P. 1
Oslobođenje [broj 24057, 27.11.2013]

Oslobođenje [broj 24057, 27.11.2013]

|Views: 5|Likes:
Published by Tiskarnica
Oslobođenje [broj 24057, 27.11.2013]
Oslobođenje [broj 24057, 27.11.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

Sections

NOVITET – MINI COOPER OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

AUTO KLASIKA U MODERNOM IZDANJU

AUTOSVIJET

Novi Mini dolazi na potpuno novoj platformi, za sada sa ponudom od tri agregata, koja će dolaskom novih izvedbi biti bogatija i raznovrsnija...
Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 27. novembar 2013. godine

NOVO U BiH

HYUNDAI IX35 F/L

PREDSTAVLJAMO – ŠKODA RAPID SPACEBACK

NOVA ŠMINKA ZA POPULARNI SUV
OSVJEŽENI IX35 KARAKTERIŠU MINIMALNE ESTETSKE PROMJENE, DOK JE ENTERIJER OBOGAĆEN NEKIM NOVIM STAVKAMA. TEHNIČKA OSVJEŽENJA OGLEDAJU SE U NOVIM AGREGATIMA I ŠESTOSTEPENIM MANUELNIM I AUTOMATSKIM MJENJAČIMA...
STR. 31

ULAZAK U NEPOZNATO

NOVITET

PEUGEOT RCZ R

NIKADA BRŽI „LAV“
RCZ U SPORTSKOJ IZVEDBI R IMA PRERAĐENI 1.6-LITARSKI THP AGREGAT SA 270 KS, KOJI MU OMOGUĆAVA „SPRINT“ DO 100 KM/H ZA SAMO 5,9 SEKUNDI...
STR. 35

Škoda u novijoj historiji nije imala punopravnog predstavnika u kompaktnoj klasi, no s Rapidom Spaceback stvari se mijenjaju i Golf dobija konkurenta iz Češke... Str. 32

30

AUTOSVIJET
Novitet – Mini Cooper

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Hyundai

SPREMAN VELOSTER R

Isto lice u novom pakovanju
Hyundai je prije Sajma automobila u Los Angelesu najavio premijeru svog Veloster Turbo R modela, koji }e biti u liniji Veloster modela. Ono {to je jedinstveno za ovaj model i {to ~ini njegovu du{u, jeste 1.6-litarski motor sa direktnim ubrizgavanjem i turbopunja~em. Automobil je dobio unaprije|en tjuning {asije, B&B Racing Sport ru~icu mjenja~a, a ujedno i najni`u cijenu, kada govorimo o Veloster Turbo liniji. Naime, rije~ je o ~etvrtom modelu sa R specifikacijama u okviru Hyundai linije modela, nakon Genesis Coupe 2.0T R-Spec, Genesis Coupe 3.8 R – Spec i Genesis 5.0 R – Spec modela.

Mini Connected

NOVA APLIKACIJA ZA MUZIKU

Novi Mini odlikuju minimalne promjene u dizajnu i vanjštini, kao i u eksterijeru, koji je u korist savremenog izgubio dio retro „štiha“, no radi se o automobilu koji je izrađen na potpuno novoj platformi...
Mini je pod okriljem BMWa predstavljen u svojoj tre}oj izvedbi i po onome {to ka`u slu`beni podaci, mogli bismo re}i da Mini i nije vi{e tako malen. Naime, najzna~ajniji podaci nove generacije ti~u se dimenzija automobila, koji je sada 98 mm du`i, 44 mm {iri i 7 mm vi{i od prethodnika. Uz to je pove}an i me|usovinski razmak na 2495 mm i trag to~kova je pro{iren na 42 mm naprijed i 34 mm nazad. Sva ova pove}anja dimenzija kao rezultat imaju bogatiju ponudu prostora u unutra{njosti, pa u slu`benom saop{tenju stoji da }e putnici i voza~ u novom Miniju na raspolaganju imati mnogo vi{e komocije. Prtlja`nik sada nudi 211 litara zapremine, {to je za 51 litru vi{e nego kod prethodnika. U unutra{njosti dominiraju najfinija plastika i vrhunska izrada, kako i dolikuje Miniju, a u vi{im paketima opreme na}i }e se 8,8-in~ni infotainment sistem, kojim se upravlja preko kontrolera, sli~no BMW-ovom iDriveu. Displej je smje{ten u prepoznatljivi krug na centralnoj konzoli, koji je u novoj generaciji Minija izgubio svoj retro {tih i sada djeluje dosta savremeno. Uz ovaj element, novost u unutra{njosti je i head up displej, koji je prije nekoliko

godina bio rezervisan za najluksuznije BMW-ove modele.

Najnovija muzi~ka aplikacija za model MINI jeste Connected aplikacija, koja kupcima nudi veoma jednostavan na~in pristupanja svojim li~nim muzi~kim fajlovima u online prodavnici Cloud servera, tako {to koriste svoj pametni telefon. Ovu aplikaciju mo`ete besplatno da preuzmete sa App Store, te da je instalirate u svom automobilu preko Apple iPhone ure|aja. Kao i do sada, kod drugih MINI Connected kompatibilnih aplikacija, sve to funkcioni{e izuzetno jednostavno. Koriste}i svoj iPhone bezbijedno mo`ete upravljati funkcijama koje se nalaze na volanu, a za pu{tanje muzi~kog sadr`aja na raspolaganju vam je i ekran u boji visoke rezolucije.

Nova platforma
Tre}a generacija Minija dizajnom se ne razlikuje previ{e od prethodnika i te{ko bismo na osnovu vanj{tine mogli re}i da se radi o novom modelu. No, izvje`bano oko }e na ovom automobilu jasno uo~iti neke nove dizajnerske elemente posu|ene sa koncepta Rocketman. Uz to, novi Mini je izra|en na potpuno novoj BMW-ovoj platformi UKL1 i bit }e jedini automobil u segmentu sa LED prednjim i stra`njim svjetlima, a kao opcije }e se mo}i naru~iti LED maglenke i LED unutra{nje osvjetljenje. Od samog starta na tr`i{tu u prolje}e naredne godine, Mini }e biti dostupan sa tri turbo motora, koji zadovoljavaju Euro 6 nor-

Merecedes

SLS AMG GT FINAL EDITION
Mercedes Benz SLS GT Final Edition donosi kraj jedne impresivne ere, te izuzetno ekskluzivnog stila. Rije~ je o super sportskom automobilu, kojeg karakteri{e AMG 6.3-litarski V8 motor, koji razvija 591 KS. Mercedes Benz SLS AMG Final Edition slavi svoju dvostruku svjetsku premijeru i to na sajmovima automobila u Los Angelesu i Tokiju. Ovaj model na tr`i{tu mo`emo o~ekivati ve} u martu idu}e godine, dok }e super sportski GT automobil biti dostupan kao coupe I roadster, te }e biti proizveden u 350 jedinica. Ovim ovaj model najavljuje kraj `ivotnog ciklusa. Posebni dizajn Mercedes Benz SL AMG GT Final Edition modela osigurava da ovaj model zaista bude na vrhunskom nivou. Nove aerodinami~ke komponente dostupne u okviru ovog modela su, izme|u ostalog, poklopac motora od ugljeni~nih vlakana, prednji sprinter, te zadnje osovine automobila.

mu i opremljeni su Start/stop sistemom. Po~etni model Cooper pokreta}e 3-cilindarski 1.5-litarski turbobenzinac sa 136 KS i deklarisanom potro{njom od 4,4 litre goriva. Za Cooper D rezervisan je 1.5-litarski dizela{ sa 116 KS i potro{njom od samo 3,5 litara i emisijom CO2 od 92g/km. Cooper S bit }e opremljen ~etverocilindri~nim 2.0-litarskim benzinskim motorom sa turbopunja~em, koji razvija 189 KS i 279 Nm obrtnog momenta. Ovaj model na 100 pre|enih kilometara tro{i u prosjeku 5,6 litara, a emisija CO2 iznosi 133 g/km. Ova paleta agregata bit }e pro{irena naredne godine, kada se o~ekuju verzije ONE i ONE D, te Cooper SD i najbrutalnija izvedba JCW. Zanimljivo je da }e novi Mini biti dostupan sa prilagodljivim amortizerima, koji }e se pode{avati u modovima Sport i Comfort. Za prijenos snage zadu`eni su {estostepeni manuelni i automatski mjenja~i, dok }e kupcima `eljnim sportskog izazova biti opciono dostupan sportski automatik, sa br`im promjenama stepena prenosa i lopaticama na upravlja~u. Tr`i{ni plasman ovog vozila planiran je na prolje}e naredne godine, a cijene su objavljene za sada samo za tr`i{te Velike Britanije, gdje }e najjeftiniji Cooper ko{tati 18.236 eura, za Cooper D }e kupci morati izdvojiti 19.605 eura, dok }e cijena Coopera S iznositi 22.233 eura.

