"‪ 6 :"
." 16.90 :"
• 904  • " '  " 
.‬‬

‫ 
 
 ‬

‫"     
‬
‫ 
 
 " " " "‬
‫  
"‪–   
,‬‬
‫ 
     ‬
‫  
 "‬
‫) " ' "
(‬

‫פרסומי ניסא‬

‫סיפורו של השליח הרב מרדכי‬
‫קנלסקי שמביא את אור החנוכה‬
‫לחמשה‪-‬עשר מיליו איש )!(‪ .‬תופעה‬

‫אור לחייל‬

‫הרבי הורה להביא אור ושמחה‬
‫ללבבות החיילי בחצרות סיני ובגול‬
‫בימי מלחמת יו כיפור‪ .‬סקירה‬

‫מק לגלות‬

‫'בית משיח' ישב לשיחה מרתקת‬
‫ומאלפת ע הרב שניאור זלמ הרצל‪,‬‬
‫מחבר הספר "הק"‪ .‬ראיו ‬

‫על קידוש ה'‬

‫הרב אריה ליב שייני‪ ,‬רבה של‬
‫דוקשי הובל לגיא ההריגה ע טלית‬
‫ותפילי וניגו 'הקפות'‪ .‬דמות‬

‫האיחוד אירופי‬

‫'בית משיח' מדווח מלונדו בירת‬
‫אנגליה‪ ,‬ש נחת בשבוע שעבר‬
‫קונגרס משיח האירופאי‪ .‬חדשות‬

‫הנשמות הללו‬

‫'בית משיח' בפרויקט חג‪ :‬שמונה סיפורי נשמות‬
‫שניצו היהדות נדלק בה לאור נרות החנוכה‪ .‬מיוחד‬

‫  
 
   ‬

‫כדי להוריד‬
‫כתמים עקשניים‬
‫לא צריך מספריים‬

‫‪O‬‬
‫חדש!‬
‫לכביסה‬
‫לבנה‬

‫סנו אוקסיג‘ן‬
‫המוצר המוביל‬
‫במגזר החרדי‬

‫סנו אוקסיג‘ן ג‘ל מסיר כתמים ומשמיד חיידקים‬

‫משפר תוצאות של כביסה צבעונית ולבנה‪ .‬מרוכז ויעיל יותר‪.‬‬

‫כשאבקות הכביסה הרגילות לא מספיקות‪ ,‬סנו מציגה את עקרון האוקסיג‘ן הנלחם ומנצח‬
‫כתמים עקשניים‪ .‬סנו אוקסגי‘ן ג‘ל להסרת כתמים‪ -‬ולשיפור תוצאות הכביסה‪ .‬אינו מכיל‬
‫אקונומיקה ושומר על צבעי הבגד‪ .‬סנו אוקסיג‘ן ג‘ל מכיל חמצן פעיל המסיר כתמים קשים‬
‫מכביסה צבעונית ולבנה ומשאיר אותה נקייה וזוהרת יותר‪.‬‬

‫Œ‚‚‡‚"•…ƒ‬

‫עכשיו חדש! סנו אוקסיג‘ן ווייט מסיר כתמים מכביסה לבנה ללא אקונומיקה!‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪3‬‬

!ģĕĘďĐĘ ĦđĥĤ ěĐĘ ěĕČ

čĕčĝ ĐēĠĥĚĐ ĕĜč ęĞ ďēĕ čĥĜ ęĐč ęĕĞĎĤ ęĦđČč
ęĕĥĜ ĤĢĕĚčđ ĐĘĕĠČč Ħđčĥđĕ ,ęĕĤĕČĚĐ ĐėđĜēĐ ĦđĤĜ
ĕčĥĐĚ ĦČĢĘ đĜĘ đĤĒĞ ČĜČ :ęĕĜĜēĦĚđ ěĐĕďĘĕđ ĦđĕďđĐĕ
ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĤđĒēĘđ ęĕĕčĤĞĐ ęĕĤĠėĐĚ
(ęÂčĚĤ) ęĕĕđčĥ ěđĕďĠ đĚė ĐĘđďĎ ĐđđĢĚ ěĕČ :ĤđėĒ
ĦĕďĕĕĚ đĞĕĎĕ ĦčĥĐđ ĎēĐ ěēĘđĥ ĦČ ĦđĤČĠĚĐ Ħđĕďđēĕĕ ĦđĜĦĚ* ĕĦĥ
ęĕĕčĤĞĐ ęĕĤĠėĐĚ ęĕďĘĕĐđ ęĕĥĜĐ ĦĘĢĐĘ ęĤđĦĐ ĘėĘ ēĕĘĥ ĕ"Ğ
ďčĘč ĐĜĥ ĖĥĚĘ ĥďđēĘ Ĭ 52
ĦđĜĦĚ Ęĥ Đĥďē ĐĤďĝ*

ďĚēČ ĦČ ĘĕĢĐĘ , ĐĤĥ ĦČ ĤĕĒēĐĘ
ęĕēČĘ ďĕĘ đĎĕĕē ęĕĕđčĥ ěđĕďĠ ĦđđĢĚĘ ĦđĚđĤĦĘ

1800-620-640

ĝĚĘ ĦđĤėđĚ ĦđĚđĤĦĐ ¤ ĤĥĞĚ ĕĠĝėĚ ęđĤĦĘ ěĦĕĜ ęĕĜčĤĐ ģĝĠ ĠÂĞ 
“ ‘ " •

4

ď"ĝč

ĒĜđĕĕĚ čĔđĤ
Ĥč ĐĜĜđĔ Ħđč
čĕč
čĘ
:ěđĎĕĔđ ĕđđĠĕĕĢĘ

ēĚģ ĝđė 1
ģđĚĞ ĕĢē ěđĎĕĔĘ ěĚĥ


čĔđđĤĘ

ĒĜđĕĚ ĦđĠė 3
ĦđĢđĢģ ęđĥ ĕĜĕĥ 3
ġđĢģ ĘđĎĝ ĘĢč
ģď ġđĢģ ĕčĤđĘđģ ĕĢē
ěčĘ ěĕĕ ğė
ĦďĤđĎĚ ěđĚĕĘ ĦĠĕĘģ

:ĦđđčĕčĘ 10-12
2-Ę ęĕė
ėĤĢĚ

,ěĚĥč ĔĝĕģĤČĔĝ ĐĜđĔ ĕēĦĜ ĦđČĝĠđģ 3
.(ĦēČ Ęė ęĤĎ 160) ĦĜĜđĝĚ
ģď ęĕĤĤđĎĚđ ĦĕģĘē ęĕĘĥđčĚ ĐĚďČ ĕēđĠĦ 3
ĐčĐĒĐĘ ďĞ ěĎđĔĚđ ģď ġđĢģ ĘĢč 1
ęĕĢĕč 2
ęēĘ ĕĤđĤĕĠ ĦđĠė 3
ĐĢđĢģ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĝđė 1/2
ĐĢđĢģ ĦĕĤĕĞ ĝđė 1/4
ĝđĤĎ Ĥđēĥ ĘĠĘĠ ,ēĘĚ

:ĐĜėĐ
ĐĐ ěĠđČ
Č
ĦđčĕčĘĘ ęĕĤĚđēĐ ĤĦĕ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .ęĕĜĔģ ęĕĤđĤĕĠĘ ęĕĤĤđĠĚđ ĐĜđĔĐ ĦČ ĐĤĞģč ęĕĚĥ :Ħ
ĦđčĕčĘĘĘ
ĦđĘđĎĞ ĦđčĕčĘ ĦčđĤĞĦĐĚ ęĕĤĢ .ģđĚĞ ĕĢē ěđĎĕĔĘ ěĚĥ ĦčēĚč ęĕĚĚēĚ .ĐďĕēČ ĦčđĤĞĦĘ ęĕččĤĞĚđ
.ěĚĥĐ ğďđĞ ĦĎĕĠĝĘ ĎĠđĝ ĤĕĕĜ ĘĞ ęĕēĕĜĚ .ĐčĐĒĐĘ ďĞ ęĕĜĎĔĚđ ęĕďďĢĐ ĕĜĥĚ ēĚģč ęĕĘčđĔ ,ĦđēđĔĥđ
.ĤĤģĚĘ ęĕĤĕčĞĚđ čĔđĤĘ ęĕĤĚđēĐ Ęė ĦČ ĐĤĞģč čĔĕĐ ęĕččĤĞĚ :čĔđĤĘĘ
.čĔđĤĐĚ ĔĞĚ ěĐĕĘĞĚ ęĕģĢđĕđ ĦđĚē ěĐĥė ĦĕĥĕČ ĐĥĎĐ ĦēĘĢ ĘĞ ĦđčĕčĘ 3-2 ęĕĤďĝĚ :ĐĥĎĐĘĘ

5

• 904 ‘  

!ĦĤĒđē

ď"ĝč

ġĤČĐ ĦĘēĜ

ĥ"ĜČĘ Ĥđĕď ĦđĜđĤĦĠ

ĐĤĕďĘ ęėĘĥ ĦđĜĚďĒĐĐ

ĤĥčĘ ęĕēĚĥ đĜČ
ĥ"ĜČĚ ĦĠĝđĜ ĐĢđčģ ĦĜĎĤČĦĚ ď"ĝč ĕė

ĘĒđĚ Ĥđĕď ĔģĕĕđĤĠĘ

ď"čē ĤĐ ĦĘēĜĘ ĖđĚĝĐ 'ĐĜēĚĐ' ēĔĥč

ĝĠĤĚ
Đėđĝ ĦěĝēĚđ
ďđĚĢ

ęĕĤďē 3-4-5-6 ĦđĤĕď ĦĕĕĜčĘ
ęĕ'ĎĔđģđ ęĕĒđČĐĔĜĠ ,ěĎ ĦđĤĕď
Ĭ 620,000-Ě ĘēĐ

č
ĐĤĕď Ęė

:ĕ"Ğ ĐđđĘĕ ĔģĕĕđĤĠĐ
'Ħđĥđ ĕĠĝė ęĤ ď"đĞ ďĤĥĚ
'Ħđĥđ ĕģĢĕĘĤđČ ,ěđČĕĘ ē"đĤ ďĤĥĚ
ĘČĤĥĕč ĐĕĜčĐ ęđēĦč ęĕĘĕčđĚĐ ĞđĢģĚĐ ĕĥĜČ čĔĕĚđ
ĕďĤēĐ ĤĒĎĚč ęĕĤđĎĚĘ ęĕĔģĕĕđĤĠ ĕđđĕĘč čĤ ěĕĔĕĜđĚ ĕĘĞč

!ĘĒđČ ĦđĤĕďĐ ĕČĘĚ !ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ
ěđĤĥ ĒĞđč

054-6681776

ģČĕĘĎđĤģ čģĞĕ

052-7707402

ġĕčĒđĕ ğĝđĕ

054-4770467

ĕčĢ-ĤĐ ĕģĜĞĕ

054-2111919

ĕģĢĕčĤģ ęĐĤčČ

050-2237708

ĦđĤĕĝĚčđ ĦđĜĚČĜč ĎČďĕ ĕď"čē ěđĎĤČ ģĤ
!Ħĕď"čē ęĕĥėđĤ ĦĢđčģĘ ĤĦđĕč čđĔĐ ĦČ ĎĕĥĐĘ 

“ ‘ " •

6

‫תוכ ענייני‬

‫‪24‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪28‬‬

‫‪23‬‬

‫הנשמות הללו‬

‫‪24‬‬

‫פרסומי ניסא‬

‫‪28‬‬

‫אור לחייל‬

‫'בית משיח' בפרויקט חג‪ :‬שמונה סיפורי נשמות שזיק‬
‫היהדות נדלק בהן לאור נרות חג החנוכה‪ .‬מיוחד‬
‫סיפורו של השליח הרב מרדכי קנלסקי שמביא את אור‬
‫החנוכה לחמשה‪-‬עשר מיליון איש )!(‪ .‬תופעה‬
‫הרבי הורה להביא אור ושמחה ללבבות החיילים בחצרות‬
‫סיני ובגולן בימי מלחמת יום כיפור‪ .‬סקירה‬

‫‪36‬‬
‫'בית משיח' ישב לשיחה מרתקת ומאלפת עם הרב שניאור‬
‫מקץ לגלות‬

‫זלמן הרצל‪ ,‬מחבר הספר "הקץ"‪ .‬ראיון‬

‫‪46‬‬

‫על קידוש ה'‬

‫‪68‬‬

‫האיחוד האירופי‬

‫הרב אריה ליב שיינין‪ ,‬רבה של דוקשיץ הובל לגיא ההריגה‬
‫עם טלית ותפילין וניגון 'הקפות'‪ .‬דמות‬

‫½‪¼¸Ç´²‬‬
‫‪ 
10‬‬
‫‪ 
 14‬‬
‫‪ 
15‬‬
‫‪   16‬‬
‫‪  17‬‬
‫‪  18‬‬
‫‪ 22‬‬
‫‪ 54‬‬
‫‪770-
  60‬‬
‫‪  64‬‬
‫‪  66‬‬
‫‪    74‬‬

‫'בית משיח' מדווח מלונדון בירת אנגליה‪ ,‬שם נחתם בשבוע‬
‫שעבר קונגרס משיח האירופאי‪ .‬חדשות‬

‫‪36‬‬
‫ 

‫ 
"  
 ‬
‫©  ‬
‫    ‬

‫  

‫  ‬
‫ 
‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‬
‫  
‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ 

‪ 
– , 
-‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪0800–778–718 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪8000–778–718 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫ ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫  ‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫ 
 ‪60840 " 
 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ ‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫ ‪kyr770@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬ 

³°

³Ç´É»È
ÈDz½É
ɸ°

¯·¸¸½»»³¯»»»´º 
É
ɸ»ÁÇÇɸ° 

É´¯É¿ºÈ½´¶´·¸°»É´¿º´À¸ÆÀ°´±»°»¸¸¯

wolpo@012.net.il

.ģĜčĐ ĤđĥĕČĘ ğđĠėčđ ęĕģĜčĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ĦđČĦĜėĥĚ *
.ĦđĝĕĘđĠĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ęĕēđĔĕč *

ƒ‡—‰–‰ƒŽ‡Š~ƒŽ’"‹‡‰…Œ‹˜~‚ŒŠ„~
eyal20161@gmail.com*050-9770063 
“ ‘ " •

8

9

• 904 ‘  

‫דבר מלכות‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫גם כשנמצאים במצב של "משתשקע החמה"‪ ,‬ובפרט בחושך‬
‫הכפול והמכופל של ימים אלה האחרונים של הגלות‪ ,‬אין‬
‫היהודי מתפעל מן החושך של הרחוב‪ ,‬והוא מאיר את ביתו בנר‬
‫מצוה ותורה אור‪ ,‬וגם לא מסתפק בזה‪ ,‬כי אם עושה זאת "על‬
‫פתח ביתו מבחוץ"‪ ,‬שגם העולם כולו יראה שבישראל זורח‬
‫אור תורה ומצוות‪ ,‬המגרש את החושך‪ ,‬ומתקיים הפסוק "וראו‬
‫כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" • אגרת כ"ק‬
‫אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחג החנוכה תשל"ח‪ .‬האגרת‬
‫בשלימותה נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' ‪ .530‬תרגום חפשי‬
‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫חג של אור‬
‫לבני ישראל‬

"‪"' ' ,‬‬
‫ 
‪. . ,‬‬
‫
 
‬

 ‬
‫'  ‬
‫ 
!‬
‫ 

   ‪,‬‬
‫ 

  ‬
‫ ‪
 
 
,‬‬
‫   ‪.‬‬

‪  ,
 ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   
   ‬
‫  – ‪, 

, 

,‬‬
‫ 


‪.‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ 
 
"   ‬

‫‪10‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫ "‪ ,   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪   
.‬‬
‫ 
‪– 
 , 
 ,‬‬
‫ ‪ 
 
 -‬‬
‫

 ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
 " " ‪,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫    ‬
‫" " " " 

 ‪ ,‬‬
‫ 
  " 
" " 
"‬
‫ 
 
‪  
,‬‬
‫ 

  ‪  ,‬‬
‫ 
 "" " "‪,‬‬
‫  
  ‪. ,‬‬
‫  
 
 
‪.‬‬
‫   "  "‪,‬‬

‫    ‬
‫ 
‪, 
 
 .‬‬
‫  " 
" 

‫   "  "‪,‬‬
‫ "
 
 " ‪ "" -‬‬
‫" 
" 
‪   .‬‬
‫ 
‪, 
, , ,‬‬
‫"  

  


‫ " 

‪  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• • •‬
‫    ‪,‬‬
‫  

 "‬
‫"‪  
 
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫)" 
 "(‪  ,‬‬
‫  
‪
  ,‬‬
‫ 
 ‪,
  ,‬‬
‫  " 
 
"‪,‬‬
‫   
‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫  "  ‬

ƒ

,‫ ענינו של כל חג בישראל‬,‫ כפי שהודגש כבר‬,‫בכלל‬
,‫אינו רק זכרון למאורעות שאירעו לפני שנים ודורות‬
‫אלא שעל החג והמצוות הקשורות בו לעורר את הרגש‬
‫ עד כדי לחיות מחדש את המאורעות כמו‬,‫הפנימי העמוק המתאים‬
‫ כך שיהא לדבר זה השפעה מיידית על ההתנהגות‬,‫בזמן שאירעו‬
‫ ובעיקר במעשה בפועל ממש‬,‫ בדיבור‬,‫ במחשבה‬,‫יומית‬-‫היום‬ 

 
, 
   

   
"   
 " - "   

, 
 ,' '" 
 ," 
 " 
 

  

 " : 
  ,  

 

," 

,  

,  
    
.  

   


 

" " 
 
 

Keter
Van Service   

,    

(  ) " " 
     
" 
  
," " :"  
 
  
   ,  
  
 
  
,   

 ,  
  

   

.    

• • • 

    
 

 

JFK
LGA
NEWARK
Airport pickup

,hrcg hrcus

hsbe
vhsrd–vk
$62+ ertub

$32

Reasonable Prices
ohdvb
a"btn 

 ,"   ' 

 
  
 " 
 
.    

  , , 
 
  , 

  , ,
 , 
. 
 
   
 
 
"
" " 
 – 
" (  ) " 
" 
 
 - "  
 , 
  

," "  
,  " " 
 ,

," 

" :
 
." 
" " 
 
, 

   
, –   

,    
 ,  : 

:  – , 
-  - "  " 
"  
" ," " 
) "   "
.( 
• • •

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

718–644–4444

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

$cas3h an6d c0
arry

vpug,v vsan ;uxht ,urapt

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718–778–3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave.

11

• 904 ‘  

“ ‘ " •

12

13

• 904 ‘   

  
 

 
- 

15:39 16:40 16:12 16:04 16:15 15:55  
16:53 17:50 17:14 17:13 17:16 17:14  

 , 

 " 

16:36 8:57 6:24 

16:29 9:22 7:01 - 

  : ' 
- 
  : 
 

 
"
" : 

 , 

 " 

16:36 8:58 6:26 

16:29 9:24 7:03 - 

  : ' 
- 
  : 
 

 
" " : 

 , 

 " 

16:36 9:00 6:28 

16:29 9:26 7:05 - 

  : ' 
- 
  : 
 

 
"
" : 

 , 

 " 

16:36 8:57 6:24 

16:29 9:22 7:00 - 

 
 

" 

16:36 15:32
11:55 11:29 8:56 6:23 
16:30 15:30
12:06 11:44 9:21 6:59 - 
- 
  : ' 

   : 
 
"
" ,"
" : 

  : ' 
- 
  : 
 

 
"
" : 

 , 

 " 

16:36 8:57 6:25 

16:29 9:23 7:02 - 

  : ' 
- 
  : 


 
"
" : 

 ,


 " 

16:36 8:59 6:27 

16:29 9:25 7:04 - 

  : ' 
- 
  : 
 

 
: 
"
" : 
"
" 

“ ‘ " •

14

‫דבר המערכת‬

‫חנוכה‬
‫היו!‬
‫הדיבורי סביב ההסכ ע אירא‪ ,‬והתחושה שמנסי‬
‫לטעת לפיה יש לסמו א ורק על "כחי ועוצ ידי"‪,‬‬
‫מזכירי לנו את ימי החנוכה בה אנו מודי על הנצחו‬
‫במלחמה הרוחנית ‪ -‬מול הנחות העול‪ ,‬נצחו שמושל‬
‫ע"י הרבי מה"מ בגאולה השלימה‪.‬‬

‫ב‬

‫  ‪ ,
  ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫"" 
 = ‪ 
   .‬‬
‫ 

 
  ‪ 
 ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫ 
) ?( 
  ‪. /‬‬
‫   
 
 
‪ ,‬‬
‫   
   ‬
‫ 
 ‪." ,
   
,‬‬
‫  
  
" "‬
‫  "‪   ,‬‬
‫ 
 ‪ -     ,‬‬
‫ 
‪,  
  .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫
‪.‬‬
‫    ‪  
  ,‬‬
‫ 
‪.  '     ,‬‬
‫ 
    

‫‪.  
 ,  
 
 ,‬‬
‫"   "‪ ."   " ,‬‬
‫ "  "   ‬
‫ ‪.‬‬
‫
 ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,   ,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫ 
    "‪ ,‬‬
‫    ‪    .‬‬
‫ 
‪  ,     ,‬‬

‫  "" 

 ‪ ,‬‬
‫ ‪.  
,‬‬
‫ 
 ‪(  " " " ") ,‬‬
‫  ‪  ,   .‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ 
‪   ,   .‬‬
‫"  "‪ 
'
 
 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫    
 
‪
 ,‬‬
‫ 
‪' "   ,   ,‬‬
‫ "‪     . 
 
, 
,‬‬
‫  

  ‪    
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪ , 
   
,‬‬
‫   
‪-    ,‬‬
‫  
 
 
"‪
 ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬‫  ‪. 
 , 
  ,‬‬
‫ 
 
‪ 
,
  -‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫     
‪  
  ,‬‬
‫  
‪ ,  .‬‬
‫  ‪ 
 , 
   ,‬‬
‫ ‪ 
 
 .  
,‬‬
‫   
 
 
‪  ,‬‬
‫  ‪
    
,‬‬
‫‪!    
 
 ,‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪15‬‬

‫הפרשה החסידית‬

‫שלושת שרי פרעה‬
‫הרב יוסף אברהם פיזם‬
‫שלוחי השפע שבמיצר הגרון‬

‫ " "
‪,   
,  - :‬‬
‫  ‪    .  
,‬‬
‫  ‪ ,  :  .  
-‬‬
‫ 
 ‪    
  .‬‬
‫  
   ‪ 
  .‬‬
‫     
 ‪ ,‬‬‫   
 ‪.   -  -‬‬
‫  ‪ ,   , 
 -‬‬
‫  
‪ . 
 
 
 
 
 .‬‬
‫  
 

‪. 
 
 ,‬‬
‫  
‪   ,   -‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫)  

‪( ,‬‬

‫שר האופים של הקדושה‬

‫ " "
 ‪ ,"   " :‬‬
‫  
   ‪
  .‬‬
‫‪
.      ,‬‬
‫  
‪: 
.    :‬‬
‫  
 
 
 '  ‬
‫ 

 
 ‪,  

 
  ,‬‬
‫  
 
  

‪ 

 .‬‬
‫  '   
 ‪   ,‬‬
‫  '‪. 
 
  

,‬‬
‫)  
"
‪( , 
,‬‬

‫באר חפרוה שרים‬

‫ " "
 ‪   -  :‬‬
‫   
 
‪ , 
 -  .‬‬
‫ "  
"‪ 
  
 . 
 ,‬‬
‫  
‪ 
,' 
 
 .‬‬
‫  

'‪   . 
 
 ,‬‬
‫" 
 "‪ 
, 
  
 .‬‬
‫ 
‪. 
  , 
  
 ,‬‬
‫)  

‪( '  ,‬‬

‫"צואר" ‪ -‬אותיות "רצוא"‬

‫ " "

"‪  
- 
  :‬‬
‫  
  

 ‪-  .‬‬
‫  ‪.   -    -  .‬‬
‫  
‪  
 . 
 
 
 -‬‬
‫  
  
‪" "  = ""  .‬‬
‫ 
‪ 
 
  .   .‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫) " "‪( ' ,‬‬

‫‪16‬‬

‫• " ‘ “‬

‫פתגם השבוע בעניני משיח וגאולה‬

‫‪ , 
 –   ...‬‬
‫– 
 ‪   " ,‬‬
‫  ‪" 
 - 
 
 ,‬‬
‫)  ‪

  – .‬‬
‫‪ 
 
  ) 
-‬‬
‫  ‪– ('    -‬‬
‫   ‪   , ,‬‬
‫ !(  
"
 ‬
‫ 
"‪" 
- ,  " 
 " ,‬‬
‫ 
"‪...‬‬
‫)" "(‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫שר המשקים ‪ -‬חכמה‪ ,‬שר האופים ‪ -‬בינה‬

‫ " "
 
"‪ 
  
  :‬‬
‫ ‪ .  

 
   ,‬‬
‫   
 

‪ 
" 
  ,‬‬
‫ "‪
  , 
    .‬‬
‫ ‪ . 
 
 

 
,‬‬
‫‪ 
. , 

 

 
 ,‬‬
‫  ‪  ,   
,‬‬
‫ 


‪.'    
,‬‬
‫) "
‪( ' ,
" ,‬‬

‫"אש אכלה אש"‬

‫ " "
 
"‪
 .  , 
 :‬‬
‫ ‪  
 
 
   
,‬‬
‫ 
   
‪ 

 
   .‬‬
‫' ‪. 
 
 ,
  ,‬‬
‫  
 "  "‪ , ,‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ ‪ 
" -  
 -     .‬‬
‫ " )  (‪   
  ,‬‬
‫     
‪.‬‬
‫)" "
' (‬

‫לאפות את ה"חטה" ‪ -‬בגימטריא כ"ב‬

‫ " "
  " ‪   :‬‬
‫ ‪
" -
"  
 -   .‬‬
‫ ‪ " 
 ,   .‬‬
‫ 
"   ‪ 
  .   ,‬‬
‫"    
"‪    ,‬‬
‫  ‪ "" ,  
  :‬‬
‫"  "‪ 
   " " ,‬‬
‫  ‪. 
 ,‬‬
‫)" ‪(' '  ' " ,‬‬

‫מאוצר המל‬

‫העיקר‬
‫בבקשת ברכה‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחסיד שחלשה‬
‫דעתו מכך שלא קיבל אישור על קבלת מכתבו‬

‫‪ = ] " " 
" " 
(1‬‬
‫    
 ‬
‫  
[‬
‫‪ – [  =] " 


(2‬‬
‫  
' ‪ =] "
– 
" 
,‬‬
‫[ '][   " "‬
‫ ' 
‬
‫‪"  – 
 (3‬‬

‫]=  [ " ]= [ ‬
‫ 

‫‪ 
 
=] " –  (4‬‬
‫"[‪)    :‬‬
‫‬
‫‪[(] ' - (5‬‬
‫‪[ 
 =] " (6‬‬

‫" 
 
 ‬
‫   "‬

‫)
" 
"(‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪17‬‬

‫התוועדות חסידותית‬
‫ימי החנוכה נזכרים ונעשים בכל דור ובכל שנה‬
‫מחדש‪ ,‬ועל כן‪ ,‬גם בחנוכה תשע"ד מתחדש נס גילוי‬
‫פך השמן הטהור‪ .‬אלא שבשביל זה אנחנו זקוקים‬
‫לנס חנוכה מחודש‪ ,‬כדי שהאור יאיר גם בתוכנו‪ .‬איך‬
‫עושים זאת? על כך בהתוועדות החסידית השבוע‬

‫נס חנוכה‬

‫תשע"ד‬
‫תפילין ביום לגנבים בלילה‬

‫    
 ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫  
  
 ‬
‫ 
  ‬
‫  

‪.  
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   

 ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪" "  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
 

,‬‬
‫ 
‪ , 

.‬‬
‫   
 
‬
‫    

‫   ‪, , .‬‬
‫    
‬
‫ 
‪   
 ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫   
  ‬

‫‪18‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ " 
 
" 
‪.‬‬
‫ 

 
  
‬
‫‪.  
 ,‬‬
‫]
‪  ,  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫" "    
‬
‫  

 ‪ 
 -‬‬
‫ 
 ‪
  ,‬‬
‫
 
‪ .    ,‬‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
  


‫ ‪ 

  ,‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫‪ " "  .‬‬

    ‬
‫ ‪' " 
  
.‬‬
‫   ‪ " :‬‬
‫  ) 
(  )‬
‫( "‪.[...‬‬
‫ 
   
‬

‫   ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫  ‪ 
 
  .‬‬
‫ 
" 

"  
‪ .‬‬
‫   
 "  "‬
‫ 
   

‫  
 
   ‬
‫ ‪, 
 
  .‬‬
‫ 
  
‪

,‬‬
‫  ‪   
.‬‬
‫‪ ,
   
.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
‪  
.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫ 

 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫  
‪    .‬‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫  ‪.
  ,‬‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   

‪,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫  
   
‪:‬‬
‫   ‬
‫   

 ‪ .‬‬
‫ ‪ ,    ,‬‬
‫  ?!‬
‫    ‬
‫     ‪,‬‬
‫  ‪   :‬‬
‫"" ‪. 
   -‬‬
‫ 
   
‬
‫  
‪   
  
.‬‬
‫   " " 
‪,‬‬
‫ ‪- "  ,‬‬
‫
‪, 
  ,‬‬
‫ '   

‫ 
 
‪ .‬‬
‫ 
 

‪  ,‬‬
‫ 
"    ‬
‫ 
""‪.‬‬
‫   
'‬

 
‪  ,‬‬
‫ 
'   ‪  -‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫
"  
?‬
‫ 
  
‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫   

‪  .‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ 
‪, 
 ,‬‬
‫  
‪ 

,‬‬
‫ 
‪.'
 
 ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
,   -‬‬
‫"  "‪  ,‬‬
‫"  
 "‪,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  
  ‬

‫   
 ‬
‫   ‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫" 
'" " 
'"‪'  ,‬‬

 ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫  " 
 ‬
‫   " 

‫  
‪  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪ " -‬‬

‫דבר אחד לא הצליחו הללו לטמא ‪ -‬את "פך השמן‬
‫החתום בחותמו של כהן גדול"‪ ,‬את הנקודה העצמותית‬
‫של הנשמה‪ ,‬הקשורה ומאוחדת באלקות בעצם מהותה‪.‬‬
‫את נקודת ההתקשרות של יהודי באלקות‪ .‬שהיא "חתומה‬
‫בחותמו של כהן גדול"‪ ,‬של הרבי נשיא הדור‪ ,‬ה"יחידה הכללית"‪,‬‬
‫המקשרת ומאחדת את כולם באלקות‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   
‬
‫   
‪,‬‬
‫     ‬
‫  
‪   .‬‬
‫  

  

‫'  
""‪.‬‬

‫פך השמן הטהור חתום‬
‫בחותמו של נשיא דורנו‬

‫ 
   
‬
‫  
 ‪  " -‬‬
‫   "‪   ,‬‬
‫ 
    '"‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫" "   ‬
‫‪,
   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫
  
 ‬
‫ ‪    -‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  "  " ‪ -‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬

‫ 
 "‪  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 

‪ .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ " 
 ‬
‫"‪ " ,  
 ,‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ 

‪  .‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   
‬
‫  
‪.‬‬
‫‪  , ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬
‫     
‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   

" "‪,‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫" " " 
 ‬
‫ "   ‬
‫   " 
 "‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪ " " .‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫" " ‪   " -‬‬
‫ "‪ ""  :‬‬
‫" 
"‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ "" .‬‬
‫   " "‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪19‬‬

‫התוועדות חסידותית‬ 

 ,    
,  
  ,   
  

 "   
 , 

  
."
 
,   ' 
  
." '  
  
"  
,   
  
 
.   
  
"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the torah
sources about Moshiach & Redmption" "' 
  "

Radio Moshiach & Redemption

• 1640 AM around Crown heights & Boro park 24/6
• world live broadcast: www.RadioMoshiach.org
718–557–7701 :  
    •

3#  9#  1#  089493770 :"  " 
 • 

' 

" , " ,"
. 
!  
     
" (...

