You are on page 1of 11

1.

Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

UVOD

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu


Doc.dr.sc. Mario Kasovi

Predavai Prof. dr. sc. Vladimir Medved Doc. dr. sc. Mario Kasovi

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Definicija Biomehanike
Miller i Nelson (1973.) Biomehanika je znanost koja istrauje efekte vanjskih i unutarnjih sila to djeluju na iva bia. Winter (1979.) Biomehanika je interdisciplina koja opisuje, analizira i procjenjuje ljudsko gibanje. Morecki (1980.) Biomehanika je znanstvena disciplina koja se bavi studijom pokreta i mehanizmom gibanja. Nikoli i Hudec (1988.) Biomehanika je znanost koja zakone mehanike primjenjuje u rjeavanju biolokih problema, prouavajui mehanika svojstva biolokih organizama, sustava organa ili tkiva.

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Biomehanika

Spada u podruje biofizikih disciplina, U sebi objedinjuje znanja iz podruja medicinskih znanosti (anatomija, fiziologija...), tehnikih znanosti (raunarstvo, fizika...) te kineziologije (kinezioloka metodika, teorija treninga...).

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu


Bavi se istraivanjem fizikih svojstva organa lokomotornog aparata, Podruje interesa: Sportski trening - mogunost objektivizacije praenja uspjenosti trenanog procesa te optimizacija treninga, Klinika primjena - objektivizacija stanja pacijenta i mogunost objektivizacije praenja uspjenosti rehabilitacijskih procesa. Suradnja sa: Medicinskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike i raunarstva, Strojarskim fakultetom...

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu


Problematika planiranje programiranje kontrola selekcija ekonominost

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Znanstveni projekti
Prof. dr. sc. Mladen Mejovek, voditelj Antekolovi Ljubomir, Cigrovski Vjekoslav, Dragievi Slobodan, Hofman Emil, Hraski eljko, Kristievi Tomislav, ivi Kamenka, Vlai Jadranka

BIOMEHANIKA EFIKASNOST VRHUNSKIH HRVATSKIH SPORTAA (2006. - ) BIOMEHANIKA OPTIMALIZACIJA SPORTSKIH TEHNIKA (2002. - 2005.) SUSTAV ZA BIOMEHANIKU ANALIZU U SPORTU (1996. - 2002.)

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Znanstveni projekti
Prof. dr. sc. Vladimir Medved, voditelj Kasovi Mario, Jankovi Saa, entija Davor, Oreb Goran, Furjan-Mandi Gordana, Katovi Darko

AUTOMATIZIRANO MJERENJE POKRETA I EKSPERIMENTALNA PROCJENA U STUDIJU LOKOMOCIJE (2006. - ) KREIRANJE CENTRA IZVRSNOSTI ZA STUDIJ LOKOMOCIJE (2002. - 2005.) NEURO-MUSKULARNA BIOMEHANIKA DIJAGNOSTIKA LOKOMOCIJE (1996. 2002.)

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Vjebe
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Osnove biomehanike Parametri segmenata tijela Dinamika/kinetika (GRF, Kistler) Kinematika (Apas, Elite, 3D analize) Povrinska elektromiografija (SEMG) Analize lokomocije i primjeri Elektrostimulacija (EMS, Cefar)

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Osnove biomehanike
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mjerne i fizike jedinice Brzina Ubrzanje Kutna brzina Kutno ubrzanje Sila Moment

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Mjerna instrumentacija na K.F.:


Kinematiki sustav Kinetiki sustav Elektromiografski sustav

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Fizioloki i kinezioloki signali u biomehanici


Fizioloka i kinezioloka istraivanja dijelom se zasnivaju na mjerenju velikog skupa varijabli. Neke od tih su kontinuirane funkcije vremena. Tu ubrajamo: 1. bioelektrine signale (viekanalni EKG, EEG i EMG signali) 2. kinematike signale (prostorni pomaci, brzine i akceleracije karakteristikih toaka tijela) 3. kinetike ili dinamike signale (prostorni vektor sile reakcije podloge)
Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Kinetiki sustav
Platforma za mjerenje sila reakcije podloge (Kistler, vicarska) - 60 x 40 cm, - 1000 Hz, - programsku podrku
F3 F4 F2 F1
F

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Elektromiografski sustav
Sustav slui za povrinsku detekciju elektromiografskih signala, a sastoji se od prenosive jedinice koja moe registrirati signale osam miia istovremeno. Jedinica je telemetrijski povezana s kontrolnom jedinicom i raunalom.

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Kinematiki sustav
Elite 2002 (sustava za 3D analizu pokreta, BTS Milano, Italija) sadri: - 8 kamera (100 Hz) - 2 video kamere (30 Hz) - kontrolnu jedinicu i sklopovlje - programsku podrku

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Podruje primjene biomehanikih sustava za 3D analizu pokreta


Medicinske znanosti
-

Biomehanika istraivanja Analiza hoda & Rehabilitacija Postura, Ravnotea & Motorika kontrola Sportska izvedba

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Podruje primjene biomehanikih sustava za 3D analizu pokreta


Bioininjerstvo
-

Ergonomija Simulacije & Vizualizacije

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Podruje primjene biomehanikih sustava za 3D analizu pokreta


Animacije
-

Raunalne igre Film & TV

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Shema cijelog sustava

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u sportskom treningu


Sportovi
nogomet alpsko skijanje stolni tenis aerobic i fitness veslanje streljatvo ...
Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u sportskom treningu


Nogomet
Prouava se: eksplozivna snage donjih ekstremiteta propriocepcija - Kinematika umor muskulature - EMG Testovi skonosti - vertikalni skok Counter Movement test Sargentov test
Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Biomehanika u sportskom treningu


Nogomet

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u sportskom treningu


Nogomet
Omjer maksimalne sile i teine (srednje vrijednosti)
2,50

OMJER MAKSIMALNE SILE (VERIKALNI SKOK LIJEVOM NOGOM)

OBRANA

VEZNI RED

NAPAD

2,00 1,50

3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00


FMAXSUNO/ATT_FW FMAXDESN/ATT_FW FMAXLIJE/ATT_FW

1,00 0,50 0,00

TOAN

POKR

KRNI

DRDI

MAMA

OMJER MAKSIMALNE SILE (SUNONI SKOK) I TEINE


4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

KWPA

TOAN

POKR

KRNI

DRDI

MAMA

OMJER MAKSIMALNE SILE (VERIKALNI SKOK DESNOM NOGOM) I TEINE


3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

KWPA

TOAN

POKR

KRNI

DRDI

MAMA

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u sportskom treningu


Nogomet - vertikalni skok
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
42 83 124 165 206 247 288 329 370 411 452 493 534 575 1
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

51

101

151

201

251

301

351

KWPA

401

451

501

551

601

Series1

Series2

Series3

Series4

Series1

Series2

Series3

Series4

napad

vezni red

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

651

MEEN

BUTO

CEBO

SEGO

JUMA

SMDA

BOSP

PEVL

KOIG

BAIG

COIV

LAIV

ZADA

LEJE

AGJA

MEEN

BUTO

CEBO

SEGO

JUMA

SMDA

BOSP

PEVL

KOIG

BAIG

COIV

LAIV

ZADA

LEJE

AGJA

MEEN

BUTO

CEBO

SEGO

JUMA

SMDA

BOSP

PEVL

KOIG

BAIG

COIV

LAIV

ZADA

LEJE

AGJA

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Biomehanika u sportskom treningu


Alpsko skijanje
Prouava se: snaga donjih ekstremiteta u lab. i na terenu neuromuskularna aktivnost m. quadricepsa umor muskulature utjecaj promjene tehnike na aktivaciju muskulature utjecaj razliitih skija na aktivaciju muskulature
Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u sportskom treningu


Alpsko skijanje - laboratorij

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u sportskom treningu


Alpsko skijanje - teren

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Biomehanika u sportskom treningu


Stolni tenis

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u klinikoj primjeni


Problemi

Cerebralna paraliza - djeca Amputacije donjih ekstremiteta Sportske povrede Propriocepcija Pomo pri odreivanju i izboru metode sanacije povrede
Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Biomehanika u klinikoj primjeni


Cerebralna paraliza - djeca

Istraivanje patolokog hoda Istraivanje ravnotee Pomo pri odreivanju i izboru fizikalne terapije Objektivni pokazatelj stanja pacijenta
Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Dr. Sc. Mario Kasovi

10

1. Vjeba / BIOMEHANIKA NA KINEZIOLOKOM FAKULTETU / Uvod

22.11.2012

Elektromiina stimulacija EMS


1. Sport (zagrijavanje, maksimalna snaga, izdrljivost,
eksplozivna snaga, repetitivna snaga)

2. Fitness (toniranje, dograivanje miia-firming,


izgraivanje miia-sculpting, bodybuilding)

3. Rehabilitacija (TENS)

Biomehanika na Kineziolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, 2012

Hvala na pozornosti!

Dr. Sc. Mario Kasovi

11