You are on page 1of 2

DENEYİN ADI

ST 37 yumuşak çeliğin belirli zorlanmalar altında deneysel olarak elastisise modülünün
hesaplanması ve teorik olarak verilen değerle kıyaslanarak hata oranın bulunması.
B) Bu hata oranının sebebleri ?

HESAPLANAN DEĞERLER
W (N)

Test 1 h (mm)

Test 2 h(mm)

Test 3 h (mm)

5
10
15
20
25

0,07
0,14
0,21
0,29
0,375

0,17
0,34
0,505
0,675
0,835

0,295
0,59
0,875
1,19
1,495

H-W GEAFİĞİ

a2(mm2) h/W (sırasıyla m1,m2,m3) (mm/N)
10000
0,0152
22500
0,0333
40000

0,06