Copyrighted maertal

RATING OF
ELECTRIC POWER CABLES
tl:EE I'r=
. n
w.o.. P.O. 80. 1311
Pltoe......-. y.NJ OIlMS- l.1.l1
EdikOriol Boord
k.hn B. Andrr<ooo. u;u" in (;"'4
P. M. Ar>J<non R. Herrick R. S. Mollt<
M. Ed<o< G. F._....l<
M, E. E1·H. ""'l' R. F. Hoy! D. t. W<lk
S. F_ S. 1( I"p....1oo
A, 1'1 , 1'1_ p, 1.opI.....
D.w;;II<y R "'y. DIm-to,,"liit /,,,,,,
u... Doy... A."""", £iIi_
li.... Iol at>ra>:", " .......... EdiOM
s-:o.I. A........
Ed,,,,.
IEEE _ .. UP-nnl $o<O:<y. s,....uPE-Slilli"", to IEEE ""''' L G<;r<t>Y
T...... I<.oI II " ...
Iol r. Tm- A.t>o.
( 'Q/W ( '"".......... I.....
M.-. Joo-pIl I..- 1«....,,-"'1
Mr. 1..- 1. 1'1 , " I C..-lo "",,, 1<0<,
M, . Y. E.
""-_ C-.iii" , ,....
tt:n:
POI' EJl r "'; I'l; U :IlI'l;G St:ll lf:S
Dr
_
_ M... A.""'·..... I",
0.. lW)' B,II_ ..
...
Ill. A,if S. Drtbo
.. ".""_
Dr. M. bl . H y
r.......i<'<I/ Vlli i'".,""'.... S<-aJi,o
M'. IlO:tl>td G.F .....
An """,
___
0.. a..nn A Go-<A.obo..
Ill. u T. H<-)odt
,.._ v_ ,.;",
0.. G«q<' " ...,:1,.
S>at.- UIIi'.....'"
Dr, Donald W, _ny
U.,'... ",,,,,
Dr. A, G. 1'IIodke
Dr, CIunan Sinlh
..... A d. M U......"''''·
....
U..-....."" .,/tIm,,,,,;-RoIls
Or, J. E, Neal
{i'.... ......
Copyrighted maertal
6.780H 14:uJ
ANALYSIS OF /;l£CTRIC
"".1c. Kr. u", """ OI<!! WI>Y"" lAIk. ".rd""
s.."" O. SudIloft. U"''''-''':>' at loti••" . "
'" R,,//a
1_ Hatdc....., l ll4""

(;0.

ANALYSIS or FAULT/;0 /'OWU! Sysn
"""I M,
11"/5 Hatdc...... l:l6 ""

MS, Rcvill«l P<irn",g
A....·....... I"".

LULTII/c /'OW'EII APPUCAr l OIlS Of FUZZf SYSTEMS
M.......... E- E1-H... OI')'. T",""'i<' GI Uotiw,-;;ryof1'/_ S<"";"
1m Horde",," l(l(I""
L'UCTII/C PUoI'ERSYSTl MS: o." R" aNI A.-ary,;,. R..i"'" Pri" i.n.I:
M<ohom<d E. EI-H. ", OI')'. r...",,;,-../
of1'/,,,,, S<-o
ha
lWl _ !lOll "" IF.EE ONe< No. f'CS!iIl6
(l.780.\· 1197. )
POWL'II s ysn MCONT/1QL MIC> srABIUTY. R...·i,..; Pri"'i,,!!
"""I M, And<r>oo.
Mmt. A, ......'... I. e 0IId A. "'. Fo
o<od. "-5fG" V...... ..;fJ
1993 Horde",.. 4><0 "" IEEEo.de< No.I'C379ll JSBN ().7ll(IJ.. 102'J.1
POWER SnTEM SrABIUIT, VOLUM£S I, II. III.. A. lEUP".. Clomc R<;" .... s...
Edwar<l Wih". Kiml""t
1991 Sofloo_ lOOll "" IEEHlr de<No. P!':WJO ISBN ().780J.. lI lS..)
PROTECTn/ EREU YlNG f ORf'OfII'E/I SI'STO IS. VOLUMES I '" /I
S"'!<r H. Horowill. «Ii,.., A........'"" EM, '''''
....
.. C""""",ivo
1m S<lf"".., 11M"" IEEE O«\ot No. 1'1':1228 1511N1l-7 I1OH141ft-8
SVBSt i'lCHI/ONOVSII E:SONANCf IN POWEll SI'STEMS
Pooul !rI . .....--... /I"..,.
100<., B. L"'I"""". An"... r
.Nk
......
and I. E. Von N<i, N.-...."" "
19'J(l Horde"",r 282 "" IEEEO«\ot No, f'l'2471 ISIIN
Copyrighted malanal
Copyrighted maertal
RATING OF
ELECTRIC POWER CABLES
Ampacity Computations
for Transmission, Distribution,
and Industrial Applications
George J. Anders
OrItHrio Hydro T9ChtIok1gies
l l£E Pr... PI:Moe, h , i_ . Soorin
0.. I'auI M. A ~ s,rlt. L/i,'"
McGRAw-HU.L
_1brIr SanF..-.coooo Wa"'• ."..... cc. ...- Ilog<lOl
Cera<.u UoI>on l..nlon -... "-",,,C<Iy ........
""""'-' _·Oeh SMJu8n ~
Sl'dno¥ T__
.A. IEEE
V PRESS
Th<1""",*<It Eloctti<oI
_ E........ -."""i....... 1",,_
S-Yort;,
Copyrighted maertal
M<.<lnow-H,n 00."' ,,..,Iabi< ..'f'<'<iaI
....._ '" _
.. ptemi_ .,.j _ .... or fo< i. __"ainio,
proamno. Fa> """" iJlI""""",,"- ,,,,- 0....- of Sv«ia1
M<Ghw_Hin. 11_ IIlo_ So..,...
NY 10011, 0.. .-""
J'OIlI' kw;;ol __•
To ,..... ... ...m.. odd"iooIol information"" Of .. <llhot
tillel io. .... Unned -.pI< c>ll 2MC<lRAW,
10........ 00W\Iri0:>.. _.,..,. 10<.. M<.u--H,lI
...
C l W1 by llo< I........ , ,f """"tri<oJ .".; Eko......""'" EoI'ncen. IDC.

.
."... 471b Srrm. "'"' yon.. NY 10017- 2:1'104
...11 ';IM "",mwl. 11<>"." '"OW__, ' '" "'f"'O'J-wI u. ""..'J<><-,
_ -:< /I "" _ ..".....w...t ...__",,"_IW;.. "'" J<><-,
w_w,; ,.... ""_ _ 1-"" poJo<;*,.
Thi> ;. •
..... <1f llo< IEEE Pmo in ..lIOCillioo ..,til M<:<ifaw·H,n.
•"""""' <1f ....
.... II""
"
• •
,

,

,
a
A-"Ge<q< I, (4al<)
R 0( <I«tti< _ "'" c_ •....,..,..,. <"OOlf"lI"'-- r",
_' oon. ..,.j indu>Uiat oppIi<at__ I Go<otp: J,
,p. <On. ·· lIEEE ""'"' p' '''''' enl '''''''''' ..n..l
1",, _ iodell.
ISBN6-780J.. 1l 7M
I, EIo<II'o< col>l<o·· _ 2. Boctric col>l<o--M'U'l<mll ocoJ
"""'b, ),
....._ ·M'''l<mat.... I. r Ol le,
II . Son<t
T10 JO'l,M9 1W1
Copyrighted matenal
ToJ U > l ~ ' n • • ndAdam
Copyrighted rnaklnal
Copyrighted maertal
Symbol. niii
PlIlRT I
1
0 " 91" I C.bloc.w..tnoction ""d I...
J
'.1 1""""""". .. )
1.2 c_ Coot"",.."" •
ll. ' C_ l
l2. l ,____ 6
I .H
........ 7
1.2.' ""- 3
1.1. 1 E........ (..-... !
I.J C_ lnsun.oion> ,
1.J. 1 l.'l'"" C_ 9
UU ""*.._ "'_,",... 9
I.J.I,l
.. _/I
Ul Ilo<dt1tI An.." ...... II
LU ""'-IC....... .,,(_OmaIo 13
I.. II.., Sowca in """'Of C-' 13
I ." o:o.m....-t.<.- I.
1,4.l -.,.......... L...- 16
U lIi""",,,oI Noo< 16
Rd"' ,.... :lO
Contents

Copyrighted maertal

CII . pl.. 1 Mod.. of H.-t T..n.r.... ..... t:""...,. ('"".."""lion
t:q...,""", 13
2-l
2)
2.2 H<.. T......t... M« ............. .....""c_ Sy...... 2)
2,1.1 e-ktion P
H.l

!1 H Il_C-... "".lcob""" ofC)'dic Rat. J......1 .E<!-.1 !!... ivily of Soil 78 . . h.()4 M_ " l...... lor lMrmai Mod"U..' .._'--Nd_... J ISoiI 91 H . 18 ' . . oun"f T'rut<io<o<>.I Ilqo c_..""'" IHfU .. I .. _ «l H ..j_ C "I> n..2 S""' F-'_ IFJ 1.." '..2. 81 H ..J...C...J "' c..... .• "" l. s. j.1." ..l n. ..."II._ .." ' ..." J.......1 69 Copyrighted maertal H . 97 '61.. ' . .. ..J1 Hi. . 1'1 H OIffu.... <_-..-T R.' J.c_ ...1... ..) tkot Tran!>f<t Equatiorn 27 2.2. ••_" • '.. JI "......o 11 '..l U . EMn0S<4 c.-. :q""liono-..--""..... ... ._ ...\........ -s n.6.1 ".. n.. Rotinl .1.. H .6 '" ' ....J....' T T_ R.1 Chl pl. 1 ].. ".C_... n 2.:. '" M ' .I ! 7 ... Pol _ of S<>I" ..' _ "' _ C_ _ .....fe .... ..1.... ..q""llon_Translt"l (' _Il k"". _ ... into"""*'" !() 0. '. 1 .M-pw. .) R_ 2. F..J C}'di< R "" .1 C_ ._ _ C.8""'" C-.61 Cydi< R_C..... . itIt Io4m_ M'zrat'"T. Mlrno_ ...._....... C_ ..4 Analyical __ . l: ltef.". .'" J-J..1...dy SUlI' C"odlll""...I Inc" '7 ' .).-I R.. .l ' Rd . .... _. 0 -............I lAtrodu<tion ) ) ) 2 fh't1io<oIODd 1l>mNI A.. .. .........) 'r..I ... "' .R"'_ Votiol......R JJ J......1.....1.. ......1..U _c_ . " ". .......) l><O:t .1. ). n ' -J T. Cabk 40 H.1 G 91 1... ./.1 _ _ . ) 1 Chaplet" J Circuit ThOOf)' /'i'h" rl.. MI..o".2.ned C-. )0 1..2..1Ol ) ..1.6 C... r r. I<r c_ C .... . lloytoof"' . 1 1).. pM 5 1laI1.. ..lUI "" '.. / _ _ c_ .. _ of _ C.J •• t.. H Cobb . 1 _ 60 0._\Iil .1. oJ HI ••• T.-r Nel_ d .2 OE. I . 1_""" "' .. SOOI 4.....'iee.2 C_ ..1 l<" . ...J.. J JJ. T. ...

.1t t.-.ll. of C_ Ill) 10< P>\RT II EVALUATIONOF PARAMETERS 107 J". "'"""""""".. ...n T.. I.l. and PI...-_ Cin.W U Ci=lal"'1 C" rfrnl l.... e.. "' C--" "''" _ ''''''-'1U_ II' '.. ' _ _ A""". _ 1 ' { IIlI .. ---. Am.' S. Copyrighted matenal I . Il' 7. ' l ' ' : l : .. _C__ 117 7.la tho C""dU<1<>r 115 7.<oCRno". 13' U IrIlro<h>..""'. . Id . C__ . ' 1 .-yof o< R.....1 _ _ -...' • 117 H l . I.......'.1 &1 1.l __• l Oll U U ..U • U. I ..' 1. A""".1 ThotmoIl.o»<t .od AmIof D9 ' J I __ 1...1 DCR. I d U ..... .....' H I.1 ... 119 R<fcrrnce> lJ' Joult in ScI'«.1.tion IJ1 o Shea'" _ 01.l 116 7.... ! s : J i I i l l .1 ["'._ 1111 C.1... .-loo... Sh..".. Sho......."........( H"""""""..1."-"..1.. '... ._· 149 H 2 .' A U I Ho&..1 n Tho 1' :11' . -... " . __.>.

" I I I 0 . ' . j f _ . 1 ! . i 1 ' t i l l i I . . l ! ' t i i l ! i ' j . : j l i l t I I I d l i j . . 1 . I l l 1 .

d ! . 1 I 0 1 . . l l ' e . j l . l l o j ! 0 • I l . 1 • • 1 .J ' • l 1 I I " i . ' I 1 ' { ' " i I I I .

! j .i l l . . ' t ! o j 1 1 1 ! . . H l L J I & i h h : 1 H ! I " } J J i U l i W I l .

' _ " 0 1 1 " . U i . . . i . . . . . t i : . . .l l i m d ! W J 1 1 : . B . . . . . ' 1 I i l 1 j ' ! " . .

. . . . . . .! J l j § § j § j j j i l l " . .

111 .... 1 ..__.... .... . ... I j n. ]fJD _ 1 1 ' __C__C__ r _ 161 I 1 B 0 _... . ..c :!DO 'l. 1/ ' 14Jl _ ""."_A-... .U6 .... '""""-I •• '" ""..-.. .' " ' " ... 10 ' . C-' ... . Doo."..... _e.. 111 l U i .11 IC... --. '" 111 11U JI' .. 1. C_. .J _ 1 1 1 1#1 t:-1-1 . " ' 0 ' .. e-. : 11 I..--__ e-'.. c-. .. C ' _ .. I U ... .-__C_ _ ".-. . .-C_. 2l)Il B -1 • CO _ t -...._C__c..... ...31. .1 ... !JiI "' no.I II ".. .. • • ! I i 3 "l. .. so.to ... ' . "" T 111 ' U J n... n.1 11• ••...l J n. .. -".... _ ". I I' 1 6....It.. __-'_1..ll 5L '"'" c-... . ...! ' n .

... ' H E... I" " ' n...... _ ....0 II-..o c . 0.. ol N• .... I n il 'O'..1. T'")· m IM..11. b "'" C_ 0u0u0I0 _ l<" 10.. p".... "' ....'\.1 c_ 1'16 .... ln 1M C-' io 211 ' M .. "".. "--'I hrr_ ..... '..6 _ 2S1> 9..2 GeDotaI CbarocI<rilli<1.11..0..U _ "" T. "" '-Iw< >t .' e-...ioo 21\] 111..putoo_ h iD' ... ""'''.......1lI<>mol 1" 96 7 n.4 11 r lUI..J. 00 J ..'" C_ c "'...._ 1. "" . m 11............<Ioo.1 C_ ...'-'. ...."'" "-. ._ 0 Z4I/J .... lJO PART III AOVANCEOTOPICS 262 Chalp.......1 _ JI. "'" C 0 :!Sf 9." r.. T.0. 1l.'" __ )(>7 ..2 E:-...."__"...l NT 295 ._ . Ri_ _ 261 ..U l . Wl...-_ 2t"I ...>... __s-foo. 1 r.3 Cobb .. ...11 _ Z!l l 9._ af '-I.... 10.)...._ af r..267 10.ri<al .J !YO '0. 1fo6 10.6.. ..tl Ire _ 111'_-" C"". " ....1 0lIl ._.. .-.. ... f..'-' ..n.".."i u..lrihods I U 1aIro<Iu<I.1.1 I.._'""""'"l Ro.' e.1 "--' JI. 10 SprclaoI Cablf 1..1lI .... " """ 1'yp<...-._ lU 10......' "'. 263 111..... l1'I 9411 a.... C_...f""Od " """ "" :!.u.." 111' 100U _.1....• ..1.I.6 C-' in Buried Troop. c__ 1..4.oooI 'O .._ . 9..H 9.. 1... .. U• .... _ _ C : • 'O. Fl><'" . ' e-.' _ T__" "'" '11....... E.. 2I'>l 10.... _--M<C.Mre-lo .-.1..r" 283 .. Is.<I_ m CIo_ptn" II A. n e--'"F.1 l:C_ 2:" 9.t>In io l\om<h and sr.o._ _ ZP..".-.1 c-.. ". ... ""'_ V l 9 6 '-1 Fox_ ./ _' n il "'..13 otc-......'1 C_ .... 171 10.... : 1: IIU'-' 11 ."'" 7lI6 'G... "'. b Wall _ .11" 1. C_ T. ... ..l C.'" 9....-i<oI Me1l>ooh 2% ' I . ' ..U EM'I!' C_. : . _lm()<Co< ..-....: e-..! ...' 1 96 C C_ ... 1." 11<1 10...1."......."-2 .. ""'u.._ r." .1..0. 2"11 'II..... 10' ... Soil sm""" .........

W . f_ foo' "_ <'" 11...-.' ('_ to """' _ '""""" r. ... I.....kulllt.. ...-E_ Me<t>o>J 298 " .. .lIpt.2 """ _ .... 1 ' '''''........ olI O ..'.. " .... ....n.....lrul...! C_.. .."..."·. lraIloooll y ...... m 11..i-... / .ooonootioo ....4 Th<F.. tile_ of 0".. S«<ion 329 12....... . F-'!ulIliI>n J71 "' PPEl'il)IXe Cok-tl l.2. _ . lion or Qu. ..U.3...n...........2 c.. .x....." ' l -U "".... Eoonom>< S<_<>f CobI< S.u. of <_....Jtilll X '" . ... 11 F..H _DiII.. _ 1/9 lUI.. {'lIh. 3' 1 " .'6 12--' Eff«1<Jf a. book " tile rompuoOlIOO of <urrrnl rat.. -' 11I1..... _ """'" lJ: ll H o-"' u. """"" y '1"'''' ill"Ol vod.....· ""..2 " .d) .' 12 .2.zc<! cobin """ incrnoed i... 4U About lb< Author 4Z7 Copynghled maklnal Copyrighted maertal Preface Tho . . . "-_ ..ullation ..01 Air . . G.. l""iI "' ....ph .."'3 ".J.. <01<""'""* ...........1:'\1 1l.... J7J APPEl'i I)JX D ... In A....._ or p:<f_ _ i ".... rn...1. Co><fII<irnU or the Tho .ly in Fil"...010 . to C... .... O"-. _ crw. of 'h..".. <JI e ondUo<1" " en.. lb......._ of 500._ lood Fa..U 0-. M""....11... fOf .... m XF. J. ...dF.14) PART IV APPENDICES 361 . ODd '11'" _ .. " of _ I'<""« <Ol>ln....-M«ho<I .' ond n ........ntilin GI.".prEJti IllX II "'n "'1ll"' i' hn..".'" 1l-' "" "'"«1....I " '" _ J(I'I 11." t .. d Rnp."""<__ 11.....3 NY II-J Th<Fo..lio.. . ! I" ...C__ IH S< ..".."9 1I.. ll:. .... P"'O..l 0-....-c .... .nr _.... 11 .. I'a/ywomoaIo lOO ' 1.. _lloII _ <:_ ..\1..a cookll.......... l!><Idor<..""... )19 11.. bol n t1>o i'riorri'\loGntlh lind l EC :In '\Idl d...'" _ C_". <>f 100. ). alled.. s. C.. potJl.. .oWb"'••_ or "' ...... I..... ... ho".... ....."' ..'" I : l I C.u'Pt... Sb I<w S...-"''' or _ . ... 'O. .. . J«I ..__Ooll'. l' Z Copyrighted maertal c.C_I..... 417 100...d 10 tile in-ullotion of '-"... linK" 379 APPEl'iIlTX F Ilirk.13 _·_ F_ In' 11...

. .. __IIIMY J<"". in min<!........ d <.iIIf......"" . C..Y) .in -t of . til< '-' an _ "1'" _ ...... "' .. ... o:<:>oQIn .1UctI _ h<Ip . A8. .. Tho"... 'i..."_...I>tItloof}'l>clund""' _ taIion of ... _ u le" bO."...k.. ""'l'Il' "' "" ... boo/.lie: ...... ....e<><npUl"""" of Ill< _ req<>ftd m rat"".0001•...od<l y ." ""."_ kaoiNo.. "' n ttrn ... ". book rni>ed edition of lEe 211iI ""'.. Tho b"...... "'oompI<.. ....._« pen•.y.. ""'"'"'" u bi... II>< _ad)-<lM< and . '"' ioI __.. . yeo n of ••pnim. .__ pon• .......... .." l l ". oriIII ... . ___al _ y_. II>< 'J'PI"'-of _" "" "*""".. . ' ...... ..... 1 1m)........u ..y "'" a1wO)'t 100 . .aol uS< 011"""""1 """'I"Jl<f' 1I1ifYd Ih<bu rd<n 01ornrac'l)' """'f' ULK"from . ."... tilel>o<kpoond of "'""l' 01.. .. 19t19.n:I. ..-' _ ..". oompu<aIioou .i""'.. _ . _--..-uI.......""""' . plao>o....Il)" _-....."..".. ... M<Gra<h and (1) III< lEe S.. of Ill< ....in........'. p.-. _Ii..... .om....... .... """I""J'-KIn> p<tf_ tIIe..l<d ... " i.nd in "'l'I'<nd.-n. Copynghted maenal .. ...... . obIt ...* ."..... _". __ . p«... IIoJ!I«I ... r<QI'i "' p<11'onn . prin<ipl«. 1booI d<ri>.. EquMlmI IO<If<ft fur .....ion. __ cole. ...._ IId _ ... '" "" IF-C l'\IloIieo' iooo 2111 l l _ _ ..1"'«. n... .. thi. _ . r<fe<rn<>< _ ............""f'k1< " f.--. "" "P' (1) . ... bas......e". _u ..... "..... .........I>< Ml "'-'" io""'_ Thi> io...... ""'hod d«<nb«l In 1<._rat __B'" twOI "" . 1»' <...........ill _ • .... .. thoory of"''' r.....) deornl>oof dln." ....... . .f.. ..". InIll< linl port. world.. "'_Moo. .jor ""''''.. AI ....pm Od<t "''''I' of .. .d ...........t...... S""'" U. ..101II_..<ftn" ' l'lI>oll..wODd J'U"'t"ful J'<hO'I"I _ "-.... ...""''''y....... Tho _ book w..-....... --" .. .t. lIo<lhoory .... <loW._..........i p!<>... _ ""iop. In _""'"'. 1>0..... _ . <>bl _ hdI_. pro>'ol<"I ""m< ri<..... __on<! ""....mo'"1 of till.. -. __l oY oil <__ ..... 01 r ·fri<ndly«>mpJICr """'""'" Ior.... o lOOCd fof.. __ "'" ...J Iloo: IF-C I SH {I'Ill" """ 8" · 20 _ 1.d<mpncoll' In ...... -......... {...-""""' .. iodo< ' I>ao 11>«< ...' Tho lEe h<' ".. « p<ri<oood.... ptqIOI'OIl. ..100"""'.. pb_ ......yw: moer> .._... ore ".yofl!l<m _ q...._.. m...... .. ......obI<tb<nnaI ...."...... "'fI"<Uof Ib< IlI<o<)o and ......-d281 11'lll2. if""' . r. opprooodI lO "l' I"yi!lf' ..... ....-. .. 'If m.. Ji.... __dnriop<d <mpOA<aII.......1I0o«I "" .:I throuJhoul ... _ . ..... _ _ <Ie1<ribi"...._ iuol>Iy•. .. u _ tile h« mi.".. F.-.... ._"....". Thoo<h_oI in<' '''-.. Tlo<o< fa ..... tile .........'If ""'" "".. .

.-" Iorio.-..<_ oood """ ...... " ..__...... _.. ...-tw. ...... .... "1""'_ .... ' tl< ho..nh"'. in."IIIal_ bo...n......'1 <>pol'O l 01 in oormol and ....... _.. tho .. · -.-. _ ..-I """ In _ric UIIiI'o io10m< .wc. _ _ "'" odt.. 00 p«ftlmliall rompuIaOioontoy _ if 0111... . !be """""""i<>a _ ..".1io "'" .1101< mo "' .."".". Tho rn<>oId « bI<> _ odoo<'1«l "'--''''''' _ -.. .....""'....... <obi< <.11 .. <Oft b< ....... l J w ~ Dnip' <f UM-'lI'_ S.. _.1m ...... "' . .. l« h' ...obI< _-.alinod 10 be iIoclodod ill refer. ""o«Iy ( WiI<)'.......>Io...... ._ ...._..01 <_"""".."Illil.f .-lhn"lh fl<MOjOI<o '-<I u.... ' .."-' . foteed crol"'S of"'" od<able<.." ""'"" ... .... pan of . ." ... . ... ......." """ III.._ ... . __r....."..."". i. .._ of .." "'" . <OOlkl b< "'"" lor """" ona/pI....bdl Iat<r _ ...orit. <buup _1""f"K" ... oM......_.. ........ ""'""""'" _ .ullal>ono ..".. .. d i ~ boo 1/ot 1'1040 ~ _._<aIo. mol . AIl ..... boot......" !be "".. 19l1S). for !be II"'JIO' < of <b«l . h ' " lor ratinI _ <_in __ oomrnon inoU!'-'iom.... ampo<>ly con>pulIhom of de «>bI<.. h< «1>1< ' )1oI<m ""..__ SI _...o<drnd. 10 """"""oJ... 1"""......"III <ff ...... .. kM . ""'....... c_ in.... ..1I"=h ..u...... Copynghted malanal •• . ""'" ..... ... ... .-"'_.mn. """.-.. "'...<m....... . and '''inJ of <_it cohloo or< _ ""......01.. A E..i<c "'" """" C.. ...-q< .I l . _"-"""'............iII O< _ _. To ttIi.. ~ .... Tho rrn. CabI< Ioeatint: <luri1lt: I!Ioi hc<1 <itanl> .... IEEl': ... 4t<ln_<obi<-<. ... ... of <a oeo.... ...... ...... _ .......<atry.....". ·....1ao '" -_. -."".nh ...m...oo i'<orUI _an 10<. hwe... 1b<f< . 'llond< ....... Tho Ilo<rn>&lonol............" .lftl SIal<....n "" \:n... .... ... """"_ _ -. of ""... A-"....__.·_k 1"""......Thrw "'<bu... _r. .... air r<qO<ri".. Iil<nnoI . _ and ..""'.""""'..... o!w< .......flO"'> .. . . 1 .(""ulx ' __. h "'<0<1)0-""'< _.. .... .. _ from 1_ ..wiZ«! oa«d """'P'Il>'i<luI proo<' dw<= I n poni<ulor... _ .')' ..""'''u .-nl ~ orr _ opcci.....o....I..._..... . '"..j _ ok > _ ~ 'I'OCial ""_from I!Ioornpocit)' ".... 11>< f\n I. "'...Tho 'Ittrd pon .. __ Thc>< >1 >0<1... c." 'j'<I<".... Copyrighted rnaklnal Copyrighted matenal Acknowledgments " . _-. rnal<naI ""'. y.. """""" of __01 >pi« .... ......... tIeri _ ... oddrn In """"... <1< fI.. ...'nbtd ..... tIri. Th< pro. ._ To f... <'001 . of "'........ A «III'o'<N-ion . ._ _ . opor>li"ll oondnionll... "... .1"....... "'" h". • lor.-iJ .. """".n<01. f.._.. """'''''' of ..." •~ _of ' ~ """'" "'". lIftIIcd .. _... I. . 011 .II __in . Tho Ik".. hop...pbDl ..... dno.. pIa<e<I_ """" of ...-ai"..._ ('· 1· ...

." tOOT) Mr. \lui bl' ...* ....1.. Elew<__...... .. E. l.. .......... )'<........... . h<"'... ('""""""deftfrom l. W_ i ""... 200..<. Ihfh<u. T. "'... k..ond lh< ...... tho eo. _ ... " finn tIliI boot ...." _-.m.j _ ... " "l' ... Mr. Copyrighted maertal Symbols TIl< --. ""01...ny.". ill } J _ . ocb¥ i b.... _ ....... ....>UJ __fond> "' . ... b.WO 10"' ...l.. 011 '" diarnn<n ."' tim _ bJ "...d """'... lI<l<M'.. '" -""'P'Fm... I """'" h"' ...Ib e.. in e. Th<C.. S.:_ ..p _...... Horrock...odmr.UI*>. C.. tboit ox.dto Mf. from ERA T""""""'" in Brilaon. R.. "" y my !lOll Ad am .1t>o lEe ."...s..........ond Dr. of 0Iff.... UO II 0. 0..... Mort C. hal". y"'.. _ 11-"" f..._ . ... HOI)« or_. D...... Al t ..o Hl ""'" T. G.. A.. (IEO ...<1) .mbcn ol WG 10...of WG ICI.""...ioo "" _ "" n .. "..... G..101 >I".. _ . mill< _ Or."" __...foJrd -e Or. Go ol OHT IooIpool""bn!J_ I in ...."""" ... ... _."iJ<ol>on.. ....i<l<d • oobIlIllial """""" of bockl"'U"'! IrIOI<riaI MOd in 0\ar0<n ...mllle ....i _ Oolar.. B." II>< I><d. at <_'" n. "i\l1 ' b<cal>k . 1. 1 . A.... ((:J'A) ond Ont.. CEA ........"... of _ .l "..l til< _..ion"'ilII tno:I i.. <l< idup_ of ... Dr.... in If£ S. Or .....-(F....... IIIJ port...!>< d ._" 1 " il<... S.." ond Mr_M.....ncn inOnurio Hy<lro: Mr... <bi..t QU<I-.. MI .. rn"" C n t E I Ioelp«l 0>< 10 «1<1'«.. or _ .< '" _ .!Iri. G><IkO'O'\ki """' <hili.. ....-( sec ......".. Nd<.oo ....... ..I in"'" bod. 1a>l.. G... 'i<lllaI...-.. C_ AnIpoc>Iy 1'rot.. .'-I _ .ich 0.n\lCAPl....... l.... well . SI_ of C_ l SCC) "'" Or.a ' CdR '" and d "o< .. l.h>o<d p u. "l1li . F_"' __. .:""'" io .. inmiQi_ ..... IF£ <Wff.:l b<>• . ono:\ II of _ _ .. in 11<11""".... ann..II . Copyrighted malanal . B..... RooloIat. 00-. loI' .... __ fmm . no_.....".. I .. Dr..". Ilo< __of Mo_M..d 211. >d .. __Ill< Ii...i. .... .... "" ..... 1.Io. d inp wm: byMn.>Ilot<... "It>. Horrocb from Oaurio Hydro T.......: .....po ondp"" II<1pf... .. _ .._..... In ..... prrpor<ldb)' -.. • _ R• "" fi. 1>1.. _ . n.. V on End< from Kobel in Holland.. ""'.. F<>Iloo.GroIIp IOor StJ>oJy C_ 2OA (1l... K. •.no Hydn> .. I """Id "'" 110"... ft<d . "" .. W""" 1<"'"" . «>mpUl""'" of jo<ol< -.b ollo) _ . jI<>b.h..JOHT ... l""'lic_.w.. .-">rIOdIy lh.._.fuo......".. I _ 1.... -.<1<00< _ . o...... ... BBJ-SEP. L FmI r""" 0IfT. o 0.-... panicuUrty -..

. I."..1mI<If _"II Copyrighted maertal '1_ D. .. of til< ""..... •• •• • _ f... """""oJ <or«_' pc< roo< c r _ c t: ... ..1 in mi lh b<reao V. • ".... _ ""' . cobl< " 1""... f.....S«1i<lo • . .. _ .....ja<1.. ><Ido<l1O ')' _ ....... . ....."..... _ .. .....). 11'<' of ....1."""""""" _)"" of oon<Iu«of "'" .. of ...... " .. .o<t Of p.o..... I)..>id< .... ...oIl i"""" .. p« "'" ... _ ..no« lor _ Irn¢l joL'Uo . . ..".. _ .... '" """"". tfJrd" .. " ..' • _ "'''' p"".( u N•. ' •• ...... >II _ .. ...po: D..-_ -.....n ""..J do...-of ... ..... .. . _oI<o1_."........... "' <""""""""of du< <0lh<_ .... ...... i-.O" ."" ' ...... of• • obI< ."'01_. 1""" """ W' .m' •• ... . <b.. 0( 1"1" CO"m"ll ....... .....l' ...... ...>i<l< ........-1 . r>ol w .... .. or n l<mal dI.. D -S/ D.. . .(0"'...' 1m"" Ii..oII pc< unillrn¢o ... .. ""mof t!I< """ of .. _ ..... d1om<1<f of ...1>0..""" i_ . cr .. .... ..."..... . 1'0< D.... _ ... <If .. O<diool ..."... .. -' •• . ..-..of...__ "..<D.31 0/.......

. ..*'.... cyhod<r "". . imq"'" C)' l....... l l l 0 ..... +21.. 1......"""". ... D" ...... 0 .... .._ ""'" <ut< "''''''' D" ...... " li d <If«I of kMo r..... -.... i. f. .......-...."" ..f.If_of.(_i) .. .. _ _ lor _ « bI• • d<hO<d in a.....o(.... Ill< mud< --"' ......... ot_..... D. <nmm<n<....-' . in" """"tin ... D.... I!>trnIaI ... 00'._.... D...... ImlOIdwn<t<'r of dllCt or po"" _.... ... D.. .. ......... ""-' 9 r r.... mor"". b<t_ .." .. D" . or l..opr...""".".... . n ""'" """""""'. ...... ........ _ .... diam<1er ...."' ot. """. _ inChapIn 9 _ £ .....l/ll l . .. d.Ii .-' ....oaI _ i.".. <l<r.Ii " OIIld i<'" """"h ................" I. F...he i..h< ._"". ..·h... ..... Ie1I$l h . 0 . """"'_ '" """ -n.. "l!..•• D........II< i .. _ _ fo< h<lI<d .... in • <roM'... "'..ldIn'' _ ........ diom<\rt <Of .. .... ' """" 1'0< <dd)o <WTT<1lI ......«>mI.. . ... ... ... <)htwkft.n.... Ioof «*".. In ." ..... d'-n<ln of .... .. _ 21.. ". diMlda qf .. """.. .riali"..1....._ '" c . I .. f>rtJ<fOf h<1INc_ D ...... '-VI . D.. ... ""'Yoie_.. • .mqil>l<J' roo. . of......"" tap< ..oondIl<......"of...."" . " ...:ro<_fur • JI"UI' <Jf..... ' i' i><y . 9 . ""'" to ....nder ..'><d i. ...-e> .""Ii joKl """".......u I<'<OlI!1I of .... _ __ diao'n<I<f.........01 <ylindor .. ..'1<d b)o ...... """"P'0" __ F....oary cyhod<r ..."""'I_. lor . G.fu< SL ond SA 'y""..

6. in li M • .. """"""". ol . ..il}' of . .. "" A ( • Cwml!-<:ort)' io>!! I.. K • D.......ar IChapIn III .""" and ..ri .. I .-1' _ ..'mum._ .«>«I..l>etl <IlIT<". "'.. _ "'" _ curmo • Copyrighted m ..-... . "'" 6".. lorc<IS«1ioo 8.. • ..I) I>< awl"" for ""'" . nmtIll<l ""...01.... di><anooI . .........nm.. m t f • <loU1) . I.....). "'" -..... . <UnnI oppl i«l '" ..._ \01"'" " ....... . " _ " 'kip' ''C) _ C'IkmlI ..bI< It...I .........'>«:1_ 9.......tlOllay'inJ to cable u i.6.. .... .11.."'. _ r""la' ) . _ ""'" '" rn><fJ<"'..1' lood .' ..... • <t>oq. I.... ......""" of . d><nnoI '_'''y ...-<: .. • ( IOO'A.... . _·10.. <lady... ...i"l con=< in oc........... .. .._bo><d .du<1_ """ t. t f .... r"'''1f M _ ....·"-lordi_ It...i na """ t' .... .... n ....." .. n....hidl ..h<UttO'" It... """"" __ io " ..... c_""'..--... 0...)'<lic ........... Of <:<11'"or ll'Cfoil ...... ol<fIIh or ' un =. i<nI u-'<fl .lot . I ... <_ . _. >«1 .1In """""ni"l! .. ..".. " "imal<ond preoem I0o<I r""". i"". lh<nnaI re>i"""'" or 1Cremed cobin K • d.. ""' _ollh<"lhIlannoN< Nn=< It. . • ..d f"._.....« nl'. • 1m< >mIOf cum'" It. K • r....... K • lMJundot)· .1 m t l<nglh of . 01 do.1 I........" -....iol <il.<ht. " _ .. huI """ .il y' Ioo<! eyel<' ..-f""'tD lh<""." .. ___' ....... lood "" • abl< dunn.. in Soroon 10.-....Y.-li.. ...H.". .. .... 1_ • hiJ.....i _ ...mOe <Ml!"".... I.... U i' ."'"'" <lOIIdo<I<J< .. .... I D. denom. ... & " ...... ing f....."""1"">' .... .. dtp.. • ""... ameIOf ' Il!l<I... u iol d<p<tl ofto.. m I.." I o Q .. .. It. -1 racu" tf• ._ N... onaI j'" K. "'" end of "'" p<O<>d of ..

. ""'-'a< ............ .. . I( Copyrighted malanal Jim ... <>dial"'" • . """"''''''''ll ....!l ' '''' ... ""nnoi ..... . • .Soroon 9..-.C/........6. io h... "". 1""'00 duri"l "' '''''to ............ . .."n..".."" of . ...oNe y<" • ".....'IC<I """. ......_ anoI .. <>f t " .·....... «"_' d<hord in S<ct""._ ..5«1 f<Jf calcul>l""l caN< por1ill .i. · I( .t>ennaI """"....... _ _ ""'''''''''''' hr• •of .u.. . III <Icm<o!b 01 _ """"'" m...porlthtrmal ciJcun (_ s.""'" 1O<llf'<'""l."pel _ alII. • "".. '_'''11 Ii i..' 1><""'1 f"""0Ih<r coblco ....... • of """-ling _ . .. ._ • • hI< mol duct h _ I"P' ) _ tI>c.I ...u.............2.... I( 0....-.1 tb<m>al ..".... of ...... . I( .1 (."-'< of modi"".. . II " ." ""'...1( ' . I"P" _ t!lormaI .. loao." i8 If« oolj ... Iota! ""....... .....-t>..• -' .. I( j /tn _I( Jim.ml'" ... 0/'" 0/'" 0.... in._t.·h .... "rn ...-ing IlIld ' YP< oIlood ___"I <hop< "". F'I'afodlI Numhot..." ..-.or to """" "'11...."..1 5.i.. _ ""mhot of cimli" . . ...l) . ..."".. 0......' .. Jim .. ._lOnaIj . · 'C> ..JrUs _ <I""".. n« (S<'Cl m S..o.....11' '100 ai' _ """"""....s.. capooci"."'lI<f ri amIli<n1 "" "-per unill<ftCh' • ••.. "'" __ _ _ ar>J ....i..... p<trot<b«'"ffllronob........m... c.". <If """""" . .... duct (... <>Ill< Il"""" y<'" _ "" mhot of pluoi< .... i.S."'" Numb« .. .-.."""" P<"c. " 1<_ . ..1..... 0.""... ..". . _C/. j<.... ". . .....Ilk""" .... I( lim I( "rn ..1 . . tw....l "".. I'u.." .koLlte c"" ponoallnn<_ 1Cmp<f""'" ..flkOc<ol ' ...mh<for _ c in • """. .. n .. ' • ""mhot of c. for .. of " aN< II"...

..-.... ma" ."...>I • . ''" " ... .-."I . . 'WI"' .. rnj..<11 . .. of frinf""'... Q 0...' .........' . . ...._ .......ur..........-.... .. '"' . .. . T.. . """.... . "'" <If <n<fIY "'''' If yc _ ._"_. " Ii "'.."""'" «'00''''. mil I • ... s..... Q" Q.'aM< ... .. "..o«....... Q Q" Q" Q.tol . r r T....... 'M...*....0ldI... ... :'0 c ._..p<t . <If ". _ i.... ' 1<1 ' Ql>...t. .. _l'«'". <I< ""'-"...... ii' inIum'''''''"..u.-t «_10. r<rc-I}!'< ...l0.". 'h<mIal'... _ .. .. 1-< ........._..... ... rh<tmaI ..'" pcmI. 1I>mnol .. "" """ . .... '" ...no" _n...." <If oW""-"....< of rondIk'1Of" <nd 01 p<riOO of. ""Ml<b<d k.mu<"f .'' ... ""'""_. lop< . """'."I\><l. • _ <If «nt hlf ... ... ....-.... <"1-'--" ..-_.... I<'l h Sumt... T•.. "" .-.• • joo.. "...... ofhI<d .. " on <opo<iU<Io.."..Im"I"""""._. ... POP" "'!'" . . of ". !\ll • ' •• T.". _ <_"iI>nc< of oi l . "..') lo0oi'. ...... 1_•.. ...__oHi U... .>ndu<:torl><f_ 1Ipploo:0l1Oll of ."'ibk ""'f"""'''''' ...I porl imaf _ ... _.."< 0( --."'" ...1 ...-.."""" ......• " .. • . ... '"' ......._ .obi< .01_..-.. __ ...m i __i...-...... r• r • '" • ' " ....... ... • """"...fil l. . ... '. of ".."'nnd ..-.. R<yoolok Nomb<f .... <II""" .i"""" af Ii'" """"'" of i I..

.. _ _ . "'-"_ "'_ ho' • __ __ r........... .. U \ '. ... _1to>P 11'_ . rod..._1"" -..".. .._ lttt_.f>.-.... .... _dIo__I _'. .. """' .. W. • "' .. . """" + : . __"""'_... .......... .. ' . __ot _....... ............... !t . _"'"'" " ..-.. ...... .'td _ --_ ...... . .. ..1 btl _ t.... '=..............."..d o .. __ _ ..... .".•• - .of IP" . ..1"' _ ....._Io><o ot __ "".... not< and ._._--..'." ... _ . •..... .. _ .. oiI •• _-IypO_ • ..t>< jo<Ul oulOide ... . _1 .. . III._ _ .. -_..oil out. 11 _ ... It.. _.-_. '" ...... _..... .I i .. .... .......... _ ... It:".'... __ ". " Copyrighted maertal ........._....I><lw«ft ... -... .."'" he.. joo..".. _ .._.. "' '''''. _ .......... .. __ oow .n><e "'" 111 11'. . .............r t. r. I"f """""" " ." · .._P-!'MYP' '• __"' ...... .__ ""' . " I ...... = celi"" _ ll<I. .... t ..._.. ......... . lI'_.. ' " .. of fiJliaJ "'"-actftI ot SL 'YI'" <:obi< ... . F .. _ ....h . ................ __. wrfa« ond ' ''''''''odIn. .......". .of oh<aIhl _ iII lbf _ . """r.."omoil l X. _lni...".. 'c _-'io ' •• 1"' ....... . S«1ioo 9 . __...J1 .. obfocU ptf """ ""'h X _ . ...

. <II <\'<lo<_ · -_.....-.. ... r.. . __cl ___ . _ _ _ 01 __."'It.... or .. 0I!I<r "'" "b<u _ ...... ' m mm "' •... _. ..........._ _ d/ ........ .......: . .. '11: -...__ . . t 1 ' _ _ ... _ -' "" ... .'iK -..• t .j'.. .... < ... ....... . '....wtlo: w. .. ... _--* . .-.....-. r... ... --We.. .... """"*iI (kJod r......' 'Oo'Irr>' .....-I ..... . _for . .. • '/K .K' . • • ... .... • ...papb _ ... .. O' 29' _ .. _fw .. ... "-"r _"'__.. __ '" ---_. . . O.......-...... o.. ..* ' ..• .· . • __01_.-.._ • __' : .-.._ : =.. · ..ft......1)( . ............

....I' >I ._I_:U.y... ... . "'...... oIr)'''''' 01.il """"""'i.6.....".. .-Ioo<l<aIp<rOl..... _ . ho""" ..1 .... . ".. leul....m....' .-. ==. .. .111' . 01'••__••__ ... " "004col>l<._ ._ _ _ iI.. 0(.. .... ....01 . ....IIic....j... . 01__ ol. ..<. ... r_""" ... 01 ..1 ) t .._of_Iol""". ' . ""'" """'" _"'" . =lIiL_."""" ol . .. . cobl< iD. .and<d""i"..I. oil ol ... 11 0 ' n .. <I. ...11. _ .._ _ ..__ ...c... """ f.. -ad)' _ '"OJ. __..... ... """ .... u N....n. • lay-knlIm ' .. of . _di _ f.... air t!l<nn.n_1 ... """'--. or d\o... >I.. lIb of lay "fa .. IftIu<e<I I "..... .o_ o:e.ot . mbo..._---" _ _ 0_ Wi ts _jo<b< __ O... _ II" ...... J..... __ill So"". _ _ d. • . ........... ""'_ o..... "".. ... .. "O<moI-.__... mm 10 .01 ohopod.. C».ireo in Iaya n of ...f • • f. ... " ........... «>lI<tof . "... pipe... . _9....ulal....._ k (we Fq. di-. • ..... i""' y <ff«11 t ... 6n..... _ ' . ....""'1<no<no ... oil... __01_.....l <l<s:. """"'"" of ...... . _ 01 ' _ ol... <n:""' l I • 1<"l mof H _ "". ...__ .. d<"'''-' . """"" _ .."II ....ioc o. ..... _ _ of .8.. . _0I1IdI . _... iD'"""" or """0 (So..6. 01 _ 01 _ ..>Il m I . '><\Of o><d in .. .1 ....... poop t ... 4 .. pro......._ """ -. "Wkb... 1<"¥1ll of lay ofa "... . t .. "l) ....' . _ .....w. ' ... ' .. • ......." ......t. ...tion &.."" wimo in lay. ori nf<JR: I. e_ n.ity WI" ' m t ...... _ . d. oqo<i valtlllcim<lar'-h" ""' 11I<_<... . .. . _or.••••••... .: .8 •• • 0... _ "' . /1-. -_. _ _ ... .... d oI. 04... f_by__ . <Jtloll_ . 04 .. . '1"n<r>J . f><\Of <»<d in<.......-. .. ' t..... rOle 1" .."" col<u""""... ..... ri ....... ._ .-alu< oft h . k' <IMI<.

.... boffier .....in cable> • .... mi<k. .......n.... .flidt " dl"O<"lM h ""at do.... ymbol h ' i.... nl mm . or..• ..... ns ........_ .... __of _ . _ _ -. f<II (IlII'flW". " mm " .. of <Ii<IO<"l<i< . . of ... . ..11...... .. or tl'uw-_ 10m . o><d in S<c' ion SJ .in. " ... _ ..H...1<"""" onal l"l' .. f""" of >fIPI.. oIl. " I "..... ......-'i«1........tIi.. of .... k "'. f.. .l-I ) Po ...h "l'I"_ogtil< ...... Ihrl.ly in V"' J6OOi ) • Copyrighted maklnal .lIl <>f _ . ia1 _i"" of <:<IflIlu<Ion mm ' 1 "'V"'lIboo' of . -... 'Sa.._ ....... I' '" f. ofl!lojo<k<l '.0 "'l"" """" ............ ""m"" of moi" bani« m<taIli< .r"""' .Kl loqdlK._ .... m< mm " "'um'.Loriuo... """<t.. n. in 6.""ll • .h ..." oolJa=lI <_ill ....... laid "I' " . boat "u... • ."'io.-oJ ......." d """....!I\cirnt.. ..... __...-ri. .. of IlIt ... "'" of til< of tilt c_'roo..."'-.. " . ei<l.. ind.6-2) m /" fa<fO< ro< appon. .tor".. l. '1.. "'P<"""'..... ' i...""M'" Ih< -...i<i.... IO.of. WIm' « • <I<.l>o:m>oIc"""...... ... .." ..... flO" """......lalion "*01:.. _ .. /' ... of. " "... ................. .ooi"8 tilt ""'rmal <apa<lru.... i _ lot""... . '!rich..... .... I1..... \1«-... ....I><n'rW c_ .. • ._ _ J.:."abond_ioJ...w..B " q . lh><k.-lneoo .... IlOl.. _ '" II>< . . H I p r><\Of fIJr til< th<nnaI coparitlllO< of • d> <1o<In< (... " ...ion .........O<d by d.flon calo rulal"...... I.....alli< . f. tIall "" ... ' • • ""' "'04""''''''''' mm ' ...io-.....

.. -". air ' '''' o!Ii<beo.or rein' """"". __of . """fflo.y<i...........·....... . 01 .... remti. ...."". .. . __it<Io '"elw<Ul ... C 1'<" "'1._ in " M ...tty . .......... ....II>< cabk ...... 00. • . ' ime dol...... _ " If. (Stoo...1< 11«- .. .....in <If. w...... fn!IO"li.:l uil <of _ • _ .. _ 9 6. 1_ .....}) W .... 11 .. ./D....... .....>ti>lly lO ooIar ... I . _ .. _oreIfI'_ __in .i.. .......".. </'feel f.-f. " ttl '--on.. me. t!lo.' " . f". __ .... 11«. -. 11 ...""" r.-l<mp<f.. • .....--.. t<eiptoc..._ 12t.... . .... " I ..-. of .."."' .. • ..}) • ....1ioo h .. lInoei fun<tion u........ of ..... U " . <QO"".. ) .ay • . af .. ..'" <b:l bolWbockfill > x HS<x.. . <l<nl." . x..... ' (11 ... _ ." • _l LGI ... .S....... ...uvny"'_.. _ _ '" "-'" .Ift. cablo MJtf"". fun<bm<. . oboor.. fur ..· r"". • . ... -....." I .. (S«l"'" 1.. I .""'...... ... pro>irroIy. u.. .._al ..... .....'" ... ... <If.....imul' <II....ly ..-u1>o< de.ry at (J-C .... .. -. r.. ....... ....j oh<nnoI ......_"""'" """'.... .lo<:tn<... ...... •• ..>.. 10 caIN. _ 1'Iici<"... pro>...

.Ill ." out« Sllffac< ...he ... " ._0" oIltIr ja<k<I ""'..... .able 0I>e .. f. of <obie >lIIf""" .. 111.""". -rac< . "'rt=" . ·_ 1<mp<nI_.. . ............itnutllpennoo"N.. 1"""""''''1'"mwl... .. _'"1/"..."...u" ri.._ _..II' _'''Ill''''"' 1I'<f08< l<mp<f3t\lte ri. <__ """... . do_ d«lri< """ K ... _ 'fll/""'''' l<mp<falUf<ri...'." ""'P""""'" C $.1. c_..._ OWl.II... . >. 2... .e.""".....Iuru...... .1<_ Of 60<1 C .. . ....-Juc i it!> " mrentur< K bl X' _ "".mbl...it...00.. 1<"'pe<alUre ri ".. """"""11I'< ri"... _'ran""mIemperalure ri . """"'" " '"' """"·.. .1.i.1«.. ... • emilSivily "' ..."Uf< n ' _ Ol «Iff'OCIed lot ..rio: lile g .. _ tempenuur< "fll'lHAtemoI . ."8 .....ndanl .h"of«>ndu<tot above• .... ".II inn<r.he..... ""the "''''' K g _lemp:r"\ll'<rN...... l<mp:rllur< of medi ... "'1aIi.K 6. . 1><1'0= • caNe and duel Of ptp< C .1in . in .". commeno:...... .'" g """'" "1"""''''' """p"f""'" d . ithout rot· f<-.. Copyrighted matenal e...1"' .... """ of peri"d """"-"'-'Y. i ... • the ...t"'" • • __""'*'" of II<IiI ill ot dry "'"'flIt • • maUmuao...... ofWl<r... """".tIe ""ad]i .ooioo '. oondIK1tIo' durt"" « -... .""" .i. _ . Of'OCotiIIa.ri. ...mper.. pr<o'Od in boIIn K x .""._'" -... wrt"". in........_ ..... .. Il .. .. m".....mpet3t"'" 01the .abIe(Of""""' <abl< ill a Jf<>UPof 'im.... . of .. ..""". of .....! K Ii" _ me..... 1oM _ of _ ioo • ....«1 lwmll..... _ore III the 8"l' (Ckaplet 10) T ".0.Ill """ ill< wrt (Cl>apIa 10\ C $ .. I I lot • dall)' '1'cli< loAd....".... id< .... .... -. k..Od< 1'0" lCbap1<t 11I1 C 6. K Il. .1'..... ..."'.. _ _ ot «__ T ...t"" ..""" Iemp<fatU'" ... ambornl. C\IapI<f 10J C ...... lime••ll<fappi" "i"" of <wT<'" I •. """ 1l00'l... " ..."..d ....".... ·...-f..... in "......-..... <looe "' dl<1e<Iti< 10M K 6.. 1e"""...' ...".Ne t<mp<r>n<Ie riA< oIx».. e.... abo>. i<I """""'..k.......Of ""ad"·.<he ......w!lcn' he magni'udeof"" *fIflll>C<l".. . .. l<mp ' Uf< rNof OO<N!<>clOf_ .. U..."..... _ ai...nac<of . CUlOodo-' '... .... larty 1o»d<d <_ J " _ure K b. aod i i ....nt ""'1"""'\1".... UO _ _ ..... «JnOOc1Of""'""""""... otInd<IeIll ... K e". . .

