You are on page 1of 49
Alexandre Dumas — Othon arcaşul ALEXANDRE DUMAS Capitolul Spre s!"rşitul anului #$%&' (ntr)o noapte rece' dar (nc* !rumoas* de toamn*' un ca+aler urma drumul str"mt care iese pe malul st"n, al Rinului- A+"nd (n +edere or* t"r.ie şi st*ruin/a cu care)şi (ndemna calul' dar mai ales o0oseala ce i se citea pe chip dup* o .i (ntrea,* de drum' ai !i putut pune r*m*şa, c* se +a opri cel pu/in c"te+a ceasuri (n or*şelul O0er1inter' (n care intrase2 dar nu' ca+alerul (şi continu* drumul cu acelaşi pas pe str*du/ele (n,uste şi (ntortochiate' ca un om o0işnuit cu ast!el de c*l*torii' p"n* ce se +*.u (n extremitatea cealalt* a oraşului' pe unde ieşi şi se pierdu (n noapte- Cum' (n clipele urm*toare' luna' ascuns* p"n* atunci' ieşi dintre nori (ntr)un col/ de cer curat şi limpede ca un lac liniştit (n mi3locul m*rii de nori ce)şi !r*m"nta pe cer +alurile uriaşe' s* ne !olosim de aceast* lumin* !u,ar* şi s* arunc*m o pri+ire iute asupra c*l*torului nostruEra un 0*r0at (ntre patru.eci şi opt şi cinci.eci de ani' de statur* mi3locie' cu umeri lar,i' de atlet' iar mişc*rile (n şa i se armoni.au at"t de 0ine cu pasul calului' (nc"t ai !i a+ut impresia c* !useser* t*ia/i am"ndoi din aceeaşi 0ucat* de st"nc*- Cum se a!la (ntr)un /inut cunoscut şi' prin urmare' nu se temea de nimic' (şi at"rnase coi!ul de şa şi nu purta pe cap dec"t o scu!ie de .ale c*ptuşit* cu p"n.*' pe care' alt!el' o l*sa s*)i cad* pe spate ca o ,lu,*- 4*rul lun, şi des ce)i ieşea de su0 scu!ia de .ale d*dea chipului s*u de o no0le/e rar* un aspect leonin- C"t despre stirpea lui' aceasta nu putea !i un secret dec"t pentru cei care' pe +remea aceea' nu cunoşteau (nsemnele heraldice5 pri+indu)i coi!ul' ai !i putut o0ser+a imediat coroana de conte ce)l (mpodo0ea şi' deasupra acesteia' un 0ra/ ,ol cu o spad*- De partea cealalt* a şeii' pe scutul at"rnat de ea' pe un !ond roşu' str*luceau cele trei stele de aur ale casei de 6om0ur,' una dintre cele mai +echi şi mai no0ile din 7ermania- Acum' ca s* mai d*m c"te+a l*muriri asupra necunoscutului pe care l)am adus (n scen*' +om mai ad*u,a c* +itea.ul conte 8arl +enea din 9landra' unde !usese' din porunca (mp*ratului Ludo+ic al :)lea de ;a+aria' pentru a)l a3uta (n lupt* pe Eduard al )lea al An,liei' numit' cu optspre.ece ani (n urm*' +icar ,eneral al mperiuluii era la !el de si,ur c* contele 8arl a3un,ea aici chiar (n toiul unei petreceri- 4e m*sur* ce urca drumul (n serpentine ce pornea de la poalele colinei' se con+in,ea tot mai mult de lucrul acesta' apoi' oprindu)se (n !a/a por/ii' +*.u c* (ntrea,a !a/ad* a .idului !rontal era puternic luminat*- 4rin !erestrele a0urite .*ri ,rupuri de oameni mişc"ndu)se de colo)colo- Chipul (ncruntat al c*l*re/ului +*dea clar c* ar !i pre!erat s* a3un,* mai cur"nd (n intimitatea !amiliei de 7odes0er, dec"t (n !or!ota unei petreceri- ntr* la pas (n curtea casteluluiCurtea era plin* de scutieri' de +ale/i' de cai şi de litiere2 c*ci' dup* cum am mai spus' era ser0are la 7odes0er,- S*rind de pe cal' o mul/ime de +ale/i şi de ser+itori se repe.ir* s* ia calul contelui şi s*)l duc* la ,ra3d- Dar c*l*re/ul nu)i l*s* s*)l despart* de 0idi+iu' ci' lu"nd el (nsuşi !r"ul' (l duse (n ,ra3dul !amiliei- Mira/i (ntruc"t+a de aceasta' +ale/ii nu insistar*' ceea ce ar*ta c* !useser* o0işnui/i cu ciud*/eniile noului +enitC"nd 6ans ?acesta era numele pe care contele i)l d*dea calului@ !u dus la locul ce i se cu+enea şi ieslea' (i !u umplut* cu paie şi cu o+*.' c*l*re/ul' dup* ce)şi m"n,"ie de c"te+a ori 0idi+iul' se (ndrept* spre scara cea mare a castelului- An urma lui' 6ans se opri din m"ncat şi neche.*- Antre timp' contele' strecur"ndu)se cu ,reu prin mul/imea pa3ilor şi scutierilor' a3unse (n salonul (n care se a!la adunat* (n clipa aceea toat* !loarea no0ilimii din (mpre3urimiNoul)+enit se opri un moment (n uşa s*lii de 0al şi arunc* o pri+ire peste capetele celor pre.en/i la str*lucitoarea petrecere- Era o mul/ime +esel* şi .,omotoas* alc*tuit* din tineri (n+eşm"nta/i (n cati!ea şi doamne no0ile (n rochii 0rodate şi m*t*suri- Dar printre to/i aceşti tineri şi tinere ele,ante' cei mai !rumoşi erau Othon şi Ema' !iul şi so/ia land,ra!ului Lud1i, de 7odes0er,' seniorul castelului şi !ratele de arme al no0ilului ca+aler care tocmai intraseDe alt!el' apari/ia acestuia !u imediat remarcat*5 deose0it de to/i ceilal/i in+ita/i' se i+ise precum Bilhelm (n !a/a Leonorei' (m0r*cat (n .ale de lupt* a c*ror sclipire de o/el contrasta ciudat cu cati!eaua şi m*t*surile str*lucitoare ale celor din 3urul s*u- i acesta se arunc* la pieptul !ratelui s*u de arme asemeni unui om care caut* ad*post (mpotri+a am*r*ciunii' lucru ce nu sem*na deloc cu o (nt"lnire (ntre prietenii' cu toate c* ar !i !ost poate mai 0ine s* nu r*spund*' asem*narea dintre cei doi era at"t de i.0itoare' (nc"t contele nu se putu a0/ine de la un r*spuns' deşi (şi d*dea seama ce (nsemn*tate a+ea acesta pentru land,ra!5 — Antr)ade+*r' Lud1i,' ai putea s* 3uri c* sunt !ra/iNu termin* de rostit cu+intele acestea' c*ci sim/i cum corpul celui pe care)l /inea de 0ra/ se scutur* (ntr)un !ior dureros' ceea ce)l !*cu s* adau,e imediat5 — La urma)urmei' ce (nseamn* astaF — Nimic' r*spunse land,ra!ul cu ,las (n*0uşit' +oiam doar s*)/i cunosc p*rerea despre asem*narea aceasta- :ino' acum' s*)/i termini istorisirea>i)l conduse spre aceeaşi canapea unde 8arl (şi (ncepuse po+estea' pe care de data aceasta o s!"rşi !*r* s* !ie (ntreruptat* (ns* c* de)a0ia termin* de istorisit' c"nd' pe uşa principal* a salonului' intr* un 0*r0at- :*."ndu)l' land,ra!ul se ridic* imediat şi se (ndrept* spre el- Cei doi (şi +or0ir* o +reme (n şoapt* şi' oric"t ar !i +rut contele s* aud* ce+a' (i !u imposi0il- 7esturile celor doi do+edeau (ns* c* era +or0a despre lucruri extrem de importante şi se con+inse de aceasta mai ales c"nd (l +*.u pe land,ra! re+enind mai posomor"t dec"t plecase— 4rietene 8arl' (i .ise' !*r* s* se mai aşe.e al*turi' dup* drumul lun, pe care l)ai !*cut ast*.i tre0uie s* !ii tare ostenit- :oi chema un pa3 s* te conduc* (n odaia ta- Deci' noapte 0un*' ne +om +edea m"ine- $ Othon arcaşul 8arl (şi d*du seama c* prietenul s*u +roia s* r*m"n* sin,ur- Se ridic* !*r* s* spun* o +or0*' (i str"nse m"na (n linişte şi)l (ntre0* din pri+iri ce se (nt"mplase- Land,ra!ul (i r*spunse doar printr)un ."m0et trist' semn c* clipa (n care şi)ar !i putut dest*inui su!erin/ele nu +enise (nc*- 8arl (i str"nse m"na din nou' ,ata s*)i !ie oric"nd de !olos' şi se (ndrept* spre odaia ce)i !usese pus* la dispo.i/ie (n aripa cealalt* a castelului' unde a3un,eau totuşi .,omotele (ndep*rtate ale petreceriiA3uns acolo' se culc* cu su!letul cutreierat de ,"nduri triste şi au.ul 0u0uindu)i de mu.ica 0alului- Con!runtarea aceasta ciudat* nu)l l*s* s* doarm* o 0un* 0ucat* de +remeAn s!"rşit' (ntr)un t"r.iu o0oseala (i (n+inse neliniştea şi trupul (i 0irui su!letulAncet)(ncet' ,"ndurile se su0/iar* şi de+enir* mai pu/in limpe.i' sim/urile (i amor/ir* şi (nchise ochii--- Antre starea aceasta şi somnul ade+*rat se (ntindea un r*stimp asem*n*tor amur,ului' ce+a (ntre .i şi noapte' timp 0i.ar şi ,reu de descris' (n care +isul se amestec* cu realitatea' ast!el (nc"t am"ndou* de+in incerte- i cu aceste cu+inte' ridic"ndu)se cu ,reu de pe 3il/' (naint* şo+*ind spre prietenul s*u şi)i c*.u (n 0ra/e- Capitolul 4entru a (n/ele,e mai 0ine cele ce +or urma' cititorul tre0uie s* mai cunoasc* alte c"te+a am*nunteLand,ra!ul era (nsurat de şaispre.ece ani- Se c*s*torise cu !iica ducelui de Ronsdor!' care' (n #$#H !usese ucis (n r*.0oiul dintre Ludo+ic al ;a+ariei' de partea c*ruia luptase' şi 9ederic cel 9rumos al Austriei- 4ropriet*/ile ducelui se a!lau pe malul drept al Rinului' la poalele (n*l/imilor numite Cei şapte mun/i:*du+a ducelui de Ronsdor!' !emeie +irtuoas* şi 0ine +*.ut* (n lume' r*mase sin,ur* cu o !at* de cinci ani- 4entru c* !*cea (ns* parte dintr)o stirpe de principi şi /inea la 0la.onul !amiliei' antura3ul şi curtea ei r*maser* la !el de str*lucitoare' atr*,"nd laudele no0ilimii din 3urLa c"t+a timp dup* moartea ducelui' la curtea Ronsdor! se prip*şi un pa3' !iul unei prietene a ducesei' stins* din +ia/* (n cea mai nea,r* s*r*cie- Era un 0*iat dr*,*laş' cu trei sau patru ani mai mare dec"t Ema' !iica ducesei- St*p"na castelului nu)şi de.min/i nici cu acest prile3 !aima de !emeie 0un* şi m*rinimoas*Micul or!an a !ost primit (n casa ducesei ca (ntr)o ade+*rat* !amilie şi a crescut al*turi de !iica st*p"nei' (mp*r/ind cu ea m"n,"ierile +*du+ei' (nc"t era ,reu s* spui care era copilul acesteia şi care cel adoptat- % Alexandre Dumas Se (n*l/ar* ast!el unul l"n,* altul şi' cum spuneau mul/i' unul pentru altul- Deci mare !u mirarea no0ililor de pe /*rmul Rinului c"nd a!lar* de lo,odn* t"n*rului land,ra! de 7odes0er,' (n +"rst* de optspre.ece ani' cu micu/a Ema' care n)a+ea dec"t .ece- :*du+a Ronsdor! şi 0*tr"nul land,ra! con+enir* c* tre0uiau s* mai aştepte cinci ani p"n* la c*s*toria copiilor lorAn acest timp' Ema şi Al0ert' pa3ul' crescur*5 ea de+eni o domnişoar* dr*,*laş*' el un ca+aler de toat* !rumuse/ea- Ducesa de Ronsdor! +e,hease de alt!el cu ,ri3* asupra prieteniei lor şi recunoştea 0ucuroas* c*' oric"t s)ar !i iu0it cei doi' (ntre ei nu putea !i dec"t o dra,oste !r*/easc*Ema a+ea acum treispre.ece ani' Al0ert optspre.ece- nimile lor' ca tranda!irii (m0o0oci/i' a+eau s* se deschid* la cele dint"i porniri ale tinere/ii5 de aceast* clip* (i era team* ducesei- Din nenorocire' chiar atunci ea se (m0oln*+i- C"t+a timp n*d*3duir* cu to/ii c* tinere/ea ?ducesa n)a+ea dec"t trei.eci şi patru de ani@ +a 0irui o 0oal* trec*toareEa era (ns* 0olna+* de moarte- Sim/indu)şi s!"rşitul aproape' (şi cheam* doctorul şi)l (ntre0* st*ruitor şi cu team*' ast!el (nc"t acesta nu putu s* nu)i spun* c* ştiin/a medicinei era neputincioas* (n ca.ul ei şi c* nu mai a+ea prea mult de tr*itDucesa primi aceast* +este cu o linişte creştineasc*' (i chem* la d"nsa pe Al0ert şi pe Ema' le porunci s* (n,enunche.e (n !a/a patului ei şi' cu ,lasul stins' !*r* alt martor dec"t Dumne.eu' le de.