You are on page 1of 2

也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也

也也也也也也也
Psiko也 Pendi也 (Mamat Unggat)

contoh yang diberi: faktor: baka, ekonomi langkah : Pengayaan dan pemulihan, pendekatan bpusatkan murid, pendekatan bpusatkan bahan. * pentingkan KBKK ** Pengenalan - latar belakang kajian ** boleh memilih subjek yang diajar ** terangkan dahulu kajian -- markah yang diperoleh oleh murid akademik baik dan akademik lemah. Prinsip tek. pendi. (Mamat Unggat) Soalan 1 b) domain tukar kepada dominan * apa bahan tersebut: Bahan yang dikendalikan dengan guna komputer Soalan 2 Cari dan cadangkan satu web * mesti ada elemen KBKK Learning skill (Ting Heng Ping) body of academic report 2.0 four sig... 2.0.1 2.0.2 2.0.3

cara kurang tekanan --rakan sebaya / orang yang dipercayai -.0.0 Suggestion (contoh yang dberi) (how to make them successful) -.tempat -.galakkan / dorongan .4 3.2.