You are on page 1of 29

DUMNEZEIASCA LITURGHIE a sfântului IOAN GURA DE AUR Arhiepisc pul C nstantin p lului Litur!

hia Catehu"enil r Sfintele usi sunt #eschise si per#eaua ri#icata$ Diac nul% stân# &n fata usil r &"paratesti 'ice cu !las "are( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte$ +re tul% a*ân# capul #esc perit% ia Sfânta E*an!helie cu a"ân# ua "âinile% ri#ica putin si face se"nul Sfintei Cruci pe sfântul anti"is% &ncepân# cu capatul #e sus% ap i cu cel #e , s% la stân!a si la #reapta 'icân#( +re tul( )inecu*ântata este &"paratia Tatalui si a -iului si a Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ +re tul &nchi#e sfintele usi% iar #iac nul 'ice ectenia "are$ Daca nu este #iac n pre tul #in altar$ Ectenia Mare Diac nul( Cu pace D "nului sa ne ru!a"$ .n ti"pul ecteniei "ari strana raspun#e #upa fiecare ectenie #e cerere$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( +entru pacea #e sus si pentru "ântuirea sufletel r n astre% D "nului sa ne ru!a"$ +entru pacea a t ata lu"ea% pentru /una starea sfintel r lui Du"ne'eu )iserici si pentru unirea tutur r% D "nului sa ne ru!a"$ +entru sfânta /iserica aceasta si pentru cei ce cu cre#inta% cu e*la*ie si cu frica #e Du"ne'eu intra &ntr0&nsa% D "nului sa ne ru!a"$ +entru +rea -ericitul +arintele n stru 1N2 +atriarhul )isericii Ort # 3e R "âne% pentru 1.nalt02 +rea Sfintitul 1Arhi02 Episc pul 1si Mitr p litul2 n stru 1N2% pentru cinstita pre ti"e si cea &ntru Hrist s #iac ni"e% si pentru t t clerul si p p rul% D "nului sa ne ru!a"$ +entru 1aici se p "eneste Câr"uirea tarii% #upa &n#ru"arile Sfântului Sin #2% D "nului sa ne ru!a"$ +entru sfânt l casul acesta% tara aceasta si pentru t ate rasele si satele si pentru cei ce cu cre#inta l cuiesc &ntr0&nsele% D "nului sa ne ru!a"$ +entru /una0&nt c"ire a *a'#uhului% pentru &"/elsu!area r a#el r pa"ântului si pen tru *re"uri pasnice% D "nului sa ne ru!a"$ +entru cei ce calat resc pe ape% pe uscat si prin aer% pentru cei / lna*i% pentru cei ce se stenesc% pentru cei r /iti si pentru "ântuirea l r% D "nului sa ne ru!a"$ Aici se p t a#au!a si alte ectenii pentru felurite cereri$ +entru ca sa fi" i'/a*iti n i% #e t t neca'ul% "ânia% pri"e,#ia si ne* ia% D "nului sa ne ru!a"$ Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ +e +reasfânta% curata% prea/inecu*ântata% "arita stapâna n astra% #e Du"ne'eu Nascat area si pururea -eci ara Maria% cu t ti sfintii sa p "eni"$ 'ice

1

Cân# strana cânta +reasfânta Nascat are$$$% pre tul 'ice &ncet ru!aciunea antif nului &ntâi$ Strana( +reasfânta Nascat are #e Du"ne'eu "iluieste0ne pe n i$ Diac nul( +e n i &nsine si unii pe altii si t ata *iata n astra lui Hrist s Du"ne'eu sa Strana( Tie% D a"ne$ Ru!aciunea Antif nului &ntâi +re tul( D a"ne Du"ne'eul n stru% a Carui stapânire este nease"anata si sla*a nea,unsa% a Carui "ila este ne"asurata si iu/ire #e a"eni ne!raita% .nsuti Stapâne% #upa "il sti*irea Ta% cauta spre n i si spre sfânta /iserica aceasta% si fa / !ate "ilele Tale si &n#urarile Tale cu n i si cu cei ce se r a!a &"preuna cu n i$ Cu !las tare% pre tul 'ice ecf nisul( +re tul( Ca Tie se cu*ine t ata sla*a% cinstea si &nchinaciunea% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Strana cânta acu" antif nul &ntâi$ La &ncheierea antif nului% #iac nul sta #in n u &naintea sfintel r usi% &si ri#ica rarul si 'ice ectenia "ica$ Ectenia Mica Diac nul( Iara si iara cu pace% D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne% "iluieste$ Diac nul( Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este% pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( +e +reasfânta% curata% prea/inecu*ântata% "arita stapâna n astra% #e Du"ne'eu Nascat area si pururea -eci ara Maria% cu t ti sfintii sa p "eni"$ Cân# strana cânta +reasfânta Nascat are$$$% pre tul 'ice &ncet ru!aciunea antif nului &al # ilea$ Strana( +reasfânta Nascat are #e Du"ne'eu "iluieste0ne pe n i Diac nul( +e n i &nsine si unii pe altii si t ata *iata n astra lui Hrist s Du"ne'eu sa Strana( Tie% D a"ne$ Ru!aciunea Antif nului al # ilea +re tul( D a"ne Du"ne'eul n stru% "ântuieste p p rul Tau si /inecu*ântea'a " stenirea Ta4 plinirea )isericii Tale pa'este% sfinteste pe cei ce iu/esc p # a/a casei Tale% Tu pe acestia &i prea "areste cu #u"ne'eiasca puterea Ta si nu ne lasa pe n i% cei ce na#a,#ui" &ntru Tine$ Cu !las tare pre tul 'ice ecf nisul$ +re tul( Ca a Ta este stapânirea si a Ta este &"paratia si puterea si sla*a% a Tatalui si a -iului si a Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Strana cânta acu" antif nul al # ilea$ La &ncheierea antif nului% #iac nul sta iarasi &n fata ic anei Nascat arei #e Du"ne'eu% ri#ica rarul si 'ice ectenia "ica$ Ectenia Mica #a"$ #a"$

2

Diac nul( Iara si iara cu pace% D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne% "iluieste Diac nul( Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este% pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( +e +reasfânta% curata% prea/inecu*ântata% "arita stapâna n astra% #e Du"ne'eu Nascat area si pururea -eci ara Maria% cu t ti sfintii sa p "eni"$ Cân# #iac nul intra &n altar pe usa #inspre "ia'a'i% sta la l cul sau la sfânta "asa si se &nclina &n fata pre tului% &n ti"p ce pre tul 'ice ru!aciunea antif nului al treilea$ Strana( +reasfânta Nascat are #e Du"ne'eu "iluieste0ne pe n i Diac nul( +e n i &nsine si unii pe altii si t ata *iata n astra lui Hrist s Du"ne'eu sa Strana( Tie% D a"ne$ Ru!aciunea Antif nului al Treilea +re tul( Cel ce ne0ai #aruit n ua aceste ru!aciuni /stesti si &"preuna0!lasuite% Cel ce si la # i si la trei% care se unesc &n nu"ele Tau% ai fa!a#uit sa le &"plinesti cererile% .urul altarului$ Ei ies pe usa #inspre "ia'an apte si se presc &n "i.l cul /isericii% &n fata pre tului si putin &n #reapta sa% 'ice( Diac nul( D "nului sa ne ru!a"$ D a"ne "iluieste$ +re tul 'ice Ru!aciunea Intrarii( Stapâne D a"ne% Du"ne'eul n stru% Cel ce ai ase'at &n ceruri cetele si stile &n!e ril r si ale arhan!helil r spre slu.n ti"p ce strana cânta antif nul al treilea sau -ericirile% pre tul si #iac nul fac trei &nchinaciuni &naintea Sfintei Mese$ +re tul ri#ica Sfânta E*an!helie si #a #iac nului$ Diac nul "er!e &naintea pre tului &n .esc &"preuna cu n i si &"preuna sla*esc /unatatea Ta$ Ca Tie se cu*ine t ata sla*a% cinstea si &nchi na ciunea% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Dupa ru!aciune% #iac nul% tinân# rarul &n "âna #reapta% arata catre rasarit cu "âna #reapta si 'ice( #a"$ Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% sfânta intrare$ +re tul% /inecu*ântân# catre sfântul altar% 'ice &ncet( +re tul( )inecu*ântata este intrarea sfintil r Tai% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Ei se &nchina #e # ua ri$ Diac nul &i #a Sfânta E*an!helie pre tului sa sarute$ A"ân# i "ai fac &nchinaciune$ Daca &nsa &n /iserica este arhiereu 1sau la "anastire% staret2% ei &l &nl cuiesc pe pre t si #iac nul #uce Sfânta E*an!helie celui "ai "are sa sarute% sarutân# 3 .l cul /i sericii$ Intrarea "ica Diac nul% stân# &n "i.nsuti% si acu"% plineste cererile cele #e f l s ale r /il r Tai #ân#u0ne n ua% &n *eacul #e acu"% cun stinta a#e*arului Tau% si &n cel ce *a sa fie% *iata *esnica #aruin#u0ne$ Cu !las tare% pre tul 'ice ecf nisul( +re tul( Ca /un si iu/it r #e a"eni esti si Tie sla*a &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ ./a sla*ei Tale% fa ca &"preuna cu intrarea n astra sa fie si intrarea sfintil r &n!eri% care slu.

este pre tul sin!ur% 'ice el &nsusi( D a"ne% "ântuieste pe cei /inecre#inci si$ Ap i el cânta sin!ur( Si ne au'i pe n i% #upa care 'ice( Si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Sfinte Du"ne'eule% Sfinte tare% Sfinte fara #e " arte% "iluieste0ne pe n i$ Sla*a Tatalui si -iului si Sfântului Duh si acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ 4 ./a se face &n s / r% pre tul se preste #upa cu*intele ( $$$ acu" si pururea% iar #iac nul se apr pie #e sfintele usi si aratân# cu rarul catre ic ana Mântuit rului% 'ice( Diac nul( D a"ne% "ântuieste pe cei /inecre#inci si$ Cei care se afla &n altar cânta 'icân# aceleasi cu*inte$ Diac nul( D a"ne% "ântuieste pe cei /inecre#inci si 1#e # ua De fiecare #ata% strana raspun#e cu aceleasi cu*inte$ Diac nul( Si ne au'i pe n i$ Este #e ase"enea /iceiul ca cei #in altar sa cânte Si ne au'i pe n i$ rarul% 'ice( ri2 Dupa aceasta% #iac nul% cu !las "are si &naltân# Diac nul( Si &n *ecii *ecil r$ Cân# slu.ntelepciune% #repti5 Diac nul intra &n sfântul altar prin sfintele usi$ +re tul se pleaca catre strani% intra &n altar si% luân# Sfânta E*an!helie% asea'a pe Sfânta Masa$ Strana( 6eniti sa ne &nchina" si sa ca#e" la Hrist s$ Mântuieste0ne pe n i% -iul lui Du"ne'eu% 1Du"inica2 Cel ce ai &n*iat #in " rti% pe n i% cei ce0Ti cânta" Tie( Aliluia$ 1&n 'ilele sapta"ânii2 Cel ce esti "inunat &ntru sfinti$$$ La pra'nicile &"paratesti% &n l c #e 6eniti sa ne &nchina"$$$% se cânta stihurile speciale$ Dupa aceasta cântare se cânta tr parele si c n#acele p tri *ite$ Dupa ce se cânta c n#acele% #iac nul% stân# &ntre sfintele usi% cu fata catre cre#inci si si% tinân# rarul &n "âna #reapta% 'ice( Diac nul( D "nului sa ne ru!a"$ Si &nt rcân#u0se &n #reapta pre tului &si pleaca capul catre acesta$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul 'ice cu !las &ncet catre pre t( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% *re"ea cântarii celei &ntreit0sfinte$ +re tul &l /inecu*ântea'a pe cap 'icân#( +re tul( Ca sfânt esti Du"ne'eul n stru si Tie sla*a &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea% 0 1+au'a2 La sar/at rile "ai &nse"nate si "ai cu sea"a cân# slu.n*ierii spre p p r si 'ice( Diac nul( .si el "âna acestuia$ Dupa ce se ter"ina cântarea% #iac nul% stân# &naintea sfintel r usi% &nalta Sfânta E*an!helie cu ic ana .

