You are on page 1of 5

Subiectele pentru examenul la Drept European 1. 2. 3. ". ). (. 0. 1. '. 16. 11. 12. 13. 1". 1). 1(. 10. 11. 1'. 26. 21. 22. 23. 2". 2). 2(. 20. 21. 2'. 36. 31. 32. 33. 3". 3). 3(. 30. 31. 3'. "6. "1. "2. "3. "". "). "(. "0. "1. "'. )6.

Bazele politico-economice ale construcţiei Europene. Procesul de Creare a Comunităţilor Europene Sistemul instituţional şi decizional în cadrul CECO CEE şi CEE!. #uziunea instituţională îm cadrul comunităţilor europene. $ratatul de la Bru%elles.&1'()* !partenenţa la Comunităţi şi o+iecti,ele -undamentale ale Comunităţilor Europene. Etapele e%tinderii şi procesul de constituire .eo.ra-ică a /E. Sim+olurile /E. !pro-undarea şi lăr.irea domeniului inter,enţiei comunitare. !ctul /nic European. 2odi-icările instituţionale operate prin intermediul $ratatului de la 2aastric3t &1''2*. !4ustările instituşionale realizate prin intermediul $ratatelor de la !msterdam şi 5isa. $ratatul pri,ind instituirea unei Constituţii pentru /E7 circumstanţe istorice pre,ederi .enerale cauzele eşecului. Caracteristica .enerală a instituţiilor comunitare. Principiile sistemului instituţional al /E 2odi-icările instituţional operate prin intermediul $ratatului de la 8isa+ona Speci-icul sistemului instituţional actual al /E !specte istorice ale procesului de edi-icare a Parlamentului /E. Ponderea reprezentării popoarelor /E în cadrul Parlamentului /E. 2odul de or.anizare şi -uncţionare. Sesiunile Parlamentare. Preşedintele Parlamentului /E Comisiile Parlamentare şi 9rupurile Parlementare. Puterile şi competenţele Parlamentului European. Competenţele +u.etare ale Parlamentului European :olul Parlamentului European în procesul le.islati, şi capacităţile de control ale Parlamentului European. 2odalitatea de -ormare şi componenţa Consiliului de 2iniştri. Preşedenţia Consiliului competenţele şi modul de -uncţionare a Consiliului. Sistemul de ,ot al Consiliului. Consiliul European7 proces de creare structură -uncţii. Preşedintele /E7 ale.ere -uncţii competenţe. 2odalitatea de -ormare şi componenţa Comisiei. Competenţele Comisiei.;niţiati,ele le.islati,e. #uncţiile Comisiei Europene. 2odalitatea de cooperare şi conlucrare a Comisiei cu Parlamentul şi Consiliul /E !pariţia şi e,oluţia sistemului 4udiciar al /niunii Europene Componeneţa şi modul de -uncţionare a Curţii de <ustiţiei. #uncţiile Curţii de <ustiţiei Procedura în -aţa Curţii de <ustiţie a /niunii Europene. =otărîrile Curţii de <ustiţie7 tipolo.izarea şi caracterul o+li.atoriul al acestora. $ri+unalul de Primă ;nstanţă7 structură şi atri+uţii. $ri+unalul pentru #uncţia Pu+lică7 structură şi atri+uţii. Procesul de creare al Curţii de Conturi a /E Componenţa Curţii de Conturi. #ucţionarea şi Competenţele Curţii de Conturi. :apoartele Curţii de Conturi. Circumstanţele şi antura4ul edi-icării /niunii 2onetare. Euro > moneda unică a statelor mem+re !,anta4ele şi deza,anta4ele monedei unice. Sistemul European al Băncilor Centrale Eurosistemul Banca Centrală Europeană7 atri+uţii şi competenţe. Banca Europeană de ;n,estiţii.Competenţe şi modul de -uncţionare. #ondul European de ;n,estiţii7 structura şi -uncţiile. Comitetul Economic şi Social.Competenţe7 structură şi -uncţii. Comitetul :e.iunilor7 structură şi -uncţii. Strate.ia /niunii Europene pri,ind lăr.ilea spre Est7 Consideraţii .enerale.

