #alorile e'orturilor depind de rigidităţile elementelor0respecti# de dimensiunile acestora0mai eAact de rapoartele de rigidităţi ale elementelor structurale.)a urmare acestea tre&uie să 'ie apreciate /n preala&il.*tructurile de &eton armat0aşa cum este cea care 'ace o&iectul acestui proiect0sunt0de regulă0static nedeterminate.GGG pentru armarea longitudinalăF !.3N/mm2.ateriale utilizate( %c25. 2.Proiectul se #a &aza pe calculul e'orturilor şi dimensionarea elementelor la starea limită de rezistenţă.+ntroducere Predimensionarea 2proiecterea preliminară5 este un ansam&lu de operaţii prin care se sta&ilesc0 /ntr. )u cât aprecierea iniţială a dimensiunilor necesare ale elementului este mai &ună0cu atât modi'icarea lor /n 'azele următoare ale proiectării #a 'i mai puţin /nsemnată0la limita nulă.>egăturile riglelor de capătul stâlpilor sunt de tip articulaţie. *.96kN/m2.<e aceea această /ncărcare tre&uie să 'ie cât mai &ine apreciată /ncă din 'azele de /nceput ale proiectării.pentru structura de rezistenţăF %c 2@.pentru 'undaţiiF !. D&iectul proiectului de curs constituie planşeul de &eton armat peste parter şi cadrul trans#ersal curent din aAul >0nea'ectat de legături cu pereţii din zidărie.Hna dintre /ncărcările care acţionează structura este greutatea proprie a elementelor structurale.)a urmare a particularităţilor de alcătuire a clădirii la dimensionare se ia /n considerare numai acţiunea /ncărcărilor #erticale. 3.un strat de argilă cu presiunea con#enţională de calcul /n gruparea 'undamentală þconv=0.o prima aproAimaţie0 dimensiunile secţiunilor de &eton ale elementelor structurale.Pentru oraşul %ender intensitatea normată a /ncărcării dată de zăpadă este ( þzn=0.Eiglele cadrului la eta1 sunt constituite de grinzile principale /n direcţie trans#ersală şi de ansam&lul elementelor secundare /n direcţie longitudinală.G pentru armarea trans#ersală. ?undaţii sunt realizate su& 'ormă de &locuri de &eton simplu şi cuzineţi de &eton armat pentru stâlpi şi su& 'ormă de tălpi din &eton armat /n cazul pereţilor din zidărie. 3 . .9umărul de ecuaţii ar 'i prea mic0dacă numărul de necunoscute ar cuprinde şi dimensiunile secţiunii de &eton ale elementelor.

Predimen&ionarea pe criterii de re. . -.1.g1 @0@$=2572025 Pardoseală Jg2 10@@ Total Jg 89:m2 Încărcări temporare Încărcare utilă .iderile şi /ncărcările utile cum sunt cele indicate /n temă0desc..!semenea plăci se numesc plăci armate pe o singură direcţie0armătura de rezistenţă 'iind dispusă numai pe direcţia /n care se transportă /ncărcările către reazem.eme simpli'icate de /ncărcare.o reţea de stâlpi cu tra#eea de $m A 6m este de a dispune grinzi principale pe direcţia trans#ersală şi o serie de grinzi secundare longitudinale care reazemă pe grinzile principale.pe criterii de rezistenţă0/n #ederea o&ţinerii unei soluţii economice0caracterizate de procente de armare potri#ite 'uncţiei şi mărimii elementelorF/n 'aza de predimensionare calculul e'orturilor de &aza cărora se determină prelimenar dimensiunile secţiunilor trans#ersale ale elementelor se 'ace pe sc.p 150@@ Total general I7g3p 89:m2 Tipul /ncărcăturii -ruparea 'undamentală n Ic7n=In 101@ 103@ 204 5 103@ . .iderile plăcilor tre&uie să 'ie cuprinse /ntre 2.Prin aceasta placa este /mpărţită /n panouri la care raportul laturilor este mai mare ca 2. În temă s.iţei din 'ig.a indicat modul general de alcătuire a plăcii peste parter.Predimen&ionarea pe criterii de rigiditate *e aleg iniţial secţiuni de 5@@A5@@mm2pentru stâlpi marginali şi de colţ5 şi secţiuni de 6@@A6@@mm 2pentru stâlpi cestrali5. Pentru a 'i economic0la desc.Predimensionarea se poate &aza pe două categorii de criterii şi anume( .205m.idere0sta&ilite 'uncţie de natura elementelor2plăci0grinzi principale şi secundare5 .Procedând /n acest 'el0se pre#ăd grinzi secundare la desc.pe criterii de rigiditate minimă0/n #ederea limitării de'ormaţiilor elementelor0su& cele admise pentru eAploatarea normală a clădiriiFcriteriile simpli'icate din această categorie se eAprimă ca rapoarte minime /ntre /nălţimea secţiunii şi desc.i&tenţă 4#aluarea /ncărcărilor planşeului peste parter Încărcări normate In 8B:m2 Încărcări permanente -reutatea proprie placă de $cm. D soluţie raţională raţională de alcătuire a plăcii printr.Înaite de a proceda la predimensionarea componentelor structurale ale acestuia0este necesar să detalieze concepţia de alcătuire a acestuia./001 1"0@@ *(/001 102@ 4 .ideri /ntre aAe de 202"m con'orm sc. <e'ormată su& /ncărcări #erticale uni'orm distri&uite este de tip cilindric0e#idenţiind transmiterea /ncărcărilor pe o singură direcţie0paralelă cu latura scurtă.

( 2.<in această cauză 'eţele laterale se pre#ăd cu o pantă de circa un 1K pentru a /mpedica &locarea la deco'rare datorităe#entualelor neplaneităţi locale ale 'eţelor laterale ale tiparului.fig.19(0.17()0.17+ =2. În care +.-rinzile de acoperiş se eAecută /n tipare 'iAe.nic Lăpadă Total Ia .esonate plus lăţimea monolitizării dintre ele.1 şi 2.20greutatea grinzii rezultă ast'el( !!!!!!!!!!!!!!"a=2#$%!=2L/6=&'1('2()'1*'2+ =$%=2=9/6=!&0.Predimen&ionarea &t'lpilor monoliţi 4#aluarea /ncărcărilor din acoperiş Încărcări normate In 89:m2 @05@ @04@ @0$6 89:m2 -ruparea 'undamentală2/ncăr cări de calcul5 n 102@ 103@ 10 @ Ic7n=In @6@ @052 1063 */01 Încărcarea Gzolaţii şi termoizolaţii *paţiu te.1.Panta grinzii rezultă adoptând o /nălţime de grindă #aria&ilă cuprinsă /n limitele menţionate anterior.-rinda pre'a&ricată se realizează prin montare la 'aţa locului.=40kN.19*0.>ăţimea tălpii superioare este dictată de asigurarea lungimilor de rezemare ale elementelor c.)unoscând caracteristicele geometrice ale grinzii /n secţiunile 1.Predimen&ionarea grin. reprezintă #olumul grinzii de acoperişF $% J densitatea aparentă pentru &etonul armat.ii de acoperi% Înălţimea grinzii pre'a&ricate de acoperiş se ia( h=L/12 L/14.

1. Încărcările a'erente stâlpului marginal pro#in( • • din /ncărcările planşeului de acoperiş-!!!L/2.=140.=74.h.1=0.00/2.@0@$5=25=101=$0@@7$@0@$89F • din greutatea proprie a stâlpului la parter( &=.=2B./a=9.7.$%.fig.00..20. .0kNF din /ncărcările planşeului peste parter( I=t=>7210 5=60@@=$0@@711 50"589F • • din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter( ngs=&gs=2.00.6.*.60. din greutatea grinzilor principale de acoperiş( n./a=9. din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş( n.=90kN.1.101=t74=@025=2@05@..2.pl5=!$%.gs.2.00.kN.."12=3. )otal3 N4(251 6N St'lpul marginal *e apreciază iniţial că dimensiunile stâlpului sunt 5@@A5@@mm.pl5=!$%.101=>71=@04=210@@.."a=40kNF din greutatea proprie a stâlpului la eta1ul 1( %.@0@$5=25=101=60@@76 06589F • din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter( ngp=&gp=2.pl5=!$%.0.kN.7.1=41.2.2.=4.5 4#aluarea 'orţelor aAiale /n stâlpii monoliţi St'lpul central *e apreciază iniţial că dimensiunile stâlpului sunt 6@@A6@@mm. din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş( n."12=6.t.t.@0@$5=25=10174@06$89.Încărcările a'erente stâlpului central pro#in( • • • • din /ncărcările planşeului de acoperiş-!!!L.6.gp.1.H!.kN.4.60.1017@06@=@06@=2402@.1...

4.1=0.gs.7..0.1./a=9.@0@$5=25=101=$0@@:27450@489F • din greutatea proprie a stâlpului la parter( &=. din greutatea grinzilor principale de acoperiş( n...gp..• din greutatea grinzilor principale de acoperiş( n.07kNF din /ncărcările planşeului peste parter( I=t=>:27210 5=60@@=$0@@:275" 0$289F • • din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter( ngs=&gs=2.0.1=0."a=0.101=t7205@=@025=2@05@.4.1..1.2.pl5=!$%.=37.6..40=20kNF din greutatea proprie a stâlpului la eta1ul 1( %.0..H!.101=>:271=@04=210@@.@0@$5=25=10172"02689F • din greutatea elementelor de /nc.=2B.1.1017@05@=@05@=2402@.2.H!.=22.07kNF din /ncărcările planşeului peste parter( I=t:2=>:27210 5=60@@:2=$0@@:272$30$689F • .$%.20.0.h.0.....t/2..1..0. Încărcările a'erente stâlpului de colţ pro#in( • • • • din /ncărcările planşeului de acoperiş-!!!L/2. din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş( n.pl5=!$%.1=20.00/2..fig.00/2.1=20.pl5=!$%..idere( &t=Btotal=ngoluri=!M&ca=1017@02@=60@@=604@=@0"="=1017540@ 89 )otal3 N45*1 6N7m St'lpul de colţ *e apreciază iniţial că dimensiunile stâlpului sunt 5@@A5@@mm.12kN.2..@0@$5=25=101=60@@74202"89F • din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter( ngp=&gp=2.$%."a=0.kN."12=3/2.40=20kNF 6 • din greutatea proprie a stâlpului la eta1ul 1( %.h.20.

