You are on page 1of 2

Three Step Interview Satu strategi yang berkesan dan sesuai digunakan untuk pelajar menyelesaikan masalah yang

tidak mempunyai jawapan yang tertentu. Kaedah ini mempunyai tiga langkah untuk dilakasanakan. Langkah pertama ialah guru perlu memberikan satu isu yang mempunyai pendapat yang berbeza-beza dan menimbulkan beberapa soalan untuk murid mengatasinya. Langkah kedua, menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mempunyai jawapan yang betul tertentu. Tiga masalah menyelesaikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini. Dalam satu langkah guru membentangkan satu isu tentang yang berbeza-beza pendapat wujud dan menimbulkan beberapa soalan untuk kelas untuk menangani. Langkah kedua, pelajar-pelajar, di pasang menjadi penemuduga dan ditemu duga itu. Langkah ketiga, selepas yang pertama temuduga telah selesai, peranan pelajar yang dihidupkan. selepas setiap pelajar mempunyai giliran, pasangan membaca wawancara mereka ke dalam kelas. Lagipun wawancara telah dilakukan, kelas menulis ringkasan laporan keputusan temuduga. a) Beritahu mengenai penggunaan pembelajaran koperatif  Jelaskan pengalaman yang berjaya?  Adakah pengalaman P &P yang kurang berjaya/gagal?  Apakah kesimpulan yang anda boleh buat dari pengalaman ini? b) Beritahu tentang kesukaran untuk aplikasikan pembelajaran koperatif dalam kelas anda.     sekatan alam sekitar (masa, perabot, dan lain-lain)? berkaitan dengan pelbagai pelajar? tekanan kurikulum? Apa yang telah anda lakukan untuk mengatasi masalah tertentu?

c) Beritahu tentang pembentukan kumpulan pembelajaran koperasi?           Bagaimana anda memilih pelajar? Apakah gabungan pelajar yang berjaya? Apa gabungan pelajar tidak berjaya? Mengapa ini berlaku? Apakah kumpulan saiz yang optimum? Apakah campuran kebolehan yang Berjaya? Berikan pandangan tentang gabungan budaya dan jantina dalam kumpulan. Bagaimana mendapat pelajar yang kurang berminatr terlibat dan berjaya menyumbang? Bagaimana berjayanya pembelajaran koperatif bagi pelajar berprestasi rendah/lemah dalam pembelajaran? Apakah yang telah anda belajar tentang pembentukan kumpulan? Apakah yang mungkin anda lakukan secara berbeza pada P &P akan dating

d) Beritahu tentang cara kamu motivasikan pelajar untuk bekerjasama.  Bagaimana ia digunakan dengan gabungan strategi yang lain yang anda gunakan? .  Adakah anda menggunakan ganjaran? Menerangkan.  Bagaimana anda menggalakkan pelajar identifikasikan dengan kumpulan mereka?  Apakah cara-cara yang berbeza kamu buat untuk menggalakan penglibatan pelajar (yang enggan)? e) Beritahu tentang penilaian pembelajaran pelajar semasa dan selepas penglibatan mereka dalam projek pembelajaran koperatif?     Bagaimana anda menilai sumbangan pelajar individu? Adakah anda memberi markah kumpulan? Bagaimana anda boleh mengatasi masalah sesetengah pelajar berasa Bahawa mereka menjalankan beban kerja untuk kumpulan?Bagaimana penilaian boleh membantu usaha kerjasama? f) Bercakap tentang perasaan/kepercayaan anda tentang pembelajaran koperatif sebagai satu strategi P&P yang penting.