You are on page 1of 10

Functionarea societatii comerciale.

Reguli comune
Adunarea generala reprezinta organul de deliberare, fiind formata din totalitatea asociatilor/actionarilor, iar in cadrul ei se exprima vointa sociala. In cadrul Adunarii generale sunt dezbatute toate problemele societatii (aprobarea bilantului, contul de profit si pierderi, numirea sau revocarea celorlalte organe, modificarea actului constitutiv) In cadrul Adunarii generale, asociatii isi exprima vointa prin vot, de obicei proportional cu valoarea aportului adus. Natura uridica a !otararii Adunarii generale este controversata. "a oritatea autorilor considera ca !otararea Adunarii generale este un act uridic supus actiunii in nulitate, inclusiv din partea unui tert care ustifica un interes, #itularul dreptului de convocare a Adunarii generale sunt de regula adinistratorii, dar in anumite cazuri, Adunarea generala poate fo convocata c!iar de catre cenzori sau c!iar de asociatii functionari in anumite cazuri. $onvocarea trebuie sa cuprinda locul, data adunarii, ordinea de zi, modificarile actului constitutiv % indicarea explicita a acestora. &aca societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea si ordinea de zi se publica si pe pagina de internet. 'anctiunea nerespectarii ordinii de zi este nulitatea !otararii. $alitatea de asociat/actionar confera acestuia dreptul de a participa la Adunare generala. Acest drept se exercita personal, dar legea permite si reprezentarea in anumite conditii. $onventiile cu privire la exercitiul dreptului de vot sunt interzise sub sanctiunea nulitatii. (otararea Adunarii generale se consemneaza intr)un proces verbal semnat de presedintele Adunarii si de catre secretar/i. Acest proces verbal este dovada celor dezbatute in cadrul Adunarii generale. A&"INI'#RA#*RII '*$I+#A#II ,ointa societatii comerciale exprimata in cadrul Adunarii generale este adusa la indeplinire de catre persoane anume desemnate (administratorii). $u privire la administrarea societatii, lg -.//0 cuprinde dispozitii diferite in functie de forma uridica a societatii. 1otrivit art 23 lg -.//0 % obligatiile si raspunderea administratorului sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si la cele prevazute in continutul legii. In calitate de administrator este numit, de obicei, o persoana fizica, dar si o persoana uridica (cu respectarea principiului specialitatii). 1ersoana uridica trebuie sa numeasca un reprezentant persoana fizica. $*N&I#II $+R4#+5 )capacitatea deplina de exercitiu )onorabilitate )cetatenia % administratorul poate fi % cetatean roman ) cetatean strain / daca lg/actul constitutive nu stabileste interdictii)

1

la adunarea consiliuui de administrator /. Atributii de reprezentare 1entru a anga a raspunderea societatii. *bligatia de a intocmi bilantul si contul de profit si pierderi.. *bligatia de a indeplini indatorirea prevazuta de actul constitutiv si lege Functia de administrator al socetatii inceteaza prin 5 . Administratorii pot fi numiti prin actul constitutiv sau pot fi ulterior alesi de catre Adunarea generala. *bligatia de a lua parte la Adunarea asociatiilor/actionarilor. *bligatia de a urmari efectuarea varsamintelor datorate <.. &izolvarea societatii Administratorul revocat se poate adresa instantei udecatoresti cu o actiune in daune. precum si de a asigura respectarea legilor la repartizarea beneficiilor si plata dividendelor =. Atributia de gestiune interna 3. &reptul de a reprezenta societatea nu poate fi transmis catre o alta perosna decat daca aceasta facultate i)a fost acordata in mod expres de asociati. In ambele cazuri ei pot fi revocati de catre Adunarea generala6 in anumite conditii de cvorum si ma oritate in functie de forma uridical a societatii. *bligatia de a indeplini formalitatile necesare 3. 2 . A#RI74#II8+ A&"INI'#RA#*RI8*R 1rincipalele atributii se refera la 5 . un administrator trebuie sa fie desemnat reprezentant al acesteia. c!iar daca instant ar constata ca revocarea nu are o usta cauza deoarece revocarea poate intervene oricand si independent de vreo culpa contractuala a acestuia. Renuntare -. Revocare :. Administratorii pot fi asociati/actionari sau nu. Asociatii i)au conferit dreptul de semnatura sociala detaliind dreptul de a exprima vointa societatii si implicit acesta anga eaza societatea fata de terti. *bligatia de a indeplini toate operatiile cerute pentru indeplinirea obiectuui societatii . administratorilor li se cer anumite conditii de experienta si profesionalism. 8I"I#+8+ 8+9A8+ ale atributiilor administratorilor sunt date de5 )limitele capacitatii de folosinta a societatii )dispozitii legale care impugn aprobari prealabile din partea Adunarii generale )anumite situatii special (ex5 administratorii nu mai au nici o atributie in faza de lic!idare a societatii. *bligatia de a tine registrele erute de lege 2. *bligatia de a depune semnatura atunci cand a fost desemnat reprezentant al societatii -. &eces 3.. *bligatia de a prelua si pastra documentele societatile :.In cazul anumitor societati (societatea care actioneaza pe pietele valorilor mobiliare/ societati bancare). dar nu si cu o actiune de reintegrare in functie. de reorganizare/faliment) *78I9A#II8+ A&"INI'#RA#*RI8*R ..

