You are on page 1of 2

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak NSK 1

Hoofdstuk 1: Zuiver of gemengd?


1 2 3 hoofdstuk 1.1 t/m 1.4 hoofdstuk 1 totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

LEERJAAR Leerweg
K4 S S P/S K5 S S P/S K9 S S P/S K6 S S P/S K7 S S S P/S K9, V1 S S P/S K12 P/S

2013-2015

TL/GL

20% van schoolexamen Duur Gewicht Herkansing


45 min 45 min n.v.t. 1 1 1 nee nee nee

Toetsnr. Leerstofomschrijving

Eindtermen Toetsvorm

Hoofdstuk 2: Licht
4 5 6 hoofdstuk 2.1 t/m 2.3 hoofdstuk 2 totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

3x15 min 45 min n.v.t.

1 1 1

nee nee nee

Hoofdstuk 3: Krachten
7 8 9 hoofdstuk 3.1 t/m 3.3 hoofdstuk 3 totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

3x15 min 45 min n.v.t.

1 1 1

nee nee nee

Hoofdstuk 4: Verbranden en verwarmen


10 11 12 hoofdstuk 4.1 t/m 4.5 hoofdstuk 4 totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

3x15 min 45 min n.v.t.

1 1 1

nee nee nee

Hoofdstuk 5: Elektrische schakelingen


13 14 15 16 hoofdstuk 5.1 t/m 5.3 hoofdstuk 5.1 t/m 5.5 hoofdstuk 5.1 t/m 5.6 werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

3x15 min 3x15 min 45 min n.v.t.

1 1 1 1

nee nee nee nee

Hoofdstuk 6: Beweging
17 18 19 hoofdstuk 6.1 t/m 6.4 hoofdstuk 6 totaal werkstukken, inleveropdrachten, praktijk, taken

3x15 min 45 min n.v.t.

1 1 1

nee nee nee

Hoofdstuk 7: Het weer


20 hoofdstuk 7 totaal

45 min

nee

S=schriftelijk, M=mondeling, Pr=praktijkopdracht, P=practicum, W=werkstuk, Po=praktische opdracht, Ho=handelingsopdracht

Proefwerkweek
21 H1 tot en met H6 in samenhang S 2x45 min 2 nee

S=schriftelijk, M=mondeling, Pr=praktijkopdracht, P=practicum, W=werkstuk, Po=praktische opdracht, Ho=handelingsopdracht