You are on page 1of 36

Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova

Strategia nationala in domeniul inovarii pentru anii 2012-2020

1

Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova

Prezenta Strategie a fost elaborata in conformiate cu planul de actiuni a Guvernului pentru a. 2011. Scopul documentului este de a defini viziunea, obiectivele si masurile necesare de a fi realizate pentru a crea un mediu inovaţional n Republica Moldova, propice cre!rii, disemin!rii "i implement!rii inovaţiilor, at t la nivel de produse, c t "i procese n toate domeniile de activitate economic!. #a elaborare si discutii au participat reprezentanti ai ministerelor, $cademiei de Stiinte, reprezentanti ai societatii civile. Abreviaturi: 1. ASM 3. AITT ". EE# &. II (. ISI ). PI *. PST +. ,,E - Academia de Stiinte a Moldovei - Agentia pentru Inovare si Trans er Te!nologic - Europe Enterprise #et$or% - Incu'ator de Inovare - Institutii superioare de invatamint - Proprietate Intelectuala - Parc Stiinti ico-Te!nologic - ,onsiliul ,onsultativ de E-perti.a

2. AGEPI - Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala

10.,#AA - ,onsiliul #ational de Atestare si Acreditate 11.,#P/ - ,omisia #ationala pentru Piete /inanciare 12.M,012- Ministerul ,onstructiilor si 1e.voltarii 2egionale 13.AP3 - Autoritatile pu'lice 3ocale 1".M,12 - ministerul constructiilor si de.voltarii regionale 1&.,#P/ - comisia naitonala pentru piete inanciare 1(.,SS1T 1*.24T,1 - ,onsiliul suprem pentru stiinta si de.voltare te!nologica - 2esurse umane tinere pentru cercetare-de.voltare 1).24,1 - 2esurse umane pentru cercetare-de.voltare

2

Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova

Generalitati..............................................................................................4 Partea I. Descrierea situatiei reale in domeniu...........................................5 1.1. Situatia actuala in domeniul inovarii....................................................................& 1.2. Aspectele legislative si politice in domeniul inovarii...........................................12
1.2.1. %adrul politic............................................................................................................ 12 1.2.2. %adrul legislativ........................................................................................................ 12

Partea II. Definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea Strategiei.................................................................................15 2.1. Asteptarile de la procesele de inovare...............................................................1& 2.2. Anali.a S56T.................................................................................................... 1& Partea III. biective!"intă #i modalită"i de ac"iune pentru anii $%1$!$%$%. .1& 3.1. 7i.iune si scop.................................................................................................... 1* 3.2. Prioritati.............................................................................................................. 1* 3.3. 6'iectivele generale 8i speci ice........................................................................1+
&.&.1. 'biective generale................................................................................................... 1( &.&.2. 'biective specifice................................................................................................... 22

3.". M9surile necesare pentru atingerea o'iectivelor scontate :n domeniul inovarii.2& Partea I'. (stimarea impactului #i a costurilor aferente implementării......)% ".1. Impactul implementarii strategiei......................................................................30 ".2. Mecanismele na;ionale de inan;are...................................................................30 ".3. Mecanismele interna;ionale de inan;are 8i asisten;a te!nic9 e-tern9..............31 Partea '. Implementarea.........................................................................)) &.1. Etapele de implementare................................................................................... 33 &.2. Implementarea strategiei < monitori.area< evaluarea 8i raportarea re.ultatelor 33 &.3. Indicatorii de per orman;9..................................................................................33 &.". Indicatorii de progres......................................................................................... 3& Dispo*itii finale.......................................................................................)+

3

9 8i inovare al 2epu'licii Moldova< nr.voltarii inovationale a economiei 2epu'licii Moldova.(-A.a situatia actuala si potentialul de de.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova G(. Av=nd :n vedere aptul c9 2epu'lica Moldova este in proces de negociere a aderarii la 4niunea Europeana< strategia asigura armoni.ional9 :n domeniul Inov9rii pentru perioada 2012-2020 >:n continuare ? Strategia@ a ost ela'orat9 :n con ormitate cu prevederile .ionale in procesul de moderni.ate pe inovatii.int9 nucleul sc!im'9rilor structurale :n orice sistem economic< iar caracteristicile acestei s ere determin9 vite.areD de ineste masuri necesare pentru a i reali.voltare in s era inovarii prin anali.i inova. " .a si vi.odului cu privire la 8tiin. Strategia pentru Inovare constituie un document de anali.I/A/I S era inov9rii repre. 2&+-A7 din 1& iulie 200"< dar si in conte-tul ela'orarii strategiei nationale BMoldova 2020C 8i sta'ile8te principiile< o'iectivele< priorit9.iune pe termen mediu asupra sistemului de inovare a 2epu'licii Moldova si evaluea.area< coerenta si complementaritea politicilor la nivel national si comunitar.a 8i calitatea trans orm9rilor economice.a punctelor tari< punctelor sla'e< oportunitatilor si riscurilorD identi ica prioritatile strategice in s era de inovare< precum si sectoarele-c!eie ale economiei nationale care necesit9 activit9. In acelasi timp< strategia sustine necesitatea de inirii strategiilor si politicilor nationale reiesind din particularitatile nationale ale 2epu'licii Moldova< dar si conte-tul geopolitic in care se a la.ile 8i m9surile necesare pentru edi icarea unei economii 'a.ate in vederea acilitarii de. Strategia #a.

3a sudul repu'licii< in .1 coordonate de catre ASM.& mlrd E42 >1 E42 H 1( M13@.(3J din PIF in 200*< ce a conditionat nu numai oprirea procesului de 'raindrain< dar si inceperea de creare de capacitati< de. Aceasta stare de lucruri crea. Totusi< cercetarea practic este lipsa din regiuni.1 pentru mai multe detalii@ este ormat din mai multi actori< inclusiv ASM< care este actorul-c!eie cu unctii si unitati de politici si implementare< de asemenea &1 de institutii de cercetare acreditate< dintre care 12 universitati< 20 de institute de cercetare >agricultura ? )D medicina ? 10D socio-umanistica ? 3D TI. Sistemul de cercetare din tara este unul centrali.1 >paragra ul 1. In ta'elul de mai Ios sunt pre.1 s-a micsorat continuu >de la 0. In ta'elul de mai Ios sunt pre.1*J din PIF in 2001 si 200". 2e orma a ost sustinuta si de o impunatoare crestere a inantarii sectorului de la 0.voltarea mo'ilitatilor< internationali.a anuala< in con ormitate cu legea Fugetului pentru anul respectiv. Totusi< ca e ect a cri. PIF-ul pentru a. D 2(. Sistemul .volatre< aceasta iid de inite de conte-tul istoricE sistemul . Situatia actuala in domeniul inovarii Sistemele de cercetare-de.1 pentru ultimii & ani.at< puterea de deci.1 are o istorie 'ogata in spate si e destul de matur< pe cind sistemul inovational este inca la nivelul incipient de de. D(S0-I(-(A SI/1A/I(I -(A. Toate aceste institutii sunt eligi'ile pentru a primi inantare in cadrul programelor . /inantarea cercetarii in 2epu'lica Moldova se ace in 'a.( I. Pentru iecare " ani la propunerea ASM< parlamentul apro'a prioritatile in cercetare< coordonate cu ministerele >Guvernul@< in con ormitate cu care se canali.voltare.area cercetarii< etc.1.)3J din PIF in 1++0 pina la 0.ie si instrumentele de administrare a cercetarii iind concentrate in Academia de Stiinte a Moldovei.1*J in 200" pinala 0. & . Falti unde sunt amplasate Institutul KSelectiaC si 4niversitatea de stat din Falti. Pe acest undal de insta'ilitate a avut loc o degradare continua pina in a.entate mai multe statistici.(3J din PIF in 200* pina la 0.*& mld lei< ce ar i ec!ivalentul a G".odul cu privire la Stiinta si inovare 8i reali. Tot pe undalul acestor sc!im'ari s-a inceput pregatirea de asociere la /P)< care cu succes s-a inc!eiat in octom'rie< 2011< cind a ost semnat acordul de asociere a 2epu'licii Moldova la programul /P).a si o lipsa de capacitati regionale in domeniul cercetarii-inovarii. a.ei economice< incepind cu 200* inantarea sectorului . 2010 a ost de )1.1@ si 1+ institute ale ASM.I1 1.")J in 2011@< ce conditionea.voltare si inovare in 2epu'lica Moldova se a la la nivele di erite de de.omrat este amplasata universitatea de stat din acest oras. 3a moment maIoritatea capacitatilor de cercetare sunt concentrate in mun.!isinau< e-ceptie iind mun. . 1upa 1++1< cind tara si-a o'tinut independenta< sectorul de cercetare a ost administrat in mai multe eluri< iindu-i micsorat volumul de inantare de la 0.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova PA-/(A I.a un impact negativ. Sistemul 0D 2epu'lica Moldova are o supra ata de 33*"3 %m2 si o populatie de cca " mln oameni.ata re orma de guvernare a cercetarii.a e orturile de cercetare.ea. 200"< cind a ost adoptat .entate principalele statistici a sectorului . .

. In 200" odata cu adoptarea .& $%%4 (0.(Is 596 -7D performed b8 P.* 1.-S/ SursaE F#S >2010@< ASM >2011@ $%%+ "".Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova /abelul 1. . utilizate n activitatea practic! "i*sau comercializate pe piaţ!C.ategoria de inovare a ost de inita ca Baplicare a rezultatului final.) $%%3 &3. proces competitive. serviciu. 1in aceasta cau.&+ *+ ). Statisticile principale a sectorului 0D.( $%%& (2."( &0 3.& 1122 3&" 0.3 *3" 30* 0. Per ormanta inovationala a 2epu'licii Moldova in comparatie cu tarile 4E este cu mult mai mica decit media 4I indicata in ino'arometrul european. produs.&* )) &.2 $%1% )1.() 1.* (*+ 201 0.ional9 a ost re lectat9 doar par.* ".a< impactul inovational asupra economiei nationale este mic< iar Moldova inregistrea. Sistemul Inovational Sistemul de inovare a 2epu'licii Moldova inclulde actori< cum ar i institutiile de cercetare< Agentia pentru Inovare si Trans er Te!nologic >AITT@< Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala >AGEPI@< 2 PST si 1 Incu'ator Inovational< universitati< 61IMM >mai ulte detalii in sectiunea 1.1 nLa nLa 32)+ +*& 12. al activit!ţii din domeniul cercet!rii "tiinţifice "i transferului te)nologic realizat n form! de cunoa"tere. Aceasta de initie a lasat in a ara cadrului legal tipuri de inovari< care nu re.2 1".ulta din procesul de cercetare stiinti ica< dar sunt generate de persoane si irme< in re.ial.odului cu privire la stiinta si inovare activitatea inova.3 nLa nLa 32") )11 13." 3.apacitatea inovationala a irmelor din Moldova este Ioasa< iar legaturile dintre irmele inovative< in special IMMuri< practic lipsesc.s -7D performed b8 private sector ." 3.1 nLa nLa 3100 *(+ 11."+ *+ +. Indicatori GDP 5bln lei6 GDP 5bln (1-6 GDP per capita 5(1-6 G(-D 5million lei6 -7D intensit8 5G(-D as 9 of GDP6 G(-D per capita 5lei6 :(-D 5million lei6 G(-D financed b8 abroad as 9 of total G(-D -7D performed b8 .ultatul ( .1 2.( 1.+ 3.1@ sunt la o etapa incipienta de de.+ 3.-S/ <.a un nivel oarte Ios a personalului angaIat in producere cu intensitate te!nologice inalta< aceasta persistind si la capitolul e-porturi.(3 ++ &.+ +*3 3+& 0. noi sau perfecţionate.* nLa nLa 3"(+ 102( b.* +"" 3&" 0.1 nLa nLa 2+"& (*0 12. nou sau perfecţionat.voltare< lipsite de elemente esentiale ale unui sistem inovational modern.2& 2.