   '    , 
," "   .     
  ,     

,    ,  "     . 
. "     "  

 
  
For donations or ded ications make checks payable to:

"Radio Moshiach & Redemption"
383 kingston Ave. #94, brooklyn, NY 11213
718–756–4530 Email: RadioMoshiach@erols.com 

      

‫לגלות את‬
‫המציאות האמתית‬ 

    
   
 . 

  ,  
 - " 
 (" " ) " 
    , 
 ." "
 ,  
 
  ,"  
"
.  
" " 

," 
 " ,   
 
   -   
."    "  , 
  ,""    
   ,"" " "  
. 
 

 
"" 

  ,  ,  
,  , , 
 
,
.       
 ,  

 
 
  . 
 
 
    " - " "
,
  '  
 
") 
.  
  ,(" 

"   ,  
."
'  
  " . 
."   "  
.      " 
   
  
."' 
 , 
    
    ,   
   
- 
 
 .     .  


      

“ ‘ " •

20 , 
,      
   
,     ,    
 ,   

 " " " 

 "  ' " " "  
 ,      

" ' 
  
 - 

   
'  
 ' ,  
' " 
,   ,    , 
  
    
 
 
  '  
 ' , ' "   
,    , 
    
   
   

        
,"  "   ,   -   
" "     

  
 ,  , 
, 
21

• 904 ‘  

‫תורה ‪ -‬קדושה!‬
‫נקודה מתוך "דבר מלכות" השבועי‪ ,‬עם מסר לחיים • והשבוע‪ :‬מה ההבדל‬
‫התהומי בין לימוד התורה בנוסח יוון‪ ,‬ללימוד מתוך קדושה ואמונה?‬

‫ ‬
‫  ‬

‫‪22‬‬

‫   
  ‬
‫ ‪     .‬‬

     ‪, .‬‬
‫ ‪   

.  
 ,‬‬
‫  
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫  ' ‪ ,‬‬
‫ ‪   


  -‬‬
‫   
 ‪  .‬‬
‫  ‪...‬‬
‫•‬
‫    
‪ ,‬‬
‫  ‪  ! .‬‬
‫  
  ‪  .‬‬
‫    ‪ 
  ,‬‬
‫  
‪...'  ' .‬‬
‫    
‪ ' ' ,‬‬
‫  ‪ 

 
 .‬‬
‫ 
 ‪.'' 
   ,‬‬
‫ 
      

‫   ‪.‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫  '    '  
‬
‫ ‪, 
 
   ,‬‬
‫    ‪?
 .‬‬
‫"  ‪  ,"   ,‬‬
‫  
‪  
 " ,‬‬
‫  

‪."
   ,‬‬
‫  

 ‪ " :‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫      ‪ .‬‬
‫   ?     ‬
‫ ‪"!?  ,‬‬
‫•‬
‫   ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪   . "  
" ....‬‬
‫ 
 ‪,  " " ,‬‬
‫ '‪     .‬‬
‫ ‪      ,‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  ) 
  

‫    (‪.‬‬
‫  ‪
"  , 
,‬‬
‫ 
"   
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
‪ 
  ,‬‬
‫ '‪      .‬‬
‫ 
‪" "   
) 
.‬‬
‫ 
 (‪  .   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪ , 
,' 
' ,‬‬
‫   
‪,' 
'  , ,‬‬
‫ ‪, 
  
 ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ – ‪!    .‬‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫ 

‪

 
   .‬‬
‫   ‪ :    .‬‬
‫ ‪    
, 
,‬‬
‫
  
‪ 
    .‬‬
‫   
 
‪  .‬‬
‫   
   
‪.‬‬
‫   ‪  .  .‬‬
‫   
 
‪.‬‬
‫ ‪ 
 ! 
  ." , ,‬‬
‫ 
  
 

 
‪ 
 .‬‬
‫ 
     ‪, ,‬‬
‫ ‪.   !  .‬‬
‫  – 
– ‪.‬‬
‫‪  .  
  !! .‬‬
‫ ‪   
, ,‬‬
‫       ‪.‬‬
‫ 
   ‪  
  -‬‬
‫  
 ‪   . 
 ,‬‬
‫     ‪ 
,‬‬
‫ 
   

‪.‬‬
‫ 
 
 
  
‬
‫‪ 
 .   
 ,‬‬
‫ 
  
‪ 
. .‬‬
‫  

‪ .    ,‬‬
‫    ‪! - ' .‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫המהפ המשפחתי‬

‫ה‬

‫     
 

‫ 
  "‪:‬‬
‫ ‪, 
  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   , 
 
.‬‬
‫ 
     ‬
‫ ‪.  
  .‬‬
‫ ‪,   
 ,‬‬
‫ 
 
‪.  
 

 
 
,‬‬
‫ 
       

‫ 

 
 
‪     
.‬‬
‫‪
  
 
  :‬‬
‫ 

 ‪, 
  
,  
,‬‬
‫  
 

  ‪
.‬‬
‫ ‪ 
 "  
 ,‬‬
‫
  
‪ 
  
 ,‬‬

 "‪.    
  .‬‬
‫ 

 
    ‪ ,‬‬
‫ 

   ‪ 

 .‬‬
‫ ‪ , 
, 
'  '  
,‬‬
‫ 
  

  
  ‪.‬‬
‫      
‪,‬‬
‫  

 
  

‫     
 ‬
‫ 
‪  
,    
  .‬‬

   ‪  
 ,‬‬
‫  

 
 
‪.‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫  

‪.‬‬
‫    

 ‪:‬‬
‫"   
?
   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  
. 
 .‬‬
‫  
‪  
,   .‬‬
‫   ‪  
 ...‬‬
‫  
‪.‬‬
‫• • •‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
 
   ‪.‬‬
‫"    !" ‬
‫ ‪ "! 
  " .‬‬
‫ 
‪     .‬‬
‫  
 
 
   ‬
‫ ‪.‬‬

‫מאת‪ :‬יעקב רוס‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫  ‬
‫  
 
 
‬
‫‪:‬‬
‫"   
‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪,‬‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ 
   

‪ .‬‬
‫   ‪ 
   .‬‬
‫  ‬

?    

 ‬
‫ ?"‬
‫  ‬
‫  
‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪, 

, .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪ 
 
:‬‬
‫  ‪ 
 
    
.‬‬

‫ƒ‬

‫המראה היה יותר ממפתיע‪ :‬בפתח הדלת‬
‫עמד רב צעיר ומחויך‪ .‬הרב סטייפל החזיק‬
‫חנוכיה בידו עם חבילת נרות‪ .‬אנשי הבית כולם‬
‫עמדו קפואים על עמדותיהם‪ .‬הלם אחז בכולם‪.‬‬
‫לקח כמה דקות עד שהתעשתו והזמינו אותו‬
‫להיכנס הביתה‪" .‬אני רוצה להזמינכם למסיבת‬
‫חנוכה פה בשכונה"‪ ,‬אמר‪.‬‬
‫ ‪.    
 .‬‬
‫ 
‪    .‬‬
‫  
‪ 
  " .‬‬
‫  
 "‪. ,‬‬
‫  ‪ 
 
  ,‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫ 
 ‪, ,  ,‬‬
‫       

‫  

 ‪,   .‬‬
‫   
 
‪ .‬‬
‫   
   


‫ ‪
   ,‬‬
‫ 


 ‪.‬‬
‫ 
 
 ‪   " :‬‬
‫  
  
‪ ' .‬‬
‫   
 
 ‪ 
 .‬‬
‫   ' 
 
'"‪.‬‬
‫  " "‪. . " ,‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪23‬‬

‫פרסומי ניסא |‬

‫ההדלקה ההיסטורית על גשר ג'ורג' וושינגטון‪ ,‬אות ההוק‬

‫מאז המכתב שהרבי שיגר אליו‪ ,‬הוא מציב מידי שנה חנוכיות‬
‫ציבוריות על גשרים ענקיים‪ ,‬מחלפים סואנים‪ ,‬נמלי תעופה‪,‬‬
‫מרכזים הומי‪-‬אדם ומביא את אור החנוכה לחמשה‪-‬עשר‬
‫מיליון איש )!( • 'בית משיח' לראשונה על ה'פרסומי ניסא'‬
‫של הרב מרדכי קנלסקי‪ ,‬שליח במדינת ניו ג'רסי שאחראי‬
‫על מבצע חנוכה בקנה מידה שלא מותיר לאף יהודי להשאר‬
‫מאחור • על ידי כוהניך‬

‫אור‬
‫מאת‪ :‬אברהם רייניץ‬

‫למיליוני‬

‫‪24‬‬

‫• " ‘ “‬

‫קרה של חברי הסנאט ובית הנבחרים וגאון יעקב שמדליק נשמות יהודיות‬

‫ע‬

‫ 
 ‪;"Goethals" 
   
 

  :‬‬
‫ 
   ‪, 

   
:‬‬
‫    
; 
  ‪ :‬‬
‫" 
 
" 

   "'' "‪
.‬‬
‫‪. '-   
 , -  
:‬‬

‫
 ‪–  .‬‬
‫‬

‬
‫ ‪.‬‬
‫"‪ , '– 
"Goethals‬‬
‫   ‬
‫‪     ,‬‬
‫  ‪, " 
 

 .‬‬
‫ 


 ‪  .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
 ‪–
   ,‬‬
‫' ‪.‬‬
‫     
‪,‬‬
‫ 

 ‪– 
,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫‪ 
 , " 
 

 .‬‬
‫  " 
 
" 
–' ‪ 
,‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫
‪ 
  
,‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ 
‪  .   ,‬‬
‫‪ , 
  ,‬‬
‫
 
‪.‬‬
‫" 
?" 
 ‬
‫ 
‪:  

 ,‬‬
‫" – ‪ 
  ,‬‬
‫      
‪ 
,‬‬
‫ ‪..." 

    ,‬‬
‫
    ‬
‫ ‪  .    ,‬‬

  
  

‫    

‪ ,‬‬
‫‪  ,    .‬‬
‫ ‪
 
  ,‬‬
‫ ‪
 

   ,‬‬
‫ 
‪ ,  

, .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   

 ‪:‬‬
‫"  
    ‪,‬‬
‫ 
    
‬
‫ "‪.‬‬
‫
‪  
 ,‬‬
‫ ‪: 
, 

  
,‬‬
‫
    ‪ ,‬‬
‫    

 
‪ , .‬‬
‫  
 
 ‪ 
 ,‬‬
‫   "‪ - "Goethals‬‬
‫    
 
 ‬
‫  
–' ‪.‬‬
‫•‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪25‬‬

‫בשליחות המלך‬

‫  
"‪ 

.‬‬
‫ 
   ‬
‫ " 
 
" 
–' ‪ ,‬‬
‫
  ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    

 ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

 
‪ 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 
  – ‪,‬‬
‫ 

   


‫ ‪    .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫  
‪  25‬‬
‫ 
   –' ‪.‬‬
‫   

‫ ‪   .‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪. ,‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ 
   

‫ ‪   – ,‬‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  

‫    ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   " 

– ‪.‬‬

‫להביא את האור מחוץ לעיר‬
‫ 

  
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪, – 
 

 
.‬‬
‫ 
    
 ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫   
–' ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ 
  
,‬‬
‫  
   

‫‪ ,  
.‬‬
‫  ‪
. 
' " -‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫" ‪ 

 
 -‬‬
‫  ‪.‬‬‫  – ‪ , 
,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬

‫‪26‬‬

‫• " ‘ “‬

‫

  " 
 
"‬

‫ 
   ‪: ,‬‬
‫   ?‬
‫ 
  
 
 

‫   –' ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 " :‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫     

‫ "‪   ."Goethals‬‬
‫ 

 !‬
‫   
‪  
,‬‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 

 
– ‬
‫     ' ‪.‬‬‫ 
 

   

‫ 
  –  –‬
‫' ‪ ,    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫  
  
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  

 ‬
‫  
  ' ‪ .‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  
 "‪,"Goethals‬‬
‫ 
   ‬
‫   
 ‪.‬‬

‫פגישה גורלית של חמש דקות‬
‫
   
‬
‫‪ 
 
 
 
,‬‬
‫   " ‬

‫  ‪   ,"  -‬‬
‫" 
" 
  ‪.‬‬
‫
 
 
 
‪  ,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪ 
   ,‬‬
‫   
  

‫ 
‪  .  

,‬‬
‫ 

 
 ‪  :‬‬
‫ 
  

‪...‬‬
‫ 
  
‪ :‬‬
‫  
   

‫   ‪:  
 ,‬‬
‫ 
?‬
‫
    ‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫ 
‪:‬‬
‫"    ‪,‬‬
‫ 
  
 –‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪  
  .‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ 
  
‪  .‬‬
‫ – ‪   
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ 
  ‪  :‬‬
‫ 

‪ ...' ' 
,‬‬
‫ 
‪  
  
,‬‬
‫ ‪ . 
  ,‬‬
‫ 
‪    :‬‬
‫ 
? ‪ '–
 ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"‪  , 
 ,‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 

  
‬
‫ 
  ‪ , -‬‬
‫ 
  
  ‪,‬‬
‫      ‬
‫ 
 
!"‬
‫ 
  
‬
‫
 ‪ 
   ,‬‬
‫  

  

‫ 
‪– ,' 
 '' :‬‬
‫ 
'‪.' 
– ' 
– 
,‬‬
‫•‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
 
 " 
 
"‪,‬‬

‫
  
  
   
 ‬

‫  

 ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   

‪ ,‬‬
‫ ‪, 

.‬‬
‫ 
 

 ‬
‫   ''  ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪
   -‬‬
‫  ‪11–   ,‬‬
‫    ‫  ‪.‬‬
‫ 
  

‫   ‪  
,‬‬
‫ 
 
   

‫ 
  ''‬
‫ ‪ 
,  
-‬‬
‫ ‪,   
,‬‬
‫  

  ‬
‫
 ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  
 ''  ‬
‫   
 ‬
‫  
 ‪ 
.‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫  

 ‬
‫ 
‪  
 .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫   
 ‬
‫‪
 
 .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ''‬
‫  
'‪ ,  
,‬‬
‫    ‪ 
 
,‬‬

‫
   ‪ 
  ,‬‬

‫    

‫ 
‪ 
    .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
, .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬

 
‪.‬‬

‫אור )גם( לגויים‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪– 
 ,‬‬
‫‪  
  .‬‬
‫     
‪,‬‬
‫  
 
‪  :‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪, 12 

,‬‬
‫ 
 
‪ 
.‬‬
‫    
 ‬
‫ 
 –' ‪– ,‬‬
‫ 
' ‪ 
,‬‬
‫ –  –' ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ 
:‬‬
‫   


‫ ‪   ,‬‬
‫ –‪ 

  ,‬‬
‫  –‪
 ,‬‬
‫  
 ‪ 
.‬‬

‫  ‪  ,‬‬
‫  
  

‫  ‪.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪,    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪,  .‬‬
‫     ‬

 ‪   

 ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ 
‪    .‬‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ 
 
‪: 
,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 

 !  ‬
‫    ‬
‫  
 ‪:  ,‬‬
‫  

   ‪ ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫•‬
‫ 
 
‪(!)   ,‬‬
‫   
 
 " 

‫ 
"
   ‬
‫ –' ‪   ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫ 
 –'  ‬
‫" 
 
" 
 ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪27‬‬

‫אור לחייל |‬

‫‪28‬‬

‫• " ‘ “‬

‫על פי הוראות של הרבי‪ ,‬הביאו מטבעות לצדקה ו'דמי חנוכ‬

‫כה' ספרי תניא ותהילים‪ ,‬ובכל מקום הביאו אור ושמחה ללבבות החיילים‬

‫בחצרות סיני ובגול‬
‫מאות רבות של חסידים עזבו את ביתם‬
‫ומשפחותיהם בימי חג החנוכה תשל"ד‪,‬‬
‫לפני ארבעים שנה בדיוק‪ ,‬ויצאו אל הגבולות‬
‫בצפון הארץ ובדרומה במכוניות‪ ,‬מטוס‬
‫וקומנדקרים‪ ,‬במטרה להגיע לכל החיילים‬
‫המוצבים בגבולות‪ ,‬במוצבים‪ ,‬במעוזים ובתעוזים‪,‬‬
‫בבונקרים ובשוחות המבודדות • סקירה מרתקת‬
‫על מבצע חנוכה בימי מלחמת יום כיפור‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 40‬שנה ‪ /‬חנוכה תשל"ד‬

‫ב‬

‫ 
  ‬
‫ 

 ‬
‫" 
  "‬
‫ 
  

‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  
.‬‬
‫ 

 "  

‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪
    .‬‬
‫  
 
 ‬
‫   ‪.‬‬
‫
    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  " 
‪,‬‬
‫ 

   
 
‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪ ? .‬‬
‫ 
‪  ,‬‬

‫" 
 
" 
 
 "‬

‫ 
 
 ‬
‫    ‬
‫ 
  ‬
‫ 

‪.‬‬
‫
 

‫      ‪,‬‬
‫
 ‪ 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫  

‪  

,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 

 ‬
‫ 
  ‪ -‬‬
‫  ‬
‫ 
‪ 
.‬‬
‫ 
 
' ‪ ,‬‬
‫‪ ,   
,‬‬
‫
     ‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫ "‪
 
  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪,  
 

.‬‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫   
 
" ‪.‬‬
‫
   ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫       ‬
‫ ‪ .   ,‬‬
‫ 
   '  '‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬

‫ 
  
"‬

‫‪30‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  

 
‬
‫ "‪  
 ,‬‬
‫ 
‪   -‬‬
‫    ‬
‫ 
 
‪ 
  .‬‬
‫
 
  ‪ 
 ,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫  
‪ '  , .‬‬
‫ '  ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪,    :‬‬
‫     ‬
‫  ‪  
-‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
, :‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   
 
"‪,‬‬
‫ 

   ‬
‫    ‬
‫  
  


‫‪.‬‬
‫
"   ‬
‫  ‪   -‬‬
‫  ' 

‪  ,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ ‪  

: 
 ,‬‬
‫ ‪
  
 ,‬‬
‫ 
 ‪.    ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫     
‪.‬‬
‫  

 ‪ -‬‬
‫  ‪ 
 , 
,‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫    

‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ " 
  ,‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫ ''  
 ‬
‫  
‬
‫ 
 
 ‪:‬‬
‫"   
‪,‬‬
‫    

‫ 
    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪,  
 ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ ‪    ,‬‬

‫  ‪.‬‬
‫" 
 ‪ 
,‬‬
‫  
  
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫"   ‬
‫  
 
‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫"  ‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‬
‫‪ .    .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫"    
 ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ "‪.‬‬

‫  

‫הוראת שעה מיוחדת‬
‫   ‬
‫  
‪
" 
 ,‬‬
‫ ‪ .‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫' ' 
 ‪:‬‬
‫     ‬
‫
"‬
‫ 
"  
' ‬
‫    
"‬
‫ 
‪   
.‬‬
‫  
" 
 

'‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫   '‬
‫'   ‬
‫
"   ‪. 175‬‬
‫  
  
"‬
‫   "‪.‬‬
‫ 
  ‬

' '   ‬
‫
" 
  


‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ .  " :‬‬
‫   


‫ "‪.‬‬

‫ 
‪  
:‬‬

‫' '   
 ‬

‫'
'‪"  
  " :‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪31‬‬

‫ חנוכה תשל"ד‬/ ‫ שנה‬40

‫חסידי חב"ד‬
‫יוצאים למערכה‬ 

 ,  

" 
 ,"  " 
  ,  

. 
   
 
 
 

  
 
 . 
   
..." " " : 
 
"    

  
 

. 
  

 '  '   
  
 .  

2 
'

 , 
.  ' ' 
   '" 
  

 

,  
 
100– 

]    
 

  
 
."[   
  
  

.  " 

  

.   
   
,  
 ,   

 ,  

: 
' 
'  

 

" 
 
 , 
."  
, 
ÒÈÌÜÛ'ÔÑ

( ) 
   

.     

 
  
" 
 

 ," 


.   
  
,
   
  ' ,  

 '


 
 , 
 

.    
 
    " 
   
 
"  

" 

, 
 
  
, 
 
  

 
,  
."' 


 

  
,   
 -  
  
 
:" " 
 " 
"  ' ." 

 
"   

 " "
.   
  
 ' 
'  
:  

 
  "
. 

, " 
 " 

 ,'  

   

ÒÈÔÓÑÊÓÏÃÈÌÄÛÇ
?ÍÑÔÈÑÌÆÌÔÊÏÇÈÑ
ØÛÃÇÌÄÊÛÏÎÄÝÈÝÌÛÄÍÛÈÕ
ÌÃÛÊÃÈÛÈÔÑÏÈ×ÌËÚÈÓÌÝÇÝÌÄÄÛÈÚÌÄ 

Ä®°²¯½Á¬¹

Ǹ¯½ÆÀ¸²

³´Å½Ç°¼´»¸Å 

ÆÇ 
Æ
ÆÇ 

Ç´Á½ǯ´Ã½¼´°»¯aÉ´¿´½Éa´¯²¸´
Ç´Á½
Ç´
Ç
´Á
Á½
½ ǯ
¯´Ã½
¯´
´Ã
ý
½ ¼´´°
´°»
°»
»¯
¯ a É´´¿
´¿´½
¿´´½
½É a ´´¯
´¯²¸
¯²
²¸¸´

³¸·¸»ÆɻɴÇÈï 
¶½È¼º»³ÈÁÉÈ

ÏÇÈÑÇ 

ÍÏÜÒÄÇÏÜ

É´¿´É¶»ɸ»·¸±¸²³Æó 

ÆÇ 

a¼¸·Çû

a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

¼¸È¿»ɽ»Å»É´ÇÈï

WWW.DISKMEIR.CO.IL 
“ ‘ " •

32

‫    
  ‪ 
  ,‬‬
‫
 
  ‪ 
  
 ,‬‬
‫    
" 
 
 ‬
‫ 
 ‪.    
  .‬‬
‫"   
  

‫    ‪
  ,‬‬
‫ ‪ 
.    .‬‬
‫ 
     
 
 ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
      


‫ 
‪  ,  .‬‬
‫ ‪  .  
 .‬‬
‫  

  
 ‪.‬‬
‫  
  ‪     
,‬‬
‫"‪.‬‬

‫נרות חנוכה מול עיני חיילי האויב‬
‫      
‪ ,‬‬
‫
      ‪  ,‬‬
‫ 
  


 "‪    .‬‬
‫    

‬
‫
  ‪.‬‬
‫"' 
' 

    ‬
‫‪ 
   
 ,‬‬
‫ 

  ‪  ,‬‬

‫‚–˜‬
‫Œ—•’‡‡‹‬
‫Š‡‡„–‬
‫‪½°‬‬
‫¶¸‪¸ÉÅ´°ÆÇ‬‬

‫‬

‫ ‬

‫½¸‪»È‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 40‬שנה ‪ /‬חנוכה תשל"ד‬

‫  
‪ 
 
,‬‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫ 
 
  
 ‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫"   
 ‬

‪  
 .‬‬
‫  
  

"‬
‫ 
 ‪   
,‬‬
‫
"‪'    
,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫"    ‪.‬‬
‫ 

   
‪,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫''‪   
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‬
‫  

 ‪ .‬‬
‫ 
   '‬
‫    
‪.‬‬
‫" 
  ‪ 
,‬‬
‫  
 
‪, .‬‬
‫ 
  

‫  
 ‪.‬‬
‫" 
 
  
‪,‬‬
‫   
‪ 

-‬‬
‫ 
‪  
 
-‬‬
‫  ‪,  
 ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ ‪' '  ,‬‬
‫ ' ‪." 
  
,‬‬
‫   

 
‪,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   

‫   ‪.‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫  
‪   
,‬‬
‫
" 

 

‪.‬‬
‫  

 
‪,‬‬
‫ 
 

"  ‪.‬‬
‫"   
 ‬
‫  
"‪.  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   

‫  
 ‬

‫‪34‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ 
  ‪ .‬‬
‫   
‬
‫ 
  ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
 
  
‬
‫   ‪  
,‬‬
‫ 
   ‬
‫' 
'‪.‬‬
‫" 
 
‬
‫  ‪  ,‬‬
‫
   ‪
.‬‬
‫ 
 
  
 

‫ ‪   ,‬‬
‫
  
 ‬
‫  
   ‬
‫  ‪  
  .‬‬
‫ 
   ‪
.‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  

‪ 


,‬‬
‫  ‪
  .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   ‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫"  
 

‫ 
 ‬

 ‪  
  .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫" ‪  
 ,‬‬
‫' 
'  ‪ 
 ,‬‬
‫  


"‪ , ,‬‬
‫
 ?  
 ‬
‫ 
    
‪,‬‬
‫    

‫     

‫ 
‪   
 .‬‬
‫ ‪...‬‬
‫" 
‬
‫ 
  
‪  , ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   

‫ ‪  
 
 .‬‬
‫ 
 
‪
  ,‬‬
‫ 
  
 
 ‪.‬‬
‫ 
  

‫ ‪  ,‬‬
‫  
‬
‫  

 ‪,‬‬
‫ 
  
‬
‫  
 ‬
‫ ‪,
 
  .‬‬
‫ 

 
 ‪.‬‬
‫" 
  
 

‫ ‪ 

  .‬‬
‫    ‬
‫ 
– ‪   .‬‬
‫ 
 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‫–‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫
 ‪ 
 
.‬‬
‫  


‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫    ‬
‫    
‬
‫‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫ 
  
‬
‫ 
   ‬
‫  
  ‬
‫‪ 
] !   ,‬‬
‫ 
   ' '‬
‫' '‪  :‬‬
‫ 

  
‪,‬‬
‫    

‫  
 ‪-‬‬
‫‪.[
..‬‬
‫"   
 

‫   
‪ .‬‬
‫     ‬
‫  
 
‪ 
.‬‬
‫   
 
‪ 
,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ ' '   ‬
‫‪ ...  ,‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫    ‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫    

 ‪ ,‬‬
‫    ‬

‫מבצע חנוכה הראשון בניו‪-‬יורק‪ ,‬בשנת תשל"ד‬
‫ 

    

‪

-‬‬
‫  

    

 ‪  .‬‬
‫    
  
‪  " ,‬‬
‫   
‪,   


  .‬‬
‫  
  
  

 ‪.‬‬
‫ 
 
     ‬
‫‪  .    –
" 
  ,‬‬
‫
  
 ‪ 

,  11,000‬‬
‫ 
 ‪: 

. 
  ,‬‬
‫"  

 '   

"‪.‬‬
‫ 
 
‪: 
 '    ,‬‬
‫ ' ‪ 
 , 
  ...' , " ,‬‬
‫   ‪  . 
     ,‬‬
‫ 
 
" "    ‪ ,  ,  .‬‬
‫ 

]
   

  
[ ‬
‫   ]  [‪  .    .‬‬
‫   '‪.   
    ,‬‬
‫ '‪" "   
 
...' , ' ,‬‬
‫     

  ‪  
,‬‬
‫  

"‪.‬‬
‫  
  
‪  
   ,‬‬
‫
 " "  ‪.  

 ,‬‬
‫  
' 
‪ 
. 
 
,  ' ,‬‬
‫    ‪  
."   " :‬‬
‫   
 
‪ 

  
 .‬‬
‫  

  
‪.‬‬

‫ 
‪"  "  .‬‬

‫   

‪ " , .‬‬

‫
  ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫  ‪ 
 
 
,‬‬
‫
  ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ?‬
‫   

''‪ ,‬‬
‫  

‪ .‬‬
‫     

‫  
‬
‫‪   
,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫" 
  
 ‬
‫  ‬
‫  
  

‫     

‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 
 
 ‪ ,‬‬
‫‪ 

  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪ 
,‬‬

‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
  ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ 

    ‬
‫
 
‪ 
 .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫ 
  
 ‪ .‬‬
‫   

 ‬
‫ 
‪ 

 . 72‬‬
‫ 
 '"‪.‬‬

‫גאווה להיות עם חב"ד‬
‫   
 ‬
‫   
‪.‬‬
‫   
"  ‬
‫  " 
  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫    ‬

‫ "‪    ,‬‬
‫"     

‫  
''‪ ,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫   
  ‬
‫"  
 

‪
.‬‬
‫ 
  


‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ , ' :‬‬
‫ 
"‪   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‬
‫" ' 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 "


 ‬
‫    ‪:‬‬
‫" 

 
 ‬
‫    
‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ ‪57‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪35‬‬

‫מקץ לקץ |‬

‫הרבי בשבת מקץ תנש"א‪ :‬מיד כשיהודי שומע בקריאת התורה את המיל‬

‫ת‬
‫ו‬
‫לגל‬
‫את הק‬
‫הנה צרור שאלות שאותן ישאל כל מי שרק יתעניין‬
‫בנושא בו עוסק הספר החדש "הקץ"‪ :‬מה זה בעצם‬
‫"קץ"? אם בגמרא כבר נפסק ש"כלו כל הקיצין" ‪ -‬מה‬
‫הם כל הקיצים שנאמרו על–ידי גדולי ישראל לאחר‬
‫זמן הגמרא? מהו באמת פירושו של הביטוי 'כלו כל‬
‫הקיצין' ‪ -‬האם הוא מבשר על כך שהגאולה קרובה יותר‬
‫מאי פעם‪ ,‬או שאולי ח"ו להיפך? מהי פשר התשוקה‬
‫של גדולי ישראל לחשב ולגלות את הקץ? ובכלל‪ ,‬מהו‬
‫באמת יחסה של התורה לנושא 'חישוב הקץ'‪ ,‬והרי‬
‫ידועים דברי הגמרא 'תיפח עצמן של מחשבי קיצין'? *‬
‫כדי לעשות סדר בדברים‪ ,‬ישבנו לשיחה מרתקת עם‬
‫הרב שניאור זלמן הרצל‪ ,‬מחבר הספר "הקץ"‪ ,‬הצגנו לו‬
‫שאלות נוקבות בנושא וקיבלנו תשובות חדות וברורות‬
‫* הקץ לחוסר הבהירות‪...‬‬

‫ראיין‪ :‬חיים ברוק‬

‫‪36‬‬

‫• " ‘ “‬

‫לה "מקץ" ‪ -‬מתעורר הוא‪ :‬אהא! זה מרמז על קץ הגלות‪ ,‬קץ הימים וקץ הימין‪ ,‬קץ הגאולה!‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪37‬‬

‫גאולה ומשיח ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫ƒ‬

‫לאחר חישובי קץ אלו מביאה הגמרא את דברי רב‪" :‬כלו‬
‫כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים"‬
‫ ופירוש הדברים הוא‪ :‬איך שלא יהי' חישוב המועד בו יסתיים‬‫'זמן הימנע בואו'‪ ,‬הרי שכעת כלו ועברו חישובי הזמנים של כל‬
‫השיטות ולכן ברור שכבר הסתיים 'זמן הימנע בואו' של משיח‪,‬‬
‫והדבר תלוי בתשובה ומעשים טובים‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫''  
 ‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫
 ?‬
‫ 

 ‬
‫  ' ' ‪ :‬‬
‫   ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ ‪' '   ,‬‬
‫ 
‪ 
 
  
.‬‬
‫  
" 
 "‪,‬‬
‫" 


)  ‬
‫( ‪   -‬‬
‫   "‪ ,‬‬
‫   

‫ ‪  
, .‬‬
‫    ‬
‫   

‫  

‪...‬‬
‫  ‪:‬‬
‫'  
 ‬
‫    ‬
‫  '?‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫  
 
‬
‫   " '‬
‫  '  
‬
‫  
"
 
‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫ 

" 
  ‬
‫     

‫ 

"–" 
 "‬
‫" "  
""‬
‫ "  
 " 
‪.‬‬
‫ 
 

‪:‬‬
‫"– –   ‬
‫  ‪, ' ' :‬‬
‫" ‪' 
," 
," 
,‬‬
‫"‪, 
 , " 
,‬‬
‫"  

‪," ,  ,‬‬

‫‪38‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  ‪..." .‬‬

‫כיצד לא נרתעו גדולי‬
‫ישראל מלחשב את הקץ?‬
‫    

‫ ' '‪  
,‬‬
‫ 

'  ‬
‫'‪ : 
 ...‬‬
‫ 
 
  ‬
‫
   ‬
‫ ‪? 
 
  .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫)‪  , 
 (
,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫    

‫ ‪.
 