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013. Novo u BiH – Hyundai ix35 F/L
[koda

AUTOSVIJET
POČELA PROIZVODNJA YETIJA

31

Osvježen izvana i iznutra
Nova unaprijeđena verzija drugog po redu najprodavanijeg modela Hyundaija u Evropi ikad, Hyundai ix35, stigla je na naše tržište...
Pored osvje`enja izvana i iznutra, pove}ana je snaga motora, te je kao opcija dodan automatski mjenja~ za benzinske verzije motora, a tu je i Flex Steer sistem upravljanja sa tri moda pode{avanja na upravlja~u, tako|er kao opcija, koja nudi pobolj{anu voznu dinamiku. Osvje`eni ix35 mo`e se pohvaliti i sa mno{tvom tehnolo{kih unaprje|enja, koje istog ~ine jo{ privla~nijim za evropskog kupca. Jedno od najve}ih unaprje|enja ovog modela jeste zamjena 2.0 -litarskog benzinskog motora sa super efikasnim »Nu« 2.0-litarskim GDI motorom (Gasoline Direct Injection). Motor je razvijen u razvojnom i istra`iva~kom centru u Rüsselsheimu i ima snagu od 166 KS, {to je dosta respektabilno za ovaj model, a zadovoljava i Euro-5 standard. Novitet na tr`i{tu je tako|er 1.6 GDI benzinski motor sa 135 KS i isti se mo`e na}i po promotivnoj cijeni ve} od 32.950 KM. Pored ovih motora u ponudi su standardni 1.7 CRDI dizelski sa 115 KS i pogonom na dva to~ka, te 2.0 CRDI dizelski motor od 184 KS sa pogonom na dva i ~etiri to~ka. Ono {to je tako|e novitet, za razliku od prethodnog modela, jeste to da bez obzira na motor svi dolaze u standardu sa 6-brzinskim mjenja~em. Dokaz tome da nije sve ostalo samo na lijepom dizajnu, jesu dodaci po pitanju aktivne i pa^e{ki proizvo|a~ automobila, [koda, najavio je zna~ajno osvje`enje modela Yeti, koji se po~eo proizvoditi 11. novembra ove godine. Ovaj kompaktni SUV se sklapa u Kvasinyju, gdje ve} 4500 radnika radi na modelima Superb i Roomster. Iz [kode navode kako }e se kreiranjem ovog novog modela, u stvari kreirati dva automobila od jednog. [koda Yeti je predstavljena 2009. godine i postala je jedan od najuspje{nijih modela ove kompanije. 288.700 jedinica prodato je do kraja oktobra, a pro{le godine je prodato 87.400 jedinica, {to je za 24 % vi{e nego prethodne godine. Yeti je tako|e jedan od najbolje prodavanijih SUV modela A klase na teritoriji Evrope, sa udjelom na tr`i{tu od 4,1 %.

McLaren

NEMA KONKURENTA GOLFU
sivne sigurnosti (maksimalnih 5 zvjezdica Euro NCAP), pa se tako ovo vozilo svrstava u sam vrh u svojoj klasi po pitanju sigurnosti. Za bolje osvjetljenje Hyundai je ponudio Bi-Xenon prednja svjetla, po prvi put na ovom modelu kao opciju, te LED prednja dnevna svjetla kao standard, dok zadnja LED svjetla mo`ete prona}i u ve}im paketima opreme. nim materijalima, dr`a~i za ~a{e su osvijetljeni, a vjetrobransko staklo je blago zatamnjeno, {to dodatno osvje`ava izgled ovog vozila. Pored svih ovih detalja, u ve}im paketima opreme mo`ete prona}i i novi izgled krovne antene u obliku peraja morskog psa, koja dodatno daje o{trinu ovom vozilu. Osvje`eni ix35, za razliku od prethodnog modela, mo`e se prona}i u vi{e standardnih nivoa opreme, pa }e time svim zainteresiranim i izbor biti olak{an, krenuv{i od osnovnog paketa opreme Silver, koji mo`e zadovoljiti va{e osnovne potrebe, pa do maksimalno opremljenog Platiniuma, koji podrazumijeva Panorama krov, ko`ni paket sjedi{ta i navigaciju. Cijena ix35 F/L za dizelske motore kre}e se od 43.490 KM za 1.7 CRDI 2WD dizelski motor, do 65.650 KM za maksimalno opremljeni 2.0 CRDI dizelski motor sa automatskim mjenja~em i naravno pogonom na ~etiri to~ka.

Osvje`eni enterijer
Novitete u enterijeru ~ine sjedi{ta sa grijanjem, prednji parking senzori, a kao opciju kupci }e mo}i odabrati i 4.2-in~nu TFT supervision komandnu tablu, koja voza~u daje izvrsnu preglednost i vidljivost informacija. Evropski kupci mo}i }e izabrati pobolj{ani audio i navigacioni sistem. Osvje`ena je unutra{njost vozila u svakom pogledu, sjedi{ta i unutra{nje obloge vrata su ura|ene sa vrhunski kvalitet-

McLaren je ovih dana porekao vijest, koja je kao bomba odjeknula na internetu, da planira predstaviti model koji }e biti direktan konkurent Volkswagen Golf modelu, a koji je trebao biti izra|en og ugljeni~nih vlakana. Ovu vijest demantovali su novom informacijom za javnost. Naime, McLaren planira uskoro predstaviti novi sportski automobil, koji bi se na tr`i{tu trebao pojaviti u toku 2015. godine. Ovaj model trebao bi biti direktna konkurencija automobilima, kao {to su Audi R8 i Porsche 911. Kako su iz McLarena najavili, ovaj model }e biti dostupan po ne{to pristupa~nijoj cijeni, pa se o~ekuje da }e to biti model u okviru McLarenove trenutne linije.

Fiat 500 1957 Edition

DRUGAČIJI „FIĆO“
Fiat je na Sajmu automobila u Los Angelesu predstavio svoj retro model izuzetno popularnog modela 500, gradskog automobila, koji je najavljen prije nekoliko dana. Ovaj automobil }e biti dostupan u nekoliko primjeraka, a pokreta}e ga MultiAir 1.4-litarski motor, koji posti`e 101 KS, te 132 Nm obrtnog momenta. Motor }e biti uparen sa petostepenom manuelnom ili opciono {estostepenom automatskom transmisijom. Ovaj maleni gradski automobil bi}e ponu|en u tri boje – plava, zelena i bijela. Krov }e biti bijele boje. [to se unutra{njosti ovog automobila ti~e, u kabini }e se nalaziti izuzetno dobar zvu~ni sistem, ko`om presvu~en upravlja~, te braon ko`na sjedi{ta.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Predstavljamo – Škoda Rapid Spaceback

Konačno konkurent Golfu
Sa 18 cm kraćom verzijom Rapida, Škoda konačno nudi punopravan kompakt, čiji su najjači aduti komotna kabina, veliki prtljažnik i odmjerena cijena...
Kao potpuno svje` proizvod Rapid je najavljen 2011. godine, sa „Design“ konceptom, a zatim i potvr|en „MissionL“ konceptom. Na Sajmu automobila u Parizu 2012. godine, predstavljen je komercijalni model u petovratnom limuzinskom izdanju, da bi godinu dana kasnije u Frankfurtu osvanula i njegova 18 cm kra}a Spaceback verzija. Za [kodu je to svakako veliki trenutak, jer je kona~no u{la u jedan od najprofitabilnijih automobilskih segmenata, u kompaktnu klasu. Mada je tu prazninu u ponudi do sada uspje{no pokrivala Octavia, ~injenica je da je ona u svojim generacijama koncepcijski ipak bila bli`a limuzinama. Sa 4,3 metra du`ine, Rapid Spaceback bez kompleksa ulazi u takozvanu „Golf klasu“. Iako „kralja kompakta“ du`inom prema{uje za 4,5 cm, od njega je ipak 9,3 cm u`i. Razlika u visini je u okviru jednog centimetra u korist Rapida. Podsje}amo da Golf VII, poput aktuelne Octavije, le`i na potpuno novoj modularnoj MQB platformi, dok ~e{ki kompakt svoju osnovu dijeli sa VW Polom, Audijem A1 i dru{tvom. Ta ~injenica ne smeta Spacebacku da se sa maksimalnim kapacitetom prtlja`nika od 415 litara nametne kao jedan od najdare`ljivijih predstavnika u segmentu. Podsje}amo da su dosada{nji uzori bili Citroën C4 sa 408 i Honda Civic sa 401 litrom zapremine, odnosno da Volkswagen Golf nudi prosje~nih 380 litara. Apsolutni rekorder trebao bi biti novi Peugeot 308, sa najavljenom zapreminom od 420 litara. Spacebackov osovinski razmak od 260 cm je u okvirima klase, koja se opet manje-vi{e orjenti{e prema Golfu, ~ije osovine su me|usobno udaljene 263,7 cm.