gp..pl5=!$%.i#alente ale rezistenţelor la compresiune se iau( @04=Ec 0la stâlpii centrali @03=Ec 0la stâlpii marginali şi de colţ0pentru a ţine seama de ponderea di'erită a momentelor /n cazul celor două categorii de stâlpi. n × 3c @04 ×13 .=2B..101=>:271=@04=210@@.În 'aza preliminară a proiectului se apreciază dimensiunile necesare ale stâlpilor pe &aza unui calcul simpli'icat la compresiunea centrică. *ecţiunile stâlpilor rezultă ast'el(  stâlp central( &7.gs.@0@$5=25=10172"02689F • din greutatea elementelor de /nc.@0@$5=25=101=$0@@:27450@489F • din greutatea proprie a stâlpului la parter( &=.1017@05@=@05@=2402@.7 N 16$5 ×1@ 3 7 7 5 @0$3mm F 6@@A6@@mm.idere( &t=2t:23>:25=Btotal=ngoluri=!M&ca=1017@02@=260@@:23$0@@:25=604@="=@0"=10176 05"89 )otal3 N41216N *tâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune eAcetrică.pl5=!$%..Pentru a ţine seama de e'ectul momentelor /nco#oietoare0cu #alori necunoscute /n această 'ază0de a /ntinde parţial secţiunile stâlpilor0 se consideră o rezistenţă in'erioară celei e'ecti#e.pl5=!$%.@0@$5=25=101=60@@272101489F • din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter( ngp=&gp=2.+alorile ec.• din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter( ngs=&gs=2.101=t:27205@=@025=2@05@.

Armarea longitudinală *tâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune eAcentrică.mm= . " 0.*tâlpii a#ând secţiunea şi armarea constantă se dimensionează /n secţiunea cea mai solicitată0 corespunzătoare momentului /nco#oietor maAim.7 N 7 n × 3c N 7 n × 3c $25 ×1@ 3 7 4" 0@1mm F 5@@A5@@mm.. *e cunosc(  Ec Jrezistenţa la compresiune a &etonului(Ec7139:mm2. @03 ×13 565 ×1@ 3 7 3"@062mm F 4@@A4@@mm.!ceasta este secţiunea a'lată imediat su& grinda planşeului peste parter.(/:5 41102$ 5@60$2 $02" 50/1- 55406 5@60$2 $02" $ 054 St'lpul marginal <1. 540@ :2../:289 ?orţa aAială corespunzătoare este( 97$25.omentul /nco#oietor de calcul( . armătură !. @04 ×13 Eezistenţa de calcul0Ec0 'olosită ţine cont de solicitarea la care la care este supus elementul de &eton armat0de dimensiunea cea mai mică a secţiunii şi de poziţia de turnare a elementului.GGGF . )alculul se e'ectuiază cu programul automat de calcul P89rame./:2 1""0 5 4 30"2 5"4031 05/*: $ 054 64@04$ 5"4032 $02" $ 054 26@034 $ 3063 "1051 1@@0 3 1@2$032 $ 3063 16404" *.1 Pentru asigurarea unei rezemări cât mai &une a grinzilor de acoperiş pe capătul stâlpilor şi pentru a e#ita realizarea /n acest scop a unei console0mai di'icil de realizat la stâlpi monoliţi0stâlpul de colţ se #a realiza cu aceleaşi dimensiuni ca şi stâlpul marginal 25@@A5@@mm5.7  stâlp de colţ( &7.7(1.În ta&el se dau #alorile a&solute ale momentelor /nco#oietoare şi 'orţelor tăietoare de dimensionare /n secţiunile de la reazemele elementelor structurale.x1. !ceste e'orturi se determină /n secţiunile de la 'aţa reazemelor pe &aza relaţiilor de calcul indicate mai 1os( 4lement -rindă -rindă *tâlp *tâlp %ara 1 2 4 5 4'orturi /n aA 4'orturi la 'aţa reazemului 4'orturi din aA corectate mare no5 6 m4c no5 6 mare no5 7 m4c no5 7 mare no5 6 m4c no5 6 mare no5 7 m4c no5 7 6 m4c no5 mare m4c mare 6 no5 7no5 7no5 3@602" 1145045 $50"$ 11"05@ 121@0$ 1145045 1$305@ 23 052 4"30" 5$603" $02" $ 054 652055 5$303" $02" $ 054 1"605 $6"035 $50"$ 11"05@ 1@1 0@3 $6"035 (1.Ta&.Programul 'urnizează /n'ăşurătoarea de momente /nco#oietoare pentru 'iecare &ară din compunerea celor 4 ipoteze.2"0267" @89 !coperirea cu &eton de calcul se consideră( a7a:7253d:2735mm. &eton %c 25F  Ea Jrezistenţa la /ntindere a oţelului( Ea73@@9:mm2. stâlp marginal( &7.

a:7465.1.o. 2 2 43@ × 3@@ Procentul minim de armare pe 'iecare latură a secţiunii0 este @01@K( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p7 'a A1@@K7@01KF % × h@ !a7@01=5@@=465:1@@723205mm2. % × 3c 5@@ ×13 $ !ria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente /n raport cu aAul armăturii /ntinse( ha * − % ⋅ * ⋅ 3c × 〈 ho − 〉 2 2 7 ha × 3a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'a7!a:7 6c + N × 7 1"10"" ⋅ 1@ 6 + " @ ⋅ 1@ 3 × 43@ 1330"5 − 5@@ ⋅1330"5 ⋅13 × 〈465 − 〉 71 5015mm2.39=ea716404"3" @=@0@271"10""89m.o J /nălţimea utilă(.a7.35743@mm <eoarece se consideră cazul armării simetrice !a7!a:0 /nălţimea zonei comprimate0*0rezultă din ecuaţia de proiecţie pe aAa &arei( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*7 N " @ ×1@ 3 7 71330"5mm.ema de calcul a secţiunii stâlpului(fig.o7.:3@N2@mmF ea72@mmF  . *e alege( !a7!a:7515mm2N23205mm20 adoptăm 2O1631O12mm. .357465mmF  ea J eAcentricitatea adiţională( ea7.c J momentul corectat( .  *c..c7. Procentul total de armare tre&uie să 'ie mai mare de @032K 'a 1256 A1@@K7@01KF p7 A1@@K7@05@KP@032KF % × h@ 5@@ × 5@@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!p7 .a75@@. !ria de armătură aleasă se dispune pe toate laturile0dispoziţia &arelor /n secţiunea trans#ersală este prezentată /n fig..