  -‬‬
‫
"  
)'‬
‫  "
‪ 
 " :(
" ,‬‬
‫ ‪  :  .‬‬
‫
 ‪
   .‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
 
‬
‫" "  
 ‬
‫‪    ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫    

‫‪ , 

" 
 ,‬‬
‫  
 
 

‫

 ) " ' ‪- 15‬‬
‫ 
 

" 

‫ ( 
"‪:‬‬
‫" 
 
" ‬
‫ 
 "  ‬
‫) 
 
( "  ‬
‫    

 ‬
‫ 
"‪
) 
" 
 .‬‬
‫ (  
 ‪,‬‬
‫ " 
 
 ‬

‫ 
"‪  
 ,‬‬
‫ 

 ‪ " ,‬‬
‫     ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫"  ‬
‫   ' ‪ , 
,‬‬
‫   ) 
"‬
‫  " 
  ‬
‫ (  
‬
‫  

‪ 
"  ,‬‬
‫ 
 
"‪ 
 ,‬‬
‫   " ‬
‫  
 " 
 ‬
‫ 
 ‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫ " ""‪.‬‬
‫ ‪, 
 
:‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 

  ‪ 

 ,‬‬
‫ " 
 
 
"‪,‬‬
‫   ‬
‫ –  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  
 

‫ ‪ ' " 

,‬‬
‫"‪.‬‬
‫  
‪, 
,‬‬
‫   
 

‫   ‬
‫
   ‬
‫‪   .‬‬
‫ 
 )" "( ‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
 

 " " 

‫ ‪,  
 ,‬‬
‫   "" ‪-‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫   
‪,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  

‫‪   ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
  

‫  

‪.‬‬
‫ ‪,  -‬‬
‫  ‪ 
 

.‬‬
‫ 
  – ‬
‫ 
   ‬

‫ ‪   ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 

‪  ,‬‬
‫ "  


‫"‪..."   "  ,‬‬

‫"כלו כל הקיצין"‬
‫כבר בזמן הגמרא‪...‬‬
‫ 
 ‬
‫    

‫ 

‪ 
  .‬‬
‫ 
‪  :  ...‬‬
‫ 
 ' '‬
‫  
  ‬‫ 

 ‪"   ,‬‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫  ‪  
 
-‬‬
‫ ?‬
‫  '   '‬
‫ 

  )‪,‬‬

(  
  ‬
‫ ‪" : 
  
,‬‬
‫
‪  
   ,‬‬
‫ 

  
"‪.‬‬
‫  

‪:‬‬
‫  

 

‫ 

  ‪,‬‬
‫  '  
' ‬
‫ ‪   
 -‬‬
‫
 
 
 ‬
‫  
‪   
 ,‬‬
‫    ‬
‫  
 ‪, .‬‬
‫  
  
 ‬
‫  
   ‬
‫   
‪– ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
 
  

‫  

‪   " :‬‬
‫ 
  

 ‬
‫ 
" ‪ :  
 -‬‬
‫ ' 
 
 ‬
‫'  
'‪  ,‬‬
‫ 
 
   ‬
‫ 
 
 '  ‬
‫ 
'  ‪ 

 
,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   
"‬
‫ 
)  
" "( " ‬
‫   

 

‫ 
  ‬
‫ 

   "‪.‬‬

‫אבא‪ ,‬כך כתוב בתורה!‬
‫      
  ‬
‫ 
 ‪ 
 
 " ( , 
 )  : 
,   ,‬‬
‫ 
‪ 
 , 
' :  , 
 
 
  ,‬‬
‫ 
'"‪'' 

   
  
  .‬‬
‫ 
 
‪!

 , 
:‬‬
‫   
   
  
 

‫ ‪...     ,‬‬
‫ 
 


 ) "  (‪ 
 
" :‬‬
‫" 

" "‪ ,   
  ,‬‬
‫   )' '(  )' (‪ 
"   ,‬‬
‫" )( ‪: 

  ." # $% ,(' )  -‬‬
‫ 
 
‪  
,
 
-  
,‬‬
‫    "‪.‬‬

‫האם יש סתירה‬
‫בין דברי הגמרא‬
‫לקיצים של גדולי ישראל?‬
‫ 
 
' ‬
‫'‪ 
 
 ,‬‬
‫  

 
?‬
‫ 

 
 ‬
‫ ' '‪  
 ,‬‬
‫  
 –  ‬
‫ 
   

‫  
  
 
‬
‫
?‬
‫    ‬
‫ 

 ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 

‪   .‬‬
‫ 

'  ' )‬
‫ (‪:‬‬
‫"    ‬
‫  


 ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫'‪ ,   
,‬‬
‫  
 


‫  
‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫
'‪ ,  
 
,‬‬
‫  '  

‫ ‪

 ,‬‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫ 
 

 ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫'‪ ,   
,‬‬
‫ 
  '‬
‫ 
 

‪ ,‬‬

‫  
 ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 

  ‬
‫ 
   ‬
‫‪  
 ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 
 

  " ‬
‫  
"  ‪ , .‬‬
‫  
 
 " ‬
‫ "    

‫ 
‪' ' ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 
 
 ""‬
‫  ‪.‬‬
‫' '  ‪-‬‬
‫ 

‪  
 ,‬‬
‫ 

  


‫ ‪
  
,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ –  ‬
‫ '   '‪ ,‬‬
‫   ' '‪,‬‬
‫   ‬
‫'  
 ' ‬
‫' ' 
 
 
‪.‬‬

‫משמעות הקץ ‪ -‬גילוי מועד‬
‫סיום הגלות בפועל ממש‬
‫ 
 "" ‪ -‬‬
‫ 
‪?    ,‬‬
‫ 
 

‬
‫ " " " "‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪39‬‬

‫גאולה ומשיח ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫‪  

 .‬‬
‫ ‪ ,  
 ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫  
  

‫ " " " " ‪,‬‬
‫–– –   ""‪.‬‬
‫ ‪"  ,‬‬
‫" 
 
 "‪,‬‬
‫
    ‪,‬‬
‫ " " ‪,‬‬
‫ 
– ‬
‫    

‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
‪   
.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫""‪.‬‬
‫  ‪ "" , ,‬‬
‫ 
 ' '‪ ,‬‬
‫ ' ' ‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪
  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 

‪    .‬‬
‫ ""‪" " ,‬‬
‫) 
‪ " :  ( ,‬‬
‫‪ ." -   ,‬‬
‫    " ‬
‫"‪    
,‬‬
‫ 
    

‫‪.‬‬
‫    

‫ 
  
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ " " " " ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 

  

‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   –  ‬
‫  ‪ , , -‬‬
‫ 
‪ - .‬‬
‫  " 

‪,‬‬
‫    ‬
‫!     ‬

  
‪.‬‬
‫ ‪  
 
:‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  

)– ‬
‫  (‪  ,‬‬
‫  "‪," 
,‬‬
‫
" '‪   ,‬‬

‫‪40‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  ‪
 .‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   –‬
‫""
  
‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪ -‬‬
‫  

‪ ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫  
 ‪:‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    
 

‫   

 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   

 ‬
‫"   "‪ 
 .‬‬
‫ ) ‪: 

(432‬‬
‫"    ‪. .‬‬
‫ 
 

‫  "‪  ") ...‬‬
‫  ‪
  . .‬‬
‫     "(‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ –  ‬
‫ ‪,"   ,‬‬
‫
"‪   , " 
,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫"  
" ) " " ‬
‫ " " "( ‬
‫ ‪- ," " 
 ,‬‬
‫ 


‪  -‬‬
‫ 
   ‫  ‪.‬‬

‫הקיצים שלא התממשו ‪-‬‬
‫התקדמות רוחנית לגאולה‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 
  

‫ 
 ?‬
‫ ‪  
 
.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ 
 ' '‪:‬‬
‫ 
' 
 ' 
"‬

‫) "( 
‪ 
 " :‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
  
) ' (‬
‫'   ' ‪  . .‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫ 
'  ' "‬
‫ )  ‪ 
(
,‬‬
‫) 
 (‪ " :‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫  
‪ '  ,‬‬
‫ 
‪    

,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪ 
,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫  
‬
‫  ' '‪:‬‬
‫ " "   ‬
‫'"‪   .‬‬
‫   ‪" " ,‬‬
‫"  
" " ‬
‫‪   
 " :‬‬
‫  "?   ‪:‬‬
‫"  "‪ .‬‬
‫ " " "‪: 
 ,‬‬
‫"   ‬
‫ "!‬
‫
  

‪,‬‬
‫    ' ‬
‫'    ‪,‬‬
‫ – 
 
  

‫ "  '"‪ ,‬‬‫ 
"   ‬
‫  
‪ : .‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫  
"‪
, 
.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ' '‪.‬‬
‫ 
  
""‬
‫ " " "
 ‬
‫"‪  
 .‬‬
‫ " ‪" " " -‬‬
‫)"
( "   ‬
‫ 
 )"( ""‬
‫ 
    "‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪ .   ,‬‬
‫ 
 " " " ‪-‬‬
‫""  ‪  ,‬‬
‫  ‪. 
  ,‬‬
‫  
‪ " :‬‬
‫ " "   ‬
‫ 
"‪.‬‬

‫) 
  ‬
‫‪ 
'  ' "  ,‬‬
‫  "  ‬
‫ 
‪ 
 
 
:‬‬
‫' ' ) 
 ( "‬
‫ '  
' 
'‬
‫"‪ 
" ,‬‬
‫"   ‬
‫   " "‪ 

" ,‬‬
‫ 
  "‬
‫  
" "‪  ,‬‬
‫ "  
 "  ‬
‫  " " ‪.(...‬‬

‫כלו כל הקיצין‬
‫כפשוטו ממש‬
‫  
 
– 

‫"  
" ‬
‫ " ‪ 
  -‬‬
‫  
 

‫
?‬
‫  
  
‪,‬‬
‫  
 
 
‪: ,‬‬
‫ 
 

‪  ,‬‬
‫ "   " ‬
‫ ‪(
.
   ( :‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   
‬
‫" 
   

‫  

  
"‬
‫) " 
 
 

‪,‬‬
‫  

"‬
‫   (‪ .‬‬
‫    ‬
‫‪ (" ")  '   ,‬‬
‫  " 
"‪  ,‬‬
‫  
" 

"‪.‬‬
‫  
‪  
:‬‬
‫ '  '   ' ‪-‬‬
‫   
  ‬
‫    

 

‫   
‪ 
 .‬‬
‫  '   ' ‬
‫  ' ‪  ,‬‬
‫  )   (  ‬
‫   

‫‪.‬‬
‫ 
  


‫ 
"   "‬
‫ ‪ 
  ,‬‬‫‪ )  
" :‬‬

‫ƒ‬

‫בעוד וכל האמור לעיל דן בענין הקץ ‪ -‬מה שגדולי ישראל‬
‫בכל הדורות גילו קיצים שונים‪ ,‬בדורנו נתחדש ענין שונה‬
‫לגמרי במהותו‪ :‬בדורנו זה לא שמענו מהרבי קץ על שנה מסוימת‪.‬‬
‫אלא נוסף לכך ש"כלו כל הקיצין כפשוטו ממש"‪ ,‬שמענו מהרבי‬
‫נבואה בקשר לבואה של הגאולה בדורנו‬
‫  '   ‬
‫ ( "   " )"  "‬
‫"  "( "‪.‬‬
‫   " ‬
‫"  

)' ‪
(3‬‬
‫ ‪
 
  " :‬‬
‫"   ""‪.‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 

‫ 
 
‪  
,‬‬
‫‪, 
 
 :‬‬
‫ ‪ , 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 

 ‪ 
,‬‬
‫  "– "
‪.‬‬

‫הייתכן לטעון שדברי הרבי‬
‫היו 'קץ' שבעוונותינו לא‬
‫התממש?‬
‫  ‪ ' :‬‬

‫ 
  
 ‬
‫ 
‪  
 
,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ''  

‫'‪...‬‬
‫ 
   ‬
‫  
 ‪
 .‬‬
‫   
 ‪ -‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ 
‪   
:‬‬
‫
   ‪ .‬‬
‫ "   "‪,‬‬
‫ 
 
 
‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
"  " 


‫ 
   
 

‫ '‪:(" 
)  
,‬‬
‫"    ‬
‫ 
" 
 
– 
‪,‬‬
‫  
 ‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪41‬‬

‫גאולה ומשיח ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫קץ מן השמים‬
‫ 
 
 ‪ 
,‬‬
‫ 
  ) 
(‪ 
,‬‬
‫) 

(   
 ‬
‫‪ , &  " :‬‬
‫  
 
 "‪.‬‬
‫ 
 
 
‬
‫  ‪ 
 
,‬‬
‫ 
‪." & & " :‬‬
‫‪" " " " '  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
 
 
" ‬
‫  ‪  
- . .‬‬
‫ 
" " ‬‫  '   
'"‪...‬‬
‫ 

  ‪-‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
‪ 
 
 .‬‬
‫‪ 
 " " ,‬‬
‫ 
 ) " ‬
‫  (‪:‬‬
‫"  
 ‬
‫  
  

‫    
 ‬
‫ ‪ 
 
.‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  
‪   
,‬‬

   ‬
‫ 
   ‬
‫  
  ‬
‫  ‪ " ,‬‬
‫ ' 
  ' "‪.‬‬
‫ 
' 

 ‬
‫ 
' 
  ‬
‫ 
  
'‪  .‬‬
‫   '‬
‫ 
   

‫ ""‪.‬‬
‫  
‪:‬‬
‫ 
‪' " ,‬‬
‫ 
 "‪   ,‬‬
‫ 
  ‬
‫‪   ,‬‬
‫ 
‪  
– , ,‬‬

   

‫ 
‪.‬‬
‫  

‪
,‬‬
‫ 
   
‬

‫‪42‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  ‪' 
 " -‬‬
‫ 


  

‫"‪ 
   ,‬‬
‫  
‪.‬‬

‫וודאי שתתקיים נבואת‬
‫הרבי ללא כל ספק‬
‫ 
 
 

‫‪,"  " 
116‬‬
‫   " 

‫ " 

‪
 " :‬‬
‫  

‪ ,‬‬
‫ 
"‪"  ,‬‬
‫  ) "(‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ )  ,‬‬
‫ 
 
(   ‬
‫
" ‪   .‬‬
‫ 

  
‪ 
 ,‬‬
‫ 

 
  

‫‪.‬‬
‫  "‬
‫ 
" ‪   -‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪    .‬‬
‫  ‪
, ," ,‬‬
‫ 
 
 ‪' 
 " ,‬‬
‫ 


"  "‬
‫ " 
 
"‪.‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫ 
  ‬
‫" "‪"  ,‬‬
‫ "  
‪ 
,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 

‪ 
 
 .‬‬
‫  
 " ‬
‫  " )" ‬
‫ "
‪"
"   -‬‬
‫ ‪.(112 165‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‬
‫  


 
" ‬
‫ " ‪   

-‬‬

    )‬
‫   
  

‫ ‪  
  ,‬‬
‫     ‬
‫   
"‪,‬‬
‫
"‪ ,('  " ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 

 
‬

‫   
‬
‫)   ‬
‫ (‪.‬‬
‫  
 

'‬
‫ 

‫ 
‪,‬‬
‫‬
‫   

" 

"‪ ,‬‬
‫    " ‬
‫   ‪, 
 
,‬‬
‫  ' 
'  ‬
‫  

‪
 ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ ‪  

  ,‬‬
‫
" 
  

"‪,‬‬
‫ 
) 
" 

‫ " "  "
‪,( -‬‬
‫  
 
‬
‫ 
 
 
 ‪,‬‬
‫ " 
  

‫ "‪.‬‬
‫  
  
 

‫  ‪  ,‬‬
‫ 

 ) 
–‬
‫ 
 

(‪ ,‬‬
‫ 
 
‪  
,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
 

‫ 
  "  ‬
‫    ‬
‫ "‪,"   ,‬‬
‫" 
  
 ‬
‫   ‬
‫ 
"‪

 " ,‬‬
‫  
"‪ " ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
"‪"  ,‬‬
‫  –  

‪ ,‬‬
‫   '  
 

‫ 
  
 ‬
‫
    ‪.‬‬
‫•‬
‫   

‬
‫  
‪  
:‬‬
‫  
  
‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‪
.‬‬
‫  – 
 ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
-‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‬
‫ ‪ 
 

-‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫הבחור ע העגיל‬

‫מאת‪ :‬עודד מזרחי‬

‫‬

‫ב‬

‫ " 
 

‫ ‪
 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
 
.‬‬
‫ –  
‪  ,‬‬
‫  ‪,     
.‬‬
‫    
 ‪.‬‬
‫ 
    
‪.‬‬
‫  
‪ 
'    
,‬‬
‫ '‪ .      
,‬‬
‫' 
 '     ‬
‫  ‪  ,    
.‬‬
‫  ‪  
   ,‬‬
‫ ‪ ,     .‬‬
‫      
‪

.‬‬
‫ –

     ‬
‫ ‪,    
.‬‬
‫ 
     
 ‬
‫ ‪   

,   ,‬‬
‫ 
 
 ‪  
,  " :‬‬
‫ 
!"‬
‫ 
    
 

‪ .‬‬
‫ 
   ‪.   ,‬‬

  ‪!" :

 ,‬‬
‫ !"‪"!  , " ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫   
‪  ...‬‬
‫ 

 ‪    
,‬‬
‫ ‪"!    
" 
 " :‬‬
‫     
‬
‫  ‪.  
 
  .‬‬
‫   
 
  ‬
‫ 
‪.  
  .‬‬
‫ 
‪ 
 
,  
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
  ‪,  
,‬‬
‫   
‪  
  .‬‬
‫ 
 ‪.  , ,‬‬
‫    ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

‪
. 
 ,  ,‬‬
‫ 

 ‪, 
  
 
,‬‬
‫ 
 '    
‪  .‬‬
‫ 

 ‪ 
 ...  , " :‬‬
‫ 
‪    
,‬‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬

‫ƒ‬

‫בליל חנוכה הראשון‪ ,‬בשעת לילה מאוחרת‬
‫מאוד‪ ,‬נשמעה לפתע דפיקה בדלת‪ .‬מענדי‬
‫גלוכובסקי שישן בקומה העליונה‪ ,‬סמוך למדרגות‪,‬‬
‫התעורר וירד למטה‪ .‬לאחר שפתח את הדלת ולא‬
‫ראה אף אחד‪ ,‬חזר בתמיהה למיטתו‪ .‬בבוקר‪ ,‬לפני‬
‫התפילה‪ ,‬נשמעה שוב דפיקה‪ .‬בפתח ניצב בחור‬
‫צעיר‪ ,‬בעל שיער בלונדיני ארוך ועגיל באוזן‬
‫ ‪"?   
  .‬‬
‫    
‪ ' 
.‬‬
‫ 
  ‪ " :  .‬‬
‫ 

‪       .‬‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫   

‪ ,
   ,‬‬
‫

 ‪ 
 
  ,‬‬
‫ ‪,   , .‬‬
‫ 

 
 

 ‪ .‬‬
‫   
  ‪ 
 – ,‬‬

   ‪,     ,‬‬
‫  
 
 
  
'‬
‫ 
"‪.‬‬
‫  ‪"?  " :‬‬
‫"   
 
‪
 ,‬‬
‫       

‫  
   ‪  .‬‬
‫     
‪  ,‬‬
‫ 
‪    ,  .‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪43‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫ ‪ , 
   
 .‬‬
‫ ‪  ,
  .‬‬
‫    ‪ 

.‬‬
‫"‪.‬‬
‫ ‪"?     " :‬‬
‫"‪."    .‬‬
‫" 

  ‪ .‬‬
‫ ‪    
  
,‬‬
‫ ‪."..‬‬
‫  ‪,     
.‬‬
‫    ' 
'‪ .‬‬
‫ 
  
‪     ,‬‬
‫ 

‪   .‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫   ‪
" :    
,‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
    
 ‪:‬‬

‫ƒ‬

‫ 
  ‪57  /‬‬

‫וגם ענין זה קשור עם הענינים הנ"ל אודות‬
‫נצחיות מלכות ה' על ישראל‪ .‬כי כנ"ל ציווי‬
‫התורה הם גזירות המלך על עמו‪ ,‬וכיון שמלכותו‬
‫עליהם היא נצחית‪ ,‬לכן גזירותיו עליהם נצחיות‪.‬‬
‫וכדברי הרמב"ם עצמו‪ ,‬שקישר בין הענינים הנ"ל‬
‫בדרך דומה‪ .‬שלאחר שביאר את הפסוק "כן יעמוד‬
‫זרעכם ושמכם"‪ ,‬שפסוק זה מורה על נצחיות‬
‫קיומו של עם ישראל כעם בפני עצמו עם "שם"‬
‫בפני עצמו‪ ,‬הוסיף וכתב "וזה גם כן אצלי הערה על‬
‫נצחיות התורה‪ ,‬אשר בעבורה יש לנו שם מיוחד"‪.‬‬
‫שנצחיותו של ישראל היא מכח נצחיות התורה‪.‬‬
‫ 
   
‪   " 
 ,‬‬
‫ ‪"  ." 
 

 
'
 ,‬‬
‫
‪ ,   
 ,‬‬
‫ 
 '   ‪   
,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫נצחיות התורה‬
‫   "‪:‬‬

‫‪44‬‬

‫• " ‘ “‬

‫   
‪,   ,‬‬
‫  ‪  .   ,‬‬
‫   

 ‪  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫  

 ‪ 

,‬‬
‫   
  
" 

‪ -‬‬
‫
   
‪.‬‬
‫• • •‬
‫   ‪ 
. 
 ,‬‬
‫ 
   

 ‬
‫ 
 ‪" 
   .‬‬
‫ 

‪, " :  
  ,‬‬
‫ !"‬
‫
 

 ‪"?  
, " .‬‬
‫" "‪.‬‬
‫"  ‪"...‬‬
‫"  ?!  
   
‪"...‬‬

‫ 

" 
  "  ‪,‬‬
‫"   
' 
‪, ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫ 


 
' ‪ 
" ,17‬‬
‫ 
 
   ‬
‫ ‪ .     ,‬‬
‫  
    ‪,‬‬
‫    ‪ 
   .‬‬
‫ ‪    
  .‬‬
‫ "‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫" 
  ‪,   
 " ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‪   .‬‬
‫   
  ‪ 
 ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫    "  ‬
‫ ' ‪    " .‬‬
‫ ‪  ,     ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 

" ‪"  
 ,‬‬
‫ 
‪  "  
 .‬‬
‫ "‪      ,‬‬
‫ 
 "" 
‪ " 
  ,‬‬
‫   ‪   

 ,‬‬
‫ "‪.      .‬‬
‫ ‪ ,  ,"  ' ,‬‬
‫ ‪ ,
  ,  ,‬‬
‫ 
    
" ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ "‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫צעקה בחלל המסדרו‬

‫ר'‬

‫  
 ‪.‬‬
‫ 
‪  

 ,‬‬

 
"‪ ," 
.‬‬
‫ 
 
  –
"‬

‫ 
– ‪.‬‬
‫  ‪   
 ,‬‬
‫' 
'‪ 
 . 
 
,‬‬
‫   
 ‪ 

" .‬‬
‫   "‪. ,‬‬
‫'  ‪ 
 ,  ,‬‬
‫ ‪' 
'
 
  
 .‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪  : 

 .‬‬
‫"‪   
 
.‬‬
‫     


‫‪.‬‬
‫' 
  
 ‬
‫  ‪ 

" .‬‬
‫ "‪ " . ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫"  
  


‫ "‪ " , ' ,‬‬
‫  
 

‫‪.      ,‬‬
‫ 
    

‪  ,‬‬
‫' '    ‪  .‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫      "‪.‬‬
‫  ' 
 '  ‪. 
,‬‬
‫'  
  
"  ‪:‬‬
‫ ‪ , 
    ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 – 
 
 .‬‬
‫ – ‪.‬‬
‫"   
"‪ " . ,‬‬
‫  
   


‫   
–‪.  .‬‬
‫ 

  


 "‪.‬‬
‫ 
‪
  '  ,‬‬

‫מאת‪ :‬חיים ברון‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫ 
 ‬
‫‬

" 
 " ‪ 
 
-‬‬
‫– ‪ .‬‬
‫‪. –
    
,‬‬
‫   
–‪
  ,‬‬
‫ 
– ‪.‬‬
‫  '‪,‬‬
‫' 
  '‪  
' ,‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫" 
 
  "‬
‫"‪' ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪   " .‬‬
‫‪  ,‬‬
‫‬
‫ ‪, 
.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‬
‫   ‬
‫ 
   ‪  .'  ' .‬‬
‫  ‪    
 ' :‬‬
‫'‪
 
 .‬‬
‫ "‪.‬‬
‫'  
 ‬
‫‪ 
   .‬‬
‫    ‬
‫""‪.  ,‬‬
‫" ‪"?   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   
‪ ,‬‬
‫ ‪," 
  :‬‬
‫ ' ‪.‬‬
‫" 
   ‬
‫ 
 ‪ 

  .‬‬
‫ 
–
"‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  ‪."  .‬‬
‫ 
‪: '   ,‬‬
‫"  !"‪.‬‬
‫"   

 "‪. ' ,‬‬
‫" ‪ ,  '    :‬‬
‫ ‪."  

 -‬‬
‫***‬
‫' '  ‪ 
 

 
 ,‬‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫ 
    
‬
‫  
  
 
 ‪.‬‬
‫     ‪ , " :‬‬
‫?"‬
‫"  
    ‪ 
,‬‬
‫  ‪"?  ,  " .‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪45‬‬

‫על קידוש ה' |‬

‫כשנכנסו הנאצים לדוקשיץ‪ ,‬התאנו לו‪ ,‬וכעבור חודשים ספורים‬

‫אנדרטה )שהוקמה לאחר נפילת הקומוניזם( לזכר יהודי‬
‫דוקשיץ הי"ד‪ ,‬בבית העלמין היהודי בפאתי דוקשיץ‬

‫ס‬

‫  ‪,‬‬

  ‪,‬‬
‫   ‬
‫  "‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫  
 ‬
‫  ‪   
.‬‬
‫‪.‬‬
‫  
  ‬

‫‪46‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  
   ‬
‫   


 ‬‫ 

‫  

‫‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 "  ‬
‫  
‪ 

 ,‬‬
‫ ‪ 
 
  .‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬

‫   

‪ -‬‬
‫   ‪. -‬‬
‫" 
 
 ‬
‫  

  ‪,‬‬
‫ 
  
‪
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  

‪  .‬‬

‫ם הוציאוהו להורג עם עוד מאות מיהודי העיירה‪ ,‬כשניגון של 'הקפות' על שפתיהם‬

‫ניגו הקפות‬

‫על גיא‬
‫ההריגה‬
‫בשנותיו האחרונות ביסס הרב אריה לייב שיינין את רבנותו‬
‫בדוקשיץ והיה אהוב ואהוד על כל יהודי העיר‪ .‬כאשר רעייתו‬
‫הרבנית חלתה‪ ,‬אספו בני הקהילה כסף כדי שתסע למקום מרגוע‪,‬‬
‫אך בעלה נטל את הכסף ונסע לרבי‪ ,‬להרוות את געגועיו • לדמותו‬
‫של הגאון החסיד הרב אריה לייב שיינין הי"ד ‪ -‬פרק שלישי ואחרון‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫    ‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫
 
 
‬
‫    ‪ .‬‬
‫  
‪, 
 ...‬‬
‫    ‬
‫  
  

‫
‪   ,‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 

 
‪,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  '
'  ‬
‫
‪ " :

  ,‬‬

‫  
?  ‬
‫    ‬
‫ 
 
‪ 
,‬‬
‫
   ‬
‫ 
  
 ‬
‫

  ‬
‫ 

 
?"‬
‫
 
 

‪,‬‬
‫

‪  
" :‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪47‬‬

‫היסטוריה חב"דית‬

‫גיא ההריגה בדוקשיץ ‪ -‬כאן ניגן הרב שיינין את ניגון ההקפות לפני שנרצח‬

‫   ‪  -‬‬
‫ 
 ' '‪ .‬‬
‫ 
 

 ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪. 
 
,  ,‬‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫ 

 
;  

‫   
‪  ,‬‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫   

"‪.‬‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫ ' 
  

‫ " 
 ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   


‫‪ 
  ,‬‬
‫"  " 
 ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
  " ‬
‫ "‪ 
   
.‬‬
‫
   ‪.‬‬

‫"באהבתו ‪ -‬ביחוד לו"‬

‫אדמו"ר הריי"צ בריגא‬

‫ƒ‬

‫הרב אריה לייב שיינין קיבל את הכסף לידיו ולא התמהמה‬
‫כלל‪ .‬הוא לקח את הצרור הנקוב ו‪...‬נסע אל הרבי‪ ,‬שם‬
‫הרגיע את געגועיו ומילא את צמאונו הבלתי הפוסק להיות‬
‫במחיצת הרבי‪ ,‬לשמוע את תורתו ולראות אותו בעבודת קדשו‪.‬‬
‫‪48‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ 
"
 ‬
‫   
 

‫  
 ‪ 
,‬‬‫
 
 ‪ 
.‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   

‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 
‪ 
 
' .‬‬
‫" 
 "  ‬
‫ '  
 ‬
‫  
 "‬
‫ "   ‪ ,‬‬
‫ ' ' ‪ -‬‬
‫ "  

‫   

‪.‬‬
‫'   "‬
‫ "    

‫  ‪ 
 ,‬‬
‫" " ) 
 ‬
‫ 
(‪ 
  ,‬‬
‫ 
   
‪ " :‬‬

‫השלט שתלו הקומוניסטים בגיא ההריגה ‪ -‬כאן עונו ונורו ‪" 4300‬אזרחים סובייטים"‬

‫  " 

 ‬
‫ ‪ 
'   
,‬‬
‫ ]
 [  ‬
‫ " ] 
 = [ 

‫‪, 
  ,‬‬
‫ "  

‬
‫ " ] 
  ' [‪.‬‬
‫" "  ‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ 
 
 
 
 ‬
‫    
 

‫ 
   

‫
‪ ,   .‬‬
‫‪ 
 
  
,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫על קידוש ה' בשמחה‬
‫ 
' 
"‪ ,‬‬
‫     

‫   ‪ 
 .‬‬
‫    
 ;‬
‫    ‬
‫‪ 

  ,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‪ 
.‬‬

‫המכתב האחרון‪ .‬מכתב הרב שיינין שנשלח אל הרב‬
‫גורדון‪ ,‬בזמן המלחמה‬

‫ƒ‬

‫כשהוציאום לגיא ההריגה‪ ,‬ביקש הרב שיינין שהות של‬
‫כמה דקות ‪ -‬ואלו ניתנו לו‪ ,‬ואז החל לומר וידוי במנגינה‬
‫ערבה ובדביקות מיוחדת‪ ,‬כאשר מאות היהודים מצטרפים אליו‪.‬‬
‫אחר כך החל לשיר את ניגון הקפות של שמחת תורה‪ ,‬אמר "שמע‬
‫ישראל" יחד עם כל הנוכחים‪ ,‬ונשמתו יצאה בקדושה ובטהרה‬
‫והוא בשנות החמישים המוקדמות לחייו‪.‬‬
‫ ‪ 
-   
-‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
 ‪' 
 " :‬‬
‫
‪
 -  -‬‬
‫ 
‪, 
   ,‬‬
‫ 
  

‪.‬‬
‫   

‪ ,‬‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫   

‫  
  

‪ ,‬‬
‫ ‪ ,
" 
' 
,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪
"
.‬‬
‫   ‪ 
 
,‬‬

‫
 
 ‪  .‬‬
‫   
'  ‬
‫  ‪:‬‬
‫" 
  ‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫‪ 
 
 .‬‬
‫‪  

 ,‬‬
‫‪,    .‬‬
‫  

‫ 

 ‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫‪.‬‬
‫"
 ‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫ ‪ 
.   
,‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪49‬‬

‫היסטוריה חב"דית‬

‫מבטלין תלמוד תורה‬
‫ 
" 

 
 "  
 

 ‬
‫ 
  
‪:‬‬
‫" 
 " " "    '  
 "‬
‫ 
" 
"    
 ‬
‫  
 
‪  
" "  
,‬‬
‫  "  )   ]  ‬
‫}   {[  )    [ ‬
‫  
 
‪.‬‬
‫ 
 " " " 
 ] 
‬
‫ ' ' [‪.‬‬

‫ƒ‬

‫אדמו"ר הריי"צ אכן דאג לגורלו ולשלומו של הרב שיינין‬
‫דאגה רבה‪ .‬בחודשים הבאים יגע הרבי רבות כדי להשיג‬
‫ויזות לארצות הברית עבור קבוצה של חסידים שנותרו בעמק‬
‫הבכא‪ .‬המאמצים נשאו פרי‪ ,‬והויזות הושגו‪ ,‬ביניהם גם ויזה עבור‬
‫הרב שיינין‪.‬‬
‫ 

  
 


‫ 

‪  
.‬‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   
‪ 

:‬‬
‫     

‫    
‪.‬‬
‫"     


‫ 

 
‪ ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 
– ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪ 
.‬‬
‫‪ 

  
, 350‬‬
‫ ‪ .  .‬‬
‫ 

 ‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬

‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 

  ‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪:‬‬
‫
  
 ‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‪
,‬‬
‫
   ‪-‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
 
 

 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪" ,‬‬
‫ "    ‪ ,‬‬
‫ 
 
 

‫   ‪.‬‬
‫'  ‪ , ,‬‬
‫ 
 ‪
 
,‬‬
‫
'  '‪:‬‬
‫"  ' 
 ‪,‬‬
‫ 
]  
[  ‬
‫ 

 ‪,   ,‬‬
‫ ‪" 
 ,‬‬
‫ "‪ 
'  .‬‬
‫ 
 

 ‪, 
 

,‬‬
‫ 
    ‬
‫‪ 
, 

 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪
  ,‬‬
‫ ‪
  .‬‬
‫ ‪ ,   
 ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  

 ‬
‫  ‪. ,‬‬
‫ 
   

‫ ‪ ,  ' ,‬‬
‫ ‪:  
,‬‬
‫" ‪ ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫ ‪ 
 
 -‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫  
‪ ,  ,‬‬
‫
‪ , 
'  
 ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
‪," "  :‬‬
‫  ‪ 
 
,  ,‬‬
‫ ‪ , ' , 
 ,‬‬
‫
" 
‪, 
  ,  
,‬‬
‫  
‪ ,   
,‬‬
‫ ‪," 

,  ,‬‬
‫ ‪,   ,( )  ,‬‬
‫  
 ) 
(‪  ,‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫ ‪ ," 
 , 
,‬‬
‫ – 
‪, , 
 ,‬‬
‫‪.‬‬

‫‪www.MoshiachForKids.com‬‬
‫!!‪Check it out!! Educational and Fun‬‬

‫‪50‬‬

‫• " ‘ “‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫מעגל שנסגר בבסיס‬

‫ה‬

‫
‪  .  
,‬‬
‫     

‫ 
 

 ‪  
 .‬‬
‫   " 
 " ‬
‫
‪
  ,
  
:
 .‬‬
‫ ‪


 
  ,‬‬
‫‪  , 
   ,‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫ 

 ‪ 

" 
–
 ,‬‬
‫ 
‪   , 
 ,‬‬
‫ ‪     "  
,‬‬
‫ 
     

 ‬
‫ 

    ‪.‬‬
‫  
 ‪ 

,‬‬
‫‪ , 
 '  ' ,‬‬
‫
  
 
"‬
‫  
‪  
.. .‬‬
‫  
 
‪ 
 ,‬‬
‫  " ‪  .‬‬
‫  ‪  ," 
  
-‬‬
‫
  
‪.  ,‬‬
‫ 

  

‫   ‪  .‬‬
‫ 
‪,  ,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫   ‪
 -‬‬
‫  ‪ . 
 
