You are on page 1of 13

PROGRAMA LIMBII SI LITERATURII BULGARE

în vederea sustinerii examenului de definitivat în învatamânt pentru profesori

A. Limba bulgara
I. II. III. Gramatica istorica a limbii bulgare scopul si sarcinile gramaticii istorice. Raportul ei cu celelalte discipline: slava veche (bulgara veche), limba bulgara contemporana, gramatica comparata a limbii slave, dialectologia. metodele de cercetare în domeniul istoriei limbii: metoda filologica, descriptiva, comparativistorica, etc. privire de ansamblu asupra periodizarii istoriei limbii bulgare; caracteristicile fiecarei epoci. locul limbii bulgare în familia limbilor slave. Limba bulgara si celelalte limbi balcanice. izvoarele principale pe care se bazeaza studierea istorica a limbii bulgare. Elemente de dialectologie criterii de clasificare a dialectelor limbii bulgare. privire generala asupra dialectelor limbii bulgare: dialectele apusene; dialectele rasaritene; caracteristicile fonetice, morfologice si sintactice ale acestora. graiuri bulgare în afara granitelor Bulgariei. Fonetica Caracterizarea sistemului fonetic în perioada bulgara veche. Vocalismul. Evolutia vocalelor nazale si a ierurilor. Alternante vocalice. Consonantismul. Palatalizarea consoanelor. Fenomene de asimilare si disimilare. Schimbari în grupurile de consoane.

Pronumele personale si reflexive. partile principale ale propozitiei. - Morfologia Privire de ansamblu asupra sistemului declinarii numelui în perioada bulgara veche. - Limba bulgara literara Obiectul si însemnatatea studierii istoriei limbii literare bulgare. - Notiuni de sintaxa Privire de ansamblu asupra evolutiei limbii bulgare. Moduri disparute în limba bulgara: infinitivul si supinul. Schimbari în structura propozitiei. Gerunziul. dialecte si graiuri. Disparitia dualului. Stilurile limbii literare. Propozitia. exprimarea lui în limba vorbita. Schimbari în sistemul numeralului. interogative si relative. Verbul. Istoria pronumelor posesive.IV. Fondul lexical slav. Evolutia participiului. . Aparitia articolului. Exprimarea viitorului. Periodizarea istoriei limbii literare. demonstrative. consecinta a disparitiei treptate a formelor cazuale si a extinderii functiei sintactice a propozitiilor. Modul naratiunii indirecte. Elemente protobulgare.Timpurile simple si compuse. Punctuatia. Împrumuturi din alte limbi. Mijloace de exprimare a imperativului. Formele analitice ale gradelor de comparatie. Lexicologie Scurta privire asupra evolutiei sistemului lexical al limbii bulgare. Alte pronume. Caracterizarea sistemului verbal. V. Evolutia limbii de la sintetism la analism. caracteristica a limbii literare. Bazele punctuatiei limbii bulgare. principalele caracteristici. VII. Conditionalul si imperativul. Structura frazei. Raportul dintre limba literara. Pastrarea unor forme cazuale. Mentinerea cazurilor dativ si acuzativ. Istoria formelor determinate si nedeterminate ale adjectivului. VI. Diversitatea tipurilor structurale ale frazei. Punctuatia si intonatia. Coordonare si subordonare în fraza.

