You are on page 1of 0

Univerzitet u Niu

Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla
Hronologija dogaaja
vezanih za Nikolu Teslu
1944 -Godina:
Dogaaj: Napomena:
1943 Prva biografija
Tesle
Don O'Nil (John O'Neill), nauni urednik "Herald
Tribune" iz Nju Jorka, objavljuje delo o Tesli
"Nenadmani genije" ("Prodigal Genius"). Iako
mu je bio prijatelj, znao je vrlo malo podataka o
Teslinom privatnom ivotu. Ipak, ova knjiga je
dugo bila jedini iri izvor informacija jer je bilo
teko otkriti dodatne podatke o Tesli.
1943 Brod "Nikola
Tesla"
25. septembra 1943. porinut je brod u Americi,
brodogradilita Betleem-Ferfild iz Baltimora, koji
je dobio ime "Nikola Tesla".
1944 Priznavanje
patenata za radio
Osam meseci psole Tesline smrti, Vrhovni sud SAD
doneo je odluku da je Tesla pronalazac radija a ne
Markoni, koji je za ovaj Teslin pronalazak dobio i
Nobelovu nagradu.
1948 Obeleavanje 5
godina od smrti
Tesle
Januara 1948. godine, u nikim srednjim kolama
obeleena je peta godinjica od smrti Nikole
Tesle.
1949 Tesline stvari
dolaze u Beograd
Muzejska gradja stigla je u Beograd prema odluci
amerikih sudskih vlasti, poto je za jedinog
Teslinog naslednika proglaen njegov neak, Sava
Kosanovi. Po Teslinoj elji, gospodin Sava
Kosanovi je dokumentaciju i line Tesline
predmete preneo u Beograd 1949. godine.
1951 Biro za imovinu
stranaca vraa
dokumentaciju
Tek skoro 10 godina nakon Tesline smrti, Biro za
imovinu stranaca konao predaje njegovu
zaostavtinu Savi Kosanoviu, Teslinom roaku,
koji je bio ambasador Jugoslavije u Americi. Sava
je prebacuje u Beograd.
1952 Muzej Nikole
Tesle
Muzej Nikole Tesle smeten je u centru Beograda,
u Krunskoj ulici 51. Osnovan je 5. decembra
- 1 -
1952. godine, odlukom vlade FNR Jugoslavije.
uva Tesline line stvari i ogromnu linu i naunu
dokumentaciju.
1952 Obeleavanje 10
godina od smrti
Tesle
1952. godine formiran je Dravni odbor za
obeleavanje desetogodinjice Tesline smrti.
Odbor i Drutvo "Nikola Tesla" objavili su nekoliko
prigodnih izdanja, kao to su "Tipsko predavanje
o Nikoli Tesli" i "Tesla na prvi ambasador u
SAD" i druge.
1956 Nova jedinica za
merenje gustine
magnetnog fluksa
u metrikom
sistemu dobija
naziv Tesla
T (Tesla) je jedinica za merenje mahnetne
indukcije.