Jednostavno i precizno
Po{to je kabina manje-vi{e neizmijenjena, hatchback bi kao limuzina trebalo da ponudi uzoran komfor u oba reda sjedi{ta. Dizajnerski spoj „jednostavnosti i preciznosti“ u praksi, prema [kodinim tvrdnjama, omogu}ava „vrhunsku ergonomiju i lako}u upravljanja, kako primarnim, tako i sekundarnim komandama“. Ako zanemarimo po~etne modele, koji uz trocilindri~nog benzinca i serijski ESP+ABS, donose puno „golog“ lima i tvrde plastike, oni stepen bo-

lje opremljeni trebali bi nuditi sve {to je potrebno za skroman, ali potpun ugo|aj u vo`nji. Voza~i i putnici u takvim modelima mo}i }e da ra~unaju na blagodeti ru~nog klima ure|aja, odnosno da slu{aju muziku sa nekog od jeftinijih radio ure|aja. O~ekivano ugodniji ambi-

jent bi}e u bolje opremljenim modelima, sa sna`nijim i sr~anijim TSI i TDI agregatima. U serijskoj opremi vi{ih nivoa opreme na}i }e se i neka od pet razli~itih verzija trokrakog multifunkcionalnog upravlja~a, koji je podesiv po visini i dubini, automatska klimatizacija, te CD/MP3 Radio. Dostupnost informacijama voza~u }e olak{ati centralni putni ra~unar, dok bi mu pogled na ostatak instrument panela trebao biti ugodniji zahvaljuju}i jednoj od ~etiri razli~ite kombinacije lakiranih umetaka: Graphite Metallic, Silver Brushed, Piano White i Piano Black. Na vi{im nivoima opreme su dostupni i novi, kombinovani dezeni presvlaka sjedi{ta, tempomat, Amundsen radio-navigacija, panoramski krov... Tu su i ksenonska glavna svjetla, 15, 16 i 17-in~ni alu naplaci, te ~etiri nove matalik boje, kao dodatak za pet dosada{njih. U ponudi su i ~etiri osnovne boje, namijenjene ulaznim modelima. Ugo|aj u kabini mogu}e je unapri-

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

AUTOSVIJET 33

AGREGATI
Za pogon ~e{kog kompakta namijenjena su ~etiri Euro 5 agregata, sa {est nivoa snage. Po~etni je dobro poznati 1.2-litarski bezinski MPI trocilindra{ sa 75 KS i 112 Nm. Nakon njega dolazi 1.2 TSI agregat u dvije verzije sa 85 i 105 KS. Prosje~na potro{nja ovog agregata zavisno od snage se, prema [kodi, kre}e od 5,1 do 5,4 litre, dok je maksimalna brzina koju omogu}ava Spacebacku 180, odnosno 193 km/h. Vrh ponude benzinaca je 1.4 TSI sa 122 KS, sa kojim kompaktni Rapid od 0 do 100 km/h ubrzava za 9,4 sekunde, uz maksimalnu brzinu od 203 km/h. Ponuda dizela{a se zasniva na dvije verzije 1.6 TDI agregata sa 90 i 105 KS. Oba motora mogu se pohvaliti prosje~nom potro{njom od 4,4 litre i maksimalnim brzinama od 182, odnosno 190 km/h. Istinskim {tedljivcima ponu|ena je i GreenLine verzija 1.6 TDI slabijeg agregata, koja se mo`e pohvaliti emisijom CO2 od samo 99 g/km i prosje~nom potro{njom od 3,8 litara. U ponudi su i tri mjenja~a - dva ru~na sa pet i {est brzina i jedan automatski sedmobrzinski DSG.

jediti i kroz mno{tvo dodatnih paketa opreme, u okviru kojih se, primjera radi, nude stilizovane ko`ne obloge upravlja~a, ru~ica mjenja~a i parking ko~nice, zatim specijalne crno-crvene i crno-srebrne kombinacije presvlaka sjedi{ta, ~eli~ne papu~ice no`nih komandi, posebni lakirani umeci... Ne treba zaboraviti ni tri osnovne postavke boja instrument panela, vrata i podnice, koji se mogu dobiti u kombinacijama: crno/crno, crno/siva i crna/ be`. U zemljama Evropske Unije svi modeli }e se serijski opremati sa 4 vazdu{na jastuka i dnevnim svjetlima. Podsje}amo da je limuzinski Rapid ve} dobio pet zvjezdica za sigurnost, {to je u dana{nje vrijeme jo{ jedan od bitnih poka-

zatelja potpunosti kvaliteta nekog automobila.

Povoljan za kupovinu
Mada se gabaritima mo`e porediti sa VW Golfom i konkurentima, Rapid Spaceback je automobil, koji potpuno druga~ije pristupa kompaktnoj klasi u odnosu na njene ostale predstavnike. Naime, [kodin kompakt se bez kompleksa nudi kupcima skromnije plate`ne mo}i, koji }e ve} za 14.990 eura (Njema~ka) mo}i da dobiju bazni model sa Active opremom. Najpovoljnija verzija sa drugim Ambition paketom ko{ta 17.250, dok je za najskuplji Elegance model neophodno izdvojiti 18.990 eura. Primjera radi,

za najpovoljniji VW Golf sa 1.2 TSI agregatom i Trendline opremom u Njema~koj treba izdvojiti 18.075 eura. Dakle, nema sumnje da je [koda napravila dizajnerski odmjeren, prostran, funkcionalan i zadovoljavaju}e opremljen automobil, sa savremenom paletom agregata, koji osim jednog benzinskog atmosferca ~ine provjereni i ekonomi~ni Volkswagenovi 1.2 TSI i 1.6 TDI agregati. Istini za volju, Rapid nam sa ESP-om i ABS-om (uklju~uje i MSR, ASR, EDS, HBA i HHC sisteme), Start/stop sistemom i parking senzorima donosi tek mrvicu naprednih tehnologija, ali i to bi trebalo biti dovoljno da se nametne ciljanoj grupi kupaca, koja tra`i povoljan automobil sa solidnim imid`om.

A8 Audi exclusive concept

Serija u 50 primjeraka
A8 Audi exclusive concept proizvest će se u limitiranom broju od 50 primjeraka, a svako vozilo nosit će natpis na ulaznoj lajsni...
Audi donosi na tr`i{te ekskluzivni specijalni model svog predvodnika. A8 Audi exclusive concept sa W12-motorom (500 KS/368 kW) proizvodit }e se u „quattro GmbH“ u Neckarsulmu. Mala serija, koja }e od marta 2014. silaziti sa trake, strogo je limitirana na 50 primjeraka. Audi A8, predvodnik Audi marke, ve} u seriji odu{evljava sa svojim beskompromisno visokim kvalitetom obrade - u unutra{njosti se mo`e sa svim ~ulima do`ivjeti njegov nivo manufakture. Kod A8 Audi exclusive concepta, koji se nudi sa W12 motorom i time isklju~ivo u dugoj varijanti karoserije, marka ide jo{ jedan korak dalje. A8 Audi exclusive concept odlikuje se naro~ito elegantnim interijerom: Audi koristi „Anilin ko`u“ u boji „Agatha cognac“. Ova ko`a dolazi iz tradicijom bogate itali-

janske manufakture dizajna Poltrona Frau i izuzetno je mekana i prirodna. Na srednjim trakama sjedi{ta presvlake su pro{ivene u formi romba. Kod dekorativnih umetaka koristi se drvo maslinastog jasena, srebreno sme|e prirodne boje; njegova sivo sme|a nijansa boje harmonizira sa granitno sivim obrubima, {avovima i srednjim pregradama sjedi{ta. Nijansa boje „granitno siva“ mo`e se na}i i na upravlja~u, vratima i na gornjem podru~ju instrumentne plo~e, koja je presvu~ena sa finom napa ko`om. Unutarnji krov je u snije`no bijeloj Alcantari, zadnja polica za odlaganje u Cognac sme|oj Alcantari i tepih na podu u Jet sivoj boji.

34

AUTOSVIJET
Novitet – BMW 2

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Oživljavanje duhova prošlosti
Ovih dana kada spomenete BMW u svijetu automobilizma, priča se svodi na tek predstavljenu seriju 2. Radi se o potpuno novom automobilu bavarskog proizvođača, koji ipak sa sobom veže bogatu prošlost ove kompanije...
U BMW-ovoj istorijskoj enciklopediji model 2002, odnosno 02 se prvi put spominje 1966. godine. Tada{nja oznaka „02“ aludirala je na sportski skrojenu karoseriju sa dvoje vrata. Za pogon ovog modela prvobitno je bio namijenjen 1.6-litarski ~etverocilindri~ni agregat, koji je razvijao za to vrijeme poprili~nih 85 KS, dovoljnih da se od 0 do 100 km/h stigne za 13,3 sekundi i dostigne brzinski maksimum od 161 km/h. Sprinterske mogu}nosti ovog modela su pobolj{ane ugradnjom ve}eg dvolitarskog benzinca sa 130 KS, koji je omogu}io postizanje maksimalne brzine od 190 km/h. Jo{ nevjerovatnija bila je turbo verzija ovog agregata sa 170 KS iz 1973. godine, koja je tada mogla dosti}i fenomenalnih 209 km/h.

