You are on page 1of 2

SAM Cărăşeu / structura şcolară cu cls. I-VIII Lipău / jud.

Satu-Mare clasa a VII-a/ fişe de lucru/ prof. Ionela Pop caleidoscop matematic

PR !L"M" #IS$RAC$IV". La ce instrument c(ntă Laura şi ce lim6ă 1.Andrei şi $udor % foşti cole&i de liceu% se 'nt(lnesc după mai mul)i ani. Andrei* - +M-am căsătorit şi am , copii$udor* - .elicitări- Ce /(rste au0 Andrei*- 12iceşte- 3)i /(rstelor lor este ,4. $udor* - 5u-mi dau seama Andrei*- 3)i mai spun ce/a* suma /(rstelor lor este e&ală cu numărul etajelor 6locului ce-l ai in fa)ă$udor7după ce numără etajele8* - $ot nu ştiuAndrei* - Cel mai mare are oc2ii al6aşti$udor* - Aaa- + Acum ştiu /(rstele copiilorCum a aflat $udor /(rstele0 2.3ntr-o familie sunt 9 fete. .iecare dintre ele c(ntă la un alt instrument şi cunoaşte o altă lim6ă străină.Astfel* a8 Andreea c(ntă la c2itară: 68 .ata care /or6eşte france;a c(ntă la /ioară c8 Cea care c(ntă la pian nu este Laura d8 Marina nu ştie &ermana e8 Andreea ştie spaniola f8 Cristina nu c(ntă la /ioară şi nu /or6eşte en&le;a &8 Laura nu ştie france;a 28 Marina nu c(ntă la nai i8 Cea care c(ntă la pian nu ştie spaniola. 8.Vreau să aprind focul 'ntr-o so6ă şi am doar un sin&ur 6ă) de c2i6rit. Mai am la 'ndem(nă o 7.C(te ;ile de naştere are un om 'n /(rstă de 9> de ani0 6.Ce număr 'mpăr)it la cincimea lui dă ca re;ultat eAact ?0 5. 6osi)i după un lun& drum doi călători s-au aşe;at la masă. =nul a/ea > p(ine % iar celălalt trei. A /enit şi un al treilea călător care era flăm(nd. $o)i trei s-au ospătat 'n mod e&al. Al treilea călător % odată cu mul)umirile sale % le-a dat celor doi ? @@@ de lei şi apoi şi-a /ă;ut de drum. Cum au 'mpăr)it cei doi prieteni această sumă0 4. < Mi-a spus tata că unica fiică a celui din foto&rafie este sora unicei fiice a mamei mele. Cine este 'n foto&rafie0 spun că produsul cunoaşte0 3.Pe trei 6orcane de compot % unul de cireşe % altul de /işine şi altul amestec cireşe şi /işine % toate etic2etele au fost puse &reşit.Sco)(nd un sin&ur fruct dintr-un sin&ur 6orcan % să se determine con)inutul tuturor.

şi P9 sunt false.Suma a C@ numere naturale distincte este 4>.E9@ P>*Roma este capitala . 3n jun&lă un călător ajun&e la o răscruce de drumuri.e numere cu aceleaşi cifre0 13. Ce tre6uie să aprind mai 'nt(i0 9. Ce po.. Ce po.e cu c(te ouă răm(ne &ăina pe lună."l 'i spune nota lui Mi2nea% Mi2nea lui Cosmin % acesta lui /idiu care comunică nota lui !o&dan % !o&dan i-o spune lui Radu şi de la acesta se află că $udor are nota C@."Aistă două numere care adunate şi 'nmul)ite 'ntre ele să forme. Itie că 'n apropiere eAistă un sat de cani6ali mincinoşi şi un sat de oameni primitori şi cinsti)i.i a săptăm(nii este ştiind că este ade/ărată următoarea afirma)ie* FC(nd alaltăieri era m(ine % a.Ce .3l depăşeşti pe al doilea concurent. "sti atlet şi aler&i 'ntr-un concurs.i.*Lo&ica matematică este o ramură a 6iolo&iei. 11. 15. 10. Ce 'ntre6are pune călătorul0 matematică* B sau C@.&roapă > m de &roapă 'n > ore. P9*Propo.i)ie ocupi0 21.$udor este 'ntre6at ce notă are la 'n acea cameră% dacă fiecare pisică /ede c(te trei pisici 0 17. Cum este propo. H6urau nişte ra)e* una 'nainte şi două 'n urmă% una 'n urmă şi două 'nainte% una-i printre două şi trei 'n r(nd. să se arate că produsul lor se di/ide cu 4@. Cum se poate cu un sac de &r(u% măcin(ndu-l să umpli doi saci% care au aceeaşi mărime ca şi sacul 'n care se află &r(ul0 16. La răsp(ntie se află un om şi călătorul tre6uie să afle dintr-o sin&ură 'ntre6are % care este drumul cel 6un% fără să ştie cărui sat apar)ine interlocutorul . C(te ra)e au . C()i săpători 'n ? ore /or de. Care este ade/ărata notă a lui $udor ştiind că* a8 $udor sau Mi2nea minte 68 Cosmin sau /idiu minte c8 !o&dan sau Radu minte d8 $udor sau Cosmin spune ade/ărul e8 Mi2nea sau !o&dan spune ade/ărul f8 /idiu sau Radu spune ade/ărul.ile /ine o /ulpe şi-i fură > ouă % să se calcule. C(te pisici au intrat patru 'n patru .ran)ei P.6urat 'n total0 18. &ăină face c(te un ou pe .i)ie ocupi0 20. "sti atlet şi aler&i intr-un concurs.i era tot at(t de departe de s(m6ătă la fel cum /a fi a.i)iile PC%P>%P.i)ia P90 12.&ropa ? m de &roapă0 19.i departe de s(m6ătă % atunci c(nd poim(ine /a fi ieri-G . #acă din 14.ă 'n col)urile camerei.ie propo. #oi săpători de. 3l depăşesti pe ultimul concurent.lum(nare % o 6ucată de 2(rtie% o c(rpă 'm6i6ată cu petrol % c(te/a aşc2ii de lemn % talaş. 3ntr-o cameră &oală intră c(te/a pisici şi se aşea.i)iile* PC* C>D>.