You are on page 1of 1

FIȘĂ DE CONCURS Concursul Internațional de activități integrate TIMTIM-TIMY Grupa de vârstă 2-3 ani

NUMELE ȘI PRENUMELE COPILULUI GRĂDINIȚA/CREȘA

Total punctaj: 10 puncte

1 Colorează cercul în culoarea mărului.

ROȘU
*Sarcină rezolvată integral: 5 puncte.

2 Încercuiește animalul pe care l-ai întâlnit în Scufița Roșie”. “

*Sarcină rezolvată integral: 5 puncte. Timp de lucru 10 min.

Punctaj Comisia de evaluare obținut