50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE VOZILA
[KODA 135 GLI u odli~nom stanju, iznimno povoljno, 1991god, registrovan, EURO 1, motor 1, 3. Mob. 063/064-034.sms PRODAJEM Opel Vivaro, 2004. disel putni~ki. Auto se mo`e pogledati u Sarajevu. Mob. 066/910695.sms POTREBNE djevojkeza katalo{ku prodaju kozmetike avon, honorarni posao, 30% zarade na svakom prodatom proizvodu. Mob. 061/048-019.k SAMOZAPOSLITE se idejama knjige vodi~ malih biznisa.Tel.032/244-417.k SAMOZAPOSLITE se proizvodnjom alkoholnih pi}a.Tel.032/244417.k ZAPO^NITE biznis idejama knjige eteri~nih ulja. Tel 032/244-417.k POTREBNA administrativna radnica u centru za strane jezike. Sve informacije na Tel. 033/215-869 ili na e-mail info¡markscentar.com POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k KOMBIJEM velikim, prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispo mo}. Mob. 061/227-189, 070/248-381.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196 Ilid`a.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140.k SERVIS svih tipoiva ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k ELEKTRI^AR, instalacije, uti~nice, lampe, osigura~i, indikatori. Mob. 061/901-646.k IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k ^UVALA bih dijete na Dobrinji, u va{em ili svom stanu, (vo|enje i dovo|enje iz {kole). Tel. 469-353.k OBAVLJAM sve vrste poslova, fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, poslovne prostore, stubi{ta. Tel. 065/327-328.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620-057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232162 i 061/266-764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141676.k AGENCIJA posreduje pri prodaji va{ih nekretnina, sigurna i brza realizacija. Mob. 061/136-705.k MOLERSKO farbarfske usluge kvalitetno i povoljno.Tel. 061/323-906.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535-659 i 062/139-034.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k TAPETAR-dekorater, presvla~i i popravljanamje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926-560.k INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim na va{u adresu. Tel. 214-346.k DAJEM instrukcije iz hemije stu den ti ma i u~e ni ci ma. Tel. 0627331-174.k

~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

TRAJNO SJE]ANJE Draga moja

PONUDA
IZDAJEM dvoiposoban sun~an stan u Titovoj, kod BBI centra, 600 EURa. Mob. 061/494-120.sms IZDAJEM poslovni nprotor 43 m2 na prvom spratu sa gara`om u uklici Zelene beretke kod Doma armije prostor pogodan za kancelarije i predstavni{tva.Tel. 061/1578044 677. IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, ^engi} Vila 250 KM. Tel: 7925 061/954-592 i 033/227-756.

ALEKSANDRA \AJI] - HORVATH
28. 11. 2011 - 28. 11. 2013.