_ ...... .. 5Uff"".1'< K 4e..... .... in""" ..-ial '" _"""""" ..biltt.... <If the .. lhe """an """'fI<'f'l""' .m '"........ ...."IOy 1'0 _ pnu"... til""" ""Yi......'·"1 6 .". • <be..eIy._ ".. "' ._icyof _ -. lhe __.!llnI"Iln.. _iouII...' .-w " f"""..ic' y_ I' -_My ......to< .. __l . f.... in • 0.."" 1'"'_I" y 1' ... .. rnol. ""p«..'" . aod am_ . _ f. (Of "" in on< ...." .....-'\Ololm8 T. Copyrighted maklnal S. in alf K g d l!f<renc< be. """""" .. a m ... .......s» ..". _ ""'g"_._ c... __f.1ric k........... A _ ohcnPol . the IOlaI """""""' . ... ... . "" ".. .... .....I• • <Abl< II'OUz/> K 1...0IiI ... of..y of . of """""II.. _ ... """.. p<mU. _ C)'C."" T.vil J of ....III ....of « r.........( . coble ... _ f><tor "' a«oonI fot "''''' .---r""... and 01......... am .... _ 12. 0' g roli<>of ""II in _ olli< ao.. 1' ....... ie ternp<nl"'" ri"....-y h> "' _ ck<:orical ........i< pennnto. fl'CQlOUl<1 of .nacc 6 • • _...'IIyof ./l kl'> .....' . p«mr".....rat"" K • oliff......".."h gn:_"""" l '" . !he 1".n K 4e..... honl "" .<>1<".of!helo»<> ..... __ '" _ . """" .ao:l>aliool rOf .... of oobr . fOf cU......by nlly ....._ icy of -.......... _ .) Copynghted maklnal l '. fOf c>bb .........t.. b<l. .. omI>I<IIllf""""""'" K 411" g 1"""1"'f>l ri ........"y of malCnal Po _ dick<:oric . _ f. oAe . of "'" k>Hn ill on<"""" c".htmIoI ..... a. of oondu<lOf above the am_ ........."y..... lO-C A _dlu'n»I-mo..d..... ' . .bl... __...."'-""'...""".. .t........11._ .... of .. fOf .. roo.. .... lhe_cabl< with "'"'" ...._.. cal• •.. of • cab!< i<l a i< ........ . ... .. Po< __a1 "'. lhe I"... _ flClOr kJ< oAe c_ l ..._ l .........lityof.. 6 ...1 /> ...hc .... . dl<ie«ri< ... I<mpe<".........""""""'"' iii....IIi< ICI<'Ctn "" ITIILiIioorc cal>lcs "" _ .

.. ..S"".._ . 0. ". . 0. III .. ".p. • ". ' H" 0...........' -...'" no... .o.: '_0 ... ........- • .-..___ .' • ' N 0...T_of __C_S-' 0-. ..1 .. .2>1. .' '''5 .""" C ....AVo" ...m 0 " ." ......_So. ....."" .. . "'... 0.. . o..u.m 1ul .... ...j. _..

. = ... woo . ". _T. .....O<l . . ' oot>oo. ......-. om om l.. '-"....._. "..._ .... = .0" . .'''' .......' 0....m... w "'.. .... _ . •• " ' .m .no .. .A of __ _...-_ """"... . .n.. ._.""'" Copynghted maklnal Copyrighted malanal PART I MODELING Copyrighted maklnal Copyrighted maertal i 3 • • [ " • .-.....' w . ..' 0..

l l l l l l l l I . 1 1 1 .'1 . = ' i l : l i l '.

. . . . I ' ! t n . ! . . . ' . ' . . .' " i l l u l " ' . · 1 · · . .

' o f ! " [ 5 ' W _ 1 d l ' l ! l l .I O F " i ' ' .

. l a s i s . I S ' I l ' . t i n . 1 " " ' ' " a " ' ! .l l ' . ' ! . .

1 ' 1 0 _ .' I ' ! I . I I I s • . ' " . .

l
l
'
!
"
l
'
!
I
I
I
'
.

"
.
"

I
i
'
I
"
0
0

[
.
i
l
l
r
,
1
1
!
'
i
l
'
1
1
!
!
1
1
!
1
1
,
l
i
a
o
[
[
'
l
l
,
,
p
,
l
.

1
!
,
l
,

.
I
!
'

"
(
K

1
1
.
11

!
',
'
I
i
.

.
.
A
,
.
.
.
.
k

a i 1 f ' l l ! _ l I . r 0 ' " C T ' " C D 5 . 0 0 : : : J : : : J 1 I l 1 I l ' " = c : ' " n : . 0 ' o : .

<omp<ll".. """ .". Cable I\e...1>0 . _ _ bc """" 10 II 01 Op<t><. _ ..' bc oN< 10 corry large OIIIOUnh of NlT<nI . • """''''.tpaI<Ih< heal . cabl< rotiftp. . ubI< ao>d iot. ..... of ...«><1 I"..i."''"'''' .."... "'" Md of tin....*... """'lI'lWlorW pnl«" tc....I.II ' """. nu. WlIile iI i> rdooi".... .ttOOnd.>ipotion. """l}> • limitillll f""".....Ilt...j..m..l"". n. 1 I l • II>e cunrnl ... ... po:uIy.. C_..... " """ . 1Io ..C\lI1mIlhrough <><>r>JucIof i... III tr. ....""ld be 1'<'11........ . m ....5O ''''''10 """1""'" <OI>Ju<ton CUl "P"al< i ........... _ . .. . "'" will '". to... To "lp "'" leKlcr: uod<ntaod . JUOl owi<ly of ubi< """. . .... de<iln ed'"C1rT}' <We<Ioooh _"'<qlIlpmen1 on<! '''.. _ of .i. _ I< to ...'-roti n... but in IIIldrr¥rouad 'Y'I<rm ...nbo.... y_ The c_ ""'" uny II>e lood'WTaI1.. . in_roowlitiooo vary _ I)'.... _II .1OO..'I . t<nlpt<>lUt< <Ii.... """"" ' oil Ii<>< of <qU. ...:tric&l 1"""" ' r"'''' _ •.. ..."" ...y... <I«"'.. probI<m... _01 _obnormaI.. 110< currmti" of Ilso. f..inl . Tho cobl< m... <h>f>I'r.. .lions CWT<01dy u><d nd lho _ ....... ..." ..mOO<lolitiom 1"....II... calcul ot. . Ih< -.. lim' ..r.. Tho' """.m. dn'l'.....''''''' 'Y"<f>l i......"".. drop . 'r"':tfi<aliDns ond ..n\ AEICI " Ih< Unil<>d S\oIeo '-"S(l«ifl<.... it. li mlt«! p<ri<><b nI bolt . _y' '''''''' hn. wil_ ..• ._ o Il1>e caN< ' Y""OlIO i>.... 110< of Ed:iso n III . inol a! lIfO<luci"ll ..I<cIric&l i....ho _ of. and _ malntal.'n llri<fty majot .l<...lyco >y IOdi•..... __'n. wido I..."". ... . ..oillm<>.. ide< i.......... ...n Ih< f<>Ilowin. c_ """""'"'""" """ installalions. occqJI_ -.. ..-linl . r "'"10"'. Y«=I IO ..... In_ iool lO II>e .__by . high« <!>an IIO<IIIlII "' '' om ii _led <l\innl "-< O"<flood p<r>od>. ..... and 11>< ...II>e ..on of ...I'fOlile... """"..noo..'" _ ublt will d<fr<>o:I "" • • """"""-. irwol..y" ""'" pa<> """"gil l!Ioe . N>d tJ<JIh i _ . """.oI i..... may be ond Ill< "... ""'........ ..: : J I .j _h"d oil i. l<mIi""""" and ... .. 1'1 drop . di.......... kIfId>.. muclI _ ""'" . b)' Ill< ......._ may.. do .... . AI .

....... ... Iho _ wkh di _ . <nUII' OS .. """tod ... T_ .. .1<WmI1Of f".... &-" 8"'" ". .. " ' .>11< ... ho> 10. """""" <01>1« """"Wy ........oIlie .... .....>I" .. of lh< pnc< of \he oopp<f... """""""' it «>ndu<Ior <fOH .00'WI>l """al'... 1. W< will clooo< ohio ct>apoer .. _... 'Ill< ... II.. __... .ill __>ft"'" '" """"'""I ... _ and """"" '111.. and <...... .by ......'" mil.. hM<d ...'" Ih< i _ ....<able .........JI . <_"."" <UIT<nII... of . jn J1a1__ I.... '" <""1' l h< _ -.... .. <obln ho. • f rarl...no......1wi".. "' "........ _... t.-....-Odor "Md......... _ .... _ ..-iol...... Oft _ coble . Suocc .....I. .""'M t <menl dwml! . A_ W.... i""" .... n..t...<..." .form"' ...... I<dlO ical <hall<ft&n ..... are .... I'm 10.....""'all«I co'" <>f It>< _y_ Son>< or "'" on m <taI rooI otr... A -. . pro..jpal<d pooc... ... topic .... . proI«"I<d by • <p«io' "'*" u. . u...110.. lh< m<U>< '1""'''' "u lO<l<h. a iled " """". of """"'.non«<>du<l'fI(! _ ......""l.... . lluo OT"<O<'O' .. " .1""... -.1)' • "".. obi< «.. damaI<....ioIc< 11>< .. s"""..vinp ....... fOd It>oJ .1.. ..-. muklplKd by om.. -WI.... "'" ..1«:troon<duoI>.< pri« '" ..... role on rat ' Ill! """""""..... i.. aM."" of ..... .."'0''''01> _ lin<>< lI>< ..........nm<li.. Tho _ ....... .n .. of < able: ""'p"'My E""'Y _ ..-.. ...hOI"" Tho """""'" '""".... p""odo ><t<q..1 cal lo<l an<)\'<»10<"'" orp M ..terial . Thi..)'..i"" . Ih<i........ QO«jc I..... " -..1 ....... maprity ol _ a II>< prunory <l<w>..._'''·hicll _ _ i''l!oftl>ecobleci''-.. """"""_ i< f. "'" ..i"'ily bel..." .y DOl ........II< ..-.. """"" """" """" . oIo". ("""' . i.. di r»nol <'""..... .. ftl. of ... mire'"-... ....-ru«_ P" '" ..... """"'" """' 011"' " . ..m..m.... 1<>...'" .... ' ......nh• !>i"""''' ....y.... .Ill .hi<h "-. inCbaro<f 7 '" ..... and . """rn pMIt for Copyrighted maertal s .= at< in t1'Ioo'OOd ... of "'aI!I... '"(OJ .....:. . """ ..."".. l>i gher .... of""...tI<ottl. <llorl-.1' "' " imp ...... COOl ' -.. A rtnc4" y.. 0 .. 1..'_....'\<!........ K.-bon.....>'M>Ol . Som< di...""').. Iuvt 0 .. ... n.. "" '" w ..... . Nonh Amcrica in """" Swlh A.... 101 amo'.. ...a in ..1> . <Ii.. Eoo. _ <""'""'."....1* 01 _ "..i"1)o .. ... _ .._ S"""... """".....I>< """ or _ .. "'" mil .".. i ._ by .. ..--.110'''0' )o<k<t...... 10<"". <OIIlpon<!lIS: <I).. GtIlf:< IAWO.ur i& . . <alii< ... To ron.. IIn<fty de><nt><d be.. . le. 'n1pOt'l. ' .... of on rod IIro'inc • in mil>......_" .. .......1".. ill ..... <1<cIri<aI """.. .. lIJIldIordi""ion<ITon. " siwdrlo whi<h ....... prouction it ptm'id<oI by . ............1ar ''''I< 1eP<_ lh< ..... by . _lOp by .-...... .<ommon k<m .. ogai .11 oIso pemut _ 10 to< <OII6II<1Od and di .'illI <Ii . 1." by." '00< f .. thai...... ..

. <!>on =0.. <Ii""".f"" ..i<h 01 <o>oIinl ..... A.....lOO '" i\ OO MVA In.....11':" and ' .. "' 1"'''. SJnl" .... from . ... ........ tr.. F.....'" _. or< _ .o of ."'" f ". _ ".... 010<.. ."h.on lor..."... """..<db)"""'... Whrn pop« ond "hd dOd"""..._ ''''' Tho purpoo< of ..Ie<hi<il. "'a1irnn..m"."10_Ill< _ of . lJlI '" ) ... d'''''''011 chan... _ _ WI« f.' cal led <6<1ccIric ""'.... .p<mivo i> ........J ond j""" .-.1 1)100:oI _ . """' .. " Illa.... O<C1M".. • •.•.lnf .. . !Ol«afr< b tnUl<ioor< c_.. i. c""""it.. vory "' . ... Tho .ond.._ ill en_ .._.. in l!I<:m... .......w'" """.. Tho """""aI .. -.. .lonal <alll<' ..."..<0<1. <mOldy ...IU«n all"" "" " In _ .... ..n>Ula<loll ... ....V c>bl< <in... of In North A. ""II ....1. In p"'''ho" «lOIdu<.. coble .. .......--.. _ ""'" .1 JY 10 ..d228 II'< qunOoIl in 0...... lb<t< on....-.q<t '''''''''''''''''1'" 11 c.u1i<....>f "'" uI:>I<....nc"" """.1a1p <"... ""..no ><>!lap """.i""'laI.'aI""... ..........IIdord n ll ll'l\lZI """".f""' """of<coN<.of <I<ctrom adIli""..r <aIll< ... Tho...to< ron<lucI<fl 00 ..han -"\)0 mm' i. produ<e> ""..... Th< lEe SI>.. oil·i""4'f<PlOled _ lap<>••olod . Tht:t< . .·"h.tl>< "' m" " ... .-. ..• 50 Of 60 Copynghted maenal ..". Bo I.. .&th. _ __".n:. Ii""".. . ilh. H. <... 11m <0/11< ampocilY I't</U'ln _iTl'llllcly a _old in <.......... i"'l"""ibl<.._ c.... • pall<m 0( . pn=n.. woond....... 1..-"'" un be _ in "nd<tJrowId .... In J<G<'1'I ""J« d>< c<mdu<..._. n:."".....1< . from ...• >pKili«l " .""'Loo...h 0I!w:>.... 1'flI'C'"........ -. on<! """" <e<n<ly _Iop<d poI. p<>l ydhyl< and <11\.u......... .. ( 1't'L) .ion f. '"'I"iln • ctwI..... •r."..iOfI of -. 00. __ '""""P' 0. _ _ ..ftuoride or SF..._....""'" op<allod in Ill< lEe Sl-... ion.ifion • " .....lo<tn< failu."""" ral"".... ....".'"""'. nd =ull> tn a ID<...>r .n. _. conoiIoo:Ior .... .J'< . ' M " .$< of n _ _ ."..aI cabin P<t """'" on: """" I."".... n cb ""<>l e<>ndoclOO' 0( .....' en or -l8OOmm' AI.II< III< JI<>IIIld"'''' anodjO<nlconoktor.: 00 "".t"""""S pm<n'" .... _01_.. <u=nl. Tho. <.. _ Copyrighted maklnal .. rr<et .... propMi«. Ji''OII _ ..... <V<mII ".illl! Ir... <i""'il.. .... .. «<ruirtd .. ...."..... (SllCh I'".itt<&l iaM _ . fa" ..'''f """'AI.. "-T<'M. pruob... ondc. mp!<.'1>. C1. ..Ion . orNl _ to< from Tho ""'l!0IIu6e of .... '" oI _ '''ll .... 'P"'w 0001 '" fa<ih' .... _ .. I. ......n.....'_ ......1...... . lied in IF£ PuN" ( 191'...1< _ <l< ....... .. lhe)' 0CI ..-In.. 11<_ -rri<..lot< «"""" f""" "..1<..... r-.... . air .nc...ri< of''''' _ .. """'y . Mid. __nobbo:f...lO i.. _....Ioo<d awIi<.. I<clInoIozy """"..... ". d. _ .....OII> """.. . <_ _ • fort.. _."..

..lI» Ol' . of 0Ih<f cabl< 1)'1'<'1 ...... ""'.. nco ""'" OIl obv......... i<npr<paIOd dIon"ll .......lotion 'Yi'< hao • """'f <flO<! "" cob!< rali"l! ' From.......1...lal Ih<t. H!<ml '" l><.... .". '. """ "'I'" and . < ab..... Lead>Inth. "1 ...rIO< ........ b i . """" ....... biKh 111".. _Iy""'" of I..'OO&INCt<d ""'" """""" nd "'"' ... bo<" of .. .I _ . fct4001 u""" ....... A<ro!<.... n... Ihcnnal poilO : of . " I . i"""""""..-... 1'·P Uk .lNd<d <obi<> .... ....... Tho ..........rly ......«Iud< .. """". P"I""'i . oNto....d .ohod 011 .. " n>l«l <abI<sl « " ""I 101. M.' ftUHl. 1........«l in P"""U ' J"I<IlO' ........ i'<Jf '" awIi<_1hqore.. ......cO:>pul probl<mo " 'ill> inl<Jricy of Ih< . <lawilitd . buI.......ompl< of l'l' """""". llr n><Iy .....fiIO>llHPH ' l .. .y (XLPE...0 ""'.Inl""''''''''' _..-". "...._ r""" . I!>oy t>o>•.. ". Ml<t< iii< pop<t_. f'<or . .. ...I>< i .1><>_ ....Iat...""'_ <_"' .. ' ohol _ ill .·n • • ... _: _... ...... ..od .h.. tic ...._ . .. «>mpOI><'II of.y r<qIOir< .. HI ".._I>oioo.. ..... 1yflt . oaf"y " """"'" r<W<d "'"""""'ld«l u _ IE(: "'"' _ c of ral«l "* """ .-w oIK... ftui<t_bll<o.. m kdi<l«1ric los . c_ t)'l'<'Io<. """'" The _ io ""'"' __ """'>lly ... P'l'" i... _lP"F and HI'ff .l! _ .not "' moi. .ki p-__._..mol C I _ C'OIt. ........_ .....ln> lltd itI.... .-. _ d1...-.. .II ""-to "'" _ _ \lar\ou. ond. f<Jr ...-... """ ...1d 1>0"...... ror 1alJ«-. 'YI'< "h<f< .jf .>f 1-38 M"IIm' 1200 ym.id> • bib"•• of IIlit! 0<1 ..111 <"""'. .. _ .Iy SF..l«l p... cob!< ..>Iy. l lV""'"ld ho>e l1ic _1 "'11<11 .'10&oil .. 2. ..."'''h i_I . ia • t<"'d eumpl< of """ '"*'>101 . i I l.... fi lled "jill ' ..... lIuid "'ipm<'" 1...-....... All """""'.. I I'«'.... ."'I1hoid in U"FF c-'...... .... _ion.{ "" . ...."'.. I!I<nnaI moi" i>'iIy . ... Fur <tin'I('l<. in="'""l! """"'" of 1.. .".0"001 I>j' • tp«W l"""Pi"1 pb' " COII>"" 'II! of on oil .-impqOOl<d . ... "..1«1 in .. . II"'" primon!J' """" _"" k!wr.1""'"""'_A.. por1 ......'len' I>oinl prop<tli<'l of pop« illl low did".. prodIoc"" IltJll.l l U'ff....-m. ...... r<inIcc-I:'".. olunDnllrn. I.... ' 100· ".) M<ulh< . Ih<t.. 'h<n ... <Jl >Iloo< I """s«AppoJ>di.....oo. m<di"'" Tho i""... .......... . ._p""" coble< .. ..

... <""""".ro brio<fty in S<rtion l. ..."..bul """'''' y to< oon<tnlCI«I .... lara........." IUp mopdi<1ty1'lcr<'... ... "" armor ..' _I}'.. "" .. _... ....." ".. I.....".....""" .........._ODd "'" 'OI L"..mo'tion<.oIlI< ....Pc.. ) . ...1"".. .'""".""" oppli«I o........ caIIo<l _ _ N..hondo ...... rn>pI<'Ii< " " ... ""...... 1Inn<d """"-. II>< __qf ....""" "" ""'" "' _ or< "". "" Ioyer u....«<1 ... cimln. -. <oN<> wi'" nonal li < """""' II>< boo<b"ll "'""'_and ..... ..."".. Th< .mal pro>«tl'.........:o'HnAnpl ><'< ....t. .. coble< -. uf _hn'!! qf n.loy """"""'" Wb<n l!I« aIIl« at< _-... to <"")' tb< fall..n"Hi< ..1IidI ' «!u« cal>l< ._ I.....ion.... I<a..... -... .. .... 10<..ibllioy....! """'" b«..".h ........... ""' ..l in .. lh< . of '.......on«.. • _ ""'... """ _ •.._ joot< <01 oil """"'1-........"""in .. «l<IOi<l<f.. Ihlo "'". Th. """'«I.JI<.. _ il..... <_ 1}' "" _.... in ..-""""'" r""" "" ..m rbo.. w... mo .rn . <obi< """ f'O<"'"1 • • c' ''1' 1and/or _ "'""'" ...... i> ""..... b<n til< it > .... 01 """"' .... oII<n romJlal<d· I...."...-I<"f"''W<' -.I00...I>< lml<tI M... """" cob monufa<1uT<d I'h .. _ ......l .... 'Jf lll«< c_ .-Ii '_n. r _ ll". _Iy .......-. ...U -. .. """..." . I"""'...oIod _ to.""""" For"''''i>/IM< 'y<l<m... .ltI... _inJ.....tu<h.4 Alma< _ ...!k<. """" <pOciaI roo..Il«I b<o_ It>< 110< ""... _ u<ru<l«l <01 P" ' yell>y_ IPEl . COllft«1td In &lldI.. II.. ."....1">1) "'0)'1 <:lllori<l< <PVC! I!I< .malo .. i...1>0.. """ in ImQ wife> 'Jf moI<ri&I . i ).11)"...... I...100I"l! <<J<fCn' ...... n .."'" .. .:I furtl><r oparl... . --........ lop.. ........m.11« than Tom. Copyrighted maklnal • "'"' I • o... an """'.... .... So me _ ""'1 _ t>o>._ tJ< "" ".pho>< .. .h 'Ill< . 12........of ' 10<1"" m< Of Lapn_ Sw l <O<I>U'1lct1011.••""...... ... '1f' <'......"' .".o .. In _lO«<I. no... .Iod in . liJlwor ontI. ofoI<uoO-.. . ." y·of . Ill< ""'" imj>. 1"8 ""m.... m«alhc ""i<Id.-. i.l." ... . 0.. di"""'-'<d in _I ..10< '1_... SI«! . .... _n... . II>< "'0"""' " or III< ""'...""I}' 'Jf "'" ........ .I}'.. . ...".."" fune" . and"""'"ar.. . ""'"1>0.!I<. _l> tJ<..y l >< . ohn.......I ill ..... i> 00 """II 1<00 _ I!I< ..... ' and ci"...... 0.rolled 1»' II>< ""ncr of .."'"""'. profound dfm 011 ca b/<...'" ...."'" col>k&.0. can b< .....i. .-l m _ . 01 .-«I <able>........ qf.... Iloyl bo><.. to..l"..ocol. d".. .f<nbly """" T'h< . ''''<nil'' U.". ...>f """_'" .....

.. ray«.>f "'" .-u...1«1<d. S<po<alioo of ..... """<1"'"-" rircoil of li'lle«n cabin ID._ 1. 1« In... .d l _ n.... .-....0 II) Typic" in'!alilltion <Jf. .01 fnon .."" "'" 1b< I!I<nnoI "'. "..J...""...._._ <al>I<> unde<pwnd .. pIo. ..3 tABLE IIiSTAUAnOIlS 1.. .. JfOIlIId... ...". Copyrighted maklnal • ".. . " im_10 ""'" """ ....lo....".. or " .. eithet i 1td ond<tJrollnd or .. "..............mioI ..oo forin>tall..-iol••"'" P'><J >O'<..... ... <IIi.. l!l< ' ''''' orr &nfC"""" .m dif<ctly in . op< 'II """"" or i• • l>oil... . "-'u oJ _ Copyrighted rnaklnal . "NuDolly.bnl.'._""""""". ..-....._ d ... .a>-./00 "'Oft"".'C<ll.......'y in . in ....... __bri<ny b<k.. depIh of _ I m 0 ......<1_ -.. ....._ .. >II or<""". roo>IIp:><ion.h.J. ... __ Oo../ t'u "V"u.._ .... and .. ....< • ."1_ <obi<> ..011«1 / 7 7 J ) J 7 J J ) J } .. """ ... / 7 7 7 / ) 7 7 77 / 7 o • "... io Mr... di.._ or. •".-.. ...._ n o.. Tho..I . [..... ... er-_"'..." rotlJiK"""""'. ..__._ ........ / ) J ) ) ) J J ) ) } .... . or ..... Il>< _ Ihmnol «..lloti<Jn--i• ... 10 Iay .. di"'... l'fO' ooSe< _n _100 '" til< "". .... "'" ... Typical <:al>I< Iayift$ oond.... . l'nIy. .. . csx: ..1"""'" 1'fOC<'" b" ••"'ff. .. _'.l d....J... Fo ."" by • ....'.. coi led /I. _ I.1>0 .2 _.....i ..'" condItion. Iufh<>l p<'O.I.. f!IOO. _ !<....... _'""'mp<f"u" uS«! in compuIalioo ofaI:>I< ..>oI<l. wtlil< in iii< 10.......1>I< <U..... lb< .. til< """""".'.. _. arntl$ in h J.. I..... ......:.h lkd <obI<r ... ""..: 0( Ill< <_ u «mol =-ina "' ill oSepond on lh< _ I .. U . t!I<mIol 0( . ".....l' 1.. IOI lChi!>i ....o1<f ....... <!Iooo'n in Fi.. no.......... C'-""PUIMIon III . ""'""'"'" 10"'Iu<... ""..... II>< """"' ....u0l' 'dO"'".....n ...nL<r«l .""«l in l. ".... • ._ ..hy.... modoof <oM< ro... II../...l\opF. Ihi. .) .. <mn.100:' . / ... pmdu«> ioI<w_ Q <e>..M<t "'.....

' G.q>&l "".p<rmmin. lb.!I<n of .......... """ bonA. In -=II • "1'"""'1 «J<lI:f<'I< Sl ru<tu l>..""' .WIOI IOII of _ _ io IhoM... 1.. fi.. Such • """"""<1"'" . in TOI'OIIIO.-. I.ili a pla«i< ... I1...._ of oi""'"....ioIIolI """'. __.. ."".hlCh " "Ikd . «JIIdIlc«<I by !he oil . " .1 ...><d in 9... 11Ii. .I_ " __.... f i.. i.._ of <obi< <'too'" "' .p c_.....uit. ..... _ pofI<f .."'" of _ ti"... • . in 0 du<l t-k.MaI <aoI ""'" oondu<"vl/) ' ''''' Of """" Ii I "'.c"o'. inoooJ l<d ... "...01 i> called .... ))))))" 0.. _ 20 '(: • -... __ oftrn made of y or PVC... ...I !>Qd foll.". c-"'" i kol in ..' =. Eo<-il. h< p f><"' P< <oble <on Copyrighted matenal .. "" of """" col>lco i '-<l \ry Io)ft' of .. _ • 1'<'«1 '" '.1'110.-. n re o <i......"-.. .... no...row• • .<II"<"""'of• . Wry oII<n.mpacity i...til .-b<ner'h< nnaI "".' "' hnd .. Iheft .... 'yp.. .Ipp< .. e "r.n ..1«I ."....\ . ooldi.... "". <_..... ." .Iih ... du<l . PP< '" Iho .iI.. c""""" "'""II of . in'"IOI..' ....n. tI ..ypic al... "".. . in h.1 bar klill or>u N.. Iho UrUl'd SW« " Itw... calk<!.. niforml y 'I'll"<'! "'*' "' _ <-.. """""' .. 01 0 <obi< <"'-w..... dioeu.. nil The _ _""in ... _ 0 '.-rWch.""""..all y Ii ... __ 111.--.. <R>I"Yin Ill. Fo< .. ... d II "'" 0' ....<01 in"""I... u" .. P""""" i i<>oI...i..t. .ub<.. Io<_iD......."V< u bI<.. """. 1.ivt 1. .laind bj...5.... i> -.. "*"'...ock!\11 Tho ..... _ll'1'" makco . .......J ei " 0 " ... 1 ......\.... ba<khll . no. in<. e o ' . .. 1....11. ...000&<d ..hodof nn-mininl p"'"" II hil"'" . . C_C__...... . '.."".. U...116 '" L ' ) J ? J J '" • ! In _ .. S<venoI """" .....-J ..

... __ ...ndo.. b""""" "" "'" ....n<Ii _ "".. of Hod '" iii. <>pO<iaI.....J... . _. ""'" . P. -.... ."io '0 ""'I" /...... obI«. 1<>d 10« of II>< .. ... -....wd o<kb"''''''-''' pulled""'" olo< ny. .. ""'.... .. 1lM-1' . ....""" • •)-pi<oI «wolol J ill 24 on " ...' 61" <.... W• .. ........._ ...."lI.-.....•. _<I<liwIy """"" . " .... _ in .. " .... __.... • abl« ........oed"' ..... . _ ... .......ft..100""" «Jbk.. ...-11 ......""."' ...."" ... -*'<rof.... -: =+........"f>'I>oldy _ dlm."""hoAl<oI The "'''''. c>lll< '1""'" . ....-"-....lu<"".. ... "" ."..) . » "....¥od<oI>l<ro '.... .. ! l" ..... U<I "t 11<. pop< ..'-" The« .-. '""'" ".. _ "'.. >f\rn.. 'OO ... POP<'" .." <opociry """'P""" ." . .... Cobk< ..m.f. ..'-l C-' ..".....p • .... """'''' "'_ ""r.. ....:'. "..-.. _ Figutt U """'" • t)fO<oI "'.i "ndOrJrOWld <abl<>.........'..... __"' 1"'1<...-. ".. ....... _ I"P' . ...-. of .... pori... "" .... 0 "... ..e". IJ ill ""'_ ...N..""'. _ -' ........ c_ ' l""'" "ill II< . ...... ....... ...... ..f IlI'Fl' . plaotand ..1 ... y _ . . 1ft . _ '" 20 '" _ ..... ""II«! ""..:".n.... ... at ..m ... obi« ..... .......-'Yp< of cabl< .cirwl>o< -'''''''' ..... ... 0' I ...m. ..II)' '-<.....-.... .1:>1. .ly """''"'10' '" prooi<lo • 01<...... ... . _-ri< .: ". ond "". I....-... "_or<.. ". l<q..' "'" I 1 12 AWG '"750 krnIo l.100 ad...f __ . _ """'" l1aliono...'G?':" '.. ThO< .... ' ....f llo: ' }"km . "1''' • "m<. . .. .. oi"..I<lod "'I<lh<r ... of """""od ...' 0 . pr<"'i<l<d b. IlI'Fl' . ...._ .... "" YIn< .. .'1< ........ In __c.'..." hi<""'_ill ' ''''-....· ill ..:i"ll .......... .!IIlo """ be pIo«d"" 1. . Aher _ of.......... PiP<"rr< '_-. The uN< .p<." .... f .....<......11«)' ._10)' """"-I """."gh .' " "":0. ' 1""'" "'PI"'" . oto>........ k>« P"'-'''''''Yof 11>< ... and .. . "''''fll '''' ' .. "'"' P"""4" u........-u. "" .tw. 0 t. yf 0<'..I>< 1...

. 9 F £ . ' I ' . i ! l l l l l I I · I J i ' I ] ' f I i £ n d ! l h ' 1 . { I I ! . t .Copyrighted maertal f I i ! • ! .

I i H i . . 1 1 I . . ! i f i l i 0 f I " l " ! i • t o i r ! n i i . 1 .

1 j I I ! 1 1 i J ' l H l h l i j J I ] I . ' P . i : .H ! ! l r H u . 1 I . . I l h l l H i ! ' . · t l ' • .

:..·i!1_ ."""' h _ "' "" II>< i"""=l 1»'odJ)' <1IffaIl>. '.. ''''''' '" "." "II Iuoo .omno ...m.. ."'...Thc«f<n.. ""..n. _ .pc_ .11m _ """" "'...i<o< . p....1". . in n.. p<OOI>. If tbo "-'''' "'" tN.f""".."""""'..1" 001 c.....t . <it<oI.(".....-Ill. pol" <1f . o'IOi<d .i.. O>. I H ' I J ! • I I h l d ' H l u J 3 ' J u "'11' «>" .: ilI"'l*<d _ "" <>II• . .."t. _ ill . addltional ""''''' and _II>.!! cable _ "y.!><tn.Jucincs addnional he..

1101 .. oku> lu>Ch>f<"'" V.. ore l>onok<I lOZ<lh<f . ...... ... _ ioo . til< _ <o..". B""k."ndln. t _ l U HEATSOtlRCESIN I'(JWERCABUS 00 u bi< romlN<l.I>..n. A... "'.l<d ' ''<mall)' "' .... _ Id . ......I>< <"'*" . """ omn.........1 ... u......-cd <001"'1 ... 1!Ierrl"". Il>< remol< cod sho... """"' W'd by W«<ty '1 '18l1) and i<I publ".... lypio<oI -.... p.( .. '" r".. Fop« 1. 1 """".. inl<mal .... "'" _ .."I y in ...'_.. In _. .' ."" oIbI. "'" ""_ ..-cd >n<l ..."'" 'f'<riaI ao . . .. Son>< '>poe(> of f_ «><>IintI .._poo<1< boM<d .._.8 """' prnniooibl< 0Ily. .<_Iot<f<m>d ....ion cimotl of ".1<-pIwc ... ....'" .."JI<-pOOW '" ""'" _ . .. '_.. <Url'<IIl <"!'r"" """"..._<:001"" ot 0<_ 1<0101< in<bll«! in 0 pip< loll«! .. 1m .oob..... or< _ an4 dwctly "...1'" . <""..1..2... 1976: CJGRE l onl\.....-cd "''''' tn. or ......... l '*_ p. .. ..""""'""...... .ity .-oo a ""'"'"'l ...mitilll! <!<vice ....j".. ..... A_ . pn'" """'.and ¥"._.n""" COO"""..«<I . h'... ""'.1. ..hnl d jon..j on til """.'1 of <abIo <ir<..·ill ..or· . I K-lD'W. . _ "'Iluo _ .... TIll: c. of RUOll " '1>0 _ "". ... of «kIy ano:I <urrenl b ..."..'" ...-. 1m ......_ II>< <If ltI< indu«d _ _ ..yp<... & of """" _ .. 0'>0<k ..". _ ""'Uin.. 10 '''''''' i..m'id<dinto -'" ronsi>l"..._ ..ni«. and """......"'" f""<''' '''lI _ iM""''''<_ . ..... 13.Th<_ _ .. . _ ll>< <o Nct 10<_ I m bol ... .-.. ""oi ly potrl 'Oin«I . II<". Fil ure 1.. N. I<ngt/l pro/il<.. • "OIIO£<-I...... II< 0 ... t<......."'"...li... _ _ ... tbo<>PO<..._Tho koI ·i..._ ..".t>...."""" R>Iid_btl<d..... .... th<<tid of e... m«1IlODOII <.. or hirh-P"<"un: Ruid-fill«! <obi<>.(. n amMol. >rnr!fCfD'"" on: . cabl<'.. of . ..."....... I . 19M... __..' .. oppI.. "II • """"'............ The iool d ..:h _ of Ihf« J" add"ion." <'I'd<r 10inc"....... _ ...l Ih<>< dd<rnwle I!I< ........."'G. If_..... "s... "-". lonl ... ........ ubl< "........... """"'" to. ... on ...n tI'l< ANSIIIEEE SlaOOar<l j 7j .-...' CO .. an "p<IKI'" and i..... ot ... .... _ .. "''''"......... _ "" _ o f """""'........... p!>yoicolly . be di"". Ill< <able . on< <n<I.l '" .. j· m'..nb1 ill""'... y..... 'I"'ciaI rooIi... • _I ll ""..' Of "'"al"'.t.. _. 10<"..... . __"'" or< . ' 1 " be n... ".1tttI'" <If "'" <obi< <_" I n """. moI ....."" ' EPRI .J<""'"...-. I""" ow.... in ......... 'U1IiTII _ hod "" ll>< <_.... Tho n lllo .. t<mp«_-' io... i1 i.. n. on<ao«l<d...._ " .

. ... 5 . . '0' 1414141r C. . . . Copyrighted maenal rs .. .".. ... .."".. .. . in< !<lui In Ia. .. '" I' lf ""'>eo from II>< oqoallOll 'rom.... .. . . ' W"").. . ..pped .__..o..."" b<""" . _l. .. .. L • .. . ....uw ""'fu<><Iooooof ... . .. . '_.. . -. . • .... I • Mod<l>o• .."" ....... . .. .-. ......](•.. . ... . _011 "........ .. Th<>t """ ...... ..". _--_. . .. .. ..... . ... ....... __by Ill< C\IJfmI _-ir!& in Iht_.. . . obI< Copyrighted maklnal ...b". •_ .... _ ... ."' ..... .. . . <able is "'l".. .t . All <....h .. -....". o ..c. 100"" Th< . . . .. w. _---_. ..... 1 .. . --.2 " j " • • .. _. . . . ' I •• ... . .. .. .. .l<CabIo oomp>n<1ll.111_ .... J<f. .. . . Conduo."."h .. _y __.. ... _ POP< . . ..1 I · I • I • •• .. _..4. .. C_-d<p<_ I" .. _.... Ott otItn ttfon«l ja.... ... or< oompuIOd... ..t>< Iood <utmlI... . " . ..I • .... _ ..... .. ...:.. .. .. ......"' Il<... _ pip<.j in <01<\11. • •• . _---_.. i ..._ ' . ...... only --. ......" of <y<lic <_ noti..... i • . ... . p..... . -.. ... ... ... . ... . S ... ._ _. InM ' lX. ....... .... .. . --.. . . bolon'"I' ''' _ JfOUI" II'< moOyd... .. .' lllt p'. ....._. cbapo<n 0( llI i.. .. w e 01 «-... ....._. .. _. .-" ... .. o<Iwt« r....

..._ by . >01_ .. ".. and 11. Thi& lou """"" b<caooo< "" poi" of ..ff<r<1lll)'p<> 0( 10) .. ..".< hy i..... """"'" _.... . lee""............ ... h..It loA <au...obI< <_ ... ." ro.... . "'l'Ori1t'll" ""'<l "" "'" _h<=10<'08 <"nmI. [).. ' . lou OftIy "Kb"'"'" 11> oI'wo".on-.."""'" <able 100"'-. i " tlIi. dodideari< -...... and tIl<y....... olonI' . ond _or<""'..<n..... """'''' 100. 5p«'iti<d'lin. <_.in .. '" top< o0o:I.iud. .... .."... i." prno<hl<' • p... k>ooe>.. ><>I. ... <I<I<m... III: '''I'I'Il<d by .... gf ..... .><....-noI....doc ....... <'\OITtM' i_.. ..... __ .".. . ill _ .... i><bIlio<._ an . .1m"" .. <horM<urmlI ""'..... 'n<11Id<d io ""01 """'1"""''''''' Copynghted m \enal . _._ . "" .. T1I<f<forr.1Iipoi" . 100... _ f'.. h i> k"".. _ >Iril..... Copo<Mor i••a1lod di<lo<tn< los> (.. .... "'" Iood r_...... SL.". 1O""-J:inI <"""""'. __ Tho:: _'Y>'<01""'''h lou.-.....>l<m... <_... h eonIL _ ctm>lah...ioo 18 1 ll9!l11 anol <b..... n..__rit<"laomJ -..II. J. T_d. Iuo in obI< i. The: mqn. h)5C<raiI 10<. """ (2) Ih< {dl< _ ..." lEe PllNi<.y """'. i".able """'. <>lI1ftII.... _ any '''''<.... "'... .....""" by 'y>I<1II fN<l'w do<I.u n i.. in.ill h< producN th<mn..1I< <aI>I< ...... 10 .....«! by ....'i lo r.. <opocttan«..anyin. lino 1)1"'... cau-' by thE indIoc<d eddy <UrmOI• ... ..K"' .:ot< <obi< 'y""'" anol '" 1Iv'«""""........Tho """'" IDe""'" \Iu. _ ... .fI<a"" c_is .wlot do"" "".... _ : ( I J d.... <oiled .oe of -..y . ... tho _ .n and . """"'"I' 1O<li<.-.. Ill< w .. __. Mttalli< porn. ".I """""'.rooml) _OIl "" ""'11th <imlmf«rn«'............ ro... __in __-.110 rnoprti< _ I . by Tho<twJi. If Ih<lood ioc ... tb<.. • """" ._I'""" of .Ih< load...I>< Wulll NJ.... . ""' ......-... _ by I n dI<f< or< . _ iII ... lboo..-. ....10<'''11 -.. wdI .........it iom...........<ddy ".Ol«.. caA II< t""'" ' i ..... If IlI< "' mod< 0.... <hotJi.... H I .._ pba Of 1hrou.. <lI<f!3' __ or in 'n' moI<nah «1 10 . CoN< . of ..hId< ol __.III . _ ._....-.... "'"I ofll>«oIok..4 by _w...-<__..... Th<f< ..... cir<u....."...i"" /mo.... . Iatg< __""""....1wo "" <....1...... "bich ""'" oddilional "". . <Irn<>«d by W.. til< <.. """' I.... <d<l).he cablo _ ... 1<>. from oil _ 01 Ill< ' _ .. "' . "h...... <aI>I< ...." .. _ Pf'X«Ii Sin<t 0._ 10." .... and .."". <able i>cn<flIl<d. loe • """'" of "..."'" _ <dd) _ ... cqoidi.... no.........Iuo..... (00'1."""....... """"P til< of "'her. dilfaml poo.......". "-'" 01 IClKn (1Doo e< ... . tit ""..0"" 1>0<__eM \I< """".. bYI ..... .... _ mojoJriI)' 0. peno<l.. I}'P" '" ...." in I pi!"" oJ.... onnorond h _ ......_«_. .... _ f. i iol <oI<lIIoli<>o>.". _ _ an: bon<kd .1' . '..y . .. _he"""" ond mum.... tbttl:i • ...... 10 W..... ...lIll'llood _ . 111<.."ion ' y..i<tl "". bolon.10 01"'" ..... .h<r .. 0<1_ .

...--. ..I 1Iunoftd yan._ _ .....oorn u n b< _"<I thtuu. "'""l' f<llOIU """" publOWd . 1Ih illl<dnri<oI <OIII IJl<ll<e< DId.1ri<C-.... _1w..L Th< "'.byG<_. Tho: lin..-b_C ... """'f<Jn:...""'-'" """ .. """'idodlabu'*d ""'" . r.-lw. Cbo!"« 6 0( "".........oN< ..1Iw4i........ KnIW. hi... ' K<nD<lly. n .... .. _"'hn> I«'-* i 41...... ""ll _ in Ih<Ii<Id of<_rob"....-.-.cl"'u".t>jo<t.. lind«! N F......DC_.. """ '''''' <1«-...-_ol.... c . I!I'll ...<>t obI< _ ". S..... app<>n.."....-0{<_il J.m..... from a ERA R<pott ."....... "' _.... >till 0«<1 i& ....._...1 ' • ><I of !UnJilnl ..".... ift_........ U. _.......... Th< -'>' nf FAA <. _ _ ..... ..in.t...n. MIl HLlIC!tinl. . TIm C. ..".... ... ."..."......Ioo<h ...n". . _ of.n 19n. _ _ ..:1 ...!i.... __i_'nBn._ 1"' .1o<1n: _ ... -...__<If e&kulol"'ll' 'wmll . wIoD _ --.00I>I< .... .)' ....". ..ion err ' The ..oI'rOd.. in • _ dn<__. ""'" I..l<a«I .... "" tAbua-.. by IVtIIl<h<. A.. _ to IE"""'"T<... pobIi_."..... o ..... U A lId.. 191O!. .... ........1.. 1h< "'. F*" iliff "" ....bI< CutTm LondInl of _'*' SIandard Pap:< 1__EIoi... _ Ionf . .. .m.. M....oN< ... __ .. 1911 . on /lot ... ..... _ ' 01 ... "'Ill! <ok <Jf lEe U1 In .-ydlh< <........ __In IOIJ Ih . • 19S!I "!'O" _ f IT 1111..... fir>l puN" OIl "'... ... "'" "'""l' 01<hem..II:...... _. ..uf. i"'l'f'O"<d in INn)' with 1"'9""1101"11 plINi.. .... OP«"'" in lEe ". ". ..... ""P<nn'".. lit.·. .. -rt<d OIl __oop<ct& of .. _ " ' . n...... In .. ''1M) .._oad.. ..J<wi< l4'" A ..... od.......ir ...j ""..... IIOTE e-rat.. . """"""'.OIl" • few. Th<....h Ih< of. m<thod.....Ow< 1Ao...ith __ boo:I .>/d I< __..... -1.' 1I""'P'Th< fioI UtA _ "" . Copynghted maenal " f .. ". pubti. 0/ 'n.. .""'" . . M. ' -_...-_n_.<o<d . _ .......<u. pi>« for _ "' -..._ A_. C_-o ......f=_ «>D."' . <10<_ .... . A.-_. Method> in of ._ .. mrnIion. Th<r< ..... limil< d to m<thooli of <. CbotJ"'I""""" 100.-..C_--. <I>ndardi._ ...... hhJh«<lhm:.. maj<..•. _ . 1IId puh!i<bod i<l 19)OJ. to...."'''' '" Jiw.. .hi""') ... Eln<tn<:01 A""" ioo".-nIuo......... ..r-_ 5-' ("......... _ of fJro-.. (_.. NFLAj ><Iop«Iu..l _ .... .. and ""J'. . _.. _ ol 01__ .... "'""l' """""'.. """".. ......... ..... ..........._. i ._ . . l."""" Ut/!'.... 19....5 IIISTOAICAl.. _ . _ upol>il" "" .... of..1ar to .. " Th< I"'root molo • f<>Iloofrt..d on< --" ..... -. Au WI/< rloooo.. .. .. '......... ....K..in Ih<UniiNIUn.n by A". lit """" '" "" I"' r.-....".....-.Tho 0 _ ""'... _ iI_' .... It: ..... • "U_O{.

pnmoriJ) wi th .. _ "" ..... .11 ... "....... •.....hich io >II "'" <M b< qt' il< <i lk Ii< otId."'w".. Un . . .. _ .. l -. 110< '. I...•nd ..... 0( ""'" .. . onol lh< <nn<b:tor _ Tho . """"""""'ll' of II.11< publ"'''"".. non. I fElI..... oofut.."'. " "._. "'t"'bI......n 1<_ W' ll....."r""'Y.. in . ""Y """'" It) . Tb<o< ampocily -...."".. ... .... '" f«>I. ...'. (EEl PI<bIi..."l l f« UnderJroond and A I ('-.. -11 . "".. <>I .. .bhl< _ _ ) . """.." "' -<Con}in3 "'. ..otoI.. So b<mod cables .. Eh ... w'" Ih<cab l<...__<lIoir<d "" S.... Tho oommil".. Ilk 1><10. Cabl< Enf A"""... """"..-." aif. .... .. i..... ..... air..-. ...... .l "...-c.... fronl 01< wrl><e 10 .'" ._... .It.m.. -. 1 ><.. «IIf<I>l_ . Edi>oo _ In>I....... obi< ' Iao"'" maI<rMI Sf<l"'I" .. of "noilaf \O'/rl... on Ik«Ion< .ld...kI 10<...j . 1'IlbI". ""i. "'oI lpl<I<oJ "" 11".. (NECl in !ll< Unoit<d SUlCI tIao pIllol iolKd _ity ubi« hlloiklw\3 . llOO .....-foe< lemp" ...... no... Vi . ... I.....a1 ror Ih< 'ki.. be.... in .1..'-.. .......-tt" a1 C..... ......... ><kovu<d <able> ioI .. ' .... _"1.."""y'• ..h".."'1_............ Urliq ""Y """''''' fuundooionl ... it .. ft . ... Th<"...bk. ..-.." i..doIn.. wlw. A."" he. . E<. IIPCEAI I' I9.... 01 <I<jkri""""" ""'......Ukd. """". R.. l'lo4J••r..."po.......-. In I'!:II ." _ ·i...tOl«l. t!lo I"".. Ieo. onol 11 00<11 dod 0wen' l>< ...." b)' . impq<non:d pop:r...If oil """"" "' -....OOAIl or i.<Jl . Ik on ol h...mIl e<! camI><ic in... lbi. h '"""" ."""It>< . "'" Y"""!ll< N. of 11><. ' 0' ...""" '...i. ftf rucfli<i<. _ .... p...... <II fi '" .... Roodl r<rop. . <oN '<f< .... ... "'" .. _ pri-I)o...... on """"""" "'" f1:l>o"-ltip ""'_ ...-iW· e""""""" wilh !ll< <Ifl"""a"<. ill«!ll<nrty 1900>.. "'" ...... -. .I<>.hat . · IM<d I'<M......it!> < 11'* """"'" .dl...Iy...... Od M of PIlcIp< Wi"... R..."""........._. _ lor pop«. "'" 19'1lb..".j"".l M<l .mb« ...... <OIIVIl>l1« ..... Copynghted maklnal " . . _ Ilwo ""'""" v """ ../ood by .........nwol . fut><__I• .. ....... .... """'I)omIh<l'_ Kin.....ny: "'" air ... 'Pos......-. "1'I<t<noIi Il..' "'Iol><d . Mot<h 19n ond "".In I 'll..-al r.-NFL>...w-l cab!<....ho ul>l< io " ' n . . oflh< .-o.....id<r>b!< impr<WaJ><tll.-.onol •. """" « i.. . _ ond.Jly...". Cabi< <Gi no<! Ill< -.... <=I1t<d in .... in r.........-nenoal leChnicaf .....-10.. r.. _ -.-'t<d..n _"..

.........Wd ""'" paper .. h<." ..." . *' .>.il 19 11 .-her< _x-..od _ .j Mo.. aD onolor.olloeo<e>other <__ IBOll>« """"'" iI pmniI' OIltpOci1y <ok... 011< Nd><r -.u..1<1 he <I'<'! fur ... "'" .... • .. oocfli<i<nl. Jd"'" ha..•.l<o-lOOIl<m _ill' Tho Modt:l ......... ..." Q.... "'" _..01_ ........ .. II . l' Ji".. . Tr<llf'O">I.n : it< ."' rd l» _lin . iol aigh '" .... . ho 111' -' ot <qUOIion>. • W1_ " .. ad.lie """..liU/>.... til< he....11' ..... and m<n 1100<..-p<rimrnl>1 "'" "" pIa=I io.. "" """. ompocny """"" ."ll .hal "'sul"".....i1.. lrnpJttan.a nd .ot_..... ....1<1.. f<Jnns .100. ..tl'O<1ivdt· ' ''''''"U' ''' fur ." <toe . I• .I p«d... 11 __It_ oorI'<laIionII bod _ 00«1 "' III< fino p\o<.roc. _ """PI< ... . NEMA '" y ..............1d ..._ for • ownt>a........ l<""..k........._ ..n by "_01 an <arIi<r . _ _MctJ.. """'" 8'eal<f "'_'1" of u ble &"... "..... of R""'..· ....>« iI credtlcd .. hori..)' p<ap<t. pn >I>I<rtt.111' """"'" 11<._ I : AWG ond I (ffilUk"....".......... """ elf«1i>dy P'" 0/1 of "'" _ -il.....turn con borom< " ro. .......". Tboit _ .... .. lao""" fur "". .h "'" _ -lo4<......_ Ill< _>pl<'i!j' of . 11< _ . of .__"' il<ooch "'... """'"""'" Ih>o tbry <1<..·lbth . _ _ . ..01< _ imlolloo... Il>oo <toe Iloodl Model. \I".. ...ly .. ""..... <ob\eo <>" he 'i..... oppli< aI ... II>< ... N lly. ""' ."" ...n..IpI . po. •<Om'<1"'" f""".". ompo<i1y val til< N<Ile <_M"G.. ornpacily... til< uloolalioo1'f'IC"'lur<.f _'II' ..I>ol m ol' """""" .< <>f ......."" ..... W"'" _1001<-0... 1"1'1< Ahhl...io. _ . 111<10< ._ "" ...... _ "".j ......\<l ... Ntl><> .. <"""' tal< • iI ....Iie.oil .. .... ... _ .. poi..'" fl ••' ..!P<t well • • . ""'" Ampoci1y W<>rt I'I"l!rcwod _I)' from. 1« 11)' """"" ... io Nonh Americo rdr< . .._. _ ot .II>I. b<t.-I M<G'o<h p......aI 41If<r«ll <UrI'«II k><:1>. doLo.. 10 II< ia<o<JIo<....·• hnal rqoon " ..... fur cok:lllotillj! <toe thcmloI oeo." I I.. """ ..ld ....... .. II ohcriloe< ........... ak· .....cal " II co.... of..b<t"..non ....101 'd"""".. .. _ia lllt <of ""'I*'d) ' " ..bd O<1ric 1I<.. oietole c-' "'.... bai.. .meld iI oho 0«00<0.-. __toy " """' ..... 1raMl'".gn<<d by .. r". ""P:' _ . .....". lode• • ""'h.... _ ..If ...Ik" wOOl of SU M..("..-I to deI<rm.. .<... ...1><01 . method. pop<f " hid ... _ . 80cllottlloo< pri...."...ao to -' .". "'" .prin<ipk-o i ... . from _. _ ..........onta I _ •...1 '. k dncribet • pro«dur< !boo "'" "" .... _ icoll y 1I".'".. ""'...._. Ill.. _ ..... 19J 9 be puNnhcd • paper """ <lttailcd • . <-.... "'-'.."....

-." I'Illti<d .. nn1y • " "l!1< of ....bit.od iI)' cao <>=If ..... Ol y ... "l"'" OIl do< Uml«l K..oI Enai IA[foE) and 11'(:f.. of .....Onf: m... II< ." ........ .. . "'" lPCEA p<>Ni.. II011 01Gold<nb<tJ·....." pop« in ..0<<ire"iI.. . .h<d •"'... lIo<rmaI m i>l.... Copyrighted maertal " """"" mu" II< """...... . Iof impl'<!._..rd i..n "" In'''''''''' or "'.ulOl«. }' ... l IEe 1% 9. III"m.-..>fEd!"".l .... mainly ill dool.... _ ..''''''.-._ poJ><f....rtl< 01 Dl _ iOIIaI "-Su<b • .... '<Jnp. .. "" _I . A. III< ...1<0...tnul.. <h< Iob-t buot.. If>flU.*" III'(U ""_ A.ff<d .....Amonel' I... pIINk...< . In 1\Il I7._-.. S""" oI . l lh<nnaI ""'OWI« .... 8bck .....bod Andfioallt... >Oi l ......."....... he.. ... -.. "'" _ _ . ""' \hal >Uffi<i«'o _ hod"lolY hao hoeo <1<vrl.".. Owl". odopI«I til< .1' """'''''' /low of _ <Un. ..0... of t".....>Iv< "'" "km""" In """" .14 in """'V"'."" prol>I<m i ... .. .on< Iof """'"" and """ for al uminumcobb ' '' IE. .: "" ....l."".. >p«....t p'''' ''lI "'''"Plor ' .i V<rnOII of llT"4""'iO.. tlI< ..". h _ hod> lor l<..._ to . " .. <0" r "J -.. Lal"".... obIeoo . ialioo ...y of ." vol""".. II-....A ..._.. CAEIC) __"""'w... Su<h cha<>l<" .. """.. n.. .. _JM..i_ .h .. 'If _ Iay<n " "'" ." Ol<d _... ""-eo.. 1_ ) "....y''-' bob<d "" .. . Ih<o< lOI*>lwx>mi: k_ .. _. _"1 ' '''' "'.. .. Mod' penm<a<aI «>II..m.. ill 1'JI6ol...... _........... I'>ri.. L' B/"" Iy.. uf"..'" pul)'OIhy >nol Sut>oc...o. . """"""'..-Joo<d ""....... CO.. ad . _"'" ...j\ lCftlly.." .. ""'" I"'N''''-''I in . • 1<0" ..-. .. k_ lh< Il'oem1aI " ".....Iy pubhd>ed ....__ ."'. _<em1'<""'''''' "" .... ...Il...."""'".... 1d."h 'nl<ff_l'<!m..li<"'i""... ... .. ""1"= ... of Ele<ltW.. .._ . .... N<tI<t_ M..toe .. N<tI<r and M<Gmn . Th< Ok'" ' .. prq>Ot<d Ih< In' <moI>OrIaI Ek<ll'Olt<bnkoi C""""'.. tJ<....."fOOm.... "'dry. of ... in ..... lbi. . ' "' "..... ."."...-onl .t>< Uoi...10 <11 . of lEe ............ "fb<. inn-ial ..1' to: .'Gr...1i.. CIGRE rq>or'l .. ......t odjocrnl to ..1o<m>oI .h<c""...il)'.·-.... by"... In 1%2..' . <oe tfi · <_ l<tnp<f>l """" ""01 PO."." bek>re """".. ".....1."'" coN< """"". ..... 1lI< lh<tmaI_it..... ••.'" .... in . .'''' ..1 ".....i<.'nb<for< .......q'IloN< om".) -.. llpO.""'II«.. .."'wn ..1 0....!' .pt<tto .:{)rattl JI"PO'"...

....... ..f ......_ _ .. l W41...1tWbl _ wod<o-Jn_-.... of ubi< rating•... <_m"'"" _ ' ray>. of ...n lhe Copyrighted maklnal • 1_ -.. 1»' lEe....itI«.l!l ..... .. H. _orit.' . rh< l Ee ..:117 Th< ClGIIE _ '" ...-' '''''''''''Y. Iut .. --"-I m!lX..... Ile".......opI<d loy lEe .. . C_ l lC(:.I Ih< __of rat. ..)O:)J ... o. _-tty _ II< publioll<d "'..obI<> ._ u' "".er> io . f« . I ... <_ """ _ .ui.... oddre>.111<_ ""11<_ ....hen "'oil _ _ 01 col<ulooi1lS rati ......... Ih< ..... f>rl d .-illll<d d<vrlopmmt of IEC ...n lhe .. hoc' "... oddi.".... foo rh< lhird <dIl>On....-( rtl< ..... ..........-Ilb<tg 01 "I< l'1IiI<d Kift&dom. Sl. fw ompooci\)' '....."..t> .. .....t. ... ......>I "' _..... and .. . and u""«lOO<I.... . IPCEA P-4! -416.. It... <1< .ok...tw>Ius1 od<rn h _ 400...OO V-SO} t \l...... In.. ..... .... ...' U S-1 DurioIf .... _ .. . ... of f. n<c<". 1Iw.... tnl... h i o. . McGroo! I of do< Unil«l Sur<-.. 0.. .... """"' 10of Moly.n.. .. The ""''''' '''''''''"'''' __ ...-uk.. ... and .1C<>Ddudo..." ci"''''''"'1 .."... .-. ..IH . ""' """"'" . . tok<t . 1"" _'''''''' "'" II< _ "' . of "''... llfttlrd KitlJOOm.. Tlo< -. ofla" """""'<If ..... .. J"o'I>!.. and " .. .....O..... ""'.I1. 1M< 1Il71.. H. lot <>11UOkd ""'_ flOW'<'......"II' lor poohl"""". "''''1' .. G..Tihna !lIi.. reruined dormaooI foo "I'I"""i". """"-'J .._ ..............." Ih<ClGRE _ . ''I\l ' io puN....... and_ " "'. oI .....be Unnod su...."............. TIn.... A...and R WIcJdor"O" . _ -..... '....... boot.. 1_ C"".tot<l in ...' ....." "... """"'. Ir:l'. f<>nl"o<d . M<_ tII l<.-.. "'!IId...."'.. 101.. e""".. _ ODd _ . publMod in ' W4 1lEEE.-c..."". lJll lV <-....l .... prepor1"l! taI>u!ol<d """'" rat..Iap .. <If 1'<"" .".... . (....-ml<d .:"'"".. ... SIl J.... 1 0< .. "'..-1.."" OIl any """ lfT"4'OCioy .....-. R"' .....ia I'"'ioo< 1 .. . nocd ...........n...ion <If C_aDd "'"' ore ..... in""""" and......" C""""". ob.....-( II'CF-A lIl hIeo '" 1%7. '" Ih< t : fIrt«I So""" of_ ....... .... l Ee 2lI7 i o _ ... II.""'"" "'"' port" """"..e..._. <l y"01"<"" " In 1'112.f. J""'I' .. and Tra}' ..."" in .I . mod< loy ..e.-..."'.....kl>... """"" <dIIIOII ""' pIIbli<-hr<l ' 0 10112... .. 1'Jrt ...-kioI 10< <Ilrrenl rat.. \II< Ill< """_ AlF.. "" 0(_ ..... "" ....... Ih<Unit<d __ Fro...... ... • ..... _rl.." 1'llH.U-lco<"'" . <Ill< 0) • proI' f<nII"'" 01 .. . __ .-.....np . " Of< I"' N•. lhe .. <10. thol ....e. ...... dO ff"" " _ .... no..

....... "UpgndIlIl! Ib< ompo<ny of Il l'l-f """'"'1'1'" cobl< <"""'. irn__pap«. h...• """'.""bod "'_ . ""Sp>cillc" "'" lot <f<IO>·liol... S..: t EtE T""". "Applicotit.... F""" .Iopol<no "'" oppI.AEiC GI-...l "-hoi..... 1'"1'<-1)1'< c>hI<.... 10...." """.. .uiu l of " ..""' 'l_""-«I (.. B"""" C... ... "'GInd< f..I 9M..... Ia' C. 6""..<d poIy<lhylen< """laI<d " ...p.. for <I<.". _london. oclf... . Low""" Ili..-.... " "Ie Q6...... Ek<m. ro. raIO<l5 ...."".I ... « plac""""" ... mc·oII<_ ..""" ro... ·U... ""SpI<ilio:.... ... 00 . lo«l«.."""" . ...0-1 pi p< filkng 1"f"NI< ........ A..."..we. M... POp<f_. rooo-liN... V..'" AE.... " lIhd<o-J!_ """<Ied 1"""« . ronnuloo """ odj"" Ih< . ""'*'...fIlI ' 1_." AEIC CS4--9J l1W3)." Copyrighted maklnal " AEK" 1I'lll'" "SPKili<.. _ .. p<n<u1 of "'" _ ." A" 1eCS2-'JO( I'I'JO). <&l<u... ._ tor r<lf . l ).......ri.. ..uJ""-"'" of ...1lI<d _<...."m in.......... _ SOc'J'POf_ O. 1. It ' .....tbmoIf!I Dl t V Tho dt of ""'''' _ """ MIl '!'tath<_"" M... Tho """" 00 ._-. .. K_I!"'l' >t=><nh and In""" """'J>«" for f<n'N«>*<l u hl< ' 1..m__nl _II<"" f<oo oinlk .. b<1<I....... ><>I. in Iytiu l --".... Jr..... L ( 1m...... .<d poly<l hylt 1>< iolluiOlCd.... bt... AEIe CS1-'JJ l l. ........." " E1C G7·\ll1 ( IYll 0 l "'Go. Ion: •. .... • pr"'-"'<> di ." AEICoz·n .h...'-. rrdo--. b<_ 10 loIlooo ...'«I ... <If • •1Nlbl <b<. _ _ «<_ '-""' tllrooIp I li l V..-87 ( 1987). /.. II II>< .. <OaJIlUI'Ol... -0. a.n 01"." AEiC GI·'IIJ ' 1'1'101..__ ... P'r< ''I'..-d1'"l"""0IId _ _ po........ and . _ fill«l ry"". ronl'_ .. ..· 00.ula1""..• 1'h1arol. C. ( I91'S).. _ <UtI'<Oll< ."..d./I kV "" ".poIyl""l"' ..... of o!I<. """I.lly i...IC '"Sj>«ilic. brinf.... . 101<" .' AB C G. REFERENCES T..H Ai'iSIll EEE SI<IIJdord S7Sl im. _ "I ... ...aM< pull'"l JIri<Ie'. d"""" cab'" ... _ <........ <Illk ......s" I Pi '" s.....-... m_<_rat." AEIC C'U-'H ( 1_. "' 01 . . imprq_popcr_io"."wI OIN..... 1'./lk. i..• Ball. ""SjI«dicalM_ . <11»' __.. bqoD<l ..'-' f<I< imp<tJ.... -C._ <obi<. ry"". .._ ..--.to 0 8 H '.per_j I. "GIl'" rOf i........ G.-....I__aI>ol mt<lt. .. "Spocilic.-. kf< ."". AE.... t Vund<rJl_ <Ii<lnlJutit.. _ iOy i..-'lO( 1990.... joinI> t V _ .. I<lo< .-. '" """"""oJ ...... H.. ........ -.. "'" 1'< iQ II< 01>1< _ ut ""'" Omp... pp.. 21 m<thod> ... ro.... D.. " ..COl'"<Jl AEIC ..'Nded di<l«lri< ... ..I......... ioo of indO<lto:l -. of !oj " II ...IC 03-\10 ""SjI«dicaUono f<I< imp'.. <11"".

mal . "'!I>... p.. "".. .. _ ... Z.. Ek. <en'od . """ Eo_ '... f""""'-«ooI<d nlgh-"". .. J. El ·J(...k....I _ .. oil· TIod ... 1_.Block. abl<o.--I I"'. flO ..og"... A. Mo<.. '100'\ "'"" f"" .... ... Copyrighted maertal 2 Modes of Heat Transfer and Energy Conservation Equations 2.. -cakulat"". C."... .. g... -n.. :<rd cd.... EnOl""' ."".. pp.... .T.andaI'd--"""'. M . ..bk._ Ji<oo .F-"I"... ( l9ll9l ' H. "'. C.n'<d .'.riI. fJf lhemlal lnn<i<ft. 001 _'. ... !"<oo' Orlean>. O. "1 do< ..""". Ir£ SWId<nI 'Wl! .. ""...1<>. ....-...J... m." N. jIp. .. _.... Fl.. Y.. fJf . I. n.-. '."'lIG bn<>.... Apt........ r_·/I..l_.........RqIo'" I... pp.. 76.... ... pp._ "'. .... B M... S. B.. B. Copyrighted maklnal .• '" "'!'P. f Aj><_ 1976 l . 2·7.""""" PAS·11. 19111l ' h _ Jo<lc<-1ric "'. 1b< <lil<m ...* WG Ol' SC 11. of k>n> od ""'*'I ".._ L . ' 'Cooduc1on fJf i"". .1 . lEe Standard !1l7 ( 1_ .l oookd cabk>....Ill<" r""" I \I I<> JO \1... M."" ...... K' .........t ".*1...w.... ....I>< li do IFEEJ1'£S T. LA..48.I' ....' ...:td _ <_. <)'<h < -.".b<d ..'" ot ror...'ll . S ..J4. Vi ._ A. .. S-.... l'>--M. . r1911h _ . Calculal"".* IEEE '199-1> SOlWNlaJ...Of ' fUl"'" <aUn<._ mol 0.. 1. O GRE '"Tho • • of ronl _ . ' I "'M. 11 B........ IO....EE r-.......• .•illlll .. L>ndoo: r.. A"'''''''ioooofEdi... 1911!.. Hoi1\« ..._ lEe Sumdard!!8 11978).F... """"'!lpr.: .j " IEEE S...IE EE r"""" S. "".. Weedy... M.....* 2nd od...• F.. coble lab.. E.... '1l" "/ L'.•"Ol...""""'.... j f . lti>u-Imft. 2nd<d.. _ D1wil>...' U«m_. ("<>Il l ... 010:10<_. O GRE(198(".U._ 1Il "" """"'" ubi< . IY!l1 .. II'" IfEEII'ES T""""" " . 'y . h fwd ."""'. 9!11J.lGRE SC 11.....U . .. W.. -F<Jr=. MO)' 1911 1...... C_nin...-.. od...... ... 1'1ll9.. D..."""...l'Il. ronl_<Wfent "''''1 fit .....qland. p. HM.. ( -... I%'!. va><lltno Kobk ...0.lli<....." £1<... ...... y. .' WG Qll of <..

of "". "''''' '"'l""" ... from _ )... i_"'''I..o.... I"''P to !tie _ . I.... "'...00 """ fadiohoo . IlI< .... trUo"""'l '" ".....-._")( K nl/W... I""" Ih<....-eo " "".Ill< <obi< .ind «nb Th< h< _ ttrn.2...obI< "'" i. .... <l J1IOipoIo. moiil_ oonIenI.... gi «>ad 1<mp<f3l In _ '" p<rfonn""... ..... .. Copyrighted maklnal ""'.:........ ..n<fi. • MooIthnJ pro<e<'" I __Nt_._tob< ..(/<>«'«1 """!tie 11<..nd...... .. ...""""old'"1 lir. __ u l rul"'i""" .... ...... a M>.. 1'Il<t< _ ions ""'1 be.Z ilEAl MECHAN....---r "" "" ... '"" .... . 11>< ..' uoJ(.-. ""...(<OI<fJ)' _ 11raII_p« ••" 0. ..."..1)'0< _ i... l<"<r....... . -... I.. h)' """""""1 I.. .. c""..I ....oompolal'''''' of _ .............. ..iroM. I . 2.l "' the ..... 11>< fI<1llIO'IionaIity .. _ iooolo..-wo p to ""'" 1""1'<")' b... ...f........ Fo>r .and ' 01><... ootd -... b>....<1 !tie <1... ..t« ........_ m>l<fLlI _ II.and .ill -.1i<..... ".""" """ ... Inrnkr equolK!ftO ... M .-"""Iy.__ ....-. . W.. to compo'" .. ... _ low"".J....iI· _ "'" from ... obi< ...... _ _ _ _ 11.....r... F""""OII ... . W. "" "'...... ""'" 1"""'P""*tiool..tI<d "'ohmIt>< .oo . ) • "'"' _ ill .1 Coo/1lJdIOO I'o>r 0001<'1""'0>01 ...JI!>«< ..._.N. " """"" ""'1 b< to "" <tf<b< 1kJ.. _ • F. ""do. ambi<n... .. _..... """" ""'.-h)'k ' ·_H Ih< • ..iob ....""" • I<mp<f>llll'< di>lrit>utioll 9« Ih< •...-.' ily h<" tr ."h..ill "OlI _lop....-K!<l y k<. <'<'fIductur f<K • cull'<lll ." . i...1>1< "'qua..nob.. d<=m .. _..i<oflh<.."'" lc>ool ""'" b e 'ol<u'-d. of f ... ...". .. •• ..... "".... . ill !tie d<r<ctioo of _"'".....ubi< '''ing ••lculaOOno Z. tho..... __.. J'1'Io<nI i111hi> "'=tioI>.. "'.. For . ""No load <_lor ..-Ii.n ... "".... _iooI....1) .J'O'I' . ...-<11 .. P""'''''' <baplt< &'""*' -""Ol_ .. .. no i.. ... ..... tho t.." f.... o f Ih< "'. ................. 'iJIII• • _ ..wO'.-h ..._...Jh ... 'f"al< .......Ih< r. duaobtd ..D _ and no« .. fon..oht4l w..on..'. < II f· _ "' .loo... follow.......u "".' _"'!tie _ _ . ..../... """ IOj'.. It " _..... ..Iol. if>"""..... "" ""• ..... . 1<"""""''''....... f""" rondo<· tor [ Of • condu.If< 0011'«1. Ih< ral...w ..II< _ I...... "' <1......... 11>< _ ' ''' f l"·Int' . .. v... .......... ....'hi... """''''''.SM III POWER tABLEIUTU!S n.... C""""" be. In . ........iofl . .......... ._ C\OIfeQl ""' ..... wU...II« Fi" 1. N __ """" <q<l>li. lb< Ioy of Ih< ....... f""''I' ."...n... 1... ploY" . cobb fOQIti" 001..oti.r"'"""hip bel"«a .08 Ih< groo""""'" roo..

I by II.' y.. A__ .. . _ .. propon-......n .... f""" "" of .... MIl< "' 12.. __ .. _ """""""" .1 ..il'. p<t onl' of"'" .. I KI ".. . ....hoI< nl"" ... 1"'''' 'al' i....un......-....1<d N ""......"............ """"""(D....... . _ l' Wifn' <'If lh< ......... "". em'....imof .. IIto<..... 'Bl ond . ·... '" .. Thl. _np. of til<-'"'" be.. ".. ' ...._f... . _ . ""' U"...........II)· 'I'" rr II...."..... .." til< ThennoI .............._ . .1 .... ....._ 0I0p«r ... _ lJ< _I<d ino<no.. ........l in ' ''' io ........ .4) d<tnmi"" . '* ..... ....."... "".n. of _ ion . "" "_ p<t"'.. C_11."""" II'I>l • ubi< """"'" " """II _ lh< . """""1. otb>o"'f"'rin' II.....m..._ II>< ombirnI .... """I'"I""l "' ..>b'" ""...y \Ie " ... i.. -...-im _ ok ut>I< .... ...... . if nd<alion n upon . i. '..n..67 10 "1'1'''''' K' I coIl<d lh< . ..._ or.. he.<. -.... Iha l to .....5.. ....n.....! -r _of. 1'<'......be a>nV<C1 he. of lh<__• • . _""Copyrighted malanal • . KI .. . _ il .... dtll_ ""'_ ... _ we....51 A.. ...00 pia« • Copyrighted maertal til< "•• >HIt . ...01>" ...... _ aud .... __ ..... 6...2. _... . ut>I< """'11 . . <ohIo< "-' """"'1. .. ..... 0 :!i ' :!i I . . n. r-by lh<Skf--&_law: q R 12.. . he.. 1""..' .. ... II".__. ..... __2 ond o! ""' ......... 1Iu" The """' f<t .... S""" ""' .ill "'" of ""or '"'" _ . of til< ponio"....... <'If . "" '_....... r<I«J«I " .... .-_ . f""" .. taiUti"..... "..nUl...... "'d...II" .""h. .)1 "' he'" 9.....'-"""'" .-f.. i"'l""'lIIIlO<......1/<f.. Thi> n · Mol ". C1'Ia.....-d I _ for' '''. of ....."1' . p rop<tl)' k""". O'4d<. bon i' p«!Iap> . 1'1'.. .. II".> """'()......_ K r...mac< of Ih< .. """ . .1.-"....II "" .. in u bi< or .>O« IU. -..... .... pol'"'''' I< ill "" _ .....How<v«.."" .. . R.. be ..2.. ....' <t...."'" "'" . ok ... " " """ ...di>!ion i.o --....'''' .. f""..1«< "'-<Iim... The .i.." • . ...... _ . RC\l ord... ' . _ 0 II I &I""'i. ......K forlOll:«I _ """'fa""""....of.. i' ..1i>. n-. ond lh< '* . .. "'hidl .1iorI bel.... . "'hictl _ . "f oIO« no/'Ii..<><f)<_........... by • ... i>< """""yof lh< ourf ..-i& ""''''''''' ..... .-... >UtI'""..-. p«.. """"..._ .. The ........". .. Dnmnonolioro of Ih< .. .. _ ' .... u. ...m. ...t1idl....... " "" .......p«IO>'<1)... Il'w .. '.... 25 "" Ira' .....I)o.. ..

10.y lrond..."" chM..... 004.......""".. ..... and """""lO II "" '" ""'. ._ _ _ •...in _ ._ ""tt""".adi.c.Ie< .....".... .i l1 onl1 "'oJ ._ _ """* u. I..... JOUb po< -.nl """"""" It>< r<mlnd« of .1.. . .. 10 In 1III&l}'Ii> of 10<. __..._. bct"«ll all M<fJ)' ' ""' '.... ......".. It>< ........ <""'.n_..._ . • •"1. ... U HEATTIWlSfER EDUATIDNS A< "" n.. "' .... adi F<" .. ...y. + 11'....of 1><0< ........ ""...ill tl>i..._.......... l 'nd« .." ". tfK111>< <n«JYba_".-........·........... Copynghted maertal f.rill .. ' 1>0 _ ."".. .""".... 1l<aJ." l'OQ"i....I "..c otlIIlf... _ ...... lh<f< i.r<h.... -... radi .iIotI ..... . _ p<r-1<RftIL ... ..fJidl .... y. A... owl' <II< _.. fIt.>... . till: """".p-d by _ -... "".. no<:«<. ...pI)....B_ 1 "....1<ctri< and toll' . Th y .... ".."... W_ ood W_ "'" .n" ron<II'""". .i1h"... <ho(II<r 10 _lop . 'alu<of W.. _ ...._11«1 in "'" .... do. .0< 1. Itt........". .... I1I' 46. tt... r "1tictI D ."... ... W.. _ _ ...1... M<_ ... I!Ioo til< &mO\InI of <n<flI1' "'_.. (m'....."........ra>< .y"" I".«_ .0.." h\ _ _ Ito< ..y ....roe< of lh<nbl<..._.__".. "obi< 'I"""" ...."'.. _ OI_ In 1 "... ' u_ ".....-..c'" of ._ .-. ..ion "' "'''' Tho no! """ of _ _ of« m"" ...t 1»' m1k' "'f""ho.. <II< .... '" """"-I .......... fit """...0Ily <OfI<ltlion>.....aNt.IlI C& W" > t & lt'" c Ol "' ".... lI'_ io .""' ...I 0IIIIW00 I<mp<r>tur<'.s . . ooy _ .. 100. .n in II>< .. "1' _ . . """ 'h< """ _ (0< "". "'". . .-( _ d<J< .....II 01"."'.... of.....l«trical .... . l!I<nMI ""'U _ill to< """"""I _ i""" It>< c obi<...at< of..... 'f """IIY pi")" """"""'" rol< . p« _ .......S<all«l i" ..... _of... I«(UI_ ho>l<t> f.."l1of <h< 00101<....._ ...II oi __ ... '-''' ' """ 00. . Wt "oil _ ...'._<urf"..-j .. _"' . ..r. Tho ."" ._ ..........-.::. eM II< ..-.... if __ 'iIlI . In 110" op«w ... .. " """'_ and lh< 10 <h< wrf.. 11' ...._ Tho: .... "' <n efD' _ ( !l It' ....<c' Iioo <_ b< diffeR'" . + 1111'.."..-_ in '0:""'1 of <_ ox"" .. I!In "........ _ .... . _ _ colll<... """""" of I<Of«l .Tho rih«l . Tho: <flO<5Y . (# ...ro"g< .. ... it i• .6....".... of . '_IOI>Of.r _ .. ' Thao j ....... (.'hi" l!l< ... -.... • cable ."'. 1'10< ohmnal F . .t"l' ".. . .. propJftI<>IIO/ .......uoioo . oJ"... ........id1 ilo< . I" p _ <_.. ....r.. ... ... I .fo< ""..I Tho --JJ """""'..."'"" be .) I ' 1.....m<raI<d l}o ill <at>lo b)' joule or .. -... ._.ohl< ."""""...... _ ..' <f ....-........ <t1«1i. """ ... ..." 11'...

..". .. 1tatW......uo . and coNe ><fYi """" 11>< dli<.... cd .. . I..... . <-...r...n..(>.......1<.. .II._kf . 1><..... <on be ....... "'_.. <GIl <1'1""... I<> .tI<r< Ioo... L .. .."«rUin IIo<mIaI ..... Ib<mIal I( IrIW 5 . .id<f on """''1_<_10'" . probkrn c.. I"....... aho.......":. _... -.. " IfOII.u d<men' ... .."...ohI< .t<t_... . h< _"""'" -. ._ F-""'D boIan« _i. on fil . m. tr.. to<...rna.... . ""'"' 1'"'J"Ildicu" 10 eoch of Iho -r""".""" "" "'" i"""loli<>n Irnlp<rat""" To und<ncar><l ......... .... Wbr n _ ""'. ....t w.. . olnn<no J ._. "'" . lll .w.. ......<aIl1!I<tI be • • pm... J... w« » W....". <OOf<li. .co .. ....ioIo .. . IV.... .. If Ihefe .... . __lequatlOn ' 2.....'" <l<fin«l . . -J11 <_ _ond do< .. in 2-2' Th<..... . 4•.. ><><!I <_..... "it.-( ..l .-. ..>taoo< in . -.. .-mo.0.... 22 .."h ¥.... 1111 where W. + _ _..loo . "'_MeIlY... .""""Ih"" IIody """'n in U . a. __..."..-'""'. . .. d.ioog 1Ii... in _.. ". _ 11 lbo _ -... .h.. . iodi n .-........ocoI poi"... .f<ft«l b)' .......... 11' .. " " .. Apply......... .. """Pm". . :.....-.... ... m' W ..-ioo . _ 12.{ to_lop. in our i I""""''....Il ' ... ..".. .. dwn<t<r. .. ""...h 1" _ Ihon . t • w·--D -. _ 11'. ...."d.. i. b< f"""u_ .. SI""' .. + __" " w_.......tocr. Th« _ depof>ll............ n alUr< of ...'" _ ..... ""' __.. "f do< . of_<1.-Copyrighted maertal • "" I..J'.._m• """"'''''' " c_U.. " 10' ..0 • •"..." ....." b<aI . _. _ di"ipohOll pro...."".. ..... _.....ha"...n Ill< • dIm.. .. ...". . . .. to<..../..". • • .. _.- .n " 'iQto< Ito< f<...... ""..... . II>< np inlO "" _um.. Tho-....ill """'" om'" <><II of ... _gil "" "'05 .. """"'"-.. P ..d.. __<10>1)' ...-...1"".... 10<... I....o<d T..

"""""l"i' I. "'" .'WI'.." . b«Iy con b< ..-... _ .... _ "'"pm>.>nh """. i..1IU I>'UAIly . ..... .. .....".. In _.. '" '''''' olIl1lrn'..Iy from ......II<"" ..""'.. 1>< nlft'.121........ U I .... <_ ...l<h<rnW . . .. d.hri r ••1<mIII <!oam<I<f.. <_..10. . il ""'y lr< ...-. <n<tD >IO<q< _. hy. 11'. If ""... ....._ r... d.. Inn" .....8 • _ of ...otI 'I'O'ilio«l condo_ n.<t. Oon by ....... tN""""'Jo duo '" CUM""i<I<I " 9 _ _ ft "...·....-l .. _ .. ...n8 _.' ««<Ii..... W. Cl........ _ 11'... Ihefe"'"l' <><C\Ifctlall. 1I).. < i.1)) .. "h<f< (2.. 110< _ II .>< " ".: ........ nonrW"' bound><) ""-.. ........ution _Mil... '" "" """'......... d. cn<flIy i. '.hi. of .n .....-l (2.." "" 00"'_.14..>no< ....... ... _IIomnalC>J'OC... <all ""om.. . d_""" "". hnd"."..""..............:c.. ""...I. . . ond 9 i _nd><) """""" ... -. I.. ly "". " "'" <Ion""."" "''''nol>ry """"'. .J.ae .nh..lMc. 001. i. _c_ d. d .. ill.!. + W........ lh<y -=I...-..... .. ....nlluli<I<I in ooil """"'noJin8 . I . (2.. If I<mp<nO_ " k.... "" 'h. ..10m __ .nil . ..._.. In pr><l"''' ""-"" ""<l<J'Ih ""bunaI "". <oN<h"'" <Om""''''''''..: . Plli<d....... .... _ 11'. «O>J ""..... ... "'" 12. .. in ... forrn<......... bound><) coMi'... ... PC<'. ma" cOflrnO I\"." ....oppIi<d. ond<_lu<_< "' ..... _ " _ . _ "' ..10<: >IIIlIl1 1><-. 00 i ""I) -rn "'""'" in <_ _11'._. On 0 "" -. I>'UAIly '!'«ili<d" .. no -8<...IS) yti<olIy _ """... """"'" pba<I in ..."""hy "" _. d..... I.."" l<mp<f. ) . bounoI><}o road_...I. 'ur I>rJ< <_--... Copyrighted maertal Fa.""... ...·Iom.. ..... An....""""" don _ hold.... namely.. .un..0-.n8 .... o«••" lIy.' It.. d... . I<nP....... " . d ....m< of "'" bOO y b)' ..... ... S".... ....of "" "00<0 . . .. ... ..iIollr< > ..... m "'2.j<_. .-_on.. i"... _... _. . "'i....".-rial .12) . ' -boI... cu<. __. ..""" ..w.. f"""_ 12.. _ m<fIy lnml'a"""""-' 1tI< M<IJ.".. prno .. In """.)·'io:. oondlI<I........ II.... d. _.ycf R""''Il.. of<_j... !no/..equoo..."... . .."" "..._by '11 ""b. i... f""".. may 1>< .. ... <_" .. lhoI<.1)' d. <.. _ Ii..... ....J.'" . l l llOoIlta m: . ' . on thi...!> W.... <__in"'....... i.".._lII<<-rl . '"' ord........ i' """to.... + W. __ d. ..nl . Wltr<'Im. (2._ """'Ill '" .'" ""........ n""..:cK ...".. _ of .. .iIh . ond_i<I<I 12. __I»' Ill< ...........-.: .

.. ...." """" <:a<n<dby oolar _ .. 1..""......1 InoNt1.. rno><f 10 be.. ' .. ..'l ••.. .1 . iooi<l<""' Suppooc ...-. ond dl<iectn< I ou<" is W........ "" .. _"'. f""". _ '11_ _ '11._ ..."" _ ... (2. bt Pl""'0<I«I b)' if "'" <_.... ....."" H ...... -... loY b"d nll « doo<I bank.....0• .. . A' . ait. <quat"'" (2.... _..... !hi... F''' '''"'' ''_ ..".. .... •• Ene<n __... f. ' 6' . C-...-.. _ 11 (2.--.......2... .. .-r"".... _ ' 2....db)'_ _ from ."... 'II.. I. "' _.__<l . To _ . ..........iol"""""". io..I _ of .........-_. 'l. _ can '" wrinrn .. 10'.. .. ............_. <qllOlio<I ......... art dj...... 101 10'..-..... WIm' u.. 19) .... '10<..__in... 10 equot (1.. ....""""' .1IJ.. . ')'"'""'Y.....1: • _ IOlor ol»orvo.. ."" """I'f>c... 'lb<rrlor<... .....-._ _.....meal '"""""""" .7).ood mdNil in 0>apIn> Mol I I... 1ll Copynghted maenal • .. -......... ( W ino ).. 5-.-. tho fol low .11I .......f. _ ""'..... louo<> dio< 10 _ _ and _ """". -.. _ <_. ...oq_"lopo _"'....... m«honi... "...... caI>lo is <li....9) II .. ..PlE 2. I/It of c 10<_ ....•....9: .......""' 1l. dl ffial k)o in 6od.. inono<icyof __.... H<rr ....oi.... __ .." or ........yt" ....... "' ."... -.a.....0 __.. ond.....-<lltf_. ....... .... -. 10'... ..711.E....... ..11..-.. _ ""-"' ...."'"_.16' 111<.. +10'...... <.'_ _r"' .r.. 1....oic..... <_ thrrmaI is ""....""" """"' 01 ... ...wltd . I'tJt .... 11) ......."".. romtanI ......" 6-8.. __...21» ..u _ .l . .... _u__ ... _..--...Io •• C.-. '" ....... . __of C...""£". .. 110I...-1£". II>< .._ _ ..."""""' '' (l.. __.._"""". _nod. ""..-ro c< or . _ SI<f.. .. .. pm per.........he ""..-d in <Jrta.'tI'o'<I) _ C_ of ..' ..._ . ‫ס‬ a t .* i'<Jnnu1olfor"'" mnoi. ..-I_"" _ """" ..) _ C.-_ (dU< to joule.lJ&i th<r oon«"tio o........ ond W_ and 10' _ lh< ..n<...-I e..f""" R>«f...... "-'th<r _ "' -... pi...

alioo i lIy iI<rao..O<d and 10 "' ..... bcoI<.atWn! -c...-Gr2th " 9S1)fonnal<"" 01lEe I'ubI lcation 2lI7 ll <l8Z) Io f ..lie "urncrical _b<>on: il<a11 ... . -n. ....... H.. and 110....-... ..... . .. '""'" chap<er>... oaIy bocom< _ I._ i t < _ "'" '" • • bI.." .. _)'IicaI """'"""_ "" ...'.... <>flt>e .......ld O{"" to< p<1lcil ond-"'" .If....*"" ..... iltl """" ""'I'My..ly.....1l) . l'Iy ra4i . ‫ס‬ (lI<lOf' . .ing_ ....-.. " mpl••.. 2nd cd" :inial...__i<Iom1>0'0< b<eI>.oJ . ( .... . _ ieoI ..<i>'Ity"' _ .". Thor< "" . "umeric. """4""'iW .>ood k..i' ably"""" f III< 01 « t<mal 1bcrmal r<>i _ '"llI<caI>I<. «_ _ ..10< .."..4 A'IAlYTlCAL ¥tflSllSMUMERICAl MET1100S OF SOL\'l NG HEAT TRAllSF(II!DUATlONS Eq.. _-_. gl. IOL1 ...h' ) on ... _ halId. .. Neh<f1M.yti<a1 .. ..j .. 12. pp.10m:.Ion... _ .201 .j""" )1. y>lCrn .. . ...oo.vtd l Motpn.......'inti".......... ufla1r< ....... """ ."".... H......Copynghted m " Tho> oqu. Nu..."..... Thi< "'Pi< i< di«tl... of I'f< ><li'cIaJ cur· mol ..i .aIculala"..... rovmn l D.......... <II "ummo:ally... or< Il>o<1... """" i_""" ... REf ERENCES lEe 5. onaIy1ical method> found IOIICh ... .. _.. _it< .. or _ Wffl..'_ 'j_and a1...... M..... in ."Ill .. M«""""'....... dj"""scd in Pan. .i<b ap pIic...... boundarJ..... """""". Z..... I 00... " n&Iyl i<al _ loa ""....>br """.. in • <lo.. """ l.....1"'""""'" J'I'O"'id< nwch _ Ilo<.. """""".r lt>e ....... .".itl t.nJ " "'"""""".an \>< ""'." Pan III. 15 !_ln Copyrighted matenal Copyrighted maertal 3 Circuit Theory Network Analogs ........ lor !hi••n..ricn..... _ .... (l.....ill be d<ocnb<4iIII lhoi. """'.." . """'_ roo...... In >IeId)....."""i.. _ <If 1" •••• II<JIb _"'" ...'fijI )..-. ‫ס‬ <apability of . _ .1991 J......... ifI..al i ...w. """"4""'"""..__.....ncal "1'1"""'''"'' 00.. .ioo. llell' of • 1w><I-h<.ly.... 1/ -ODd . ."I..'..... M.. of . mi.... _..1"1""""-" All'f T"'.. _.a n l>< <ru'" .«lIl<lil"""" In praclic<... _y. of """" .......• _ .1 11."""""... _<_1»' CCII'l''«:\lOIl''' __'''''''''' '' by' ". _ Ib.... _...." m 9'."' ... __ <!>am<ter:.... of rooupi" ..... K . __........

.. r..... ill .._ of . . I........ ...._oI:_iol(_ ..."". ..... iooo• . _ ......-... 1O... clIlf. Mol • Tho "'"""'" it _ '. _ _ . -.....mp!<loy.""" I!I< lomp«l ''''e' ....1 INlilOOUCnON .-"".yw may _ .... Tho -'111«_ elo<tri<.' ' I"" . «lftIli1. "'l" " P"" "''''''''''''"'''" _ ill • .. <O<ll!I><l"" prot>Icno.-...... _ rai-. _. we""" ..1tIm modtl<dby . .l _ .IItaIl«..nnilarly..."".". <__WIIUrn<d _"'!>< ".. """'I'i<' C_ <0<1""""""". .......hicll "Oll_. ........6<d__ ..... . II uouall). in .....plmI <A_Je1.......looplO<l_ ....oIll.._ .. ""...."' ..... lr<r ia """"""'*' . _ .. 1O<ad}_ . 1«... 1lI.obI< '). "l""'_oo _cunnlI to h.._ iII... ......... r... "'" " IIdopo<!<l "'" .." dectricaI -0lor _01_ _ ' __. "'-"<r'.. moM prod"" oppIit. OUo'. ......for Thermal Modeling 3.... y"""'""" "'...it hal "'id<l y .. Tho_ <Uwi' i... If .". by diriclitos obo .• of -.... orw.. .. .....-. .... <JI>:Io<l .. U " • .. '_ loop __of ma.. -.... <Jl tn<raIl<>ofIo.......>nd . __. cbapo<t. l lht .J _ ot __<-.. <qU>l"._ I<loptod """ _lOI<duce ....q...lHlY 3.... ......-.-.... ... """'P'I'l"_l· Tho.... -.......2..... In 0 thmnaI circInt...( • u N< I<Jf 'raNiaIl .."'''''''' s.. til< """".... ilal til< __ _ ... Tho meI!Iod Iq... _ loIioo ... ol' ..I.... . mp.... _ ........... .. __<lIoo . . .al Ollolll><nn.ill . n-r. AlIIl THEfl/IIAU IW..."'" "f""'..-rioI " -'10__... f T/IermII hslMcI All in .... from.. <pI>in _ . . obI< will ll<. lei '" """_ . <l<>dopeol. d<fi _ """""" .. s.. 1o<1ricaI cir<....."""' ciruU-.. •. f...1l>dI is K. obi1iI)' to __.....__ ' ...... " Copyrighted rnaklnal • .pi< .. _ <!IIIn<>tri." -. m<Itlod 10 ""kl<!h< "".-...ond <"""illrlCft . II.-. io1M> '_lIlIOIocylO -'0 >nd .....n ... Tho _.:..._.. " plaIo ""'" lllemoaI cirnll' of • • obI< i.. lhmnoI "".... h_ _ . _ or-l..ror .. _'j '_ ..-<_ _roo<-....."...m fOf .....w y ll<t_ .. . onol 8. 1IJ'Po... I<mp=n>r< dlff<reno>< 11«_ . """"""1O<l ON! "" II """"' _ 'Ilt ft</Uiml._ for ooI'vi1Ia. ... .. _ "'"" of _ !low proNmo.l"l'.. j ....... =ii 10 _ m."j <fi lr"". ......._01 .... to" ........aI ."'....... ..... .... "" _ <'.. . _ ... . -.... ...M or< _ or 41. u. " M I -...1ft lobIo oalJ lor Iim4>lt < oblc _· """"... •oh'Od. .....r>aljU<ol ooIuIiooo 10 . poru In Ill<<_.... ... """'JI' "'" <qUOI It> . od<'f"«l ..... _._ b...-' .po<l< he.... '" '_loop 01.d oIfCf" • "".. 10 .. -' . ... "'1.. .11 U HEtTllltAl...od • fu.. .... """i<'<1<d '" p<JOt<ll......mllarioy ""'" III< loompecI II> 001. oI>i lily "".-4 . IllermaI i. '" Iryiq 10 001 cal>lc _ <fiuipooiooprot .

-.S!....II< .. . _.............'''''-'ioa <if"""' . th.)... . .. ii ..-. 'y""'. . .. r.... <_ in._ "......o_... .li....... ' .....lot« ...0.. _ T.!. .. cabi< ro....._...... ... II.. _"In<aI _.. ..." -'" "' : .... v..... MOl _ ."'"' . b)"<' .m" atf).1ayaor<'.-" 10 ... '-KIII ' ''' ""....... ro..... .y be d<f.1Wt> IIy "'''''000 .. "'" h>lk........ll . -.... for.-f..Kl< .( budy.....) . -6.. ben I.._ . . "" s "'• • __"n·. -.... may tIli. .. anaIoty !I<n<rftft """"""" t H .'''O<)Iri<ldh<' ' . ...... <liotrilu i.. _ . 1><.I0Il ......._ . do""""""'" _ lIli... Ioyer... <!ri>'qp_'" I t> "'" " ""op»d<"J .... and (l....... k' ...".......... ""..ft1I ... Cab/< i""".w...... I M) • ..100 'n .. f"""_ ....11. _ . .-......' s• ""'" -....51 n... p<t"'" .... ....1>""'. m' .._ Wr .. ... lilt ••io<> 01' ....11 .. • I!'n<b"" "' b. ..+'" In. I n 1'-". and 9... .....2. If ."y ..«<f<'PJ'Id<"lI "" ...... .-........"".yuf 1( ffIN.nO<"< from I".. " Tho .. ! 4. ..." 'iOCi>I<'d .... . """"'nob"" may II< '''' fI'JftO'''.. _ "".... <if ... l lI l .. thrnnoI """'" for <""' ...11<"'.. __ <qllOOOn: F""" _ Il............. • ....... " "-intil<. .0.hi """"'aI . .."eq I). 0. y .......... nn-fa loy """"""' " •• ..... ofllli..j .. "" S IJ..If_ and M... 1"""'*. <qUI' an.......m<.. momoaI ."'" _ .. """.... loy...ll._ no.. ...... . . .:')' IJ...... II... b<1-.. _ ..l . of .1_ p<f _1<nrIh ... t H ' S.... -ql' bttwe<n til< d11'1\1 <if"'....' .. ""'...'il... T .ompl< of ""'" ... Cl .. ..... n..".. ..'.... OIutl'.... .i. W.""ion':.._' ''.. "' ...) "....... ) . f<• • ... "ltrtn<... .... aN< wtf_ "'_... Copyrighted maertal _... "'"' IJ..1<d I" oit. ."..... ..."" diu .'" tI< "". ".... 2... mal II< p""'1...."" 116(...... b "'" • thrnnoI on'''''-I.....m"' _ . tI><f...". _v.. " • " .. l'>iI....... <.... "_.....<iaI<d "Mh . tIl<dori ... ... _ --.... r". .._ '. 6) .... Inl lDw.

<o<h ...I .. io . .' 01 tI>< <aN< oo>d .......... ro<fli<inII <>lui ... lIO......... _ til< ""'""". <h< _ . .. <Ol )......... 100 . ... _ W.... ltllntnAof _mil '...'11.. I.. ... ............ __<or"... lhoo.1. ... p.) ..... in FIJ...IO.. _ ..6" _ 9" 1 r......nit it.."..r.. .... ... . .. (9.6) roo.. . .. c_ Copyrighted malenal • ...' )(8...._ ...... __ 011 til<h<!ii _ in mnen...' 110<. 3. '.. Th< _v-fer _can l><-.. ..... .. -..._.. ••" . . ....8..... OIldio ....... _9. c _ "PO'" ...... _ .."' -9_ p<.....-rr...' ''.......if<.... ._fot... ) ... til< ._".') ...... _ :!. .. ....."... ". (8: ." ... boat 1ran>I. til< ...')(8. ro. Tho <qUi• ...• . .. lI. "' _ ....... ..e... (l ..' _8':) .. .... _-... ... • • 0:'"..It f<J< .' U......_ _ ."" 1><• .. """"""io< <yIQ>do >._.. ..-ll...11<".wiDI ....') (8. _" 1'« .. --. ro... IO) o. p_""..prn. <oN< ... v:o..... _ . _II-.. (8: _8'... die -. io..>«I ... ....... ... I h 2. by ' .oI .. t il< . 0 .'l""""fy. d<f\nod _.... I""_. .. ..•••_fot""'......... of ...-...n:... . (9. i. -0\.' . 9.. ...>Ooon 42.. 10'....ill .._ ii i· cirnl. -.."d...-.. _ air...... _ oI"''-...ild _ fur _ """""". • w c_ ..".. . tI>< _"'"01 .uo.hldl.+' ._.. ocponoI<ly""-'n.." 1hnnIoI <'omoiI f<o' . pm." .._ <hip ..... ....-. _ Copyrighted maenal ... 11< "'11 lor"".._.D..... • dolinod iol lf £ 287 IIId k......... . In11K mojgrilyof . <. T... -.f : 11'..•' . inouikol . ......_ ..r ill l>< 9"'<" I" Chop Ia' 9.II ymI>oIk "' _ ...... .. .._ "' . " . in >it .. +8....:.') Tho .. .

..-do.......-. d/ .... .'I. Z..-" = __!no._.....<O of J.. . . .... n. .. --........ .. __.-...01 " ..-nD -..-d l .""'_1. Tht PVC joct. U C_ .. _. -......-. .. :. + 1(1}) ........ ......._ up .. . ::.. U.." .... No.. .· "' ... +' ... '.......' lW... ." '"""-.. ...:... _ .. .--.. 10. 1... ..._ fut "'-<_ .. .... .. . .... <'OI>"'«1m m....-.. _ _ .. _ _ "" _ _ «Wl _ of ... _ .. .......o}' *""....U + 11 .l K _ .... -""al k _ oI ......._ " . . 4" d ...d...-. _ n. -'1 _ '4 • .. EXAll"'-f. ''''..0. . _ ... _01. __. ..e!................-.... lb..... .. .)JI ..11>._ io _ .....0 _ Copyrighted malanal • ""' 1. _ .""' __ -._. ... U T_ . _...rorilIo..... "' _ dI . . L>.. _ u o•• __ .dD..-.. O. '"" -.... ...... _ _... ... :z.. .. """". __ '_ . 1000 ...... .... ..._..... ..... 1lw_ _ ... O' . _....0 -." " - _ .... . .... _ ......... "" ....T_Al... ........ ... bO. p _ d/ '-. I .."'''''' . 1 . no....... -""' _ 01/ .2<'... .-..... __... . P' ''''-'''''-'' I r. _ .. . __ .D.._ '......... 0. _ . 1IR..-. ... _ _ 10 _ + _ In_ + _ 10 _ + __ h r. 0 "'"' .0301 h_.. _ .. . -"< """""'" -.OOJ1) 0 . _ .. ...W..oaftO _ d -.. _ _ dl• ....r _ . __ _ _ b..<'" iI JO...1 " " ..0-. . _ ..-...T__..01 H __ ood ..-. dD<>. 1" " b ' . may lie ><kl<d up• ... "... "./tj .io_ ."..W .o i<....... _ _ ..: __.. -.. '_ ......01 ....-. . o/...._ "'t... ..-.. .. 200e .. ...._ . ....__.. 1_ .. . ' 0.. ' _ _ 01/ ... .....h odI _ -.. '" " .. .. _ do_ _ "..•__...-"+ ll H 10 ( 1+ Q.. I+ l'+ 1000 1>0 0/........... _ _ 0001 f« _ """"."..l .l...... .'" "'" . -...11 " " Tlw __-un.... .....• .. _ _ 11«....... .._ ... T . _-._. .no... _ .. _ '" _W.....-..

'" "" ....."OII .... jo<lo<I ... ...hi.. .. "'" <obI< _ ..._ C"". obi< 0II0J "".-"'.i."If .... til< .. \0-0..:............. ."'" cae.... thi..-..<I.. m' " _ """""""" 'l"'<i!i<..u ."""...-d inO\op« ... Si"". . ••irnplrr _·h i. _lid' _ Id bq........... . "" • • ompI<.....:I '" _ ........ A...". .n.. <I<p<nd<_ oI lb< ... t>...._ <Ii..Uy r... " 1l<o on< of tbo '""". "'" "'mp<f..ributiool .Io< Oodj'... • _ A.....iIanJn in Ih< di-. Ill< _ oncI "'"""......ohd i' _ ..... illoIn "'" I>oo!)o . . ". ...-. lt)·. It iI L<nned _ _ . all."" "..Nl<.'''' i.'ll ai" l« k>< ...... """""" 'itJol ".1/ _ II_ I " Vc " wh<..... _ dorinlI ""' .... lim in f..."'" ........ To -.. ti l<caI>l< and in ........pI..r "'i. til< foml _w_ .... . . .. ' '''' ..obit"" .. 11«1 in .. '..."' .........1..... er <... rondnlOM.-. poraI'" """'" 1I<Jdy............."'. Sudl oot>odoI..pooo....o th< .. .IdI.....in . .1.............. n.if<>run<oI io <Ii. 1""'P"d m«bod .. I..h. """'_.). _ .. Many <abl< nli..I "'" ill i" ni" lt><tmal «I. typo<."" I i..... of 11m' ..11 <.. he.. of " "". im9I.""'... "'I'"" l HI Odd ODOfJY -......."i<rNo<d if Ih< _ . .. 'C .ly awI00d. M'I' .. i• .. _ Copynghted maenal " 11I2) lit\: .. I' .iU.I""....r pra <1i<al " ." lit.r c_... in -.. .ol.. _<>ft!l< . til< ....1."'... .tf -' "'" «><>I. "'" OOdY".."..... Apply... Ii"". T"'... <ub<l i' ioioo.""..._ UIIO 1" ... "'" -. DOW'nf!' ''''l'b<> _ "'" 1<1tIpOf'>I"'" ". _ 1« ".....". ...... """". ioJIOrfOl'lllO d I\xu_·......p' ''_. _ .... Jl"0<I0<._ "'" ..r.."" .. .... ....eqoooIioo for "'" uII Io jo<t<\ with "....-I raoJi... m' V _ .... .. _-..u.. _ -. poocticol_ _ ••__ 10 otd<t l<J ""of) "'" ''''.. dof!><uk IU _ ytic..... ...." ..... _ <iml..... .. .-. aru <>f .....I <it<.. l"'''. iI<1Nr!y __ .uo . • D =-._ <... on.lit ja<' " ...-<y ooJdobonai """'""'... .. <Ii _ thi....... O<Jlill !lle· "" 1'0.....-..oy... <qUOIion oncI• ...ThO __" """I< 0I11lodi.... 5e<1IOO )....... ..."... method offen "'" ""'l' "' '''" lot III< ono/joli<. doo... . The "'0<tI« . mu" be MIlod._"".........n "''''' Ill< """-'< ." . ....._lot oumpl<. A .. .. . . .. p roo<\<.' . onif""" . On< >U<II __h moy "" _ . Il>i. <>hl" . ...... Ill< Ionn I....1111< """"...'"'1"""'" II><...... " .. j it i. b< """...pbJn II>< " '"""fII "f "".'IIi.".. "'--. jorlot....r"'" c_ .....'. .

. ...-..."" roll'"'''' <an II< _ _ .....-.00 _ ill .._ il io >ho • • ." ('I> _ <l _ 10 P[ H no.AOOEfI N£TWOfIK Of "WlI Tho _ . Ill" · "..... . Ih< ""'""" U CONl flIucnONOf AI...... I>j ..-........Itn. 0IlIl thmaaI .. in ._ Q.... Ilool Ill< quon<iry I Y </h. _I'<d".. '.. liT Q .. k--. io In<_.A) moy to: . r. ....Q. !h<nnoIbo:+>oY..... < Icari<ol It C ciowit.."..t.. _ ..1ri<.1l ' A..mmf".. be""". ..." lok. .I P.. ) Th<mIoI <Il""i<ancn 0IlIl . ..... ...._<. d><nuoI ond <Io<tri<....oJ ......ful in Iran «>iIlpUbI t o bwl4 . "'-<Il""-.. ttl< -...-.. ri.<t ... do< __ _ Ill< UbI< it> --. ho.. il it>n.-. 11 <' of .-. _ .. I. .... Jo/lowtnI.tl "" <_oJ ""ri · A....mooI __""""'. .. _ 1""".n .... .. ""... C1o<IpI<f 6.. lIlOI It>< _ .... ... _ itI Q. """""...... ..... . _oI<l>qe_in{.lbo. "' f ail ro.. _ <obi«. f Q•• o. . "'"' . _ _ it...." -'" .._ 10 _...... ......>f. _ W W M _ _ Q. Ohnr. a<yliodn<oI iMulaIioft.... Ill< lw"¥'<'I .. dO< ..... Ih< ... .. Uo<In<ot: . ro. Fronl ......d«J ... <qU>lioM O .. """""' 1""bI<-by WY'" _"..Itty "" .". o '....k' W C A.tid ""y """'_..0)' "'" _ .........ion ' .. mQ. . 0II1ft01ooty b<t.... .... allot.0... ...... Copyrighted maertal • whet< co..... . " ro:-<"w ly '" >WO '" iDlim'y......l ilia ""'" d«..fuk -... I ObI. «on'" ..m"'lI tIIoo "'" ' no. "'<qoo'''''''''''''''' w>Il "'_ y IbmnaI tnI>tm= r 0._ _ ... lIoI "'l' . ... --n .-.... dt... "'" b<lw<aljod. .. J &V o.lj' 00."' porti<WarlJ . .. ... • ladde< . Ihi......V ....' . k><d 10 """""'" • th<mW ka...._ If< __. "... """"'"' (>1/0.. It C ...... .._ _ .......1l>aOlh< __i' __.."' o{ ..ll>< focmula kofll>< tbemwoI <op""itaro« .. ... 1.-. ....."'1IIqod .... . o. aIoItty 10 ... ). _(_'_)4V<I.noof.( ..... _ ... n... ttl< <_. _ .... 0 ..... ""I ro.. .... _ _ 'y_ ...y dio< ..ampIo.Q.'... lor .. _ .ill u""'" iI further ill Cbapa...Y/ o.. _ .......... . rni_ ill .. C W... jo<k<I "."....( lh< jock«. .""" • <_ill.... .. . ..... <1<>....C ...._ .l ll ""' .. ... I . ....... Thoo lOJlio. '). o.. .j..... . 10 «-InO<I'" _ ..I rn. < h<okiiA<d .11' (J.-..b<l<nlho _"''''Ji<oI-. llIt 1'"_ 1IW f<o' -lI "'" .. _ ........ ..... '"'"' 0IIlII0c "'n<>" """' II C _01_..kIe.A._ ro..."' _ Ihc ......"'Iy...2 ...... 0.