,  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪
    ,‬‬
‫   
‪.   
 ,‬‬
‫ 
 
     ‬
‫"  "‪.‬‬
‫  ‪  ."!? 
" :‬‬
‫ ‪.‬‬
‫
    
  

‫  
 ‪   ,‬‬
‫  ‪, ,   .‬‬
‫ 
 
‪."" 
,‬‬
‫"  
 

‪:‬‬
‫'
  '?!"‪ . 
 ,‬‬

‫הרב מיכאל מויאל‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫ ‪   ,‬‬
‫"  "‪ 
.‬‬
‫   

‫‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫"‪  
 
 
,‬‬
‫ 
‪     .‬‬
‫  !‬
‫"   


‫ 
 ‬
‫‬
‫ 
 

‪ .‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫‪  ,‬‬
‫ 
  
 "‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‬
‫‪ 
,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫ ‪.   

 
, ,‬‬
‫"  
 –  

"‪,‬‬
‫  ‪ 


 
" .‬‬
‫
  
‪  
 ,‬‬
‫   
 
 
‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
 ‪ ,   ,‬‬
‫
 
"‪    ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
 
 ‪ 
,‬‬
‫ 

 
‪  ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
    

‫ 
 
  ‪ .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫    
‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫" ‪  
,‬‬
‫ ‪  ,' : .‬‬
‫    ‪ ,"
,  
,‬‬
‫ 
 
'‪.‬‬
‫"  ‪, 
  ,   .‬‬
‫ 
   

‪ 

.‬‬
‫ 
‪ 
    ,  ,‬‬
‫ 

‪
    
.‬‬
‫   
–
"  ‪  , .‬‬
‫  

‪.   

  ,‬‬
‫   
   

"‪.‬‬
‫ 
  ‪:‬‬
‫"      ‬
‫  ‪   ,  
 .‬‬
‫   ‪ 
 
'  
 ,‬‬
‫'‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪51‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫נשמה נדלקת בדייגו‬

‫הרב מענדל ריבקין‬

‫ ‪."' , :‬‬
‫‪.  ,  :‬‬
‫ 
  ‪,
  
,‬‬
‫  

 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 
‪   
.‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 


  
‪   ,‬‬
‫  ‪ 
 
   , 
.‬‬
‫"‪

  , 
  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪ 
," 
  ,‬‬
‫  ‪  
  ,‬‬
‫   
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫   ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  

‪  
  .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫אבי והרב קראנץ הסבירו לו מי הם ומה‬
‫תפקידם בשליחות הרבי‪ ,‬ואנה פניהם‬
‫מועדות‪ .‬זיק ניצת פתאום בעיניו של ארני‪ .‬הוא‬
‫סיפר להם על בחורה יהודיה שנמצאת בביתו‪,‬‬
‫מבקרת אותו ואת אשתו ממש בעצם ימים אלה‬
‫של חופשת הסמסטר‪ .‬השלוחים הבינו כי הזדמנות‬
‫נקרתה לפניהם‪ ,‬והם הצטרפו אליו לביתו‪.‬‬
‫  

 ‪
  .‬‬
‫ 
 
  ' 
‬
‫  "
  ‪  .‬‬
‫  

 
‪  .‬‬
‫ 

  ‪   
 ,‬‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫  
 

‪  ,‬‬
‫ 

 ‪  
 

.‬‬
‫  

‪.   ,‬‬
‫   
 ‪  .‬‬
‫ 
  

‪  
,‬‬

‫‪52‬‬

‫• " ‘ “‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  

‫  
‪.‬‬
‫ 
‪ , ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪  .‬‬
‫‪  
,    ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
‪,  .‬‬
‫ ‬
‫ 
 


‬
‫ 
‬
‫
" ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

 ‪  , 
  ,‬‬
‫   
  


‫‪ 
 
  ," 
" ,‬‬
‫ 
    ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪    
,‬‬
‫ 
‪ 
    
.‬‬
‫   
 ‪, .‬‬
‫‬
‫ ‬
‫ 

‫‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫‬
‫ 

‫ 
 ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  

‫ 

‫ 
 ‬
‫ 
 '‪ 

.‬‬
‫   ‬
‫
 ‬
‫ 
"
‪ ,‬‬
‫  ‬
‫  
‬‫ 

‫ ‬
‫  ‪.‬‬
‫   
‪ 
 ,‬‬
‫ " "‪  
 ,‬‬
‫ 

 
 '  ‬

) 
 (‪  .

,‬‬
‫ 

  ‪ 
 ,‬‬
‫  
   

‫ 

 
 ‪.‬‬
‫ '‪,
 
 , 
,‬‬
‫ 
  ‪  

," ,‬‬
‫   
  
‪...‬‬
‫ 
 
‪ 
'  Shmais.com‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫יש סיבה למסיבה‬

‫"ב‬

‫ 

"  
‬
‫ 
‪ 
   ,‬‬
‫ ' 
' 

' ‬
‫ '‪  " 

.‬‬

 
  

   
‪ .‬‬
‫  

  
 ‬
‫ 
 
"  ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
     
.‬‬
‫ 
  

  ‪ .‬‬
‫ 
   
‪
  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     

‫   
 
‪   
.‬‬
‫ ‪    
 

 ,‬‬
‫ 
    

‬
‫ 

      ‬
‫

  
   
‪.‬‬
‫ 

  
  
‪.‬‬
‫ ) 
  (  ‬
‫ 
‪
   
.   ,‬‬
‫
 ‪ 
   

 .‬‬
‫ ‪  
?   ,‬‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫      ‬
‫ ‪  
  
 -‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  
 ‪    .‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  

   ‬
‫ ‪    

.‬‬
‫ ‪,"  
  

  " .‬‬
‫ 
   
 ‪.‬‬
‫ 
  
 
‬
‫   
  

‪.‬‬
‫   ‪ 
  
 
.‬‬
‫   
  
‪.‬‬
‫      
‪ .‬‬
‫   ‪ 
 
.‬‬
‫  

 
‪  .‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  
‪  ,   .‬‬
‫
 
‪. 

 ,  ,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ ‪  
 
" :‬‬

‫הרב יואב זאב רובינסון‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫‪ , 
.‬‬
‫  
‪. 
 ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪ 
 
  "...‬‬
‫  
  
 
‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫   
 
‪ ,‬‬
‫  
 
 
 ‬
‫ ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‬
‫   
‪ .‬‬
‫   ‪ -  
 .‬‬
‫ !  
  ‬
‫  ‪.    
,‬‬
‫  
 

 
  

‫   
   ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫כבר חשבתי לחזור אחורה אך אשתי הייתה‬
‫נחושה‪" :‬לא ענו לך בבית אחד נמשיך לבית‬
‫השני"‪ .‬המשכנו לעבר הקראוון השני‪ .‬כשעמדנו‬
‫בכניסה הבחנו שחלון הבית פתוח לרווחה ואישה‬
‫צעירה יושבת על הכיסא ומייבבת בבכי‪ .‬היה זה‬
‫מחזה לא נעים‪ .‬בתחילה חשבנו לסגת אך לבסוף‬
‫החלטנו שמשמים הביאו אותנו לכאן בשעה הזאת‬

‫'   ' 
 
‪  
,‬‬
‫ 

‪   .‬‬
‫    
‪   
,‬‬
‫ ‪. ,"   " .‬‬
‫  –    ‬
‫ 
 
 
‪  
.‬‬
‫   ‪ 
 
.‬‬
‫ 

‪ ,    ,‬‬
‫ 
  ‪   
,‬‬
‫ ‪.     ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
    ,‬‬
‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫ 
 ' ' ‪ 
 
 -‬‬
‫
" 
‪.‬‬
‫       ‬
‫ 

 ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪53‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫חיי מחדש בקניו נטוש‬

‫ל‬

‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ , 
 ' ,‬‬
‫ 
 
  
 ‬
‫ 


" 
 ‪.  ,‬‬
‫ 

 
‪
 
  ,‬‬
‫ ‪    
 
,‬‬
‫ 
‪ 

 
   
 .‬‬
‫ ‪,   
 ,‬‬
‫ 
 
 
 

' ‪ 
.‬‬
‫   
  ‬
‫ 
‪, – 
  
 ,‬‬
‫ 
 

    ‪.‬‬
‫ 
   
‪ ,‬‬
‫ 
‪ 


  
 .‬‬
‫
‪... 
  ,‬‬
‫ 
  
– 
‬
‫ 
  
 

 

‫  
 

‪  .‬‬

‫ƒ‬

‫בשולי המכתב הוסיף את השורה הבאה‪:‬‬
‫"אני רוצה לומר לך‪ ,‬שאלוקים עובד דרכך‪."...‬‬
‫סקרנותי התעוררה‪ ,‬והתקשרתי אליו כדי להבין את‬
‫פשר השורה הזאת‪ .‬השכן החדש סיפר לי בטלפון‪,‬‬
‫שכאשר עבר דירה‪ ,‬הוא לא היה בטוח שזהו צעד‬
‫נכון‪' .‬ביקשתי מהקב"ה שיתן לי סימן שאני עובר‬
‫למקום הנכון‪ .‬לא האמנתי עד כמה מהר ימלא‬
‫הקב"ה את בקשתי‪.‬‬
‫  
  
‬
‫ 
‪    
,‬‬
‫ 
– 
‪.‬‬
‫   
   ‪ ,‬‬
‫    
 ‪.‬‬
‫ 
 

 

‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
 
  ‪ ,' ' ...‬‬
‫ ‪   
 ' ,‬‬
‫ 
‪.' 
  ,‬‬
‫   ‪  
,‬‬
‫  
‪ 
 , 
  
.‬‬

‫‪54‬‬

‫• " ‘ “‬

‫הרב משה בריסקי‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫  
 ‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ ‪.   .‬‬
‫  –  
 ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ 

 
‪ 
.‬‬
‫ 
 
  


‫ 
   

‫ 
‪ " :‬‬
‫ ‪   ,"...‬‬
‫‪,"...  
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪  ,‬‬
‫  

‫ ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
‪,‬‬
‫  
 ‪.  
  ,‬‬
‫' 

"    
‬
‫ ‪ " 
    .‬‬
‫ 
‪,    .‬‬
‫ 
    
‪  .‬‬
‫ 
 ?!‬

‫חיים שניצלו בזכות החנוכיה‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‪ ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫
"‪.‬‬
‫ 


‫ 
 ‬
‫ 
 ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫  ‬
‫
  
‬
‫ 
 ‬
‫

 ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
‪ ,    .‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪:‬‬
‫"    – ‪,‬‬
‫ 
 
  ‪ 
,‬‬
‫ 
  
‪  

.‬‬
‫ 
 ‪ ,    .‬‬
‫
 ‪    ,‬‬
‫ ‪  
.  ,‬‬
‫ ‪   

," 
 ,‬‬

‫  ‪ 
 
 ,  .‬‬
‫ ‪,+   ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" 
 
 
 ‪,‬‬
‫  
 
 ' ‬
‫ '‪ ,   .‬‬
‫   ‪, 
 .‬‬
‫ 
 
 
 ‪ 

 ,‬‬
‫  
   
  ‪ ,‬‬
‫

 ‪.‬‬
‫" 
  
   ‪,‬‬
‫   
   ‪:‬‬
‫ 
     ‪  ,‬‬
‫ 

 ‪ ,  ...‬‬
‫   
 ‪, 

 .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  ‪  , 
   :‬‬
‫ 
‪ ! 
  ,‬‬
‫ 
 ‪!  ,‬‬
‫"  
 
‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪  

 .‬‬
‫

 ‪ 
   ,‬‬
‫  "‪   .‬‬
‫ ‪ 
 ,   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫"   
‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‪ ,  
 .‬‬
‫ 
  
  
" ‪ :‬‬
‫    
‪  ,‬‬
‫ 
‪  ,   

-‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫" ‪ ,  
 ,‬‬
‫  
‪

   .‬‬
‫  "‪...‬‬

‫מסיבה לא מוצלחת?‪...‬‬
‫   ‪ -  ,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫
‪  ,   
.‬‬
‫ ‪,    
  .‬‬
‫ 
    
‪:‬‬
‫  
 !‬
‫   
   ‪ ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫ ‪– ' 
   
,‬‬
‫ '‪, 
    
 
.‬‬
‫     
‪   .‬‬
‫
   
  
 

‪.‬‬
‫    
‪ 
 ,‬‬

‫  
 ‪   :‬‬
‫)‪–  
    
(411‬‬
‫ ‪   
 
.‬‬
‫  ‪ 
     ,‬‬
‫  
   ‪ ,‬‬
‫  
     
‪.‬‬
‫ ‪ 
    ,‬‬
‫     ‪ :  ,‬‬

‫ƒ‬

‫"תוך כדי ריקוד חשבתי לעצמי על הסיטואציה‬
‫המוזרה‪ :‬בעוד זמן קצר אני מתכוון לסיים את‬
‫חיי‪ ,‬וכעת אני רוקד סביב החנוכייה‪ ...‬תוך כדי ריקוד‪,‬‬
‫התחלתי לחוש כי נרות המנורה מדברים אלי‪ .‬עם כל‬
‫סיבוב נוסף‪ ,‬נעשה הקול עוצמתי יותר‪ ,‬וכאילו שמעתי‬
‫את הנרות אומרים לי‪ :‬עוד יהיה לך אור בחיים‪ ,‬עוד‬
‫יהיו לך שמחות בחיים‪ ,‬עוד תהנה בהמשך החיים!‬
‫החזק חזק בילדתך הנותרת‪ ,‬ושמור עליה!‬
‫   – –? 
 

‪,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ ‪ 

 
,‬‬
‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫  
 
? 
 

‪ ,‬‬
‫ 

‪ 
 , 
 ?
 :‬‬
‫ ‪  
 . 

 ,‬‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫ 
 
‪   .‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫     
 –‬
‫ –‪.‬‬
‫ 
     ‬
‫ ‪    -‬‬
‫ !‪, 

  
...‬‬
‫     
‪...‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ ‪  
 :  
.‬‬
‫‪  ,    ,‬‬
‫   ‪    
.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 

 ‪.   , .‬‬
‫  
‪ 
 
,  
,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫  ‪...   ,‬‬
‫  ‪' '   
 ,‬‬
‫ 
 ‪ 
,   -‬‬
‫ 
!‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪55‬‬

‫ ‪‰‡‰‬‬

‫ ‬

‫! ‬
‫  ‬

‫‪56‬‬

‫ב‬

‫‪ ‰‡ ‰˜ 
‡‰ - ‰ ‡ ‰‡‰ „‚ ‰‬‬
‫‡ ‪ „ ˆ ‡ ‡ , ‰  ‡‚‰‬‬
‫  ‪?‰ ‰ ‡‰ ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪ " " 
 
,‬‬
‫   ‪  . .‬‬
‫ 
  ‪  . .‬‬

‫ 
"‪.‬‬
‫ 

‫ 

'  

"‪,‬‬
‫ 
‪:‬‬
‫   
    
‪,‬‬
‫ 
 
 

 ‪ 

 ,‬‬
‫ 
‪.2‬‬
‫ 

 
 

 ‬
‫  ‪.     ,‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫  
 ‪:‬‬
‫     
‪ 
,‬‬
‫ 
 
    
‪:‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫" 
"  "   ‪ . .‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  

 
'‪ 
 ,‬‬
‫ 
"  
‪.‬‬
‫ '  '   ‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫    '  
‪,‬‬
‫
 
  
  ‪ ,‬‬
‫ 
  
' 
‪  
,‬‬
‫ ‪, 
   

 .‬‬
‫  
   ‪  ,‬‬
‫    
'  
 

‫ 

 ‪.‬‬
‫ 
   


‫
" 
 

  ‪ ,‬‬

‫• " ‘ “‬

‫‪1‬‬

‫   

   ‬
‫     
‪.‬‬
‫  
 " 
 
 
"‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
‪ 
 

 ,‬‬
‫  
 ‪,   ,‬‬
‫  ‪ 
 ,  .‬‬
‫ 
  
‪ 

 .‬‬
‫ 
 
 
‪ 
 ,‬‬
‫
"  
‪.  .‬‬

‫נצחיות עם ישראל‬
‫       ‬
‫ ‪ 
    
,‬‬
‫ ‪
  
  .3‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   
 
 ‪  ,‬‬
‫  
 
  
‪ ,‬‬
‫   
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

  
 ‬
‫  ‪ 
 
" 
 
,‬‬
‫ ‪4"  ,     ,‬‬
‫" 
 "‪.‬‬
‫  
 
" 
 ‪:‬‬
‫  
 
  
 
 ‬
‫  ‪ .    ,‬‬
‫  
  
"‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‪  '  .‬‬
‫

 ‪.‬‬
‫  
   
‪  ,‬‬
‫  
 ‪   ,‬‬

‫ 
 ‪  '  5 
 .‬‬
‫    
 ‬
‫    '‪.‬‬
‫  
  

"  
"‪,‬‬
‫ 
  

 
 ‬
‫    
 ' "‪.‬‬
‫ 
‪  , " 

6‬‬
‫ 

  
 
 ‬
‫ ‪ ,
     ,‬‬
‫    

‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ 

 ‪   " ,‬‬
‫     '‪ ,‬‬
‫   "‪   " .‬‬
‫‪   
   ,‬‬
‫  ‪  
   
,‬‬
‫ 
"‪ ,    .‬‬
‫   
)"  "(‪ ,‬‬
‫  ‪  , 
   ,‬‬
‫ 
 )" ‪.8(" . .‬‬
‫ 
 

 "   ‬
‫  ‪ "  " 
. .‬‬
‫ 
 "‪ ,
" 
  
.
.‬‬
‫ 
 ‪. .  

  . .‬‬
‫    ‪  
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫
 
 ‪
   ,‬‬
‫    
"   

‫ 
‪.9‬‬
‫ ‪ 
 ,
   ,‬‬
‫
"‪."   " 10‬‬

‫נצחיות ישראל על ידי מלכות דוד‬
‫ 
 "   ‪  ,‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫  
 
 


 
"  

‫ ‪ 
   

,"11 
 . .‬‬
‫     
 ‪.‬‬
‫      ‬
‫  
"   ‪  . .‬‬
‫   ‪13 
" ,   
 ,"12‬‬
‫' 
 

  ‬
‫ ‪
. .  

,  

,‬‬
‫  ‪,

 
. .
 .‬‬
‫  
‪."    . .‬‬
‫  
" ‪
   " ,‬‬
‫    
   ‪ . .‬‬
‫ 
  ‪."14‬‬
‫ "‪ 
    ,‬‬
‫  ‪    ," .‬‬
‫    
‪ 
 ,‬‬

‫ƒ‬

‫מבאר הרבי שדברים אלו באים בהמשך‬
‫ישיר לנאמר לפני כן‪ ,‬ההגדרה ההלכתית‬
‫של ענינו של משיח‪ .‬שלפי ההגדרה מהו משיח‪,‬‬
‫נקבעת ומוגדרת מהי האמונה והציפיה לביאת‬
‫המשיח‪ :‬ויש לומר שזוהי גם נפקא מינה להלכה‬
‫בפועל‪ ,‬לגבי האמונה בו ובנוגע למה צריך להיות‬
‫המחכה לביאתו‪ :‬מאחר שזהו הגדר של משיח‪,‬‬
‫צריכה האמונה להיות לא רק שהוא יבוא בכדי‬
‫לגאול את ישראל מהגלות‪ ,‬אלא "מאמין בו"‬
‫שהוא מחזיר "מלכות דוד ליושנה ‪ . .‬וחוזרין כל‬
‫המשפטים"‪.‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 ‪     
,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫)    (‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪   ,  ,‬‬
‫    
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

" 
‪ 
 ,‬‬
‫
" 
  ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪.' ,‬‬
‫ 

‪:15‬‬
‫     ‬
‫ 
‪ . 
   ,‬‬
‫  ‪  " 
 
,‬‬
‫ ‪  
   " ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
 

  ‬
‫ 

" 
  ‪
 
,‬‬
‫ ‪ ,"   
" -‬‬
‫ 
" ' "‪.‬‬
‫ 
"‪    
,‬‬
‫‪  
    ,‬‬
‫ ‪: 

 
 .‬‬
‫ " 
  " ‪  -‬‬
‫     

"‪ ,‬‬
‫ 
 ) (  ‪.‬‬
‫  

  ‬

 
 
‪ 
.  . .‬‬
‫
" " 
 

"  
  ‪.16‬‬
‫ " 
‪   
" 
,‬‬
‫ ‪44‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪57‬‬

‫תורת הגאולה‬

‫  " ‪35  /‬‬
‫  

 
 ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 
  

 


 
  
 
‪.‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 

 ‪  
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     
‪.‬‬
‫" 
  ‪,‬‬
‫   
  ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫   

‪,‬‬
‫  

‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
‪,   :‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪' . 
 ,‬‬
‫  ? 
? ? ‬
‫
"   '‪ ,‬‬
‫ 


‪.‬‬
‫"    ‬
‫ 
 ‪:  ,‬‬
‫'    ‬
‫‪.
 

 ,‬‬
‫ 
 

"‪  .‬‬
‫  
"  ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ '"‪...‬‬

‫חנוכיה מתרמילי פגזים‬
‫   
‪,‬‬
‫ 
 
" ‬
‫‪, 
   .‬‬
‫   “  " ‪-‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 

‪ 
.‬‬
‫    ‬

‫‪58‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ 

 
" ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 ‪  

.‬‬
‫ 

  
‪,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫"  
 ‬
‫  ‪ 
. 
 ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
     ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ ‪ 
, 
  ,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫ 
   ‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
 
 

 ‪.‬‬

 
 


  ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫   
 
‪  .‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 

    ‬
‫    ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  
 

‫ 
   ‬
‫      ‬
‫ 
"‪...‬‬

‫בואם הפתאומי של‬
‫החב"דניקים היה כל כך‬
‫תלוש מהמציאות‬
‫ 
  ‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‬
‫  

‪ ,‬‬
‫    
 

‫
"  

 ‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‫ ‪  

 ,‬‬
‫ ‪,  
  .‬‬
‫  
  

‫ 
 ‪   .‬‬
‫ ‪ . " 
  ,‬‬
‫ ‪:‬‬

‫"  
  ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪" 
  
:‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫ ‪ !  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫"
" ‬
‫ 
   

‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫    

‫
  
‪  
.‬‬
‫ '  '‪ 

 ,‬‬
‫ 
‪ 
 
 .‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫"  ‪  
-‬‬
‫ 
 
‪  -‬‬
‫  ' '‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
    

‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫    

‫ 
‪.‬‬
‫" ‪  :‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬

‪    ,‬‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫• • •‬
‫ "  

‬
‫ 
 

  ‬
‫"‪    ,‬‬
‫ 
 
 
‬‫' 
'   
‬
‫   
‪ -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪,  ,  :‬‬
‫ ‪, , 
, , 
,‬‬
‫ 
 ‪   , ,‬‬
‫"‪ , 
 ' ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬

‫פרוייקט חנוכה‬

‫הנס של הקשישה‬

‫"ב‬

‫  
  ‬
‫'

' "‪ ,‬‬
‫  


‫" 
 ‪ " .‬‬
‫   ‪ 
  , 
,‬‬
‫ 
‪    .‬‬
‫   

 
 
 
‬
‫   
 
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫"  
 
  ‬
‫  ' 
'‪.‬‬
‫"
   
 
 ‪,‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,   , .‬‬
‫  
 

   ‪.‬‬
‫     
‬
‫   
‪   
 .‬‬
‫ ‪.  ...   :‬‬
‫"  
   ‬
‫ 
‪ 

 
  
 
,‬‬
‫  ‪  
   ,‬‬
‫    ‪
  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" ‪     
,‬‬
‫ 
 
 ‪   .‬‬
‫ 

 
 ‪    
,‬‬
‫ 
 
 
‪  .‬‬

‫מאת פ' זרחי‬

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
 ‬
‫‬

‫    
 ‬
‫
‪ 
,‬‬
‫‬
‫     

‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
 
) 
( 

‫ ‬
‫  ‬
‫ 
  
‪ 
 
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 

‪ . 
 
 ,‬‬

‫ƒ‬

‫'לא' התעקשה הקטנה 'תגידי אחריי‪ :‬ברוך‪..‬‬
‫אתה‪ ..‬ה''‪" .‬וכך פתאום‪ ,‬בלי שום התרעה‬
‫מוקדמת‪ ,‬סבתא דידי פתחה את פיה ובמאמץ עליון‬
‫אמרה‪' :‬ברוך'‪ .‬ממש אמרה בצורה ברורה! וכך‪ ,‬גם‬
‫את שאר מילות הברכה‪ .‬חיבקתי אותה בהתרגשות‬
‫כשעיניי כולנו דומעות מנס החנוכה הפרטי שלה"‪...‬‬
‫" 
 ‪ , 

  ,‬‬
‫     
 
 ‬
‫    
 ‪.‬‬
‫''  '  ‪.. ..
:‬‬
‫'‪.‬‬
‫" ‪ 
,  
,‬‬
‫    
 ‪ .'
' :‬‬
‫ 

! ‪. 
   ,‬‬
‫ 
 
   ‬
‫  "‪...‬‬

‫½‪²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ç´Æ‬‬

‫‪¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³‬‬
‫‪´Á¸±³‬‬
‫‪¹»·ÇÁ±‬‬
‫½‪¸È‬‬
‫‪³º´¿¶³¸½¸°³¶¸ÉÃÉ´ÁÈ‬‬
‫‪³º‬‬
‫‪º‬‬
‫‪²Á‬‬

‫»¸½¸¶¿´‪³º‬‬
‫½‪ÁÅ°‬‬
‫‪¸È½ 
Æ‬‬
‫‪´·ÇÀ´¯¸È‬‬
‫‪½Æ´·Ç‬‬

‫‪À³¿´Æ³»º‬‬
‫‪¸È½»·ÇÁ‬‬
‫‪±ɸ¸¿Æ°‬‬
‫‪ 
»È³¶¿³‬‬
‫¸‪»°Æ‬‬

‫‪ÉÁ°´ÆÉ´º¸¯³¸º‬‬

‫‪¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³‬‬
‫½‪»»Ç´Æ‬‬
‫‪»Ç´Æ‬‬
‫´‪Ç‬‬
‫½‪Ç´´Æ‬‬
‫‪ƽ½³‬‬
‫‪½³‬‬

‫‪²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À‬‬
‫‪²¸¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À‬‬
‫‪¸¿À‬‬
‫‪²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪59‬‬

‫   –‪770‬‬
‫השבוע הסוער ב'חודש הגאולה' נפתח בחגיגות יום‬
‫הנישואין של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א‪,‬‬
‫ממשיך בימי השבע ברכות ומסתיים בחג החגים‪,‬‬
‫ראש השנה לתורת החסידות‪ ,‬שע"י הפצתה חוצה ‪-‬‬
‫אתי מר דא מלכא משיחא * חג החגים בבית המקדש‬

‫שטורעמ'דיקע‬

‫חג הגאולה‬

‫ 
  
‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
 
‪ 
 .‬‬
‫ "‪  !" ,‬‬
‫   


‬
‫ ‪"..‬‬
‫ 
 
‪,

 ,‬‬
‫   
  

‫  
 ‪ " .‬‬
‫ 
  ?"  ‬
‫ 
‪

 , 
.‬‬
‫ 
 
"  ‪ . .‬‬
‫
 
"‪
.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ "  
  

‫   ‪.". .‬‬
‫  
‪,‬‬
‫ 
 
‪ 
.‬‬
‫  ?! ‬
‫ 
 

‫   ?!‬
‫ !  
" 
" ‬
‫   

‫‪  
 
 ,‬‬
‫   ‪  - ". .‬‬
‫ ‪!  ,‬‬
‫ 
‪-   -‬‬
‫ 

 
  

‫‪60‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ "‪  
 
,‬‬
‫  ' '!‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  " ‪  ,‬‬
‫‪ -  " ..‬‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬
‫  
‪"   ,‬‬
‫   
?‪..‬‬
‫
  " ‪ -‬‬
‫ !   

‫ ‪   ,‬‬
‫ 
   ‪" 
.‬‬
‫ "‪   " :‬‬
‫ "   " ‪-‬‬‫ 
 " )" ‬
‫" (‪.‬‬
‫ ‪ ," 
 ,‬‬
‫  
‪

-‬‬
‫ 
 
  
 ‬
‫  "‪  
 
,‬‬
‫  
 " 

‫'  '   ‬
‫ ‪  " -‬‬
‫ 
"!!‪, 
 . .‬‬
‫ 
‪  -‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬

‫  '  ‪'..‬‬
‫  
   
 ‪-‬‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫"  
"‪  " ,‬‬
‫"!‪...‬‬
‫   
 

‫‪, ' 
 , 
,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫   
 
‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪  
 , .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ "  "‪.‬‬
‫ 
 ‪, 
 ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‬
‫ 
–‪.   - 770‬‬
‫ ‪. 
 