+*lui o tain* pe care nimeni n)o mai a!lase p"n* atunci- >i se mai +*.u apoi c*' pe patul mor/ii' (n loc ca 0olna+a s*)i 0inecu+"nte.e pe copii' o 0inecu+"ntar* copiii pe ea' p*r"nd c*)i iart* (nc* de pe acum' de pe p*m"nt' o ,reşeal* pentru care a+ea s*)şi primeasc*' !*r* (ndoial*' r*splata (n cerAn aceeaşi .i (n care !*cuse m*rturisirea' ducesa muri ca o s!"nt* şi Ema' care mai a+ea un an p"n* s* de+in* so/ia land,ra!ului' o (nso/i pe ultimul drum p"n* la m*n*stirea din Nouen1erth' cl*dit* pe insula cu acelaşi nume din mi3locul Rinului' dincolo de or*şelul ;oue' şi r*mase acolo- Al0ert se (ntoarse la Ronsdor!- Durerea pe care o sim/ea !a/* de dispari/ia 0ine!*c*toarei sale nu se deose0ea cu nimic de cea pe care ar !i ar*tat)o la pierderea unei mame ade+*rateSe scurse (nc* un an- Ema era acum de)o !rumuse/e dumne.eiasc*' asemeni nu!*rului ce pluteşte pe lac (n str*luciri de curcu0eu şi um0re dia!aneLud1i, (i aminti 0*tr"nului land,ra!' tat*l s*u' de (n+oiala !*cut* cu +*du+a şi de consim/*m"ntul copilei- An ultima +reme' t"n*rul (şi a0*tuse plim0*rile spre Nouen1erth' colina de pe malul !lu+iului' sau spre insula ca o pror* de cora0ie' (n mi3locul c*reia se ridica o m*n*stire' de+enit* ast*.i han- Aici petrecea ceasuri (ntre,i cu pri+irile /int* spre cl*dire4ricina lun,ilor sale plim0*ri era !ecioara ce ap*rea printre copacii de pe malul Rinului' pe care o recunoştea dup* (m0r*c*mintea monahal* şi care r*m"nea ceasuri (ntre,i cu ,"ndul aiurea' +is"nd poate la !ericirea ce)l !*cea şi pe Lud1i, s* +in* acoloNu era' deci' de mirare c* t"n*rul şi)a amintit cel dint"i c* doliul trecuse şi c*' printr)o !ericit* (nt"mplare' +enise chiar timpul sorocit c*s*toriei>i nu e de mirare c* Al0ert' care n)a+ea dec"t dou*.eci de ani' deşi p*rea mai +"rstnic datorit* serio.it*/ii pe care)o ar*ta' era socotit de to/i drept tutorele !etei- Deci lui (i reaminti land,ra!ul c* +enise clipa (n care Ema tre0uie s*)şi lepede +eşm"ntul de doliu şi s*)l (m0race pe cel de nunt*Al0ert se duse la m*n*stire şi)i spuse Emei c* t"n*rul Lud1i, cerea (ndeplinirea !*,*duielii !*cute de mama ei- Ema se (m0u3or* la !a/*' (i (ntinse m"na şi)i r*spunse s* e ,ata s*)l urme.e oriunde o +a duceC*l*toria a !ost scurt*5 trecur* Rinul şi mai str*0*tur* (nc* dou* le,he de)a lun,ul /*rmului' aşa (nc"t t"n*rul conte nu a+u prea mult de aşteptati' pe m*sur* ce dra,ostea land,ra!ului pentru ei sc*dea' spunea mai departe Ema' 7ode!roD punea şi mai mult st*p"nire pe sentimentele st*p"nului' ca şi cum ceea ce pierdeau mama şi !iul se transmitea de partea cealalt*' asupra omului acela aproape str*in pentru ei- H Alexandre Dumas Al0ert pl"nse din ad"ncul inimii citind scrisoarea de la Ema şi se (ntre0* (n sinea sa cum de se poate ca un om !ericit' ca Lud1i,' uimit parc* de prea multa linişte din c*minul s*u' s* doreasc* s* şi)o strice' ca şi c"nd i)ar !i team* c* nu cum+a p*l*laia !ocului din su!let ar putea s*)i pre!ac* inima (n scrumAst!el st*teau lucrurile (n .iua (n care Al0ert primi ca to/i ceilal/i no0ili din (mpre3urimi' in+ita/ia s* +in* la castelul de 7odes0er,' unde land,ra!ul d*dea o petrecere cu oca.ia ani+ers*rii .ilei de naştere a lui Othon' care (mplinea şaispre.ece ani4etrecerea' (n mi3locul c*reia l)am adus pe cititor la (nceputul acestei istorisiri' nu se potri+ea deloc cu starea de spirit a ,a.dei- Anc* de la (nceputul ei' 7ode!roD (i şoptise land,ra!ului c* asem*narea dintre Othon şi Al0ert este mai mult dec"t 0*t*toare la ochiAde+*rat' (n a!ar* de !r*,e.imea tinereasc* a chipului copilului' o0ra.ul celuilalt !iind ars de soarele nemilos al Spaniei' cei doi a+eau acelaşi p*r 0lond' aceiaşi ochi al0aştri' 0a chiar şi aceleaşi tr*s*turi' ceea ce te !*cea s* cre.i c* ar !i putut purta (n +ine acelaşi s"n,e' ade+*r ce ieşea la i+eal* chiar şi (n urma unei mai pu/in am*nun/ite cercet*riDescoperirea aceasta !usese ca o lo+itur* de pumnal (n inima land,ra!ului- De la o +reme' (mpins de 7ode!roD' se (ndoia de cur*/enia rela/iilor dintre Ema şi Al0ert' dar ,"ndul c* aceste rela/ii +ino+ate existau (nc* dinainte de c*s*torie şi (ndoiala (n+eninat* ?pe care asem*narea dintre Al0ert şi Othon o (ndrept*/ea@ c* !iul s*u' pe care)l iu0ise peste m*sur*' era !ructul p*catului' (i .dro0ea inima şi)i !*ceau +ia/a un chin insuporta0il- An aceeaşi sear*' precum cititorul a a!lat' a ap*rut contele 8arl' care' neput"nd s* mint*' a sporit durerea ne!ericitului s*u prieten' m*rturisindu)i c* asem*narea dintre Al0ert şi Othon era mai mult dec"t e+ident*- i iat* c* 7ode!roD nu se (nşelase- 4e la ceasurile patru de diminea/*' Ema co0or( scara' trecu repede prin parc şi se pierdu printre copacii ce ascundeau poartaDispari/ia ei' printre ar0orii ,roşi nu /inu mai mult de c"te+a minute' dup* care se i+i din nou (nso/it* de Al0ert' care)o ducea de 0ra/Su0 lumina dia!an* a lunii' land,ra!ul (i +*.u s*rut"ndu)se şi i se p*ru chiar c* +ede lacrimi pe o0ra.ul !emeii' care pl"n,ea din pricina plec*rii iu0itului eiDin momentul acela Lud1i, !u (ncredin/at de (nşel*ciunea a c*rei +ictim* !usese şi hot*r( (n ,ra0* (ndep*rtarea so/iei necredincioase şi a copilului ce nu)i apar/inea7ode!roD se pre.ent* la Ema cu o scrisoare din partea land,ra!ului' prin care i se propunea s* se supun* (ntru totul sur,hiunului hot*r"t' iar şe!ul ,*r.ii castelului (l arest* pe Othon- An pri+in/a acestuia' se +*.u c* st*p"nul hot*r"se s* !ie trimis la m*n*stirea din 8ir0er,' de l"n,* 8olonia' unde a+ea s*)şi schim0e hainele str*lucitoare de ca+aler cu sutana aspr* de c*lu,*rAn .ori' porunca !u (ndeplinit*5 chiar (n urm* cu un ceas cei doi p*r*sir* castelul' Ema (ndrept"ndu)se c*tre m*n*stirea Nouen1erth' Othon spre 8ir0er,- Exact (n acelaşi moment' contele 8arl se tre.i cu prietenul s*u Lud1i, la c*p*t"i' (n!undat (n 3il/ şi mohor"t ca un ste3ar c*ruia !urtuna i)a smuls !run.ele' iar tr*snetul i)a p"r3olit coroana- J Othon arcaşul 6om0ur, ascult* cu luare)aminte şi 0un*+oin/* ceea ce)i po+esti Lud1i, despre e+enimentele din noaptea aceea- Apoi' !*r* a)l comp*timi (n nici un !el pe nenorocitul so/ şi tat*' .ise5 — Ai (ncredere (n mineF — Da' r*spunse land,ra!ul' dar nu mai e nimic de !*cut— Asta m* pri+eşte' (i r*spunse contele 8arl- >i' dup* ce)şi (m0r*/iş* prietenul' se (m0r*c*' (şi (ncinse spada' ieşi din (nc*pere şi se (ndrept* spre ,ra3dA3uns aici' puse şaua pe credinciosul s*u 6ans' (nc*lec* şi' dup* ce p*r*si castelul' relu* la pas' cu nelinişte (n su!let' drumul şerpuit pe care)l str*0*tuse (n a3un (n ,oana caluluiC"nd !u la poalele colinei' contele 8arl o lu* pe drumul spre Rolandsec=' cu acelaşi pas domol' ad"ncit (n ,"nduri sum0re' !*r* s*)şi (m0oldeasc* (n nici un !el 0idi+iul- An cur"nd se a!la pe mar,inea unei r"pe ad"nci' dincolo de care se ridica un schit- An !a/a schitului' un monah (n straie cernite 0*tea m*t*nii p"n* la p*m"nt- :*."nd c* locul era cel pe care)l 0*nuise' contele se opriAn clipa aceea' termin"ndu)şi ru,*ciunea' c*lu,*rul se ridic*' co0or( şi urc* pieptiş r"pa a0rupt* şi se apropie de c*l*re/- Acesta (l opri şi (l ru,* s*)i spun* dac* nu cum+a mai exista şi un alt drum c*tre castel' ad*u,"nd c* (n scurt* +reme +a a+ea ne+oie de ser+iciile sale ca preot- Dup* ,lasul potolit al 0*tr"nului ca+aler' monahul (n/elese c* acesta ,r*ia ade+*rul şi' !*r* a cere alte l*muriri' prinse s* se roa,e pentru su!letul celui ce a+ea ne+oie de elContele 8arl !*cea parte din cate,oria aceea de ca+aleri care' (n +eacul al cincispre.ecelea' (ncepuse s* dispar*' cei pe care 9roissard (i descrie cu dra,ostea unui +echi colec/ionar de antichit*/i' cu admira/ia pe care omul de 0un*)credin/* o arat* (n !a/a lucrurilor 0une din trecut- 4entru el' (n !a/a lui Dumne.eu' sin,ura care a+ea dreptul de a 3udeca era spada' iar ,reşelile cu +oie tre0uiau s*)şi primeasc* pedeapsa cu+enit*4o+estirea land,ra!ului st"rnise (n el' (n ceea ce)l pri+ea pe 7ode!roD' 0*nuieli 3usti!icate' pe care' ,"ndindu)se (ndelun,' a3unse s* le trans!orme (n certitudini- Nimeni' de alt!el' (n a!ara acestui ade+*rat a,o' nu se (ndoise +reodat* de sentimentele şi credin/a Emei !a/* de so/ul ei- 8arl !usese prietenul ducelui de Ronsdor!' dar (n e,al* m*sur* şi cel al land,ra!ului de 7odes0er,Cinstea am"ndurora !usese (n acelaşi timp şi cinstea lui şi considera c* este de datoria sa s* le apere onoarea (n !a/a uneltirilor lui 7ode!roD- An urma acestei constat*ri' !*r* a' se s!*tui cu nimeni' hot*r"se s*)l aştepte pe intri,ant (n locul acela' unde +roia s*)l !ac* s*)şi m*rturiseasc* tr*darea sau' dac* n)ar !i reuşit' s*)l r*pun* nu (nainte de a)l o0li,a la acelaşi lucruAşi !ix*' deci' +i.iera şi r*mase (n mi3locul drumului' ca un ,rup statuar' cal şi c*l*re/' aştept"nd i+irea lui 7ode!roDNu peste mult timp' +*.u i+indu)se la cap*tul drumului un ca+aler (narmat' ca pentru lupt*- :*."ndu)l pe 8arl (n mi3locul potecii' ca+alerul se opri o clip*' dup* care' (ncredin/"ndu)se c* cel*lalt era sin,ur' se (ndrept* (n sc*ri' trase spada din teac* şi)şi urm* drumul- C"nd a3unse la c"/i+a paşi (n !a/a contelui' se opri- 8arl nu spuse nici un cu+"nt— No0ile ca+aler' (ntre0* 7ode!roD' eşti cum+a st*p"nul acestor locuriF O s* m* laşi s* trec mai departe' ori a/ii calea !iec*rui c*l*torF — Nu !iec*ruia' r*spunse 8arl' ci doar unuia' unui laş şi)un tr*d*tor' c*ruia)i +oi cere socoteal* pentru m"rş*+ia lui— De +reme ce toate acestea nu m* pri+esc' urm* 7ode!roD' te ro, s* laşi drumul li0er s* pot trece pe l"n,* domnia ta' aşa cum se cu+ine s* !ac* un ca+aler de cea mai 0un* cas*' cum pari a !i— i' +"r"ndu)şi spada (n teac*' aştept* nemişcat ca o stan* de piatr* pe cal4reotul se apropie de r*nitul care se ridicase spri3init (n ,enunchi şi st*tea aşa cu s"n,ele scur,"ndu)i)se din ran*- Li scoase cu ,ri3* coi!ul- Chipul muri0undului era al0 ca +arul şi o şu+i/* de s"n,e i se prelin,ea pe la col/ul ,urii8arl cre.u pre/ de o clip* c* r*nitul nu +a putea +or0i' dar se (nşela- 7ode!roD c*.u iar pe spate şi preotul' (n,enunchiat l"n,* el' (i asculta spo+edania pe care cel*lalt o !