You are on page 1of 43

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST NA RADU

s pravom javnosti

ZAGREB

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:

ALARMNI SUSTAVI

ANALIZA
TEHNIČKE ZAŠTITE U
MTČ Tvornici čarapa d.d. Čakovec

Student:
Darko Palačić

Nastavnik:
mr.sc. Ivan Novak

Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.d. Čakovec

Godina studija: IV
Nastavna godina: 2000/2001

Student : Darko Palačić

2

Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.d. Čakovec

SADRŽAJ:

UVOD............................................................................................................................................................................6
UVOD............................................................................................................................................................................6
PODUZEĆE, POGON.................................................................................................................................................7
PODUZEĆE, POGON.................................................................................................................................................7
LOKACIJA ..................................................................................................................................................................7
LOKACIJA ..................................................................................................................................................................7
NASTANAK PODUZEĆA...............................................................................................................................................7
NASTANAK PODUZEĆA...............................................................................................................................................7
DJELATNOST..............................................................................................................................................................7
DJELATNOST..............................................................................................................................................................7
BROJ ZAPOSLENIH......................................................................................................................................................7
BROJ ZAPOSLENIH......................................................................................................................................................7
ORGANIZACIJSKA SHEMA.................................................................................................................................9
ORGANIZACIJSKA SHEMA.................................................................................................................................9
DJELATNOST KOJA SE ODVIJA U POGONU..................................................................................................10
DJELATNOST KOJA SE ODVIJA U POGONU..................................................................................................10
OPIS RADNOG PROCESA...........................................................................................................................................10
OPIS RADNOG PROCESA...........................................................................................................................................10
SREDSTVA RADA KOJA SE KORISTE.........................................................................................................................12
SREDSTVA RADA KOJA SE KORISTE.........................................................................................................................12
ZAŠTITA OBJEKTA................................................................................................................................................13
ZAŠTITA OBJEKTA................................................................................................................................................13
VATRODOJAVA........................................................................................................................................................13
VATRODOJAVA........................................................................................................................................................13
PLINODOJAVA..........................................................................................................................................................13
PLINODOJAVA..........................................................................................................................................................13
HIDRANTSKA MREŽA ZA GAŠENJE POŽARA.............................................................................................................13
HIDRANTSKA MREŽA ZA GAŠENJE POŽARA.............................................................................................................13
APARATI ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA................................................................................................................14
APARATI ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA................................................................................................................14
SUSTAV VATRODOJAVE......................................................................................................................................15
SUSTAV VATRODOJAVE......................................................................................................................................15
OPIS SKLOPOVA I RADA...........................................................................................................................................15
OPIS SKLOPOVA I RADA...........................................................................................................................................15
Ispravljač RTHu 01-30/10..................................................................................................................................15
Zajednički panel MST 24....................................................................................................................................15
Zonski panel ( ZP )..............................................................................................................................................16
Panel sa osiguračima i zumerom........................................................................................................................17
Diodna matrica DM8..........................................................................................................................................17
Akumulator 24 V.................................................................................................................................................17
BROJ, VRSTA I RAZMJEŠTAJ JAVLJAČA POŽARA.......................................................................................................18
BROJ, VRSTA I RAZMJEŠTAJ JAVLJAČA POŽARA.......................................................................................................18
Ionizacioni javljači NID 28 - NID 48................................................................................................................18

Student : Darko Palačić

3

Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.d. Čakovec
CDP 46A u radu bez alarma...............................................................................................................................19
ALARM NA CDP 46A I POSTUPAK PRI ALARMU......................................................................................................19
ALARM NA CDP 46A I POSTUPAK PRI ALARMU......................................................................................................19
DETEKCIJA PLINA.................................................................................................................................................21
DETEKCIJA PLINA.................................................................................................................................................21
IZVEDBENO STANJE ALARMNOG SISTEMA ZA DETEKCIJU PLINA..............................................................................21
IZVEDBENO STANJE ALARMNOG SISTEMA ZA DETEKCIJU PLINA..............................................................................21
Opći podaci.........................................................................................................................................................21
Opis rada centrale..............................................................................................................................................21
Napajanje električnom energijom.......................................................................................................................22
ALARM I POSTUPCI ZAPOSLENIKA...........................................................................................................................22
ALARM I POSTUPCI ZAPOSLENIKA...........................................................................................................................22
POLICE OSIGURANJA...........................................................................................................................................23
POLICE OSIGURANJA...........................................................................................................................................23
POLICA IMOVINE................................................................................................................................................23
POLICA IMOVINE................................................................................................................................................23
Rizik industrija - lom...........................................................................................................................................23
Rizik industrija - požar........................................................................................................................................23
Rizik civil - krađa................................................................................................................................................24
Rizik civil – lom stakla........................................................................................................................................24
Rizik odgovornosti prema trećim osobama.........................................................................................................24
Automobilski kasko.............................................................................................................................................25
POLICA KOMBINIRANOG KOLEKTIVNOG OSIGURANJA..........................................................................25
POLICA KOMBINIRANOG KOLEKTIVNOG OSIGURANJA..........................................................................25
POLICA OBVEZNOG OSIGURANJA POSLODAVATELJA ZA NAKNADU TROŠKOVA ZBOG
OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI NJEGOVIH DJELATNIKA........................................25
POLICA OBVEZNOG OSIGURANJA POSLODAVATELJA ZA NAKNADU TROŠKOVA ZBOG
OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI NJEGOVIH DJELATNIKA........................................25
ZBIRNI PREGLED SVIH POLICA.......................................................................................................................26
ZBIRNI PREGLED SVIH POLICA.......................................................................................................................26
SNIMANJE RIZIKA.................................................................................................................................................27
SNIMANJE RIZIKA.................................................................................................................................................27
OPĆENITO O SNIMANJU RIZIKA................................................................................................................................27
OPĆENITO O SNIMANJU RIZIKA................................................................................................................................27
OPIS MAKROLOKACIJE.............................................................................................................................................27
OPIS MAKROLOKACIJE.............................................................................................................................................27
OPIS MIKROLOKACIJE..............................................................................................................................................27
OPIS MIKROLOKACIJE..............................................................................................................................................27
ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA................................................................................................................28
ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA................................................................................................................28
ODRŽAVANJE STROJEVA I UREĐAJA........................................................................................................................28
ODRŽAVANJE STROJEVA I UREĐAJA........................................................................................................................28
STANJE I ISPITIVANJE INSTALACIJA.........................................................................................................................28
STANJE I ISPITIVANJE INSTALACIJA.........................................................................................................................28
Električne instalacije...........................................................................................................................................28
Gromobranska instalacija..................................................................................................................................29
Plinska instalacija...............................................................................................................................................29
Vodovodna instalacija.........................................................................................................................................29
Kanalizacija........................................................................................................................................................29
Telekomunikacijske instalacije...........................................................................................................................29
HIDRANTSKA MREŽA...............................................................................................................................................30
HIDRANTSKA MREŽA...............................................................................................................................................30
KOLIČINA I VRSTA RUČNIH VATROGASNIH APARATA..............................................................................................30
KOLIČINA I VRSTA RUČNIH VATROGASNIH APARATA..............................................................................................30

Student : Darko Palačić

4

.................................................................................................................................38 NAČIN ČUVANJA TVORNICE.....................................................................................36 SKLADIŠTENJE ROBE....................................................37 PLINSKA STANICA......................................................................................................................................................................34 Zaljučak po analizi početnih požara....................................39 PRIMJEDBE INSPEKCIJSKIH SLUŽBI................................................................................................................................................................................................................................................................42 PRIVITAK :...................................................35 KVALITETA ELEKTRIČNE RASVJETE..............................................................................................................................................................................................42 KORIŠTENA LITERATURA:......................................38 NAČIN ČUVANJA TVORNICE..........................................................................................32 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO.........................................................................................34 Trend početnih požara od 1994 – 1999 godine..............................................................................................................................36 KVALITETA ELEKTRIČNE RASVJETE...........................................................................................................................................................................................................................39 PRIMJEDBE INSPEKCIJSKIH SLUŽBI.....................................36 KLIMA I VENTILACIJSKI UREĐAJI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32 PROHODNOST UNUTARNJIH POŽARNIH PUTOVA............................................................................................................................................................................................................................................................................32 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO...........................................................................................................35 BROJ I VRSTE ŠTETA U PROŠLIM GODINAMA..............................................................................................................................................................................................................................................41 PRIVITAK :...................................................................................40 KOMENTAR STANJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d..............................................................................................39 NORMATIVNI AKTI IZ PODRUČJA ZOP I ZNR..........................................................................................43 KORIŠTENA LITERATURA:...............................................................................................................................................................32 SLUŽBE ZOP I ZNR..............................................................33 SLUŽBE ZOP I ZNR.............................................................................................................................................................31 POMOĆNI IZVORI VODE ZA GAŠENJE.................................................................................................................31 PRITISAK VODE U HIDRANTSKOJ MREŽI........................................................................................................................................................................................36 PANIČNA RASVJETA.....................................................................................................33 ANALIZA POČETNIH POŽARA......................36 PANIČNA RASVJETA...............................................................................................................................32 SMJEŠTAJ LAKOZAPALJIVIH I EKSPLOZIVNIH MATERIJALA...........................................38 NAČIN LOŽENJA.......................31 POMOĆNI IZVORI VODE ZA GAŠENJE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 ATESTI O ISPITIVANJIMA INSTALACIJA.....................................................................................................38 NORMATIVNI AKTI IZ PODRUČJA ZOP I ZNR.................................................................40 PRIJEDLOG MJERA........36 KLIMA I VENTILACIJSKI UREĐAJI........37 Skladište sirovina...................................................................................................33 Raspodjela broja početnih požara u tijeku 1999 godine........................31 PROHODNOST VANJSKIH POŽARNIH PUTOVA.....................................................31 Vanjska hidrantska mreža.............................37 SKLADIŠTENJE ROBE.................................................................................................................................32 PROHODNOST VANJSKIH POŽARNIH PUTOVA............................32 SMJEŠTAJ LAKOZAPALJIVIH I EKSPLOZIVNIH MATERIJALA.......................................................................................................................................................................................41 PRIJEDLOG MJERA..............................................................................................................35 BROJ I VRSTE ŠTETA U PROŠLIM GODINAMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Čakovec PRITISAK VODE U HIDRANTSKOJ MREŽI.....................................38 PLINSKA STANICA....38 NAČIN LOŽENJA.................................................37 Skladište gotovih proizvoda....................39 KOMENTAR STANJA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................33 ANALIZA POČETNIH POŽARA..................................................................................................................................................43 Student : Darko Palačić 5 .....................d.......................................................................................................................31 Unutarnja hidrantska mreža.............................................................................................32 PROHODNOST UNUTARNJIH POŽARNIH PUTOVA....................................................................................................................................................................................................................................................................39 ATESTI O ISPITIVANJIMA INSTALACIJA............

MTČ Tvornica čarapa d. od čega 395 žena. pripreme pređe.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. razumljivo je zanimanje osiguravajućih kuća za promicanje zaštitno – alarmnih sustava u osiguranju imovine.d.d.krađa Rizik civil – lom stakla Rizik odgovornosti prema trećim osobama Automobilski kasko POLICA KOMBINIRANOG KOLEKTIVNOG OSIGURANJA POLICA OBVEZNOG OSIGURANJA POSLODAVATELJA ZA NAKNADU TROŠKOVA ZBOG OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI NJEGOVIH DJELATNIKA Od sredstava tehničke zaštite MTČ Tvornica čarapa d. radnim jedinicama. U radnom procesu koristi se ukupno 626 oruđa za rad sa povećanim opasnostima koja se mogu razvrstati u 81 grupu prema vrsti (namjeni). oblikovanja. odjelima i službama. pakiranja. pletenja i šivanja čarapa. Čakovec već niz godina osiguranje imovine i zaposlenika povjerava CROATIA OSIGURANJU d. No.lom Rizik industrija . Osiguratelji imovine potiču osiguranike na korištenje zaštitno alarmnih sustava te za korištenje takvih sustava osiguranicima odobravaju znatne popuste na premije osiguranja. Potrebno je mnogo vremena. a to znači garantirano brzo djelovanje zaštitno alarmnog sustava i čovjeka. sa kojim sklapa sljedeće police i osigurava sljedeće rizike: POLICA IMOVINE Rizik industrija . već se traži djelotvornost cijelog sustava zaštite. Alarmni su sustavi često puta ispravni ali ispravnost sustava nije dovoljna za dobivanje popusta na premiju osiguranja. Čakovec poduzeće je koje zapošljava 503 zaposlenika. Normalno je da se traži djelotvornost cijelog sustava zaštite. Čakovec UVOD Imajući u vidu društveno gospodarsku ulogu osiguranja i njenu funkciju u sprečavanju štetnih događaja.d. Ovo zapravo znači da nije dovoljna samo tehnička ispravnost sustava. Čakovec koristi vatrodojavni sustav i alarmni sustav za detekciju plina u prostoriji plinske kotlovnice. pa do uskladištavanja u skladištu gotovih proizvoda. Proizvodni proces odvija se od skladištenja sirovina.d.požar Rizik civil . Student : Darko Palačić 6 . koji rad ostvaruju u sektorima. koji bezuvjetno mora biti uključen u taj sustav. rada i sustavnog proučavanja opasnosti kod osiguranih rizika što se posebno odnosi na požarne rizike i rizike od provalne krađe. mnogi sustavi u praksi nisu pouzdani i ne pružaju dovoljnu zaštitu osiguranoj imovini.d. MTČ Tvornica čarapa d.

godine MTČ Tvornica čarapa d. a manjim na domaćem tržištu.d.d. odjelima i službama prikazanim u organizacijskoj shemi poduzeća. Čakovec. 07. Mlađe osobe od 18 godina MTČ Tvornica čarapa d. Čakovec trenutno upošljava 503 zaposlenika. 1996 posluje kao samostalno poduzeće MTČ Tvornica čarapa d. u ulici Zrinsko – frankopanskoj bb. Čakovec poslovala je kao jedan od proizvodnih pogona nekadašnjeg društvenog poduzeća MTČ Čakovec. POGON LOKACIJA MTČ Tvornica čarapa d. BROJ ZAPOSLENIH MTČ Tvornica čarapa d.d.o. NASTANAK PODUZEĆA Do 1992. godine posluje u jedinstvenom poduzeću MTČ d.o. Čakovec.d.d. ŽENE 395 78.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.d. koji rad ostvaruju u sektorima. od čega 395 žena. u sastavu MTČ d.d. U vremenu od 1995 .6 % Student : Darko Palačić MUŠKARCI 108 21. a djelatnost poduzeća obuhvaća proizvodnju pletenih i kukičanih čarapa ( šifra djelatnosti: 017710 ).d.1996 godine djeluje kao MTČ Tvornica čarapa d. Čakovec ne zapošljava. Od 18. radnim jedinicama. DJELATNOST MTČ Tvornica čarapa d. U vremenu od 1992 1995. Čakovec smještena je u zapadnoj industrijskoj zoni grada Čakovca zvanoj Globetka. koje se većim dijelom plasiraju na stranom. Čakovec svojom proizvodnjom spada u granu tekstilne industrije. Čakovec PODUZEĆE.d. Čakovec.4 % 7 .

4 Raspored zaposlenika prema sektorima.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.6 Muškarci Žene 21. Čakovec 78. čarapa Održavanje Student : Darko Palačić BROJ ZAPOSLENIKA muški žene 1 1 7 3 8 6 1 8 5 4 9 13 4 10 59 88 4 254 18 - 8 . radnim jedinicama i odjelima : SEKTOR. ODJEL Informarika Kontrola Izvozni odjel Opći i kadrovski poslovi Financijsko-knjigovodstveni poslovi Nabava Prodaja TPR Pletiona čarapa Šivaona i dog. RJ.d.

posl.d. RJ čarapa čarapa RJPletiona Pletionačarapa čarapa RJ RJ TPR RJ TPR RJ Održavanje RJ Održavanje Odjel izvoza Odjel izvoza Sektor prodaje Sektor prodaje Sektor nabave Sektor nabave Sektorfinancijsko financijsko Sektor knjigovodstvenihposl. dog.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. knjigovodstvenih Sektoropćih općihi ikadr. Čakovec ORGANIZACIJSKA SHEMA ORGANIZACIJSKA SHEMA Uprava. Sektor poslova poslova Student : Darko Palačić 9 .-direktor direktor Uprava Društva Društva Odjel informatike Odjel informatike Tehnički direktor Tehnički direktor Odjelkontrole kontrolekvalitete kvalitete Odjel RJŠivaona Šivaonai idog. kadr.

d. Ukoliko je potrebno pređa prolazi fazu premotavanja u "pripremi pređe". Slijedi faza pletenja čarapa na pletaćim strojevima u radnoj prostoriji RJ Pletiona čarapa. - Roba prolazi redom sljedeće faze : spajanje prstiju rubljenje rendera prema potrebi rezanje stršećih niti Student : Darko Palačić 10 . Strojevi za pletenje čarapa u RJ Pletiona čarapa Ispletene se čarape povezane u pakete od 10 pari ručnim kolicima transportiraju u redne prostorije RJ Šivaona i dogotavljanje čarapa gdje se vrši njihovo dogotavljanje i pakiranje.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. gdje se osim premotavanja obavlja i parafiniranje i vlaženje pređe. Čakovec DJELATNOST KOJA SE ODVIJA U POGONU OPIS RADNOG PROCESA Sirovina od kupca dolazi u skladište sirovina gdje se uskladištava sve do potrebe proizvodnje.

boji i veličini ) transportiraju se pomoću ručnih kolica u skladište gotovih proizvoda gdje čekaju isporuku kupcu.šivanje iskrojenih dijelova .rezanje tračnom pilom . Hula-hop čarapa dodatno prolaze kroz sljedeće faze : . Student : Darko Palačić 11 . omekšavanja i čupavljenja.d. Čakovec - okretanje čarapa na pravu stranu termofiksiranje ( oblikovanje vodenom parom ) amblemiranje sortiranje prišivanje etiketa ( deklaracijskih listića ) pakiranje u vrećice i kutije Detalj iz RJ Šivaona i dogotavljanje čarapa Čarape prema potrebi mogu prolaziti i kroz faze parenja.ušivavanje gumene trake u pojasni dio Čarape spakirane u kutije ( prema artiklu.parenje .Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.

Čakovec ODJEL STROJARSTVA za potrebe održavanja pletaćih. klimatizacije i ventilacije. Nad svim oruđima provodi se redovno ispitivanje oruđa za rad sa povećanim opasnostima u zakonskim okvirima. te grijanja. ODJEL ELEKTROTEHNIKE pruža usluge održavanja električnih instalacija. Rukovanje parnim postrojenjem SREDSTVA RADA KOJA SE KORISTE U MTČ Tvornici čarapa d. šivaćih i drugih strojeva. Student : Darko Palačić 12 .d. Čakovec ukupno se koristi 626 oruđa za rad sa povećanim opasnostima koja se mogu razvrstati u 81 grupu prema vrsti (namjeni). ODJEL ENERGETIKE pruža usluge proizvodnje tehnološke pare.d. strojeva i uređaja. na strojevima za tokarenje. glodanje i brušenje izrađuje rezervne dijelove.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.

Ručni javljači požara postavljeni su u svim požarnim sektorima.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. PLINODOJAVA Plinodojava instalirana u prostoriji kotlovnice vezana je na plinodijavnu centralu smještenu u hodniku sa zapadne strane kotlovnice sa vezanim signalnim uređajem smještenim na porti. Tu je lociran i zaobilazni vod koji se otvara poradi povećanja protoka i pritiska vode u slučaju nastanka požara. koji je pod stalnom kontrolom zaposlenika na poslovima “profesionalni vatrogasac”. Čakovec ZAŠTITA OBJEKTA VATRODOJAVA Sigurnosne mjere zaštite od požara baziraju se na vatrodojavnom sustavu (ionizacijski javljači požara) postavljenom u svim pogonima proizvodnje čarapa i skladištima. Automatskih sustava za gašenje požara nije instaliran. tako da pokriva u slučaju požara sve prostore sa 27 instaliranih zidnih hidranata. Prijemni je uređaj. nadalje. Glavni se ventil nalazi u zasunskom oknu. povezan sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Čakovca. HIDRANTSKA MREŽA ZA GAŠENJE POŽARA Hidrantska je mreža spojena na javnu vodovodnu mrežu županije međimurske. Student : Darko Palačić 13 .d. Javljači požara vezani su na vatrodojavnu centralu smještenu kod ulaza u Tvornicu (porta). Vanjska i unutarnja hidrantska mreža opremljena je odgovarajućom opremom te se nalazi se u ispravnom i funkcionalnom stanju. Unutarnja hidrantska mreža izgrađena je kao grana slijepih vodova. a pod stalnom su kontrolom zaposlenika na poslovima “profesionalni vatrogasac”. izvan ograđenog kruga poduzeća (sa sjeverozapadne strane). a razvod oko građevina izveden je u obliku prstena gdje je instalirano 11 nadzemnih vanjskih hidranata u razmaku 50 metara i udaljeni od objekata 15 metara.

HIDRANT APARAT Prostor tip Skladište roba i sirovina (novo.stara Trafostanica Klima postrojenje Kompresorsko postrojenje Dvorišni krug U K U P N O: Student : Darko Palačić tip S-6 S -50 broj 9 1 S-6 CO2-5 S-6 S -50 CO2-5 S-6 20 1 11 1 1 3 S-6 S-100 CO2-5 S-6 S-100 CO2-5 S-6 CO2-5 S-6 CO2-5 S-6 S-6 S -50 CO2-5 S-6 S-6 15 1 2 15 1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 2 2 S-6 S -50 S-100 CO2-5 91 3 2 8 14 .nova Radiona (bravarska) Šivaona .d.nova .Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. staro) Pletiona .stara broj ZH 5 ZH 4 ZH 2 ZH 3 ZH 4 Skladište gotovih proizvoda ZH 4 Restoran Kancelarije Kotlovnica ZH ZH 2 4 ZH 1 NH 11 NH ZH 11 29 . Čakovec APARATI ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA Za početno gašenje požara požarni su sektori opremljeni sa aparatima za početno gašenje. a pojedini i sa hidrantskom mrežom. kako je prikazano tabelom. nadstrešnica.

d. 3. pomoćni izvor napajanje i javljače požara. napaja centralni uređaj. IDD 801 ) Optočki dimni javljači ODD 801 Ručni javljači ( JAR i TAJ 10 ) Alarmne sirene Štićeni prostor podijeljen je u 23 zone koje su povezane sa centralnim uređajem koji je smješten u prostoriji porte. ZAJEDNIČKI PANEL MST 24 Zajednički panel MST 24 najvitalni je dio centralnog uređaja CDP 46 a sastoji se od elektronskog sklopa i elemenata koji su smješteni na prednjoj ploči : Led diode – Crvena – sirena Crvena – dojava Žuta – zemni spoj Žuta – test Zelena – pogon Žuta – smetnja napajanja Student : Darko Palačić 15 . 4. 2. tip CDP 46 A Pomoćno napajanje ( akumulatori 2 x 12 V ) Ionizacioni javljači ( NID 28F. Prekoračenje napona registrira crvena led dioda ( LIMIT ). Centralni uređaj (vatrodojavna centrala) Tehnozavod. a stabilizirani izvor sa 10 A. primarna strana osigurana je osiguračem od 2 A. OPIS SKLOPOVA I RADA ISPRAVLJAČ RTHU 01-30/10 Ispravljač RTHu 01-30/10 je stabilizirani ispravljač sa fiksnim naponom 28 V i mogućom potrošnjom struje do 10 A. prosljeđuje alarm.d. Centralni uređaj povezan je posebnom linijom sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Čakovca i u slučaju da nema dežurnog vatrogasca. Čakovec SUSTAV VATRODOJAVE U građevinskim prostorima MTČ Tvornice čarapa d. 6. Čakovec ugrađen je sustav vatrodojave koji se sastoji od sljedećih dijelova: 1. ispravnost ispravljača kontrolira se instrumentom koji pokazuje napon i potrošnju struje ( struje bez alarma iznosi cca 300 mA ).Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. 5. 48F. Napajanje se obavlja iz gradske mreže 220 V.

Zelena led dioda POGON svijetli pri normalnom radu centralnog uređaja.pogon Isključenje smetnje Isključenje smetnje napajanja Crvene led diode označene sa SIRENA i DOJAVA indikatori su koji pokazuju da je uključena sirena ili da je alarm centralnog uređaja proslijeđen do Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca. Zvučna signalizacija isključuje se prekidačem SMETNJA NAPAJANJA. Žuta led dioda svijetli u slučaju prekida linije. ZONSKI PANEL ( ZP ) Zonski panel sastoji se od elektronskog sklopa i sljedećih elemenata na prednjoj ploči : Led dioda – Crvena – alarm Žuta – smetnja Zelena – ZP uključen Kip prekidač – uključeno-isključeno Zonski panel je uključen kada se prekidač nalazi u gornjem položaju i svijetli zelena led dioda. gasi se led dioda POGON. Režim rada TEST koriste samo serviseri ili ovlaštene osobe za ispitivanje pojedinih linija . odnosno javljača u pojedinim zonama. Ova zakašnjenja traju oko 15 – 30 sekundi i omogućuju brzu provjeru alarmne informacije a time i sprečavanja nepotrebnog uzbunjivanja u slučaju alarma bez požara. U ovom režimu centralni uređaj ne obavlja svoju osnovnu funkciju protupožarnog nadzora objekta. Žuta led dioda SMETNJA NAPAJANJA zasvijetliti će ako je neispravno napajanje centralnog uređaja. TEST. U gornjem položaju uključeno je zakašnjenje aktiviranja sirene u odnosu na trenutak registriranja alarma na zonskom panelu. ISKLJUČENJE SMETNJE i ISKLJUČENJE SMETNJE NAPAJANJA. Čakovec Kip prekidač – Zakašnjenje Isključenje sirene Isključenje dojave Test . a pali žuta dioda TEST. Iznad ovih prekidača nalazi se prekidači sa oznakama ZAKAŠNJENJE.d. Student : Darko Palačić 16 . Na ovom panelu nalaze se i svjetleće diode POGON. Svi ZP identični su na svim zonama čime je olakšano servisiranje. Prekid linije može nastati oštećenjem napojnih vodova ili zbog neispravnih javljača. Prekidačem ISKLJUČENJE SMETNJE isključuje se signalizacija nastala zbog prekida linije na zonskom panelu ili zemnog spoja.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. a također i zakašnjenje dojave u odnosu na uključenje sirene. Prekidači ISKLJUČENJE SIRENE i ISKLJUČENJE DOJAVE obavezno moraju biti u gornjem položaju. Pomoću prekidača UKLJUČENJE TESTA mijenja se režim rada centralnog uređaja. SMETNJA NAPAJANJA te prekidači UKLJUČENJE TESTA.

7.6. Čakovec PANEL SA OSIGURAČIMA I ZUMEROM Na panelu sa osiguračima i zumerom nalaze se releji za dojavu i sirene. 5. 6.7 Pletiona sklopke zona 6.9 Na bočnoj strani nalazi se ključ kojim se DM8 uključuje na izvor napajanja. Student : Darko Palačić 17 . 3.8. 2.3. Na prednjoj su ploči smješteni: Osigurači 6A – sekundarni transformator 4A – izlaz stabilizatora 3A – akumulator Zumer služi zvučnoj dojavi požara.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.2. Akumulator se puni iz ispravljača RThu 01-30/10. na prednjoj se strani nalazi 8 crvenih dioda ispod kojih su sljedeće oznake: 1. Neispravnost akumulatora registrira se na MTS-24 ( žuta led dioda ). dojavi smetnje napajanja. DIODNA MATRICA DM8 Diodna matrica DM8 smještena je iznad centralnog uređaja . AKUMULATOR 24 V U slučaju nestanka gradske mreže 220 V ulogu napajanja centralnog uređaja preuzima akumulator čije bi napajanje moralo trajati 48 sati. Preko DM8 spojene su alarmne sirene i glavne sklopke razvodnih ormara R1 ( Pletiona ). Taster – crvena tipka – služi za isključenje rada zumera.d. R2 ( Šivaona ) i Klima ormar. zemnog spoja.7. 4. prekida linija i slično. Led dioda Led dioda Led dioda Led dioda Led dioda Led dioda Led dioda Led dioda sirena 1 zona 1-2 sirena 2 zona 4 sirena 3 zona 6 ručni porta zona 13 sirena 5 zona 9 sirena 7 zona 11 Šivaona sklopke zona 1. a preporuča se redovita kontrola kiseline u akumulatoru. 8.

kanali Ionizacioni javljači IDD 801 Kotlovnica Ručni javljači Pričuva Dojava iz MTČ TŠO d. vrsta i razmještaj javljača požara po zonama i štićenim prostorima prikazan je tabelom : ZONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PROSTOR Tip javljača Šivaona-ventilacioni kanali Ionizacioni javljači NID 28F Šivaona-stara Optički dimni javljači ODD 801 Šivaona-stara Ručni javljači Šivaona-nova Optički dimni javljači ODD 801 Šivaona-nova Ručni javljači Klima LTG-komora Ionizacioni javljači NID 28F Klima-prolaz Ručni javljači Pletiona-vent.d. VRSTA I RAZMJEŠTAJ JAVLJAČA POŽARA Broj.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Čakovec BROJ. Pričuva ukupno broj 8 26 3 10 1 2 2 8 24 4 10 2 2 10 1 24 2 20 20 1 8 2 2 192 IONIZACIONI JAVLJAČI NID 28 . Na podnožju se nalazi svjetleći indikator koji isprekidanim svjetlom pokazuje kada je javljač u alarmu. Za nedostupne javljače izvedeni su vanjski signalizatori ( ispred vratiju ventilatora te na Student : Darko Palačić 18 .kanali (podrum) Ionizacioni javljači NID 48F Pletiona-stara Ionizacioni javljači NID 28F Pletiona-stara Ručni javljači Pletiona-nova Ionizacioni javljači NID 28F Pletiona-nova Ručni javljači Uprava i porta Ručni javljači Skladište sirovina-staro Ionizacioni javljači IDD 801 Skladište sirovina-staro Ručni javljači Skladište sirovina-novo Ionizacioni javljači IDD 801 Skladište sirovina-novo Ručni javljači Skladište gotove robe-istok Ionizacioni javljači IDD 801 Skladište gotove robe-zapad Ionizacioni javljači IDD 801 Skladište gotove robe Ručni javljači Šivaona nova-aneks Ionizacioni javljači IDD 801 Šivaona nova-vent.d.NID 48 Ionizacioni javljači sastoje se od podnožja i glave ionizacionog javljača.

Alarm mogu prouzrokovati sljedeći poremećaji:       Povećana koncentracija dima Povećana temperatura iznad 600C Povećana koncentracija plinova ( zavarivanje ) Povećana koncentracija pare (vlaga ) Brzina vjetra ( propuha ) veća od 10 m/s Atmosferska pražnjenja Termin “lažni alarm” koristi se u prilikama kada nije došlo do požara. Isključenjem zonskog panela javljač ostaje bez napajanje i prestaje svjetlosna indikacija. struja cca 300 mA. Na CDP 46A automatski se odvijaju sljedeće radnje: nakon cca 15 sekundi aktiviraju se alarmne sirena iznad porte i sirena u zoni u kojoj je došlo do alarma. Čakovec zidu u pletioni za NID 48F. U slučaju da je došlo do požara potrebno je pristupiti njegovom gašenju i lokalizaciji u skladu sa pravilima. dužan je što brže otići u istu zonu. Zabranjeno je dirati glave ionizacionih javljača ili nestručno rukovanje njima izuzev obučene osobe. Sirene odašilju zvučni signal sve dok se ne isključi DM8. Uključeni su prekidači SIRENA i DOJAVA. Student : Darko Palačić 19 . Dežurni vatrogasac treba što hitnije pristupiti centralnom uređaju i konstatirati koja je zona aktivirana. Ako mu smeta zvuk zumera može ga poništiti crvenim tasterom. Nema zemnog spoja.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. niti smetnji napajanja. a nije pronađen uzrok. Navedene sklopke nije moguće uključiti sve dok je DM8 u alarmu. Na ZP svi kip prekidači nalaze se na gornjem položaju izuzev pričuvnih pločica. Lažni alarm zapravo može nastati samo u slučaju subjektivne neispravnosti CDP 46A ili tek nakon kontrole zone u kojoj je došlo do alarma. Prvi znak alarma na CDP 46 A najavljen je prodornim zvukom zumera ( isprekidana zvučna signalizacija ). Istovremeno se automatski isključuju sklopke R1 ili R2 ovisno na kojoj je strani došlo do alarma. provjeriti da li je stvarno došlo do požara ili je alarm uzrokovan drugim poremećajem. javljač ostaje u alarmu sve dok se ionizaciona atmosfera ne provjetri ili dok se kao takav nalazi na uključenom zonskom panelu. CDP 46A U RADU BEZ ALARMA     Napon na ispravljaču pokazuje 28 V. Kada ustanovi u kojoj je zoni nastao alarm. Uključeno je zakašnjenje SIRENA i DOJAVA. ALARM NA CDP 46A I POSTUPAK PRI ALARMU Alarm je poremećeno stanje na zonskom poanelu koji ga registrira.d. Na MST 24 svijetli zelena led dioda POGON. Diodna matrica DM8 je uključena.

d. Čakovec Ako vatrogasac ustanovi da nema opasnosti od požara mora se vratiti na portu i na centralnom uređaju obaviti sljedeće radnje:     Isključiti DM8 Isključiti alarmirani ZP Prebaciti kip prekidač iz POGONA na TEST Vratiti prekidač na POGON i uključiti ZP Preporučljivo je da se DM8 ne uključuje odmah pošto je moguće da se alarm ponovi zbog toga što ionizaciona komora na javljaču nije dovoljno provjetrena. Student : Darko Palačić 20 .Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.

Svjetleća žuta dioda – indicira poremećaj u centrali ( nazadovoljavajuće napajanje ) ili na sondama što će biti prikazano statusom određene sonde na brojčanom pokazatelju. Alarmni sistem ima isključivu ulogu uzbunjivanja u slučaju prisutnosti zemnog plina i to sirenom DM-962S i crvenom bljeskalicom u kotlovnici. Sistem se napaja iz mreže standardnog napona 220 V ( izmjereni napon 230 V ). uključenje ventilacije i slično ) nije izvedeno.5 V ( 2. Desni pokazatelj konstantno skenira po priključenim sondama i brojevima 1. Nivo detekcije koji je izveden je od 10.5 VA po sondi). Čakovec DETEKCIJA PLINA IZVEDBENO STANJE ALARMNOG SISTEMA ZA DETEKCIJU PLINA OPĆI PODACI Alarmni sistem AUSY-971M3Stb detektira prisutnost zemnog plina sa tri automatska javljača eksplozivnosti ( sonde ) postavljenih na stropu kotlovnice. 2 i 3 označava koju sondu skenira. Tipkalo ujedno služi za simuliranje alarma. Student : Darko Palačić 21 . a pokazuje stanje selektirane sonde znakovima 0. Zvučni indikator – isprekidanim tonom signalizira alarm jedne od sondi u kojoj je prijeđen prag detekcije.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Svjetlećom žutom diodom indicira se stanje KVAR a kontrola sondi izvedena je pomoću brojčanog pokazatelja koji skanira po priključenim sondama i prikazuje njihov status.d. Predviđeno napajanje iz istosmjernih izvora te izvršne radnje ( isključenje napajanja objekta električnom energijom.0 % odnosno 20. Taj je pokazatelj označen natpisom SONDA. 1 i H. OPIS RADA CENTRALE Na vratima centrale nalaze se zvučni i svjetlosni indikatori potrebiti za nadzor rada sistema. oštećenje sonde ) Ispravan rad brojčanog pokazatelja ujedno znači ispravan rad centrale.00 ppm ili 1. njihovo značenje je sljedeće: 0 – normalno stanje – ne postoju detekcija plina 1 – prijeđeni nivo detekcijke – ALARM H – selektirana sonda u neispravnom stanju ( prekid napajanja. Brojčani pokazatelj pokazuje dva dijela prikaza. stanje centrale POGON.0 % DGE. a potrošnja iznoci cca 7. Lijevi pokazatelj označen je natpisom STATUS. tj. 50 Hz. zvučnim i svjetlosnim signalom na samoj centrali ( ispis stanja na displeju ) i zvučnim i svjetlosnim signalom preko signalnog uređaja DM-962T instaliranog na porti poduzeća. Zvučni indikator indicira detekciju a tipkalom se kvintira zvučna dojava. Koja sonda se nalazi u stanju alarma pokazuje brojčani pokazatelj.

 Automatski detektori plina ( sonde ) postavljene na stropu kotlovnice tako da pokrivaju kompletan štićeni prostor ( 5 m u promjeru ili 20 m2 po sondi ) NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Sistem se napaja iz razvodnog ormara R1 u Pletioni s priključkom prije glavne sklopke tako da ostaje trajno pod naponom i u slučaju kada je isključena električna energija u kotlovnici i Pletioni. Po kvintiranju zvučnog signala hitno je potrebno provjetriti kotlovnicu otvarajući sve otvore koji su na raspolaganju ( vrata i prozori ). Zvuk koji se javlja ima frekvenciju od 1000 Hz s prekidima u ritmu 1 Hz . odnosno na daljinskom sklopniku. Držanjem tipkala pritisnutog cca 5 sekundi simulirati će se ALARM Na centralu u sklopu sistema priključeni su:  Daljinski uređaj za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju alarma koji je postavljen na porti.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Isključuje zvučni indikator do sljedeće promjene stanja od nižeg na više – kvintiranje 2. Daljnji postupci regulirani su odgovarajućim aktima poduzeća. Čakovec Tipkalo sa oznakom KONTROLA ima dvostruku funkciju: 1. Student : Darko Palačić 22 . srednjeg tonskog intenziteta. napaja se sa napona 12 V DC postavljen je na zid u kotlovnici.  Bljeskalica intenzivnog crvenog svjetla izvedena u brodskoj armaturi priključena na napon 220 V postavljena na zidu u kotlovnici. dok svjetlosni signal ostaje uključen dok se ne otkloni opasnost tj. Zvučni se signal poništava pritiskom na tipkalo na centrali. ALARM I POSTUPCI ZAPOSLENIKA U slučaju detektiranja prisutnosti plina svi spomenuti uređaji daju zvučne i svjetlosne signale.d.  Sklop sa sirenom zvučne jakosti 110 dB. smanji koncentracija plina u štićenom prostoru. priključen na 12 V DC.

29 Kn. zalihe gotovih proizvoda. 1999140058 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine.913. Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700226 koji čini sastavni dio police.osnovi od požara i dr. Ovom su policom osigurana sva informatička oprema. Ovom su policom osigurani svi strojevi za proizvodnju trikotažnih tkanina. Čakovec POLICE OSIGURANJA POLICA IMOVINE RIZIK INDUSTRIJA .538.LOM POLICA IMOVINE BR. 1999140057 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine. Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700228 koji čini sastavni dio police.d. Uvjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti i Posebnim uvjetima za osiguranje materijalne imovine na ugovorenu vrijednost. zalihe nedovršenih proizvoda. Student : Darko Palačić 23 . POLICA IMOVINE BR.58 Kn. Ovom su policom osigurane zalihe klasa.POŽAR POLICA IMOVINE BR. Uvjetima za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti i Posebnim uvjetima za osiguranje zaliha na flot. Uvjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti i Posebnim uvjetima za osiguranje materijalne imovine na ugovorenu vrijednost.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. poplava i bujica i izljev vodovoda i kanalizacije.59 Kn. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 21. Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700229 koji čini sastavni dio police. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 8. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 204. 1999140055 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine.954.osnovi. RIZIK INDUSTRIJA .

Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700227 koji čini sastavni dio police. 1999140056 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine. 1999110115 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine i Posebnim uvjetima za osiguranje od opasnosti provalne krađe. RIZIK ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA POLICA IMOVINE BR. RIZIK CIVIL . Student : Darko Palačić 24 .00 Kn. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 207. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 84. poplava i bujica i izljev vodovoda i kanalizacije.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Uvjetima za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti i Posebnim uvjetima za osiguranje materijalne imovine na ugovorenu vrijednost.439. oprema. 1999150032 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine i Posebnim uvjetima za osiguranje od opće odgovornosti. RIZIK CIVIL – LOM STAKLA POLICA IMOVINE BR.17 Kn. Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700230 koji čini sastavni dio police. 1999110114 Ovo osiguranje zaključeno je po Uvjetima za osiguranje imovine i Posebnim uvjetima za osiguranje od opasnosti loma stakla.874. Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700232 koji čini sastavni dio police.d. Popis i opis predmeta osiguranja kao i detaljan obračun police nalazi se u prilogu police broj 1999700231 koji čini sastavni dio police. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 7.KRAĐA POLICA IMOVINE BR.02 Kn. Ovom su policom osigurana javna odgovornost prema trećim osobama. Ovom su policom osigurana stakla i ogledala. Čakovec POLICA IMOVINE BR. Ovom su policom osigurane zalihe roba i proizvoda. Ovom su policom osigurani građevinski objekti.

21 Kn.20 Kn. Čakovec.d.d. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 4. a prema Uvjetima za obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.00 Kn. osigurava ovom policom MTČ Tvornicu čarapa d. POLICA OBVEZNOG OSIGURANJA POSLODAVATELJA ZA NAKNADU TROŠKOVA ZBOG OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI NJEGOVIH DJELATNIKA Polica obveznog osiguranja poslodavatelja za naknadu troškova zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti njegovih djelatnika br. 043260000082 osigurava sve zaposlene prema kadrovskoj evidenciji ugovaratelja osiguranja. 1999320017 Popis i opis osiguranih vozila. AUTOMOBILSKI KASKO POLICA AUTOMOBILSKOG KASKA BR. strojeva i radnih uređaja nalazi se u prilogu police broj 994000022 koji čini sastavni dio police. radna vozila bez franšize.452.320. POLICA KOMBINIRANOG KOLEKTIVNOG OSIGURANJA Polica kombiniranog kolektivnog osiguranja br. 42001022 napravljena je temeljem podnijete ponude i ostalih izjava ugovaratelja – osiguranika.332.115.d. teretna vozila bez franšize. Student : Darko Palačić 25 .Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Čakovec Ukupna premija po ovoj polici iznosi 13. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 8. POLICA AUTOMOBILSKOG KASKA BR. Ukupna premija po ovoj polici iznosi 90. CROATIA OSIGURANJE d. osobna vozila bez franšize. Ovom je policom osobno vozilo bez franšizesa dopunskim rizikom krađe. kao i dodatka uz ovu policu. strojeva i radnih uređaja nalazi se u prilogu police broj 994000037 koji čini sastavni dio police. Ovom je policom osiguran djelomični lom radnih i vučnih vozila. 1999320017 Popis i opis osiguranih vozila.37 Kn.

538.17 207.59 8.807.652.332.00 1999320017 1999320030 043260000082 8.LOM INDUSTRIJA .29 7.954. br.02 21.KRAĐA ODGOVORNOST PREMA TREČIM OSOBAMA AUTOMOBILSKI KASKO AUTOMOBILSKI KASKO KOMBINIRANO KOLEKTIVNO OSIGURANJE GENERALNA POLICA OBVEZNO OSIGURANJE POSLODAVATELJA ZA NAKNADU TROŠKOVA ZBOG OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI NJEGOVIH DJELATNIKA Ukupno : 1999140056 1999140055 1999140057 1999140058 1999110114 1999110115 1999140032 84.874.21 90.rizika Broj police INDUSTRIJA .439.d.56 68.320.318.58 204.115. Čakovec ZBIRNI PREGLED SVIH POLICA Red.00 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naziv police .472.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.913.LOM CIVIL – LOM STAKLA CIVIL .54 26 .POŽAR INDUSTRIJA .37 4.62 21210068 42001022 5.POŽAR INDUSTRIJA .13 Student : Darko Palačić Premija 518.

nova /d/) . praonica vozila i restoran u privatnom vlasništvu auto škole “Start”. Mogućnost se nalazi nasuprot nemogućnosti. Neizvjesnost i mogućnost su osnovni elementi jednog rizika da bi on mogao biti okarakteriziran kao osigurateljni. ulicom Zrinsko-frankopanskom.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. kao prizemni i visokoprizemni objekti.novo /a/) te nadstrešnica /b/ 2 proizvodni pogon s energetskim postrojenjem .400 m2.skladište gotove robe /f/ .pletiona (stara /a/ . nalazi se otvoreno odlagalište poduzeća "Međimurje VISOKOGRADNJA" d.nova /b/) . OPIS MAKROLOKACIJE Građevine poduzeća MTČ Tvornica čarapa d. vezani uz primarnu djelatnost: 1 skladišni prostori (staro /c/ .restoran-kancelarije /e/ . a locirane su u dvorišnom krugu na površini od 12.d. Sa istočne strane. Čakovec SNIMANJE RIZIKA OPĆENITO O SNIMANJU RIZIKA Rizik je. u prvom redu mogućnost nastajanja događaja.šivaona (stara /c/ . mehanička i bravarska radiona .kancelarije /i/ 3 kompresorska stanica Student : Darko Palačić 27 . uz koju se sa zapadne strane nalazi asfaltirana saobraćajnica za kolski.d. promatrajući osigurateljno-pravno. a ovim su postavljene granice osiguranju. Sa sjeverne se strane na udaljenosti od cca 30 m nalaze dva objekta u kojima se nalaze centar za tehnički pregled vozila. klimatizacija.bravarska radiona /h/ .) smješteni su slijedeći objekti.kat . a ni izvjestan događaj ne mogu biti predmet osigurateljne zaštite. Čakovec nalaze se u industrijskoj zoni. Ni mogućnost. biciklistički i pješački prilaz porti poduzeća. na razmaku od cca 30 m. koja južnom stranom graniči s prilaznom cestom.energetsko postrojenje /g/ kotlovnica. na zapadnom dijelu grada Čakovca. OPIS MIKROLOKACIJE U dvorišnom krugu lokacije poduzeća (grafički prikaz. Površina poduzeća predstavlja zaokruženu i ograđenu cjelinu. RJ "Mehanizacija". trafostanica.d.

Posebne strojarske instalacije čini kompresorska stanica za komprimirani zrak sa instalacijama.d. prozora. Izuzetak predstavlja požarni zid koji pregrađuje skladište roba od proizvodnih prostora koji čine vatrootpornu prepreku od 90 min. a time i sa malom vatrootpornošću ili bez otpornosti na požar. a redovito se vrši kontrola posuda pod tlakom od strane nadležne inspekcije te je tako opasnost od eksplozije svedena na minimum. uz uvjet da su vrata u požarnom zidu pravilno zatvorena te da posjeduju dokumenat vatrootpornosti. drvenih podnih obloga u upravnim prostorima. ODRŽAVANJE STROJEVA I UREĐAJA U MTČ Tvornici čarapa d. Čakovec 4 rezervoari lož ulja ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Građevine poduzeća skeletne su izvedbe sa vanjskim nosivim zidovima od armiranog betona te ispunom od cigle debljine 30-40 cm čime se postiže otpornost prema požaru od 90 min. sa izuzetkom drvenih vrata. Unutarnji su zidovi različitih izvedaba: građeni od cigle.d. drveni paravani (na katu ureda). Kompresorska stanica posjeduje sigurnosne uređaje. podijeljena po strujnim krugovima sa ugrađenim osiguračima radi zaštite od preopterećenja. ovisno o namjeni pregradni ili diobeni. kratkog spoja i mogućeg nastanka požara. Klima postrojenje služi za klimatizaciju (zagrijavanje i rashlađivanje) radnog prostora. krovišta i stepeništa čine ove građevine vrlo vatrootpornim. Student : Darko Palačić 28 . Nad svim oruđima provodi se redovno ispitivanje oruđa za rad sa povećanim opasnostima u zakonskim okvirima. Kotlovnica je opremljena uređajem za detekciju plina.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. kotlovnica i klima postrojenje. U kotlovnici postoji mogućnost eksplozije i to kod neispravnosti energetskih kotlova (pregrijavanja pare) ili zbog pojave eksplozivne koncentracije zemnog plina zbog neispravnosti plinskih gorionika ili instalacije. Kotlovnica posjeduje energetsko postrojenje za dobivanje pare potrebne tehnološkom procesu. Kao energetsko gorivo u kotlovnici služi zemni plin iz gradske plinske mreže te kao rezerva lož ulje deponirano u nadzemnom rezervoaru. željezne pregrade sa ispunom stakla. Čakovec ukupno se koristi 626 oruđa za rad sa povećanim opasnostima koja se mogu razvrstati u 81 grupu prema vrsti (namjeni). Ostali dijelovi konstrukcije: stropovi. žičane pregrade (skladište). STANJE I ISPITIVANJE INSTALACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE Električna je instalacija nadžbukna.

Čakovec i u ispravnom je stanju. a rezervni su ključevi (obilježeni) na porti. od kojih se podnim kanalicama struja provodi do potrošača.TRADE d.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Električna instalacija redovito se ispituje u skladu sa zakonskim odredbama od strane ovlaštenog poduzeća MEĐIMURJE ZAING d. Čakovec Razvod čine samostojeći ili prislonjeni uz zid elektroormari. Čakovec i Hrvatskih telekomunikacija i u ispravnom je stanju. Čakovec i u ispravnom je stanju. Student : Darko Palačić 29 .o.o.d. VODOVODNA INSTALACIJA Vodovodna instalacija konstantno se održava od strane Radne jedinice Održavanje MTČ Tvornice čarapa d.d. KANALIZACIJA Kanalizacijska instalacija konstantno se održava od strane Radne jedinice Održavanje MTČ Tvornice čarapa d.o. Čakovec o čemu postoji uredno vođena dokumentacija.o. a ispitivanje funkcionalnosti gromobranske zaštite vrši se u zakonom predviđenim rokovima od strane ovlaštenog poduzeća SIGURNOST .o.d. PLINSKA INSTALACIJA Plinska instalacija redovito se ispituje u skladu sa zakonskim odredbama od strane ovlaštenog poduzeća MEĐIMURJE ZAING d. Čakovec o čemu postoji uredno vođena dokumentacija. Čakovec te se vodi "Reviziona knjiga".o. TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE Telekomunikacijski uređaji i instalacije održavaju se od strane odjela elektrotehnike MTČ Tvornice čarapa d. Glavna sklopka za isključenje napajanja za cijelu lokaciju postavljena je u trafostanici niskog napona. GROMOBRANSKA INSTALACIJA Gromobranska instalacija je instalirana na svim građevinama.d.

izvan ograđenog kruga poduzeća (sa sjeverozapadne strane). Čakovec HIDRANTSKA MREŽA Hidrantska je mreža spojena na javnu vodovodnu mrežu županije međimurske. Glavni se ventil nalazi u zasunskom oknu. Unutarnja hidrantska mreža izgrađena je kao grana slijepih vodova. KOLIČINA I VRSTA RUČNIH VATROGASNIH APARATA Za početno gašenje požara požarni su sektori opremljeni sa aparatima za početno gašenje.stara . tako da pokriva u slučaju požara sve prostore sa 27 instaliranih zidnih hidranata.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Vanjska i unutarnja hidrantska mreža opremljena je odgovarajućom opremom te se nalazi se u ispravnom i funkcionalnom stanju. HIDRANT APARAT Prostor Skladište roba i sirovina (novo.nova Radiona (bravarska) Šivaona .nova .d.stara Skladište gotovih proizvoda Student : Darko Palačić tip broj ZH 5 ZH 4 ZH 2 ZH 3 ZH 4 ZH 4 tip S-6 S -50 broj 9 1 S-6 CO2-5 S-6 S -50 CO2-5 S-6 20 1 11 1 1 3 S-6 S-100 CO2-5 S-6 S-100 CO2-5 S-6 CO2-5 15 1 2 15 1 1 5 1 30 . kako je prikazano tabelom. staro) Pletiona . a pojedini i sa hidrantskom mrežom. a razvod oko građevina izveden je u obliku prstena gdje je instalirano 11 nadzemnih vanjskih hidranata u razmaku 50 metara i udaljeni od objekata 15 metara. nadstrešnica. Tu je lociran i zaobilazni vod koji se otvara poradi povećanja protoka i pritiska vode u slučaju nastanka požara.

Čakovec o čemu postoji uredno vođena dokumentacija. Čakovec Restoran Kancelarije Kotlovnica Trafostanica Klima postrojenje Kompresorsko postrojenje Dvorišni krug ZH ZH 2 4 ZH 1 NH 11 NH ZH 11 29 U K U P N O: S-6 CO2-5 S-6 S-6 S -50 CO2-5 S-6 S-6 3 1 5 1 1 1 2 2 S-6 S -50 S-100 CO2-5 91 3 2 8 PRITISAK VODE U HIDRANTSKOJ MREŽI U skladu sa važećim propisima redovito se obavlja periodički pregled i ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara od strane ovlaštenog poduzeća MEĐIMURJE ZAING d. uz dinamički tlak 2.0 l / s što je u skladu sa utvrđenim standardima i te propisima i pravilima za unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. uz dinamički tlak 3.4 l / s što je u skladu sa utvrđenim standardima i te propisima i pravilima za vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara.o.1 – 3.d. kod istovremenog rada mjernih hidranata u najnepovoljnijem dijelu vanjske hidrantske mreže na mjernim mlaznicama promjera usnaca φ 18 . VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA Izmjerena količina vode.8 bara iznosi 12. kod istovremenog rada mjernih hidranata u najnepovoljnijem dijelu vanjske hidrantske mreže na mjernim mlaznicama promjera usnaca φ 18 .5 bara iznosi 6. POMOĆNI IZVORI VODE ZA GAŠENJE Student : Darko Palačić 31 . UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA Izmjerena količina vode.o.

uslijed korištenja plina kao pogonskog goriva. prolijevanja tijekom pretakanja ili statički elektricitet. Čakovec jedan je od najaktivnijih dijelova DVD MTČ koji djeluje u ukupno devet poduzeća koja su nastala privatizacijom nekadašnje firme MTČ Čakovec. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MTČ Tvornica čarapa d. Do kotlovnice su vodovi ulja izvedeni nadzemno i dobro izolirani te međusobno povezani prelivnom cijevi.d. SMJEŠTAJ LAKOZAPALJIVIH I EKSPLOZIVNIH MATERIJALA Na razmaku 10 metara od susjednih objekata: kotlovnica i trafostanica (jugozapadna starna). zatvoreni prirubnicama. Najveći broj djelatnika-ca (do 300 osoba po smjeni) radi na proizvodnim poslovima: šivanja i pletenja. Opasnost nastanka požara u navedenoj zoni rezultat je korištenja otvorenog plamena i tehnoloških postupaka pri kojima nastaju iskre. a u dvorište vozila mogu ući sa sjeverne strane kroz nadstrešnicu. Student : Darko Palačić 32 .10 minuta. u središtu tvorničkog kruga locirani su nadzemni spremnici lož-ulja zapremine 50 m3 i 60 m3. PROHODNOST VANJSKIH POŽARNIH PUTOVA Pristupni putovi za vatrogasna vozila su asfaltirani te omogućuju brzo i efikasno korištenje vatrogasne tehnike u slučaju intervencije. Posljednjih se godina. Glavni ulaz u krug poduzeća jest sa zapadne strane (porta ).Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Organizacija dolaska pogonske vatrogasne postrojbe do bilo kojeg objekta u krugu tvornice u slučaju požara moguć je za 5 . Čakovec Pokraj kompresorske stanice nalazi se vatrogasni bunar koji bunara kapaciteta 1200 l/min koji se može koristioti u slučaju požara. U istom vremenu moguća je intervencija Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. pletiona i kompresorska stanica (sjeverozapad). procjenjujemo da u slučaju da se otklone navedeni nedostaci svi djelatnici mogu napustiti građevinu u vremenu do tri minute od trenutka izbijanja požara te iz tog razloga ne proizlaze nikakve opasnosti za zaposlene.d. PROHODNOST UNUTARNJIH POŽARNIH PUTOVA Radi što bržeg napuštanja proizvodnih pogona u slučaju požara potrebno je sve prolaze i izlaze održavati slobodnim. Obzirom na prizemnost zgrade i dovoljan broj izlaza za ljude i robu. a ključevi vrata nužnih izlaza (ukoliko su ista zaključana u radnom vremenu) moraju biti na pristupačnom i obilježenom mjestu. u rezervoaru pohranjuje prosječno 20. Glavna namjena spremnika jest uskladištenje lož-ulja kao rezervnog energenta u slučaju nestanka plina ili pak kvara na plinskoj instalaciji. Na oba spremnika postavljeni su odzračnici promjera 500 mm.000 litara lož ulja.

gašenja požara. Određene stručne. Čakovec važan su čimbenik u provođenju preventivnih i kurativnih mjera zaštite od požara. Služba zaštite na radu ustrojena u Odjelu za sigurnost odgovara za poslove zaštite na radu rukovoditelju Odjela za sigurnost. SLUŽBE ZOP I ZNR Stručni poslovi planiranja. spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u domeni su Službe zaštite od požara koja je u sastavu Odjela za sigurnost. skladište Student : Darko Palačić 1/99 25.d. odnosno ovlaštenom fizičkom osobom. za čije obavljanje poslodavac nije u mogućnosti osigurati stručno provođenje ( nema odgovarajuće kadrove. poslodavac može ugovoriti sa vanjskom stručnom ovlaštenom organizacijom.d. Muška B vatrogasna desetina iz MTČ Tvornice čarapa d. u 21. Čakovec DVD MTČ već niz godina postiže zapažene rezultate u prvetivnom djelovanju u zaštiti od požara a isto tako i na vatrogasnim natjecanjima. ANALIZA POČETNIH POŽARA Prilikom analize početnih požara korištena je dokumentacija koja se čuva kod rukovoditelja odjela za sigurnost. Stručne poslove zaštite na radu obavljaju stručne i druge službe u djelokrugu svog rada.d. Čakovec aktualni je prvak države u B kategoriji.1999. Članovi DVD MTČ raspoređeni u vatrogasnoj postrojbi u MTČ Tvornici čarapa d. Rukovoditelj Odjela za sigurnost ujedno je i odgovorna osoba za rad Službe ZOP-a. instrumente i slično ).Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. a smještena je u posebnom vatrogasnom spremištu. Evidencijski broj Datum RJ.50 sati Odjel energetike 33 . organiziranja i provođenja nadzora nad provođenjem mjera ZOP-a. Vatrogasnoj postrojbi poduzeća osigurana je kompletna oprema za operativno djelovanje.03. Poslove zaštite na radu obavljaju i imaju posebna ovlaštenja:  Odbor za zaštitu na radu  Povjerenici zaposlenika za zaštitu na radu  Zaposleničko vijeće  Sindikat Izvršavanje poslova zaštite na radu. Isti djelatnici su i zapovjednici industrijske vatrogasne postrojbe koja je organizirana u svakoj radnoj smjeni (po jedno odjeljenje). savjetodavne i druge poslove zaštite na radu obavljaju zaposlenici u službi zaštitu na radu koji su ovlašteni i osposobljeni za obavljanje poslova sukladno opisima poslova i zadataka radnih mjesta. Službu zaštite od požara čine operativni djelatnici i to kao voditelj KV vatrogasac na radnom mjestu "profesionalni vatrogasac 1" te kao operativci djelatnici u smjenama KV vatrogasac na radnom mjestu " profesionalni vatrogasac 2".

16 Kn Evidencijski broj Datum RJ. 1997.00 sati RJ Pletiona čarapa Pletaći stroj LONATI.997. 34 . tvornički broj 120 Nije utvrđen 1 kom S 6 Horvat Vlado 250. tip SVK 20. u 02. Čakovec Vrsta stroja Proizvođač i tip stroja Uzrok požara Utrošena sredstva za gašenje Požar ugasio Šteta kompresor JAGER. tvornički broj 278 Oštećenje elektromotora 1 kom S 6 Srnec Mladen 9.1999.07.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. 1996. Student : Darko Palačić 1995.d.00 Kn RASPODJELA BROJA POČETNIH POŽARA U TIJEKU 1999 GODINE 2 broj početnih požara 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 TREND POČETNIH POŽARA OD 1994 – 1999 GODINE 1994. 1998. skladište Vrsta stroja Proizvođač i tip stroja Uzrok požara Utrošena sredstva za gašenje Požar ugasio Šteta 2/99 10. 1999.

Slučajevi izbijanja početnih požara ukazuju na potrebitost promicanja zaštite od požara. bolje organizacije rada i stalnog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara. godina 1999 godina 35 . 1997. 1996. ZALJUČAK PO ANALIZI POČETNIH POŽARA Na temelju prikazane analize početnih požara zaključujemo kako je tehnička neispravnosti uzrok jednog početnog požara dok za drugi požar nije bio utvrđen uzrok. BROJ I VRSTE ŠTETA U PROŠLIM GODINAMA Broj šteta po godinama : 1996. smanjio na nekakav uobičajeni prosjek. godina 1998. osposobljavanja zaposlenika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje. 1999. godina Student : Darko Palačić 1997.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. 1998. 1995.d. Čakovec 2 2 1 1 5 2 6 5 4 broj početnih požara 3 2 1 0 1994. Također je vidljivo da se broj početnih požara u 1999 godini nakon 1998 godine.

000 400.o. 1997 god.02 Kn 1998. PANIČNA RASVJETA Panična rasvjeta izvedena je kvalitetno što potvrđuju mjerenja koja se provode u zakonom propisanim rokovima od strane ovlaštenog poduzeća MEĐIMURJE ZAING d. godina 81. Student : Darko Palačić 36 . godina 252.000 200.o.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. 0 50. KLIMA I VENTILACIJSKI UREĐAJI Klima postrojenje služi za klimatizaciju (zagrijavanje i rashlađivanje) radnog prostora. Čakovec. godina 0 20 40 60 80 100 120 Odnos realizacije šteta po godinama : 1996.158. godina 1997.80 Kn 339.000 250. 1996 god.11 Kn Realizacija 1999 god. 1998 god.000 300.000 350.000 KVALITETA ELEKTRIČNE RASVJETE Električna je rasvjeta izvedena kvalitetno što potvrđuju mjerenja koja se provode u zakonom propisanim rokovima od strane ovlaštenog poduzeća MEĐIMURJE ZAING d.764. godina 1996. Čakovec. godina 1999 godina 317.d.18 Kn 1997.764. Električna rasvjeta se redovito čisti i održava.o.000 100.000 150. U klima postrojenju redovito se obavljaju mjerenja vrijednosti brzine strujanja zraka. Čakovec 70 86 1999 godina 101 77 1998.757.o.

ali su prolazi za prinudan izlaz slobodni te je pristup do energenata. što čini građevinu vatrootpornom preko 90 minuta. U skladište se ulazi i izlazi iz dvorišnog kruga na troja vrata dok su jedna sa istočne strane samo izlazna u slučaju opasnosti. navedenoj zoni moguć je sa svih strana. za različite aktivnosti te jednim pregradnim zidom. Krovni pokrov čine salonit ploče pričvršćene na betonske nosače. različitih debljina.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Konstrukciju objekta čine armirano betonski stropovi i krovni "T" nosači montažne izvedbe. a na katu restoran i kancelarijske prostorije. Instalirani su sistemi električne instalacije sa fluoro-rasvjetom koja se napaja iz razvodnog ormarića smještenog u pletioni te zagrijavanja skladišnih i pratećih prostora toplom vodom (pomoću peći (bojlera) smještenog u vatrogasnom spremištu). Za potrebe transporta izgrađena je betonska tovarna rampa sa sjeverne strane. dok se rad u skladištu gotovih proizvoda sastoji se od preuzimanja i pakiranja gotovih proizvoda za transport do Student : Darko Palačić 37 .d. priključenim na dojavnu centralu (porta). između starog skladišta i pletione u kojem se nalaze požarna vrata vatrootpornosti 90 min tako da navedena cjelina (skladište staro-novo sa nadstrešnicom) čini zaseban požarni sektor. Skladište je građevinski zaokružena cjelina izgrađena od negorivog materijala (betona). Skladištenje se obavlja na čeličnim stalažama i podno. Krovišta su ravne plohe izgrađene u kombinaciji betonskih nosača i armiranog betona te prekrita salonit pločama. Skladištenje se vrši na stalažama. a sa vanjske strane obzidano fasadnom ciglom. a stropna konstrukcija je od negorivog (samogasivog stiropora) sa aluminijskim limom s donje strane u pogledu.d. koje se obavlja automatski uz vizualnu kontrolu i dopunjavanje sistema. u slučaju požara. što čini konstrukciju vatrootpornom u trajanju od 90 minuta. Pristup vatrogasnih vozila. a roba se nalazi odvojeno prema vrstama. montažne izvedbe te obzidano ciglom M-30. Čakovec SKLADIŠTENJE ROBE SKLADIŠTE SIROVINA Prostori skladišta sirovina sastoje se od tri zasebna prostora tako da se između starog i novoizgrađenog skladišta nalazi nadstrešnica sa namjenom uskladištenja raznih roba te parkiranja viličara. SKLADIŠTE GOTOVIH PROIZVODA Ovo se skladište nalazi na jugoistočnoj strani građevina MTČ Tvornice čarapa d. na razmaku 20 m od "Mehanizacije" dok se sa južne i sjeverne strane nalazi zeleni pojas. ugrađena su željezna klizna vrata širine 3 metra. debljine 30 cm. Za zaštitu od požara u skladišnim je prostorima instalirana vatrodojava sa ionizacijskim javljačima požara. bez uvjerenja o vatrootpornosti. Sustav skladišta podijeljen je diobenim zidovima. Sa istočne strane je omeđeno žičanom ogradom. te ispuna od cigle M-30. sa unutarnje strane ožbukano. Čakovec Sa zapadne strane nadovezuje se novi dio šivaone. Za manipulaciju gotovih proizvoda iz šivaone u skladište. hidrantskih ormarića te aparata za početno gašenje požara moguć.

NAČIN ČUVANJA TVORNICE U MTČ Tvornici čarapa d. pletiona i kompresorska stanica (sjeverozapad). Opasnosti od požara nema. Transport robe u skladištu vrši se ručnim kolicima i viličarem. zatvoreni prirubnicama. Opasnost nastanka požara u navedenoj zoni rezultat je korištenja otvorenog plamena i tehnoloških postupaka pri kojima nastaju iskre.d.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.. dok se kancelarijski prostori zagrijavaju radijatorima.. u rezervoaru pohranjuje prosječno 20. u središtu tvorničkog kruga locirani su nadzemni spremnici lož-ulja zapremine 50 m3 i 60 m3. Glavna namjena spremnika jest uskladištenje lož-ulja kao rezervnog energenta u slučaju nestanka plina ili pak kvara na plinskoj instalaciji.d. Na oba spremnika postavljeni su odzračnici promjera 500 mm. rezanja i brušenja metala u blizini zapaljivih tvari i bez dežurstva vatrogasca. prolijevanja tijekom pretakanja ili statički elektricitet.000 litara lož ulja. Do kotlovnice su vodovi ulja izvedeni nadzemno i dobro izolirani te međusobno povezani prelivnom cijevi. NAČIN LOŽENJA Na razmaku 10 metara od susjednih objekata: kotlovnica i trafostanica (jugozapadna starna). Čakovec kupaca. Objekte tvornice čuvaju i nadziru u smislu zaštite od požara i zaštite na radu zaposlenici na poslovima profesionalni vatrogasac i to 24 sata dnevno. Posljednjih se godina. uslijed korištenja plina kao pogonskog goriva. Skladište se zagrijava toplovodnim kaloriferima smještenim na zidove sjeverne i zapadne strane kod ulaznih vrata. U jugozapadnom dijelu tvorničkog kruga u šahtu nalazi se glavni plinski ventil za zapadni industrijski dio grada.. Student : Darko Palačić 38 . Čakovec sa vanjske strane objekta kotlovnice smještena je plinska stanica sa brojilom i glavnim ventilom za tvornicu. rešoa.). Čakovec ne postoji unutarnja zaštitarska služba niti zaštitarske poslove obavlja neko od ovlaštenih privatnih poduzeća. zbog neispravnosti električne instalacije ili nedozvoljenog korištenja elektrotermičkih aparata (grijalica. PLINSKA STANICA U tvorničkom krugu MTČ Tvornice čarapa d. Pristup skladištu gotovih proizvoda moguć je i slobodan sa sviju strana za sve vrste vatrogasnih vozila. dok se ekspedit do kupaca prevozi kamionima. ukoliko se ne koriste druge termičke naprave. Opasnost od požara postoji zbog moguće nepažnje neposrednih djelatnika (pušenje na nedozvoljenim mjestima) i posrednih pri vršenju zavarivanja.d. U skladištu je uposleno 10 djelatnika u jednoj smjeni.

Čakovec NORMATIVNI AKTI IZ PODRUČJA ZOP I ZNR Normativni akti iz područja zaštite od požara i zaštite na radu doneseni su od strane Uprave – direktora društva i u potpuno se primjenjuju.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. ATESTI O ISPITIVANJIMA INSTALACIJA Atesti o ispitivanjima instalacija čuvaju se kod rukovoditelj odjela za sigurnost i voditelja odjela energetike. uređaja. u zaštiti od požara doneseno je još niz provedbenih odluka. PRIMJEDBE INSPEKCIJSKIH SLUŽBI Inspekcijske službe nemeju primjedbi na rad i održavanje strojeva.d. Student : Darko Palačić 39 . Temeljni dokument iz područja zaštite od požara je Pravilnik o zaštiti od požara kojem prilog čine Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. postrojenja i službi koje spadaju u njihov nadzor. Temeljni dokument iz područja zaštite na radu je Pravilnik o zaštiti na radu kojem prilog čini Procjena opasnosti iz zaštite na radu koja je temelj uređivanja zaštite na radu. Osim spomenutih.

d. Student : Darko Palačić 40 . gradnju. dok je instalirana plinodetekcija obaveza temeljem Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje. 52/90 ). Vatrodojavni sustav instaliran je iz sigurnosnih razloga i predstavlja važnu kariku u lancu mjera zaštite od požara koje se provode. održavaju i ispituju o čemu postoji valjana dokumentacija. Mjere zaštite od požara i zaštite na radu provode se na način koji osigurava minimalni broj početnih požara i ozljeda na radu koji se dešavaju u proizvodnom procesu. Temeljem instaliranih sustava MTČ Tvornica čarapa d.779. Od tehničke zaštite instaliran je vatrodojavni sustav koji sa ukupno 23 zone pokriva sve prostore MTČ Tvornice čarapa d.d. Instalirani sustavi za vatrodojavu i plinodojavu ispituju se u propisima predviđenim vremenskim razmacima o čemu postoji dokumentacija pohranjena u Odjelu za sigurnost.d. uređaji i instalacije redovito se servisiraju. Svi se strojevi. Čakovec ostvaruje popust na premiju osiguranja imovine kojima se pokrivaju rizici požara i nekih drugih opasnosti u visini od 15 % što godišnje iznosi oko 18. Čakovec KOMENTAR STANJA Stanje prikazano u poglavljima prije ovog pokazuje da MTČ Tvornica čarapa d. Čakovec vodi računa o svim bitnim značajkama i čimbenicima koji su vezani uz tehničku zaštitu isto kao i osiguranje osoba i imovine. Druga sredstva tehničke zaštite kao što su protuprovalni uređaji i video nadzori u MTČ Tvornici čarapa za sada nisu instalirani.list 10/90 . Čakovec i plinodojava koja je instalirana u prostoriji kotlovnice.d. pogon i održavanje plinskih kotlovnica ( Sl.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d.70 kn.

12.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. Moderni vatrodojavni sustavi daleko su pouzdaniji i jednostavniji za samo rukovanje. Unatoč tome potrebno je primijetiti da je instalirani vatrodojavni sustav star 20 godina. Izraditi projekt video nadzora kojim bi najugroženiji prostori postali štićeni prostori 3.2001 godine Darko Palačić Student : Darko Palačić 41 . Dijelove za popravak. a uz njihovo postavljanje i servisiranje nisu vezani problemi sa skladištenjem. Zagreb. prijevoz i slično. kojima ne smiju rukovati neovlaštene osobe i koji za sobo povlače velike probleme vezane uz skladištenje. Sve navedeno upućuje na zaključak da je potrebno stari i dotrajali sustav zamijeniti novim. Temeljem te informacije potrebno je provesti sljedeće radnje: 1. Čakovec. Čakovec PRIJEDLOG MJERA Temeljem prikazanih podataka o stanju i obimu tehničke zaštite. Instalirani sustav plinodojave novije je izvedbe i u potpunosti zadovoljava potrebe MTČ Tvornice čarapa d. da je zastario te se sve češće pojavljuju različiti kvarovi. deponiranjem i prijevozom pošto ne sadrže ionizirajuće elemente.01. dijelova strojeva i uređaja. Snimiti rizike vezane uz krađu imovine Društva 2. Poseban problem u sadašnjem instaliranom sustavu predstavljaju ionizacioni javljači koji podliježu posebnim propisima. alata. U posljednje vrijeme uočena je pojava krađe proizvoda.d. kao i javljače kakve koristi sustav nije više moguće nabaviti. deponiranje.d. analize početnih požara te popusta koji se ostvaruju na policama osiguranja imovine provedenom tehnikom zaštitom Uprava društva može biti zadovoljna. Predložiti Upravi Društva postavljanje video nadzora Instaliranjem video nadzora zaštitila bi se imovina društva od krađe od strane zaposlenika.

1999110114 Prilog osnovnoj polici imovine br. Čakovec PRIVITAK : Prilog br 1 Grafički prikaz kruga poduzeća sa požarnim sektorima Prilog br 2 Prostori 1a. 1999320030 Prilog osnovnoj polici imovine br. 994000022 Polica imovine br. 1999700226 Polica imovine br. 199140056 Prilog osnovnoj polici imovine br. 1999150032 Prilog osnovnoj polici imovine br. 199140055 Prilog osnovnoj polici imovine br. 1999700227 Polica imovine br. 043260000082 Polica obveznog osiguranja poslodavatelja za nadoknadu troškova zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti njegovih djelatnika br. 1999700231 Polica imovine br. 42001022 Generalna polica br.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. 1999700232 Polica imovine br. alarmni sistem za detekciju plinova i para Grafički prikaz alarmnog sistema za detekciju plina Shema spoja alarmnog sistema za detekciju plina Polica imovine br. 2a ( instalacija vatrodojave ) Prilog br 3 Prilog br 4 Prilog br 3 Prilog br 6 Prilog br 7 Prilog br 8 Prilog br 9 Prilog br 10 Prilog br 11 Prilog br 12 Prilog br 13 Prilog br 14 Prilog br 15 Prilog br 16 Prilog br 17 Prilog br 18 Prilog br 19 Prilog br 20 Prilog br 21 Prilog br 22 Prilog br 23 Prilog br 24 Prilog br 25 Prilog br 26 Prilog br 27 Prilog br 28 Prilog br 29 Prilog br 30 Prostori 2b. 21210068 Prilog br 31 Student : Darko Palačić 42 .d. 199140058 Prilog osnovnoj polici imovine br. 199140057 Prilog osnovnoj polici imovine br. 994000037 Polica kombiniranog kolektivnog osiguranja br. 2i ( instalacija vatrodojave ) Prostor 2c ( instalacija vatrodojave ) Prostori 2d. 1b. 1999320017 Prilog osnovnoj polici imovine br. 3 ( instalacija vatrodojave ) Legenda korištenih simbola i oznaka Sistem AUSY-97. 2h. 1999110115 Prilog osnovnoj polici imovine br. 1999700229 Polica imovine br. 2e ( instalacija vatrodojave ) Prostori 2f. 1999700230 Polica imovine br. 2g. 1999700228 Polica imovine br. 1c.

Osiguranje Zagreb d.d. Student : Darko Palačić Naziv: Izdavač: Zaštitno alarmni sustavi i osiguranje imovine Smjernice za protuprepadne i protuprovalne uređaje u osigurateljnoj praksi Cjenik premija I za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti Osiguranje Zagreb d.d.d. Vladimir Petranović. Osiguranje i reosiguranje Informator Zagreb Uvjeti za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojstva CROATIA OSIGURANJE d. Ivo Novak mr.d. CROATIA OSIGURANJE d. Ivo Novak 3.sc.d. Godina izdanja: 1995 1996 Zagreb 43 .: 1. Autor: mr. Br. 4.sc. 5. ing. Čakovec KORIŠTENA LITERATURA: Red.Analiza tehničke zaštite u MTČ Tvornici čarapa d. 2.