You are on page 1of 7

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura italiană
Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru obţinerea gradului didactic I perfecţionarea periodică

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

reflexiv. Eliziunea. 3. Coordonarea si subordonarea. demonstrativ. Sintaxa. operatii aritmetice. defective. 3. atributul. Periodul ipotetic. 3. substatitive defective de singular / de plural. Prepozitii articulate. partitiv.Substantivul: gen. nehotarat. 3. numar.3. Adjectivul calificativ. Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta si invers. Vorbirea directa si indirecta. 3. posesiv. Sintaxa propozitiei si a frazei.9 Conjunctia 3. Acordul participiului trecut. 3. Elemente de lexicologie: derivarea. 2. Conjugarea verbelor regulate. Regulile de pronuntie.10 Interjectia 4. complementul (tipuri. Folosirea si omiterea articolului. Conjugari si diateze.Adverbul. Comparatia adjectivelor.LIMBA ITALIANA Programa pentru examenul de definitivare in invatamant I. 3. Particulele ci . exprimarea secolelor. nehotarat. formarea pluralului.6.Numeralul cardinal si ordinal.Pronumele personal. neregulate. alterarea.4.5.2 Articolul hotarat. formarea femininului.LIMBA ITALIANA 1. Morfologie. relativ. Accentul Despartirea in silabe. Moduri si timpuri. Adjectivele pronominale. Fonetica si ortografie.7. compunerea si formarea cuvintelor. invariabile.Exprimarea procentelor. Folosirea formelor pronominale cu imperativul si cu modurile impersonale. formele sintetice. neregulate. . Bello. substantive cu doua forme de plural. Formele combinate ale pronumelui personal. apozitia. de politete. Grupuri consonantice. interogativ. Forme regulate. vi. grande. predicatul. Folosirea auxiliarelor. ne (valoare pronominala si adeverbiala) 3. Punctuatia. Folosirea conjunctivului. 3. santo.8. exemple). Subiectul. buono. Forme accentuate si neaccentuate. Propozitii implicite si explicite."Troncamento".1. Gradele de comparatie. 3. Concordanta modurilor si timpurilor la indicativ si conjunctiv.Verbul.Prepozitia. pluralul substantivelor compuse.

12. 4.interactiunea realizata in comunicarea orala/scrisa .Elaborarea de proiecte si scenarii pentru secvente si unitati didactice. Alessandro Manzoni.Alberto Moravia. DIDACTICA LIMBII ITALIENE 1.Strategii si tehnici de evaluare a cunostintelor/ performantelor. 1998 II. Studii monografice. Ed. Haritina Gherman: Gramatica limbii italiene. Giovanni Boccaccio.metoda comunicational-functionala 2.Elaborarea materialului didactic pe obiective specifice cu folosirea textelor autentice. 1974 Volumul se gaseste la biblioteca Institutului Italian de Cultura din Bucuresti.Smaranda Elian.Bibliografie recomandata: Mihaela Carstea Romascanu: Gramatica limbii italiene. Analiza materialului didactic. ap.metoda audio-orala .Giacomo Leopardi.Metode si procedee didactice in predarea limbii (fonetica. Bucuresti. CMU. elementul ludic si creativ.receptarea mesajelor orale / scrise transmise in diferite situatii de comunicare .metoda traducerii .Orice antologie de literatura italiana. Bucuresti. fax:01-3139742. lexicologie morfosintaxa) si literaturii italiene.Giuseppe Ungaretti. Lingua straniera e comunicazione.producerea de mesaje orale/ scrise adecvate unor contexte date . Problemi di glottodidattica . Candidatii din provincie sunt rugati sa apeleze la Catedra de italiana a Universitatii din Bucuresti (conf.18. III. 1994 Mariana Sandulescu: I verbi italiani. Bologna. Bibliografia: Orice istorie a literaturii italiene.ro). Teora. 5.transferul si medierea mesajelor orale / scrise 3. LITERATURA ITALIANA Mari scriitori in perspectiva monografica: Dante Alighieri.Strategii si tehnici de formare si integrare a competentelor generale: .Italo Calvino.Carlo Goldoni. 1974 Rodica Sarbu. Bucuresti.Ludovico Ariosto. Ugo Foscolo.metoda audio-vizuala (SGAV) . Bd. Francesco Petrarca. Ed. Luigi Pirandello. Bucuresti. Eugenio Montale. .dr. Zanichelli.01-3302245 sau 013100509.Salvatore Quasimodo.Gramar.Tineretului 27.Stiintifica. 1971 Mariana Cuza: Corso di lessicologia. Bucuresti. bl. e-mail: elians@fx.Giovanni Verga. . Bibliografie Wanda d’Addio Colosimo. tel.