*cu cu un ,las şoptit şi (ntret*iat- La ultimele cu+inte' muri0undul sim/i c* s!"rşitul (i era aproape şi' cu a3utorul preotului' (n,enunche' ridic* am"ndou* m"inile spre cer şi .ise de trei ori5 — Doamne' iart*)m*Dup* acestea' c*.u cu !a/a la p*m"nt şi r*mase mort (n mi3locul drumului— 4*rinte' .ise contele c*tre c*lu,*r' (/i este (n,*duit s* spui cele au.iteF — Desi,ur' r*spunse preotul' dar unei sin,ure persoane5 land,ra!ului de 7odes0er,— Urc* pe calul meu' urm* ca+alerul' s*rind 3os din şa- >i s* mer,em— Ce !aci' !rateF se mir* c*lu,*rul' neo0işnuit s* mear,* pe calul unui ca+aler at"t de no0il— Urc*' urc*' p*rinte' insist* 8arl' c*ci n)aş +rea s* se spun* c* un 0iet p*c*tos ca mine mer,e pe cal' pe c"nd omul lui Dumne.eu mer,e pe 3os>i' a3ut"ndu)l s* urce (n şa' lu* calul de d"rlo,i şi merser* (mpreun* aşa p"n* la castelul de 7odes0er,- A3uns aici' (l l*s* pe 6ans' contrar o0iceiului s*u' (n ,ri3a +ale/ilor şi)l duse pe preot (n !a/a land,ra!ului' pe care)l ,*si (n aceeaşi (nc*pere şi)n acelaşi 3il/ unde)l l*sase' deşi trecuser* c"te+a ceasuri de c"nd se desp*r/iser*La .,omotul !*cut de cei doi' land,ra!ul (şi ridic* !runtea ,al0en* cum e ceara şi)i pri+i mirat— Uite' prietene' (i .ise 8arl' acest +rednic slu3itor al lui Dumne.eu are s*)/i (mp*rt*şeasc* o mare tain*— Cine a muritF (ntre0* contele' p*lind şi mai mult— 7ode!roD' r*spunse ca+alerul— >i cine l)a ucisF (ntre0* (n şoapt* land,ra!ul- M Othon arcaşul — Eu' .ise 8arlDup* care se retrase (n linişte' (nchi."nd uşa şi l*s"ndu)l pe land,ra! sin,ur cu monahulat* ce au.i Lud1i, din ,ura preotului5 7ode!roD cunoscuse (n 4alestina un ca+aler ,erman din (mpre3urimile 8oloniei' pe nume Ernest de 6unin,en- Era un om- <*cut şi mohor"t' care intrase cu cincispre.ece ani (n urm* (n Ordinul de Malta şi)şi cucerise o mare !aim* prin credin/a' cinstea şi cura3ul s*u7ode!roD şi Ernest luptau (mpreun* la Saint)Eean dNAcre' unde Ernest !u r*nit de moarte7ode!roD (l +*.u c*."nd de pe cal' porunci s* !ie scos a!ar* din iureşul luptei şi continu* apoi s* se 0at*Dup* ce lupta lu* s!"rşit' se (ntoarse (n ta0*ra de corturi s* se odihneasc*' dar +eni un mesa,er şi)i spuse c* Ernest de 6unin,en nu mai a+ea mult de tr*it şi c* +oia s*)l +ad* (nainte de a muri- Se (ndrept* spre cortul celuilalt şi)l ,*si pe r*nit .0*t"ndu)se (n nişte !risoane (n,ro.itoare' ceea ce (nsemna c* clipele (i erau num*rate- Sim/indu)şi s!"rşitul aproape' (i po+esti lui 7ode!roD toate cele ce urmea.*5 La dou*.eci de ani' Ernest iu0ise o !emeie şi !usese iu0it de ea- Dar' pentru c* n)a+ea nici titluri şi nici a+ere' nu se putuse c*s*tori cu ea- Dispera/i' şi unul şi cel*lalt uitaser* c* n)a+eau s* poat* tr*i (mpreun* şi (n urma dra,ostei lor se n*scuse un !iu care nu a+ea dreptul s* poarte numele nici unuia dintre ei- La c"t+a timp dup* aceea' t"n*ra !usese silit* s* ia (n c*s*torie un senior no0il şi 0o,at- O,uduit de cele (nt"mplate' Ernest plecase (n Malta şi de acolo mai departe' (n 4alestina' unde luptase (mpotri+a necredincioşilorMuri0undul (i ar*t* lui 7ode!roD un testament prin care (i l*sa tot ce a+ea !iului s*u' Al0ert- Antrea,a sa a+ere se ridica la aproape şai.eci de mii de !lorini- C"t despre iu0ita sa' care murise (n urm* cu şase ani' Ernest cre.u de cu+in/* s*)i de.+*luie numele5 era ducesa de Ronsdor!7ode!roD se (ntorsese (n 7ermania cu ,"ndul de a (mplini cele din urm* dorin/e ale prietenului s*u- Dar' a3un,"nd la ruda sa' land,ra!ul' şi a!l"nd (n ce stare se a!lau lucrurile' (ntre+*.u (nc* de la (nceput !oloasele ce le)ar !i putut tra,e din situa/ia acestuia- Land,ra!ul a+ea un sin,ur !iu şi' dup* i.,onirea lui Othon şi a Emei de la castel' 7ode!roD ar !i r*mas sin,urul moştenitor al contelui9elul (n care (şi pusese (n ,"nd s*)şi atin,* scopul (l ştim de3a şi doar apari/ia contelui 8arl de 6om0ur, la castel a !*cut c* planurile acestea s* dea ,reş— 8arlG 8arlG Stri,* land,ra!ul aler,"nd c*tre odaia (n care !ratele s*u de arme (l aştepta- 8arlG Nu era iu0itul' ci !ratele eiG >i porunci imediat ca Ema şi Othon s* !ie readuşi la 7odes0er,- Cei doi mesa,eri pornir*' unul (n susul' cel*lalt (n 3osul Rinului4rimul se (ntoarse (n cursul nop/ii- Ema' tr*ind de mult* +reme cu neca.ul (n su!let şi' mai ales' dup* umilin/a din a3un' cerea (n,*duin/a s*)şi s!"rşeasc* +ia/a (n m*n*stirea unde) şi petrecuse anul de dinaintea c*s*toriei' spun"nd c* a+ea chiar dreptul la aceast* r*splat*C*tre .iu* se (ntoarse şi al doilea curier- Omul era (nso/it de ostaşii care tre0uiau s*)l duc* pe Othon la 8ir0er,- Acesta nu era' (ns*' printre ei- at* ce se (nt"mplase5 cum (i prinsese noaptea c*l*torind pe /*rmul Rinului' Othon' care ştia (ncotro (l duc' prinsese un moment prielnic şi se aruncase (n +aluri- Escorta (l c*utase .adarnic +reme de un ceas' dup* care o pornise (napoi c*tre 7odes0er,- Capitolul i' (n momentul (n care a+ur* toate aceste unelte cu a3utorul c*rora +roiau s*)şi pun* (n aplicare planul nele,iuit' se (ndreptar* cu ele c*tre 0iserica ce slu3ea drept ad*post celor şapte surori- Dar' c"nd a3unser* aici' +*.ur* c* l*caşul nu mai a+ea nici uşi şi nici !erestre;iserica era tot acolo' dar se trans!ormase (ntr)o st"nc* şi era cu totul şi cu totul din piatr*- >i din p"ntecele st"ncii uriaşe de ,ranit se au.ea un c"ntec duios' trist şi monoton ca un c"ntec de (n,rop*ciune- Era c"ntecul celor şapte !ecioare' ce)i mul/umeau lui Dumne.eu c* le sc*pase de ruşine şi le luase la pieptul s*u--Arcaşii (şi !*cur* ru,*ciunea (n !ata 0isericii)(n)piatr*' apoi se (ntoarser* la Strump' unde a+eau s* m"ie peste noapteA doua .i o pornir* din nou la drum- C*l*torir* !*r* peripe/ii' iar noaptea (i prinse pe potec*' (n c*utarea unui loc unde s* doarm*La aceast* ser0are anual*' arcaşii +eneau din toate col/urile 7ermaniei- Dup* cum se .+onea' de ast*)dat* premiul pentru cel mai iscusit /intaş era o p*l*rie de cati!ea +erde pe care erau cusute dou* cren,i de !rasin' meşterite din aur şi !ixate cu o perl* +erita0il*4remiul tre0uia (nm"nat c"şti,*torului chiar de !iica prin/ului' t"n*ra prin/es* Elena' care de)a0ia (mplinise paispre.ece ani- 4utem conchide' prin urmare' c* aceast* (ntrecere a celor mai 0uni arcaşi din partea aceea a Europei de+enise un e+eniment tradi/ional7rupul c*ruia i se ataşase Othon' alc*tuit acum din patru.eci)cinci.eci de oameni' inten/iona s* a3un,* la Cle+es a doua .i diminea/a- Concursul urma s* (nceap* dup* litur,hie' adic* pe la pr"n.' şi ei hot*r"r* s* (nnopte.e la 8er+enheimC"nd (şi (ntrerupser* c*l*toria pentru a cina' era de3a t"r.iu- >i' cu toat* ,ra0* cu care pornir* din nou la drum' (n momentul (n care a3unser* la 8er+enheim +*.ur* c* por/ile #$ Othon arcaşul oraşului !useser* (nchise- Erau' deci' o0li,a/i s* petreac* noaptea a!ar*' dac* nu cum+a ar !i a3uns la conclu.ia c* ad*postul cel mai si,ur ar !i putut !i ruinele castelului Bindec=' ce se ridicau pe colina din +ecin*tatee.i la mas*' ro,u)te' şi (n!rupt*)te din toate 0un*t*/ile de aici— Eşti' !*r* (ndoial*' castelanaF o iscodi 6ermann' aşe."ndu)se totuşi la mas*— Da' .ise ea şi d*du din cap parc* pentru a)şi (nt*ri spusa— Locuieşti sin,ur* printre toate d*r"m*turile acesteaF o (ntre0* arcaşul' pri+ind mirat (n 3ur— Da' sin,ur*— >i' dac* nu /i)i cu sup*rare' p*rin/i nu aiF <"n*ra (i ar*t* cu de,etul dou* portrete at"rnate pe .id' un 0*r0at şi o !emeie' dup* care .ise (n şoapt*5 — Sunt ultimul +l*star din stirpea lor6ermann o pri+i şi ,"ndurile despre necunoscuta ce st*tea (n !a/a lui i se (n+*lm*şir* (n cap ca un torent tul0ureAn momentul acela' pri+irea lui o (nt"lni pe cea a !etei- Ochii ei erau 0l"n.i şi ume.i- Antr) o clipit*' lui 6ermann (i pierir* şi !oamea şi setea- Aşi d*du seama c* !emeia de stirpe no0il* de dinaintea lui trecuse peste m"ndria şi prestan/a ei numai şi numai pentru a)l primi pe el' un 0iet arcaş s*rac' la masa aceeai 0*u +inul dintr)o sin,ur* sor0itur*;ertha nu)i r*spunse' mul/umindu)se doar s* ."m0easc* trist:inul a+u un e!ect extraordinar asupra t"n*rului arcaş- Nu mai aştept* s* !ie ru,at a doua oar* şi' co0or"ndu)şi pri+irea asupra 0ucatelor din !ar!urie' (ncepu s* m*n"nce cu o po!t* +rednic* de un t"n*r de ispra+* de +"rsta lui' uit"nd s* mai !ac* semnul crucii' cum o0işnuia ori de c"te ori se aşe.a la mas*;ertha (l pri+ea nemişcat*— Dar dumneata' se (ntrerupse el din m"ncat' nu ,uşti nimicF 9ata !*cu semn c* nu şi (i umplu din nou paharul4e +remea aceea exista o0iceiul ca !emeile no0ile s* +ad* (n m"ncare şi 0*utur* nişte lucruri +rednice de dispre/' nedemne de ele- 6ermann +*.use adeseori' la petrecerile la care #H Alexandre Dumas asistase ca om de cas*' scene (n care 0*r0a/ii m"ncau şi 0eau cu po!t*' iar !emeile (i secondau cu pri+irea' ca şi c"nd ar !i +rut s* dea impresia c*' asemeni !lorilor şi !luturilor' a c*ror str*lucire şi transparen/* o a+eau' ele nu se hr*neau dec"t cu rou* şi par!umCre.u c* şi ;ertha era una dintre ele şi continu* s* m*n"nce şi s* 0ea !*c"ndu)se c* nu 0a,* (n seam* !aptul c* ea nici nu se atin,ea de 0ucateDe alt!el' !rumoasa lui am!itrioan* nici nu st*tea de,ea0a' umpl"ndu)i adesea paharul cu +inul acela ru0iniu şi tareLui 6ermann (i disp*ruse orice team* şi nu se mai sim/ea st"n,aci' c*ci +inul acela curat şi 0un (ncepuse s*)şi !ac* din plin e!ectul- ;a din contr*' se +edea plin de (ncredere (n sine (nsuşi şi' num*r"ndu)şi calit*/ile pe care şi le atri0uia sin,ur (n clipa aceea' nu i se mai p*rea c* norocul care d*duse peste el ar !i !ost nemeritat- Sin,urul lucru care (l mai nedumerea era !aptul c* soarta nu)l !ericise cu toate acelea ce+a mai demultEra tocmai (n aceast* stare de pro!und* mul/umire' c"nd pri+irea (i c*.u pe o l*ut* pus* al*turi pe un scaun' ca şi c"nd cine+a ar !i c"ntat cu ea nu cu mult timp (n urm*- Atunci (şi .ise c* pu/in* mu.ic* ar !i sporit intimitatea osp*/ului al c*rui musa!ir eraO ru,* pe ;ertha s* c"nte' deci' ce+a9ata (ntinse m"na' lu* l*uta de pe scaun şi scoase un acord at"t de melodios' (nc"t 6ermann (şi sim/i su!letul atins p"n* la cea mai ascuns* şi ne(nsemnat* !i0r*- Dup* acest prim acord' !ata (ncepu' cu ,las tremur*tor şi ad"nc o 0alad* ale c*rei cu+inte +or0eau parc* de situa/ia (n care se a!lau ei (nşişi' (nc"t ai !i putut 3ura c* trista c"nt*rea/* impro+i.aEra 0alada unei castelane (ndr*,ostite de un arcaş +enit de departeSpre ,hinionul s*u' 6erman se sim/i luat de un +al uriaş şi dus c*tre ;ertha- Dac* sentimentul acesta nu l)ar !i cuprins at"t de puternic şi ar mai !i ascultat şi cele din urm* +ersuri ar !i a!lat' poate' ade+*rul- Dar' !