You are on page 1of 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak

1 2 3 4 5

LEERJAAR Leerweg Gewicht


25 2 2 2 2

4 Bb/Kb

2013-2014

Voertuigentechniek
Eindresultaat leerjaar 3 Toets 4 Vaktheorie: Motoren Toets 4 Vaktheorie: Voertuigen Toets 4 Vaktheorie: Elektro Eind periode toets uit lesstof voor toets 2,3,4.

Toetsnr. Leerstofomschrijving

Exameneenheid
K7,K11,K12,K13,K17 K4,K7,K8,K15 K5,KK10,K11,K16

Duur Toetsvorm Herkansing


45min 45min 45min 45min S S S S Nee Ja Ja Ja Nee

Selectie van praktijkopdrachten die behoren bij de lesstof voor toets 2,3,4 De opdrachten moeten voor beoordeling ingeleverd worden

K6,K11,K12,K13,K17 K4,K7,K8,K15 K5,K10,K11.K16

Pr

Ja

7 8

Uit de selectie wordt een eindtoets afgeneomen Praktische opdracht: Stage

2 7 K1,K2

45min 80uur

S Po

Nee

9 10 11 12 13 14 15 16

Toets 5 Vaktheorie: Motoren Toets 6 Vaktheorie: Motoren Toets 5 Vaktheorie: Voertuigen Toets 6 Vaktheorie: Voertuigen Toets 5 Vaktheorie : Elektro Toets 6 Vaktheorie : Elektro Eind periode toets uit lesstof voor toets 10,11,12,13,14,15 Selectie van praktijkopdrachten die behoren bij de lesstof voor toets 10,11,12,13,14,15 De opdrachten moeten voor beoordeling ingeleverd worden

2 2 2 2 2 2 2 2

K7,K11,K12,K13,K17 K4,K7,K8,K15 K5,KK10,K11,K16

45min 45min 45min 45min 45min 45min 45min

S S S S S S S Pr

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja

K7,K11,K12,K13,K17 K4,K7,K8,K15 K5,KK10,K11,K16

17

Uit de selectie wordt een eindtoets afgeneomen

45min

Nee

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak Voertuigentechniek Leerweg Gewicht


Ho

LEERJAAR Exameneenheid

4 Bb/Kb

2013-2014

Toetsnr. Leerstofomschrijving
18 Handelingsopdracht: Bezoek aan vervolgopleiding

Duur Toetsvorm Herkansing


10uur Ja

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak Toetsnr. Leerstofomschrijving Leerweg Gewicht

LEERJAAR Exameneenheid

2012-2013 Duur Toetsvorm Herkansing