ationale< nete!nologice< etc.e.ate cum pentru de.ionale a ast l9sat9 doar pe seama AMM< care< c!iar daca are instrumentele de generare a inovatiilor< nu are in luenta directa asupra sectorului real al economiei< iar inantarile alocate pentru cercetare au ost destul de mici ca sa ie posi'il de a aloca onduri impunatoare pentru de.&J din miIloacele pu'lice alocate .ii inova. 1e asemenea perspectivele de de. ? rganigrama sistemelor de 0D si inovare a -epublicii 2oldova ) .voltarea celor mai di erite tipuri de inovatii< a aIuta irmele sa inove. >igura 1.voltare promit atingerea unui nivel de inantare a . Ast el< o 'una parte din activitatea de inovare a ramas ara suportul necesar pe parcursul acestor ani< ceea ce s-a re lectat asupra procesului de inovare din tara in general. Sistemul de cercetare in 2epu'lica Moldova este guvernat con orm modelului pre.entat in organigrama de mai Ios si va i discutat mai Ios< evidentiind 3 niveleE politic< operational si de cercetare si inovational.1 au ost alocate pentru activitati de inovare< ce la cel mai 'un nivel a ost de cca 1 mnl eur pe an.1 in volum de 1J din PIF. Aceste onduri au ost utili.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova inovarilor incrementale< organi. c. Structura institutionala= organi*atiile din sfera stiintei si inovarii. Totodat9< a ost negativ 8i aptul c9 responsa'ilitatea pentru promovarea activit9.voltarea in rastructurii inovationale >PST si II@< dar si pentru inantare proiectelor de trans er te!nologic si inantare start-up-urilor. Totusi< de la 200& peste ".

i'il asupra de.ivel operational.a in corespundere cu Acordul de Parteneriat semnat cu Guvernul< care deleg!ea. consilii interministeriale pentru .area< etc.1 si inovare in tara.ut in iecare an.  .voltarea de politici< dar si implementarea lor.are si metrologie< F#S@ antrenate in coordonarea activitatilor . 3a nivelul operational al Guvernului pot i o'servate citeva ministere >Economie< Agriculturii< TI.1 si inovare si AS2< care este actorul-c!eie in acest domeniu. • AS2E in corespundere cu .a o serie de activitati in domeniu .omisia pentru Educatie< .odul cu privire la stiinta si inovare detine deplinele atri'utii privind administrarea stiintei in 2epu'lica Moldova. In urmatoarele paragra e ne vom ocusa pe unctiile si unitatile ASM< care asigura de.voltarii sistemelor de . * . ASM activea. #u e-ista un nivel ori*ontal de coordonare > de e-.1 si inovare sau similare@< care ar avea un impact vi.ea.1.1 si inovarii< inclusiv inantarea si implementarea proiectelor< evaluare< internationali.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova  .ercetare< Tineret si Sport discuta si apro'a proiecte de legi si alte documente legislative legate de educatie< stiinta< tineret si sport.a ASM atri'utiile de a de ini si implementa politica de stat in domeniul . Acordul de parteneriat este semnat iecare " anu< dar eventual este reva.< Sanatate< Educatie< Mediu@< agentii >AGEPI< Standardi. In acest contect ASM reali.ivelul politic 3a nivelul politic< in Parlament< .

entanti ai sectiilor de cercetare< repre.ea.SS1T< care ulterior sunt apro'ate de catre . 1e o'icei se organi.1 sunt ela'orate de catre directiile aparatului . .at.1 si inovare< managementul institutional a mem'rilor ASM< pu'licarea si diseminarea activitatilor . 2011 de catre .Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • Asambleea AS2E este orum suprem al ASM.onsta din academicieni si mem'ri corespondenti< de asmenea din )* de )* de doctori !a'ilitati.urtea de . 2eali.a urmatoarele unctiiE reglementarea si monitori.ea. ) ? Distributia cercetatorilor dupa virsta + .area unctionarii ASM< prioriti.onturi prin intermediul unui audit de per ormanta si raportul a erent< dar evaluarile au ost ocusate pe operatiuni inanciare si con ormarea legislatiei in vigoare si mai putin a adresat per ormanta .a reglementarilor apro'ate de catre Asam'lee.a in 'a.1 sunt primite in mod normal de la ministere si departamente de stat< in dependenta de domeniul vi.area strategiilor in domeniu . 6 coordonare speciala la acest capitol are loc anual pentru de inirea prioritatilor sectoriale de cercetare in procesul de negociere a acordului de parteneriat intre ASM si Guvernul 2M< care se semnea. Dinamica numarului de cercetatori in -2 Sursa AS2$%11 >ig. Toate aceste institutii reali. .1 si inovare< coordonarea< evaluarea< inantarea< implementarea activitatilor de .  Actorii 0D si inovare Actorii 0D includ &1 de institutii de cercetare acreditate< 12 sunt universitati< 20 ? institutii de pro il >agricol ? )D medicina ? 10D socio-uman ? 3< TI.1 si inovare< apri'area politicilor in domeniul . .SS1T< iar la necesitate ? si de catre Asam'lee< urmind la necesitate sa ie transmise Guvernului si Parlamentului pentru apro'are L adoptare con orm procedurilor in vigoare.a o data la " ani< dar se revede anual. .ea.a urmatoarele unctiiE ela'orarea programelor de .1 si inovarii.1< etc.1 in sine. Avi. $. >ig.institute ale ASM.SS1T sunt alesi pentru " ani< dar nu mai mult de 2 termene consecutive.a Activitati de cercetare< accesind programele de inantare ale cercetarii administrate de catre ASM.entanti ai comunitatii stiinti ice< inclusiv universitati< de asemenea a AGEPI.SS1T consta din 1) mem'ri< inclusiv Presedintele ASM< repre.1 in tara s-a acut pentru prima data in a.1@ si 1+ mem'ri institutionali . 0onsiliul Suprem prentru Stiinta si De*voltare /e@nologica este organul e-ecutiv al ASM si activea. Mem'rii . • Politicile in domeniul .ea. Evaluarea e icientei activitatii de .e la politicile din domeniul .a consultari pe cele mai di erite aspecte ale guvernarii cercetarii.SS1T reali.

umarul proiecte de transfer te@nologic Soursa: AI//$%1% • Agen"ia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 5AG(PI6 organi.area din surse pu'lice >in ormula 1N1@< monitori. 2010< numarul de cercetatori a crescut cu apro-imativ 1&J.ii< pentru noi soiuri de plante 8i rase de animale< pentru m9rci de produse 8i servicii< pentru denumiri de origine ale produselor< pentru desene 8i modele industriale< pentru modele de utilitate< pentru topogra ii ale circuitelor integrate< pentru alte o'iecte ale propriet9.area reali.9 8i evaluea. 4 ! /ransfer te@nologic in t@e -epublica 2oldova 5$%%5!$%1%6 a6 >inantarea publica a transferului te@nologic b6 .9rii< corectitudinea co inan.ii de inovare 8i trans er te!nologic.ionale ale 10 .ia organi.ine de.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova Sursa: AS2$%11 In comparatie cu 200(< catre inele an.ultatelor acestora. Actorii in domeniul inovarii includ: • Agen"ia pentru Inovare #i /ransfer /e@nologic 5AI//6 a ost creat9 in 200" pentru coordonarea< stimularea 8i implementarea mecanismelor activit9.9 de concurs< inan. AITT monitori.ionale de cereri 8i titluri de protec.9 activit9. de >ig.ie acordate pentru inven. Statisticile arata un numar relativ mic de cercetatori tineri.a independent9< selectarea pe 'a.ii intelectuale su' orm9 de proprietate industrial9< drepturi de autor 8i de drepturi cone-e pe teritoriul 2epu'licii Moldova.ile parcurilor 8tiin.ia Iuridic9 a propriet9.ii industriale< registrele na.ea.9 colectarea proiectelor de trans er te!nologic< e-perti.9 8i e ectuea.9 protec.i ico-te!nologice< ale incu'atoarelor de inovare< sus.ea.9rilor< evaluarea 8i diseminarea re. Agen.voltarea acestora prin implementarea de politici 8i strategii de inovare 8i de trans er te!nologic.ea. AGEPI gestionea.9 registrele na.

ie de ondare a unui PST in domeniul electronicii si TI.voltare. Institutele de 0D si universitatile de.voltarea dura'ila si utili. In parc isi des asoara activitatea 1" re.ine e-perimentele a ASM KASE3TEPC si actualmente are 1) re.odul cu Privire la Stiinta si Inovare de ineste citeva directii strategice pentru activitatile de . Politici de inovare. In rastructura lui consta din cc 1( 000 m2 de incaperi si cca 100 !a de pamint ara'u%.identilor.onsolidarea statului de drept 2.9 8i cesiune< ale repre. 2inisterele= cum ar i Ministerul Economiei< Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare< Ministerul Te!nolgiei In ormatiei si . • $ PS/E OAcademicaO si KI#AG26C.onstructiilor sunr de asemenea implicate in procesul de suport a inovatiilor.ii industriale. .a te!nologii< produse< servicii si procese im'unatatite< pregatesc cadre prin inetrmediul sistemului de educatie superior din tara.volta si implementea. Agricultura si 'iote!nologii agricole &.identi.voltarii regionale si .voltarea a ( re.voltat din cau.at in agricultura intensiva si organica. • Incubatorul de inovare AInovatorulOE este situat in incinta PST Academica< actualmente contri'uie la de.AG.omunicatiilor< Ministerul Mediului< Ministerul 1e.< dar nu a ost de.voltate prin intermediul programelor de stat< programelor institutionale si proiectelor de trans er te!nologic.area e icienta a resurselor umane si naturale 3. Securitatea energetica si cresterea sectorului energetic Aceste prioritati strategice sunt de. Aditional< re.entan.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova contractelor de licen. Programele de stat >cu prelungire in 2012@ sunt urmatoareleE • • • 1. rgani*atia pentru de*voltarea I22!urilor 5 DI226 acorda suport IMM-urilor din Moldova la toate etapele de de.a de producere si prelucrare a metalului a intreprinderii ASE3TEP.ilor 8i consilierilor :n domeniul propriet9.ii apelor >200+-2012@ 11 .identi< de la inceputul activitatii a lansat 1) companii pe piata< unele dintre ele isi continue activitatea si dupa plecarea din incu'ator.ercet9ri 8tiin.identi< parcul cosindu-se la suportul de. .1 si inovara din taraE 1.i ice 8i de management ale calit9. . d.C este speciali.voltarii a acerilor re. BI.identii pot accesa 'a. 1e. Parcul o era in rastructura si acilitati< cum ar iE o icii cu acilitatile necesare >tele on< internet< etc@. Fiomedicina si sanatate ". #anote!nologii< materiale noi si te!nologii in ormationale (.a lipsei de onduri. In 200+ a ost luata o deci. AAcademicaA este situat in incinta ostei u.identi< selectati din &* de companii din 2epu'lica Moldova si din a ara tarii care au aplicat pentru a primi statut de re.

1e.voltarea inovatiilor.$.a ultimii 2 ani consecutiv< iar alte activitati in domeniul inovarii nu sunt preva.novare al Republicii Moldova -200.voltarea competitivit9.are si diriIare a stiintei din tara< 12 .arii politicii de stat in s era stiintei si inovarii si a rolului de coodonator in promovarea inovatiilor si trans erului te!nologic< atri'uirea statutului de institutie pu'lica de interes national in s era stiintei si inovarii< diversi icarea statutului organi.$.ii 8i cre8terea economic9 dura'il9 :n conte-tul economiei 'a.a activitatea de inovare< precum si undamentarea strategica la nivel na. 7alori icarea resurselor regenera'ile de energie :n condi. .M. Proiectele de Trans er Te!nologic sunt implementate de catre AITT dupa cum este descris mai sus.ele< pro ilactica 8i metode avansate de tratament >200+-2012@ &.ile corespun.odul cu privire la 8tiin. 1.ele necesare de.S.ia de a ormula o strategie in domeniul inovarii guvernul arata un interes ata de acest domeniu.ercet9ri undamentale 8i aplicative :n matematic9 >2010-2013@ ".Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova 2. Ast el< au ost create mecanismele adecvate proiectelor inovative< a trans erului te!nologic 8i a'sor'.voltarii inovarii prin crearea si per ectionarea cadrului Iuridic care reglementea. Totusi< prin deci.odului cu privire la Stiinta si Inovare s-a sc!im'at radical rolul Academiei de Stiinte prin delegarea catre aceasta a competentelor Guvernulul in vederea reali.9 8i inovare al 2epu'licii MoldovaC care reglementea.1.volta o economie 'a.ate pe cunoa8tere< de.9 raporturile Iuridice ce tin de ela'orarea si promovarea politicii de stat :n s era stiintei si inovarii< de activitatea de cercetare stiinti ica< inovare si trans er te!nologic< de in ormatiile stiinti icote!nologice< de acreditarea organi.volt9rii 8i integr9rii regionale 8i europene >2010-2013@ 3. 0adrul politic In cadrul politicii guvernamentale activitatile de inovare pina la momentul actual nu au avut o sustinere reala.< atragerea mai larga a comunitatii stiinti ice in activitatile de organi.ute in documentele de politici de stat. Aceasta :n mod iresc nu a acilitat de.ional a conceptului de inovare 8i trans er te!nologic cu activit9. 0odul cu privire la Stiinta si Inovare. In acest sens< a ost adoptat %odul cu privire la +tiinţ! "i . 1.iile 2epu'licii Moldova 8i ela'orarea Satelitului moldovenesc >200+-2012@ (.iei noilor te!nologii< servicii 8i produse.a activitatea in s era stiintei si inovarii. 6data cu adoptarea . . #anote!nologii 8i nanomateriale >200+-2012@ Programele institutionale sunt speci ice pentru institutele ASM./ care reglementea.u toate< ca se declara necesitatea de a de. 0adrul legislativ Qn vederea sustinerii procesului inovational in 2epu'lica Moldova< au ost create premi. Aspectele legislative si politice in domeniul inovarii 1. Pepatitele 8i ciro.atiilor din s era stiintei si inovarii ca mem'ri ai A. 3a 1& iulie 200" Parlamentul 2epu'licii Moldova a adoptat 3egea B.atiilor :n s era stiintei si inovarii< de atestarea cadrelor stiinti ice si stiinti ico-didactice de :nalta cali icare< de protectia proprietatii intelectuale< de statutul Iuridic al su'iectelor din s era stiintei si inovarii.2.$.atoare pe care le implica.ata pe cunoastere< inantarea cercetarii se micsorea.

iei al 2epu'licii Moldova tre'uie sa vina s9 :nlocuiasc9 3egea :nv9.a regimul Iuridic de organi.inerea cercet9rilor 8tiin.ional :n s era 8tiin.ile de de. Tergiversarea adoptarii unlei legi e iciente de guvernare a educatiei are 13 .iiD crearea unor sectoare competitive ale industriei :n 'a.ionale a .i ic suprem al . .a.inut Iuridic adecvat al normei de drept si inlaturarea punctelor sla'e din invatamint.i ice 8i inova.iilor :n produse< servicii< procese noi sau per ec.arii invatamintului< proiectul .economic9 a 2epu'licii Moldova.i ic al autorit9.ionateD de a crea condi.ile de inovare 8i trans er te!nologic< menite s9 trans orme re.odul cu privire la Stiinta si Inovare de ineste ideea de trans er te!nologic< iar ca urmare a acestor prevederi< Agentia pentru Inovare si Trans er Te!nologic< institutia de stat responsa'ila de reali.ional de durat9 au ost determinate< :n con ormitate cu legisla.voltare armonioasa a tarii< in ansam'lu< in conditiile in care actorul uman si nivelul sau de de.a te!nologiilor moderne avansate 8i inova.i ice 8i ale inova.voltarea avantaIelor competitive< autoritatile nationale au dispus concentrarea tuturor resurselor disponi'ile >umane< materiale 8i inanciare@ :n vederea asigur9rii de.9m=nt. Interesul in crestere din partea mediului de a aceri re lecta receptivitatea acestuia ata de inovatii si trans er te!nologic< c!iar daca capacitatea de a'sor'tie este limitata. .iile avora'ile pentru de. Qn scopul cre9rii in rastructurii inova.ultatele cercet9rilor 8tiin. Ast el< Academia de Mtiin. Aderarea la Procesul Fologna 8i eventuala aderare a 2epu'licii Moldova la 4E necesit9 un con.9rii< consultantul 8tiin.odului educa.9rii.ei 8i inov9rii< coordonator plenipoten.ionaleD des 98urarea de activit9.i ice precum 8i stimularea unui climat inova.9 cu oportunit9.area politicii de stat :n domeniul inovare 8i trans er te!nologic< a lansat implementarea proiectelor de trans er te!nologic< acoperind costurile in masura de +0 J incepind din 200& si &0 J din 2011. Sus.ionare 8i de. In conditiile in care tara noastra nu dispune de resurse naturale de importanta strategica care ar asigura de.voltare este cea mai valoroasa resursa economica.ii 8tiin.ie de interes na.iar al activit9.ionare a parcurilor industriale.e a Moldovei a devenit o organi.a unor provocari puternice.voltare si inovare< educatia repre.9 procesul de creare 8i unc. Proiectul .ionale< :n anul 200) a ost ela'orat9 8i adoptat9 3egea cu privire la parcurile 8tiin. In acelasi timp< .are< unc.onei respective< inclusiv utili.voltarea social-economic9 a regiunilor prin crearea 8i de.ionale< orul 8tiin. Sistemul invatamintului din 2epu'lica Moldova se a la in a.ilor pu'lice ale 2epu'licii Moldova.voltare a sistemului de educa.odului Educatiei trece prin discutii aprinse privind modalitatea de guvernare a sistemului de educatie din tara< integrarea educatiei si cercetarii< etc.are si unctionare a parcurilor stiinti ico-te!nologice si a incu'atoarelor de a aceri si are scopul de a stimula activit9.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova pastrarea si promovarea li'ertatilor academice.volt9rii inova.9m=ntului din 1++& si sa asigure respectarea standardelor europene :n sistemul de :nv9. .odului Educatiei al 2epu'licii Moldova are rolul de a asigura cadrul Iuridic de proiectare< organi.area mai e icient9 a patrimoniului pu'licD crearea locurilor noi de munc9. Educatia duce nemiIlocit la per ormanta personala in termeni micro si de.ie din 2epu'lica Moldova.voltarea parcurilor industriale si de a elimina de icien.egea cu privire la Parcurile Stiintifico!te@nologice si Incubatoare de inovare. 1ictat de necesitatea moderni.voltarea social .inta unul din pilonii societatii cunoasterii.i :n concordan.ia< drept prioritare pentru de. Totusi< ultimii 2 ani proiectul .ele 8i neclarit9.ile cadrului legal care reglementea. 3egea reglementea.i ico-te!nologice 8i incu'atoarele de inovare. Alaturi de cercetare< de.voltare speci ice .egea invatamintului.on orm legii< o'iectivele principale ale PST sunt atragerea de investi.

iilor 8i promovare a e-porturilor pentru anii 200(201&< apro'at9 prin Pot9r:rea Guvernului nr.ionale ? OMoldova electronic9O nr. Strategia de de.ator provocarilor glo'ale Alte legi ale 2epu'licii Moldova nu adresea. Strategia Investi.a la moment aspectele de inovare in economie.inere a de. Programul de stat de sus.voltare pe anii 200*-2011< apro'at9 de Parlamentul 2epu'lici Moldova prin 3egea nr.2+&-A7I din 21.11. Strategia de atragere a investi.ele mai importante documente legislative si strategice sunt urmatoareleE 1. 1+1 din 2&. 2&& din 0+.10.ional9 de edi icare a societ9.voltarea potentialului uman corespun.voltare a industriei pe perioada p=n9 :n anul 201&< apro'at9 prin Pot9r:rea Guvernului nr. Strategia na.iuni privind reali.area Programului de stat de sus.200) 8i Planul de ac.200( &.200& 1" .iuni privind implementarea Strategiei na.2002 (.200* 3. ".Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova impact de durata< impiedincind de.12. 11"+ din 0&.02.volt9rii :ntreprinderilor mici 8i miIlocii pentru anii 200+-2011 2.ional9 a 2epu'licii Moldova< apro'at9 prin Pot9r:rea Guvernului nr.ional9 de de.02.volt9rii Qntreprinderilor Mici 8i MiIlocii pentru anii 200+-2011 8i Planul de ac. Strategia #a. .inere a de.ionale de de.200(. 23" din 2). 12** din 0+.voltare pe anii 200*-2011< apro'at prin Pot9r:rea Guvernului nr.03.ii in orma.