__ o.po<iaI -...ion. A","""" II>< ""le<1ri< _ -.od
,II<
.... ·1 it -.y ... __Io.- ........_<obl< oItoru_. _ _
-. iII> __ "" "'.-. ri o< io """;OO<l by
10M
0IlIl ....a</y """ 011 '" ttl< _ 1ri<1uoo "' _ '" II>< lbmnaI
"'.......,. ""-_lOt 0IlIl1I>< "".h,Fur _I>""", h<1I«l , <b<le<1ri< ........
...
1I0oI if....,. ... "l"""'nI<d. ....
1lI<
"""""
of ..Ie... "
-Gnodt.
l1I<mIoI <apa<itaA<aof 1i< pwt................ Iumpod
.....,olIrirphy>.i<.. p:><iI>ooIio "'" <oN<. Tb<__
,".1>
_ reoil<i.-it, 0IlIl JIOI'ibIl< ..... " _ ,,-. """"" ,_ «,.,.i__
OIlIl_pl.,. """_by Ill<
... ;h<d io _ H .I --"
1) f
Io ...-ty <lay. <1l...-..... IMi". ", _ _ " 1 "' ..........
..ion ""oIly dm<I«l "'III"lly b<t...... ttl< _lOt ttl< """" l BulJa-.
Copyrighted maertal
"
...... 1I>mnal
of Iloe imuloo.... "'" • line>< f.-.iool of II>< IIl
i<k.... of
.....
..k<1ri<. Tn,_..... "',;"'*Yof.... _ """"' ..............1<\& 1""'Il<
d"'_..
v., ....._ I
............,J • oimpI< """"""
Illo<lIi.. lh< _ <
opo<Ml or rho:
i..",IaO_ "".._ II><""""'""'" -.I th< _ ootlulll Iloel<ltal_.--. .. tIl< __
i'fqlIT><nIOIl An .._i<>o mad< iII ..........ion iltIuIIIlb< .._ ..... __io
"'" moul ....",
-od)--Iot_-..... kit Ill< J'Orio"' d rIo< .........
Ill< ....11 pr<_ Iloe "'" of .... v.n
_ "" • loo, _ -'
o.imply .......... mule "" """'''iooo.....til"",,". Wh<th<r 0"""'" ..
‫ס‬
...
"""" d<p<1Ido Oft "'" < . "'" "'" I"'fP'O< ar_ ___
1onj4nl.,._. .. _ ............... _ \ t T. I Q J; TondI Q... ....
i....... u(>k ....,."... re-i_ond<opo<;""'.
T1lt -...",,_j..
.... ..I"", <ff T IIld Q...........oed "' CbapIc< 9.
-.i'ic<e: Wb<n .,,,.""''",I.y ore prcoaII, ......1" "-au _ '"be pon of
Ih< _'t<If « _, ...11'10 _110)'«> (On<IWiRl 1),0«1 cortwJo -..
or< """"""=d par1 of _ ill _ <l6,.l.b" ,
Tho Von """""'" _ lI'oc P ;, _ .. JoIi<>o1...
C_""". jWI ....... <obi< .,Inl<liq ....... __......... ill F•. ),),A.
__..<li«. .... ,"',ll_w.r . <able I '" lone. Ia '" <1<""'" Iloe
"'
....
_ p-t"C'J l"" ...0 IOU. """ ;.. Q• • ,4 q" If P kpr<""'" ..... """ of
Ih<
in "", _ coporilylOII< pl..-.d " oondu<to< 9.
(1 _ pI Oh< pottb>
h<pIa«<l ll >hMh _=9 _ ill _ion...,. be ..... ' l
,.... ..
‫ס‬
........ D, _ <.1<maI dia<ron« <f 11;<_
J,. _<._...........
From F;'. n,
A. ! ' f): -.I',
• • •
( ), 16 )
Copyrighted rnaklnal
..... 1.-....

0.

,
,
"
,
U . 181
I. -,. ...... Iioo
Iioo ,...1.._ ... <ti.......... from Iioo __;
.
ol><aInod from _o(l1,.
f'o 1>.
9,_/I, _ W, _ ln_
2.. d.
W, _ .... , m<raIOd ;., ....
..
f'o _ <h<rrnoI .......... 0) "'lh< m",loI.,.
ComIoonilll _ (l,
.....1" in
p ..
... , + ..,,9, _ hf.l"" (... -W,
, •
• i l h J,
AfIct P<Jf<:o'mu'II ....,.._ ol><aIn
pA"1'"
9, 1+ .t.j.9, _ 2-"" [ 9, Iv;' -d,') _
(!!f.
ln
D, _ v;' -d,ll]
8 2.. 8 416
C<JriJ;n;1II .... . ilh _""'11
_ <l,1h lh< foI_"IlI ""',".,. (
Of
p " ol><aInod
1' , 19) ;. -...I '" 01""'... Ih< ,hcmIaI
of Ih< 0U
Ie< <O"<n'"
.. . ';mir", __"' uood I,.. .... 0\;<1«_. 1" "'.. <_. .... V... Worm« f_;,
" .... by
,
(
" )'
D: - 1
0 ,201
......... fJ, _ /J, ........ _ ..... _<bOII>tvnol .... <O"<n"'
coovrohteo maenal
f
s
a
f
:
l
"
$
l
1
.
·

;
:

'
!
'
'
;
H
,
r
,
!
l
i
"
;
i
.
§
"
!
I
"
l
p
,
t
,
,
1

i

'
I
'
'
I
!
"
t
'
e

. . - . . . .. . " . a [ h i H I I I ! . . I i " i ' .

( I i I t B . - ! l I n t J . ' h i i H e . . O . H . . . I .l i B ' . ! l m i .

. . . H p H ' P H ! _ s .u : • • t · " " ' [ : ! ' .

e a .- . r H 1 r n ! • f . . K 6 j a .

.e _ . . . } i " i J .

' [ . .. . " . u ' « . " n ' i f . I · ' t " . • . l ! . . f . ' j .

. . < I ! h : . " ' i ' 1 ' ' ' 1 f t ' 1 f J . . .i l l i 1 j l [ i f . . .' ' i l l ' . : . . . d < . .

i l i i i " l i ' .. ' I t ' I . 1 [ H ' L ' H t . _ " { 1 . r e i I t w i . t _ " .

. ' _ n f j 0 " 1 1 _ 1 . . . . t f . . ! ! h ' • • ! ' " ' ." I I . . . I .

. '" Ii...d ........ _ A_-<:<1ft eobIe it ... _ . _ita< i....... ...... _ 10 II<Ji>en by • ...'... """ . R>r oIutoI __ ""_"""" _lim. Q. _ll __.. . ror .....l>k.. IT · IO"_ I T and 1:0 rri."'"""""0_.'hmi< n.. I ' ..c... /1 CO' IonB<r ..... by e-. 1:Q "" .. Iot _ up "'" ""...... ' j I i • i I • -..rt' __"' no. _ .Iot.f " .fo r OJ1ht hoI< _ I....-_ .. _ ". _ "'1ClI "'" d1""'rWoM OJ «1ft........ " .(i-<. "' _ io fl • ..... .... ....I and Q. of""""" t1:1 . on __..... j • . I _iooo_ -..-.".... drilnrd .. _llici<n< io p..."'" l ''''''''''''' ' M_ . """". .. __ "-......nCbapI<f 9.... __ llIo<:o .... ri ._....... I0 _'.. . . p" e ""'" io . Th<Von 'iii"...n-... 0 I i P ! : ...... _ .""_ _ _ ...... ...<l<Krib<ol_ """ donl. __"... .... __. H -....m"" ... ot .1 .... I I T I Q lot 1ht .. . ......1ot1ed _-«« _i> " ni le..l-l. _ ...--.."" i'*'P<'l"iool m. 1. .!<II ... Il..22f Tht!ll<rmal .1... oro! . .. EXAlilPUU ("-...00 I:T and 1:/1"."'rHed .".

".ly I'm .l'9 K n... . 10<. l io • """ . v.. . "' "''M''''' wnd .' " hilh<t . "I' 10 and u....11< iInpun... "-"{'HJ!k_ t... J..) 10 _..' <II< ... .... ..• IIK 01... EumpI< ' .0 Ht""....._ ""' ..'"" . -......0 '61II: _ _ "'O-' ..... -. U I67 +0.....'" d"'l«tri< lou '" ""' <. . Oopo<t .. . U lW. .k>q. _ ... _ ... ../ (l.h....) arw....fficirnt 1 0 . __........JO'l ood o.. ".oh ...... . .........._-.. l'I' .t>l«... ( 1..._ .. 116m."'" th<n ... dooe 10 1<J*. .." tho-.. oddltional .. __" "'..I>< "' __... "' __rio< du< "..II . W """Ilicic..... ..hat hili 01' <II< dO<l«. I r ·I (I .. ""'" ._ "" . _ ..(: ) -H:)]' ..) _ 17'l.. _ to....lmK . "'" . r. ....... . ha!..._.. l2) f... "' ..."""'...... of "'" "". Inyli dwi"l .. " i> ...... ... """"" ._ _ . ._ dl<i<dn< ... Th< <_ ' htmIaI <'"....' '''J 'IH-. 110< nm< ....... ...._o JIK "" " jod« OJU I/J../ 11 + A."I 000o.0".....1 Ill( _. Copyrighted m \enal • ..'-by .>«\In. .. "" ... 4i<1«1nc "".I ' l/ lOOl I • • .i...110.. .. " _01 .. of • Ii """ d .....ll!I' · _.. b< ....-rri< .. odd..<quol .0216 . .._ _ _ _ ..."" do" )...-u.. <1><.No....r. «1..1_<_"1'<".-... (l I9) arw. . + A.f .....l.... arw............."..... ']) __01 _ _ . . 100> on<! "'" \I.. "" ..l .. II " ""'$< in _ cwm>l >n<l . UJlJ K _' n. il llao. """" .. . lEe K']·" I'"" I.... ..... _ . IO)j " .. _ ...octI<d i" and tI ""a1l<mp<'rot_ .I III .. ""If 01'<11< <b<1«tri< _ i>_ ".... ..I ....." .. Il2J) -. O.... -.. In . 27S k\l.1<01 <&1<"1. . ...... 0. <II< <Io<1«tri< I... r.1)... (:} . (: j' -.../ """. "''i'''' i>... (2) _ .. .....-( "". l1lt1OUll_---. 19511) F<lr <..... 1021... of ...oir _ """"". \\'ormn __i><ak._ <00 b< oj ""'" t>...... "'Ill< >IIr. II IoOh.... '00_ 100 -. If..·'. .. · .• .... ."_ l<d '""".hod ..... ' . ..4).... -'"""" ......)>Iftn>'Okaa<.. """"".. "". "' _ _ "' _ _ : -.... Ow ...... _ 1000 10...... .. lJWImri< IAn. . anol <......10< pm..h n ' 1'9.. '-" ... i> . " i<nI. ..... 0Jl216 1{ MlWl.....-..""'" 2" W.n>«! .... .. H:l]' (: ) -."". cn<ffici< H + A... ..... ... ".. _ of .. _ • ..... odf io _ r.....-..... "'"' _. I"OI." i.:ludi". o..301+ j -'O..... _ "" _ 2 "...<I _. .. . n.II1I+0.l ..

" ofltl<:.. (..' ..._.. C_ ... <aI<u <mpIoyi"3 ' ...... l ."Ia>l • ........ E_1!IoIIP ."' ..11...... 01 ... if ".... flIo.....o... (61. + m +.-up from ..I _ oIIj<o. ... <kornbod 1>< .opIa«lra<l' fomo of . + T. ""lIlnal """"" b._ '" b< t<du«<I lO' '''' """"".. .. II> moinLoi rnpoIU< for i.....iplo_. . . rnpon" of......O.....6..._ by -. .... "...1<1 . 3..t r. iI .......1Ii<. ...6' 2 01 . """" i. _ '"Ithe Ihmnal 01 the -=. O.. i .... i• .._ prop To p«funn hand<'Oft\PIIlallOll>!of lh<1rW'oI... __. 19161 and 110« Iff 198'J1i llll'Odu«<l oompuu<"""" <ba r........ ::... """ iaF'lI. '" T.Q. .th .... Tho '" perf""" ltu...". I :. ..!)' of faoo <IN<'''I' <OmJ"I ' ... __ .. 1 I..Q. .... lherdote...I _ T.. _-T..... 2 _ot..U) . . . C1'O<....... .:<» ' . =-1=1---::. Tbt _ . 61."..n.. " i..hlCh . """"" ...1 1-.......T. i• .._ _ I'>ca<ioo . .1oop __ Thcfi.>iIlMC<. . _ "<01. _..: ot I 1 _ _ J..... J.Q........EllAMPU: ..... Tho --... ... ....ilan<e 0••.ll. i ... om. Thol.. .oI. tho of d••d.. h a1. I ' Q. ) . ..."" .I... ... ...lM1dor_"."'"I«L AD oqw. ClUNE ( 1912. """".-...So. I<>t """" coNe lyp<I....l...ith thoad>ml ond \abo l.: Q.. """ T..J... ... <_T. _.... <l.I<".. (" ."') '1. and (h " Q .......Ioop 0<1_ "'.. !...upof T T.... lhht lo>l " .... " ' /ot. ) . mo" II< Iho .. ".• .. .. ... + ...h tho i_ion 01' __-... . eobIe 10 • __ __... Copynghted m 1 (.". _ of .. -n in Fil . /ot __ ""..'iM of _ #II.... " '.ohiV«l _ to tho IotaI "".. . ""'''''''' of """1"ou. • (l. ow D..."..Copyrighted m • ( 61... _ mol. "' _ ..01:1 • •.. +1 T. .... v. 1!IrnnoI . T. 1 . . J __...I. fur . ......+l r. 3. _oI l!o<<I<n-:l_i' ''. ..

19!I' ).. 1_ 11>1«1... _ .._. ..ndIcaIed _. " " ..""1 'hrrmaI and copacitonceo of .....__ """" T_ AI ...oj 11" .........J.1«tn< lot... fl .ho<!l ill.. 1M UK ' ."........ p' (J..i-...._r....... ..p' ......... I• • '-""""'" _ <oble... -..... !h<rmaI1nI_ . <n "'" m.. ........._........1 _.. --_... _-.... ....""..."<.... "'-.-... Van """""". .. _f<J<m _"""' ....____... " (l . th<rmaI .... .n. at mu/licot< <_..-II..1*' '''''''''' fu< _ u Tho >c«>nd _ i<>a .-.. ""' __. """"""'" Copyrighted maenal • .. and (I... _ .... n... to to< c.. ..... 0I .......... CIGRE ( 1m ) P""'P"'<'d ."......._ .... W....::'.' -.. . lilt _ 01 _10110_.. u . IJ. ..' -. e...._/)' ""'PI< mor!I<. .. "'ut.........-""".... om loooe> an: to II<0''''''_. nu. (IE........ -."""""...__..".(>" -' p' fl.. ...1>ioo<-.. B} "'"""""' moIhpk_ ob>. olo..D. \hd podl... _ .. r_AI ....-. ... i . """ioo • .' • 4t...:-. th<rmaI of "'" mer poniooo of ditlo:nic _ . """ 01..maini. Ioc.-UCI.. (/0 " fl.el M) E__Jh_LM().. 10..... __.work._.. __Ioltll" -......n... ..... .\T...._"""'''''''ion>.-_...............lly ." ' d. """ H .ttan>iN< yw .. ..."' ..0001' 7> . l"so.. '... .ro. \hi... ... _ .. it. """... .. _ . .l. _ .MI work hao.. ld b< """ -....... 19!J..Pu u H............01 _ hot&.. "'.......-_. . _ .i. '-_. Tho k>lk-i..io o otllloo< ....... .. I ...nobly"""""""' .. 1 __"". t_ "' _ 1oo""'*l<_ No.. .. ....01..u.. r. 31 D... an:_.. _ .'oW _ . I 8<foot we.. _1"""'.l1J__Jhd"""••_d< a1 olun io "'l"_ ... r = ...... _<_ .(1) -...m.w HO.... I..= . . .•n __ <__iWlCn..... fl " ....".........i... • Jo. _. . ". lor """""". . """"'" m'" .. h .... J.p< 100 p«. n-. . I _. ..)Il .-0lor .... Q• • I . quanI'hn per _ ..._...... lIaII .." ..".......<.. ... til< ...11_ . -....Il._ .... "'_0'" nt.n. .... <0'"4 led ill ""'.(:.... 19S 1.10/ _ ... _ 01 <# _ _ ond. 111<0<... C...". !)" ..... "" IinI __..-· TQ C -' T -' : 1 C.. 9. .-J •• ompIt< ... bt lU«l in lnmim: I>I.. ponIl<l <__ .. ..... inonlerlO.2IIH)..--.... • ... .-.... 50<.. 0. per cqur<aknI _ in th< « ....... I"'" . }. _ } .-. r"'iJ-jiUH ( aln "w_.....

"'..... _ 61' . .SuboI__'''''''' __' l .. T. .' .....I (l..... I1o _ ._r.. . 0. [ o+"" r.T......1' ...l lJ1O> .. Tbr .+ <. 1...Ull .1I.'..")' m ... __..0.. r• • OIl17 I{ · . p .. .... _ . ......1 + 11...... + 1"H.. +O<1 0). .OJ1+O.. fI\c_. .._.00. (} . IU21 Thr . _ o +o" T. _.. f_. 01_ "'11. I U '!' _< of .... dIit.. .10< ... 0..' ''' n. .IJiK ..10. _ Q..r-_. --. _ Fq. )... _ ....__ """__"'" ore _ .-_. 'ii""'.. _ . ..-" o...<Old io ""'"I __ . . r......_ore _ .._ I "' lIB I. 0.. IJ...""" .11l no.. __. r_ AI . JulI. n."""_Q.-...... ' Q.. ]' IJ ....I _.0'1 0..... ( "...... _ . 1 ."" · 1<o..220I{ .. _ _ JU. 1{ _ . +0I ... . """" _ ... _ l T. .l.. ....._ _ "" I100 _ . ....... "'"-1. ... .. K_n>""' . .. .)1.9. F. Copyrighted malenal • _. _ T..Q...... _ . T.. T. .. _\1...'... 01 " .......... _......... JI' K _. . ..... a . . _of .. 'l' r. T.. ]..2'l). . k_ ...'04 ) ' 0 . '" ...<11 (::)'-1 T. .(J." ._ . __ 0. <.)\' "" .ll. IJik .•) 1 ........ '" T... _ "' ' $ _ _ . """.. (J ....1..... .. Q """l _ of --. .. ' ''' '' 0..--. (:r l m(::) .j. 0.) 1.101 .... ftno Kd of _ .cIT _0.. .. .U 1 . tm.. ( ..... '_ Laot_ . Copyrighted maenal • ... _U'Il. _0. 1.. _ IO-.JJ.... Q ...

... . . ....-. • '" ti C:> I I I I C1 1 i I I -. r.).. . .....9 ..pw1 " """""' . I _ o... Q" ...078 "'... . + 1. .fl=...-0. s I .. .... 1"1'" Copyrighted maenal " T" ... ..d r .' '0) 1. k""""' fo<1<n. IIJ K "'" + ... .. Q. . . . :1"".. Q.+' ..."" __. .. __ n...... -... . _d_ bl _-=-. (Q. .. ( !e.....0 10. _ ." .... r_"")·"'" Q .. 1 01. Q..-It'l'[ ..J.... ........ " A...l HMiIlfilSNl ..S = 0.l l K · _ '.' O< .''' ' ...Jil( . _....... C_ .._..:7) (T... ".d/) '"" --... c..lIl.. _ 61.. . =. .'.. _ IW O.__ r......1 O.. .... <I.....I..0'1 .1 ..213 + \1 ' .. .. _ _ . AI+ "" . ..' O I • .__ ... -.. .... .. n. .. 'l'I"l _ .Iofolw_ofIdholl ... "" _ __.."" "I') ' (I!. 0.. . .... '\ocUoo ' .oJ7/9' S. (II . + (J........16 " .. 1.. I I c::> = 0. .. llOOl-. T...<_. .. . _<10.U lIK m EXAMPlE :H J.. -'17:oo. _ . 1 .\.. I I I I I I I I I I .01 I I I I .. . D. .N. '1 . T... J.OIl K ... _ ... .._fl.. II ."" r. + tI . O..1O" = O'O..... =Q.... _ _ ..01 0..... .. """'0) ."11 -. ) .. U ...) . ..... 1. "" . Q. T....." .. 0. .. T . ... "IJ......-. =.F_... _ ( ll _ ____ "" .HPl. ::11'P"1O. . .:" lI.. 'flY. """Q...'0. 0.<>e = 0...). • D.. ... .{ + ... "" ...""')S''''' .. ..O + 1. Q..... j I I j i 1 _ . <"". fi ' . /HI'fF! C. ' ..O. _ j r.-... _ ..' _ _ )_.... I .J...<5 ' . ) ....'" ..-Il '"_-"""" .." p. -..ow __... r....I._ .".l' . (Jon' h/' ] (l . _ .OIT K _ ' ....O. =.

-. +I...OI 0. .. + r: ) '0_Q• . 0...I Jl +" . ""...1' . """ . " . ... + .. .. H I + /'.. .(7)' ( • O. 1O.' . ..l4M l+ U l l ..l ...•... ". __ . 1"' 1> -. F• .2 Ill( _ Il I" 101 I.. j T. .+./) I) • • lV.I l lo H 4S r • • U 12/ ] .ll i fU"PU S-t ._"" ."... P l K _' 1/o ..00l +1 .. -...7 .l l< . ]' [ .on..<01 '''OIl +I.. '/) ( 0. _ 1.....110."\ _0.... 61. ..... _"m + . . . D. '-__ " " 11'.. .l>rI.. ( I.' -' l. . m. .( . .. H I .+ II + l... + J. _ O.. ' . 1. fl• • t. .. ' .... .. r. _ .llr coovrohteo maenal ..__D..11 _ ...ln r....01 7 . fif.. _ _ 1_ _ . .::cr" -(")' ... .. " [ ! l l +l. .. .lI\ (61'lI\)' i" .U...._ _ Tho l""_ ut . TIo<... _"""'_<l..""""'.'. " . + 1).". 14"""1)... _ ....0 GIbIft ilt 1_ c__.' _ 0.of . .... . ( r. Q. D.(11. +/'" r'J' IJ• • . _ 0 + • •' r.. l + r.J! ' 0. OI'l 1> _ '...0 .1" 0... .. )' Z. >T......'... T.. [T' -l r.. .Y> . r. I . _ . .))1 0.•) ." .. ..1.. _11. .UI1) ' (\1-' . . ..' Z")I'o ·O+ _ o.... "Q" r . . 'J...... '"1""'_ ""'" io ""' _ ... I I I I '. Q. l. U .. lodok<.· • ( 1..... __ """" _ _ "I'"'llOo..(.W ' II.01')' 16 116.... _.. . 27....'_\ 11> + I.IJ '-_." r.O. O.. P\IC do« . M..l1l "· .11 1.. ' + >.. T. . Copyrighted maertal .) ' ( ' )' .. I. O. L"".l T' ] '( e: ) (/. _lO.' + 0. __.111 0. lO7 I> __ • r.Il 11O...."" l""" Q•• ...+ · r. " .0l 16 1> ." : " no...el..'fl.... _W.1'" I.ll+ l<I + l. no... _ ..rot III. + T. li .... f«... <a< I "-J._ ool. ..0. "1 _ 1Ilt """""... '. _ I.' 01 .u. __.."IJ. ) ."'. ..( '.. _ T. ".o' 6' 0....I _ ". 1+" •[(I +' ... U I .

". """'...... hI """ .. :lO..OPK ... .. .. _ ""'" (l. 2. . ...... . I O-m" ._ ....." lIl mJ 0..' /.....""OmIO..... .. {I ....J .. Ibm ... ..• • _ _ . 011 ._ _.....H 1..1...__.... _ lb' _E'-"")... _ J7 " !J _ OOO .......... 1. ..oo... " I H ll ...0... _....... _ _ .. .. _ . __ r......0. . o _U) Uddor_... ..... __ '3.. . A. ........ ...an •['. TaN<9..... . _<-< Copynghted maertal " _I . ..... _ .. ' MJ' .... .........o:l ' .I'...u: T.......1( _' Q • • ... 1:1 [ It .on .. ._ ' 10 _ _ " ... _ _ """""" "'_."'" 1. _O... . __..... . " m. .. .1J) + .1 ._.-..... .-.. . .....'" I. ... __· "" r....1>:: __ ............ ........ _ 1... (U ...-l .. r. .. ".........0::'0. _ _ .. -"_ 0/ _.( . .. . _ i< ... o. 6'-9_ _ ___ _ ll.. _ ...d .S/IfI K _ Q.. D I I J I " 00 _(" ) ' (" ) 10 ....lOl/{) .21)• ....... 4' 12W._... . .'. ...o>< . K . ... .....-. . < .... O> __'li/ "_io _ I lIIt _ ' ...riooI_.. _ . _ n. __• of "" • _ .. .. ..ll) -... ". '"'"' .-.. ... tqb__... (1" .. r: ']' [" .... .' ) . ..... --_ _ .. 1..•['I... _T.-...J j I..'<>l l... .....mo +o_ ....._ .J. __.... _ . o.I ........-...n "'. T.... 01 __...J'.. • . 1Ilt oqoi ...... __... ...-u_ __ ... [" _0. .. _ To' _ -a..... 1+ 1... "-..--.... _ l . .. ..__ ._ "" .... mi. _'. 1+ 1.. Q ... _ .... __. T..0'. .. T....... .9Wl( .."" ....-IT-' [0 _ ...__ o/ ... . _ ... 1.... _ _ .. _ r....(l _ .. ... . 01 .. _.. o... __of ' .W:on0 1'l .. . _ """. 01.. pm... _ _.OW In 0....] •[ll .._"....._ ...... 0( ... ..... """'-""' _ ""_No...1+ II -o. ....-.. . (I ..... '0..._ O..-..... _ ___ ...... .. ' "0. ...

"". "'..'.. CIG RE (0<1.. _. .. 22-n. A..inIc caNo .... .. 0. F.><>l_ I"II' ROI.) 0 . _ .. __..+" rar-' ' Olm I O:U • (. .!OlI<(I"""1 REFERENCES _h.. " . 11... _ II _ O_.. 14."'1""1 ponmner "". ml O."" for Iod<l« . ..obi<. _ I Q..•101 .... di .. -. "'Orl... r". '"Co<m>o ... 1976 1..r in "".krt E:>ot ...__JW• •wk. ...k=d In _h. 1hmnaI =.• JtlI .. .00.. .••.." .WI6)' '.. Ill. CIGRE lJ..mT for 1Ie ady• .. _""'" y..W_. 011 th< """" """""'" _ _ loy <_<08'''''''''" "" w... r..-..." EMrt n.' OII _ u bl. UIl tIC oppI>:d '" 0(11. ". ....-.."""". lbt .. ""'__ __fo< IEEE T. '"'''3''''''''''' dour............2l21. Olln I.\'l ..ou"u. D..." 44......<161 . . 1I.. rrp. "..• _ .T...j \ umo.. .... ... ""'" """ .'0'1' "_ 0. OIftO .-1_.""... I........w... .1 F...(::)' -I Copyrighted maenal " Th<...." for _ e-'"IF. __ood<t. J... . .lm Ie _ MU Il'I1.. 0( .eI<lo ....... SolIIlioo of Ill< n<l"'. pp._ vn.. Hl ' T• • _' Q• • 16._... r<JI ...I.........-:itaoo<e&""""" i 1oddt f _ j..: I>cen _ ..) [. _ ......".. .. mi.. 1972. OIf. "1b<nnaI . 1297. 2Ern<fJ<1':.. I' M L ()dl< _ . _II. Q... -...." 1... OIfe. _ O. I0Il of"'" 1oo.i5Un<ei ond• .. or< ..... of rim< and til< rodiaI do. *p f". II>< of <be 01 <a<fI ".... H... """.. 01 . it . ' ully di"nbot<d rnod<l S _ b.....ll' O.... ... _ f"""' _ and """"".e.... ' H J.. 10 fUlly dj"". (' ot..".. +0.. '-C"""".... "". ' 611 ... ""'" """'"I .. Su"". 0. ......£E T-. from <:abl e _.. ... fon<tioll oflim< <lilly..._ Oft d<1<nno-' .....m." dNil in 6-9_ 011« all ..... """" In <1o>W... .. .n OIl 'UlllpI< ._ .. F. r_. IJ-2 1. .... net'"Ort equal W1m <1oc<ri«II RC .. 61-%. ... I . p"'. Pr. [> 8 ..91'" ."' ."""""'. __ PW RD. po>bIicollon t." tI.. '''''''''' ..-..huoo>d _ ... r". . 0. "' ..o .. <)dO< O/Mf ''' "''''''') lo0<Io. _.... pp....... re>poo»< "' • . __"tioo ". f'ouri<..lhi' dupn._ '" poi'" intil< abl<_ n" it f...11:: 16.... I 1 I I ... """"'" r--"'wort..... Tho 1. i..r ' ..... Pr. .. ..' •2-127.. "'Shutt ""'" """ _ .I..lk/iw.'..II "'" '""'I"'d _ moJokl R. <yeli< -J '''"....on 111< . ..... . ..Jut)' 19><6l "(")"<Ii< __<...""".

. d<lf..obI<. J.1ema! 'h<mW ""'... \I ...ocd i... H..18IJO(36) lV and <rn«J<II<J .. 0.to< "'0<1)-""" _ tmn_""i...uno:r .. -C_ 01 . b t ... CI 'Hh . ..'" Mol B... p-b<_io'IU«IIapI<r ....."'" ...... Fo f .hictll!o< ....... .T l\lol.....he <q• • hon roc....1 • .._.... ..'" "" ....1m _Ill .' MEE T....I_"_ n.". _y... The .. good k>< . rooor for .. C -"" """". C1>apIcf i. f .hod f<IO' -..>ol)o •. diopam "110. '" each_ itll 1'<1iX'" '" . LEe S&-..... """"" in h l _U .. TIlE SOIL S«odjo .p LfIcn imp<>r1.. PI'." .. pp..-. obIn up ."..( 1II<. lyp<' ioo lilt i.-'"_"' _ _ ..1IlI .-...1 BURIED CABLES WITH NO IIICl ISTURE MIGIlATIOlI I.. __ 'y""" ". J. "".".......w.: optt""'1 -Of< may olIObe of . vol.""" ... """"""".. M....m...J "('..._"'.I m Copyrighted maertal 4 Rating EquationsSteady-State Conditions The <UrmlI".-AlIO£ T_ _ ""'.-•..... Pan 2."'". ... The ....."'" 01 .. ........ . """""".i•• «llvi. H....101>011 01 til< <yell.he . All of ...abIe . ... I H r.. Ihe)' . _<Y«..ak< ""'.... and i"" "din.J 1IlI WoIla>Ioo.. ond .. _..... ... P..l. in ). "'" " " " 1_ 1"". of ) <.... PI'. 18IJO 0 6 1k V. .. 76. ( 1) II>< AllmI><r of ....IF-C S. '"" ol <Obk'O _ "..-._ ...."'" _....... f .... ol __ T . .. . be opplOll to ...-cabI< 'l' fI"'.......art f<><.. £I<d.. -jm _.. Thol""'f""l "" rcpn: ....II< ='" .. pan :t..-..o. O/Mf "'""1""') ....'. <y<1.0<ftIa1 1ll<nno1 ."' ...... "" .IIll<e> .. •'OIldO!ioM.. lI>dy... (l 'lSh -C..• and McGrath..."..... .. """" "'" iftlp!i<i"y.. ioo 9..an«.11 .11o)<p<nd on .. ... . 1 Wllh l!l< lh<m>al <_ ...............""'.-.... P. CloopO<r' and 0Iap« S.q""' ....." . PIIt>lic... i..n. """ ""'''8'"''. .Iti<_ """'l"'-....• -UMf. J... ". (l) Ih<.t l l_.. ... >I>c"" .. n... _ _""" ..... of".orry'lIlI '''''h'1 of.6 The __af ."'p'.. for .. ond_ok-. h <... kw."1><" or< . iiAt""obI< either.""__.. medi<>rn 1ft .10ld<> "'" ... ..uN..A ..iIll_ oor< Of wi'" muh'pk «><n. -n..1. r ..h'. Th<trfcn wm d10r0>' 1M in ' '"'' _ _ c!Ioplcn. ... moo."'1"".. I........n."". P!'_ID... "'l""" '.. rio< > 04 bad """"... . H.. V. pp... ...h ..... """'n in So<.... obi« "'"' I.. 105-110.... __".. '" _ 'r--. O......". . . If< iMlallod. ioo Copynghted maenal • ... <If t!I«< .. Nril<r. 04 ($ ) ""'u/>l< ..boio<> under ...Uff_. d...... Noller. "' "'If. rutI'Nl """P err . ()d. h .'" 'Minp 0( .. <_of all 1'IoIIl" .he <!lll"=no <0101... -. -r """"".. • .7...1"'ang«n<III..... loJCh """'" anoJ . I'"" ..I rc..... . aN< _ .iJIs .. C)'<1i< I>IIi.oa.s__...

."" .......... "'" lhmnol . SlIn<lorly. of "" touI _ llo< Copyrighted maertal • [ :>9 _ W.w """ IoompN "".. 1..-..... C\IorI<'" b.. " hef< T. " ". cOO< .... ... I.... .. . ...... iii< ""ol «"""""" . ron<Iuctof and Ill< 5I><ath.fUlo< .>1 ]" I ..... . ond . "olio<! " _ r..... _ . __I<fnI'<RI'" ioJi-... 1 ".... Ill< """. __I .-.... I. k"' tier< .." ....<1 .. joooI< "'"' "'.. II i..II< " bin oll«l. h ....... liT. -."...".. J\ow in . _ i ...'''' _ <D'<'I" """"" ' " Fi.... The ..... b "'" <uP. . : " r . . __ n-.....m...>tk.... T.. "'"'" Tho I" .... H ..The onl. r ..... _'''i ..... n..." . at""" k. Rtf _ -"' .11 . . i... 14. _ .. .. Jot T. tho omm«l_ 0( I!le<_duo to "'" _ .tl......_ . Iw" T.... <10<1«... O .. """""y ...".....j 0<tUf ---_ ... """"II. .. \o'T.... ..f II>< nul .... <If <qIU1 ...th< k ........ in "'" <abl< ia ... ..' "l .. W w• .I O<>.... M ."'" ... """" .. I n Ill< <_ ....... . . It·.. $. ._ II....••" .....-_by II>< jool< m. .. .. A. Al l " IO'.....__... I/>< h...1 . un<l<f1l<lrnW <00<10. .11".1·' . .... . Fi.. d"''''''' .aho 01' """" 1ft ...... II>< rondudo< <=... . U be< 0( "'"""""..... . "... and T.. f -=-. 1 .. T. ano:I ....l«1n<a1 _ c. p<f lOll" I<qlh bd...Ie...n"all«l. "'l""I"' II>< ....... T. ..... or< lh< lhmnol mi... . " T..... P". -........ ....-".............."""... _ .o<lodillll any .>« of _ . in. .... ". n' be . oev«a1 t ll<....-no 1<1IlpOral"' " " "'" .. ..! . oro. ' .. .1UdI . . " "'pm. ..... .".T. oRll .. . lO.lin.I "'_ 11'. ...our. k... . i. .."._ 'y_" (f.... melalbc ..""""". . ......If''''''fl<t'''"''' . I""dono.. >p«di<d....-...... .......2> '""'= 11'. m<diu"..·.'alle<I ........ ... + nll( l +1..wi ll! I!><fd"""... 00 "'" .' .. _... ......... ... .. in II...""... Ill< _ Copyrighted maklnal • ....." 011 11<.·.. .afT.... .. . __. 'f.."j ....... .... <of ... _ ...

214.. £'<I...._ inl<rnal _ ..al>k> <Iel><'M10 o l><p. ni. 1'11...1... thothermal rni«Ma p<r .. __"" .ty_ ."'" 1•... . .. ....." di<l«tnc looon..0' <Imp!« f...... T•• UJl " ..... Oemoi"l! . )+ W..I... rio< <ou><d .0'"..l<maI " . _0.. T........ ... ( 1+1. of .ilI <l<pmd 00.. •.' .. • of . . " . _ """I '""'" __ No. of"'" <obl< "bidI <l<p<ooh ""'Y"" .. _ "'<d""n...... boo ..) 1..10<1( . I!wI ... t. !ttrhly d<pendtlll on it< """"""'" "'"*'" 1m .: O!b<r hon<l." 0I0p0e<9..+ r1 + .. .... In f a«... (1'>Il....iotan<e per k nglh uf tll< beddinl ""' _ ond .. . ... u .21i..".".... .ood. _ 0\' _ of _ __io I .. O'I.. Th<. 1. <II.. ... .2" " · T. from .Olan«.."'!""....f ".. . "" tl>< _ oil e>bl< _ . .okao <_ _ ".. IIld T.. W.. ..()O . _ ....... kft "h bet'"""" "'" __ ..ol>le_..t... +1. n<d from _ion Rem<rnbm....• .h """""'" ill [ . lCIltfXAMI'LlU o...-"'.. JAA!... ... INfOAcr:OUNT """..."'. ""."".. . . _ 1Iu. W..... Vnder . 0."""" opcnti.. "0.. it 1»' MI.. ._ . teOi"-' p<f of til< ""«mal ....... "'" ...... • • ....09"o....-.. I I" .on....--....... eomuno......"'" 11'... S. ..."""". So._ IhrnnaI . ' /mtrlQJ(. ".I..foQtl Tho _-<'atr}'"..... )1.. _ . m«t.. 42.... 11' . ..""lei et .ori<d l'O'"'<f .. UJ1... T ..: ""-"...... Th< lou ""'" in 1..l.. .. Tablo " I ... "" tt...* <_.... r........1" App<oolo.un<...... an "'Iu.o. .'" of tho "' "... per U"It len...... D.."'" "'''<obk k..-.".HI Copyrighted maklnal • U BURIEDCAlLES WITH MOISTUREMIGRAno. Tho. . _ 11'.. H I '0...sf.... n. + 1: +T... of. ... . 0 ..obI< «JIIdiliono.... .......ro<l'll<im.1 " ...11. and T rompuI«Ijrom ' 0 . i... .. IIld "'" ... . • .i' i >ily KI .. 001>1<...---:::-1 .-." ..ra..... """..---... O...-._ .. .....+ (1 • .. in "'" cot>k. . ... .. The pmni"il>k cum. 1/ ia II>< '" reu.. _ M'l'ar<_ _ < If.U... "i1oel1 <1«tI) b«.... III irlln 1Nl Ih<rnul .....-""... "'" """. "..orderof """'''''''''' Jl<... _ 0. <_ _ ..m.... b.

obI<. _ "'-'<00'" he.. . ..... _'" .. orili<>al . I."" _ Ill< • • 1i> ....... T1o< <nticol . If> I unif. tie . _ . modium. • ...... """"""Ill valueo '"10m< iooIbmno <!IanI" W"""...may <Ievdop IrOOnd ubi• .. ooil . of ur< ...... GI..."<'<IIplicotod.. of d!yjllll. .... __'"' .......<t)' .... are _ ..no:.. _ "".._.i<... ..... io _ ......• .. '" i" .. wwpool«l _..... ""b... _ .iocal ooIuIiooI "' . 1<"" 10 -...... ho.._ ". no«! . .21.. >l>r\lpl n o< in l<1IIp<falurr or obI< __ .. . . ... '" . may ...-..i. ."' 11Io of bull Thi... _ -... """ ....i... ... .. .............. .. .. in' urn. ..and 1«.... -mol oqwoiof>< ""'" ...bn'l Ih«mol "". from.• .. ... it...."""........Ini>l "...'" in • m' ........ . ron<."y hi'" of """"'" fnI"'''.. . _ Annan . . ""'"""'" ""p phto<""""" ..I<-<limen .. Th e ot . ..r Io. ""....... f<J< . 11_ ).-lNllOWoyba>bcen "_ by .. __"""""'.... """""""'_' IEC. 011. rusoo.. iom "".. 4... _ m..... III<nnal "''''n.......-.o..0 ... i.. >i. and ... l... col>le " "..._ C1GRE ( 1_. A __ _ ... 0«1 "'" y<l maoJe...I\cotinn vi <qUOlioo 1M rrodel ""'.. ...tIe . Copyrighted maklnal " -"....oS« '" 1M10m< <OJ tho elf mip""........."" "-'" .........01 <>p1_ i<Jm... oojL Tho P"JbI«norw.. . ONO .. ..Iabon SIu<lO<o ... Ill< <riIicaI1<nlpttOI rio< ""'.... """" nI .... (_ f ill.. .. II< II...0.. • ""."""1"0 . foIl<M>.. ..... Ill< ooil lw • ""if""..l 0IlIl .........1>00 'ho ......-00....Ill I. ""' __• <imp&< . '"' ""' !J'J'< vi ooil. II>< dry zone.... II>OoloeI f<J< . dried" "' """" ilion OUIoid< the dry roIlO.... __cabin. r<d<>«d by • r..... l'" .>Ii . _ """..... """. adopl<d by Ih< lEe ....1 "NI dry re>odUnJ io • .....r.._<_...fomr. _... .." nllpKo a .. tu<1o Ill< _lai>d by CIGRE ....-...t>ermal pott<no f""" """ "' th< ooiI .._ • • dry . 1!>00 lofcr-t ot dry .."""1 hil t>er "'"" nriJ inol_. cable and • • _oe< <ernp« II< .. .. 00.. .. of... pnobI<m w"' po......cd lI>ennol<tJfldlOCln' My "' .... or .. 0. p!ly>ical _ <1<. '-"or ...._ _ IlIoo ." "".... _ ooJ<qua <e evaI· _....if""" .. .and _ "'" 0M0 tho IIIIK'.. _ m<d no u. Tho: .... by _ . 101 cll _""""'I ol«l pru«dur< forclbl looi"ll'obI< ompo<:itI<t lab. <tiI1<Il b""'" ....."'. ... ....... 10 .......-..Hili«..... In"... .-dlIl__110>oI..r ..-iry ..1..-.J_ ( 19M).ool ""'... in id1 .. An addooo<IaI ... io<""""" "'!hoi ponicoolar __"".ood_ """"..... """ "'.manLOd ...b•• <an be ..... Ill< <Oi l ""' ""....". f<J< fn<1ical fI'O<1'O"<' . "'" . _ . fcf 1!Ii."" _ n:oi!li>'iIy:bu1 if .... '" <he ...tie._"-. ._ ..I99) ) Tb< <--.. ...roe< of • <01........ OfIly ..

II< cot>lo .. the: cr. " . Th<ft. f""" "'" . ' 0 >1 @ ...9 .Il.......u. .. e __nt .... 4.9' ..w""" .....11m .... of /1... • T... ....1 OJ. 11'. _ TIl< _ .. .. . ..ion.... " .10l "k" .. ._.J +t".. =P'<...l H Copyrighted matenal . ""'... .. "'Ill""'" boo .. i. C<>mbollin.. -0._ .. ...... i_1»' ....i"".-.... """'10"1 . <Ii"""" '. ..... T.....-d...Iy. """"" .. ""...J+ ' . i.... Il ..... bou tIdory _" """" on<! _..'" (4. from «jUlIO.../l.fcrn1 _ charat'I<ri"i<.' .... _ .>rio< -..'" folkJwi n. .... 110". and "'" 'n np. "h<t< C i• • " "'..."'iono b)' apply..61oodmnomb<ri..... (4..o bI< Of cab!<> I>a> "".. . " ' ..ur< ..'''' ' ....._ f_ ronsi<l<:"" lO iMl&ll.' '1 lhol_1»' <!ryinj ... ... ".. ttl< "llion 1><1-."i" ..II. 1f<'<ia1 t>o.... .. 1'.. m<thod "".... "" .....cIiI .. """'in . h<mW . ... and " . ... un...-.... _ . .OOI/ '"'"PO"'''''' _ Df . i4. (4.. -".. .. """ tho. .....>t. .... TIl< "".. ' 0 . p \a«._ U .If......" 1 dill".. and . ro:-<" "-<s W."'. l 4..4 . b<oom<. t<mprralure.: • Pl/ Pllo!. .. o ut 110 """ it>re>nti. II>< 11 -'komJ ily 1>''.. ". .......1 .."""..... th< uN< ond tho 1'.. obI<.... <JIlWn II>< 1oI1oooin& focm of _ "'"....... h< <oN< wrf. 1 .. u bI< . ..-li. ." . ."-1 ..'ur< of OIl i >oll><rm .. it. -". . -i'y... 1-'" h<. "'.no....fi) If ..."Iol _ "" oppi lod .'il)' p .. . . ."'IU"I '" . . .....SC ._n."'. dit«'l11 propo<t>O ftal '" "."''''...l " . . now .h<.... boloo<.. A.. (4. ' _urn«...""...tao< l<'mp<f"... _ """'" «IfY<'P'J"'li"ll '" Ib< _ .in . mt>i<nl l<fJIp<r.. '. -"_ 1/I...hoot moNUf< mil'''..... .. It>< numb« of <Of'« in til< .. 40> _ _ . Pl .

.""'_ '"' "' ".l U13) __i>latto_ _ "''''''''''''"''<__' j"'''''''''' . 1'182) . IO.. <2) .S ..·. ..... RT.. . .Df -.81 ' 10 " «I..lI ..... 1lot-r< I. _ by 0. ""pion I"'w.ICIGRE... i. I<mp<''''.. J....... . 1<n9... 1_: Bloi.nn I..... •l) ...'M..ft""""" 0( • • .1 i_(4.... . 141.... .. J..... ..............l . "'" • p ."".. .W.. . of di r<ct ...e.u. """"oJ """""'" <a1tem .. . • R.. I K""..i. of 4 9. J..11I "''''' 'ur< "'.U .. W< "'" __...1degree or "'..h"'" i> . of UI< . io. i.or.. . 0..... ..... 1'l92) .......1149' 1" ' . 9.. "'i. kl< ""'" .. 7... 01. ........ In (O' O<b« loti.. roo )..j I... 01<. of .hi<hJO<Md<> of m ' ''' ...' T10t 'l'""'"".. 1_ from i....."'...-.. 19l1-l: GrorneveId....." -...... _ . T. .ioe of... Ito: m./ p. T.. B!aI«l....... ".... liT...... ol:ui... lO""' t haI T..... . •Toll " (0 .. <Ii....pm d<ri>-M"'" ..-. .. 111< f<>I_l.. 0 "... robl< AI . ........" .r. 1_ ""'. ' W.... II t hai W...... "'" l>o«I ... .... T10t followi.. . <lfl oil< pto<ti<a1 trhn.i. ) . ond rn.. .bj<ct in """" d<WJ. ·0 .1149.. T"JI._ . ""'" 00UIlIrin for tIot m hcaf 1"""""" ... ... (I9'79)."...... ( 1979). I ..11\I.. O... 0.. . . .T..t ..... l S onol YJC . __...-Od<ncc Copynghted maenal Tho methodldi<>"" ''"'' • •pM"""">lly okI<_quantiI>eI' 41) .t>< _ or ..'Rond W..T... 0.1 K· r.... . "'" """"ion of cril "...""fIt ".. [ 4 9 ..... ......i1 y p... 10< ...Ioc_. cot>lo " 'hm it i> 10. 1I<d by dl< odd"""... i. Ito: I (DuoIt>a. .. r.. <Ii.. .. is . ooiI _ y ..." .... . .' to -. . <rib< ..I ) ·3. 0 ( .I. _ ..lthe: . <Ii........ .-... "".. M.... _ __doo<n _ _ ' •.. ... _ W. and """'..".y pto<ti<.....pm . _ . _ it. the: follow. [ 7' +(2....l •• K· ·• r..--. Detmn.......tlOII CM I>< d<'1<mP'I<d b)o ....1 T' . roc: ""'ie.... • ..-= 9. _... ._...11 il_ Df_ ...l l' . . . mp<roI. I ' (l ..-l the: <l<a<>m.R(l " "... for 1........p.--. _ "' .. 0( oT. I..... ll . <oil '-inJ •••.. .. boIh . . ....ST.... l .. the: ... di_. ..had knaoa· • • _ ... . i.... ""'" puhI_by Il<>nnali" 01. i.. 1+W•• .. lfImMI . di""""".. .... _ ..:1to: . l ... an "'''P' ....or""""...l K· ' f<O'Ihoa. .. '" lS C " .. .«1.. l olT.. -.. n."... . <l<Jinedat><-.......S...-..""" . ... taU.. On soil under lI... ..p by .... 2.0'>... ".vely oimpl< -' bockt>l . •.. n..Yili<a1 d<v« or ut.. T ......"'" for the: <WI'etO """l! .... """'1'1"'_ hu I •• ompI« of """""'i<aI ond ..of ..

... "'.. ""...." u • • " • • • •• " • 0...... """<fW -.. ooiI .roIlo<I b)o ... .....' .. . . .'.."" .... 0....-.. _ ...... . k"'''''''l_' .......! ('..(. .... """ Ih<ir ""'... _ "'" ... . r.... or .... ..u...... .h<nOW ""'. f IIo>co. .""""... " tb< dcl!ro< of "'urali"" or !II< . . ' [ ..K...Il< .. lor ..buhOll_from lho ''"'' """'" Th< <Til"... .o" or lot. .. 1'<>1 ......:c "' "' II.I!lo of !he ""'_ . Ill< .....o! ". . An . _ . up<ri.... .. .. """'"'.. 01.. ....... «W<nt _ Tho mipion poram«er i.. b)o . '991) Ji.... 1 (ClORE._ . .".... ... T_ o...... ..."'" rio< or .. " ... dj"'.. 1 "'.... _ <till«1 or ... otuin<d from • mipioo.... ..h<r< ' ....• l " ] 11 -'. . ( 1919) woJ ...... ....... II........_ .....u .. .. ...... r_ 4. u ........ I'." CIGRt: <19\121.. ono:I . . ..... ..pmmcnlal m<IIlo<I of <!<mi. "y_. r-... In Ibe dtoorirJIioo of lbo . . ho critic al I<mper>l= no< .'wl . wI««<Iouilo' .· 0<.<d..."•• " " u . 0.. .

..'dol d or ..... uouocd l>y !he Ix.... Hl' f' . .... kxoll y.. lion 4..lN <-.. gi... C...' .. <>III<> . H...1lft1....-.....ioN (4J I an<! (4 . Iadd<t """" .. " • -.1111+l. .• ...1e> "!'P'''"''l! ..... • •• " .cOlion of _ion(4J): [ M W. n'h" .".. +T: 11 . r...."'. oh o'"....... "'" <><rut> _ ""' . Il...... 11.....1 C"""""""...'<4. ......._I.. <noc """f'lI<III w. ft...n.m "'... r. ... of th< .. Ill< .. _ •• • _ . .mon. "... .._ii an """"""'" r"""" .. . . oo«t ..t ..lMU " ... and <01\_ .... <10 .. .. .... <_.. ..' r: . <qUOI ''''' D..._........ ' l. to< «jUOI " l oon WI....2 H • _....... _ .. + .o:>i'>al _ '" th< . 111>0 ..101 be.. ...... may "'" I>< vahcI _ J<liI _ tbmnaIl) .. "' ... ' ho ..ond th< conenl '''><1& . l it.... . n... . _ Ioprnoftl! 1>1' Hartl<)' ... 1 ..... Ill< nlemall!lormallfti<lallC<...RT.. d1ff<=1l r. 00ll1d II< -'<du.IJ ..._. of 11Mroelli<ioral . _ "" " .. fOf adio. pi" b)' ool ar .. U CMlES".....".......n .."."<" .......ffi<_ err otIJ. I!>< of ..... <ItI!Ie ._ drJoi.. "" ...."1< 100.... . .." """ . -".".. io S<c\ioo.'" .I!II' .. th< . )". Bl ldC . q( _n...... .. 4.01104 .. 0IapI<f 7 """'"'_ <OIT4"'tO'''''' d._ '-aI_... Ill< opp.. _ d<tiOO<! .k< I<OOUIII of oolor radial.....am. _-. ...-Id HI:< '" poiDl_ """ ........" ..".. doocnl>e<"'-i oo ..+ l. __... " .. i<lJ <' '''IOIL IOIld OIl!}' ill..". Ia f><t. wrf"".wnoIlbmNI ""<UII« . Thm:fo. l' 1.... o/wo.. ') 6 8..... in III< _ .. ..)T...:I in$«. .....ST.. I J ....11...... f : I .IS! . "..<d ill ..... th< . coble.......... ".--.. .. + T....e.. + . ....... """. IO.. ....ol _01 "' '' ..-• . of quanl.-. .n "". no.. 1I10dd.... T... 'W +." ""-Woo klr th< «>mpllI>l_ af <OOOoMOorre<o"... _ _ .. . i< co... compI<t<ly ."""" in 6.... .. ........ _ out f..-_ _-........ _ _ _ .--Copyrighted maklnal " . 6 W• • ill ill.....rN f<w • ". "'iIh of ...._i<IJ. _"'" ..nin. . • '" • I••'o.P""'! . ..""'.. o.. II« S«lioo . rro....... Ii_in T_ ' . ot>oorb<d \or c_.pi<.. ..IObIe.. ..