rării economice internaţionale. '(. )3. )). ''. 0". $eoria uniunii economice şi monetare.rării economice internaţionale.ii instrumente şi metode de implementare a politicii sociale 5oţiunile7 @rept European @rept Comunitar @reptul /niunii Europene Principiile @reptului /niunii Europene . . 1(. (2. '1. 0(. 01. 162. 12. Cetăţenia /niunii Europene > esenţă şi consistenţă. )1. )".iar maritime aerian.elul /E a transportului7 rutier na. 00. 166. '1. Clasi-icarea iz. 10.nterdicţia a+uzului de poziţie dominantă şi controlul Concentrărilor Controlul inter.oluţia politicii în domeniul concurenţei Principalele re. ((. 0).uranţei consumatorilor Protecţia intereselor economice ale consumatorilor Protecţia accesului consumatorilor la 4ustiţie !ccesul la in-ormaţiile de interes pentru consumatori Semnarea !cordulu de Parteneriat şi Cooperare&!PC* cu :. 03. 11.aţiile con-erite de cetăţenia /niunii Europene Aona Sc3en. 02. 1'. '". (3. 0'.mplementarea !PC 7 pre. 1). 11. Politica Socială a /E Strate. Pro.ii ale politicii de mediu !specte pro+lematice tendinţe şi pro. $ransportul şi mediul !ctorii instituţionali ai politicii de mediu . !.rării economice internaţionale.icolă Politica de dez.ice pentru securitatea /E. 16. Condiţiile .ricolă a /E7 momente c3eie situaţia actuală !ctorii instituţionali ai Politicii !. ('.ramul $!C. Om+udsmanul European > procesul şi necesitatea instituirii.2.rării ţărilor din Europa Centrală şi de Est în /niunea Europeană.enţia Europ?eană pentru Protecţia @atelor7 atri+uţii şi competenţe.enerale de aderare la /niunea Europenă şi direcţiile principale de acti. (6. )0.en7 ocmponenţă a. !.)1.2. . 1". 01. 06. 161. '0. #onduri de coeziune şi -onduri structurale Politica de transport Cn /niunea Europeană !ctori instituţionali ai politicii de transport :e.anta4e şi deza. '2. )2.ională7 momente istorice di-icultăţi ale procesului de realizare. '6. (1. $eoria uniunii politice. '3. 13. @repturile şi o+li. E-ecte ale inte.enţiilor pu+lice care pot de-orma concurenţa între -irme :e-orma politicii în domeniul concurenţei Politica !.ele strate. (1.itate.n-ormarea educaţia şi reprezentarea consumatorilor Protecţia sănătăţii şi si.iciile o-erite de instituţia Om+udsmanului. $eorii ale inte.S al /E pentru :epu+lica 2oldo. )(.ocări . (".anta4e.amale. $eorii ale inte..al -ero.oltare :e.z. $eorii ale inte.ricole #inanţarea măsurilor de politică ar.iile de pre. '). (). . 2ecanisme de realizare a PESC şi PES!C 2omente c3eie în e.lementarea la ni.ătire a aderării. $eoria uniunii . Procedura de acces la ser.lementări ale politicii în domeniul concurenţei Politica anti-monopol.anta4e şi di-icultăţi. (0.nstrumente de aplicare a politicii de mediu Strate. )'. Strate.oarele @reptului /niunii Europene.a Pactul de Sta+ilitate pentru Europa de Sud-Est şi :.oarelor !Buis-ul comunitar Prezentarea sumară a Politicilor /niunii Europene Politica E%ternă şi de Securitate Comună7 structură esenţă a+ordare Politica E%ternă şi de Securitate şi !părare Comună şi Politica E%ternă şi de Securitate Comună7 două concepte di-erite O+iecti.ederi economice şi comerciale. #uncţiile şi atri+uţiile de +ază ale Om+udsmanului.

in-oeuropa.nte.int 3ttp7DD???. 3ttp7DD???. &266)*.md /E online > 3ttp7DDeuropa.ele inte.eu266).europeană.comD 3ttp7DD???.euroin-o.uni+uc. 16".intD Portalul EYour EuropeF > 3ttp7DDeuropa.ului de politică e%ternă a repu+licii 2oldo.a ADRESE INTERNET UTILE 3ttp7DD???.!specte .a Perspecti.<an.lo+alpolicz. 3ttp7DD???.roDeBooIsDStiintePO8Dan.idual /niunea Europeană > :epu+lica 2oldo.roumisue.+e Euro .mie.in-oeuropa. ..or. Priorităţi şi politici de cooperare.cci.eu.a. 16'.ro 3ttp7DD???..er > 3ttp7DD???.enerale.eu.roD .roD 2inisterul .eu.iss-eu.D Centrul :omHn de .roin-ocentre.eu.int 3ttp7DD???. 5oua politică de .ro 3ttp7DD???.europa.3tm 3ttp7DD???.europa.3elD(.rării prin prisma o+iecti.er.ier.uniuneaeuropeană.euo+ser.ro 3ttp7DD???.n-o Center :O 121 > 3ttp7DD???.PP.. . > 3ttp7DD???.rări a :epu+licii 2oldo. 16(.or.roD Preşedinţia în e%erciţiu a /E > 3ttp7DD???.roD 2isiunea :omHniei pe lHn.entualii inte.. #actorii de-initorii ai relaţiilor :2-/E Perspecti. Concepţia de inte.rării Europene > 3ttp7DD???. Planul indi.eţilor domeniului 4uridico-politic.ecinătate a /E şi :2. 161.163.enerale.europa.or.n-ormare de la Bru%elles > 3ttp7DD???.o.l. 160.mpedimentele e.or.rării prin prisma poziţiilor e%e..eurunion.ro 3ttp7DD???.o.ă /E > 3ttp7DD???.uID E/O+ser.intDGoureuropeD Centrul de .rare a :2 în /E ela+orată de .com Eur!cti.n-ormare al Comisiei Europene în :omHnia > 3ttp7DD???.ele inte.cor. 16).euracti.nstitutul European din :omHnia > 3ttp7DD???. !specte .