Procentul minim de armare pe 'iecare latură a secţiunii0 este @01@K( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p7 'a A1@@K7@01KF % × h@ !a7@01=6@@=565:1@@733$mm2.:3@N2@mmF ea72@mmF 1@  .(/589 ?orţa aAială corespunzătoare este( 9716$5.c J momentul corectat( .a7.mm= . 2 2 53@ × 3@@ Eezultă că armarea longitudinală nu este necesară0&etonul simplu putând prelua silicitarea de compresiune eAcentrică.7*. St'lpul central <2..x2.o.au adoptat armături mai groase decât cele strict rezultate din calcul0pentru a se o&ţine o carcasă de armături mai puţin de'orma&ilă la manipulări şi monta1. *e cunosc(  . Eezultă succesi#( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*7 N 1655 ×1@ 3 7 721201"mm.4@06$7165589 !coperirea cu &eton de calcul se consideră( a7a:7253d:2735mm.*..o J /nălţimea utilă( .357565mmF  . .omentul /nco#oietor de calcul( .o7. *e alege( !a7!a:762"mm2N33$mm20 adoptăm 2O1632O12mm. 54@04@mm2.c7. % × 3c 6@@ ×13 !ria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente /n raport cu aAul armăturii /ntinse( ha * − % ⋅ * ⋅ 3c × 〈 ho − 〉 2 2 7 ha × 3a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'a7! 7 : a 6c + N × 7 235 ⋅ 1@ 6 + 1655 ⋅ 1@ 3 × 53@ 21201" − 6@@ ⋅ 21201" ⋅ 13 × 〈565 − 〉 7 .39=ea72@10$31655=@0@2723589m..35753@mmF  ea J eAcentricitatea adiţională( ea7.a76@@.a:7565.a J /nălţimea de calcul( .

mm= *e cunosc(  Et Jrezistenţa la /ntindere a &etonului(Et7@0$59:mm2. &eton %c 25F  Ea Jrezistenţa la calcul a armăturii( Ea721@9:mm2.!ria de armătură aleasă se dispune pe toate laturile0dispoziţia &arelor /n secţiunea trans#ersală este prezentată /n fig.x1.GF >a elementele comprimate eAcentric0rezistenţa de calcul a &etonului la /ntindere0utilizată /n calcul la 'orţa tăietoare se determină ast'el( Et:7Et=213@05=n50unde n7 N " @ ×1@ 3 7 7@02 F % × h × 3c 5@@ × 5@@ ×13 Et:7@0$5=213@05=@02 5710@ "9:mm2. armătură !.. ?orţa tăietoare de calcul este( Q705/*:89.Pe direcţia 'iecărui laturi0procentul de armare trans#ersală tre&uie să 'ie N@01K. 11 :.Armarea tran&ver&ală St'lpul marginal <1.*e alege un etrier perimetral O"mm şi !e75@03mm2 şi un etrier interior O6mm şi !e72"03mm2 . Procentul total de armare tre&uie să 'ie mai mare de @032K !!!!!!!!!!!!!!!!!!p7 'a 1 @$ A1@@K7@01KF p7 A1@@K7@04 KP@032KF % × h@ 6@@ × 6@@ *. Drdinea operaţiilor este următoarea( Q:7 7 $02" ×1@ 3 7@0316R@05@ Jnu este necesar calculul etrierilor.au adoptat armături mai grose decât cele strict rezultate din calcul0pentru a se o&ţine o carcasă de armături mai puţin de'orma&ilă la manipulări şi monta1.2.. : 7 % × ho × 3t 5@@ ×465 ×10@ " !rmătura trans#ersală se dispune constructi#.

12 St'lpul central <2. 'e × ne A1@@K N@01KF ae × % • • Procentrul de armare trans#ersală( pe7 <istanţa dintre etrieri0corespunzătoare procentului minim de armare( 1@@ × ne × 'e 1@@ ×〈2 ⋅ 5@03 +1041 ⋅ 2"03〉 7! 72"1mm. @01 ×5@@ pe × % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aeS <istanţele maAime admise /ntre etrieri(  <istanţa /ntre etrieri pe /nălţimea stâlpului tre&uie să 'ie S15d0unde d.pentru etrierul perimetralF ne71041. *e adoptă cea mai mică distanţă dintre etrieri ae=1.0mm. ?orţa tăietoare de calcul este( Q750/1-89.pentru etrierul perimetralF ne71041..mm= >a elementele comprimate eAcentric0rezistenţa de calcul a &etonului la /ntindere0utilizată /n calcul la 'orţa tăietoare se determină ast'el( Et:7@0$5=213@05=@0355710129:mm2.• 9umărul de &raţe #erticale ale unui etrier( ne72.*12=100mm.Pe direcţia 'iecărui laturi0procentul de armare trans#ersală tre&uie să 'ie N@01K.  >a stâlpi de clasa ) din zona seismică ?-!ae8300mm..pentru etrierul neperimetral. % × ho × 3t: 6@@ ×565 ×1012 Et:7Et=213@05=n50unde n7 N 1655 ×1@ 3 7 7@035F % × h × 3c 6@@ × 6@@ ×13 !rmătura trans#ersală se dispune constructi#.5=1. este diametrul minim al armăturilor longitudinale( ae81.pentru etrierul neperimetral. Drdinea operaţiilor este următoarea( Q:7 7 $ 054 ×1@ 3 7 7@025 R@05@ Jnu este necesar calculul etrierilor.*e alege un etrier perimetral O"mm şi !e75@03mm2 şi un etrier interior O6mm şi !e72"03mm2 • 9umărul de &raţe #erticale ale unui etrier( ne72.x2. • Procentrul de armare trans#ersală( pe7 'e × ne A1@@K N@01KF ae × % .