2.ionale< ast el :nc:t • • • • • • • • • 1& . Puncte slabe: • • • • Inovarea este a'senta in politicile de stimulare a antreprenoriatului .a.entata anali.ele organi.9rilor 'ugetare pentru cercetare< inovare< trans er te!nologic 8i pentru crearea in rastructurii inova.are a cercetarii si aderarea in viitorul imediat urmatoare la P. Analiza SWOT In ta'elul de mai Ios este pre.a acest apt.i de producere< de locuri de munca< im'unatatirea calitatii vietii.I0A-(A G1'(-. Te!nologiile noi usor se accepta iind utili.(2(.and in marea maIoritate produse noi de import< cetatenii 2epu'licii Moldova asteapta aceleasi e ecte si de la producatorii auto!toni.:. /inantarile raportate la PIF maIorate semni icativ >c!iar daca dupa valoarea a'soluta nu sunt ast el@ dupa 200" au conditionat asteptari din partea societatii ata de mediul de cercetare.u toate ca in .ultat semni icativ si cit mai rapid.identilor 3ipsa unei politici clare privind sustinerea activitatilor inovationale< in special a celor nete!nologice .a unei re.ii de cercetare 8i inovare care dispun de o anumit9 e-perien. Societatea doreste un re.u toate ca a ost luata deci.ia de a in iinta al 3-lea PST >Micronanote!@< nu s-a reusit identi icarea posi'ilitatilor de inantare a crearii lui .iuni la saloanele interna.odul cu privire la stiinta si inovare a ost preva. /abelul$.a S56T a sistemului de inovare a 2epu'licii Moldova. Anali*a SE / a sistemului inovational Puncte forte: • E-isten.ial uman cali icat 4n sistem de management a proprietatii intelectuale destul de matur< dar si in continua de.voltare E-perienta a 2 parcuri si 1 incu'atoare E-istenta in institutele academice si universitati a persoanelor responsa'ile de inovare si internationali. In rastructura inova.) in calitate de mem'ru asociat.in ultimul timp se poarta discutii oarte aprinse< se ac studii di erite privind gestionarea cercetarii si e ectelor acesteia.ii #ivel relativ 'un de internationali.9 :n domeniu 8i de poten.are 4n num9r de 'revete< anual :nregistrate raportat la 1 milion de locuitori< la nivel mediu european Inventatori remarca'ili< posesori de men.uta cre8terea important9 a inan.adru legal cu stimulare insu icienta a activit9.I0A-(A S/-A/(GI(I 2.ionale de inven. 2. Asteptarile de la procesele de inovare Societatea tarii noastre are un nivel de perceptie a inovatiilor oarte inalt.ilor de inovare.1.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova PA-/(A II. 3a moment< utili.ate in viata cotidiana. AP.0A-( .(0(SI/D I2P. D(>I. Mai mult ca atit . 4n set aparte de asteptari sunt ata de mediul de cercetare at:t din partea guvernarii< c:t si din partea societatii civile< iar discutiile din ultimul timp doar su'linia.1.ional9 se a l9 :n stare incipient9 #eonorarea o'ligatiunilor de catre stat privind alocarea acilitatilor iscale re. Totusi< asteptarile mari sunt pro'a'il in domeniul aparitiei de noi capacit9. .1I P-I.I-(A P.

ional al .voltare a inovarii si a acerilor inovationale la nivel regional< utili.i reduse de activitatilor de inovare inan.rearea conditiilor de stimulare a inovatiilor in mediul de a aceri< in special a celor orientate spre e-porturi 2egimurile speciale de comert atat pe dimensiunea estica< cat si cu 4E 1e.ultatelor o'tinute Insu icien.ia companiilor >:n special cu capital str9in@ care introduc inova.ionale :n continuare :n de avoarea celor inova.apacitatea de a'sor'tie a inovatiilor va ramine la un nivel Ios #u se vor acorda stimulente pentru educatia de-a lungul vietii #u se va resimti impactul cercetarii asupra economiei nationale si societatii 1( • .voltarea in continuare a mecanismelor de co inantare a proiectelor din domeniul inovarii de catre stat< dar si a altor acilitati pentru companiile inovationale .ionale .SI< c:t 8i la cel al 4E 6 genera.and mecanismele respective ale 4E 1e.ontinuarea e-odului speciali8tilor cali ica.ional :n vederea instruirii 8i orm9rii continue a speciali8tilor :n managementul inov9rii< :n protec.onectarea at:t la sistemul inova.ie t:n9r9 inventiv9 orientat9 spre tot ce este nou 8i • • • • c9tre anul 2011 acestea s9 ating9 1J din PIF< aceasta prevedere nu a ost atinsa< nivelul pentru 2011 iind la nivel de 0.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • Apari.a 2M .are a • • • • • • • • • • • .ionale :n domeniul cercet9rii-de. .odul educatiei nu va i adoptat sau va i adoptat intr-o orma care nu va asigura pregatirea unui potential uman competent si concurent pe piata glo'ala . E-tinderea cooper9rii interna.ele sistemului educa.ia< evaluarea 8i mar%etingul o'iectelor de proprietate intelectual9 • Oportunită i • • Trend glo'al ascendent a cererii de inovatie Posi'ilitatea de de.voltarea culturii inovationale inclusiv prin educatie si cone-iunea tot mai strinsa dintre cercetare si irme.i din s era cercet9riiinov9rii :n alte domenii de activitate 8i peste !otare 3ipsa personalului cali icat pentru de."(J din PIF 3ipsa actelor capitalul de risc legislative privind .apacitate de a'sor'tie sla'e a inovatiilor te!nologice de catre sectorul de producere 3ipsa statisticilor o iciale activitatea de inovare privind de • • • 3egatura sla'a intre mediul cercetare si cel de a aceri.ii pe pia.ercetatorii din 2epu'lica Moldova au o orientare neo'ligatorie spre implementarea re.voltarea a acerilor cu intensitate te!nologica inalta Posi'ilit9.volt9rii< :n special :n cadrul 4E< inclusiv prin participarea !iscuri • 1e.voltarea a acerilor tradi.

Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova :n programe 8i proiecte de inovare • • • Ela'orarea noii 3egi cu privire la IMM-uri Ela'orarea si adoptarea .).odului Educatiei Semnarea acordului de asociere la P. 1) .

performante. ".2.I/DFI D( A0FI1.S $%1% In 2epu'lica Moldova pot i evidentiate citeva sectoare cu impact important in PIFE 1* . Prioritati 1e inirea prioritatilor in procesul ela'orarii pre. Prioritatile strategiei vor incuraIa de.entei strategii este de inirea vi.voltarea economica >verticala v. #iziune si scop Scopul pre.u toate< opinia inala nu a ost in avoarea unei a'ordari sectoriale< unora dintre sectoarele economiei< cu o contri'utie in PIF si e-port li se va acorda o atentie speciala in vederea crearii de capacitati< dar si a integrarii lor pe verticala si ori. creind conditii favorabile dezvoltarii antreprenoriatului si stimulind afacerile firmelor inovative2. In anul 2020 cel putin $5 la suta din PI:!ul 2epu'licii Moldova o va constitui produsul inovational. dezvoltind in aceasta perioada sisteme de educatie si cercetare1dezvoltare1inovare.1.ontalaD particulara vs generalaD sectoriala vs intersectoriala< etc@.ontala cu alte sectoare ale economiei< ast el ele devenind motoare de crestere economiei si competitivitate. Dinamica sectoarelor cu cea mai mare contributie in PI: Sursa: :./-1 A.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova PA-/(A III./D GI 2 DA.II $%1$!$%$% ". 5. >ig.at pentru a crea in 2epu'lica Moldova o economie sustena'ila si competitiva 'a.iunii< o'iectivelor si sta'ilirea masurilor necesare de reali. ori.ata pe cunoastere si inovare. 'i*iunea privind viitorul 2epu'licii Moldova in perioada 2012-2020< in special in domeniul inovariiRC este urmatoareaE 0%atre 2020 societatea Moldovei va fi orientata spre dezvoltare prin intermediul inovarii devenind competitiva in plan regional si global in citeva domenii prioritare.( P(. :I(0/I'(!FI. .voltarea sinergetica a mecanismelor intersectoriale< care vor conditiona crearea de capacitati si aparitia competentelor in cele mai di erite sectoare ale economiei< dar corelate cu cererea de piata si oportunitatile nationale si glo'ale.entei strategii a conditionat multe discutii de inite de di erite a'ordari si visiuni privind de.

a oportunitati importante cum pentru mediul de a aceri< cercetare< dar si pentru economie in general. Anali.u toate ca se o'serva o crestere importanta< nu a ost o'servat un trend ormator. 2epu'lica Moldova pe de o parte este o tara importatoare net de resurse energetice< iar pe de alta ? detine importante posi'ilitati de e-plorare a surselor de energie regenera'ila< inclusiv din 'iomasa. (nergia regenerabila. Este un sector a lat in top-ul de interes nu numai in Moldova< dar si in lume. biective generale 1+ 6'iectivele generale ale pre.iei procesate 8i comerciali.a si e-porta componente si ca'laIe pentru automo'ile< dar la comanda si cu o valoara adaugata relativ mica. Totusi sectorul TI. Industria de te!nologii in ormationale >ela'orare de programe si sisteme@ nu a reusit sa ocupe un loc important in structura economiei.a arata< ca aceste produceri se 'a.voltarea produc.ate< speciali.entei Strategii vor i urmatoareleE . Aceasta se re era la sistemele de canali.ata de aptul< ca in tara nu a ost posi'il de creat conditii avora'ile de de.". Aceasta crea.iei 8i implementarea standardelor europene :n domeniu< de.area :n producere 8i e-inderea cre8terii culturilor cu valoare ad9ugat9 :nalt9 etc. Statul nu a reusit sa implice irmele locale in de. /iind in ultimii ani su'ventionat de catre stat< a atras si investitii< dar si multi oameni.voltare a irmelor din acest domeniu< iar specialistii cei mai 'uni au plecat sa active. . este un sector de importanta sistemica si identi icarea lui ca unul prioritar pentru de. Industria usoara.1. 1ar mai mult de +J sunt asigurate de sectorul de tele onie si comunicatii.voltarea inovatiilor. 1++3. In ultimul timp s-au inceput activitati de renovare in aceste domenii< dar ondurile necesare sunt peste capacitatile de inantare e-istente< iind necesare si a'ordari si te!nologii noi in acest domeniu. Aceasta in primul rind a ost cau.erve de crestere a agriculturii cuprind asemenea aspecte cum ar iE ertili. Sectorul este repre. • /e@nologia informatiei si comunicatii.). .are si epurare a apelor< la drumuri< energetica< etc. In ultimul timp se o'serva o crestere impunatoare a acestui sector< in special a e-porturilor. Producerea de vinuri nu si-a revenit inca dupa em'argoul impus de 2usia. • • • • ". 3a moment asiura cca 10J din PIF. 6 parte din e-porturile la acest capitol merg de la intreprinderile care asam'lea. Acest sector asigura cca "0J din e-porturi.voltatori de aplicatii< care in maIoritate lucrea.onsiderind aceasta crestere este oportun de a incuraIa inovatiile in acest sector si de a crea conditii de design si producere capcoada. In 2epu'lica Moldova in rastructura este intr-o stare degradata< avind nevoie de renovari semni icative.entat de un numar mic de de.elor irigate< cre8terea calit9.a in a'soluta maIoritate pe producerea in lo!n< in care sunt implicate o 'una parte dintre intreprinderile nationale.area solurilor< administrarea 8tiin.ii produc. Obiectivele generale $i specifice ). Industria constructoare de masini.voltarea in rastructurii ramurii< cre8terea ponderii produc.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • Agricultura.i ic argumentat9 a :ngr989mintelor< e-tinderea supra e. 2e.e in alte tari. Totusi a ramas a-at preponderent pe producerea si e-portul de produse in stare proaspata< sectorul de procesare practic degradind in comparatie cu a. Infrastructura.ea.iei ecologic pur9< de.a pentru pietele straine.voltarea aplicatiilor pentru sectorul pu'lic.

