You are on page 1of 2

PANDUAN UNTUK MERANGKA RANCANGAN PERNIAGAAN Automotif Elektrik & Diesel

1.

Muka Hadapan Logo Nama Perniagaan Nama Usahawan Ringkasan Eksekutif Contoh : Perniagaan ini menyediakan perkhidmatan …………….. kepada orang ramai. Risalah berkaitan dengan perniagaan ini telah diedarkan kepada orang ramai di kawasan perumahan dan kawasan sekitar. Kain rentang juga telah dinaikkan di tempat-tempat strategik untuk memperkenalkan perniagaan ini. Pelanggan juga boleh menghubungi di talian yang diberi bagi mendapatkan perkhidmatan pada waktu operasi. Objektif Rancangan Perniagaan Contoh : i. Menjadi garis panduan dalam menguruskan perniagaan ii. Untuk memohon pinjaman kewangan daripada ……………………………….. sebanyak …………. Latar Belakang Perniagaan 4.1. Pendahuluan Nama Perniagaan Jenis Perniagaan Lokasi Perniagaan Tarikh Memulakan Perniagaan 4.2. Maklumat Perniagaan Nama Perniagaan Alamat Perniagaan No. Telefon Bentuk Perniagaan Aktiviti Utama Perniagaan Tarikh Memulakan Perniagaan 4.3. Maklumat Usahawan Nama Penuh No. Kad Pengenalan Alamat Tetap No. Telefon Tarikh Lahir Umur Kelulusan Akademik Kursus Yang Dihadiri Kemahiran Pengalaman Nama Bank Perniagaan No. Akaun Bank Modal Perniagaan No. Pendaftaran Perniagaan Tarikh Perniagaan didaftarkan

2.

3.

4.

Syer Pasaran = Hasil /Jualan x 100% Saiz Pasaran 5. Kunci Kira-Kira 9. Kos perlaksanaan Projek Perbelanjaan asset bukan semasa Perbelanjaan Bulanan Perbelajaan lain Perbelajaan luar jangka 5% Jumlah kos 8.5. Sumber Pembiayaan 8.4. Jawatan dan spesifikasi 7. Imbuhan Gaji dan Ganjaran 7. Rancangan Organisasi 7.PANDUAN UNTUK MERANGKA RANCANGAN PERNIAGAAN Automotif Elektrik & Diesel 5. Kesimpulan 10.1. Rancangan Kewangan 8.1.7. Overhed Operasi 6. Perbelanjaan Pentadbiran 8.3.4. Belanjawan Tunai 8.4. Keperluan Pejabat 7. Pengenalan terhadap Perkhidmatan 5. Rancangan Operasi 6.7.3.2. Sasaran Pasaran 5.6.2.8. Perbelanjaan Pemasaran 6.2.1. Lampiran Riezal74 .5. Rancangan Kadar Hasil Operasi 6. Ramalan Hasil Perkhidmatan 5. Saiz Pasaran 5.3.3.2. Persaingan 5.4.5.6. Anggaran Perbelanjaan Oprasi 7. Pelan susun atur operasi 6. Lokasi 6.5. Keperluan Bahan 6. Penyata Pendapatan 8. Mesin dan Peralatan 6. Rancangan Pemasaran 5.1. Tenaga Pekerja Operasi 6. Carta Organisasi 7.