Carturari si opere originale: Vladislav Gramaticul. Hristo Smirnenski. II.P.B. Kostov. Curente si tendinte în dezvoltarea literaturii bulgare. LITERATURA BULGARA Obiectul istoriei literaturii si raporturile ei cu alte discipline. Cele doua alfabete slave. Calugarul Hrabar). Emilian Stanev.Slaveiku. Constantin Preslavski. Hristo Botev. Elisaveta Bagreana. Schimbari fundamentale în continutul si forma literaturii din aceasta epoca. Periodizarea literaturii bulgare. Dezvoltarea romanului bulgar. Literatura bulgara în secolele XII-XIV. Andreev. Scriitorii Eftimie Târnovski si Grigore Ţambloc. . Literatura bulgara în secolele XV-XVIII.K. Aparitia literaturii bulgare scrise în limba bulgara veche. Janorov. De la Ivan Vazov pâna astazi. P. Pop Peio. Dora Gabe. Literatura bulgara veche Pricipalele directii în dezvoltarea literaturii bulgare vechi: literatura religioasa. Epoca renasterii bulgare. Opera fratilor Chiril si Metodie. Literatura bulgara moderna. Pricipalii scriitori din perioada secolelor IX-XII. Liuben Karavelov. Blaga Dimitrova). Alcko Konstantinov. (Anton Strasimirov. Damaschinele. P. V. Periodizarea procesului literar. Romane si povestiri populare. Pricipalii scriitori si operele lor: Ivan Vazov. Literatura bulgara de la eliberare (1878) pâna la primul razboi mondial. Principalii scriitori si operele lor: Paisie Hilendarschi. {coala de la Târnovo. Emilian Stanev. Aparitia scrisului în limba slava veche. Dimităr Talev. St.R. Ioan Exarhul. Cronica anonima bulgara. Sofronie Vraceanski. P. (Kliment Ohridschi.L. Petăr Beron. {coala de la Sofia. Dobri Cintulov. Literatura bogomilica si antibogomilica. Elin Pelin. Anton Strasimirov. Crearea si activitatea {colilor de la Preslav si Ohrida. Conditiile de dezvoltare a literaturii bulgare dupa eliberarea de sub jugul otoman. Matei Gramaticul. istorica si apocrifa. Iordan Iovian. I. Slaveikov.

6. Curs de istoria limbii bulgare literare. T. Curs de limba bulgara contemporana. 1986. 1972. St. Boiadjiev. Sofija. Bucuresti. Bucuresti. Mircev. 5. 3. 1966. Gramatika na săvremennija bălgarski knizoven ezik. Sofija. Uvod v fonetikata na bălgarskia ezik. Curs de gramatica istorica a limbii bulgare. Olga Stoicovici. 1982. vol. Sofija. 1963. Istoriceska gramatika na bălgarskia ezik. Sofija. Andreicin.LIMBA BULGARA CONTEMPORANA BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1. 1977. 4. K. Stoianov. Popov. 8. St. Bălgarska leksicologija. Sofija. K. Morfologia. . Gramatika na bălgarskija ezik. 1983. 2. 7. Stoianov. L. Bucuresti. Maria Zavera. 1981. I-III. Maria Zavera. 1977.

Zarev P. Bucuresti. Dinekov P. 1978. în “Analele Universitatii Bucuresti”.II – 1942. Bucuresti 1972. 1966. Zavera D.447-483). vol.50. 1967.237-255. Berza Anghelov B. Istoria na starata bălgarska literatura. Bălgarski văzrojdenti. Bucuresti. Zavera Antologie de texte din literatura bulgara. Ed.23. IX. 1961. Cu o prefata de Emil Petrovici. 1970. D. Sofia 1969. vol.III – 1945. vol.I – 1940. vol. 1963. Dinekov P. 1961. Laura – Baz Istoria literaturii române vechi. p. Fotiade.Karavelov. Bucuresti 1979. Iuffu Zl. partea I si II. D. Mihăilă G. Bucuresti.II. Bucuresti. Culegere de studii. p. Bogomilstvoto v Bălgaria. Iuffu Zl. Rusev P. studiu introductiv si note de Gh. I (sec. XIIXIX). Filologie. Grigorii Tamblak v Rumănia i starata rumănska literatura. în “Studii de literatura universala”. Editie îngrijita. Cartojan N. 1962. ed. Bucuresti 1971. Raspândirea literaturii bulgare moderne în România pâna la 1944.I.. vol. Bogdan Ioan Relatii româno-bulgare de-a lungul veacurilor. şi Fotiade L.LITERATURA BULGARA BIBLIOGRAFIE SELECTIVA Anghelov. Mihaila. . Contributii la istoria culturii si literaturii române vechi. Sofia 1963. Oglindirea realitatii românesti în opera lui L. Iuffu Zl. Locul lui Iordan Iovkov în relatiile literare româno-bulgare din secolul al XI-lea. Scrieri alese. Sofia 1966. nr. în “Romanoslavica”. Prelegeri de literatura bulgara. Bucuresti.III. *** Prelegeri de folclor comparat român-bulgar (Cântece haiducesti). (p. Sofia 1961. Panorama na bălgarskata literatura.Academiei RSR 1968.

