You are on page 1of 1

SZ. J.

KISASSZONY EMLÉKKÖNYVÉBE Senki sem szól így a fellegekhez: "Napkeletre vándoroljatok, mert Napkelet a szép hajnal hazája, Ki rózsákat mosolyog reátok, Lángrózsákat sötét ar otokra!" "enki sem szól #gy a fellegekhez, $s %k mégis napkeletre mennek, Napkeletre vonja %ket egy mély &itkos sejtés lágy szellemkezekkel! 'ennek, mennek és ha odaértek, 'egf(rödnek a piros tenger)en, * hajnalnak s+gártengeré)en, $s ha egyszer megf(rödhetének, Nem tör%dnek aztán életökkel, Nem )ánják, ha mindjárt elenyésznek, ,agy ha hossz+ pálya vár reájok, -ossz+ pályán vihar és sötétség! *kkor is, ha szétszaggatta %ket * vihar s %k este haldokolnak: .ölgy+lad még egyszer ar +latjok, " e pir/lás, végs% órájok)an, 0fj+ság+k visszaálmodása, * di s%, az édes ifj+ságé, 'id%n rájok a hajnal mosolygott! 1 'int a felh%k, titkos sejtelem)%l, Napkeletre vándoroltam én is!!! 1 Szatmár, 1846. október 8.