You are on page 1of 1

Bi tp Ti chnh doanh nghip BI TP TI CHNH DOANH NGHIP Nguyn Mnh Hip. i hc Ngoi Thng C s II Tp. HCM, B mn nghip v.

Chng 1

1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. E. 4. A. B. C. D. E. 5. A. B. C. D. E. 6. A. B. C. D. E.

Mc tiu ca ti chnh doanh nghip l: Ti a ha li ch ca khch hng v sinh li cho ch s hu. Cn bng gia li ch ch s hu, li ch khch hng v li ch x hi. Sinh li cho ch s hu bng cch tha mn nhu cu ca khch hng. Ti a ha li ch ch s hu. Cc loi quyt nh ti chnh trong doanh nghip gm: Quyt nh u t v quyt nh ti tr. Quyt nh iu hnh v quyt nh sn xut kinh doanh. Quyt nh th trng mc tiu v khc bit ha sn phm. Quyt nh chin lc sn phm. E. A v C ng. E. B, D ng.

c im no cho c th l du hiu ca h thng qun tr doanh nghip khng hiu qu? Thnh vin hi ng qun tr c bu lun phin: mi nm ch 1/3 v tr hi ng qun tr c bu. Hi ng qun tr thu cc nh t vn c lp bn ngoi thay v s dng b phn t vn ni b. Hi ng qun tr t chc hp thng xuyn khng c s tham d ca ban gim c. Trong hi ng qun tr khng c thnh vin i din cho cc nh cung cp v khch hng quan trng. A v D ng. c im no cho c th l du hiu ca h thng qun tr doanh nghip khng hiu qu? Ton b thnh vin hi ng qun tr c bu nh k mi nm 1 ln. Hi ng qun tr thu cc nh t vn c lp bn ngoi thay v s dng b phn t vn ni b. Hi ng qun tr quyt nh mc lng ca thnh vin Ban kim sot. Trong hi ng qun tr khng c thnh vin i din cho cc nh cung cp v khch hng quan trng. C v D ng. c im no cho c th l du hiu ca h thng qun tr doanh nghip khng hiu qu? CEO ca doanh nghip cng l thnh vin hi ng qun tr. a s thnh vin hi ng qun tr l c lp. Cu CEO ca mt doanh nghip khc l thnh vin hi ng qun tr. Trong hi ng qun tr c thnh vin i din cho cc nh cung cp v khch hng quan trng. A v D ng. c im no cho c th l du hiu ca h thng qun tr doanh nghip khng hiu qu? CEO ca doanh nghip cng l thnh vin hi ng qun tr. a s thnh vin hi ng qun tr l c lp. Cu CEO ca mt doanh nghip khc l thnh vin hi ng qun tr. Trong hi ng qun tr khng c thnh vin i din cho cc nh cung cp v khch hng quan trng. Thnh vin hi ng qun tr c hp ng lm c vn chin lc cho doanh nghip.

i hc Ngoi Thng C s II Tp. HCM

Nguyn Mnh Hip