ultatului procesului de cercetare.voltarea a acerilor inovationale cu capacitate de e-port.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova A.reativitatea 8i inovarea va sta la 'a.e idei< a'sor'e noi cunostinte< sa cree.voltarea 'a.voltare semni icativa 'a.ata pe inovare< ea iind orientata spre implementare de noi te!nologii< de.a in domenii noi.a noi cerinte din partea angaIatorilor< in special a companiilor nou ormate< care activea. Si aici tre'uie de adresat nu numai aspectele pro esionale< dar si cele general culturale< care sunt importante stimulatoare de creativitate.a numarului mic a populatiei Moldovei< este necesar ca universitatile sa contri'uie si la ormarea pro esionala continua a cetatenilor. 3a acultati studentii si masteran. Sc!im'arile pe piata ortei de munca au loc permanent< cea ce crea. Actualmente in Moldova se o'serva o disproportie intre solicitarile pietii in orta de munca si specialistii pregatiti de universitati.a procesului educa. Scopul sistemului de educatie superior este de. .voltare si producere de noi produse si servicii< implementare de noi orme de a aceri. Situatia actuala arata< ca departe nu toti a'solventii isi continua activitatea in specialitatea pe care au primit-o. Incu'atoarele inovationale si de a aceri vor avea capacitati de suport a a acerilor< ce va maIora rata de succes a a acerilor inovationale< iar parcurile stiinti ico-te!nologice vor i locurile de concentrare a resurselor de creatie atat de 'usiness< c=t si de produse si servicii noi. Accesul la inantare pentru de. :.voltare a economiei inovative oamenii sunt principala orta de de. In rastructura pu'lica de cercetare va i desc!isa mediului de a aceri >in special intreprinderile mari@< iar intreprinderile mici vor avea acces la cercetare prin 20 .voltarea competitivitati individuale a a'solventilor< ast el ca ultimii dupa a'solvire sa poata relativ repede sasi recupere. 0rearea conditiilor si a unui mediu economic favorabil inovarii In 2020 economia 2epu'licii Moldova va avea o componenta de de.ata pe cunoastere este imposi'ila ara crearea unui sistem e icient de instruire de-a lungul vietii >3i e 3ong 3earning< 333@< care tre'uie sa ie acceptata de catre populatie ca unul dintre principalele posi'ilitati de a ramine competitiv< creativ si pentru a corespunde cerintelor inaintate de catre piata in general si angaIatori in particular.voltare si e ortul principal tre'uie sa ie acut in educatia persoanelor capa'ile sa genere.e. 4n aspect special care tre'uie adresat este instruirea populatiei rurale si implicarea ei in procesele de inovare si creativitate antreprenoriala. In tara vor i e ectuate sc!im'arile structurale in invatamint in vederea de. >ormarea capitalului uman educat si creativ= capabil sa inove*e In procesul de de. De*voltarea unui mediu de cercetare desc@is= performant si atractiv Institutele de cercetare si universitatile vor deveni Iucatori proactivi in promovarea produselor cercetarii catre mediul de a aceri< iar crearea de start-up-uri >inclusiv prin spin-o @ ? un indicator important a re.voltarii invatamintului superior aplicativ< sporirii calitatii procesului educational la toate treptele de invatamint. 1in cau.ii vor urma cursuri de management a proprietatii intelectuale si a inovatiilor ce le va permite ulterior sa valori ice aceste active.e investitiile in invatamint prin angaIarea in cimpul mincii.ional. 7or i incuraIate si sustinute parteneriatele strategice locale< regionale si nationale< dar si internationale stiintaindustrie< ce va im'unatati presenta companiilor inovative pe piata locala si glo'ala. 0.voltare inovationala se va simpli ica at=t prin intermediul ondurilor venture< c=t si a programelor de inantare a inovarii< dar aceste inantari vor i orientate in primul rind spre de. 7a i im'unatatit managementul proprietatii intelectuale. 1e.

.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova intermediul programelor de cercetare in olosul IMM-urilor. dezvoltarea e3perimentala.volta ultimele etape ale lantului inovarii >de. In general< accesul la cercetare va deveni unul oarte usor< iar cercetarea in cadrul irmelor va i stimulata. Institu. cercetarea precompetitiva@ si vor de. 4nul dintre indicatorii cei mai importanti al oricarui sistem de cercetare este numarul de cercetatori angaIati< in Moldova el iind semni icativ mai mic decit in tarile din regiune si 4E. 7a e-ista un sistem de management a proprietatii intelectuale 'ine pus la punct< care va asigura valori icarea 'revetelor< dar si protectie corespun.ultatele.medicina@< in altele are po.ultatelor catre si primirea cererilor de la mediul de a aceri< accesul dar si posi'ilitatea de aliniere la cele mai per ormante in rastructuri si practici de cercetare. 21 . 1e. E-ista multe conditii de a atinge o ast el de integrare< dar 'ene iciile vor avea sinergii importante atat de moment< cat si pe termen lung< cum ar i usurarea trans erului re.a cu o integrare 'una cu mediul de a aceri< dar si cu mediul de cercetare international.voltat si e icient.ate.volta in interior 3 verigi a lantului inovational >cercetarea "tiinţific!. In acelasi timp< generarea de inovatii poate avea loc cum in institutele de cercetare< universitati< asa si in incinta irmelor.a cercetarea undamentala si aplicativa. Inovatiile< c!iar si cele nete!nologice au la 'a.iile de cercetare vor de.voltata< dar si promovata ca valoare< iar re.atoare a proprietatii intelectuale. 6ricum< este necesara e-istenta capacitatilor de a inova atat te!nologic< cat si nete!nologic. Mediul de cercetare desc!is se va caracteri.volta legaturile cu irmele pentru a de. Per ormanta ca actor de masurare< comparare si evaluare vine sa puna in evidenta re. In acest conte-t< per ormanta tre'uie nu numai de.voltarea unei economii 'a. Inovatiile nete!nologice pot aparea spontan c!iar in cadrul irmelor< ara o cercetare preala'ila. Actualmente cercetarea in 2epu'lica Moldova reusind sa se impuna in unele domenii ca autoritate >de e-emplu . Inovatiile te!nologice sunt indispensa'il legate de cercetare si generarea de cunostinte noi< care ulterior pot i sau trans ormate in te!nologii si produse sau comerciali.ate pe cunoastere nu poate i ara un sistem de cercetare 'ine de.voltare de produs< producerea< lansarea produsului si mar%etingul@.antul de inovare Pe undalul per ormantei cercetarea poate deveni atractiva atit pentru persoanele care doresc sa se dedice cercetarilor stiinti ice< cit si pentru mediul de a aceri< care isi va arata disponi'ilitatea de a investi.itii modeste< greu de masurat< dar si nepercepute de catre societate ca per ormante in general.ultatele ? sa ie trans erate spre societate< ie in domeniul umanistic< dar in special in domeniile e-acte< cu impact economic demonstrat. Ast el< atractivitatea mediului de cercetare pentru societate va i demonstrata atunci cind numarul de tineri veniti in cercetare va i in permanenta crestere< iar 'usinessul va investi atat in cercetarea aplicativa< cat si in trans erul de te!nologie.

are si e-porturi ? ca optiuni de crestere< dar in acelasi timp actionind local pentru a utili.). S-a o'servat de apt< ca cel mai 'ine cind capacitatile de a'sor'tie a inovatiilor se de. . . In acelasi timp< este necesar de a sustine si stimula cooperarea dintre institutiile de cercetare si irme< ce va avea de asemenea un impact important po.ultatele cercetarii vor i comerciali.voltindu-se cultura de a inova< cu o avansare ulterioara in domeniul te!nologic< care presupune cea mai multa competenta. .voltare a economiei 'a. Mediul de a aceri va i orientat spre internationali. 6 atentie sporita tre'uie sa ie acordat aspectului ecologic a producerilor< ce va asigura o sustena'ilitate permanenta.voltare a companiilor de inalta te!nologie tre'uie sa ie pe citeva dimensiuniE suport si stimularea in maIorarea competentei personaluluiD implementarea de noi te!nologii >atat importate< cat si ela'orate in interior@D de. A.voltare a irmelor inovative si competitive pe pietele glo'ale. 1e rind cu aceste calitati de adaptare irmele tre'uie sa ie capa'ile sa a'sor'e rapid te!nologii noi si sa lanse. De*voltarea companiilor cu o fleHibilitate si eHcelenta te@nologica inalta Actualmente maIoritatea irmelor din Moldova activea.e la sc!im'arile care au loc si sa acorde irmelor suportul relevant. Metoda de de.e producerea de produse si servicii noi. Totusi< numai in cooperare cu producatorii ele pot i trans ormate in te!nologii< produse si servicii.$. Ast el< irmele ca prim pas pot a'sor'i te!nologii deIa testate< pregati specialisti in domenii deIa cunoscute< in timp nelimitindu-se la aceasta< dar si continuand de.voltare a produselor inovationale ? de la cercetare si design pina la producere si mar%eting.ompaniile cu o capacitate te!nologica inalta tre'uie sa ie sustinute la toate etapele de de.ultatelor cercetarii.area e orturilor< dar si implementarii re.!iar daca nu e-ista >si este complicat de creat@ capacitati de a'sor'tie< re. .itiv la de. Mai mult ca atit ? sistemul inovational tre'uie sa ie capa'il dinamic sa se adapte.ate pe cunoastere.apacitatile de a'sor'tie a inovatiilor nu apar de la sine< dar tre'uiesc de.area lor ii va permite 2epu'lici iMoldova sa-si masoare per ormantele cum in timp< asa si in comparatie cu alte tari europene.ate< iar investitia recuperata.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova D. ).ationale si nete!nologice< ast el de.voltate si antrenate.a in sectoare cu o valoara adaugata mica< in mare maIoritate ? servicii< iar in producere preponderent ? agricultura< cea ce se o'serva si la e-porturi.a oportunitatile e-istente in 2epu'lica Moldova.area cunostintelor create este o sarcina importanta care tre'uie considerata in procesul de de.entei Strategii este asigurarea conditiilor de de. Pentru a asigura aceste calitati este necesar ca irmele sa poata rapid si le-i'il sa raspunda la sc!im'arile economiei locale si glo'ale. 4nul dintre o'iectivele principale a pre. 7alorile-tinta ale indicatorilor pentru unele dintre o'iectivele speci ice au ost preluate din sistemul european de statistici BInnovation Score'oardC< iar utili. biective specifice Qntru reali.voltarea a acerilor pe pietele glo'ale.area celor o'iectivelor generale se va urm9ri atingerea o'iectivelor speci ice< ca valoare orientindu-ne la media europeana.voltarea te!noloogiilor< ela'orarea si producerea de noi produse.voltarea irmelor< dar si la canali.omerciali. 0rearea conditiilor si a unui mediu economic favorabil inovarii 22 .volta la inceput prin intermediul implementarii inovatiilor organi.

