You are on page 1of 2

Clasa XI – XII Problema Petrolului. Republica Moldova neavînd resurse de petrol şi-a propus să procure petrol de peste hotare.

Există n ţări care exportă petrol. Fiecare i-stat exportă petrol cu ai dolari şi bi euro pentru un baril. Moldova nu poate procura petrol de la un stat şi în dolari şi în euro. Ajutaţi Republica Moldova să procure petrol cît mai mult dacă se cunoaşte numărul a(numărul de dolari de care dispune RM) şi b(numărul de euro de care dispune RM). Date de Intrare !rimul rînd conţine n, a, b "# $ n $ #%% % $ a, b $ #%%%&. 'rmătoarele ( rînduri conţin perechile de numere ai şi bi Date de Ieşire )crieţi care va *i volumul maxim de petrol care va putea *i procurat cu minim + ci*re după vir,ulă. Exemplu oil.in 3 6 3 8 4 1 2 3 4 2 5 4 5 7 3 2 1 2 3 4 1.92 oil.out

4.00

Problema 2. Comoara: Să găsești o comoară ascunsă de către piraţi este simplu – dacă ai o hartă. De obicei harta este însoţită de un algoritm ce descrie deplasarea spre comoară. De exemplu: „Găseşte stânca albă. ergi !" de paşi spre pădure# apoi $% spre lac# ... # şi &" prin peşteră. 'omoara e sub semnul desenat pe peretele drept(. 'ea mai mare parte a indicaţiilor se reduce la deplasarea cu un anumit număr de paşi în una din direcţiile date )$ – nord# & – nord*est# ! – est# + – sud*est# % – sud# , – sud*-est# . – -est# / – nord*-est0. 1ungimea pasului este considerată $ pentru direcţiile $#!#%# . şi + pentru direcţiile &# +# ,# /. 'ălătoria după traseul descris e 2oarte simplă# dar cere mult timp. 'ăutătorii de comori -or să a3ungă direct la comoară. De exemplu# în loc să meargă ! paşi la nord# $ la est# $ – la nord# ! la est# & la sud şi $ pas la -est# se poate de mers direct# 2ăcând doar aproximati- !., paşi )-e4i desenul0.

Cerinţă Scrieţi un program# care după indicaţiile piraţilor determină punctul# în care este ascunsă comoara. Se consideră că axa Ox e îndreptată spre est# iar Oy – spre nord. 5niţial căutătorul de comori se a2lă în originea sistemului de coordonate )punctul cu coordonatele )"# "00. Input 6rima linie a 2işierului de intrare conţine numărul N – numărul de indicaţii )$7N7+"0. 8rmătoarele N linii conţii indicaţiile propriu*4ise – numărul direcţiei )un număr întreg de la $ la /0 şi numărul de paşi )un număr întreg de la $ la $"""0# separate prin spaţiu. Output

)Dacă sunt două numere de acest 2el se -a pre4enta cel mai mic dintre ele0 Input <umărul natural N# ce nu depăşeşte !" """ se introduce de la tastatură.8nica linie a 2işierul de ieşire -a conţine două numere întregi X şi Y separate prin spaţiu – coordonatele punctului în care este ascunsă comoara.in 10 23 3 7 11 12 fractie. Fractie -e determinat *racţia ireductibilă Date de Intrare n./$ – nu. Exemple intrare 123 2012 ieşire 122 2020 . Cerinţă : Scrieţi un program# care pentru un număr natural dat să determine cel mai apropiat de el număr bici2ric.in 6 1 3 3 1 1 1 3 3 5 2 7 1 comoara.out 3 2 Clasa X a Problema 1.out a ast*el înc. Numere bicifrice: 9om numi un număr natural bicifric# dacă în repre4entarea lui în sistemul de numeraţie cu ba4a $" se 2olosesc nu mai mult de două ci2re distincte.. Output 1a ecran se -a a2işa un singur număr natural bici2ric – cel mai apropiat de numărul N. :xemplu : !# &!# !!# $""# $&$&$ – bici2rice# $&!# ..t a/b0n. %1n1+%%%%% Date de Ieşire (umerele a şi b Exemplu fractie. Exemplu Comoara. b Problema 2.