You are on page 1of 5

Materiale utilizate în construcţia şi exploatarea utilajelor din industria alimentară

Materialele folosite în construcţia şi exploatarea utilajelor tehnologice sunt în general materiale metalice şi nemetalice. Pe lângă acestea, în exploatarea utilajelor se mai folosesc combustibilii şi lubrifianţii. Astfel, materialele utilizate se împart în ! Materiale metalice feroase" neferoase. ! Materiale nemetalice. ! #ombustibili şi lubrifianţi. $ecunoaşterea materialelor se face %upă proprietăţile lor şi anume a) proprietăţi fizice ! luciul " ! culoarea " ! structura " ! con%uctibilitatea termică şi electrică & proprietatea materialelor metalice %e a con%uce căl%ura şi electricitatea " ! %ilatabilitatea & însuşirea materialelor metalice %e a!şi mări 'olumul la creşterea temperaturii " ! fuzibilitatea & însuşirea materialelor metalice %e a se topi. b) proprietăţi chimice ! oxi%area & reacţia prin care o substanţă se combină cu oxigenul. c) proprietăţi mecanice ! %uritatea & caracterizează rezistenţa opusă %e materialul metalic la pătrun%erea în el a unui corp cu o %uritate mai mare " ! maleabilitatea & proprietatea unor materiale %e a se %eforma permanent, fără fisurare (ex. laminarea în foi subţiri) " ! tenacitatea & proprietatea unui material metalic %e a prezenta %eformaţii plastice mari, înainte %e a se rupe " ! elasticitatea & proprietatea unui material metalic %eformabil %e a re'eni la forma şi %imensiunile iniţiale " ! rezistenţa & proprietatea materialelor soli%e %e a se opune acţiunilor mecanice care tin% să le %eformeze sau să le rupă (rezistenţa la forfecare, compresiune, întin%ere, răsucire, etc) " ! rezistenţa la coroziune & proprietatea unui material %e a se opune acţiunilor %istructi'e ale agenţilor fizico!chimici %in exterior " ! rezistenţa la uzură & proprietatea materialelor %e a se opune %istrugerii prin frecare " ! plasticitatea & proprietatea materialelor %e a nu re'eni la forma iniţială %upă %eformare. d) proprietăţi tehnologice

#u şi .#.34 & *. etc. 6. Mg. oţeluri pentru scule. Mo. #u. 1in ea se obţin piese prin turnare.i. Mg. . coroziune şi compresiune. etc).).i.i . Al. oţeluri pentru ţe'i. care trebuie să aibă suprafeţe %ure. fizice şi chimice.e obţine %in fontă prin oxi%area acesteia. şi temperaturi ri%icate. forjare. prelucrare prin aşchiere. ! oţeluri aliate cu /i. ţelul reprezintă un aliaj fier & carbon (0e 2 #) care are un conţinut %e 3. Fonta înalt aliată are în compoziţie /i. P şi . 5ţelurile se împart în ! oţeluri de uz general (oţeluri carbon) utilizate la obţinerea majorităţii reperelor %e la tractoare şi maşini agricole (ex. 1in ea sunt relizate piese care trebuie să aibă rezistenţă mare la şoc.. Mn şi . 1in oţel se obţin piese prin turnare. Fonta maleabilă (fonta cu grafit în cuiburi) se obţine %in fonta albă în urma unei încălziri la temperaturi ri%icate urmată %e o răcire lentă (proce%eu %e maleabilizare.+!. 1in ea sunt realizate piese cu rezistenţă mare la uzură (cilin%ri.). Fonta albă are o mare %uritate şi fragilitate şi un conţinut bogat în siliciu şi mangan. fiin% utilizată pentru obţinerea pieselor care trebuie să reziste la temperaturi ri%icate şi la oxi%are. 1in ea se obţin piese prin turnare. antifricţiune şi înalt aliate) " Fonta cenuşie (fonta cu grafit lamelar) %atorită grafitului ce intră în compoziţia sa se prelucrează uşor prin aşchiere. Materiale metalice feroase Aceste materiale sunt reprezentate prin fonte şi oţeluri. fonta maleabilă şi fonta cu grafit no%ular) " ! fonte speciale sau aliate (fontele refractare. Al. /i. in%ustria chimică şi alimentară. . acestea pot fi supuse unor tratamente termice şi termochimice. oxi%are. etc.) sau %e aliere (#r. .e obţine %in minereurile %e fier în urma topirii acestora. fonta albă. Mo. .+ #. Al şi este utilizată în construcţia unor repere %in instalaţiile %e prelucrare a 'inului.i. roţi %inţate. pentru îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice. Pe lângă acestea mai cuprin%e elemente însoţitoare (Mn. #o. Fonta refractară are un conţinut mare %e #r. este rezistentă la uzură . laminare. . Fonta cu grafit nodular este o fontă superioară obţinută prin mo%ificarea compoziţiei chimice a fontei cenuşii (a%ăugare %e elemente grafitizante). . . oţeluri pentru arcuri. presiune şi oboseală.unt utilizate pentru obţinerea unor piese cu rezistenţă mare la uzură. oţeluri refractare. Mn. Fonta antifricţiune are un conţinut ri%icat %e #r.! forjabilitatea & proprietatea unui material metalic %e a se %eforma fără fisurare sub influenţa unor acţiuni %e ciocănire sau presare (la cal% sau la rece) " ! su%abilitatea & proprietatea materialului metalic %e a putea fi su%at.+ . Pentru îmbunătăţirea proprietăţilor pieselor %in oţel. oţeluri rezistente la coroziune. etc..i. Fonta reprezintă un aliaj fier & carbon ( Fe + C) care conţine între *. 8a. Al. #u. Mn. 0onta se utilizează ca materie primă pentru obţinerea oţelurilor şi a pieselor turnate. #r. 1in ea sunt realizate piese importante care au calităţi apropiate cu a celor %in oţel (arbori. 0ontele se clasifică în ! fonte or%inare (fonta cenuşie. 7i. /i. etc). arbori.