#umarul de doctoran. Identi icarea si lic!idarea 'arierelor speci ice inovatiilor. . 4niversitatile vor de. :4. inantari >inclusiv la cele pu'lice@< asigurarea A). 0). De*voltarea unui mediu de cercetare desc@is= performant si atractiv. Asigurarea accesului li'er companiilor la serviciile de consiliere pe di erite aspecte ale inovarii A4. 0.elor< a suportului necesar :n domeniul inov9rii.resterea su'stantiala a numarului de pu'licatii stiinti ice cu cel putin un co-autor din strainatate< aIungind un nivel anual de cel putin 2&0 la 1 mln de locuitori< inclusiv printre cele mai citate T6P-10J pu'licatii din intreaga lumeD 0$.resterea su'stantiala a numarului de pu'licatii stiinti ice cu cel putin un co-autor din irme.1 prin prolitici relevante de ac!i. . :5. >ormarea capitalului uman educat si creativ= capabil sa inove*e. A&. :1. A+. MaIorarea numarului de cercetatori din strainatate atrasi pentru a de. Qm'un9t9.volta activitati de cercetare in 2epu'lica Moldova.volta activ parteneriate cu irmele.atiilor de stat responsa'ile pentru promovarea e-portului.iilor statului de a acorda suportul competen. A$.ultatelor o'tinute va i implementat sistemul de statistici inovationale :. MaIorarea numarului tinerilor cu virsta cuprinsa intre 20-2" de ani< ce au o'tinut cel putin nivelul secundar de :nv9. 0+. Atingerea a nivelului mediu european E42) a c!eltuelilor pu'lice pentru .i din a ara tarii< dar si a celor care isi ac doctoratul in a ara tariiD 04.ator a serviciilor .1 pina in 201& si mentinerea lui in continuareD 05.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova A1. 23 . Internationali.resterea numarului de doctoran. . . Statul va i unul dintre principalii consumatori ai produselor nationale si utili.rearea in tara a unuia sau mai multe companiile inovationale onduri venture< care vor investi in A5. 6'iective speci ice la acest capitol pot i numite urmatoareleE 01.voltarea culturii antreprenoriale si de inovare. 1e.area a acerilor si accesul la pietele internationale va i de. Pentru a asigura o 'una masurare a per ormantelor si re.itii pu'lice. necesar< con orm A3.resterea cotei populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-3" de ani< care au completat educatia tertiara pina la un nivel de cel putin 32J >actualmente ? cca 20J@ :).resterea numarului de angaIati antrenati in procesul de instruire de-a lungul vietii pina la cel putin 1& din 100 de angaIati.9m=nt superior pina la cel putin )*J >actualmente ? (0J@ :$.ei acestui proces.irea accesului la transparen. . .voltat pentru companiile inovationale cu suportul organi.i va creste su'stantial in special la specialitatile ingineresti atingind numarul mediu E42). Preg9tirea institu.

. MaIorarea >cel putin du'larea@ numarului de solicitari de desene comunitare D4.&J din PIF a vin. 04. De*voltarea companiilor cu o fleHibiliatte si eHcelenta te@nologica inalta 6'iectivele speci ice de. . 2" . D.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova 03.arilor in a ara tarii a licentelor si 'revetelor 1 T!e Sectoral 6perational Programme SIncreasing Economic . MaIorarea investitiilor irmelor in . is also t!e onlU S6P $!ic! mainlU targets t!e private sector< and is muc! more demanddriven and dependent on its attractiveness to potential 'ene iciaries t!an ot!er S6Ps t!at are mainlU or completelU ocused on t!e pu'lic sector.resterea numarului de solicitari de 'revete >cel putin & la 1 mlrd E42 PIF@ D3.ei proiectelor din s era cercetarii cu cel putin &0 la suta din e-perti din a ara tarii. Sc!im'area structurii si conditiilor de inantare a cercetarii in con ormitate cu programele e-istente ale 4niunii Europene 1. D11.@ is one o t!e E4 Structural /unds mec!anisms $!ic! aims to increase t!e competitiveness o 2omanian enterprises and reduce t!e productivitU gaps 'et$een 2omania and t!e E4< $it! t!e speci ic target or 2omania to reac! &&J o t!e European average productivitU 'U 201&. . D1%. Petrecerea e-perti.volta activitati de cooperare in inovare cu alte irme< ce va asigura aparitia unor sinergii importante de reteaD D5. Atingerea cotei de cel putin 0.1 si inovare< ast el ca in 2020 volumul total de investitii private in .voltarii capacitatilor de a'sor'tie a inovatiilor suntE D1.1 de catre sectorul pu'lic si cel privat< a numarului de pu'licatii pu'lic private ast el ca num9rul acestora s9 atinga ci ra de cel putin "0 la 1 mln populatie. Atingerea cotei de cel putin 10 la suta din IMM-uri care vor de. ParticularlU relevant or 21I o'Iectives are PrioritU A-es 1E An innovative and eco-e icient productive sUstem and 2E 2esearc!< Tec!nological 1evelopment and Innovation or competitiveness. .resterea numarului de tineri cercetatori pina la cel putin "0J din numarul total de cercetatori. S6P IE. Antrenarea in activitati cu cunoastere intensiva a cel putin 1& la suta din angaIatii din sectorul real al economiei.resterea considera'ila a numarul de solicitari de inregistrare a marcilor comerciale >cel putin 10 la 1 mlrd E42 PIF@ D&.1 sa ie la nivelul mediei E42)D D$. Atingerea cotei de cel putin &0J a e-porturilor de servicii de cunoastere intensiv9 D1$. Atingerea cotei de cel putin "0 la suta din IMM-ri care vor des asura activitati de inovare in cadrul irmeiD D). 0&.resterea< pe undalul coinvestirii in .ompetitivenessT >S6P IE. . D+.resterea e-porturilor productiei de te!nologii medii si inalte pina la 3&J din total e-porturi. .el putin 3& la suta din toate IMM-urile vor implementa produse sau procese inovationale D4.

i 8i agen.ion9rii irmelor private in domeniul inovarii >inclusiv centre in orma.%.ontale< ce va asigura o mai 'una circulatie a inovarii< dar si vor permite Iucatorilor sa participe la procese cu sinergii de grup. Se vor depune e orturi unde este necesar si posi'il de a integra a acerile nationale in clustere regionale si internationale< ce va inlesni accesul la pietele glo'ale atat a cunostintelor si a te!nologiilor< cat si a vin.voltarea in continuare a sistemului de protectie a proprietatii intelectuale Stimularea 'revet9rii inven.voltarea de parteneriate :ntre organi.a clustere atat verticale< cat si ori. inovarii atingerea obiectivelor A.voltarea parteneriatelor pu'licprivate in domeniul cercetarii 2evederea conditiilor de acces la ondurile destinate cercetarii de catre companiile private prin modi icarea .voltarea in continuare a in rastructurii de inovare< inclusiv prin consolidarea capacitatilor PST si II e-istente< crearea a cel putin 2 PST in nordul si sudul tarii 6rgani.ultatelor cercetarii aplicative moldovenestiD Ela'orarea si apro'area unei strategii pentru domeniul de administrare a proprietatii intelectuale 1e. &ăsurile necesare pentru scontate 'n domeniul inovarii :I(0/I'1.area centrelor de 'roc!eraI inovational si cone-iunea lor la EE# si alte retele internationale< organi.iilor :n str9in9tateD • • • • • • • • • • • • • • 2& .ii de cercetare< universit9.ionale< de consultan.arii proprietatii intelectuale prin intermediul lorD 6rgan.ional de inovareD stimularea angaIarii de catre irme a cercetatorilor pe pro ile de activitateD de.odului cu privire la Stiinta si Inovare Aplicarea modi icarilor la 3egea cu privire la PST 0 II pentru a simpli ica procedurile de organi.9< etc.a.ii economici< inclusiv prin atragerea specialistilor valorosi din str9in9tate :n activit9.reare onduri de risc >venture@< onduri private de inantare a inov9rii 1e.arilor 1e.ile din cadrul sistemului na.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova ".@D acordarea suportului companiilor pentru a le accelera crestereaD dar si celor de tip ast ollo$ers 1area unui statut special intreprinderilor start-up ormate prin metoda spin-o si protectia cercetatorilor de aliment cu posi'ilitatea de a reveni pe parcursul a 2 ani in institut sau universitate 1e.voltarea centrelor de comerciali.are si trans er te!nologic in vederea e-plorarii re. 0rearea conditiilor si a unui mediu economic favorabil i intreprinse pentru atingerea acestui o'iectiv sunt Masurile necesare de a urmatoareleE • Stimularea cre9rii 8i unc.are si unctionare Ela'orarea si adoptarea 3egii cu privire la ondurile venture si crearea unui ond national de risc >venture@ .iarea activitatilor 'ilaterale de 'ro%eraI cu di erite tari prin intermediul camerelor de comert si industrie Se vor organi.area comerciali.

iseD si • • • • • • • • • • • 1iversi icarea 8i de. Masurile propuse au si e ecte sinergetice< iar reali.ati pe perioada implementarii< ele iind urmatoareleE 2( .are 8iLsau co inan. /ormarea capitalului uman este un o'iectiv pe termen lung< iar masurile care tre'uie sa ie intreprinse tre'uie sa ai'a un impact de durata.enta Strategie. E-tinderea ormulei de inantare a proiectelor din domeniul inovarii in ormula 1N1 pentru procurarea te!nologiilor noi si pentru proiecte de trans er te!nologic Implementarea instrumentului de vouc!er inovational >minigranturi pentru IMMuri inovationale@ 1e. >ormarea capitalului uman educat si creativ= capabil sa :I(0/I'1. inove*e. Ast el< masurile implementate vor i orientate spre cointeresarea persoanelor individuale pentru a se de. Masurile aduse pe paginile precedente sunt de ancora< urmind detalierea lor< cu estimari de termene si costuri intr-un plan de masuri ane-at la pre.arii re. In acest conte-t masurile aplicate tre'uie sa ie orientate spre punctele de actiune cu e ect< dar si crearea unor mecanisme cu autoreglare in timp reiesind din dinamica proceselor care vor avea loc in economie< societate in general< dar si in lume.ate de catre societate.ultatelor cercetarii auto!tone in a ara tarii in ca. Stimularea implementarii modelelor de inovatii desc!ise >6pen innovation@ 6rgani.voltarea sc!emelor de inan.area evenimentelor de promovare a practicilor 'une de inovatii sociale IncuraIarea autoritatilor pu'lice sa inove. Programe de de*voltare: • • Programul de atragere a remitentelor emigrantilor >PA2E@ Programul national de a'ilitare economica a tinerilor >P#AET@ :.ul lipsei capacitatilor de a'sor'tie< dar si stimularea importului de inovatii si te!nologii noi Stimularea iscala a cercetarii in cadrul irmelor .volta si a i mai inovative< firmelor sa investeasca in personal< ce le va da o per ormanta mai 'una in activitatea sa< universitatilor sa pregateasca cadre necesare mediului de a aceri< competitive si pe piata glo'ala a ortei de munca< organi*atiilor din sfera cercetarii sa genere.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • Stimularea comerciali.e cunostinte care pot i utili.voltarii capacitatilor de inovare< a inovarii propriu-.e si sa preia practici de succes.rearea mecanismelor de compensare partiala a costurilor serviciilor prestate de la'oratoare irmelor Stimularea iscala a instruirii angaIatilor din contul irmelor MaIorarea aloc9rilor 'ugetare destinate de.area lor va asigura atingerea indicatorilor de per ormanta care or i monitori.voltarea statisticilor pentru domeniul de inovare si per ectionarea celor e-istente.are a proceselor inovative inclusiv si prin implementarea mecanismelor noi.