Raspunderea penala depinde de infractiunea savarsita de administrator. 1otrivit art .//0 rezulta obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandate. respectiv raspunderea penala./. Adunarea asociatiilor are conform art .0 zile inainte de ziua fixate pentru tinerea adunarii si cu precizarea ordinii de zi. &aca actul constitutive nu a reglementat un anumit procedeu. 2. Administratirii % organe de gestiune -. legea instituie anumite reguli special. revoca si le da descarcare pentru activitatea lor 3 . pentru nerespectarea conditiilor izvorite din contractul de mandat va fi anaga ata raspunderea civila contractuala. Adunarea desemneaza si persoana insarcinata sa exercite aceasta actiune./: ca principale atributii5 )aproba bilantul contabil si stabileste repartizarea beneficiului net )desemneaza administrator si cenzori. se face de cenzori. $*N. precum si de dispozitiile lg -. 8egea stabileste reguli commune aplicabile tuturor formelor de societate (dezvoltari asupra cenzorilor la 'A).//0 stabileste ca in cazul 'N$ numirea cenzorilor nu este obligatorie. administratorii care reprezinta cel putin ... din art 23.. Adunarea se convoaca cel putin o dta pe an sau de cate ori este necesar. se face de administrator. Adunarea generala 3. alege. Adunarea decide in conditii de cvorum asupra problemelor ordinare ale societatii cat si asupra modificarii actului constitutiv. convocarea se face prin scrisoare recomandata. legea prevede raspunderea solidara a acestora pentru nerespectarea obligatiilor care privesc5 ) realitatea varsamintelor efectuate de asociati )existenta reala a dividendelor platite )indeplinirea !otararilor Adunarii generale Actiunea in raspundere contra administrator este o actiune sociala. dar trebuie sa precizeze scopul comunicarii $onvocarea adunarii se face in forma stabilita de actul constitutiv. din capitalulul social ot cere administratorilor convocarea Adunarii.In cazul in care societatea are mai multi administrator. 8g -.*$AR+A A&4NARII . In privinta raspunderii administratorilor. astfel controlul va fi efectuat de persoana care nu au calitatea de administrator. Funtionarea 'R8 Adunarea asociatiilor este organul de deliberare si decizie a 'R8 in cadrul careia se iau toate !otararile. 'R8 este obligata sa numeasca cenzori cand numarul asociatiilor este mai mare de . In cazul pluralitatii de administratori.. !otararea asociatiilor se iau in Adunarea generala. $onvocarea trebuie facuta cu cel putin . $enzorii societatii % organul de control $enzorii reprezinta organul ce exercita controlul aspra actelor administratorilor. iar pentru incalcarea dispoztiei legale va fi anga ata raspunderea civila delictuala. ea nu apartine asociatiilor ci a societatii. atunci cand adunarea nu a fost convocata de administrator -.lg -.. . Astfel. ca regula generala 3.//0. Adunarea generala este cea care decide exercitarea acestei actiuni c!iar daca aceasta problema nu a figurat in ordinea de zi.