"..... Pm<....-"". "D<Ierm... ASMf r-..o>d _ Woo. " <llJi<II_.. 1. J"""<r ... ."n.f .-I ....of . C...00. ..' V[)E VerI. L S"..i'" . 104 ." Pm<... _ " Sl'"!"il\od...!.. f.. "' <f ____""". o(do< .. _Joln8 und<fground <abk<._ I£f ... PAS. -Am<flI!m<... ""'_.""" of " ....-"...a. ($<p.. G..._ond. h. . 1$-:1'1 l!<Jnnui ..lEU ( ". pap« ... !'P..r. of • •'o/u<o( "".... A...."'.'.to< ..I '''''''In .......• oM S<ppO.ribution<ol>k. BralI. IO:JO... "...... V...i<ol«>ndn.. _ . "'III> of di ..0. · A. ... 1'1'.. A..-hod _ .· E_ . . fn< .. __ <J{""ri<d«Obl. p"" C.. (]nfl. N<!I<r be.op.. D. "Soil _ ...... "'" __00 ............ P ....<WT<OI . bj. "".. .M"d' Io.. 1'1'.. C19"16... E. lIld 8l. L Koopnons.. pr-. G .. ""...ioo...IOJ .... """ HoIlina'. <_ _ fill """mol.-.. of r abin ..... Block. . 11.. t 1'4t..( <ie>iln .... CAul_ -C... ."". ." It..... .. GooIaI><I..10 >oljo <ml to "lld<tJ. 14j. r_ papor ' N<."'.. m<thodlQ calculate .... ) IU lEe p.. ..176 _. A.<hnoM. WI/..... IUd)' . _ .<_.. . N.....llI1... illy of ""......_..d iIt ..lramf. .... """""'-1<_ . Sy..... I) I. W..1.. in« ...."""... 104 · ... of ...... 11l64. /9.. r.........itol l<mp<n<'" ri .r--... 19lIh . 1. 110 _71 Copyrighted rnaklnal Copyrighted matenal 5 Rating EquationsTransient Conditions u IlITllooucno" J....... lie< i.. I'I'_...".ny ro"" IIa>'< ..... 0 ..... IOJ.. lEE.. _id p. llyOll ...-:0 Th...b..>ck...-ll' oo.. "T ..... Be... pp. .Mi>Ry <obi< to ...· f 100'1 r_...-.."'" miJIII «lIO<ludo ... CIGREt l ntl. Z. ..t>< ... 126.. ¥p. £.... ' ou6 • • t.-of lll< i..... £i<m<>.t TL R. ". inmoi" ......... I"""«_L. (MOl'...lIlt mitlimal ""' i..... _ ..-. C191'J 1.. I l l . l EE... """. b<.. _ "'" lOPe.. 1'lly"'oJ priJ>......<_ IlMCh<L. . >'01..... ... t>y · "n.._...._ 00 of AEfEAHICfS Alman..oed . PI'Copyrighted malanal " C1GRE l ll«: 1'1'1'2 ... 1)...--....-... 12J• .-* 4 _ . and V._ 4<01. !04. <UI Iu. .. ....iooI U 7... by .. ::OH_Z01O GrotoI<'vtId. In. ond ""._. kydroloP<oI _AM i.orilo...j<\e<1...... OKn)'. 6.. I<>ol..... l Ee HWlI..I......b """'""' _ <_ . ' l'Iall)' _ ".. K . E). H. :t pp.obIi<.."'d ......-Ih< _<'t"""'" potoli<...." p". lhmo>oI ood 9 ""oJ.iP<> _ . A....i<lJ: of __( 100\1 Iood r... IfE.... .IOI6. ond I<JIIOI' lou f"......6u<ac< of ooi t lhrnnlIl-... H.001 RepJrI of ErRl Rcoear<lt I'r>-jccI 1M )..... lculmool of <he . J...

....." "<Wi _ oo-ty..... '" "'" <1..."1 The 0«l0fI0l """_-..... In "'" Lo<t er <. lot " pori.. .... Tn .... . The \JUt.'... _ of on Ii. _no"'" _y......_. " oIly . if ... . bof<>r< ... "".•• (j . The>e romp.«> .. Sptrial .. of .ho ....J...Thio _ be "'... Tho ""'" penodof -. could feJl'<""'" " '" <WV<> >t1Ii<b ....1ocWn of .t...._ . ."__ " _ "" ""-. ..""".• • _I<tlIpt< j.. iI -.J' ('f"<'lioo 2 _ . 0:-.. of .-« . r<rin"' ioo<fud... . *p of ""' ..)..)... . ... A brief o!jO«MlOOt of 1lIi""pd.... .._... Th<llNrd_ lIocI> """II. . ....... of. ..... "'" _ pm."......-_Tho. oundotdollO<! 01. <IIapIer.........-.. .. The .... ‫ס‬ .."" ..... _"'"of.. >..""" ody--. TIll. _ 1<1 II<oppIK<IlO >00>< .. onbe_ ......1I<d puloodortJ_"''. _ ......""' . diO<f<ilialioo of ... 0... hnol __... 01 pro!>Ittn of 0Iin" ". «u!I'ioo><._1....-.... ..."'" "..-... "". __for • __p<nool <It......y op<tOI<J<'....1oodooII boWJO<l .m pr<"....S.. .u".... .....0«1 <_ ............... " Copyrighted rnaklnal • ron 1 • o... a IOtp fI" ' ..... lou ...ilft .. IIandlIllll of til< _uoI boot'"..o<1 iAcrnocd oipi6<oooIly....... il<Ql' " pro«<Iw<....t>/}' "'Il'<r<nI fa""""......2 . or O<pbYe "" . """"'''''' ill Sc<olOlll ' ....... c y<h< .. _ •• io. -.. .--.><rial """"" "lOY apply f« Iii< dur at ion of ..."' k.11110 .... of eaclI ...-""".. l""'''l>I y _ Inlr . _.ohrn_ in S<c1i<IMH '. .. .. _ Iwp _on .... 'wio<ioo ... .. _ loq!lli>COI>di. : Wba .. _ .. lOOP.. ""'.. .. ...... 1"'<_. "' __._ .. of '1"<". pniow."ti. .............. ._ .!.. . of ._ ....."'10<1<> <y<1i< . ... a "".. S. . '-u""....... _ .... .ire..... l _ F.....-01 .... <_... _ <l<J'<ftd>oolh<1'f<IC"'Iur< oolopOed fo< ... ..0<11.. The _ .c..ill '" l*"l "" 41. .. of -. y>I<1lI Ih< ....I. To _ _ llI< Illird n .. _"'Of< if 1oodI............ lo<<Jto ei _. <1mliI. lemp<o'><u 1I('«.-01 ... . hd oJ".t_......01 """"'" pre><ftlOd in lin...... _ OJ ..... DKeWly ' " _ k>< "'" '_OOIl . iooI ..-Ioorl..011) .....l of"""""'''' ..<-"noood • >pe<iMd )c_..... -....."'. <><ry "" ••" . """"""'.._ ....... kIl kM"" ""'" quntlOni"''' port><ulM' irnpot-_... . """. _ . . 0.. .. of <ahle<..............1Ioc tho:."............li<"._.he: lInl __ of .. The ...ill<d Ianp<r>llft Th< fi "'qI><'SIIOO t<qUII'n<Gll1pUUl>Ollof ...... <. .. """ "" ...... ...... .............. "".l ... ......_............" odjv<tment of C_ _ inp _ AI""". _' ..._by _ if "'" 0<'0' IoodiOf . "'..KIno ..... """'. bme _ " ....._.... .. _ """.." s.....-_ . bel 10 "'n .... .. ...1 ). ..".....«1 .. 11..•.... ollb< """ red . l!UI ocakd oppropnaIt lJ' to d>or>lP ill tb< 1oodilo:I... Th< ..

.... m.... .... ... .....". _ ___ .-.......".. <e_""" io .Ao. . f_ 01/... dnirod l<rnp<f1il.".. iIo< 'P<'<'iI<d "*'-'< frnm ."bttnt: oon>l<I<rrd.. " ono4<JmI _ " "" ."'.' 9( ' 1..... . If iIo< 01/ iIo< comp...-*_. • I . <I"'.... . .mum ...odj. ..."" ....un o" _ .. . ). lI<a a-te' io... puUolJ "'".. _. 1....... ".--.-io 01/ _ col>l«"'1"..""" __ ""'" ill .... -"'-pOOto! < "...... ...>nmI 01/ _ i> " iIh. proJf1ifIIftIInl pro<_IOIakt inoo """"'........ _.. U" IIII.tyinllm""" ..... I (. .. .. .. ......_ ....1 _ ..... I I Co<np.. iff "" ‫ס‬ c. .."" "'".. Tho: """"' _.Ifo........... ok><lupo<i. . " "'" >impk 01/ id<nIi<. ill< . 10 . ' "".__• 1oIof00Dl 1 00 I .... "'-' '' _ "_' ....0 _ .J .. ..If _ ...... block fair!}' C<I<'IIpI<..... blockill 011 u..... cqo.. _ """"""... '_. 1ln. ""..II d. '''''''.. ""I'fI"<l' _ io<........ .. _ _ _ . ' i · • .. rio< . . II>< pro«« i.. <ti....__ .....< in 1be Mea<Iy...... iIo< 10 ""01""......<<<<Io<fr<qo..... -."".... " plioiO "". I _ .. 111'< "...... <oil«!.1Ot<.... 10" "........... 0. IOC'O lim< honrooI io or>l lll< oIfO'XInn " rqoeo«d _ "" .. Ill< r ondwctot ... _ 01.-.....ime. _.. ill< I""'=i lot d<I<nnio Ii.1fl'<Xil iff ). <arr}'WIJ <q UaI """"'" ..... iIoe .....aI <aN<. lot itli. Copyrighted maertal f I _0I R""......M<. 1\00. ... .... _ .-...WO.. " ill> T....... Theref"".I r ___ ·PowIomI _ ."""... 001.. of II>< lot ."""" _ .... _ .. ... 01/ . 10 .'. onaI) ........ ....._ "'" _ """..... _ _ ..

19" : N<hn:... _""'''' ''''' __... ..kiloop lOtl _ """ .. 1'l6ol: ClGRE. Ir.. IM...1<CIlI'<fOl.." . """"ioi<r . 10 iNo """"'....... 10415100... . T1k .. _ _ puur. '" "' ''.. ...... 1'f12: If£ . CI(... Copyrighted maertal • . SbJII trm>i<nt..' """'.. IU<f<IIoOdina .... b... "" II>< other u. ... hc _ ...-__•.. InI"""< f<>r . T1IU ""'"' io _ ... _ .. of ..... ...oN< _ ..... ""..r "".-. OGRE.. <JeD<t>Ily.. but <an b< .... f UIICllON ." • bod"1I 0... ._ I>< _ in S ection J...f<Jnn><i "" " I • ......-..'iJiI>l< r". Th< __IIf "'" .1> PI"I'<_IOfqn><nl ' coI>I< in jo<l '_ Ioopo.wy if.oN< .. mi. .nono r.. <:<J<IIbm&ft. to< 100 Thi< from lh<fa<! "'"' Ill< .. "'" .<Ill........ iii< ""'t"'-'" "' ......... _ <_"""". J <an be . .nuund'IOS ""' it. . I""""I<d pro«<Iure> . 111<>< I. . ..............-_ 1Ioe .:I .... ""'*_ . "'"'" of . .. """" brior<. .ib _ . "... .... <U<t <1ft b< 10 be 1 n. "_In>" l!Ieoonduclo<..... """. l12. 10""". ""__• "'Ii -.. JOd«.... ""1"..l..... A brlnw Inf onalylical ool.. . 0 1 til< ...-.... out""" . of'''''' lh<laIlp<mun: ril< iol.....too """... Tb< "''' rUe<1f • u bI<_ _ ...on. A """" <IetaIlt<I1Im< 41 ""'.... .. ....... ...."....I< <oN< "). .. fa< __. -. 1971). iM ... Iw...<1rt b<ptrlom>«l. A. .. tr . """ .. ""'" and .<loco bonI... """'.... ioI S«1""..to... II}' the """.J IU . 1'I1l9' ..-'" lMI .. •he ........ .... "'. (196:11_""'" _ \ 1\16. <_ .... "..J. "'_ "..... rot... _ . . .... bul ..... _ "" _ '" (Mo ri:I1o. _ ..... '"'" in .... _'11 _.....rortt " hidl .kq> __.1· l . ronolucIo<...·the .. ... ....-......._.".Klm(B"'. T1kt'<f<' n..... .....m< of .....-an...eqlllred.wmpu<..""...-.. n..... """'" Ioid Weclly in lh<lround... 1lw:: kmrl'lII dur>l"".lly.....IlE WG Q2 IIld publ nhod on Ekoc.... """"""' Ilauoloo...--.. cfli <oN<<""OI" ... no..Ml< ..... ""'...U AfSl'1lN$l TO• STt....... Io..--reO! Ino<li<II .. Van W"""."'..... 111>< ...'"......""...n 0 ... _ >4opool .........orioN< 10:*l1li yhe """"<ltd Ill""""" "" __"" .... . ... obI<.. . «III of "'" ....tak<n i"'" 1oOOOlI irnp<.... ""l' on< af ............ "' tol ...Qnoim_._ ....-._ """... ot lhe.pre><Ntd I»' "'" ..hidl the I<>0o:I'0' hc ._ ".... I. ..._"'" 01_ -.........".. Io<JlIt . Our """ . __ial ....r... . ...hi" Ille"""""" .. 111< lh<tmol ott i<lmd io. ollll< __pom _ lh<duralion of .." 1'..... _.. _ . and ltI<"'lIl' in _10...._ il......."""...1lI<. ..... K<f"J'I'" okpc on the .. Tho: In<thod <Jl oomblmnl I!le>e ..... 1llInpt<l _ Iodd<r """""" _ ... 1IO....myi..ill hc """"""'" Iinl. _"'" ....' .._ .""".. ...."....."'" f<wr ...... ...i' p.

..."<at.... !""" . " f ""rcl" " . poIn -' ""'" <If ...II.... iI "" """'"' ttarKfOl1lt ollb< unit _impvll< <>f ib< .... .-. "'" ""'. _ . ilwo _"'*""' .-. _ indo<.."11 01 _-«>m>oion JIfOI<"l.. ...iI _ ._ -....-"". """"" II>< IMII< port .........""".... ri"... It '''"'' OUI that tI... -. .._ _ "" WlodIP. I. 1m : II:C.< ........!ICp f_of 1><00 inpu t _hil.... ...l l. ....i< fot!<U d<pM oJI.. " .... the 4u<t Ill<! pop< l ir>:I" dll'll pop< pr<*<"tIV< c"""""'I ) II'< ok<> ....... "*".. ""'.. • .m. f..-..><01 I><luw... """P"'OO"" .. '-Iff r-""" of th< _ ... ') .. . l i_by • .....-d)' Thon....".ona: ""II>< "'" "'1 Iich """"". 00C<IIIlll port <binI ilwo inMwonI...._. .. OIl """"'"' <II loop< .obI< <1><_.nl tN o...-.."""'" "' ...o .""" of .... of Ib< l«npCfOO... ti. II ... . .1>1<> . '<mpcu' uru ' " • ""'"" i • " ""....."....t\ooo:t. i .. fa<*r oil' "flf ""' lInI port flf ""' il>ennaI cimli> ioCOOIpUI«l ...... r=<M....... ....hod ""... he . Tho ... ' 'I'm """....... obI< . . tl>< c_ . fun<lion i....1_. Tho... Joqua! KI""' . .io . __P... ClGRE.....ailed ..00.01><101. of ""' _ port flf Ib<"""""' .-....<••H".._ .'" HI' I _ -e» !'(II ..... in • OO<I'Oopond. and. _ Ib< .. "" "'i' iItOll • _"al .. fliClOl .r. "'IUI.... The Copyrighted maertal " I... ." <lot fi'" pM 01 ""' _ """....... f .. ocroH fu10 port lime • """"I ""' to . rotnpoo«I rnporn< to ..ri... ..ipIao.....J..'" " 7."". fOlciIll! ' '''"' t ion.. If ill< .. """""'.. E_al_ flf ..."""'•• tramf.""......0.J.ki II>d CaI>ia< t 1_... .. ... ..... • "'UI " W. the oond"""" 1><.. ) .t ...... i... ......... C .. . (_ ValloollutJ..._ and ><roo of .. rool'lirionl...".-1. T m/W P... . __.ie_ lroo> I ... i_t>.......... k_ n . i ......".. T1'< ."... II>< -.....19$1\. ion ....m. (l ..... flf the •• p"' "" _ t\ooo:t........ nu.'" _00<1 from ...f<"'" <If . """ port.p .._L 1. ."...fa f_ . _ . I II« . . ""'I)"i octw<n. """P"'OO""" i.....". . Ib< !orcinl function . ......i..". ""J"'''''1f 01 *!' • .. w'"" r" . -". <_ I1< .f !ll .""' __. ...'" .. ""' rompI<t< cobl< lodOaJ: il.. In our 'a><..'......... Ilwo .. Fat c"" in ... j ......'olaIo _ lnnJ.. <JfM ... .-. " fm<r> .. The _ """" of lI>< ... c "" til< >wi. _.. Qf.... maI.... -" . 00 ..obi< i& in '" pip<. rot_(.

.. l " . T r. . '" .. _ ffi<io.iii<""'" f ll ..._ ~ .1..: and _ II>< boo.... 0.. ......... ..j... >tWt>I __po<... """'r. .....r...1" of ll>eIr . «.1......1' . _ Wl<xIaN<...J1ut ....r...""........--..... ".._ -... (.. .. ..T . _". _ _k"4k.._ .. . _. of """'.... b< • . «>mpUl of . T. u n be fOW'd".. u .. '"itw"<Jf. <II ..... ... _. _ H ....-..... liol """ff..l '"-" u "" ..""""""" 1>«_ nloly ..-. EXAMPLE $.. T.. _ ....... fun<l....1 " .... .. HI<I '*"_ by 00110" equoo__ Qf.r 1_ _ ..:'" -. lI."...... .Copyrighted maertal -n .dtlw " .... " """"" _ .... ) ... __lS... ...l . ) .. JiWII by T . .. .. u 'T. Ild<n . 1"1< __lot 11m __io p .. g ........d "mplilled.."••T....ocm...r.. r...._ _ .. ....l _ ... e......ty . .' n lh ... .I""".. _ io-.. _ mo<l.. _ .."" <Jf . _.O.f ' 1_"' _ ._....... .... _ in tin... by 8M>olool..Of .. ._ .. Q. ... to... __al"'" .... + ... iI r-n fo A"". .. 0 ... Pl.I ~ 1 1 _ ~ Tlo<y oho _ If>< h." . _------.. _ _ .1.... 1" 1ft r=-:I-=... I I I ......" 1 • ' IT.. of "pm_ ' nnd out . . ) . -........2 _ .._. ~ •• " .. .. of • ...l HU.. T.. irno "f ..... The .. _....> T...An_i....._imo <iI . >+ .. l ... ._". ' " " ....-. n'" _ . """" "-'Y. . Von Wotmer ( Morellof 19j1).._.yw ""'>pi«! by ClGRE -..1_ . Q. ..2)andf ' ·) l... pok> of """"I.. ...... _ _ ... . ... -."". 1<"J 'C'<1i>dJ.... _ .....-......I IfJ...."" "'" a1F"'nbrn fur ... ! 1% ) ) :.. 0<f<J'I of 1. f-....he« . p. fInI<OOn . ' i _ lor ........ n(1'."..... ._ of • • 1. . • P..m{T ...%2).<iI f'.... WIl>o1anb -. _ .. b ... _.... loUooowa __ n. l " ..

. . l Ee puN" ... ....' [_ri(_ ". .-eu '" fIW «J<IlI"lI'f" .. IF£ ha> 01"..Itt....... OfiiIiaI """f'«"W'"_u_ ""'. _iooo ............... T• • 1I<<>u".. ... 1I'. ""'P"'"'"'" n o< B.......""" . ... rq>r<_«1 tIy olin<. """'" "".Eil ..' /0/....... 10 do<ir ' .._ .In ' +< .......y. . ... 1lI.... f""" II< _ in .---"' ... _ l l l Th<...... ...... .. I <an l>< found..EI( .. _1..("" ... roo IarF • ..1... I JB I all _+ __ + ". F. _ 1•• 1. .... .<_. b.... . w. .... 11>I. ......... lnnil<d .... " .. ono:I . .0.....sn _ In . "'""" odIN ... <. ... _ . """""""noIed "' ...' ... .. I<c_ in. ..<><t <qUIbOM f<J<..... .... ''.... ."'iJ. .' ._ i. i••oIl<d....w &..•r.'77 ..(' I of "'" .._.... publi_ " """"""'" f""" .. '1'111< ""'PIt. iOillhcmlal d..'Janol • _ b 11 .a... " ..Mi.... _ of dl<. " ' " Copyrighted maklnal " ... . . Copyrighted matenal .~ ... ... eqtlOIiOI I (2..Z l' + ... ... ... •• • "--<""... . ....._Ioop. 1/ . ".. Th<••h•• ....._....__!>eft ._ "'1ft....' • •....... ) + T. 110 Ionl<f • problem...... _ a.... of£_OUtaII... """"'... . .. .011._ EIl_xl _ r.....h5ivi1....idI on. 1..1'" """''''1'.. l _ -Q.....+.. Tho.ho: • • _ iaIintcp>1. of """""""" <If mulli loop .t .. IT.. IOi l.... b< _Ioprd in "" _ .w....hcmIaI =i"i-<iI".... It«: Sc<1.bhw " l1 .of V>riaI>le>. Ih< """"""of . ._ ......... 1' I ".._of _.. bod> -£il-" can II< olUillOd (IOC K' J · 1....wo-loop_ _ ". ctIaIl.." .->OWy>I' compuI>l.. C1GIl...f ir-.-1""" of "'" caNo<on . ..I.._."-...IT. _""".nnlU'" modi.. Tho " _ <If _ pllbIi<l'o<d in 1'/040 Tabk.. ." . WIodan4 1'lt4. i.... J a....t. i< """oooIorl1 ...... filii .. 6m am_ . I ..It" _ .." dr in .._ ........... (I " 'H' _.. ""I"""" _ m«I . rump!<. tIli......"""" ..". Too.. '"...... 6... Th< . 11'. Po ...E... (I .. K .... lim.

. """ d no<> <_by lh< heol """"'" 11'. in . e_ .. l·n&.. d«p<>"1< Ioc . of KenndlJ. inl<cral. "".I. $ 2..1 . ofl<f \I>< "". <_. (_ Mj: . .. .... '" .. . __. 1luo 01...lIff"". S"nmllll! ""' " . <obi<. .-... T•• ...... . _ . -. willi _ ioIo .......... 0yp0<I0ni. "*"" ".... 'IK _ .. . "-" '1Iac .... b< O Il iooIII<mL Uod« 1lII.. I..01 "l'P """ _he< hYl""h<>i>. """"""<ar)' '" cal<_ • ><panol< rnpont< for <_n · .-..Tho _ >... L· <I<pIb.... _"'" l>«o-... _III ". IlO)' pooIIl M "' "".I)· _ .. to< "«l' ""'" ' '''''' ond...<obi< -.. H«-a..... .. _ <_ . ..w" '\ . . . _ "'anl ...........__1'. "'.... ""o." ...II>< <or'" .... ._ n. j}) I. ti.ali<! _ tt....-t.' ......n". """'.. 19l>l1........-loli<.. _ .... WI tIu• .r.. ..tuincd . Tho """'l'l<l< Ir.... '-101....1Im in <on II< 1l<J!k<...... I" .'. ._ ..n_ of .. ..... no< .. __.... _ tuo. """"'" (Wbnd "..... "". .... of. otu..r.-..._ ... for . ...otI<. by ill t\ctit""" imaf<pIa«d .... W... .... e....<If..I... ... obl<.. ."1 i<I<o<i<oI _ in .....4 S«ond Pitt afllff! rI¥rmIJ it "'" For c-' m air... re>_......"I<d.".. ttl.... IOC .""" _"' _ •.... __ """ illol <_it a Ii"........... ror ...".. <Jf ... _ " .. -........ " i. ... . ...11< . . ....1..... " ' .-.. >do '""'" of 1«< "'" . .• ..."""". wmel) . ......ioo " <_ iltr<_ . .. Go IdtntoctJ...... . ... I!ft<I """"'"" '" ClORE ..... '-< Pb<"'c .. y.. ormwla .. 10. P"''' M . nO: L" U ' _ In + In"'ii" . II>< . "" "" HIO<:!linp..... -. Copyrighted malanal ..... .. ...u. " bKll n MIIOlOI "'._ ..... ... 11n r.. _ .. i<"""_in .. . -' -' . ""l' lon>< ... .. ""'. _ and. "... .... .... .:olly "' rtac. ' . .r \>uoal .... H""' in .. ' \ ..... .IO' .rrro-ry ....." ...-.. .. fur 1"""..<nfRi"""l ....001 ......

..""_ 1D _ _ n_ _ I""' '''. Jo«<ablo> ... n.>«1 b)' ""'l«-. .. -. . ...... iooouloo<4 .. <_. T• • i r.....:....... ""-""""""" _ ._ "' """""'" br .... and 11:'C11'lll' ...h A....i'" <II< IoNDl""" ..... -... Wonro«ro<ff. .. _ call1eI. _ .... A 4id t. .... .. in 6.tCh lII< 'I'OM... iI ._ in """'.oo< \lao Wor m« -"".... 0 9..... -.....fGonl«l <OOO<loctor """"' dill ...-.-and . Iw<""'1'1< o lhrw-pMoc clfWll <Jf sin&I<__ .... 1" ''''' ''''' of_ ... .. "'('-".. H_... follow." . olu. fraclio<l d "'" I<ClII _Iu. Copyrighted maertal • ..<I. em.... n . ""lwP-... laId ill . _.....2... dOl _ "' _ <boo _ Ih< ' .....' 01 fflW/ly (If LO/II:WCI/:IIn 10 ..... ".. -.. it in E...... '*'" _ ..r _ ...."".. .."'... . 5. r"..19\11. \lo1'>e<l 1here iI_"'.... cqoaIIy 1oaolN..·jl ""'. .. io l!Iioc_ . . _......_( AI*n . eflCCl "..(11 ... (I ) . '. T1I< _ oiIW< ".. intu .."" _ . ... T....... n. """f'U'«I ".. ''Ill1).... .....<a "*' ill f'OItq ... c_ 01_..1l._ . 10 on __. ...YdIol«tn< 100_ . ..... •• _ ... .._ . _ _ • """ otlh< ""'" """""""..... Ill< obclo<tri< k><...d«ori< .....-obi<> "".... ItftldL 111< . 11M lOII< colculM<d. .... . (fro_'0< Ial . _ • am.. .. 4O<I«:Iti< _ .. .......ll i' CJobI< en<fJIBd brio.... C1GREI 11m.."" af _ _ ' Y" <III voItqc ""'_ ..... I W· 1l T.. '"1""no. __ lJ...)' dopnd<al .n ) b 1ooJ--. or-.. . ""r. ... 19) and U ... ... obInf and oppropri.: .. Ih< <io<W ill "!Iocb .I olooM-' RI< _ """""" ... IIiJll«_11' kV.... *""_io Ioodi.... and "'..c_... _ of "" it Ioo<n eM '" 10k<..... Ih<yIftl/)' """1 ill .. 1WfDl .. Kpro<II><:tld ....pent_ n 10 Ill< 41<_ ..1. Ih< wboo:np: d ....... bi< Ioo.......i1.. __ ....II>< rn<'Il>od p. If . .oocioooII .... II>< .". ... + (T. iolllol ... II>< omhi<nl .... I!l<m>oJ d "l"'vWIII . _.<...._1l><nnaI cimMI V. ... '" .. _ _ -. 9". 115kV..Io l) ... 1'].2....1110<"""'" """" ...cII .y .."..... -....""lotioa """"' • it _ b...]("'. r.. .. ........ T.ducn III<"""'"'-arry... ... ol>!<. "" <110 d.. .>r<J<t &om . it .... in a.. .lOP\...... "ro.<f -.. .. .. ifni..ht "'ft... .. tn< _ f _ .ioo ol l!loe _ PO"''''''' "" N<he < (1\lt>o1 ).>i.........-"OWtOI .... Ii-.....""" <abk.......... I .... 1m) i o."'-..... u _ 0 . )Ol.... ' 916)..). __. ..._ If 'II< .'ubI< <ncrJ1Uld ...... _.001... . _...nc __."..l<j. ....r..lie-=<.! U 1W..obkm f •. ...... .. -.. __....!XjI. ".-. '" II< "'" . m ......._ A.. c-....... A . anaIy'. _ond.... """ ..."...

. . ... '" + ". _ _ Tho l<tnp<f3lur< fo............... """ _ ..". n-. e._oI m.pi< ""'" _. " ' ... ><Ii O«nO <_ · I ·<. .. ' \boH... 1. ' ._ ...... ioo _ 10 W II ...ahl< at i _ <_"" . <_..n l<". _ • • 1Iir1. " ... otuu><d • <II<..... of . .. ""..". "' ...... <obit I .d loy " (If.... c. """ fo< mut. uoI _ " '.. ) from_ <ol>l<o '" be: . Copyrighted maklnal Tho inI<moIlmlp<nol K"". bt<"" . ft« . ... "'" .-ao<l<uf..n="".. lit <MI..x wrt". <001< "'.. . cabIoi. "'"__ur< . ioo <aI<oIIol _..m.. Ill< . "".l I I....iii Tho uul ....._ ot c-._ ..If of"'. du<"'_"'.. ..uoN"" io. 0<1.....11I<..._"-e> _ If lh< dionI... .""' tht __<_ by _ n<aIt».....-.. caN<M>tIf.-........l ''''''f<''''''''''' . ..... <_of <_...r... Iood .... .lfti _ to "II'lOI< caN< 100.... (N i .. bftOl""""""... _ _ lIlti<"""" ..".. ln&l_ 41.... ""'_ I ... <'<IIItf of <obit l -. """"" . .f1 • ".. 100_ of u bI< -r .. ........ of • • obI< ..) ....nN k" oll H ....... (i lor it<-. _ in om< by oddonJ ......... OIl)" b """ at ....-0' ..JIm«II r.... i<*I" 100.. : .... of of <oIIl<o -...pi""""..J byIll< l<nIp<rOI urt n.... T. ho n..... on<! ...' . Oftol...mE[""(" +....lit _ __..... '". AI .. ltfJlIlfflO"'" .. "'I... 1< .. *""""".... Ii UI)' lo)'« oflll< ..I .... .. . i_.4J' + E. 0._ I ..'i i... " . --.. <>kolMinJ .11 + ....r .... -.. ..... ... duo 10 iI.... ... from ..... obtIin<d from A [ ( " ) ( " ' ) ] II'M b .. -. .... ...(11 + .I ......." ..... .... ""'fI"<"'ti1 """" n ill AI-H Copyrighted maertal o • ..r....... 0( _ """ . ..:h .. Tho Iemper>t" '" n... _ ...... . (lIoetmol «IlIlIl_... tq. . ... ri .. IIIi> .... . .... " 1....0 "'O J..... ..I ••1dI . ..._ """1'<". ...nn'"1 .Eo ... __..... E__ ' i _ . . __ Tho _ "'" Ii"" i. rt"" 10..... .1.. .' . by "'I_IS.... . 100<..... . ....

..to< J.611 ...m- 13-19.. " VI _ IS... L 1. ....... S. be ....-. .....h<nno/ ._ .._"" ri c """....... " I••."'..0 K · _ and.IS....."'" ... j""..""" -..I. L T..""""L..'-"" ..o ..... in . ...... r. ".' VK-n... <l<fi i..In ""... "m .<UrT<ftl1a>l" I b .loll y6... f". k...... ' 7) U OIFFUSIVlT'/ OFSOIl In .._... Th< dl"C"'" ill ' 'l..--.. no...-.... -....__..I. ..'. c <lt1I"'. '"'.. ... ..... w.._...." •• C........110<1". k ..".' li con to< U><d... .. IMo<.-.(1 . _ of_1". 19SII) .. of <lry -...... ........ . perfo:y-no """P"\'IO.' ""' 1"''"'"'''' ..16) r . "'.oty . .. _ 4.. f.". n. """" ..S. _ bY"'.""". (1." 10 .. c_by onopp!i"... P""l"""'I by -...dol'l_ _""' rompuIat""" .. . in Fi...""..... llo. _of""". .. . .. "_Joqu.... i s .. "' <l<lNoy. .0l\It<"'" 0«<1<' <. of 1..... _ ... u>d in .'1...... and ""' fiwI _ . .S i--...'.. If ""'1 "'" _ from .. i6 _ loY ._.........__h b. . ""' dirr. . S..'" 01 ..tv< . ... <.. .... • Iuod .. ...to< of.....'1 i' u. _ I)' of ". .C.. .o<<pl< 01 "'fI"'lIO'iI""'...."....h.. ..". ... oriahl< .p<ral"'" ri . -'-'-'-' • --'=-.. .. " n.-..' .. "' "3''' 1h<rmaI _""'''>'.. .. ... w p-..«pc_y. b y<>" ('i/ <_... ""' . k.... Ibrnnal ""....._. f _ .. 10" ."d>dIri<dn< 10>_" _iood from ..puI«I from _ oquaOOII ( IEC.. "'--..o. W.. 1f""._ <In ........ght.)· .... . boo>«! . qInl' "' _ ..f<J....-:ty """"".....S. ... . U TIWlSIEIII TEMPf-RATURE RISE UIIDER VAAWlLELOADING I. " .... Tho _ nm<oO f_..... 0I 0. 111 10. Th. ..-aI. • • _ ... (II . . .'y .H"" 'S-2• . of dt)."""''"'" ""' ....( Ito....--.. ......-........01 dilI.SI: .'..-. <liYod<o! .. (4..... ""'"4"'I<d. ..-. <qu alioo with ltI<..'ity can to< _ ...." .... • <: on to< -_..

. ' .1... ""-_...........h-""'_"'" ri."""io -......< .. _ .. """_of _>I reoo"'I'1'y of I!I< _ _ • 11>< ..-.... _ flo< . "' _ l'_n>o<loI .'h _ Il.... 1971 • _ . )..... --' 1' ". lJ""""" ..... 197 6) ... " 0... ... _ "" ..ion for ... ' .......'" Copyrighted malanal " --.....-".. '" _ .. Q• • ... 110 .-......_...00pm."'" "-_of ... _ ...utI of . . ... 0( _ _ b e Ial«<I i_ ac<"""'........ r ... . ..rr""... _ _ Copyrighted maklnal • a ..."".1...11. _<l'JU I/I( m '!IC_ . Eo.... II>< . ... __ <__ I 'C..".'''' K ""'i......._ "'" Ii>< of Ill< rond"""'... II>< ._"""""......-. Ill< ........ 0( ... _ .....lfanly <__."" ...... bolooo' " . _ _ To< .. __ w.._. _. ..... _ _ ..._ of ....... 11< L ". F...n 0( "'" 0( . .. "..... • • ._"'"n. _ lao __.. 55 DURINGTfl ANSIEIlTl Sin« "'" oond........ ... 14"'1' in. ......-.. _ \... for 00IaI""'1 art... TIoe_d '_ pwom_... U. «mp<totur......1> . Tho ._......10........ l /III + wilh /ll><i"lI • «eiprocol of 1<1np<f>lur< """fIicielol . _ "'11_. . port> "'.""""-" W <fId... U"lIPU! U .... I""l" "* __ Spo<RIf _ .. <.-.... chanl/<' ".noe _ ""' ... 0.. T. _ T.... _"of "'''''''' ''''".... < _ ..... 10<_ I ........ II}' ClORE 11911....... Il o . • 0.. io _ """" _ . oonol<>cIor "'_"'" .. H" OW«""""'" f"""""' ...0K__ '... be<n . ". .. iI i< <imply.n./"i..' _ . ..... 'Ill< r... A..-"""".... ... Q..... If£ ' 1'18'>' Th< _ . .. o J " L-LL..."...... II>< .. _If"""'" .1'" porn of "'" <abl<.1lU. _ .0.._. • ....__......... T1le"....... __of _'_ ) """"'_<l.i<Jol of ' M 1""".." 'h<o .....O''''1Of and ""'>til GoId<n h<'1l l\ll\ 7..:I low« _ .... ' ""..o a«oom Ibe <!IaR. I)-C . *I' _d.h<t< 9".. "'" ...r ... """"""': . _011' 1( mfW....tIl l( mI\II'.. 9(01 .... .. _ D.......... -. "' _ coN< _ I_OIl ... . .....-.11.. inconduclor ... ... _ l-9J l K _'...m.." ""i"...

.. <01<0 .! ""...l l " . ..... l JJ·JlI" B :>9 _01+ 1ro..hliblo . +1. ' ._"" <ff<on 01 "" _ """""'" .i .._ ". 'Oll.. __beIo:>o.. ... _ lot I ")600 Ie .._ ..0 OCJ:'OOO.... _0.. Q...IIJl "" ""'-.. ... _d __"' ._If< _ ill r_lJ "...002l • G.I _ I l. __r..'o-" "o...WIO..00'0..(-.. " :lI'ffi 0.. "" " 10.._ .-_.. ' 1.....<'_F_ _ _ -....' _200JH 020II ' ..M .9'.0-. The J"'O'I" r_ ' . ' l.C.] ." Ci'i-.-. ..K..iII T_ l. 1(1) . __ .. t l • • -) .. Colnolo<. f« I h ' J<ffi . ""_". . D.. lUI. P _ l .lb5 _ 011.. ..' .. 0..0<-1" _E'l_. "'..ZI' +0.. . ....l. _ 0 " •• ".16.Q. .. }(I.12(O.... .. ..fo<IoJ<... • T.. . !<oOOn . . Mfa« _ iI> """" _..... .lok ' u_ ". 12... Th< __io __. ' UJ.00234I _ ..' .. The __"""". b dwM.' "'H+'''''' ... -.. . .OII _ It'... 00 • """-II)-...)J lo • • ...n (.. '-.__'_[1..... ""' ...__ The . f<w<Odl "".....'-'_ I h ... .11)']•G.."" of lo}iDl ._ Ill'J.m' .....6. ) btlo.on' . .__ .. fuf I b_. 0.... ...21' ..) JO. S r ' A " i... . "'H_1""s..o... _ T... . ... __. ....._.. mn " -' T• • Ill " • ."...07l ...I K . . <t. .-. fuf ..l7<J I ' ... ..... [r...I"".....ll (0. " .6....... . _ r•• 1. O "-i l' ....... ". Gill .. _ .. '" Ino .-01 . 0_... ...)"1' _ ...II.-. :<. " The _ "' .' _£....-. . --'-' ..2._ J.. m 10 __ "'/...ro.. .... O.) .1 r. r...' 2). _ _ . • • • n . ' UXl" r oo ._ .0. Copynghted matenal . a IIlJl' ' ·''':' -'6 )1..... ' ... '-< "... W)J ..-o' l1H+ . . '.....>o ofdw .000Il O... U _G...lreO [1':1 I .. ... ..... I.. --.....hh. "'-". 0.. . ... 10<_..)1 _ . . O.

0. ...".._lO. _' T_ U "l1....... . _---. ._. """_ "....1_ _ m1 ...1 u l l .w .... .. l. Tho ..'" a • ' .." • . 0.....l . " _ I U ." .. .T_ -...O• "" . 1. .-. _ . .. 1> ...'" n.-. .. " '_lot ' h" -" ...119 K fOIl I U • • ' '' ...... 'l. _ __"' : _. .. .m ..j'" ' .. """"'"J _ n...O..... _ C_ !UK ') ..." .. ' ... 8 1 . ._..011 .'''' ' _8'' +230+ 10' .• .. _ .Copyrighted maklnal • _ I . ...0".. •• ."" I.... .Iot *" -.1 ' ... n W _A-.ll .... . "" .l ..J".. ..

. . . ". . ... '" .O . .. ... .T.. Il. ... ." . .. .. ........." ".1 .' •• •• •• . •• . • . ". :..os "...n . ." . Jl. . ". ..... ... .". ..... .. ".. .. ..' . .... . . . . . .l .' . .u '" . _ _ . "' •• •• • ..

.U ._f<o __... _ Q.lI1Q..--.\'.._ ...: ..""".-. Th=luoo...... H"........' <qUOI ...J.0. ._ .0)'. Jr......... .......... O....... ......_ + 0..<lI1 ....'n._ "..j .. ' ....... .".... __ .. 1... .__. _ 0 ' l :l' _'.." .... ... <)I(..-ftl p '" ' _ Iot __ n.... f_---T. "'" .. r....{r»l}O" ..07 ) ' ( 1-2J) +'"''''I1 ) • O.. _ «>mof"*'I iof ..•• . . • "0. W'O... 4-fl"'. _ .... _.._ --....•" T. _<l.. Copyrighted maertal C1>op«l . __ . •• .111111: mIW.J. R.... _ 0... ' :.. I + '..vw.'r-"'-' . ... P'\'<"Yl'" ..lIl. H'pt'_... """"' '''' ._"" __. __.. ..Zf>I 0.....' O.... T....0 K n.lY1 I' -. __... HJ......m " . ......._.. lIllO ll _0 5&lol7Ui.. "". 00 110..011 ) ' 1..... 1 KrnIW ... " jn.... """ " . . . ..07 " ...... _ . .. """. _ _ . _ Copyrighted maertal .. +P."__ _0...'_..' " r or.411:J . I om p.. .... . ' ........"" _ "IP""I"' T>bIe AI .. .-......__.. r o......-..... ) ....o _ n w_ ........ n." . ..'"' ..... 1 .vw.. • •.... " . __n Witn... .__'_ _. ....... _ . • O.'!'P<'_ . _ r .41) t • o... 4"..""" -J " o. .. _ _ _ " "".. -'-' ..-... T.... "" __ '""' .. . O <1 __'''' )71<\..'/) ( o.__f<o _ . n._ IIoIf ."" + D......... r. 01<..lr............. <l J. _ .. ..".. ..I... _ _ .l<\ll' • 9••• " _ "... : .... ...._" "'7 _ "" __ s. . <I. .. .......R_""_. T.. -:::':::: _ . (l. 9"''''' _ ..1lIl 1I: _ ....._ _ ty.... T.. . _ "' b< _ . _ -... O._.. -) .07 .A b. . . ""' ._ ._ 1lI< _ _ r..... r.. ..... .I>OII 1' .. G. "'" __" 1... ..l l [o. .. " . .... r"' ..U_IhooIh<.T:I ..._.-. JII( m n...o.. ......"'"""_ .'_ ....'/}' I ( 1 0.... 'II< .".""'_..... ..... ..1....) n ._ _ .... Tho_ .lM I • •n' . (I _ . "' . . 1:»..... po.01)0" <I.. -'.. Q• • ... __. . -" I) ' ..r./l . jooIo 100 .U..' j ........_...... . I' _ .."r...."'.

.. 0 . _ O...<.lnrndl......... . ....· T_' ._lnrlhj Jo\(l(l....... _ "' <t........ ... _ . _"""''' . 0.. r A E. lor so HI . Tlo<_.. .-1.. _ T. -£'4-." '. _ _E: o _ _ '_ . _u.. JIIOll O... /11 71....1\11. • 1..--'" -I .....'.. ·. _ .. Th<_ _ _ T1R _ _ ...... _""'_ of"" . _ .::....l 10 -.. ......t __.. ..". _ ..... S _ t: I ' ..._ . _ . --...nl .... It . _ ••r-. --. ....._ _ from_'U' .. _"J. ". _' _...006 "'.... .. ' w... . r..00 ... _ 1_ U 211o. _ . ""'./" ....I IiK · .... __.. _ _ ...--_'-...n r_""' · _ -. ' ........ .1.! 'J'Cok_. ti_b<'o<o: .-. . H .... ia "'" of 10.....*.(t _o .._ .. T•.. f". .. -..-"_ ...... " ....... . .lJI...._... T. ' c"""'''''-. _ i& 'b Thr"""" ........... _ . _£...11>< ' 0001 r .. .. '. _f.a.... . I! • 66(0...... _ 0"04 1<"". Q.I' . _'. ....... a•. .. -.. f"'" __ .0 .1.c> ' • .l IS.. ... dCH... ... .... A. The_.. I 0001 '. T_ H . ..... ... .. o.... ... _ 1'I'_"...... ....... no...O:! Ie . O..".....0.-../ • ... """-llof __hri>"" E..........._ 0.'. _ ' ''' U K· . Co _ _ .. "'<1> ......'C_of"" . r_ 5.... .. _ . ......_ _ . . ... . . i. ''''' "'''t. '. _ . ..... d .... n. _-vi<. Th>o _ . <obl<_. _ 1"''' ....n. _ from . . .1' ' _ "" Ihio. ' 03.ri"" 'lIffl O..." °...._.......". .n. . -.......... "-' -l) _ U I< n.... Trw__ 1"1". ... f'ut .'h. ......IO' ''........ _ .... 1 ood '"£0''''''''' ""' _ ...... Q.... '2... ""..ood..l • [ ( "' ) ( ....-...' ..__ <oJk Thr "' _ o( ... K... )....-. " .... 0.' " ..... ' .aT_ H ..001 l'lt! O.n o. .. D':' •• ... .-"". . __:. ...OJ] ........ _ . ' h • . ....._" ..' '''. 0..... ..... 1b<0IIIy "' _ "".1 <I>.OO'Of li ..0 Copyrighted maertal • Thr " •...8-. .._ _ .. _ .1 .......... . _U17S.. .W..kon ... l ._...._""... *<>Oin_ '_ _ .... I.l ... _ *" _. _ £14_._.... ' ''' '' OJJll6..

l K Copyrighted maenal • TU .. _OJOI.. tw 1>"'_....... . _/0... ...1100. C_.' '.. <obk . 1....'...' Hl " zr • ...r... I b...fI1o<e.." .. _ d pa..... FroooF" 1.. .... . b< Tal>I< U -.......... .. ' 6' • 12 · :0. ......._ _ T_ ... lot . • . Thrk... ... Iot _ ...00<4 • O.." '" '.. . _ T_ " H.. ..... _ .. of . 0 0 0 0 0= 0n . -. Il... 2' _2..... __....b>.....' ' Il -' " :IM... 12' A....aO • ...........".ofT _T_C_".. .! •• . _ • ." ....V .... • .. -... (4lo ) ......_ ' _'b __.. _WWJ 0.....' .. O...... C_.. .... T_ l. .' . ... lojo>ol< io_ ""'"_".. .._ oJT_ . "'. .... .-. .. ....... _'..0. ...' ..... IY'""".0201 Thr ....l .6. ..__. _..' _""'_... 1m' . 0 .....fil ...

0<,
.,
," ,"
0< ,

,"

,"
",
'"
,"
m
,"
,"

,"

,"

,"

,"

,
..
0=
"
"
0
"

"
..

,
"
o.
"
"
0
"
..

..

,
••
o.
"

"
0
.,
..

..


..
"
,.
"
0
,'-'
'.
..
,
..
" "
"
".
,.,

"


..
"
..
••
"
u.,
.., .,
._- _....
_ ..........-.... .. ___".1"

..........-----"'..---for .... ''"'4 ".01""....-1-.. ell............. .,.... ...... pip,"",," , -. I
t<
lboo. ... _
O."".O.l l<
. ...
.... b Q.OU.Q.O:I K
(6/ C........ _
Tht __.. ,_ ,J. ,,,
........ ..-,.. -.b_-. _ '._ToI _J.•_'..l ... ""
'""'-<)' 1'"-' .... -.-. _. " _ . "'"
-' !I) _U. O."'" 0.1+1.1+ 0.811 om+o..." 0.'.2"
c"""""" "" .... _'"_ -._ ._
""' __
"
'.m_ I .7,0 "
I. Z,..' +lO(XI - I.l,
._Copyrighted malanal
..

T....- C.-...•
TULU"
_ .. T___T_ C......- • • _
.. n... ...... .........c... C....
.-

.."
.."
.,.,
",

'"
,,.
'..,
..,
. ",
..'
'"
,"
'" '"
",
'"
,"
'"
," ," ,"
m
..,
",
,
U.,
..
..
,
,
...
... ..
,
U.,
.. ...

,

D'
,..
.,
,
".,
..
,,.

,


no
".
'"

''''
.. ...
,

"'
n,
'"

I ,.,
..
'"
••
..
••
".
••

''''
,. ..,
••
.,
no
"'
."
._- _.........-_.....
c.........
. .... _".. .. _ _ ..... _ " .lQ. ... _
10.9
I .. I II.ll k
I + 1301.' +lQ110- 19.91
...... _ 0( _ """""'... .... __._... ,--,..
_ U ..-..-....." ...'_. ""-9.
GoIO: ,A,,·. _.i.... ''''''''' P<'I"" " '" I/It oppI;.;.,.... of • .oq>
IOO<l
,"""Id..... "' I>< _od f<lf each tim< "'P"""_, _ . lak, ... _ ........
of r_ ok."'''p «>rnpuI¢h ..-11 00;II ;n ....... .... _ 'M p<tf""'" otIo _ _
-..,...ljo. >o:IJ"",... 1/It "",.tan,." ot ea<!I <OIIIpUta01OtIIlI "'P. nu. ;, p
<tform«l in ""'
100""'i ", " OJ' . A' _ ;11 " .... .oq>, otIo _"'"ot ""' ..., of otIo """ i.
"""J'UI«l t-od
OIl U.. """.ot ,I>< ""''''''''101. ""' ""P. !'i...- ..........,. .......... ....
.. _ ""'
ro<npII\OCi<>m I<>< 111" tim< iI<P '" fCl'I'_' Tho pro<eu i. <lmod'"" "IIlil
rom" ...
;, """"' oed. A. po;nled <>UI "" ThonwIn .. "s. I I IlII II..._ ... """"
ohon •..-o _ _
.--,red., .._ .... ok..rm""''''''''5.• CALCULlnOIl Of CYtLIC RATlIIGS

f.II ... .... . <imphli«l _ .. "". M '" .. . oI.. Ill< 1""""_..""" "-il'<> "*-"<"""'P'J'l""""..d . of .. Thi..) .. <>f c""'"'" """"I' dairy 114 hi <y<1t ""'" 1!uII «IRdu<I o. ..._ 0001.mpl< S. s«..6.. _ion" ..6"'" .. _h""".11"\7 ComIW/IOtIS The .-.... un...... I""'P o f «f'Wly Of unequally loodod <. 5«1"".. S.. . 9...... of • ............ _ II h IOO<l "" .of ""' k-l <un<: .1It <oN<nl<mal ' htrmaI rni>tan« .. _ of <qoWly _ _ ".......<101>«1 ""'" ... ."""'" of ...3i.bIn . If <lilly... '""".......56 1 IntrodlK.. A"""'" wnphli<d_ 6 inlrOdu<ed by Golo><nt.... <of.._. <)<b< ""'oa f...." ..........")'<10< f... eye.. 101<<<0. ... s... of T•.It ..... And<t> . p<mU.... "' OJ' . ."'" "'" 0»<..-.pl>«l '" olUIn II>< pemuUlI>k p<a/.ed oppmo t'\I o.111 diffomll Ioadin' I""...1htn oJo".. ha ......... d<ptndl ng <III .. "_ or< dun"' .oJ _ 1<0...-I i.. ......."..of<)<. I .Ii __to..Il< <wmII .. nu. n lot _.."'"" cl<J)'in..ody_""'or _"'" (•.1><_.l'.mpl.. "-. of...:1 .cd III ..1Ion Tho: rornp!nily of "".U... '" • <umpIn """""'l i... I'oun<f ....... Copynghted maenal • ..... ..1ed "'y..... ifld<p<_ of III< . Tho .oompIIlot.. . lit . Uo.... ... "" III< Wp< oflll< dally cyd<.....-n.. "obI<Of olJ"'Upof _".. . . ""It......11.cnb<d be""'" .-Gnod>".. _ oht -... "mpl..2 and J.2 and U ......... Ilw ... 5... of _". . <lit a1. ""'""lord in [ ... "' 9." loa<l<d .-c.. Tho <:)'<lie .. "'" "'l"'''''' lMdioc.n 1Itn __ " a """" .oop o..ubIt . .. ....formm<dIum.. 562 C)dc 11.. awl" obk I..._.... _ <un<: tuo a " ot "'" ....... II>< .fa _ <01<..-100> fa:tot . .. III 1'Ior1h Arn<r'o<. il> rri -e..1OO 01.. _"" .....mpx... a """hvd __"" _ and M.... .. 1<>< "...... Ioc. ........fonn "'" "'l"1I'<> oompuuooo.. .I<._ Monly _m. <. A_Jl"""'hility ..... modIli<. ML<lhol> " _...pph<_ "" .It 'hre<-«>r<'obI< Of.... j""..\1 ..(: ' 1'Il!5.100"......eo 0<1.i1/1m _ -.• ...h".."....y b< muh.....li t "'... .. >01<1 i.. . ".. . i>n. .oJ . in ......... _il...nhtd ..... 1It__ n o< .mnl owl.'" looo1I....noqnl inlrOdu<ed by Neher ( 1_ ).. S.. I _I For .". [I'........ I<mp<noIur < id1 ...rnphfiN _ .... . ".aI.."""""... to< .. 1_). 11" " ••. A f_d<ri>o<d in ' hi .oon of Ih<nnoI 1'<>.... ""' _ uI oIttaol k"'''''n I<>< I/It Iood "".... a daily Iood f""".....-pem.....nct Ilw ...Ii< rating <OIIIpUtaOiom....... .I....7 th<tmoI .. 1<_. .. ..i.... _. ._of .lo' 19:17.._.......ted... I>< lI'td to hardI<dill't-rrnl <oN< ......m.7.hed inSe<1"....-ll ..".. 0>1 of . .. d....-11 o'>I\>d _ ( lOCI'll !Dod _ .. "'" '''-«<1.. doff""" '}dO< _..J <I.fJ and W<t._..

