You are on page 1of 17

ECOSISTEMUL

Biotop Biocenoză

BIOTOPUL  Reprezintă totalitatea factorilor abiotici prezenţi într-un anumit spaţiu de viaţă care asigură existenţa unei comunităţi de vieţuitoare.  Factorii abiotici sunt: -apa -lumina -solul -temperatura -aerul -poziţia geografică .

BIOCENOZA  Reprezintă comunitatea de populaţii caracteristice unui biotop.  Cuprinde: -plantele -animalele -omul .

ECOSISTEMUL  Reprezintă unitatea structurală şi funcţională care se stabileşte între biotop şi biocenoză. Tipuri de ecosisteme: -naturale:-terestre -acvatice -antropizate .