You are on page 1of 2

14.

A nemzetközi tőkeáramlás és a direkt tőke beruházások indítékai:
14.1 A nemzetközi tőkeáramlás: - Az Európa Tanács az alábbi nomenklatúrát aéakította ki a tőkemozgások osztályozásával kapcsolatban. 1. Közvetlen befektetések. 2. Ingatlanokba történő befektetések. 3. Tőkepiaci értékpapírokkal végzett műveletek. 4. Befektetési jegyekkel kapcsolatos tranzakciók. 5. Pénzpiaci értékpapírokkal kapcsolatos tranzakciók. 6. Pénzintézetekkel végzett műveletek. 7. Kereskedelmi ügylethez kapcsolódó hitelműveletek. 8. Pénzügyi kölcsönök és hitelek. 9. Jótállás, garancia, zálogjog. 10. Biztosítási szolgáltatással kapcsolatos átutalások. 11. Magánszemélyek közötti tőkemozgás-öröklés, adomány, hozomány, kölcsön, ajándék. 12. Pénzügyi eszközök fizikai export és importja. 13. Egyéb tőkemozgás. - A nemzetközi tőkeáramlásnak klasszikus formája a kölcsöntőke és a működő tőkeáramlás. 14.2 A nemzetközi működő tőkeáramlás: - A nemzetközi működő tőkeáramlás a szakirodalom két megközelítésben tárgyalja. Az egyik a kereskedelm elméleti megközelítés, a másik a vállalkozás elméleti megközelítés. - Hyner szerint a működő tőkebefektetés sikere csak adott vállalat birtokában lévő valamilyen versenyelőnyt biztosító érték meglétén múlik. - Dunning abból indult ki, hogy a vállalat akkor részesíti előnyben a működőtőke beruházást az exporttal szemben, ha a vállalat tulajdonosi és/ vagy tranzakciós versenyelőnyre tud szert tenni. - Dunning a stratégiai helyzetelőny forrásait három csoportba osztotta: 1. Tulajdonosi előnyök. 2. Lokalizációs előnyök. 3. Internalizációs előnyök. - Dunning a beruházásokat négy csoportba osztotta: erőforrás-orientált, piacorientált, hatékonyságnövelő és stratégiai előnyöket érvényesíteni akaró beruházások. 14.2.1 A külföldi tőke beruházás: (FDI) 14.2.1.1 A külföldi tőke beruházás (FDI) típusai: 1. Új vállalat alapítása külföldön. 2. Már létező külföldi vállalat ellenőrzését biztosító tuajdonrész felvásárlása, illetve egyesülés. 3. Külföldi vállalat profitjának újra vefektetése. 4. Hitelezés és/vagy alaptőke-emelés anyavállalat és leányvállalat között. 14.2.1.2 A külföldi működő tőkebefektetéseker befolyásoló tényezők: - A külföldi működő tőkebefektetéseket befolyásoló tényezők a következőképpen csoportosíthatók: I. Gazdaságpolitikai tényezők. II. Gazdasági tényezők. III. Üzleti környezet. 14.2.1.3 A direkt működő tőke export okai: - A direkt tőkeáramlás esetén a tőke tulajdonosa nem adja át az eszközeinek használati jogát, hanem aktívan részt akar venni a tőke működtetésével kapcsolatos döntésekben.

5 A szállítási költségek szerepe a direktberuházások kapcsán: .Ha a valuták árfolyama eltér a vásárlóerő-paritásos árfolyamtól akkor különböző árszínvonalak alakulnak ki az egyes országok között.1 A költségcsökkentés szerepe: .7 A beruházási légkör szerepe: . 14. hogy a befogadó ország milyen ösztönzést képes és hejlandó adni a külföldi beruházóknak. akkor nélkülözhetetlen az olcsóbb telephelyeken történő termelés megvalósítása. 14.A költségelőnyökön alapuló direkt tőkebefektetések egyik klasszikus formája az alacsony bérköltségekkel magyarázható külföldi beruházás.3.3 A külföldi direkt tőke beruházások indítékai: . akkor az ár a verseny tényezőja. 14.Ha egy vállalat költségelőnyökre épülő stratégiát folytat.3.A külföldi direkt beruházás és az export közötti választásnál egyik fontos szempont a szállítási költségek alakulása. 14.Az áruforgalom egyik komoly akadálya és egyben költségtényezője lehet a vámok jelenléte. Másrészt a beruházási légkört olyan tényezők is befolyásolják. . így ilyen esetekben a versenyképesség az alacsonyabb árban jelentkezik.4 A bérköltségek alakulása: .A vám megfizetése azonban legálisan „kikerülhető” direkt tőkebefektetések megvalósításával. 14.3.3.Itt egyrészt arról van szó. . . 14. 14. amely több tényezőt is magába foglal.6 A vámfalak megkerülése: . hogy melyik az olcsóbb megoldás: a terméket az anyaországban gyártani és felvállalva a szállítási költségeket exportálni. az infrastruktúrájának fejlettsége. az árfolyam politikája. mint az ország politikai és gazdasági stabilitása.A termelés globális méretű növekedésével egyre távolabbi piacikat kell meghódítani.3.3 Telephelyválasztás szerepe a költségcsökkentésben: .A külföldi direkt tőke beruházások okai a legkülönfélébb érdekekre és törekvésekre vezethetők vissza. ha még az árfolyam is jelentősen alulértékelt. .A bérköltségekben meglévő különbségek mellett.Ha a verseny az alacsonyabb költségeken alapul. az már igen komoly motivációt jelenthet a vállalat számáta a termelés külföldön történő folytatásához.A vállalatok kétféleképpen növelhetik profitjukat: ha növelik a bevételeiket és/vagy csökkentik a költségeiket.3.A beruházási légkör egy szubjektív dolog. .A vállalatnak tehát mérlegelni kell.3. mint a fejlettebbekben. így a termelési tényezők árai alacsonyabbak lesznek a kevésbé fejlett országokban. . így a szállítási költségek egyre nagyobb részarányt képeznek az összköltségen belül. . vagy az importőr országban telephelyet létesíteni és a terméket ott előállítani.14.2 A vásárlóerő paritás: .