ertfelnic si a0Ti a#uce #at rita &nchinare si preasla*ire( .l cul /isericii cu fata la altar si cânta pr chi"enul Ap st lului$ Ap i #iac nul 'ice( rarul spre pr sc "i#iar% 'ice 5 .n 'ilele #e pra'nic% se p ate 'ice si alta cântare$ ..ntreit0sfinte +re tul( Du"ne'eule cel sfânt% Care &ntru sfinti Te #ihnesti% Cel ce cu !las &ntreit0sfânt esti lau#at #e serafi"i si sla*it #e heru*i"i si #e t ata puterea cereasca &nchinat4 Cel ce #intru nefiinta &ntru fiinta ai a#us t ate4 Care ai 'i#it pe " #upa chipul si ase"anarea Ta si cu t t harul Tau l0ai &"p # /it4 Cel ce #ai &ntelepciune si pricepere celui ce cere% si nu treci cu *e#erea pe cel ce !reseste% ci pui p cainta spre "ântuire4 Care ne0ai &n*re#nicit pe n i% s"eritii si ne*re#nicii r /ii Tai% si &n ceasul acesta% a sta &naintea sla*ei sfântului Tau .i" Tie cu cu*i sie &n t ate 'ilele *ietii n astre$ +entru ru!aciunile +reasfintei Nascat arei #e Du"ne'eu si ale tutur r sfintil r care #in *eac au /ine0placut Tie$ Ca sfânt esti Du"ne'eul n stru si Tie sla*a &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ +re tul si #iac nul se &nchina &naintea Sfintei Mese #e fiecare #ata cân# se cânta Sfinte Du"ne'eule$$$ La Sla*a$$$ Si acu"$$$% #iac nul% #e la l cul lui% aratân# cu catre pre t( Diac nul( + runceste% parinte$ +re tul "er!e la pr sc "i#iar &si pleaca capul si 'ice( +re tul( )inecu*ântat este cel ce *ine &ntru nu"ele D "nului$ Ap i #iac nul arata catre scaunul #e sus si 'ice( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% scaunul cel #e sus$ Diac nul ra"âne &n #reptul c ltului sfintei "ese$ +re tul% se &nt arce catre Sfânta Masa% ap i "er!e catre scaunul cel #e sus% 'icân#( +re tul( )inecu*ântat esti pe scaunul sla*ei &"paratiei Tale% Cel ce se'i pe heru*i"i% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ +re tul sta cu fata catre cre#inci si &n #reapta scaunului #e sus% l cul #in "i.n ti"pul acestei cântari% pre tul citeste &n taina( Ru!aciunea Cântarii celei .l c fiin# re'er*at episc pului$ Dupa Sla*a$$$ Si acu"$$$% #iac nul stân# &ntre sfintele usi 'ice( Diac nul( +uternic$ Si strana cânta Sfinte Du"ne'eule$$$$ Ap st lul Dupa plinirea Cântarii celei &ntreit0sfinte% #iac nul *enin# &ntre sfintele usi% cu fata spre cre#inci si% 'ice( Diac nul( Sa lua" a"inte$ +re tul( +ace tutur r$ Citit rul( Si #uhului tau$ Clericii "er! si stau &naintea scaunului &nalt$ Citit rul sta &n "i.nsuti Stapâne% pri"este si #in !urile n astre% ale pacat sil r% &ntreit0sfânta cântare si ne cercetea'a pe n i &ntru /unatatea Ta$ Iarta0ne n ua t ata !reseala cea #e * ie si cea fara #e * ie4 sfinteste sufletele si trupurile n astre si ne #a n ua sa slu.

ntelepciune% #repti% sa asculta" Sfânta E*an!helie$ +re tul( +ace tutur r5 +re tul sta &ntre sfintele usi% cât ti"p #iac nul citeste #in Sfânta E*an!helie$ Strana( Si #uhului tau$ Diac nul( Din Sfânta E*an!helie #e la 1N2 citire$ 6 .Diac nul( .etul arhieresc% stranile% pe citet si% #in "i.nt rcân#u0se catre Sfânta Masa% pre tul citeste &ncetis r ru!aciunea #inaintea E*an!heliei$ +re tul( Straluceste &n ini"ile n astre% Iu/it rule #e a"eni% Stapâne% lu"ina cea curata a cun asterii Du"ne'eirii Tale si #eschi#e chii !ân#ului n stru spre &ntele!erea e*an!helicel r Tale pr p *a#uiri$ +une &n n i si frica fericitel r Tale p runci% ca t ate p ftele trupului calcân#% *ietuire #uh * niceasca sa petrece"% cu!etân# si facân# t ate cele ce sunt spre /una0placerea Ta$ Ca Tu esti lu"inarea sufle te l r si a trupuril r n astre% Hrist ase Du"ne'e ule si Tie sla*a &nalta"% &"preuna si Celui fara #e &nceput al Tau +arinte si +reasfântului si /unului si #e *iata facat rului Tau Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Diac nul% ispra*in# #e ca#it% pune ca#elnita la l cul ei% se apr pie #e pre t si pri"este #e la el Sfânta E*an!helie si% &nchinân#u0se &naintea Sfintei E*an!helii% ia cu a"ân# ua "âinile si pune capatul rarului peste ea$ Dupa citirea Ap st lului% pre tul sta &ntre sfintele usi cu fata spre cre#inci si si 'ice( +re tul( +ace tie% citit rule$ Citetul( Si #uhului tau Strana( Aliluia5 Aliluia5 Aliluia5 Diac nul iese cu Sfânta E*an!helie prin sfintele usi$ .n 'ilele sapta"ânii% pre tul /inecu*ântea'a pe #iac n &n taina$ Dupa aceasta% #iac nul 1sau pre tul #aca nu este #iac n2 sta &ntre sfintele usi cu fata catre cre#inci si% si 'ice( Diac nul( .l cul /isericii% pe ceilalti cre#inci si$ Ap i% intra &n sfântul altar% ca#in#$ E*an!helia .naintea lui "er! # i purtat ri cu sfesnice cu lu"ânari4 #iac nul 'ice( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% pe /ine*estit rul Sfântului Ap st l si E*an!helist 1N2 +re tul% /inecu*ântân#u0l% 'ice( +re tul( Du"ne'eu% pentru ru!aciunile Sfântului% &ntru t t lau#atului Ap st l si E*an!helist 1N2 sa0ti #ea tie% celui ce /ine*estesti% cu*ânt cu putere "ulta% spre plinirea E*an!heliei iu/itului Sau -iu% a D "nului n stru Iisus Hrist s$ Diac nul( A"in$ .ur si &n sfântul altar si pe pre t% ap i iese #in altar si ca#este #upa rân#uiala ic anele% .ntelepciune$ Si citetul( Din Epist la catre$$$ Diac nul( Sa lua" a"inte$ Citit rul% cu fata la altar% citeste Epist la$ Diac nul ia ca#elnita cu ta"âie si *ine catre pre t pentru a pri"i /inecu*ântarea % ap i ca#este Sfânta Masa &"pre.

nca ne ru!a" pentru fericitii si pururea p "enitii ctit ri ai sfânt l casului acestuia si pentru t ti cei "ai #inainte a# r"iti parinti si frati ai n stri #rept"arit ri crestini% care #ihnesc aici si pretutin#eni$ .n acest ti"p% pre tul 'ice &n taina Ru!aciunea cererii staruit are$ Diac nul sau% #aca nu este #iac n% pre tul% 'ice( Diac nul( .nca ne ru!a" 1aici se p "eneste Câr"uirea tarii% #upa &n#ru"arile Sfântului Sin #2% pentru sanatatea si "ântuirea l r$ .Strana( Sla*a Tie% D a"ne% sla*a Tie$ +re tul sau #iac nul al # ilea 'ice( +re tul( Sa lua" a"inte$ Daca nu este #iac n% pre tul citeste Sfânta E*an!helie% #intre sfintele usi% a*ân# #e0a #reapta si #e0a stân!a câte un sfesnic cu lu"ânare aprinsa$ Dupa citirea Sfintei E*an!helii% #iac nul &n#reapta cartea catre pre t care 'ice(( +re tul( +ace tie% celui ce ai /ine*estit$ Strana( Sla*a Tie% D a"ne% sla*a Tie$ +re tul% pri"in# Sfânta E*an!helie #e la #iac n% saruta si0i /inecu*ântea'a pe cre#inci si cu ea &n se"nul crucii #upa care asea'a pe Sfânta Masa #easupra sfântului anti"is$ Dupa citirea te3tului E*an!heliei% ur"ea'a #e /icei tâlcuirea ei 1pre#ica2$ Dupa pre#ica% #aca se tine acu"% se &nchi# sfintele usi% iar #iac nul stân# &n fata sfintel r usi% &n "i.nca ne ru!a" pentru fratii n stri( pre ti% ier " nahi% ier #iac ni% #iac ni% " nahi si " nahii si pentru t ti cei &ntru Hrist s frati ai n stri$ .l cul /isericii% 'ice( Ectenia cererii staruit are Diac nul( Sa 'ice" t ti% #in t t sufletul si #in t t cu!etul n stru sa 'ice"$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( D a"ne% At tstapânit rule% Du"ne'eul parintil r n stri% ru!a"u0ne Tie% au'i0ne si ne "iluieste$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Miluieste0ne pe n i% Du"ne'eule% #upa "are "ila Ta% ru!a"u0ne Tie% au'i0ne si ne "iluieste$ Strana( D a"ne "iluieste 1#e 7 ri2$ .nalt02 +rea Sfintitul 1Arhi02 Episc pul 1si Mitr p litul2 n stru 1N2t% si pentru t ti fratii n stri &ntru Hrist s$ .nca ne ru!a" pentru "ila% *iata% pacea% sanatatea% "ântuirea% cercetarea% lasarea si iertarea pacatel r r /il r lui Du"ne'eu en riasi% ctit ri si /inefacat ri ai sfântului l casului acestuia$ Aici se p t pune ectenii pentru #iferite cereri$ 7 .nca ne ru!a" pentru +rea -ericitul +arintele n stru 1N2% +atriarhul )isericii Ort # 3e R "âne% spentru 1.

nsuti D a"ne% #ihneste sufletele a# r"itil r r /il r Tai 1N2% &n l c lu"inat% &n l c cu *er#eata% &n l c #e #ihna% #e un#e a fu!it t ata #urerea% &ntristarea si suspinarea$ Si rice !reseala au sa*ârsit ei cu cu*ântul% cu lucrul% sau cu !ân#ul% ca un Du"ne'eu /un si iu/it r #e a"eni% iarta0le l r$ Ca nu este "% care sa fie *iu si sa nu !reseasca4 nu"ai Tu sin!ur esti fara #e pacat4 #reptatea Ta este #reptate &n *eac si cu*ântul Tau% a#e*arul$ Diac nul( D "nului sa ne ru!a"$ +re tul( Ca Tu esti &n*ierea si *iata si #ihna r /il r Tai 1N2% Hrist ase% Du"ne'eul n stru% si Tie sla*a &nalta"% &"preuna si Celui fara #e &nceput al Tau +arinte si +reasfântului si /unului si #e *iata facat rului Tau Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Diac nul% sau #aca nu este #iac n% pre tul( 8 .nca ne ru!a" pentru cei ce a#uc #aruri si fac /ine &n sfânta si &ntru t t cinstita /ise rica aceasta% pentru cei ce se stenesc% pentru cei ce cânta si pentru p p rul ce sta &nainte si asteapta #e la Tine "are si "ulta "ila$ Ru!aciunea cererii staruit are +re tul( D a"ne Du"ne'eul n stru% pri"este aceasta ru!aciune staruit are #e la r /ii Tai si ne "iluieste pe n i% #upa "ulti"ea "ilei Tale% si tri"ite &n#urarile Tale peste n i si peste t t p p rul Tau% care asteapta #e la Tine "are si "ulta "ila$ +re tul( Ca "il sti* si iu/it r #e a"eni Du"ne'eu esti si Tie sla*a &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ 8 88 Ectenia pentru p "enirea " rtil r Acu" se p ate 'ice ectenia pentru cei che"ati% p tri*it cerintel r par hiei$ De /icei nu se 'ice &n 'ilele #e #u"inica% &n sar/at area ."paratul cel fara #e " arte si Du"ne'eul n stru% sa cere"$ Strana( Da D a"ne$ Diac nul( D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ +re tul( Du"ne'eul #uhuril r si a t t trupul% Care ai calcat " artea si pe #ia* lul l0ai surpat si ai #aruit *iata lu"ii Tale% ..n*ierii sau &n 'ilele #e sar/at are( Diac nul( Miluieste0ne pe n i% Du"ne'eule% #upa "are "ila Ta% ru!a"u0ne Tie% au'i0ne si ne "iluieste$ Strana( D a"ne "iluieste$ 1#e 7 ri2 Diac nul( .nca ne ru!a" pentru #ihna sufletel r a# r"itil r r /il r lui Du"ne'eu 1N2% si pentru ca sa li se ierte l r t ata !reseala cea #e * ie si cea fara #e * ie$ Strana( D a"ne "iluieste$ 1#e trei ri2 #ihnesc$ Diac nul( Ca D "nul Du"ne'eu sa ase'e sufletele l r un#e #reptii se Strana( D a"ne "iluieste$ 1#e trei ri2 Diac nul( Mila lui Du"ne'eu% &"paratia cerului si iertarea pacatel r l r% #e la Hrist s% .

