You are on page 1of 0

Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili

ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri de natur salarial sau
asimilate salariilor, realizate din
activiti dependente de ctre
persoane fizice rezidente i
nerezidente
(art. 296
3
lit. a,b):

Include:
a) venituri din salarii, în bani
i/sau în natur, obinute în baza
unui contract individual de
munc, a unui raport de serviciu
sau a unui statut special
Da

Baza de calcul:
Câtigul brut
realizat din
activiti
dependente, în
ar i în
strintate

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut (art.
296.4 alin.(2)
CF)

Excepii:
art.296.15
Da

Baza de calcul:
suma câtigurilor
brute

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da

Baza de calcul:
Câtigul brut
realizat din
activiti
dependente, în
ar i în
strintate


Excepii:
art.296.15
Da

Baza de
calcul: suma
câtigurilor
brute realizate,
corectat cu
excepiile
prevzute la
art. 296.15 i
art. 296. 16 lit.
b).
Se includ la
baz i
veniturile
prevzute la
art. 296
17

alin.(6)


Da

Baza de calcul:
Câtigul brut
realizat din
activiti
dependente, în
ar i în
strintate

Excepii:
art.296.15

Da

Baza de calcul:
suma
câtigurilor
brute
Da

Baza de
calcul:
Suma
câtigurilor
brute realizate,
corectat cu
excepiile
prevzute la
art. 296.15 i
art. 296. 16 lit.
e).
Se includ la
baz i
veniturile
prevzute la
art. 296.17
alin.(7)

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurai i
12*salarii
minime brute
pe ar (art.
Da

Baza de
calcul:
Suma
câtigurilor
brute realizate
lunar,
respectiv
salariul de
baz minim
brut pe ar
garantat în
plat,
corespunztor
nr. zilelor
lucrtoare din
concediul
medical

Nu: veniturile
realizate de
poliiti,
funcionarii
publici cu statut
special i
personalul civil
din cadrul
Da

Baza de
calcul:
Suma
câtigurilor
brute
realizate

Nu - pltitor
de venituri
de natur
salarial sau
asimilate
salariilor
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Nu: - pentru veniturile realizate de
persoanele care nu se mai regsesc în
raporturi juridice cu angajatorii
prevzute la art. 296.3 lit. e) i g)
(veniturile se acord ulterior sau la
data încetrii raportului juridice)
Nu se includ sumele
reprezentând salarii, diferene de
salarii, venituri asimilate salariilor sau
diferene de venituri assimilate
salariilor, stabilite în baza unor
hotrâri judectoreti rmase
definitive i irevocabile, precum i
actualizarea acestora cu indicele de
inflaie
- veniturile aferente perioadei în care
raporturile de munc sau de serviciu
ale persoanelor care au încheiat astfel
de raporturi sunt suspendate, altele
decât cele aferente perioadei de
incapacitate temporar de munc
cauzat de boli obinuite ori de
accidente în afara muncii i perioadei
de incapacitate temporar de munc în
cazul accidentului de munc sau al
bolii profesionale, în care plata
indemnizaiei se suport de unitate
- drepturile de salariu lunar acordate
poliitilor i funcionarilor publici cu
statut special din sistemul
administraiei penitenciare
- veniturile obinute de pensionarii
- compensaiile acordate (în condiiile
legii, contractelor olective/
individuale de munc) personalelor
crora le înceteaz raporturile de
munc ori de serviciu sau care sunt
trecute în rezerv ori în retragereBiroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

b) indemnizaii acordate unei
funii de demnitate public
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da


Da


Da


Da
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)
art.1 alin.(1)
lit.d),art. 6 alin.(8)
din OUG nr.
158/2005
Se pot Nu
c) indemnizaii acordate unei
funcii alese în cadrul
persoanelor juridice fr scop
patrimonial
( persoanelor alese în consiliul de
administraie/comitetul
director/consiliul superior,
comitetul executive/ biroul
permanent, comisia de disciplin i
altele, cu excepia indemnizaiilor
cenzorilor)
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Da