Asociatul care a adus aportul in natura trebuie sa se abtina de la vot daca acesta s)ar referi la evaluarea aportului sau. !otararile se iau oricare ar fi numarul asociatiilor si partea de capital social reprezentat de asociatii prezenti. Dreptul de a ataca hotararea se exercita in conditiile prevazute de lege pentru anularea hotararii administratorului din cadrul SA. se abtine daca intr)o operatiune determinate are pe cont propriu sau pe acontul altuia interese contrare societatii. &e asemenea. va raspunde pentru pre udiciile cauzate societatii daca fara votul sau nu s)ar fi intrunit ma oritatea ceruta de lege. 1entru adoptarea !otararii asupra transmiterii partilor societatii este neesar votul unei ma oritati calificate si anume votul asociatului reprezentand cel putin . Adunarea generala !otaraste cu votul reprezentand ma oritatea absoluta a asociatiilor si a partilor societatii. 8a prima convocare !otararile se iau atat prin votul ma oritatii absolute a asociatiilor si a partilor socale.//0 stabileste ca in cazul 'R8 votul in Adunarea generala poate fi dat si prin corespondenta.//0) 8egea nu cere aducerea la cunostinta tertilor a !otararii Adunarii generale ( asa cum se intampla la 'A ) !otararea se publica in "onitorul *ficial).din capitalul social. 8a cea de a doua convocare. iar cand nu sunt indeplinite cele doua ma oritati se convoaca o a doua adunare. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. ADMINIS !A!"A S!# este administrate de unul sau mai multi administratori$ asociati%neasociati numiti prin act constitutive sau alesi de Adunarea generala. In cadrul S!# cu asociat unic$ atri&utiile administratorilor sunt exercitate de catre asociatul unic daca el are si calitatea de administrator. aceste atributii apartin asociatului unic 8g -./3 lg-. cat si a asociatiilor. De asemenea$ sa faca acelasi fel de comert sau altul * . 8egiuitorul impune o dubla ma oritate5 atat a partilor societatii comerciale. IN "!DI( II sta&ilite de lege )entru prote'area intereselor societatii$ legea interzice administratorilor sa exercite fara autorizarea adunarii$ mandatul de administrare in alte societati concurente sau avand acelasi o&iect de activitate. (otararile trebuie inregistrate in Registrul $omertului daca ele se refera la acte si fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege Asociatul ale carui drepturi au fost inculcate poate cere anularea hotararii de catre instanta. in caz contrar.)decide contractarea auditului financiar (vezi 'A) atunci cand acesta u are mcaracter obligatoriu )decide urmarirea administratorilor si cenzorilor (introducerea actiunii de raspundere) )desemneaza persoana raspunzatoare pentru aceasta actiune )modifica actul constitutive In cazul 'R8 cu asociat unic. Sta&ilirea criteriilor$ a insarcinarilor$ rovocarea administratorilor se decide de Adunare cu respectarea du&lei ma'oritati. Aceasta dubla ma oritate este determinate de spacificul societatii care imbina trasaturi ale societatii de persone si ale societatii de capitaluri. daca prin actul constitutive nu se prevede altfel. 1rin modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatiilor (art. Doar SA are consiliu de administratori.