*r* s* mai asculte şi s!"rşitul c"ntecului' se ridic* de pe scaun' (ncon3ur* masa şi se aşe.* (n spatele !etei' at"t de aproape (nc"t (n clipa (n care l*s* m"na s*)i lunece de pe cor.i' palma ei !u cuprins* (n m"na lui mare şi cald*6ermann tres*ri' c*ci palma !etei era rece ca ,hea/a' dar (n cele din urm* trecu !aptul cu +ederea— O!' !*cu el' domnişoar*' nu sunt dec"t un 0iet arcaş de neam s*rac' dar (n dra,oste sunt mai presus dec"t un re,e— Eu nu)/i cer altce+a dec"t inima' (i r*spunse ea— Eşti li0er*' aşadarF o (ntre0a el' hot*r"t s* dea c*r/ile pe !a/*— Sunt li0er*' murmur* ea— i eu te iu0escG — :rei s* m* iei (n c*s*torieF o (ntre0* din nou 6ermann;ertha se ridic* !*r* s*)i r*spund*' se (ndrept* c*tre un scrin' lu* o caset* din a0anos şi scoase din ea dou* inele pe care i le d*du t"n*rului arcaş- Dup* aceasta' merse din nou la scrin şi' la !el de t*cut*' scoase de acolo o cunun* din !lori de l*m"i/* şi un +*l de mireas*Aşi puse +*lul pe cap' prinse cununa deasupra şi' (ntorc"ndu)se spre 6ermann' .ise5 — Sunt ,ata6ermann se cutremur* !*r* +oie- Mersese totuşi prea departe ca s* mai dea (napoi- De alt!el' ce pierdea el' un arcaş s*rac' !*r* nici un pic de stare' pentru care numai ar,int*ria de pe mas* era o ade+*rat* a+ereAi (ntinse' deci' lo,odnicei lui m"na şi)i !*cu semn c*' la r"ndul s*u' e ,ata s)o urme.e6ermann cuprinse (n palma)i mare şi !ier0inte m"na ei rece şi se l*s* condus de ea;ertha deschise o uş* şi p*trunser* am"ndoi (ntr)un coridor (ntunecos' luminat !antomatic doar de ra.ele de lun* ce p*trundeau prin !erestrele str"mte s*pate ici şi colo (n .id- La cap*tul coridorului a3unser* (n dreptul unei sc*ri pe care co0or"r* (n 0e.na unor su0teraneCuprins de)o spaim* ne0un*' 6ermann se opri şi d*du s* se (ntoarc*' dar a+u impresia c* m"na ;erthei o str"n,e pe a sa cu puteri supraomeneşti' aşa (nc"t' mai de ruşine' mai de !ric*' merse (nainte- #J Othon arcaşul Co0orau (ntr)una- Dup* o +reme' lui 6ermann i se p*ru' dup* sudoarea ce)i sc*lda !runtea' c* se a!lau su0 p*m"nt şi' dup* ce se con+inse de aceasta' o0ser+* c* p*şeau pe nişte lespe.i de piatr*- O,omotul surd pe care paşii lor (l !*ceau do+edea c* se a!lau (ntr)un ca+ouMai merser* c"/i+a paşi' dup* care ;erta se opri şi' (ntorc"ndu)se spre dreapta' spuse5 — :ino' tat*>i o porni din nouDup* al/i c"/i+a paşi' se opri din nou şi .ise' (ntorc"nd capul c*tre st"n,a5 — :ino' mam*Aşi urm* apoi drumul' p"n* ce' pri+ind (n urm*' spuse din nou5 — :eni/i' suroriDeşi nu +edea nimic' 6ermann a+u impresia c* aude (n spate .,omot de paşi şi un !oşnet de rochieA3unser* la cap*tul coridorului pe care)l str*0*teau- ;ertha atinse uşor cu de,etul o alt* uş* şi aceasta se deschise sin,ur*4*trunser* (ntr)o 0iseric*' de ast*)dat* puternic luminat*- 6ermann +*.u c* ieşiser* din ca+ou şi se a!lau (n !a/a unui altarAn clipa aceea' dou* lespe.i de morm"nt se d*dur* la o parte şi de su0 ele se i+ir* tat*l şi mama ;erthei' (n+eşm"nta/i la !el ca (n ta0lourile din camera unde 6ermann !usese osp*tat de !rumoasa necunoscut*- An spatele lor' (n prid+orul 0isericii' ap*rur*' la !el de misterios' preotesele 0isericii aceleia p*r*,init* şi pustie de aproape un +eac4*reau c* to/i' lo,odnici' p*rin/i şi in+ita/i' se (nt"lniser* aici pentru a participa la c*s*torieLipsea doar preotul;ertha !*cu un semn şi episcopul de marmur* culcat pe un morm"nt se ridic* (ncet şi se apropie de altar6ermann (ncepu s* se c*iasc* de nesocotin/a lui şi ar !i !ost ,ata s*)şi dea c"/i+a ani din +ia/* ca s* poat* re+eni (n clipa aceea (n sala ,*r.ilor' al*turi de to+ar*şii s*i- Se sim/ea t"r"t de o putere necunoscut*' asemeni unui +is din care nu po/i s* mai scapi' cu ,ura (ncleştat* de neputin/* şi muşchii parali.a/iAn acest timp' Othon se tre.i şi)şi (ndrept* pri+irea spre locul unde ştia c* 6ermann !ace de pa.*Dar acesta lipsea şi (n locul s*u nu era nimeni- Othon se scul* şi (şi aminti ca prin cea/* c* (nainte de a adormi +*.use parc* o uş* deschi."ndu)se şi o !emeie !rumoas* i+indu)se (n pra,- Atunci' aceast* (nchipuire i se p*ruse a !i un +is' dar lipsa lui 6ermann (i do+edea acum c* !rumoasa din pra, !usese c"t se poate de real*- 4ri+i spre uşa aceea pe care' c"t st*tuse de pa.*' o +*.use (nchis*- Uşa era lar, deschis*4oate c*' totuşi' 0iruit de somn' 6ermann se (ntinsese şi adormise l"n,* to+ar*şii s*iOthon lu* o crean,* de 0rad' o aprinse (n !ocul care a0ia mai p"lp"ia şi)şi c*ut* prietenul' .adarnic' de alt!el' prin toate un,herele od*ii- Atunci (l tre.i pe 0*tr"nul arcaş' care urma s* !ac* de pa.* dup* 6ermannOthon (i po+esti tot ce se (nt"mplase şi)l ru,* s* r*m"n* acolo p"n* ce el +a scotoci prin castel (n c*utarea celui disp*rut;*tr"nul arcaş cl*tin* ne(ncre.*tor din cap şi spuse5 — Dac* a +*.ut)o pe castelana din Bindec= e pierdutOthon (l ru,* pe 0*tr"n s*)l l*mureasc* despre ce era +or0a' dar nu reuşi s* scoat* de la el nici un cu+"nt (n plus- :or0ele acelea' (n loc s*)l linişteasc*' a+ur* darul s*)i aduc* (n su!let o nelinişte ,roa.nic*- An toate aceste (nt"mpl*ri +edea ce+a misterios şi supranatural' dar !irea lui de lupt*tor (i spunea c* tre0uie s* (ncerce s*)şi sal+e.e prietenul- A0ia acum sim/ea c"t de mult (i lipseşte 6ermann- Cele dou* .ile de drum !*cute al*turi de el i)l ar*taser* c* pe un om de (ncredere şi i)ar !i p*rut r*u s*)l piard* acum- >i apoi' se sim/ea #K Alexandre Dumas cura3os cu medalionul de aur adus de un str*0un al s*u tocmai de la S!"ntul Morm"nt şi pe care)l purta la piept cu s!in/enie' d*ruit de maic*)sa (n copil*rieCu toate c* 0*tr"nul arcaş (l s!*tui s* nu plece' Othon nu se putu (mpotri+i hot*r"rii l*untrice care)l (mpin,ea (nainte şi' cu tor/a de 0rad (n m"n*' p*trunse (n (nc*perea a c*rei uş* !usese uitat* deschis*- Nimic nu)i atrase aten/ia (n*untru' cu excep/ia unei alte uşi deschise ce d*dea (ntr)o alt* camer* prin care se p*rea c* trecuse 6ermannStr*0*tu şi odaia cealalt* şi a3unse (n coridorul urmat de celelalte (nc*peri prin care trecuse prietenul s*u- i' ridic"ndu)se de pe scaun' se (ndrept* spre uşa de unde t"n*rul asculta mut de uimire şi de spaim*- :enind c*tre Othon' 0*tr"nul (şi trase spada- A+ea un mers s*ltat şi paşii (i erau e,ali' ca şi c"nd (n loc de muşchi' picioarele i se mişcau trase cu nişte s!oriOthon (l +*.u apropiindu)se şi (ncremeni- Nu)i trecu nici o clip* prin cap c* ar !i putut s* se (mpotri+easc*' oricine i)ar !i !ost +r*3maşulDar' +*."nd cu ce !*ptur* ciudat* a+ea de)a !ace' (şi .ise c* spada nu i)ar !i !ost de !olos' ci arma spiritului şi' prin urmare' (n loc s*)şi tra,* sa0ia de la 0r"u' !*cu semnul cruciiAn clipa aceea' !*cliile se stinser*' masa disp*ru şi 0*tr"nul ca+aler se !*cu ne+*.ut ca un stri,oi' lu"nd)o şi pe ne+ast*)sa- Othon r*mase o +reme mut de uimire' apoi' nemai+*."nd şi nemaiau.ind nimic' intr* (n (nc*perea plin* de lumini p"n* nu demult' acum (ntunecat* ca un ca+ou- :*.u la lumina tor/ei lui de 0rad c* !antomaticii meseni (şi reluaser* locurile pe p"n.*- Doar ochii 0*tr"nului ca+aler p*reau (nc* +ii şi)l urm*reau amenin/*tor prin (nc*pereL*s"nd toate aşa cum le ,*sise' Othon porni mai departeEudec"nd dup* +or0ele 0*tr"nilor' (şi d*du seama c* 6ermann era amenin/at de o prime3die de moarte şi' ,*sind deschis* uşa ce d*dea (n coridorul (ntunecos' (l str*0*tu c"t putu de repedeA3uns la cap*tul acestuia' d*du de scar*' co0or( şi)n cur"nd se ,*si (n cimitir' de unde .*ri !erestrele luminate ale 0isericii- Un chepen, ru,init era deschis şi se p*rea c* şi pe acolo se putea a3un,e (n 0iseric*' dar Othon (şi spuse c*)i mai 0ine s* str*0at* cimitirul' dec"t s* se a+enture.e prin su0terana aceea- #M Othon arcaşul A3unse la o chilie lipit* de 0iseric* şi ,*si şi uşa pe unde ar !i putut intra- Uşa era (nchis*- O (mpinse şi 0roasca s*ri imediat' (ntr)at"t era de ru,init*4*şind cu ,ri3*' intr* (n 0iseric* şi (ntr)o secund* +*.u totul5 preotesele' cei doi lo,odnici' p*rin/ii şi pe episcopul de marmur* ce se ridicase de pe morm"nt' ,ata s* pun* (n de,etul lui 6ermann inelul de lo,odn*- :iitorul mire era palid şi pri+ea (n toate p*r/ile- Othon (n/elese c* aceasta era c*s*toria despre care +or0eau cei doi 0*tr"ni din (nc*perea prin care trecuse>i atunci' (ntinse m"na spre un a,heasmatar' dup* care duse de,etele ude de a,heasm* la !runte şi)şi !*cu din nou semnul crucii;rusc' totul pieri ca prin !armec5 episcopul' lo,odnicii' p*rin/ii' preotesele- 9*cliile se stinser*' 0iserica se cutremur* ca şi c"nd' reintr"nd (n morminte' mor/ii nu)şi mai ,*seau locul (n ad"nc- Se au.i un tunet şi un !ul,er trecu pe su0 0ol/ile de piatr*- 4arc* lo+it de tr*snet' 6ermann c*.u ne(nsu!le/it pe lespe.iOthon se apropie de el şi lumin* locul cu tor/a aproape stins*- Apoi' s*lt"ndu)l pe um*r' (ncerc* s*)l scoat* a!ar* din 0iseric*- 9*clia se stinse şi Othon o arunc*' dup* care 0"30"i pe (ntuneric (n c*utarea uşii- ;e.na era (ns* at"t de nea,r* (nc"t nu reuşi s* !ac* lucrul acesta dec"t dup* ce str*0*tu' minute lun,i' (ntrea,a 0iseric*' cu !runtea sc*ldat* (n sudoare şi ,roa.a cui0*rit* (n su!let de cele +*.ute cu pu/in timp (n urm*An !ine' nimeri uşa c*utat*C"nd se +*.u (n chilia de l"n,* 0iseric*' au.i c"te+a +oci stri,"nd numele lui şi al lui 6ermann- An acelaşi timp' la !erestrele castelului se i+ir* c"te+a tor/e- Dinspre scar* ap*rur* nişte um0re care se r*sp"ndir* peste tot' c*ut"nd parc* ce+a- Othon le r*spunse printr)un stri,*t (n care)şi pusese toate puterile' dup* care c*.u leşinat al*turi de 6ermannArcaşii (i duser* pe am"ndoi (n sala ,*r.ilor' unde (ncetul cu (ncetul (şi re+enir*>i atunci po+estir* am"ndoi' !iecare la r"ndu)i' ceea ce li se (nt"mplase- ;*tr"nul arcaş' au.ind tunetul acela (n!ior*tor' (i tre.ise din somn pe ceilal/i şi porniser* (n c*utarea ortacilor disp*ru/i- 4recum am mai spus' (i ,*sir* pe am"ndoi (n aceeaşi stareAn noaptea aceea nu mai dormi nimeni şi' la cele dint"i ra.e ale soarelui' ,rupul de arcaşi ieşi !