-‬‬

‫יו ראשו‪ ,‬י"ד כסלו‬

‫יו נישואי כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫ע הרבנית הצדקנית נ"ע‬
‫"    ‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫  " 
 " ‬

‫"   

 ‬

‫ ‪
 , 

.‬‬
‫   ‬
‫    ‪,‬‬
‫  
‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ' '  
'‬
‫ '   "‬
‫" "  

‫ 

‪.' 
 
' 
-‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ 
 


 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪ -‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 

‪ ,   -‬‬
‫  
 "‪.‬‬
‫   
"  

‫  
‪  ,‬‬
‫ 


  '  ‬
‫ 
  

‪.'..‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  ' ‬
‫ 
' 
 ' ‬
‫  '‪.‬‬
‫  
 " 

‫"‪  ,‬‬
‫ 
‪" " 
 ,‬‬
‫   ?"‪   .‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬

‫‪ 
   770‬‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫  
 

‫  '
 

‫ 
  

‫  
 ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ 

‫   ‪ " .‬‬
‫ ?"  ‪  
.‬‬
‫ 
" ?!‬
‫  ‪  ...‬‬
‫    ‬
‫
 "?!‪"...‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  ‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫יו שני‪ ,‬ט"ו כסלו‬

‫קיימא סיהרא באשלמותא‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫' 
 '  – ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫  ' ' ‬
‫ 
  ' ‬
‫'‪   

 .‬‬
‫ ' 
 '   ‪,‬‬

‫    ‬

‫    ' '‬
‫  " "‬
‫ "  ‪.‬‬
‫ 
 

‪ ,‬‬
‫  
‪, 

.‬‬
‫" 

 "
' 
 '‬
‫ "   ‬
‫" "   ‪" . .‬‬
‫"‪   ,‬‬
‫  " ""‪.‬‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ '  ' ‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫יו שלישי‪ ,‬ט"ז כסלו‬

‫  '  

'‬
‫  '   

‫ ‪ 


 ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ 
‪770 

 ,‬‬
‫    

‫ " "  "  

‫ 
‪ "   .‬‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫   
 
‪,‬‬
‫ ' ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪61‬‬

‫  
–‪770‬‬

‫


 


 ‬

‫   ‬
‫  
"‪ ,‬‬
‫ 


 
 ‪,‬‬
‫ 
 
  '‬
‫ 
‪.‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬י"ז כסלו‬

‫ ‬
‫‬
‫ 


‫ 
  

‫ ‪  
 
,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ 
    


‫ ‪ 
 

 
 ,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫   
 
‬
‫' 
'‪  
,‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫  ‬
‫   
 ‪,‬‬
‫   " ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  

‪  -‬‬
‫ 
  
"‬‫" 
‪ 
  ,‬‬
‫  
  

‫'  ' ‪   
-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪, 

,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫‪
  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬

‫יו חמישי‪ ,‬ח"י כסלו‬

‫  ‪ ,‬‬
‫ 
‪ ,"  
770‬‬
‫
 

 ‬

‫‪62‬‬

‫• " ‘ “‬

‫   

 "‬
‫ 

 
 

‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   

‪ ,‬‬
‫ 
  
 "‬
‫   '  

‫  ‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫ " 
 " ‬
‫ 
" 

" " "‬
‫""‪    .‬‬
‫ "  

 " 

‫ "  
‬
‫  "‪.‬‬
‫ !  ‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫ ‪  !  ,‬‬
‫ ‪ ,  .  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫  
   ‬
‫ 
‪ 
.  ,‬‬
‫ '  ' 

‪.‬‬
‫ 
 

‬
‫ '   

‫ 

 
 

‪
  ,‬‬
‫ 
 
  "‪,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
‪-   

 ,‬‬
‫  " " ‬
‫  "
" "‪.‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ "  ‪  ,‬‬
‫  

 ‬

‫ 

 ‬
‫'‪.‬‬
‫  ‪. 
 ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 

  


‫ ‪ ' '
.‬‬
‫  

 ‬
‫ '   
 ‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬

‫יו שישי‪ ,‬י"ט כסלו‬

‫חג הגאולה של האדמו"ר הזק נ"ע‪,‬‬
‫ראש השנה לתורת החסידות‪ ,‬חג‬
‫החגי‬
‫ 
" "  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪ 
   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   "‪ 770 ,‬‬
‫ 
‪.  

  .‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫ 
 ‪
 ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫     ' '‪,‬‬
‫     

‫ 
  
‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  "  ' ‬
‫  "‪.‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ " "  ‬
‫ 

?‪   ..‬‬
‫ 
 
‪ 


,‬‬
‫ " '  

‫      "‬

‫'  ' 
 ' 

‫   ‪  ,‬‬
‫  "   


‫ 
   ‬
‫   


‫ "  ' ‬
‫ '  ‪.‬‬
‫ 
‪' ' 
 ,‬‬
‫  
' '  ‬
‫ " " "  

‫ 
‪.‬‬
‫  '  

‫ ' '  

‫ 
' 
'  ‪ ' .‬‬
‫ '   
' 

‫ 
'‪' 
'
  ,‬‬
‫  
   ‬
‫ 

 
  ‬
‫  
 
 ‬
‫  !‪. . .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫    ‪ 

 ,‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪,  ...‬‬
‫    ‬
‫ ‪...   ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 
,‬‬
‫
‪– 
 ,‬‬
‫   ! !‬
‫! ‪. .‬‬
‫ 

 " " 

‫"‪,‬‬
‫ ‬
‫" 
' ‬
‫ 
 " 
' ‬
‫ ‬
‫ "‪
,‬‬
‫ " ‪
 ,  ,‬‬
‫ 
 '"  ‬‫ 

 ‪ 
 .‬‬

‫ ‪  
 ,‬‬
‫ "  
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  
 
,‬‬
‫  
‪ 
  ,‬‬
‫ 

 ‪   -‬‬
‫' 
 "‪  .‬‬
‫ ‪   " 
 ,‬‬
‫ 
!"‪,  , ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 


‫ ‪  
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ' 
 ' '‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
‪ 770‬‬
‫ ‪ 


 ,‬‬
‫ ‪  ...‬‬
‫ 

 

‫  "'  "‬
‫ 
 
 "‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫‪   ,‬‬
‫ 

 ‪ .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪  .. .‬‬
‫  

!‪..‬‬

‫ש"ק‪ ,‬פ' וישב‪ ,‬כ' כסלו‬

‫חג הגאולה של האדמו"ר הזק נ"ע‬
‫מבית המתנגד‪ ,‬יו ב' דראש השנה‬
‫לתורת החסידות‬
‫ 
 
‪ ,‬‬

‫  
' 
 '‬

‫
  ' 
 '‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫  
‪ -‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫  
 "‪.‬‬
‫   ' ‬
‫ ' 
‪  
 .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
 "‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫'‪ 
  
,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪- 1:30‬‬
‫ 
  ' ‬
‫
 " ‪   -‬‬
‫ 
' '  
' '‪,‬‬
‫   "‬
‫" " ‪1:33 
.‬‬
‫
    ‬
‫  
 "‪.‬‬
‫  ' ‪ ,‬‬
‫   ' ‬
‫ ' " ‪ , 
 .‬‬
‫ ‪.'!? ' .‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 

  
 
‪.‬‬
‫ 
‪)  8:00‬‬
‫(  ‪  -‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫ 
 ‪ ,  .‬‬
‫  
‬
‫ 
  
‪ 
-‬‬
‫  ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪63‬‬

‫  

‫אם רק היה קם המנהיג הישראלי שמיישם‬
‫את המושג "עם לבדד ישכון" ומבין את הכוח‬
‫הסגולי העצום של עם ישראל‪ ,‬הכל היה‬
‫נראה אחרת‪ .‬אבל המנהיגים שלנו לא ראו‬
‫את הכוח הסגולי של עם ישראל גם בעת‬
‫הניצחונות הגדולים‪ .‬במקום להבין שה' עשה‬
‫ניסים עצומים בכל מלחמות ישראל‪ ,‬הם‬
‫התפארו ב"כוחי ועוצם ידי"‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫בשעת השי" של הגרעי האיראני‪:‬‬

‫אנחנו ע לבדד‬
‫א‪.‬‬

‫ ‪ "  ,‬‬
‫ 
  
  ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
 

‫  ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  

 ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 

‪.‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫   
‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫• " ‘ “‬

‫   ‬
‫ 
   ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ ‪  , .‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 


   .‬‬
‫
‪,  
-  -‬‬
‫     ‬
‫‪   .‬‬
‫   
 –‬
‫ 
‪  
  .‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ 
  .‬‬
‫     ‬
‫    ""‬
‫ 
 ‪– 
  .‬‬

‫  "‪  ,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ 
 

‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫   
 ‬
‫ ‪  


,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫" 
  
 
"‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫    ‬
‫  
–– 

‫ ?‬
‫  
  ‬
‫   

‫     –‬‫ 
   ? 

‫    ‪ 
,‬‬
‫   
 ‬

‫    
‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫  
  

‫ ‪   .‬‬
‫ 
 

‫ 
  

‫ 
 ?‬
‫ 
– ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫   ‬
‫   
‬
‫ ‪  .‬‬
‫   

‫ 
  

‫  ‪,‬‬
‫ 
  

‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  " !"‬
‫ 
  
?‬
‫    ‬
‫   ‬
‫" 
 " 
‬
‫   ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ 
    ‬
‫   ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 

'  ‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫ 
"  "‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
"‬
‫ "  ‬
‫  


 ‬
‫   
" ‬‫ "  ‬
‫ 
 ‪ 
.‬‬
‫'  ‪ ,‬‬

  "‪  ...‬‬
‫  
 ‬
‫   ‬

‫"   ‬
‫   ‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫  ‬
‫ 
 

  ‬
‫  ‪'   
,‬‬
‫    ‪ 
' -‬‬
‫ 
 ‪.' 
 
,‬‬
‫   
‬
‫ ‪–  -‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫  ‪'

.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫    ‪,‬‬
‫  – 
–‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  ‬
‫ "‪   ,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫  
"‪
 ,‬‬
‫ 
   

‫  
  ‬
‫  

  ‬
‫ ‪  .‬‬

    ‬
‫    ‬
‫ 
 
 ‬‫"  '  

‫    "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫  "‪ ,‬‬
‫   


‫ 
‪  
.‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫ 
  ‬
‫  

‫ ‪.‬‬
‫    

‫ ‪   -‬‬
‫   

‫ 

 ‬
‫ 
  ‬‫ ‪.‬‬

‫  
‪...   .‬‬

‫‚‬

‫ŠŒ‰‡–‚‬

‫‡–‚ •–‡˜ …”’˜‬
‫‪˜”’ƒ—Œ‹‡–…3‬‬
‫Œ†……—Œ…ŒŠ‡˜Œ„€‬
‫—Œƒ–‚Œ~Žƒ‘Œ–‚‡Š‰Ž–˜‬

‫Š’–†‡‹‬
‫| ‪| 054-5965527 | 054-5964527‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪65‬‬

‫‬

‫התוועדות י"ט כסלו‬
‫המרכזית בבית חיינו‬
‫במוצאי שבת קודש‪ ,‬התכנסו בבית חיינו המוני חסידים‬
‫ותמימים‪ ,‬להתוועדות 'חג הגאולה' המרכזית‪ ,‬ביחד עם סעודת‬
‫'מלווה מלכה' דדוד מלכא משיחא‪ ,‬שאורגנה על–ידי גבאי בית‬
‫הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש‪.‬‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,  
.‬‬
‫     ‬
‫ 
 
 

‪.  .‬‬
‫ 
‪,‬‬
‫  
  "‬

" ‪   .‬‬
‫' 
' 
' 
' ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ' ‪ 

 ,‬‬
‫ '   
 "‬
‫  '  '‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  
 
" " 

‫  "‪.‬‬
‫  
 
" "‬
‫ ' 
 "  ‬
‫"‪.‬‬
‫ 

     ‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫  '  ‬
‫ 
 "   "‬
‫ 
‪
 ,‬‬
‫  ' "'‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ "  
 
‪"  ,‬‬
‫ ‪
 
  
 .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
  '‬
‫ 

 ' 
'‪ ,‬‬
‫ 
‪     
.‬‬
‫ 
  ‬

‫‪66‬‬

‫ 
 ‪ ,
  .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
'  
‬
‫  "  "  ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
‪, 
,‬‬
‫   " ‪
-‬‬
‫‪  ,

' ,‬‬
‫ ' ' ' ' ‪.‬‬
‫  
 
 ‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ ' 

 
' 

‫ 
 ' 

‫ 
‪ ,‬‬
‫ 
' 

' ‬
‫ 
  

‫ ‪   .‬‬
‫ ‪ '   
,‬‬
‫ '   
‪,‬‬
‫ 
  ' 
‪ 
-‬‬
‫ ‪.   
,‬‬

‫חגיגות י"ט כסלו בכל אתר ואתר‬
‫יהודי העולם התאחדו עם קהילות חב"ד בחגיגות והתוועדויות‬
‫לרגל חג הגאולה י"ט כסלו ‪ -‬ראש השנה לחסידות • ההתוועדויות‬
‫עסקו בסיפור חג הגאולה ומהותו‪ ,‬ובהקשרו לגאולה האמיתית‬
‫והשלימה • 'בית משיח' מגיש לקט מהידיעות שהגיעו לשולחן‬
‫המערכת על ההתוועדויות שבכל אתר ואתר בהשתתפות‬
‫רבנים‪ ,‬משפיעים‪ ,‬שלוחי הרבי וקהל מקומי רב‬
‫ 
" ‪
 
" 
  :‬‬
‫     " ‪

 ,‬‬
‫ 
 
 
"‪ 
, 
  .‬‬
‫ 
 
 
 ‪  : .‬‬

‫ 
‪ 
" 
  : 
,‬‬
‫ 
 
  
 
‪   .‬‬
‫‪Chaim Djian‬‬
‫   
‪.‬‬

‫‪ :‬‬
‫ ‬
‫  

‫ 
"‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
‬
‫   ‪,‬‬
‫ 

‫‬
‫‪ 400,000-‬‬
‫  


‫ 
 
‪ 
  : 
 ,‬‬
‫ "
    ‪ 
,‬‬
‫ 
  ‪.  '   
,‬‬

‫‪"  
 
 :‬‬
‫ ‪, 
"  -  
 
,‬‬
‫ 
 "‪. " ,  ,‬‬

‫'
‪,‬‬

‫ 
‪  :‬‬
‫  
"‬
‫‬
‫ ‬
‫ 
‪ 
,‬‬
‫

‫ ‬
‫ 
‬
‫ 

‫ ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪67‬‬ 

 

 
 " 

: 
, 
,  
   
.  " 
 
,  

  : 
' 
' 
 

 ,  
 " 
.  
  

     :  

"  ,   , "  
.  : .  . 

" 


 "  
 :  

 
  
 
 

. 
 
 
 ,    

     : , 
 .   

 " 

.. 
" "    

   
"  : 
" -   

  " 

. 

 ,    
 :  
  
 

  , 

.  

  
, 
 

," -  " "" " " 

: 
"   "  
 
 
 
. 
 : . - 

“ ‘ " •

68 

"   

 :"
,  

"    
 

.     

, 

   , " : 
 " 

   
, 
." 

  
  , 

   : 
, 
: 

.    
 : 
. 
 
 
 

" 
" 
"   :
.       

.  
  

" 


 " : 
,   

. 
  . 
  

. 
  
," 

     
 :   

  

, 
 " 

.     
,  

:   

  

," 

  

  

 
   

,   
  

-  
  
  , 
  : 
,   

   ,  
  
."   , -  

69

• 904 ‘  

‫ ‬

‫יו עיו למוסרי שיעורי‬

‫ ‪    
150-‬‬
‫ 


 


‫   
"  ‬
‫  "‪  ,‬‬
‫ " 
" 

‬
‫ 
‪.‬‬
‫
  ‬
‫ " 
   ‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
 
"‪.‬‬
‫ 

 ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
'' 

‪ 
 
,‬‬
‫ 
   ‪ 
,‬‬
‫  
 
" ‬
‫

‪     ,‬‬
‫     
‪ .‬‬
‫
 
 

‪,‬‬
‫ 
  

‪ 
 
,‬‬
‫  
  ‬
‫     "‪.‬‬
‫'  
 

 ‬
‫    
‪,‬‬
‫  
   ‬
‫  ‪  ' .‬‬

‫ 
    ‬
‫ 
 ‪ 
 
,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   

‫ " 
 
 ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫     

‫   ‪  
.‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
 ‪ 

 ,‬‬
‫    

‫   
 
 
" ‬
‫ ?    "‪.‬‬

‫השלוחי באזור השרו התאספו‬

‫ 
 
 ‬

    ‬
‫  

‬
‫‪.‬‬
‫  
 ‪-‬‬
‫ 
"  
"‬

 
‪  
 ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫

 
 

"‬
‫ ‪
 -  
,‬‬
‫ ‪" 
"  -  
,‬‬
‫ ‪  - 

,‬‬
‫
"  
‪ -  
,‬‬
‫" " ‪ 

,‬‬
‫     
‪ 
,‬‬‫  ‪""   -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬

‫‪70‬‬

‫• " ‘ “‬

‫    
"‪,‬‬
‫    ‪:‬‬

‫"  

 
 ‬
‫  
"‪.‬‬

‫הרה"ח ר' מנחם מענדל הלל ע"ה גנזבורג‬ 

  ,   

. 

. 
  

 

 '   '
.

  ,  
  
 , 

'         '  

  
  
. 

 
   
, 
  
. 
  
." 
 
  "   

 ' "  
   

, 
   
 ,  "
. 
  '    
 

  '  
  ' 
 ,  
  

, 
. 


 
 
 , 
   

, 

  

, 

.    "
..
.. . ."    
 

Keter
Van Service
Reasonable Prices

JFK
LGA
NEWARK

,hrcg hrcus

71

• 904 ‘  

hsbe
vhsrd–vk
$62+ ertub

$32

Airport pickup

ohdvb
a"btn 

 
 

 
 

" 
, 
"   ' " 
.  

 , 
 
' "    '
. 
" 
, 
"  

  
,   "  

 ,  
  , 

.  ,  
 

" " 
  ,  
    ,  
 
. 
 
  " 
   
,

 
   
  
 
, 
 
  

  . 
"  ' "
.   

 

. 


 '
  
 

 - " 
-   
  
 
 ,   
 
 
   
, 

718–644–4444
vpug,v vsan ;uxht ,urapt

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

‫ ‬

‫נחת בהצלחה‪ :‬קונגרס משיח‬
‫האירופאי הארבע עשרה‬

‫ 

 ‪
 ,‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ 
‪ 

 .‬‬
‫ ‪ 
 "  ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
"
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫לעבדו כול שכ אחד‬

‫  
 " ‬
‫ ‪,
 
 
,‬‬
‫  
 

 ‪.‬‬
‫ 

 
‪ -‬‬
‫ 
‪  

 ,‬‬
‫ 
 

‪ ,‬‬
‫    

‫‪72‬‬

‫• " ‘ “‬

‫  
" ' '‬
‫)‪.(Deeper Reality‬‬
‫
  ‪  -‬‬
‫  

‬
‫ 

 " 
 '‬
‫ ‪" 
 , 

.‬‬

‪    
,‬‬
‫‪ 
.
 ,‬‬
‫
  '  ' 

‫ ‪
  

.‬‬
‫ "
  ‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

 

 


‫ ‪   ,‬‬
‫  
  ‪ 
 -‬‬

‫  ‪,  

.70 FOR 7‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   
‪
,‬‬
‫ 
   


‫    

‪  .‬‬
‫ ‪ 
' '  ,‬‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬
‫
  

 
) "(‪,‬‬
‫ 

 ‪ " :‬‬
‫   "‪ 
 ,‬‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫‪ 
  
 ,‬‬
‫‪ 
 ,   .‬‬
‫  
 )"  "(‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫
  ‬

‫
 
‬

‫
  ‬

‫
  ‬

‫

 ‬

‫
 

‫א שטורע'דיקער‬
‫שבת‬

‫   
 ‪:‬‬
‫  

 ‪ 
.‬‬
‫" 
‪  
 ,‬‬
‫
 ' '‪ 
 
.‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫
  ‪
 -‬‬
‫ '‪   
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪    , 

.‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫"  
  
 

‫    
‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ " "  ‪ ,‬‬
‫ 

"‪.‬‬

‫ 
 
  

‫ 

 ‪ 
  ,‬‬
‫''  
' ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫    

‫ ‪  
 
,‬‬
‫' 
'‪.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫
 
  
‪ -‬‬
‫ 

‪ , 

.‬‬

‫
 
  
‪ ,‬‬
‫  
' " '‪,‬‬
‫
 
 ‪ -‬‬
‫  
‪  
 
,‬‬
‫ 

 ‪ 

 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫‪   
.‬‬
‫  
"‪   ,‬‬
‫  
‪...‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪ ' 
 ,‬‬
‫  
'  
 ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪73‬‬

‫נולדו במזל"ט‬
‫• ' 
  ‪,‬‬
‫  ‪ ; 
 -‬‬
‫ ' 
‪;" 
 ,‬‬
‫ ' 
‪; ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫
"; ' 
 
' ‪,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• '   
‪,‬‬
‫ ‪ ; 
 -‬‬
‫ 
‪; ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫
"‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 

‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‪ ; ,‬‬
‫  ‪' ; 
 ,‬‬
‫ 

‪.  ,‬‬
‫• '  
‪ ,‬‬
‫ 
;  ‬‫'  
‪ ," " ,‬‬
‫; ' ‬
‫ 
‪ 
' ; ,‬‬
‫ 
 
‪ ;

,‬‬
‫   
‪. ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‪; ,‬‬
‫ '  
‪. ,‬‬
‫• '  
 ‬
‫ ‪ -  ,  ,‬‬
‫
;  
‬
‫    " "‬
‫" 
 
" ;‬
‫  ; ' ‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫ ‪. 
 -  ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫• '  

‪ ,‬‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫• ' 
‪ 

 ,‬‬
‫ 
;‬‫ ‬

‫‪74‬‬

‫• " ‘ “‬

‫ '  ‪; 

 ,‬‬
‫ ' 
‪." 
 ,‬‬
‫• '  ‪ 

 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬‫• '  
‪,‬‬
‫  ‪. 
 -‬‬
‫• ' 
  ‬
‫ ‪ " " "  ,‬‬
‫ ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‬
‫‪ 

 ;

,‬‬
‫ 
 
‪, " 
 
,‬‬
‫‪.‬‬
‫• '  ‪,  ,‬‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫  ‪; 
 -‬‬
‫  ' 
‪,‬‬
‫  
"; ' 

‫‪." 
 ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪ ; 
 -‬‬
‫ '   ‪ ,‬‬
‫
";  ‪;" 
 ,‬‬
‫ ' 
 ‪; ,‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' ‪ ,‬‬
‫ ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  

‪; ,‬‬
‫ ‪;   ,‬‬
‫ ' 
  ‪. ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
 -‬‬
‫ ' 
 ‪ ,‬‬
‫
"; '  ‪ ,‬‬
‫ 
"; '  

‫ 
‪ 
' ; ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬
‫• '  
‪- ,‬‬
‫ 
;   ‪,‬‬
‫ ; ' 
 ‬
‫‪. ,‬‬
‫• ' 
 
‪,‬‬
‫ " " " 
‪,‬‬
‫ ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‪; ,‬‬
‫ ' 
 ‪ ,‬‬
‫ ;  
 
‪,‬‬


; '  ‬
‫ 
‪ ;" 
 ,‬‬

‫' 
  
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
‪ ,‬‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫• '  
‪- 

 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫•‬
‫• '  

‪,‬‬
‫  ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  
‪; ,‬‬
‫ ' 
 
‪ ,‬‬
‫ 
; ' ‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫• ' 
 ‪ ,‬‬
‫ 
‪; 
 
 -‬‬
‫  '  
‪,‬‬
‫  
;  ‪, 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
 ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫; ' 
‪,‬‬
‫ 
; ' ‪ ,‬‬
‫
"; '  ‪ ,‬‬
‫
";   ‪." 
 ,‬‬
‫• ' 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫• '  ‬
‫'‪; 
 - " 
 ,‬‬
‫  '  ' 
‪,‬‬
‫ 
"; '  ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 
 ‬
‫ 
‪ - " 
 ,‬‬
‫ 
;  '  ‬
‫ ‪' ;  
,‬‬
‫ ‪" " "  ,‬‬
‫ ‪." 
 ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ " " " 
‪-  ,‬‬
‫ 
 ; ‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬
‫ 
" ‪; ,‬‬
‫  ‪ ; ,‬‬
‫'    ‪ " ,‬‬
‫ 
" ' 
 ' 
";‬
‫ ' 
 ‪,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• ' 
‪- ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• '  
 

‫
‪- " 
 ,‬‬
‫ 
;  ‬
‫' 
 
‪; ,‬‬
‫ ' 
 ‪; ,‬‬
‫  ‪ ;" 
 ,‬‬
‫' 

 ‪"  ,‬‬
‫ 
"  " " "‬
‫ ; 
‪; ,‬‬
‫  
‪" 
 ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ ‪; 
 -‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪
" 
 
,‬‬
‫ ; '  ‬
‫ ‪ ' ;

,‬‬
‫  ‪.

,‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ 
‪ ; 
 -‬‬
‫ '  
‪
,‬‬
‫ 
; '   ‪.‬‬
‫• '  
 ‪,‬‬
‫ 
‪. 
 -  
,‬‬
‫• '  

‪,‬‬
‫ ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫
"; ' 
 ‪,‬‬


;  ‪;

,‬‬
‫ '  ‪." 
 ,‬‬
‫• ' 
‬
‫'‪" " "  ,‬‬
‫ ' 
‪. 
 -  ,‬‬
‫• '  ‪ 
,‬‬
‫  
;  '‬‫ 
 ‪ ;" 
 ,‬‬
‫' 
‪ ; ,‬‬
‫' 
‪. ,‬‬
‫• '  
 
‪,‬‬
‫  ‪. 
 -‬‬
‫• ' ‪ ,‬‬
‫ " " " ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬‫• '  ‪ ,‬‬
‫  ‪ ; 
 -‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ 
 ; '‬
‫   ‪; ,‬‬
‫ ' ‪. 
,‬‬
‫• ' 
 

‪,‬‬
‫  ‪. 
 -‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
 -‬‬

‫ '  
 ‪,‬‬
‫ "  ; '‬
‫   ‪." 
 ,‬‬

‫הגיעו למצוות‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ " " " 
 ‪,‬‬
‫ ‪ 
' 
 -‬‬
‫‪.‬‬
‫•  ‪ -  ,‬‬
‫
'  ‪.‬‬
‫• ‪,
 ,‬‬
‫ ‪ ' 
 -‬‬
‫‪.‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬
‫• '  '‪,‬‬
‫  
" ‪' 
 
-‬‬
‫ 
 
" ‬
‫ '  
‪,‬‬
‫ 
";  '‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫
";   ‪ ,‬‬
‫
"; '  ‬
‫ ‪. 

 ,‬‬
‫• ' 
 
‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 ' 
 
-‬‬
‫ 
"  '‬
‫ 
‪.  ,'  ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫  ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
 
"‬
‫ 
 ' 

‫ 

‪ " " "  ,‬‬
‫‪. ,‬‬
‫• ' 
‪ ,‬‬
‫ 

'  
‬‫ 
"  '‬
‫ ‪.  
,‬‬
‫• 
‪, ,‬‬
‫  ‪ 
 ' 
 
-‬‬
‫ 
" ‬
‫ 
‪. ,
 ,‬‬
‫• ' 
 ‬
‫ ‪' 
 
-  ,‬‬
‫ 
 
" ‬

‫ '  ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' ‪ ,‬‬
‫ ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
 
" ‬
‫ ' ‪ ,‬‬
‫ " " "  '‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
‪,'  ,‬‬
‫  ‪ 
 
 
-‬‬
‫ 
 
" ‬
‫ '  

‪,‬‬
‫ " " " 

‫ ‪.‬‬
‫• 

‪ , 
,‬‬
‫ 

' 

‬‫ 
"  ‪,‬‬
‫ 
‪. ,‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫  ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
 
" 
‬
‫'  
‪." 
 ,‬‬
‫•  ‪, ,‬‬
‫ ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
 
" 

‫ ‪ ,  ,‬‬
‫' ‪.‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫  
" ‪' 
 
-‬‬
‫ 
 
"‬
‫  ' 

‫ 

‪" " "  ,‬‬
‫ 
‪  ;  ,‬‬
‫  ‪;" 
 ,‬‬
‫ '  
 ‪,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ 

' 
‬‫ 
"  '‬
‫ 
  ‪ ; ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫ 
" ;  ‬
‫ 

‪' ; ,‬‬
‫  ‪.

,‬‬
‫•  
‪" 
 ,‬‬
‫ 

' 
‬‫ 
" 
 '‬
‫ 
‪. ,‬‬

‫• '  
‪,‬‬
‫ ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
 
" ‬
‫ '  
‪. ,‬‬

‫הקימו בית בישראל ‪-‬‬
‫בית חב"ד‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
  ‪' 
 -‬‬
‫ 
"  ‬
‫' 
 
‪. ,‬‬
‫• '  

‪ ,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫ 
‪' 
 -‬‬
‫ 
" ‬
‫ ' 
 ‪, ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• ' 
 ‪. ,‬‬
‫ ‪  -  ,‬‬
‫
' 

" ‬
‫ '  

‪,‬‬
‫ 
‪ ;  ,‬‬
‫ ' 
 

;‬
‫ ' ; '‬
‫  ‪.‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫  ‪ ' 
 -‬‬
‫ 
" 
 '‬
‫  ‪. ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ 
‪ 
' 
 -‬‬
‫ 
"  '‬
‫ 
 ‪." 
 ,‬‬
‫• '  

‫ ‪ 
 - ,‬‬
‫' 
 
"‬
‫ 
  ' ‬
‫ ‪  ; ,‬‬
‫  ; '‬

   ; '‬
‫  ‪.‬‬
‫• ' 
 
‪,‬‬
‫ ‪' 
 -‬‬
‫ 
 
" 
 ‬
‫ '  
 ‪,‬‬
‫ ;   ‬
‫ 

; ' ‬

‫ ; 
‪.‬‬
‫• '  ‪
,‬‬
‫ 
‪ ' 
 -‬‬
‫
" 
 ' ‬
‫ 
‪. ,‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫ ‪' 
 -‬‬
‫ 

"  ‬
‫ ' 
‬
‫ ‪; ,‬‬
‫  ' ‬
‫ 
‪  ; ,‬‬
‫ ‪  ; ,‬‬
‫ ‪' ;  
,‬‬
‫ 
 ‪.

,‬‬
‫• '  ‬
‫ 
‪" " "  ,‬‬
‫  ‪  -   ,‬‬
‫
'  
" ‬
‫ '  
‪ ,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫ 
" ‪' 
 -‬‬
‫ 

"  ‬
‫ ' ‬
‫ 

‪ ; ,‬‬
‫ 
‪,‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ 
";  ‬
‫ ‪;" 
 ,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫; ' 
 ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬
‫  ‘ ‪• 904‬‬

‫‪75‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫מעות החנוכה של ישראכרט‪:‬‬
‫ג לילד שלכ מגיע להיות‬

‫"אבא של שבת"‬

‫ 
  ‬
‫ 
 ' ‬
‫ !' 
 ‪ 
-‬‬
‫ 
 


‫ ‪  
.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫‪ " 
:‬‬
‫ !"  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫' 
 
' ‬
‫  

‫ 
' '    ‬
‫  "  "  

‫  ‪.‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪,  .' 
'  
 ,‬‬
‫ ‪.    
,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,  -‬‬
‫    
‪'  ' .‬‬
‫      ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫ ‪'  '  
 ,<120‬‬
‫    
  

‫ 
   ‪.<79.90‬‬

‫אלפי כבר הצטרפו למוקד‬
‫האקטיבי של מאוחדת‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪  
  
 ,‬‬
‫‪ 
 
 ,
.‬‬
‫

‫‬
‫ 
‪:‬‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ 

‫  ‬
‫ ‬
‫  

‫  ‪.‬‬
‫‬
‫> ‬

  

‫‬
‫‬

‫‪76‬‬

‫• " ‘ “‬

‫
 "  "  

‫ 
 
‪  
 " ,‬‬
‫ 
  
  
 ‪,‬‬
‫ 
 
 
 
 

‫ ‪   " ,"  , .‬‬
‫  
 
 "‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫
 
  

‫ 
 
 ‪   ,‬‬
‫ ‪.  
   