.. and "'" ri . <an b< f<'JIfh<n«d ...(".. T1w 1nod_1ou '........ <y<. fOUftol by aoJdin...... <unm <:y<k .rI... • • • no. .. "' muim. .. don< by i""f'<d""' ...pon'" to . E.. -'. <_ and Ill< "'. .f _ an • • ro. p 1"""..""I".... olar ""I.. iO 1...p of "'" dall.. • • '.1 ... <10<""'1""'''' . • ill b< _ .. Copynghted m .n" '" "'J><O..uIor puJ... Lo ""' "... /of Ial..-in' in mood . .. """.....ado r«:<an..""'. n«l h..'" oik_ iO . of.·1. . ... .n E.... i> _ __""'"'" ...fli<....... ..h< 6 h poor to ....h< muimum ro nd"""... Tho: _II«'"""' to .......in.t ..S 0<0<-.. Inu-Iood .... illlO"""".."... • • __ • • • • .. _ 1' Inod""".ampk S...... .imum <\UfOnC lhi . " . .... I_I ""' '''1.. . • • • • . 111< Inu-Iood r.... <:y<k of "'"""' of .. f9S1).01"".." ..".... "'... •. _ "'" .......a oho-ay< to< "'" < Tho ... '. . • • • ...Il< . <y<k and III< d<tail of "'" Iood <unm ro. by ..... .... to of muimum I <m· p<t>< i.. . ....""... .iIh ..U ._ of ._ "". .0 E " '_..ooydoo_ l-. p:noal tor<.....1 11£C. """ of . F". " ' ........ Dnly .. i.11....." _ .... rIO r"""""""""... 1_"... . .... ..lli ci<. '"<I8yt'\I • ...S 10<..... «00... ...._ f._.. •...\ of "'" p<ri<>d of . of 'hi' . .-....EUMPLE 5. <y<k into """"1 1 '«1 .... . ..

.-...-.... "'" __f_ . • • " .. ..I . .._""' _.... . .1«_""'_ ..l ill '" .. <:)<10< .. . Tho__" tq>bo... ... 0... -<Utt ..ii ...e <!<¥<lopmenc... • • " .... . .. . ) • ... . r. • • . .... _ ".. . • • • • • • • • • • • • • • .-no<1ion di"'. • • r-"' ''-!' (Ill • .....-...J....... .... " .0..... • • )0) •. 0-"'1 .. "" _ . • • • . n. .. . ' +0111I1 ...... s.... .. "'I"i"aleno.-.6.. _ """" . ". _ .• • " • .... ...:.... ""Ii I<_ ... .. (l1OO .. '" II>< Iood .P"" " .. TM< 1. 10 uI>l<. ".-. . • :' • 0 '\Ooi $....if"""... ll -Z:l r..6... prncnI<d in"'" __oppIy to ... . ....... " ._ .

. To """''' .< In a>""""'""" .. . p« bl' +.....11 mal.. '...IIt• •. '-"" . " I""""'" lot <II< -. ."'" .. . '" • ' " ..... -""Imo ... -"..1 .... ........ ..W ....<tionallO"'" "l"""" <if.oinod .... • .. • • w 'M> '" • .....'" .. . '... .. . " .. _ .... """fmn«j ".''' n .....<b lb< """""" _icoac<o ..pioomop<cified d>cfe.obI<. . 'iIll til<...- .-omIl<m\'<f>1l"'" i..... • .... W'" <WfftIO... '" ......dire<:lll' p rop.by pnt< 6............ !11< ho... >ipoIed ill "'" caNe . ... ....... <)<10 .... _ .... '" • ' " ........1>< lIoorlyI<f>'IjI«'Ol _ n.. bodill s... ..... :II> of . Thio li"'p"!''''' . • ....-_-............... "'""" . '" • .._.... th<n .. r . '.... "-"'." • .. di... Tht .. .Ii"" QI'* __. <he _to. _ . _ . _ _ Copyrighted maertal • p._...

"1'(1I".. '" " " ....... " " ... <)'<1"' ...'"' •• .. 'ht '*<1 _ I 'lb<1<mp<nI= ri "'''''"'''''fI 'I'I'b1lJ . " ' of><r .. 1b< . " . r. " ".. . ••• .. "" r " . " • "...-.' M> " ... . " ....... ""Pf""". of ". " 'm ... .'" L<t .."''' 'of .' .. "" r. ..m " " ...." n ... "''''1'''''.........."""" ..0" ".. m '" " ........." " •. I II< __ 9(1). '"' .." ri o< ....

_ <=en' "" _ i /i + I ) houn prior "' a pocl<d 'imoof muim"'" oondu<Ioo __"'" 1_ h.. IOI " 0...... ..." . oompultd . ...19."s u... --.("" .... " of tho..... 8. (0) .._ and Ill< ... "! ". .oo 8. 8.m«I to to< pn-op.."...00." Ii <qI>&I '" " -. l ' .. Ii. " " ba."..." " . 1.... T... Th< <l<od}-..or< "".. (..........11 ..l "' l 8..f<-ln _ Jii I to..... "".-tho """.. U. .. "" lilt . 8 0 m ..23. ComI<le< • M<p c.. ... 0....9. Copyrighted malenal . endol'" .1t !l '.11'..... """".. . 0 11' .mp<fOO......p. ["'li + II _ 8.lattJ'... .I. (". oIuint<llronl(.. Si""' . no... oppliod.. . lIan4. Sim.. vol""'" 0( ""I. . 11'. ." " 119.'m."..l< '_' I Tht.. q.. h< _ . • . .or 1<1np<rOl_ _ II "m" _I ..(<>< ) 6. '" .. otuo... " ..H I _ 9... _ 1• ..u>""'" " 1.. ... ...... "'_Of<'.torn: <ocll of "" r pin f"" <Jf'. 11'.... C\'h.. .. 0<f'0I KI ....19l <0ftlI"II0d tho otW""""" fO<tOt ko" _ l<mp<f>lW< "". ._ r.. .." .." mu m <:<--... ....9.. "'" ....... .. "'.0" . kII _ 8" "'1 _ \I'.. _ """". before ' '' o...1 0< ..'CO.."" _ .. "RIt ....1\I) Wh. 8... HlI + Y.0..' 9101_ .·.....__ri . 1 .. ... """""' . 1"' 1.9.. orrIied to tho ... ..._. " "rom thod<l\ n""""of It>< .. .... _ aIonSI!le _omf.(0111 " .... 1"' 1 n "-"'-' 1' ."".(11JI I. Ey............ Hnlell..' 0< ) . __on: Ii. lb<"""""" P"!'<'1. ri ...... r + W. .. in tho .. oppl""'" of • '""""J:. _0" . ..." ..... .om u T.. II Ii T of><r ._ CornbIn. un b< by • "'....I.. bo<n oppliN f<>r 010<1I: ".. nli m.od ... """""""..... .. .. 1"'" ..... ... i• • ....( ""j .r..181." i.:01 "'"""" of m0 .:/4) .l. ......... in>o."1/"....28) 1..>ed lry tloi• • __"""..M><QO f".. 7 . W. "''''P'''''''....<[9. 11l """ (' .. " Il-......1:>... "' __of . "''l'''''ti.. (9.. I"[I .. applied "' .tt ""-mun<li"l . 'i/" _ 9. • <"". "'"'. f . I ...).. .. ("""""".. .< i I 9..... tho""luirod .""....' 6 :!bHS...." ' urTe<II pul> c of I __""' ..lI.l . 1 + 11'. 1oI1oor•.... end 0( • hour>..' 1. " obIair>ed._ • C)<1ic !oed .«h<.......... ....I....e. 1. 01..>hi< .....I)'.n.. ...'" ... If . .fft'-...r. from I'....

... .... C<I<IIII>OOI!y "oed "' _ fOf .... Tho ... .t><o <""" 2 IlI'lIll ....... "'..11 ..... 0I ..."""'. of_ ..-.. __.... .1<ubl<_ ill • "'.<l<0Ii<l.......... _ '"_""' "...... <lni-J10 lhoI I ." fiet ". """.......d i< .."" P""p"".£ .. IMl oqua tion.1. JIfOOo'cl l ' 1: 1 .10«1 ._ <y<1i<. . ....ll) .. ( 100Il\ Iood f....... qo<Ii< _ i• .1...inl f.. ... <..... obwR E... _iIMl<e("'"I'i< 01 oil .. Copyrighted maertal " C-. 0 1Ill< .J..-C."" oqoooI ...f""" ""I ii "'l'"'I "' C.. .....b<<qWIl to I!I<IIl&l.--w. l S) IE<: (19'<9) i<l<..../2 2 jl.....-JiJ C-' 10 Ilu. U i n._ <al<.-obo>ol kif .. ( ""') ( "'J . a l /1m<aa be ""'oj""" by "". plpo-<}'p< <-.. 19l1'I)...yilll! tho •• poo<nlW-"*JraI r..·.. m... (lOC.. S.. T. prooluct 1:1 ._ If Ill< peno<l from II>< 01 tnnoo<IIl .Z9) and . obI< burial ard n. <_..Thuo...... _ .....I <.If ... Golo><nht'i 119!>1 1. Utl..!IM<I<.h".."" " 01' Iyp« 01"'If-....1.. ia ito. ... <...... Ob< produ« 1:1 ' 1:Q ::Ii lb........ I!I<1"""""" t 1 tQ 0> 2 h ""'= I 1 and I O11< _ i--. IwJoh . ......". aIlI<..... .....-........10 ) and f""" 1..... /II I. b}' (' .... Copyrighted maklnal A. I Q'"". _ """ (S. ... IQ .6).II< ..11 b< '""""" inC1IapI« 9...: ._I!I< conductor 0IIai""""" f.......<n CaI<u_ II< """"ili«l ........ -iti +£ / . "_ .. of . nIIuo I b<u« appro....... of lilt ....'1(. ".! ( D") ( "' j] ir -£' -iti .._ ....If-«Jlltai..." ... I. In 1lIi."ll tin.. Suhol...... I n _ ... from _ioom () . onol oil I)' p<$ of .. . inlO .. 2.... r.. fromoquaI>O<I .U<maI_.n.....Jmum _ L<mp<fl l_ .. o bI&in ""'" ".. £j -rr I"" ....01 ..1a.. du<:U do _ I0O<:I>. a-... /II i."I<ler: _ 01 Ii _ ........-• . Tb<r<fuf<...$" •• (S.....1. \hoo. k.... L... ... ) H ' '"LY... "" "'" 01.. "-"' __C.. _.......... C_ ..... ""....._ <an b< 0<.. IIld 3.-...nn..__... -..... __.... .. ..oo< -. <abl<a .........th II>oid-prno'IIf< plpe-m " .-.......l ............. ".. 1>< ".."'...... ..J _ _ (... .. f<wnl (B .. . foIlo:-illl! < whn il'lemOl . _ ex> cIeooiJO ........

.. ._•... "."'" l. ._.."" ..... " .".'-"r' .. ...... 1. .30) and (.tI«!iII S«. .m .... <IUd <>f _.-0. . _. l<.'1'_1) ". .. I " . .(... ill ... _ .. T. i• .....no ....... r Ii . .. v 8.: "'" .."....... I .... ... ••• ..T....h ' «1""'"'" " ...11_<11.-." "'" 1fOUP.w..._ 2...V..10••1< .. . I ...... u..".... .. •...V _... I""" 01........ I. . -. . .2.4• • " j.. ‫ס‬ .'i<\f Ui d. -Ii" +( ..1<>... --."... ".-. "..lo T•• Al'Plyin...l ' ( "') ( "'J •[ (" ) ( " j] _ Ei + t...)701..... d. c.._ ...lJ I .. <aI>I< i n "l""'ioM15. ( 'I ) ( "' j _ I ) to.. ...'i. .14.. A"_. of Ill< _ .... 'ill bt_by r.il.... . . ""._<1JOt V '. .6. .h r. '.4. .v·_>......"on in 1..... <qIlOlioo 6 121 _n.d......" II" . . 01 t.. • •dud<d.. Tho .._ ._.t V ..h<mIaI "" "1:1/.hlo . 'V. • ""_. -.!!!....Ii" +8 -Eo -Zi + E: .• 1_. . . ... .... • n'HV :.... 01 ..l.. A" ' . ..mokd l'l' ( D") ( "' ) _ E..._......." Tho . .v... dthn<ol ill Fi.""' ._ . bt _ . . z ".1.. . ..... "n" _.0...+""" lI.11.. _ ....F.d"""...""... 01.""...!I' -I ) <_ond . 9. I ..

. Th< '" . fI-rIe H _ .. . (r I Md ""' •• """'P""'lIor .' .....oJ}I ....__....." .... 1 .....-1 hr ri'lo<1 .. _. __.. ... _ ___ .......-. ""*'" . _---""--...[ I _ . _.... __.. _lofT_l ... _ ..Ii" ILIll) \1'..... _J... 'J'ii'ir7 " 0.. '........... Ei ...1 0. . .. 4" O..... l Copyrighted maenal • Th< <)'<'Ii< ..0. T_.llI __ .."..l /V ...... CWb< __...." ........"".. .1.... . . ..'!t ). ..... . 4. + 4 T. .... ' .... _ ..... . ..."' .... E l.. . ) ..... '"""-' AI ............ _ _" (_..-.. .... " (_' ")+ .......-_ '= ' .... 10.opIo H _ .._... oj. 'a. _ ...111> _ 0.. _ Th<_ _..) W.' _ ""W....l T. .....1 r_i> ... _ .. .-. . on 0012 aL' • ' 0 4. . _ofT_U."'" <)'<lK _ of .. o m •• • •Wl .t r. ..-. (I )Io> U) 01......... 11. Mol _ . .._...N _ 11 16<. . Copynghted maenal .1... + " ... _ .. .s-.. __" .I ... ......(""...(H''' _1... of _. T +lI'.. ....j)/f.. __ ...•• T_ H .__.) F__ "" . ....1114 I " DID'll _ ."" ""'Uh _"".-............ -..6-. 1. L' .. _. '" ... ... I I M Il_ • ' F ..." • .-.._ ..-Ei .t.. _H ................... .. of T_ H ... ( _ '") . _ of r.... _._"'" (' . i .l .......)-"" .. __ ....lJl_.." ... . U"IIIPLl U 0.I .. r_HIOd '.. _ _ . 1" __.."... '.... ' .3M _ 0.. E. <_.O.. 1. : __.. ....." .__ .O.... I I .)1.0-..... ... .... +1. """ ....... ' n -""-. ... +l . _ ... . Iood-.. _ _ ...-.0 ..10001)" _ ." . .1"" . """ io <>f i_-.... ... _ of _ _ of ...._ c_ TnLOU • -. _...-- IO· + f... .. ..loT..-.._«woo . O.....

-h<_...... .. S9J1o.. ..S-!J) . .t "' _ s " .1 A_.....-.... .. _ _ 1.• "' '' ""'" o.•.....!!oII.. teo . .161 1.._ _ '-teo.. ...-' 0 " • .m . _ I.. U - 0 .-1•• r.16I.. ..-..• I' ._ .. KI.m....O..r o. ..lII . ...._ .... It( _ . <. _ teo I<_........ _ m_ .. 0.<)<11 .-.._ Iu<"'" _ <__ ... .... _ .'61 ... 0'-1'>II!O. .. .... ..-.0... . · rl.." . h 80")] . 0 _ o._ ""!>< .<y<I<. ..'.J'" _•......m ..--. no.. _ .1 .....0' _ &.._..m • . -" ·"1 ' [ "om] ' 1..."--...' 11 _ 0. p• . ....l"'" -..'001 .•.. <><...'".'" ... Copynghted malanal • _ I .721(0.... .. ... 10..._-... ' -. 0 . ri .. o. n. \' ' ..._il..1'>. ""11__ <y<lK ..<Ii<-..'" .. _"'II _'<00 . UAMPU 1.." l..\ . ...l>OOlo.. .'['. 0...J ' UAMPU s.. . 10<_ "'.. 0. 0....0 • 0..... """ Imm . ...'' '.m _ 0..m ..._ ""' '''' . Yo'. .." • " -. n....... O.JlH) .'16 _ • I. 1. +•.. 0. _ .. ' . ....-'....

of dry ...11 lint ' ........-.....'. .-fool ' )dO: 1ioL't<IO' . _ _ . 0.. dur>l""" IuIIJ """'gh ".-..... .....po. !\OW'. 00'" """" of Ia.. 11>0 "... 10' . ' " _ r: _ r:....... ... ....... . <yclK........ althnllJb ...._ _dqD.......ood .11 n..-....ny iool I .r.. . 'A.." lh< toi l """" ottllia<d II>cir . B.....lalionw" bel. .0.n1.."... '" ' i . ill .. ....."11 . &pi" II•• t!I<r< Itt lo<Wl'Ol"'""""""". fo<... IWS. _ 0. b H ooil __"I' O. b< ..-. o od >Oil . 19'1: )... .... appI"".._ _ially .1'91\(0... f<>< _ <)'<Ii< IIIol _ Iood .. IIaI _ "'"' . .-.. ·.0.._"""'"""". '-<I "" ClGRE ._. r"...... . on c. r: '" I :::<'" ... Th<1< 0»UIIlpti0n0 wm: io SecbooI M<h<ior>aI ... >.l.u" ............ _ 0. " .. tht <rio......ll ....... ot jwI< ......72l1'0 . 10 ....... of .... " ... "'.....'" <rI1lI< ... ..M K _ Tho r.. _ of .. r__Ol .. .... ....l1<l) +0....... r.. ....-..'" M ..5........)1I'I_ o.Ilt "'001)'. _ "....}l ] O..... . 0... ' ood I . '" .... _ • 000<11>< ... n. +0 . The m<lbod 10b<1'1'<_io t!Iu _iool.0...._ "=..'" . ........ <r<Iio< r_... .' . .._ -... _ U lll . ."'ood + ' _ ..._. p... .. .l'" O:WO U l ' 0.. dir«tion""'" from I!I< <_ o n.JO. <obI< I>n dn<d it w\U be. 0._ . ...*'""'....._of tilt detrnb<d pm<joudy I....I'oIT.lu ofoum<roU> ....j..... _ ...1""" -' <lf lh< dr} ron< bouo4>r)' .. ....)\"1_......I>< Ii.. . ""... m_ on.. ._ron< ""....-.. . ..11 .... 1...... • D..1. t ."'" ... . 1. • . modol i...... ..r.. T..........._ . th< -.... ......... " l " Copyrighted maenal • 5..1987... _ bri... __ .. ....... .....Iot _ '"l . ....... of . . k--....'... ' ••• """"• . --.... appliub"'o 01 . I ...._11>< pt_ ooil ."..1. -.ode". ... .rnodol..10< "l"' 1i< r_h • . ".. .'-J.10. / "' _ ...' .-... {'_r..... ."". '""""' _ 1.W'" ........... ...411 .. ........ O' . obit ill __ W.y. . ... R>r... .i> • " '0)' . O..J9lI _ 0.._-..ot __ .. _ ..! 41. .. ... ft.......• • . o f tilt <til"''' """JI<f>IW'< '" "" ..... _ . .O.".oINlaO_ "" do ff<fftll 'ylftol ........." .. ... appl .01 .. • Cycli<_ ....... ." '" _ II ... ....JOJ ood ..

"" .. . 1Il< k>m>W. "'. n1 ..... J.....1 i<o" "'" . "" oiu<)f d<y ...1.. -... ... of • dry ron< . <II< po. I ..\< ("...lop<d .-.0/1 "" no. Tho loA -.....olo ""'Y.." perforJl>Od ... .. 1_.icllion for .. '" Ill< _ .._ ....tid..•&kuloo.... '"''''t ....no« lemp<t>IUI'<O . -.: "'._Oeri.. fl<.... Ill< <trot ... <)'<li< of <11< . S......<li< ... A....' obtai""" by .. <hi...i. . ..... iJ _."'_.... . "'" ' .. . """ _ c !Ion<1<ri. ' .. "'_ <rin<>I I<mp<r>l '" """.-II . ..I "" caIiI< . fl<O<J< .""" 4"'*'d ......... ""'".". ...• • _ cri <Oe" _"ur< or..1mli<ol ur< ...11 _ ..!'o<""-OOI nf i...2. f...... a djlnt_ ...... . for cydO. _ .. lh<1COIp<f>l= f<m>l '"Ioero .... lIl< _ mI><a1 temp<r>t me ""'" . <Ir)' ron< (. .r ......."" appropri* <"... «>no1i''''''...111b<"" tht >a/.. ......." npI) ".1d<y "'" Ii np«1Od.... . n.1I.. ode by "'" "'"" ....• Copyrighted maklnal • .. impJruao i""..0 ... cllafo«.. Ill< ""OIly rati. Th<lh<rmtI """""""... ...."'!""-.""""".I · ..ht <ritiu l _ ..lI...-""" <II< • . _1>1 ..... brJd)' -furthrf. 1'187. f.. 'Ma ...... of I<JiI _ "*l _ ........ao1y.. _ ..1 "'"'''''''''''' "'" <ol>lc: 11M ""..i<tI ... tho bourldar)' jotIl -.. IDa...1mIII ttlrmoal_"-"". UMlal I)' k""".... "" "'.... i<o" 1lI<..... from tho ..."..... oompwtIlI>IIaI jIf<I<'<'<lur< a .. adjuoc.. .< to Iho j<>o. of ..id< ._ ""'-I """"-". bd"...o. Ie> ."...... 10110.._ Ihc<c iI • _ .. <tro< " .!..... Th.-eli< Tho of. _ . .... Ob< -1of<I><ob 1ft .....ion ""' . .. lh< <_ -' it> . fO l' <)'<1io: """ "'" . irlternaIlII<m>ol CIlJ'OCitan<c.... "'" I}p< vlloo<lI>ot..011 _ f "....... ClORE. iI owl...1Or IllUkiplyi...on.... I. ill SM "".... lh< lqin_ <i f Ifti...... I dr)' ron< "" oJ <OX"".... r...... f.lie: <>iti<oI1<_=ofllo< 1iII ... f.to< oi....... .. and io moot <-... "'"' M<ady.: "''''II fl<tOn . _ out . "'" J=Il«IhaIo 21t.. . (......1 /1<.. -.. is IIIlIIIe< "."""'" .......""Y.. . Ii...._ .... of ublt _>« (Ill.. iI iI ..I""" propm oppropriaoe .. i!Odi<__• Ill< i.. lh< """"""'"' TIl<II<'" M is ><ljn""" .. 1>1_"'" 1lI<....o _ _to Il0o p<oil <y<1i< . • . ..\II< """PI'!)' <II< """'P"'O' _ vi cydO. ...'I'I<'d .. .. .. .""" 'II<: .... "'" .. Yo'< .t.--.. III< cyclic nl". "" <)'<Ii< no....ict ... it..ioom.bert .. . . 1!>Dot do.. Tb<f<f""... _ . io . ... • <It)' ron< ". Tb< <ydi< "'iOJ f. _ " . '" -II. i. cy<b< _ .. ..

:nnol 11"<11 b)' (S.d"'" ubl< romput<d _ Ilo< """.._.. -1)1... .. 1..>i ot <_ I ..)!+ .. _ . /t 1T..'i<" __!of It."rIIi.....IIM'.. + l ....11.... dry 0IIy.. . i_ ly arooond ."""'" .d<ri¥ed for cy<1O< oon<lto_ ".. j1J<d"""'" "' Tho .'" ...._ I .r_(1Aoo io""' i... lh< . __.. on u l<rn>l ..... u ... .-lh<<abl<." .... 7.lo<tma! re"""""''''''' " Ioool eq-. I."'. <np«1i.. tal.... .II.... arid !fl "' l _ __..... + T.... . """ I'> ..mod 0IlIy i".41) .... ' '...c_ wi_OOIIKliool. _ . r.. _ .....l 11'01>. • .. e_ b< <. .. .... +T...hmna l .h I + l . -r... c_ . .... _ P._'" find 'ho _ ..49) '. 1IIOfJ.. "d.l Copyrighted maertal ...( . T.... + (. <i<le.... I .......SO..-rin<n hoI<.od y' <l.....".. o........ S.. rat. -.. ..y<li<r_. "'lU'""'" (4. l ' .nlh< _ PO" .I) • . . i"«! f"""_ lnonlct l<> mai..... p.." ..... (du< ' 0 all """ ' '01..n.. odopIo<I in thn <!>apoer.I lO I.. ""'" 1. . _ wrf>« O<mp<ralu".10.>ppl.io. W.'.)) '" tho .."11 . <_.... _ wil.III • .>dJo00. jutl "" pOol< ""..-1U b< l<Il. _ 1 + (.in be "" ... [9(0<.. rondlI __: I'>ff II>< 101\00.. tal. lor .. In Ill " <Ot<.. Ih<... h _ ...... of Ill< .. Cor=ol .adty . <emp<n<_ 01 ""'. ( ' . .. _ .. dy... _ "" od)o . _18 .lor .... • . . _ . "' . .. 011 d." . >I". 11 ... '111< ..&ool . no. u 15.........Mltn........ "" " tho f><l mrn<ioonod oIIoYe f. 0( . t<pr<". i«d u p""tioo f .......... r. _ .....her< tlw <r iIi<oI of 11>< .. UIinl Iho """'..1Of M . T._""'" "'... i..'" of u. • oM . i>.'" mop"'" . _1btmW . + 1... r". oI>l&ine. '9"<'" _"'..U II ""til II>< ._+ 1• .1.""-".If.. r. 1I (5. the I!l<nr>aI rni""j.." IWJI Ill< <0" ..1.S) )..f... l<l I b<lh< lBUiml>m_ prnmIIt<I by "!'M''''' lh< 'adO< ffom <qUal"'" ( ' ...1<nOI ""'-I . .........I<mal . by t. "-. _ ....... .. ___0 .l."_ ""<Ioped) .. IIlIl <k)' ..013) '....... ...... 0" . If -. dty Tbi.... ... Then 1 _ 1. _ all iii< joooit ""'••" .

...6'._ " "' of(9.t.Thii .1 .. prolt __. .9'1:1(1....Il<-.S.IO +"III. 9"". i.. M''' l !:::: ..U..0) _ .. _ . • ""r.......i <>O' "... -' ..." (. . Thoo. _ In"" _"'"" . .....11 9. f". __..._ W toni < """""'"'.1/ ' 6" ".Ii< _ f_ r.... 1. mp. . 6....0 _ 1............ <1<1.... .+ . H ["......... -.. . .111] H A . ambienl <lIo< II> jwI< 1o<1Ie1I...f.. dtli"".. om n. "" _!wid..1: r.... l _l l( ...) . CI + u ".... ..-.. 11".!It .0)1 ....11I< looo _ woo . no.. """" (Od<I< .11. . . o:t'oIo<ol ...k.... ..In.. . of "'" ooil.. IIloolO b<_ned fi.."... ""'.. ".....::. ' ol<'''.. ........ f<lI'< ri .."... 6. mak I!I< f.SS) • 9.. f_E-.0 0..01 .. an 9. \hal .. . "...0 _ 1. .. t ><l . 11 II< "" .0 1_ 0....1l l.("".qwoi'" U .(1) . 6 0 " IJI ...lIIPU!U to< . .... in oooordonc< .11 1 . A...: . 'U9I" . Eo.ol<r... . '_ o. ...... 01.. _ ." " 1+ · ' · .... _. .... itl<OOlllp/<oI><d ......Er. 1"" ) • .. ri . . "' _" ._ ..I'\I>. H -t . ....pe .._ 9.... uu ri . .01 ..561 Copynghled maklnal ... ) 0. _ ond __aool _ __ H ['..... E." (' HII __. /In: +. ..( x ) . 0 '-0 _ LOI . Io> (I + I >.. Thnrlut<.. _ ... ....1.-...If .11 + 11 .. <!to. .". Front . . be <rioi..1'16(1. -. I..}-I ) . ..... >wl"'_ ooIy . 0.<>nai l<> III< _ '" "" <111ft"'..... ../<) ....-/"' > .. wboI"". 1........ _ 19••• ) + 1.... I<o<'+U_o(.. AlIIO.ll .. '.. --.H) " ..... _ . .1 0 -at TIl + IJ.iooa 0Il0r<<<l in lIti.'t"" r .. ---...1 _ .. _. .. . ""'_ ""'-__.1><) 6.. E. ...... .-I) . 9.... I!Ier< ...' Ill< put ubI< _ _ """f'MI'''' _ """ b""" ...". 1l + . follow<. [. M _ 1.. 1...! S) . " I + 9.Ill! f"'.0 _ 1."' <11 ....l..1I ... p.. 1to p _ "'"" .. ><>I . (U T) .....xl " + _ .. ... . lI. _ I!) ..: ......M' n VUl. ' _ I..

. ..".y ol'lll< _ _ with1<rnprnIl""..... _ la<J< ....."".. "" of • _."..\oI IA..laI«l lluri«l eimllt <>I1)" 1Il! I """""" _ I..... . ... . now"" dolt"" ionof "'" _ 100. by . cydi< "-""d.. In ..00. .oo .... rnh<aI_ .-"' .. -......."' ." .. ._iaIly hiJIa curm>l! ..... .I' !I. .." """"" _ . 10k... 1.. _ moy to< ..0Ily. ..It) _ e... _ I..locIncoi ...."'" ( j ....(1)/9....oNIioa 01' I!Ie.... . . p<riod <Jf """"lI"'"'1 IDodIrtJ.. _ "" 11: .... .. oloq limo..... <ff"".i< <ifni" 1>0..j... If o<)'Cfi < _ ... Tho <Ifocl of _ -. k-" f • """"""". .. ... . . olUJ_... "..... ... ... . ["" 11< .. _ .-.._"""".... i........ _ .... I.. 11>< . If I..1Ii< _ if.. __ P""'"' """""" of ..." ... Ioodi.1y ".... i"..._ in • ... can .../iiI ...' recl lO <any . .. InII>< foI""'.. _"'_ _ . of ""..""'... p« . 'iR.. I!l<h<...... Iif"o oep........ """" _ ... I ..<\O) < >II be .!! II>< ... ( ".rio< 11'_ . "" k""""""t< of .... . ...(6.. ........y .. . . 1«<1<1'" . O. .... _ ..(".". <h< "'0IIy... E... p<nnit!cd Copyrighted maklnal ·...«<I •'l""."'" . l>. olM........'ol"" of .tl y .. ... "" II _ I ... <I ll . .... 6IIl A U CAlCULAOONOF(M[RGEIIt\' lIAn NGS o.._= ..... . ""''''"'''''' """"'I'"""-'i"1 "... ...i .."' ''111 . 0. W. _ .. ..lOl i." ar>ol "'"' <"""""". I. .. .. .l<d... W.2.j....."" /I .."'" a<roo..........-_.."b • PO" ...... "<.. owl"'" lor • ".. ...SOf{ l .... _ '"" .W..". .. 0.... _ ..".... Ii oppllOd lor .. deriv<d In S<cUoo S.." """ "AA l!Id ."".. an 1ood<U<Tftll1. ".. I.... ng dot .ad)' "''f'''<li>'<ly. (' 60) 9.... ...n.. 11m< I .Il.. i.... caJo.... ... .....( ] 'n l ) l'loo ... e ..z .. of <11m'" "'!"IIIO ' amp«n hao _ owl"'" r... few... .__ __.....( . .... .i< ... '.... .&1...............:h 0 hiJl>er ni<l< ilion 1!oaI . 0 OIl<! duril>..( 00:') b. .1·"'11 _ .....-......>noll".. will a..l6 "" . <hal ..........:M.....I )IA' .om.... S. I . .. I.li<d . ""1Ieady _ .. ."...... I ' •.... <>I 1"""""" IO.. -... II>< """'-....." ""II0 .""" ...:L.. ""'P<fJ'''''' . fl " tII • ' i....timo I<mprrat .. pt. ... .. ..... _ • 9.... ......'... . I.1" awtied.. r........JftI<1 <lIfteIlI . 11fNlO< .. lKi. 3l " ... ..n' . (' -8-. ond It>< "' "''''p'''''''''' i..... .... e.. ..11) W• .... -.."""pe<>tIIn: tnr><_ ... mol of ..""'lJ' """ .. _.. ... ... q_"".. <II".. "' io• • o4o< 11'_ .

.". of 70 C ."".......... ' ..(001. .._lertlpftal=n.. ""''''' ......... Q " " a'\I . .J.. .....0-'1:1/. ' _. Copyrighted maklnal '" Dot ' ol "'J<'''. ".. ...8':'. ".""'. (0/6. trOd of "' dioloclli< 10M ........ l1I<le<:tn< 10" .R.r.mp<t>l. ""'"'" .. Th< of ' " 11_ _R .. ..."-'0..... ""'''I _ ..... 'CThe >01...... Dot 9........ . """"'......(0<. '.... 70-(' . dol< <10<_ "'" """ 1Ul>In<:ti. . . 01100 Ihc: . 10 _11 . """P<flO"'" " _. I ._ m.( 00:1 _ .....><f.Ieady _ .. .. or> ol R. _ of ._........ dut>l"'" of J b or _.. ..... '10(.. ...... ."' <1. l1lt c..... _ _ GeL' _ I i ......... . I. !. ... ELompo' • .... 9.-. . _ ... .. ._ is " "_......... I ..i"""" p<mli.lalioo 01 I.-..... _ • II>< ond (l( "" p<nOO 1_ "'_... _10"11/. I _'... Ill" Irom '-......... _ ._TobI< '.. .... \10 C ........ io ........"..->«OUlII "" colcu""'''1 from . .. JO... io _ oedby oppIY"'i _ ($·U» "' hil< . eKftd..... -..... _ .. 9.. <IlO<I.. ofIcf oppl"' .o:..... ..E L 10 ". _ ...100 of «OfrenI I. _ ... _ .. II... oIuIn«I by oolv'nc _"'"(l .... __" Tho _y.).• ... 0.(0<) .. ri... tho" .. . . . """'Jefl<Yd........... \..... ... .-"' Jimply ". 6. on'""' ... .. ..t... of 10:1 Co _ ... <nl l """"... 6.0001 f« & b "'_.01... Copyrighted maklnal .<l)• ...... _. 4'_' IJ ><1)' ...._ or 2 . "".. . "". ion . I.... \00' .... ItI<: . n . __ Th< __.. _. • 0 • " <I•• 1anp<f0l= rio< . -. . _ of _ ."" 01"'.. 3'l1i lor ... Ii." .. \".. in 1Ktn< 10.. f"' "'" dW>l _ o f I b lllAlIIPI. ._io ".........\ . .. ........ ._ .)... R. . __• _ _ ... Ill< 1<mp<t>Ilwn: _ <0UJ<d by .t-. IicIo dII.2. .."l! 21l 1ot <m«J<ft<..... ..... cunmt_from_ioo . -. ..6 1) for I ........ awli<. _"'" . ... !ury cIIan. _'.. . ... .h """p«".. .' ..... "" ... .ri..'h '....-. l i<d _ 9. 62\1 AI. __ .. Dot . '" '.....)O" !!/ ....it>l< tem. 629 . I.... ... . 1\. "" eM be . _>ina ......" In"" ..""..... .

._ .. M. of . III< >e«><>d cirwil io ...._"-rirII1!<i. ..... .._ '"""lI' 01 buried P''''''''c_ .lppl.y.r>dt...... f ..... _ .. . 1lIot .. __ In _ <&><> af IIur'ood <-."'" "".01 ... l.. UIli .... .. c...<U ..>*1 _It . 1...i"" ..... kHI ... ".. .. '....i " ea :10 oil) eo eo ' 00 ' 20 ' 00 HIO (N -.. or .... . . n ..IK.• T..10.I It. tb< lim< ... _ __.. A_ I.......".. f ..... o.0<1. M". ' ..... "'1'1«< _ ...."'_....II Jl<f"I'<"'''' Mol _01. . .. Thcoi..ocrioIod .. £06.....' ......I 11..caNn eIoclri<oI _ .'. H... lIEFERElitES AlIoIo<f....• _ . Ill< _ bod. A. 0l<teM< ill rondu<Io< -......>ptt=. CI 9l\2c -"'_dn "'1_ rloQu r ..... "Ol. oIf load.L-.0 dop<fIol it<ly on . . l pp... -<A1lOi<n...... u.. O... . .lcubli" : 11:£[ ' C... """. k>f tho: 110I. '1"..... ... uN.. pp..... no..-1"'_ fo< po-. "" .. ' .....c. ..••"" ""I' _"""'fbI< __.. J. '." ..im<... [ '1«<.......><10 h WcuIoo"" . <10< par de> _ lei 1IpJ'/O<""'" ........... do> _ _ .... . I...'. 1...1........... ....prnt....... ...--. H.... "._ .. lif'OI a<al1I _ 10 II>< _ SO"'J oft' load do« """ <>e<:IlI' fof _ houn.. ""'" __. c.... A. . <_0IIlpI<'ity <. ptnod ... ........ .... "" 4.. led .. AJI<l<n.... "'"".-T)' __>111: I . _ Copyrighted rnaklnal •• -. eM! r... <niI...ly Adv_ .. pp... -..... "" • I Kl'tdoI<\"'" ill of It>< fi"...Ko<!]o. """hi. n-.. 000 000 i-. ...• "4E.. " o:h II< """ thermally j.I n.. if! _ ._. IIIlJ in ... _ ' . (l lI'Ih "1llrt-.. <ifnri" .-...... rut litto . _. Fi..8(ClGRE. 1>< "I'l"h.. til< """'" .. ."....bole« "'" -. __> 'I "" 7..U.... 17lol--17)ol..... ilb !h< • bclW«ft m"..i ....d W1rlal II>< -... 0..... M.. for It_"'y>i.. o. .. lonl) ""'"" "".._..J. _ l V . 1I0oI1«.oln.. I"".... 7Il.. . _ __ _ _ ..... . '"'.......y. 1. ...:M. It.1 ... <tlrIml .. 8ouduu• . 4S-' 2.. J. ..".......1lI .-I Ell T"". Ef..

. .... _ <If <)'<b< rat. GokI<ol><tJ . H.. A1-<l265. !acton rOf ' _laid "'"'" Of if> durn. 1001.. Pan 2 "-'J<'." £1... I : ()<:li< . of _ 10' ..\Ill ""...K T. +._ .. N .4 1.. wi...<It C_ F . G.J. ' Ilinp bubl. <ol>I< _"" .l..1m -I ll. GoIoknb<fJ. of all • PuNic_ I H·2 1UIoI. 1%ol. .J P"'' ' c...4illo e. "'VonulOlli ... H..... .Iat"". 14' .odop>o_ lor ""... 1\..-<lq><n d<'" _ ... _ .£.....di< . -eye"" '''''np {Of A ...... No.utn T...r "' let .. Ibn I(J...11 ... .."........ i... wi. nl><.. .. G. R.... IWl C. hrr. c.. h...""""". " ..._.....nll parual I!ryq oftb< 1. ... .. IEt:.""s.. · C\OIfal l """" '" <al>l<tI POll 2... -.. Pap« '" llGRE WGOO '"S"..... _ . -.. .....' l'ko".") k-. I lIiJoll 061 1 : \1. Pd... I . """"cobk..... If......" "-:.-1000.... lI 98 h "'Cy<Io< . IIOT_l lm lEe "C"""""""'" <ltl!l< or>:! <m<fP"lC)'_... .JJ.. .. 1'1'. PI'. 6:1-\16....... 1'>fI.-."I> ... GoIdenbetj. <y<1i< ..._ for cahln A..." _ .toburi<d<Ol>b.. •• .. t l'llih V"*..'" CO<llllOitl« 21.. H...... __b <oI<lIlaU.Ii< " '''f fo<o< _ _nf (Of .'G<>oIt.I..• GlIoflDi..• l'Io!Ilic....on. H. (.. PI'ctGll EfDo<. P<'<O<rIia. 00. N._<_... ...... ......"'.1aod "'-' _ ..x.. _ .. -C . .I ...' dlnt_ "''PO'''< 10 fUll<tlOO... 21J. R<v'" No."'.. PI'. In< <_"I' In _ ""'-.."'. ....I U Copyrighted maertal •• M<T<11o.. .. l ae...10... 1 -C_ . OGRE lJ... ""'. T..-2U _. fIoo.........ow.PAS-.ioo.. IEF:£ 1" "... -\.'R I fnlIOI"< to • "'P 1 ... .. <_Irw IN... ...U...omplo....." lEU. R. U'K' . GoIdeol" ....• """ _om... .. SH I1l1 G.. 118.. """IJ'. "i'Pi<. ond Haifl<t. -.ERA Ropon No.. II..... W_H S-l71.... of <al>l<tI. E. 8H-I . ....• M.. ( 19)01 ).)'<100... '"TIl< __I<rnp<r>lur< me 0( I>un<d ... llwI llIiJollfl6) t V and "'... Co -" or Fouri<o "".... 87-0265. 1'1'....AJ ..ram" .. ""'-"'''''' . C "C. />. . IE:C I " ... I'P.... S IJ.rom> te<. ina f. ._ """" l<tnp<f>lurr> l . .._ ""' York' longmon M... . p. _"'" lioI><MIJo _ .. for "ok."' .. pp. "'Thmnal . p""c. ...Ell A R<pon "'"' ..OGME fO«. "' """.....• ... C . Supple".. I OC "C... for ponI y _ _... . .. Cy<llc . ""1b< ... R.. H. """'" "....... 1'1'. y...H..l '&:to< .S. r"."'u. I Er. Iopp... d..

.on..... . 14..l . _.U'l V.".' .....'a'h to. 11< d".. '01.drtQI do 1'£001< do "'__i<. ICWl-....oI. <eqUwed 10 e ffOCl Ille .... 0( _ . V.iii. R_.> 1<1 .i ono._ i>n lloddie IDoL and ...lntdlnol... <fIt'<' "" .n <l<>'<Iop IOf col<u"i"ll "" <b<lo <ri... _lolloliQ' '" _ '1>orFl.".. ........10 F ...o. . ct>q ... <_ 0( r x"J -'Of: .... """nitW< 0( lh<... lot 11'11>6. 11......". u.. " ... "'''''I'M_ of ..l......."po>f"_ -....• ... .-..""-HloII.... _I<>t&<b"f .:Ill.>lI.... l -' ... 4"'-1:" : f. • .... Ioopo<t... -C"""'" .""".....IEU T-.... dk ..... S. .... F..... W_i. and .No ... ..Ik fore """'.. (1'1'1".f c.""""_.'._""". _ d.... £'.. <1111 >< iDwl..:.. -" _ _ "flo< fOf c"'lJo Iltl.....: <_ U-T <orr<1II _ . p' _ For..<__i> """'" . It. .. .f . <_ . Tho<Urt .... Copyrighted maertal Copyrighted maertal PART II EVALUATION OF PARAMETERS Copyrighted maertal Copyrighted maklnal 6 Dielectric Losses ".. .0/."":h """'101 b<.""" P"I"" onol ><>lid d"' 'tri<.oed .. . ..1o"......o M .... For. _ -.......l."". .." .oon.... ........ ._ dielo<ln< f<'IlI'J"W i> • IbIIk at ill <'J'O<""" 001= ' >!>IliI) 10 iI><p' _ it< -.."""""<t... Elm. /low in IIIem. II."..01 ""'" b< b)" ......l "'_ ... .1. C c.." Iorw< '''I'''iIaro and d••rl"'S "'""'.... "7_"7... .. lh< """. ><>I.. .._ from ."n in Fif. <O bI< __ 0( <he _ ml <!wJ:"'l! '"UlI'rnI i> • fOl'OCliooft 0( "" <1><_ rom.. Tho ... .ooo...21J). v._ ........... V.1. . 6. ... 1'mlI.. "'-"""""'" 6..""""...Iel (fl ' . _. S..II< <If.. . .n. .. ""'..........t>< ....-.. """""""....1 I....... ..1< _()f4 0 .-i.. .. 1'1' _2T 7."... """ C_ .-ifI I r"" I>ooit "*"""r<laI<d 10 _0(<I> <Io<tn« '" ""'''lI" Colli< i""' i• • maIni......1Iipro<lll .&«. W.. ... c_. u''''' """J..... and ... _ )' lor pop<f'iMulaI<d .....i.. " .. . lot . .... fIo.-..-( . Tho .__ .l ll'£.... 1""""" I ..I>< d"""'.........-twll"" Ii....1><0 • . ' " 1\0 " . .. >no! H_ E. pp.. and "" """"" ".....I <to. " ... ""'.. ..-.--..<ilul-._ "' T_ .. pp... I· t. do _ """. C.. Wlod><>t. " t.( "'"" "'".... "n ' it>...«... NI....c_ j. 10>00. .... .. "". . "..".t.. Cimoil....It I ... pori l .: N.... ..I .. Iou . <_ ...I>< <urnfII I ..

.. "fI'OI ..... pttft<o _ . .._ ....-............. 1 R...ko .. 0«"... of .v.C... in FIf · 6.. 11l<d. . l<frlltnI'_. . J bel"........-m ' .lJ of . I._C .. C.19'1..J"" .. .D. K ill< .. l1l< io olin... • .h ...... C. -.I<ari< ""'_ .. T1Ii> . t>IlocJoehonlo< ......" of <_.. 1_. E.."...U _ ... . • -. -.d "" .1twi<..< """" 1ll<........... _... fW4........ . . c .. y frcq1><Dc y• .. ond c •• c.. 0... of ... If. ...... oe/«M... ... d_.-110 .. 0«1 !rom"'l""'''''' (6...... .-.. _... <• . Tho dielr<1r'o< _ p<f ""illrnJlh i.w..... ...... "C . .. _ .... y*".. "'" ...n...." "'" of in>Ulobool ond.C. ..01 Ii. __.. ... _ ..... of_". E_".. "'" _ .2 f N i "...... ... ... ... ...1 Uo I ...f\ond . "'" em 1/..101 pmmltivily. ... j "<: U.. otatio: Of of I!l< _ . .. io. <:UenIOi of til< <dud........ R. _ uio... ..._ f_-. ""' ...11.--1'. of clocn: _ on<! ...... c »>: .. To ..y.·.... ofllle ... roncopo <If ..1aI"-'p .... _.."I ><r<aI ond 4.I .(: :IS?· ' · l ... IIIId olt<oI _ ... . in (lEe <.'''I and .--..t.. loIII&1ler . __• "'" """'_of ....IIO" u. <Wf<III... 10 pn<ti«.......j " I . ........... ...._r.. "'" 1 ..0l • Copyrighted matenal -~ '" '0 ~ ~ ~ ~ ~ ro ~ W '00 T_ ..1>en .. _ _ •• •• Copyrighted maklnal '" """ n .... IIIId j • p . lor ""oJ «IIIoJtlcIon i f ..__ond. I.. 1lI<I. Mille "'-jok·..1 Tho """'"'" <all "" . )· 10-' IAto ._"' """" Fia.... ...... of . . <h.nc _ of d>< --..

... ' .. ... ~ ... .l>op.. .... ... ..-." 0 00..... ... O"I«1n< ..-... ..... . . u.......V••. ___"". ... . m• ... ~ _....." .HO "' W .. ..lt..y I>ooom<> ~ ..v .1' . >UJ'E _ ......... . .... " • • ... ...... ........ "...' ..."."" ... .. XlJ'E .".Ot"""" .. . voIt.. V__Iol xU'£ _ '"""" . .... ... • . tI• • m...V .. ... • • • • " " " • " . ." . •• ~ .-." .....C '_<f_ -El'R-op oo .... PE. .. .. --...H ' _ _ . ' ....." . _ I....j ....... . ..-...'•• •" V .... .. _ C_ ---.. .......oF"6<p<Ddo:.. ..

.. . _""' l'_ ._ _ No.. _ I" . "...coo...........ll ... _ _ _ """ "LT1i< " .-.... • 0 ' " "' . ... ...-<:alrulII""' ot lllO..1....lJ .' .. "" PPL <obit ..... .(IO))\l. -.......41<>' W ' "" · O.. "" """ po.........Iol b<IMt1I '"''' 0<>'''''''i' ......... ..._ ." r.."..... -.... . I..... '. ... ..• 11£ Pot>I" ... p' _ " '_Of>p<d' '''1>....p"_. ....of.....I........ .. M"Ui_I _l--"" • ( .OOJ • • .. .......... .. --""_.......... _ . "aoctri«-....."hof ""_ .....l . 61... Ul-J-hrt I ...u"".._ . _ I.... 2noc 287· 1· 1... _ .e.....U__-... ... _ . ..'"...... '"' 1. of III<""""nuou>".... _ of . _ C . C.....".. of !ooon..... 199ol )8... O....... J.. on on 0' 0 ' UAJlIPL£ I .."".. ol_ "" _ ..."'C<>l<_\ _ f.... of ...(0) IU.• •".. "('ok...... _.. . :<l .• .. ukulM<!h<di<1e<1ri< k.... • ll.IUI I ....1 .c 211' I I'l!<11.'odI dl<__. ' ot'.-...*)' 0......J.. 1>. .._ _ . .. V PPL. ..--_--. .l'. Copyrighted maenal '" IIEFEIIEIIl.. -... -"" lID _lb. • • 1. _ . .""...ES IF... . ll"u.. _ ..' ... lor tho_Ioo. ""bh"".. _ _ . . ...."".....1 Th< of <_J wwll "" ... 1 eq...-.. ..""11N<on: ...-iah ioo""""""' ..of U. <-.. _of No. .niror< or <1<_ T.e....Im .. r _ (o. 10-' · "" · O..._ . 1.-«n.._ "". . lEe 187· 1·1 ( I _ l....._I .... Copyrighted malanal .... ". . Iood f_l ond"oIcuIao""....... ..... ..