Cele trei mese de lucru.euroin-o.ruD-in. 1.proeuropa.DroDroDproiectonrecDdescriereO ???.ii de cooperare.intDO 3ttp7DDeu.ramul $!C.roO ???.ro 3ttp7DD???.senat. 3. 0.. .oltare te3nolo.or.eu.or. Pro.europeana.e. Concepţia de inte.mie. '.ro O ???.3tm 3ttp7DD???.3tm ???.a++clu4.csis.ăţămHntului superior.roO ???.europa. Strate.rare a :2 în /E ela+orată de .roDoie.S al /E pentru :epu+lica 2oldo.?to.os-.roO ???. Banca Europeană de .intO ???.in-oeuropa.politice.proeuro.intDenDcomm.ccr.4spKcidL16'2MlidL1 3ttp7DDue. (. 10.europ.roDcomunitarDistoricDistoricN261'(2.roD:omanaDdepJpolJe%t 3ttp7DD???. :olul Comitetului Economic şi Social în ela+orarea deciziilor importante. 3ttp7DD???.pd3ttp7DD???.anizaţiilor europene de cooperare economică şi securitate în pre.ică .or.inosmi.!specte ale în. !. :olul or.!specte economice. &266)*.roDin-oO ???. 16.intDO ???. 8ocul şi rolul Curţii de Conturi în strucruta instituţiilor /E.mplementarea !PC 7 pre.in-oeuropa.ederi economice şi comerciale.meuro. Subiecte pentru referate/studiu de caz/: 1.eu.enerale.3tmK3ome 3ttp7DD???.e.ase.O ???.roO ???.cdimm.a Pactul de Sta+ilitate pentru Europa de Sud-Est şi :.or. 11.Esenţă şi acti. 1(.eu..anta4e şi di-icultăţi.roDie?e+D4spDpa.ziua.roO ???.2. 1).or.roO ???.-inansG.-dsc.PP.ro 3ttp7DD???.roO ???.3tmlO ???.etică în statele /E.roO ???.rare în statele /E. Comitetul :e.edu.rare a :2 în /E ela+orată de .rare europeană în perioada inter+elică.roDie?e+D4spDpa.or. Politica socială şi coesiunea socială în statele /E.3ttp7DD???. Politici a.europarl.rării europene. Concepţia de inte.estiţii.ătirea inte. ).mie.intDpresidentDde-aulten.eu.PP.4spKcidL(1'3MlidL1 3ttp7DD???. 1'")-1')6.iciului comunitar de in-ormare în cercetare şi dez. 13.ru 3ttp7DD???.europarl.europe. Politica ener. 1".intDue@ocsDcmsJ@ataDdocsDpress@ataDenDmiscD1116'.en.n.. !specte .dentitate naţională ori identitate europeanăK .3tml 3ttp7DD???.eu.D5isa. 12.euro. 5oua politică de .-ederaleurope. ".c. 3ttp7DD???.inclusion-europe.cir.iunilor.itate. Proiecte de inte.ecinătate a /E şi :2. 2.roO ???.casanato.or.O ???.in-oeuropa.ro 3ttp7DD???.or. :olul ser.use-ulO ???.

ia /niunii Europene pri.enerale de aderare la /niunea Europenă 5ecesitatea ela+orării Constituţiei /E. Con.ilea spre Europa Centrală şi de Est.2663*.ind lăr.Părţile componente.iitorilor mem+ri. 21.60. . 22. 2". Strate.iile de pre.ătire pentru aderare a . 2odalităţi şi strate. 1'. 26. 23. Principiile şi condiţiile .11.entul European şi pro+lemele procesului decizional în /E Esenţa Constituţiei /nunii Europene adoptată la :oma &11. Procesul de ela+orare şi discuţie.Optimismul şi scepticismul european. Procesul de rati-icare a Constituţiei /nunii Europene.