*r* un cu+"nt dintre ruinele castelului Bindec= şi (şi continu* drumul c*tre Cle+es' unde a3unse pe la ceasurile nou* de diminea/*- Capitolul : Locul ales pentru concursul de tras cu arcul era o c"mpie ce se (ntindea de la castelul de Cle+es p"n* aproape de malul RinuluiSu0 .idurile castelului se ridicase o plat!orm* unde a+eau s* şad* prin/ul şi suita ce)l (nso/ea- 4este c"mp' aproape de /*rm' +enise mul/ime de popor din satele (n+ecinate' oameni dornici de distrac/ie' aştept"nd (nceperea spectacolului- 4ri+itorii erau +eseli şi se 0ucurau c* (n+in,*torul din .iua aceea a+ea s* !ie om din popor' ca şi ei7rupurile de arcaşi +eni/i din toate col/urile 7ermaniei aşteptau (ntr)un cap*t al c"mpului' pe c"nd (n cel*lalt se a!la /inta (n care urmau s* tra,*- Aceasta era la o distan/* de o sut* cinci.eci de paşi şi era !ormat* dintr)un panou al0 cu un punct ne,ru (n mi3loc' (n 3urul c*ruia !useser* desenate dou* cercuri' unul roşu' cel*lalt al0astru4e la ceasurile .ece' se au.ir* sun"nd tr"m0i/ele- 4or/ile castelului se de)schiser* şi un ,rup de c*l*re/i 0o,at (n+eşm"nta/i ieşir* din incint*- 4rintre ei se a!lau prin/ul Adol! de Cle+es' prin/esa Elena şi contele de Ra+ensteinO suit* numeroas* !ormat* din curteni' +ale/i şi pa3i' c*l*ri ca şi st*p"nii lor ?deşi distan/a de la locul concursului p"n* la castel a0ia dac* dep*şea o 3um*tate de mil*@ (i urma C& Alexandre Dumas pe seniori şi p*rea' (nşir"ndu)se pe drumea,ul (n,ust ce co0ora colina' un şarpe lun, şi multicolor ce se (ndrepta c*tre !lu+iuAclama/ii şi stri,*te prietenoase (i primir* pe prin/ şi pe prin/esa cea t"n*r* (n clipa (n care no0ilii spectatori urcar* pe podiumul ce le !usese pre,*titSin,ur Othon r*mase t*cut (n mi3locul acestui tumult popular' c*ci din clipa (n care spectatorii de +a.* se i+iser* pe podium' pri+irea lui r*m*sese a/intit* asupra chipului prin/esei ElenaAceasta era' (ntr)ade+*r' una dintre cele mai !rumoase !emei din (ntrea,a 7ermanie de mia.*noapte' unde !rumuse/ile !eminine cu tr*s*turi delicate şi paloare (n o0ra. nu sunt deloc pu/ineCa !lorile ce cresc la um0r*' (n!i,"ndu)şi r*d*cinile (n solul clisos' prin/esei Elena (i lipseau poate culorile +ii ale tinere/ii' ce se i+esc su0 soarele cald al sudului- Era (n schim0 .+elt* şi plin* de !armec asemenea nu!*rului ce apare din unde dis)de)diminea/* ca s* pri+easc* o clip* (n 3uru)i şi s* ia parte la ser0area luminii' dar care' (n amur,' se (nchide şi se culc* peste !run.ele c*rnoase şi rotunde- ar noaptea şi)o trece (n le,*natul tulpinii ne+*.ute ce se pierde (n ad"nc4e podium urc* mai (nt"i st*p"nul castelului' prin/ul Adol! de Cle+es' apoi prin/esa Elena şi' (n urma ei' contele de Ra+enstein' care tre0uia' dup* spusele unora din popor' s* de+in* lo,odnicul prin/esei- Dup* ei +eneau pa3ii' duc"nd pe o pern* de cati!ea roşie p*l*ria cu perle ce a+ea s* !ie d*ruit* (n+in,*toruluiAn s!"rşit' curtenii şi str*3ile ocupar* locurile ce le !useser* re.er+ate pe podiumul musa!irilor- Dup* ce prin/esa Elena r*spunse printr)un semn cu capul murmurului de admira/ie cu care !u primit*' contele de Cle+es' tat*l ei' d*du semnalul de (ncepere a concursuluiErau (n total o sut* dou*.eci de arcaşi şi condi/iile de participare !useser* anun/ate dinainteAst!el' cei care nu +or lo+i de la (nceput (n /inta al0* tre0uiau s* se retra,* numaidec"t şi nu mai a+eau dreptul s* continue concursul- Cei care' la a doua (ncercare' +or tra,e (n a!ara cercului roşu erau' de asemenea' descali!ica/i- An !ine' nu puteau r*m"ne pentru (ntrecerea !inal* dec"t aceia care' dup* a treia (ncercare' se do+edea c* au lo+it (n cercul al0astruAn !elul acesta concuren/ii erau departa3a/i unul c"te unul- >i' pe de alt* parte' era imposi0il ca +reun concurent mai norocos' dar ne(ndem"natic' s* trium!e (n toate cele trei (ncerc*riLa un semnal' arcaşii (şi (ntinser* arcurile şi se pre,*tir* s* tra,*9iecare !usese (nscris dup* al!a0et şi urmau s* dea drumul s*,e/ilor (n aceast* ordineUn herald stri,a numele şi' au.indu)şi)l' arcaşii !*ceau un pas (nainte şi tr*,eauDou*.eci dintre ei d*dur* ,reş (n aceast* prim* (ncercare şi se retraser* ruşina/i' (nso/i/i de hohotele de r"s ale mul/imii' (n locul (n care se str"n,eau cei ce nu reuşeau s* treac* de primele pro0eDup* ce traser* pentru a doua oar*' un ,rup şi mai mare se (n,r*m*di l"n,* ceilal/i' c*ci pro0a !usese mai ,rea şi era normal ca num*rul lor s*)l (ntreac* pe al celor dint"iAn s!"rşit' dup* a treia pro0* nu mai r*m*seser* s* concure.e dec"t unspre.ece tr*,*tori' printre care se ,*seau 9rant.' 6ermann şi Othon- Ei erau' de alt!el' considera/i cei mai 0uni arcaşi de la Stras0ur, şi p"n* la Nime,ueAten/ia cu care mul/imea urm*rea (ntrecerea spori- Chiar ,rupurile de arcaşi ieşi/i din concurs' uit"ndu)şi sup*rarea' se apropiar* şi (ncepur* s* se roa,e ca soarta' care le !usese potri+nic*' s*)i a3ute pe prietenii' to+ar*şii sau !ra/ii lor r*maşi (n concursSe sta0ili o nou* pro0*' anume c* (n+in,*torul s* !ie sta0ilit dup* ce a+ea s* se tra,* (n punctul ne,ru şi arcaşii se (n+oir* la aceasta- A0ia acum urma s* se +ad* dac* (ntr)ade+*r cei care trecuser* de primele trei (ncerc*ri erau (ndem"natici sau nu- C# Othon arcaşul Dup* ce d*dur* drumul s*,e/ilor' se +*.u c* şapte dintre ei nu nimeriser* /inta- 9rant. şi 6ermann lo+iser* (n mar,inea punctului ne,ru- Mildar şi Othon nimeriser* chiar (n centrul s*uAcest Mildar' al c*rui nume (l rostim pentru (nt"ia oar*' era arcaşul contelui de Ra+enstein şi !aima sa urcase de)a lun,ul Rinului' din /inuturile unde !lu+iul se pierde (n nisipurile de la Ostreelet şi p"n* la i.+oare' la Saint)7othard- De mult* +reme' 9rant. şi 6ermann' la !el de +esti/i ca şi el' +roiau s*)l (n!r"n,* pe acest reduta0il ad+ersar' care' (ns*' ieşea (ntotdeauna 0iruitor6ot*r"rea se lu* (n prip*5 Mildar !u socotit (n+in,*tor' c*ci s*,eata lui Othon str*punsese /inta şi c*.use dincolo de ea- Spectatorii urm*reau cu su!letul la ,ur* aceast* ultim* parte a concursului şi pe ultimii arcaşi r*maşi (n (ntrecerei' termin"nd ce a+ea de spus' arunc* pun,a' la picioarele arcaşului- Dar acesta era at"t de preocupat de ceea ce !*cea' (nc"t nici nu au.i ce i se promisese4un,* se deschise (n !a/a lui şi ,al0enii c*.ur* .orn*ind la p*m"nt' dar nici acest lucru nu)l smulse dintr)ale luiC"/i+a spectatori curioşi pri+ir* spre 0anii aceia risipi/i (n iar0*' dup* care (şi a/intir* pri+irea asupra arcaşului- >i (ntr)ade+*r' Mildar nu (nşel* (ncrederea contelui de Ra+ensteinS*,eata se (n!ipse chiar (n mi3locul /intei- Aclama/ii puternice se au.ir* de peste tot- Contele de Ra+enstein 0*tu din palme' mul/umit de ispra+* supusului s*uElena p*li deodat*' ast!el (nc"t tat*l s*u' neliniştit' se aplec* spre ea şi o (ntre0* dac* se simte r*u- Ea' (ns*' (n loc de r*spuns' d*du din cap (n semn c* nu şi prin/ul Adol!' mul/umit' se (ntoarse c*tre tr*,*tori- Mildar se aplecase la p*m"nt şi aduna ,al0enii din pun,*Sin,urul care nu tr*sese era Othon' ultimul pe lista arcaşilor şi care' dup* succesul lui Mildar' nu prea mai a+ea mari şanse de reuşit*Dar Othon ."m0i şi to/i care)l .*rir* (n acel moment pricepur* c* t"n*rul nu se ,"ndea nici o clip* la un eşecNumai ochi şi urechi' 9rant. şi 6ermann urm*reau cu su!letul la ,ur* re.ultatul (ntrecerii' pun"ndu)şi toat* n*de3dea (n t"n*rul lor camaradEi nu a+eau' !ireşte' o pun,* de aur pe care s* i)o arunce la picioare' cum !*cuse contele de Ra+enstein' dar se apropiar* de Othon şi)i str"nser* m"na— 7"ndeşte)te la presti,iul arcaşilor din 8olonia' (i .iser*' deşi nu credem c* ai prea mari şanse- CC Alexandre Dumas — ;a am' r*spunse Othon' d"nd din cap cu hot*r"re- i atunci' (ntorc"ndu)se c*tre t"n*rul care se pre,*tea s* co0oare treptele podiumului' (i .ise5 — Mai stai o clip*' arcaşule' c*ci n*d*3duiesc s* nu ne desp*r/im at"t de cur"nd— La porunca (n*l/imii +oastre' r*spunse t"n*rul— Cum te numeştiF — Othon— De +reme ce ai +enit la (ntrecerea or,ani.at* de mine' (nseamn* c* ai au.it lucruri 0une despre acest concurs- 4oate c* ştii' de asemenea' c* slu3itorii şi curtenii mei sunt pe deplin (ncredin/a/i de 0un*tatea mea- Spune)mi' eşti (n slu30a cui+aF — Sunt li0er ca pas*rea cerului' (n*l/imea +oastr*' r*spunse Othon— Ln acest ca.' nu ai +rea s* intri (n slu30a meaF — Ce o0li,a/ii +oi a+ea (n ca.ul c* acceptF (ntre0* t"n*rul arcaş— Desi,ur c* aceste o0li,a/ii (/i +or con+eni' ca om şi lupt*tor5 sunt o0li,a/iile oric*rui arcaşOthon ."m0i (ntr)un !el destul de eni,matic' desi,ur' pentru cei ce nu +edeau (n el dec"t un arcaş iscusit şi ar !i dat' !*r* (ndoial*' un r*spuns potri+it naşterii şi ran,ului s*uDar +*.u' (n clipa aceea' pri+irea Elenei a/intit* asupr*)i cu at"ta 0un*tate' (nc"t cu+intele (i (n,he/ar* pe 0u.eAn acelaşi timp' !iica prin/ului (şi (mpreun* palmele (n semn de ru,*ciune şi (l pri+i (n ochiOthon sim/i aşadar cum m"ndria i se stin,e su0 aceast* ra.* de dra,oste şi' (ntorc"ndu)se spre prin/' spuse5 — 4rimescUn ."m0et de !ericire se i+i pe chipul Elenei— Ei 0ine' aşa s* r*m"n* precum ai .is5 de ast*.i eşti (n slu30a mea' urm* prin/ul de Cle+es- Uite aceast* pun,* cu ,al0eni- a)o şi s* o consideri drept prim* plat* pentru ser+iciile tale— :* mul/umesc din su!let' (n*l/imea +oastr*' spuse Othon' dar nu pot primi aceşti 0ani- Mai am (nc* ce+a din 0anii lua/i de acas*- C"nd (i +oi termina pe aceştia' +oi cere (n*l/imii +oastre plata pentru slu30a mea- Dar' dac* (n*l/imea +oastr* +rea s*)mi asculte o dorin/*' +)aş ru,a altce+a- C% Alexandre Dumas — CeF Antre0* prin/ul— S* primi/i (n slu30a (n*l/imii +oastre' (mpreun* cu mine' şi pe t"n*rul pe care)l +ede/i re.emat (n arc' pe nume 6ermann' spuse Othon- E un 0un to+ar*ş şi n)aş +rea s* m* despart de el— Ei 0ine' .ise prin/ul' !*)i şi lui propunerea pe care /i)am !