,‬‬
‫  *‪3833‬‬

‫'דייסות מטרנה' באריזות חדשות‬
‫   ‪  
,‬‬
‫  

‪ 
 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫    ‪ 40%-‬‬
‫ 
   )  ‬
‫  
 ‪ 
  " 180 :‬‬
‫‪ 
(,   4 
, 2‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪    
 .‬‬
‫ 

    ‪,‬‬
‫   

‪ ,‬‬
‫‪,   ,   20‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫    
‬
‫ 

  ‪, , , :‬‬
‫ ‪  , , 
,‬‬
‫‪.‬‬
‫' '    ‬
‫ 
 
"  ‬
‫ 
 
  ‬
‫
 
 ‪.‬‬

‫אגד ומאפיות אנג'ל‬
‫במבצע ייחודי לחנוכה‬
‫ 
  
 

‫ ‪ 

'    ,‬‬
‫  ‪
  3  :‬‬
‫    '‪ 
"   ,‬‬
‫"   
‪  3‬‬
‫‪.‬‬

‫ 

 ‪'   21‬‬
‫ 
  ‪, 
'   10 .‬‬
‫ 

 

‪  , 
,‬‬
‫ ‪ 
, ,  4 - 

,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  '‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ "   
  ,‬‬
‫ 
"   ‪ 
.‬‬
‫ 
 ‪   " ,‬‬
‫  
‪. 
   

' ,‬‬
‫ 
  
" ‪.‬‬
‫  
 

‬
‫ ‪ 03-6948888 *2800 :‬‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫כללית‪ :‬כללי בטיחות מאש לחנוכה‬
‫     
‬
‫      ‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫  
  
 ‬
‫  ‪:‬‬
‫• 
  ‪  ,‬‬
‫  

  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫•     ‬
‫  

‪     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
  
 ‪,‬‬
‫ 
 
 
 ‪,‬‬
‫      ‬
‫  ‪.‬‬
‫•    
  

‫   ‪ ,   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫• 
  

 ‪ ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
   


‫  ‪  

,‬‬
‫  ‪.‬‬ 

!#  

 ž ² ¥‡ žŽ žŽ
‡  ž‰ ‡ ž‹ Ø
¨ ¦ž 
¡£³¨ž£¦££¡§£ì‹ ¡Ž ²‡
® ª‡ ´¦Ž ë žŽ 
²Ÿ®£«´¬³²Ž¬Žã܎ ´ÓØ 
š¦Ÿš£²³®š 
«²®›´Ÿ›±¬"£²³®š
‡ ݍ žå ‘ª¡‰
¦¬ 
›£²¬¨¦ž¡ª¨©£›¢
±´ž£²Ÿ£° 
´££«¡ž›£³¡´Ÿ²³

% 

Ó
‹ Ÿ Ÿ£® ªå´
‡ š ણŒ¦¬ «Ž²ê žå‘ª¡‰ žŽ œ¡Ž 
´Ó›£›‹ æ‡ žŽ Ÿ‡ ´Ó㋪ݏ ®‘
‡ 鞎 ´Ó²ŒèžŽ ´Ž±¦ ‡ žŽ 
એæå‘ Øž
 呪¡‰ ¦Ø§£
 ²‹ › އ žŽ ¦¥Ÿ‡ §£‹ªÓ›£›‹ é‡ žŽ 
§£›‰
‹ žÓš 
§£‹ª®‡ ¦‹ žæ¬Ž ´‡ ¨‹ §š ž ؍ §ØŒ å‡ §£é‹‹ ª š£ž‹ Ó å 
Ó¦žÙÓ¬šàžÍà²

܏ ØÓì žŽ ͏å ©£Þ‹ žŽ ´Ž²àÚ¨‹ 
´£´
‹ ²œ‡ ڋ žŽ ¬Ž›â žŽ ͍²Þ ¨§£
‹ œ‹ ²Ó¡
‡ žŽ §£é‹‹ ª
"£‹Ø£‹¦Ú‡ Žž©®šž‡Ÿ 
§à㱋 ±Ž² šÏ ¼ 
©£²‹ އ žŽ ç‡ žŽ ©¨‹ ©£²‹ އ žŽ ¨

‡ 
´à²£«‹ ¨‡ §š‹ £å‹ ؏²‹‡ 覎 ²›¬Œ ¨Œ ²àޞ‹ ܇ ´ÓŸ°‡ ¨‹ 
´š Ø¡šÏ§

š žß
 ܏ 
ž©Ó°²‡ ¦´
‹ ¢
 ¦¡‘
‡ ¨ ؍®ª 
Ÿ£ª£Œ¬ œª¦‡ ¨Ó¬
Œ ؍ ž¨Ž ¦¥Ÿ‡ ´àš£°‹ ¨‡ å‹ Ó¨°Ž
‡¬ 
ØçŒ ¨Ž ´‹‡ £ šàžÍà²Ü ØÓì žŽ ¦Ø ÓªÓ°²‡ ؍ šàž 
§¦Ó¬Ü
"Ó åžÝ‡²Ž‡¦Ž¬£‹Ý‹ž£‹¨ 
àš°
‡ £Ÿ‡ §Ø ®Ž
‡ ª ´š ಫ‡ ç Ø §£š
‹ ªÓ¨Ø‡ ¡Ž žŽ 
¡£
Ž å‹ Ø‡ žŽ ¦உ
‡ šÚ ا£‹
 ªŸã‡ ܎ £àå«´Ž
‹ ²«‡ ¡ž
Ž ¨ ¡ ¦‡ ¨‹ ¦‡ 
§£š
‹ ªÓ¨Ø‡ ¡Ž žŽ ¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬¨ÓªÓ°
Œ
²à
ž´Ž
‡
²Óï´š 
§£‹ã´
‹ ¥¦‡ ž‹ žŽ à殉
‹ š§£¦àì
‹ ؋ žŽ ¦å´š Žë܎ à¡£‹èž‹ 

ž©Ó°²¦£
‡ ›‹ ؇ Ü؍
‹ ®ª´à²£«‹ ¨‡ Üউ
‹ ¬® à
"
ž§ž¦¦Ž¨œŽ°£Œ¥‡Ÿ 
´š ´Óš²‡ žŽ ¦‡ Ž¬Óª Óæ‘å ¦å؍ ¡‘
 £¨‡ «ŒªÜ‡ 
©ï‹
 ª ž£ž ž¥¦ ž‰ žŽ £ê‹ ¦Ž¬ ¦šŒ ² ً
‡ £ ¦Ø ©´ ܏ ¡‹ 
žÙ ¬ 
ž͚Ž š¨Œ ¢©
 ¨ ؍ Üž
‡ ²Óªç‡ žŽ ´š ±£¦‹ ‡ žŽ ¦‡ 
´š à±£¦‹ Ž
‡ £ àèç ç‹ Ø²Óž

¢©
 ¨ Ø͎
 ê àš°‡ ¨‹‡ ãØ«Œ
 ª 
؍®ª ´à²£«‹ ¨‡ ܧ£
‹ ¥‹ ¦Óž²
‡ ؉
 šåŽ ž²žŠ ¢ Üž
‡ ²Óªç‡ žŽ 
§£é‹‹ ª šàžÍà²Ü ØÓì žŽ žÙÓ¬
 ´ÓªÓÜ؇ ¡ £¦‹ ܇ 
͍²°§ž ܏ ©£šŒ ©£Þ‹ žŽ Žëç‹ Øàæ
 ®‰
‹ š´ÓªÓÜ؇ ¡£
 ¦‹ ܇ 
´à²£‹«¨‡
›Žë¨Ž‡Ü š¦£Œç¨‹ ²›‡å ઇ¡Žªš‰ §‹š 
£Œ‡å ´àª‡çŽÞ‡ ‹žŽž ´š ¦ŒëŽª‡ª šÐØ žç¦ 
؍®ª
"؏税 ¦Ž¬®‡Üžæ‘š‡ÝŽž´šš£‹›ž‡¦à،쎬‡´‹ž‡¦ 
žÙ‰
 ¬ïŽ £‹ªš‰ ±Ž² šÐØÎ
 ¦
‡ ¡£
Ž ¢‹ ›‡ ¨Ž
Ž ¬Ü£‹
‡ ªš‰ 
Ψ‡ °Ž
‡ ¬Üž
‡ š ²‡ ´‡
‹ Ÿ¦šŒ ² ً
‡ ££ïŒ › Ü›à›£
‡
«‹ 

¬š¡³Ÿ±¦®¬

"žê©£‹²‡ÞŽž¨‡ ž £‹ÝŽï 
©Œå¦¦å͍
‡ ² ܇
"ŸØ‡¥Ž¬‡Ÿ 
žå‘ª¡‰ Ó›¥‡ ¦ž
‹ ¨
 ²Üણ
‡ ¦‹ ¬ šÏ²› åŸ
‡ ؏ ¥Ž
‡¬ 

©£²‹ އ žŽ ç‡ žŽ ©¨©£
‹ ²‹ އ žŽ ¨

‡ ¦œà²
‹ ‡ Øàª
‹ ¦Ž
‡ ܱ‹ 
§¥¦ž®£ 
§æå‘ žå‘ª¡‰ ܎ ¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬ ¦¥¦à
‡ એ¦ ž®£ 
£ïŒ ܏ ¦¥Ü›à›£
‡
«ž
‹ ى
 ¬ïŽ 
©£²‹ އ žŽ ç‡ žŽ ©¨©£
‹ ²‹ އ žŽ ¨

‡ 
žãå‘
‹ ª¡‰ £¦‹ š° ¨‡ ï‹ §š‹ Ψ‡ °Ž
‡ ¬Ü‡ žš ²‡ ´‡
‹ Ÿ ¦šŒ ² ً
࣠
؏ݨ¦Œ
Ž ܱŽ ï
‡ › ¦‡ ܝ
‹ ¡ š ²Œªž¦£‡ æŽ žŽ à±£¦‹ ‡ žß
‹ ܏ ؍ 
§è¡´Óã‹
‹ ªÝ ®‘
‡« 
©‹¨©£‹²‡ÞŽž¨‡ 
§Óš‡´‹ê§æ‘垏呪‰¡ŽÜš±‡ŸŽÞžç¦
"
©£‹²‡ÞŽžç‡Žž 
´¡Ž šŽ Ó¬¦ÓšØ‡ ¦‹ ´£
 °
‹ ²¡¢
Ž Ü´ªã°‘ ¨ž
‡ ¦šŒ ؇ 
¦¦‡¥‹Üž žŽ¨ ¦Óš‡Ø‹¦£‹´£‹°²"ï‡¬Ž£Í£Œš ©Œå 
"
©£‹²‡ÞŽžç‡Žž©‹¨©£‹²‡ÞŽž¨‡ 

§ªØ
‡ £ ž¦¡ ´‡ žŽ ¨Œ ¦£¡‹ ´‡ žŽ ¦‡ Í£²‹ ° ž  ¦£›‹ ؇ ܋ 
´ÓŸ°‡ ç‹ žŽ §à㱋 ܧ£‹
‡ 讎 ӚžØÓ¦
 ؇ 
©ªà촋 å´ÓŸ
‡ °‡ ç‹ žŽ §àã±šàž©Óؚ
‹
²‹ ž©
 ®šž 
²›¬Œ ¨šÏ‡
Œ Ÿ©£Þ‹ žŽ £ê¦Ž
‹ ¬§£›
‹ 㡑 ç‡ Øž
 ¨±Ž
Ž ²§Œã±Ž ¦‡ 
ž²à¨‰¡ŸŽ žæ±Ž ¦Ž¬ £ê‹ ±‡ ¨͏
Ž å œžŒ Óèا
 š͏
 ¥¦‡ 
´šŒ°¦ ¦£›‹ ؇ ܋ ´±ê «‡ çŽ žŽ žÞçŽ
‹ Ü žÙ‰
 ¬ªŽ ¦åžŽ ͚Ž 
§‹£¨Ž ڏ ç‹ Ø´
 ¨
 ²ÓÝÓ å žœž‡
 ªžŽ šÏഇŸ ž› Ó¡£Œ£‡ 
ž¡
 ¦°‡ žŽ Ó¦ž£ž‡ ﬎
‹ ›â žŽ ͍² ܧ
‡ š ž§
 ¬àœ‰
‹ žª‡ £‹ 
¬Ž›â žŽ ͍²Þ ¨§£
‹ œ‹ ²Ó¡
‡ žŽ §£é‹‹ ª¦› š‰Ÿ££žÙ‰
Œ ¬¨Ž ܇ 
´Óš²‡ ¦ž
‹ 堇 ㋠šÏšàž
"£‹ªÚŒ Žž©®šž‡Ÿ 
Ž°£Œå žŸ°‡ ¨¦
‹ ¥Üٌ
‡ ꡎ ¨§
‡ š ž¼
©£

²‹ އ žŽ ¨

‡ 
´ÓŸ°‡ ç‹ žŽ £´
‹ ¥¦‡ ž‹ žŽ ›à㡋 ¦²
‡ ›¬Œ ¨ß
Œ ܏ ²ŒÞžŽ ¦¦Ž
‡ ¥à£ 
Ó¡å ¦å ´š ©ž ܏ Ž¬£±‹ ؇ ¨Ž šàž‡Ÿ Ÿ£ª£Œ¬Ü‡ ´Ó²± £‡ 
žœž‡
 ªžŽ ¦´£
‡ ±Ó¦ˆ
‹ šžž
 › àœï‡ žŽ œàª‰¬´Ž Ÿ‡ ´àã¡ÍÓï
Ž ¨‹ 

žå‘ª¡‰ ا£
 ²‹ ¥Ó àª
‡ š
ž´Óš

›‡ °‹ ܧ£
‡ ¦
‹ 㡎 å‡ 
¦å¢‡ çŽ
Ž ²ž¦
 š એæز
 ؍
 ì܎ ¡‘
 £¨©
‡ ¨‡
Ž   šàž 
͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž­
 ïŒ ïŽ Ø‡ ¨ž
‹ 呪¡‰ žŽ œ¡Ž Üž
‡ ªØ£Œ
 Þ¨‹ 
´Óš›‡ °£Œ
‹ ¦ã¡Ž ¦
£
‡ ¦š
‹ ² 
¡‘
 £¨«àè
‡ ¥‹ ܇ ¡£
Ž ؋ ç žŽ 
ž¡£
 Ù§
‹ ž £Œª®‡ ܲ
‹ ¨Óš‡
Œ Ÿ
ž 
§ŽÝ £å§£
‹ ¡à¢
‹ ›à§£‹
‡ ª£¨‰
‹ š¨§£
Ž êŽ
‹ °¨àª
‡ š 
Ž¬¨Ø‡ ¦‡‹ Ÿ´Óš²‡ ¦ž
‹ 堇 ª‹ žªÚ žŽ ¦Øž
 呪¡‰ žŽ œ¡Ž ܇ 
«àèåŽ
‹ Ü š¢£
 ¦‹ ؇ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²ž ´š 
§Œã±Ž ´‹‡ ã؍ 
ž ´Óš›‡ °‹ £Œ¦ã¡Ž ¦‡ ±ª¬‰ ž‡
 Ÿ £¨
‹ ¦Ó¬ž 
£¦‹ ›à
‡ §£²àÞ
‹ ؋ £¦‹ ܇ £Ø£
‹ ¦‹ ڇ žŽ ؏ޱ‡ ç‹ žŽ ´£Œ›Ü‡ 
ણŒ£¦‡ £ÜŽ
‹ ²ž ´š ´Óš²‡ ¦‹ šæš ¢£‡£¦Ž ¬¢šŽ
 « 
Øç ¨´àã
Ž ¨‹ ؎
‡ œÜ‡ 

Ÿ£¦¬ œž‡
 ªç‹ žŽ ´ÓÓš¡Ž å؇ ¦એ
‹ ¦¦šŽ ©› àçŽå 
´Žª£´‡
‹ ª ¼žå‘ª¡‰ žŽ œ¡Ž Üš
‡ ¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž²Œ
 ²Ó¬¨‡ 
͏å ¦Ž¬ ²Œ²Ó¬¨£
‡ ܎
‹ ²žž
 呪¡‰ £¨Œ Þ ´Ž
‡
¦Ü ±Ž Ÿ‡ 
²ì ¬‹ ž‡
 Ÿ žå‘ª¡‰ £¨Œ Þ´
‡ ´Œ ¦ §ŽÝ ¦¥£ ¡ š ¦å؍ 
§£²‹ › އ ´Óى¬¦Ž §£¦‹ ܎
‡ ±ç‡ ؍ žå‘ª¡‰ žŽ £¨Œ ‡ ܋ ¼ 
͏å ¦Ž¬ žæš‘ ݇ žŽ ´š ಉž¨£‹
Ž Ÿ à›²‡ ± ㇠ا£
 ›Ó¢
‹ 
©£ŒÜ 
±ïŒ ²Ž ç‡ žŽ ²ÓçŽ
 Ü ž› ¡ ²‡ žŽ Üš
‡ ²±‡ ¦à¦
‹ ¥àï
‡ 

›£²‰
‹ ¬¨Ž ¦ž
‡ ¡‡
 ª¨‹ 
¦Ø ¢£‡£¦Ž ¬¢šŽ
 «žŽ ¨‰
Ž ¬¨Ž ܇ ¼ š¨ œ‡ ‘ ¦à
‡ 
§£
‹ ¦ã‡ ¦Ž š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ²¨Ž š ›ª³´ ´ŽªØ‡ 
žçŽ
 å ´Žª£´‡
‹ ª ¦Ø žè¢Ž ±‡ žæ¬‘ ê‡ Ø ©Œ¥ï‹
 £ £å‹ 
žªÓ²‰¡šŽ ž žæ¬‘ ê‡ žŽ ž£ž‡ ï‹ ž±  °‡ ¦‹ ´Ó¬Ü‡ ¢‡ ¨Ž 
žæš‘ ݇ žŽ ´š ¦Ž¬®Üš£
‡ ›‹ ´‡
 Ÿ ­ŽåžŽ ´š Ž¬£²‹ ¥‡ ïŽ Ø 
ž¨Œ
 ¦Ú‡ žŽ Ÿ‡ ´£ï‹ ¨‰
‹ šž 
´¡Ž šŽ Ÿ‡ ¡ š ¦¥Ü‡ £à¦ï ž  ¼ ›Œ¦ ਣً 
§å¨‹ 
Ž¡£‹Øç Žž͍¦çŽž£‹¡‡£

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

¹Ç´Á
! 
! 
$ !$¼¸ÃÉÉȽ 

! $  

! 
! !¼¸Ç´¸¯
$ ²´½¸Á´°´Å¸Á
Ƴǯ  ÇÁ´¿³ÉÁ´¿É 

! 

&

§£‹ì¡Ž‡²¨‡¦žž‰‡‹žØ
 ž ²‡¥ŽžŽž 
£Œªê‡ ´Ž¦Ü ±Ž ¦‡ ±ª¬‰ ž ´²° ¬‰ ¦Ž ›Ž²ž Ž¬£Ý‹ ž‹ žª³´ ©« £‹ª 
›Ü‡ ©Œ¥š‡
Ÿ 
šàž ¯²š ܏ ©Óؚ²‹ ž Ó²àì܋ ž  ž£ž ؍ìžŽ ¯²š ܇ ž¥²
‡ ¬è؍ ¡£
Ž ؋ ¨ 
ž¬ ܇ ±‹‡ ª ´£²‹ ܇ žŽ ´Ó°²‡ šŽ ¦ž
‡ ² ¡‰ Ó´« £¢‡
‹ Ÿ Ž›¦‡ Ü´Ó²à®
‹
«´Ó¬
‡
؏ ¦Ž
‡ ¬£Ý‹ ž‹ 
ž¦£‡ æŽ žŽ ӴӚ¦Ó¬
‡ 
ž± £²‹ ¨Œ š ܇ š¦å žŽ £ïŒ › ¦‡ £ÜŽ
‹ ²ž ¡£
Ž ¦‹ ؇ ²¬°£‹²‡ê³‡— ¦Œšà¨‡³ ›Ž²ž 
Ó´¬ ݏ žŽ £Œª®‡ ¦‹ £å‹ ²Œê«Ž ¨‡ «àª£åŽ
‹ ¦ Ó´¬ £«‡‹ ª›‹’ Ó¦²š
‡ ¨Ž ›Ž²ž ¦š žà¦Ž ´‡ ž‹ ؍ 

؍±´Ÿ²œ‡ š

‹ ž´à¬
 ° ¨‡ š Ü£
‡ ܎
‹ ²ž ¨ž
Œ ¥² Ü´Ž
‡ ›àØ
‡ ²ž¦Œ
 ܱ«àè
‹
¥Ž
‹’ ¦ 
©Ó®Ó²±£
‡ ç‹ žŽ ´š «Ž®ïž
 ¨ ܏ žŽ ¦Ž¬›Ž²žž
 ¦¬ žà¬‡ãžŽ ž¬ ڏ žŽ Ž¬£Ý‹ žŽ ܇ 
žæž‹ ì‡ žŽ §ØŒ ›à
‡ «¢£‡
‡ £žŽ ©àšŽ²±‡ ´Žæž‹ ±‡ ´š œŒëŽ£¨‡ £‹ªš‰ ²¨Ž š‡
 Ÿ Ÿ££Ü‡ 
ણŒÜŽ²‡Ÿ ઌ²Ó¨ ઌªÓ‰š £‹¡‡£ ؍ìžŽ ¯²š ܇ ©šå  £²‹ ¥‡ žŽ ¦‡ £‹ªÓ°²‡ ܋ 
¬Ÿ§¦Ó¬‡¦Ž¡£‹Øç Žž͍¦¨ 

ã܎ ±£‹ ¡‡ ž ؍ ´Ó²£è‡ žŽ ´¨Œ
Ž ²¬‰ ¦Ž¬ £‹Ÿ¦Œ ±Ž®Þ àžÚ ¨Ž žê ²Œ«¡
 
›Ž² ©Óžž´ ¦‡ ¬ Ø´
 ¡‘
 £¨´
‡ ²¨ ‡ ´‡
‹ Ÿ §Ø£Œ
Œ ¬à‡£ §£¨‰
‹ šÓª«àèåŽ
‹ ¦ à訇
Ž  ž
‹ 
±£ê‹ «‡ ¨šÏ©‹
Ž
£Ž ¬‰ ž ¦› š‰ 

àžã¦‹ šŒ £ 
¦Ž¥£žŒ ܲ£
‡ ދ šŽ ž
¦
 žŒ ±‡ žŽ 
«àè壌
‹ ª®‡ ¦§£
‹ ²à®
‹ «§£
‡ ¨
‹ £ž ž£ž 
£ŒªÝ‡ ²‡ šŽ ç‡ ¨‹ ¡ š ž£ž ؍ £‹Ÿ¦Œ žª³´ ©« £‹ªÜ‡ 
›Ü‡ ͎²¬ˆ è؍ ›£›‹ š ¦´Œ ܇ 
žê²Œ«¡¦Ó
 ÝàžÚ çŽ Ø©£
 ›‹ žŒ Ÿ‡ ›¢£
Œ žŒ ž¥à²‰¬žž
 㪋 ¥‡ ïŽ
 ܦŒ¬¦‡ ¬«àè
‹
å‹ žŽ 
›ŒæžŽ ¨Œ ²ŒÜŽ ㇠؍ ¡ š ¦ž ì žŽ ´š ²Œ²Ó¬‡ã؍ £‹ å ²‡ ¨ §šŒ Óª Í£²‹ ° 
›ØŽ ¡ ´Ó¢àØ®à
‡ ´ÓÞ¡Ž ´Ó²à²Ü‡ §£æ‹ ¨‹ ܇ ²«ç žŽ ´š §æ¥‘ ¦‡ ²£›‰
‹ ¬Ž£Ÿ‡ 
à²‡ £Ÿ‡ Ó¡¨Üà¦
‡ ¬ §£‹ªÓشӨ؟£
Œ £ ©£ŒÜ Óؚ² ´š ©¨Ž ¢šàžÓ¨

°Ž
‡ ¬¦‡ 
§£š‹ ´‡ ž‹ šÏ ¡ š ­šŽ ͚Ž àšÜ ؍ ´ç‘
Ž ¬¦‡ å‹ 
ٌꡋ Ø´Ó²
 ޜ‡ žŽ ¦Ž 
ž¦¬ ž› ؏ ¡‡ ¨¦
Ž Ø›Ž
 ² ©¨‡
Ž   ²¡Ž šŽ ¦±Ž
‡ ² 
´š £‹Ÿ¦Œ œŒã¡´à²£
‹
ž‹ ¨‡ ܧ£
‹ š‹ ´‡ ¨§
Ž ØÓ¡
Œ ¨Ü‡ 
²åç‘ žŽ ²ê «‡ ç‹ žŽ 

›ÚŽ
Œ £´‡ ž‡
‹ Ÿ ž¨£
 ܋ žŽ ¨Œ Ž²£ ›Ž²ž àž  
§ŒãïŽ «‡ ž‹ £‹ å ²‡ ç žŽ §àš‡èžŽ Ó¨Ó±¨‡ ܋ 
¦Ž¬ ²› 垏
‡ £žšàž´Ó²à®

«´Ó¬
‡
ز
 ›¬‰ åŽ 
´£²‹ ܇ žŽ ´Ó°²‡ šŽ ¦ž
‡ ² ¡‰ Ó岎
‡ Ü«Ó¢
‡
ç žŽ 

›Ž²ž §¬‹ ²ŒÜŽ ¨‡ £‹ªš‰ §Ó¦Ø
 
šÏ¦‡ ´šážŽ ´ ÓܞŽ ž ² ¥‡ žŽ žŽ 
´²® Ӯ؇ ÍÓï ¦š £‹Ÿ¦Œ ¦šŽ ؏ "Ó¦²š
‡ ¨Ž 
ž¬ ±‡ ܏ ؍ §£²‹ ï‘
 £ç‡ žŽ §£²Œ 
£Œ›ØÓ

š¨±à«
‡
¬ ¬¨Ž ؋
‡ ª›Ž²ž©Ó®

¦â žŽ
‹ Ü«‡ ž žŽ Ÿ‡ §£‹ªàè݋ žŽ 
´š ²å¨‡ ¦‹ §ž £ŒªÓ¨‰žÜŽ ଣ݋ ž‹ žªà¥Ú‡ žŽ 
´š ž²£´Óž
‹ ›Ž²ž ¦Ø ÓØ®Ž
‡ ª ÍÓ廓
«àè‹åŽÜÓ¨àš‡ª´Œ¬‡Ü›Ž²ž 
بŒ ؇ ¨Ž ç‡ žŽ ¡Ž«ê žŽ œ¡Ž ´šŽ²±‡ ¦‹ §° ¨‰
Œ¡ 
§£®‹ ï‡ ïŽ Ø‡ ç‹ žŽ £Œ®¦‡ šŽ £Œªê‡ ¦Ž¬ ߨàÚ
 ²‹ 
©¨‡
Ž  ¦Ø›
 ¡ ²‡ ¨´Ž
 ꢞ
‹ £žšÏž

® à®ë‡ žŽ žå؇ æŽ 
ž¥£Ø‹ ¨‡ ¨
ઌ
Ž ªÓ‰š£¡‡
‹ £ 
´Ž ² ¥‡ žŽ Í´Œ Ó¡‡Ÿ²à²Ü ž£ž›Ž
 ²ž²£
 ›ˆ
‹ ¬ž ز
 «ç žŽ
‹ ›àš› à 
´šŒ Ù²
‡ ´ £›à àç
‡
´Ž Ü
œ²
‡
¡Ž šŽ ¦§Ž
‡ Ý£àè؇
‹ Ÿ±Œ«®‡ ž šÏ¦ß
‡ ê ±‡ 
 ً ܇ 
´Ž¦Ü ±Ž ¦±
‡ ª¬‰ 
¦žŒ ±‡ žŽ 
«àèå؍
‹ ìžŽ ¯²š Ü͌
‡ ²¬ Œ£ §£¨
‹ £ žçŽ
 å Ó¬Ü
‡ 
ž¦¡ ز
 ¡Ž šŽ ¦›Ž
‡ ²ž¦
 ØÓÜ
 ¦‹ ܧŽ
‡ Ý´Ž²¡
‡ ª«àèå‹ žŽ ¦Ø±
 ¨¬ ž Ó¨àÚ²‹ 
ӚŒ£‹àžŽ ´š Ó²à›‰¬ œ£Û‹ žŽ ¦Ó´£Œ
‡ › £ŒªÜ‡ ¨،
‹ ìÜ›
‹ å؇ ¨‹ ¦¦Ž
‡ ®ªŸ‡ ણŒ¦¬ šÏ 
©ŽÝ®‡ ç‹ ¨´Ó£
‹ Ÿ¡‰ žŽ ©´Óš´

š ›àØÓªÓ²¥‹‡  Ü´Ó¦‰
‡
¬žŽ ¦à±
‡ ª¬‰ «àèåӴӚ
‹
¨Œ 
²£Þ‹ šŽ žž
 ªà¨ˆšž 

«àèå‹ žŽ ´š ŒÜ¥Ž ¦‡ ›Ž²ž Ó›å‡ ¨‹ §£Ø‹ ìŽ
‡ ›¨‡ ચ‡
 Ÿ ઌ±‡ °‹ ¡£
Ž ؋ ¨‡ £Œªê‡ 
´à²£ž‹ ¨‡ Ü£‹
‹ Ÿ¦Œ ²¨Ž š£‹
  å ²‡ ç žŽ §àš‡èžŽ ´š Óܧšª‡ ¦‡‹ ŸÓ´à¡¥Óª
‡ ܇ 
›³—
Ž ¡›Ž
 ²ž¦Ó±

Ü›Ž
‡ ²ž²
 žŒ ²‡ žઌ
‹
±‡ °‹ ¡£
Ž ؋ ¨£Œ
‡ ªê´Ž
‡ ¦Ü ±Ž ¦«àè
‡ å
‹ 
Ó´à®ï‡ ïŽ Ø‡ ž´
‹ š ²ÚŒ š 
‹ š‡
 Ÿ‡ ¢¬ ਩©¨‡
Ž  ‡ 

ÀƸ»Æ½³¸º´¿¶ 

¶·¸¯ɶÃȽ¸²»¸
²Á»¯

¸°Ç³»Å¯³º´¿¶ 

ĸÈø»»²¿Á½¼¶¿½
Ç ²´½»É °³Éº 
³Ç´É
¼¸Æô¯² °¶ 

!$%&   

' 

¡´Ž ® ÜÓ¨
‡ °Ž
‡ ¬ š° ¨àž
 ²¬ é‡ žŽ ¦Ž¬ ²Üœ‡ ¦š
‹ Øà 
²

¡£
Ž ¦‹ °‡ ž§£
‹ 鋋 ª £Œéª‹ ܇ 
ž¡ ï‡ ®‹‡ ª Ó ‡Ÿ ´¦Þ žŽ ¦Ž¬ ؎±ª šØà 
²ž

£ª‡ «Ž ¥‡ šŽ ž¦Ž
 ¬ÜŽ ›±¬‰ Ž£ ¦Ø´‹
 £ÜŽ žŽ 
§£‹ ¡‘
 ®¨à§£
‡ ¥Óܧ£
‹

‹ ¦ã‡ žŽ Ÿ‡ žÚ š‹ žŸ£
 ªê ´š à¨Þ‡ ±´‹
‹ £ÜŽ ܎ ´à²£ž‹ ¨‡ ܋ 
šØà 
²©Œ

£ª‡ ¬Ž ´‡ ž"´Ó¦à®‡
‹
ª§¥£ŒªêŽ
‡ ¬àÞ¨"ž
Ž ²ì ž¨
Ž 
²Ž¬ŽãžŽ ¦š š° £²±Ü܎ §Ó㞎 žÚ š‹ žž
 ¦æ‹‡ £à荪£šŒ ›±¬‰ Ž£›±¬‰ Ž£ 
͚Ž ©¨‡
Ž á܎ žå‘ª¡‰ žŽ ²Œª ´š àªï š±£
‹ ¦‹ ‡ žŽ ¦£Œ
‡ å§
‡ Þ±‘
‡ ¨ ² ¡Ž
‡ ãز
 ¨Ž ššàž
 