Da Da
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)
art.1 alin.(1)
lit.d),art. 6 alin.(8)
din OUG nr.
158/2005
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
d) drepturile de sold lunar
acordate personalului militar
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da

Da Nu
(Art. 296.16
lit.c1)
Nu
(Art. 296.16
lit.c1)
Da
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)

Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Da
e) - remuneraia
administratorilor societilor
comerciale,
companiilor/societilor
naionale i regiilor autonome,
desemnai/numii în condiiile
legii
- sumele primite de
reprezentanii în adunarea
general a acionarilor i în
consiliul de administraie
(administratorii, membrii consiliului
de administraie, consiliului de
supraveghere i comitetului
consultative, reprezentanii statului
sau reprezentanii membrilor
consiliului de administraie, fie în
adunarea general, fie în consiliul
de administraie)
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Nu

(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu

(Art. 296.16 lit..
c1)
Da
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)


art.1 alin.(1)
lit.d),art. 6 alin.(8)
din OUG nr.
158/2005
Nu

Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
f) - remuneraia obinut de
directorii cu contract de mandate
i de membrii directoratului de la
societile comerciale
administrate în sistem dualist
- drepturile cuvenite
managerilor, în baza contractului
de management
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Da


Da Nu
Art.1, alin.(2)-
OUG 158/2005
Se pot

Art.6
Nu
g) - sumele primite de membrii
comisiei de cenzori sau
comitetului de audit
- sumele primite pentru
participarea în consilii, comisii,
comitete i altele asemenea
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu

Art. 296.16, lit. e2
Nu

Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
h) sumele primite de
reprezentanii în organisme
tripartite
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da

Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
Art. 296.16, lit. e2
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
i) sumele reprezentând
participarea salariailor la profit
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut


Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da

Da Da Da Da

! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)

Da Da
j) -sumele din profitul net
cuvenite administratorilor
societilor comerciale, potrivit
legii sau actului constitutive
- participarea la profitul unitii
pentru managerii cu contract de
management
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Nu

(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu

(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu,
Art. 296.16, lit. e2
Nu

Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
k) sumele reprezentând salarii
sau diferene de salarii stabilite
în baza unor hotrâri
judectoreti rmase definitive i
irevocabile, precum i
actualizarea acestora cu indicele
de inflaie
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Da


Da Da
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)

art.1 alin.(1)
lit.d),art. 6 alin.(8)
din OUG nr.
158/2005
Da Da
l) indemnizaiile lunare de
neconcuren prevzute în
contractile individuale de
munc
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Da


Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
Art. 296.16, lit. e2
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Da
m) indemnizaiile primite pe
perioada delegrii i detarii în
alt localitate, în ar i în
strintate, în interesul
serviciului, acordate de
persoanele juridice fr scop
patrimonial i de alte entiti
nepltitoare de impozit pe profit,
inclusive BNR, peste limita de
2,5 ori indemnizaia acordat
salariailor din instituiile
publice
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut


(art. 296
4
lit. m,

pct. 6 HG nr.
44/2004)Da

(art. 296
4
lit. m,

pct. 6 HG nr.
44/2004)Da

(art. 296
4
lit.
m,

pct. 6 HG
nr. 44/2004)


Nu Nu Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
n) remuneraia primit de
preedintele asociaiei de
proprietari sau de alte persoane,
în baza contractului de mandat
(preedintelui i membrilor
comitetului executiv, remuneraia
cenzorului)
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da

Da Nu

(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu

(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu

Art. 296.16, lit. e2
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
o) indemnizaiile de asigurri
sociale de sntate suportate de
angajator
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Nu : pentru
partea care
depete nivelul
35%* câtigul
salarial mediu
brut,
corespunztor nr.
zilelor lucrtoare
din concediul
medical (art.
296.16 lit. a) CF)


Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Nu: pentru partea
care depete
nivelul
35%* câtigul
salarial mediu
brut,
corespunztor nr.
zilelor lucrtoare
din concediul
medical
(art. 296.16 lit. a)
CF)


Nu
(art. 296.16 lit. b
CF)


Da
! numai pentru
zilele de
incapacitate
temporar de
munc,
suportate de
angajator
Da Da Da – datorate
angajatorilor,
din fonduri
proprii
(art. 296.17
alin. (7) lit. a )
! numai pentru
zilele de
incapacitate
temporar de
munc (art.
296.17 alin.(7)
lit. a))

! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)

Da Da
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
p) indemnizaiile de asigurri
sociale de sntate suportate de
la Fondul naional unic de
asigurri sociale de sntate
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Nu: pentru partea
care depete
nivelul
35%* câtigul
salarial mediu
brut,
corespunztor nr.
zilelor lucrtoare
din concediul
medical
(art. 296.16 lit. a)
CF)

Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Nu: pentru partea
care depete
nivelul
35%* câtigul
salarial mediu
brut,
corespunztor nr.
zilelor lucrtoare
din concediul
medical
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. b
CF)
Nu
(art. 296.16 lit.
b CF)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu

Art. 296.16, lit. e2
Nu Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
q) indemnizaiile pentru
incapacitate temporar de munc
ca urmare a unui accident de
munc sau a unei boli
profesionale, suportate de
angajator
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Da – de ctre
angajator
Art. 296.17 alin. 4
! numai pentru zile
de incapacitate
temporar de munc
(art. 296.17 alin.(6)
lit. b)
Da Da Da – se
suport de
angajator

! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)


Art.296.17 alin. 7
lit.b), 8
Art. 6 alin.(7) din
OUG nr. 158/2005

Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Art. 296
16

lit.f
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
r) indemnizaiile pentru
incapacitate temporar de munc
ca urmare a unui accident de
munc sau a unei boli
profesionale, suportate de la
Fondul naional de asigurare
pentru accidente de munc i
boli profesionale
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Da –din fondul
de asigurare
pentru accidente
de munc i boli
profesionale
Art. 296.17 alin. 4
! numai pentru zile
de incapacitate
temporar de munc
(art. 296.17 alin.(6)
lit. b)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Da –din fondul
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)


Art.296.17 alin.7,8
Art. 6 alin.(7) din
OUG nr. 158/2005

Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Art. 296
16

lit. f
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
s) ajutoarele lunare i plile
compensatorii care se acord
personalului militar, poliitilor
i funcionarilor publici cu statut
special din sistemul
administraiei penitenciare,la
trecerea în rezerv sau direct în
retragere, respectiv la încetarea
raporturilor de serviciu, cu drept
la pensie, din domeniul aprrii
naionale, ordinii publice i
siguranei naionale
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Da Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
Art. 296.16, lit. e2
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
) ajutoarele lunare i plile
compensatorii care se acord
personalului militar, poliitilor
i funcionarilor publici cu statut
special din sistemul
administraiei penitenciare, la
trecerea în rezerv sau direct în
retragere, respectiv la încetarea
raporturilor de serviciu, fr
drept la pensie, din domeniul
aprrii naionale, ordinii
publice i siguranei naionale
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
Art. 296.16, lit. e2
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
t) veniturile reprezentând pli
compensatorii suportate de
angajator potrivit contractului
colectiv sau individual de munc
Da
! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut


Da
! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)


Da

Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
Art. 296.16, lit. e2
Da Da
) veniturile acordate la
momentul disponibilizrii,
venitul lunar de completare sau
plile compensatorii, suportate
din bugetul asigurrilor de omaj
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. a)
CF)
Nu
(art. 296.16 lit. b
CF)
Nu
( art. 296.16
lit. b)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c1)
Nu
Art. 296.16, lit. e2
Nu
Art. 296.16 lit.. d1
Nu
u) orice alte sume de natur
salarial sau avantaje asimilate
salariilor în vederea impunerii
Da

! Plafonat la 5*
câtigul salarial
mediu brut

Da

! Plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 5* câtigul
salarial mediu
brut (art. 296.4
alin.(1) CF)

Da


Da Da Da Da
! plafonat la
produsul dintre
nr. asigurailor
i 12*salarii
minim brute pe
ar (art. 296.5
alin.(2
1
) CF)
art.1 alin.(1)
lit.d),art. 6 alin.(8)
din OUG nr.
158/2005
Da Da
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Indemnizaiile de edin primite
de consilierii locali i judeeni
sau ai municipiului Bucureti,
Nu
Art. 296.16 lit. a

Nu
Art. 296.16 lit.a

Da Da Da Da Da Da

Nu
Prestaiile suportate din bugetul
asigurrilor sociale de stat
Nu
Art. 296.16 lit. a

Nu
Art. 296.16 lit. a

Da Da Nu
(Art. 296.16 lit..
c2)
Nu
(Art. 296.16 lit..
c2)
Da Nu
Art. 296.16 lit.. d3
Nu
Art. 296.16, lit.
f
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri de natur profesional
( pân la 1 iulie 2012 )
Da: pentru
venituri de
drepturi de autori
i drepturi
conexe**, i/sau
venituri rezultate
din activiti
profesionale
desfurate în
baza
contractelor/conv
eniilor încheiate
potrivit Codului
civil

(** ! condiii)

Nu: pentru alte
venituri de
natur
profesional
prezentat mai
sus

Nu Da

Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(!dac nu
realizeaz
venituri de
natura celor
prevzute la lit.
a)-d), dar nu mai
puin de un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit. f)) –
legea 95/2006
Nu Da: pentru
venituri de
drepturi de
autori i
drepturi
conexe**,
i/sau venituri
rezultate din
activiti
profesionale
desfurate în
baza
contractelor/c
onveniilor
încheiate
potrivit
Codului civil
(** ! condiii)
Nu: pentru
alte venituri
de natur
profesional
prezentat
mai sus
Nu Nu Nu Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri din activiti
independente

Art. 46 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Da -! Dac
realizeaz, în
mod exclusiv,un
venit brut pe an
calendaristic=cel
puin 4*câtigul
salarial mediu
brut
Baza lunar
Venitul lunar
asigurat

!plafonat la:
- suma minim:
35% din câtigul
salarial mediu
brut
- suma maxim:
5*câtigul
salarial mediu
brut
art.6,31 alin.(3), 36 –
L 263/2010
Da-! Dac
realizeaz, în
mod exclusiv,un
venit brut pe an
calendaristic=cel
puin 4*câtigul
salarial mediu
brut
Baza lunar
Venitul lunar
asigurat

!plafonat la:
- suma minim:
35% din câtigul
salarial mediu
brut
- suma maxim:
5*câtigul
salarial mediu
brut
art.6,31 alin.(3), 36 –
L 263/2010
Da
Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(dac e singurul
venit la care se
calculeaz
contribuia – nu
poate fi mai mic
decât cea
calculat la un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

art. 251 alin.(3), 257
alin.(2) lit. b) –
Legea 95/2006
- Se pot

Baza lunar

Venit lunar
pentru care se
asigur
!Plafonat la:
suma
minim:salari
ul de baz
minim brut pe
ar
suma
maxim:5*câ
tigul salarial
mediu brut

Art.20 lit.c) –
Legea 75/2002
- Da

! plafonat la
12*salarii
minim brute pe
ar


Art.296.5 alin.(2)
– OUG 117/2010
art.1 alin.(2)
lit.d),art. 6 alin.(9)
din OUG nr.
158/2005
Se pot Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri din cedarea folosinei
bunurilor

Art. 61 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Nu Nu Da

Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(!dac nu
realizeaz
venituri de
natura celor
prevzute la lit.
a)-d), dar nu mai
puin de un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit. f)) –
legea 95/2006
- Nu - Nu Nu Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri din investiii

Art. 65 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Nu Nu Da
Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(!dac nu
realizeaz
venituri de
natura celor
prevzute la lit.
a)-d), dar nu mai
puin de un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit. f)) –
legea 95/2006
- Nu - Nu Nu Nu
Venituri din activiti agricole

Art. 71 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Nu Nu Da
Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit.cf)) –
legea 95/2006
- Nu - Nu Se pot Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri din premii i jocuri de
noroc

Art. 75 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Nu Nu Da
Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(!dac nu
realizeaz
venituri de
natura celor
prevzute la lit.
a)-d), dar nu mai
puin de un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit. f)) –
legea 95/2006
- Nu - Nu Nu Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venitul din transferul
proprietilor imobiliare din
patrimoniul personal

Art. 77.1 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Nu Nu Da
Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(!dac nu
realizeaz
venituri de
natura celor
prevzute la lit.
a)-d), dar nu mai
puin de un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit. f)) –
legea 95/2006
- Nu - Nu Nu Nu
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012

Denumirea tipului de venit


CAS CASS omaj Contribuia
pentru
concedii i
indemnizaii
Contribuia
de asigurare
pentru
accidente de
munc i boli
profesionale
Fond de
garantare
Individual
a.1) c. n.m.
10,5%
a.2) c.d.m.
10,5%
a.3) c.s.m.
10,5%
Angajator
a.1)c.n.m.20,8%
a.2)c.d.m.25,8%
a.3)c.s.m.30,8%

(art. 296
3
lit. e) ,
g))
Individual

5,5%
Angajator
5,2%


(art. 296
3
lit. e)
, g))

Individual

0,5%
Angajator

0,5%

(art. 296
3
lit.
e) , g))
Angajator

0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,15% -
0,85%

(art. 296
3
lit. e)
, g))
Angajator

0,25%

(art. 296
3

lit. e) )
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Venituri din alte surse

Art. 78 din Codul fiscal

( pân la 1 iulie 2012 )
Nu - Da

Baza lunar
Venitul
impozabil
realizat
(!dac nu
realizeaz
venituri de
natura celor
prevzute la lit.
a)-d), dar nu mai
puin de un
salariu de baz
minim brut pe
ar)

Art. 215 alin.(3),art.
257 alin.(2) lit. f)) –
legea 95/2006
- Nu - Nu Nu Nu


Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012
Denumirea tipului de venit Denumirea
instituii publice
pltitoare
(art. 296.3 lit. f)
CAS CASS omaj Contribuia
pentru concedii
i indemnizaii
Contribuia de
asigurare pentru
accidente de munc i
boli profesionale
Fond de
garantare
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
1 2 3 4 5 6 7 8
Indemnizaie de omaj, alte drepturi
de protecie social
Da
Baza lunar
indemnizaia de
omaj,cuantumul
drepturilor bnet
lunare
! Plafonat la
produsul dintre nr.
asigurailor i
valoarea 5*salariu
mediu brut
Da
Baza lunar
indemnizaia de
omaj,cuantumul
drepturilor bneti
lunare
Da
La nivelul cotei
stabilite pentru
condiii normale
de munc

Da
Totalitatea
drepturilor
reprezentând
indemnizaii de
omaj

! Plafonat la
produsul dintre nr.
Asigurai i
12*salarii minim
brut pe ar
Da
1% asupra cuantumul
drepturilor acordate pe
perioada respectiva
-

Concedii medicale i indemnizaii de
asigurri sociale de sntate acordate
omeriilor, cu excepia cazurilor de
accidente i boli profesionale- din
bugetul asigurrilor pentru omaj
Da
Baza lunar
35% din câtigul
salarial mediu brut,
corespunztor nr.
zilelor lucrtoare din
concediul medical
! plafonat la nivelul
cotei stabilite pentru
condiii normale de
munc
- - - - -
Pli compensatorii acordate din
bugetul asigurrilor pentru omaj
Agenia Naional
pentru Ocuparea
Forei de Munc
(art. 296.3 lit.f pct.1)
Da
- la nivelul cotei
contribuiei
individuale de
asigurri sociale
- - - - -
Indemnizaie pentru creterea
copilului în vârst de pân la 2 ani,
sau în cazul copilului cu handicap de
pân la 3 ani, indemnizaie pentru
copilul cu handicap cu vârst cuprins
între 3 i 7 ani
Agenia Naional
pentru Prestaii
Sociale – prin
ageniile judeene
pentru prestaii
sociale (art. 296.3 lit.f
pct.2)
- Da- se suport de la
bugetul de stat

Baza lunar
Indemnizaia pentru
creterea copilului
- - - -
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012
Denumirea tipului de venit Denumirea
instituii publice
pltitoare
(art. 296.3 lit. f)
CAS CASS omaj Contribuia
pentru concedii
i indemnizaii
Contribuia de
asigurare pentru
accidente de munc i
boli profesionale
Fond de
garantare
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ajutor social Agenia Naional
pentru Prestaii
Sociale, prin ageniile
judeene pentru
prestaii sociale (art.
296.3 lit.f pct.3)
- Da – se suport de la
bugetul de stat
Baza lunar
Ajutorul social
acordat
- - - -
- Venituri din pensii care depesc
740 lei
- pentru persoanele preluate în plata
indemnizaiilor pentru incapacitate
temporar de munc datorat unui
accident de munc sau unei boli
profesionale
Casa Naional de
Pensii i Alte Drepturi
de Asigurri Sociale
- prin casele judeene
de pensii
(art. 296.3 lit.f pct.4)
- Da
Baza lunar
Întregul venit
! nu poate rezulta o
pensie net mai mic
de 740 lei
- cuantumul
indemnizaiei
- - - -
Venituri din pensii care depesc 740
lei, pltite de ctre entiti
Entiti (art. 296.3 lit.f
pct.5)
- Da
Baza lunar
Întregul venit
! nu poate rezulta o
pensie net mai mic
de 740 lei
- - - -
Pentru persoanele care execut
pedeaps privat de libertate sau se
afl în arest preventiv,persoanelor
care se afl în executarea msurilor,
respectiv cei care se afl în perioada
de amânare sau întrerupere a
executrii pedepsei private de
libertate, dac nu au venituri
Ministerul Justiiei
(art. 296.3 lit.f pct.6)
- Da – se suporta de la
bugetul de stat
Baza lunar
2*salarii minime brut
pe ar
- - - -
Pentru persoanele , ceteni strin
aflate în centrele de cazare în vederea
returnrii ori expulzrii, precum i
pentru cei care sunt victime ale
traficului de persoane, care se afl în
timpul procedurilor necesare stabilirii
identitii i sunt cazai în centrele
special amenajate
Ministerul
Administraiei i
Internelor (art. 296.3
lit.f pct.7)
- Da – se suporta de la
bugetul de stat

Baza lunar
2*salarii minime brut
pe ar
- - - -
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012
Denumirea tipului de venit Denumirea
instituii publice
pltitoare
(art. 296.3 lit. f)
CAS CASS omaj Contribuia
pentru concedii
i indemnizaii
Contribuia de
asigurare pentru
accidente de munc i
boli profesionale
Fond de
garantare
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute, dac nu realizeaz
venituri din munc, pensie sau din
alte surse.
Secretariatul de Stat
pentru Culte
(art. 296.3 lit.f pct.8)
- Da – se suporta de la
bugetul de stat
Baza lunar
2*salarii minime brut
pe ar
- - - -
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012
Denumirea tipului de venit Denumirea
instituii publice
pltitoare
(art. 296.3 lit. f)
CAS CASS omaj Contribuia
pentru concedii
i indemnizaii
Contribuia de
asigurare pentru
accidente de munc i
boli profesionale
Fond de
garantare
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
1 2 3 4 5 6 7 8
- Indemnizaii de maternitate acordate
femeilor care din motive neimputabile
lor nu mai sunt asigurai i nasc în
termen de 9 luni de la data pierderii
calitii de asigurat
- Indemnizaii de asigurri sociale de
sntate,cum sunt:
a) concedii medicale i
indemnizaii pentru incapacitate
temporar de munc, cauzat de boli
obinuite sau de accidente în afara
muncii;
b) concedii medicale i
indemnizaii pentru prevenirea
îmbolnvirilor i recuperarea
capacitii de munc, exclusiv pentru
situaiile rezultate ca urmare a unor
accidente de munc sau boli
profesionale;
c) concedii medicale i
indemnizaii pentru maternitate;
d) concedii medicale i
indemnizaii pentru îngrijirea
copilului bolnav;
e) concedii medicale i
indemnizaii de risc maternal,
drepturi care s-au nscut anterior ivirii
situaiei de suspendare temporar a
activitii angajatorului sau încetarea
lor prin divizare, fuziune, dizolvare,
reorganizare, lichidare, reorganizare
judiciar, lichidare judiciar, faliment
sau prin orice alt modalitate
prevzut de lege, achitate din bugetul
Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate
Casa Naional de
Asigurri de Sntate
Prin casele de
asigurri de sntate
subordonate
(art. 296.3 lit.f pct.9)
Da

35% din câtigul
salarial mediu brut,
corespunztor zilelor
lucrtoare din
concediul medical
- - - - -
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012
Denumirea tipului de venit Denumirea
instituii publice
pltitoare
(art. 296.3 lit. f)
CAS CASS omaj Contribuia
pentru concedii
i indemnizaii
Contribuia de
asigurare pentru
accidente de munc i
boli profesionale
Fond de
garantare
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
1 2 3 4 5 6 7 8
Personalul român trimis în misiune
permanent în strintate, pentru
soul/soia care însoete personalul
trimis i cruia/creia i se suspend
raporturile de munc sau raporturile
de serviciu, i pentru membrii
Corpului diplomatic i consular al
României, crora li se suspend
raporturile de munc ca urmare a
participrii la cursuri ori alte forme de
pregtire în strintate, pe o durat
care depete 90 de zile
calendaristice
Unitile trimitoare
(art. 296.3 lit.f pct.10)
Da – de ctre
unitile trimitoare
- individual
Baza lunar
a) câtigul salarial
brut lunar în lei,
corespunztor
funciei de încadrare
b)ultimul salariu
avut înaintea
plecrii, în cazul
soului/soiei înso-
itor
c)totalitatea
drepturilor salariale

! plafonat la
-în cazul a) i c),
5*câtigul salariu
mediu brut
-în cazul b),
3*salariu de baz
minim brut pe ar

– angajator
Baza lunar
Totalitatea sumelor
prevzute la a)-c)
! plafonat la
-în cazul a) i c),
5*câtigul salariu
-în cazul b),
3*salariu de baz
minim brut pe ar

- - - - -
Biroul Metodologie i Asisten pentru contribuabili
ANUL 2012
Denumirea tipului de venit Denumirea
instituii publice
pltitoare
(art. 296.3 lit. f)
CAS CASS omaj Contribuia
pentru concedii
i indemnizaii
Contribuia de
asigurare pentru
accidente de munc i
boli profesionale
Fond de
garantare
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile publice
(art. 296.3 lit.f)
Instituiile
publice
(art. 296.3 lit.f)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pentru persoanele, ceteni români,
care sunt victime ale traficului de
persoane, pentru o perioad de cel
mult 12 luni.,dac nu au venituri
Autoritile
administraiei publice
locale (art. 296.3 lit. f
pct.11)
- Da- suportat de la
bugetul de stat
Baza lunar
2*salarii minime brut
pe ar
- - - -