*cut)o eu /ie şi' dac* primeşte' d*)i aceast* pun,* pe care ai re!u.at)o- 4oate c* m"ndria lui este mai mic* dec"t a ta şi o +a primiOthon se (nclin* (n !a/a prin/ului' co0or( treptele şi merse la 6ermann pentru a)i transmite propunerea st*p"nului s*u şi a)i da pun,a cu ,al0eni6erman le primi pe am"ndou*5 pe una cu 0ucurie' pe cealalt* cu recunoştin/*- Dup* aceasta' merser* (mpreun* s*)şi ia locul (n suita prin/uluiLa plecare' prin/ul de Cle+es nu mai o!eri 0ra/ul !iicei sale' c*ci contele de Ra+enstein ceruse aceast* cinste şi tat*l tinerei prin/ese i)o acordaseStr*lucitorul alai !*cu c"/i+a paşi pe 3os p"n* la locul unde se a!lau caii- :aletul care)l p*.ea pe cel al prin/esei Elena lipsea' r*t*cit (n mul/imea de spectatori curioşiOthon (i remarc* lipsa şi' uit"nd c* ar !i putut s*)şi dea (n +ilea, o0"rşia' se o!eri s*)l (nlocuiasc*- Se ştie c* orice t"n*r de neam ales e (ndrept*/it s* a3ute o doamn*' atunci c"nd pa3ul sau scutierul ei nu este pre.ent— Lmi pare' tinere' .ise contele de Ra+enstein' (mpin,"ndu)l cu 0ra/ul' c* 0iruin/a de ast*.i te)a !*cut s*)/i ui/i o0"rşia- S* ştii c* 0un*+oin/a pe care o ar*/i nu)/i scu.* !*loşeniaOthon sim/i cum s"n,ele (i inund* o0ra3ii (ntr)o !rac/iune de secund*' ca şi c"nd o +*paie de !oc i)ar !i trecut prin !a/*' dar nu spuse şi nu !*cu nimic' pentru c*)şi d*du seama c* la cel mai mic ,est ar !i !ost pierdutSe (ndep*rt* de t"n*ra prin/es* !*r* un cu+"ntAceasta (i mul/umi din ochiAntre su!letele lor tinere' a0ia (m0o0ocite' exista o (n/ele,ere at"t de per!ect* şi o pornire at"t de sincer* c*tre iu0ire' (nc"t p*reau !*cu/i unul pentru altulUn +alet aducea de c*p*stru calul pa3ului disp*rut (n mul/ime4rin/ul +*.u scena cu contele de Ra+enstein' +*.u calul şi)i +*.u şi pe Othon şi 6ermann +enind (n urm*— Othon' ştii s* c*l*reştiF (l (ntre0* pe t"n*rul arcaş— Da' (n*l/imea +oastr*' r*spunse Othon ."m0ind— Dac*)i aşa' (/i (n,*dui s* iei calul pa3ului acela- N)ar !i drept ca (n+in,*torul de a.i s* mear,* pe 3osOthon !*cu un semn de mul/umire şi de supunereSe apropie de cal' s*ri (n şa !*r* s* atin,* scara' cu o asemenea uşurin/* (nc"t se +edea de la o poşt* c* o0işnuin/a aceasta (i +enea din moşi)str*moşi- Ca şi ,estul de curtoa.ie de mai)nainte' !elul cum s*ri (n şa (i tr*da o0"rşia no0il*Alaiul prin/ului (şi urm* drumul c*tre castelA3uns la poarta principal*' lui Othon (i atrase aten/ia 0la.onul pe care erau sculptate şi pictate (nsemnele de no0le/e ale casei de Cle+es5 o le0*d* de ar,int pe o mare +erdeAşi aminti c* aceast* le0*d* se le,a de o +eche tradi/ie a !amiliei de Cle+es' despre care au.ise' (n copil*rie' o mul/ime de istorisiriDeasupra por/ii era un 0alcon masi+ şi ,rosolan cioplit' numit 0alconul prin/esei ;eatrixAntre acesta şi poart* se a!la o sculptur* de pe la (nceputul secolului al treispre.ecelea' (n!*/iş"nd un ca+aler c*l*rind (ntr)o 0arc* tras* de o le0*d*- An s!"rşit' acest chip heraldic se ,*sea reprodus peste tot' chiar şi pe cl*dirile de cur"nd construite (n incinta casteluluiRestul .ilei trecu (n mari ser0*ri or,ani.ate de prin/ul Adol! de Cle+esOthon s)a a!lat aproape tot timpul (n centrul aten/iei ,enerale- >i' al*turi de osp*/ul dat de prin/ pentru localnici şi musa!iri' to+ar*şii lui Othon d*dur* şi ei unul (n cinstea t"n*rului (n+in,*torSin,urul care nu particip* la aceast* petrecere !u Mildar- CI Othon arcaşul A doua .i' Othon primi uni!orma de arcaş' armele şi (nsemnele casei de Cle+es- i ade+*rul e c* asta şi !*ceau4riln/ul Adol! de Cle+es (l (ntre0* pe conte dac*)i pl*cea (n!*/işarea noului s*u arcaş' la care Ra+enstein r*spunse c*' dup* toate le,ile' omeneşti şi di+ine' t"n*rul arcaş ,reşea purt"ndu)şi p*rul lun, precum no0ilii' c"nd cei de starea lui a+eau datoria s* !ie tunşiElena +ru s* ia ap*rarea pletelor 0londe şi 0uclate ale t"n*rului arcaş' dar prin/ul Adol! de Cle+es ,*si o0ser+a/ia celuilalt dreapt* şi spuse c* nu e 0ine ca un om de r"nd s* pro!ite de a+anta3ele pe oare le d* un titlu de no0le/e- Ceilal/i arcaşi' mai ad*u,* prin/ul' ar a+ea tot dreptul s* cear* şi ei s* poat* purta p*rul lun,' dac* ar +edea c* Othon a c*p*tat acest pri+ile,iuDeşi +*.u c* se +or0eşte pe seama lui' lui Othon nici nu)i trecu prin cap c* tocmai p*rul s*u e pricina discu/iei aprinse dintre cei trei no0ili4*şind (nainte şi (napoi pe terasa castelului' trecea prin !a/a !erestrelor celei pe care o iu0ea acum din tot su!letul şi pri+irea lui scormonitoare (ncerca s* p*trund* (n*untru4ieptul (i era plin de sim/*mintele calde ale iu0irii' apoi se (nne,ura' amintindu)şi de nenorocirea (n care se a!la şi ,"ndul r*.0un*rii (i (ntuneca ra/iunea' aidoma unui şarpe +eninos (ncol*cit pe ar0orele (n!lorit al dra,ostei- Amintirea m"niei p*rinteşti se strecura ca un nor (ntre +iitorul s*u şi soarele a0ia n*scut al iu0iriiC"nd (şi termin* slu30a pe .iua aceea şi co0or( din turn' +*.u c* este aşteptat de 0*r0ierul castelului— Contele mi)a poruncit s*)/i tund pletele' (i spuse acestaOthon (l ru,* s* mai spun* o dat* ceea ce +roia de la el' c*ci ,"ndurile de !ericire (i st*ruiau (n cap şi amintirea planurilor de +iitor pe care şi le !*cuse doar cu c"te+a clipe (n urm* nu)i d*dea pace- C"nd au.i ce i se cere' nu)i +eni s* cread* c* propunerea se re!erea la el' dar (şi spuse c* nu a+ea (ncotro şi c* tre0uia s* se supun* poruncii4entru st*p"nul castelului' prin/ul de Cle+es' Othon nu era altce+a dec"t un arcaş' un simplu oştean' mai (ndem"natic dec"t al/ii' e drept' dar m*iestria (n meşteşu,ul armelor nu) l putea (nno0ila- >i' !ireşte' dac* nu era no0il' nu a+ea dreptul s* poarte p*rul lun,Era' deci' (n situa/ia de a ale,e5 ori accepta s* !ie tuns' ori tre0uia s* plece de la castelAt"t de mare era' pe +remurile acelea' cinstea de a purta p*rul lun,' (nc"t Othon se .0*tea (ntr)o mare dilem*- Aşi spunea c* presti,iul s*u şi al !amiliei sale nu putea suporta o asemenea ocar*- De alt!el' dac* ar !i acceptat s* !ie tuns' (n ochii Elenei ar !i de+enit' (ntr) ade+*r' un oştean de r"nd şi asta l)ar !i durut mai tare dec"t desp*r/irea de eaChiar (n clipele (n care (şi !*cea toate aceste ,"nduri' prin/ul ieşi din castel la 0ra/ul !iicei sale şi se (ndreptar* (mpreun* spre t"n*rul arcaşOthon +eni (n (nt"mpinarea lor şi prin/ul' +*."nd c* acesta +rea s*)i +or0ea)sc*' se opri— Ln*l/imea +oastr*' (ncepu t"n*rul' ierta/i)mi (ndr*.neala de a +* pune o ast!el de (ntre0are5 e ade+*rat c* a/i dat porunc* s* mi se taie p*rulF CH Alexandre Dumas — E ade+*rat' r*spunse prin/ul mirat' dar de ce m* (ntre0iF — 4entru c*' dac* +* aminti/i' nu mi)a/i +or0it niciodat* de asta atunci c"nd mi)a/i propus s* r*m"n (n corpul de arcaşi al castelului de Cle+es— Nu /i)am +or0it' e drept' .ise prin/ul' !iindc* nu m)am ,"ndit c*)/i +ei purta p*rul aşa cum nu s)ar cu+eni unui om de starea ta- Eşti de neam no0il cum+a' ca s* ai dreptul s* te por/i asemeni unui ca+aler sau 0aronF — i' tr*,"ndu)l dup* sine (n cea dint"i (nc*pere care le ieşi (n cale pe coridorul castelului' se aşe.* pe un scaun şi se pre,*ti s* !ie tuns- ;*r0ierul (şi (ncepu trea0a !*r* s* (n/elea,* nimic din tot ce se petrecuse su0 ochii lui<*iatul pletelor lui Othon nu /inu mai mult dec"t durea.* de o0icei pentru al/ii- An c"te+a clipe' lespe.ile de piatr* !ur* acoperite cu 0uclele 0londe care' pu/in mai de+reme' se ondulau pe creştetul' !runtea şi t"mplele t"n*rului arcaş;*r0ierul plec*- R*mas sin,ur' Othon pri+i cu p*rere de r*u c"rlion/ii m*t*soşi' cu care (i pl*cea at"t de mult mamei sale s* se 3oace pe c"nd el era copil' şi sentimentul acesta nu şi)l putea (n!r"n,e' oric"t de mult ar !i /inut la prin/esa Elena- Deodat*' i se p*ru c* aude dinspre intrare un .,omot uşor de paşiCiuli urechea şi recunoscu pasul uşor al celei pe care (ncepuse s)o iu0easc*An momentul acela' deşi acceptase s* i se taie p*rul numai şi numai de dra,ul ei' (i !u ruşine s* se arate (n !a/a iu0itei cu pletele ciop"r/ite şi se ascunse iute (ntr)o niş* acoperit* cu o perdea ,roas*Antr)ade+*r (n camer* intr* Elena4rin/esa p*şea (ncet' ca şi c"nd ar !i c*utat ce+a sau pe cine+a- CJ Othon arcaşul Dup* ce !*cu c"/i+a paşi' pri+irea ei se opri pe duşumea- An acea clip*' se uit* (n 3ur şi' +*."nd c* este sin,ur*' se opri' ascult* cu aten/ie şi' (ncredin/"ndu)se c* nu este nimeni prin prea3m*' se aplec*' lu* o şu+i/* din p*rul t"n*rului arcaş' o ascunse la piept şi !u,i- An tot timpul acesta nu trecu nimeni prin apropiereAn spatele perdelei' Othon (n,enunchease cu 0u.ele (ntredeschise şi palmele (mpreunate ca pentru ru,*ciuneCam la +reo dou* ceasuri dup* aceast* (nt"mplare' c"nd nimeni nu se aştepta la aşa ce+a' contele de Ra+enstein porunci (nso/itorilor şi suitei s* pre,*teasc* toate cele necesare pentru drum' c*ci a doua .i diminea/a a+eau s* p*r*seasc* castelul de Cle+esi care este s!"ntul c*ruia i te ro,iF o (ntre0* Othon' (mpins de curio.ita)tea tre.it* (n el la +ederea chipului acela reprodus (n piatr*- E oare S!"ntul Mihail sau S!"ntul 7heor,heF Spune)mi' ro,u)te' numele lui' pentru c* +reau s* m* ro, şi eu aceluiaşi s!"nt— Nu' nu e nici unul' nici altul' r*spunse prin/esa' e Rudol! de Alost' iar sculptorul a ,reşit !*c"ndu)i aureol*- se cu+enea cununa' c*ci a !ost un martir— tii c*' (ncepu ea' 7ode!roD de ;ouillon era unchiul prin/esei ;eatrix de Cle+es' 0unica noastr*— >tiu asta' .ise Othon şi se plec* (n semn de respect !a/* de !amilia st*p"nului s*u— Ceea ce nu ştii' continu* prin/esa' e c* prin/ul Ro0ert de Cle+es' care era c*s*torit cu sora eroului din ;ra0ant' a hot*r"t s*)şi urme.e cumnatul (n cruciade şi' (n ciuda $& Alexandre Dumas ru,*min/ilor !iicei sale ;eatrix' a (nceput s* !ac* pre,*tirile pentru (ndeplinirea acestei s!inte hot*r"riCucernicul şi (n/eleptul 7ode!roD +ru la (nceput s*)l !ac* s* renun/e' c*ci' plec"nd spre S!"ntul Morm"nt' Ro0ert o l*sa sin,ur* şi !*r* nici un spri3in pe unica lui !iic*' (n +"rst* de a0ia paispre.ece aniDar nimic nu l)ar !i putut (mpiedica pe 0*tr"nul oştean s*)şi duc* la (ndeplinire dorin/a şi' ori de c"te ori era s!*tuit s* renun/e' r*spundea cu de+i.a cusut* de3a pe stea,5 P9ac*)se +oia DomnuluiGQ 7ode!roD de ;ouillon urma s* treac* pe la Cle+es s*)şi ia cumnatul cu sinetinerariul cruciadei str*0*tea 7ermania şi Un,aria' deci' a0*t"ndu)se pe la Cle+es' nu !*cea un ocol prea mare2 (n plus' 7ode!roD dorea s*)şi ia r*mas 0un de la nepoata sa' ;eatrixOis şi !