You are on page 1of 6

Pozicija

Kol. Opis 1 CRT 16-8 A-P-A-E-AUUE

Proizvodni broj: 96117250 Vertikalna, bez samoozračivanja, višestepena, pravolinijska, centrifugalna pumpa za ugradnju u cevovodne sisteme i montažu na temeljima. Pumpa ima sledeće karakteristike: - rotori, međukomore i spoljni plašt su od - glava pumpe i donji deo od - ugradna dužina zaptivke vratila je prema EN 12756; - prenos snage je preko dvodelne spojke od livenog gvožđa; - spajanje cevovoda pomoću PJE prirubnica/ spojki. Motor je 3-fazni AC motor. Tečnost: Dizana tečnost: Raspon temperature tečnosti: Temp. tečnosti: Gustina: Tehnički: Brzina za podatke o pumpi: Nazivni protok: Nazivna visina: Zaptivač vratila: Saglasnosti na natpisnoj pločici: Tolerancija krive: Materijali: Kućište pumpe: Rotor:

voda -20 .. 120 °C 20 °C 998.2 kg/m³

2900 rpm 16 m³/h 94.3 m AUUE CE,TR ISO 9906:1999 Annex A

Titanium ASTM B 265 Titanijum ASTM B 265

Ugradnja: Maksimalna temperatura okoline: 60 °C Maksimalni pritisak na datoj temperaturi: 25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C Standardna prirubnica: PJE Spajanje pumpe: 60,3 mm Veličina prirubnice za motor: FF265 Električni podaci: Tip motora: IE klasa efikasnosti: Broj polova: Potrebna snaga - P2: Snaga (P2) potrebna za pumpu:

132SB IE3 2 7.5 kW 7.5 kW

Štampano iz Grundfos CAPS [2013.05.051]

1/6

4-14.5 kW 50 Hz 3 x 380-415 D/660-690 Y V 14.Pozicija Kol.88-0.faktor snage: Nazivna brzina: IE efikasnost: Klasa zaštite (IEC 34-5): Klasa izolacije (IEC 85): 7.69 Neto masa: 93 kg Bruto masa: 103 kg Štampano iz Grundfos CAPS [2013.1% .82 2910-2920 rpm IE3 90.051] 2/6 .05.10 A 780-910 % 0. MEI ≥: 0.IE3 90. Opis Frekvencija struje: Potrebni napon: Nazivna struja: Struja pokretanja: cos fi .0/8.30-8. water jets/dust) F Ostali: Oznaka: Grundfos Blueflux Minimum efficiency index.4% 55 (Protect.

96117250 CRT 16-8 50 Hz H [m] CRT 16-8.2 kg/m³ 120 eta [%] 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 P2 [kW] 7 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h] 0 NPSH [m] 14 6 12 5 10 4 8 3 6 2 4 1 2 0 0 3/6 Štampano iz Grundfos CAPS [2013.05. 50Hz Dizana tečnost = voda Temperatura tečnosti = 20 °C Gustina = 998.051] .

Opis Naziv prozvoda: Broj proizvoda: EAN broj: Tehnički: Brzina za podatke o pumpi: Nazivni protok: Nazivna visina: Visina max.1% .05.4% 55 (Protect.051] IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082 90 810 379 voda -20 .30-8.10 A 780-910 % 0.82 2910-2920 rpm IE3 90.88-0.5 kW 50 Hz 3 x 380-415 D/660-690 Y V 14.4-14. MEI ≥: Neto masa: Bruto masa: Vrednost CRT 16-8 A-P-A-E-AUUE 96117250 5700396596136 H [m] 120 110 100 90 CRT 16-8.faktor snage: Nazivna brzina: IE efikasnost: Klasa zaštite (IEC 34-5): Klasa izolacije (IEC 85): Zaštita motora: Broj motora: Ostali: Oznaka: Minimum efficiency index.2 kg/m³ eta [%] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 Q [m³/h] NPSH [m] 15 10 5 0 2900 rpm 16 m³/h 94. 120 °C 20 °C 998..3 mm FF265 248 60 °C 25 bar / 120 °C 4 x ø13 4/6 .P2: Snaga (P2) potrebna za pumpu: Frekvencija struje: Potrebni napon: Nazivna struja: Struja pokretanja: cos fi .TR ISO 9906:1999 Annex A 10 A A 80 70 60 50 40 30 20 10 0 P2 [kW] 6 4 2 0 Titanium ASTM B 265 Titanijum ASTM B 265 A E 215 G 1/2 300 260 130 G 1/2 G 1/2 +T 200 RELAY 132SB IE3 2 7.69 93 kg 103 kg TO AMPLIFIER RELAY L1 L2 L3 Štampano iz Grundfos CAPS [2013. water jets/dust) F PTC 85U17522 L3 +T L2 +T L1 +T +T TO AMPLIFIER +T Grundfos Blueflux 0.5 kW 7.0/8.5 kW 7.: Rotori: Zaptivač vratila: Saglasnosti na natpisnoj pločici: Tolerancija krive: Stepeni: Verzija pumpe: Model: Materijali: Kućište pumpe: Rotor: Kod za materijal: Kod za gumu: Ugradnja: Maksimalna temperatura okoline: Maksimalni pritisak na datoj temperaturi: Standardna prirubnica: Kod za povezivanje: Spajanje pumpe: Veličina prirubnice za motor: Tečnost: Dizana tečnost: Raspon temperature tečnosti: Temp. 50Hz Dizana tečnost = voda Temperatura tečnosti = 20 °C Gustina = 998. tečnosti: Gustina: Električni podaci: Tip motora: IE klasa efikasnosti: Broj polova: Potrebna snaga .IE3 90.1 25 bar / -20 °C PJE P 60.2 kg/m³ 159 261 26 ø60.3 m 115 m 8 AUUE CE.

Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.051] 5/6 .05.96117250 CRT 16-8 50 Hz 300 159 260 379 G 1/2 G 1/2 810 G 1/2 ø60.1 90 130 200 261 26 4 x ø13 215 248 Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno. Štampano iz Grundfos CAPS [2013.

96117250 CRT 16-8 50 Hz +T +T +T TO AMPLIFIER RELAY L1 L2 L3 +T +T +T TO AMPLIFIER RELAY L1 L2 L3 Pažnja! Sve jedinice su u [mm] ukoliko nije rečeno drugačije.05. IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082 Štampano iz Grundfos CAPS [2013.051] 6/6 .