asociati controlul asociatilor administratori va fi facut de catre cenzori. )artile sociale$ desi nu sunt reprezentate prin titluri negocia&ile ca actiunile$ pot fi transmise in anumite conditii. Dreptul de a reprezenta societatea apartine administratorului desemnat prin act constitutive sau ales de Adunarea generala. "xista 2 situatii3 - . !epartizarea profitului este realizat de Adunarea asociatilor care sta&ilesc dividendul dupa care fiecare asociat devine titularul unui drept de creanta fata de societate$ drept ce poate fi valorificat in conditiile legii. Administratorii S!#$ la fel ca administratorii celorlalate forme de societate$ pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a o&iectului de activitate a societatii. In cazul in care un administrator are initiative unei operatiuni care depaseste limitele operatiunilor o&isnuite comertului pe care il exercita societatea$ el tre&uie sa ii instiinteze$ in preala&il$ pe ceilalati administratori$ iar daca unul dintre acestia se opune$ vor decide asociatii. In societatea cu peste 1. Administratorii sunt o&ligate sa tina un registru al asociatiei in care vor trece datele de identificare ale acestora$ partea fiecaruia din capitalul social$ transferal partilor societatii.asemanator pe contul lor sau pe contul altor persone. !ANSMI "!"A )A! I#/! S/(IA#" In cazul S!#$ capitalul social se divide in parti sociale +valoare minima 10 ron. Dupa apro&area lor de catre Adunare$ ele vor fi depuse la directiile generale ale . Asociatii au dreptul la dividende potrivit actului constitutive. Daca sunt mai multi administratori$ acestia pot lucra impreuna sau separate. !epartizarea partilor sociale se face prin act constitutive proportional cu valoarea aportului adus in societate. #egea 31%10 reglementeaza transmiterea partilor sociale intre asociati$ apoi catre persoanele din afara societatii si prin succesiune ("SI2N"A )A! I#/! S/(IA#" IN !" AS/(IA I )otrivit legii$ partile sociale pot fi transmise in mod li&er si neconditionat intre asociatii aceluiasi S!#. Astfel$ situatiile financiare$ raportul administrative al cenzorilor sau dupa caz$ autorilor financiari$ vor fi depuse de catre administratori la sediul societatii cu 1. Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru SA. Incalcarea acestei interdictii atrage sanctiunea administrative +revocarea si raspuderea pentru pre'udicii aduse societatii. In lipsa unei asemenea imputerniciri$ legea prezuma ca dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator.. Administratorii sunt raspunzatori atat personal$ cat si solidar pentru orice pagu&a pricinuita societatii prin nerespectarea indatoririlor privind tinerea acstui registru. otusi prin actul constitutive se poate interzice transmiterea partilor sociale intre asociati. Nu este necesar in acest caz consimtamantul expres al celorlalati asociati deoarece caracterul intuituu personae nu este afectat. )entru actele urgente a caror neindeplinire ar cauza o pagu&a mare societatii poate decide un singur administrator$ in lipsa celorlalati care se gasesc in imposi&ilitate$ chiar momentana$ de a lua parte la administrare. Situatiile financiare ale societatii comerciale care intra su& incidenta reglementarilor conta&ile$ amortizate cu directivele europene vor fi audiate de catre auditorii financiari personae fizice%'uridice.zile inainte de data tinerii adunarii pentru a fi cercetate de asociati.inantelor )ulice si un exemplar depus la !egistrul (omertului.

#a fel hotararea asociatilor sau instantei tre&uie inscrisa in !eg (omertului. 2n asociat se poate retrage din societate in anumite cazuri3 1. cu acordul tuturor celorlalti asociati 3. (esiunea tre&uie inscrisa in !egistrul asociatilor si in !egistrul (omertului. Actul constitutive tre&uie sa prevada daca in cazul decesului unui asociat$ societatea va continua cu mostenitorii acestuia +daca mostenitorii pot do&andi calitatea de asociat in cadrul societatii respective. ransmiterea acestor parti tre&uie inscrisa in !egistrul (omertului. Mai exista un caz de retragere al unui asociat din cadrul S!# prevazut de art 11* al 2 4 asociatul are dreptul sa se retraga daca nu este de accord cu modificarile aduse actului constitutive$ dar acest drept il are daca actul constitutive prevede in mod expres acest lucru. ":(#2D"!"A asociatilor din SN($ S!#$ S(S "xcluderea unui asociat din S!# poate avea loc in anumite conditii strict delimitate de lege in art 222.A!A S/(I" A II (esiunea putand afecta caracterul intuituu personae$ legea prevede ca este posi&ila doar daca este pro&ate de asociatii care reprezinta cel putin 5 din capitalul social. #egea 31%10 reglementeaza retragerea asociatilor din SN( si S!# in art 228. ransmiterea pe cale succesorala a partilor este notificata societatii prin inscrierea in !egistrul asociatilor si notificata tertilor prin inscrierea in !egistrul comertului. cazurile prevazute in actulul constitutive 2.. !etragerea din societate produce efecte fata de terti din momentul inscrierii acestei mentiuni in !eg (omertului. in &aza unei hotarari a tri&unalului (a urmare a retragerii din societate$ asociatul pierde aceasta calitate$ dar are o&ligatia sa suporte pierderile pentru operatiunile effectuate pana in ziua retragerii sale. ("SI2N"A )A! I#/! (A !" )"!S/AN" DIN A. !" !A7"!"A AS/(IA I#/! !eprezinta iesirea voluntara a unui asociat din societate.41 asociat cesioneaza partile sale societatii pierde calitatea de asociat 41 asociat cedeaza doar o parte ramane asociat dar se va schim&a in actul constitutive modalitatea de repartizare a &eneficiarului. "vident$ este necesara o hotarare a Adunarii generale. In caz contrar$ acestia vor primi partea ce I s4ar fi cuvenit asociatului decedat. 9a avea dreptul sa primeasca &eneficii pana in ziua retragerii sale$ iar drepturile sale cuvenite pentru partile sociale se sta&ilesc prin acordul asociatilor de catre un expert$ sau in caz de neintelegeri$ de instanta. !ANSMI "!"A )A! I#/! S/(IA#" )" (A#" S2(("S/!A#A (a urmare a transmiterii succesorale ce depasesc numarul de -0 asociati 6 vor fi o&ligati sa desemneze un numar de titulari pentru a nu se depasi nr de -0. "xcluderea este privita ca cea mai grea sanctiune pe care o suporta 8 .

Atunci cand un creditor personal al unui asociat a atacat prin opozitite hotararea de prelungire a duratei societatii si opozitia a fost admisa$ asociatii pentru a salva societatea$ pot lua hotararea de excludere a asociatului pentru care creditorul personal a introdus opozitia. Asociatul are dreptul la contravaloarea partii sale de interes sin u are dreptul la o parte proportionala din patrimonial societatii in materialitatea sa. <otararea de transformare tre&uie apro&ata cu un animitate de voturi. ransformarea nu presupune dizolvarea societatii si aparitia unei persone 'uridice noi. #egea permite transformarea societatii in S!# cu asociat unic. • asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitlul social in folosul lui sau al altora. Se va redacta actul additional care va modifica actul constitutive$ acesta urmand sa cuprinda clauzele specifice SA ului.0%.2 +utilizeaza in interes personal capitalul$ &unurile$ creditul societatii sau face concurenta societatii. (ererea de excludere poate fi introdusa de societate sau oricare asociat. Actul additional se va depune la !eg (omertului si se va pu&lica in M/. In urma excluderii$ cel in cauza pierde calitatea de asociat de la data excluderii. in stare de faliment sau care a devenit incapa&il • asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drepturi in administratie ori contravene art . 9a avea dreptul la &eneficii si va suporta pierderile pana in ziua excluderii sale$ neputand cere insa lichidarea lor. S!# (2 AS/(IA 2NI( (onform art 13 # 31%10 6 S!# se poate constitui si prin aportul unui singur asociat care va detine toate partile sociale. ransformarea este un eveniment care nu are incidenta asupra existentei societatii$ se va midifica actul constitutive. In acest caz$ societatea nu poate functiona deoarece pentru SN( legea prevede minim 2 asociati$ pentru S(S 6 minim 1 asociat comanditat si 1 asociat comanditar$ iar pentru S!# nu a fost constituit S!# cu asociat unic. "xista si cazuri cand un S!# se poate transforma intr4o alta forma de societate +SA. )rocesul ver&al care se consemneaza hotararea tre&uie sa cuprinda date privind situatia patrimoniului in momentul transferului in &aza unei situatii financiare intocmite in acest scop. Dupa transformarea societatii ar ramane cu aceleasi attri&ute de identitficare cu exceptia formei societatii.un asociat in cazul in care el a savarsit anumite fapte prin care ar fi pre'udiciat societatea. "xcluderea unui asociat din S!# si SN( se pronunta de catre instanta. "xista cazuri cand$ in urma excluderii sau retragerii$ ramane un singul asociat. > . <otararea de excludere se inscrie in !eg (omertului pentru opoza&ilitate fata de terti.. Aceste cazuri sunt cazuri de sanctionare$ dar exista si cazul de excludere$ remedii in acest din urma caz$ asociatul$ chiar daca nu a adus un pre'udiciu societatii sau nu a savarsit fapte pagu&itoare societatii va fi exclus. Astfel$ poate fi exclus3 • asociatul care$ pus in intarziere$ nu adduce aportul la care s4a o&ligat • asociatul cu raspundere nelimitata +vala&il si pt SN(. Modificarea societatii +S!# = SN(. Asociatul care nu este de accord cu transferal societatii se poate retreage din societate.

