You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFIE

ARSENI C. – Tratat de Neurologie – Editura Medicală – Bucureşti, 1982 BALTĂ G., METAXATOS A, KYOVSKI A – Tehnici de îngrijire specială a olna!ilor" Editura #idactică şi $edagogică, Bucureşti, 198% BĂJENARU O. & Ele'ente esen(iale de neurologie clinică, )M)*TE), Bucureşti, 2++, Editura

DĂNĂILĂ L, GOLU M. & Tratat de Neuropsihologie, !ol 1, Editura Medicală, Bucureşti,, 2++1 GORGAN R.M., & -hid in patologia neurochirurgicala, Editura #idactică şi $edagogică, .")" Bucureşti, 2++8 MOZEŞ C. & /artea )sistentului 'edical 0Tehnica îngrijirii Editura 'edicală, Bucureşti, 1999" olna!ului1"

PAPILIAN V. – )tlas de anato'ia o'ului" Editura Medicală, Bucureşti, 1992" ROGOZEA L., OGLINDĂ T., NEMET C" & Tehnica îngrijirii o'ului sănătos şi olna!" & Editura Europrint, Braşo!, 2++2 ROGOZEA L. şi !"#$" & 2ngrijirea pacien(ilor, !ol" 3, Editura .o'print, Braşo!, 2++4 ROGOZEA L. şi !"#$" – Tehnici şi 'anopere pentru asisten(ii 'edicali, Editura .o'print, Braşo!,2++4, TITIRCA L. & 5rgen(e 'edico&chirurgicale" 6inte7e" Editura 'edicală, Bucureşti, 1998" TITIRCĂ L. % 9Tehnici de e!aluare şi îngrijiri acordate de asisten(ii 'edicali:, Editura 3ia(a Medicală .o';nească, 2++% TITIRCĂ L. & Bre!iar de e<plorări =unc(ionale şi îngrijiri speciale acordate olna!ului, Editura 3ia(a Medicală .o';nească, edi(ia >>>, 199? TITIRCĂ L & Manual de îngrijiri speciale acordate pacien(ilor de asistenta 'edicală & Editura 3ia(a .o';nească"2++2 VIRGINIA I., GEORGESCU Ş., CAMPEANU ANA ET AL " & Neurologie clinică", Editura )**, Bucureşti 1999"