x1. . 1 0"@ .0mm.. 2@06@ . . @01 ×6@@ pe × % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aeS <istanţele maAime admise /ntre etrieri(  <istanţa /ntre etrieri pe /nălţimea stâlpului tre&uie să 'ie S15d0unde d. este diametrul minim al armăturilor longitudinale( ae81.. .*12=100mm. . 13 Borderoul de con&um a elementelor de armătură pentru un &ingur element de con&trucţie <St'lp marginal 1. 14@ @03$5 5503@ Cla&a A8II A(*mm . *e adoptă cea mai mică distanţă dintre etrieri ae=1. . . $" $" @0222 210 6 0@@ A:mm . . . 1 0"@ .mm= unei @are <m="ungimea "ungimi pe diametre Bucăţi Cla&a A8I A2mm 4 4 4 4 @ @ .  >a stâlpi de clasa ) din zona seismică ?-!ae8300mm. 3"04@ @0""" 3401@ A(2mm 2104@ . . .• <istanţa dintre etrieri0corespunzătoare procentului minim de armare( 1@@ × ne × 'e 1@@ ×〈2 ⋅ 5@03 +1041 ⋅ 2"03〉 7! 7262mm.5=1. 14@ . 3$02@ 105 " 610"6 $60@@ >CNC"I)S)B"P 1 2 3 4 5 6 ?iametrul 16 12 16 12 " 6 lement >arca 5035 5015 4045 4045 20@@ 104@ Total lungimi pe diametru 2m5 -reutăţi pe metru de lungime 28g:m5 -reutate pe diametru 28g5 -reutate totală 28g5 .

x2. . 3. A(2mm 2104@ .atriA Eom. 0.nică. 1@"05@ A:mm .mm= unei @are <m="ungimea "ungimi pe diametre Bucăţi Cla&a A8I A2mm 4 " 4 " @ @ .%ucureşti01$65 Pa#el ).Partea GG U0 )alculul elementelor din &eton armatTT %ucureşti01$$6 .2@@1 2.. (00%eton armatTT09ote de curs. 4102@ . Cla&a A8II ?iametrul lement >arca A(*mm .%ucureşti. . Îndrumător de proiectare00*tructura din &eton armat cu 2ni#eluri P31400 Tudor Postelnicu0<aniel 9istorescu.Bi@liografie 1. . 3506@ . 1 0" . ..unteanu . . . 4. ..<St'lp central 2. . 16405@ .00-rinzi continueTT4ditura te. . S)B"P >CNC"I) 1 2 3 4 " 16 12 16 12 " 6 5035 5015 4045 4045 2035 1055 Total lungimi pe diametru 2m5 -reutăţi pe metru de lungime 28g:m5 -reutate pe diametru 28g5 -reutate totală 28g5 1@"05@ 16405@ @0222 @03$5 240@$ 640$" "$0@@ 60"@ 3$02@ @0""" 105 " 6"02@ 610"6 13@0@@ 14 5.. . !#ram ).00)onstrucţii din &eton armatTT%ucureşti01$"1 Postelnicu T.

G. *T!* 1@1@1:21. 00*tructuri din &eton armat pentru clădiri eta1ateTT4Aemple de proiectare. $. G)%0%ucureşti01$$3 6.atriA Eom.<istanţa maAimă /ntre aAele &arelor 25@mm.Partea G0Proprietăţile 'izico. T.Încărcări de la zăpadăTT. +laicu -. <istanţa li&eră minimă /ntre &are 5@mm.4ditura )onspress0%ucureşti02@@$ 1@. 0 Postelnicu T(00Îndreumar pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale din &eton armatTTeditura te.0<umitrescu <.$2(00)onstrucţii ci#ile0industriale şi agricole. !gent E.GG sau !. *T!* 1@1@ :2. numai stâlpii % × h × 3c neparticipanţi la structuri seismice sunt din clasa ).Prescripţii de calcul şi alcătuireTT.%ucureşti02@@" 15 B.GGG şi 14mm pentru &are din !. Pre#ederi constructi#e pentru stâlpi( (. .fig.. <imensiunile laturilor secţiunilor la stâlpii cu secţiunea dreptung.)omportarea elementelor din &eton armat la solicitări. *. (00%eton armatTT09ote de curs. Postelnicu T. mecanice ale &etonului şi armăturii. Cla&e de &t'lpi.unteanu .00)alculul elementelor de &eton armatTTÎndrumător de seminar la cursul de construcţii de &eton armat secţia J?))G!.Planşee curente din plăci şi grinzi din &eton armat şi &eton precomprimat. ". <iametrele maAime recomandate(2"mm pentru stâlpi din &eton cu agregate o&işnuite. 0.iulară sau de alte 'orme ortogonale > 0T0 cruce tre&uie să 'ie multiplu de 5@mm. Armăturile longitudinale <iametrele minime(12mm pentru &are din !.$2(00!cţiuni /n construcţii.5.Postelnicu.Recomandări cu privire la executarea părţii grafice AN !A A.<imensiunile minime(25@mm pentru stâlpi monoliţi şi 2@@ mm pentru cei pre'a&ricaţi cu solicitări reduse.Secţiunea de @eton Pre#ederile se re'eră la stâlpii cu e'orturi aAiale semni'icati#e 2n7 N N@0@55.nică0%ucureşti01$$2 .0 .