Ó¦¬Ž²šŒ ž¨Ž
 ¬Œ Ó££¨²Ž
‹  ¡šÏ©‹

£Ž ¬‰ šàž‡Ÿž® à鞎 žæ¡Œ žŒ §‹£²Ž žŠ ë ÜŽ 
›±¬‰ Ž£Ÿ‡ Ó åا£
 œ‹ ¦ Ø´Ž
‡ ®à«Ü›Œ
‡ ›Ó難 ¨Óª£
‹ šŒ Ø£šÍ
‹ ؐ ¡ ²› å¯à¡Ž
‡
Ü 
ž¡ ²‡ ¢ šÏ žÚ š‹ ž‡
 Ÿ ž£
 ª£Œ¬¨Œ ²ŽÝª‹ ´Ó¬¨ އ ¯²ê "šàž ž®£šŒ ›±¬‰ Ž£ 
©´Ó¡
 ¨‡ ¦àæ
‹ ®‰
‹š 
´š ٌꡎ ¦šŒ
‡ °Œ£§š"Ÿ
‹ ؏ ¥Ž
‡ ¬ žÙ‰
 ¬Žãž¨§
Ž ¨àÞ¬Ž
 œ² ¦
‡ ¨Ž ¬ šØà 
²
 
œ¦Ú žŽ ´¡Ž ïŽ ²Œ›ì ž‹ ¦à
‡ ¡à²
Ž ܏ ¦ê¦¦à¦
‹ ¬ šàžŸ£ã¡´
Ž š ©Œå«Ž £‡ šàž›±¬‰ Ž£ 
£àž‡
‹ ãØ´Ž
 ¬Ž ¦ ž¡ ê Ø‡ ç‹ žŽ ²Ž¬°Ž Ü´Óš
‡
²‡ ¦²
‹ ؏ ®‡ š Í£šŒ ͚Ž §Ó¦Ø‡
 Ÿ «¡Ž
"§¡ ž ²àèïŽ žŽ Ž£¦´‹
‡ £ÜŽ ܎ ²šŒ ڏ ž‹ ¦àž
‡ ² ‡ ¬ ¦±à±
‡  ²± £ 
šŒ°Ó££‹ªš‰ šØà 
² £

²‹ ¥‡ ž£Ž
‹ Þ¨²
‹ ´Œ Ó£«ŒéžŽ ¦£
‡ ¦‹ ܇ 

£Ý‹ çŽ žŽ ¦Ø Ó´ãå‘
‹ ª¡‰ ›£›‹ «‡ à®®Ó¢
‡ °‡ ž‹ §£ÜŽ
‹ ² §££
‹ «‰
‹ ¡ Ž²£ ›²¬ ž 
͚Ž žå‘ª¡‰ ¦Ø©Óؚ

²²Œ
‹ ª´Ž±¦ ‡ žŽ ¦§‹
‡ £ªŽ£Œ¬©Ó£¦‡ ¥‹ ܧ£
‡ å‹ ¡Ž ¨Ø
‡ ¢£
‡ ²‡‹  ¬ç ¨‹ 
Ó¬‡Ÿ ´®¦ Ó¡ž¬ ØŽ
 ¬àÞ¨©£
Ž ›‹ ¨Óª£
Œ šŒ Ø£š›Œ
‹ 嬎 ´‡ ¨£
‹ ܎
‹ ²žž
 ¨§àÚ

¨‹ 
Ó²‡ ¡Ž ¨š
Œ ° £šÏ©‹£Ž ¬‰ £ÜŽ
‹ ²ž‡
 Ÿž¬ ؏ 
¡Ž šŽ ž£žš
 Øà 
²ž

  ´š ž  §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ উšØ"š

Øà 
²©

¥£žŒ 
ӝ܎
‡ ¥¨‡ £ÜŽ
‹ ²ž ž£ž žªØ £ŒÞ¨à
‹ £ÜŽ
‹ ²ž ¦š ²´Œ ӣ܇ §£›Ó²
‹ ì‡ žŽ §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ 
à荪£šŒ šØà 
²§Ž

¬êŽ žŽ ͚Ž £ÜŽ
‹ ²ž¦
 š Óأ݋ žŽ ¦àØ
‡ ç ÚŽ žŽ ´š ±£¦‹ ‡ žŽ ¦‡
"Ó¦©£ï‹ ¨‡ ¨£
Ž ܎
‹ ²žš
 ç Ø 

²§£¡‹ ¥Óè
‡ žŽ ´š Ӣ܏ ¨Ž ܲŒ
‡ ±Ó«Ó²‡ ¡Ž ¨šŒ
Œ °Ó££ÜŽ
‹ ²ž´Ó°‰

¡ ´Ž¬Ø‡ 
žæžŽ Ÿ‡ ²ŒèžŽ ´š §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ ¡Ž šŽ ¦‡ أ݋ ¨Ž £ÜŽ
‹ ²ž š° ¨‹
‡ ª šÏ ©‹£Ž ¬‰ šØà 
 
Ó›å´šŽ ²‹‡ £Ü£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 š Ó²£‹ ¡‰ ¨àÓ±£
Œ
¦‹ ‡ ¨Ž 
͚Ž ´Ó›› ¦‡ §£¨‹ ç‡ ¡Ž ¨à
‡ ¦¦¡ ž ´š §£š‹ æ‡ ¨Ž ¨‡ ´Ó²ŒèžŽ ´Žå²‡ ܋ £Œ¦£¦‹ °‡ 
ž²¡‰ šŽ ´‡ žŽ
‹ ¬àÞ¨§Ž
Ž ¬êŽ žŽ ž²ì ž¨§
Ž æå‘ ›Œ¦Ü´
‡ ¨
 «²Ž
‡ ¥¨ž
‡ ž£
 ¨‹ ï‡ žŽ ©‹£Ž ¬‰
"šØà 
²©

¥£žŒ ©¥£žŒ Ÿ‡ ͏妏垱 ¦ ‡ žŽ žŽ  

žÚ š‹ ž ӴӚ ž´‡
 ঋ žÜ ²Ž žœš ‡ ܋ žà¦Ž ¨‡ ͚Ž žÓï ²£±Ó¨
‹ ¢Ü ¨Ž ܇ 
šØà 
 
² ¦Ø Ÿ£ªê ´š ž¨ އ ì‹ Ø žá¬Ž ž ¡à²
Ž ž ²Ó®å‡ žŽ ¦š Ó´š£
 °£
‹ ܋ 
§£¨à°‰
‹ ¬ ´Ó¡¥Ü¬Ž
‡ ª¥‹‡ ª šÏšàžšÏ͚Ž ²Ó¡š ¦ӴӚž
‡
› £Ø‹ žŒ ¢Ž¬¨‡ å‹ 
§£²‹ ܏ «‘
‡ ¨£ï‹ ¦‡ Üž
‹ ¨ °‡ ¬ ›à´àØ£
‡
¡‡
‹ ªÜŽ
‹ ¬°Ž ²¡Ž šŽ Ž¬°Ž Œ¬Ó°š° £Ÿ‡ §ŒÞ±Ž ´‡ ž‹ 

´Ó«£‹ª¨´Ó›Ó¡
‡
²‡ ܏ দÓï
‡ ؇ ž´ÓáŽ
‹ ¬ ´Ó¡à²‡Ÿ ´² ¦ ¦¡Œ žŒ Œ›å œ¦Ø 
´Ž®à«Ü¯à¡Ž
‡
Ü›Œ›Ó難 ¨Óª£
‹ šŒ Ø£š§
‹ ž £ïŒ ܏ ¦š §£›‹ ؇
 Ÿ§£²‹ ›Ó¬
‡ ž¦
 å´š 
¦Ž¬ ²ŒÜݎ ´‡ ž‹ ¦ž
‡ 骎¨Ó¦šÏ´Ó¡
‡
¥ÜŒ
‡ ¬Ó°šØà 
²±Ž

² Ó åا£
 œ‹ ¦ ؇ 
œ¦Ú žŽ ¦ØÓ±
 ¨‡ ¬ Üž
‡ ¦£¦‹ ¡Ž
 ¬±Ø‡ ¦šÏ‡
‹ Ÿžá¬Ž ž
 ¡à²
Ž ž 

´š š° ¨‹‡ £©¥£žŒ ´£šŒ ²‹‡ ªšÏžã¡؍
Ž ®ª­šŽ ¯à¡ŽÜ›Œ›Ó難 ¨Óª£
‹ šŒ Ø£š‹
"Í£¨‹ é žŽ Íؐ ¡›Ž à¦ÓÝžŽ ²Ž¬ŽãžŽ ÍÓ´Ü›
‡ ±¬‰ Ž£ 

žªØ ܇ žªØ £ŒÞ¨‹ å‡ Ø¢£
‡ ²‡‹  ¬ç ¨‹ £Ý‹ çŽ žŽ ¦š Ó岎
‡ Ü‡ ž£ž šØà 
 
² 
͚Ž £ÜŽ
‹ ²ž ©£Œ›à Óª£ŒÜ à£²‹ ®‡ ž‹ ´Ó¡‰
 š ´Ó¬Ø ±Ž² žå‘ª¡‰ žŽ œ¡Ž ´šŽ²±‡ ¦‹ 
͏å ¦å ž±  ¡‰ ž® à« ßï ¨Ž
‡ Ó쨋 ²´Œ Ó£ Ó¬ žá¬Ž ž® à« žæ¡Œ žŒ  š 
žé ª‹ Ÿ£´Ó¡
 å ´£²‹ šŒ ؇ ܋ §‹£¦Ž œ‡ ²Ž ž ¦Ž¬ ¨¬‰ ¦Ž ž£ž ©ï‹
 ª šÏ ¢Ž¬¨‡ å‹ Ø Ž¬ 
ӴӚ ž¬ £²‹ ¥‡ ž‹ ¡à²
Ž ž £Ó›‰š ͚Ž Ž¬°Ž Ó¬‡Ÿ Ž¬°Ž §ŒÞ±Ž ´‡ ž‹ ¦‡ šØà 
 
² 
§²¬ˆ èžŽ œ¦Ú žŽ ¦Ž¬ž° ²‡ šŽ ӴӚž¦£ê‹ ž‡
‹Ÿ 

©Ž¥² šØà 
²ž

¨
 š‰ ž¦Ž
 ¬›Œ¥ÓØØàÝžš ²‹‡ ªØàšŒ££Œª®‡ ¦¬Ž
‹ œ² žŒèž‡
‹Ÿ 
‡Ÿ›àØ©ŒªÓÜ´‡ žš
‹ Øà 
²œ

¦Ú žŽ ¦Ž¬¦Ž®ªŸ‡ ¬Ž²å ا
 šàž
  ©ŒåŸ£ï ¡‡ ïŽ 
¦Ž¬ §Ž²¬ˆ èØœ
 ¦Ú žŽ ´š šØà 
²²£

«‹ žŒ žÜ ²Ž ´à²£ž‹ ¨‡ Ü›
‹ ±¬‰ Ž£àž  ©Œ¥š 
Ÿ£® ´Œ 妎
‡ ¬Ó¨£²ˆ
‹ ž͏岡Ž šŽ ¢Ž¬¨Ó¨
‡ ç‡ ¡Ž ¦ž
‡ é ª‹ Ÿ‡ Ó®àÝ´š ­ØŒ ®‡ Ø›
‹ ±¬‰ Ž£ 
ž® à鞎 ´š ¡Ï
Ž °‡ ¦‹ à¡£¦‹ °‡ ž‹ §£é‹‹ ª £Œéª‹ ܇ ž´‡
 £ÜŽ žŽ ӴӚ ›¡Ž « ¢šŽ ¢šŽ Ÿ‡ 
´‹£ÜŽ žŽ ¦š §Ó¦Ø ÜŽ
‡ ¬£Ý‹ žŽ ¦à
‡ 
š° ¨‹
‡ ª›±¬‰ Ž£›±¬‰ Ž£ž£
 ª£Œ¬žšŒ ²‡ ¨Ž ¦ž
‡ ª£¨ˆ
‹ šž šÏžÚ š‹ ž 

͍²Þ žŽ ؍ ­šŽ šØà 
 
² Ó¨°Ž
‡ ¬¦‡ ›ØŽ ¡ ͏å ͣ؋ ¨‡ žŽ ¦‡ ²Ø ®‡ š £š
‹ 

² ²Žå ‡ ª‹  š Ӛ §Ž¬  ²›¬‰ Ž£ Ž¬ ž«¡‰ ¨Ž š°¨‡ ¦‹ £Ž¦¬ žå²‘ š‰ šÏ ²› å‡ 
§Ž¬êŽ £ŒÞ¨©Œ
‹ «¥‡ šŽ ´‡ ¨ž
‹ £žÓ¦
 °‡ š §‹£¨Ž ØšŒ
 ²£‹Ÿ¢àØê £àž‡
‹ £›±¬‰ Ž£Üš
‡ Øà 
 
Ø¢£
‡ ²‡‹  ¬¨¦
 š ͍²Þ ܎ §Ž¬®Ž ܇ 

! 

( 

«ª¥‹‡ ª£«‹ ¡žŒ
 螇
‹ Ÿ£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ؏
 ²‡ ¨´£Œ
‹ ›Üž
‡ ¨‡
 ãïŽ «‡ ž´£
‹ ²‰
‹ ¡Ø´Ž
Ž 残 ï‡ 
؏²‡ ç‹ žŽ ´£ŒÜ¦š 
"´£‹
 £ž©
 ¥£žŒ žÜ ²Ž ´à㛋 › ¦‡ ܧ£
‹ £
‹ «‰
‹ ¡žŽ ӴӚà¨Þ‡ ±š
‹
Øà 
²

‹ ²ž 
©£ï‹ ¨‡ ž‹ žš ²‹‡ 螎 £®‹ å‡ ´Ó²ŒèžŽ ´Ž±¦ ‡ žŽ ¦‡ ž¦£‡ æŽ žŽ ´Ó°‰¡ Ž¬ ©£ï‹ ¨‡ ž‹ £ÜŽ 
Φ‡ 
¬Ž²šŒ ž¨§
 ¥¦ ²Œê«Ž š‰ ´Ó²ŒèžŽ ´Ž±¦ ‡ žŽ £Œ²¡‰ šŽ §Ó㞎 ͌ã¡š
‹ Øà 
²
 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ´àØ

²´Ž
‡ ¦Ü ±Ž £Œ²¡‰ šŽ ©› àçŽå 
ӴӚ´Ó²Ó잎 ¦å ´š šØà 
²²Œ

ê«´Ó²Œ
‹
螎 ´Ž±¦ ‡ žŽ £Œ²¡‰ šŽ ©Œ¥š‡
Ÿ 
§£²àž
‹ ²‡ ž‹ ÜŽ
‡ ¬à±Øšàž

؍ 垏
‡ 樦
‹ ¥¦›£
‡ ؋ ±‡ ž£
‹ ݋ çŽ žŽ ©Ó²‰¡šŽ ž›
 ²¬ ܏ 
Ž¬ ´Ó²ŒèžŽ ´Ž±¦ ‡ žŽ §¬ણ
‹ ï‹ ¨‡ ž§‹
‹ £¨Ž ڎ
 ÜØÎ
 ¦¬Ž
‡ Þ²¨Ž š‡
 Ÿ ¡´Ž ê ²¡Ž šŽ 
ï ¦Ž
‡ 랋 Ø£
 àž‡
‹ £ӴӚ§¬´Ó²Œ
‹ ª±£¦‹ ‡ ïŽ Ø 
ž£¦‡ ¨Ž ê ´Ó°‰¡ Ž¬ £ÜŽ
‹ ²ž§Ž
 Ý ©£ï‹ ¨‡ žŽ
‹ ¬àÞ¨§£
Ž £
‹ «‰
‹ ¡žŽ ણ›‹ žŒ  šӚ
 

²§¬
‹ ¡Ž
Ž £ žå‘ª¡‰ žŽ ´Ó²Œª ´š à±£¦‹ ‡ žØ
‹ ¢£
‡ ²‡‹  ¬ç ¨£
‹ ݋ çŽ žŽ Ÿ‡ ž¦¬‡ ¨¦
Ž ؍ 
´£é‹‹ ªž¬ Øß
 ´Óš
 Üš
‡ Øà 
 

! 

!$%&  

žÙ‰
 ¬¨Ž ´Óى¬¦Ž ž£
 ¦¬ ©± ²‘
‡ ®¦à
‡ §£²àÜ
‹ ‹ ¦‡ ©¨‡
Ž ណ ž  ž£ž šÏ ͚Ž 
´¡Ž ïŽ §´Óšž

› £ØӞš£
‹
ž¦àê
‹
¢‹ ¦§£
‡ ±à±‡
‹   §£šà®
‹ ì‡ žŽ ›±¬‰ Ž£Ÿ‡ šØà 
²
 
´š ²£Ø‹ ®‡ žŽ ¦‡ §£ç‹ ¡Ž §£
‹ œ›à
‡ ­£²‹ ¡ ž±Ø‡ ¨Ž §ž ¦ žØ£
 ݋ ž‹ §¡Ž žŽ ²àèïŽ žŽ 
§£¦
‹ Ý«‘ ¨à£
‡ ž‡
 Ÿ §‹£ªŽÚ‡ žŽ àØØӚ
‡ ´‡ žž
‹ 岑 š‰ ž¬ ز
 ›¬‰ åŽ ±Ž² šà®ì žŽ §® àÝ 
´ÓØì žŽ ´Ó¬ÚŽ
 ܧž £Œ¦¬‰ ²Ž›¬ Ø´
 š ²Œê«Ž ¦à²Œ
‡ ܝŽ ¦‡ 
à¨‡ ¬ ›±¬‰ Ž£Ÿ‡ šØà 
 
²‡Ÿ §ž £´Œ Ó¡å §ž £Œ¦š‰ à›Ø ž¦£‡ æŽ žŽ ´Ó°‰¡ÜŽ 
©¨‡
Ž  Ü§
‹ žŒ ž§£
 ¨
‹ ã܎ ણ´Œ ӛ‰š¦Ž §£é‹‹ ªžÙ ¬ Øž
 呪¡‰ žŽ ´Ó²Œª´š ±£¦‹ ‡ žŽ ¦‡ 
žÜ ²Ž ´àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ ܧ‹
‡ £ªŽÚ‡ žŽ à²ØΣ

´ Ӛ¦‡ ®‹‡ ª ¦Ž¬Ÿ‡ Σéª‹ ¦Ž¬žážŽ 
¦Ø ´Ó¬¨ އ §£¡Ó¨
‹ Žë܎ §£
‹ ¦ã‡ žŽ Ÿ‡ žÚ š‹ ž žæ¨à
‹ žæ¨‹ ¦¥¦‡ §£‹ªà‡ ¥Ž ¨‡ 
´àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ 
²› å²£‹
‡ Ÿš‰ žœ
  ¨²
 ±Ü܎ ›±¬‰ Ž£ ¦°šŒ ©à¦¦ ©› àçŽå ²šŽ ؋
‡ ª šØà 
²
 
šØà 
²Ø

؉
 ¡šÏ¦¯à¡Ž
‡
ܝ¬°‡ ¦Í£
‹ ؋ ¨‡ žŽ ¦ž
‡ £ž©
 ï‹
 ªŸ‡ žŒÜ²‡ žŽ ܇ ¡Óªž
Ž £ž 
Óؚ²¦Ž¬´Ó®¬ ²‘
‡ ¨´Ó܎²´Ó¥²Ü‡ ؍ åž
‡ ¡ ê Ø‡ ç‹ žŽ ¨Ž
Œ ²®‹‡ ª 

) 
§£¦£ ž›²ž ³£ š±ŸŸ ž
¦²¬› ¦š³ "ž£¬›ž ž¨Ÿ žªŸ¥³ž¨ 
§£²¡Ÿ¦£®š§ž¨ž›²žŸž¬Ÿ¢š¦£ªš§š§¥¦³žªŸ¥³› 
žš²ªš¦Ÿ§£±£ª›¡š¦§žŸª¦³žªŸ¥³›§£¦£ž›Ÿ²¦›š©Ÿ¥ª 
š¦ ž ³ ©¬Ÿ¢ £ªš ©¥¦ ¡£³¨Ÿ ž¦Ÿšœ ²Ÿ¬£³¦ šŸ›¦ Ÿ°²£ ³¨¨ §ž³ 
¢ž¦›£±Ÿ³§¥£«£²³®š 
£¨´šž ¨¯Ÿ¡Ÿ´Ÿª±«®›ž
¦²¬›²¨š©¥³›³Ÿ¡š±ŸŸ£ªšŸ 
"š±ŸŸ§£±£ª›¡š¦ž§£¦£ž´šš¦§šž ¥²Ÿ¬£³¦
›Ÿ¡«¦ 
¤£²° 
š¦ §£²¡šž §£¦£ž "§£±£ª›¡¦ ±² šŸ›£ ¡£³¨ ›³Ÿ¡ ž´š ž¨ 
²Ÿ¬£³¦ŸšŸ›£š¦§ž§šŸ"ž¦Ÿšœž©¨ ›ž²±£±Ÿ£›ž¨´¬¦§£¥£²° 
"žšŸ¬£§ž´¨š›¤£š§¥¦³ 
£ªš³ž¨§œž ž
¦²¬›¦³Ÿ´ªœž¨£ª¬¨Ÿ¬´ž©Ÿ¥ª©Ÿ¥ª 
¤¥¦¬§£¬¨Ÿ³ž²Ÿ´Ÿ¨¦´›¤¥¦¬§£¨Ÿ¦Ÿª¡ªš£±Ÿ³¤¦£´²¨š 
ž ž¨¦ž ¦§£®³¡ª¤¥¦¥š¦žªŸ¥³›§£²¡šž§£¦£ž¦›š´£›› 
"£²³®šš¦¤¥¦¥¤¦žš²ª 
§¥£¦¬±¦Ÿ¡š¦£±Ÿ³¡ªœ£œªž£°£¦šŸ±§´¨±ž³žšŸ²£ªš 
šŸ›¦Ÿ¨£¥«£§ž³£¦žš²ªš¦£¦š£²¢Ÿ³®©£ª¬ž´Ÿ›£³¡¦¬¬œ²¦ 
©¥Ÿ¨ £ªš ž
¦²¬› ²¨š ¤´Ÿš ©£›¨ £ªš "ž¨ ¬Ÿ£ ž´š ²Ÿ¬£³¦ 
"££±Ÿš§£¬Ÿª¥³ž¬«¨¦§££²ž°ž²¡š§Ÿ£ž§¥£¦š­²¢°ž¦ 
"¬›²š›§Ÿ£žŸª¬›± š£±Ÿ³¤££¡§£££§£²¨£ªš š¤¥§š 
Ÿ¦£ª££®Ÿšž¢ž¦›ž
¦²¬›§¥£« 
¡´®ª šŸ› ´¬¥Ÿ ­£«Ÿž £ª¬¨Ÿ §££ª³ž Ÿ¨¬ Ÿ¨£¥«ž Ÿª¬›± 
¼¦Ÿ°¦°ž£ª®¦ž²Ÿ´Ÿ¨¦´ž²¬³¦´Ÿ±£´³›¬£œž¦³¡¡Ÿ¥£ŸŸ 
¦žŸ›¨¢›¨£±Ÿ³­£¬ž²¡Ÿš¨´¨š›ŸšŸŸ"£²³®šš¦Ÿš£²³®š 
´´ž²›¬¦ž £² ž°£²›Ÿ¡´®ž³Ÿ¦³žŸŸªŸ¬³›  

¼§£¦£ž¦¥´š´Ÿª£¨ ¨³´Ÿ¬Ÿ¨´Ÿ¦´¦¤£²°³›³Ÿ¡£ªš¼ 
š¦¡š ­š ´Ÿ¬Ÿ¨¨£³£š ©®Ÿš›§£¦£©£¨ ž¦¤£²°³›³Ÿ¡£ªšŸ 
¼§£²£¥¨´°±Ÿª¡ªš³§£¦£›¦£¡´ž¦£š¥³£¦žš²ª¼šŸ›£ 
Ÿœª´£³Ÿª¦žš²ªš¦³Ÿ¦š¥›Ÿš 

‡–—’~ 
~Šƒ~
"‡–—’~

•–’
›¬³´
ž´Ÿ›Ÿ¡² 

"¯²¡ª¤¥¦¥ž´šž¨¦¼£²³®šš¦ž ¼£²³®šž ¼ 
ž  š³±›¨š›š§š³¡Ÿ¢›£ªš£¥¼"¯²¡ª¤¥¦¥ž´šž¨¦Ÿ¼ 
¡£¦°ªš¦Ÿª¡ªš´¨šž´šžšŸ²£¦š£²¢Ÿ³®£ªšŸ¼£²³®š 
¦¬ Ÿž³£¨ ¡®¢ "§£¡¥ŸŸ´¨ §´š ž¨ ¦¬ §££ª³ž §´š £ž 
ž¨°Ÿ¬›²Ÿ¡š¨§ž£®´¥ 
§²›¡´š§´¬´®ž¦§£¦œ¨´¡š›ž²Ÿ¡šŸ››Ÿ´«ž£ª¬¨Ÿ£±Ÿ³ 
§£›²žŸ£³¨ª©£›²ž ¨£¡°ªžŸ¥Ÿ£¡³¥¦Ÿœž
¦²¬››Ÿ¢ž 
±Ÿ¡°›£±Ÿ³¦š³"Ÿª£²¡š´›±¬ 
œŸ  £²¡š ›±Ÿ¬ £¨´ £ªš ž
¦²¬› ¤¡£œ "ž¦š³ž ž¨ ¡¢› 
§°¬›"´£›ž¨§´š°£Ÿ›¬œ²ž¨¤¥¦›¦§´¨³š¦£Ÿ¦´£›¦§£¨Ÿš´ž 
ž²Ÿ´ Ÿ¨¦´ž¨ §££²ž°ž ²¡š ¦Ÿ¨´š §´š°£ Ÿ› ¬œ²ž¨ §Ÿ± ž›²ž 
£´³±²§¥£²Ÿ¡š¨¬Ÿ°£ªš´Ÿª£°²›Ÿ£³¥¬¦›š"ž´£›ž§¥¥²› 
š¦ ž¨Ÿ £²³®š ž¨ £´Ÿš ©²±«¨ ¢Ÿ³® §¥¦³ ²¬Ÿ«ž ¡Ÿ¥£ŸŸžŸ ´Ÿ± 
´š°¦ ¢£¦¡ž Ÿª¦³ š›š ²£›«ž¦ £ª¬¨ ›ª´ž ž¥¥ "£²³®š 
§£¦£¦¡£³¨Ÿž¦Ÿšœ£ª££ª¬›£¬Ÿ›³²Ÿ¬£³žªŸ¥³›³¡¬°›¨› 
"ž£¬›žž¨ š£
œª£
œžŸ³š²´šž
¦²¬›¬£ªž©£Ÿ°¨¬¨³ª 
œ£³ž¦ £²³®š š¦ ž ³ ©¬Ÿ¢ £ªš³ £±Ÿ³ ²£ž›ž š£ž ž£¬›ž 
"£²³®šš¦ž¨¦£²³®šž ³©¬Ÿ¢£ª¬¨Ÿ²Ÿ¬£³¦ŸšŸ›£³§£¦£ 
«Ÿ´š®› ²£ž°ž ©Ÿ³š²ž £¨¦´ž ´Ÿ£ž¦ ©¥Ÿ¨ £ªš ž
¦²¬› žž´ 
ž®£ž ž¦¡´ž²Ÿ´›§£¦£ž³Ÿ¦³£³£¦³ž£ª¬¨Ÿ£ª³žž£ž´ž´š 
£ª£°²­Ÿ°²®›§¥£«›³Ÿ¡£ªšš¨ 
²›Ÿ¨ š¦ £±Ÿ³ ¡ªšª ž
¦²¬› ´¨š› £Ÿš 
§š š¨ ¡¨³ª ©›Ÿ¨¥³ ´Ÿ²¨¦ ¤£¦¬Ÿ £¦¬ ž® 
§£¦£ «££œª³ ž°Ÿ² £¦³ š›š ²Ÿ¬£³¦ šŸ›´

ƒ–ƒ~‡Ž—Š‡ 

! 

#

*    

!
 