limba bulgara contemporana. Evolutia vocalelor nazale si a ierurilor. Palatalizarea consoanelor. metodele de cercetare în domeniul istoriei limbii: metoda filologica. Elemente de dialectologie criterii de clasificare a dialectelor limbii bulgare. comparativistorica. descriptiva. Fenomene de asimilare si disimilare. Limba bulgara si celelalte limbi balcanice. III. caracteristicile fiecarei epoci. izvoarele principale pe care se bazeaza studierea istorica a limbii bulgare. morfologice si sintactice ale acestora. Raportul ei cu celelalte discipline: slava veche (bulgara veche). etc. dialectologia. Consonantismul. gramatica comparata a limbii slave. . Gramatica istorica a limbii bulgare scopul si sarcinile gramaticii istorice. IV. graiuri bulgare în afara granitelor Bulgariei. Alternante vocalice. locul limbii bulgare în familia limbilor slave.PROGRAMA LIMBII SI LITERATURII BULGARE în vederea sustinerii examenului de gradul II în învatamânt pentru profesori C. Schimbari în grupurile de consoane. Fonetica Caracterizarea sistemului fonetic în perioada bulgara veche. privire de ansamblu asupra periodizarii istoriei limbii bulgare. Limba bulgara III. privire generala asupra dialectelor limbii bulgare: dialectele apusene. caracteristicile fonetice. Vocalismul. dialectele rasaritene.

Periodizarea istoriei limbii literare. Lexicologie Scurta privire asupra evolutiei sistemului lexical al limbii bulgare.Timpurile simple si compuse. Verbul. Istoria formelor determinate si nedeterminate ale adjectivului. Disparitia dualului. Schimbari în structura propozitiei. Modul naratiunii indirecte. interogative si relative. X. Pastrarea unor forme cazuale. Caracterizarea sistemului verbal.VIII. Elemente protobulgare. Limba bulgara literara Obiectul si însemnatatea studierii istoriei limbii literare bulgare. Moduri disparute în limba bulgara: infinitivul si supinul. Structura frazei. demonstrative. Fondul lexical slav. Punctuatia si intonatia. Împrumuturi din alte limbi. XI. Gerunziul. Propozitia. Stilurile limbii literare. Conditionalul si imperativul. Evolutia limbii de la sintetism la analism. Exprimarea viitorului. principalele caracteristici. exprimarea lui în limba vorbita. Mijloace de exprimare a imperativului. Istoria pronumelor posesive. Schimbari în sistemul numeralului. . Formele analitice ale gradelor de comparatie. dialecte si graiuri. partile principale ale propozitiei. Raportul dintre limba literara. Alte pronume. Mentinerea cazurilor dativ si acuzativ. Pronumele personale si reflexive. Aparitia articolului. caracteristica a limbii literare. Diversitatea tipurilor structurale ale frazei. IX. Coordonare si subordonare în fraza. Punctuatia. consecinta a disparitiei treptate a formelor cazuale si a extinderii functiei sintactice a propozitiilor. Notiuni de sintaxa Privire de ansamblu asupra evolutiei limbii bulgare. Bazele punctuatiei limbii bulgare. Morfologia Privire de ansamblu asupra sistemului declinarii numelui în perioada bulgara veche. Evolutia participiului.

Blaga Dimitrova). Schimbari fundamentale în continutul si forma literaturii din aceasta epoca. Literatura bulgara moderna. istorica si apocrifa.D. Damaschinele. Ioan Exarhul. . De la Ivan Vazov pâna astazi. Literatura bulgara în secolele XII-XIV. Pop Peio. Constantin Preslavski.L. Elin Pelin. III. Scriitorii Eftimie Târnovski si Grigore Ţambloc. Pricipalii scriitori din perioada secolelor IX-XII. Aparitia scrisului în limba slava veche. Literatura bulgara veche Pricipalele directii în dezvoltarea literaturii bulgare vechi: literatura religioasa. Periodizarea procesului literar. Literatura bulgara în secolele XV-XVIII. Anton Strasimirov. {coala de la Sofia. Pricipalii scriitori si operele lor: Paisie Hilendarschi.P. Andreev. Dimităr Talev.Slaveiku. Emilian Stanev. Periodizarea literaturii bulgare.R. Petăr Beron. Iordan Iovian. V. Literatura bolomilica si antibogomilica. (Anton Strasimirov. IV.K. Conditiile de dezvoltare a literaturii bulgare dupa eliberarea de sub jugul otoman. Dobri Cintulov. Dezvoltarea romanului bulgar. Aparitia literaturii bulgare scrise în limba bulgara veche. Opera fratilor Chiril si Metodie. Dora Gabe. Emilian Stanev. Janorov. Hristo Botev. P. P. Cele doua alfabete slave. Curente si tendinte în dezvoltarea literaturii bulgare. Romane si povestiri populare. Hristo Smirnenski. Calugarul Hrabar). Alcko Konstantinov. Literatura bulgara de la eliberare (1878) pâna la primul razboi mondial. (Kliment Ohridschi. {coala de la Târnovo. Kostov. Slaveikov. Matei Gramaticul. Crearea si activitatea {colilor de la Preslav si Ohrida. LITERATURA BULGARA Obiectul istoriei literaturii si raporturile ei cu alte discipline. Liuben Karavelov. Carturari si opere originale: Vladislav Gramaticul. Epoca renasterii bulgare. Sofronie Vraceanski. Pricipalii scriitori si operele lor: Ivan Vazov. Cronica anonima bulgara. Elisaveta Bagreana. P. St.

16. Curs de istoria limbii bulgare literare. Sofija. Bucuresti. Morfologia. L. Olga Stoicovici. Sofija. 14. Andreicin. Bucuresti. Sofija. Stoianov. Uvod v fonetikata na bălgarskia ezik. 1972. Mircev. Stoianov. Maria Zavera. Curs de gramatica istorica a limbii bulgare. K. 1983. Boiadjiev. Curs de limba bulgara contemporana. . St. 11. 1986. 15. I-III. T. Sofija. 12. 1966. K. Istoriceska gramatika na bălgarskia ezik. Bălgarska leksicologija. Bucuresti. 13. St. Maria Zavera. 10. vol. 1977. Popov. Sofija.LIMBA BULGARA CONTEMPORANA BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 9. 1963. 1982. Gramatika na săvremennija bălgarski knizoven ezik. Gramatika na bălgarskija ezik. 1981. 1977.

Grigorii Tamblak v Rumănia i starata rumănska literatura. şi Fotiade L. D. Fotiade. Zavera D. Bucureşti 1971.III. studiu introductiv şi note de Gh. în “Studii de literatură universală”. Oglindirea realităţii româneşti în opera lui L. Panorama na bălgarskata literatura. Bucureşti. Berza Anghelov B. în “Romanoslavica”. 1970. Bucureşti. Iuffu Zl. Cartojan N.Academiei RSR 1968. Sofia 1966.237-255. vol. Bălgarski văzrojdenti. Filologie. Sofia 1961. Dinekov P. p. . D.447-483). 1962. Istoria na starata bălgarska literatura. 1978.50.23. 1966. Bogdan Ioan Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor. 1967. Bogomilstvoto v Bălgaria. partea I şi II. Sofia 1963. nr. Bucureşti 1972.III – 1945. Locul lui Iordan Iovkov în relaţiile literare româno-bulgare din secolul al XI-lea. Mihăilă G. 1961..I. 1963. Iuffu Zl. p. Iuffu Zl. 1961. Răspândirea literaturii bulgare moderne în România până la 1944. în “Analele Universităţii Bucureşti”. Bucureşti 1979. vol. Rusev P. Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi. Zavera Antologie de texte din literatura bulgară.Karavelov. Zarev P. Sofia 1969. Bucureşti.II – 1942.LITERATURA BULGARĂ BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Anghelov. Mihăilă. Ed. IX. Laura – Baz Istoria literaturii române vechi. Prelegeri de literatură bulgară. Bucureşti. vol. Culegere de studii.II. Cu o prefaţă de Emil Petrovici. *** Prelegeri de folclor comparat român-bulgar (Cântece haiduceşti). Dinekov P. Ediţie îngrijită. vol. Scrieri alese. (p. XIIXIX). ed.I – 1940. I (sec. Bucureşti. vol.

Probleme speciale ale metodicii predarii limbii bulgare. lexicologie) Conversatia. Lectia de fixare a cunostintelor si de formare a deprinderilor de exprimare corecta. Sistemul lectiilor de limba Lectia de comunicare a noilor cunostinte (lectie mixta). Conceptia si cerintele de realizare a programei scolare. Programa. Pregatirea profesorului pentru lectiile de limba bulgara. Explicatia ca forma demonstrativa a expunerii. Obiectivele predarii limbii bulgare. (mijloace audio-vizuale). Caracteristicile materialului didactic si intuitiv folosit în predarea limbii.Programa metodicii predarii limbii si literaturii bulgare în vederea sustinerii examenului de definitivat si gradul II în învatamântul pentru profesori Probleme generale ale predarii limbii bulgare. Exercitiile gramaticale si ortografice. Analiza gramaticala. Metode si procedee folosite în predarea limbii bulgare (fonetica. Etapele principale ale studiului limbii bulgare în scoala de cultura generală. Lectia de repetare si sistematizare a cunostintelor si deprinderilor elevilor. sintaxa. . morfologie. Probleme specifice ale formarii notiunilor gramaticale si ale deprinderilor de exprimare corecta. ortografie. Lectia de verificare si de apreciere a cunostintelor si deprinderilor elevilor. Sistemul concentric de organizare a materiei de studiu. manuale.

lectura textului literar. studierea personajelor. Functia cognitiva. Predarea lecturii literare: Pregatirea în vederea întelegerii textului literar. . Analiza literara: variantele analizei literare în procesul studierii operelor literare. lectura de clasa. reproducerea continutului. alcatuirea planului de idei. lectura model. epice si dramatice. Sistemul lectiilor de literatura Variantele lectiilor de comunicare si de repetare în functie de fiecare etapa a studiului literaturii în scoala de cultura generala. Expunerea (povestire si prelegere). social-educativa si estetica a literaturii si rolul ei în procesul instructiveducativ.Metodica predarii literaturii bulgare Probleme generale ale metodicii predarii limbii bulgare. Exercitiile: compunerile ca forma specifica de cultivare a expunerii. - Lectiile de formare a deprinderilor de exprimare orala si scrisa. Probleme specifice ale studiului literaturii la vârsta scolara. formarea deprinderilor de lectura expresiva. Metode si procedee folosite în predarea literaturii: Conversatia. Etapele studierii literaturii în scoala de cultura generala. Importanta si obiectivele studiului literaturii în scoala. Materialul didactiv folosit la lectiile de literatura (mijloace audio-vizuale).

p. Studiul literaturii bulgare în afara clasei si a scolii Îndrumarea si controlul lecturii individuale a elevilor. Bucuresti. Activitati în afara clasei: cercurile literare. Sofia 1960 S.- studierea modalitatilor de realizare artistica. Metodika ba bălgarskija ezik. Mihaiescu. 1961 Clara Chiosa. 90. Pedagogika. Sofia. Janakiev. 1960 M. manifestari cultural-artistice. Bălgarskoto stihoznanie. Narodna prosve kn. etc. BIBLIOGRAFIE St. Curs de pedagogie generala. Dumitru Zavera tel: 250 89 69 . Atanasov. concursurile. Bucuresti. Bazele lingvistice pentru teoria predarii limbii române. 1971 N. Bucuresti. Sofia. G.32-48.dr. Andrejein. 1971 Intocmit : Prof. Kabasanov. Stoian. Îndrumari pentru studiul limbii române. excursiile literare. 1962 L. Vocabular si gramatica. Biblioteca scolara. Osnovni văprosi na ezikovoto obucenie.