You are on page 1of 4

Feudalismul Primele formațiuni statale românești: cnezatele și voievodatele

-perioada formării limbii și a poporului roman corespun de perioadei de apariție și formare a relațiilor de producție feudale FEUDALISM= regim politic medieval ce se caracterizează prin proprietatea nobiliară asupra pământului și parțial asupra țăranilor -situat undeva între sclavagism și capitalism, în care baza relațiilor de producție o constituie proprietatea feudalului asupra mijloacelor de producție și proprietatea parțială a acestuia asupra țăranilor iobagi -o dată cu părăsirea Daciei de către romani a luat sfârșit (mai devreme decât în restul imperiului), modul de producție sclavagist -Dobrogea continuă să rămână sub ocupație romană -cristalizarea relațiilor de producție feudale s-a făcut într-un ritm foarte lent -Dacia este invadată de populațiile migratoare: goții, hunii, gepizii și avarii (populații inferioare) F. Engels: migrația popoarelor a avut rolul de frână -popoare migratoare distrug înflorirea Daciei, iar toată atenția se îndreaptă spre sate și agricultură și păstorit -trecerea la feudalism s-a făcut pe două căi: 1. colonatul 2. descompunerea oștilor 1. Colonatul s-a dezvoltat în perioada de descompunere a modului de producție sclavagist -colonii= țărani lipsiți de pământ sau sclavi eliberați, cărora stăpânii le-au dat posibilitatea de a-și forma o gospodărie proprie, dându-le în folosință o parte din pământ. Pentru aceasta, colonii trebuiau să dea stăpânului o parte din produsele obținute (rentă în produse) și să muncească pe restul pământului proprietarului (rentă în muncă) -nu aveau voie să părăsească pământul -obștea1 a rămas singura formă de organizare socială -sătenii primeau (periodic) în folosință o parte de pământ arabilă

1

Formă de organizare socială specifică orânduirii feudale, care face legătura între aceasta și orânduirile anterioare și care se caracterizează prin munca în comun și prin îmbinarea proprietății private cu cea colectivă.

Uniunile de obști erau conduse de voievozi. dar nereușind decât să realizeze colaborări) –sec. XIV: formarea proprietății feudale asupra pământului -se constituie cele două clase fundamentale ale societății feudale: țărănimea dependentă și stăpânii feudali. -în funcție de nr. VIII-X -voievodatul s-a impus ca formațiune politică specifică în raporturile Transilvaniei cu regatul feudal maghiar (voievodatele aveau autonomie în cadrul regatului maghiar) -unitățile de obști aveau unitate economică li geografică -au fost numite de români țară (ex.se constituie cele 2 clase fundamentale ale societății: 1. popoarele migratoare își aprovizionar războinicii -voivodatele și cnezatele s-au format și dezvoltat în perioada conviețuirii cu slavii (care au încercat să sunbjuge populațiile băștinașe. din care se formează mai târziu clasa stăpânilor feudali -sec. mebrilor familiei și posibilități. care formau sfatul oamenilor buni și bătrâni și a căpeteniilor satelor: cnezi și juzi. sub supravegherea membrilor cu mai multă autoritate. Țara Maramureșului. Cu aceste dijme. al XI-lea Voievodatul Transilvaniei -primele formațiuni statale cu caracter feudal se cunosc din sec al –IX-lea ( înainte de cucerirea Transilvaniei de către feudalii maghiari) -menționate de Anonimus (notar la curtea regelui maghiar) în legătură cu primele lupte dintre cetele militare maghiare și conducătorii voievodatelor din Crișana. Țara Făgărașului etc.) ceea ce duce la o dezvoltare mai mare a agriculturii și a economiei 2. Banat și Transilvania Voievodatul din Crișana: condus de Menumorut . în esență un proces intern.-adunarea obștii. Nașterea feudalismului pe teritoriul patriei noastre este deci. care a început prin descopunerea obstii sătești -procesul se accentuează în sec X-XIV -se intesifică comerțul. seceră etc. care intră în stăpânirea mijloacelor de producție și se constituie clasa dominantă . aceștia primeau mai mult sau mai puțin pămnt -Banatul de câmpie se afla sub ocupația hunilor. țărănimea dependentă -procesul de feudalizare se întărește în sec. iar cei ce se îmbogățesc formează treptat o aristocrație militară. Stăpânii feudali 2. plătindu-le acestora dijme și prestații. uneltele devin mai numeroase (plugul de fier. Țara Hațeglui.) -se formează o pătură conducătoare militară. crește importanța proprietății private. X – jumătatea sec.

