You are on page 1of 3

Teknik Penjajaran Mesin Pengisar Sebelum kerja mengisar dimulakan, meja mesin dan ragum perlu dijajarkan.

Tujuanya ialah supaya alat tersebut dapat mengisar permukaan bendakerja dengan tepat mengikut penandaan yang dibuat. Penjajaran termasuklah: 1. Penjajaran meja selari dengan turus. 2. Penjajaran ragum selari dengan penghantaran meja. 3. Penjajaran ragum bersudut tepat dengan penghantaran meja. 1. Penjajaran Meja Selari dengan Turus Kaedah Penjajaran a. Bersihkan permukaan turus dan meja b. Pasangkan penunjuk dail dan letakkan diatas meja. c. Gerakkan meja kepada turus dan setkan penunjuk dail kepada angka 0 . d. Gerakkan meja ke kiri atau ke kanan untuk memerhatikan bacaan yang ditunjukkan oleh penunjuk dail . e. Jika terdapat perbezaan bacaan dari satu ke satu hujung turus, bermakna meja dan turus tidak sejajar. Laraskan meja dengan melonggarkan nat perumah meja berkilas. f. Ulang langkah (d ) dan pastikan tidak terdapat perbezaan bacaan penunjuk dail di sepanjang muka 2. Penjajaran Ragum Selari dengan Penghantaran Meja . Kaedah Penjajaran a. Bersihkan meja dan tapak ragum berkilas. b. Pasangkan ragum pada meja, kilas dengan pengapit tetapnya selari dengan lurah T pada meja mesin. c. Pasangkan penunjuk dail arbor. d. Pasangkan bilah selari kedalam ragum dan ikatkanya. e. Naikkan meja sehingga penunjuk dail menyentuh jalur selari dan setkan kepada angka 0. f. Gerakkan meja ke kiri dan kekanan untuk memerhatikan bacaan yang ditunjukkan oleh penunjuk dail.

buat pelarasan jika perlu sehingga penunjuk dail memberi bacaan yang sama disepanjang jalur selari. Ulang langkah ( d ). c. i. Naikkan meja dan setka penunjuk dail kepada angka 0. b. d. Menggunakan sesiku L Kaedah a. Menggunakan Penunjuk Dail . Menggunakan sesiku L. c. Pasangkan penunjuk dail pada arbor mesin dan juga bilah selari pada ragum. 3. Pasangkan ragum supaya pengapit tetapnya berkedudukan 90 dengan meja. Pasangkan ragum supaya pengapit tetapnya bersudut tepat dengan meja mesin. Kaedah a. Penjajaran Ragum Bersudut Tepat dengan Penghantaran Meja. Bersihkan meja dan tapak ragum . laraskan dengan cara mengilas ragum seiengah daripada perbezan bacaan yang ditunjukkan h. Perhatikan telusan atau cahaya pada permukaan pengapit tetap ragum. ii. Menggunakan penunjuk dail. Buat pelarasan (jika perlu) dengan cara mengilaskan ragum sehingga permukaan pengapit betul-betul rapat dengan sesiku.g. f. Bersihkan meja dan tapak ragum. b. d. e. Gerakkan meja keluar menghala kearah turus untuk memerhatikan bacaan yang ditunjukkan oleh penunjuk dail. Ulang langkah (d) . laraskan dengan cara mengilaskan ragum setengah daripada perbezaan bacaan yang ditunjukkan . buat pelarasan jika perlu sehingga tidak terdapat lagi perbezaan bacaan disepanjang permukaan jalur selari. . i. ii. Jika terdapat perbezaan. Jika terdapat perbezaan bacaan . Letak dan rapatkan sesiku L pada permukaan turus da permukaan pengapit.

Dalam kaedah ini pula . Kertas penerangan ini menerangkan tentang operasi mengisar. hantaran bendakerja melawan arah pusingan mata alat. Bendakerja mestilah diikat dengan kuat. Mesin mestilah bebas daripada kerenggangan skru penghantaran meja. ini dapat mengurangkan kesan renggangan skru penghantar kepada mesin kisar. hantaran bendakerja mengikut arah putaran mata alat. iii. Bentuk tatal yang dihasilkan nipis dibahagian hujung menekala dibahagian pangkalnya tebal. Seelok-eloknya meja hendaklah dilengkapkan dengan alat pencegah kerengangan. Kaedah ini sesuai dilakukan pada mesin yang berkedudukan tegak dan lebih besar saiznya. Menghasilkan permukaan yang lebih halus kerana adanya tindakan mengikis mata alat.Ciri-ciri yang berikut terdapat pada kaedah ini. Hubungan antara bendakerja dengan arah putaran mata alat menentukan kaedah mengisar. Dalam kaedah ini . Bentuk tatal yang dihasilkan tebal dibahagian hujung menekala dibahagian pangkalnya adalah nipis. v. ii.Operasi Mesin Pengisar Terdapat berbagai-bagai jenis operasi mengisar dan pengetahuan melakukan operasi mengisar amatlah penting. iv. 1. Mata alat menarik masuk bendakerja kebawah mata alat yang sedang berputar . Menghasilkan permukaan yang kasar. iii. 2. Mata alat menolak keluar bendakerja dari ragum. i. Kaedah ini sesuai dilakukan bagi mata alat pengisar yang bersaiz dan untuk mengisar keluli yang lembut dan mulur. Mengisar ke bawah. iv. Terdapat dua kaedah mengisar iaitu mengisar ke atas dan mengisar ke bawah. i. v. ii. . Mengisar ke atas. Ciri-ciri berikut terdapat pada kaedah ini. Bendakerja mestilah diikat dengan kuat.