Avand in vedere numarul mic de asociati$ legea nu reglementeaza in mod expres o adunare generala. Se poate a'unge la aceasta forma de societate prin transferal unui SN( sau S!# care a avut mai multi asocati$ dar ei au cesionat partile de interes sau au fost exclusi$ rezultand astfel 1 asociat. Astfel$ in cazul n care societatea se dizolva indifferent care ar fi motivul dizolvarii$ patrimonial societatii se transmite automat cu titlu universal la asociatul unic fara lichidare. notiunea in sine de asociat unic este lipsita de logica pentru ca asocierea presupune cel putin 2 persoane 2. . "vident ca toate deciziile chiar si in cazul acestei forme de societati se iau in cadrul unei adunari.(onform art 1* 6 o persoana 'uridica sau fizica nu poate avea ca asociat unic o alta S!# cu asociat unic. Acest gen de S!# prezinta anumite caracteristici sociale3 1.irma unei SN( tre&uie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati urmati de SN($ scris in intregime. .2N( I/NA!"A SN( Aceasta societate reprezinta forma tipica a societatilor. otusi$ asociatii unui SN( nu sunt adevarati code&itori solidari deoarece creditorii societatii tre&uie sa se indrepte mai intai impotriva societatii$ iar daca acestia nu isi indeplinesc o&ligatiile$ creditorii se poat indrepta impotriva asociatilor. In cazul unui SN( tre&uie sa existe minim 2 asociati. (and se constituie un S!# cu asociat unic$ se intocmeste numai statutul. . Din moment ce legea considera societatea unipersonala ca o specie a raspunderii limitata$ asociatul unic nu ar tre&ui tinut sa raspunda pentru datoriile societatii deoarece$ aceasta fiind o persoana 'uridical$ un su&iect distinct de asociat unic$ tre&uie sa isi plateasca o&ligatiile cu propriile fonduri$ dar in realitate personalitatea 'uridical a societatii cu asociat unic este precara. Din momentul ce isi risca intreaga avere$ asociatii au si un drept de control reciproc$ iar dreptul de a reprezenta societate apartine fiecarui administrator in afara de stipulatie contrara. lipseste in acest tip de societate elemental affection societatis In S!# cu asociat unic$ procesul de deli&eare are un character exclusive individual. 2nii autori considera ca asociatul unic s4ar asemana cu un comerciant individual care actioneaza in nume propriu. . Nu vor fi aplica&ile in acest caz dispozitiile referitoare la anularea hotararilor adunarii generale la cererea unui asociat. #a &aza constituirii acestei forme de societate sta increderea reciproca intre asociati$ dar raspunderea este nelimitata si solidara. Deciziile asociatului unic tre&uie trecute intr4un registru special.. Astfel spus$ datoriile societatii ar deveni datoriile asociatului unic + gresit 6 vezi art 23>? #31%10. Se considera ca$ daca in fima SN( figureaza numele unei personae straine cu constimtamantul acesteia$ aceasta persoana devine alaturi de asociati$ responsa&ila nelimitat si solidar. Asociatul unic exercita toate atri&utiile care$ in cazul celorlalate forme de societati sunt date in competenta adunarii generale si exercita de cele mai multe ori si atri&utiile de administrator. De asemenea$ o p'%pf nu poate fi asociat unic deat intr4o singura S!# cu asociat unic.

3. revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor +cu exceptia celor numiti in actul constitutive. Daca asociatul a adus ca aport o creanta$ el nu va fi li&erat atat timp cat societatea nu a o&tinut plata creantei. Daca vor lucra impreuna$ decizia tre&uie luata in unanimitate. #a fel ca la S!# cand un administrator ia initiative unor operatiuni care depaseste limitele operatiunilor o&isnuite$ el tre&uie sa ii instiinteze pe ceilalati administratori$ iar daca exista opozitia unuia dintre ei$ vor decide administratorii care reprezinta ma'oritatea capitalului social. raspunderea administratorilor #egea interzice asociatilor sa voteze in urmatoarele situatii3 4 asociatul care intr4 o operatie determinate are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare celei ale societatii$ nu poate lua parte la nicio deli&erare sau decizie privind aceasta operatiune. Acestia pot lucra impreuna sau separate. Daca plata nu s4a putut o&tine prin urmarirea de&itorului cedat$ atunci asociatul va raspunde de suma datorata$ daune si do&anzi legale din ziua scadentei +exceptie 6 cand do&anda se cumuleaza cu daunele.3 1. In privinta drepturilor si o&ligatiilor asociatilor$ acestia au drepturi patrimoniale si nepatrimoniale. Astfel$ legea prevede ca deciziile se iau prin votul asociatilor care reprezinta ma'oritatea a&soluta a capitalului social in urmatoarele situatii +nu ca la S!# 6 D2@#A MAA/!I A ". In caz de nerespectare a interdictiei$ el va raspunde pentru pre'udiciile cauzare societatii daca$ fara votul sau$ nu s4ar fi realizat ma'oritatea o&tinuta.In privinta luarii deciziilor$ # 31%10 a marcat o evolutie fata de conceptia traditionala care impunea luarea tuturor deciziilor cu votul tuturor asociatilor. In prezent se aplica principiul ma'oritatii$ dar atunci cand este vor&a de modificarea actului constitutive se aplica tot regula unanimitatii. (ontrolul va fi exercitat de asociatii care nu au si calitatea de administratori deoarece in cazul SN( legea nu reglementeaza in mod expres existenta cenzorilor ca organ de control al activitatii administratorilor. In privinta drepturilor nepatrimoniale4 dreptul de a participa la luarea deciziilor 4 dreptul de a fi alesica administratori 4 dreptul de a controla activitatea societatii 1 . /@#I7A II SI !AS)2ND"!" 6reguli commune +mandar = #31. apro&area situatiti financiare a societatii -. Societatea este administrate de 1 sau mai multi administratori$ asociati sau neasociati$ persoane fizice sau 'uridice numiti prin actul constitutive sau alesi in cadrul adunarii asociatilor. In caz de divergente intre administratori$ vor hotara asociatii care reprezinta ma'oritatea a&soluta a capitalului social. rezolvarea divergentelor dintre administratori cand sunt o&ligate sa lucreze impreuna sau in opoziea unui administrator *. alegerea unuia sau mai multor administratori cu sta&ilirea puterilor$ duratei insarcinarii$ eventuala lor remuneratie 6 aplicam ma'oritatea 2. In cazul SN( asociatii pot adduce orice fel de aport$ inclusive cel in industrie si servicii.

(onditia esentiala pentru a lua &ani tine de hotararea celorlalati si tre&uie prevazuta expres in actul constitutive care se refera la cuantumul sumelor. Daca asociatul a incalcat o&ligatiile$ societatea il poate exclude$ dar poate sis a decida ca acesta a lucrat in contul ei. "i au si o&ligatia de a nu face concurenta societatiiB asociatii nu pot lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi o&iect de activitate$ nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora in acelasi fel de comert sau intr4unul asemanator fara consimtamantul celorlalti asociati. Daca s4a cauzat un pre'udiciu$ rezulta o&ligatia de despagu&ire de toate pagu&ele pricinuite. 10 . (onsimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunie fiind anterioare actului constitutive au fost cunoscute de ceilalati asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. /&ligatia de a aduce aportul si o&ligatia de a nu adduce atingere patrimoniului societatii$ deoarece legea sta&ileste in sarcina asociatului care$ fara consimtamantul celorlalti asociati$ intre&uinteaza capitalul$ &unurile sau creditul societatii in folosul sau ori al altor persoane$ instituie o&ligatia de restituire a societatii &eneficiile astfel o&tinute.In privinta drepturilor patrimoniale 6 dreptul la &eneficii 4 dreptul ce li se cuvine in urma lichidarii societatii 4 dreptul de a lua &ani din fondurile societatii pentru cheltuielile pe care le fac in interesul acesteia$ dar si in interesul lor particular.