You are on page 1of 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak Toetsnr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LEERJAAR 3 TL en GL Exameneenheid
K 5-2, V1 K4 K 6-1 K7- 1,2 K8 K5-3,4 K 6-2 V 1-5 K 4-2,3,4 K 7-1,4,5 K6 1-3, V 1-5

2013-2014

Wiskunde Leerstofomschrijving
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 + 2 Hoofdstuk 2 + 3 Stof periode 1 Hoofdstuk 4 + 5 Hoofdstuk 6 Stof periode 2 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Stof periode 3

Duur
1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 2 lesuren 1 lesuur 1 lesuur 2 lesuren 1 lesuur 1 lesuur 2 lesuren

Gewicht
1 1 1 3 1 1 3 1 1 3

Herkansing
nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

v .3.5 Hoofdstuk 3 Stof periode 1 Hoofdstuk 4 + 5 Hoofdstuk 6 Stof periode 2 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Stof periode 3 Duur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 2 lesuren 1 lesuur 1 lesuur 2 lesuren 1 lesuur 1 lesuur 2 lesuren Gewicht 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 Herkansing nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee . 2. V1 K4 K 6-1 K7. V 1-5 2013-2014 Wiskunde Leerstofomschrijving Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 m.PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak Toetsnr.4 K 7-1.2 K8 K5-3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LEERJAAR 3 KBL Exameneenheid K 5-2.u.4.1.4 K 6-2 V 1-5 K 4-2.5 K6 1-3.

5 K 4-2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEERJAAR 3 BBL co-ha Exameneenheid K 5-4 K4 K 6-1 K 7-1.4 2013-2014 Wiskunde Leerstofomschrijving Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Stof periode 1 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Stof periode 2 Hoofdstuk 8 Stof periode 3 Duur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur 1 Lesuur Gewicht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Herkansing nee nee nee nee nee nee nee nee nee .3.3.PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak Toetsnr.4 K 4 1-6 K 4-2.2 K8 V 1.