Igra brojeva
Po uzoru na dosada{nje aktivnosti svih proizvo|a~a automobila i BMW je odlu~io o`ivjeti svoju zaboravljenu seriju 2, pa je tako za nekoliko mjeseci ovaj proizvo|a~ dobio dvije potpuno nove klase. Nakon serije 4, koja u su{tini predstavlja kupe i kabriolet varijaciju „trojke“ , Bavarci su skinuli veo sa potpuno nove „dvojke“ . Poput dva broja ve}e „~etvorke“ i BMW 2 je osnovu i tehnologiju posudio od broj manjeg ku}nog modela „jedinice“ . Po{to ste ve} vjerovatno zbunjeni na{om igrom brojeva osvrnu}emo se na ono {to nu-

di nova „dvojka“ . Sa 4.43 metra to je ujedno i najmanji kupe u gami bavarskog proizvo|a~a. Na sre}u ljubitelja BMW-a, dizajn „dvojke“ je lepr{aviji i osjetno druga~iji od onoga {to nudi po mnogima nedovoljno upe~atljiva „jedinica“ . Tu prije svega mislimo na oblik prednjih svjetala, ali i na skladniju bo~nu liniju. U odnosu na prethodnika, kupe verziju „serije 1“ , BMW 2 je neznatno du`i i {iri. Ovim izmjenama se dobio proporcionalniji izgled, odnosno ne{to vi{e prostora u kabini i prtlja`niku, koji je sa maksimalnih 390 litara, za 20 litara ve}i od dosada{njeg. Dizajn i konture enterijera su u velikoj mjeri iste kao i u „jedinici“ ,

dok je sam polo`aj za upravlja~em i na suvoza~evom mjestu, prema BMW-ovim in`enjerima, druga~iji zahvaljuju}i ve}im bo~nim staklenim povr{inama, te ne{to polo`enijem vjetrobranu.

Zadnji i prednji pogon
Tehni~ki gledano, serija dva je interesantna zbog ~injenice da se mo`e dobiti sa prednjim ili zadnjim pogonom. Ovaj drugi, koji je karakteristi~niji za BMW, rezervisan je isklju~ivo za najja~u M235i verziju sa {etocilindri~nim benzinskim agregatom, koji razvija 326 KS. U preostale ~etiri verzije, jednoj benzinskoj sa 184 KS i tri dizelske sa 143 KS,184 KS i 218 KS, pogonski potencijal se prenosi na prednje to~kove. Podsje}amo da }e prednji pogon biti primaran i u sljede}oj generacije BMW-a 1. Svjetska premijera nove „dvojke“ zakazana je za Sajam automobila u Detroitu, koji se odr`ava u januaru 2014. godine, kada }e biti poznato vi{e tehni~kih detalja o ovom automobilu. Za sada se zna tek da }e najpovoljniji BMW 218d u Njema~koj ko{tati 29.800 eura, a najsna`niji M235i 43.750 eura.

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013. Novitet – Peugeot RCZ R

AUTOSVIJET

35

Lavlje srce za najjači RCZ
Sa 270 KS dobijenih iz 1.6 THP agregata, Peugeot je RCZ model preobratio u ljutu R zvijer, koja od 0 do 100 km/h stiže za 5,9 sekundi...
Jedan od najuzbudljivijih Peugeotovih modela, atraktivni kupe RCZ, dobio je veoma dinami~nu R verziju. Ovaj automobil poseban je po ~injenici da ga pogoni trenutno najja~i 1.6-litarski turbobenzinac na svijetu, koji razvija ~ak 270 KS, odnosno oko 170 „konja“ po litri zapremine. Rasko{na ergela je RCZ-u omogu}ila zavidne performanse sa ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 5,9 sekundi i maksimalnu brzinu od elektronski ograni~enih 250 km/h. Savremena koncepcija veoma sna`nog turbo agregata ogleda se u ~injenici da je njegova emisija {tetnih gasova svedena na 145 g/km, odnosno da zadovoljava nastupaju}e Euro 6 norme o kvalitetu izduvnih gasova. Interesantan podatak je i njegova prosje~na potro{nja, koja prema Peugeotovim tvrdnjama iznosi 6,3 litre na 100 pre|enih kilometara. malnog obrtnog momenta, iz re`ima od 1700 do 4500 obrtaja, u re`im od 1900 do 5500 o/min. Osim toga, sa te`inom od 1.355 kg, R model je za ~itavih 56 kg lak{i od standardnog RCZ-a. Za prenos snage zadu`en je {estostepeni ru~ni mjenja~. Kako bi se ograni~ilo proklizavanje pogonskih to~kova, R model je dobio Torsen diferencijal. Ogibljenje je spu{teno za 10 mm, dok je trag to~kova pro{iren. Specijalno za ovaj model razvijeni su i dvobojni 19-in~ni alu naplaci, dok je kapacitet ko~ionog sistema pove}an ugradnjom samoventiliraju}ih prednjih diskova promjera 380 mm i ~etveroklipnih ~eljusti. Uvjerljivije le`anje na cesti omogu}ili su i novi amortizeri. Na spisku novina, koji ovaj model izdvajaju od ostatka game, nalaze se i prera|eni izduvni sistem, novi klipovi, te kapacitetnija i ja~a turbina. Uo~ljive su i odre|ene dizajnerske promjene, poput fiksnog zadnjeg krila i crnih krovnih nosa~a. U unutra{njost su ugra|ena nova ko`na sjedi{ta, te manji uprav-

Prepravke agregata
U odnosu na 1.6 THP agregat sa 200 KS iz ja~e verzije standardnog RCZ-a, kod R modela je smanjen stepen kompresije sa 10,5 na 9,2:1. Izmijenjen je i raspon dostupnosti maksi-

lja~ sa ko`nim oblogama i crvenim {avovima, koji krase i ostatak ko`nih dijelova enterijera. RCZ R }e kupcima biti dostupan u ~eti-

ri boje karoserije: crnoj, crvenoj, sivoj i bijeloj, po cijeni koja na evropskom tr`i{tu startuje od 41.500 eura.

36

OGLASI

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013.
NEKRETNINE ZAMJENA
SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MJENJAM 2 soban stan za Banja Luka, ul.Sabora Bosanska 32/III Dobrinja I 47m2 cg. balkona.Tel. 065/495-660. 7912 MIJENJAM za manji ili prodajem, stan 75m2, sun~an, sre|en, na Ko{evskom brdu, eta`no grijanje. Mob. 061/221955.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236-374.k IZDAJEM namje{ten stan 40m2, ^. Vila, od tramvajske stanice 100 m. Mob. 065/385-405.sms IZDAJEM 4soban stan Zagreba~ka c.g.strancima ili kao uredski prostor.Tel. 062/007-855.k IZDAJEM namje{tenu ku}u na Vracama. Tel: 062/454-197.k IZDAJEM nov trosoban super konforan, ure|en stan 100m2, namje{ten, dvije gara`e, parking, dvije terase, ba{ta, cetr. grijanje, internet, tv, kablovska. Tel. 061/224597, 033/558-820.k IZDAJEM jednosoban stan, sa cen. grijanjem na Stupskom brdu. Mob: 061/867-031.k IZDAJEM garsonjeru pogodno za `enske osobe, ulaz poseban, struja posebno, ostalo po dogovoru. Tel. 033/242-378, 062/277-872.k IZDAJEM sobu studentici.Mob: 061/908-823.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, 2 sprat, cen. gr. Trg heroja. Tel. 544-863, 061/809-336.k DVOSOBAN 55m2 namje{ten stan u Saraje Polju 350KM. Tel. 061/431-757.k IZDAJEM namje{ten stan, D`id`ikovac, 43m2, (manji dvosoban), 500 KM+re`ije, prednost strancima. Mob. 066/054-286.k IZDAJEM povoljno jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, u zasebnom stanu. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, na Dolac Malti. Mob: 061/233-078.k IZDAJEM jednosoban nenamje{ten stan u Donjim Vele{i}ima.Tel.061/171-897.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, studenticama, blizina med. fakulteta. Tel. 213-958.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM stan u ku}i, Gladno polje, Ilid`a. Tel. 064/4484-083, 440-747.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u neboderu na Mejta{u. Tel. 666-071 i Mob. 065/388-666.k IZDAJEM, dva dvosobna komplet opremljena stana u privatnoj ku}i, s posebnim ulazima i s parkingom, centar Sarajeva, ul.Tepeba{ina. Mob. 062/054-841.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM novu namje{tenu ku}u u starom dijelu Sarajeva. Mob. 061/509683.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Vije}nice. Tel:060/343-5691.k IZDAJEM stan dvosoban Kova~i D`inina 15 grijanje poseban ulaz. Tel. 061/156392.k IZDAJEM gara`u na Grbavici zidana.Tel. 061/460-150.k IZDAJEM jednosoban stan ulica Zuke D`umbura. Tel. 061/312-899.k IZDAJEM namje{ten stan u Saraj Polju. Mob. 061/431-757.k ^ENGI] Vila, jednosoban prazan stan, 200 KM. mob. 062/096-067.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, prednost studenti-ce i mladom bra~nom paru. Mob. 061/437-719, 062/439-329.k OTOKA, izdajem dvosoban namje{ten stan, zaposlenoj osobi, na du`i period. Mob. 062/620-094.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Bulevar M. Selimovi}a, 2 kat, cen. gr. Mob. 063/157-832.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM dvosoban stan studenticama, 300KM + re`ije. Tel. 067/1124-125.k NA Ba{}ar{iji izdajem namje{tenu garsonjeru, privatna ku}a, poseban ulaz. Mob. 060/323-50-38.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan za studentice u blizini Med. fak.Tel. 033/213-958.k IZDAJEM praznu garsonjeru kod Velikog parka cijena 200KM. Tel.062/908901.k KOD hotela Bristol trosoban namje{ten stan 80m2. na du`i period.Tel.061/214856.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM sobu studentu Naselje Nova Breka kod bolnice. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM sobu samcu, cen. gr. internet, naselje Ko{evo II. Tel. 202-437, 061/226493.k IZDAJEM pos. prostor 29,11m2, Ilid`a, mogu}nost na du`i period. Mob. 062/006319, 621-119.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, povoljno, centar, Skenderija. Mob. 061/243923.k IZDAJEM komfornu sobu, ul. Ko{evoCentar, studentima ili samici, upotrebakuhinje i interneta. Mob. 063/931-407.k IZDAJEM stan u ku}i sa skladi{ni m i parking prostorom Gladno polje. Tel. 064/4784-083.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40m2, 20m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM stan 44m2, polunamje{ten, na Otesu. Mob. 061/145-788.k IZDAJEM luksuzan stan kod Vije}nice, 93m2, cijena 2.000 KM. Mob. 062/383064.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k IZDAJEM na M. Dvoru, Titova, prazan trosoban stan, sa trpezarijom i dva wca, 300 KM. Mob. 062/254-859.k TROIPOSOBAN stan 85m2 renoviran sa gara`om.Tel. 033/617-742.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/553-814.k

MALI OGLASI
IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k

51

PRODAJEM adaptiran i dizajnerski opremljenstan od 54m2 u Kova~i}ima.Tel: 062/119-403.k POVOLJNO prodajem zemlju 1/1 na Borijama. Tel.057/265-029.k ^ENGI] VILA neboder Vranica 54m2. Tel.033/837-227.k GARA@A Kova~i}i kod OHR-a zidana u nizu.Tel.033/837-227.k PRODAJEM stanove Novo S. 44m2 Marijin D.40m2 Aneks 402 Mojmilo 55m2, Alipa{ino polje 67m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k TROIPOSOBAN stan 85m2 renoviran sa gara`om.Tel. 033/617-742.k DVOSOBAN stan prodajem ili zamjena za manji Tel. 544-119.k PRODAJEM stan potpuno renoviran 160m2, strogi centar. Tel 062/766-946.k DOBRINJA, stan 74m2, 8 sprat, potrebna adaptacija, 1.100 KM/m2. Mob. 061/156-243.k PRODAJEM ili mijenjam stan od Dolac Malte do ^engi} Vile 70m2. Tel. 061/397343.k PRODAJEM stan, Ul. Azize [a~irbegovi} 58m2 + 2 lo|e 8m2 i {pajz, uknji`en, III sprat sa tri lifta, prazan, useljiv, cijena 110.000KM. Tel. 061/208-588, 033/640766.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Mob. 061/199-845 i 665-966.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k DVOIPOSOBAN stan na Ciglanama gornje (kod kosog lifta) 71m2+8m2, 135.000 KM. Mob. 061/320-4239.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k PRODAJEM jednosoban tan 45m2, u odli~nom stanju, centar-Mejta{. Mob. 061/243-923.k CENTAR, prodajem trosoban stan 71m2, A. Jabu~ice, 1 kat, renoviran, adaptiran. Tel. 219-639, 061/304-599.k PRODAJEM u N. Sarajevu, dvosoban stan 56m2, VP, dva balkona, plin. Mob. 062/804-335.k CENTAR, ^ekalu{a, 60m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 110.000 KM. Mob. 062/383-064.k TITOVA 44m2, prizemlje, za pos. prostor, visina 3,75m. Mob. 063/555-858.k BOLNI^KA 39m2, renoviran, VP, plinsko eta`no, 2.250 KM/m2. Mob. 061/148810.k BREKA 41m2, 1,5 soban, 1 kat, balkon. Mob. 061/148-810.k BREKA, 86m2, II kat, troiposoban + gara`a. Mob. 061/148-810.k

PRODAJA
PRODAJEM stan 53m2, na Alipa{inom polju u Sarajevu, 14 sprat, 65.000 KM. Mob. 061/350-164. 3288 PRODAJEM stan u Dobrinji ul. Omera H. br.6 I sprat veli~ine 86m2 +3 ve}a balkona i jedna ve}a ostava.cijena 50,000Eura. Tel. 066/911-918. 3388 PRODAJEM stan na atraktivnoj lokaciji ul. Aleja lipa, Hrasno, 52m2, u kvadraturu nije ura~unat veliki ustakljeni balkon i {pajz. PVC stolarija, centralno grijanje, nova elektro i vodo instalacija, novo kupatilo, novi parket, dvije klime, vanjske alu. roletne, blindirana vrata. Stan u besprijekornom stanju. Cijena 57.000 eura. Mob. 062/296-496.sms PRODAJEM ili iznajmljujem stan, Alipa{ino pole A faza, 50m2, ekstra renoviran. Cijena po dogovoru. Mob. 062/170-056.sms PRODAJEM ekstra renoviran stan, Alipa{ino ili izdajem namje{ten, strancima. Mob. 061/339-287.sms PRODAJEM trosoban stan, 62m2, novogradnja, Stup, povoljno. Mob. 061/245976 i 061/375-640.sms PRODAJEM stan 100m2, kod opcine Stari grad, idealan za poslovni prostor. Mob. 061/215-033.sms SKENDERIJA atraktivan 4 stan, od 115 m2, ju`na strana, mirna oaza, mo`e zamjena za Rijeku. Mob. 061/893-105.sms CENTAR Titova funkcionalan, ~etvoroiposoban stan od 146 m2, ju`na strana, parking mjesto. Mob. 061/893-105.sms CENTAR La Benovalencija, trosoban stan, 81m2, u pristojnm stanju. Cijena 200.000 KM. Mob. 061/893-105.sms PRODAJEM novu ku}u na Kobilja~i. Tel: 061/339-287.sms PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM ku}u u Resniku - Pazari} na putu za Mostar, 6x10m, 750m2 zemlji{ta, struja, voda, cijena 47.000KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 54m2 na ^. Vili, III sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 53m2 na Grbavici, II sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 82m2 na Mejta{u, I sprat ili mijenjam za 50m2 do Dobrinje. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 40m2 Aneks ul. Prijedorska 3kat i stanove novogradnja Isto~no Sarajevo 71,60, 48 i 43m2.Tel. 066/359-832.k PRODAJEM stanove sa gara`ama u Centru Sarajeva od 169, 114, 82, 69 i 62m2.www.nerasbih.com. Tel.066/488818.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni nprotor 43m2 na prvom spratu sa gara`om u uklici Zelene beretke kod Doma armije prostor pogodan za kancelarije i predstavni{tva.Tel. 061/157-677. 8044 IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, ^engi} Vila 250KM. Tel: 061/954-592 i 033/227-756. 7925 IZDAJEM namje{ten stan u Ned`ari}ima. Mob. 061/221-706

52

MALI OGLASI
PRODAJEM-izdajem nov neuseljavan, djelimi~no namje{ten ~etverosoban stan, I. Sarajevo. Tel. 219-260, 062/296-347.k PRODAJEM-mijenjam stan 70m2, na relaciji Dolac Malta-^engi} Vila, dobro eta`no grijanje, blizu Kanadske ambasade, 15 sprat. Mob. 061/397-343.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340-766.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56m2 =95,000KM. Tel. 063/934-355.k STANOVI 54m2,68m2 70m2,80m2.Tel. 061/460-150.,k KU]E GABELINAdvije eta`e A{ikovac p+s B.potok tri eta`e. Tel. 061/460-150.k GRBAV ICA troiposoban stan 85m2 renoviransa gara`om.Tel. 033/617-742 i 061/964-797.k PRODAJEM stan Centar Titova 111m2 II kat.Tel. 061/311-478.k HITNO prodajem dvosoban stan prekrasno ure|en Grbavicfa.Tel. 061/188-229.k DVOSOBAN stan 59m2 Trg Heroja Hrasno IV sprat.Tel. 061/348-022.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 53m2, 6 sprat, lift, potpuno adaptiran, 90.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, Trg sar. olimp. 55m2, 4 sprat (bez lifta), 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STAN Kova~i}i 54m2 prizemlje dvosobni i 88.000KM. Tel:063/732-450.k HRASNO, ul. Porodice Ribar, 57m2, VP, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383-064.k MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2, uknji`en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 33m2, Ko{evsko, 2 sprat, djelimi~no adaptiran, 53.000 KM. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM povoljno 2 ku}e kod OHRa, mo`e i zamjena za stan, uz doplatu. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM ku}u u Hotonju, na tri eta`e, 1.000m2 placa, mo`e i zamjena za stan, 265.000 KM. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM stan 72m2, 1 sprat, S. [ilala, novija zgrada, mo`e zamjena za manji. Mob. 061/136-705.k VLA[I], apartman, nov, 40m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k SKENDERIJA funkcionalan 4 stan od 115 m2 Ju`na strana. Tel.061/893-105.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250m2 tri stana podru. Tel. 065/ 061/966.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40m2, oku}nice 1.450m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM vikendicu u Kijevu i dunum zemlje s vo~njakom. Mob. 062/681972.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k ISTO^NO Sarajevo 60m2, 28m2 i dva poslovna prostora po 28m2. Mob. 066/359-832.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob: 061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 57m2, 12 sprat, 91.000 KM, u odli~nom stanju. Mob. 062/383-064.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM-izdajem stan, od Dolac Malte do ^engi} Vile, 70m2, dobro eta`no grijanje, blizu Kanadske ambasade, 15 sprat. Mob. 061/387-343.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200 KM/m2. Tel. 060/312-1318.k

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.
PRODAJEM kaktus Aloja Vera star preko 2 god. za lijek, uz ruski recept. Tel: 033/ 638-388.k PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el.aparate.Tel.061/323-906. PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi za aparat Bajerov, povoljno. Mob. 062/357886.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k SKI cipele br.42.nove skije Elan 175 cm el.{tednjak.Tel.061/080-943.k VRLO povoljno prodajem AS sigurnosnu bravu. Tel. 643-796 i 061/530-190.k PRODAJE grobno mjesto, u Barama, parcela pravoslavna. Tel. 526-945.k PRODAJEM AS cilinder bravu, povoljno. Mob. 062/325-987.k PRODAJEM dvije nove vre}e za spavanje. Tel:202-917.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381-774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8KM.Tel:061/762-414.k PRODAJEM laptop "Acer" {tampa~ printer pojedina~no ili u paketu.Tel.033/943-265 i 061/516-624.k PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM vrata dvoja sobna i jedna ulazna, cijena povoljna. tel. 211-806.k SUDOPER sa limom, 50 KM. Mob. 060/334-8023.k KOMPLETNA kolekcija 502 topografske karte.Tel:032/244-417.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50KM. Tel. 062/827-908.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425-291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
HRASNO 58m2, 12 kat, 2-soban, 1.850 KM/m2. Mob. 063/555-858.k POFALI]I Zmaja od Bosne namje{ten trosoban,80m2 na du`e.Tel. 061/214850.k ^ENGI] Vila, suteren, 68m2, trosoban, 40.000 eura. Mob. 063/555-858.k BREKA 79m2, 2 kat, ure|en, 2 strane, balkon, 3-soban. Mob. 061/148-810.k CIGLANE, A. Hume, 73m2, 3-soban, balkon, 1 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA, Stakleni grad, 90m2, prizemlje, 4-soban, stanje dobro, pl. eta`no, 1/1, idealan za pos. prostor, 165.000 KM. Mob. 061/148-810.k ^ENGI] Vila, 94m2, 3,5-soban, VP, mo`e i zamjena za stan do 50m2. Mob. 061/148-810.k JOSIPA Vanca{a, 2-strana po 100m2. Mob. 063/555-858.k SKENDERIJA, novogradnja, 69m2 i 96m2, 4 gara`e. Mob. 061/148-810.k BREKA 105m2, 2-eta`ni, 4 kat, 5-soban, 2 balkona. Mob. 061/148-810.k TITOVA 83m2, 111m2, 136m2, 145m2 i 155m2. Mob. 063/555-858.k GARSONJERA u strogom centru, ul. Jadranska, 22m2, renovirana, 3.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252-663.k CENTAR, ^ekalu{a, 60m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 110.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k KU]A centar, E. Ademovi}a, Vasin Han i vikend ku}e Pale (Potoci, Brezik, Kriva~e). Mob. 066/488-818.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM jednosoban stan 39m2, D`amijska 4/8, Hrasno. Tel. 656-040.k STANOVI Centar 147m2, 115m2, 80m2, 78m2 itd. Tel. 063/157-832.k GRBAVICA, zgrada Metalka, 79m2, troiposoban, III sprat, lift, 2 balkona, 205.000KM. Mob. 062/295-919.k GRBAVICA, ul. Zagreba~ka, 84m2, troiposoban, IV sprat, lift, plinsko eta`no, dvostran, 190.000KM. Mob. 061/899-209.k CENTAR kof Evrope, 97m2, troiposoban, III sprat, AU gradnja, dvostran, 2.000KM/m2. Mob. 061/150-519.k STARI grad, ul. M.]. ]ati}a, 70m2, trosoban, V.P., balkon + vrt, 129.500KM. Tel. 033/711-666.k ILID@A - Lu`ani, ul. Josipa Pan~i}a, 79m2, trosoban, I sprat, renoviran, c.g., 126.400KM. Mob. 061/526-243.k NOVA Vogo{}a, 71,43m2, novogradnja, prizemlje, trosoban, balkon - lo|a, 1.500KM/m2. Mob. 033/711-665.k MARIJIN dvor ul. Kralja Tvrtka, 90m2, troiposoban, V.P., pogodan za kancelariju, 165.000KM. Mob. 061/247-777.k ^ENGI] Vila, ul. B. M. Selimovi}a, 63m2, dvoiposoban, III sprat, c.g., dvostran, 110.000KM. Mob. 066/340-748.k PRODAJEM troiposoban stan 92m2, u Sarajevo - Centar, ul. Buka, II spraqt. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM gara`u ul. Kranj~evi}a 33, Marijin dvor. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 74m2, II sprat, kod doma armije u Sarajevu. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM lijepu ku}u od 130m2 sa velikom ba{tom i gara`om od 25m2 na Mihrivodama, 170.000KM. Mob. 061/262-336.k PRODAJEM stan 52m2 na Alipa{inom polju, mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k

NAMJE[TAJ

PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

TEHNIKA
PRODAJEM ruter za laptop. Tel. 062/874-535.k PRODAJEM TV Grunding, ispravan. Mob. 062/325-987.k

KUPOVINA
OTKUPLJUJEM akumulatore stare, Olovo. Mob. 066/958-443.sms KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms AKCIJA kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata odmah, dolazak na adresu, prodajem cetifikate povoljno. Mob. 061/517-897.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare }ilime i serd`ade, zidne satove (neispravne), vez sa srmom-suhozlatice, bakar, savatli predmete od srebra. Mob: 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, ordenje, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.Tel.061/323-906.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

VOZILA
RENAULT Laguna 1.9DCI, grandtour, 171.000km, 2006 g., reg. do juna 2014, u odli~nom stanju, servisna knji`ica, klima, ESP, tempomat, alarm, metalik zelena sv, 10.500KM. Mob. 061/188-424.sms PRODAJEM Reno 4 i Reno 5. Mob. 061/428-888.sms FORD - Galaksi (tipa Saran), porodi~ni sa 7 mjesta. 1999. g., Golfov motor, 1,9TDI dizel. Registrovan u julu, izvr{en veliki servis. Mob. 063/991-809.sms PRODAJEM Peugeot 407 dizel, 1,6. proizvodnja 2010. ful oprema. Mob. 061/206-728.sms PRODAJEM Renault 19 Evropa, 97 godina, servisiran u ovla{tenom servisu, multi look, 2 zimske gume Sava. Mob: 061/546-079.sms PRODAJEM passat karavan 1,9, god. 6/2000, TDI, 90KS. Oprema: ESP, ABS, el. podiza}i stakala, grija~i retrovizora, pode{avanje volana po dubini i visini, klima, zeder, alarm-Cobra, euro kuka, zagarantovana potpuna tehni~ka ispravnost i o~uvanost vozila. Cijena 7.100 KM, isklju~ivo novac. Mob: 061/132-755. k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133 PRODAJEM Fiat Seicento, malo dostavno vozilo, 2002. god. registrovan, redovno servisiran, cijena podogovoru. Tel. 033/216-373, 061/928-535.k PRODAJEM Kedia 2001.dizel centralna brava.cijena 3.500,00KM.Tel.808846.l PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k PRODAJEM Mercedes C-180 autoatik, 97. god. solidno o~uvan, ful oprema. Mob. 061/130-348.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k PRODAJEM Clio 2006, godina benzinac.Mob:061/243-199.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217-875.k PRODAJEM auto golf 4 SDI 2001. godina karavan u veoma dobrom stanju.Tel. 061/171-897.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Seat Cordoba TDI registrovan. Tel. 061/165-969.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376-807.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj i piceriji, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNE djevojkeza katalo{ku prodaju kozmetike avon, honorarni posao, 30% zarade na svakom prodatom proizvodu. Mob. 061/048-019.k SAMOZAPOSLITE se idejama knjige vodi~ malih biznisa.Tel.032/244-417.k SAMOZAPOSLITE se proizvodnjom alkoholnih pi}a.Tel.032/244-417.k ZAPO^NITE biznis idejama knjige eteri~nih ulja. Tel 032/244-417.k POTREBNA administrativna radnica u centru za strane jezike. Sve informacije na Tel. 033/215-869 ili na e-mail info¡markscentar.com POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

OSTALO
PRODAJEM `drijebicu staru 15 mjeseci, Pale. Mob. 065/534-135.sms PRODAJEM crijep }eremidu 1.000 kom. Letvu za }eremidu 1.200 m. Cijena povoljna. Mob. 062/153-525.sms

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013.
Dvadeset sedmog novembra 2013. navr{avaju se ~etiri najtu`nije godine od smrti na{eg supruga, oca i djeda

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV velikom ~ovjeku, rukovodiocu i prijatelju POSLJEDNJI POZDRAV na{em penzionisanom zaposleniku

53

RIFAT HAD@I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Amira, k}erka Arnela, sin Adnan, snaha Zedina, unuci Faris i Haris
3460

MUHAMEDU CICI

HASANU (JUSUFA) ]EHAJI]U

Halid i Senada Grozdani} Sterling, VA, USA
8045

Rukovodstvo i zaposlenici Elektroprenosa BiH, operativno podru~je Sarajevo
3455

USLUGE
MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604.k 7714

SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654140.k SERVIS svih tipoiva ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k ELEKTRI^AR, instalacije, uti~nice, lampe, osigura~i, indikatori. Mob. 061/901-646.k IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k ^UVALA bih dijete na Dobrinji, u va{em ili svom stanu, (vo|enje i dovo|enje iz {kole). Tel. 469-353.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, poslovne prostore, stubi{ta. Tel. 065/327-328.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k AGENCIJA posreduje pri prodaji va{ih nekretnina, sigurna i brza realizacija. Mob. 061/136-705.k MOLERSKO farbarfske usluge kvalitetno i povoljno.Tel. 061/323-906.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535-659 i 062/139034.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k

SJE]ANJE

Pro{lo je osam godina od smrti na{e drage tetke

KOMBI prevoz ljudi, stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl...Radna snaga obezbje|ena. Popust za penzionere 20%!!! Mob. 062/466-079.sms POTREBNA teta za ~uvanje bebe, ~etiri puta sedmi~no po ~etiri sata. Adresa stanovanja: Pionirska dolina, naselje Vrtovi sunca. Uslovi: nepusac, pozeljno iskustvo u ~uvanju beba, starosna dob osobe od 35 do 45 godina, SSS. Pla}anje: prema dogovoru. Kontakt: 062/ 377164.sms "VITALIS" ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k "DOM VITALIS" smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k AKO ste medicinske struke svih profila javite i se organizujemo odlazak u Njema~ku.Tel. 066/775-021 I 061/203-814.k KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.k KIRBY dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje, svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, stolica i generalno spremanje stambenih i poslovnih prostorija, 1h/6 KM, firma "GLANZ". Mob: 061/350-688.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VR[IMO postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta i {ipoda, kao i postavljanje laminata uz garanciju i kvalitet. Tel. 033/542-009, 061/310-147.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k KOMBIJEM velikim, prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispomo}. Mob. 061/227-189, 070/248-381.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k

NADE LAKI], ro|. MITROVI]

Tvoja dobrota, plemenitost i nesebi~nost uvijek }e grijati na{a srca. I dalje `ivi{ i traje{ u nama, s nama. Sje}amo te se s beskrajnom ljubavlju, tugom i po{tovanjem. Tvoji: Nata{a, Pajo, Svjetlana, Sr|an i Tanja s porodicama, Nada i Mirna
111

TAPETAR-dekorater, presvla~i i popravljanamje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926560.k INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim na va{u adresu. Tel. 214-346.k MAJSTOR povoljno opravlja stari i pravi, montira novi namje{taj, kuhinje, preseljava. Mob. 061/202-840.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k TAPETAR radim tapetarske usluge dolazim na adresu. Tel. 033/408-89.k OZBILJNA gospo|a ~isti odr`ava stanove poslovne prostore, stubi{ta. Tel:065/327-328.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste prevodi.Tel. 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812-+plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg radnog kolege

SJE]ANJE na na{eg velikog i dragog prijatelja i druga

JANKA KLOBU^ARA ISMET BRATOVI]
profesora emeritusa

Sa neizmjernim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Radne kolege iz sektora
71160

Lila, Aco, Mi{o, Mirko, Kasim
8034

^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone. Penzionerima usluge jeftinije. Mob. 061/205-803 i 063/020-169.k

INSTRUIRAM |ake i studente i8z matematike i fizike na Ilid`i.Tel. 033/621976.k PRESNIMANJE sa video kasete svih kaseta z kamera. Tel. 062/824-523.k SERVIS svih tipova ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Tel. 061/551-035.k PREVOZ putnika na more i ostale destinacije. Mob. 061/434-374.k

MOLERSKE usluge gletovanje, boje, stolarija, radijatori, tapete i ostalo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. INSTRUIRAMO nastavu za u~enike i studente iz ra~unovodsta.061/516-624. i 033/943-265.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Prije sedam dana na{a Komora izgubila je jednog od najuglednijih svojih ~lanova, umro je

dugogodi{njem zaposleniku Energoinvesta i bratu na{eg kolege D`evada Dautbegovi}a

prof. dr. BORO (MILO[A) \UKANOVI]
neuropsihijatar

SEADU DAUTBEGOVI]U
Porodici upu}ujemo izraze dubokog suosje}anja. Energoinvest, d.d. - Sarajevo
001

Oni ljekari koji ~uvaju i lije~e du{e ljudima, imaju kod njih poseban status i po{tovanje, a kolega prof. Boro imao je i me|u njima istaknuto mjesto. Zaslu`io ga je svojim poimanjem `ivota i rada, svojom du{om i razumom koji su bili posebni. Bio je veliki poklonik umjetnosti, pa je njegova smrt o`alostila mnoge umjetnike i ljubitelje umjetnosti. Autor je nekoliko zna~ajnih djela iz oblasti neuropsihijatrije, uglavnom iz domena borbe protiv zloupotrebe droga. U na{oj Bosni ima mnogo svakakvih bijednika, a prof. Boro je {titio i borio se za prava najbjednijih me|u njima - ovisnika o drogama. Goleme su zasluge prof. Bore u na{em zdravstvu, golema je na{a `alost za njim... Neka mu je navijek slava i hvala! Ljekarska-Lije~ni~ka komora Kantona Sarajevo
001

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

na{em kumu i odanom prijatelju

FERHAT HAMZI]
JEZDIMIR \OR\EVI]
27. 11. 1997 - 27. 11. 2013.

MILOSLAVA \OR\EVI]
10. 12. 1986 - 10. 12. 2013.

Uvijek ste sa nama, s ljubavlju i po{tovanjem.

Nermana Mandi} sa djecom
3458

Mirjana, Tanja, Goran, Gorana i Braco
7957

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POZDRAV

voljenom i po{tovanom prijatelju i kolegi

Navr{ila se godina od smrti mog voljenog supruga

dobrom i plemenitom

prof. dr. BORO \UKANOVI]
“Dok vjerovali jo{ smo da se samo put mijenja mi rekli smo si zbogom govore}i do vi|enja” Tvoje prijateljice Du{anka, Narcisa sa dr. Radmilom Jovanovi}em
71120

ILIJE GOJAKA
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol zbog mog nenadoknadivog gubitka. Tvoja Zrinka
8039

dipl. elektroing. 27. 11. 2000 - 27. 11 2013.

VLADIMIR VRETA

Vrijeme prolazi, ali ljubav i sje}anje na tebe nikada. Tvoji najmiliji
3459

AHMEDU DIZDAREVI]U
Porodica Smailbegovi}
8029

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

na voljenog zeta i tetka i na{eg istinskog prijatelja

27. 11. 1985 - 27. 11. 2013.

prof. dr. ZAIM FILIPOVI]

ILIJU GOJAKA
S du`nim po{tovanjem i zahvalno{}u, Seka, Suzana, Snje`ana i Dejana sa porodicama
8039

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Minka i k}erka Snje`ana Nevjesti} sa obitelji
AX

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013.
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

Dvadeset sedmog novembra 2013. navr{ava se 6 tu`nih godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

JELENA GA[OVI], ro|. MAZI]
preminula 25. novembra 2013. godine u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti na groblju u Crkvi~kom polju, op{tina Plu`ine, Crna Gora. O`alo{}eni: sin Radenko, k}erke Bosiljka, Darinka i Milena, snaha Dragica, zet Ivan, unu~ad, praunu~ad, te porodice Ga{ovi}, Vesovi}, Bagari}, Vuleta, Kova~evi} i Mazi}, kumovi, prijatelji, kom{ije i ostala mnogobrojna rodbina. Ku}a `alosti: Had`imustafe Penjave 44, Sarajevo.
8036

FATIMA ]ERI], ro|. BEGI]

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Zvizdi}
8022

Dvadeset sedmog novembra navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

[esnaest je tu`nih godina od smrti na{e

MIRSADA (MUSTAFE) KAZI]A

MILICE MICE VRZI], ro|. MLINAREVI]
27. 11. 1997 - 27. 11. 2013.