ulei sau soluţie %e săruri. greutate specifică mică. 7ratamentul constă în încălzirea pieselor la temperaturi %e 933 & <33 3 # urmată %e o răcire lentă. con%uctelor. %taniul (. ?ste utilizat pentru confecţionarea con%uctorilor electrici. zincul. "e#enirea este tratamentul termic aplicat pieselor %in oţel %upă ce au fost călite. azot. pieselor turnate. rezistent la solicitări mecanice şi la oxi%are. alamei şi %uraluminiului. etc.33 & . %uctil. cu o foarte bună con%uctibilitate electrică şi termică şi rezistent la coroziune.) şi aliaje neferoase (bronzul. fabricarea plăcilor pentru acumulatorii electrici şi la obţinerea aliajelor antifricţiune. Cuprul (#u) sau arama este un metal neferos %e culoare roşiatică.7ratamentele termice aplicate pieselor %in oţel sunt următoarele călirea. plumbul. . şi ca element %e aliere în obţinerea bronzurilor. urmată %e o răcire lentă în aer.n. cu rezistenţă mare la coroziune. staniul. aluminiul. bucşe) iar prin alierea cuprului cu Al. pentru înlăturarea tensiunilor interioare şi micşorarea fragilităţii.:3 3 #. ?ste folosit la realizarea lagărelor cu frecare %e alunecare (cuzineţi. Materiale metalice neferoase >n construcţia şi exploatarea utilajelor tehnologice sunt utilizate materiale metalice neferoase reprezentate prin metale neferoase (cuprul. cu o foarte bună con%uctibilitate termică şi electrică. 7ratamentul constă în încălzirea pieselor la o temperatură %e 933 & 9:3 3 #. sau alte substanţe. Piesele se încălzesc la temperaturi %e <33 & *333 3 # în me%ii bogate în carbon. etc. laminate sau forjate pentru anularea tensiunilor interioare în 'e%erea executării altor prelucrări. 7ratamentele constau în mo%ificarea compoziţiei chimice a straturilor superficiale ale pieselor %in oţel. ?ste utilizat pentru acoperiri gal'anice ale tablelor %in oţel (tablă zincată) şi ca element %e aliere în obţinerea alamei. &incul (@n) este un metal neferos %e culoare alb & albăstruie. urmată %e o răcire bruscă în apă. "ecoacerea este tratamentul termic aplicat pieselor %in oţel turnate. material %e aport pentru lipirea moale şi ca element %e aliere pentru obţinerea bronzului şi aliajului antifricţiune. etc. maleabil. =rosimea stratului îmbogăţit 'a fi în funcţie %e %urata %e încălzire. @n. %uraluminiul.e foloseşte la cositorirea tablelor %in oţel. re'enirea. rezultă bronzurile speciale. Pb. /i. (lumbul este un metal neferos %e culoare cenuşiu & albăstruie. obţinut %in #u şi . Aceste tratamente se execută pentru mărirea %urităţii şi rezistenţei la uzură. con%uctelor. %uctil şi rezistent la coroziune. coroziune. 7ratamentele termochimice aplicate pieselor %in oţel sunt următoarele cementarea$ nitrurarea$ cromizarea$ aluminizarea$ etc . . maleabil în inter'alul %e temperatură %e *33 & *:3 3 #. 'luminiul (Al) este un metal neferos %e culoare argintie.. maleabil şi rezistent la coroziune. maleabil. 7ratamentul constă în încălzirea pieselor la temperaturi %e . recoacerea. )ronzul este un aliaj neferos %e culoare alb & roşcat.n) este un metal neferos %e culoare alb ! argintie. garniturilor. aliajul antifricţiune). Călirea este tratamentul termic aplicat pieselor %in oţel pentru mărirea rezistenţei şi a %urităţii. ?ste utilizat pentru confecţionarea con%uctorilor electrici. alama. ?ste folosit la confecţionarea con%uctelor.

Cauciucul natural sau sintetic este folosit la confecţionarea an'elopelor. prelucrată prin tăbăcire. lacurile şi 'opselurile. Masele plastice sunt utilizate pentru obţinerea unei mari %i'ersităţi %e organe %e maşini. polietilena. platformelor . Fibrele textile sunt utilizate pentru confecţionarea elementelor %e filtrare. organe %e lucru ale maşinilor agricole. (ielea tehnică obţinută %in pielea animalelor (în general %e bo'ine). chiulase. benzilor transportoare. materiale ceramice. tuburi flexibile. Materiale ceramice Materialele ceramice sunt folosite la realizarea unor elemente electroizolante. . ?ste caracterizat prin elasticitate. cu o mare rezistenţă mecanică.'lama este un aliaj neferos %e culoare roşie & gălbuie. Pb.n. etc. +emnul se utilizează la confecţionarea ambalajelor %in agricultură. ?ste un material transparent. a unor piese %e la maşinile agricole şi combustibil pentru foc. elemente %e filtrare. robineţilor şi ca material %e aport la lipirea tare (alămire).etc. rezistenţă bună la rupere şi nu este higroscopic. folosit la realizarea blocurilor motoare. curelelor %e transmisie.-rtia şi cartonul sunt utilizate la obţinerea %e garnituri. . recipienţilor. garniturilor %e etanşare. ?ste utilizată la confecţionarea con%uctelor. recipienţi. curelelor %e transmisie. .unt obţinute %in celuloză prin prelucrarea materialelor 'egetale. #ele mai utilizate aliaje antifricţiune sunt cele pe bază %e . lână) şi %e origine minerală (azbest). obţinut %in #u şi @n. . benzilor transportoare.e utilizează pentru obţinerea %e geamuri. fibrele textile.n şi Pb. izolatori electrici. se prelucrează uşor şi rezistă bine la şocuri. pistoane. textolitul. etc. etc. în'elişurilor pentru cablurile electrice. rezistent la temperatură şi uzură. 'liajul antifricţiune se obţine prin alierea unor metale neferoase precum . supus putrezirii şi ar%erii. sticla. garniturilor. %ticla este o topitură %e silicaţi răcită brusc. bachelita. %in care se obţin lagărele. @n. 1in el sunt realizate %iscurile %e fricţiune ale ambreiajelor şi frânelor. masele plastice. ?le pot fi %e origine 'egetală (bumbac. Are un coeficient %e frecare mare. robinete. polistirenul.b. fără con%uctibilitate termică şi electrică. ebonita. Au masă specifică re%usă şi %uritate mare. hârtia şi cartonul. etc. Alingheritul. Ferodoul se obţine %in azbest şi inserţii metalice neferoase. %e origine animală (păr. cânepă). cu masă specifică mică.e utilizează pentru confecţionarea curelelor %e transmisie. flanşe. cauciucul. membranelor. pielea tehnică. Materialele plastice sunt reprezentate prin policlorura %e 'inil. lămpi. faruri. . *uraluminiul este un aliaj neferos obţinut %in Al şi #u. . fero%oul. Materiale nemetalice >n construcţia %e utilaje tehnologice se folosesc următoarele materiale nemetalice lemnul. ?ste un material higroscopic. 1in mase plastice se realizează roţi %inţate. garniturilor %e etanşare. etc.

lingheritul este un amestec %e azbest (+3 -) şi cauciuc (. bare. ?ste un material electroizolant. tuburi.3 -).. piese turnate. /bonita este obţinută prin amestecul cauciucului brut cu plastifiante şi sulf. roţi %inţate. +acurile şi #opselurile sunt folosite pentru acoperirea suprafeţelor %in metal şi lemn pentru a le proteja %e acţiunea corozi'ă a agenţilor fizici şi chimici. fiin% utilizat la realizarea garniturilor %e etanşare (garnitura %e chiulasă). etc. . utilizat pentru confecţionarea unor carcase electroizolante.