Diac nul( .n acest ca' anti"isul se #esface la 'icerea Ecteniei Cererii Staruit are% &naintea ecf nisului$ Daca se "ite Ectenia pentru cei che"ati% #iac nul 'ice acu" Ectenia pentru cre#inci si$ Diac nul( Ru!ati0*a cei che"ati% D "nului$ +re tul #esface partea #in stân!a sa$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Cei cre#inci si% pentru cei che"ati sa ne ru!a"% ca D "nul sa0i "iluiasca pe #ânsii$ +re tul #esface partea #in #reapta sa$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Sa0i &n*ete pe #ânsii cu*ântul a#e*arului $ +re tul #esface partea #e . s$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Sa le #esc pere l r E*an!helia #reptatii$ +re tul #esface pertea #e sus$ Strana( D a"ne "iluieste$ Ap i pre tul &ncepe sa stear!a cu /uretele sfântul anti"is% #in t ate partile% spre &n# itura #in #reapta$ Diac nul( Sa0i uneasca pe #ânsii cu Sfânta Sa s / rnicesca si ap st leasca )iserica$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Mântuieste% "iluieste% apara si0i pa'este pe #ânsii% Du"ne'eule% cu harul Tau$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Cei che"ati% capetele * astre D "nului sa le plecati$ Strana( Tie% D a"ne$ Ru!aciunea pentru cei che"ati +re tul citeste &n taina( +re tul( D a"ne Du"ne'eul n stru% Cel ce &ntru cele #e sus l cuiesti si spre cei s"eriti pri*esti% Care ai tri"is "ântuire nea"ului "enesc pe Unul0Nascut -iul Tau si Du"ne'eu% pe D "nul n stru Iisus Hrist s% cauta spre r /ii Tai cei che"ati% care si0au plecat !ru"a.ntru fericita a# r"ire% *esnica #ihna #a% D a"ne% sufletel r a# r"itil r r /il r Tai% cel r ce s0au p "enit acu"% si le fa l r *esnica p "enire$ Si se cânta% &n altar #ata% ap i la strani #e # ua Strana( 6esnica p "enire$ Ectenia pentru cei che"ati +re tul &ncepe sa #esfaca sfântul anti"is$ T tusi Ectenia si Ru!aciunea pentru cei che"ati p t fi "ise &n unele situatii$ .ii &naintea Ta% si0i &n*re#niceste pe #ânsii% la *re"ea p tri*ita% #e /aia nasterii celei #e a # ua% #e iertarea pacatel r si #e *es"ântul nestricaciunii4 uneste0i pe #ânsii cu sfânta Ta s / rniceasca si ap st leasca )iserica si0i nu"ara pe #ânsii cu tur"a Ta cea aleasa$ ri( 6esnica p "enire$ 9 .

este pre tul sin!ur% pre tul 'ice t t #ial !ul( Câti sunteti che"ati% iesiti$ Cei che"ati% iesiti$ Câti sunteti che"ati% iesiti$ Ca ni"eni #intre cei che"ati 1sa nu ra"âna2$ Litur!hia Cre#inci Sil r +ri"a ectenie pentru cre#inci si Diac nul% #in "i.ertfe fara #e sân!e pentru t t p p rul Tau4 si ne &n*re#niceste pe n i% pe care ne0ai pus &ntru aceasta slu.ntelepciune5 10 .+re tul 'ice ecf nisul &n ti"p ce &nse"nea'a crucis cu /uretele #easupra sfântului anti"is$ Ap i &l saruta si &l pune la l cul lui% sus &n #reapta anti"isului$ +re tul( Ca si acestia &"preuna cu n i sa sla*easca preacinstitul si #e "are cu*iinta nu"ele Tau% al Tatalui si al -iului si al Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Diac nul 'ice #in "i.l cul /isericii( Diac nul( Câti sunteti che"ati% iesiti$ Iar #e este un al # ilea #iac n% 'ice si acesta% #intre sfintele usi( Cei che"ati% iesiti$ Ap i iarasi #iac nul% #in "i.l cul /isericii% 'ice( Diac nul( Câti sunte" cre#inci si% iara si iara cu pace D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ Se &nchi#e per#eaua #e la sfintele usi$ Strana cânta #in n u( Strana( D a"ne "iluieste$ +re tul citeste &n taina +ri"a ru!aciune pentru cre#inci si Diac nul( Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ Strana( D a"ne "iluieste$ Ru!aciunea &ntâi pentru cre#inci si +re tul( Multu"i" Tie% D a"ne% Du"ne'eul +uteril r% Care ne0ai &n*re#nicit pe n i a sta si acu" &naintea sfântului Tau ./a a Ta% cu puterea Duhului Tau celui Sfânt% ca fara #e sân#a si fara #e s"inteala% &ntru "arturia curata a cu!etului n stru% sa Te che"a" pe Tine &n t ata *re"ea si &n t t l cul si% au'in#u0 ne pe n i% "il sti* sa ne fii n ua% &ntru "ulti"ea /unatatii Tale$ Diac nul( .l cul /isericii( Câti sunteti che"ati% iesiti$ Diac nul% #intre sfintele usi( Ca ni"eni #intre cei che"ati 1sa nu ra"âna2$ Daca este nu"ai un sin!ur #iac n% ri #e slu.ertfelnic si a ca#ea la &n#urarile Tale% pentru pacatele n astre si pentru pacatele cele #in nestiinta ale p p rului$ +ri"este Du"ne'eule% ru!aciunea n astra4 fa0ne sa fi" *re#nici a0Ti a#uce ru!aciuni% cereri si .

+re tul( Ca Tie se cu*ine t ata sla*a% cinstea si &nchinaciunea% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ A D ua Ectenie pentru Cre#inci si Diac nul( Iara si iara cu pace% D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ 1acu" si la ur"a t a rele ectenii #e cerere2 Ur"at arele ectenii #e cerere se 'ic nu"ai #aca slu.a cea lu"easca sa lepa#a"$ +re tul citeste &n taina Ru!aciunea #in ti"pul cântarii heru*i"ice( Ru!aciunea #in ti"pul cântarii heru*i"ice +re tul( Ni"eni #in cei le!ati cu p fte si cu #esfatari trupesti nu este *re#nic sa *ina% sa se apr pie% sau sa slu.este sin!ur% el citeste &n taina a # ua Ru!aciune pentru cre#inci si$ Diac nul( +entru pacea #e sus si pentru "ântuirea sufletel r n astre% D "nului sa ne ru!a"$ +entru pacea a t ata lu"ea% pentru /unastarea sfintel r lui Du"ne'eu )iserici si pentru unirea tutur r% D "nului sa ne ru!a"$ +entru sfânta /iserica aceasta si pentru cei ce cu cre#inta% cu e*la*ie si cu frica #e Du" ne'eu intra &ntr0&nsa% D "nului sa ne ru!a"$ +entru ca sa fi" n i i'/a*iti #e t t neca'ul% "ânia% pri"e.#ia si ne* ia% D "nului sa ne ru!a"$ Daca pre tul slu.ertfelnic$ Si #aruieste% Du"ne'eule% si cel r ce se r a!a &"preuna cu n i sp r &n *iata% &n cre#inta si &n &ntele!erea cea #uh * niceasca$ Da l r sa0Ti slu."paratul sla*ei4 caci a slu.ntelepciune$ Diac nul intra &n altar prin usa #inspre "ia'an apte$ +re tul( Ca su/ stapânirea Ta t t#eauna fiin# pa'iti% Tie sla*a sa &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Strana cânta cântarea heru*i"ica pâna la( Ca pe &"paratul$$$ Strana( N i% care pe heru*i"i cu taina &nchipui" si facat arei #e *iata Trei"i &ntreit0sfânta cântare a#uce"% t ata !ri.este si un #iac n$ Daca pre tul slu.easca t t#eauna cu frica si cu #ra! ste si &ntru ne*in *atie si fara sân#a sa se &"partaseasca cu Sfintele Tale Taine si sa se &n*re#niceasca #e cereasca Ta &"paratie$ Diac nul( .este sin!ur el c ntinua #e aici$ Diac nul ( Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ Strana( D a"ne "iluieste$ Ru!aciunea a # ua pentru cre#inci si +re tul( Iarasi si #e "ulte ri ca#e" la Tine si ne ru!a" Tie% )unule si Iu/it rule #e a"eni% ca pri*in# spre ru!aciunea n astra% sa curatesti sufletele si trupurile n astre #e t ata necuratia trupului si a #uhului si sa ne #ai n ua sa sta" ne*in *ati si fara #e sân#a &naintea sfântului Tau .easca Tie% .i Tie este lucru "are si &nfric sat r chiar pentru puterile cele ceresti$ Dar% t tusi% pentru iu/irea Ta #e a"eni cea ne!raita si 11 .

urat &n chip ne*a'ut #e cetele &n!eresti$ Aliluia% aliluia% aliluia$ Si #e nu s0a facut "ai &nainte ac perirea Cinstitel r Daruri la pr sc "i#iar% se face acu"$ Se ri#ica ap i per#eaua si se #eschi# sfintele usi$ Diac nul #a ca#elnita pre tului% si% luân# lu"ânare aprinsa "er!e &naintea pre tului care ta"âia'a Sfânta Masa &"pre.ne"asurata% fara "utare si fara schi"/are Te0ai facut "% si Arhiereu al n stru Te0ai facut% si% ca un Stapân a t ate% ne0ai #at slu.ii "ei si "a r ! Tie( Sa nu &nt rci fata Ta #e la "ine% nici sa "a lepe'i #intre slu.un! &n "i.it rii Tai% ci /ine* ieste sa0Ti fie a#use #arurile acestea #e "ine pacat sul si ne*re#nicul r /ul Tau$ Ca Tu esti Cel ce a#uci si Cel ce Te a#uci% Cel ce pri"esti si Cel ce Te &"parti% Hrist ase% Du"ne'eul n stru% si Tie sla*a &nalta"% &"preuna si Celui fara #e &nceput al Tau +arinte si +reasfântului si /unului si #e *iata facat rului Tau Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Dupa ce pre tul a 'is ru!aciunea% el si #iac nul 'ic &n taina cântarea heru*i"ica #e trei facân# câte &nchinaciune la fiecare sfârsit$ Cântarea heru*i"ica +re tul( N i% care pe heru*i"i cu taina &nchipui" si facat arei #e *iata Trei"i &ntreit0sfânta cântare a#uce"% t ata !ri.ertfesc sfântul si preacuratul Tau Trup si scu"pul Tau Sân!e$ Caci la Tine *in% plecân#u0"i !ru"a.a cea lu"easca sa lepa#a"$$$ Diac nul( $$$Ca pe .ertfa lui Du"ne'eu% #uhul u"ilit$$$$ Daca este ti"p el p ate 'ice si alte tr pare #e u"ilinta$ ."paratul lui Israel% Cel ce sin!ur esti Sfânt si &ntru sfinti Te #ihnesti$ Deci pe Tine Te r !% Cel ce sin!ur esti /un si /ine* it r% cauta spre "ine pacat sul si netre/nicul r /ul Tau% si0"i curateste sufletul si ini"a #e cu!ete *iclene4 si &n*re#niceste0"a% cu puterea Sfântului Tau Duh% pe "ine% cel ce sunt &"/racat cu harul pre tiei% sa stau &naintea sfintei Tale "ese acesteia si sa ./a sfânta a acestei .l cul /isericii% se &nt rc cu fata spre apus$ Cân# nu sunt #iac ni% atât sfântul #isc cât si sfântul p tir se iau #e catre &ntâiul #intre pre ti$ Iesin# #eci #in sfântul altar% &ntâiul #intre #iac ni 'ice cu !las "are( ri% 12 .ertfe litur!ice si fara sân!e4 ca sin!ur Tu% D a"ne Du"ne'eul n stru% stapânesti cele ceresti si cele pa"ântesti% Care Te p rti pe scaunul heru*i"il r% D "nul serafi"il r si ."paratul tutur r% sa pri"i" pe Cel &nc n.ur% altarul t t si iesin# prin sfintele usi% ta"âia'a ic anele si pe cre#inci si$ +re tul 'ice &n taina +sal"ul 9: pâna la *ersul .este nu"ai pre tul% face el sin!ur 6 h #ul% a*ân# Aerul pe u"eri% p tirul &n "âna #reapta si #iscul &n "âna stân!a$ Cân# sunt "ai "ulti pre ti si #iac ni% cel #intâi #intre pre ti% &"preuna cu #iac nii% se pleaca catre cre#inci si$ Ap i *in si ceilalti pre ti &ncepân# #e la cei cu ran! "ai "are% care se &nchina #upa rân#uiala si *in &n fata pr sc "i#iarului% a*ân# &n "âna #reapta fiecare câte sfânta cruce% si% la ne* ie% chiar cartea Du"ne'eiestii Litur!hii$ +re tul care a facut +r sc "i#ia p arta c pia si lin!urita$ Si fac 6 h #ul% "er!ân# unul #upa altul &n ur"a pre tului celui #intâi si cân# a.nt rcân#u0se la Sfânta Masa% pre tul #a ca#elnita #iac nului$ A"ân# i fac ap i # ua &nchinaciuni &naintea Sfintei Mese% 'icân#( +re tul( Du"ne'eule% curateste0"a pe "ine pacat sul si "a "iluieste$ Dupa aceea pre tul saruta sfântul anti"is% Sfânta Cruce si Sfânta Masa$ Diac nul saruta nu"ai Sfânta Masa$ Mai fac ap i a"ân# i &nchinaciune si se &nt rc plecân#u0se% #intre sfintele usi% catre cre#inci si$ Mer! #upa aceea la pr sc "i#iar si &nchinân#u0se #e trei ri% 'ic( Du"ne'eule curateste0"a pe "ine pacat sul si "a "iluieste$ Diac nul( Ri#ica% parinte$ +re tul% luân# Aerul &l pune pe u"erii #iac nului% 'icân#( +re tul( Ri#icati "âinile * astre la cele sfinte si /inecu*ântati pe D "nul$ El #a sfântul #isc #iac nului% care &l tine &n #reptul fruntii$ +re tul &nsusi ia sfântul p tir$ Diac nul iese &naintea pre tului prin usa #inspre "ia'an apte facân# Iesirea cu Cinstitele Daruri sau 6 h #ul$ Daca sunt # i #iac ni% pre tul pune "ai &ntâi pe u"erii celui #e al # ilea un Aer% #ân#u0i ap i ca#elnita$ Al # ilea #iac n "er!e &naintea #iac nului &ntâi$ Iar #e slu.