GG @04@ !.GG !. ?elul de stâlp !.GGG interior marginal de colţ @05@ @06@ @0 @ ! !. diametrul minim al armăturilor longitudinale50 dar cel mult 2@@mm la stâlpi de clasa ! şi cel mult 3@@mm la cei din clasele % şi ).G @05@ 16 În cazurile când0din moti#e de asigurare a rigidităţii necesare la deplasări laterale sau din alte moti#e 1usti'ice0secţiunea de &eton a stâlpilor este ma1orată 'aţă de cea impusă de dimensionarea la compresiune eAcentrică0ast'el /ncât armătura longitudinală rezultă dimensionată constructi#0procentele totale de armare pot 'i reduse cu 2@K 'aţă de cele minime date /n ta&el0cu condiţia ca procentul de armare pe 'iecare latură să nu scadă su& @01K..rent<.G !.<istanţa maAimă /ntre etrieri(105d2d. .*e admite armarea cu numai 4&are dispuse la colţurile secţiunii0la sâlpi a#ând laturile secţiunii S4@@mm. Procentul total de armare longitudinală p= tre&uie să se /nscrie /n următoarele limite( 'a 〈tota9 〉 % ×h ×1@@ K si procentele de armare pe 'iecare latură  Procentul total de armare tre&uie să nu 'ie de regulă mai mare de 205KF  Procentele totale de armare minime con'orm ta&eluluiF  Procentul minim de armare pe 'iecare latură a secţiunii @02@K.Armăturile tran&ver&ale <istanţa maAimă /ntre etrieri pe /nălţimea stâlpului se sta&ilesc0la 'iecare ni#el separat pentru(   Lona curentă a stâlpuluiF Lonele cu etrieri /ndesiţi la una sau la am&ele eAtremităţi. A8 :ona!c.GGG şi !.G Procent total de armare minim pK @0"@ @05@ @06@ @0$@ @06@ @0 @ 10@@ @0 @ @0"@ ) !.GGG şi !.GG @06@ @0 @ @0"@ -rupa de stâlp % !rmătura longitudinală din oţel tip( !. .

?8 A4>tan?e9e!=ntre!etr4er44!=n5e>4?4!#or respecta condiţiile(ae805.*e admite ca &arele longitudinale să 'ie legate din două /n două colţuri de etrier sau de agra'ă dacă distanţa /ntre două ramuri consecuti#e ale acestora este S2@@mm.. Pentru stâlpi din clasa )0etrierii se /ndesesc pe /nălţimea lungimii de suprapunere 29>=405+.fig. C8 @n<9?4m49e!zone9or!c.0unde .B8:ona!c.!etr4er4!=n5e>4?4.unde d.: 1 Procentul de armare trans#ersală pe direcţia unei laturi & a secţiunii stâlpului se calculează cu relaţia( . !!!!!!!!!A4ametr.Pentru stâlpii din clasele! şi % care nu 'ac o&iectul acestui proiect /ndesirea etrierilorse 'ace con'orm modului constructi# de adoptare la şantierul de construcţie de către proiectant. Îndesirea etrierilor rezultă necesară la stâlpi neparticipanţi la structurile antiseismice /n zonele de /nnădire a &arelor longitudinale 2de regulă la eAtremitatea in'erioară a stâlpului0la 'iecare ni#el5pentru /m&unătăţirea condiţiilor de transmitere a e'orturilor /ntre &arele care se /nnădesc şi preluarea solicitărilor trans#ersale generale de necoaAialitatea lor.>a stâlpi neparticipanţi la structuri antiseismice se admite să se pre#adă numai etrieri perimetrali0/n a'ara de zonelor plastice potenţiale0pe laturile cu mărimea S4@@mm0cu trei &are pe laturăF  la stâlpi din clasa ) se pre#ăd etrieri neperimetrali /n cazurile când au peste 3&are longitudinale pe latură0dacă mărimea laturii mari a secţiunii este P4@@mm şi când au peste 4&are longitudinale pe latură0dacă mărimea laturii mari a secţiunii S4@@mm.9!m4n4m!a9!etr4er49or tre&uie să 'ie N1:4 din diametrul maAim al armăturilor longitudinale0dar cel puţin 6mm0cu eAcepţia diametrului etrierilor perimetrali ai stâlpilor din grupa ! care tre&uie să 'ie cel puţin "mm. Nece>4tatea!.diametrul minim al armăturii longitudinale0 ae8h/.!etr4er4!=n5e>4?4.dimensiunea laturii mari a secţiunii stâlpului şi ae!B100mm.t494z<r44!etr4er49or!neper4metra94!se sta&ileşte ţinănd seama de următoarele(  de regulă 'iecare &ară longitudinală tre&uie să 'ie legată de un colţ de etrier sau de agra'ă.

4@ 1@.Procentul de armare trans#ersală0pe0 pe direcţia 'iecărei laturi0la stâlpii din clasa ) tre&uie să 'ie N@01@K." 1@.Pa Întindere )ompresiune .G !. .GGG Ta&ela 2 )aracteristicile normale şi de calcul pentru &etonul greu .pe7 .GG !.4@ 6.odul de elasticitate armătura armătura 4a=1@. 'e × ne A1@@K ae × % 0/n care !e aria secţiunii unei ramuri de etrierF ne numărul de ramuri de etrieri intersectate de un plan paralel cu latura &F ae distanţa /ntre etrieri pe /nălţimea stâlpului. .4 longitudinală trans#ersală E>c E>9 E>t 3 5 2 @ 3 5 365 365 365 1 36@ 26@ 36@ 225 1 5 225 21 2"@ 25 2"@ 21 355 2"5 355 2@ 365 2$@ 365 2@ )lasa <iametrul armăturilor nominal0mm 3 4 5 6.G !. 1" Ta&ela 1 )aracteristicile de calcul ale armăturilor Eezistenţe de calcul0.4@ %p.

trul mm . (* ((2 (: *. (* ((2 (: *.3 *im&ol Hnitate de măsură Dariantele ( 13 * 14 .asa 8g:m 5 64 113 1 6 254 452 @6 1@1 13"5 1"@$ 22$@ 2"2 3421 441 5541 23" $16@ 113@$ .arginal B. ** *1 *: . 14 ( 16 @0$" (1 15 @0$5 1 2 p pz kN/m2 kN/m2 @0$3 @0$4 @0$6 @0$5 1 @0$" @0$4 @0$6 @0$5 @0$" @0$4 @0$3 @0$ @0$ . <enumirea d:o Încărcarea utilă Încărcarea de zăpadă 01 1206 1$06 2"03 5@03 "05 11301 1530$ 2@101 25405 31402 3"@01 4$@0$ 6150" "@402 1@1 0$ 125606 .)aracteristica )ompresiune centrică 2rezistenţă prismatică5 Întindere centrică . 15 16 1 2 1" 0 13 : 14 5 15 ( .2 -. 1 2 : (. 10@@ . 16 ( ( 1 ( * 1" ( .* . 1. ** *1 *: .* .)entral 9r. 21 3" 5$ "4 15@ 235 33$ 461 6@3 63 $42 114@ 14 2 1"4 2412 3@53 3 6$ 2" 5@ " 113 2@1 314 452 615 "@4 1@1 1256 152@ 1$63 2463 3216 4@ 1 5@26 1 35 63 $" 141 251 3$2 565 6$ 1@@5 12 2 15 @ 1$@@ 2454 3@ " 4@21 5@"$ 62"3 2 42 5 11 16$ 3@1 4 1 6 " $23 12@6 1526 1""4 22"@ 2$45 36$4 4"25 61@ 53$ 0 4$ "" 13 1$ 351 54$ $1 1@ 14@ 1 "1 21$$ 266@ 3436 431@ 562$ 125 " $6 : 5 1@1 15 226 4@2 62" $@4 1231 16@" 2@35 2513 3@41 3$26 4$26 6433 "143 1@@53 (..4 )oe'icientul condiţiilor de lucru pentru &eton M&2 10@@ . )lasa &etonului la compresiune %c15 "05 110@ @0 5 1015 230@ %c2@ 1105 150" @0$@ 204@ 2 0@ %c25 1405 1"05 10@5 106@ 3@0@ %c3@ 1 0@ 220@ 102@ 10"@ 3205@ %c35 1$05 2505 103@ 10$5 3405 !riile secţiunilor trans#ersale şi masa armăturilor din &are laminate !ria secţiunii trans#ersale pentru n &are0 /n mm2 ( * 14 25 3$ 56 1@@ 15 226 3@ 4@2 5@" 62" 6@ $"1 1231 16@" 2@35 2513 . ta&. 1 2 : (. trul mm 9otaţia E& E&0ser E&t E&t0ser 4&=1@.+ariante A. " 14 1$6 2"2 5@2 "5 113@ 153$ 2@1@ 2544 3141 3"@1 4$@" 615 "@42 1@1 " 12566 @0@66 @0@$$ @0154 @0222 @03$5 @061 @0""" 102@" 105 " 10$$" 20466 20$"4 30"53 40"34 60313 0$$@ $0" @ <iame.odulul de elasticitate Ta&elul 3 <iame. .2 -. P"AN#A A.

$ " 6 5 4 3 15@ 306@ 30"@ 40@@ 406@ 40"@ 502@ 506@ 402@ 306@ 30"@ 40@@ 406@ 40"@ 502@ GG GGG GG GGG 25 15 2@ 25 GG 2@ GGG 15 GG 25 35 4@ 35 4@ 35 4@ 35 GGG 2@ 4@ GG 15 35 GGG 25 4@ 06 "06 $02 $0@ 02 0" 06 "06 $0@ $06 GG 2@ 35 0" GGG 15 4@ 02 GGG 25 35 $0@ 45@ 35@ 55@ 6@@ 45@ 35@ 4@@ 5@@ 55@ 6@@ 45@ 5@@ 6@@ GG 2@ 4@ $02 5@@ 13@ 1"@ 165 1 @ 1$@ 2@@ 14@ 15@ 16@ 1 @ 1"@ 1$@ 21@ 13@ 15 Înălţimea plăcii monolite Presiunea de calcul Încărcarea pardoselei >ungimea de calcul !rmătură /ntindere -rosimea stratului de acoperire >ăţimea de calcul %eton la compresiun Înălţimea de calcul Înălţimea de ni#el 14 13 12 11 1@ *tâlp marginal Încărcarea din acoperiş .omentul /nco#oietor a ' hp9 C2 %Cp hCp Dc Hetaj /a pconv 9Cp&L+ a*% 6marC4na9 m m mm mm mm kN/m2 402@ GGG 15 35 "06 4@@ $@@ 1@@@ $5@ "5@ 11@@ 12@@ $5@ "5@ $@@ 1@@@ 11@@ 12@@ $5@ 1@@@ 12@@ @0$ 10@ 102 104 103 101 @0$ 10@ 101 102 103 104 @0$ 101 102 N/mm2 kN/m2 5@@A5@@ 45@A45@ 6@@A6@@ 65@A65@ @@A @@ 5@A 5@ "@@A"@@ 5@@A5@@ 45@A45@ 6@@A6@@ 65@A65@ @@A @@ 5@A 5@ "@@A"@@ 5@@A5@@ mm mm kN 20"@ "@ $@ 1@@ 16@ 12@ 13@ 14@ 15@ 16@ 1 @ 15@ 14@ 12@ 1@@ $5 @04 @05 @03 @05 @04 @03 @04 @05 @03 @04 @05 @03 @04 @05 @03 20 5 20 @ 20"@ 20$@ 30@@ 302@ 30@@ 20"@ 20 5 20 @ 20"@ 20$@ 30@@ 302@ .

-rupa )ondiţii 9r. Predimensionarea pe criterii de rezistenţă. Tematica proiectului de curs.emoriu eAplicati#. 125 $5 $@ "5 $@ $5 16"@ 26@ $@@A$@@ "5 "3@ ." @ "5@ "$@ "6@ "5@ $@@ $2@ "@ "@@ "2@ "4@ "5@ "6@ " @ "@ "@@A"@@ 25@ 1 1@ 14@ 16 ?orţa aAială NmarC4na9 kN 1 ?orţa tăietoare *tâlp central . 1 2 3 4 5 <ate iniţiale0ta&. .P.10203.omentul /nco#oietor 1@@ 7marC4na9 kN 11@ "@ @ 5 $@ $5 5 $5 "@ @ 5 $@ 6@@A6@@ @@A @@ "@@A"@@ $@@A$@@ 65@A65@ 5@A 5@ "5@A"5@ $5@A$5@ 6@@A6@@ @@A @@ "@@A"@@ 6@@A6@@ @@A @@ 1" a*% mm 21@ 22@ 23@ 24@ 215 225 235 245 2@@ 21@ 22@ 23@ 24@ 1$ 6centra9 kN 1655 164@ 162@ 16@@ 1645 165@ 166@ 16 @ 16"@ 16$@ 1 @@ 1 2@ 1 3@ 2@ ?orţa aAială Ncentra9 kN 21 ?orţa tăietoare 12@@ 1@@ 1@@ 11@ 1@@ 11@ 12@ 13@ 7centra9 kN *arcina0a&ilitatea EFI?U" ? )alculul stâlpului monolit P R9CR>ANGH 9. Întroducere. P!*H> <!T! <! 9H )ompletarea sarcinii indi#iduale. Predimensionarea pe criterii de rigiditate.P.

%orderoul de consum2eAtras de armătură5 pentru un singur element constructi#. Planul parterului.ema de armare longitudinală2armarea /n câmp0mi1locie5 2scara1(1@@5 <etalieri 4.entării a proiectului definitivatVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV -. %i&liogra'ie.JJJJJJJJJJJJJJJ 2numele de 'amilie0prenumele0patronimicul5 (.6 Predimensionarea grinzii de acoperiş.)ermenul pre. " $ 1@ 11 12 13 14 15 16 1 1" 1$ 2@ )alculul armăturii longitudinale..?ate eli@erării &arcinii la proiectare JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ .>C"?CDA CC" EIU" ? CCNS)RUCGII mun.Poziţionarea elementului structural #ertical 2scara1(1@@5 *ecţiunea trans#ersală a construcţiei 2scara1(1@@5 *ecţiunea longitudinală a construcţiei 2scara1(1@@5 Plan co'ra1 şi armare a elementului constructi# 2scara1(5@F1(1@@5 *c. )alculul armăturii trans#ersale.ema de armare trans#ersală2armarea de reazem0mi1locie0/n câmp5 2scara1(1@@5 *c.?ate iniţiale( .6 2scara1(1@F1(2@5 *peci'icarea elementelor de armare al elementului constructi# %orderoul de consum 2eAtras de armătură5 pentru un singur element constructi# Timpul acordat pentru realizarea sarcinii( 22 >INIS) RU" ?UCAGI I al R.)ema PC VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVV *. Predimensionarea stâlpilor monoliţi.CFI#INHU Catedra3 Con&trucţii Civile %i Indu&triale SARCINA IN?IDI?UA"H ?i&ciplina3 //Calculul Con&trucţiilorII la proiectul de cur& a &tudentului/gr.

JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ Profe&or de &pecialitate VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 2semnătura5 Studentul gr.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV 1.)ermenul de &u&ţinere Partea Erafică 9 A( >edia de evaluare ?ata JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ Partea de Calcul > x. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 2semnătura5 23 .