You are on page 1of 10

1.tétel: A pszichológia tárgya. feladata, rendszere, módszerei. Az ált.lélektan, a fejl.lélektan, a ped-i pszich. és a szoc.pszich.

helye a pszich.tudományában, ezeknek a ter-knek a specifikumai

A pszichológia kapcsolata más tudományokkal 1.) társadalom tudományok: - szociológia, pedagógia 2.) orvostudomány: - elmekórtan, pszichiátria - katonai pszichológia, reklám, ipar,

3.) a munka tudományaival: mezőgazdaság

4.) biológia tudományával: - fiziológia

A pszichológia felosztása 1.) Elméleti területek: - általános lélektan - személyiség lélektan - fejlődés lélektan - szociálpszichológia

2.) Alkalmazott területek:

- klinikai pszichológia (nevelési tanácsadóban)

- gyermekpszichológia (fő területe 0-18 éves korig, + 21é.korig) - pedagógiai pszichológia - gyógypedagógiai pszichológia (pl integráció miatt) - szervezet és munkalélekta

a külsőleg megfigyelhető és a mérhető tevékenységen van a hangsúly Inger.) BEHAVIORIZMUS IRÁNYZAT (bihéviorizmus) . S-> R Milyen ingerre. milyen reakció? Az inger határozza meg a viselkedést. Azt. hogy ez ételhez jusson?) Pavlov . hanem aktív részese a környezete alakításának.) KOGNITÍV IRÁNYZAT 1950-es évektől. Azt vallják. A tudatos lelki jelenségeket vizsgálta.állatkísérletei – önetető -> próba-szerencse vizsgálat (mit kell tennie. mivel a szervezetet érintő ingereket (S) = stimulus. hogy a megismerési folyamatok milyen hatást gyakorolnak az emberek viselkedésére.viselkedésvizsgálatokkal foglalkozik. . hogy az ember nem paszív szemlélője. Fő képvielője: Kelly .csengő-> étel-> nyál 2. Képvielői: Watson Skinner .válasz pszichológiájának is nevezik. és az erre következő viselkedés válaszokat (R) = reakció vizsgálja. Az emberi agyat mint információrendszert feldolgozójának tekinti.A pszichológia főbb irányzatai 1.

. Adler. amelyekre a pedagógusoknak pedagógiai munkájukhoz szükségük van. Jung.) PSZICHOANALITIKUS IRÁNYZAT Az egyén tudatos és tudattalan lelki folyamatok működését vizsgálja. Az iskolapszichológia fejlődésének három állomása volt: eleinte a munkát a szűrések.és iskolapszichológusnak nevezik. Vizsgálja a pedagógiai tevékenységnek a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatását. kiemelt területe még a pszichológiai törvényszerűségek alkalmazása a nevelői-oktatói tevékenység hatásfokának emelésével kapcsolatosan. A pszichológiát naggyá tette. sajátosságaival. majd a fenti feladatok kiegészültek a diagnosztizáló munkával és a tanácsadó szereppel. mint a pedagógiai szociálpszichológia terepe. Ami a mai napig él. s az intézményes nevelés operatív támogatására pedig az iskolapszichológusok vállalkoznak. A gyakorlati megközelítés szerint a pedagógiai pszichológia tárgya: azoknak a pszichológiai ismereteknek az összessége. Képviselői: Sigmund Freud – az irányzat alapítója. határtudományként tartják számon a pedagógia (neveléstudomány) és a pszichológia érintkezési területén. A pedagógiai tevékenység (oktatás-nevelés) pszichológiai szerkezetével. iskola) dolgozó pszichológusokat óvoda. továbbá középpontba került az iskola.A nevelőintézményekben (óvoda. a tesztek felvétele jelentette. törvényszerűsségeivel foglalkozik. Erikson Freud szerint lelkünk 3 működési szintben van: Szuper egó Egó id A pszichológia főbb területei Pedagógiai pszichológia = az alkalmazott pszichológia egyik ága.3. Manapság pedig mindezen munkák mellett megjelent az iskola (mint szervezet) speciális problémáival való foglalkozás is.