ional a cercet9torilor< inovatorilor< a managerilor entit9. 2) .volte te!nologii si produse noi. Sporirea motiv9rii cercet9torilor 8i inovatorilor prin crearea mecanismelor de stimulare a acestoraD • • P.voltarea programelor de revenire a cercetatorilor emigranti Moderni.elor per ormante. Pornind de la o'iectivele generale si cele speci ice este posi'il de a de ini masurile necesare pentru atingerea lor.ii intelectuale si celui de autorD managementul inov9riiD inventicaD mar%etingul produselor noiD evaluarea 8i comerciali.voltare a resurselor umane >inspirat de programul sectorial al 4E@ • • • • • Programe de implementare: :I(0/I'1.voltarea programelor de cercetare in con ormitate cu necesitatile si in olosul irmelor 4surarea accesului la inantele pu'lice pentru cercetarea in avoarea irmelor si in cadrul irmelor Promovarea cercetarilor cola'orative cu cercetatorii din alte tari 1e.ultate la nivel mondial< dar si atractiv atat pentru cercetatori >inclusiv din a ara tarii@< cat si pentru irmele care au nevoie sa de. Atragerea :n procesul educa.area o'iectelor de proprietate intelectual9< etcD Introducerea in curricula de invatamint superior a o'iectelor de educatie antreprenoriala Introducerea in curricula invatamintului primar >clasele 11-12@ a o'iectului B/inante personaleC.) 6ameni Program de de.voltarea instruirii aplicative locale< dar considerind Ela'orarea 8i implementarea programelor educa.voltarea posi'ilitatilor de sc!im' international de studenti si cercetatoriD 1e.voltarea capacitatilor< dar si stimularea de cercetare aplicativa atat in universitati si institute< cat si in cadrul irmelor. 0. • • • • • • • • • 3ansarea unui proces participativ de de inire a prioritatilor de cercetare 1e.ionale a erente procesului inovativ< integr:nd :n curriculumul universitar a unor cursuri noi cum ar i dreptul si economia propriet9.voltarea relatiilor cu diaspora stiinti ica 1e. /ormarea unui mediu de cercetare desc!is< per ormant si astractiv va conditiona capacitatea de integrare pe de o parte in procesele economice care au in tara si in lume< generarea de re.area in rastructurii de cercetare 1e. De*voltarea unui mediu de cercetare desc@is= performant si atractiv.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • • 6rientarea universitatilor spre necesitatile pietii trendurile glo'ale< de.area 8i stimularea stagierilor :n str9in9tate :n vederea preg9tirii speciali8tilor 8i prelu9rii e-perien.ilor inovative< dar si al persoanelor cu grade stiinti ice si titluri didactice care practica in domeniul pro esat< inclusiv din str9in9tateD 6rgani.

area in institutiile de cercetare a centrelor de trans er te!nologic< care va include unctii de trans er te!nologic< management inovare si proprietate intelectuala< internationali. Per ectionarea sistemului de clasi icare a institutiilor de cercetare in 'a.are.) MaIorarea inantarii cercetarii pentru a avea o calitate inalta a cercetarii 6rgani.area cercetarii< in special a re. D.a si evaluare a proiectelor din domeniul stiintei si inovarii Im'unatatirea conditiilor de salari.a de concurs Im'unatatirea sistemului de e-perti. • • • • • • /P) Idei /P) .ooperation /P) Mo'ilitati /P) .a criteriilor de per ormanta Per ectionarea modelului de acces la inantarea cercetarii pe 'a.are a cercetatorilor< inclusiv din contul programelor de cercetare internationale Implementarea unui sistem de suport social a cercetatorilor 1iversi icarea oportunitatilor de participare in proeictele internationale Populari. De*voltarea companiilor cu o fleHibilitate si eHcelenta te@nologica inalta Masurile necesare de a i intreprinse pentru atingerea o'iectivelor speci ice sunt urmatoareleE • IncuraIarea persoanelor tinere sa desc!ida irme< im'unatatirea imaginii oamenilor de a aceri< implementarea programelor de motivare< dar si de suport la desc!iderea a acerilor noi.ultatelor o'tinute 1e. Masurarea si stimularea atingerii nivelului de productivitate a ortei de munca nivelului mediu european Im'unatatirea capacitatilor de management a companiilor prin suportul de implementare a noi orme de management si inovatii nonte!nologice • • 2* .Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • • • • Stimularea certi icarii si acreditarii la'oratoarelor /acilitarea si stimularea integrarii cercetarii nationale in cea internationala< inclusiv prin intermediul asocierii la P.apacitati Programul de cercetare Programe de cooperare trans rontaliere FM#< 2o-4a-Md< etc • • • • • • • • • Programe de implementare: :I(0/I'1.voltarea PPP in domeniul cercetarii Inlesnirea accesului cercetatorilor si irmelor la in rastructura de cercetare de ultima ora< inclusiv in a ara tarii.

voltarea in rastructurii de consiliere a inovariiD Inlesnirea accesului la inanteD Implementarea instrumentelor de acces la in rastructura de cercetare Stimularea de.voltarii cercetarii in cadrul irmelor< in special a celor mari.areD 'ro%eraI inovational promovareE mar%eting inovationalD irmelor pe di erite aspecte ale Introducerea inovarii in calitate de prioritate in cadrul programelor nationale de sustinere a antreprenoriatului • • • • • Similar programului 4E A-a 2 de cercetare Similar programului 4E A-a " 2egio Programe nationale pt IMM-uri Programul national de de cercetare in olosul IMM-urilor Program de inantare prin intermediul vouc!erelor inovationale Programe de de*voltare: 2+ .Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • • • • • • • • . Stimularea implementarii inovatiilor nonte!nologice 1e.voltarea mecanismelor de internationali.rearea mecanismelor de suport si stimulare a companiilor din Moldova sa importe te!nologii avansate de producere 1e.

A>(-(. cre8terea e-porturilor de m9r uri 8i servicii cu valoare ad9ugat9 :nalt9< :n special< a celor scientointensiveD ".itie accelerata la economia 'a.consolidarea capacit9.e trans ormarea resiltatelor cercetarii in produse si servicii inovationale si comerciali.i ic 8i inova.2.Im'unatatirea pre.maIorarea calitatii vietii populatiti si o tran. accelerarea ritmurilor de cre8tere economic9 8i :m'un9t9.ii pentru tineretD 12. (mpactul implementarii strategiei Implementarea strategiei presupune accelerarea de.entei comunitatii de cercetare si inovationale a Moldovei :n programele interna.ional de inovare< inclusiv prin asigurarea motiv9rii adecvate a angaIa.volt9rii social-economice a .9riiD +.ionale aIustat9 la practicile europeneD 10.ii cercet9rii-inov9riiD *. sporirea suportului 8tiin.ele interne 8i e-terne prin implementarea :n practica economic9 a reali.ional de inovareD 13.(2 %.@D 30 ./( I2P.ionale L re.ilor institu.volt9rii regionaleD ).ionale 8i a poten.volt9riiD 11.ii economiei na.ie special9 >crearea 8i unc.ata pe cunoastere.1I GI A 0 S/1-I. Sursele inanciare din surse nationale suntE i.itiv al implement9rii Strategiei se va e-prima :nE 1. crearea in rastructurii inova.9rilor 8tiin.irea managementului :n sistemul na. (S/I2A-(A I2PA0/1. intensi icarea de.ilor 8i sporirea atractivit9.ionarea parcurilor 8tiin. crearea noilor locuri de munc9D (. Impactul po.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova PA-/(A I'. %.ele na.ate pe cunostinte< cultura inovationala< capital uman< si in general sa contri'uie la im'unatatirea calitatii vietii cetatenilor 2epu'licii Moldova.ionale de cercetare-inovare conectate la re. promovarea culturii inovative :n societate 8i a spiritului anreprenorial :n s era cercet9rii ? de.iilorD 2. .ii acesteiaD 3.ionale pe pie.ei 8i inov9rii cu destina.1.ional al de. &ecanismele na ionale de finan are Qn procesele de inovare vor i atrase miIloacele inanciare interne pu'lice 8i private< precum 8i e-terne.i ice 8i a inova.integrarea mai rapid9 :n structurile inovative de nivel glo'al< :n special pentru sectorul IMM-urilorD 1&.:m'un9t9.elele europene de pro ilD 1". sporirea calit9.i ico-te!nologice 8i a incu'atoarelor etc.irea calit9. prin intermediul programelor de stat din s era 8tiin. sporirea competitivit9.voltarii sistemului inovational al 2epu'licii Moldova< sa im'unatateasca perceptia inovatiilor de catre societate< sa acilite. maIorarea investi.ialului uman din sistemul na.iilor interne 8i e-terne :n economieD &.area lor< sa asigure o noua calitate a cresterii economice 'a.

parteneriate pu'lic-private in domeniul inovarii.66PE2ATI6#@< Science and Tec!nologU .ile inovative< :ndeose'i pentru IMM-urile inovative.omisiei Europene TAIEA 8i T5I##I#G< FSE.W SEA E. /inan.ionale pentru entit9.a pentru Pace 31 .ilor independen.enter in 4%raine >ST.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova ii.9tre o economie mai competitiv9 a .ilor inova.ilor administrative< te!nice 8i inanciare< :n special :n cadrul a dou9 priorit9.6PES >Scienti ic .iunile menite s9 de. 4n accent important se va pune pe initiativa privata< ea iind orta principala.a. 7or i spriIinite activit9.are o'ligatorie de catre mediul de a aceriD iii.9rile din surse 'ugetare de stat vor i e ectuate :n mod transparent< prin concurs pu'lic< cu implicarea e-per. >F3A.nstrumentul Politicii 4uropene de 5ecin!tate ? prin intermediul Programului 6pera.9rii prin participarea la o serie de programe de inan.inut 8i e-tins sistemul de :nlesniri iscale< vamale 8i amorti. %.nitiativei %entral14uropene Programul de inovare si competitivitate.omun 2om=nia-4craina-Moldova 200)-2013.a.voltarea structurilor in rastructurii inovationaleD iv.erland@< Programul Mtiin.9 te!nic9C.iile de cerccetare-inovare< universit9.ionale< :n special cele europene.omun >P6V@ 2om=nia-Moldova-4crainaD Programul1%adru de %ercetare "i 6ezvoltare 7e)nologic! -P%8/. 7or i valori icate oportunit9.4@< S. investitii private in de.E< 4#I16< programele .ial de cercetareO@ 8i inan.ionale o erite de c9tre organi.ilor de inovare vor i atrase pe larg ondurile interna.ile din cadrul Programului 6pera.ile respective a unor importante active inanciare 8i materiale.ilor inovative. &ecanismele interna ionale de finan are $i asisten a te)nică e*ternă Pentru inan.".ile 8i organi. Institu.ional .i din cele patru ale programului 8i anumeE prioritatea 1 B. . prin proiecte de trans er te!nologic cu co inan. :ndeose'i ac.onei de rontier9C 8i prioritatea " BAsisten.ile de :nregistrare 8i evaluare a o'iectelor de proprietate intelectual9 pentru introducerea lor :n capitalul social al entit9.ional .) .6#6MI.iile educa. • • 1eose'it de importante vor i activit9. Aceasta va permite atragerea de c9tre entit9.area activit9. 7a i olosit poten.area european9 pe regiuni >O2egiuni ale cunoa8teriiO@. In asa ca.ionaleLde instruire pot 'ene icia de granturi pentru consolidarea capacit9.ialul de integrare european9 :n materie de cercetare 8i inovare cu menirea de a stimula cre8terea economic9 a .i< inclusiv a celor din str9in9tate.ile de spriIinire 8i stimulare a activit9.ionale cum ar i 4#E. Pentru 2epu'lica Moldova aria eligi'il9 de cooperare :n cadrul acestui program constituie :ntreg teritoriul.volte capacitatea anumitor regiuni >OPoten.iile str9ine 8i interna. Progamul . e ortul inanciar din partea statului tre'uie sa ie unul minim< orientat spre creare de capacitati si administrare curenta a proceselor de inovare.are ale 4niunii Europene 8i anumeE • • • Programul P.a. 7a i men.o-operation 'et$een Eastern Europe and S$it.

urie< etc. 32 .i inan.ionale Marie .ate direct de #AT6< programele de studii interna.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova 8i Securitate care include activit9.

area capacitatilor create< dar si de.ultatele cu per ormantele tarilor vecine. >cadrul legislativ< de.voltarii inovationale >2013-2020@ In cadrul primei etape >2012-201"@ se va reali. Etapa a doua a de. In aceasta perioada vor i reali.tapele de implementare Implementarea pre./A-(A +. Ast el< pentru monitori. +.ati urmatorii indicatori de per ormanta pentru iecare dintre o'iectiveE 33 .area per ormantei de implementare a strategiei< dar si de atingere a o'iectivelor de inite vor i utili.voltarea lor continua.ilor de inovare.evaluarea $i raportarea rezultatelor Implementarea Strategiei se va e ectua prin implicarea ministerelor si organi.e unii dintre indicatorii sistemului statistic european KInnovation score'oardC.atiilor si irmelor pentru a i posi'ila calcularea indicatorilor. 200+ 2epu'lica Moldova a inceput sa calcule.at un proces continuu de monitori. (ndicatorii de performan ă Incepind cu a.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova PA-/(A '.".ate lucrarile de pregatire a conditiilor si lansare a programelor a erente inovarii< inclusiv se va per ec.a consolidarea 8i cre8terea capacit9.i de indicatorii sistemului statistic BIno'arometruC similar celui european numit BInnovation score'oardC.(2(.atiilor interesate< dar si cu implicarea mediului de a aceri si societatii civile. Monitori. Qn cadrul implement9rii Strategiei va i organi. 2aportarea va i e ectuat9 :n 2 modalitatiE prin intermediul pu'licarii studiului statistic BIno'arometruC< dar si prin intermediul raportului anual al Agentiei pentru Inovare si Trans er Te!nologic. (mplementarea strategiei .1.voltarea capacitatilor< apro'area conditiilor si programelor in domeniul inovarii@.i mai Ios.area 8i evaluarea vor i e ectuate :n 'a.voltarii inovationale prevede >presupune@ aplicarea in practica a programelor din domeniul inovarii< utili.at9 :n dou9 etapeE a@ Etapa de consolidare si crestere a capacitatilor >2012-201"@ '@ Etapa de.a indicatorilor de progres enumera.area la sistemul statistic european ne va permite nu numai sa o'servam per ormanta in timp< de la an la an< dar si ne va permite sa ne comparam re. .entei strategi poate i conven. +.are< evaluare 8i raportare. I2P.ional divi. Armoni.monitorizarea. Actualmente in 2epu'lica Moldova este posi'il de a calcula numai o parte a indicatori din acest sistem si este necesar de a introduce modi icari in sistemul de raportare a organi. Metodologia de calcul este de inita in descrierea sistemului de indicatori european< urmind implementarea lor in economia Moldovei. Ace8ti indicatori vor i suplimenta.iona cadrul legislativnormativ.2.

0."2 .apital uman L #umarul de cetateni de virsta 30-3" ani cu studii tertiare.a cu alte companii >J din IMM-uri@.!eltueli pu'lice pentru cercetare >J din PIF@.T per 1 mlrd E42 de PIF >in PPPX@.2&D M1 ? #LA Investitiile irmelor L c!eltuieli de inovare #on-.(D M1 ? (0.11D M1 ? #LA.apital uman L #umarul de doctori noi per 1000 de populatie.)&D M1 ? 0.&+ Active intelectuale L 1esene per 1 mlrd Eur PIF.rearea conditiilor si a unui mediu economic avora'il inovarii • • • • /inantare si suport L .apitalul venture >J PIF@. E42) ? 0. E42) ? ". E42) ? 0.ari@."&D M1 ? 1". E42) ? 3(."1D M1 ? 0.ati urmatorii indicatori ai sistemului statistic BInnovation score'oardCE • • • . D. :I(0/I'1.)1D M1 ? #LA :I(0/I'1.31D M1 ? #LA 3egaturi si antreprenoriat LIMM-uri inovative care cola'orea. Sistem de cercetare desc!is< e-celent si atractiv L 1octoran. E42) ? 0.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova :I(0/I'1. /ormarea capitalului uman educat si creativ< capa'il sa inove.e Pentru monitori.+( :I(0/I'1. 1e. E42) ? 0. E42) ? "D M1 ? #LA Active intelectuale L Aplicatii 'revete P. :. E42) ? )*. E42) ? 30."0< iar a Moldovei in 2010 a ost 0.i #on-E4 ca J a tuturor doctoran. E42) ? 1.3< iar a Moldovei ? 1+. E42) ? 0. E42) ? 2((D M1 ? #LA Sistem de cercetare desc!is< e-celent si atractiv L Pu'licatii stiinti ice in top-10J a celor mai citate pu'licatii din lume ca J pe tara. Media europeana E42) este 1. A.01 >J din vin. 3egaturi si antreprenoriat L pu'licatii pu'lic. Media europeana E42) este de 32. 1e.)(.1(D M1 ? #LA. E42) ? 11.T per 1 mlrd eur de PIF.a intern>J din total IMM-uri@.)&D M1 ? 2.11D M1 ? #LA.apital uman L numarul de tineri intre 20-2" ani< care s-au antrenat in educatia secundara.voltarea companiilor cu o le-i'iliatte si e-celenta te!nologica inalta • • • • • • • 3egaturi si antreprenoriat L IMM-uri care inovea.&+ 3" .private la 1 mln populatie. Investitiile irmelor L . .2D M1 ? #LA Active intelectuale L Aplicatii 'revete P.("D M1 ? #LA Active intelectuale L Marci comunitare per 1 mlrd E42 PIF >in PPPX@. E42) ? &.voltarea unui mediu de cercetare desc!is< per ormant si atractiv • • • Sistem de cercetare desc!is< e-celent si atractiv L copu'licarea stiinti ica internationala pe 1 mln populatie.area per ormantei atingerii acestui o'iectiv vor i utili.&( .ilor.01 >J din PIF@."3 .!eltuielile irmelor pentru . E42) ? 1+.

(ndicatorii de progres Printre indicatorii de progres sunt aceiaasi indicatori inclusi in sistemul de statistici inovationale BInnovation score'oardC< dar si citiva aditionali< care sunt urmatoriiE 1. E ecte economice L 7enituri de la e-portul de licente si 'revete ca J din PIF. 12. E42) ? 3".2(D M1 ? #LA. E42) ? 3+. E ecte economice L 7in. 10.identilor parcurilor stiinti ico-te!nologice #umarul incu'atoarelor de inovare #umarul de re.identi ai incu'atoarelor de inovare #umarul de elemente a in rastructurii inovationala >clustere< centre TT si sau 'ro%eraI@ #umarul de proiecte de trasn er te!nologic 7olumul inantarii proiectelor de trans er te!nologic .area de de licente si 'revete #umarul de parcuri stiinti ico-te!nologice #umarul de re.ari de inovatii catre piata si catre irme ca J din vin.voltat si care va asigura o re lectare multidimensionala a procesului de de. +. 13."3D M1 ? #LA. 2. E42) ? "+.2(D M1 ? 0.03D M1 ? #LA. *. E ecte economice L E-port de produse medium si inalt te!nologice ca J din total e-port de produse.ate pe cunoastere a 2epu'licii Moldova.a inovatii de produs sau te!nologice >J din IMM-uri@.identi ai parcurilor stiinti ico-te!nologice 7olumul de vin. 11.ationale sau de mar%eting >J din IMM-uri@.1 si Acesti indicatori nu pot i considerati in a ara unui sistem de statistici inovationale care tre'uie de. ".ari.ari a produselor inovationale a re.1*D M1 ? #LA. 3& . E42) ? 13. E42) ? 0.(2.voltare a economiei 'a. implementate (.ota produsului inovational in e-port #umarul de intreprinderi inovative #umari de angaIati in activitati cu intensitate te!nologica inalta #umarul de produse si te!nologii noi de.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova • • • • • • • Inovatori L IMM-uri care implementea. 3. Inovatori L IMM-uri care introduc inovatii organi. 7olumul de incasari de la comerciali.voltate de sectorul . &.21D M1 ? #LA. E42) ? ").ota produsului inovational in PIF . E42) ? 13. E ecte economice L E-portul de servicii cu intensitate de cunoastere ca J din total e-port de servicii. ).0+D M1 ? #LA E ecte economice L AngaIati in activitati cu cunoastere intensiva ca J din total angaIati.%. 1". +.

ele e-puse mai sus va i posi'il de reali.area e icienta a instrumentelor de asistenta din partea donatorilor participarea pu'lica si populari.A.ul asigurarii urmatoarelor principiiE • • • • • • coorodnarea activitatilor intre organele administrarii pu'lice locale si centrale concentrarea e orturilor asupra celor mai importante actiuni utili.area scopului< procesului si re.ultatelor monitori.at numai in ca. de necesitate@ 3( .area procesului de implementare si raportarea pu'lica regulata le-i'ilitatea pe parcursul implementarii >invatarea din e-perienta si aIustarea actiunilor in ca.Strategia cu privire la inovare a Republicii Moldova DISP II/II >I.( .