Cnezatul lui Farcaș -se prezintă drepturile cavalerilor. XIII: se poartă lupte cu oștile maghiare -feudalii se catolicizează în schimbul unor privilegii -1241: tătarii năvălesc în Oltenia și Muntenia -1247: Diploma cavalerilor ioaniți : prin această diplomă regele maghiar dă în stăpânire cavalerilor ioaniți Banatul Severinului. sași și cavaleri teutoni (cărora le acordă privilegii) Statul feudal independent Țara Românească -sec. Voievodatul lui Seneslau 3.Cnezatul lui Ioan 4. ale voievozilor locali și partea ce i se cuvine regelui în calitatea sa de suzeran -regele Ungariei îi recunoaște autonomia lui Bărbat în schimbul obligației acestuia de a-l recunoaște stăpân 1322: -pentru o mai bună organizare și ținere în frâu a revoltelor.-aflat între Someș și Mureș -centrul în cetatea Biharea Voievodatul din Banat: condus de Glad -aflat între Mureș și Dunăre Voievodatul din Transilvania: condus de Gelu Românul -se întindea de la Porțile Mureșului până la izvoarel Someșurilor -aveau putere economică și militară -sec al XIII-lea: maghiarii ocupă Transilvania (își păstrează organizarea proprie. iar fratele său Bărbat a fost luat prizonier. . numită mai târziu dietă) -teritoriul Transilvaniei a fost împărțit în comitate. conduse de nobili -regii și feudalii maghiari catolicizează populația din Transilvania (biserica fiin un bun instrument de expoatare a populației) -maghiarii colonizează Transilvania cu secui. se alege un suzeran: Basarab (din familia voievozilor olteni) 2 Litovoi stăpânea teritorii pe care și le dorea și regele maghiar și nici nu dorește să i se supune. așa că se organizează o expediție unde Litovoi cade în luptă. Bărbat s -a răscumpărat. este condus de un voievod numit de rege și ajutat de adunarea nobililor. Voievodatul lui Litovoi2 2. plătind o mare sumă de bani (ceea ce dovedește că voievodatul oltean era dezvoltat). cu sarcina de a apăra granița împotriva tătarilor și bulgarilor -în această diplomă sunt menționate 4 formațiuni politice: 1.

militară feudală. îlătura populația tătară -maghiarii pun stăpânire pe partea muntoasă a Moldovei (devine o formațiune statală.-1330: bătălia de la Posada (lupta pentru independență) -maghiarii sunt înfrânți -se consolidează poziția domnului și a noului stat -se marchează desăvârșirea procesului de formare a Țării Românești ca stat feudal independent Statul feudal independent Moldova -procesul de feudalizare începe în sec al XI-lea și prezintă unele încetiniri din pricina invaziilor tatare (formațiunile statale tătărești erau numite Hoarda de Aur) -sec XIII: presiunile tătare scad. cu sediul la Baia) -conducerea mărcii îi este încredințată lui Dragoș (feudal maramureșean care se distinsese în luptele contra tătarilor) . Cnejii și voievozii își consolidează puterea -1352-1353: maghiarii. iar procesul de feudalizare continuă. numită marcă. cu sprijinul localilor.