A XIX. stb. Szociálpszichológia: Az egyént a társas közegben vizsgálja. elakadások. ilyen a pedagógiai pszichológia. Fejlődéslélektan: Elsősorban a személyiségnek az egyedfejlődés során történő kialakulását vizsgálja. A franciaországi Aveyron-ban élt egy fiú. A mottó az volt:” Ha jobb embereket nevelünk. Az 1800-as években vetődött fel. iskolákat hoztak létre. érzelmi és pszichoszociális szempontból. gyermekneveléssel kapcsolatos folyóiratok jelentek meg.Általános pszichológia: A legalapvetőbb pszichikus folyamatok. Az USA-ban tanszéket alapítottak az egyetemen állami és alapítványi támogatással megkezdték a kutatásokat is. krízisek. A fiút a környezeti hatások miatt nem tudták szocializálni. hogy foglalkozni kellene a fejlődés lélektanával. és elsősorban (szemben a szem.pszichoval) az egyénen kívüli. akit csak „vadfiúnak” neveztek. klinikai pszichológia. jobb világot tudunk teremteni. Megjelent darwini elmélet. testi. valamint az ebben közrejátszó tényezőket. azaz külső viselkedés befolyásoló tényezőket figyeli. mivel a viselkedése nem volt emberi. miszerint az emberek korábbi fajokból fejlődtek tovább. emlékezet. stb. gondolkodás. században az ipari forradalom következtében a gyerekeket gyárakban dolgoztatták 12-16 órán át. érzelem. század vége felé intézményesült a fejlődéslélektan kutatása. észlelés. Ezen kívül vannak még alkalmazott pszichológiai ágazatok. motiváció) legáltalánosabb törvényszerűségeit kutatja. visszacsúszások. Ide tartoznak a különböző fejlődési szakaszok. munkapszichológia. hogy a fejlődésben a környezetnek és a genetikának is fontos szerepe van. képzelet. Ekkor kezdték el tudományosan vizsgálni a gyerekeket. stb. lelki jelenségek (figyelem. tanulás. XIX. FEJLŐDÉSLÉLEKTAN A fejlődéslélektan a gyerekek fejlődését vizsgálja születéstől a serdülőkorig. Csecsemőgondozással.” . Vizsgálatakor kiderült.

hogy a gyerek ismerje a megfigyelőt. század a modern fejlődéslélektan ideje. kultúra-kialakított környezet. század és a XX. A vizsgálat kritériumai: 1. érvényesség: ténylegesen azt mérik. amit akarnak 4. információ veszteség. ekkor a gyerekfejlődést. nyelvhasználat. akkor is ugyanaz lesz az eredmény 3. hogy nagyobb valószínűséggel jelentkeztek náluk értelmi és érzelmi problémák. Hátrányai: elfogultság. fejlődés forrása: öröklődés vagy környezet? Ezt ikerkutatással vizsgálták. két alapvető különbség az állat és az ember között. egészen a fogamzástól. ennek eredménye az alacsonyabb IQ volt és az. kutatási módszerek. kísérletek: oksági viszonyok megállapítására kiváló. egyéni különbségek: mennyire különbözünk másoktól? A jellemvonások mennyire állandóak? Árvaházi gyerekeket vizsgáltak. Szakaszelméletek: minőségileg új szakaszok jelennek meg a fejlődés során. a testi-lelki változásokat vizsgálták. ennek azonban sok pontatlansága lehet 2. (ha csoportot vizsgálnak meg: reprezentatív mintavétel is fontos. A fejlődéslélektan 3 központi kérdése: 1. fontos.A XIX. Csecsemőnapló. hogy megfigyelik 3. természetes megfigyelés: gyerek mindennapi életét figyeli meg. önbeszámoló: szóban vagy kérdőív formájában. A környezet hatása folytonos-e vagy van kritikus-érzékeny periódus? 2. de etikai okok miatt nem minden kísérlet végezhető el . megbízhatóság: ha többször megismételik ugyanazt a vizsgálatot. folyamatosság: folyamatos-e a fejlődés vagy ugrásszerű változás? Az állatok képességeihez mennyire hasonlít az emberé? Törzsfejlődés. előzetes elvárások. valamilyen változás a gyerek fejlődésének egész területén megjelenik. vagyis a vizsgálni kívánt csoport együttese megfelelően tükrözze a nagyobb csoportot) Adatgyűjtési módszerek a fejlődéslélektanban: 1. aki minimális gondozásban részesültek. megismételhetőség: más kutatóknak is képesnek kell lenni az eredeti vizsgálatot megismételni és ugyanarra az eredményre jutni 5. illetve máshogy viselkedne. Az egyik szakaszból a másikba való átmenet nagyon gyors. 3. objektivitás: a kutató előítéletei nem torzítják el az adatokat 2. ha nem tudná.

mely azt vizsgálja. valódi. Olyan társadalmi témák ezek. klinikai interjúk: a kérdést az egyénre szabják. Az emberi lét szempontjából tehát a csoport. így állandó kapcsolatunk van valamilyen csoporttal. hosszmetszeti vizsgálat: gyerekcsoportot több éven keresztül vizsgál. hátrányai: költséges. a csoportviselkedés egy nagyon jellemző magatartási forma. mélyebb információkat lehet megtudni. fontos. hogy az egyes személyek viselkedését hogyan befolyásolja mások. illetve hozzászoknak a vizsgálati módszerekhez 2. kötetlenebb beszélgetés. A szociálpszichológia elnevezés annyit elárul. hogy azonosak legyenek a csoport tagjai A szociálpszichológia a pszichológia egyik ága. ezt alkalmazzák az egészségügyben is Kutatási tervek: 1. elképzelt vagy mögöttes jelenléte. kipotyognak az alanyok. A szociálpszichológia foglalkozik a társadalmi valóság 4 területével: . .4. A szociálpszichológia magyarul társadalomlélektant jelent.tömeggel. Mivel életünket társadalomban éljük. amelyeknek lélektani vonatkozásuk is van. hogy határtudománnyal a szociológiával és a pszichológiával közösen kialakult tudományos kérdések vizsgálatára szerveződött.az egyénnel . keresztmetszeti vizsgálat: több különböző csoportot vizsgálnak meg egy időben. amelyek tudományozására egyedül sem az egyik sem a másik tudomány nem vállalkozhat.társas kapcsolatokkal . Az ember társas lény. a következő kérdést az előző válasz határozza meg. Leegyszerűsítve a csoport és egyén kölcsönhatását tanulmányozza (csoportlélektan). Röviden a társas viselkedés tudománya.csoportokkal .

logosz = tan szavakból). Pszichológia = a lelki élettel. és az empirikus (= tapasztalati) tudományok módszereivel közelíti meg a tárgyát. hogy az emberi viselkedés a személynek és a szituációnak egyaránt függvénye. hogyan gondolkoznak arról. Abból kiindulva. század végén jelent meg. a társadalmakat alkotó egyének. a mai latinos változata a XVI.) . és hogyan befolyásolják egymást. hogy gondolkoznak róla.Pszichológia – Szociálpszichológia Szociológia = a szociológia a társadalmak felépítésével és működésével. csoportok. Amikor ezekre a kérdésekre keresik a választ.. hogyan észlelik az emberek a körülöttük lévő társas világot. a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. században keletkezett. és hogyan befolyásolják egymást. hogyan működnek együtt. intézmények jellemzőivel foglalkozó empirikus irányultságú tudomány. a szociálpszichológusok azzal az általános előfeltételezéssel élnek. de mint tudomány a XIX.A szociálpszichológia tudománya annak tanulmányozása. Szociológia: A modern társadalmak szerveződésével és a csoportviszonyokkal foglalkozó tudomány. hogy az emberi viselkedés a személytől és a helyzettől egyaránt függ. Szociológia . Elnevezése görögeredetű (psziché = lélek. a szociálpszichológusok a társas viselkedésben a szituáció erejét és a szituáció értelmezésének fontosságát hangsúlyozzák. szervezetek.(Első pszichológiai labor: Wilhelm Wundt 1879-ben Lipcsében hozta létre. Az emberi társadalmakkal és azok alkotórészeivel foglalkozik. A szociálpszichológia tudománya a következő kérdések tanulmányozását foglalja magában: hogyan észlelik az emberek a körülöttük lévő társas világot. hogy működnek együtt.

normális jelenségek lélektana .közlekedési . Céljuk szerint 1. hogy hol is helyezkedik el a szociálpszichológia a tudományok között (= a pszichológián belül): A pszichológiai tudományok felosztása I. Állatlélektan II. elképzelést. új és újabb kérdéseket vetve fel.A pszichológia felhasználja mindazt a tapasztalatot. Munkalélektan . Reklámpszichológia 5. lefolyásuk törvényszerűségeit és hatásukat az emberi cselekvésre. Egy érdekes és érthető táblázat arról. valamint a társas helyzetben.klinikai pszichológia . A tevékenység jellege szerint (alkalmazási területek) 1. fejlődését. ismeretet. Kriminálpszichológia 8. magyarázatában. Sportpszichológia 7. Általános lélektan 2. teszteket. Összehasonlító lélektan a) összehasonlító állatlélektan b) differenciálpszichológia és pszichodiagnosztika c) fejlődéslélektan d) nemek lélektana (szexuálpszichológia) e) etnopszichológia III. indítékait. A korszerű tudomány ezekhez a megfigyelésekhez vagy spekulatív elképzelésekhez modern vizsgálati eljárásokat (kísérleteket. csoportban lezajló lelki történések hatásmechanizmusait. Tárgyuk szerint 1. Pedagógiai pszichológia 2. Vizsgálja az egyéni lelki megnyilvánulások sajátszerűségeit. Orvosi lélektan .mezőgazdasági lélektan 4. Művészetpszichológia 6.pszichoterápia 3. A pszichológiai tudományok feladata. .kóros jelenségek lélektana b) társas lélektan (szociálpszichológia) 2. hogy feltárják a lelki jelenségek kiváltó okait. fejlődését. amelyet az emberi gondolkodás az évszázadok alatt felhalmozott. Emberlélektan a) egyénlélektan . Kutatja a személyiség szerveződését. Stb. és segítségükkel mélyebbre hatol a lelki jelenségek megértésében. műszereket) dolgozott ki. a viselkedés általános és egyéni jellemzőit.ipari .

értékelés társas kölcsönhatás és formái / itt jelentkezik a kiscsoport nagycsoportok kérdése / csoportos viselkedés.Szociálpszichológia = a társas kapcsolatok pszichológiája. Tématerületei röviden:     társas szükségletek / pl. tömeglélektan . vonzalmak társas-társadalmi megismerés. / A társas viselkedés tudománya.

egyén és csoport viszonya. ennélfogva a szociálpszichológia tárgyát illetően a mai napig nem született egységes álláspont. kollektívák) pszichológiai arculata. csoportos és tömeges lélektani jelenség vizsgálatára illetékes. kapcsolatok és kölcsönhatások szerepe. hogy a szociálpszichológia a társadalmilag meghatározott. A szociálpszichológia tárgyát képezik az alábbi vizsgálatok: . vezetőképzésben. . Mivel az említett két alaptudomány érintkezési felülete igen nagy. ismérvei.a személyiséggel összefüggő és szociálisan befolyásolt pszichikus folyamatok. a belőlük szerveződött "köztes" (interdiszciplináris) tudomány határait kezdetben sem tudták egyértelműen megvonni. stb. szakemberképzésben. hatásmechanizmusa. társas. A szociológia és a lélektan közös mezsgyéjén létrejött tudományos diszciplína. Az időközben felmerült újabb és újabb kutatási témákkal pedig a kör egyre csak bővült. . . iskolai oktatásban. illetve befolyásolt valamennyi személyes. a reklámokban.a társadalmi (társas) érintkezések. Annyi bizonyos. A szociálpszichológia eredményeit a fejlett országok ma már széles körben használják fel a gyakorlati élet különböző területein: a tömegkommunikációban.Szociálpszichológia = társadalomlélektan.az emberi társulások (csoportok. funkciója. képződmények mibenléte. dinamikája.