You are on page 1of 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEERJAAR 4 Leerweg Gewicht


1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3

2013-2014 Basis Duur Toetsvorm Herkansing


45 45 45 45 90 45 45 45 45 45 45 90 S S S S H S H S S S S S H H N N N N N N N N N N N N N N

Maatschappijleer 2
So 1 politiek So 2 politiek So 3 politiek So 4 politiek Opdracht politiek PW Politiek (hele boek) Vaardigheidscijfer So 1 Criminaliteit So 2 Criminaliteit So 3 Criminaliteit So 4 Criminaliteit PW Criminaliteit (hele boek) Opdracht maatschappijleer Vaardigheidscijfer

Toetsnr. Leerstofomschrijving

Exameneenheid

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak Toetsnr. Leerstofomschrijving Leerweg Gewicht

LEERJAAR Exameneenheid

2012-2013 Duur Toetsvorm Herkansing