You are on page 1of 19

TEST PITANJA IZ PRVE POMOI

drugo izdanje
DRUTVO CRVENOG KRIA BOSNE I HERCEGOVINE CRVENI KRI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE CRVENI KRI KANTONA SARAJEVO

zdravstvenu ustanovu

zdravstvenu ustanovu zdravstvenu ustanovu masaom srca u zateenom poloaju postavljanjem povrijeenog u odgovarajui poloaj, umjetnim disanjem i masaom srca umjetnim disanjem po dolasku ljekara

zdravstvenu ustanovu

10

11

zdravstvenu ustanovu

Kako pruiti prvu pomo povrijeenom koji povraa krv?

povrijeenog hitno transportovati u najbliu zdravstvenu ustanovu. povrijeenog postaviti u polusjedei poloaj i staviti hladan oblog na trbuh - nita u usta. povrijeenog postaviti u polusjedei poloaj i davati hladnu tenost (hladna kamilica i slino).

C. OSTALE POVREDE

12

13

povrijeenog staviti povrijeenom u sjedeem povrijeenog staviti

povrijeenog staviti povrijeenog staviti

povrijeeni ne moe

Kako pruiti prvu pomo kod zatvorenog preloma kosti uda? Postupak pruanja prve pomoi kod otvorenog preloma kosti bez krvarenja je:

ud postaviti u povien poloaj - povrijeeni miruje utegnuti mjesto preloma sa zavojem ili trouglom maramom ud imobilisati i postaviti u povien poloaj

zdravstvenu ustanovu.
16 17

Kod povrede kime povrijeenog treba postaviti u poloaj:

Kako priti prvu pomo kod povrede vratnog dijela kime? staviti okovratnik od smotanih novina ili kartona i izvriti imobilizaciju na dasci

povrijeenog u boni

18

19

Koji je pravilan nain prenoenja na dasku za imobilizaciju kod povrede slabinskog dijela kime?

Zato se vri imobilizacija kod velikih rana? D. PITANJA IZ PODRUJA IMOBILIZACIJE, PRENOENJA I PREVOENJA POVRIJEENIH I OBOLJELIH

da rana bre zaraste da se sprijei poputanje ili spadanje zavoja i nastanak krvarenja da se sprijei infekcija rane

20

21

E. PITANJA IZ PODRUJA KOMBINOVANIH POVREDA zdravstvenu ustanovu zdravstvenu ustanovu zdravstvenu ustanovu
22 23

zdravstvenu ustanovu

zdravstvenu ustanovu

ta uiniti kada povrijeeni ima prelom desne nadlaktice i amputaciju prstiju lijevog stopala ?

ta uiniti kada povrijeeni ima prelom 11 rebara deso i amputaciju prstiju lijeve ake?

STANJA VOZAA Kakvo moe biti zaepljenje disajnih puteva?

Kod spaavanja iz potonulog vozila treba: :

?
a) koliina alkohola u krvi iznosi vie od 0,3 g/kg, ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvreno odgovarajuim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti, to odgovara koliinama veim od 0,3 g/kg, ili kod kojeg se bez obzira na koliinu alkohola u krvi, strunim pregledom utvrdi da pokazuje znake poremeenosti izazvane dejstvom alkohola je koliina prisutnosti alkohola u organizmu vea od 0,5 g/kg je koliina prisutnosti alkohola u organizmu vea od 0,8 g/kg, utvren alkometrom

b) c)