ntâiul #intre pre ti 'ice% facân# se"nul Sfintei Cruci cu p tirul spre cre#inci si( +re tul( Si pe * i pe t ti% #rept"arit ril r crestini% sa *a p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Strana cânta "ai #eparte cântarea heru*i"ica #e la Ca pe ."paratul tutur r% sa pri"i" pe Cel &nc n.nalt02 +rea Sfintitul 1Arhi02 Episc pul 1si Mitr p litul2 n stru 1N2t% sa0l p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +e 1aici se p "eneste Câr"uirea tarii% #upa &n#ru"arile Sfântului Sin #2% sa0i p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +e fratii n stri( pre ti% ier " nahi% ier #iac ni% #iac ni% " nahi si " nahii si pe t ti cei #in clerul /isericesc sa0i p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &nparatia Sa$ +e a# r"itii &ntru fericire patriarhi ai )isericii Ort # 3e R "âne% Mir n% Nic #i"% .urat &n chip ne*a'ut #e cetele &n!eresti$ Aliluia% aliluia% aliluia$ Cân# pre tii intra &n altar% &ntâiul #intre #iac ni 'ice catre pre tul care #uce sfântul p tir( Diac nul( +re tia ta sa p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +re tul 'ice catre #iac n( +re tul( Diac nia ta sa p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Diac nul( A"in$ 13 .nainte #e a intra &n altar% pre tul 'ice ur"at arele ectenii #e cerere( +re tul( +e +rea -ericitul +arintele n stru 1N2% +atriarhul )isericii Ort # 3e R "âne% spe 1.Iesirea cu Cinstitele Daruri Diac nul( +e * i pe t ti% #rept"arit ril r crestini% sa *a p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ 1Acu" si la ur"at arele ectenii #e cerere2 Al # ilea #iac n% "er!ân# &naintea pri"ului #iac n% se preeste &n fata ic anei Sfintei -eci are$ +ri"ul #intre #iac ni intra &n altar si sta &n #reapta% asteptân#u0l pe pre t sa intre cu Sfântul + tir$ Cân# pre tul intra &n altar% al # ilea #iac n &l ca#este si ap i intra si el prin usa #inspre "ia'an apte$ .ustinian si Iustin% sa0i p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +e fericitii si pururea p "enitii ctit ri ai sfântului l casului acestuia si pe alti ctit ri% "iluit ri si facat ri #e /ine% sa0i p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +e stasii r "âni ca'uti pe câ"purile #e lupta pentru apararea tarii% sa0i p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +e cei ce au a#us aceste #aruri si pe cei pentru care s0au a#us% *ii si " rti sa0i p "enasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ +e t ti cei a# r"iti #in nea"urile n astre% stra" si% " si% parinti% frati% sur ri si pe t ti cei #intr0 ru#enie cu n i% pe fiecare #upa nu"ele sau% sa0i p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ Nu se citesc acu" p "elnice$ ."paratul$$$ pâna la sfârsit$ Strana( $$$Ca pe .

n " r"ânt cu trupul% &n ia# cu sufletul% ca un Du"ne'eu% &n rai cu tâlharul si pe scaun &"preuna cu Tatal si cu Duhul ai f st% Hrist ase% t ate u"plân#u0le% Cel ce esti necuprins$ Ca un purtat r #e *iata si "ai &nfru"usetat #ecât raiul cu a#e*arat si #ecât t ata ca"ara &"parateasca "ai lu"inat s0a aratat% Hrist ase% " r"ântul Tau% i'* rul &n*ierii n astre$ Se &nchi# sfintele usi si per#eaua l r$ +re tul ia ac 0pera"intele #e pe sfântul #isc si #e pe sfântul p tir% le pune pe Sfânta Masa$ Dupa ce a luat Aerul #e pe u"erii #iac nului% &l ca#este% ap i &l asea'a peste Cinstitele Daruri% 'icân#( +re tul( I sif cel cu /un chip #e pe le"n luân# preacurat trupul Tau% cu !iul!iu curat &nfasurân#u0l si cu "ires"e% &n " r"ânt n u &n!r pân#u0l% l0a pus$ Luân# ca#elnita% pre tul ca#este Cinstitele Daruri #e trei +re tul( -a /ine% D a"ne% &ntru /una* irea Ta% Si Ierusali"ului$ ri% 'icân#( nului% si sa se 'i#easca 'i#urile Diac nul( Atunci *ei /ine* i .it rule$ Diac nul( +re tia ta sa p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa$ rarul cu trei #e!ete ale "âinii #repte% 'ice( Ap i #iac nul &si pleaca capul si tinân# Diac nul( R a!a0te pentru "ine% parinte$ +re tul( Duhul Sfânt sa *ina peste tine si puterea Celui prea&nalt sa te u"/reasca$ Diac nul( Acelasi Duh sa lucre'e &"preuna cu n i &n t ate 'ilele *ietii n astre$ + "eneste0 "a% parinte$ +re tul &l /inecu*ântea'a pe #iac n si 'ice( Diac nul( Sa te p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Diac nul( A"in$ Diac nul saruta #reapta pre tului% iese prin usa #inspre "ia'an apte si "er!ân# la l cul cel /isnuit% &naintea sfintel r usi% 'ice( Diac nul( Sa plini" ru!aciunea n astra D "nului$ Strana( D a"ne "iluieste$ 1Acu" si la ur"a t arele ectenii #e cerere2 Diac nul( +entru Cinstitele Daruri ce sunt puse &nainte% D "nului sa ne ru!a"$ +entru sfânta /iserica aceasta si pentru cei ce cu cre#inta% cu e*la*ie si cu frica #e Du"ne'eu intra &ntr0&nsa% D "nului sa ne ru!a"$ +entru ca sa fi" i'/a*iti n i #e t t neca'ul% "ânia% pri"e.#ia si ne* ia% D "nului sa ne ru!a"$ Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ 14 .Si pune sfântul p tir pe anti"is si ia sfântul #isc #e la #iac n% &l asea'a pe Sfânta Masa &n stân!a sfântului p tir% &nt c"ai ca la pr sc "i#iar% 'icân#( +re tul( I sif cel cu /un chip #e pe le"n luân# preacurat trupul Tau% cu !iul!iu curat &nfasurân#u0l si cu "ires"e% &n " r"ânt n u &n!r pân#u0l% l0a pus$ .ertfa #reptatii% prin sul si ar#erile #e t t% atunci * r pune pe altarul Tau *itei$ +re tul #a &nap i ca#elnita$ +lecân#u0si capul% 'ice catre #iac n( +re tul( + "eneste0"a% frate si &"preuna0slu.

ertfa n astra si sa se salasluiasca Duhul cel /un al harului Tau peste n i% peste aceste #aruri puse &nainte si peste t t p p rul Tau$ +re tul( Cu &n#urarile Unuia0Nascut -iului Tau% cu Care esti /inecu*ântat% &"preuna cu +reasfântul si /unul si #e *iata facat rul Tau Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ +re tul sta cu fata spre cre#inci si si &i /inecu*ântea'a$ Sarutul pacii +re tul( +ace tutur r$ Strana( Si #uhului tau$ Diac nul( Sa ne iu/i" unii pe altii% ca &ntr0un !ân# sa "arturisi"$ Strana( +e Tatal% pe -iul si pe Sfântul Duh% Trei"ea cea #e +re tul se &nchina #e trei fiinta si ne#espartita$ #a"$ ri% 'icân# #e fiecare #ata( +re tul( Iu/i0Te0* i% D a"ne% *irtutea "ea% D "nul este &ntarirea "ea si scaparea "ea si i'/a*it rul "eu$ I"nul aceasta &l p ate cânta clerul #in altar% c rul sau un cântaret$ 15 .ertfelnic4 fa0ne *re#nici a0Ti a#uce Tie #aruri si .ertfe #uh *nicesti% pentru pacatele n astre si pentru cele #in nestiinta ale p p rului$ Si ne &n*re#niceste sa afla" har &naintea Ta% ca sa fie /inepri"ita .ertfa #e lau#a #e la cei ce Te chea"a pe Tine cu t ata ini"a% pri"este si ru!aciunea n astra a pacat sil r si #u la sfântul Tau .u#ecata a lui Hrist s% sa cere"$ +e +reasfânta% curata% prea/inecu*ântata% "arita stapâna n astra% #e Du"ne'eu Nascat area si pururea -eci ara Maria% cu t ti sfintii sa p "eni"$ Strana( +reasfânta Nascat are #e Du"ne'eu% "iluieste0ne pe n i$ Diac nul( +e n i &nsine si unii pe altii si t ata *iata n astra lui Hrist s Du"ne'eu sa Strana( Tie% D a"ne$ Ru!aciunea punerii 0 &nainte +re tul( D a"ne% Du"ne'eule% At ttiit rule% Cel ce esti sin!ur Sfânt% Care pri"esti .n!er #e pace% cre#inci s &n#reptat r% pa'it r al sufletel r si al trupuril r n astre% la D "nul sa cere"$ Mila si iertare #e pacatele si #e !reselile n astre% la D "nul sa cere"$ Cele /une si #e f l s sufletel r n astre si pace lu"ii% la D "nul sa cere"$ Cealalta *re"e a *ietii n astre &n pace si &ntru p cainta a sa*ârsi% la D "nul sa cere"$ Sfârsit crestinesc *ietii n astre% fara #urere% ne&nfruntat% &n pace si raspuns /un la &nfric sat area .Dupa ase'area Cinstitel r Daruri pe Sfânta Masa% #iac nul &si ur"ea'a ectenia% &n ti"p ce pre tul 'ice &n taina Ru!aciunea punerii0&nainte$ Daca sunt "ai "ulti pre ti% Sarutul +acii p ate sa &nceapa &n ti"pul acestei ectenii #e cerere$ Diac nul( Ziua t ata #esa*ârsita% sfânta% &n pace si fara #e pacat% la D "nul sa cere"$ Strana( Da D a"ne$ 1Acu" si la ur"at arele ectenii #e cerere2 Diac nul( .

