You are on page 1of 1

TEHNOLOGIA VINULUI – DEFINIŢIE, OBIECT ŞI CONŢINUT.PROBLEMELE DE BAZĂ ŞI SARCINILE OENOLOGIEI.CLASIFICAREA VINURILOR 1 . 1 .

I N T R O D U C E R E Î N S T U D I U L O E N O L O G I E I Tehnologia vinului sau oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiulproceselor, metodelor şi p r o c e d e e l o r d e p r e p a r a r e ş i c o n d i ţ i o n a r e a v i n u l u i ş i a celorlalte produse obţinute pe bază de must şi vin, în scopul realizării unor produsefinite care să corespundă pieţei.Denumirea de oenologie provine de la cuvintele din limba greacă oenos , care înseamnă vin şi logos vorbire, deci în sens mai larg, oenologia este ştiinţa vinului.Cuvântul tehnologie aminteşte de cuvântul grecesc tehon, care înseamnă meserie,meşteşug, artă. Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentaţia alcoolică completă sa uparţială a strugurilor proaspeţi zdrobiţi sau supuşi unor prelucrări autorizate, ori amustului de struguri proaspeţi. Băuturile alcoolice din alte fructe, inclusiv din stafidenu pot purta denumirea de vin.Prepararea vinului, alături de cultivarea viţei de vie, este cunoscută din celemai vechi timpuri şi reprezenta o meserie, o artă, care era practicată de o anumită categorie de oameni şi se transmitea de la o generaţie la alta, ca orice altă meserie,c u t o a t e s e c r e t e l e e i . Vinul a însoţit omul pe parcursul întregii sale existenţe, iad e v e n i t n u n u m a i u n a l i a t î n v i c t o r i i , c i ş i u n s f ă t u i t o r , p r i e t e n î n m o m e n t e d e cumpănă şi deschizător de noi drumuri prin clarviziunea pe care o năştea în minteacelui care-l folosea în mod înţelept.