You are on page 1of 1

Pdf teoria adm pub Administraţia privată urmăreşte un scop, un avantaj personal al proprietarului.

De regulă, el se reduce Ia căpătarea unor profituri din activităţile desfăşurate. O atare administraţie este realizată fie în mod direct de către proprietar, fie de către un grup de manageri care pun în aplicare scopurile proprietarului. Administraţia publică urmăreşte realizarea interesului general, comun al societăţii, adică îndeplinirea doleanţelor oamenilor ca o comunitate, fie la nivel naţional, fie la nivel regional ori local. Pornind de la aceasta, pentru realizarea administraţiei publice, comunitatea umană respectivă (naţională, regională, locală) formează unele instituţii, organe, autorităţi,abilitate cu dreptul de a conduce din numele comunităţii şi de a realiza scopul comun, general al său. Intre administraţia privată şi cea publică există atît asemănări, precum şi deosebiri. Dintre asemănări menţionăm că atît administraţia privată, cît şi cea publică realizează un proces administrativ. Ambele tipuri de administraţie se conduc în activitatea lor de un cadru legislativ determinat de stat. Abilităţile angajaţilor din administraţia privată şi administraţia publică sînt aceleaşi. Vorbind despre deosebiri vom sublinia, în primul rînd, scopurile diferite pe care le urmăresc aceste două tipuri de administraţie, şi anume: scopul realizării unui avantaj particular de către administraţia privată şi scopul satisfacerii interesului general al comunităţii, urmărit de către administraţia publică. în afară de aceasta, angajaţii din administraţia publică au statut de funcţionar public, pe cînd cei din administraţia privată nu posedă acest statut. Finanţarea instituţiilor administraţiei publice se face din finanţele publice (de stat ori locale), iar a instituţiilor private din finanţele proprii. Noi vom fi preocupaţi în cadrul prezentului curs de administraţia publică, adică de acea administraţie care are ca scop realizarea şi satisfacerea interesului general al societăţii. Administraţia publică poate fi examinată sub mai multe accepţiuni 4. Administraţia ca structură reprezintă modul în care sînt ordonate elementele constitutive ale ei şi relaţiile care se stabilesc între acestea. In cest sens administraţia ca structură semnifică organizarea ei. Administraţia ca instituţie reprezintă o organizaţie socială, un apară instituţional, adică un aparat de funcţionari care au anumite sarcini şi atributii. Instituţiile administrative interacţionează între ele. Administraţia ca activitate reprezintă procesul în care sînt implicat instituţiile administrative, activităţile de zi cu zi ale administraţie publice pentru a satisface interesul general al membrilor comunitar umane. Prin urmare, administraţia publică reprezintă o varietate de activită ale unui ansamblu de organe învestite prin legislaţie, în regim de pute publică, să aducă la îndeplinire legile, să realizeze valorile politice, socia şi economice care exprimă interesul general al societăţii.