La natura del classicismo carducciano. Vittorini. 1994 Facultativ: M. Orice antologie de literatura italiana – de preferinta publicata sau actualizata dupa 1970. Petrarca: il mondo classico. UTET.Le principali direzioni della lirica novecentesca: Ungaretti.strategii de lectura a imaginii si a textului. rezumatul) 4. civilizatiei. argumentative. . Quasimodo.Programarea didactica: stabilirea progresiei in predarea lexicului. Bassani. DIDACTICA LIMBII ITALIENE 1.Tehnici si activitati de formare a competentelor de receptare oral/scris . Calvino. Boccaccio: il maestro della novella quale genere letterario.Serianni:Grammatica italiana. 2. Echi classici e romantici in Foscolo. Verga e la poetica verista.utilizarea documentului autentic: oral/scris . Bibliografia Orice istorie a literaturii italiene. lexicologie. Manzoni. LITERATURA ITALIANA I grandi trecentisti: L'attualita di Dante. Montale. literaturii. dialog) . 3. Il Novecento: tratti generali. sintaxa.Bucuresti. morfosintaxei.Elaborarea de materiale didactice pe obiective specifice determinate 5. 1996/1997/1998/1999 L. L'alienazione dell'uomo moderno nelle opere di Moravia. descriptive.il creatore del romanzo moderno italiano.LIMBA ITALIANA Programa pentru examenul de gradul II I. 1991 II. Bibliografie Rodica Sarbu.Lo sdoppiamento del personaggio pirandelliano.Italiano comune e llingua letteraria. Gramar. Haritina Gherman: Gramatica limbii italiene. fonologie. Dardano e P. Zanichelli.evaluarea globala/analitica . Leopardi.producere de texte(narative. La commedia dell'Arte e la riforma goldoniana. Svevo: il creatore del romanzo piscologico italiano.LIMBA ITALIANA Cunostinte aprofundate de morfologie.producere de discurs(expunere orala. corespondenta.poeta dell'infinito.Tehnici si activitati de formare a competentelor de exprimare oral/scris .Strategii si tehnici de evaluare : evluarea cunostintelor / performantelor. Saba. Il Decadentismo e la poetica di D'Annunzio e di Pascoli.Trifone: La lingua italiana.Tratti generali dell'Umanesimo e del Rinascimento. III. Bologna. Torino.

candidatii sunt rugati sa ia legatura cu Universitatea Bucuresti. 1990 Pentru consultarea volumelor care nu se gasesc curent in comert. Facultatea de Limbi si Literaturi Straine.evaluare mutuala/ autoevaluare etc.18. Teoria e didattica dei testi. Bologna. Catedra de Limba si Literatura Italiana (conf.Smaranda Elian . ap. Zanichelli. e-mail: elians@fx. fax: 01-3139742. Lingua straniera e comunicazione. Firenze. La Nuova Italia Ed. sc.Strategii de lectura a imaginii si a textului in predarea orelor de civilizatie si de literatura italiana Bibliografie: Wanda d’Addio Colosimo.12. Problemi di glottodidattica.A.evaluarea continua/periodica . . tel.evaluarea formativa/ sumativa .Tineretului 27. 6. Bucuresti.ro).dr. 1974 Cristina Lavinio. bl.Bd.. 01-3302245 sau 013100509..

Cooperarea interscolara.EDUCATIA INTERCULTURALA : probleme si perspective. III. METODICA PREDARII LITERATURII ITALIENE Metode de abordare textuala: de la text la extratext Didactica lecturii .LIMBA ITALIANA Programa pentru perfectionare l. Noi orientari in studiul limbii italiene si noi metode de analiza a textului literar. Cursuri si workshop-uri de invatare/predare multimediala si de metodica evaluarii. Politica si didactica limbilor straine in tarile Uniunii Europene. II. LITERATURA SI CIVILIZATIE ITALIANA Cursuri de perfectionare pentru profesori: limba si literatura italiana. forme de invatare prin dialog si comunicare interculturala. LIMBA. Folosirea internetului in predarea limbii si civilizatiei italiene.

Exercitiile lingvistice aplicative. TRADUCEREA DIDACTICA III. II. EVALUAREA MANUALELOR SI MATERIALELOR DIDACTICE: criterii si practica. curente. Selectarea si gradarea materialului lingvistic. IV. PREDAREA CULTURII SI CIVILIZATIEI ITALIENE – Mijloc de comunicare intre culturi Predarea culturii si civilizatiei contemporane.LIMBA ITALIANA Tematica pentru gradul I (Temele punctuale alese vor putea fi propuse de candidatii insisi sau de conducatorii stiintifici. Epoci. V. De la text la extratext: selectarea parcursurilor.) I. MANUALE SI MATERIALE DIDACTICE . VI.PREDAREA GRAMATICII Gramatica explicita/ implicita. ELABORAREA DE PROGRAME. . PREDAREA LITERATURII ITALIENE Centralitatea textului. Diversificarea metodelor si tehnicilor de evaluare. Tehnici de prezentare a materialului lingvistic. Gramatica contrastiva . Gramatica erorilor. Gramatica limbii vorbite/ scrise. Predarea istoriei culturii si mentalitatilor. Progresia gramaticala. autori.