Nova jedinica ima vrednost 10.000 Gausa.
Jedinicu je proglasila Meunarodna komisija za
elektrotehniku (International Electrotechnical
Commission), u Skuptini grada Minhena
(Rathaus, Mnchen) u Nemakoj.
1956 100 godina od
roenja
Na stogodinjicu od roenja, u Smiljanu je
podignut spomenik Tesli, rad vajara Grge Antuna.
1957 Prenos Teslinog
praha u Beograd
Jula 1957. arlota Mjuzar, sekretarica Save
Kosanovia, donela je urnu od crnog oniksa sa
pepelom Tesle u Beograd. Kasnije, urna je
zamenjena zlatnom kuglom i smetena u Muzej
Nikole Tesle u Beogradu.
1963 Teslina bista u
Beogradu
Spomenik Nikoli Tesli, rad Frana Krsinia,
postavljen je ispred zgrade Elektrotenikog
fakulteta u Beogradu.
1975 Hol slavnih
izumitelja
1975. godine, Tesla dobija svoje mesto u Holu
slavnih izumitelja, u SAD, za svoj patent
elektromagnetni motor naizmenine struje, Pat.
No 381,968.
1976 Obeleavanje 120
godina od roenja
Tesle
Krajem 1975. godine formiran je Jugoslovensko-
ameriki odbor za proslavu 120 godina od roenja
nikole Tesle, a u okviru proslave 200 godina
nezavisnosti SAD. Odbor je organizovao i
pokrenuo itav niz aktivnosti tokom 1976. godine,
u tadanjoj Jugoslaviji i Americi.
1976 Nagrada Nikola
Tesla
The Nikola Tesla Award is one of the most
distinguished honors presented by the Institute of
Electrical Engineers. The award has been given
annually since 1976.
1976 Postavljanje
memorijalne
ploe
na laboratoriju
Vordenklaif
10. jula 1976. godine, blizu ulaza u nekadanju
laboratoriju postavljena je memorijalna ploa,
povodom 200 godina od nezavisnosti SAD i 120
godina od roenja Nikole Tesle.
1976 Bista Nikole Tesle
na Nijagarinim
vodopadima
24. jula 1976. godine, postavljen je spomenik
nikoli Tesli na ostvru Gout (Goat) na Nijagarinim
vodopadima.
- 2 -
Spomenik je kopija spomenika koji je 1963.
godine postavljen u Beogradu.
1978 Univerzitetska
Biblioteka Nikola
Tesla u Niu
Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Niu
osnovana je 1967. godine, dve godine nakon
poetka rada Univerziteta. Odlukom Saveta
Univerziteta, 1978. godine dobija naziv -
Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla.
1978 Nova biografija Posle nekoliko biografija koje osvetljavaju
razliite aspekte Teslinog rada ali ne i ivota,
Margaret ejni objavljuje knjigu "ovek izvan
vremena" (Margaret Cheney: Tesla: Man Out of
Time), koja je i danas jedna od najinteresantnijih i
najtanijih Teslinih biografija.
1979 Teslino
memorijalno
drutvo
U Nju jorku se osniva Tesla Memorial Society of
New York, sa ciljem da propagira Teslin rad.
Drutvo je aktivno i danas.
1983 Akt o dostupnosti
informacija u SAD
Na osnovu ovog zakona koji je donet pod
administracijom ronalda Regana, FBI je morao da
javnosti stavi na uvid dosije "Tesla" iz koga se
vidi da je pratio Teslin rad. Meutim, FBI nikada
nije priznao da je imao bilo kakve veze sa
zaplenom i kopiranjem njegove dokumentacije.
1992 Parastos Nikoli
Tesli
Povodom stogodinjice boravka Nikole Tesle u
Beogradu, 2. juna 1992. godine, u Sabornoj crkvi
u Beogradu odran je parastos. inodejstvovao je
Njegova svetost partijarh Pavle.
Ovo je prvi parastos Nikoli Tesli nakon Drugog
svetskog rata.
1995 IPA Satellite
Reward Nikola
Tesla
Meunarodna novinarska akademija
(International Press Academy - IPA), 1995.
godine ustanovljava nagradu Nikola Tesla za
vizionarska dostignua na polju filmske umetnosti
IPA Satellite Reward.
2005. godine, jubilarnu 10. nagradu dobio je Stan
Winston za specijalne efekte u filmovima o
Terminatoru i Park iz doba jure
1995 Disertacija o
Teslinom radu
Koliko je poznato, posle II svetskog rata
odbranjena je samo jedna doktorska teza o
Telinom radu:
Teslin doprinos metodologiji istraivanja u
mainstvu : doktorska disertacija / Branimir S.
Jovanovi. - Beograd : [s.n.], 1995. - III, 214
listova : ilustr. ; 30 cm
* Apstrakt na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija:
listovi 155-159. - Umnoeno za odbranu
2001 Memorijalna
plaketa na hotelu
New Yorker
Teslino memorijalno drutvo iz Nju Jorka je
postavilo memorijalnu plaketu na ulaz u hotel Nju
Jorker, 7. januara 2001. godine.
2003 UNESCO arhiv
"Pamenje
Arhiva Nikole Tesle koja se nalazi u Muzeju Nikole
Tesle u Beogradu, uvrtena je u Uneskov svetski
- 3 -
sveta". registar kulturne batine "Pamenje sveta".
2006 Godina Nikole
Tesle
Republika Hrvatska I Republika Srbija
proglaavaju 2006. godinu godinom nikole Tesle,
a u ast obeleavanja 150 godina od njegovog
roenja.
2006 Parastos Nikoli
Tesli
23. januar 2006. godine, u Sabornom hramu
Svetog Arhangela Mihaila, odran je parastos
Nikoli Tesli. inodejstvovao je Njegovo
visokopreosvetenstvo Mitropolit zagrebako-
ljubljanski g. Jovan. Time je Srpska pravoslavna
crkva zapoela proslavu 150 godina od roenja
velikog naunika.
2006 Novi naziv
beogradskog
aerodroma
Na sednici Upravnog odbora JP Aerodrom
Beograd, usvojen je predlog da se naziv
promeni u Aerodrom Beograd Nikola Tesla.
Predlog je upuen Vladi Srbije, koja ga je usvojila
1. marta.
2006 Teslina urna u
Hramu Sv. Save
Veliki srpski i svetski naunik Nikola Tesla mogao
bi da bude sahranjen u kripti Hrama Svetog Save
na Vraaru u Beogradu. Urna sa posmrtnim
ostacima uvenog naunika nalazi se u Muzeju
Nikole Tesle u Krunskoj ulici u Beogradu. Vlada
Srbije povodom jubileja roenja Tesle pokrenula
je akciju za njegovo sahranjivanje. Srpska
pravoslavna crkva predlae da se prah Tesle
sahrani ispred hrama Sv. Save na Vraaru, u
Beogradu.
2006 Tesla na internetu Dajui prikaz Tesline autobiografije Moja
otkria, koja je nedavno prevedena na vedski
jezik, list "Aftonbladet" je napisao: Nikola Tesla
je izmislio internet a da toga nije bio ni svestan.
Dananji prenos informacija teksta, zvuka i
slika, ne bi bio takav kakav je bez njegovih
otkria.
Procenjuje se da u svetu danas postoji oko 65.000
aktivnih internet stranica o Nikoli Tesli.

Priredio Zoran B. ivkovi
Ni, maja 2006.

- 4 -