BORANG PENGINAPAN HOMESTAY IQTISHADY KUALA ROMPIN

,
NO 2, Jalan Mawar 4, Taman Mawar, 26800 Kuala Rompin, Pahang.

NAMA :

NO KAD
PENGENALA
N:

ALAMAT
KEDIAMAN :

NO
KENDERAAN
&
BIL
KENDERAAN

NO TELEFON:

BIL. HARI
MENGINAP

TARIKH
MASUK :

TARIKH
KELUAR :

Saya …………………………………………….…………….. No. K/P :………………………..
………………beralamat di ………………………………………………………..dengan ini
bersetuju untuk menginap di NO 2, Jalan Mawar 4,Taman Mawar, 26800 Kuala
Rompin, Pahang di atas tanggungan sendiri terhadap segala risiko kemalangan
yang mungkin atau akan berlaku kepada saya, tetamu dan orang-orang lain
yang bersama saya dalam tempoh penginapan Saya tidak akan menuntut
sebarang pampasan atau gantirugi di atas kemalangan yang berlaku disebabkan
oleh kecuaian atau kelalaian dipihak saya sepanjang penginapan saya.

Tandatangan

: .............................................................

..................................... ........................................ No Kad Pengenalan : ..........................Nama :.....................