You are on page 1of 15

PIAŢA

DEFINIŢIE  Teoria economică defineşte piaţa ca fiind cadrul în care se întâlnesc cererea şi oferta. piaţa reprezintă sfera manifestării şi confruntării ofertei şi cererii. . a realizării lor prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare.

ΣPÎ═ΣPP . de solicitare de către consumatori. PIAŢA PRODUSULUI : gradul de pătrundere a acestuia în consum. prin posibilităţile prezente şi viitoare de desfacere a lui.PIAŢA ÎNTREPRINDERII/ PIAŢA PRODUSULUI    PIAŢA ÎNTREPRINDERII: gradul efectiv sau potenţial de pătrundere în consum (utilizare) a produselor sau serviciilor întreprinderii.

Sfera pieţei întreprinderii Piaţa bunurilor Piaţa Piaţa mijoacelor de bunurilor productie de consum Piaţa serviciilor Piaţa Piaţa serviciilor serviciilor de productie de consum .

tranzacţiile de piaţă efectiv desfăşurate. Piaţa potenţială (PP) – cuprinde grupul de consumatori care se caracterizează printr-un nivel de interes suficient de mare pentru o ofertă dată.Piaţa Piaţa efectivă (PE) – indică dimensiunile pieţei atinse la un moment dat. .

. dar care pot deveni în viitor consumatori ai acestora.Piaţa PP = PE + NCR NCR – non-consumatorii relativi = persoane care nu cumpără. nu consumă în prezent produsele întreprinderii.

.Piaţa Piaţa teoretică (PT) = PP + NCA NCA – non-consumatori absoluţi = persoane care nu consumă produsul din motive obiective. care nu pot fi de regulă schimbate.

calea mixtă – presupune atragerea de noi consumatori care au un nivel al consumului mediu mai ridicat decât cel din perioada iniţială.Piaţa Dacă analizăm piaţa unui produs din punct de vedere al numărului de consumatori şi al consumului mediu. creşterea pieţei se poate realiza pe trei căi: calea extensivă – presupune că nivelul consumului mediu rămâne constant. creşterea realizându-se pe baza atragerii de noi consumatori. calea intensivă – presupune că nivelul consumului mediu creşte în condiţiile în care numărul de consumatori rămâne constant. .

Dimensiunile pieţei    A) Aria (localizarea) pieţei B) Structura pieţei C) Capacitatea pieţei .

A) Aria (localizarea) pieţei    piaţa locală. piaţa naţională. piaţa regională. piaţa internaţională (Σ p externe) Piaţa urbană şi piaţa rurală Gravitaţia comercială – atracţia exercitată de centrele urbane asupra cumpărătorilor din zonele învecinate .

segmente de consumatori omogene din punct de vedere al nevoilor.B) Structura pieţei  Impărţirea pieţei în categorii. aşteptărilor şi comportamentului lor faţă de produs. .

Segmentarea pieţei Variabile Variabile geografi demografice ce Regiunea Tip de habitat Mărimea localităţii Densitate Climat Relief Vârsta Sexul Mărimea familiei Ciclul de viaţă al familiei Venitul anual Ocupaţia Pregătirea Religia Rasa Naţionalitatea Variabile psihografi ce Clasa socială Stilul de viaţă Personalitatea Variabile comporta mentale Ocazia de cumpărare Avantaje căutate Statutul utilizatorului Rata de utilizare Fidelitatea faţă de marcă Atitudinea faţă de produs .

exprimă capacitatea efectivă a pieţei  .volumul ofertei – când C > O. exprimat prin volumul producţiei + importuri  .volumul cererii .numărul consumatorilor.cota de piaţă – ponderea deţinută de o firmă sau un produs în cadrul pieţei de referinţă  .volumul tranzacţiilor de piaţă (vânzărilor) cel mai des folosit  .Capacitatea pieţei poate fi exprimată prin intermediul următorilor indicatori:  .numărul clienţilor firmei . utilizatorilor produselor  .

Cota de piata Conceptul de cota de piata absoluta ?% Alti competitori 70 200 Firma C 20% X 100=35% Firma A Cota de piata absoluta Vanzarile firmei mele = Vanzarile de pe intreaga piata (toti competitorii) X 100 30% Firma B .

Cota de piata Conceptul de cota de piata relativa • Aparitie datorita faptului ca este greu sa obtii totalul pietei • Scopul calcularii cotelor de piate este compararea cu competitorii importanti • Baza de raportare nu este totalul pietei ci cel mai important concurent Vanzarile firmei mele (daca ocupa locurile de la 2 la n) Cota de piata relativa = Vanzarile firmei mele Vanzarile celui mai importatnt competitor = Vanzarile liderului Vanzarile liderului Vanzarile locului 2 .