You are on page 1of 2

URSUL PACALIT DE VULPE Era odata o vulpe vicleana, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte intrea a dupa !

rana si nu asise nicairi. "acandu#se $iua alba, vulpea iese la mar inea drumului si se culcasub o tu%a, andindu#se ce sa mai %aca, ca sa poata asi ceva de mancare. Se$and vulpea cu botul intins pe labele de dinainte, ii vine miros de peste. Atunci ea radica putin capul si, uitandu#se la vale, in lun ul drumului, $areste venind un car tras de doi boi. # &un ' andi vulpea. Iaca !rana ce o asteptam eu. Si indata iese de sub tu%a si se lun este in mi(locul drumului,ca si cum ar %i %ost moarta. Carul apropiindu#se de vulpe, taranul ce mana boii o vede si, cre$and ca#i moarta cu adevarat, stri a la boi ) A!o 'a!o ' &oii se opresc. Taranul vine spre vulpe, se uita la ea de aproape si, va$and#o ca nici nu su%la, $ice ) &re' da* cum naiba a murit vulpea asta aici +' Ti' ce %rumoasa cataveica am sa %ac nevestei mele din blana istui vulpoiu' ,icand asa, apuca vulpea de dupa cap si, tarand#o pana la car, se opinteste s#o arunca deasupra pestelui. Apoi stri a la boi) !ais' -oian, cea ' &ourean. &oii pornesc. Taranul mer ea pe lan a boi si#i tot indemna sa mear a mai iute, ca s#a(un a de raba acasa si sa ieie pelea vulpei. Insa, cum au pornit boii, vulpea a si inceput cu picioarele a impin e pestele din car (os. Taranul mana, carul scartaia, si pestele din car cadea. Dupa ce !oata de vulpe a aruncat o multime de peste pe drum, bine.sor ' sare si ea din car si, cu mare raba, incepe a stran e pestele pe drum. Dupa ce l#a strans ramada, il ia, il duce la vi$uina sa si incepe a manca, ca ta.re#i mai era %oame ' Tocmai cand incepuse a manca, iaca vine la dansa ursul. # &una masa, cumatra ' Ti ''' da ce mai de peste ai ' Da#mi si mie, ca ta.re ' mi#i po%ta ' # Ia mai pune#ti po%ta#n cuiu, cumatre, ca doar nu pentru ustul altuia m#am muncit eu. Daca ti#i asa de po%ta, du#te si#ti moaie coada#n balta, ca mine, si#i avea peste sa mananci. # Invata#ma, te ro , cumatra, ca eu nu stiu cum se prinde pestele. Atunci vulpea r/n(i din0ii 1i $ise) # Alei, cum2tre' da* nu 1tii c2 nevoia te duce pe unde nu#0i e voia 1i te#nva02 ce nici /nde1ti+ Ascult2, cum2tre) vrei s2 m2n/nci pe1te+ Du#te desar2 la b2ltoaca cea din mar inea p2durei, v/r/#0i coada#n ap2 1i st2i pe loc, %2r2 s2 te mi1ti, p/n2 dinspre $iu23 atunci smunce1te v/rtos spre mal 1i ai s2 sco0i o mul0ime de pe1te, poate 4ndoit 1i#ntreit de c/t am scos eu. Ursul, nemai$ic/nd nici o vorb2, alear 2#n %u a mare la b2ltoaca din mar inea p2durei 1i#1i v/r2#n ap2 toat2 coada'. 5n acea noapte 4ncepuse a bate un v/nt r2ce, de 4n !e0a limba#n ur2 1i c!iar cenu1a de sub %oc. 5n !ea02 $drav2n 1i apa din b2ltoac2, 1i prinde coada ursului ca 4ntr#un cle1te. De la o vreme, ursul, nemaiput/nd de durerea co$ei 1i de %ri , smunce1te o dat2 din toat2 puterea. 6i, s2rmanul urs, 4n loc s2 scoat2 pe1te, r2m/ne %2r* de coad2' 5ncepe el acum a morn2i cumplit 1i#a s2ri 4n sus de durere3 1i nervos pe vulpe c2 l#a p2c2lit, se duce s#o ucid2 4n b2taie. Dar 1ireata vulpe 1tie cum s2 se %ereasc2 de m/nia ursului. Ea ie1ise din vi$uin2 1i se v/r/se 4n scorbura unui copac din apropiere3 1i c/nd v2$u pe urs c2 vine %2r* de coad2, 4ncepu a stri a) 7 8ei cum2tre' Dar 0i#au m/ncat pe1tii coada, ori ai %ost prea lacom 1#ai vrut s2 nu mai r2m/ie pe1ti 4n balt2+ Ursul, au$ind c2 4nc2#l mai ia 1i 4n r/s, se 4n%urie 1i mai tare 1i se r2pede iute spre copac3 dar ura scorburei %iind str/mt2, ursul nu putea s2 4ncap2 4nl2untru. Atunci el caut2 o crean 2 cu c/rli 1i 4ncepe a cotrob2i prin scorbur2, ca s2 scoat2 vulpea a%ar2, 1i s2#i deie de c!eltuial2. Dar c/nd apuca ursul de piciorul vulpei, ea stri a) # Tra e, n2t2r2ule' mie nu#mi pas2, c2 tra i de copac. Iar c/nd a 2ta c/rli ul de copac, ea stri a) #Valeu, cum2tre' nu tra e, c2#mi rupi piciorul' 5n $adar s#a nec2(it ursul, de#i cur eau sudorile, c2 tot n#a putut scoate vulpea din scorbura copacului.