U mislima i snovima, uvijek si tu. Tvoja Nina
111

OSTALO
PRODAJEM fiskalnu kasu Tringo favorite, 350 KM. Mob. 061/135748.sms

PRODAJA
RODAJEM stan na atraktivnoj lokaciji ul. Aleja lipa, Hrasno, 52 m2, u kvadraturu nije ura~unat veliki ustakljeni balkon i {pajz. PVC stolarija, centralno grijanje, nova elektro i vodo instalacija, novo kupatilo, novi parket, dvije klime, vanjske alu. roletne, blindirana vrata. Stan u besprijekornom stanju. Cijena 57.000 eura. Mob. 062/296-496.sms PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru Ilid`e, na prvom spratu iznad apoteke. Cijena 90.000 KM. Mob. 066/284-156 i 065/0585762.sms PRODAJEM ili iznajmljujem stan. Alipa{ino pole A faza, 50 m2, ekstra renoviran. Cijena po dogovoru. Mob: 062/170-056.sms PRODAJEM dvosoban stan 54 m2, ul. Adema Bu}e, 4 sprat sa namje{tajem.Nova zgrada zavr{ena 2005g.Cijena 85.000 KM.Tel: 061/222-623.sms PRODAJEM stan na Grbavici kod shopinga, 20 sprat, 85 m2 sa garazom 12 m2.125.000 KM. Tel: 061/222-623.sms DVOSOBAN stan u centru Sarajeva, kod Narodnog pozori{ta, 65 m2, 4 sprat.Cijena 162000 KM. Tel: 061/222-623.sms PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, Pofali}i kod Ekonomske {kole, 7 sprat.114.000 KM. Tel: 061/222623.sms CENTAR, prodajem dvoeta`ni stan kod pozori{ta, parking, lift, balkon, cijena po dogovoru. Tel. 066/181-087. sms PRODAJEM stan 53 m2, na Alipa{inom polju u Sarajevu, 14 sprat, 65.000 3288 KM. Mob. 061/350-164. PRODAJEM stan u Dobrinji ul. Omera H. br.6 I sprat veli~ine 86 m2 + 3 ve}a balkona i jedna ve}a ostava.cijena 50, 000Eura. Tel. 066/9113388P 918. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM ku}u u Resniku Pazari} na putu za Mostar, 6x10m, 750 m2 zemlji{ta, struja, voda, cijena 47.000 KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 58 m2 u Hrasnom, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 54 m2 na ^. Vili, III sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 53 m2 na Grbavici, II sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 82 m2 na Mejta{u, I sprat ili mijenjam za 50 m2 do Dobrinje. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 40 m2 Aneks ul. Prijedorska 3kat i stanove novogradnja Isto~no Sarajevo 71, 60, 48 i 43 m2.Tel. 066/359-832.k PRODAJEM stanove sa gara`ama u Centru Sarajeva od 169, 114, 82, 69 i 62 m2.www.nerasbih.com. Tel.066/488-818.k

SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara instalacija.Tel. 0627654140.k MAJSTOR povoljno opravlja stari i pravi, montira novi namje{taj, kuhinje, preseljava. Mob. 061/202-840.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650-867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326.k TAPETAR radim tapetarske uslu ge do la zim na adre su. Tel. 033/408-89.k OZBILJNA gospo|a ~isti odr`ava stanove poslovne prostore, stubi{ta. Tel: 065/327-328.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste prevodi.Tel. 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812+ plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221668.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone. Penzionerima usluge jeftinije. Mob. 061/205-803 i 063/020169.k INSTRUIRAM |ake i studente i8z matematike i fizike na Ilid`i.Tel. 033/621-976.k PRESNIMANJE sa video kasete svih kaseta z kamera. Tel. 062/824523.k SERVIS svih tipova ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Tel. 061/551035.k PREVOZ putnika na more i ostale destinacije. Mob. 061/434-374.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540533.sms AKCIJA, kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata odmah, dolazak na adresu, prodajem cetifikate povoljno. Mob. 061/517-897.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare }ilime i serd`ade, zidne satove (neispravne), vez sa srmomsuhozlatice, bakar, savatli predmete od srebra. Mob: 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, ordenje, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.Tel.061/323-906.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

MOLERSKE usluge gletovanje, boje, stolarija, radijatori, tapete i ostalo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. INSTRUIRAMO nastavu za u~enike i studente iz ra~unovodsta.061/516-624. i 033/943-265.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214690.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/216373 i 061/928-535.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332174.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907-356.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, poslovne prostore, stubi{ta. Tel: 065/327-328, 440-747.k ODSTRANJUJEM fleke na zidovima i plafonima i vr{im farbanje. Mob. 064/4484-083, 440-747.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460-606.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k IZNAJMLJUJEM sklopive stolice, stolove i vje{alice za garderobu. Besplatna dostava u Sarajevu. Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

USLUGE
PROFESOR klavira daje ~asove za sve uzraste. Mob. 062/649-053.sms STARIJOJ osobi nudim do`ivotnu nov~anu pomo} ili pla}anje starackog doma, uz ovjeren ugovor kod notara, za prepis stana. Tel: 062/534059.sms MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319-604.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k AKO ste medicinske struke svih profila javite i se organizujemo odlazak u Njema~ku.Tel. 066/775-021 I 061/203-814.k KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.k KIRBY dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje, svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, stolica i generalno spremanje stambenih i poslovnih prostorija, 1h/6 KM, firma “GLANZ”. Mob: 061/350-688.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VR[IMO postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta i {ipoda, kao i postavljanje laminata uz garanciju i kvalitet. Tel. 033/542-009, 061/310-147.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe - slasti~arnoj i piceriji, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618855, 062/445-037.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