. ...-cr"' .....><d don< in <l«1ri< <kohct <lry<n. ..11>« <:Jf... 1<nIp<nIt ur< .. we 'O'iM__that S ...1 _ _ 1nOI<riaI _1OOd ... 111< "'...... "''* II><"' _ .... • <am" d<>IJ11 of ..Iu......._ I ... I.... dNaf< I!l<ir d&m<_ an d ...0<'1 1. .... II>< _ ill....lllc"".." .. J..""". N-C.. Io!.w.. .... roef'liciero.... '" Copyrighted maklnal ".t........-. .. h> " tIIo< ..... r"' «. 1IOIlnI pIly' ..".. . -.._ _ (. ''''''' jwJ< ..... . "I"<'>Od "" .I' 1l . _ . 1<1811or< ...... """'J'Il'<'l f""" "'" 011""' "'" W.. ...._ ....Copyrighted malanal Copyrighted maertal 7 Joule Losses in the Conductor J. I • .. _00 MIl l IS C . d by......'" .. ..... -.0....2) .y <If«I< ...«. '. of ""' _ "0'... _ .2 RUllITAIICf Of CABLE CONDUCTOR Tho ... of I 001.n..tnp hold> _u.. <_ _ ...110.... dWipoIOd i_ '" lO IIIr JI"IIft'I..ome... .... (W/m c .--_.... II>< ooil or IlrooIJII air... .. AlIrnuoI><I&<Urnftl 11<)1nI"""'" a.. .... enrru <tllfeIO.....oI<uI. _ -=-_ It>< ....._ for ...h ido Oft do.... I n .l y btl"""" .. T_ 7.<1l..erao... Th<f<f raioo"""... "'.'''1' ' .'iIy oad 1<nIp<nIt_:_• ...1 bOkd iIl .......... rnuk 0( .: ok _ p" .......2. ""... V T_ '-' il E(: 181...... b< . Ak!oIp 0llIM'ni00 pro<e>i <on be t... (7.. """ ... 1orJd) __'" ""'" ""' ......... effe<liv< "'"'1""'1 "' .... <..ll . cIo<lri< II MIl ... i... .""'.... "". l""'I<ti< .. II.-.... .....• •.......... .......of".. <»rlli<ioeno of JT<oolIll'U" lO' C ond8 .... -..1. ........ 1h< P'J"'1'l"'YIIO<1II_ ." <OOP(U«l rot ""><II' .on . .......· of . .... it< 0< _ . of 1<aIp<noI1lI'<..y_...th -.an "" _ by 0< mO"'-'< oil!>< _tor......... """ J*i!y..........." el«tft<lI _n'" b< '" ""._ 01'1. .... . . rt.. .....1 INlfIOOUClION The <If ...-........ IIld I!I< <1'0&1 _ <qIlOlt"'" _ S . « __ .... joJul<. "'" cwnenl ... .. W._ """"vn1"' .)(<I«otn<al _t<n "'f<n<ol "' .. ... bo tral»m it1Od """"Jh • <_.. "'" pmlift...1..i....... of ... ..Iow.........-..Joed <OIMlI>cton.. :lO'"C....ivil)' ... <Ie ...... !OC SIudard fur .... of _ -..otoouId bokopt . ""'" _01.""""' ' " o!l<-ef .. ..no ....11_ 41. "10M.. .... ".. ....... .. n.. _ IIld alllfllUu.. ""'-1 1«'IIrW. Tho oondud" ' 191J "" I!I< lEe..._ (<1<) """ <>flh< 1"""_oi '. 'm"'1 .. and _cd by W........ .or "'" Ii . no. R... '"'" a-.in Se<t 7.. ....

in .. in< '" .._. .... <Oollf'WI'ioo of .. ..... ..1 .. •• . ..-""''''.ohd of <>qIlOI aru. ... Tho< IO<aI ._I!III <UrmOO iI oonIinod '" "'" m.. .....: R". T1I <_..._1IIiIedbl' .. "...... To ._ 01 "'" """" in u)'¢t".. .. of ....... lI<rr ". <lew>....t• ...."'. i. in ..30) .. _ c__..1...._ .. ' DC RlSlSura of Sr. .... W< .. kll<l'01l .•• Copyrighted maertal '" (' .... II.. R" » . / If J....l '0' .. ernpori<ol _of 1. . 111> N Ioyen i..u " " ...-..... . _. _ _ ..... Th< II :lit C.....1) pr. or . .. '__' ..ttl< 1of __..J.b!M-. «>mnoIIly ........"" or <J.OJ •• •• ... 1h< lay mio of lay.. rondu<lo< .-""""".iMduoI iIrm<h. of ..01....l. .........l1... R" JO of Iho . I""" "' _ ... i.. «lII<lu<tc4".. "... do....' "'°(0)'00-. _<r <_. "" dot . U ...Iod «>ndu<to< rni.....J l<nJll> <hot '" _ . .._ c__..-.PU! 7..... of II .-. in 10.....c_<: _ .. In.. R" JO " .1h< _ _ "r loya • . ...... " .0...oy 1.. d. . 7. _ .... onoll...."""" oI .....2....u . po<aI'" oLd .\ d.n... .. .. _.1fId<d CInJucrors 8« of "'" odo. '.. "'" lI y... .. .. fol_' ''1 -. _ . '" . .-.'" n.... Ioj' loop "" ".. by I 0.... "'" <bt«:t>on potaIld to of ...t><t< t... .41 ....." """ ol.-. p'''' l>!0... Jth r. i< p. ODd do<> "'" u-t....11 . .. "'" <I< of __""".'.

i ...... __(IOIy ... ' >kia<fIoct."""" _ """""i......_----Copyrighted malanal '" .. _of....... hiP.. t ._ -. ond oddy <url<" Ioo>e> ill -"" ferromq... on<! y... 0.... ''''''' A. .. iI .. /t'l...' " • •0. . D<nooi"J 1....' .. .. I6'I 10 " ........: IO·' -OOZl: -I _ O... ill _.. and • .•..M il .-01 .imily <rr«1.... """.""11.'" II/ If' i.. Fia>n 7.... _ ..--. _ l) iII Tho "" If nIl "'" 0.. . " for 10<1" 4Wntt<r <. 0. . + 4.. .1>y5lani..... <oll<dd._...am.... •• Thof..... oIIcmorinl <Un<nI i.00:5' .' '"" __""_" l M3 ... . E..1 "'. t . . . " of ". _ ".. ....ly<l". ' " •... .. ...ill pro. n.....""""'" of l'Iectof li< __.-okl. carry.."...t may be .. __r"........ 0dmd <WmII. ..net ic -. ''ll l ll ' ' L" l. _...!11 =. '"" 't' I' 1 IIp.. _'.10"n"./....' ... y..... . """""'" ...OII?'l9 _ I a .. ... .. ...2).til If' <l<h.. OR __0. Tho '""'"""" of.......c.0211 .... _0'"" ':> _ 1 10 " _0«>72 . .. lood<UrmlI• .1'14 +0.. ". .ood ...."... _ O....... .. 0.. -Copyrighted matenal ". ......Thr .-. o very """'P!<....' 0 ... of oeamenbl oonducton.._.. . ' . t .. -..y.. _ -kn<.. t .1I>. ... 9< 0.<*:I .p&e...<1 .. -....101 Ill " m' . Tho.. .......... n.y of <. .. _.. JIf"..>en by If ..112 '1 ....... _....roc racton i ... 'Up" .....1i ll _ ...001 .I) . Tho P"""..'1 t'If«u ... 0... .."'''''_.. ....'OIIdu<ton. . ... 0.. !fed ondin"""" oppt\>'..I (lilt _ -...." ond""" "'..."o io . ._ I..inolIe<\. ...._ MI». .. ._ . .I on<! ... _-_...... Tho <l<P" of -.... _ . _...... I/"l........" IF£ 287...II• • "' '''' C. _. . II I.I.. .....""'1' Ioi<h . ' / • • 0 . I"".....u....... .. 01 "'" _ ...... """"' __ot ...Q11) b<juml\<d __ enbly. Tho <leri rcw pom: . . l ... hi than .

.. .."" 17. __1l. i. Tho.1) Tho... I pmnil PfOPOIIIm"'I........ d.! ..II< rna" ".'"of 1\0:-0. "'I""'ioo(7. . .... ' t .1.....1""<01 01th< 10k.. t per . 19321 1. .he ourf""'..... Ill) (1...«><Ij.un <lfeeo m... .. of _iv< fomllllti.. """""""..._ (_ FiJ· 7... full _'-':01 __ 7." .....1IIJ'Ookl<td in . <lJ<ct _ m... « ._iooo)d<pIh. . ."'" of .rr ./2lim« ""..""11...... s 3.2 " (7....... "" foll""in.. 1 sw........" . "'Iui. 2lI7 1191121. In !h< .••..' 7. 0000""".. ...........l. To. o<nnd>. ....... pt<_ _ lie ... W• •.....-... Po< . lilt .. """"""... Tb<n:fu«.... l or . (7. "". _... ooom_ . .. 11 ) Copyrighted maenal .. will . To . ...3. llJf j our' (1.... +4.. 104 R I. _. """"" 4.0177.. -"' « '''' ) ' ...1. s """.1f""""""..9) (1.. • 10CI0r t . or<. oft. cimI. tlIe _..... """ r"". 01__ .. "'" ..>idor. .." oII'eel ' ''''''' " _ ned.. .1. f:Jf«r...... _ .... " II .. "' follo<witlJ _." """""" . ..........-.j f . onol_dWn<t<n 4. S...-' "" fdIooo.. ..-. .due 10".I" . __to ... c...-. .. ooJ d.._ to..ilI ol<crn>< __..-fo< . th< da<mnootion 01 <""'"'" <Ii __ 0....... Tho folkMi. :!: 2.. I fufooppt< andaluminum i...... ... '"T""7."....... +4..." «>ndocIo< <UtI __• "'" iftdo<uncc JI"< """ . .-alt1Io ><>lid oondOClOf IIonna Ihe .... ........1oiu«. .. til< el«1r>col """"'It)' .. ""' .."1"'"' "'""""""" I'}' Uwi....-. ro.-oO:l . ...... prn<fIOed uh Ill< 'cr........' i<0I eM<:> J .2.<)' ."' opp!"_ " .....7l lO yitlol .1.. foI. 'o"".nl ...61 ...". IO-' l. Ill< 11£ _ liEf: IU....... of . ' 2..... ill . . '""'" cq.. . ... KI .i.... of • 00IlIluctur...-_ _ lei (7.l} .. Owilh! I I9Zh Tho "'P"'''' "'"01 <10< rroN<on of....iIII <liarnotc f. .. __ of .I.f .. 8. oppnn. :!: 1 iI . propIo ..'....I) Tho sllift ..7) ..: ... .... ...8 y.ki.... J 4. .... rrOd f.r. (. Fer 2. II>< .b ...".1ho pcm><abil. .. . lcI ... My of"'" In« 'PO« ( " IO-' )• .. ""...8 "... 1l6 _ 11. .ias _ .._oI1tb< onopeUc A"...8.9) iu><d in !he _.. alw <>flhe _ I ..... _ . _ .otveo ..2. f<of .._ and "'..01""... "'_of . liq_ I\x ..--..

...001217)\1 10. 10__.Wl. ' _ _" '-. _ _ ... o.2.._ . 1. + -..3.0737'>6.l ..)ll ' : ' .0l\47 ro.311\I)(>7<>7 .. 4" ) _ .1:16 + 10" :' . ukolalcd I>y II> < ‫ס‬ pol y_ !IO!ftial.• .' :" _ HnlYl1 10". 1.. I""'J"'l' mi"l" .2.J..:"".11«1"'10t ...623IS . Ff.-...J ffJ«t -/ ' '''''' . • b".' .. " "'" . '-"'-""JII'II""l "" ubi<' y"""" . :!: )(I......I 00Il<h>. rorornpu l«I . l " O.:P. 0 ........ . .' (' .. _ olol y -=no. . C_II<""' ...u r""i< 1l9.. ..197'01 _ . 1.. 7. ...S. ' 00 .....12 1...' .J....J"". Fif· 7. 00 ----ro .. .• o.." 1. .. .11 1.kin .S.'5 • r.. 4. <lin"" (<< III< ....' I>l .. a"'K ..m _ 0.9109'>b4S ..1] 1. I....' :" . II . __i· . Copyrighted maertal '" • D..1 OwiJln ( ' 911) ..... ' .. .. .m....01 .. h . of alt ' ODd hi...-.UJolJOI · 10".. 1..HJIl9J7J . .-! .. 10-".. """"""• .. .... Tho"' .2.' .07 .21tIJl 10... ... _.10 . __Arnold I'fO!'O'I"'l "'" . 0...01 0... 1... . 6.. +6..6\IOlS 10-' . 1..{lOlro.. 8< 1..1I<Iod toy u...J b.

"'ill...0. oqUMOon {7... 16) """'Ii! be .""1i"l '_."1 <""...... .' ... .."' _ _ .. lfil caoo II<-. t4S In(SI (1... -'-" ..oJ «pr<sWo for """""" l ........ _..uloood " 'ira .. .. 'rorlI fol""""c forrrul l.. 10.. ira... pr<Wonowl '" '" "" '" 100ll mm' ho"i"l uni".4 + 0.'y "wld bt """-ly tWo.«d by ""i" on<! pro...s1' + (". I _ 1>.___.........11<I'< 5 ... " oqmrn<aI """'""""'p( 8n1Wl1'at<".... .. _ 1_ for Iar. 1<duetlon of 11< "'_. mm" .... 2tl1O ... '" • ._ .i.ond"""" ' 8>11 ond 10'1"""...' C.. __..rn...... r • • _ . I ... . .. " 112(1 I I (fa(l _ 0.. d'r«1>:>n of lay of ..... 19'11 k.-. "'" '" . fi¥<...... ..O:II\aI o... of ...hlch iI rorrwnonly rrftn«d to .' 00 0 _ u . 110< hJhcly . ..1"'" dIU ...r...". rut WJ< <rnu _ .....Itt prriph<r>I 0Irand< 0<I . I <l""' ...i.........ronduc<or>... 1%Il).iltl o..-. '12 ... for """"""'" (lEe we. _ ..h n"udo of 1h<>< <1'I-. .iIh <oU".n .. Fi8ul'< 7.\oI<d _ Iotl"... .--. ful loo. _ O.l kJr . .. " ... lh<rrlore. . <#1'0<_ . R«<nI '""'" oonduc«d in G<mwIy and fran« l'<....161 ...imi'1 elf ..... 0'l<I"O lhe """"'.". • " '00 = ecc '->.ond.. ...... (IOC WOIO... 'De. _.I e : _ dl . or . __(1..h«I in . ....Sh" .. _ .. l ....." h fout:. 1991 l .. _ ... ' 11< """. )< I _ h) ..ill> Copynghted maenal .i1h Io'IHliUDoonoIlo«OI ill """"""_ . k. <Ie .... .-..... .. __ 1biI<..... om<>««II..... .".3 """"..o-J _ of .. .c1op«l... • . .. SiD<'C II<>.OI "W'" .1>< . . ".. .. Thil .. ..... .il\al """. -..... . .."". "''' .

.. -. r"".. _i" lh< "' <Jf _1«fU>li<:a>..""'... . ""'1"" ptd<d ." __"" <11< . .rn. .. 11. 01 "'_.. f<J< .... :s H .. .. "'."""" ' .-.. ... 11 1i..... llIi".. 1f ... ... . 0.me.. p"""..6/1 + -lb'1I'" . . and .jJft'f. .«lmpUl.....6 0.......2 -. .1.... appI".... .... ro<fliI<ienl P!>l ' • rol< in p""""".IK' 01>1 . . .m _O.m •• o=do J()'.. If«li Idom wp>< <>101< .I .. <II< <tim.: '10 ' _ o. no... appJ"..""".. lloi.. 0.. .......lb<oo<ffi<. .J Pron-w. 'PP""'" i.. <J{ptn(lMnol _ .. p""pho<aI ......... I . <[(""' .2... nul w. ...I...u. ___<7. 1.. <_ ..1. l..00. dI< >lti... _ "" n:si>un<It and i> <>li ed Ill< p....... _ of ""'..l ll ' '"' • ..:.. . ' _ _ ."" """. I. OIli<)'..:10) """ (.•._ ...(I...... lOIalc_ ol .. ..17+... . <OIIdo<Ioo... o:uI <rooo_'_ .iooaI . n ... _..mokI ' 1901 11propoo«l "" foI loori"l _ imoti<:a> f ".' a '"' ' '92 ...o.._ _.. ' il hlly n:dl>c< til< <If"'" rJf "'. _ 1<0 <><10 """"............. 11. A.. I...+O.. EXA ! T.... Th<>lti. _ ..... I'Ium _ 11. b<I....--.. _ p.1*l1 _ 0. .... • _ _ . No.. in . W"" n '''''' """"""'" ' 0")'" _"..101..Z") _ + 10....0 ... ....Z"" . ploy._ 0( liqNloon 0 .. . <oct o OIlIer ."""" «<_... .mm: " iI r.'ILy .-....''' _ ''' __ Copyrighted maertal I .lin><i' y .. """""""'" 'If ...."" 1.t>I .. " ' l! 0....."".. ..""""i<oO«.11). . _ llOnaI of . __• .. "' ..ff<et _ .... roo.Z"..*. « mol< it odb«...<1fr<:r. II>< opacu... 0I t1le __ ."1_..."' i>otiI).. fa<lOr .._ _ -.... "'" ""'" _ (NdI<r and 11oi. loi...'!lO..... J. '" . _ O. ._dl. . f<._10 ol. .-i«oI I ....>I ..ll<Um\ll. uflb< dill<oal<'<"_'" n" . 1600_ ' . d<au>«L and """" "".toe anp ioio. _ 1-.:0" " . I<ltaI omI of .<><TO<n......._ To INU ltoe _ iooM w >lldod . ) .......1007_ 0.. .. .... ...8.f<>nnubo . ' n dI< nujof'i ' y of p<><ti<."".....l7' )r ' .... _ . .of . l .... in lEe 237 Fof I.... .. 0. .. ) ...... ' ond ' i....1.. . ...17. Th<pro.. _ f.ty<If"'" rompuI>l... and dI< <>l'I71l>i Llod <fl'OLlI.....imill<f1<Uin oo..' I (7."..... tIl< . pro' imioy ...H(II' _ "r(1 .. '.. _ ""• •100-' ....""of .. 01 p<oph<nI _ cmK_---./» ') +"'ll .:0 ". i"'.

..<. h'G(z.16 Tloe . corry.. :!: l.... _ _ 'Of R". .. 2.Qdl ........ """'1"" <>tlb< d< _-..1Of+ io... follow>. ..119 ""' U . "'-<_ .'"... A.)..-...<.3 """ Ii.. I I .... nil no. .-' H(...r".. Ih< . _ 0.. 1. HV... med .7' . 0_ . . ) ."".. 0... obi< \hnoe•. '(.....For \h<.>MI< "'" _ .no*. <_1Iy.1. l ..ll4 +0.h.4 s. -{I. of l!lo.. be!' oo_ iIlo . ". U . .o: • I b' G(.. '"H .2)1.uotan<>t of <01>1< _ <.... cmpiriocol .. . "'" """"""'"' .. -...-"'lI1n<IIIaI <.. proc_futrompul"ion of .. ' " I Gl .. . _ O_Oko.1 for ... ... 1. I .. . For _-<ypo'-'.1lI'Q' O<IIt<wio<..r< .Alt. ' G(. to ..0<>1 .-<Un: <<bb ond h._ "" <roo> _ and it<roMOnoctioo. _.11) " . in IE(: 111 ( l 'lll:........ " ..l6..<1ltfeIII.(..9' +O.and H U ./fmI c...01 '14>:.. >...ly. ' fco..><ol.' _. ' ..."._ . oobo:I_... -. B(..3 Summrt at It: . ... _ 1.. wu I ••..1 . .... may .". . ) _ I + 01l2... J.." _1 I :l&>.. . of 1/".r "(.4...1 . ) ... l . .. 01>0 I« <aNn _'''II "' """'t<> <Jf UI' '" )-I' l V.S. . 0012..' _ 1"'"""" .h........_ oon. (7.... . ...' '"''"'"'''' . b< .. .-. "" . ol _.aI<ltlaled by . ..ror......22) +0.lJl (1.O_l"" .... ..) Copyrighted maklnal . """__ """"iii<..: and "'" U . ioI "'l""'iool (7....... 0042 . 2 -1J..l if "'" -----"" .......... ) ) ......'OIl<lu<o.. in«<_bl" foetor (Sol and-" 9Il2J..tIl< co....".. u n pro>timi'y ..arioo' '. recomm<noled by Neher """ M«inllI t ' ''7) and IIw: lEe 211 Th< ...<.. 1) . ...2l TobI<> 7.. I • • 4.. ollllfWl<k<l f""" IiIoo ...".. (l..1..l' .. _nill T_ 7.<."1""...... : A(.-.' 1...en " Com(JutaI1OfII I.. G(.1 F...}) r. ..2.1rtl<t>.-.wo"'_itJE. ...10< >.......I. ..... "' """P"«l _ •_ _ "' " (1.1.II.. W_ 1b< 00<'Iluct0r it . f ..... "'" .. f.. ( l Y7ll '''pe<l.by _ I!Io" . ./i I ' .. (l...ab!<> and ..ilr i ' .... _ ubI< oI l . Si""..nwr.bln..<.. 1.

_""" 0..1 '1 ......: __ . n.. : For ""'" .... or.. ........_.... ... • . I: .. •• •• •• • •• •• • • .. ." •.l 41 .... -. de .. «_"._ _ ..... "" "'. _"... ....... 11l "''''' til< romI>nl t .41......... df«1 f"._""'.. _..d••..h from __1 1..._. ..... ..IlH7."""" ....." . de ... ..>in t ...... """""'"8"""f'<">I"1< ." <o OOl. _ """"""" uk _ 0 ...... """.. ..--. .-... "'" "'Jm<nI... appIi«l... ..2... "'."' _--I....lIH <If . n " <71 1' . <I>o<Ikll>< "". . . ..... ... .. :ro C from T_ 1." . .. . _.... 1J Of 0 .... tr fn. _ .0«1 from T_ 1..__..-.....Copyrighted maertal '" '-' _....._w _ """-.... .. _"' .... 7 '.... .. 11 600<1.lI bnI1cM...-.1' •. • .... R<a<I .... .. «1 11..1H7.. l C""""".

. 4 r«>I< llIal lF£ 1117...... pm.. ." ." . n<IIor Fig... 11£::01_. .tll" ' <I . ..... -...' .. HI • . .... -.! l<<Ot<c-._1_7....."..._ """ or'wo'..."" [. "c..m 0...' " .y l-c ......... ... :lII l. . . ........./ . c_c__ ---....'"'"'" n ..... .. _ I ' 1" ...\111 U . "... •. '""<k. .. '10 Clut __No. ." . . .... .. .-. C''"''''''" . 1' I.... .... R" '0 ' WOO ." • ..... ..-. ._I..21 _ ..-........ ..' .."' . ..". __t 7. . O.oOO.2un to<""".. 10... "" " " ......... __T_JJ_.... "'' ""i>eM« f rom "'l t 7. ...000. u. 1... _ . C""""".3 ... 1. .1<• •". _IOO . ..".-c-.".. ._ o. .. on .....""-' · 10 " Qlm...ow' -... ." <If 0..:-_w_ ....... . ".....PU 7.. "..17' ..lf_n_.bo_..... I............ • . .lO' for . .... . ...._or...." Copynghted malanal . "..." 1O) 1....' . . .-.. "' .. l ..1._ «--.."l'... .7)< u... .... ...'..-....• C""'J'UI<th< <ff"" f".llH1..I'._ "'" .... ... .. .. from<qllOlion tT. .""" (1.......

= 0"' " ...._... .••• . . ...... . ..' ..I1'T "-0".'" .. 0.......Il' ...- . OJ)... . .... . ..=.l'O ""."". . .... .... . ..'" • ' M . ••• • 0.. M • ..... ... 0.- . . . .. ..... . "._. 0.......... ""' 11 O... .

0'''' . " ..0001 • _ . 0 . '''' on 0... ._lO. • • : 1. <10'" " . ..• ..." .. . •...0001... '" ""'.....' 92 . 0.... ....1" . m.111' . .. . 1• 0 1.."...1... 0.....• . <fIo<o _ .._"' _ " .66. .. W ' .01'li <o _ .0..n..•·o.. .....2lII>' . . '...<""C"" . ''''.. 00'.211' ..... ...' 1M m . 1+0....1 1.. (Ul> $0""" .= . ( 0.-_ Th<..0.J l l 1n" . .0-' . .-."" '" 7..m." . on) .."' ''' Thr . . 0. -o"'... "_<_1 _. ( •. "". T' .Im . W ' . M.. • •lll('221. _ 1.:1 11" '" • ) • 001. ...0 . Copyrighted matenal "-'II . . • 192 . .>.. 0.111 'UII<\' o. .0>..1 "... . 0. . 1.. eIIe<l fo<lOr _ fmnI (1.. _ 0. ...on .

. =.....- =" .."'" .'''-\6 .= = '""' 00'" Dom ..m 0...- . .. "....."... .Ulll .. "". .. . ." ""''' ...."'" .". •• => . ..00.. = ..... "' . '" 0011< .... .. .'" 0. 0. . ..' "...00' . . .. fiom .= .

."' Iom +".. .. '" R" .II.. .......-. . .. 101_. • . U .11' _ •• • II..( .. _ ......-..U 1. 0. ...ro = ... "'--..... O".. .....: • ""0 1.7'lo4 IU"" ... 1' n. l 11 ... 92 . . . . " . _ .. -_. of t5OO onm' .." " • • 1'IIl . 00' " . P . _ _ na' __""".. 0 1· ).1<maI \O)CoI _ _ ""'... ( 61..a.... __.. ' .Ee201 '''-"'' 1.'fJ! • ' lolll · .... ill ftoo _ A_ ..I""... · 192 . 16' ' 0..'.....O. _ If< -"" 17 <10 __ 111< ok ... _ _ ._ .ill _ _ __ po..<.":1 " _ • • • • .7 .. +0( 4...Tht _.. I"" ....0'" ...._ ....... _ •. :Kl C ........ . 00111 •... ......."'....... . _.. .l <'_.171> .""" • 4. . ' " O. l.. 0" '... "" ... . .1.._ 10 · " . • ...""......7 " Z • D.¥' .."""'_i< . 1. __' 7.. 0._ I""" _ ll-S' ...... " . .n.O... _ ... .. . • l.ro:..."'''' ..II..... ..... __.. _ ............. 10 ' a i m . ' '' ) '( " . 91 .'" '.. _ ...' n I L' .2'Il'J .T. 11 ... l ' :W... 0 ......... """" na .... """ .. E_. _ _ .. . 0+ 0-11 n. • • •' 1.I'lf> 10'" ll!nL . 0. _ 4.1.. Copyrighted maenal . • I • (I. 0 . _ ond""'" """ _<If z:l _ .... • • • . .'.. 0 "'" 1 .. ' = • . It ...PI.-. ... l ....... o.. .. __" A... .... 0.ll l . ... 0( 61..... ... _ ...... -. • • ..... ..no "!I. . ".... .. ' • • . ""' .. 0.. l ....llllfl .. 0.. + U: )."'... o< ... ..-... . _ .... 1..! 7A c..."'" ...... '..."" __......_ . _ . <II<d . ...11"""' ..."......m __.b: .0" '. '" .= = ".... • \ 1.."'".....1• ... 0.. .. ....

J. ' _ 7 10 ' '.....o mo)' _ ...J7l '0" . lKlII lI _-'" _ the <kLn .. 01 """""" . ..0. ' _ 1 . I...... .... . .. III •• <tJ!>j<d \ Hi... ..' <'... 1"...-_ . ....... ) l _1! 0 9"" Tho"" . D.... 6. • R' ( I + .u mlt)' . and los.J Ill " <' _ 11OI9. P'<o < ...110 1 W " ... 1 . '9l< ..W 1.. i• • . ... o... «Wk>ct ur.. " ... · . .....1" H il i +0...001< H Il'· .. If. n-.. .1 Tlll EffECT Of tt/oflMOMICS _ .9 .1 ." 0..i ll writ<"'" """joule 100><> ."".nmatl<... .:' _ 9 1111."""'"'" "'" """" . <Jf ..1 s-.o. .ato ..."p«.•"'. 2'1 .0( • "'. .."' Hu .-...l1ll11.. IO'Il/m n... ' .... lIy .l 1 ' -. .1. G. _ I." .: . .Ii«l.. 0. ..... "". 1' 1f . .." + ... 11«1.1....."" +0.. 1'192. R .. """"""'" p<t _ I<"l\lI......l ' a.. ond 1"1" The . _1..· ." . .-1. I.....: lf>l .. .. ....' "" <obit koooeo .. .< ...l1iJ Tho . . !oJ!>« f""l""""n «"""'""ioo> oA II>< <ff«. onno<... 0.' 10... +0. . -. 1.'0 " '. _ ) .011_ l . ' Gu " U O. ..'.10< _ "' mo..."'-'O .II .... _Of""' ·"""" ·"' _· ...<1 ...yr... . ' .. .. .) . Palm<r " aI .. t..' • • ..1J.)I" . _ ll.. o. <ot>l< ... ..<OW1 _ OJ.. 1..w • 0... ..01l19t.(''')(1' 10'. <>1 10" ....n .' . 1Id ""..o:n H ili _ 0. " 1.6.. 6<>1 1 " ... ....>. It>< ocr<rn> ond ..l"" ' _ n .. O... and """'" Ill< .. + .. .I""""'''''' Matt.J."""' _ .. W. """"" ..• • 10-' _ J . 119. -.11171>1 _ Q......1" ...." _ (1."'" hotmoo't" <tltt""'-. "'" .2. ' . <1"... . .111111 10 ' . .... Do .......o. 0. ' umr!<.0334<.."l12 _ 0. " _. <..1' ... _ _ l _ . ' . llY«r<=ll fl"l>li<_-.11"'..n . ' .-' .. ..___<7... 'u ' .. ' 10" . bd..._ 1. <:1»:1 ..1 lo' llI '0 ' . ' " """.ll6....> ...' .!-. .. _ 0.107J-<: . . _ o.. ' . 1 """"'1 10 ' oor' Copynghted maklnal ... [ I . 01"....'" ... .. _ 4 " • 11. t + .WW)(\IO _l(I.: 00'J'8 A"_ ' . 11..1" +0...II...."'.• S.:1J1 10 ' . ... oM H" . _ _ '_ I"" .. 11211I ... •• . y.. . 11'1:'5' n." .. . ZSoo' t..-oi. 1'192: M..1""f] "".Ior _ 1.... _ 69. _ _ n.Illu< of R..ootlo_ f...rm • 0....." • o." ..._ w.

.....1\0 ""'" • • J • "' ..in.toe lWlI 011""""'" !loll """ 00 Obe Ndo of .<" II • • ' " " • ••ll ••<" . .1:).. ...t>k ...-... . ... <1. . ..) <'.... '(" J (1_ .""..-." " ."' I i'wtb<f .to< 8.......1et<4Tho *"_.ohlh< I<Ul bam oono...........E SI.-".. Ih< in".._ dm&i".. 8<c... ( . .. V. "'" I al _. rai N> i>.I. )OJ_ If '" i...."". __• .. <obi<.. . n... aIooain<d fmm ...... . 7. 0. eqwo_ . <.. appI.......""_ .. IaI<r de<ecI<d "" """ .. _ . _ . d<r....Iy .. ......11 "'" '" mo._ "'" ""_"" • •y""'" .".. R' ........... u..1<_ . --"'. '0"" "'" of II>< of .--__.. <obi<.---._ "lG-O'I ".....( .. octI harmo..Copyrighted maertal • .." • E.... 1. 0Ail' .. CIIl II< '''''" ... ) Ii' ."". limjll <b<uIo<I b.: f_ .....>dIlIl! It>< cll«1 of !Iatn>oa>c•.....HI) ""'"'" " . '" U ... (. _ .. Copyrighted maertal .1\ hormonic """'''' 10 Ill< (... . S<n« _ <UtTNl...0''''''3 _ ...... .oN b)o . THO m ..->.. IFH 51_SI9 01'< ".. ""'. _ m. . .k"laI<\I \Iy _ ..... n..l...:1_7..11.....-.... "" t.. . .oIi" ... l -...(..... and II>< di"""'"<....... de J to Co1u. <lq>o__. <Ii "". an ....to< <fI«'M 0<hI< """' .... ' )W'" r '" lUi" Iunnonic. .... ". .. i"'l<....32) TIn.."" "'" l><eo d<t<nniIl<d "". . iu .. colculaloil ... -.0 ..-... of dli. Thi.>odM'd J 19.. R' Ii' .. i. Tho ""a! _ di.. f_'. in ....-..:wc f.. --_... ho .. pro/\lo .. homIorri< <Urnftl......... .. too k...-menial... """ ..........) .-. ... '" " ... I'fOOIoc< _ jool< "".. It>< <li_ . .ed .. .._ _ 0:-....-a . <..\ 1m:omm<o<b _ .. .. Tho <l<ntInlI ......-""... 199. ampo<"y <of • <. '0<>0t J ..-__'" P"....7.. .... CI_r R R' _ ' _ _ ( 1 _&11_ ...

..11. '" ._1. ... _ nil"' ''' .' fk)}V..__e-__ .".... ..... . .. .. '00<'000 ... "'. 'I(Ic'OO 00' ... V I.._... " " •• £ .••" ". ...• ..-.-. l.. .<II II.. .. ' 0 '" . ....• I_.... " o• " " . -""" .. _ _ .o<V :t'.''. .. . " ...-__ "'-'''... ·AII. .. .. 1•• _ ..." " so . ._. .-. . _ ......----.... 0..... '...-.' . n<o _ .. __'-'Odd"--. ."'... ll. . U....' . ' " '-..l " '0 0' .. _ .. . .. ..__• ..

.).. f ...._ I """'""'.. " >I"" " H .." ......." G.... . . _ . _........ I I + •.. .2 U 2' .. .. '.. ....... 1. . .' I XI .. _-.. .._--_. 10-' 11+ 0 00.. """' 1lu.. "" 1 .' ...__. j ' I + 0.... _.-. •• II . '"" ... .__".. '12' .. 0<1 1.....-. b · UO 0-0601 . '....:ft "'c · ---.". "__.-. _ '" C_.....-• ..-. _ ---e... .. _I."' . r .. __ 1.. _.... _ . . 1'-. 000 E .tI. . " .... I•• c-.... . _ ... _. ..02.... ...• •92...H" "" ...11 10 __ . 00<2<. "'" Copyrighted malenal nOl-l ' .I9C (.' .... ..... . 0... ""' ___ .......... _ _ .• ..0. L<o _ _ "'" Ill< .iodl .. ' 1.lO':I'''' ........"0 . i 1+ 0.02lU· U 2' m...... · ' '02 + 0 ' 4..." _ ...-. ....-.-_ 10" .....Z!!' ''' I I + •."....-......._ _ ""'"'. ""'" " " II ••• " •• . ..."" ' 1'O1 .""""'. _.<_.. _ .11_ _ .... 1 10" ...'._ -. -.._ .... 1 10 ' _ H 'l " U 2' 1'02 ..• ._ " '" 0.. __. .... A. . .-.... _ .:-_ ..-.007«i' 10. 11.'...n..... • (.... ...

.. .. .... .--..nii .... """"' ..' H"...l' _ ..• 11 +"1m.. ' J.-&..... .' .. .. 0.. " lI 00 p (l / ft D.-..-. (') 0. 0.._ .. 01. __io ""'""'" ond I"f't... . T4....01'92· ' 0 " Ill" "'_.... 110< __..... _ l ot.. .211>' _ . _ ""or-.<... _"'_><Jd<..... "--" "'"<0<11 ._ l ..... ._. 0. ...000' . (' . ..... 'IlInrl<o<. The _____ _ T_ l l ...... O... " " I 32 . __Iot ..ULI9 +0.•0. Copyrighted maenal .moI . ' _ _ C.' " 10.Td...-.01". of .. . .._l•• __ The...Tho . ..1" Wf _ . . O.. It .. ....._. _' ....l l.._ ..'.-_.[ y........ __... .. .. ... ""_of . ..(I ........' • '-' o.. .... . --! . __ _..""' _.pe: «0<11< _-.. E.t>...t ....._ I« .._._of. _104 _ _ "' ... n...) 2 A· 0. '-" '<"' .._".. '..11. ...... iI-.. ( 10'1:1. _... _ Mol all ...... _ __-.... 1.n' 4.. . "'.. .. _ _ Ioo ._. ... _ .. "".. O..:100" L. WI D '.." The.. __ . __d llm _ ......._ .. ( ' ) .' _.) ."'...... _..-....N ......u.. <1..... O. l............-_...l o(> 1 I. ... ... . . • 0.__ _..all " .' _ . The tno """""' _ . 01.. . -.... ... . <!'l«I ""..-....' . ....·l .. ' l.__ ".0. 'EU__....... .-n...-... "'_boo C. ...31r.Y/_ I . ... 2l>....__ ... iow ptulilt . n...... 1..t ..".l .... _ ..... ....I __l1. OA'lo<d ....-. _ Iot _ O'OO'__ _ .. ..... proI\l< _ bl' ""'1M>puoIuo '"-. .....--A. .O:. Jl'I'f " '_Il' _.. of9ll C k_'_ .• 'IiI ..." Copynghted m \enal '" .n """"""" _ _ . .. .'" .. l -&. OJ 1>' .... 1Iw .. __... _. _ . _ ....-..... ._...' e_... -"-'of .'1' ' 111m roe ' 0-' llIa no .07\12 ' 10" · <l .. . "'E"..." ""') <1'1«< _ .." P.. _ p..wI 0... • 0... <. ' .... . . -r-....Jl l ..---.. _ _ __al.1...-. __._ .. ..n • • _ l .. . T..I.o-' · .y_..'w... • • • 10- ...Tht ..-.0l1lbl · 10"" +•..-. _ lhrw .. _ _ ood_ ...... · I .1.F. /t ' . re-. UAIIIPU.r....... ""-.

" •• • ... .. . " . '" . .. •• •• n • . . ..= .. ... ...... . . '...." . .. •• o. •• . . ... W ... . .. . . " ." •• n ..c 0 • . oo •• •• " ..) 1 •• " . . . . 0. .oo . .... . o. •• . . oo •• " .. 1.. •• o..

..." . ...-..•• '" •• " .. oI .. •• o.... . •• •• •• o• • o.· . 1""""'. .... . _--.. . -8.. -.... ........ . •• .__"" __.n •• .... -Il._ .i .-.... wOh .....I<'>lS'O. ""If _ _ _ "' _ TypoC___ • • • 0 • .T_1..•.._01.. no _ at .. •• •• •• o..9 Tootc _ _ . ..p. 2-poh<_ _ ru ...1 . _.. 2·poI......... __....M _ ... •• om •• o. .. .." .. . ""-... •• •• " " o..'. _ ........ . " " ....0 " "..- .. _." .. _..x-.... "oo . C . il" ... .. lEU _ 1ft _ . ........::< .fi<_ __. •• .. " " o....... . •• •• •• •• Il..

,.,
,i",
".
• oo
,.
..
,,,
.. _ aI __, ·..,"C",....,. .--. THD
_ . "'..... _ ....- .... . THDof IOO'
.... . TlID oI l l A , Tho_"" .....

_"'C"_
of ..

__.. oio... ' __"";,w,.__ a04 .... ,.,..,_do_
...-"..;,;,__........ -=-....... ‫ס ס‬
, _""..,;,....... _ .... " ....
.......... . ""...... .... ....,. ., .. '"""' ..
_Ill<__ond __
10 -....
coo "' ''''' b .,_ , of M <II""
of ""_....... col>le io_
s.--...,,-_ n.., .- _
of 1,. -.-..,. ".bo , ""''''''''.''m' r''"'' .....-... . , ......
Copynghted m
••
REfEIlENCE'
" FJ(: CS4-9.1 ( IWn ·'SllKd....""'.'Of
and mri
li.ofl
I""""'" «If
l;quod fillod <_.of Edl"", III"""....,... Comp
o.
_ ..
Yeo';,
""'"Id..... H. 1.1. (19.16" ....". ..........,... <"........
J.IEe.
"". 1lI.pp_lllO-l9J
Arnold. ,... II. M. (I OUIC· Pro"....y <ff«1 ..."hd ..... hoi"'" """'"
J. IfE,
..,. lilI II , I'l'. 'I4",-JW
"mold. A. H. M. ( 1942,. "Edol y NI'T<1lIIoo<oe> in ""ll "'-'papt<.j.......
.... \tal.
<am'«l
"...... (1/.. "",It phow: 'J"IO'I'.' J IU.. ..,. 119 II. W . 6._
7.
"mold. A. H. M. ( 1"46" no" AI""""i"" eu,"", R..
Londoo: ([)s IR, HMSO
Boll E. II.. .....
0 . ( I _ I, ....". A.C. Ifti..-. ol ..pnm
<aI <:o<>dl><Ion .. _
'" I""'<f 011>1<: •."11:U: r.....
App. S, n .. ..... P" S87, .... 4. 1'1'.
[)wight. H. B. ( 1911" -Skin <ff«1 and pro,imJty err""in_I."""""""," IIIE£ T""",
100. 41. JIll. I_19K
GoId<nb<,.. II . ( 1'161C"Som< __.10 AnloId-, _ ... f<I< .....i. and pro1i
m;'l'
<1'1«1'"""'" for <i", uwand
BnI. Elo<; . I(n. "'""",, Jl<p
Jn F/T20l
If£ 228 419781.
"" i"",l_<-....lEe l'uNi<oood 228
If-C
",-,ht""", ;"""",,,,,,,,,, ""
;01 of <-'1100'l ) _ r_."
lEe MI".."", Ul7.
lEe "' ,, 0 10 H\I\I n · Skin uw;l 1"' ''''''''1
llo:><Iomrn""
WG 10"" lEe SClOA_
11,-"".,... CoIol<.
IEI-:Es-d
I I Wh " IEl1 rerommend<d JI"'<'i<eo _ "'1"'.......... I
ot- _
«>nItuI .. __ . y..._ - lEU Irw;! Appl. SoxJl'\>wa- F.nl ' Sox.• Apr, 1991

•. W. A" ..... Tu" l<. I': D,
1100 Ial.ancc and ra
cIOfI<C of AoCSR.. MH'
T..... .. ..,.. 77 Ill. 1'1'. I I_ Il l?
Moh0l'0w,,,, A. P. S.• and MOItin. M. A., Jr. l Ajl<. 19\121. "i::ol<ulldouo o
f """"""'" <_
........ _ omfIO<i'l' in II><
of
... lEU T-... ",-, l
>Ni"'" , ..,.. 1,
no. 2, 1'1'. •
Pal...... J. A.• 0.-1\. k C_ M< Kernan. T. M.. and \laI1<ran. T, M, (0<1.
"PIp<'
typ< <0101<
is II>< 1"""''''''' of .........." ..- lEU r ..
.... _,0.1;.<.,.001,
8. ,"" 4.1'1',
D. A.. and Sen-. G. W.
- 1 ,1.."'" of A
,CAlC, i"""'" rat"" of
<_.Y IEEEr....... Pr,..•• App.
$ PA!i--IOI .
"'. 9, I'll. ."'81 _."'<>7.
Copynghted maenal
Copyrighted maklnal
8
Joule Losses in Screens,
Sheaths, Armor, and Pipes
1.1 IliTR00lJCT1011
0><b;1ri< ""'''' ond".... 100... from«><><loow... hove
bono00II>I<I<m
l i.
6 and 7. Tholb,'" """"'"
roII_
from "" <_
""-"" ond ,.....,.;"1• .-l:I .. ""'__......n0l_Th<o< k" _«I ", .
lIlIlooa<l i. """" _ ....." •• b)' ..... <UrTrnl nO'O' ,", io ..... _
Sh<.oh k "'""""""dtJi<""bu. -.l COO b<di.-id«!;""' <_ __oodi"ll • •
..... '11'<0I1> di"', The>< ... k...... &..< IOciml loli..<IIrT<Oll. _01
u..Io-<lOf'O ' _ if ..... ""otN or< _ ............. ,""'I"".... ond _ ro <
ok!)
""""""'. .....,,6 ,-itwl>l< """"" 1 , .ki. dl"«>l .-3
‫ס‬
,
,,,,,,;,,,;,,.
Ed<ly
""""'" los"""""", .. boOb 'hr«..,.,... _
inftpo<ti>o<oIlIo<
_af
to-"">;ol . &.IJy """ ,>1" _ <-...- ootidl)'_
... """W<nbIy Ier tkan <ir<'u1'''''1 <_ _... iJno«<I <uqo. ro. ._
..,11I,-»< "'. __. ....
loi
.. amoori.. aho foll _ _ a1
'l'l" .....- , ond i............ _ . """'om! "",,Ie..,.,... .-.
..i _I", h ). .... •
..."' ..--..1>«..... 11>< IM_ m.-.
wi ", ox _ """'" _ld to<
hi"'. """ .-..ich ..,.",........ armor, .....
"""'" ""' ;, <a1<ulM<d.. if iO -.••_ sI>eaIII. ar.l ..... .....'010oooo. _In! oI<p
<ado _
........... ""' .......... ;. _fit_po;. _ ....>holI ) ' Io-...lod.
hr<i Ii<
........ _ .._ """"', II>< k...... m e.............. "........ "",,", Iu
1\1 .....
""",,"M<! r«"'-'< of ""'>ok _ armor in plfallel _ • _ -..,. oquaI .....
m" ...1.. or 'Il< ltIlOOf _ h d,an><t<f'>- Tho pm._ oppIio< KI
.....
<ohio tu.,,"'¥ 1 h ond....,.,. "'..--... fw...
". ..... _«>«
'"
Copyrighted maertal
,.
<aI>Ie> meulll< '" ,"'II'< armor. <do!y
kw.... "'lh< ......
_ II< I'<r , _ "" <oM<> tw.... ...... \a('< Inrnf, bo<ll «ldy

<Wl'<tII "" on<!
100.... in Ia;o< m.... b< """._ "''''' ,lit .rr"",
0# .-_0li«o. _
S<bnorin< uN•• _if<
5i..l0..,.". IOC "",*
" " .. <ubmorin<
""",""""""""'- <!I1f.. .. ....".
from __y at " dllcU: i.
1ad._<_.._alI)'..-Jf<Id. "... ""' ............_ ... ....,
.. laO<! .ilII • """ ...... dtttano<b<tw<ca tfI<",. fur lbc>< "'-. 0 ...01<...-.. dot lEe
b<
__&<.,I .. . 1
0,1oiJ,
<,,-<. _ ..ill iDlrodu<e f<quircd 1OOl. to """"""" 011< ondarmor 100 1<...
....
"'iIlI m<lollo< _ -.I '" ....." t<pt< ,", _ hmori <_
.... ..-,U 'I "'" 1'""'11"< of lh< "'. ill calculat""", Tho.
imf>I;n -"., .,....._ ;. apphc_ ",.-. laid i _-...-.
Of Do otuo. _ .. >IloII< ..- a.r.bnl _. Tho_ i __.. ",k..
........
oflh< imp«lan<e;" rd<tf<d to
.... _ by B,...,IIi ..-l
1.->0,(1976)
U SHUTHIOMOIM6 AIIRANGlMfllTS
_
. .. ......Io«-t c-' <I<r-t _ • """""" , of f _ _ , of ..hi<i:I .. l
h<
_-"1lI • il K• . l nlacl..... -.,.., ilK --.llllOOlimporullO
.......... _<__dy«__.-.r,...110< _ .. ,,( .-.
fur oar«y "'-' caI!l< ....... mu>t b<. ......... _1o<tI<l< bondo<l .. 1oaK point
in . ...... Thtf< ..,hr«_._",.._.. ..., , /f ....lo" .. .-.. T1ltot ..,
...... .""'.. boAdi ... iOIid _III<0lI<l <roo" bmdi ( .o.NSLIlF.t:t;, . \Ill h
10. ....1<- .,_*oomt<lcf"''''''''"lI <1'1"", ot<it<."a.,.. ""fall•
.. ......,. hoi ...:Jl<oro • •0 ho ................. Iho h <it dot _ . '"""'
" ""-...
JIf'IlIO'I"'-I ... ,hi: __<WmIl """ ,",,'" 0( """ ""=_.. "" .obI< -.poci..
; ";: fU><>. I'>no<uIaf <.. _ be ...
proo'.""'I< proO«1ioo1 .. I
II< f"",
..... "' .... ...,alo ., _ >01 doaf« from .... n..Ioo<d
OIl< • •y '"d>miMI"" Ill< itl</o.o;e(I
i hnn" Ill< _k.. """' """ ,d "'"
...... ' ooW _ .... no. "'''"'''..... et "'" i' _ clrculol.,. <UrT<1OI'
''_"II<- in __ _..,....,.;"J"_.ir). "'.... ,_.
C 01 k"""" <_oIl<.... ;, • _Wof _ . <If<'Uloo,,,, <UrmII>
... """loool_k '''' ,
Tht ....._ .. , _ """,n, io<_.... _ . ok.... 01,.,. of -",oN<.-' .......
...,,-. ito ,"""".......,
Tho< b<nh!'lf _ . .... , obi<
.><ebono. onol """" _ oIl<..". in ""' """ "" i••h :o;I
nn<d.
On<"_0_ .."'
.. ..... ;, i• ....,. c._nc. _-... i. "l'l'Ii<o:I-'y
inbip.....in>oal ..-.
f ip< 8. 1 rt-' "lIf<" 1OD of It>< , ,.,.. ",.,,,,,,,,i<_,
Tht , __. ""_ "" 1k """ "'" .....h """"nw"" j,lIfok<n
.. ,0<"joi.., Tht """"""" "" .. in "",i<.. "f _ fIt'o'" ...
Do
_ __121.1 _ 011'1>- , Wh< '" .. ,,.,.. ",_"1«1 .. "",,"n in f ill
u ctl ....0lIl cltNiI .-aiM _ f""" ...,k FI>o.. "",h "'"' IOUl
o.oIt"lO..
..... "-'II
""""
II'Ill< ""'_........
..._ """ < III< Mol '"
Copyrighted maertal
-,I
- • -,..
• - • -

.. " . . _bod of _ _S"""" .11 b<«ro.... '1'""'''' ...2.. ". C.wton....od<d ioIoo __.---_.....t<d by tho vultOF' ...".D. .1p""tion..in -. '.. -.cd h.... """" <"" ". and _""...... be id«<0<aI....c_ . .. ..-OI _ '" _ .. .. p<naIty of 111".11'"1''''''''' u_i... and bel_ and <artll do <"''''_.-....II II<.. __'"'c __ It>< run...."" ... ..._...... -----------..lid... <............ .-----------• .. _-_ . " . lim...... For IooJ 111M..A I '" ....lie: only ""'.. ....1'05< in .... ---------I '" I •• ... h.... 0 I / - \ r._ .-II _'ti<>ol '""J' . _... ._ of ...«01 _ '''I <Urm II .. Th...... "'" . Ih< I<oJlh> and . <. • . and . __ .•. <.. h< •__to tic"""'" 10 IKe .... . ..'. II lor _ nt ..... Th< I<nJl" of .. _...-.. <all ....... 0( 1<00"" "'"gf . _.. ... ho curmoI• ...... Ill< ""'" ..'d1. In 1""_.><d b)o <ddy <wIT<'toU. " " II " ... 10< -.11 _ _ and ..b< loop and ....... bond.... _ ""..1>1< """'''8' in.0 <\1...'"Y L. .._-.. _. ' .. tho "." .".. .. . .

.... iDwlod. trOd. "' ...11 """'" dodopo""""'l) The: """''-'"1 ... or 1><• . full .. hf< of "'" . eM """. "'" it dcfiood . il i.. inoi. In_ I!>< wOO < by Amoid ond.. m«n<olly.. _ 01_.. .-. I __I<dj< of tho .. no.. _ .""" " .<.. • __...1<c tn<a1 _ ...."..... .. An .... "I._ ..'1lll """''''' ". _ -.. . tlurd 01 Ill< run..... "" """ ..-l """"" . """ <obi< O<Cupl<'Iea<h P "'i'''' .'\Ii. ..) and 0<1<1) ' lOffeIIb (1......... II i• .........."'" dn<rilood .1aI<d "'-<_fut ..n 1920" M<__. Ihoo """. """" _ il ""...o...... ill .>Urn< \hat ".."""""....._ CM be """'=ted ......o"" .... All 01 "" «1"' __ fut _ k p . )... and CGUkl be ipoted.. ..I "fI<-a _ .. '" Copynghted maenal . _ or _ . -. .. _ ..1)' _ <a N< h....""'........ po. O<ld Ilo< .. of 0<I<ly <Wmlto -... m. ... .. <ao>«l by cf"".. f il _I.... "'''' . < If.t: _ . 1!cuIaIed...01 1ft"<'" <oM< <y_...... _ '" E.... _ . 1'1211....... COb« _.1.. A......".. (1'.. _ "" 011 ......".. _ ..... in Ione:..iIi.._...t ia IF(: 1 'uIllk:..... <!ud i•• .cd _ -A....."P-«n cobico ...""'Iat curr<fIl\ OR _ . """'PI«<!y <l<... ..... Ill< . <io< 1'lo<o< ""'-t<> COMOlb< '-bill ............. '" ....... . "'" II • l_01 f • • 'w..""'..... 11. """h ....otioM prn<-. h"...."" citallat..... ' .of0<I<ly . Thus..""".".. llIt __of _ Of'< Il'I<lop '01rio...).......by Goolond (..."'""'" ratiol boca ..cr_0<l<Iy <Urf<ftl looon. """ h...b... ""'" <r<l> <If on _ 01 __""'" ‫ס‬ <a>«oI ...-....cdd)-_1oo.. '"' ........ on< po.... """"'_. ........ "" C.oo' """"'I .-...."'"" ..n ttrl... " .. loi<Iin ' n Ihi«_.... _ ........ _ l«fU'.. ""'nwtld _ ........_ 1I711\11l1lond io N<fI<t.."_. .. _"'" be .0...II< _II _ _ or foul! ooodI... kaded ...><q:O fut Iloe <a-. \IoIO) !Iao -........lfcubl..... roo '...c.... ""' ......n""" "'_""" off ... .oodby .. OR _1_.. . lat....._ ...ok... __ <l<nolop<d: .at>l< <".11...... ......._....._ _ 1opW by ..'.....1......... A. <UrI'NO. ... "" ""al<to_ ...... ....."" 1'Iw:allI. ""'_ io.... U CIRCUlATING CURRENT I....) Thut. .... .. be romNl<ml kl<n <roM _ ... ."l <UrT<tII loHeo.........< of<-.01 "'_. cm:oloo"" NIT'" -...Ik rompored ...1IIOl<"'" c...." _"t a11... '_''''I lll .........'" .-.. ...""""'.lito! .OS$ES INSHEATH AIIOARMOR Tho boo.....".... _ .... -..... f<I< ..... ... Of "'-""'"'.... 011<...... If1l<O«YrJ' . """" . _ .. Tho oqu. ...no ""I)'... """••<If. <11"""..... Tho _ fO<lOr ill """'" it II>oCOlllpOMld <If.I>< >wIotd .. ornnJ"d . .i< eqoootioM for calntlatm... ron"ooo jQ<ti<.._ ""'''"'''' "' _ "'" ""'." "'"' We ."...t IIw:... l<I lOIn< c ..-M<'GtodI oft .." WtII'..1M....-... no......t _ . <Y<U w!>ca Ihrn: lew meI<'n of . ...(1."" ...

... ond __.-."........... IN ..><If.. _""...... ) po......" Th<... <_ill tt<b l roo... _ <ir<.r of ... OIIly 1proponiooD of """"'" on tlk." f..n_lli"... .--......... """"""mal<I} . Aloo 11 . fol io..If __ Md .. . f.""""" ' i<» ri .....' p><nJly.. of 1mIOf... ..)) ( 1 4) . i""'oilinI.. __. och<r ron<liocIon. ... llo<_ ttu< oha __""" f.. ... in ......1aUd .. ..... . b!lUf< of ". _ '" ( I .. .... """ioI.Mcu.. ._-.. III be ..... <polial _ .2.. of ..CoIcuIoc...". _ I....>lII. M '" _ ill ..". ccnI<r of .. """"• • of i_i...dlln ..... f and t.. 1tft lPO.... be ft. f"" " ft -illl...... lI>IfIK'ic "... of .......lox. ....r Copyrighted maertal " 11.... The opproo<II '" derMolt ". in ' ... n<arIy oil of 'h< curTNl.. The """JIle. ill.._ to b< .. .... . ."" and """... .. _ '" be npreuod .. will _ MI ..".. rnpecli..""..... """""""'.... .. ... . . "" ... """""'..l I• ..or. 011 _ 101.><1« .-n _ '"'" <:<-...... 8...... 1.ll<: n.. llio< Imp< ....of "'" _ fni... "._ ""nb< .... by _ 1.... 11'00 ............ .. IlIo sb<"" MIl ormDf <.!y. cur=u ." Tboo >b<>o' ..:oon. ft... ''''' <>rc><h>.. of lb<t< i mpedan<eo "' d1K1n....... """'.... in<lu<1an<n.. two oondudon 10.... """"""'" of <Um"' ..of _ <UrT<fII .t """"' .... ...2.-.lori... .... _ """"""'" in Fi... upp" . 0lId I. 1inUt< from _ WI'f.to< . .... A. _".... U ill .... !><f< '" .... .Ii.. Ttli. "'""'" """..... n.. I.. .>lllle _ • ..n . .... _ ...><h ..o<1an« iI tlIc: 1mL. of.-.im"" OIl. In IIl .raJ of ft .. <UrTmI....-u=nol i .-. """"" _ _ . i.wmo in . of .. .b. ...........oo4u<tot".0<Un« ."". .. -....) Copyrighted maertal " ... . """ !lot wl>.. it> -....-..1' 11..... _ «II""... -. .... Ilol1......' .. .. .. ...... y_....W.. <an to< -. __ l.n . _ ........ Th< IO<aI ftu... . "..." ..... "<'P Iut itl<IIo.."1ho. .....y lIJ'PI"'O<lI ./ i.. lhrl...-:. 0I1of _ <"""'" Tho inductonoet n ith.." . ........ f.. "" .. linlq< from . COMld<t..-. dolo "' • .. ft....n ..... -. On """" hand..Iao for tIw: <ir<1Ol.. ..0\. f""".... . an irnp«lonc< _ _ 01.1np«I "". ... ... ' ho . -""'"' i n th< .. .... If ( OInIl _ _ .....h1h<<<III<h of _two _....'...."........ A....... ... <>0ft0CIIc.."... it .7) . 'ifIL.... ill..ly.1i . (:... ...•• II >tlI 1h< .... -. oil of . """ .". _ I•• I...o". " 5IIutlt and 1nftOf...... ....."" <UrT<tOl 1ooooo ill ""'.. In ""' ''' roo<lI''''< I .. """""_ The """ ioO...-. """'" by innor dL>h<ol hilt..... P*'>iftI _.pcaI of nu...*"....... ...-. by _ lill<.

_ _ .. I11III """" _ . ' .......trio lhic t.tI........ _ ... .i<: II../ .. "".. _.. wi"'.... t..J.. . Tbt .... 'l'<If"" H 1/4)./2"...0 ... tal'" of inner "' """" rodius I'o<••. / ."".. on<! onn .. 1 0 tluI Ill< . '_by 1'" .._... ..-.11 . Ho.1 C_ w--s4HI....-... For""... lwbe<n appnnimalcd by". 01"'" II. _ [1/4-......... m<.. _. --_.of.J__.. ..J.l lhid· ... by <U2) ...1II<rnaI inductan<eI KJ. + 1.. of • 1_ " 1 . JOdi..".h. . _-"' '''_. "'./ 2>0 . _-000 <>f ronoluo..... _ or "' or< oro f..-.._(.. h I.. The armor 11I&)' .. mm. _"'-' ... """ t. proportioII of <IlrmII iO .... n _ .... " .""""11 . .... 10) (8.'.0. "'-..... l t• ./.. ... .' ....".. t. M.. d.. • ol'11o< in...... 4 /"'.. " + 1... ""I.. <u.... 1."a ... meand1... . eq••ll0 I X/I..J..--.hd _ 'u• O'. ... 2 l% ' . .."ly compIi... .. Fo.. lh" t<du<n". " .... &. cutT<IIt ...... ' ..........-.1 ..... ' i l>y . T 2........n..+I.... . i.. rado..'ed.... 'i ".• • ...... _ -' .....>t odl.11 ID<al cutl'<nI.. 2u. b .. (1.. I........ . _ .. / """.-J For __" ' ..u' I " _ _. .....1)) Tho. II ) &....lorn: . 8.. \I _ fI' l' . from . ..._ oil inInnaI coNe indu<:tan<n... ... .n..."" ... _ ..."'" on...... .l/. ' I I /l )( I _ o j _ <...( I/l'''... (.. ond . 2.. ..f2 ... . ._ . folio..... U r .. . _ D IPI"..... _-. Tho II. alI air"'" all .... Tho ......nee 01."..--. . ... .. __ "_10 _ . _ u ..._ _.... ....1) h.n<u 01 til< ...." . k>< . '" i ' _ '." by _'" I'1. MOl lhidJlo<M t._" .... 1"<1..+I. """"""'" ft....".... i "+<' I' .{2) ./ . . " """'" " Mi..... ' ..Copynghted maenal '" .lna'] . --.. _ I. i>Ji_ by til< ...• .. +1._ 1}0 l i _ . bollooo _ is 'Ii ... ..... II....t... "". tlf _ ....." ..ao:h.. f _ ... -. .__. " 20 J ." of . all . / 6 &... • 1 01......' +....-lk_ ..J SIt. For .. _ j.. tlud.. __ _ .... J.. til< fro<tlOn 01 w. /2) .. witlu... Tho -.. d" _itdinl .f·-. nod.". i> 11I'I""'.../2l/ r. of til<""...... .

"""".'.. ' .. '"""""" u""h". "'_w"....._.-""" tIC =oI-t i_dI_ponollel .. n.. f i..... _ _ -1__ oI lh. <II< _ -I.. u........... lick!-...... of..n."' ..... lhrlAe......1 Il< ""'"""""" and ""'.... . of j". .. . ' " of it>_ .. i wrf _ . .. c. The cil<lllal lick!.. ollh<. oSeri....... IF£ 287 ( 1994.... lIu... _ .. [ffIU' t .... o"' f<'<'lll . A·.llcaI . I. _ i> Jil<¢ll b)' """.. _ i< litld... ) in . ...t" """'. '. .. __ li<Ido ..ity. bot< l " ....no« nl' "'" 0I'd dt.. __..... £ _ k I 'ItP"'""'f _ Tho'C'<'<'Ol d 1<tfI'l. 1' ..o>c> "' uro .. itIrqroI ol «JIIlPIt.lIIf"". il><lu<tar>... CIt c""""" onolllu." 00>... fann"""""" ""' ...n .. intern al .. d<n<...-. l potl ol Z.. .. .. '" ....nn. i""". nodi..1Vrn' [... A. __ _--. ..11 110 _ 10_.....IO "'..."""'000)' ...n<tic fl<1oh .__ in .....""'in. Ii... _-... . . 1 _ C'IIrmOl d<1K1Iy..... 8.....my o". ... Hid") c .. __(IUI ""...ilit......-.. Copyrighted m \enal .-II. a< "".II "'. j Q ...._ • <Jf ."hin ... i. 10 all at .• • I... _ ...." tII<..f.. '" UN.-._-_.... ..._...1Id• ." ' 10_ _ .."al . 01..".f. _0«1 from "'" h'" • •1"< ... 18.....1 .. VIn...fonn. ..... rr= m . of rnam\aI ... . ... n. _ -_..In! i. w....-.. The u inl fi<k1 ..__ Copynghted maenal . ""'11 <WT<1IL In _..' II>< cin lidol i> i tho _ .only . armor _erial.. "'_. th< <ircIo1ar IYId II • ..i><ft rod..... <UrmII..m(...._.: pnm<o/'Ii hly of u n i> iliff potaI .... The fi<k!. ."... The i>"""'l'Ii<0I«l t>y Iht fa<1 ...".. -n...... "'" " 1'«""'" ...from Ih< 1mIO<'....·hnlqc Tbt .....·.... ...... -.".. __... ... <I<ctri< fio<ld..... _ _... ..... . __ __01 ....... ' ••_.. s .oood at< _.... mul....e. """"<_ Tho """"*" _'"....... Tosla Ii .... .iaIlk'Od <Unl.... H _ "'"ll""i< A. Ih< '''''''' l..">I".. II." ".. ... Th<rd"".wr. Tho J..... "'" .. ImIO< lk'Od d"cru ••......''' '-'' II <tlIi1 _ by M...... '" nUl h""_ <It _ "' .. ... .. (lUI by _ (l'Jn ond .... . _ .... ......""""" -....." .. of .---""'-"". . """ li<1d fiven _ c_to.. )... The><"""J'"h" i<lrnt1<lll1O lhoo< <n<oUnI<""'... ..... po . SWIdanL Tho "... radii...161 Equal.. • ....! II)' cormII lI ..."...-""" .. .I ....

. A.. +1.. 0 lil< L« .. Tho.-... • j _....II< ormor.. _ .16l II e.. .. + I. Tho _roo:I.. II.... I......." boon ioI ldof ondII....-........ ond fi<kh .. .-... "' "'P<. ... Tho lengl/o olloy of .. """'" .. • • .. + 1..... ". . . _I. Ihi<k. '" lap<> i> ""'*'" .11 to< .... m1u. ..1.. . + I ...m I_. A... pin ponllel _ .t..... Ii 'f' ''' JOI... """"""" dit<ction '" JI"'P<'Idi< <OOIIjlO II<ft<O <>f oil C-.. "'...H" per .\.18) Copynghted maenal . I<m<nl>.. ill ... 1' .npb . ".1 per ... + 1....011 . lit compoIation•.. ' )1_ " 1 _ _ oM h<k...""""".... I•• "'" _ .-tiunoI_.""" l l ... «>nduc1or... .Ib. 01 .. _ 0 _ . 1' .... .-ull. . .. _ • at OIlIer ><el !J • h<hcal lay ""II< ...... """ "'"' (_.Th< ... Thocrmri.) .....1' + 11..11 <Jf ......" Ih<o< ... 1/ '..' I II... oumod Ihoo ......... i>ror npoo<'d 0( lap<> _.. ""ra<lo.1' +11...... 1' + 11.-IwI<I. or """... 11. . ..<1 . _ !'rom tho< e:<prewoo oM ... + 1. 'I _...and imala< IOoId . I.... Tho k.... . .n.-....if""" <.'M> <-4 "'"linrti< _ ....I. . 1l<c... I'<>pe<1 "' .. (. +..' .. ... . + I..>'.0) l<mI ..) ..'".. ""'"" ..umc: _ + I..« _IeoJI/I '• i_.<1_ In all ".......odotb _ ...ible.. .U'" ...'lhin .. 1...... buI pIo<c .o.nl!J ' """"'_ '" all "' . h<bcal lay of mm " . .. III"'k........•" IIld ' 1... of . Tho fi '" H• .I. I. _ ""louot ""'1.mp<daI>c<" ""'.... obwMol "" """'""n' . .. . "" Ioqi' odinal l ltl' 01' 'ira ii . +I. ill ........ of mm.1Io.. ....j ... L.i<oq li.. _koo. ) per ..". A" ..""'" _ on ." . + U. 1' _ 'UI) per """ "0<>1.......A" .... · 1.. oIl<lIh. 1"'J"'I"b<:u1. _ '\' in a"o. 1ta. dI"""" """...ow " !apt 1« .. The _ . .'\' bf" I'-.... ...H.... 1/.. "". I _UI ) per .. ri . • """ <Urnftl .... .. poo.." ""' . oJ<oc: 10 <>Orn"IO. + I. Tho _...A" ..o!i<l ..><e.Il. ...........J.0001 mopotW: h..19) 2><...ition . .. . 0rm0r .... of ._ 18...•• 1inlO""""''''''''' p...... + . pcq><n<Iocu" 00It.dl ln .... rt ......"".mou-.."".>nol'h< "'H .. e_Ie.-. t..." t... _ fnrmoood.......... L«. _ Oat inner .'"'k '" ... + 1.... To <i mpliry ...All ....."""."..... • . -<I .......t l I/.... ....". ...171 18...... (1...

• j"'. +1.-t>m: " .10<0"' .:" [ II."'. ... . Ie .. e_ oJllo . 1' _ . I . L•• and L. ' (11+ 11. WG P<'"""" . H I i i t ' ' .L K • L.20) . J' . H. t I : § ! ."'1) P<'" "". Tho ooonpIn. ... 1' . L•• L..1< prnnoablilly.. .. 1. _IeoJlh.. ..] <bf •••••.""'" "'"1... """f'I<. J... i J i i .i_. Copyrighted maenal f .' [H.....

' : : > . . . g t . f § .. : = . i t i " ' • I I . 1 5 3 ' . : . .

/ " x - .! £ i t 5 N p H · ! i ! n j 1 i l : f e . . W J ! .

I .! ' r . • . . r . H r • j I ' I " . . . . • • J 1 . . J I I r ' ' ' t p • . .

r : q . 1 . : . I H I f h f . I t ' I . : . { H n ! I d d i ! . . I F ! ! t h . f ' > .

l I l . .. l l " . . q I : . ' · · l l H l • . . t 1 i l p 1 ' \ i 1 1 T i . " I l r . . " p I . ! .

C i ! .i i I i f f l I t ! f I i ' t l l . . l I 0 . . 1 1 B k . " H r i C ' .

l . h i t . . . r l " l f i l . I I I . . .i r f i : i t t i t 8 . _ ! . ' . r l " q ' < ' f ' .

3 . S " 3 ! ! 1 : 1 . • ' . . . . . .I i • I i : . . . . t i ! • L i I . ! i l . " . o r . .

.. . ..llOMl. .+.. ob<auo<d loy i fftMll.. fOO'I awo.t... ""' 0. hf1l .{2) ( .". h ' .. ... _ m<MI .... ""'"'" ndi.'.1_001 .... Tht .." '" "'"' of __illdu<tan<c. +I.._ .1. _ on ndI.." tIIodao.f'W>J<'l. h<l-.... .. un II< -..-.._ l0li..l>eo<lI ." 2.....'" >h)i'Y' ..ll Tho <o<aI t.m.......'''"... ... g " ..... The: ... Th< .In . ....'" onnor.... 18.. of "'" .01" loy """"". of tho atmO<.. Th< "0. _ In ( -'-) + [.i.. ofth< onnor.. from ndi. . .... mil> ' . .._. ..+ . rat.... Ii"".. 1"".... I .-_ olUInod loy romloonl"f equal . or.n!l....or i n F' l_ 8.) -1 "" " T.. + ... t...... _ .. roo.. 0UIer ndl..2.. ... 11.f "" ' • .... of .2 C---. tho _ . ".. . .. _ . .... •.. o.."..1.. .... . t ...-I/I+... _ •... """ ... he armor ..... _ ...'U" _ I] ......01 lay .. A. .. roIIl.. _ """ of ".....221on<! tho<:on<nblnlOll of .. (j _ 11<1".01 lay . -.... Fo< no.... . ... ( ' ) .. The __of __. ......"....."" b " b ' . .. _ (') "" .1< ...... "...111m I • • ....... 2>0'. hoi..... ilMO a. Fo< """. 2n. t.-. of.t. _ _ In _ + _ _ .. ) ... ""o [ ' J ....... __ "".lIh rnp«1 to dI< <_uil 11' < Fi. .. ' ....... _ an i. """ ... """" Il1O}' h< bydrfin''IlIoncff«1'' '_rod..... ......ac_..... 8........ .. A.-. ' .-oonaJ . <".... [ .. _ """'Pl< loIi¥< " hc _oN'ily A. ---. 10 .""""'"....b .. Iinlq< i........ ..n"'" ... 4 on<! Q it. in{jl l 2lr 2lr '< 2.1 + "n. b<f"....h <. 18... """. i... l ... . no.. .. hicl ..... '''...J..o imahOll........ ..S I... (... ' and thm I• .... [.. ....... INII' 111< h'" . «>< 4jl) + ... of it hy_ of ""'f:n<ti< _ "... 2.. 8. .n II>< ""' from til< """"'" -...... _h... of .... _ "P( -fI... . "...._. ( ' ..21.... 11'." .... ooIod __.10> . ... oI'lb< _h........"'moI<fy ball oi''''' h <\l<mIl..he _ ft. Tho __ _ ....... .\IoNtAl... ......:roo" th< pr<O<fIC< of ........ _ -.tho ...2 onol all _ ...26' Copynghted m . """"'-..."i< """'" . <If ... [ --.... La_ i ....... . _ 11<1... inl<$fOl 01ft..

. be rornbonN (bjo i. ........ " IT' '0 ·T. rood _. to . _•• . from Ih<_ . .....l_....-..' .. Tho..... ..../ .m taIi. po_ lpo-.........:.. iJ"'Y"d... ...... l .. ltl< _ ""'" II«ant< 1(2) <on tit _ iIM.. Th<: __ ino<maI """" l>mId<ri¥od io S«1ion Tho<> "". ltl< ""_l<m>.10 100... For ..J.... """ .. "'" """'"u.('.. ...chi... .. _ ".".....' from lh<0 UC<r _ rod.....11>0 __b<. """"'.h L.r . "'" ICmI. m manual """""... e 'poe'..dK-...t_. ln ---...:."'iltU" IhdftO'-..IOIH.." .... 11.. • . i!I iJ1""l"d rot """"...h to d.. .". .'01 fromltl<-.... ·.."...... 110< "" ..... i. ot _ io s.IIt "'-h"..h<...."".. 1. -""" _ i< J..... 0I' .. ...... The . "+.. ..JI... p. .... For """"'"I."'. 1&" __II'< . 1 . ....d>< linU$<ol . """'1<1 "'"" i. ..md ltl<.I_illdu<:tan<e>..' . .ns..toll<l -. "'" i"""J1'l d n trod> .-..h in FiJ. " on< " \lId of II-. • ---.... .... / 601'''''' .... .. 'lbe ... . in(1I1 '..... u" """... 1...n<ft< I '0'..lOII.. lot _ ponoIl<l ..-..'/I f 11.. For ......... h c Th< .....01""" ( • ) (..j "' h< l.. ) _.......... II< ... _ ....... ---''...... ftu...o..._..-...... «>I"J!I ... ... . ""'" "I'I'I"'l.. . Tho .'".mot b}o chqi"...".-' .. Copynghted m \enal .. O«'OU'" ".8 armor ·. ""anlhm"""" "on b<""".n Ill< _..... -..29) b..• .. .. I2. -. droppo"....... I'..... .21) Thorol loo../ l ) ' 1. •. Im'n mnai". 10..'"...poe ."oooi to ...... / 210<11... For .. ( .111 h.t.. +..d.... I.. Ih< '.._inl . ...b...l .i< """'" . ftu.t. h<-+4r1' i <l<rIonunaI<T i.... .......-f""' d _ .. '. .1. If ... ...... i<oI. Au.... "r• • w. 'p-.. i.. '" ---...n<tic ....honp<L Tho_ _ in<lu<Uno:e " Ji.nt:<l b)o i .. _ '0n4 (."". [' . +1. .. "'"I!n<li< ...10< and oeoond term< .... / h •• II I I)) ondcon b<_ i""' fi'" lemI.I"hccurmol1 . /6 ma) too i...../2) • I L" _ .1<nIaI --....".A" ""' AI h ' .. . 2 2".1 ..1...l poe.'..-I __.".. dltl <_ " olUIn<db)' .'" _ ."..-.... _ ..".n 111 _ "" _ Th<: inI<'mal .r .i"". . I • • .... _..koI lOltl< .. of For _ icumot. __.. _ .nond...1_.. ] _ L M • _ In ." ......mft...«lO'/lI ...... 1opriIhn> .. + 4 /2 2".. .po<ti< __ . ( • ) ' [ . +••1 " ' .'11" "'no i. .... of "'" '.... Tho I»l ...J . ltl< "...""' .10 "' di. . . Ih< ......I A.. _..lJl) . +.... 10....01 L__ " ..I ....+. 10.... ""' "" ""'''' . ./ "" ' • ..... '"di """'" . ...... " _. _'Un« i.

.. oirmlio<.. 1 ...Iw""-. .........p...ooo'YI -.. 1..10 < .d it<>...... O_tllllIlo< __ . .+ B.6..nond Ior _. 1M< I<t1n "'.bo" " .)+j B. ....«1 . _and """"Id_.. _ _ In _ + J!..._ . 8.. from __<8.......+... + jB." 1/ .'" "u....Il bo ruI ond ' .... + -... . . h)"""... u<fod"""firurat...._. . z....... ' ". ... from .. by 18. l . ..421 . . cf orjre ) bo . .. .... ....."''''''''«1 '" "'*' '" OOIIIJI"'" ....... "'" f _ ....-. rMo . ...."woulIl <lift'.. 10Mof un imore II>< ... t><"'I......in ....... Ill< au..... ".. "".._ ... oIt<N<y /I IIlo _ H........lI 1_ a.371 ( 5. mai'ud. . .. <>f . ... ioI i'lOOI'rd. ''''''Ilol)' """ of i' do"""""' ..36) (1./ (J.....-. htl"allo). "1""'"'" l l . .1.01 loy..II< _ """'in!! bo<_. '. / 6' 1...Jl' Copyrighted maenal '" .1Im. ""_ """ <i_ ." B.."""". "'" "' .il<re K" .. r i ..0<1 11_ S.. +... Wm Z_.8 ... +"(1)/(' ....'... ml) imp<Qon«' U..._ 1><1"..-. (Il...t>«-o II a _ "" " ....... ..-.1HI>< .1 1>' r..21).--.'.. 8..... 'bo -..l ....... P-!>l' 1•• _ l .. obtaI_ Jrono.. _ <11 .:16)..." . r... .....'tIlIJ .."""8..... ... ... .................. __io..!... " .... 0 ).. «III". _ kom """"""" . +.._.." b« ub. .. . ......:loo1jXd ..... ' ........ .. rJIdi...0 .J II ..-. _ 1..... I . <If"".... ....i"""""1II .. ............ ...... . B....... [!-..... ......JwaM Oonpod>n« I. i.. .l Equal ... 100< of ... +j 8.. . J Il.. ..in'I"'......... Wm ••.. ti.... __("" ..."ton. onnor Im'n 'i.. .. _ i> q.. armor """"""". ....." fbt __""" g. The ..... .rr ""-T... z. + ... ."'. m n-.'ItI . JMo '" Z...n........... ..... 1ftI1 . ' '"'". 2 Th< ....:...... A o#o • •_ . • • _ «>mpI<... ....n l ' 8./ fP i<I __in . .J.... I!w:: _ . 1. ' .....""""" Iflb<..."" f"".("... f.. <kLoy orl/l< . (1. ... 2" ' . :19) (' ) --. . «lIl ' l .... lopn<hm Imn ..-...' IIMY and port " """'" ""_... mo) b< opl" iRlO ... Tho ."'''''' E>ay <_ iolc i.. ..... " 1 "*"' ("' .. ' ) ' .... Tho . i.. W• ...... brio« no. Real ancI' '''''l' _ ..n.40 " .12 2... ...

.If! +.. 18 . . lI. '11.. . _ \Ill . """ l i>ea by · 1/. )' I. ..11 . 1' Y' . I+j B.(B. I . J.(I/...y. l Y... in "'l">tion ' 8... 1 ...>f t . ( U7) ( K... )+}II. l l!.1"" ....... 1/..... or __ annor at< -' .II. ] .. 0'\ _ -'''-' Tho < 1.. . r.. ) + j B." 11. ': '8.""'. II ... <1l. ..... . 4 " 1.r. J It.....n' <q : [ ' 1/ 11. I .. O..' 11. 1I.Y..+j '.ri" 0 . . + y.+ 1.'" r... r' 11. . . II . S.-. J[" ] [Or'+i B'"..+ 1. .. rl '" rf • 0-. . ... ... lilt. _ R..' . ) r.1_ 0. __.. 1/. D. 1'" 11. i l.. .1' . lOt. Th< ««:1110<" 8 loY -.l' +(Y. Th<" port . ond """"'. C<JIIo<ti"ll I!I< ... B. ' .' + jI Y.....+ ll . . R..... !l><... .13 J.. .for ...... 1. 2) __ 0. . p ....r. . " " . .." I Copyrighted maertal '" .• ..... ..j I. -. "" w .+j . ......l . I _ f. . 1' . 1H .. +... .+ 8. """ _ <Idr."...r -.I """ . .I.II. _ r.. . I' ll B.l "'...WIt. .1' 8.. I... II. . . + j /ll . . Jlil R... ..+j ). V. t ' ... . (804. Y. fo< I. _ ' """"'. .. 8. 1' ..... _ on.. __ ".. ...w1..II Y.. lond ... .+ j IJ. -.. 1/.\' 8 ' + 18 .."'... B..... .. 1'l!" R..I .1' . t. . R r · 1I.. )I( II..) ._ . . ) .....WIt.I' I. B.•. j B. _ 11. Copyrighted rnaklnal '" The .tI. """ V.. ) . ...0. / 11... lI. --.. "" . r' . by rollooo '" ...tI . '" I<mO> .. Y..+ r. . ''''<II by 1.. 1. ) .. on<I.' I •. '" B.. + i r ' I • l r...o.1' 11 1/ r .. _ _ " __ h 1. / ' .11 11. II.Tho " . • 1/. flO'\> of equo!lOM l K. _ _ (..j ..ll . ... .

...-. "lOOl"' ..I _l0 ·' ·o...0.. lO).... . __ ....ot .1<I C....... l' +o. J omlJ .' ''''' .1.. _ . _ ...._ 10"1IIm ...11 _10 ' /I... _... .-'" of "" """" 01..... f ..J 0 . ..lOl.1f_._...II?" _ 0.. -1OI1 0. ". .'"<112 o. .o/ .. 0. ........ n... .. "" 01<_. .. . _ _ .. )' .. -. ...... . .... !(._. '.""...........-""......_ . .. ."1 0 1" ' " ! . ..'1 .-' . HI ' I'l j m no.0/ II. ....•...-_. .0767 ..... £.." """11 do< """""'" of ..... _ _ . TIl< ....' .. 0... _ "" .00:'1)" ) :... Dim ..•....31..00. (IJ... __ lodv "' _ _ "' loyof '_"1..*U1'1'<I ' Ulm n. "' . oI ' ..... ". "'{I .'"" __'iii tile roo:i"'.. .\10' '"' no' Tloo _ _ ot .. 0..-. 0..0.. .. ...... _ .. 1\1 C "_nod fmm Th< .ot __ __ ..\ 0 l_O. .. I.w ....... _..mw. -. n.)0 I I . _JO 'I_O. . _0.... O.... .II""onII) _ Of"".8... __"" __..... "' .... ... . 1.>Unct<il ...... ".lnI l? .. " ..-... 1lIo .1724 .. n... A. "'_ .. ..1..>on" . . __--....-. oI ... 0... Th< "'_. ... 1<> or... 1b< ...........1110 ....lllyof_.... e-_ _ ot ...j... .."1<I _:'D.. _.... ..77 . .lltt ....__. "l"I' '" '" It<..... ot . ... .Js.. IO " U/ ..iUi1'W .0' l _ 0..... 1... _ 0. '""' .__ ...... _ _ ... _ M""''' ." ...lm-J <Of d''''''''''''''' . . 9. _ " " ....-.. ._ _ 0.:toJ... _ ' O.......' 0 ' .....01 .......-.971 ' 0 " "" Copyrighted maenal .. ..Il ... "'".... __. _.. ... " .-....._ ...""' " . 01_ _ 01 _ nou........ 0.""" _ . I \ : : Il Y*>o . "'-of "" _ .... ..."'..0bri00: _. <_... 0 ' .... _o/.... • (l>< '" ••_' 0 " ................" .. . -'.. ......... .o. 0...... ... _. ..."'" _ O.)..u' lS 10" ..... . ......."' alI<...... lOC ...

01 B. . r. fmm _<1..'O"O.. l . .:191-' 11.. lo O.' ) . l .l..."" . (T.' 61 .... . B. . "I""''':lO C _ .001212 .1.-A.0000" .10'19 1 [' ] . A....J.. . 2. r• • R.. 10"' . 13...ll /! _U':" Copyrighted maklnal Tho .0......t>b T!w loa!><too ).. IO.'1 h.. ... lo ( _ _' _ ) ..J3 . /C_.. m..0>6 K· _'...).. lI'IJ:il +O.. . .1.1O' '-.. B" B.......00 . [ .. . l l'0. O./1 :.+<. . ' ..' 31 10 " _0.'OO 1.203 . . . "" .... . ) + _ UI. 0. ) O.. B.B. 2o •• • • .. .1'\0 _10"' " ... A. Io. 0... .. S." T.. ro' '' rl 0. l-lt' ) .llIj .41. 0_. ..... . .rolll 1.>' ''' b 10. _W __ Mo' .11 .'9 ...-... :Ill • • _10" 0 0»192 o[ . .. br '" " 10'> 0<... ..J ..'\I' . ....... ' I '"" .._ Hl -' t. +...W " . .'. h . . 2.ll '0" " ..•. _O. 0ff. 1( ·_'. 10"( '..O'O._. '0' " ""' _ r-. . r. _(O..') .2 . 0.. R... :..'11 ... '" t.... T• • O... lT. • • ..1._ R...". ..l.0._ .0. ._ . . 0. • ...OO'! ' 9 1 • .00'I 19{2 ....I' _ HIl n..".n'3. l om'. " _ __ . 6 _ nod l""" _ "'" ' 1. .... (O. ... 1 .. __.. _ Bi " B.... .MI I ll " ._C1WIpo« '" 1.(. . (0."" ..<II.OO3l6 Q/ m 2.. _<U<o" _ .) .. B.." .. II .00 I 1. Y • lY.37) .."''' . 3l' • R.. !<.. -"-. a" ._....lUl · 1. . 1).... ' . of ... B.a Copyrighted malenal .10'" ... _ O.In (' )" "" . '1 '0' '' .1JI .I..oo l( .-<t • ... .2" _'0-' " .>I l>o<lmri< fq.. 1. 1J H I _l 'l.. 0... .... " In II . :.ll l l ' 10 . . B...." h·"" . . "" u ' >I< """"'-d1>= 1"''''' _n. ) . J. """"".. 2... r.. 11. . 0...8. B.. R. lY. H . ... 0 0912 1.. h ' . . •...00519il + 0 00) 1' 2.."._ ). _O. . .'j 2.(0) 2\1 11 /Tho""""". 0.0:5 u o« <lor oddy '"""" . .. l.. >_ 8.' '" ( . ]" R..<!!.._. B..J061 .l' ..0912 I )000' 161<' -"'''' . _frooI __...12 h..09l 2 1 S. [ __'_.IO-' (1 0....I l ' . 1 06..' • 1(1 ·. .. "'!':!: !'-!. T. . M.'\1 . :!ll-"U.r ..")... O'OO"' ''l.' '-'_"" RI -' . <1I 1'.26J . 0...

.. ""'" ""'..-..i n. "''lI<'1 1O R• ... U .. ......._""""""" Ial<n .... l.ll. _ t.. rm><lI . """"" .I'ypical<abl< ..h dwnrtrn... ... obI< -.. "'" kJ<m " X a B.. .. ond "" ft""'""'" R. I. 11>0• . .... . """" 111< '" "". Copynghted maertal '" and It>< _ .. _...". _ on: ... <WI't""10><.pIaIM -.... if oon>idor on<l armor ...... ... _ X.. • ""''''...-...-'..1 D ... _0. " ""'"I --d .-.IOn on: C<IIIlpUI<d """"'-'--Iy -... l. . _ i..I1__... no .... .." .... ....:on... <If 1<CIIn<)'... Th>O . .nil ' hr 'l"""'" ""'-. r""""dM''<d in"'.o ("aloin Tllru Si". 0. '"'''' by' " 1.. II.U<1. ...• ... oi<noJo<d b)...doo<...... _1o. " + l ... no... II .. j .. _ _ . I<m>< <If _"'" l H.""' ........l.w.u...... i..d" ond J" .11 oon>id<f oI . y _ f(H 'OmIpI<d ob<Olll> J " I .... k-an c.a . T' 1 _ ID-· In... I" "'" <_..... _ 8 )' «>q>IIl ial lh<Ii'" <IcrW... _ """"""..... xi . J. __n. / n..... .... "'" "' It It ... ..... """""0" "'"'... "-thod __ ".J.. ..'. . of Ill< . "'"" . F-'jU><"'" illl><t<al...flll1 H I ..1...-. Ill<.!IoIh <ndi nf on <lr<tn<oJ .... .... ..i".."' by .....' 11...>der oaly tho: "".:lO 0. S.."............ . ........./i · (')' 1 + ..a of u obk....bo by """"*l f.. """" ...fly."""' ......"i "' .. ..1UIIll . foct"' .. _. .. . lei .."" '" a.... ""..... il< ... _ 0...-n' rx ' Il' .mplifiod il!l • >mall ... Eq wm: ...._ " . p><nI..-.. ODd _ Ift'li<obk '" ""'*' in ft..+X' ....... . .... .. .X.... 0. _ f".. .. ' oIlowilll! -."... X. <ok<.l "" .. rom -fnr "" al_<hop«! ""'" J .. .... by tlI< _of l>fJ<1' _ ok< "".. """"lMod by "'" """""'I . .. by [ ..aloin j " Tnf oil r...... "" ( f). ... m.. "" of .n.h<f< '"" . o l""'._yp"'..""".". U_ 'Yl""oI ro ool"-"' _ 1/. ..... <It""""< MwutI""-"" ..k-un (".. I.. S«l.doo.... IO.1"'. in R.. .Nn H ill F__• " "'''''' """"'_ ' So\<oot4> B-*<l ." "" -. <oM« 1..._ .. ...1\10» Th< f<JO' "'" __.. h. n..'. :\: .""" C>I\ . . <heooh .i'''' . ...091 ". 0( 1.... on<llr<1uil "'"' fi . lo:l + .. .. .. Ill< "'*"ond . ..1..)7.. it 10""" _ find ."'-":11><> . Ill< ..... II and •• if"""'" in X'.. + f)" 112 "--(1..... " '0 ... _ . II ..."""" 'Olf cable> 1Iov'1ll! brr< of "<lImon...._"... I A' · " R .

.'" i' i. ( o' '. • • tJ_ ..""'" '. Si.. <_. r<pI. _0 E.. Thi.... . + j XI + jl... ".n • ft.".. . <_..... i X' . . _ "'" AppIyi _ IS. "" 'iI>uII1 <UffCIII >.Y... <q<>al Ie It>< '"""'" "' 0( ..II-un CoM..>luin 1.. ....-.... . f' _( II.. E...J. ".j _ o.... p ".j i....... W..u m . 50>1 <qtW.... . 10« til< moddk <obi< and_ h.i ' . Aho.$1) I" ...... ""'" of It>< ot!><r . Il/"' _ Ftlt ........ E.....<_ f""" ...... _<_... "'" lhW Ir.M........ <"'.... r.. il..""_ .. l E.l<In< .. . .... .....:o .."'.Sl ..11 "-'II >qlOO:'OI<1y...!>en l.. 1.. .l by !II< noct b<. II.... 1..... ' R.11<.. . I . .Q . ..itloNl r_"." d<fiood .p........""'i"" i.t" X.. W>ltaJe< i_ in .."'.... "'" . " [ . + f' . of h<tm<"" """"' 05 "'"' .... . . .-!h< <aku· l>lion of b 1M><....." II)' • (8."i 1/>lK .. l .. Ow... _ ..J. I" .11"" "'8 . «><IIpUI<d h ... 111+11' +1 11 . ond ... ot>o..(jll ..nd ""' _ .-. X I . ... )] "' -2" R! + Q' -R.. X . >do of Iloe .S81.' +0' . !...... 10<> Copyrighted matenal ] "" .II< p.. . _ ioh . I/i.>dooo.....of q:mrntoI .1 c"lUl'<nl • .1 E E.. pv<» by .. + 0' '' 11... .j.... It>< ' ''''''' ' X +( X. loy Copyrighted malanal .... ' ''''' .. .. .in So<tion 8.. Ib:I .... I..[ Q' ..X. .n 0)' " . F.... i..!Ir<t .... 1.. '1'""'" __.... (11...... .:"10-' · 10(11... X..... ot . mKldl< u bk "1_ rrom I!I< '11«I tho ...... Ik"""' tho ..TI" X"........... _ .Qj '..u1-. _ I ... """..1.S'l ..111....lIy =-I :II) V IIIOd ""'"" ' t 11 <oklo "' ... .!J no !ii... .( II .. . of c_ Wd .".u_ tJcl"_ Iy 101.. If ''''' """Ii.... . £."t< ""'W \ '.. ../i l: " . .e... . Wbon ... I X.. I<ot .. r".. I ..8.. JI."''''''' '''. ....... I V"") """"""' "'" u bi< >11<. .8.e..n ....... . . !h< ._1oy .. . _t[ :::.. X. b<l"''''''lb< _.. X...' + 1'' TMiol& II><. _ "'" """' ..1... i• •""h wadi .4....... I"UI. .oep!Of <_lIn1n. £.. mutual rea<UIlC< !I«-. l '" T/' U ". <_./jp.. <qu>I '" _ _ .. "... ... 0 )) ." rum _ . t.. ' _ ""'. /<. _ mutual "... . .J 11.....

. .. ..'" of lht ...._ nomirMlJ. """""'" "' ''''' __ .. . AI". . 0... .1'" .....0 ' U +0 <)0.... .!j i R) + Q' )(R.. ...1"7 IO........._ ...' [J 0.. p.. fUr Ih< . .-.... 4 .. Pf'Wido<I "'"' . buI . .""""""'. R.. or .08' 1 O....... ..-r"''''' __'''''l''''Id><-' '''' .. ' R..1).. d X• • • • '" Ifl" "'1l . .0.. . ..._ . c-' "'" inotallrd I. Eumplo 1. L _ l R.I<1<n ....9' 6 · 10--' _ 2·0.... d«f'Ui<i ...6 _ _ 1> Th< -""_ . _r. ..._ tIl<m\aI W< "iU ..... OIl' 1 .. . _ _ ....." r-. 1<& 'Of al l It>«<: <_"_. .9' 6· R:. laUinI pIw< '""""Id b< _ "-.. "' ·10 ' . ."'" 0."" ' 0" [ '0' " ] j.."'" '0'" .' r ... <obi< . ""'"" ""=_... 0..<1-' 0/_ . di _ . 100. o...0011' I 0. ".0.._ . " R R......reaon.10'" ..._ .'...' _ ---±. __"'" ....... (2' 1'-6) . ..........21 "'"' . II . + 1" ) . ..." O\>otnoo In"" l H... .... • A _ ... /l _ O l lo_ _ _ 0 "... of ..2 Md .... id<oI """' _ ""'. _ 11....-n. _ _ .10\ v'l 9 ' 6 O\lll · 10 · " Thr ..... 'POCml .. " •• RI " '1' • 0.... <O...o" r _0. In Hr D/..<mal I!I<rmaI . 10" . j. Whm " lillie.. .O.. _ ...'" OO" Il/_ 1' ._ __'t6' )..S Th< . ... __froqo>eo<)' """ 10< ..fficienl In _ For bunool cabl<o.E_. _ """iot.... _ ..... 'A '.... . ...-.."" ' 0'" ... .1... ..-.. .... . _ P' _ '0-1'" lo. _ _ _ ..... .'" .mbj1'<..1'" O-ll" 0.0.. f""... "' ..I J'J 10 " 1' _ 0..' r ...... . _ lb«ef ..+1 ..__ _ Copyrighted maklnal n.t>< llil ""'" ...he: 111m: 1000 fO<lOn . ...... •. Q' _ '0...".. f _.." <ol<uIoc""..' M . +. P(H ...... 4 _' 0I '101:....) W 'Ulm Q......5 EXAMPLE • . ... «>mpoo«I 7............ :r _ K......'" of cable...\1'101 'Q-' 0.......... ... W:>< .... ifl air .o>...6:l........ ..' '' '1' R?" P' 0'.... 2 '0 'In _ . . 0....pc><i<ioo...ny.... _Ior..._ "0. colo" canyinl ... ... ... ..1 ''' 'Ul m " ' ..2 C.. ... 11.. __. . . .. " .."" for ""..(lOJ6 nr "] _0....... b..00 H...... . """"' . fta _ ... .0. • ... ' ..•. .. Tho.. ""C. ._ _ No..... X .. _ . colok >pacilll! i".1 ""._ ..

. _..... _" 10'" 11/00 II _ O.... 0..tl'·'o'" J'o. _..... ilia "'" g. . l'b io ''''''''"'''....1r.J< to< Ibi< """'Id bo <n<d 10 I» ..' " O. 1I.. . I" '" l1h' h "' I'f<fal' . arc "id<ly <0<1'1'"""1 "' "'" ..z. """..n p"" at .. ._ . .-from Ill< <bi .-jlll! bcI. ·1O" ' r ......... 110 10 · .011_ <lOll.. ond >II .... :r•._uS_ _ . ...j......."" I<.."" "".. ...._ c_. ._.r X " .' oIo<ilI.J.' · ' O · ......ion :t• ..-J ItIOI an n imol< of ' Il< proI>obI< """... .. b< .......00 10 · . Hcoo'C''<f...... lEe 281 __"'" -. 0. h<d"'rh-"""s< '" Wl>er< "'" ""'''''' "". ' 0 ' ....1e<tn<. . 1O· ... l 0....-..\I'IIO·. iacn: . + 4 + "' + 1.... . .-...tJ ' 10 " 111m . .__IAoo • _ .. Ii>< Ill ""'"""....3.....0<10.. on ......h<. _ 1!><>noW. ' flo -. ." _ .2' :1' 10 ' .1<2 .'""1 10.._. i"l ht modo ioId Ih e .... . x... .d... ... .. ) O..\· )0" ')' ...t>olt".... j ......' 0. .. "'"""'" k».. lo" r + ...!y i. · ' 0 · " -....1><....R:.07'<1.....".. . (f _ (0.. _ -.9' : .aloo« or< t . io "'" >pp!1<_ 10 """'"_ -._ ......... + 4X...w. __"" "" . 6 "....947 10 I [I 0.ifgrm/y .10" 0.01·10 ' 10.01 'I«'tion mo... ''' 0 "'" lit· " • 1. _1.. _ .".O. (A. . ... ""'.t..1 feI<I"""" .. i ll ""y.<nn<dl... P _ o.z. .... w "".. .-' • '" &.. ... """"" WI< _ ••10'.....1 1O ' O.0"Il/.I:.-. I• • ..1ll . _ on= por_lnlJlh<>J_..1y> 1'0'' ''' 10 iMull <-... u-. IIoIh rtldo and """""y ..:ins< Oft . 1...l>on Ill<<t. ...... _. '0" _ 0..... 01 2S'! may . Copyrighted malanal C'luf-' ... .. 11. ..1'" u-. ' 0" 0 ..iii<. "'" it<__.... """"" 1.... I"X... . i<h KIIy _ .1 ""1< "'_ 1Ionol«I'r--._....4 lto_ • • C'osN.ru><I. <lk• ... .. _ 0..I <1 'O-lJ' " 0' '' 1 :1· 101 · 0 ..Iu<l<>.. porIion of rotIIe bet poiftl id1 ..ZlI' . -"'".. . .-.... iI -Ions rouI< or< "'" l """'" _ <a." >pocinJ...•..hh If "'" cal>l< . ... ... "'" _inJ''''''' •""'... 1. OIlY ""'. ""'"Ill bo .-by :IS-..11I ' 10' ."'" bo onIi<ipot<d."••:. and il.. hy x . "l>r<tI """""-..lM . ..1lI ·. O" " g O. .." on 01«..1 _.m _0....<J 0 I ll.of 011. 'l'O" ' ''I: aIooo. .... . .... "". 'H l l ' 10 " ( " . or.... .J-... '0'" 0-1"1 '0" [1 o.z... 'I'OCi"l! i.m ' 10" + 0... ' 0" 0 / 00 110 ... + + l.. ro<om.loj<'''l! 1(..0· ' . .... "". '0" _ O..I ... 3. f'<>j _ fWlld """ f'" ""lI""'''''' <obi<> "'"""" ..r +'0.o. -J P'lpn 'I ..

i".."'" ""... oquaI . . do..-... " ...")." ond . on<! """"or on <o< 1b< _ .. i<nr.II>< _ _ """"'"_ oloi..-... lhod _ in tl<f...no!u«d in th< ... Th<...W1ed <n . Th<1o< <_''''''lI """"".....H EffHf of t '-r-J _ Uooll'" ...OJ for _ laid d't«t1y . f_ . Ji"<n by I '-. oIt1l< _I lOp<.. _ .lr. ok< moo __... by • r"""...I>< ""'... Th< I". ... curT«ll' "." ... it owIlCd '" lhe cornl>i..5....". 01 pjpN)"p<':-' ...... ... 3...7 '--. mann«' '" ift ItIe of '''hdly _ ........_.'n......IIl SL'l'P< '-' i".. ..' . 18.' R. 1.....6] ) . -r» .ni <o.... ""'. .in............ . tt..Il>< .. "' /fermi.i.. po.. I<.\1 tu........ 18....I for< ' I«I'n""'-" (SobS) U ... . _ ti_lo}' til< ........67) I..1UI< in ••" ItIepn:...' _ <Ii.... 10 ..... fM.." til<<""'d.. .. <..."..nf_. .. takn ... ><r<en&....I"""' In IIli. d... """ of h ond "'.. ItIe --.-tr .66) Ia W.. r.-l r".... JWalI<I romhI ioo of ..lJ... by Copyrighted maklnal """"" "'" • 1<.......""" ro... ""'.._ ... """"" 01.' R. of ItIe""'_>«1ion _ • of Ill< =ond 1008"" S<ctlOn • I<n"" of Ill< ...... ""'''''' \lr1ln'< lentth> of ltIe . """"".... ........nor ••.... ..l •• ><qII .......• oirn..-by Ii>< <""al"in...... ' Copyrighted maenal .Icu!al<dby <q (11. .' _.. boo I. <ir oolal. on d lb< <Ii . mm... A..........5...... 001 k_ n.... _ OIInprti<n« . From .'nloror. coo<.. "I'f>b<d ".... ."....... and CII'TnIt """ f... Ill< >heaoh ""'>eo oIIooIkl l>< _ " " 11>< ... O.....nlof.).n<nI .::.. b I..C iuSqluot< 1. /acto< ...... r--' I. ... _ _ of lll< ".".-. """" . """'... illl <_lolly ia. oquahon (8""'1 If _ .It> d_ .... • .... _ .n Ill< JfOOnd I.... 1lI< _"""" i n<.\t-x.S." s. .'" I. n .......bt!>ov<hk Jead..... SLIyp«-.. ".. lEe 2117·2·1 119'14) roromtn <ndo .. -. . __ .ill <:any <irculao. Ill< "'" --.."11l ' _::::::::_.. 01.... -_"-"... <epI lo}' ItIe....fI<_ p"" (If ... _ 10 "'"' ... . til< _ f"" I.-bun<bI 'y*'" . ."-.. <...II be fU"'"' .... . R... ""..... "" _ .. O. IS. _ or \<ad.. oncIanC< X.... moloo".. no......

... TIli.. '" ""'u« 0111 ...... d<p<1Idi flll 0<1 Ih<.". --"'.. 1_ .J. ".. ........... per ' 60 UmuIl _101II mu"be 001-.olenl . I.. "'""_' .I '" sol.. of ... .-...." ""'.. ' ) ' ...(Jl'lI].. ..he ui...".by--No. thott ill .lU C.. ..r>: _ J 61.. <i<Ie of . 67.The....". It o.. (_ r_""".""'.""" hip«bee .• • th""'-¢u< i....h -..... tIIaI of .. _ _ . <-.. " .....r...mb« of caN<....i. lni.... 0.«)_ &...<m in _ <"'"''*..·hictl omOIl ... w..... lub<. . l:r...h<urntIl• ....010 O.." ... app/OC. .....1 bel on 5"'. oIw>¥« -.... rd<:oooob :ton _ fu"'-..-.... Hmc<. ..69) In ........'. _ . _ """'I"*d io EuoopI< 1.70) . ....I>< <ll"«1i. ... mull a . Tho ... bu< ..."" 12. '" be .. -"<qualio>o "'-" .' 1 .3 .PLE 1. pt«<dln.. ...ub<. ""'.l ""'... /..J<.... ....Z6_ 00d l>. ltuII .101.lb' . The . C T1lt <qUOtinn< . 5........... I."""'" will "."" _ .. pooilioN of -..o..w <urTaIl_ be lound. .. __""..."...itIJ .. of _h l'boondu<tor • .....".0190 ) ' .. X . .... cinowl....2-11 .. ...... _"""for _ <:oaob:tor.".-_ of "' . l>ol_ . """"m ...01"0 ( '.....11«.......hr« h......."""'01 .. .__. "'" O<Ily ilI impedan« of ..... -""I<m»..and .. _ .... z-.." u ...:" 10-<QI....0. "1Il ... .. "" .rJJW>ni ('.ol9 1l1l11.ill he ... D" ..urr< 1.-.l ·lo-' J.""" of '{lOci... til< Ik>winl .. ..."....IIlll1IW1O<lU >. ...... _ 61...... '0<1... • II.' r ..:l ..... ""'IIi"...""' __ O ... indu<ed cwnnt ..>doc< h . --......."-.. 10< .. ood.... -. <a<II """ of _ ""'" and • port _ of . __by lOI. """'l""""".... _ ....__ T_ Sf. oqI'Ol . C_ . 10 _ "'"' l S.. " ..... AddM ......Icti.. \ 0-' I ( 0. WJo<n " .:1'1 _ _ ...P'p<-/)'I"' . _ 0.. Copynghted m \enal 11. In pn<1n_ ..< T"' . .J io Tbo".. R. "'")' b<"'1""'"4"' "" ....-... i' i..11 fof""'" h<l1<a1 poth folk>w<d I»' 1Op<.0.j&.... p<r in ".7 (8. il twb«n. 61._ "67)... .. '-ToOl< A' ......-..... of lbi•. >hull» •..«IIlo1ttiofto ro. By """>ideri". ffm> IllI It1e OIlIer ..'Cof ..1... Itan<oo.. tq<o. fo< <-..S r--...-..... ru<Ian<ft of ."" """""'-. of.-_ lit" . ocrr<1I mI'"'''''' io taken .. Ix <h If<f<1ll...loin Ho'..... in ponolkl. lAO 10 ' "7.... ....1'<'..... ... -' »0... ond -.. _ """"""'" rd. 1......R ...... For f or t_<obk> p<r phD< ..Iud . .. 61W ..

... .. · .. lb< _1'0<1 "'f'l"'l<>M_ bntft d<><1op<d lry ranll9li81 II><! out in IF£ " \U' I>< puhli""dJ... "'*... x • ."" . -.. E.'" i.. be <1<... • ..... b «1<0. '" ..ll' . e. .. _ 6/" lb< phaot """"""_ "'..... 110< ..m <0<1_ cobb . <hi> ocaiolo....". ..... m'" _ o...0< " ' .-.. I If.....i.... odI.)10<_<. poICaIIak b«W<al lb< >NO<1<d .. +/7> J·j . """'*" """"'.... poPlleI or< ... m_ " .....-... In .... _ ' 1' . 101"._ loy _"'.... "-""'" "".. ..oId "'" «_ _ < """"'" I. In ........ 1«'lniar4. _ .-.. equ"_ 111""....... EUftIlII< brbwr... .... .I ..-....' m • lIIr«. API'lic...._"""" .. 1--.10 .... 11 _ ... til< or<....wp" be ...in _ .. __loy.. "'" .. .... __ ... I•. _ or ....too ...... W1It<> "'" " _........It....-n _It.1... -"..... In '"-1<lJItn<rtto p' d 1>< 1"..............1-.......• f..-. _ """"'" 01<000< . . . '" 1M< . . -. A. I!>o« are 20 oquatioM and 40 onIl. <I.._..on. oli... ar>d l!I< ... G would _ '" to< «III"""""'<d i.. II><! ..oonducton j .. f• • . "".nd'" " I' ......." ..cd Tklollc..t>• • "" -.. .....iooo. <Jr<>f'O (f.....0• .........IlI<> 0C<0<lIlI1h< .... ><ro... ...ff. of • ubi•....... .." .."" " <00 01".....n_ "'" ·n 1><_...Ilt or><! II>< oIlt or< roml <1 iOlO . ...01 "" "'" by A_... .. _ of II>< _ me.... . ... ... 1.... ...... ""'" E _ I ... til< of . <10-..". .0<'.. . If......ItI<l"'_ "'OI>k . .._ ... .... _ ..-. 0I0lri. ".'" . [x. IP" I I I ...e<><t>I <-' .... appli<o<i<oa 01 K_ >II"".. '" Ih< _ to til< "' 10< . . dn'P' 1_ _ [ m' ".OO I .. <_ ......-....11 I>< ""_ in Soo ...•• · 1.... . f: in.-.. uoctl • ....0< ""'... be Th< 001""""".... 1... ""' .hal "<:oft<llocIor "'.. Copynghted maertal Hidden page Hidden page Hidden page Hidden page Hidden page Hidden page .. ..11II_od<btional loya. cIo.ac<-londll<NO _00..1.. I' phaot « pc.." ponoIkl ... """ "' -' ... _ . of " . of_.... for manuol <oI<ubIioM..-.. <lrop "'"aU .""" ... .....01>.j j bm Si"".." -mal """"Ill oho II<...ot<" _ ... ...... ilbo><d"" ...I t:.1.ronolooc1of it. p<:>Wbk ...i.c.

Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page page .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful