You are on page 1of 13

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću Prometni odjel

Kolegiji: Prometno i prostorno planiranje Studenti: Josipa Miletić, Valentina Paun Mentor: prof.dr.sc. Ivan Dadić mr.sc Predrag Brlek

U Gospiću, ožujak, 2012

.

g međurječje četiriju rijeka .Korane.) Lujzijana (Karlovac-Rijeka. Mrežnice i Dobre.) Jozefina (Karlovac-Senj.srpnja 1597.1775. Povijesne ceste su : Karolina (Karlovac-Bakar. 1726.1805.      Grad Karlovac -13. Kupe.) .

Slika 1. Prikaz starih cesta .

     povezuju glavne regije Hrvatske 2 autoceste (79 km) 11 državnih (375 km) 55 županijskih (557 km) 164 lokalne ceste (703 km) .

Karlovac–Rijeka. 74 km) . osnovna pravca u smjeru sjever – jug 1. Karlovac–Slunj–Plitvice. A6) 2. ( D1. 51 km ) 3. ( D23. Duga Resa–Josipdol–Senj. (D3.

Jurovski Brod–Karlovac-Velika Kladuša.oko 80 km) 2. ( D6.oko 90 km) . Grabovac–Ogulin–Bosiljevo (D42.oko 80 km) 3. Pribanjci–Slunj–Cetingrad–Velika Kladuša. tri poprečna pravca u smjeru istok – zapad 1. (D204.

Slika 2. Prikaz prometne mreže Karlovačke županije .

   Planovi za izgradnju: poluautocesta od Bosiljeva do Josipdola modernizacija ceste D1 Karlovac alternativno rješenje: prelociranje ceste Nertić-Stative-Karlovac   .

Registrirana cestovna motorna vozila 45000 40099 40000 41327 42739 43834 43729 43054 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5900 5000 0 2885 5964 3064 129 2006 Mopedi i motocikli 4361 3470 6093 4550 140 2007 Osobna vozila Autobusi 4054 6294 4645 141 2008 Teretna i radna vozila 4163 6172 4630 129 2009 Ostala vozila 6014 4211 132 2005 4046 4498 127 2010 .

Cestovna mreža 700 672 672 672 684 687 686 600 546 546 546 587 585 585 500 407 400 458 458 436 436 438 300 200 100 0 2005 2006 2007 Državne ceste 2008 Županijske ceste Lokalne ceste 2009 2010 .