51

kolegi, drugu i prijatelju

na{em cijenjenom sekretaru, prijatelju i suprugu na{e kolegice Alme

@ELJKI VARUNEKU

@ELJKU VARUNEKU

Bilo nam je veliko zadovoljstvo raditi s tobom. Neka ti je laka zemlja bosanska. Vije}nici Op}inskog vije}a Centar Sarajevo, Predsjedavaju}a Op}inskog vije}a mr. Varja Nikoli}, Dopredsjedavaju}i Op}inskog vije}a dr. Ned`ad Ajnad`i} i Sekretar Op}inskog vije}a mr. Naser ^opelj

Slu`ba za upravu za prostorno ure|enje i komunalne poslove
001 8067

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dvadeset {estog novembra 2013. godine napustila nas je na{a baka

uva`enom saradniku i ~lanu Nadzornog odbora

MILA MILIDRAG
1929 - 2013.

@ELJKU VARUNEKU

Sahranjena je na groblju u Donjim Miljevi}ima 27. novembra 2013. godine. Porodica
111

Porodici upu}ujemo izraze dubokog suosje}anja. Energoinvest, d.d. - Sarajevo
001

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj {kolskoj drugarici

U ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

na{em dragom prijatelju

tati na{e prijateljice Aide

SMILJA VITKOVI]
28. 11. 1995 28. 11. 2013.

MINKI FILIPOVI] KOZAR^ANIN
Lila i Subha
7782 8063

VLADI GAVRANI]U

NIKE VASILJEVI]A ISMETU BRATOVI]U
Ovim putem `elimo da zahvalimo prof. dr. Muhamedu Gavranovi}u i dr. Emiru ^engi}u na izuzetnom zalaganju u lije~enju i brizi za na{eg Niku. Tako|e zahvaljujemo i UABNOR-u Novo Sarajevo. Sa{a, Dijana i Davorka
111

S po{tovanjem, djeca

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

S tugom i po{tovanjem, Mia i Zdravka
8066

Porodica
8057

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

mom ocu

na{em

@ELJKO VARUNEK

Dovi|enja, tata. Ivana
111

Dvadeset osmog novembra 2013. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac i dedo

ZAHID (IBRE) KARAHASANOVI]
28. 11. 2009 - 28. 11. 2013.

@ELJKU VARUNEKU

[to te du`e nema, vi{e nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: Jasna, Amer, Haris i Almina
8065

od prijatelja: Bakir, Dragan, Reuf, Eso, Enver, Malik, Jozo, Alija, Enes, Tiho
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu, svekru, dedi i biv{em suprugu

na{em dragom

@ELJKU VARUNEKU

@ELJKO VARUNEK
OP]INSKI ODBOR SDA CENTAR I KLUB VIJE]NIKA SDA U OP]INSKOM VIJE]U CENTAR
001

@ELJKU VARUNEKU
Ivana, Ben, Dominic i Vesna
111

OP]INSKI ODBOR SDPBiH CENTAR SARAJEVO
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{u dragu

DU[ANKU STEVI]
1997 - 2013.

VLADIMIR (BOGOLJUBA) GAVRANI]
@ELJKU VARUNEKU
Porodici upu}ujemo najiskrenije sau~e{}e.
8062

1949 - 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem, njeni najmiliji

U godini dana izgubih i tre}eg brata. Bogdan Kisi} sa porodicom
8068

Amir Zuki} sa porodicom
001

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013. POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

na{em

@ELJKU VARUNEKU
1953 - 2013.

Op}ina Centar je 27. novembra 2013. godine ostala bez svog uglednog rukovodioca, kolege i prijatelja, jednog od prvih organizatora otpora u opkoljenom Sarajevu. @eljko }e nam ostati u sje}anju, osim po njegovoj predanosti poslu, i kao plemenit, dobar i po{ten ~ovjek pun optimizma i uvijek spreman pomo}i drugima. Komemorativni skup povodom prerane smrti na{eg @eljka bit }e odr`an u velikoj sali Op}ine Centar (Mis Irbina 1) 28. novembra 2013. godine u 12 sati. @eljko Varunek }e biti sahranjen 28. novembra 2013. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Na~elnik D`evad Be}irevi} i uposlenici Op}ine Centar Sarajevo
001

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset osmog novembra 2013. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga majka

ZLATA SAKI], ro|. DAUTBEGOVI]

Uvijek u na{im srcima i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Ramiz, Elvedina, Vasvija, Dragi{a, Damir i Majana Izra`avamo zahvalnost rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. Zahvaljujemo upravi i uposlenicima KJP “Pokop”. Djeca s porodicama
8061

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

ZAHVALNICA

Ovim putem `elimo da zahvalimo Upravi i osoblju Doma VITALIS za profesionalnu njegu, pa`nju i ljubav koju su pru`ili na{oj majci Zlati.

HABIBA BIBKA ALE^KOVI]
26. 2. 1977 - 26. 2. 2013.

i

AHMET ALE^KOVI]
28. 11. 1978 - 28. 11. 2013.

Uvijek zahvalni: Ramiz i Elvedina s porodicama
8061

S ljubavlju i po{tovanjem, Miro i Maida
8024

Dvadeset osmog novembra 2013. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni otac, brat, dedo i pradedo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em uposleniku i ocu radnog kolege

RAMIZ MEHO (RA[IDA) ZELIHI]
6. 3. 1922 - 18. 11. 2013.

VELIJI HE]O

Sedmina }e se prou~iti u 14 sati u ku}i `alosti, u ulici Muhameda Had`ijahi}a 51/3.
8055

Uprava i uposlenici KJKP “Pokop” d.o.o. Sarajevo
001

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

HUSEINU [ENDEROVI]U

RAMIZ MEHO (RA[IDA) ZELIHI]
1922 - 2013.

EDINI ALIREJSOVI]

Prijatelji iz HVAC designa: Guta, Ziba, Amir, Aida B., Gago, Jasmina, Medo, Aida A., Began, Haris i Omer
8059

Ako je smrt ja~a od `ivota, nije od ljubavi i sje}anja na tebe. Sin Suad, snaha Dubravka i unuka Dunja
8055

Mnogo godina proveli smo zajedno rade}i i dijele}i i dobro i zlo. Ostaju lijepa sje}anja. Radne kolegice i kolege iz Akademije nauka i umjetnosti BiH
8058

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.
Danas se navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret na{e majke
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

dugogodi{njem kom{iji i dragom prijatelju

na na{e drage roditelje

AKSENTI]

had`i PA[A-hanuma PERTE[I, ro|. BE[LAGI]

Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari d`ennetske ljepote. O`alo{}eni: sinovi Naser i had`i Namir, k}erke Aida i Naida, unuke Adelaida, Amna i Emina, unuk Azur i ostala rodbina. Tevhid }e se odr`ati 28. novembra 2013. godine u 14 sati u ku}i merhume u Ulici TMP br. 3/IV-10.
002

HASANU ^EHAJI]U
Porodice: Arbutina, Stani{i} i Br~i}
8051

ALEKSA
1983 - 2013.

STAKA
28. 11. 1993 - 28. 11. 2013.

Sa ponosom vas se sje}amo, spominjemo i u srcu ~uvamo. Va{a djeca
8015

Dvadeset osmog novembra 2013. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

SJE]ANJE

na voljenu

Ju~e se navr{ilo osam godina od smrti na{eg dragog brata

AHMED (SALKE) HADROVI]

HASNU (AKU) MERD@ANI], ro|. \APO

]AZIMA (MUJE) HUJDUROVI]A

Uvijek }emo te se sje}ati po dobroti i velikoj ljubavi koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Hatma }e se prou~iti prije d`uma-namaza u petak, 29. novembra, u d`amiji Musala. Tvoji: supruga ]anka, sinovi Adis, Alem i k}erka Adisa sa porodicama
88108

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji
3447

Sa ljubavlju i po{tovanjem, bra}a Meho i Idriz, sestra Fahrija sa porodicama
030

IN MEMORIAM
TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na na{e dobre roditelje

ADEM HAND@I]
28. 11. 1998 - 28. 11. 2013.

prof. dr. JANKO KLOBU^AR
28. 11. 2012 - 28. 11. 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem,

ABIDA BJELICA, ro|. MILAVI]
28. 11. 2010 - 2013.

LJUBOMIR BJELICA
21. 6. 1995 - 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Azra [ehovi} sa porodicom
8037

Mehmed Hrasnica sa porodicom
8040

IN MEMORIAM Uvijek ste u na{im mislima i srcima. K}erke Sanja i Snje`ana sa porodicama
7961

TU@NO SJE]ANJE

na

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

ESADA (MEDE) GECA
1978 - 2013.

prof. dr. JANKO KLOBU^AR
28. 11. 2012 - 28. 11. 2013.

DU[KI
Bila si i osta}e{ na{a voljena tetka. Ivan, Bojan, Irma, Maja, Goran, Zoran, Dejan, Vlado i Jelena
8052

Lahko je bilo voljeti te, te{ko izgubiti te, a najte`e `ivjeti bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`enneta. Tvoji: Selima i Denis
3454

S ljubavlju i sjetom, Nazifa Hrasnica
8041

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

@ELJKO (VJENCESLAVA) VARUNEK

ASIM (SMAJE) ALJI]
preselio na ahiret u srijedu, 27. novembra 2013, u 65. godini.

TEUFIK (HILME) VATRE[
preselio na ahiret u srijedu, 27. novembra 2013, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. novembra 2013. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sabina, k}erke Lejla i Maela, zetovi Adem i Sedin, sestra Hasiba, brat Refik, snaha Enisa, unu~ad Vedad i Berina, sestri~ne Meliha i Mersiha, brati~ne Sanela i Amela, brati} Alen, amid`a [emso, strine Naza, Ramiza i Semka, amid`i}i i amid`i~ne, tetke Nizija i Nazija, teti}i, teti~ne, daid`a Avdo i daid`i~ne, te porodice Vatre{, Lizde, Herak, Ajnad`i}, Feriz, Hod`i}, Avdi}, Kre~o, Meki}, [eti}, Nuhi}, Bogilovi}, Kulovac, Kaliman, Baremac, Baji}, Durmi{evi}, Guhdija, Torlak, Muratovi}, Tabakovi}, @iga, Osmanovi}, Omanovi}, Deved`ija, Bi~o, Pod`i}, Muharemovi}, Brezac, Perla, Imamovi}, Mednolu~anin, Zimi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, ul. Samira Radovca 23, Sokolje.

preminuo 27. novembra 2013. u 61. godini. Sahrana }e se obaviti 28. novembra 2013. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Alma, k}erke Tajra i Ivana sa suprugom Benjaminom, unuk Dominik, brat Dragan, snaha Milena, sinovac Nikola sa suprugom Sandrom i k}erkom Elenom, punac Ferid, punica Fatima, ro|aci Zoran i Goran sa porodicama, te porodice Varunek, Lazarevi}, Isanovi}, Karavdi}, ^izmi}, Olja~a i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
000

D`enaza }e se obaviti u petak, 29. novembra 2013. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Elvis, k}erka Nermina, snaha Edina, zet Ned`ad, unu~ad Berina, Ilda, Haris i Nejla, bra}a Hasib, Azem i Hamdija sa porodicama, sestra Fatima sa porodicom, brati}i, brati~ne, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i i teti~ne sa porodicama, punica Mina, {urjaci Mujo i Halil sa porodicama, svastika Behara sa porodicom, te porodice Alji}, Muhovi}, Kara~i}, Pa{i}, \oki}, [a{ki}, ^aki}, Valjevac, ^engi}, Gagula, \ipa, Cero, Popovi}, ^ampara, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u d`amiji Aneks. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred trgovine Amko - Aneks, sa polaskom u 12.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en: od Vije}nice sa polaskom u 12.45 sati i ispred ambulante Sokolje sa polaskom u 13 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Brije{}e i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SELIM MALI (SELIMA) ZULI]
preselio na ahiret 23. novembra 2013. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. novembra 2013. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: supruga Medina, sinovi Edin i Eldin [uica, punica Fahra, snahe, brati}i, brati~ne, te porodice Zuli}, Telalagi}, Kadrijevi}, Ma|un, [ljuka, Mujanovi}, Brajlovi}, Mu{anovi}, Gopo, Hrbinji}, Zahirovi}, Bajri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, ul. Muse ]azima ]ati}a 10/II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

KANA (RA[IDA) KISELICA

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselila na ahiret u srijedu, 27. novembra 2013, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brati} Refik, snaha Hajra sa djecom Melika, Amra i Amer, sestre Mevla, Duda i Mula, snahe [a}ira i D`emila, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Kiselica, Selimovi}, Divjan, ]i{ija, Zulfi}, Lampa, Memi}, Smajkan, Spaho, Fazli}, Kova~, Katica, Isakovi}, Baji}, Covo, Kunovac, Fako, Glibo, Lau{evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u Carevoj d`amiji.
000

ISMAIL (RIFATA) CEJ

preselio na ahiret u subotu, 23. novembra 2013, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. novembra 2013. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Rahima, sin Elein, sestra Kimeta, brat Gursel, punica Biba, {urjaci Ramo i Hajrudin, svastike Alja i Rabija, te porodice Cej, Hurem, Smaji}, Murti}, Raoni}, Korman, D`afi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Pro{le su 22 godine od smrti na{e voljene mame
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom dragi na{

POSLJEDNJI POZDRAV

@ELJKI HABIBE BAKI]
28. 11. 1991 - 28. 11. 2013.

@ELJKO
Ti si bio i ostao veliki ~ovjek. Tvoji: Fatima, Ferid, Rusmir, Indira, Kerim, Lejla, Ajdin i Asja
8056

S ljubavlju i ponosom, k}erke Sarina i Ermina
8040

Tvoja Tajra i Almica }e te voljeti zauvijek. Neka ti je laka zemlja, `ivote moj.
8056

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 28. novembar/studeni 2013.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu i voljenu

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

57

VELIJA (ALIJE) HE]O

HUSEIN (MUSTAFE) [ENDEROVI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. novembra 2013, u 81. godini. preselio na ahiret u utorak, 26. novembra 2013, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ramiza, sinovi Adis i Adnan, snahe Arijana i Muamera, unu~ad Dinela, Erdiah i Enid, brat Fehim, sestra Halima, snahe, brati}i, sestri}i, amid`i}i, {ure Hasib, Ramiz, Hilmo i Samir sa porodicama, te porodice He}o, Halimi}, Ma{i}, Lika, Ba{i}, Hod`i}, Okeri}, Palavra, Korda, Du~i}, Kanli}, Katica, ]ati}, Harbinja, Plo~o, Mutap~i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13 sati, Ul. reisa ef. Had`iomerovi}a 14, Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

LIDIJU FONTANA
28. 11. 2003 - 28. 11. 2013.

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Galib, k}erke Mujesira i [efika, snaha Suada, zetovi Zaim i Mirsad, unuci Kerim i Malik, unuke Aida, Armina i Lejla, sestre Sevda i Dika sa porodicama, snaha Naila, brati}i Fadil i Mustafa sa porodicama, te porodice [enderovi}, ^oli}, Smaji}, Rov~anin, Hafizovi}, [abanovi}, Vru~ak, Kustura, Grabovica, ]urevac, [ehovi}, Konakovi}, Cvrk, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Grli}a brdo br. 44.
8049 002