{mjkimrl”i”mmg 

§šŸ ²Ÿ¬£³ž ´š ²«Ÿ¨ £¨ ž  £´¨Ÿ ž  ž¨¦Ÿ ž  ž¨ ´Ÿ¦š³ ©Ÿ£¦¨ 
š±ŸŸž ž²Ÿ¬£³ž§Ÿš´®ž¨ŸŸž³¨§£¦›±¨ 

´Ÿ¦²œž Ÿš §£«²® §œ £¦ŸšŸ ¤£²°³ Ÿ¨¥ Ÿ›£¥ š£›ž¦ ›Ÿ³¡ §œ ¼ 
š›š§¬ž ¦¬²›¦¤£²°
´ŸŸ³ 

¦›š ¡ŸŸ¦¨ £±Ÿ³ ±®š´ž š¦ Ÿª£¦¬ Ÿ±¡°³ ž¨¥ §œ §³ Ÿ£ž 
žŸŸšœ ¦³ ž¨£ª› ­£«Ÿž §ž¦³ §£œŸ¦œ¦¦ Ÿª«¡££´ž š¦Ÿ Ÿª²›œ´ž 
´££«¡ 

³±›¦ £¥ §£ª›ž ²¡ ´¦ ´š ž¡´®³ ž²³¬³¨¡ž ´› £ª¡ 
£ª›§£¦£ž³Ÿ¦³žš°¨´¦Ÿ¥¨›§£¥²°¨²®«¨´Ÿª±¦´¥¦¦ž£¡š¨ 
§£¬Ÿ±³ž¥Ÿ£žž³Ÿ¦³ž±´²¨©Ÿ£¦³Ÿ¨Ÿ°£¬›§£ªŸ´ªž²³¬§££´³ 
£ª¬¨©¡¦Ÿ³ž£¦¦£œ²¥›³££±Ÿ³ž´«£ª¥›¦¦¥Ÿª£¡›žš¦³¬ 
©š¦¬ ¦£œ²¥©¥§œ ›³£›Ÿ¢ž§²›¡ž
¦²¬›ŸŸ´¢£¨¦¬¦£œ²¥ 
©Ÿ¦¡ž 

§žžªŸ¥³ž¨§£²£¥¨Ÿª¡ªš³§£¦£ž¨¥§¬Ÿª²›£§œ¤¥²¡š 
ž¨¥­£«Ÿž§œŸ§ž¦´Ÿª¬¦Ÿª¦² ¬ž
¦²¬›Ÿ´Ÿ¦š³£ª£¨¦¥Ÿ¦š³§œ 
ž
¦²¬›²›¬¦ž°£²±¡¦³£±Ÿ³´°±§´ŸšŸ¬£œ²ž³´Ÿ¡£› 
§£¥¦Ÿž Ÿª¡ªš³ §£¡®¨ ´°± §ž³ £´£š² ž
¦²¬› žŸž ©¥ 
Ÿ£žš¦´²¡š§´Ÿš¬£œ²ž¦›££¡£´££ž š§£±£ª›¡¦§´Ÿš¤Ÿ®ž¦ 
ž ž²Ÿ¬£³ž¦¬¦¦¥›¬Ÿ¨³¦§£¨£¥«¨ 
£Ÿ¦´¡®³¨¦³ž£›š¤££¡"´Ÿ£®Ÿ«ž´Ÿš°Ÿ´žŸ£žž¨Ÿ 
Ÿ´²›¡¨›­²®²¨£¨³²©Ÿ¢›£±Ÿ³²¨š©ž´Ÿ£®Ÿ«ž´Ÿš°Ÿ´ž 
©££ª¬¨ ¬¨³ª ž  ¦›š §£¬Ÿ£ š¦ §ž³ Ÿ²¨š³ §£¦£ ž²³¬ ¤²¬› 
²¡¨ šŸ›¦ Ÿ¡£¢›žŸ ´¨š› Ÿ›ž¦´ž³ §£¦£ ž³Ÿ¦³ Ÿ¬Ÿ £¦ŸšŸ 
²Ÿ¬£³¦ 
´¬¥§£›³Ÿ£ž§£¦£ž´³Ÿ¦³š¦§žŸ¦¦žž³Ÿ¦³ž³žŸŸ±¨£ªš 
´Ÿª¬¦ ž³Ÿ¦³ž Ÿ²ž£¨ š¦³ ¡¢› š¦ £Ÿ¦ š›š ¤££¡ £ª®¦ 
¡£ 
ž›Ÿ¢ ž¦¡´ž ¢¦¡ž› Ÿ  §£¦£ ž³Ÿ¦³ £®Ÿ£ 
´Ÿ¡®¦§³ž´² ¬›²¡¨ž£žª§¥´³Ÿ¦³§¬¡£›Ÿ 
£Ÿ¦ š›š §¥£« ©Ÿ³š²ž ²Ÿ¬£³› §£¦£ ž³£³ 
ž£žž Ÿ£³¥¬§£²¨Ÿš§´šž¨ š¤Ÿ£¡›­£«ŸžŸ 
"£²³®šš¦Ÿš£²³®š 
´š¡£¥Ÿž¦¨£ª¬¨±®š´žš¦"žšŸ²ž´š 
£²³®š¡Ÿ¢›ž ³±›¨š›š§š¤¦£´²¨šŸ¨Ÿš´ 
Ÿ£›šŸ´Ÿš©±£´£²³®š¡Ÿ¢›ž ³±›¨£›²ž§š 
³±›¨ £›²ž £¦³ ´£³£š ž³±› š¦ š£ž Ÿ ž ž³±›ž 
§¦Ÿ¥¦¯£®ªŸ¨¦ª³ž¦Ÿšœž´ŸŸš§¦Ÿ¥¦§«²®ª³ 
£šŸŸ› ³±›¨ £›²ž §š  š ž¦ŸšœŸ ¡£³¨ £ª£ª¬ 
©´£ §œ šŸžŸ ´Ÿ³¬¦ ¡Ÿ¥ž ´š Ÿª¦ ©´Ÿª §œ šŸž³ 
Ÿ ž ¬›Ÿ´¨š›¡£¦°£ž ž²Ÿ¬£³ž³ž¥²›ž´š 
´£´£¨šž ž¦Ÿšœž ´š›ž¦ žªŸ²¡šž ž¦Ÿ¬®ž ž£ž´ 
ž¨£¦³žŸ 

~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

$ 

!$%&  

§£¬Ÿ±³ ž£¡š³¥ ´£³£²¡ ´¡ªšª ´¦ž ´š ´Ÿ²£ž › ž²œ« š£ž 
§¬ žœŸ¬ ©£¥ž¦ ¯¦š£´ š£ž ²› §Ÿ³ §ž¨ ³±›¦ ²³®š £š Ÿž³¨› 
¦¬²´ŸŸ´©¥§šš¦š¡¨±ž´¦£›¡´£°¡¨§¬Ÿ´£››³£³§£°£›ž£´³ 
´Ÿ£ª±¦ž¨°¬›³œ£´Ÿ§££ª®Ÿšž´Ÿ£Ÿ¡£¦³´Ÿ²£³ 
¦¥ž´š§¥£«²Ÿ«¨ž£±Ÿ³¢ž¦´ž¦©Ÿ£ž¤£³¨ž²¡ž¤Ÿ´› 
¡£³¨Ÿž¦Ÿšœ²Ÿ¬£³¬°›¨¦Ÿœ›§³²ž´¥£²¥¦¬³ž³¡´²›¡¨› 
£ª¬¨Ÿ ´Ÿ¡® §££ªŸ£¨Ÿ ²´Ÿ£ §££ªŸ£¨ §£¥ ´ŸªŸ£¬² ¬®³ ž
¦²¬› 
´Ÿ£°²Ÿ®Ÿ²®¦´Ÿ›ž¦´žž´š«£ª¥ž¦ž«£ª©Ÿ´¨ž 
´££®š ¬°¨š› ž´£ž ²›¥³ ¼ £ª¡ ©Ÿ£ž §££´«ž ž¬³ ²¡š¦ ±² 
ž³Ÿ¦³ žš²¨¦ ž¬´®Ÿž ¼ ²›¥¨ ž  ´¦Ÿ¥¨ž¨ ž›³³ ²¡š¦ žœŸ¬ž 
±›› ´Ÿ²££Ÿš¨ ´Ÿ¬Ÿ¨› §£££Ÿ°¨ ²¡ž ©¨ Ÿš°£³ §£°²¨ª §£¦£ 
´š ž¬¨³ §£¥²ž ¦¥› ¦Ÿ¬®¦ ž«ªª ´Ÿ³£¡ª ž›²ž›Ÿ ®££¢Ÿ¦« 
§£¡¥Ÿ³ ´£›ž ©¨ ž³Ÿ¦³ž Ÿš°£ §²¢› ž
¦²¬› ¦³ §Ÿ¥£«ž ¢®³¨ 
§ž£²¡š´¦ž´š²Ÿœ«¦ ¦£œ²¥  

¤š §£®££¬ ´«ª¥ž ´£›¦ §£¦£ž ´³Ÿ¦³ Ÿ¬£œž ´£›²¬ ´¦£®´¦ 
§£š²ª§´š›¡²¤Ÿ£¡›§ž£ª®´š§£±£ª¬¨Ÿ£±Ÿ³¦³š›š§£°Ÿ²¨ 
£²¡š ž¦£®´ž ž¦¡ž³ £ª®¦ §ž¦ ²¨Ÿ¦ ±£®«ž §£¡°ª¨ ¦³ ´ŸŸ°¥ 
§Ÿ£ž§´¦¬®ž¨¬¨³ªž¦£®´ž 
Ÿ›³£´«ª¥ž´£›¨§£¦¦®´¨ž£ªŸ²¡š´£²®Ÿž¦£®´ž§Ÿ£«²¡š¦ 
§¥«¨©Ÿ£¦£ª¬¨Ÿ£±Ÿ³¦³š›š§¬ž³Ÿ¦³ž 
§¬²›¦§œŸ´Ÿ¬Ÿ¨´Ÿ¦´¦´Ÿ«ª¦Ÿª¢¦¡ž£±Ÿ³¦¡žž¥¥ š 
ž³±´Ÿ¡®¦›š£ª¬¨¤£³¨ž¦±¤¥¦¥ž£žš¦ž Ÿª¨°¬›§£¦£ 
£²¡«¨ž ¥²¨›´¡šž¬Ÿ¨Ÿª£¦´ž
¦²¬››²¬´žŸª›³¡³ž¨¨ 
Ÿ¦š³Ÿ§£¦£©Ÿ¨ž§³Ÿ®«š´ž´Ÿ±£´³¤Ÿ´²®«¦£ª¬¨¤£³¨ž

+

!Ĕ øĘĞłþ ĐŊĀ ĂĜēú 
£´àØ
‹ ²‡ ܋ ؝Ž
 ܞŽ ±Žª²‡ šŽ ´Ž¦à¥ï´
‡ š ž› ïŒ žŽ ¦š £ï‹ ±Ž
‡ ²ÓžžÜ ²Ž´à²£ž‡
‹  Ü‹ 
žÚ ¨‰
‹ ¡ ´ŽÜ ´¡Ž šŽ žæ‘œ¬‰ Ž¬ÜŒ ¢‡ ¨£
Ž ï‹ ²‡ šŽ ؇ ž£
‹ 
‹ £Ü¢Ž
‡ ¬¨‡ Üž
‹ ¡ ®‡ ïž
 ¨Œ
 ²¬‰ ž‡
Ÿ 
§£¦‹ ± ؇ 
´Ž¦¬‰ ܎ §š‹ £å‹ žæ‘œ¬‰ žèª£šŒ §£¦‹ ± ؇ žÚ ¨‰
‹ ¡ ´ŽÜ Ž¬ÜŒ ¢‡ ¨Ž žÙ‰
 ¬¨Ž ¦‡ 
ž£
 ´ Ó¬¦Ž
‡ °´š ž£±‹ ؇ Ü£
‹ ï‹ ²Ž
‡ ®« ²› ¬ ܍ žÙ‰
 ¬¨Ž ¦´Óã‹
‡
Ÿ Ÿ‡ ´Óèê´Ž
‹ ܲŽ ž²à° 
Ž¬ÜŒ ¢‡ çŽ žŽ ͚Ž ´Ó¬¦°‡ žŒ²Ù
‡ ¬§£ïŒ ؇ Ó¨å‡ àžÚ ¨Ž ß܏ ،ã؍ £´£
‹ æ‹ œ‹ Ÿ‡ 
ß´
 ²à° £å‹ ²¨Ó¦
Ž ©ï‹
 ª ¢Œ¦¡‡ ž ›à
‡ ´®Ø ®‡ ؑ ¨à
‡ žªØ‡
 £ ž´‡
 £ž £ï‹ ±Ž
‡  ¡‡ ž ؍ 
žæ‘œ¬‰ ž´‡
 £ž´£
 ¦
‹ ¦å‡ žŽ 
Ž°£Œå£ï‹ ¢Ž
‡ ܦŽ ´‡ ž´Œ
‹ ¬›¢£
Œ žŒ £
‹ £Üž
‡  à¡‰šž´‡
 £žŽ
 ¬ÜŒ ¢‡ çŽ žŽ ž²±‡ ¨¦
‹ ¥Ü‡ 
§£‹è¢Ž ì‡ žŽ £¡Ž šŽ ´ØÏ
 ؇ ¦§£
‹ ¦‹ ± Øž
‡ ڏ ¨‰
‹ ¡±Œæ¡Ž ¦‡ 
©Ó£¬Ž
‡ ² šÏž  §£±
‹ ¦¡‰ žØÓ¦
 ؇ ¦Ž
‹ ¬ÜŒ ¢‡ çŽ žŽ ´š ² œ‡ æ‹ Ø²Œ
 ²Ü ´‡ ¨©Œ
‹ ¥›à
‡ 
´Ó¬Ü‡ ¢‡ ¨£Œ
Ž ²¡‰ šŽ ²à´¦ £ï‹ °Ž
‡ ¦šˆ ª͏¥Ÿ‡ Ž¬à뛋 ¦ž
‡ ؍ ± £ŽÞ §ŽœŸ‡ ͏å ¦å ¡¦°‘
ଠ
´Ó²Óœ‰š§£Ú‹ ؇
‹ Ÿ¦±Ø
 ¡ š ¦¥¦±Œ
‡ 桎 ¦£Œ
‡ å´Ó²Óœ‰
‡
š´Ó²Ù
‡ ¬´ÓªÜ‡ 
§£¦‹ °‡ ¦Ž
‡ °¨‡ ­à隋 §ž £Œª£¨‹ ¦‡ §£®‹ « å‡ £Œ±«‡ ¬‹ ¦à
‡ £æ‹ ž¨Ž উšØ‡ ï‹ £šŽÞŸŽ 
²¨ÓØ£‹
Œ ªš‰ ´£Óé
‹ žŽ ¯Œ¬ž´Ž
 ›´Œ Ü©
‡ ¢ ± Ó«§¥¦ žæœŽ š‰ "Øॲ´Ž
‡ 즑 ¡‰ ŸŽ 
²ŒÜ¢Ž °‹‡ £ §£¨
‹ 㞎 ©¨§Ó£
‹ ܇ Øž
 Ÿ±‡ ïÍÓï
‹
¨§£
‹ ¢‹ ¬ à瞎 £´Ž ÓªÓ¥«‡ ¡´
 š 
£Œå‡ Ž¬ ­£«Óž
‹ ¦‡ šÜ šŽ §£å‹ «Ž
‡ £ Ÿ£¦¬ ÓãŽÞ ©àœž §à¥«‡ §Ø 
¦§Œ
‹ ¦Øž
 « £¢«£
‹ ¢‹ ²Ž
‡å 

žèêŽ
‹ Ü §£²‹ ® é‡ žŽ £Œ²Ó¡‰š¨Œ 
§£®
‹ ÞçŽ žŽ ¦Ø žªÓ£¦
‡ ¬ž ´£‹ª¨‡
 㞎 
´›Ý ¨Ž ÍӴ܇ žªà¨¢‡ §£žÓ›
‹ ݇ žŽ 
ž¦à¬‡ª žªØ‡
 㞎 ¯Œ¬ž ´Ž›ïŒ ´²ï ïŽ «‡ ¨‹ ž› £ž‹ °¨
°‡ ¨Ž 
ߴӚ
 ¡Ž ﮇ ¦©
‹ ¨‡
Ž ណ Ž¬£Ý‹ žž
‹ ïŽ
 ¬ ¡£
Ž ²‹ › à¦à¬‡ª¨¦Ž
Ž ¬ 
žªØ Ü´Ó²à®
‡
«§£
‡ ¨‹ ¬ êØ
‡ ¡Ž
Œ ²´‡ ç‹ žŽ ²£ 
²£
‹ ªŸ‡ £š‹ ؉
 ¡«±¢ ܇ 
²Ó²ë‡ žŽ ÍÓ廓 £ï‹ ²Ž
‡ ²› à ´£Óé
‹ žŽ ž› ïŒ žŽ ¦à¨ ´àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ ܇ £ï‹ ‡ ¨Ž ¬ 
ఈ¡£ šÏØà²Ø‡ ²‡‹ Ÿ Øà±²‡ ±´Ó¦Óì
‹
ز
 ž‡
  ª‹ §£š‹ ´‡ çŽ žŽ ¡Ž ïŒ ®‡ çŽ žŽ ´š Œ›å žŽ 
§£Œ
‹ ›å‡ žŽ ´ÓªÓ¦£‹àžŽ Ÿ‡ ›¢£
Œ žŒ §£®
‹ œà¨ ࣞ ´ÓªÓ桎 žŽ ž¦à¬‡èžŽ ´¦Þ žŽ ´š 
ž¨£‹
 ªê²
‡ Þ¡‡ ïŽ šÏ²Óš©²± ­šŽ Øàœ‰
 šÞ 
¦Ž¬²ÛŒ ›à›
‹ žážŽ ¡Ž ïŒ ®‡ çŽ
Ž ¦¬Žª¥‹‡ è؝Ž
 ¬´ÓØউ¡±Ž²¡²Œ
 ²Ó鞎 ¦à¬‡ªçŽ žŽ 
¢šŽ ²ŽÜ°‹‡ èØ©Ó¨
 ¢‡ çŽ žŽ ´š ´Ó掜¦ž
‡ £ž©
 ï‹
 ªžïŽ
 ¬Øড
±£
 ¦‹ ± 
¦Ó±
‡
Ü͏
‡ å 
Ž¬ž« ਉ¬ž´‡
 £žž
 ªØ‡
 㞎 š« ®‘
‡ 잎 žØ ± žÓ›‰¬¦Ø´Óå‘
 ²š‰ §£‹ªØ Ü¢
‡ šŽ 
²ÓšÜ‡ ´Ó°°Óª
‡ ´Ó¬Ü‡ ¢‡ ¨Ž ´Ó²Ù
‡ ¬ §£‹ªÓØ §£œ‹ à騋 ´Ó¬Ü‡ ¢‡ ¨Ž ܇ ß´£
 °‰
‹ ¡¨Ž 
£²Óï
‹ «‡ ¨à§à¨
‹
¬ 

¡Œ
Ž ®Óï £´àØ
‹ ²‡ ܋ ؍ ­«å žŽ §à¥«‡ ÓÜ؍ ©¨‡
Ž   šàž žå‘ª¡‰ 
£à²ì žŽ ±£ïŽ
‹ ¬ œž‡
 ª¨‹ ӴӚ ¦Ø ܇ ´£´à¬
‹ ¨ ؇ ¨Ž ž²à°Ü‡ 
§£²‹ ± ㇠žŽ £Ž²Óž‡Ÿ šï ›Ž
‡ « šÜ «Ž Óﲎ
‡ Ý«‡ ¨‹ ܇ 
žå‘ª¡‰ £¨Œ Þ
‡ 
žÜ²‹‡ £©Œå©àœž§à¥
 «£
‡ ¦§£
‹ ±£‹
‹ ª¬‰ ¨š
Ž ¢£
 ¦‹ ؇ 
¦ŒÜ±Ž ¨‡ £‹ªš‰ ؍ ­«å žŽ ´š ­£«Ó£
‹ ©Œ¥Ÿ‡ 
£‹ªš‰ ž±  °‡ ¦‹ ²Ù‰
Œ ¬çŽ žŽ ´Ó¡ê 
žªØ ¦ž
‡ ªÚ ¨²
‹ ¨ÓØ
Π
´´Œ ¦ £ï‹ ¢Ž
‡ ¦¡‡ ž žªÚ žŽ 
£¡Ž šŽ ¦‡ £¨‹ °Ž
‡ ¬Ü‡ žå‘ª¡‰ £¨Œ އ 
§£Ú‹ ؇
‹ Ÿ ¦±Ø §£²‹ ± ㇠žŽ 
£‹ªš‰ ¡ š ¦¥¦‡ ´Ó²Óœ‰š 
Óš¨‡ ࡨ‡ ً
‡ £ §žŒ ؍ ›ØÓ¡
Π
£‹ªš‰ ŸŽ £æ‹ ؍ ž¢
 ¦¡‡ žŽ žŽ ¨Œ 
©¨‡
Ž ណ Ž¬£Ý‹ ž‹ ؍ ›ØÓ¡
Œ §ŽÝ 
¦¦¥‡ ܋ žç
 ¦ ©£›‹ ž ¦‡ 

! 

%

.

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ 
§£¬
‹ œ²¦Ž
‡ ¬  à܇ ›‹ ¦àž
‡ š
 ªž‰ ¦Ž ­£Œ¥¦±Ž
‡ ² §£‹ã¨‹ ؎
‡ ݞŽ §£²‹ › އ žŽ ¦¥›à­
‡ «å ܎ 
ચ ؍ å‡ šàž ´ÓŸ°‡ ç‹ žŽ Ÿ‡ ž²Ó ¦Ø §£ÜŽ
‹ åçŽ žŽ ¦Ø ©Ó¡ë è‹ žŽ §£®‹ ¦Ó¡
‡ 
ž±  °‡ ¦´ÓŸ
‹
°‡ ¨‹ ¦ž
‡ ²Ó´¦ž
‡ ڑ
 ±‡ ¦એ
‹ ¦،ãا£
 ²‹ › އ žŽ ¦¥Ü§£
‡ ؋ ç‡ ïŽ Ø‡ ¨‹ 
©Ó¨£¦‹ ›£¢‹ ²Ž
‡ ± §ž ܏ ´Óª±‡ ¦‹ §Ó±¨‡ ›à
‹ žå‘ª¡‰ £¨Œ އ §£¦‹ ܎
‡ ±¨‡ ચ ؍ å‡ 
´Œ›¢Œ 
ž Ó›¥‡ ¦‹ ²®«Œ §ž ܏ §£‹ªÓ± ડŽ
‡ ªš‰ ž± Ó¨ Óܨ
‡ ²±‡ Ӛ ­¢Œ ®‡ ¢Ž ¨‡ 
àžÚ ¨Ž ¦‡ ӴӚ ͐®ž‰ ¦Ž Ÿ‡ ­«å Ó¨å‡ £¨‹ ؎
‡ Ý àžÚ ¨Ž ´¡Ž
Ž ±¦ ડŽ
‡ ¦°‡ ž‹ §°¬ ܇ 
©Ó¡ë ª‹ ž  §£‹ªŸã‡ žŽ ¦Ž¬ £ï‹ ¨‰
‹ š ©Ó¡ë ª‹ ž  ؏¡²
 ®«Œ Ө壋
‡ ª¡à²‡
 Ÿ Øӝ± 
£ÜŽ
‹ åçŽ žŽ žàž‡£¦Ø 
©£šŒ ؍ žå‘ª¡‰ £¨Œ އ ¨‹ ´¨ ¦‹‡ è؍ žš
 ²Óž Ó¬ ²£Ü‹ «‡ ž‹ š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž 
žÙ‰
 ¬çŽ žŽ ¼¦Ž¬®Üž
‡ ى
 ¬¨؏
Ž ²‹‡ ªšæš ´Ó£‘›ã‡ ¡Ž ´‡ ž‡
‹ Ÿ´Ó¡¢ ›‡ žŽ ܱŒ
‡ êïŽ «‡ ž‹ ¦‡ 
žå‘ª¡‰ £¨Œ އ ¡£
Ž ¢‹ ›‡ žŽ ¦‡ Ӛ §£²‹ › އ ¡£
Ž ¢‹ ›‡ žŽ ¦‡ ±£ê‹ «‡ ¨Ž šÏ ²ì ¬‹ ž šàž 
¦Ž¬®Ü§
‡ ´Óš´

´Œ ¦ Í£²‹ ° 
¦Ø ¨ ¦ž
‡ 呪¡‰ £¨Œ Þ´Ž
‡ ª£´‡
‹ ª¦´Ó܎
‹
² ´ÓÜ«Ó¬§£
‹
š‹ › à¨͏¥¦­
‡ « Ӫ܇ 
Ž›¦‡ ܋ §´Óš
 ²‡ ¦‹ šæš žå‘ª¡‰ žŽ ´Ó²Œª ²ÓšÜ‡ ØçŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦‡ ²à«š ³—
 ¦Ž¦œ‡ ܋ 
²£å‡‹  žŽ ¦£Œ
‡ å­
‡ «å §£±‹ æ‡ ¡Ž ¨©Œ
‡ ¥¦ ž²Óªç‡ žŽ ´Ó²Œª²Óš¦­
‡ «å ²ê«‡ ¦²à«
‹ š‡
Ÿ 
çŽ
Œ ¦ç‡ žŽ ´š উšØ‡ 泥‹
‹ ª£‡ ª‡ ¬Ž ¨§£
‡ ²Œ
‹ Ü«‡ ž žŒÜ²‡ žŽ Ó¬،£žážŽ ²à隋 ž´
 š 
žçŽ
 壚ŽÞŸŽÜÓ¦،
‡
£ž²Óïà¨¦‡ ïŽ ÜŽ §¥æ ؍ 
žå‘ª¡‰ ܎ §Ó£Ÿ §Ó£ ¦¥Ü‡ ž› à؉¡ žå‘ª¡‰ £¨Œ އ ´Žª£´‡
‹ è؍ ²¨Óš
Œ £ÜŽ
‹ ²ž 
ણ´Œ Ó܎² ¦Ø œž‡
 ªç‹ žŽ ž£ž §ŽÝ ͏å ²´Œ Ó£ ´´Œ ¦ œž‡
 ªç‹ žŽ £Ø£
‹ ¨‰
‹ ¡žŽ §Ó㎛à 
£¬£
‹ ›‹ ²‡ ž²Œ
 è܎ §£¨‹ ¬ ®‡ ¦‡‹ Ÿ £Ø£
‹ ¨‰
‹ ¡žŽ ²Œè܎ žå‘ª¡‰ žŽ £¨Œ Þ´
‡ š ´´Œ ¦ ણšŒ £Ù‡
ܻ 
£¨Œ Þ´Ó܎
‡ ²§£¨‹ ¬ 걌
‡ æ¡š
‹ ¢£
 ¦‹ ؇ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž´Ž
 ¬Ž ¦ ©Œ£ª‡ ¬Ž ¨à
‡ 
š¨³´ ´ŽªÚ‡ ¨‹ ¦¡Œ ž žå‘ª¡‰ ܎ ࣞ ؍ 
£¦š
‹ ²
ž £Œ«à襋 ܇ §£
‹ ¦£¦‹ žå‘ª¡‰ 
§£¨‹ ¬ ®‡ ¦§£
‹ 
‹ ¦ã‡ ¦Ž à±æ‡ ¡‡
Ž ãØ´
 ª¨¦Ž
‡ ¬ §£¥£
‹ ²‹ ‡ çŽ
Ž ¦ žå‘ª¡‰ £¨Œ Þ£
‡ ܎
‹ ²ž±Œ
 桋 
¬ŽÜ²‡ šŽ §£¨‹ ¬ ®‡ ¦‡‹ Ÿ´Ó¬Ü‡ ¢‡ ¨ØÏ
Ž ا£
 ¨‹ ¬ ®‡ ¦´Ó¬
‹
܇ ¢‡ ¨£
Ž ïŒ Øž
‡  ž£ž 
ž  ž£ž§£
 £
‹ «‰
‹ ¡žŽ ¦¥¦ž
‡ 呪¡‰ £¨Œ Þ£
‡ ܎
‹ ²ž±Œ
 æ¡›ª³´´Œ
‹
›¢¡²
Œ
܇ 
±£ï‹ ²Ž
‡ ª ÍÓ´Ü ž
‡ 呪¡‰ £¨Œ Þ²Ó´
‡ ܲ
‡ ¦Óަز
 ¢ حಌ
‡
°Ü²
‡ ¦Óަ؎
 ¬ÜŒ ¢‡ ¨Ž 
›ª³´žå‘ª¡‰ «Žê‘
‡ žŸ£¦¬ ¡‘
 £¨±£
‡ ¢‹ «Ž
‡ ¦ê‡ 
ž¨Ž §¥æ ؍ §£²Óž
‹ žŽ §¬‹ ఉ¬Ž£´‡ ´‡
‹ Ÿ ›Ó¢ ›Ó¢ à›Ø‡ ¡‡ ïŽ ž²±‡ ¨‹ ¦¥Ü‡ 
§£›à؉
‹ ¡§£²‹ › ‡ ¦à‰
‹ ¬Óª§žŒ žå‘ª¡‰ žŽ £¨Œ Þ§
‡ ¬´Óى
‹
¬æŽ 

& 

!$%&  

­«å žŽ §¬‹ §£ÙÓ¬
‹ ž¨à
 "¦Ø ¨ ¦‡ ´Ó呫£¨Œ އ šÏ‡Ÿ žå‘ª¡‰ £¨Œ އ §£‹ª´Óª
‡ 
žážŽ 
§‹£´Ž ª‡ £ŒÜ 
ž ´Óš›‡ °‹ žŒª¡‰ ¨Ž ܇ ´¥² ¬‰ ¨Ž ¦‡ ࡦ‡ ؇ ï‹ "´Ó›àØï‡ §¥¦ ،£ 
ž› àØï،
‡ £¡¢
Ž Ü£¨‹ ¦Ž
‡  ¦‡ 
¦Øœ
 ž‡
 ªç‹ žŽ ز
 堇 ¦£šŽ
‹ åؚ
‡ ²¦¦
‡ ¥¦‡ 
¦¥Ü§
‡ « ²‘
‡ ®¨à¦
‡ ܏ ±‘ ¨
ž
‡ 呪¡‰ £¨Œ Þ 
´Ž
‡ ª£´‡
ܻ 
ણ´Œ Ó܎² §ŽÝ ´Ó܎² §£‹ªØž
   ¦šŒ ² ً
‡ £ ´Ó°à®
´Ó°à®ï‡ 
£ÜŽ
‹ ²žž
 呪¡‰£¨Œ Þ§
‡ ´£Œ
 ›£Œª›‡ ¦´
‹ ´Œ ¦ àœ‰žªàª
ચŒ £Ù‡
ܻ 

žå‘ª¡‰ £¨Œ Þ
‡ ±Œæ¡Ž ¨‡ š¢£
 ¦‹ ؇ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ 
¦ž ° £Œ¦ã¡Ž ¦Ó¨
‡ ؇ Ü´
‹ ´Œ ¦ ž²Óž©Œ
ž ©¥Ÿ
¥Ÿ‡ 
ÜÜž
‹ ž›£Øãž
› £Ø‡
‹ 㞎 £Œ
££¨¦´¦
£¨‹ ¦‡ ´Ž ¦‡ 
§£¨‹ ¬ ⇠žŽ ¨Œ ¡ š ´š ´à¥£²‰
‹ šÜŽ §Ž¬êŽ ²£Ü‹ «‡ ž‹ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²ž 
žå‘ª¡‰ £¨Œ Þ´Ž
‡ ª£´‡
‹ ª¦‹ 
´£ŒÜ´š àØއ ¡‡
‹ Ÿेª¡ž
 呪¡‰ ܎ Íàè¡©ÓØ
‹ æ‡ ¨§Ž
‹ ÝŽ¬£Ý‹ ¨
ž
Ž 呪¡‰ 
§ÚŒ žŽ 
§´ š ¨‘
‡ â¨ӴӚ²
‹
žŒ ¢‡
‹ Ÿ؏ޱ‡ ç‹ žŽ ´£Œ›¦²Ž
‡  ¡¦
 šŒ ² ً
‡ £§Ž¬¡Œ
Ž Ü ‡ ç‹ žŽ Ÿ‡ ؏ޱ‡ ç‹ žŽ 
§£¬‹ ؏ ²‡ ž§£‹
 ªŸã‡ žŽ ¦Ø 
š° ¨‹
‡ ªŸ‡ ©Œ¥ÓØž܏ ì žŽ 
žŽ¦ ©å؇ ¨©
‹ ¢ ± ؏ޱ‡ ¨´£Œ
‹ Ü šàž£àž‡
‹ £ ¦å 
ӴӚ´Ó쎪¦
͌
‡ 衎 ¦ 
Í£
‡ ²‹ ° žážŽ ؏ޱ‡ ç‹ žŽ ´£ŒÜ´š §ŽÝ£àž£‹
‹ Ÿ£àž‡
‹ £¦¥Ü‡ 
¦Ø §´à¡£
 ¦‹ Øà
‡ §£±‹ ®‡ ïŽ ž  ž²žŠ ¢‡
 Ÿ žÚ‘
 ±‡ ÓÜ ²£Þ‹ ¡‡ žŽ ¦à
‡ žš ¨‘
‡ ➎ ¨Œ 
²´Œ ӣܛÓâ
‡
žŽ ´š ´Óى¬¦Ž §£
‹ ¦ã‡ žŽ ઴Ӛ͌
 衎 ¦§£
‡ ²Óç
‹ žŽ Ÿ‡ §£²Óž
‹ žŽ 
§£
‹ ¦ã‡ žŽ ´š ͌衎 ¦‡ 
žå‘ª¡‰ £¨Œ Þ
‡ ´Žª£´‡
‹ ª ¦Ø ž²â çŽ žŽ §°¬ ܇ £žÓ 
‹ 
´ÓŸ°‡ ¨§àã
‹ ±‡‹ Ÿž±  °´Ž
‡ ª£´‡
‹ ª¦£àš
‹
²å ÓÜØçŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦­
‡ «å žŽ ´š §£¦‹ ܎
‡ ±ç‡ žŽ 
£¨£Œ
‹ ²›‡ šŽ ©Œª¥‡ ´Ž ç‡ Ø£
 ®‹ å£
‡ ܎
‹ ²¦ ž« £¢Ӛ
‹ 
¦Ž¬ӴӚ ŒÜ ‡ ›Ž ¦²
‡ ؏ ®‡ š §£²‹ › Þ©Ó¨‰
‡ ž´Óى¬¦Ž ²Ø ®‡ š ­«å §¬àš
‹ ²‡ ï‹ 
¦° ܏ ´Žª£›‹ ݇ £Øàª
Œ ؋
‡ ªӚ¯Œê±Ž ¨Œ
‡ 첎 ¨©Œ
‡ ݪŽ¨©Ó›£
‡
›‹ «
‡ ¦Ó±ÓØ´Ó㦋 ݇ ²Ž
‡¬ 
´¨ˆ
 šÜ §£›à؉
‹ ¡§£²‹ › ‡ ¦ÓÜØ
‹
çŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦²
‡ ؏ ®‡ š Ÿ‡ 
¡£
Ž å‹ Ø‡ žŽ ¦ఏ
‡ ²¡Œ
Ž Ü ‡ ç‹ žŽ ´š à¦æ‡ ¡‡
‹ Ÿ؏ޱ‡ ç‹ žŽ ´£ŒÜ´š à؛
‡ åا£‹
 ªŸã‡ žŽ 
ØçŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦‡ ¼ §å²Ž
‡ Ü‡ ¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬ ´š ͌衎 ¦à
‡ ´ÓŸ°‡ ç‹ žŽ Ÿ‡ ž²Ó ´š

/ 

! 

(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful