You are on page 1of 5

ORDIN nr.

149 din 1 martie 2006
privind completarea Clasificarii Ocupatiilor din România
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Nr. 149 din 1 martie 2006
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
Nr. 308 din 1 martie 2006
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea
unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a
informatizarii în România şi Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea
Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România,
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi preşedintele Institutului Naţional de
Statistica emit următorul ordin:
ARTICOL UNIC
Se aproba completarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin
Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui
Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie
prevăzute în anexa la prezentul ordin.
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistica,
Vergil Voineagu
ANEXA
LISTA OCUPATIILOR
care completează Clasificarea ocupatiilor din România
*T*
1. Agent de turism
codul - 341402
2. Agent de turism touroperator
codul - 341403
3. Agent de turism transport turistic intern/intenational/
ticketing/rezervari/cazare/publicitate/marketing/asistenta
turistica/ plecari externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)
/turism de afaceri
codul - 341404
4. Director de agenţie de turism, touroperatoare,

Bucatar specialist/vegetarian/ dietetician codul . Director de club (hotelier) codul .334011 34. codul . Lucrator bucatarie (spalator vase mari) codul . Ghid de animatie codul . Ghid de turism sportiv/alpinism şi catarari pe stanci/ schi/bob/inot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra uşoare (deltaplan. drumetie montană/galerii de arta/ interpret/habitat natural flora.913203 15. Animator de hotel codul . Director de cazare codul .349103 28. Mamos porcine codul .detailista/filiala/sucursala codul . Director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/ camping/ sat de vacanta/popas turistic codul . fauna. Barman preparator codul . Director restaurant/rotiserie/crama/braserie/berarie/ gradina de vara/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/ disco-bar (discoteca-videoteca)/bufet bar/unităţi tip fast-food/ cofetarie/patiserie codul .131517 20.131507 31. Inspector calitate producţie culinara codul .349303 21.349101 27.131513 16.131511 7.349402 24. Manager tehnologia informatiei şi comunicatiei codul .131514 17. Cofetar şef codul .413113 10.131508 33. Director de departament organizare evenimente/banqueting codul . Ghid de turism montan.131515 18. Barman şef codul .349105 29. Tehnician compartiment securitate hotel codul .612107 . Director de centru de informare turistica codul . Director de departament ticketing codul .315103 37. parapanta) codul . zona montană/habitat natural flora. Ghid de turism codul . Specialist coordonator de securitate la incendiu codul .131105 32. Instructor auto codul .123111 36. Director de departament catering codul .349401 25. Instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/inot/ sporturi extreme. Pizzar codul .349306 9.512202 23. Lenjereasa de hotel codul .349104 26.347508 8.131510 6. Ghid naţional de turism (touroerator) codul .512203 11.131516 19. Îngrijitor spaţii hoteliere codul . fauna zona umeda/supraveghetor/turism omitologic/ turism speologic/turism ecvestru/ codul . Director de departament alimentaţie codul . Lucrator pensiune turistica codul . Manager relaţii financiare externe codul .512306 12.349305 22.131509 5.514911 13. etc.123607 35.913202 14. Conducător de pensiune turistica rurală/agroturistica/ montană codul .349205 30.

349301 62.615401 în locul ocupaţiei de vanator 67.349104 57. Lucrator room service hotel codul . Ocupaţia de ranger va avea codul .941101 68.131506 56.349204 61. ghid interpret. Ucenic codul .511305 49. Ocupaţia paznic de vanatoare de exclude de la 321310 şi se include la codul .349102 54. ghid supraveghetor. Tehnolog alimentaţie publica se muta de la codul 512204 codul . Bucatar şef se muta de la codul 512203 la codul . Ocupaţia cabanier se muta de la 512103 la codul .349304 64.512305 44. Ghid montan.245535 42. Şef de recepţie hotel se muta de la codul 422203 la codul .816106 51. Director de creaţie codul . Şef restaurant de muta de la 512109 la codul . Editor coordonator programe TV codul .511304 48. Ghid de turism intern (local) se muta de la 511304 la codul .512108 se muta la codul . Ocupaţia organizator activitate turism (studii medii) va avea codul .511306 50. Ocupaţia de animator centre de vacanta va avea codul .245534 41. Ocupaţia fochist la cazane de apa calda şi cazane de abur de joasa presiune va avea codul . Şef de sala restaurant (maitre d'hotel) se muta de la codul 512110 codul .511301 43.131503 53. Ocupaţia de custode arii protejate va avea codul . Lucrator concierge se muta de la codul 422205 la codul . Producător audio video codul . se exclud de la grupa de baza 5113 şi va avea codul .349302 63.349202 59.349201 58. Receptioner de hotel se muta de la codul 422202 la codul . Administrator hotel codul . ghid sportiv.349203 60. Patron unitate agrement se înlocuieşte cu şef complex hotelier codul . Şef unitate balneoclimaterica se muta de la 122936 la codul .131505 55. Ocupaţia de animator socio-educativ va avea codul . Expert aplicare legislaţie armonizata în domeniul industriei şi comerţului codul .511303 47. Conducător grup turistic se înlocuieşte cu insotitor grup turistic codul .131502 52. Lucrator în procesare de fructe de padure şi ciuperci de padure codul . Patron unitate alimentaţie publica se înlocuieşte cu şef agenţie/oficiu turism codul .245533 40.741404 39.131504 66.38. Guvernanta de hotel/etaj se muta de la codul -514205 la codul . Ocupaţia manager în activitatea de turism înlocuieşte responsabil complex hotel-restaurant şi va avea codul . ghid galerii de arta.122501 45.241935 *ST* .511302 46.131512 65.

activităţi ospitaliere. transport. activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement în subordinea directorilor responsabili. reprezintă hotelul în fata clientului în toate etapele sejurului sau în hotel. rezolva prompt solicitarile şi reclamaţiile.Se introduce Subgrupa majoră 94 Ucenici. activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement cu următorul cuprins: "Conducătorii din turism. ţin evidenta consumurilor clientului. îl cazeaza. activităţi ospitaliere. activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement coordonează activitatea unităţilor. asista turistii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice. primesc clientul. coordonează şi supraveghează activitatea de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare" Se modifica denumirea Grupei de baza 1315 după cum urmează: Conducatori de întreprinderi mici din turism. întreţin un dialog permanent cu turistii şi acţionează pentru îmbunătăţirea programelor turistice pe care le derulează/organizează şi însoţesc persoanele sau grupuri de persoane în plimbari călare sau cu atelaje. furnizează diverse servicii solicitate de clienţi organizează activitatea la locul lor de munca. termenele de plata. situaţiile particulare. Se introduce grupa de baza 3491 Tehnicieni în turism şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicieni în turism şi asimilaţi promovează şi vand programe şi servicii turistice. gestionează mijloacele de plata. rezerva spaţii de cazare. activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement cu următorul cuprins: "Conducătorii de întreprinderi mici din turism. planifica şi organizează servicii turistice pentru clienţi. acele sarcini care îi permit formarea competentelor specifice calificării pe care urmează sa o dobândească. contribuie la asigurarea serviciilor contractate. activităţi ospitaliere. . Grupa de baza 9411 cu următoarea descriere: "Ucenicul munceste şi se pregăteşte profesional în baza unui contract de ucenicie la locul de munca. în conformitate în conformitate cu programa de pregătire profesională prin ucenicie la locul de munca". drepturile şi obligaţiile clientului. îl asista pe toată durate sejurului. situaţii de forta majoră). drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii. activităţi de alimentaţie. comunica informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare. activităţi ospitaliere. Se introduce grupa de baza 3492 Tehnicieni în activităţi ospitaliere şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicienii în activităţi ospitaliere şi asimilaţi se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil în structurile de cazare turistice. planifica şi urmăresc realizarea activităţilor de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare" Se introduce o grupa minora 349 Tehnicieni în turism. întocmesc nota de plata şi încasează contravaloarea serviciilor prestate. penalizări în caz de retragere. Grupa minora 941. activităţi ospitaliere. informează clientela asupra particularitatilor serviciilor ofertate. activităţi ospitaliere. în măsura competentei lor. îndeplineşte sub coordonarea unui maistru de ucenicie. agrement. activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupa de asigurarea serviciilor specifice destinate clienţilor. masa. rezolva solicitarile clienţilor. asigura corespondenta cu clienţii conform normelor interne. gestionează documentele de evidenta specifica şi materialele promotionale. reclamaţiile. planifica. Se modifica denumirea Grupei de baza 1225 după cum urmează: Conducatori în turism. oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale (condiţiile generale de efectuare a programului turistic. prestează servicii suplimentare. acces la atractiile din zona. activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement cu următoarea descriere: Tehnicienii în turism.

cu combaterea dăunătorilor cu par şi cu pene ai speciilor de vanat. cu desfăşurarea de activităţi agricole pentru asigurarea hranei vânatului. şi vand pachete de servicii turistice . unităţi de alimentaţie şi unităţi de agrement pentru clienţi. participa la organizarea de evenimente. sănătate. personal pentru fiecare activitate de agrement. ocrotirea şi îngrijirea animalelor sălbatice din fondurile de vanatoare.131901 ---------- . oferă servicii personalizate. participa efectiv la realizarea lor. permanenta funcţionare a dotărilor. materiale. Se modifica denumirea grupei minore 511 insotitori de zbor şi ghizi în insotitori de zbor şi organizatori de activităţi turistice Se modifica denumirea grupei de baza 5113 Ghizi în Organizatori de activităţi turistice cu următorul cuprins: Organizatorii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite. organizează excursii. stabileşte sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement. spaţii. Se modifica denumirea ocupaţiei Conducător de întreprindere mica patron (girant) învăţământ. informatica etc. gusturi ale clienţilor. feroviar şi maritim. instalaţiilor şi amenajărilor vanatoresti. cu gestionarea şi menţinerea în stare de funcţionare a construcţiilor. cu paza. fac rezervari de locuri la unităţi ospitaliere. organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru turistii romani şi străini. fac rezervari pentru transportul aerian. cu prevenirea şi descoperirea actelor de braconaj. culturale. cu asigurarea şi distribuirea hranei complementare speciilor de vanat din fondurile de vanatoare. excursii sau plimbari.Se introduce grupa de baza 3493 Tehnicieni în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicienii în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi se ocupa de asigurarea condiţiilor pentru a satisface cerinţele clienţilor în unităţile de alimentaţie. auto. drumetii şi evenimente pentru turişti. organizează serviciile. Se modifica denumirea grupei de baza 6154 din Vanatori în Paznici de vanatoare cu următorul cuprins: Paznicii de vanatoare se ocupa cu asigurarea pazei şi cu gospodărirea fondurilor de vanatoare. gestionează reclamaţiile clienţilor. echipamentelor. coordonează activitatea instructorilor pe activităţi. asigura necesarul de terenuri. echipamente. sport. încasează nota de plata. participanţi la manifestări sportive. Se modifica denumirea grupei de baza 3414 din Agenţi de voiaj în Agenţi de turism cu următorul cuprins: Agenţii de turism concep. ţinând cont de obiceiuri. coordonează activităţile din salonul de restaurant. religioase etc. rezerva. efectuează operaţiuni de mare indemanare în fata clientului. oameni de afaceri persoane cu motivatii diferite (tratament. le asigura confortul şi oferă explicaţii asupra punctelor de interes turistic. Se introduce grupa de baza 3494 Tehnicieni în activităţi de agrement şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicienii în activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care adera la programe turistice sau utilizează structuri ospitaliere.). organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turişti în timpul sejurului supraveghează copii aflaţi în staţiune. organizează activităţile de agrement oferite. oferă. codul . practicanti de sport.