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Porodica

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALIJA (NED@IBA) HUREM ZEHRA PEHAD@I], ro|. KAPI]
preselio na ahiret u utorak, 26. novembra 2013, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 13 sati na porodi~nom mezarju Huremi, Kao{tice Me|e|a. O`alo{}eni: supruga Biba, sinovi Ramo i Hajrudin, k}eri Alja, Rabija i Rahima, unu~ad Amela, Nihad, Admin, Admina, Ned`ib, Elejin, Bija, Aldina, Amina, Amin, Rijad i Rabija, praunu~ad, sestre Fatima i Rahima, snahe ]amka, Almasa, Mirela i Lejla, zet Fehim, amid`i} Adem sa suprugom Izetom i sinovima Ramizom i D`evadom i k}erkama Sabahetom i Sabihom, amid`i~na Timka sa porodicom, svastika Zumra, {urak Salih, bad`o Husein, te porodice Hurem, D`afi}, Smaji}, Murti}, Cej, Ba`darevi}, Me{i}, Sofovi}, Mulaosmanovi}, Hod`i}, Torohan, Jeli}, \ip, U{to, Raoni}, Korman, Omeragi}, Durmi{evi}, Pa{ali}, Kapo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Ul. dobro{evi}ka do br. 32, Bojnik. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Stup sa polaskom u 9 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima Otoka i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MUNIBA (ALIJE) ^OLPA, ro|. LOGO
preselila na ahiret u utorak, 26. novembra 2013, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Muhamed, snahe Subhija i Emina, unu~ad Mirza, Ornela i Ena, praunuka Tajra, zet Ajdin, brati} Esad sa porodicom, sestri}i Edhem, Fehim, [erif i sestri~ne Fatima, Sala, Kahra, Sana i Remza sa porodicama, djever Jusuf sa porodicom, te porodice ^olpa, Logo, Krupalija, Dervi{evi}, Vuk, D`ubur, Hasandedi}, Zulovi}, Habe{, D`olota, Durmi}, ^oli}, Tanovi}, Huri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u gradskoj d`amiji Vogo{}a, poslije ikindija- namaza (14 sati). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. novembra 2013, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Stupnica u Banjoj Luci. O`alo{}eni: sin Hidajet, k}erke Hidajeta, Senija, Besima i Mirsada, zetovi D`evdet, Denis i Rasim, snahe Rabiha i Mirsada, unu~ad i praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, brati} i brati~ne, djever Smail sa porodicom, te porodice Pehad`i}, Kapi}, Pori}, Ramusovi}, D`eli}, Begovi}, Bleki}, Nuki}, Pozderac, Kadi}, Pu{kar, Saltagi}, D`afi}, Dinek, Ahmetovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Osmanija - Stupni~ka d`amija.
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRALEM (IBRE) ^ENGI]
preselio na ahiret u utorak, 26. novembra 2013, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12 sati, do groblja i nazad.

FINA BRADARA, ro|. MA\AR

AVDO (IBRAHIMA) DEVED@IJA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. novembra 2013, u 84. godini.

preminula 27. novembra 2013. u 91. godini. Sahrana }e se obaviti 29. novembra 2013. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}er Slavica, unu~ad Jasmina i Ernest, praunuke Erna, Franka i Amelie, te obitelji Bradara, Alispahi}, Radat, Devli}, Karahasanovi}, Vasiljevi}, [aldi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: brati} Fadil, brati~na Fadila, sestri}i Senad, Ahmed i Muhamed, sestri~na Minka, njegovi Hedija, Aida i Ajdin, te porodice Deved`ija, Deved`i}, ]osi}, [a}iragi}, Imamovi}, Taletovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u mektebu na Hladivodama.
000

O`alo{}eni: sinovi Bakir i Senad, snaha Envera, unuci Tarik i Namik, snaha Hankija Mina, brati} Ru{id i Hamdo sa porodicom, brati~na Azra sa porodicom, sestri}i Fadil i Ramiz sa porodicama, sestri~ne Alija, Abida, Zaka i Ismeta sa porodicama, {ura Ismet Zafer, Zlata, Adnan, Nermina, Mubera i Mustafa sa porodicama, te porodice ^engi}, Suba{i}, Avdi}, Grebovi}, Komarica, Ja{arevi}, Dragulj, Memi}, Kamber, Trbonja, Limo, Terzi}, Fo~ak, Hand`i}, Kere{, Dolovac, Be}irspahi}, Pobri}, Pand`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Toka br. 16a.
000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful