FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM PRA SARJANA MUDA ( KDP 14 MINGGU ) ( JULY 2008 SEMESTER

)

HBEF 3203 PRINSIP PENGUKURAN DAN PANILAIAN DALAM PENDIDIKAN _______________________________________________________________________ _

HAMIDAH BT KASSIM (750718-01-5010) NAHAR B ABDUL HALIM (791031 – 02 – 5459) SURAYA BT HASHIM (780101-01-7320)

AMINAWATI ZAHARA MOHAMAD

INSTITUT PERGURUAN BAHASA – BAHASA ANTARABANGSA LEMBAH PANTAI , KUALA LUMPUR

JULY 2008 SEMESTER

SOALAN TUGASAN Anda merupakan seorang guru matapelajaran bahasa inggeris untuk sebuah kelas yang mempunyai seramai 20 orang pelajar. Dalam satu peperiksaan akhir tahun , anda hendak mengenalpasti tahap penapaian pelajar anda. Berikut merupakan markah yang diperolehi oleh pelajar – pelajar di dalam kelas tersebut. 91 62 82 78 78 98 61 81 85 51 94 67 92 78 72 78 68 80 42 88

Berdasarkan jadual diatas jawab soalan – soalan berikut : (a) Kira varians dan sisihan piawai bagi data di atas , Jawapan anda hendaklah diberikan dalam bentuk jadual Markah ( X1 ) 98 94 92 91 88 85 82 81 80 78 78 78 78 72 68 67 Perbezaan __ ( X1 - X ) ( 98 – 76.3 ) = 21.7 ( 94 – 76.3 ) = 17.7 ( 92 – 76.3 ) = 15.7 ( 91 – 76.3 ) = 14.7 ( 88 – 76.3 ) = 11.7 ( 85 – 76.3 ) = 8.7 ( 82 – 76.3 ) = 5.7 ( 81 – 76.3 ) = 4.7 ( 80 – 76.3 ) = 3.7 ( 78 – 76.3 ) = 1.7 ( 78 – 76.3 ) = 1.7 ( 78 – 76.3 ) = 1.7 ( 78 – 76.3 ) = 1.7 ( 72 – 76.3 ) = - 4.3 ( 68 – 76.3 ) = - 8.3 ( 67 – 76.3 ) = - 9.3 Kuasa – dua __ ( X1 - X )² 470.89 313.29 246.49 216.09 136.89 75.69 32.49 22.09 13.69 2.89 2.89 2.89 2.89 18.49 68.89 86.49

62 61 51 42 Min = 76.3 n Min ialah jumlah kekerapan = 20 __ X = ∑ X1 / n = 1526 20 = 76.3

( 62 – 76.3 ) = - 14.3 ( 61 – 76.3 ) = - 15.3 ( 51 – 76.3 ) = - 25.3 ( 42 – 76.3 ) = - 34.3 Jumlah = 0

204.49 234.09 640.09 1176.49 Jumlah = 3968.2

Varians bagi jadual di atas ialah _ S² = ∑ [ ( X1 - X )² ] = 3968.2 (n–1) ( 20 – 1 ) = 208.85

Sisihan piawai bagi jadual diatas S² = ∑ [ ( X1 - X )² ] = (n–1) S² S S = = = 3968.2 ( 20 – 1 ) 208.85 √ 208.85 14.45

(b)

Katakanlah gred sekolah tersebut pada lekukan loceng ( Bell Curve ) adalah A, B, C, D dan E . Jelaskan bagaimana anda hendak memberikan gred pada kelas tersebut dengan melakukan pengiraan yang relevan. Julat = skor markah tertinggi – skor markah terendah = = 98 56 42

Saiz kelas

= = = =

Julat Bilangan kelas 56 5 11.2 11 ( di bundarkan ) Selang Kelas 40 – 51 52 – 63 64 – 75 76 – 87 88 – 99 Titik Tengah Kelas 45.5 57.5 69.5 81.5 93.5 Kekerapan 2 1 4 8 5

Kelas 1 2 3 4 5

Graf Pencapaian Pelajar
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 40 – 51 52 – 63 64 – 75 selang kelas 76 – 87 88 – 99

kekerapan

Kekerapan

(c)

Lukis satu graf lekukan loceng ( Bell Curve ) untuk menunjukkan taburan skor piawai. Terangkan dapatan daripada graf lekukan loceng tersebut. Skor z Min Sisihan piawai Skor piawai = = Skor mentah Sisihan piawai = = 76.3 14.45 min

σz +µ

µ σ

dijadikan sebagai dijadikan sebagai

10 3 Skor z 1.5 1.22 1.08 1.01 0.8 0.6 0.39 0.32 0.25 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.29 -0.57 -0.64 -0.98 -1.05 -1.75 -2.37 Skor piawai 14.5 13.66 13.24 13.03 12.4 11.8 11.17 10.96 10.75 10.36 10.36 10.36 10.36 9.13 8.29 8.08 7.06 6.85 4.75 2.89

Skor mentah 98 94 92 91 88 85 82 81 80 78 78 78 78 72 68 67 62 61 51 42

12 10 8 6 4 2.89 2 0 σ 14.5

Sektor Piawai Persental

1 ‹1%

4 2%

7 16%

10 50%

13 84%

16 98%

19 ›99%

Keputusan pelajar berada diantara sector piawai 2.89 dan 14.5, pelajar bukan kategori cemerlang tetapi dari kalangan sederhana dan rendah sahaja.

(d)

Daripada keputusan yang didapati , buat satu kesimpulan terhadap pencapaian pelajar – pelajar anda di dalam peperiksaan akhir tersebut. Berdasarkan dapatan yang di buat graf menunjukkan taburan yang tidak seragam atau di sebut pencong negatif ( rujuk graf bagi soalan (b) ) . Ini bermaksud ramai pelajar yang memperolehi markah lebih daripada 60 markah dan keatas. Ini berkemungkinan dapat mengambarkan bahawa soalan peperiksaan tersebut mungkin terlalu mudah di jawab oleh murid. Di dalam penghasilan graf tersebut juga menggunakan julat bagi memperolehi selang kelas 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful