You are on page 1of 2

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak

LEERJAAR Leerweg KBL Eindtermen Toetsvorm


K9, V1 S S P/S K8 S S P/S

2013-2014

NSK 1
Eindresultaat leerjaar 3

Toetsnr. Leerstofomschrijving

Duur Gewicht Herkansing


6 nee

Hoofdstuk 5: Kracht en beweging 1


2 3 4 hoofdstuk 5.1 t/m 5.2 hoofdstuk 5 inclusief verdieping totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

30 min 45 min n.v.t.

1 1 1

nee nee nee

Hoofdstuk 6: Geluid
5 6 7 hoofdstuk 6.1 t/m 6.2 hoofdstuk 6 inclusief verdieping totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

30 min 45 min n.v.t.

1 1 1

nee nee nee

Orintatie op leren en werken


8 9 10 do-it toets werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken S S P/S K5 S S P/S K9, V1 S S P/S K9, V1 S S P/S 30 min 45 min n.v.t. 1 1 2 nee nee nee 30 min 45 min n.v.t. 1 1 1 nee nee nee 30 min 45 min n.v.t. 1 1 1 nee nee nee 2x45 min 45 min n.v.t. 2 1 1 nee nee nee

Hoofdstuk 7: Elektriciteit 2
11 12 13 hoofdstuk 7.1 t/m 7.2 hoofdstuk 7 inclusief verdieping totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

Hoofdstuk 8: Kracht en beweging 2


14 15 16 hoofdstuk 8.1 t/m 8.2 hoofdstuk 8 inclusief verdieping totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

Hoofdstuk 10 kgt-boek: Het weer


17 18 19 hoofdstuk 10.1 t/m 10.3 hoofdstuk 10 inclusief verdieping totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

Examenvoorbereiding B
S=schriftelijk, M=mondeling, Pr=praktijkopdracht, P=practicum, W=werkstuk, Po=praktische opdracht, Ho=handelingsopdracht

20 21

do-it toets

S S

45 min 2x45 min

2 2

nee nee

S=schriftelijk, M=mondeling, Pr=praktijkopdracht, P=practicum, W=werkstuk, Po=praktische opdracht, Ho=handelingsopdracht