Tvoja dobrota i plemenitost ostat }e zauvijek u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Stvoritelja da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji najmiliji: supruga Iza, k}erke Ismeta i Elvira, zetovi Faruk i Admir, unu~ad Kenan, Adna, Ramiz, Amar i Selma
Pamtimo njen osmijeh, dobrotu i plemenitost.
3453

Porodica
8028

SJE]ANJE

Protekle su ~etiri godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Izgubili smo na{ centar, na{ najja~i oslonac, na{u dragu majku

FATIMU HIRO[

JOSIP PEHAR
Pro{le su 4 duge godine. Tvoj lik, dobrota i lijepa rije~ su uvijek u na{im mislima i srcima. Nedostaje{ beskrajno. Tvoji unuci: Sanita i Damir, k}erka Snje`ana i supruga Ru`ica
3395

HALID (JUSUFA) LA^EVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati lijepe uspomene i sje}anja. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodica
SJE]ANJE
8023

Tvoji: Sudo, Dino i Ljilja, Sena, Nora, Aki i Juergen Sutka, Sale i Mi{o, D`ana, Seka, Nadan i Dejan Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
002

Dvadeset sedmog novembra 2013. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti dragog brata i amid`e

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj priji

na na{eg dragog i nikad zaboravljenog supruga i oca

NERMINI [OBER

RIFATA [EVKE HADROVI]A
27. 11. 2008 - 27. 11. 2013.

RIFATA ([EVKE) HADROVI]A

^uva}emo uspomenu na njega.
Sa vje~nom ljubavlju i po{tovanjem,

od Borke
3452

Neka mu Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet.
71108

Tvoje: Mubera, Altiana i Almedina

Brat A}if sa porodicom

8033

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM
na na{eg voljenog

srijeda, 27. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE
SJE]ANJE

SJE]ANJE

na roditelje i supruga

na{oj dragoj

FATIMI HIRO[
Porodica [aran
002

SENADA SEJU SPAHI]A
zlatni ljiljan

26. 11. 1967 - 26. 11. 2013.

ZLATIJA MUHOVI]

27. 11. 1993 - 27. 11. 2013.

26. 11. 1976 - 26. 11. 2013.

FEJZO MUHOVI] MAHMUT KAVAZ

Godine nisu izbrisale sje}anje na tvoju dobrotu i po`rtvovanost, voljeni na{ Sejo. Majka Raza, djeca Irma i Asim, bra}a Salem i Suljo, sestra Fatima, snahe Mevlida i Dinka, brati}i Orhan i Haris, brati~ne Selma, Ena i Lejla, sestri} Emir, sestri~na Zihna
3456

26. 11. 1966 - 26. 11. 2013.

Razija Kavaz sa djecom
3456

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

FATIMI HIRO[
Grafika [aran
002

prof. dr. sci. med. ISMETU (MAHMUTA) BRATOVI]U

dragom ro|aku i velikom ~ovjeku Porodica Pa}uka
8025

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

dobrom ~ovjeku i cijenjenom ljekaru

gospo|i NERMINI [OBER
majci na{e prijateljice Belma, Dijana, Neal i Lejla
8031

HALIMA (]AMILA) KADRI] prof. dr. ISMETU BRATOVI]U
Sa po{tovanjem, D`eneta Dautba{i} sa porodicom
8043

preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. novembra 2013, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. novembra 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Dino i Irfan, bra}a Fuad i Suvad, sestra Nermina, snahe Azra, Edina, Jasmina i Senada, zet Neboj{a, unu~ad Haris, Aldijana, Mirza, Dejla i Adi, brati~ne Edina, Emina i \ana, sestri}i Danijel i Denis, tetke Rad`ija i Razija sa djecom, te porodice Had`ime{i}, Kadri}, Jamak, U{anovi}, Kubat, ^erkez, Isanovi}, Resi}, ^opra, Vrbanjac, Mijatovi}, Brki}, Memovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana stanu merhume u 13 sati, Ul. Alibega Firdusa 65. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i kumu

dragoj teti

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

VLADO (BOGOLJUBA) GAVRANI]
AHMED MADE DIZDAREVI]
Porodica Ali}
71120

JELICI HALER
Hvala ti za sve lijepe zajedni~ke dane. Vladimir i Mirjana
8035

preminuo 26. novembra 2013. u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 28. novembra 2013. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Nevenka, k}erka Nina, sestra Nada, porodice Gavrani}, Popovi} i Rudi}, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Buka br. 10/1.
000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

OSLOBO\ENJE srijeda, 27. novembar/studeni 2013.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

57

MELIHA BOJAD@I, ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. novembra 2013, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. novembra 2013. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: suprug Abaz, sinovi Asim i Jasmin, bra}a Fahrudin i Sead, snaha Had`ar, unu~ad Alija i Amina, snahe Suvada i Ramiza, brati}i Muhamed i Tarik, brati~ne Majda, Nermina i Ai{a, djever Abdullah i jetrva Halida sa sinom Muhamedom, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Bojad`i, Imamovi}, Kald`o, Softi}, Be}iri, El-Rhlimi, Mu{mulja, Ali}, D`uho, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetli Melihe u Ulici Sedrenik br. 229. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HUSEIN (MUSTAFE) [ENDEROVI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. novembra 2013, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Galib, k}erke Mujesira i [efika, snaha Suada, zetovi Zaim i Mirsad, unuci Kerim i Malik, unuke Aida, Armina i Lejla, sestre Sevda i Dika sa porodicama, snaha Naila, brati}i Fadil i Mustafa sa porodicama, te porodice [enderovi}, ^oli}, Smaji}, Rov~anin, Hafizovi}, [abanovi}, Vru~ak, Kustura, Grabovica, ]urevac, [ehovi}, Konakovi}, Cvrk, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Grli}a brdo br. 44.
002

IN MEMORIAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

prof. dr. JANKO KLOBU^AR
28. 11. 2012 - 28. 11. 2013.

FATIMA (MUSTAFE) HIRO[, ro|. SOFTI]
udova had`i Asima preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. novembra 2013, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. novembra 2013. godine, u 15 sati na mezarju Alifakovac. O`alo{}eni: sin Suad, k}erke Senija, Suvada, D`enana, zetovi Juergen, Miroslav i Dejan, unu~ad Armin, Sa{a, Dino, Nora, Nadan i Selma, brat Vejsil, snaha Fadila, jetrva Hatka, brati}i i brati~ne, sestri}, te porodice Hiro{, Sofi}, Herzig, Pejovi}, [aran, Operhal, Pijalovi}, Kazi}, Me{i}, Buzar, ^opra, Buljuba{i}, Tosunovi}, Adilovi}, Mujak, Ramizi, Suljevi}, Nieprasch, Kapetanovi}, Kova~, Karamehmedovi}, [ojko, Pobri}, [urkovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i merhume u Ulici Ba~i}i br. 3.
3457

Uvijek si sa nama. Sutra }emo u 14 sati polo`iti cvije}e na njegov grob. S ljubavlju, porodica

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ALIJA (NED@IBA) HUREM
preselio na ahiret u utorak, 26. novembra 2013, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 13 sati na porodi~nom mezarju Huremi, Kao{tice Me|e|a. O`alo{}eni: supruga Biba, sinovi Ramo i Hajrudin, k}eri Alja, Rabija i Rahima, unu~ad Amela, Nihad, Admin, Admina, Ned`ib, Elejin, Bija, Aldina, Amina, Amin, Rijad i Rabija, praunu~ad, sestre Fatima i Rahima, snahe ]amka, Almasa, Mirela i Lejla, zet Fehim, amid`i} Adem sa suprugom Izetom i sinovima Ramizom i D`evadom i k}erkama Sabahetom i Sabihom, amid`i~na Timka sa porodicom, svastika Zumra, {urjak Salih, bad`o Husein, te porodice Hurem, D`afi}, Smaji}, Murti}, Cej, Ba`darevi}, Me{i}, Sofovi}, Mulaosmanovi}, Hod`i}, Torohan, Jeli}, \ip, U{to, Raoni}, Korman, Omeragi}, Durmi{evi}, Pa{ali}, Kapo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Ul. dobro{evi}ka do br. 32, Bojnik. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Stup sa polaskom u 9 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Otoka i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

AHMET (HALILA) ]OSI]

JELICA HALER, ro|. PETKOVI]
1928 - 2013.

preselio na ahiret u nedjelju, 24. novembra 2013, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. novembra 2013. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.

preminula 25. novembra 2013. u 86. godini.
Prevoz ozbezbije|en ispred Osnovne {kole "Umihana ^uvidina" sa polaskom u 14 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Haris, k}i Azra, zet Eldin, unuke Na|a i Hana, sestre Hasnija i Hazba sa porodicama, te porodice ]osi}, Mehi}, Mu{anovi}, Aljovi}, [ahbazovi}, Jerkovi}, Ademovi}, Deljanin, Mujakovi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji u Boljakovom Potoku (Ul. Smajla [ikala).
000

Sahrana }e se obaviti 27. novembra 2013. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Goran, k}i Jordanka, brat Slobodan, unu~ad Kristian i Emina, snaha Dina, jetrva Cica, porodice Haler, Petkovi}, Ili}, Kne`evi}, Karamustafi}, Hamzi}, Osman~evi}, @ugi}, Avdi} Mirza, te ostala rodbina. Ku}a `alosti: Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 12.
000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->