You are on page 1of 1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
W
W
W
W
W
1
PRERJA
1
PRERJA
3.40 6.00 2.00 6.00 6.00
3
. 6
0
4
. 2
0
3
. 6
0
4
. 2
0
3
. 6
0
3
. 6
0
4
. 2
0
BANESA 3 DHOMSHE
2.62 m2
12.30 m2 Degazhmani i fjetjes
WC
5.70 m2 Terasa
5.40 m2
13.45 m2
4.70 m2
14.65 m2
Dhomë gjumi
Dhomë gjumi
Banjo
Holli
Terasa
Qendrimi ditor me
tryezari
Pershkrimi
35.36 m2
13.20 m2
10.77 m2
5.16 m2
5.82 m2
17.70 m2
Dhomë gjumi
Dhomë gjumi
Banjo
Holli
Terasa
Qendrimi ditor me
tryezari
Pershkrimi
BANESA B-2- banesa 3 dhomshe
35.60m2
15.60 m2
BANESA B-1
BANESA B-2-
banesa 3 dhomshe
12.30 m2 Dhomë gjumi
120.32 m2 Gjthsejt B-3 netto siperfaqe
79.95 m2
2.30 m2 WC
5.80 m2
9.00 m2
4.10 m2
16.20 m2
Gjthsejt B-4 netto siperfaqe
Dhomë gjumi
Dhomë gjumi
Banjo
Holli
Terasa
Qendrimi ditor me
tryezari
Pershkrimi
31.30 m2
11.25 m2
BANESA B-3-
banesa 4 dhomshe
parket
parket
parket
keramikë
keramikë
keramikë
lloji i materialit SIP. m2
WC 2.50 m2
terraco pllaka
7.30 m2
5.55 m2
4.60 m2
Dhomë gjumi
Banjo
Holli
Terasa
Qendrimi ditor me
tryezari
Pershkrimi
BANESA B-1- banesa 2 dhomshe
22.60m2
13.10 m2
parket
parket
keramikë
keramikë
lloji i materialit SIP. m2
terraco pllaka
BANESA B-3- banesa 4 dhomshe
Gjthsejt B-2 netto siperfaqe
Gjthsejt B-1 netto siperfaqe
BANESA B-4- banesa 3 dhomshe
parket
parket
parket
parket
parket
keramikë
keramikë
keramikë
terraco pllaka
terraco pllaka
parket
parket
parket
parket/ keramikë
keramikë
keramikë
terraco pllaka
77.80 m2
2.30 m2 WC
6.45 m2
9.00 m2
4.10 m2
14.75 m2
Gjthsejt B-5 netto siperfaqe
Dhomë gjumi
Dhomë gjumi
Banjo
Holli
Terasa
Qendrimi ditor me
tryezari
Pershkrimi
28.10 m2
13.10 m2
BANESA B-5- banesa 3 dhomshe
parket
parket
parket
parket/ keramikë
keramikë
keramikë
terraco pllaka
8aza e |al|l |ara|ler|sl||
-
Dukja:
Gusht.2012
19/12
Projektues:
Datë:
Pejë
AFARlST BANESOR
Nr. projektit
Shkalla
Emertimi i fletës Nr. i fletes
Adresa:
Ìnvestitor:
Objekti:
Faza:
1:50
04
ar|. Lu|z|r 8eq|r| |rg.d|p.
Etazhiteti:
B+P+4+KT
PROJEKTl ZBATUES l
ARKlTEKTURËS
AIbert Hajdaj
53.15 m2
93.15 m2
lloji i materialit SIP. m2
terasa
A: 5.71 m2
terasa
A: 5.79 m2
terasa
A: 5.41 m2
terasa
A: 5.16 m2
terasa
A: 6.43 m2
terasa
A: 5.55 m2
A: 55.93 m2
A: 55.93 m2
dhomë gjumi
A: 11.22 m2
dhomë gjumi
A: 16.17 m2
qendrimi ditor me tyezari
A: 31.28 m2
A: 5.14 m2
A: 3.91 m2
qendrimi ditor me tyezari
A: 28.1 m2
A: 5.14 m2
dhomë gjumi
A: 13.07 m2
dhomë gjumi
A: 14.76 m2
dhomë gjumi
A: 13.19 m2
dhomë gjumi
A: 14.65 m2
dhomë gjumi
A: 12.3 m2
dhomë gjumi
A: 17.67 m2
dhomë gjumi
A: 15.61 m2
dhomë gjumi
A: 13.06 m2
qendrimi ditor me tyezari
A: 22.61 m2
qendrimi ditor me tyezari
A: 35.58 m2
A: 10.77 m2
A: 7.59 m2
qendrimi ditor me tyezari
A: 35.36 m2
banjo
A: 4.09 m2
banjo
A: 4.71 m2 banjo
A: 5.82 m2
A: 4.6 m2
WC
A: 2.31 m2
WC
A: 2.31 m2
WC
A: 2.5 m2
WC
A: 2.62 m2
A: 3.94 m2
A: 3.27 m2
degazhmani i fjetjes
A: 12.27 m2
banjo
A: 4.09 m2
A: 3.87 m2
D E
1
B C A
8
7
6
5
4
3
2
A