*cut5 (şi l*s* dar armata' alc*tuit* din .ece mii de c*l*re/i şi şapte.eci de mii de pedestraşi' su0 comanda !ra/ilor s*i Eusta/iu şi ;eaudoin' a3uta/i de amicul s*u Rudol! de Alost' şi co0or( Rinul de la 8olonia la Cle+es7ode!roD de ;ouillon n)o mai +*.use pe ;eatrix de şase aniAn tot acest timp' !ata crescuse şi se !*cuse !rumoas*- Despre !rumuse/ea ei se +or0ea pretutindeni- Mai t"r.iu a+ea s* de+in* o !emeie at"t de des*+"rşit*' (nc"t şi a.i' c"nd +rei s* e+oci acest dar h*r*.it !emeii' prin partea locului se spune5 !rumoas* ca prin/esa ;eatrix7ode!roD (ncerc* din nou s*)l con+in,* pe cumnatul s*u s* renun/e la plecare şi s* r*m"n* l"n,* !iic*)saDar totul !u .adarnic' c*ci prin/ul luase toate m*surile ca s*)l poat* (nso/i la lupt* pe +iitorul su+eran al erusalimuluiUnul dintre scutieri' pe nume 7erard' cunoscut prin puterea şi cura3ul s*u şi (n care st*p"nul castelului a+ea deplin* (ncredere' a !ost ales de c*tre acesta s* se (n,ri3easc* de t"n*ra prin/es* şi a primit (n acest scop puteri depline de tutore' ca şi (mputerniciri s* administre.e domeniul- 7ode!roD' care nu a +*.ut cu ochi 0uni toate acestea şi mai ales drepturile cu care !usese in+estit 7erard' i)a l*sat (n dar nepoatei sale şira,ul de m*t*nii pe care Elena le a+ea (n m"n* (n momentul (n care Othon intrase (n capel*M*t*niile !useser* aduse de la S!"ntul Morm"nt de (nsuşi pustnicul 4etru' care +i.itase morm"ntul M"ntuitorului şi primise 0inecu+"ntarea prelatului ce !*cea de pa.* acolo4ustnicul 4etru i le d*ruise mai apoi lui 7ode!roD de ;ouillon ca pe un talisman s!"nt de care erau le,ate nenum*rate minuni şi acesta o (ncredin/* pe nepoat*)sa c*' dac* +a !i +reodat* (n prime3die' s* ia m*t*niile' s* spun* ru,*ciunea cu inima curat* şi iu0itoare şi atunci el +a au.i' oriunde se +a a!la' clinchetul clopo/elului;eatrix primi cu recunoştin/* pre/iosul dar' a c*rui putere miraculoas* n)o cunoştea dec"t ea' tat*l şi unchiul ei şi ceru prin/ului (n,*duin/a s* porunceasc* ridicarea unei capele (n care s*)l ad*posteasc*' pe !undul unui scrin de marmur*Nu mai e ne+oie s* spunem c* ru,*mintea i)a !ost (ndeplinit*Crucia/ii plecar*O inscrip/ie ce se poate +edea la poarta castelului şi despre care se .ice c* a !ost s*pat* (n piatr* de (nsuşi 7ode!roD de ;ouillon' arat* c* toate acestea s)au petrecut la $ septem0rie' (n anul Domnului #&MHArmatele cruciate trecur* (n linişte şi !*r* prime3dii prin 7ermania şi Un,aria' co0or"r* apoi (n imperiu 0i.antin şi' dup* ce se oprir* pentru un timp la Constantinopol' trecur* (n ;ithDnia- Rinta lor era Niceea şi nu a+ur* ne+oie de c*l*u.e' pentru c* drumul le era (nto+*r*şit de osemintele celor dou* armate care trecuser* pe acolo (naintea lor' conduse una de pustnicul 4etru' cealalt* de 7authier cel S*racAn s!"rşit' se apropiar* de NiceeaAm*nuntele acestui asediu sunt cunoscuteLa al treilea asalt' prin/ul Ro0ert de Cle+es !u ucis- :estea aceasta a3unse la urechile prin/esei ;eatrix a0ia dup* şase luni de la e+eniment- <"n*ra prin/es* (m0r*c* +eşm"nt cernit- $# Othon arcaşul Crucia/ii (şi urmar* drumul c*tre mia.*.i' trec"nd prin asemenea su!erin/e (nc"t' de !iecare dat* c"nd .*reau (n dep*rtare +reun oraş' se (ntre0au dac* nu cum+a e cetatea erusalimului' /inta !inal* a expedi/iei lorC*ldura de+enise at"t de insuporta0il*' (nc"t c"inii de +"n*toare mureau (n .,ard*' iar şoimii se pr*0uşeau de pe cren,ile ar0orilorSe spune c* la o sin,ur* oprire au murit cinci sute de oşteni doar din pricina setei pe care n)a+eau unde s* şi)o potoleasc*Dumne.eu (i odihneşte şi acum la s"nul s*uAn lun,ul şi chinuitorul marş c*tre erusalim' amintirea casei şi a celor dra,i re+enea adesea (n su!letul crucia/ilor' !*c"ndu)le su!erin/a insuporta0il*Dup* moartea lui Ro0ert de Cle+es' 7ode!roD se ,"ndea tot mai mult la 0iata or!an*' prin/esa ;eatrixDespre !rumuse/ea şi cumin/enia ei' conduc*torul creştin +or0ea cel mai adesea cu t"n*rul s*u prieten Rudol! de AlostR*mas sin,ura ei rud* de s"n,e' 7ode!roD de ;ouillon n*d*3duia c*' dac* expedi/ia a+ea s* se termine cu 0ine şi S!"ntul Morm"nt +a !i eli0erat' ;eatrix şi Rudol! de Alost (şi +or uni destinele şi +or tr*i de)a pururea !erici/i- De alt!el' (i +or0ise at"t de mult şi de !rumos despre t"n*ra prin/es* prietenului s*u Rudol!' (nc"t acesta se (ndr*,ostise de ea- ar din clipa (n care 0*tr"nul r*.0oinic (i d*ruise to+ar*şului s*u de arme un portret al nepoatei sale' acesta nu era !ericit dac* trecea .i !*r* s* !ie pomenit numele prin/eseiArmata cruciat* a3unse (naintea .idurilor AntiohieiDup* un asediu de şase luni' oraşul !u cucerit- La ori.ont se ridica (ns* o alt* amenin/are' care' (mpreun* cu extenuarea drumului prin deşert şi setea pe care n)a+eau unde şi)o ast"mp*ra' (ncepu s* r*reasc* r"ndurile creştinilor5 !oameaat* de ce nu st*tur* prea mult (n Antiohia' la care +isaser* (ndelun, şi pe care)o cuceriser* cu mari sacri!icii şi su!erin/eerusalimul de+enise pentru ei nu numai o /int* s!"nt*' ci şi un mi3loc de sal+are' c*ci lipsa pro+i.iilor de+enea tot mai +i.i0il*eşind din Antiohia' crucia/ii c"ntar* psalmul5 PDomnul s* se scoale dintre mor/i şi duşmanii lui s* se risipeasc*Q- O pornir* c*tre erusalim' pe care' dup* alte chinuri prin pustie' (l .*rir* ridic"ndu)se pe (n*l/imile EmmausDin nou* sute de mii' c"/i plecaser*' nu mai erau acum dec"t patru.eci de miiA doua .i (ncepu luptaCrucia/ii d*dur* trei asalturi şi toate trei se s!"rşir* !*r* nici un re.ultatAl patrulea /inea de trei .ile c"nd' (n s!"rşit' +ineri' #I iulie #&MM' (n .iua şi ceasul la care Cristos !usese r*sti,nit' doi comandan/i crucia/i a3unser* pe metere.ele cet*/ii s!inteDin doi' unul se pr*0uşi' iar cel*lalt r*mase (n +ia/*Cel r*mas (n +ia/* !u 7ode!roD de ;ouillon' cel c*.ut Rudol! de Alost' lo,odnicul prin/esei ;eatrix7ode!roD se ar*t* din cale a!ar* de nenorocit c"nd i se aduse +estea mor/ii lui Rudol!9iind cei mai +itea. şi mai chi0.uit dintre to/i comandan/ii oştirii cruciate' 7ode!roD !u ales re,e al erusalimuluitirile din Orient +eneau unele dup* altele la Cle+es şi toate a+ur* darul s)o (ndurere.e pe t"n*ra prin/es*- Ast!el a!l*' r"nd pe r"nd' de moartea tat*lui s*u' de cea a lui Rudol! de Alost' lo,odnicul ei' dup* care durerea (i spori la a!larea +eştii mor/ii unchiului ei' 7ode!roD de ;ouillon- Ce+a se rupsese parc* (n inima ei şi nu)şi a!l* liniştea cu nici un pre/Cel mai pu/in o durea moartea lui Rudol!' pe care nu)l cunoscuse şi despre care nu ştia prea multe- Celelalte dou* pierderi' (ns*' o l*saser* de dou* ori or!an*' c*ci pier."ndu)l pe 7ode!roD' ;eatrix a+u sen.a/ia c* pierde un tat* ade+*ratO nou* nenorocire se adau,* celor de p"n* acum5 (n cei cinci ani ce se scurseser* de la plecarea prin/ului de Cle+es şi p"n* la moartea lui 7ode!roD de ;ouillon' ;eatrix se !*cuse cu mult mai !rumoas*- A+ea nou*spre.ece ani şi era considerat* !ata cea mai !ermec*toare din partea aceea de /ar*- i (n su!letul s*u se duse o lupt* cr"ncen* (ntre iu0irea !a/* de ea şi dorin/a de a r*m"ne (mpreun*:*."nd)o at"t de ne!ericit*' !usese ,ata (n c"te+a r"nduri s*)i spun* totul' dar de !iecare dat* (l oprise teama c* aceast* spo+edanie ar !i !ost urmat* de o desp*r/ire +eşnic*An s!"rşit' (ntr)o .i' ;eatrix nu mai putu r*0da' (l c*ut* pe so/ul s*u prin castel şi' c"nd (l ,*si' (i c*.u (n ,enunchi şi)l ru,*' (n numele copiilor' s*)i spun* cine era' de unde +enea şi cine)l trimiseseCa+alerul p*li- Se cl*tin* o clip* ca su0 atin,erea mor/ii' (şi s*rut* so/ia pe !runte şi spuse5 — i El a !*ptuit minunea aceasta' aşa cum a !*cut cu !iica lui air şi !ratele Ma,dalenei- at* ade+*rul— Ah' DoamneG stri,* ;eatrix (n ,enunchi- Ceea ce spui nu poate !i ade+*rat— Oare nu cre.i (ntr)o minune !*cut* de Domnul' ;eatrixF o (ntre0* ca+alerul— Eşti' (ntr)ade+*r' Rudol! de AlostF murmur* prin/esa cu o durere imens* (n ,las)— El (nsuşi- >tii 0ine c* 7ode!roD mi)a l*sat mie şi celor doi !ra/i ai s*i comanda armatei (n .iua (n care a pornit spre Cle+es pentru a)l (nt"lni pe tat*l t*u- C"nd s)a (ntors' era at"t de !ermecat de !ra,ed* ta !rumuse/e' (nc"t tot drumul nu ne)a +or0it despre nimic altce+a dec"t despre tine- ar dac* 7ode!roD te iu0ea ca şi c"nd ai !i !ost copilul lui' a!l* c* !a/* de mine a+ea aceleaşi sim/*minte- Aşa c*' (ndat* ce te)a +*.ut' n)a mai a+ut dec"t un sin,ur ,"nd5 s* ne uneasc* pentru totdeauna- A+eam pe atunci doar dou*.eci de ani şi un su!let curat ca al unei !ecioare- Dup* cum mi te)a descris' inima mea s)a aprins dup* tine şi nu peste mult timp te iu0eam c* şi c"nd ne)am !i cunoscut de)o +ia/*- i am a3uns (n !a/a erusalimului- i ;eatrixF l)am (ntre0at la r"ndul meu— i acum' Rudol! de Alost' ridic*)te' c*ci +oin/a lui Cristos e s* porneşti (n a3utorul prin/esei ;eatrix şi s* r*m"i l"n,* ei p"n* (n .iua (n care +ei !i (ntre0at cine eşti' de unde +ii şi cine te)a trimis--- mediat ce 7ode!roD a rostit aceste cu+inte' eu' Rudol! de Alost' am sim/it cum mi se rup lan/urile ce m* /ineau le,at de morm"ntAm (nceput s* m* mişc la !el ca (nainte de a primi lo+itura de moarte pe .idurile erusalimului- Eram (m0r*cat (n armur*' a+eam armele al*turi- Doar spada (mi lipsea şi mi) am amintit c* o sc*pasem din m"n* (n clipa mor/ii7ode!roD' +*."ndu)m* ,ata de plecare' m)a (ncins cu spada lui de aur' mi)a prins la ,"t cornul (n care su!la (n timpul luptei şi mi)a pus (n de,et inelul pe care)l primise (n dar de la (mp*ratul Alexis- Apoi' dup* ce m)a (m0r*/işat' mi)a spus5 — 9rate' simt c* Dumne.eu m* cheam* la el- 4une lespedea morm"ntului peste mine şi' dup* ce +ei !i !*cut aceasta' pleac* !*r* nici o (nt"r.iere' c*ci ;eatrix e (n mare prime3dieOic"nd toate acestea' se (ntinse (n morm"nt' (nchise ochii şi murmur* pentru a treia oar*5 — Doamne)Dumne.eule' !ie numele <*u 0inecu+"ntat (n +eacul +eacurilorG M)am aplecat s*)l s*rut pentru ultima dat*' dar adormise (ntru DomnulAm tras apoi peste el lespedea morm"ntului pe care o atinseser* m"inile (n,erilor- Am (n,enuncheat (n !a/a altarului' am rostit ru,*ciunea şi' !*r* s* mai pierd nici o clip*' am pornit s*)/i +in (n a3utor- $M Othon arcaşul Am ,*sit (n curtea 0isericii un cal (n+eşm"ntat (n .ale- O lance .dra+*n* era spri3init* de .id- Nu m)am (ndoit nici o clip* c* !useser* puse acolo pentru mineAm luat lancea' am s*rit (n şa şi' .ic"ndu)mi c* Dumne.eu (mi +a c*l*u.i paşii' am luat m"inile de pe !r"u şi am l*sat calului toat* li0ertatea de a m* purtaAm str*0*tut Siria' Capadocia' i' .ic"nd acestea' (i chem* (n 3uru)i pe cei trei copii ce se 3ucau (n curtea castelului- Ei +enir* (n !u,*Al s*rut* (nt"i pe Ro0ert' cel mai mare' (i d*du scutul şi spada şi)l numi urmaşul lui- Al s*rut* apoi pe 7ode!roD' al doilea' (i d*du cornul şi)i l*s* drept moştenire comitatul de Louen- An s!"rşit' (l s*rut* pe Rudol! şi)i d*du inelul şi comitatul de Messe- Apoi' dup* ce o (m0r*/iş* pe ;eatrix pentru ultima oar*' (i porunci s* nu)l (nso/easc* şi le spuse celor trei !ii s* !ie mereu al*turi de mama lor' pe care o +edeau acum pl"n,"nd !*r* s* ştie de ceCo0or( (n curtea castelului' (şi lu* calul' str*0*tu o,rada (ntorc"nd capul (n urm* la !iecare pas' urc* (n 0arc* şi aceasta se puse (n mişcare (n direc/ia de unde +enise- An cur"nd' pieri (n um0rele nop/ii ce (ncepea s* (ntunece ori.ontul şi disp*ru cu totul (n neantDin .iua aceea şi p"n* (n clipa mor/ii' prin/esa ;eatrix ieşea (n !iecare .i (n 0alconul castelului' dar niciodat* pe /*rmul Rinului nu se mai i+ir* nici 0arca' nici le0*da şi nici' ca+alerul--— Am +enit aici pentru a m* ru,a lui Rudol! de Alost' urm* Elena' s* !ac* pentru mine o minune ca aceea pe care' (n +remuri de ,rea nenorocire' a !*cut)o pentru prin/esa ;eatrix— Dumne.eu s*)/i a3uteG murmur* Othon' (ncre.*tor (n +oin/a Domnului- Capitolul X Contele de Ra+enstein (şi /inu !*,*duialaSe i+i (n .ori de .iu* pe c"mpia ce desp*r/ea castelul de !lu+iu' !lutur"ndu)şi stea,ul de lupt*La intrarea (n cortul s*u se a!lau at"rnate scutul şi armele- i totuşi' oric"t era de ,r*0it' arunc* o pri+ire asupra duşmanului s*u' ca s* poat* recunoaşte' dup* (nsemnele heraldice de pe armele celuilalt' cu cine a+ea de)a !aceCa+alerul purta pe coi!' ca semn distincti+' o coroan* de aur ce amintea de)o !run.* de +i/*' totul lucrat cu cel mai des*+"rşit meşteşu,' ceea ce do+edea c* era prin/ sau !iu de prin/Urm* o clip* de linişte' (n care cei doi lupt*tori (şi pre,*tir* armele- An timpul acesta' spectatorii (i mai cercetar* o dat* cu pri+iri curioaseContele de Ra+enstein' la trei.eci' trei.eci şi cinci de ani' era un 0*r0at (n toat* puterea +"rstei- C*lare pe calul s*u de lupt*' un 0idi+iu +"n3os' inspira (ncredere şi optimism tuturor celor ce)i /ineau parteaSe sim/ea c* ar !i ,reu s*)l smul,i din şa' dup* cum e de ,reu s* smul,i un ste3ar din r*d*cin*Ca+alerul necunoscut' dimpotri+*' at"t c"t se putea 3udeca dup* uşurin/a mişc*rilor' era de)a0ia ieşit din adolescen/*- Oric"t ar !i !ost de 0ine (ncheiat*' armura a+ea rotun3imi şi unduiri de !elin*- Se sim/ea' cu alte cu+inte' c* su0 o/elul elastic se (mpletesc şi tresalt* muşchi tineri şi +"n3oşi- 4ri+itorii (şi mai d*dur* seama de (nc* un lucru5 c* t"n*rul ca+aler necunoscut a+ea s* !oloseasc* un alt stil de lupt*' mai potri+it +"rstei şi a,ilit*/ii sale' dec"t ad+ersarul s*u de ast*.ii aceasta era plecarea neaşteptat* a ca+alerului le0edei de ar,int' care se (ndep*rtase at"t de repede de c"mpul de lupt*' (nc"t prin/ul nu a+usese +reme s* mai !ac* ce+a pentru a)l con+in,e s* se r*.,"ndeasc*Nu se +or0i altce+a (n seara aceea dec"t despre aceast* (nt"mplare ciudat*' pe care p"n* la urm* nimeni nu reuşi s)o (n/elea,*4rin/ul Adol! de Cle+es suci şi r*suci la nes!"rşit (n ,"nd purtarea neo0işnuit* a ca+alerului sal+ator' p"n* c"nd' r*mas sin,ur dup* osp*/' (şi aminti de cei doi arcaşi ai s*i' Othon şi 6ermann' care se !*cuser* ne+*.u/i (naintea duelului ca+alerescO ast!el de purtare (n momentele de mare prime3die prin care trecuser* cu to/ii (i p*rea at"t de ruşinoas*' (nc"t hot*r( c*' dac* cei doi a+eau s* se mai (ntoarc* la castel' s* !ie expuşi opro0iului pu0lic chiar (nainte de a (ncerca s* se de.+ino+*/easc*Ast!el' d*du ordin str*3erilor s*)l (nştiin/e.e de (ntoarcerea arcaşilor !ie şi la mie.ul nop/ii' (n e+entualitatea c* cei doi !u,ari ar !i sosit atunciA doua .i' la re+*rsatul .orilor' un slu3itor intr* (n dormitorul prin/uluiCei doi arcaşi se (ntorseser* la corpul de ,ard* chiar cu c"te+a minute (n urm*4rin/ul se (m0r*c* şi porunci s*)i !ie adus Othon- 4este c"te+a clipe' t"n*rul arcaş intr* (n odaia st*p"nului s*u4*rea liniştit' ca şi c"nd n)ar !i ştiut pricina chem*rii sale (n !a/a prin/uluiAcesta (l pri+i (ns* crunt- Othon (şi l*s* pri+irile (n p*m"nt' dar nu din cau.a asprimii cu care !usese primit' ci dintr)un respect !*r* mar,ini4rin/ul nu 0*nuia nimic din toate acestea>i (i puse lui Othon o mul/ime de (ntre0*ri despre e+enimentele din a3un- <"n*rul arcaş r*spunse la !iecare (ntre0are a st*p"nului s*u cu acelaşi respect +i.i0il' dar şi cu hot*r"reSpuse' deci' c* plecase de la castel m"nat de o pro0lem* ce nu su!erea am"nare şi c* !usese (nto+*r*şit şi de 6ermann- At"t şi nimic mai multDeoarece se sim/ea +ino+at (n pri+in/a lui 6ermann' Othon (şi lu* asupra lui şi culpa acestuia' explic"ndu)i prin/ului c* prietenul s*u (i datora +ia/a şi (n/elesese (n !elul acesta s*)şi achite datoria de onoare4rin/ul nu (n/elese nici de ast*)dat* nimic- Dar' cum plecarea lui Othon de la castel era (mpotri+a re,ulilor militare şi' pe deasupra' t"n*rul arcaş nici nu +oia s* dea l*muririle tre0uincioase' consider* purtarea sa de neadmis şi (i spuse c* din momentul acela s* se considere li0er de a se duce unde o +edea cu ochii- %I Othon arcaşul — >tiii doar c* pentru a pleca din timpul slu30ei tre0uie s* ceri consim)/*m"ntul comandantului ,*r.ii' (ncheie prin/ul' şi' deşi (mi pare r*u c* pierd un oştean at"t de 0un ca tine' tre0uie s*)/i pun (n +edere s* pleciDou* lacrimi mari se i+ir* (ntre pleoapele lui Othon' dar disp*rur* repede' .+"ntate de !ocul ce)i cuprinsese o0ra3ii- 9*r* s* r*spund* nimic' t"n*rul arcaş se (nclin* şi ieşi din salonul de primire al prin/uluiSt*p"nul castelului luase aceast* hot*r"re nu !*r* p*rere de r*u şi doar m"nia de care !usese cuprins (l !*cuse s*)l pedepseasc* at"t de aspru pe +ino+ati contele nu se (nşela deloci' (ntr)una din seri' dup* ce Elena re+enise din capela unde se ru,ase toat* .iua şi se pre,*tea de ru,*ciunea de noapte' prin/ul o opri şi o (ntre0*5 — Spune)mi' !ata mea' nu te)ai ,"ndit niciodat* la ca+alerul necunoscut care te)a sal+at din m"inile contelui de Ra+ensteinF — ;a da' no0ilul meu tat*' r*spunse prin/esa' (n !iecare .i m)am ru,at lui Dumne.eu pentru cel ce m)a sal+at' ru,"ndu)L s*)l r*spl*teasc* aşa cum tu (nsu/i n)ai putut)o !ace— Sin,ura r*splat* ce i s)ar cu+eni unui t"n*r no0il precum era acela ar !i m"na celei pe care a sc*pat)o din prime3die' .ise prin/ul— Ce spui' tat*F stri,* Elena' (m0u3or"ndu)se la !a/*— Am spus' urm* prin/ul' +*."nd (n expresia chipului ei mai mult* surprindere dec"t nelinişte' c*)mi pare r*u c* n)am urmat mai demult s!atul pe care mi l)a dat contele de 6om0ur,— >i care a !ost acel s!atF (ntre0* Elena— :ei a!la m"ine' !iica mea' r*spunse prin/ulA doua .i' trimişii prin/ului pornir* c*tre Dortre= şi 8olonia' +estind pretutindeni c* Adol! de Cle+es' ne,*sind alt* r*splat* mai de seam* pentru cel ce luptase ca s*)i sal+e.e !iica dec"t (ns*şi m"na ei' !*cea cunoscut ca+alerului le0edei de ar,int c* era aşteptat la Cle+es pentru a se aduce la (ndeplinire aceast* hot*r"re>apte .ile dup* aceea' pe c"nd prin/ul şi !iica sa şedeau (n 0alconul prin/esei ;eatrix' Elena puse deodat* m"na pe 0ra/ul tat*lui ei şi)i ar*t* un punct ne,ru ce se apropia din direc/ia (n care disp*ruse cu secole (n urm* Ro0ert de AlostAn cur"nd' se putu +edea despre ce era +or0aElena +*.u cea dint"i c* era o 0arc* (n care se a!lau trei ca+aleri şi şase +"slaşiCa+alerii erau (m0r*ca/i (n armur*' cu +i.iera tras* peste o0ra.' iar cel din mi3loc purta la 0ra/ul st"n, un semnElena nu)şi mai lu* pri+irea de la acestaDup* o +reme' lucrurile erau clare5 semnul de pe 0ra/ul ca+alerului (n!*/işa un c"mp de a.ur şi o le0*d* de ar,int pe elDeşi nu +edea prea 0ine' prin/ul reuşi totuşi s* desluşeasc* acest semn heraldicAn momentul acela' 0ucuria lui nu mai cunoscu mar,iniElena !u cuprins* de un tremur inexplica0il;arca a3unse la /*rm- Cei trei ca+aleri co0or"r* şi se (ntreptar* spre castel4rin/ul o lu* pe Elena de m"n*' şi' cu toat* (mpotri+irea ei' o duse (n (nt"mpinarea sal+atorului lor4e sc*ri' (ns*' puterile (l p*r*sir* şi !u ne+oit s* se opreasc*- %J Othon arcaşul An aceeaşi clip*' cei trei ca+aleri p*trunser* (n curtea castelului— 9i/i 0ine+eni/i' oricine a/i !i' stri,* prin/ul' şi dac* unul dintre +oi e (ntr)ade+*r +itea.ul ca+aler care a +enit cu at"ta cura3 (n a3utorul nostru' s* se apropie şi s*)şi descopere chipul' pentru a)l putea (m0r*/işa şi s*ruta ca pe un !iuAtunci' cel ce purta 0la.onul cu le0*da de ar,int se opri o clip* şi se spri3ini de umerii (nso/itorilor s*i' c*ci p*rea la !el de emo/ionat ca şi prin/esa ElenaCur"nd (şi +eni (ns* (n !ire şi' p*şind treapt* cu treapt*' (ntre cei doi to+ar*şi care)l (nso/eau' urc* scara şi' a3uns sus' (n,enunche (n !a/a EleneiUrm* o clip* de şo+*ial*' dup* care ca+alerul (şi scoase coi!ul de pe cap— Othon arcaşulG exclam* prin/ul (ncremenit— Eram con+ins* de lucrul acesta' murmur* prin/esa' ascun."ndu)şi chipul la pieptul tat*lui ei— Cine /i)a dat dreptul s* por/i coi! cu coroan*F (ntre0* cu asprime prin/ulNaşterea mea' r*spunse t"n*rul' cu ,lasul 0l"nd şi hot*r"t pe care tat*l Elenei (l cunoştea>i cine poate s* do+edeasc* cele spuse de tineF urm* Adol! de Cle+es' (nc* (ndoindu)se de ade+*rul +or0elor t"n*rului arcaş— Eu' naşul lui' .ise contele 8arl de 6om0ur,— >i eu' tat*l lui' (nt*ri land,ra!ul Lud1i, de 7odes0er,La aceste cu+inte' am"ndoi ca+alerii (şi ridicar* la r"ndul lor coi!urileOpt .ile de la (nt"lnirea de pe treptele castelului' cei doi tineri se c*s*torir* (n capela prin/esei ;eatrixAceasta este po+estea lui Othon arcaşul' aşa cum am au.it)o istorisindu)se pe /*rmurile Rinului- S!"rşit TTT :ersiune e)0oo= reali.at* dup*5 Alexandre Dumas' Othon arcaşul Editura RUNA' Alexandria' #MM$