You are on page 1of 1

Travelgenio endrer sitt hovedkontor adresse og feirer sin 3dje jubileum

Etter alle endringene som fører til konstant utvidelse, den spanske online reisebyrå, Travelgenio, har også endret sitt hovedkvarter adresse til den nærliggende cl. Albasanz nr. ! in "adrid. # år, etter å ha rapportert $%&" av brutto omsetning, etter å ha åpnet nye internas'onale markeder, også øke bemanningen og med en viktig økning i sin tidsplan og kunde(kanaler, var utvidelse og endring av plassering en nødvendig satsing for å gi kvaliteten på t'eneste som har vært tilbudt siden det ble grunnlagt i )& &. *ovedkontor endringen sk'er samtidig med feiringen av sin tred'e 'ubileum, og det er et skritt videre i forretningsplanen av reisebyrået for å være i stand til å håndtere sin ekspans'on plan. +onfrontert med tilstedeværelse i de spanske, britiske og franske markeder i )& ), har i år Travelgenio også lagt til sin porteføl'e land som Tyskland, #talia, ,ortugal og -ederland. .et neste trinnet for byrået er å legge til nye markeder innenfor sin europeiske ekspans'on plan. /or )& 0, da antall bestillinger økt kraftig, forventer Travelgenio å oppnå en omsetning på over $ !&" # ord av konsernleder, "ariano ,elizzari, 1dette året er vi spesielt glade av de endringene vi har i selskapet. 2 se at vårt daglige arbeid har den suksessen vi forventet av våre kvalitets vilkår, som garanterer våre resultater, er et insentiv til å prøve å forbedre ytterligere vår verdi proposis'oner og vår kundeservice 1.