ntru una% sfânta% s / rniceasca si ap st leasca )iserica4 Marturisesc un / te' spre iertarea pacatel r4 Astept &n*ierea " rtil r4 Si *iata *eacului ce *a sa fie$ A"in$ +re!atirea pentru Sfintirea Cinstitel r Daruri Diac nul( Sa sta" /ine% sa sta" cu frica% sa lua" a"inte% Sfânta .u#ece *iii si " rtii% a Carui &"paratie nu *a a*ea sfârsit$ Si &ntru Duhul Sfânt% D "nul #e *iata -acat rul% Care #in Tatal purce#e% Cel ce &"preuna cu Tatal si cu -iul este &nchinat si sla*it% Care a !rait prin pr r ci$ .it ri% #upa ce s0a &nchinat Cinstitele Daruri% trece &n partea #inspre "ia'a'i a altarului$ Al # ilea pre t saruta si el Cinstitele Daruri si "er!e la cel #intâi care 'ice( Hrist s &n "i.+re tul saruta sfântul #isc% sfântul p tir si "ar!inea Sfintei Mese$ Diac nul% face se"nul crucii si saruta crucea #e pe rarul sau$ De * r slu.ertfa lau#ei$ Diac nul &si face se"nul crucii% intra &n sfântul altar% ia un ac pera"ânt si apara cu e*la*ie Cinstitele Daruri$ Se #eschi# sfintele usi$ +re tul% luân# &n "âna cruce #e pe Sfânta Masa% si stân# &ntre sfintele usi% &i /inecu*ântea'a pe cre#inci si 'icân#( a#uce$ 16 .it ri% #aca sunt "ai "ulti$ El 'ice% &"preuna cu cre#inci sii% Si"/ lul cre#intei si #upa cu*intele si a &n*iat a treia 'i saruta Aerul si &l asea'a la parte &"preuna cu celelalte ac pera"inte$ Si"/ lul cre#intei 1Cre'ul2 Cre# &ntru unul Du"ne'eu% Tatal at ttiit rul% -acat rul cerului si al pa"ântului% al tutur r cel r *a'ute si ne*a'ute$ Si &ntru unul D "n Iisus Hrist s% -iul lui Du"ne'eu% Unul Nascut% Care #in Tatal S0a nascut "ai &nainte #e t ti *ecii( Lu"ina #in Lu"ina% Du"ne'eu a#e*arat #in Du"ne'eu a#e*arat% nascut iar nu facut% Cel #e fiinta cu Tatal% prin Care t ate s0au facut4 Care pentru n i a"enii si pentru a n astra "ântuire% S0a p ! rât #in ceruri si S0a &ntrupat #e la Duhul Sfânt si #in -eci ara Maria si S0a facut "4 Si S0a rasti!nit pentru n i &n 'ilele lui + ntiu +ilat si a pati"it si S0a &n!r pat4 Si a &n*iat a treia 'i% #upa Scripturi4 Si S0a &naltat la ceruri si sa#e #e0a #reapta Tatalui4 Si iarasi *a sa *ina cu sla*a sa .i "ai "ulti pre ti% cel #intâi #intre pre tii &"preuna0slu.ertfa cu pace a Strana( Mila pacii% .l cul n stru5 Al # ilea pre t raspun#e( Este si *a fi5 Se saruta unul pe altul pe u"eri si cel #intâi 'ice( T t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Cel #e0al # ilea pre t trece &n #reapta celui #intâi si asteapta a"ân# i pâna ce ceilalti pre ti saruta Sfintele Daruri si *in la ei sa schi"/e sarutul pacii$ Daca sunt "ai "ulti #iac ni% ei nu saruta Cinstitele Daruri% ci fiecare sfânta cruce #e pe rarul sau si ap i unul pe altul% r stin# aceleasi cu*inte si facân# &nt c"ai ca si pre tii$ Diac nul care a 'is ectenia 'ice #e la l cul sau cu !las tare( Diac nul( Usile% usile% cu &ntelepciune sa lua" a"inte5 Se ri#ica per#eaua sfintel r usi$ +re tul ri#ica Aerul #easupra Cinstitel r Daruri si &l clatina sin!ur% ri cu ceilalti pre ti &"preuna0slu.

nsul sa nu piara% ci sa ai/a *iata *esnica$ Si Acesta *enin# si t ata rân#uiala cea pentru n i plinin#% &n n aptea &ntru care a f st *ân#ut si "ai *ârt s .nsusi pe Sine S0a #at pentru *iata lu"ii% luân# pâinea cu sfintele si preacuratele si fara prihana "âinile Sale% "ultu"in# si /inecu*ântân#% sfintin# si frân!ân#% a #at Sfintil r Sai Ucenici si Ap st li% 'icân#( Diac nul% tinân# rarul cu trei #e!ete #e la "âna #reapta% arata pre tului sfântul #isc% pre tul% aratân# cu #reapta Sfântul A!net% 'ice( +re tul( Luati% "âncati% acesta este Trupul Meu% Care se frân!e pentru * i spre iertarea pacatel r$ Strana( A"in$ 17 .+re tul( Harul D "nului n stru Iisus Hrist s si #ra! stea lui Du"ne'eu Tatal si &"par tasirea Sfântului Duh% sa fie cu * i cu t ti$ Strana( Si cu #uhul tau$ +re tul% &naltân# Sfânta Cruce% 'ice t t cu fata spre cre#inci si( +re tul( Sus sa a*e" ini"ile$ Strana( A*e" catre D "nul$ +re tul se &nt arce catre ic ana Mântuit rului% se pleaca si 'ice( +re tul( Sa "ultu"i" D "nului$ +re tul se &nt arce ap i la Sfânta Masa$ Se &nchi# sfintele usi si per#eaua$ Strana( Cu *re#nicie si cu #reptate este a ne &nchina Tatalui si -iului si Sfântului Duh% Trei"ei celei #e fiinta si ne#espartita$ Ru!aciunile #e sfintire a Cinstitel r Daruri( +re tul( Cu *re#nicie si cu #reptate este a0Ti cânta Tie% pe Tine a Te /inecu*ânta% pe Tine a Te lau#a% Tie a0Ti "ultu"i% Tie a ne &nchina% &n t t l cul stapânirii Tale4 caci Tu esti Du"ne'eu ne!rait si necuprins cu !ân#ul% ne*a'ut% nea.uns% pururea fiin# si acelasi fiin#( Tu si Unul0Nascut -iul Tau si Duhul Tau cel Sfânt$ Tu #in nefiinta la fiinta ne0ai a#us pe n i% si ca'ân# n i% iarasi ne0ai ri#icat si nu Te0ai #epartat% t ate facân#u0le% pâna ce ne0ai suit la cer si ne0ai #aruit &"paratia Ta ce *a sa fie$ +entru t ate acestea "ultu"i" Tie si Unuia0 Nascut -iului Tau si Duhului Tau celui Sfânt% pentru t ate pe care le sti" si pe care nu le sti"4 pentru /inefacerile Tale cele aratate si cele nearatate% ce ni s0au facut n ua$ Multu"i" Tie si pentru Litur!hia aceasta% pe care ai /ine* it a pri"i #in "âinile n astre% #esi stau &naintea Ta "ii #e arhan!heli si 'eci #e "ii #e &n!eri% heru*i"ii cei cu chi "ulti si se rafi"ii cei cu câte sase aripi% care se &nalta '/urân#$$$ Diac nul% sau #aca nu este #iac n% pre tul face cu sfânta steluta se"nul crucii #easupra sfântului #isc% atin!ân# cu ea &n cele patru parti ale sfântului #isc% cân# pre tul 'ice cu !las tare( +re tul( Cântare #e /iruinta cântân#% stri!ân#% !las &naltân# si !rain#( +re tul saruta sfânta steluta si pune #e parte$ Strana( Sfânt% Sfânt% Sfânt% D "nul Sa*a t5 +lin este cerul si pa"ântul #e sla*a Ta5 Osana &ntru cei #e sus5 )inecu*ântat este cel ce *ine &ntru nu"ele D "nului5 Osana &ntru cei #e sus5 Diac nul sta &n #reapta pre tului% apara Cinstitele Daruri cu un ac pera"ânt$ +re tul 'ice &n taina( +re tul( Cu aceste fericite +uteri si n i% Iu/it rule #e a"eni% Stapâne% stri!a" si !rai"( Sfânt esti si +reasfânt% Tu si Unul0Nascut -iul Tau si Duhul Tau cel Sfânt$ Sfânt esti si +reasfânt si sla*a Ta este plina #e "aretie$ Caci Tu ai iu/it lu"ea Ta atât #e "ult &ncât pe Unul0Nascut -iul Tau L0ai #at% ca t t cel ce cre#e &ntr0.

+re tul c ntinua% 'icân# &n taina( +re tul( Ase"enea si paharul #upa cina 'icân#( Diac nul arata cu rarul sfântul p tir% cân# pre tul% aratân# cu #reapta spre sfântul p tir% 'ice( +re tul( )eti #intru acesta t ti% acesta este Sân!ele Meu% al Le!ii celei n i% Care pentru * i si pentru "ulti se *arsa% spre iertarea pacatel r$ Strana( A"in$ +re tul c ntinua 'icân# &n taina( +re tul( A#ucân#u0ne a"inte% asa#ar% #e aceasta p runca "ântuit are si #e t ate cele ce s0 au facut pentru n i( #e cruce% #e !r apa% #e &n*ierea cea #e a treia 'i% #e suirea la ceruri% #e se#erea cea #e0a #reapta% si #e cea #e a # ua si sla*ita iarasi *enire$ Diac nul pune ac pera"ântul #e parte si stân# &n fata Sfântei Mese ia sfântul #isc cu "âna #reapta% si sfântul p tir cu cea stân!a% cu "âna #reapta peste cea stân!a &n chip #e cruce% le &nalta #easupra sfântului anti"is la $$$Tie Ti0a#uce"$$$% c / rân#u0le% face se"nul crucii cu ele #easupra anti"isului% &n ti"p ce pre tul 'ice( Daca nu este #iac n% pre tul face el cele #e "ai sus$ +re tul( Ale Tale #intru ale Tale% Tie Ti0a#uce" #e t ate si pentru t ate$ Strana( +e Tine Te lau#a"% pe Tine Te /inecu*ânta"% Tie ./a #uh * niceasca si fara #e sân!e% si Te che"a"% Te ru!a" si cu u"ilinta la Tine ca#e"( Tri"ite Duhul Tau cel Sfânt peste n i si peste aceste Daruri% ce sunt puse &nainte$ 18 .n ti"pul acestei cântari pre tul si #iac nul se &nchina #e trei 'icân#( ri &naintea Sfintei Mese% Clericii( Du"ne'eule% curateste0"a pe "ine pacat sul si "a "iluieste$ Ap i pre tul ri#icân#u0si "âinile 'ice tr parul Ceasului al III0lea( +re tul( D a"ne% Cel ce ai tri"is pe +reasfântul Tau Duh% &n ceasul al treilea% Ap st lil r Tai% pe Acela% )unule% nu0L lua #e la n i% ci ni0L &nn ieste n ua% cel r ce ne ru!a" Tie$ Diac nul( Stih <( Ini"a curata 'i#este &ntru "ine% Du"ne'eule% si #uh #rept &nn ieste &ntru cele #inlauntru ale "ele$ +re tul si #iac nul se pleaca #in n u si pre tul% ri#icân#u0si "âinile% 'ice( +re tul( D a"ne% Cel ce ai tri"is pe +reasfântul Tau Duh% &n ceasul al treilea% Ap st lil r Tai% pe Acela% )unule% nu0L lua #e la n i% ci ni0L &nn ieste n ua% cel r ce ne ru!a" Tie$ Diac nul( Stih =( Nu "a lepa#a #e la fata Ta si Duhul Tau cel Sfânt nu0L lua #e la "ine$ +re tul si #iac nul se pleaca #in n u si pre tul% ri#icân#u0si "âinile% 'ice( +re tul( D a"ne% Cel ce ai tri"is pe +reasfântul Tau Duh% &n ceasul al treilea% Ap st lil r Tai% pe Acela% )unule% nu0L lua #e la n i% ci ni0L &nn ieste n ua% cel r ce ne ru!a" Tie$ Diac nul( Sla*a Tatalui si -iului si Sfântului Duh$ Si acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Cu*intele #iac nului care ur"ea'a nu se spun #e catre pre t cân# acesta este sin!ur$ Cân# sunt "ulti pre ti% nu"ai cel #intâi sfinteste Cinstitele Daruri$ +re tul 'ice &n taina( +re tul( .nca a#uce" Tie aceasta slu.ti "ultu"i"% D a"ne% si ne ru!a" Tie% Du"ne'eul n stru$ .

Diac nul &si pleaca capul% arata cu rarul sfânta pâine si 'ice &ncet( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% sfânta pâine$ +re tul /inecu*ântea'a peste Sfântul A!net% 'icân#( +re tul( Si fa% a#ica% pâinea aceasta% Cinstit Trupul Hrist sului Tau$ Diac nul( A"in$ Diac nul arata spre Sfântul + tir si 'ice( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% sfântul p tir$ +re tul /inecu*ântea'a sfântul p tir% 'icân#( +re tul( Iar ceea ce este &n p tirul acesta% Cinstit Sân!ele Hrist sului Tau$ Diac nul( A"in$ Diac nul arata catre a"ân# ua Sfintele% si 'ice( Diac nul( )inecu*ântea'a0le% parinte% pe a"ân# ua$ +re tul face #ata se"nul crucii asupra sfântului #isc si asupra sfântului p tir% 'icân#( +re tul( +refacân#u0le cu Duhul Tau cel Sfânt$ Diac nul( A"in% A"in% A"in$ +re tul si #iac nul se pleaca #e trei ri% pâna la pa"ânt$ Ap i #iac nul 'ice( Diac nul( + "eneste0"a% parinte% pe "ine pacat sul$ +re tul( Sa te p "eneasca D "nul Du"ne'eu &ntru &"paratia Sa% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Diac nul( A"in$ Diac nul apara Sfintele Taine cu ac pera"ântul$ Daca este nu"ai un pre t% el ac pera sfântul p tir cu un ac pera"ânt "ic$ Ap i c ntinua( +re tul( +entru ca sa fie cel r ce se * r &"partasi% spre tre'irea sufletului% spre iertarea pacatel r% spre &"partasirea cu Sfântul Tau Duh% spre plinirea &"paratiei ceruril r% spre &n#ra'nirea cea catre Tine% iar nu spre .este sin!ur% el ca#este nu"ai &n fata Sfintei Mese$ Diac nul pune ca#elnita la parte si citeste p "elnicul /isericii pentru cei a# r"iti$ ./a #uh *niceasca pentru cei a# r"iti &ntru cre#inta( stra" si% parinti% patriarhi% pr r ci% ap st li% pr p *a#uit ri% e*an!helisti% "ucenici% "arturisit ri% pustnici si pentru t t sufletul cel #rept% care s0a sa*ârsit &ntru cre#inta$ +re tul si #iac nul ca# &n !enunchi pri*in# spre #u"ne'e iescul Trup si Sân!e al D "nului$ Ter"inân#u0se la strana i"nul +e Tine Te lau#a"$$$% pre tul ri#ica per#eaua usil r &"paratesti si ta"âin# Sfintele Taine 'ice( +re tul( Mai ales pentru +reasfânta% curata% prea /inecu*ântata% "arita stapâna n astra% #e Du"ne'eu Nascat area si pururea -eci ara Maria( +re tul #a ca#elnita #iac nului care ca#este Sfânta Masa &"pre.ur% pr sc "i#iarul% altarul% pe pre t si pe cei #in altar$ Daca pre tul slu.n acest ti"p la strana se cânta A3i nul$ A3i nul Nascat arei #e Du"ne'eu La pra'nicele &"paratesti% a3i nul p ate fi altul$ 19 .u#ecata sau spre sân#a$ .nca a#uce" Tie aceasta slu.

un!e nu"ai prescura% se p ate taia si prescura a # ua% #in care s0a sc s particica &ntru cinstea si p "enirea +reasfintei Nascat are #e Du"ne'eu$ +rin ur"are% aceste # ua prescuri tre/uie sa fie &ntre!i si "ai "ari #ecât celelalte$ +re tul c ntinua( +re tul( +entru Sfântul I an +r r cul% .nainte #e ter"inarea A3i nului Nascat arei #e Du"ne'eu se sa*ârseste sfintirea anafurei$ Luân# #e la #iac n *asul cu anafura% pre tul &l atin!e #e sfântul #isc si #e sfântul p tir% 'icân# &n taina( +re tul( )inecu*ântata este anafura sfintil r Tai% D a"ne% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Tre/uie stiut ca( anfura se taie #e /icei #in prescura #in care s0a sc s Sfântul A!net$ Daca sunt cre#inci si "ulti si nu a.ntâi p "eneste% D a"ne% pe +rea -ericitul +arintele n stru 1N2% +atriarhul )isericii Ort # 3e R "âne% spe 1.nalt02 +rea Sfintitul 1Arhi02 Episc pul 1si Mitr p litul2 n stru 1N2t% pe care0l #aruieste sfintel r Tale /iserici &n pace% &ntre!% cinstit% sanat s% &n#elun!at &n 'ile% #rept &n*atân# cu*ântul a#e*arului Tau$ Strana( +e t ti si pe t ate$ Diac nul p "eneste &ncet la pr sc "i#iar p "elnicul /i sericii pentru cei *ii$ +re tul se r a!a &n taina( +re tul( A#u0Ti a"inte% D a"ne% #e rasul 1sau( #e satul% sau( #e sfânt l casul2 acesta% &n care *ietui" si #e t ate rasele si satele si #e cei ce cu cre#inta *ietuiesc &ntr0&nsele$ A#u0Ti a"inte% D a"ne% #e cei ce calat resc pe ape% pe uscat si prin aer% #e cei / lna*i% #e cei ce pati"esc% #e cei r /iti si #e "ântuirea l r$ A#u0Ti a"inte% D a"ne% #e cei ce a#uc #aruri si fac /ine &n sfintele Tale /iserici% si &si a#uc a"inte #e cei saraci4 si tri"ite peste n i t ti "ilele Tale$ Cu !las tare pre tul spune ur"at rul ecf nis( 20 .Strana( Cu*ine0se cu a#e*arat sa te ferici" Nasca t are #e Du"ne'eu% cea pururea feri ci ta si prea ne*in *ata si "aica Du" ne'eului n stru$ Ceea ce esti "ai cinstita #ecât heru*i"ii si "ai "arita fara #e ase "anare #ecât se rafi"ii% care fara stricaciune pe Du"ne'eu Cu*ântul l0ai nascut% pe tine cea cu a#e*arat Nascat are #e Du"ne'eu te "ari"$ ./a #uh *niceasca pentru t ata lu"ea% pentru sfânta s / rniceasca si ap st leasca )iserica4 pentru cei ce &n curatie si &n *iata cinstita *ietuiesc% pentru 1aici se p "eneste câr"uirea tarii% #upa &n#ru"arile Sfântului Sin #2$ Da l r% D a"ne% pasnica câr"uire% ca si n i% &ntru linistea l r% *iata pasnica si netul/urata sa trai"% &n t ata cucernicia si curatia$ Daca este ti"p% pre tul citeste &ncet p "elnicele *iil r si " rtil r$ +entru cei *ii 'ice( +entru "ântuirea si iertarea pacatel r r /il r lui Du"ne'eu 1N2$ Iar pentru cei " rti 'ice( +entru iertarea pacatel r si #ihna sufletel r r /il r lui Du"ne'eu 1N2% &n l c lu"inat% #e un#e a fu!it t ata #urerea% &ntristarea si suspinarea4 #ihneste0i% Du"ne'eul n stru% si0i salasluieste pe #ânsii un#e straluceste lu"ina fetei Tale$ Acu" pre tul si #iac nul se spala pe "âini$ Dupa ter"inarea a3i nului Nascat arei #e Du"ne'eu% pre tul spune cu !las tare( +re tul( .nca a#uce" Tie aceasta slu.nainte"er!at rul si ) te'at rul% pentru Sfintii "aritii si &ntru t t lau#atii Ap st li% pentru Sfântul 1N2% a carui p "enire sa*ârsi"% si pentru t ti sfintii Tai4 cu ale car r ru!aciuni% cercetea'a0ne pe n i% Du"ne'eule$ Si p "eneste pe t ti cei a# r"iti &ntru na#e.nca Te ru!a"( + "eneste% D a"ne% pe t ti episc pii rt # csi% care #rept &n*ata cu*ântul a#e*arului Tau% t ata pre ti"ea% cea &ntru Hrist s #iac ni"e si t t cinul pre tesc si " nahicesc$ .#ea &n*ierii si a *ietii celei #e *eci si0i #ihneste pe #ânsii% Du"ne'eul n stru% ac l un#e straluceste lu"ina fetei Tale$ .

ertfelnic% &ntru "ir s #e /una "ireas"a #uh *niceasca% sa ne tri"ita n ua #u"ne'e iescul har si #arul Sfântului Duh% sa ne ru!a"$ +entru ca sa fi" i'/a*iti n i #e t t neca'ul% "ânia% pri"e.+re tul( Si ne #a n ua% cu !ura si cu ini"a% a sla*i si a cânta preacinstitul si #e "are cu*iinta nu"ele Tau% al Tatalui si al -iului si al Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Diac nul &nc n.ti &ncre#inta" t ata *iata si na#e.n!er #e pace% cre#inci s &n#reptat r al sufletel r si al trupuril r n astre% la D "nul sa cere"$ Mila si iertare #e pacatele si #e !reselile n astre% la D "nul sa cere"$ Cele /une si #e f l s sufletel r n astre si pace lu"ii% la D "nul sa cere"$ Cealalta *re"e a *ietii n astre &n pace &ntru p cainta a sa*ârsi% la D "nul sa cere"$ Sfârsit crestinesc *ietii n astre% fara #urere% ne&nfruntat% &n pace si raspuns /un la &nfric sat area .#ia si ne* ia% D "nului sa ne ru!a"$ .u#ecata a lui Hrist s% sa cere"$ Unirea cre#intei si &"partasirea Sfântului Duh cerân#% pe n i &nsine si unii pe altii si t ata *iata n astra lui Hrist s Du"ne'eu sa #a"$ Strana( Tie% D a"ne$ Ru!aciunea #e #inaintea Ru!aciunii D "nesti +re tul( Tie% Stapâne% Iu/it rule #e a"eni% .l cul /isericii pentru r stirea ecteniei$ Strana( A"in$ +re tul% stân# &n #reptul sfintel r usi se &nt arce catre cre #inci si si% /inecu*ântân#u0i cu "âna% 'ice ecf nisul( +re tul( Si sa fie "ilele "arelui Du"ne'eu si Mântuit rului n stru Iisus Hrist s cu * i cu t ti$ Strana( Si cu #uhul tau$ Se lasa per#eaua$ Ectenia #e #inaintea Ru!aciunii D "nesti Diac nul( +e t ti sfintii p "enin#u0i% iara si iara cu pace% D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( +entru Cinstitele Daruri ce s0au a#us si s0au sfintit% D "nului sa ne ru!a"$ Ca Iu/it rul #e a"eni% Du"ne'eul n stru% Cel ce le0a pri"it pe Dânsele &n sfântul% cel "ai presus #e ceruri si #uh * nicescul Sau . ara Sfânta Masa spre c ltul #in stân!a plecân#u0si capul si pre tul &l /inecu*ântea'a$ Ap i #iac nul iese prin usa #inspre "ia'an apte% "er!ân# &n "i.n ti"p ce #iac nul &si ur"ea'a ectenia% pre tul 'ice &n taina ru!aciunea #e #inaintea Ru!aciunii D "nesti( Diac nul( Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este pe n i Du"ne'eule cu harul Tau$ Ziua t ata #esa*ârsita% sfânta% &n pace si fara #e pacat% la D "nul sa cere"$ Strana( Da% D a"ne$ Diac nul( .n*re#niceste0ne sa ne &"partasi" 21 .#ea n astra si cere" si ne ru!a" si cu u"ilinta ca#e" &naintea Ta( .

u#ecata% sau spre sân#a$ Cu !las tare pre tul 'ice ecf nisul( +re tul( Si ne &n*re#niceste pe n i% Stapâne% cu &n#ra'nire% fara #e sân#a% sa cute'a" a Te che"a pe Tine% Du"ne'eul cel ceresc% Tata% si a 'ice( Cel "ai "are sau strana 'ice rar si #eslusit 1#aca nu Ru!aciunea D "neasca ."parate ne*a'ut% Cel ce t ate le0ai facut cu puterea Ta cea ne"asurata si cu "ulti"ea "ilei Tale #in nefiinta la fiinta t ate le0ai a#us$ .nsuti% Stapâne% cauta #in cer spre cei ce si0au plecat Tie capetele l r4 ca nu le0au plecat trupului si sân!elui% ci Tie% &nfric sat rului Du"ne'eu$ Tu #eci% Stapâne% cele puse &nainte n ua tutur r% spre /ine le &nt c"este% #upa tre/uinta #e se/ita a fiecaruia( cu cei ce calat resc pe ape% pe uscat si prin aer &"preuna calat reste% pe cei / lna*i &i ta"a#uieste% Cel ce esti # ct rul sufletel r si al trupuril r n astre$ +re tul 'ice cu !las tare( +re tul( Cu harul si cu &n#urarile si cu iu/irea #e a"eni a Unuia0Nascut -iului Tau% cu Care esti /inecu*ântat% &"preuna cu +reasfântul si /unul si #e *iata facat rul Tau Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ +re tul se r a!a &n taina( +re tul( Ia a"inte% D a"ne Iisuse Hrist ase% Du"ne'eul n stru% #in sfânt l casul Tau si #e pe scaunul sla*ei &"paratiei Tale si *in ca sa ne sfintesti pe n i% Cel ce sus &"preuna cu Tatal se'i si aici &n chip ne*a'ut% &"preuna cu n i esti$ Si ne &n*re#niceste% prin "âna Ta cea puternica% a ni se #a n ua +reacuratul Tau Trup si Scu"pul Tau Sân!e si prin n i la t t p p rul$ +re tul si #iac nul se &nchina #e trei ri% 'icân# &n taina #e fiecare #ata( 22 .cu cu!et curat% cu cerestile si &nfric sat arele Tale Taine ale acest r sfinte si #uh *nicesti "ese% spre lasarea pacatel r% spre iertarea !reselil r spre &"partasirea cu Sfântul Duh% spre " stenirea &"paratiei ceruril r% spre &n#ra'nirea cea catre Tine% iar nu spre .n ti"pul ru!aciunii% #iac nul &si pune rarul crucis peste piept$ cânta cre#inci sii2 ru!aciunea( T ti( Tatal n stru% Care esti &n ceruri% sfinteasca0se nu"ele Tau% *ie &"paratia Ta% faca0se * ia Ta% precu" &n cer asa si pe pa"ânt4 pâinea n astra cea spre fiinta #a0ne0 n ua asta'i% si ne iarta n ua !reselile n astre% precu" si n i ierta" !resitil r n stri% si nu ne #uce pe n i &n ispita% ci ne i'/a*este #e cel rau$ +re tul 'ice ecf nisul( +re tul( Ca a Ta este &"paratia si puterea si sla*a% a Tatalui si a -iului si a Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Ri#icân# putin per#eaua% pre tul 'ice( +re tul( +ace tutur r$ Strana( Si #uhului tau$ Diac nul( Capetele * astre% D "nului sa le plecati$ Strana( Tie% D a"ne$ +re tul 'ice &n taina ru!aciunea #e #upa Ru!aciunea D "neasca( +re tul( Multu"i" Tie% .

"partasanie Aceasta cântare se schi"/a &n functie #e 'ilele sapta"ânii si se p t 'ice acu" si alte cântari$ Strana( Lau#ati0l pe D "nul #in ceruri4 lau#ati0L pe El &ntru cele &nalte$ Aliluia% aliluia% aliluia5 Diac nul intra &n sfântul altar si sta &n #reapta pre tului care ia Sfântul Trup &n "âini$ Diac nul 'ice( Diac nul( Sfarâ"a% parinte% Sfântul Trup$ +re tul sfarâ"a Sfântul Trup &n patru parti% cu luare0a"inte si cu e*la*ie% 'icân#( +re tul( Se sfarâ"a si se &"parte Mielul lui Du"ne'eu% Cel ce se sfarâ"a si nu se #esparte% Cel ce se "anânca pururea si nici #ata nu se sfârseste% ci pe cei ce se &"partasesc &i sfinteste$ Asea'a cele patru parti pe sfântul #isc &n se"nul crucii astfel( Diac nul arata cu rarul sfântul p tir% 'icân#( Diac nul( +lineste% parinte% sfântul p tir$ +re tul ia particica% &nse"nata cu IS% face cu #ânsa se"nul Sfintei Cruci #easupra sfântului p tir% si 'ice( +re tul( +linirea p tirului cre#intei Sfântului Duh$ +une particica &n sfântul p tir$ Ap i &si ster!e #e!etele cu /uretele% #easupra sfântului #isc$ Diac nul( A"in$ Diac nul ia cal#ura si 'ice( Diac nul( )inecu*ântea'a% parinte% cal#ura$ +re tul /inecu*ântea'a cal#ura% 'icân#( +re tul( )inecu*ântata este cal#ura sfintil r Tai% D a"ne% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Diac nul% sau #aca nu este #iac n% pre tul 'ice( Diac nul( A"in Diac nul t arna ap i &n chipul Sfintei Cruci atât cât chi/'uieste ca a.Clericii( Du"ne'eule% curateste0"a pe "ine pacat sul si "a "iluieste$ Diac nul sau% #aca nu este #iac n% pre tul 'ice cu !las tare( Diac nul( Sa lua" a"inte$$$ +re tul% luân# Sfântul Trup cu a"ân# ua "âinile% .un!e sa &ncal'esca Sfintele% 'icân#( Diac nul( Cal#ura cre#intei plina #e Duhul Sfânt$ A"in$ 23 .l &nalta &n se"nul Sfintei Cruci% #easupra sfântului #isc% 'icân# ( +re tul( $$$Sfintele% sfintil r$ Strana( Unul Sfânt% unul D "n% Iisus Hrist s% &ntru sla*a lui Du"ne'eu0Tatal$ A"in$ Sfânta .

nca cre# ca Acesta este &nsusi +reacurat Trupul Tau si Acesta este &nsusi Scu"p Sân!ele Tau$ Deci "a r ! Tie( Miluieste0"a si0"i iarta !reselile "ele cele #e * ie si cele fara #e * ie% cele cu cu*ântul sau cu lucrul% cele &ntru stiinta si &ntru nestiinta$ Si "a &n*re#niceste% fara sân#a% sa "a &"partasesc cu +reacuratele Tale Taine% spre iertarea pacatel r si spre *iata #e *eci$ A"in$ Cinei Tale celei #e taina% -iul lui Du"ne'eu% asta'i% partas "a pri"este% ca nu * i spune *ra.si ster!e #e!etele cu /uretele% #easupra sfântului #isc si ase'ân# pal"a stân!a su/ "âna #reapta% se pleaca &naintea Sfintei Mese si &"preuna cu #iac nul 'ic &n taina ru!aciunile #inaintea &"partasirii( Ru!aciunile #inaintea .l ciu al "âinii #repte% &ntre aratat r si inelar% iar cu stân!a ri#ica particica sa si pune &n pal"a #reapta% 'icân#( +re tul( Cinstitul si +reasfântul Trup al D "nului si Du"ne'eului si Mântuit rului n stru Iisus Hrist s se #a "ie pre tului 1N2% spre iertarea pacatel r "ele si spre *iata #e *eci$ .l cul n stru$ +re tul( Este si *a fi$ Diac nul saruta #reapta pre tului si se #uce &n partea #e rasarit a Sfintei Mese si plecân#u0 si capul asteapta sa ia si pre tul particica #in Sfântul Trup$ +re tul pune /uretele su/ #e!etul "i."asil r Tai% Taina Ta% nici sarutare . s a sfântului #isc$ Cei pre'enti fac trei &nchinaciuni si cer ap i iertare unul #e la altul$ Ap i pre tul 'ice( +re tul( Apr pie0te% #iac ne$ Diac nul trecân# prin partea #e rasarit a Sfintei Mese% *ine la stân!a pre tului$ Tinân# pal"ele &ntinse crucis% #reapta peste stân!a% 'ice( Diac nul( Da0"i "ie% parinte% Cinstitul si +reasfântul Trup al D "nului si Du"ne'eului si Mântuit rului n stru Iisus Hrist s$ +re tul% a*ân# /uretele &ntre #e!etele #e la "âna stân!a% ia una #in /ucatile #in particica HS si tinân#0 #easupra /uretelui% #a #iac nului% 'icân#( +re tul( Cinstitul si +reasfântul Trup al D "nului si Du"ne'eului si Mântuit rului n stru Iisus Hrist s se #a tie #iac nului 1N2% spre iertarea pacatel r tale si spre *iata #e *eci$ Diac nul% pri"in# particica #in Sfântul Trup &n pal"a #reapta% raspun#e( Diac nul( A"in$ Hrist s &n "u.it ri sunt$ El le pune pe partea #e .ti * i #a ca Iu#a% ci ca tâlharul "arturisin#u0"a stri! Tie( + "eneste0"a% D a"ne% &n &"paratia Ta$ Nu spre .u#ecata sau spre sân#a sa0"i fie "ie &"partasirea cu Sfintele Tale Taine% D a"ne% ci spre ta"a#uirea sufletului si a trupului$ +re tul si #iac nul se &"partasesc% cu particelele pe care le tin &n "âini% cu frica si cu t ata e*la*ia% ster!ân#u0si #upa aceea "âna cu /uretele #easupra sfântului anti"is$ +re tul% luân# cu a"ân# ua "âinile si cu un ac pera"ânt sfântul p tir% se &"partaseste #e trei ri #intr0&nsul% 'icân#( +re tul( Ma &"partasesc eu% r /ul lui Du"ne'eu% pre tul 1N2% cu Cinstitul si Sfântul Sân!e al D "nului si Du"ne'eului si Mântuit rului n stru Iisus Hrist s% spre iertarea pacatel r "ele si spre *iata #e *eci$ A"in$ Ap i &si ster!e pre tul /u'ele sale si sfântul p tir cu ac pera"ântul si 'ice( 24 .+re tul &"parte cu c pia particica HS &n t t atâtea particele câti clerici &"preuna0slu."partasaniei Cre#% D a"ne% si "arturisesc ca Tu esti cu a#e*arat Hrist s% -iul lui Du"ne'eu celui *iu% Care ai *enit &n lu"e sa "ântuiesti pe cei pacat si% #intre care cel #intâi sunt eu$ .

"paratiei Tale$ 1Tipicul r "ânesc2 Diac nul sau pre tul tra!e #upa aceea us r cu /uretele "iri#ele pentru *ii si pentru " rti% si le pune &n sfântul p tir% 'icân#( Diac nul( Spala% D a"ne% pacatele cel r ce s0au p "enit aici% cu Cinstit Sân!ele Tau% pentru ru!aciunile sfintil r Tai$ 25 .a cele # ua sfinte parti NI si >A &n sfântul p tir$ +articica +reasfintei Nascat arei #e Du"ne'eu% a sfintil r% a *iil r si a " rtil r nu se pun &n p tir ci se lasa pe sfântul #isc% pâna ce se * r cu"ineca t ti cre#inci sii$ Cân# #iac nul pune particelele NI si >A &n p tir% 'ice( 1Tipicul r "ânesc2 +unân# &ntâi particelele NI si >A una #upa alta &n sfântul p tir% #iac nul 1sau #aca nu este #iac n% pre tul2% 'ice( Diac nul( .nca tinân# sfântul p tir cu un ac pera"ânt% chea"a pe #iac n% 'icân#( +re tul( Apr pie0te% #iac ne$ Diac nul *ine% se &nchina si 'ice( Diac n( Iata *in la ne"urit rul .+re tul( Iata S0a atins #e /u'ele "ele si *a ster!e fara#ele!ile "ele si #e pacatele "ele "a *a curati$ .n*ierea Celui nascut al tau$ 1Tipicul r "ânesc2 Cân# pune &n sfântul p tir% particelele pentru cele n ua cete ale sfintil r% #iac nul 1sau #aca nu este #iac n% pre tul2 'ice( Diac nul( O% +astile cele "ari si preasfintite% Hrist ase5 O% ."parat$ Diac nul ia cu stân!a c ltul li/er al ac pera"ântului si &l asea'a su/ /ar/ie% iar cu #reapta apuca #e "ar!inea p s ta"entului sfântului p tir% spre a &nlesni pre tului lucrarea% iar pre tul &l &"partaseste #e trei ri% 'icân#( +re tul( Se &"partaseste r /ul lui Du"ne'eu% #iac nul 1N2% cu Cinstitul si Sfântul Sân!e al D "nului si Du"ne'eului si Mântui t rului n stru Iisus Hrist s% spre iertarea pacatel r sale si spre *iata #e *eci$ Si #iac nul 'ice( Diac nul( A"in$ Dupa ce s0a &"partasit #iac nul% pre tul 'ice( +re tul( Iata s0a atins #e /u'ele tale si *a ster!e fara#ele!ile tale si #e pacatele tale te *a curati$ Diac nul &si ster!e ap i /u'ele si sfântul p tir cu ac pera"ântul$ 1Tipicul a"erican2 Cân# sunt "ai "ulti cre#inci si pre!atiti sa se &"partaseasca% sfarâ"a cu !ri.ntelepciunea si Cu*ântul lui Du"ne'eu si +uterea5 Da0ne n ua sa ne &"partasi" cu Tine% "ai cu a#e*arat% &n 'iua cea ne&nserata a .n*ierea lui Hrist s *a'ân#% sa ne &nchina" Sfântului D "nului Iisus% unuia Celui fara #e pacat$ Crucii Tale ne &nchina"% Hrist ase% si sfânta .n*ierea Ta lau#a" si sla*i"4 ca Tu esti Du"ne'eul n stru% afara #e Tine pe altul nu sti"% nu"ele Tau nu"i"$ 6eniti t ti cre#inci sii sa ne &nchina" sfintei .n*ierea Lui% ca rasti!nire ra/#ân# pentru n i% cu " artea pe " arte a stricat$ 1Tipicul r "ânesc2 Cân# pune &n sfântul p tir particica Nascat arei #e Du"ne'eu% #iac nul 1#aca nu este #iac n% pre tul2 'ice( Diac nul( Lu"inea'a0te% lu"inea'a0te% n ule Ierusali"e% ca sla*a D "nului peste tine a rasarit$ Salta acu" si te /ucura% Si ane% iar tu% Curata% Nascat are #e Du"ne'eu% *eseleste0 te &ntru .n*ierii lui Hrist s% ca iata a *enit prin cruce /ucurie la t ata lu"ea$ T t#eauna /inecu*ântân# pe D "nul% lau#a" .

naltare( Hrist s a &n*iat$$$ 1 #ata2 De la .n#reptea'a calea n astra% &ntareste0ne pe n i% pe t ti% &ntru frica Ta4 pa'este *iata n as tra% &ntareste pasii n stri% pentru ru!a ciunile si "i.n ti"pul cântarii% pre tul pune sfântul p tir pe sfântul anti"is si #iac nul pune &n sfântul p tir celelalte particele #e pe sfântul #isc$ +re tul ta"âia'a Sfintele Daruri #e trei ri% 'icân#( 26 .nt rcân#u0se spre sfântul altar% #iac nul #a sfântul p tir pre tului$ Cre#inci sii se apr pie% unul câte unul% sa se &"partaseasca cu Sfintele Daruri$ +re tul% stân# cu fata catre ei si tinân# &n "âini sfântul p tir% 'ice ru!aciunile #inaintea &"partasaniei( +re tul( Cre#% D a"ne% si "arturisesc$$$% Cinei Tale celei #e taina$$$% Nu spre .Diac nul sau pre tii% ster!ân# ap i /ine sfântul #isc si sfântul anti"is% ia particelele ra"ase si le pune &n sfântul p tir pe care #upa aceea &l ac pera$ +une ap i pe sfântul #isc Aerul% &nt c"it% ap i sfânta steluta% iar peste ea ac pera"ântul$ Dupa aceea% pre tul citeste &n taina ru!aciunea #e "ultu"ire$ 8 A#esea% pre#ica se tine acu"$ Ru!aciunea #e "ultu"ire +re tul( Multu"i" Tie% Stapâne% Iu/it rule #e a "eni% Datat rule #e /ine al sufletel r n astre% ca si &n 'iua #e acu" ne0ai &n*re#nicit pe n i #e cerestile si ne"urit arele Tale Taine$ .u#ecata sau spre sân#a$$$% Cre#inci sii *in unul #upa altul cu u"ilinta si cu frica% &nchinân#u0se si tinân# "âinile strânse la piept$ +re tul 'ice fiecaruia( +re tul( Se &"partaseste r /ul lui Du"ne'eu 1N2 cu Cinstitul si Sfântul Trup si Sân!e al D "nului si Du"ne'eului si Mântuit rului n stru Iisus Hrist s% spre iertarea pacatel r lui si spre *iata #e *eci$ .naltare pâna la Rusalii( .n Sapta"âna Lu"inata strana cânta( Hrist s a &n*iat$$$ 1 #ata2$ .n ti"pul &"partasirii cre#inci sil r% strana cânta( Trupul lui Hrist s pri"iti$$$% Cinei Tale celei #e taina$$$ sau alte cântari$ Strana( Trupul lui Hrist s pri"iti si #in i'* rul cel fara #e " arte !ustati$ Aliluia% aliluia% aliuluia5 Cei &"partasiti &si ster! /u'ele cu sfântul ac pera"ânt si saruta sfântul p tir &nchinân#u0se$ La &ncheierea &"partasirii cre#inci sil r% pre tul% tinân# cu a"ân# ua "âinile sfântul p tir 1sau% #e nu este ni"eni #e &"partasit% luân#u0l #e la #iac n2 &i /inecu*ântea'a pe cre #inci si cu sfântul p tir si 'ice +re tul( Mântuieste% Du"ne'eule% p p rul Tau si /inecu*ântea'a " stenirea Ta$ Strana( A" *a'ut lu"ina cea a#e*arata% a" pri "it Duhul cel ceresc4 a" aflat cre#inta cea a#e*arata% ne#espartitei Trei"i &nchi nân#u0ne% ca Aceasta ne0a "ântuit pe n i$ De la +asti pâna la .naltatu0Te0ai &ntru "arire$$$ .l cirile "aritei Nascat arei #e Du" ne'eu si pururea -eci arei Maria si pentru ale tutur r sfintil r Tai$ +re tul si #iac nul &si spala "âinile$ Cân# se ter"ina pre #ica% se ri#ica per#eaua si se #eschi# sfintele usi% iar #iac nul% &nchinân#u0se #ata% pri"este sfântul p tir #e la pre t si% stân# &ntre sfintele usi% &nalta p tirul si 'ice( Diac nul( Cu frica #e Du"ne'eu% cu cre#inta si cu #ra! ste sa *a apr piati$ Strana( )inecu*ântat este Cel ce *ine &n nu"ele D "nului$ Du"ne'eu este D "nul si s0a aratat n ua5 .

ntareste0ne pe n i &ntru sfintenia Ta% t ata 'iua sa ne &n*ata" #reptatea Ta$ Aliluia% aliluia% aliluia5 .+re tul( .nalta0Te peste ceruri% Du"ne'eule% si peste t t pa"ântul sla*a Ta$ +re tul #a ca#elnita #iac nului% care le ri#ica #easupra capului si% trecân# prin fata Sfintei Mese% se &nt arce spre cre#inci si aratân#u0le sfântul #isc% ap i &l #uce la pr sc "i#iar si0l pune ac l $ +re tul se &nchina #e trei ri &n fata Sfintei Mese si 'ice &n taina( +re tul( )inecu*ântat este Du"ne'eul n stru$$$ Daca nu este #iac n% pre tul se &nchina #e trei ri &naintea Sfintei Mese% ia sfântul #isc cu "âna stân!a si sfântul p tir cu "âna #reapta si tinân# sfântul p tir #easupra sfântului #isc% 'ice &n taina( )inecu*ântat este Du"ne'eul n stru$$$ Sfârsin#u0se #e cântat la strana( A" *a'ut Lu"ina cea a#e*arata$$$% pre tul se &nt arce catre cre#inci si% 'icân# cu !las "are( +re tul( $$$t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Sa se u"ple !urile n astre #e lau#a Ta% D a"ne% ca sa lau#a" "arirea Ta4 ca ne0ai &n*re#nicit pe n i sa ne &"partasi" cu sfintele% #u"ne'eiestile% ne"urit arele% preacuratele si #e *iata facat arele Tale Taine$ .ntru nu"ele D "nului$ 27 .n ti"pul acestei cântari% pre tul "er!e la pr sc "i#iar si pune sfântul p tir ac l 1iar #aca nu este #iac n% #uce si sfântul #isc2$ +re tul ca#este Sfintele #e trei ri% ne'icân# ni"ic$ Diac nul% a*ân# capul ac perit% "er!e &n fata sfintel r usi si 'ice ectenia 1#aca nu este #iac n% ur"at area ectenie se 'ice #e catre pre t2$ +re tul se &nt arce la Sfânta Masa si strân!e sfântul anti"is% &ncepân# cu partea #e rasarit si c ntinuân# cu cea #e apus% cea #e "ia'a'i si &n ur"a cea #e "ia'an apte$ Ectenia #e "ultu"ire Diac nul( Drepti% pri"in# #u"ne'eiestile% sfintele% preacuratele% ne"urit arele% cerestile si #e *iata facat arele% &nfric sat arele lui Hrist s Taine% cu *re#nicie sa "ultu"i" D "nului$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Apara% "ântuieste% "iluieste si ne pa'este pe n i% Du"ne'eule% cu harul Tau$ Strana( D a"ne "iluieste$ Diac nul( Ziua t ata #esa*ârsita% sfânta% &n pace si fara #e pacat cerân#% pe n i &nsine si unii pe altii si t ata *iata n astra% lui Hrist s Du"ne'eu% sa #a"$ Strana( Tie% D a"ne$ Diac nul "er!e &naintea ic anei Mântuit rului si asteapta ac l sfârsitul ru!aciunii a"* nului$ cu capul plecat% pâna la +re tul face cruce peste sfântul anti"is cu Sfânta E*an!helie% 'icân# ecf nisul( +re tul( Ca Tu esti sfintirea n astra si Tie sla*a &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Asea'a Sfânta E*an!helie pe Sfânta Masa% asa cu" era la &nceputul Sfintei Litur!hii$ Strana( A"in$ +re tul% a*ân# capul ac perit si pri*in# spre cre#inci si 'ice( +re tul( Cu pace sa iesi"$ Strana( .

#ui" &ntru Tine$ +ace lu"ii Tale #aruieste% /isericil r Tale% pre til r% 1aici se p "eneste Câr"uirea tarii% #upa &n#ru"arile Sfântului Sin #2 si la t t p p rul Tau$ Ca t ata #area cea /una si t t #arul #esa*ârsit #e sus este% p ! rân# #e la Tine% +arintele lu"inil r% si Tie sla*a si "ultu"ire si &nchinaciune &nalta"% Tatalui si -iului si Sfântului Duh% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Daca cre#inci sii a#uc #aruri &ntru cinstirea si p "enirea Sfântului sau pentru sar/at are 1c li*i% /rân'a si ua% stru!uri% pâr!a #e p a"e% ri alte r a#e2% se cânta la strana tr parele si c n#acul sar/at rii$ Strana( 1Cântarea cu*enita2 +re tul ta"âin# 'ice( +re tul( D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ +re tul% stân# lân!a #aruri% 'ice cu !las "are ru!aciunea p tri*ita cu felul #e #aruri 1ru!aciunile #e acest fel se !asesc "ai #eparte &n Litur!hier2$ +re tul( 1Zice ru!aciunea p tri*ita #in Litur!hier2 Strana( A"in$ Strana cânta( Strana( -ie nu"ele D "nului /inecu*ântat$$$ 1#e 7 .l cul /isericii% face &nchinaciune catre altar si 'ice ru!aciunea a"* nului$ Ru!aciunea a"* nului +re tul( Cel ce /inecu*ânte'i pe cei ce Te /inecu*ântea'a% D a"ne% si sfintesti pe cei ce na#a.n Sapta"âna Lu"inata$$$ Hrist s a &n*iat$$$ 1#e trei Strana c ntinua cu +sal"ul 77 1#e trei ri2( ri2 ri2 Strana( )ine * i cu*ânta pe D "nul$$$ +re tul se pleaca spre cre#inci si% &n #reapta si &n stân!a% si intra prin sfintele usi$ Diac nul intra prin usa #inspre "ia'an apte$ Mer! catre pr sc "i#iar un#e &si #esc pera si &si pleaca capetele a"ân# i$ +re tul 'ice ur"at area ru!aciune( +re tul( +linirea Le!ii si a pr r cil r Tu &nsuti fiin#% Hrist ase% Du"ne'eul n stru% Cel ce ai plinit t ata rân#uiala parinteasca% u"ple #e /ucurie si #e *eselie ini"ile n astre% t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ Diac nul% #in sfintele usi% 'ice( Diac nul( D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ 28 .#uiesc &ntru Tine% "ântuieste p p rul Tau si /inecu*ântea'a " stenirea Ta$ +linirea )isericii Tale pa'este4 sfinteste pe cei ce iu/esc p # a/a casei Tale4 Tu pe acestia &i prea"areste cu #u"ne'eiasca puterea Ta4 si nu ne lasa pe n i cei ce na#a.Diac nul( D "nului sa ne ru!a"$ Strana( D a"ne "iluieste$ +re tul% luân#u0si Litur!hierul% iese prin sfintele usi% "er!e &n "i.

ntru nu"ele D "nului% parinte% /inecu*ântea'a$ +re tul( Cel ce a &n*iat #in " rti$$$4 iar #e nu *a fi #u"inica 'ice( Hrist s% A#e*aratul Du"ne'eul n stru% pentru ru!aciunile +reacuratei Maicii Sale% ale Sfintil r% "aritil r si &ntru t t lau#atil r Ap st li% ale Sfântului 1N2 1al carui hra" &l p arta /iserica2% ale celui &ntre sfinti +arintelui n stru I an Gura #e Aur% arhiepisc pul C nstantin p lului% ale Sfântului 1N2% a carui p "enire sa*ârsi"% ale Sfintil r si #reptil r #u"ne'eiesti +arinti I achi" si Ana si pentru ale tutur r sfintil r% sa ne "iluiasca si sa ne "ântuiasca pe n i% ca un /un si #e a"eni iu/it r$ Strana( A"in$ +re tul se &nt arce cu fata spre ic ana Mântuit rului si 'ice( +re tul( +entru ru!aciunile sfintil r parintil r n stri% D a"ne Iisuse Hrist ase% Du"ne'eul n stru% "iluieste0ne pe n i$ Strana( A"in$ +re tul se &nt arce &n altar si &nchi#e sfintele usi si per#eaua$ Iesin# prin usa #iac nului% el 1sau altcine*a anu"e rân#uit2 &"parte anafura cre#inci sil r$ Cân# se ter"ina aceasta% se &nt arce &n altar si% #aca nu este #iac n% el &nsusi c nsu"a Sfintele Taine$ +re tul si #iac nul &si sc t *es"intele si 'ic ru!aciunile #e "ultu"ire$ a"eni% 29 .#ea n astra% sla*a Tie$ Strana( Sla*a$ Tatalui si -iului si Sfântului Duh$ Si acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ A"in$ D a"ne "iluieste$ D a"ne "iluieste$ D a"ne "iluieste$ .Diac nul &si #esc pera capul% se &nt arce la pr sc "i#iar si c nsu"a ce a ra"as #in Sfintele Taine$ El curata sfântul p tir cu *in si apa$ Ap i &l ster!e cu un ster!ar anu"e pre!atit si pune sfântul p tir cu celelalte /iecte litur!ice$ +re tul% ac perin#u0si capul% /inecu*ântea'a pe cre#inci si #intre sfintele usi( +re tul( )inecu*ântarea D "nului peste * i t ti cu al Sau har si cu a Sa iu/ire #e t t#eauna% acu" si pururea si &n *ecii *ecil r$ Strana( A"in$ Otpustul +re tul se pleaca catre ic ana Mântuit rului si 'ice( +re tul( Sla*a Tie% Hrist ase Du"ne'eule% na#e.